Szo07042020

Posledná aktualizáciaCs, 25 jún. 2020 9am

Ivan Gašparovič je hrdý na Slovákov v Maďarsku

GaspSl01Prezident SR v BudapeštiSpolupráca sa zlepšilaPodľa I. Gašparoviča systém vzdelávania u Slovákov v Maďarsku nie je dobrý„Som na vás hrdý, že ste si zachovali identitu“Minister M. Lajčák rokoval so svojím partnerom O dvojakom občianstveMenšinám treba poskytovať ochranu Fotogaléria

 

 

„Som na vás hrdý, že ste si zachovali identitu“

Slováci žijúci v Maďarsku si aj napriek ťažkým časom zachovali svoju národnú identitu. Vyhlásil to 20. februára 2013 na stretnutí s predstaviteľmi krajanov v Budapešti prezident Ivan Gašparovič, ktorý Slovákom preto vyjadril svoj obdiv. „Tie stáročia za ťažkých podmienok Slováci si zachovali svoj jazyk, zachovali si svoju kultúru, svoje tradície, zachovali si svoje územie a zachovali si aj svoju vieru. To je tá sila, ktorá nám umožnila dnes hovoriť, že Slovensko je zvrchovaný, samostatný štát,” konštatovala hlava štátu. Gašparovič poznamenal, že za tých 20 rokov, ktoré neboli ľahké, neboli jednoduché, Slovensko muselo prekonať ekonomické problémy po rozdelení Československa. „Som hrdý na Slovákov a hrdý som aj na vás - Slovákov, ktorí žijete v zahraničí, že presne v takýchto istých intenciách ste si zachovali svoje národné cítenie. Ale hrdý som aj na to, že ako príslušníci iného štátu ste štátu lojálni. Ste občania Maďarska a ako občania Maďarska musíte obhajovať pozíciu Maďarska vo svete. To k tomu patrí. To isté si veľmi prajem, aby bolo aj na Slovensku,” zdôraznil Gašparovič.

Podľa prezidenta systém vzdelávania u Slovákov žijúcich v Maďarsku nie je dobrý

V súvislosti so stretnutím so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku Gašparovič konštatoval, že ich systém vzdelávania nie je dobrý. „Žiaľbohu, naša komunita slovenská je v Maďarsku doslova menšinová a systém výuky slovenského jazyka na maďarských školách je úplne odlišný od slovenských. Na Slovensku sú maďarské školy s vyučovacím jazykom maďarským, pričom v Maďarsku sú školy, kde sa učí slovenský jazyk niekoľko hodín týždenne alebo v ešte menšom počte, takže sme hovorili aj o týchto otázkach, pretože sa pripravuje reforma maďarského školstva a tu majú Slováci určité pripomienky, o ktorých som hovoril s pánom prezidentom (Áderom), no a povedal mi, že bude hľadať pozitívnejšie riešenia,” dodal prezident SR.

Krajania Gašparoviča len počúvali, prezident im venoval len hodinu
http://www.sme.sk/c/6709796/krajania-gasparovica-len-pocuvali-prezident-im-venoval-len-hodinu.html

Prezident SR hodnotí návštevu Maďarska pozitívne

Za úspešnú a prospešnú najmä z pohľadu potrebnej vzájomnej solidarity označil dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska prezident SR Ivan Gašparovič. Slovenská hlava štátu rokovala s maďarským prezidentom Jánosom Áderom a stretla sa aj s premiérom Viktorom Orbánom. „Túto cestu považujem za veľmi úspešnú, veľmi prospešnú, najmä v tej oblasti potrebnej solidarity a spolupráce pri prekonávaní takých ťažkých podmienok, aké dnes zažíva Maďarsko, ale o nič menšie ich nemá ani Slovensko. Potrebujeme solidaritu a vzájomnú pomoc,” zdôraznil pred novinármi Gašparovič. - V závere dvojdňovej oficiálnej návštevy Maďarska prezident SR položil veniec k pomníku hrdinov na budapeštianskom Námestí hrdinov a navštívil mesto Gödöllő.

rozhlas.cz: Gregor Martin Papucsek popsal schůzku slovenského a maďarského prezidenta
http://media.rozhlas.cz/_audio/02832289.mp3
Slovenský a maďarský prezident jednali po devíti letech, sporným otázkám se vyhnuli
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/slovensky-a-madarsky-prezident-jednali-po-deviti-letech-spornym-otazkam-se-vyhnuli--1177731

