Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Obetavosť otca a syna medzi rodnými

Hamali013. augusta 1812 zomrel v Sarvaši spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar. Mnohí slovenskí vzdelanci zohrávali v počiatkoch osídľovania Slovákov na Dolnej zemi v duchovnom, hospodárskom, národno-kultúrnom, školskom a osvetovom živote svojich krajanov nezastupiteľnú úlohu. Zlatým písmom do dejín...

Bővebben: Obetavosť otca a syna medzi rodnými

V Nitre po stopách fajkárskych majstrov

fajkyn01Fajky z Banskej Štiavnice (tzv. štiavničky) dosiahli svetovú úroveň.Vyhľadávané hlinené fajky z Maškovej a Podrečian„Karol Farkaš výrobca fajok - po maďarsky“Max Weiss: „Továreň na hlinené fajky“Karol Zachar patril medzi najvýznamnejších výrobcov Výstavka kópie dielne výrobcu hlinených fajok

Bővebben: V Nitre po stopách fajkárskych majstrov

Rodák zo Zadunajska zakladajúcim členom MS

algover1Michal Algőver sa narodil 19. januára 1826 v Šúre  Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. Napísal matematickú učebnicu a prispieval do viacerých periodík

Bővebben: Rodák zo Zadunajska zakladajúcim členom MS

Gazdovské denníky - Ľudoví agrometeorológovia

luagrm01Z prvej polovice 19. storočiaO vyspelosti a gramotnosti slovenských roľníkov v minulosti svedčia viaceré zachované gazdovské denníky. Zapisovali do nich významné údaje týkajúce sa nielen hospodárenia, ale nachádzame v nich aj cenné údaje o počasí, ktoré v živote a práci roľníka často rozhodovalo o jeho prežití.

Bővebben: Gazdovské denníky - Ľudoví agrometeorológovia

Slovenskosť predkov S. Petőfiho (A. Petroviča)

petofi01Jeden z najväčších maďarských básnikov bol Slovákom po obidvoch rodičoch - Materským jazykom mu bola slovenčina - Krstil ho evanjelický farár, dačolomiansky rodák Michal Martíni, konfirmoval ho Ján Kollár - Z genealógie rodu a života Petrovičovcov a Hrúzovcov - Ako sa vyvíjalo pomaďarčenie Alexandra Petroviča?

Bővebben: Slovenskosť predkov S. Petőfiho (A. Petroviča)

Tapiovský Svätý Martin bol dlho slovenský

tapios01Ján Jančovic: Hľadanie stratených SlovákovO tom, že sa tu dlho udržiaval slovenský život, dosvedčuje aj menoslov tu slúžiacich farárov a učiteľov. Úplne stratená obec?

Bővebben: Tapiovský Svätý Martin bol dlho slovenský

Najaktívnejší národní buditelia na Dolnej zemi

kutlik01Otec a syn Ján Kutlík starší a mladšíNajplodnejšie obdobie v PitvarošiZakladajúci člen Matice slovenskejBojoval proti odnárodňovaniu a maďarizáciiPedagóg, farár, moderný hospodár a dopisovateľ slovenských novínŠkolstvo pokladal za základ národného bytiaVždy sa postavil na obranu slovenského národa

Bővebben: Najaktívnejší národní buditelia na Dolnej zemi

Nadácia Terra Recognita a projekt Neznámy sused

altGeografická blízkosť, spoločná história, existencia celého radu politických, ekonomických kultúrnych, sociálnych aj inpersonálnych väzieb je dostatočným dôvodom na zmenu doterajšieho, neraz príliš jednostranného vzájomného vnímania. Slovensko aj Maďarsko sú odsúdené na to, aby spolu komunikovali ako politickí partneri. Ak však táto komunikácia má byť efektívna a má priniesť do vzájomných vzťahov novú kvalitu, je nevyhnutné, aby sa obe krajiny vnímali nielen cez prizmu minulosti, cez prizmu toho, čo obom spoločnostiam zanechala neraz komplikovaná história ale aj cez prizmu súčasnosti.

Bővebben: Nadácia Terra Recognita a projekt Neznámy sused