P01222021

Posledná aktualizáciaH, 18 jan. 2021 11am

Matičný splav po Dunaji na počesť Jozefa Havelku

splavdu1V dňoch 10. až 13. júla 2014 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove Matičný štafetový splav po Dunaji s finančnou podporou Matice slovenskej. V spolupráci s miestnymi odbormi MS Veľký Lapáš, Svodín a s našimi krajanmi z obce Mlynky (Maďarsko) sme splavili Dunaj od Komárna po Vyšehrad.

Naším zámerom bolo najmä poznávanie pôsobísk významných osobností v dejinách Slovákov v blízkosti našej najväčšej rieky Dunaj a odovzdávanie ich posolstva ďalším účastníkom budúcich splavov.
V prvý deň matičnej dunajskej výpravy nás však zastihla smutná správa o náhlom skone veľkého bojovníka za práva Slovákov v Maďarsku, dlhoročného starostu obce Mlynky (Pilisszentkereszt) a nášho priateľa Jozefa Havelku. Jeho osobnosti sme venovali minútu ticha pri súsoší sv. Cyrila a Metoda v Komárne a po ukončení splavu sme ho v Mlynkoch splavdu3splavdu2odprevadili na jeho poslednej ceste. Dodatočne bol tento splav symbolicky venovaný jeho pamiatke.
Vierozvestcom v Komárne sme pod dohľadom okoloidúcej policajnej hliadky a jedného neprajného gesta vodiča automobilu vzdali poctu položením venca a spevom štátnej hymny. Neďaleko súsošia na rieke Váh sme sa nalodili a za Komárnom splavdu4splavdu5pokračovali na Dunaji. K nášmu stanovému táboru v Čenkove pri Mužli sa pripojili poslední matiční vodáci a „čestné štúrovské matičiarky“ z Mlynkov, čím sa naplnil plánovaný počet účastníkov na osemnásť. Na čenkovskej riečnej terase sme doslova odhaľovali húštinou zarastené jediné archeologické nálezisko veľkomoravského centra na splavdu6splavdu8Podunajsku. Význam tejto bývalej obchodnej lokalite s niekdajším brodom na druhý breh Dunaja plánuje MO MS Štúrovo prinavrátiť jeho revitalizáciou a sprístupniť ju tak návštevníkom.
Hlavné a posledné stanovište sa nachádzalo v Štúrove. V susednom Ostrihome sme opäť navštívili slovenského arcibiskupa Alexandra splavdu7Rudnayho na mieste jeho posledného odpočinku, v krypte baziliky. V Ostrihome je Rudnaymu inštalovaná aj pamätná tabuľa v slovenčine. Večer nás čakalo občerstvenie v štúrovskom matičnom dome v pohostinnej atmosfére miestnych matičiarov a stretnutie s ďalšími Mlynčanmi a vedením nitrianskeho vlasteneckého občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody. Tu sa zrodilo niekoľko návrhov na budúcu spoluprácu medzi Slovenskou samosprávou v Mlynkoch, SHO a MO MS Štúrovo.
Vyšehrad, kam mierila naša výprava v posledný deň splavu, bol pôsobiskom slovenského kňaza, národného buditeľa a spoluzakladateľa Matice slovenskej Jozefa Viktorina. K jeho telesným pozostatkom na miestnom cintoríne sme sa vybrali v podvečer, po pristátí na vyšehradských brehoch. Jozef Viktorin poslednýkrát vydýchol 21. júla pred 140 rokmi.
Možno sme našu dovolenku nestrávili tak skromne ako skromne boli nútení žiť a tvrdohlavo sa prebíjať vlastenci slovenského národa v jeho neprajných dobách, ale v dunajskom objatí, na brehoch malebných riečnych ostrovov, v sprievode tunajšieho domáceho vtáctva a tajomných zákutí rieky človek akosi rýchlejšie splynie s dejinným tokom svojej vlasti a jeho ochrancami. I keď sme sa zámerne nevyhli vodáckym tradíciám - pred nalodením sme z povery radšej vopred venovali Dunaju dary ako obety pre bezpečnú a šťastnú plavbu do cieľa, ani nováčikom na vode sme nedovolili nalodiť sa, pokiaľ neprešli vodáckym krstom a pred každou začatou plavbou sa povinne konala „bojová“ porada.
V lodnom denníku, ktorý je súčasťou každého nášho splavu, je v závere poznámka: budúcoročný splav po Dunaji sa bude konať v predposledný júlový víkend a budúca vlajková loď dunajskej výpravy ponesie názov splavu na počesť 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Preto srdečne očakávame aj ďalšie matičné vodácke skupiny splavujúce rieky ústiace do Dunaja, ale aj našich krajanov spoza Dunaja a radi preberieme a odovzdáme symbolickú štafetu pamätníkom našich osobností, ktoré sa svojou prácou a úsilím pričinili o rozvoj slovenského národa.

Margaréta Vyšná