P01222021

Posledná aktualizáciaH, 18 jan. 2021 11am

Školenie novohradských slovenčinárov v Gbelciach

GbelceN1Slovenská samospráva Novohradskej župy a Župná knižnica a Osvetový ústav B. Balassiho v Šalgótarjáne usporiadali odborné školenie novohradských učiteľov slovenčiny, ktorí zavítali do obce Gbelce (neďaleko Štúrova) hlavne preto, aby navštívili hodiny slovenčiny a zamestnania v škôlke.

Početnú skupinu učiteľov základných a materských škôl z Maďarska privítalo vedenie Základnej školy v Gbelciach. Hostia pod vedením predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej Baránekovej sa s veľkým záujmom zúčastnili ukážkových otvorených hodín slovenského jazyka, v ktorých sa prelínala hravosť dospelých a rozumová zrelosť detí. GbelceN2Popri aktivitách v základnej škole časť hostí navštívila aj obecnú materskú školu, kde v slovenskej triede videli pekný príklad spolužitia a spolupráce dvoch národností pod jednou strechou. Popoludňajší program spestrilo kultúrne vystúpenie žiakov školy a ženského speváckeho zboru pri ZŠ v Gbelciach.

Pedagógovia z Novohradskej župy boli zvedaví aj na skúsenosti a poznatky učiteľov z Gbeliec, aby si domov odniesli rady na zlepšenie výučby slovenského jazyka. V maďarskom Novohrade obývanom aj Slovákmi sa vyučuje slovenčina ako predmet týždenne v štyroch hodinách, pričom ostatné predmety sa učia v maďarčine. Z výmeny skúseností pedagógov vysvitlo, že slovenčinári v Maďarsku majú nedostatočné možnosti prístupu k odbornej literatúre, učebniciam či učebným pomôckam. Kolektív učiteľov z Gbeliec pod vedením riaditeľky školy Silvie Bízikovej prisľúbil novohradským pedagógom odbornú i morálnu pomoc pri riešení ich problémov.

Text: (medv-hl) Foto: Imrich Fuhl

Fotoalbum
Novohradskí slovenčinári na ukážkových hodinách (2009)
Novohradskí a hevešskí slovenčinári na Slovensku (2008)

GbelceN3GbelceN4GbelceN5GbelceN6GbelceN7GbelceN8