V09272020

Posledná aktualizáciaV, 20 szept. 2020 11am

Radosť - 15. Dni slovenskej kultúry v Rijeke

rijefa01Do diaľky podvečerného obzoru nad morom, na ligotajúcich sa vlnách sa vznášala a hladila dušu nostalgická krásna pieseň o rodnej zemi: Slovensko moje, otčina moja...Napriek obrovskej vzdialenosti počuť slovenskú vravu, vidieť slovenskú kultúru, cítiť slovenského ducha a počuť biť slovenské srdcia.

DEŇ PRVÝ - SPOMIENKOVÝ

Po roku sa 28. augusta 2015 už po pätnásty krát stretli v Rijeke členovia a priaznivci Slovenska a Matice slovenskej v Chorvátsku na tradičnom podujatí Dni slovenskej kultúry. Predsedníčka MO MS Miroslava Gržinič medzi hosťami privítala zástupcov MS zo Slovenska: riaditeľku Krajanského múzea v Martine Zuzanu Pavelcovú, tajomníka MS Marka Hanuska, riaditeľa Turčianskej galérie v Martine Ľubomíra Kraľovanského, delegáciu rijefa02hostí z mesta Michalovce, vedenú Evou Hlodinkovou, vedúceho FS Bystričan so súborom Juraja Kulicha, vedúcu súboru Bystrinka Annu Kulichovú, riaditeľku Domu MS v Lučenci Annu Rezkovú, vedúcu folklórneho súboru Prameň z Dolnej Strehovej pani Malatincovú, predsedníčku MOMS Dolná Strehová pani Kortišovú, ako aj členov súborov, predsedu Švédsko-slovenského spolku vo Švédsku Ľubomíra Bzdušeka, no a v neposlednom rade výrobcov a remeselníkov zo Slovenska, zastúpených Dankou Smolíkovou, Annou Kulichovou a Milošom Ježíkom. Okrem predstaviteľov národnostných menšín v Rijeke a Podgoranskej županii sa na slávnostnom otvorení zúčastnili poradca za kultúru PGŽ Gianni Jurasa, Branka Škrobonju zo župného úradu PGŽ a vedúci tamburášskej skupiny Zametskij koren Emil rijefa03Mancea.

Spomienkou na Svetozára Hurbana Vajanského pri jeho pamätnej tabuli vo Volosku začal prvý deň Dní slovenskej kultúry v Chorvátsku. Významný slovensky spisovateľ, publicista, literárny kritik a politik... - vo svojom príhovore o jeho živote a diele hovorila predsedníčka MO MS Miroslava Gržiničová. Poslanec chorvátskeho parlamentu za českú a slovenskú menšinu Vladimír Bilek sa prihovoril a ocenil aktivity MS. Program pokračoval o pár kilometrov ďalej v Rijeke na Gate Karolíny Rijecké. Spomienka na všetkých Slovákov, ktorí opustili Európu loďou z prístavu v Rijeke mala podobu venca, ktorý na hladine mora symbolicky plával pre tých, ktorí sa už nikdy nevrátili, ale aj pre tých, ktorí za veľkou rijefa04mlákou túžili po domovine.

BRONZOVÝ VEČER

Vyvrcholením prvého dňa bol pozdrav a príhovor pri príležitosti štátneho sviatku SR Dňa Ústavy a slávnostné otvorenie Dní slovenskej kultúry, spojené s otvorením výstavy Drevené kostoly a kultúrne pamiatky na Slovensku, patriace do kultúrneho dedičstva UNESCO. Na tomto mieste slávnostne odovzdali predsedníčke MO MS Miroslave Gržinič aj pamätné medaily pre FSS Slovenka z Rijeky v Chorvátsku. Tú prvú - Bronzovú cenu Matice slovenskej - za dlhoročné šírenie, prezentovanie a upevňovanie slovenskej kultúry za rijefa05hranicami Slovenska, odovzdal tajomník MS Marko Hanuska. V mene Ústredia Matice slovenskej v Martine sa prítomným prihovorila aj riaditeľka KMMS Zuzana Pavelcová. Druhá pamätná medaila manželov Christiny a Vlada Tabarikovcov je od Spolku francúzsko-slovenského priateľstva za vynikajúcu verejnú prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry a spevu. V programe vystúpili aj spevácke a tanečné zložky súborov Slovenka z Rijeky a FS Bystričan zo Slovenska. V priestoroch historickej budovy archívu nádherne zarezonovali hlasy speváčok, spievajúcich slovenské ľudové piesne.

DEŇ DRUHÝ - MESTSKÝ

rijefa0629. augusta 2015 na Námestí 111. brigády pri pešej zóne sa zaskvela krása krojovaných Sloveniek súboru Považan z Považskej Bystrice a súboru Prameň z Dolnej Strehovej, znásobená spevom a tancom ľudových piesní zastavovala turistov. Tí si vystúpenie súborov spríjemňovali slovenskými špecialitami. Halušky chystali Slovenky z Rijeky spolu s tunajšími Chorvátkami, ktoré sú spriaznené so Slovenskom a ako členky Miestnej organizácie Matice slovenskej vedia nielen variť slovenské jedlá, ale spievajú a tancujú slovenské piesne, usporadúvajú rôzne programy doma aj v zahraničí. Priamo na námestí piekla ďalšia skupina zemiakové placky a ponúkala okoloidúcich koláčmi. Zvedaví diváci sa zastavovali pri ukážke výroby syrových korbáčikov. Ochutnávali domáci ovčí syr, obdivovali hudobníkov, ktorých hudba znela až do neďalekého rijefa07prístavu. Veľkým potleskom diváci odmenili najmenších Slovákov v krojoch, ktorí predviedli svoje vystúpenie vedomí si dôležitosti profesionálne sa zhostiť svojej úlohy. Cez mesto prechádzajúce krojované Slovensky zastavovali chodci s otázkou, odkiaľ sú, prečo sú tu... Na slovenských špecialitách sa hostili aj náhodne prišlí turisti zo Slovenska, milo prekvapení podujatím. Matica slovenská v Rijeke tak opäť sprostredkovala kultúru a tradície Slovenska na korze – mieste, ktorým prechádzajú davy domácich obyvateľov, aj rôzne národnosti turistov.

