V05092021

Posledná aktualizáciaSzo, 01 máj. 2021 10am

Slovenskí evanjelici zo zahraničia v Novohrade

krtis-01Koncom júna sa vo Veľkom Krtíši zišli Slováci z 12 krajín. Duchovným a kultúrnym zmyslom ich stretávky sa stala III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí. Uskutočnila sa v centre Novohradu, oblasti s bohatými národno-kultúrnymi tradíciami, odkiaľ sa v minulosti najviac Slovákov vysťahovalo na Dolnú zem.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292014897564160.60424.147596498672668&;type=3&l=b88919d392

Deklarácia delegátov zúčastnených na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

krtis-02Vízia do budúcnosti - Vieme, ako
a komu odovzdáme štafetu

„Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ J 14, 18
Veľký Krtíš 27. až 29. 6. 2012

1. Účastníci konferencie ďakujú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedeniu ECAV na Slovensku za umožnenie tohto zasadnutia pre reprezentantov cirkvi z 11 krajín na pôde materskej krajiny, ktorá predchádzala III. evanjelickým cirkevným dňom, ktoré sa konali v dňoch 29. 6. - 1. 7. 2012 s tematickým a programovým zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí.

2. Účastníci konferencie oceňujú aktívnu účasť zástupcov ECAV na Slovensku pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika, rovnako ďakujú, že konferenciu poctili svojou aktívnou účasťou aj minister školstva, vedy, výskumu a krtis-03športu SR Dušan Čaplovič, predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Igor Furdík, predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, primátor mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš, riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Dr. Ján Juran, zástupcovia ECAV na Slovensku, Vydavateľstva Tranoscius, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave a zástupcovia slovenských evanjelických komunít i krajanských inštitúcií pôsobiacich v zahraničí. Účastníci konferencie oceňujú aj záujem slovenských i zahraničných médií o priebeh konferencie.

3. Účastníci konferencie privítali deklarovanie spolupráce ECAV na Slovensku s Prípravným výborom Združenia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí (ďalej ZSEZZ) a rovnako zintenzívnenie spolupráce so slovenskými cirkevnými organizačnými jednotkami v zahraničí i na krtis-04základe uzavretých či pripravovaných zmlúv o spolupráci.

4. Účastníci konferencie ocenili snahu vydavateľstva Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši o lepšiu informovanosť o svojej vydavateľskej činnosti v elektronickej forme.

5. Účastníci konferencie vítajú a oceňujú naplnenie cieľa konferencie zoznámiť sa so stavom slovenských evanjelických cirkví v rôznych regiónoch sveta aj so Slovákmi evanjelikmi v zahraničí, kde slovenské evanjelické cirkvi nie sú.

6. Účastníci konferencie ďakujú za zorganizovanie tejto konferencie ECAV na Slovensku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, mestu Veľký Krtíš a hlavne vedeniu a členom cirkevného zboru Veľký Krtíš.

Za prípravný výbor ZSEŽZ
Janka Haluková

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

Slovenskosť, zvyšovanie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelanostný rozmer a udržiavanie živej slovenčiny aj prostredníctvom záslužnej činnosti cirkevných zborov evanjelickej cirkvi a. v. v domovských štátoch našich krajanov nielen na Dolnej zemi, v Českej republike, Kanade a USA, ale všade, kde slovenskí evanjelici v zahraničí prejavujú svoj úprimný vzťah k Slovensku ako k ich niekdajšej domovine či vlasti ich predkov...

Slovenskí evanjelici zo zahraničia vo Veľkom Krtíši

27. júna 2012 sa slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši začala III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorí sa po I. konferencii v Prahe a II. konferencii v Nadlaku tentoraz zišli v Novohrade, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov.

krtis-05krtis-06
Z druhého dňa konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa včera začala vo Veľkom Krtíši, dnes pokračovala rokovaním v zasadačke v priestoroch zariadenia Slobodáreň. Večer bola v Dome kultúry otvorená výstava slovenských umelkýň žijúcich v zahraničí a v spoločenskom programe sa predstavili domáce súbory aj zahraniční hostia.

Igor Furdík na diskusnom fóre „Slováci žijú aj v zahraničí“ v Lučenci

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík vystúpil 30. júna 2012 na diskusnom fóre o pastorálnom zabezpečení slovenských evanjelikov v zahraničí, ktoré sa konalo v rámci sprievodných podujatí III. evanjelických dní v Lučenci. Fórum, rámcované témou s názvom Slováci žijú aj v zahraničí, sa v obsahovom duchu stalo tematickým pokračovaním pracovného rokovania III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala v dňoch 27.-29. júna vo Veľkom Krtíši.

krtis-09krtis-10krtis-11
Slovenské výtvarníčky zo zahraničia vystavujú vo Veľkom Krtíši

V rámci pestrého sprievodného programu, ktorým naši krajania vyplnili kultúrne chvíle III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, sa svojimi výtvarnými dielami prezentujú od štvrtka 28. júna 2012 vo Veľkom Krtíši Iveta Krovinová-Galbavá, Slovenka žijúca v Prahe, Lucia Kubicová Torchio, naša krajanka, ktorá si za svoju domovskú krajinu vybrala Taliansko a Viera D´Agostini, rodáčka z Bratislavy, ktorá žije a tvorí vo Francúzsku.

Foto: Imrich Fuhl (oslovma.hu)

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292014897564160.60424.147596498672668&;type=3&l=b88919d392

krtis-07krtis-08