alt : header1.swfMon08262019

Posledná aktualizácia06:09:14

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk


Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku

Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 402 osôb.
(Zdroj: http://valasztas.hu) - 
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19

O voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarčihttp://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27810-lep-slova

Regionálne stretnutie v Kóšpallagu aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27650-regionalne-stretnutie-s-kulturnou-prehliadkou-v-ko-pallagu

Pred našimi voľbami - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami

Koordinačná porada v Budapešti o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide

Zsm-Unia-Identita-3Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie

Etický kódex
POŽIADAVKY VOČI ČLENOM, KANDIDÁTOM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, väzbe, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.
2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.
3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí,
ich uplatňovanie pred 
záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.
4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote,
napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.
6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov,
komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.
8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.
9. Morálna bezúhonnosť.
10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.


Slovensky-institut-LOGO-modre

Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Telefón: (+36 1) 327 4000


VpnZsm-SkolaVprirode-Baner1. septembra opäť otvorí svoje brány jedinečný projekt Zväzu Slovákov v Maďarsku Škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene. Znova zaznie hymna „My sme prišli na Slovensko, lebo ho radi máme“ z pera Antona Pitschmanna. Už teraz sa tešíme na Vás a na vašich sprevádzajúcich učiteľov. Projekt financuje Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenská republika na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. - Video: https://www.facebook.com/127556084389335/videos/890455397977688/


Slnecnice


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019 


SenvclavSamospráva obce Senváclav a Slovenská národnostná samospráva Senváclavu usporiadajú 24. augusta od 14. hod. Obecný a Národnostný deň. Podujatie sa uskutoční na Ul. S. Petőfiho č. 10. Kontakt + inf.: na e-mailovej adrese Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. alebo na č. tel. 20/945-4049. Po kultúrnom programe bude nasledovať večera a veselica s miestnou kapelou Montana.


Prekladateľská súťaž o cenu Samuela Cambela

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlasujú prekladateľskú súťaž pre študentov slovenských a maďarských univerzít o cenu Samuela Cambela 2019
Czambel-Samuelz maďarčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do maďarčiny.

Podmienky súťaže a prihláška
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/SutazSamuelaCambela2019.doc

Texty na povinný preklad zo slovenčiny do maďarčiny:

Martin Vlado: Chuť
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MartinVlado-CHUT.doc

Miroslav Brück: Takmer neviditeľný pohyb
http://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-07/MiroslavBruckTAKMERneviditelnyPOHYB.doc

Texty na povinný preklad z maďarčiny do slovenčiny:

Szabó T. Anna: Ne fészbukozz részegen!
http://szabotanna.com/versek/szabo-t-anna-ne-feszbukozz-reszegen/

Dragomán György: Tréfa. In: Rabság - történetek a rácsokon túlról; poviedka č. 2.
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2893/rabsag-tortenetek-a-racsokon-tulrol


LuNoviny

Ľudové noviny (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856


BpSlovak

Budapeštiansky Slovák (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649


CSSMhlavCssmOszo-Lepore1SUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019

Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc udalosti uplynulého roka zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. Náš kalendár má tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Spoločnosť SlovakUm / E-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. u / Mobil: +36 30 423 8033

Náš kalendár - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes