V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Insight into Slovak-Magyar Relations

altIn the book Insight into Slovak-Magyar Relations we are publishing articles, which present the Slovak position of their authors on this relationship. The authors of the articles met on 18 September 2009 for an expert seminar in the Institute of Slavonic Studies of Ján Stanislav of the Slovak Academy of Sciences.

Bővebben: Insight into Slovak-Magyar Relations

Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je kritické

altPostavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je ťaživé, až kritické z viacerých dôvodov. V uplynulých desaťročiach sa síce spomalil proces rekordnej asimilácie Slovákov v Maďarsku, strata materinského jazyka a oslabovanie identity však rýchlym tempom pokračujú.

Bővebben: Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je kritické

Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku

PodpoNewKuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) začiatkom októbra 2012 rozhodlo o udelení podpory na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť (kultúrne podujatia, vydavateľské aktivity a štúdium).     Stiahnite si...

Bővebben: Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku

Väčšina CSS - aj keď len o jeden hlas - berie všetko

altVedenie CSS na čele s Jánom Fuzikom úplne ignoruje opozíciu, ktorá zastupuje zhruba polovicu voličov parlamentu Slovákov v Maďarsku. - CSS treba zdemokratizovať. Nie samospráva má svoju národnosť a nie predseda CSS má svoje VZ, ale naopak.

Bővebben: Väčšina CSS - aj keď len o jeden hlas - berie všetko

O tzv. slovenskom školstve v Maďarsku

skolslm1Maďarský štát, najmä kompetentné Ministerstvo ľudských zdrojov by sa malo zaviazať, že bude eliminovať všetky negatívne dopady podľa nás dostatočne nepremyslenej a unáhlenej reformy maďarského verejného školstva so silnými centralizačnými prvkami na tzv. slovenské školstvo v Maďarsku.

Bővebben: O tzv. slovenskom školstve v Maďarsku

Podpory VPN ZSM Lipa na rok 2011

altStiahnite si...

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku rozhodlo o udelení podpory na kultúrno-osvetovú činnosť a na Školu v prírode.

Bővebben: Podpory VPN ZSM Lipa na rok 2011

Za slobodu prejavu a tlače

altProtest proti prepusteniu redaktora Ľudových novín Imricha Fuhla - My, signatári tohto protestného vyhlásenia, sme sa rozhodli obrátiť sa na verejnosť, ako aj na syndikáty novinárov a organizácie pre ľudské práva a požiadať ich o pomoc pri zastavení arogancie a svojvôle Jána Fuzika a jeho spoločníkov.

Bővebben: Za slobodu prejavu a tlače

Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“

Čoskoro sa uskutoční II. etapa projektu TÁMOP -3.4.1A-11/1 - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“.

Projekt je zameraný na vývoj takých vzdelávacích programov pre slovenské jednojazyčné a dvojjazyčné národnostné školstvo, ktoré sa prispôsobuje osobitným jazykovým požiadavkám a prispieva k širokému používaniu informačných a komunikačných technológií.

Výsledkom práce 15 autorov a troch prekladateľov bude 89 učebných pomôcok: nové učebnice v slovenskom jazyku, didaktické prostriedky testovania žiakov, interaktívne učivo, zvukové CD-nahrávky a preklady učebníc.

Nové učebné pomôcky budú pomáhať výučbe slovenského jazyka v Maďarsku a prispejú k jej ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu.

Projekt sa uskutoční vo forme konzorcia za spolupráce Celoštátnej slovenskej samosprávy a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe.

Ombudsman sa obrátil na Ústavný súd

ZakProt1Nový maďarský národnostný zákon (aj) podľa verejného ochrancu práv obsahuje protiústavné predpisy - Podľa našich informácií ombudsman Máté Szabó sa obrátil na Ústavný súd z podnetu Segedínskej slovenskej samosprávy - Niektoré ustanovenia zákona vraj obmedzujú základné práva národností...

Bővebben: Ombudsman sa obrátil na Ústavný súd

„Szlovák nemzetiségi oktatás, nevelés taneszközeinek fejlesztése II. szakasz” c. projekt

A TÁMOP – 3.4.1.A-11/1-2012-0001 számú, a „Szlovák nemzetiségi oktatás, nevelés taneszközeinek fejlesztése II. szakasz” c. projekt keretében az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

  • Tankönyvek, munkafüzetek fordítása
  • Óvodai módszertani segédlet megírása a szlovák nyelvi nevelést folytató óvodák számára
  • Programmá fejlesztés (hanganyag, interaktív tananyag, mérőeszköz fejlesztése)
  • Pedagógus továbbképzés akkreditációja a „Szlovák Népismeret” tantárgyhoz kapcsolódóan
  • Új fejlesztésű tankönyvek megírása

A projekt a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, mint főpályázó, valamint az Országos Szlovák Önkormányzat együttműködésével, konzorciumi formában valósul meg.

A tankönyvek és taneszközök a közbeszerzésen nyertes kiadók közreműködésével készülnek.

Az elnyert támogatás összege: 184.458.842,- Forint

A projekt megvalósításának időtartama: 2012. szeptember 1. – 2014. augusztus 31.