Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou

hrdlick1Farár, básnik a prekladateľ K. Hrdlička pôsobil v rokoch 1864-70 v časti Békešskej Čaby, ktorú nazval Vinice nad Jaminou Napísal dovtedajšiu históriu Jaminy a jej cirkevného života Bol výrečným kazateľom a dobrým veršovníkom Vystihol zmysel Petőfiho poézie a dokázal jej dať umelecky hodnotnú slovenskú tvár

Bővebben: Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou

Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

franan01Národne uvedomelý Komlóšan pôsobil medzi Slovákmi v Cinkote a Békešskej ČabeDesaťročie redigoval Čabiansky kalendárStál na čele Antifašistického frontu Slovanov v MaďarskuPísal o nepriaznivom národnom položení Slovákov v MaďarskuBohatá dokumentačná a rukopisná pozostalosť

Bővebben: Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

Prvý akademik z radov dolnozemských Slovákov

borovs01Maďarón Samuel Borovský (1860-1912) vytvoril obrovské dielo aj o našich slovenských predkoch a osadách, ktoré zaľudnili.„Blízky rodák pivnickým Borovskovcom bol kancelárie maďar. vedeckej akademie direktorom a pôvodcom mnohých historických diel a článkov. Pôvod jeho hlásalo len jeho meno...“

Bővebben: Prvý akademik z radov dolnozemských Slovákov

K 140. výročiu úmrtia Michala Godru (1801-1874)

godramm1Michal Godra ako pedagóg a kultúrny dejateľ dolnozemských Slovákov sa zaslúžil o vysokú úroveň výučby.Bol jedným z priekopníkov udomácňovania slovenského názvoslovia.Na Dolnej zemi rozširoval slovenské knihy, almanachy a časopisy.Dosahoval úspechy aj v botanike a matematike

Bővebben: K 140. výročiu úmrtia Michala Godru (1801-1874)

Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

holcekj1V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 201. výročie narodenia jednej zo známych osobností slovenského národnobuditeľského hnutia Juraja Holčeka. - Dráhu rímsko-katolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej obci Kostelec (Kestúc, maď.: Kesztölc) pri Ostrihome.

Bővebben: Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera

wagner01Ján Alojz Wagner patril medzi najvýznamnejších slovenských popularizátorov prírodných vied. V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.

Bővebben: K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera

Martin Morháč prežil v Budapešti ťažké roky

morhac01Osud slovenského evanjelického farára, literárneho a osvetového pracovníka Martina Morháča, ktorý v hlavnom meste prežil ťažké a zložité roky (1906-1941)Odporca nariadenej maďarizáciePo vykonštruovanom obvinení internovanýLiterárna a publicistická činnosťAko ho videli zainteresovaní?

Bővebben: Martin Morháč prežil v Budapešti ťažké roky

Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša

kutlikj1Napísali sme na novú budovu obyčajný nápis „Škola“, a kážu nám ho zotrieť a napísať „Oskola“. Škola je predsa naša, mozole sú naše, reč je na Pitvaroši naša...Zakladajúci člen Matice slovenskej a jej predseda pre Dolnú zem, publicista, evanjelický farár Ján Kutlík st. sa narodil 9. mája 1806 vo Vyšnom Kubíne.

Bővebben: Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša