alt : header1.swfMon02172020

Posledná aktualizácia13:23:30

Čabiansky kalendár na rok 2015 a časopis Čabän

cabkale1FotogalériaPrezentácia Čabianskeho kalendára 2015 a mesačníka Čabän sa uskutočnila 10. marca 2015 v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.Ročenku vyhodnotil riaditeľ SVC v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík, kým časopis Čabän zhodnotila zástupkyňa šéfredaktorky Ľudových novín Eva Patayová Fábiánová.

Úvodné myšlienky: predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik a zodpovedná redaktorka kalendára, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková - audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-1LasRack.mp3

12 čísiel mesačníka Čabän vydaných v roku 2014 zhodnotila zástupkyňa šéfredaktorky týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny Eva Patayová Fábiánová
cabkale2- audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-3EvaFabi.mp3

Ročenku vyhodnotil riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík
- audio: www.oslovma.hu/XXX/CabKal15-2Valenti.mp3

Čabiansky kalendár na rok 2015
(Ročník 53., od znovuvydania 25.)

cabkale3Od roku 1991, keď Čabiansky kalendár bol znovu oživený, ubehlo 25 rokov. Ten prvý obnovený ročník mali na starosti Helena Somogyiová a Anna Ištvánová. Ďalších deväť rokov šéfredaktorkou bola Helena Somogyiová a ďalších päť rokov Anna Ištvánová., ktorá ma kedysi aj zasvätila do tajov Békešskej Čaby, jej bohatej slovenskej kultúrnej tradície a Čabianskeho kalendára. Od roku 2006 pokračovala pri zostavovaní Čabianskeho kalendára Tünde Tušková.

Aktuálny, jubilejný ročník Čabianskeho kalendára zostavila zodpovedná redaktorka Alžbeta Hollerová Račková a pri jeho redigovaní spolupracovala aj Hajnalka Krajčovičová. Jazykovú úroveň kalendára strážila Iveta Hruboňová a kalendár vydala Čabianska organizácia cabkale4Slovákov, za ktorú zodpovedá predseda Michal Lásik. Kalendár bol vytlačený v Békešskej Čabe. Rozsah Čabianskeho kalendára na rok 2015 je 200 strán. Členený je do niekoľkých celkov. Kalendár otvára kalendárium, čiže kalendárna časť, kde môžeme sledovať aj meniny podľa slovenského a maďarského kalendára. K nim prislúchajú pranostika, či „dobré rady” našich predkov, ale aj v duchu starých kalendárov: priestor na poznámky a záznamy.

Po kalendárovej časti nasledujú príspevky Zo súčasnosti s príhovorom Michala Lásika, predsedu Čabianskej organizácie Slovákov o aktuálnej chvíli. Súčasťou kalendára okrem textov o aktuálnych podujatiach je i pripomínanie si jubileí. Medzi významnejšie určite patrí cabkale5aj 20 rokov Čabianskej organizácie Slovákov. Okrem organizácie jubilovali, alebo boli vyznamenaní aj poprední krajanskí pracovníci, o čom sa tiež dočítame na stranách kalendára. Tanečný súbor Komlóš oslávil 65-ročné jubileum; Dr. Ondrej Krupa sa dožil osemdesiatin; vyšla kniha Áchim a Slováci; v Sarvaši sa skúmali slovacikálne knižné zbierky; Čorváš a Sládkovičovo sa kamarátia už pätnásť rokov atď... Osobitné príspevky sú venované životu Slovákov aj v iných prostrediach v Maďarsku.

Dôležitou je časť Zo študentských prác. Angažovanie mladých spolupracovníkov a publikovanie ich príspevkov určite bude kladne vplývať na budúcnosť Čabianskeho kalendára a slovenskej society v Maďarsku.

cabkale6Čabiansky kalendár sa tradične venuje i literatúre a výtvarnému umeniu. Tak je to aj v tomto ročníku. Záber je, samozrejme, dolnozemský. Tak napríklad kurátorka a kustódka krajanských zbierok Slovenského národného múzea v Bratislave Jarmila Gerbócová napísala aj dlhší text o svetoznámom insitnom maliarovi Martinovi Jonášovi zo Srbska.

Po umení Čabiansky kalendár na rok 2015 sa začína pozerať do minulosti, teda nasleduje rad príspevkov Z minulosti Dolnej zeme. Keďže bez poznania minulosti súčasnosť vie byť nejasná a budúcnosť neistá, je to tiež významná časť kalendára. Vlastne aj iné slovenské kalendáre vo svete, ale i na Slovensku, hodne príspevkov venujú lepšiemu poznaniu národnej minulosti. Medzi nimi je aj príspevok Miroslava Demáka venovaný storočnici narodenia cabkale7zakladateľa vojvodinskej slovakistiky Michala Filipa.

Medzi Zaujímavosti tohtoročného Čabianskeho kalendára je zaradený text o „Levočskej bielej pani“ na rozptýlenie a zdravotne osožný text o sladidlách.

Kalendár je uzavretý Kronikou udalostí 2014 s aktuálnymi fotografiami z podujatí. Kronika je tiež typickou pre naše dolnozemské kalendáre.

Na záver môžeme konštatovať, že Čabiansky kalendár na rok 2015 prináša zaujímavé čítanie na celý rok a osožné texty na upevnenie našej kolektívnej dolnozemskej pamäti.

cabkale8Vladimír Valentík
Foto: Imrich Fuhl / www.oslovma.hu

O pohnútkach, ambíciách a súvislostiach vydávania a významu Čabianskeho kalendára pre Slovákov v Maďarsku a všetkých dolnozemských Slovákov čítajte aj v blogu Ľuda Pomichala na portáli Slovenské zahraničie:
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/50/slavnost-slova-v-bekesskej-cabe-zadostucinenie-slovenskosti-i-pocta-predkom

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737245203041125.1073741940.147596498672668&;type=1

Megjelent a Čabiansky kalendár

A Čabiansky kalendár 2015-ös számát mutatták be március tizedikén a Szlovák Kultúra Házában. Az idei már az 53. kalendárium, illetve az újrakiadástól számítva a jubileumi 25, amelyet Vladimír Valentík, a bácspetrőci Szlovák Kiadó Kft. Igazgatója és a Čabiansky kalendár 2015 cabkale9felelős szerkesztője, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke mutatták be.

Az idei kalendáriumban többek között helyet kapott a nyolcvan esztendős Krupa András néprajzkutató munkássága, Áchim L. András és a szlovákok kapcsolata, Krajcsovics Hajnalka tollából pedig megismerhetjük a 42 éves, de csupán húsz éve bejegyzett civil szervezet, a Csabai Szlovákok Szervezete történetét, szerteágazó tevékenységét, a Szlovák Kultúra Háza fenntartójaként tevékenykedő közösségi munkáját is. A 25 éves Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete történetéről, tevékenységéről Kiszely András jelenlegi elnök emlékezik meg. Ján Jančovic Martin Šaško csabai orgona műhelyéről számol be írásában, Ľudovít Dulai pedig Békéscsaba testvérvárosáról, a szlovákiai Krompachyról közöl érdekes, személyes hangvételű cikket, amelyből az is kiderül, hogy a két településnek már 1913-ban volt kapcsolata…

Bővebben: http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=10364