Minister M. Lajčák rokoval so svojím partnerom J. Martonyim

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Maďarsku 19. februára 2013 stretol so svojím maďarským rezortným partnerom Jánosom Martonyim. Obaja ministri pozitívne zhodnotili celkovú atmosféru, aj doterajší vývoj v rámci slovensko-maďarskej spolupráce, činnosť zmiešaných komisií, zhodu postojov v mnohých regionálnych, európskych a širších zahraničnopolitických témach. Zároveň vyzdvihli dosiahnuté výsledky v oblasti hospodárstva, dopravy, energetiky. „Máme záujem na pokračovaní nastúpeného pozitívneho trendu v susedských vzťahoch aj v nasledujúcom období,“ zdôraznil v rozhovore minister M. Lajčák. Šéfovia diplomacií v tejto súvislosti diskutovali o pripravovaných bilaterálnych i regionálnych podujatiach, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti, s dôrazom na oficiálnu návštevu ministra zahraničných vecí Maďarska J. Martonyiho v SR spojenú s odovzdaním ceny „Dobré susedstvo a porozumenie“, stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 v rámci bezpečnostnej konferencie GLOBSEC, či prípravu I. Slovensko - maďarského diskusného fóra v apríli tohto roku.

„Otázku dvojakého občianstva rieši aj Ústavný súd SR“

Otázku dvojakého občianstva rieši aj Ústavný súd SR, vyhlásil pred oficiálnou návštevou Maďarska prezident SR Ivan Gašparovič. Najvyšší slovenský ústavný činiteľ v rozhovore pre televíziu Duna povedal, že by bol najradšej, keby na schôdzke s maďarským prezidentom Jánosom Áderom došlo k pokroku v otázke občianstva. Podľa jeho slov ide o problém, ktorý si spoločne „vyrobili” obe krajiny. „Maďarsko prijalo dávnejšie veľmi zlý zákon, na ktorý Slovensko muselo reagovať. Je samozrejmé, že na zlý zákon nie je možné reagovať úplne dobrým zákonom. Zrejme sme neprijali veľmi dobrý zákon. Kým sme tieto zákony neprijali, s občianstvom neboli problémy,” zdôraznil Gašparovič. Ako dodal, zákon je na ústavnom súde a zrejme sa nájde riešenie. Slovenský prezident k záležitosti Benešových dekrétov poznamenal, že to nie je slovenský problém. Dekréty sa netýkajú iba Československa, ale celej Európy. Podľa neho ide o historické otázky, ktoré nie je možné otvárať. Benešove dekréty sú súčasťou právneho poriadku SR, vôbec sa však neaplikujú a ani nebudú, zdôraznil Gašparovič.

Prezident Ivan Gašparovič k 20. výročiu diplomatických vzťahov medzi SR a Maďarskom
http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&;news_id=16960

oslovma.hu - Fotogaléria

Video (prezident.sk):

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16957&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16958&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16959&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16960&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16961&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16962&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16963&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16964&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16965&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16987&;language=sk

Video - Rozhovor pre TV DUNA:

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16942&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16943&;language=sk

http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16944&;language=sk

Prezident SR po deviatich rokoch opäť oficiálne navštívil Maďarsko

Stav riešenia závažných otázok vyplývajúcich z ekonomickej krízy, ktoré zasahujú obe krajiny, si vyžaduje ešte intenzívnejšiu, zodpovednejšiu a dôveryhodnejšiu spoluprácu Slovenska s Maďarskom. Po rokovaní s maďarským prezidentom Jánosom Áderom to vyhlásil prezident SR. „Ani jedna krajina sama z tejto krízy len tak ľahko nevyjde, je potrebná spolupráca,” dodal najvyšší slovenský predstaviteľ. Zdôraznil, že s Áderom namiesto plánovaných 15 minút rokovali medzi štyrmi očami poldruha hodiny. „Naše vzťahy v poslednej dobe začínajú byť intenzívnejšie a intenzívnejšie nielen stretávaním sa, ale aj riešením problémov, o čom svedčí, že šesť miliárd eur obchodného obratu znamená dobrú spoluprácu, ale prečo by nemohla byť ešte lepšia,” konštatoval Ivan Gašparovič.

Maďarský prezident János Áder pripomenul, že so slovenským hosťom sa dohodli na tom, že existujúce nevyriešené a diskutabilné otázky bude možné riešiť len na základe princípu vzájomnej úcty a vzájomnosti. „Hovorili sme o otázkach dvojakého občianstva, o otázkach vzdelávania, ale aj o otázkach používania menšinového jazyka. Domnievam sa, že diskusia bola užitočná, pretože sme lepšie pochopili postoje toho druhého,” zdôraznil maďarský gasppes2prezident.

