V09272020

Posledná aktualizáciaV, 20 szept. 2020 11am

Tradičné májové stretnutie v Štúrove s Pilíšanmi

sturomw1FotogalériaVystúpenia slovenských speváckych zborov spod Pilíša vždy potešia: menšinových Slovákov záujmom o ich slovenskosť a tých väčšinových pretrvávajúcou existenciou slovenského slova a piesne v Maďarsku. Štúrovskí matičiari si v tomto smere zaslúžia absolutórium.  Štúrovom znela slovenská pieseň.

Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove 31. mája 2014 usporiadal na pešej zóne mesta a na matičnom dvore tradičné májové stretnutie, v kultúrnom programe ktorého vystúpili: sólista Opery SND Ivan Ožvát, slovenské ľudové spevácke zbory z Mlynkov (Pilisszentkereszt) a Santova (Pilisszántó), spevácky zbor z Gbeliec, folklórny súbor z Dolného Ohaja a Výborníci zo Štúrova. Po programe vydareného podujatia, ktoré finančne podporil VÚC v Nitre a MsÚ v Štúrove, sa konala ľudová veselica so všetkým, čo k nej patrí: živá hudba, guláš, čapované pivo, atď...

sturomw2Štúrovom znela slovenská pieseň.
Aj v podaní Slovákov z Maďarska

Matica slovenská v Štúrove organizuje tradičné májové stretnutia. Tohtoročný majáles sa uskutočnil s rozšíreným obsahom. Stretli sme sa v sobotu 31. mája 2014 o 16 hodine okolo letného javiska Mestského kultúrneho strediska na pešej zóne v Štúrove. Aktívnym divákom, ale i okoloidúcim sa predstavili spevácke zbory z Gbeliec, Mlynkov, zo Santova a domáci Výborníci. Mlynky a Santov sú obce z druhej, maďarskej strany Dunaja, ležia v Pilíšskych vrchoch nad Ostrihomom. Sú to obce (boli) slovenské. Vystúpenia tamojších slovenských speváckych zborov vždy potešia, na jednej i druhej strane. Nás, väčšinových Slovákov pretrvávajúcou existenciou slovenského slova a piesne v nie vždy prajnom maďarskom prostredí. Menšinových Slovákov našim záujmom o ich slovenskosť a určitou mierou porozumenia. Ja osobne vždy budem propagovať každú podporu (či už slovnú alebo materiálnu) smerovanú k uchovávaniu slovenského slova a slovenského povedomia medzi Slovákmi v Maďarsku. Štúrovskí matičiari si v tomto smere zaslúžia absolutórium.

sturomw3V druhej časti prišiel zlatý klinec - vystúpenie FS J. Holečka z Dolného Ohája. Pri príležitosti 430 rokov od vyhnania Turkov od nás, 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a 70 rokov od SNP si pripravili nádherne komponovaný program vojenských, regrútskych a iných „zelených“ spievaniek odpozorovaných z každodenného života Slovákov v minulosti s vynikajúcou a prirodzenou choreografiou. Bolo to výborné, oku a uchu lahodiace a srdce potešujúce. Vrelo odporúčam „holečkovcov“ do pozornosti celej matičnej verejnosti a nielen jej. Ale nie len mne sa to páčilo. Všimnite si na jednej z priložených fotografií, že obdiv k slovenskej piesni nepozná rasové predsudky.

sturomw4Program vyvrcholil vystúpením sólistu SND Ivana Ožváta, ktorý ponúkol predovšetkým fajnové slovenské operetné melódie. Následne sme sa presunuli do Matičného dvora, kde pokračovalo májové stretnutie posedením pri dobrom jedle a nápojoch. Nielen chlebom je človek živý. Stretnutie sme využili aj na neformálne rozhovory, výmenu skúseností, ale tiež na celkom obyčajné reči. Tak ako to chodí v dobrej spoločnosti.

Určite ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a mestu Štúrovo, miestnym matičiarom a všetkým tým, ktorí prispeli k úspešnému májovému stretnutiu či už finančne, materiálne, organizačne alebo dobrou radou. A my, radoví účastníci sa už tešíme na budúcoročný máj...

Text: Jozef Schwarz
Foto: Imrich Fuhl

F o t o g a l é r i a :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592883260810654.1073741897.147596498672668&;type=1

Kultivované vlastenectvo (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1021-majales-v-turove-kultivovane-vlastenectvo

Májové stretnutie v Štúrove (2012)
http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a700234/slideshow
sturomw5