K07072020

Posledná aktualizáciaH, 06 júl. 2020 5pm

Beseda s Imrichom Fuhlom v Matičnom dome v Štúrove

StuMsIF1Životaschopný duch sa básnik a novinár I. Fuhl naučil pretĺkať svojským tragikomickým nazeraním na svet - raz je to prostredníctvom hlbokého filozofického myslenia, inokedy si pomôže humorom.Slovenskej verejnosti ho netreba zvlášť predstavovať, jeho tvorba v poézii a práca v novinárstve sa zakorenila už aj u nás.

Koncom marca sa uskutočnila v Matičnom dome v Štúrove beseda so slovenským básnikom a novinárom a zároveň takmer naším susedom z Mlynkov spoza Dunaja Imrichom Fuhlom. Mesiac knihy ešte neupadol úplne do zabudnutia, matičnú zasadačku zaplnili Štúrovčania takmer do posledného miesta. I. Fuhla netreba slovenskej verejnosti zvlášť predstavovať, jeho tvorba v poézii a práca v novinárstve sa dávno zakorenila už aj u nás. Je súčasťou slovenskej literárnej tvorby, viažucej sa na pilíšsky kraj. StuMsIF2Aj keď I. Fuhl zrástol so slovenskými koreňmi v Mlynkoch, jeho poézia je dvojjazyčná. O tom, že žiť, tvoriť a veriť v pravdu v maďarskom prostredí je pre tamojšie slovenské obyvateľstvo ťažké, uviedol I. Fuhl z mnohých svojich skúseností v detstve a vo svojej rodine. Ale jeho životaschopný duch sa naučil pretĺkať svojským tragikomickým nazeraním na svet - raz je to prostredníctvom hlbokého filozofického myslenia, inokedy si pomôže humorom. Ani ten však nedokáže zabrániť tomu, že tamojší Slováci si uvedomujú, že sú na pokraji svojho zániku. Na záver besedy prebehla vzájomná výmena kníh a autogramiáda.

Margaréta Vyšná
členka Miestneho odboru MS Štúrovo

Nemé slová, ktoré bolia...

StuMsIF3StuMsIF4StuMsIF5