Hoci stále existujú viaceré otvorené otázky, na ktoré majú Maďarsko i Slovensko rozdielny názor, spolupráca medzi oboma krajinami sa v posledných rokoch zlepšila. Zhodli sa na tom maďarský a slovenský prezident János Áder a Ivan Gašparovič. Hlavy štátov sa dohodli, že budú iniciovať vytvorenie jedného zoznamu spoločných sporných otázok, ktoré budú riešiť expertné skupiny. „Vyriešenie týchto sporných otázok je o to viac dôležité, pretože v ostatných troch rokoch medzi našimi krajinami bola spolupráca oveľa úspešnejšia. Náš obchodný obrat aj napriek kríze sa v posledných rokoch výrazne zvyšoval. Susedné Slovensko je jedným z najdôležitejších obchodných partnerov Maďarska,“ vyhlásil Áder.

Na rokovaniach s najvyššími maďarskými predstaviteľmi sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Návštevu hlavy štátu Miroslav Lajčák využije aj na rokovanie so svojím rezortným kolegom Jánosom Martonyim, s ktorým bude hovoriť o aktuálnych otázkach dvojstranných vzťahov, vrátane prípravy ďalších stykových aktivít medzi SR a Maďarskom, ako aj o regionálnej, vyšehradskej a európskej agende.

Menšinám treba poskytovať dôkladnú ochranu

Obaja prezidenti sa zhodli na tom, že je potrebné poskytovať menšinám dôkladnú ochranu. Gašparovič v súvislosti s tým podotkol, že dejiny najmä strednej Európy sú veľmi komplikované. „Myslíme si, že je obzvlášť nebezpečné ich zneužívanie na populistické ciele. História patrí historikom,“ dodal. Je podľa neho veľmi dôležité, aby sa nielen politici, ale aj ľudia z oboch krajín naďalej spoznávali a vytvárali medzi sebou čo najužšie kontakty. „Od severu Slovenska gasppes3až po juh Maďarska,“ podotkol prezident Gašparovič.

Maďarský prezident okrem iného poďakoval Gašparovičovi za pomoc Slovenska pri rekonštrukcii kaštieľa v Dolnej Strehovej, kde sa nachádza aj hrobka spisovateľa Imre Madácha. „Na základe oduševnenia z tohto projektu sme sa dohodli, aby sme spoločne podporili aj druhý projekt,“ konštatoval Áder. Obe krajiny sa pokúsia dať dohromady dostatok peňazí na rekonštrukciu rodného domu sedmohradského veľmoža a vodcu protihabsburgovského povstania Františka II. Rákócziho. V roku 2016 uplynie 340 rokov od jeho narodenia. „Je našou snahou, aby sa tento rodný dom dokončil do tohto výročia,“ doplnil Áder.

Gašparovič maďarského prezidenta pozval na návštevu Slovenka. Dúfa, že príde čo najskôr. „Som presvedčený, že okrem oficiálnej návštevy sa budeme stretávať aj na priateľských stretnutiach, pri ktorých sa dá vyriešiť omnoho viac problémov ako pri nejakých formálnych stretnutiach,“ uzavrel Gašparovič.

Slovenský a maďarský prezident: Lepšie sa chápeme
Ivan Gašparovič v Budapešti sa stretne aj s predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku
http://www.sme.sk/c/6707828/slovensky-a-madarsky-prezident-v-budapesti-lepsie-sa-chapeme.html

SNS: Prezident by sa mal zastať práv slovenskej menšiny v Maďarsku
http://www.teraz.sk/slovensko/sns-prezident-madarsko-gasparovic/38065-clanok.html

gasppes1Problematické vzťahy

Obe krajiny spája členstvo vo Visegrádskej štvorke, Európskej únii, schengenskom priestore, Rade Európy i NATO, no vzťahy sú problematické vo viacerých rovinách. Prvou snahou o konsolidáciu vzťahov bolo v marci 1993, teda len pár mesiacov po vzniku Slovenskej republiky (1. 1. 1993) podpísanie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Zmluvu parafovali v Paríži premiéri Slovenska a Maďarska Vladimír Mečiar a Gyula Horn a platnosť nadobudla 15. mája 1996. Nasledujúce roky boli v znamení viacerých stretnutí na vládnej úrovni, vo februári 1999 predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a premiér Mikuláš Dzurinda podpísali v Bratislave protokol o implementácii základnej zmluvy s Maďarskom a spolupráca sa rozvíjala aj na úrovni V4, pri výstavbe mosta Mária Valéria medzi Štúrovom a Ostrihomom, ktorý slávnostne otvorili v októbri 2001, i na stretnutiach v pohraničných oblastiach.

