Szo04102021

Posledná aktualizáciaK, 06 ápr. 2021 10am

Stanislav Bajaník 60-ročný

altDr. Stanislav Bajaník sa v októbri 2011 dožil 60 rokov svojho života. - Aj keď sám toto jubileum nepovažuje za prelomové, naskytá sa nám príležitosť stručne priblížiť jeho tvorivý život našim čitateľom. Rodák z Čiernych Kľačian, okr. Zlaté Moravce po štúdiách na FFUK v Bratislave (slovenčina-latinčina (1970-1975) pracoval v oblasti múzejníctva, ochrany kultúrneho dedičstva, informatiky, médií.

Po r. 1982 sa významne angažoval ako autor desiatok publicistických a dokumentárnych relácií v Slovenskom rozhlase, po r. 1990 aj v STV s národnostnou tematikou. Zostavil viac publikácií z oblasti národných a literárnych dejín, 5 dokumentárnych filmov, 6 autorských monografií. Od r. 1990 sa angažuje na pôde obnovenej Matice slovenskej ako jej tajomní, podpredseda, riaditeľ, hovorca, šéfredaktor, redaktor, člen predsedníctva a výboru MS, predseda MOMS Dunajská Lužná. t. č. odborný a vedecký pracovník Krajanského múzea Matice slovenskej. Inicioval a zabezpečil desiatky pamätných tabúľ, búst, reliéfov, cyrilo-metodské súsošia doma i vo svete. Pôsobí ako dlhoročný signatár Stretnutí Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch, od r. 1990 sa angažovala na Celonárodných zhromaždeniach, Stoloch národnej dohody, celoslovenských podujatiach MS, Vlasteneckej pochôdzke po slovenskom juhu, interetnických otázkach, Stretnutí Kľačian na Slovensku. Okrem slovenského juhu, médií, rozličných postov v MS, uplynulých 15 rokov pôsobil ako riadiaci a vedecký pracovník v slovenských zahraničných vzťahoch, slovensko-slovanskej problematike, vo vydávaní magazínu MS a a.s. Neografia Slovensko a ročenky Slováci v zahraničí. Je zakladateľom projektu Európsky kongres Matíc slovanských národov, naposledy novej koncepciu Jozefínskej knižnice pri KM MS so špeciálnym zameraním na dokumenty zápasov Slovákov o svoju identitu, štátnosť a samostatnosť. Ako autor a dopisovateľ prispieval do celého radu médií doma i v zahraničí, medziiným do týždenníka MS Slovenských národných novín. V jeho ďalšom pôsobení v službách národa a Matice slovenskej mu pri príležitosti životného jubilea želáme ešte mnoho osobných iniciatív a úspechov!