DEŇ TRETÍ - PLÁŽOVÝ

rijefa08Ak si myslíte, že na pláži sa dá len slniť a plávať v mori, mýlite sa. Pláž kempu Oštro - Kraljevica pri kaviarni Gliva sa v nedeľu podvečer zaplnila krojovanými spevákmi, tanečníkmi a hudobníkmi zo Slovenska. Určite sem neprišli vyskúšať, ako sa pláva v ľudových krojoch... Do hudby a slovenského spevu rozvoniavali špeciality slovenskej kuchyne a v posledných lúčoch slnka sa ligotali valašky tanečníkov. Veľký úspech zožali najmenší folkloristi súboru Bystrinka, ktorí s veľkou radosťou a oduševnením predviedli slovenské detské piesne a hry. Aj Kalafuta - handrový panák - sa zapojil do ich programu a nadýchal sa morského vzduchu. Určite v noci malým tanečníkom rozprával príbehy, ktoré mu pošepkalo Jadranské more.

rijefa09Hudobníci, speváčky, tanečníčky a tanečníci prilákali hostí z kempu svojim vystúpením, kuchárky vôňou zemiakových placiek a koláčov. Program sa končil spoločným tancom s organizátormi podujatia, ktorí verejnosti sprostredkovali takýto netradičný kontakt so Slovenskom - krajinou predkov a rodiskom slovenských členiek MS v Rijeke. Všetkých: divákov, hostí, účastníkov programu a zamestnancov kempu oslovil tento netypický večer pri pláži. Oslavy Dňa ústavy SR v Rijeke boli ako vždy pestré a kvalitne pripravené. „Mirka je MATICA, my sme len včely,“ vtipne pochválil svoju polovičku manžel predsedníčky MO MS v Rijeke Nino Gržinič, kvôli ktorému opustila pred rokmi svoj domov na Slovensku.

A nakoniec to najkrajšie. Najdojemnejší moment večera pred tým, ako sa všetci spolu rijefa10roztočili v kole. Do diaľky podvečerného obzoru nad morom, na ligotajúcich sa vlnách sa vznášala a hladila dušu nostalgická krásna pieseň o rodnej zemi: Slovensko moje, otčina moja, krásne si ako raj. Ako raj...

Erika Fajnorová
Foto: autorka a Antonio Gržinič

Vážená pani predsedníčka MO MS Rijeka, vzácni hostia, milí priatelia, je nám obrovskou cťou, že rok čo rok matičiari z ústredia Matice slovenskej v Martine dostávajú na sklonku leta pozvánku na Dni slovenskej kultúry. Pre nás, Slovákov žijúcich na územní Slovenskej republiky, je veľkou vzácnosťou, že i napriek obrovskej vzdialenosti medzi slovenskou hrudou rijefa11a chorvátskym pomorím, počuť slovenskú vravu, vidieť slovenskú kultúru, no najmä cítiť slovenského ducha a počuť biť slovenské srdcia.
Tradičné hodnoty národnej a kresťanskej kultúry, zvyky a tradície sú kostrou kultúry každého národa, sú odrazom a charakterom života prostých ľudí v krajine. Jednou z hlavných úloh poslania Matice slovenskej, je uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať národné kultúrne dedičstvo. Chcem vám v mene Matice slovenskej poďakovať a vzdať úctu zato, čo vy, naši krajania, pre Slovensko robíte, že nezabúdate na svoje korene, na vlasť svojich predkov, že spoločne ako jedna rodina, vytvárate hodnoty, pre ktoré si Vás vážia iní.
rijefa12Z ústredia Matice slovenskej Vám prinášame srdečné pozdravy od najvyšších činovníkov, ktorí s radosťou i s hrdosťou sledujú Vaše činy, aktivity i podujatia. Dnes Vám okrem pozdravov prinášame i gratuláciu. Na dňoch slovenskej kultúry sa stretávame už po 15. raz. Ľudia žijúci v manželstve po 15. rokoch spoločného spolužitia oslavujú krištáľovú svadbu, a tak i my dnes, Vám môžeme gratulovať ku krištáľovému výročiu. Nech Vami usporadúvané Dni slovenskej kultúry žiaria svojou výnimočnosťou ďalšie a ďalšie desaťročia, nech Vás pri prípravách tohto podujatia neopúšťa hnací motor - láska k vlasti, radosť zo spoločných stretnutí i z dobre odvedenej práce...
A nezabúdajte, radosť a šťastie je jedna z mála vecí, o ktoré, keď sa delíme, neubúdajú, oni rastú.                                                                            
Zuzana Pavelcová, riaditeľka KMMS

rijefax1rijefax2