Maďarský krajanský zákon, Hedviga Malinová či Maďarská garda

Zlom v snahách o budovanie priateľských susedských vzťahov nastal 1. januára 2002, keď nadobudol platnosť Zákon o Maďaroch žujúcich v susedných štátoch - maďarský krajanský zákon. V roku 2001 ho schválil maďarský parlament s cieľom pomôcť Maďarom žujúcim v susedných krajinách zachovať si jazykovú a kultúrnu identitu na území toho štátu, v ktorom žijú. Nepomohli protesty Slovenska, ktoré namietalo exteritoriálne účinky zákona, nevhodnosť niektorých terminológií, ako napríklad formulácie „maďarský národ ako celok”, začalo sa vydávanie maďarských preukazov. V decembri 2004 bolo založené Fórum poslancov Karpatskej kotliny a v auguste 2007 extrémne nacionalistické združenie Maďarská garda, čo opäť vyvolalo protesty Slovenska. Maďarská strana zasa považovala za problém kauzu Hedvigy Malinovej, ktorú údajne v auguste 2006 prepadli v Nitre a ukradli jej mobil, z ktorého práve telefonovala v maďarčine.

Benešove dekréty a kontroverzné Mlynky

gasppes4V septembri 2007 maďarský premiér Ferenc Gyurcsány v telefonickom rozhovore so slovenským premiérom Robertom Ficom uviedol, že deklarácia, ktorou NR SR potvrdila nemennosť Benešových dekrétov, protirečí princípom Európskej únie (EÚ) a nepomáha dobrým susedským vzťahom. V marci 2008 v obci Mlynky, ktorá je kultúrnym centrom slovenskej menšiny z pilíšskej oblasti, starosta József Lendvai predložil kontroverzný návrh, podľa ktorého sa mali všetky slovenské spolky a organizácie z budovy Slovenského domu vysťahovať. Maďarský ombudsman pre menšiny vyhlásil rozhodnutie o vysťahovaní Slovákov zo Slovenského domu za protiprávne, obecná samospráva v Mlynkoch však definitívne rozhodla o vysťahovaní. V tom istom roku sa Maďarsko a Slovensko dohodli, že postavia nový dom a v októbri 2012 premiéri Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico slávnostne otvorili budovu Strediska pilíšskych Slovákov.

Nepokoje na futbalovom zápase

Dátum 1. november 2008 sa do histórie spoločných vzťahov zapísal futbalovým zápasom medzi DAC Dunajská Streda a bratislavským Slovanom, na ktorom pre nepokoje musela zasahovať polícia a kde bolo vyše 50 zranených, v nasledujúcich dňoch sa v Maďarsku objavili viaceré protesty - natieranie informačných tabúľ so slovenským názvom lokality, protestné pochody cez spoločnú hranicu a pod. Predstavitelia oboch krajín na spoločných stretnutiach prijímali vyhlásenia proti extrémizmu a deklarovali spoločný boj proti radikálom a násiliu, no vo februári 2009 slovenský parlament prijal školskú novelu, ktorá upravuje písanie zemepisných názvov v učebniciach pre národnostné menšiny, čo vyvolalo na strane Maďarskej republiky nevôľu a podobne sa postavila aj k novele zákona o štátnom jazyku z júna 2009, ktorá sprísnila dohľad nad spisovnou slovenčinou.

