alt : header1.swfMon12092019

Posledná aktualizácia04:22:43

Svetový deň rodiny oslávili aj v Nových Zámkoch

DenRodN1Svetový deň rodiny v Nových Zámkoch bol dňom, ktorý využilo tisíce ľudí na to, aby spoznávali činnosť kultúrnych inštitúcií mesta a zároveň prežili spoločne strávené okamihy. V Múzeu Jána Thaina si mohli rodiny zasúťažiť v hre Zambo v krajine vitrín, pričom v Galérii umenia mohli pracovať v tvorivých dielňach...

Pre prívržencov osláv Svetového dňa rodiny pripravili zaujímavé podujatia Galéria mesta Nové Zámky, Múzeum Jána Thaina, Regionálne osvetové stredisko, Knižnica Antona Bernoláka, OZ Divadlo Praradox, Mestské kultúrne stredisko, Astrokabinet, Relaxkomplex - Bytový podnik mesta Nové Zámky, ako aj Útulok pre opustené psy.

Niektorí ľudia túžiaci po vedomosti i zážitkoch otvorili dvere do viacerých inštitúcií, aby sa stali účastníkmi podujatí. V Galérii umenia mohli pracovať v tvorivých dielňach - korálkové okúzlenie, ako aj v dielni Hlina hlinená, odkiaľ odchádzali s vlastnými výrobkami. Na vlastné oči sa presvedčili a ocenili prácu ozajstných umelcov, ktorá nie je jednoduchá, jej súčasťou musí byť talent i umelecké srdce.

V Múzeu Jána Thaina okrem ďalších zaujímavých aktivít si mohli rodiny zasúťažiť v hre Zambo v krajine vitrín - vo vitrínach boli uložené predmety, z ktorých musel úspešný riešiteľ súťaže vypátrať aspoň desať, aby sa stal držiteľom pamätného listu. S veľkým záujmom sa stretlo i vystúpenie lukostrelcov, či tanečnej skupiny, ktorá predviedla renesančné tance. Mnohí sa zúčastnili aj na prednáške Milana Jeřábka, ktorý sa s účastníkmi podelil o svoje zážitky z desaťročného pobytu v Zambii.

Prednášku doplnil ukážkou vzácnych predmetov a tým zoznámil záujemcov aj so životom ľudí v pre nás tak vzdialenej a pomerne neznámej krajine. Zaujímavé boli aj prednáška archeologičky, chvíľka poézie a v neposlednom rade nočná prehliadka v tme (s vlastnými lampášikmi, baterkami)...Veselo bolo aj v Regionálnom osvetovom stredisku, kde sa v rámci viacerých aktivít predstavila aj folklórna skupina Devínček, tanečná skupina AZANAS z Palárikova.

Z každého podujatia odchádzali spokojní ľudia so záväzkom, že sa Svetového dňa rodiny zúčastnia i v roku 2013.

PaedDr. Helena Rusnáková
Foto: autorka (Noc múzeí v MJT Nové Zámky)

DenRodN3DenRodN2