Slovenské orgány nevpustili prezidenta Sólyoma na územie SR

V auguste 2009 Slovensko oficiálne odkázalo maďarskému prezidentovi Lászlóovi Sólyomovi, aby ignoroval pozvanie občianskeho zduženia, odhaľujúceho sochu svätého Štefana a nechodil do Komárna. MZV SR v deň návštevy informovalo verbálnou nótou veľvyslanca Maďarska v Bratislave, že slovenské orgány rozhodli odoprieť prezidentovi Sólyomovi vstup na slovenské územie v tento deň. Návšteva maďarského prezidenta Sólyoma podľa diplomatickej nóty nie je vhodná najmä preto, že prezident Sólyom nemal v úmysle stretnúť sa so slovenskými predstaviteľmi a 21. august bol osobitne citlivým dátumom. Plánovaná návšteva sa mala totiž uskutočniť v deň 41. výročia obsadenia Československa vojskami Varšavskej zmluvy, ktorých súčasťou bolo aj maďarské vojsko. Maďarsko Slovenskú republiku zažalovalo na európskom súde. Ten však dal v roku 2012 za pravdu Slovensku s tým, že SR na takýto postup mala právo. Rokovanie premiérov Slovenska a Maďarska Roberta Fica a Gordona Bajnaia v maďarskom prihraničnom meste Szécsény v septembri 2009 sa skončilo jedenásťbodovou deklaráciou. Fico označil stretnutie za úspešné a užitočné. Premiéri sa zaviazali, že Slovensko a Maďarsko budú pri spornom slovenskom jazykovom zákone rešpektovať odporúčania OBSE. V roku 2010 sa konalo niekoľko stretnutí na vládnej i prezidentskej úrovni v rámci V4, ktorých výsledkom boli vyjadrenia o vytrácaní sa napätia v slovensko-maďarských vzťahoch. V januári 2011 navštívil Slovensko maďarský prezident Pál Schmitt, ktorý rokoval s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou i ďalšími predstaviteľmi štátu.

Dvojaké občianstvo a VD Gabčíkovo-Nagymaros

V súčasnosti sú najväčšími problémami vzájomných slovenských maďarských vzťahov dvojaké občianstvo a dlhoročný spor okolo výstavby vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros. V máji 2010 NR SR prijala zákon o štátnom občianstve, pričom reagovala na kontroverzný maďarský zákon, ktorý vytvoril inštitút dvojakého občianstva pre zahraničných Maďarov a ktorý uviedla Maďarská republika do praxe 1. januára 2011. Maďarská legislatíva umožňuje udeľovanie štátneho občianstva osobám bez trvalého bydliska na území Maďarska pod podmienkou, že žiadateľ alebo jeho predkovia boli maďarskými občanmi pred rokom 1920 alebo v rokoch 1938 až 1945. Takáto úprava vyvolala prejavy nevôle vo viacerých susedných krajinách, nielen na Slovensku. V septembri 2012 splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku VD Gabčíkovo-Nagymaros Peter Hatiar deklaroval obnovenie rokovaní o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z roku 1997. Súd rozhodol, že zmluva z roku 1977 medzi Maďarskom a Československom o výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros naďalej platí a Maďarsko nebolo oprávnené v roku 1989 pozastaviť a neskôr opustiť pridelené práce na vodnom diele. Súd tiež konštatoval, že Československo bolo oprávnené v novembri 1991 začať prípravu alternatívneho dočasného riešenia (nazývaného Variant C), ale nie uviesť ho do prevádzky v októbri 1992 ako jednostranné opatrenie. Text: (tasr - sita), Foto: (oslovma.hu a mti)

oslovma.hu - Fotogaléria

Ivan Gašparovič sa stretol aj s predstaviteľmi Slovákov v Maďarsku

gasppes5Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas svojej oficiálnej návštevy Maďarska v dňoch 19.-20. februára 2013 v rámci svojho programu v druhý deň návštevy sa stretol aj s predstaviteľmi vrcholných organizácií, spolkov, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. - Ivan Gašparovič v stredu 20. februára 2013 o 10.00 h v Slovenskom inštitúte v Budapešti sa stretol aj so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku - predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny, aby dostal informácie z prvej ruky ohľadom spolkového, kultúrno-spoločenského a vzdelanostného života Slovákov v Maďarsku. - Naposledy mali možnosť predstavitelia Slovákov v Maďarsku stretnúť sa s prezidentom SR v rámci programu Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, organizovanej Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí koncom októbra 2012. Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 30. októbra 2012 v rámci tradičného stretnutia s krajanmi počas Stálej konferencie aj delegátov konferencie z Maďarska. - Po stretnutí s prezidentom SR otvorili 20. februára od 11.00 h v Slovenskom inštitúte v Budapešti konferenciu na tému „Naše národnostné školstvo v roku 2013”. Konferenciu usporiadala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, stretli sa na nej riaditelia a pedagógovia slovenských škôl v Maďarsku, vrátane tých inštitúcií, kde sa slovenský jazyk vyučuje ako predmet. V rámci mítingu boli pedagógovia informovaní prostredníctvom najkompetentnejších odborníkov o aktuálnych zmenách a modifikáciách, ku ktorým došlo v uplynulom období. (uszz.sk)

Na snímkach: predstavitelia Slovákov v Maďarsku počas stretnutia s Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci v Bratislave 30. októbra 2012
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/881-na-vrcholnom-snemovani-krajanov-v-bratislave
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.336736653091984.73884.147596498672668&;type=3