alt : header1.swfSat02292020

Posledná aktualizácia08:04:05

Zo slovenskej tlače - Apríl (II.) 2013 - Monitor

0apress6Osem statočných - Operácia sa podarila, ale pacient zomrel - Maďarsko terčom ostrej kritiky na pôde EP - Vláda bude prispievať mladým na rande - Fidesz obmedzil opozíciu - Odškodnia Maďari Slovákov? - V Martine podpíšu dohodu s B. Čabou - Ostrihomská bazilika bude propagovať slovenské sakrálne pamiatky

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Páči sa mi to: www.oslovma.hu

Spoločnými chodníkmi - Pozvánka na V. Pešiu túru Pilíšanov
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/759-spolonmi-chodnikmi-vstup-na-vrchol-pilia
Výstup na vrchol Pilíša
https://www.facebook.com/events/157699927731470/?ref=22

Osem statočných

15. apríla 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

Nedávno prebehli v Maďarsku zápisy do prvého ročníka. Očakávali sme ich s určitými obavami, nakoľko sa od rodičov prvý raz požadovalo, aby sa vyjadrili k vyučovaniu slovenského jazyka a k svojej národnosti. Preto tá posledná veta v predchádzajúcom článku (Tak nám Pán Boh pomáhaj!). Moje obavy boli, našťastie, zbytočné. Zrejme ich vyvolávala spomienka na rok 1961, keď (údajne) rodičia „zlikvidovali” jednojazyčnú slovenskú školu v Békešskej Čabe a dnes sa osud školy dostal opäť do ich rúk. Podľa najnovšieho nariadenia sa totiž vyučovanie slovenského jazyka v školách v Maďarsku môže začať iba v tom prípade, ak o to požiada najmenej osem rodičov. Tí by sa navyše mali vyjadriť, že sú danej národnosti (toto nariadenie sa samozrejme dotýka všetkých národnostní v Maďarsku). Prirodzene, že sme boli trochu nervózni, ako to dopadne, a to aj napriek tomu, že nám muselo byť jasné: ak zapíše rodič svoje dieťa do tzv. slovenskej školy, odpovedať na dané otázky by mu nemalo robiť žiadny problém. Veď kto si dnes v Maďarsku dá dieťa do takejto školy? Len ten, kto má niečo spoločné so slovenským živlom a nehanbí sa za svoj slovenský pôvod (bez ohľadu na to, ako ovláda slovenčinu). A veru žiadny problém ani nenastal. Devätnásť rodičov požiadalo o vyučovanie slovenského jazyka a šestnásť z nich uviedlo, že sú slovenskej národnosti. To je náš prípad. Inde to zrejme nebude také jednoduché a bude závisieť len a len na rodičoch. A tak budem teraz zvedavý, či sa v dedinách a mestečkách v Maďarsku, kde nie je tzv. slovenská škola, ale žijú v nich Slováci, nájde tých osem rodičov, ktorí budú takí smelí (statoční?), že podpíšu žiadosť, aby sa slovenský jazyk mohol v ich dedine, mestečku, vyučovať aspoň ako predmet. Lebo raz darmo, pokiaľ „záujem” o národnosť pribúda, záujem o slovenčinu sa medzi dospelými i deťmi, vytráca. Ale o tom snáď niečo nabudúce...

Celoštátna konferencia v Mlynkoch

XIII. Celoštátna konferencia vedúcich slovenských ľudových pamätných domov 13. apríla 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch - Téma: Môže sa stať pamiatkový dom etnogastronomickým centrom lokality? - Zábery Imricha Fuhla (www.oslovma.hu)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403957369703245.1073741832.147596498672668&;type=3

Operácia sa podarila, ale pacient zomrel

Hlavná vec, že my nebonzujeme...

2. apríla 2013 - (Jozef Schwarz - noveslovo.sk)

Ako samozvaný odborník na slovensko-maďarské vzťahy som si zo záujmom prečítal blogový príspevok nášho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí s názvom „Prečo „nebonzujeme” či nezatíname päste”. Príspevok, v ktorom sa pán minister pri svojom prvom výročí druhého mandátu zamýšľa nad kvalitou často horúcej výmeny názorov ponad Dunaj. Sám píše: „V tomto kontexte ma nedávno potešilo, keď redaktor MF Dnes Luboš Palata - pri mojom interview pre tento český denník - označil za najväčšie prekvapenie prvého roka terajšej vlády Roberta Fica veľmi dobré vzťahy s Maďarskom. Bolo cenné zistiť, že si túto skutočnosť všimol renomovaný publicista znalý slovenských reálií. (Tu len poznamenávam, že pán Palata pozná slovenské reálie, ale interpretuje ich veľmi, veľmi svojsky a ďaleko od pravdy.) Politiku dobrých susedských vzťahov založených na partnerstve a dialógu definuje vládny program v jeho zahranično-politickej časti. A skutočne sa ju darí napĺňať. Vzťahy s Maďarskom nadobudli za uplynulý rok inú, lepšiu kvalitu, než tomu bolo v období r. 2006-2010. Vtedy sa Slovensko viackrát stalo akýmsi „fackovacím panákom”. Toľko náš pán minister. Prešlo pár dní a dostali sa mi pred oči výsledky maďarského sčítania ľudu. Ajhľa! Najprv citujem zo správy TASR: Počet obyvateľov Maďarska klesol za desať rokov o 260 687. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov sčítania ľudu v roku 2011, pri ktorom zaregistrovali 9 937 628 obyvateľov. K slovenskej menšine sa prihlásilo 35 208 obyvateľov, čo je vyše desaťpercentný pokles za uvedené obdobie. Príslušníci slovenskej menšiny obsadili počtom tretiu priečku spolu s Rumunmi. Člen Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Imrich Fuhl pre TASR v tejto súvislosti uviedol, že v sčítaní ľudu bola otázka týkajúca sa národnosti nepovinnou, mnohí na ňu neodpovedali. Preto tieto údaje môžu byť skreslené. „Považujem za politicky nekorektné, že na základe týchto údajov budú posudzované štátne dotácie pre menšiny,” dodal Fuhl. Priateľ Imro pre moje uši pridal: „Je to horšie, ako sme predbežne predpokladali... Nie/len/ to je problém, že ako Slovákov v Maďarsku nás je menej ako v r. 2001, ale najmä to, že maďarská politika to mieni proti nám využiť, napr. brať do úvahy pri udeľovaní dotácií, pri zakladaní miestnych slovenských samospráv a podobne. Pritom podľa mňa tieto údaje svedčia v prvom rade o nedostatočnej národnostno-politickej praxi Maďarska, navyše musíme zdôrazniť, že pri sčítaní išlo o tzv. senzitívny údaj, teda na otázky súvisiace s národnosťou a materinským jazykom občania mohli a nemuseli odpovedať, slovom: ide o totálne nespoľahlivé údaje, ktoré značne ovplyvnilo aj vedenie tej-ktorej lokality, notár si vyberal sčítacích komisárov (pod vplyvom starostu a poslaneckého zboru) podľa vlastných predstáv, svojvoľne. Napríklad v Mlynkoch nerešpektovali našu žiadosť, aby túto prácu vykonávali - tak ako tomu bolo v minulosti - najmä slovenskí pedagógovia, dokonca snáď ani jeden z terajších nebol Slovák, takže potom výsledok už ani nie je prekvapením: z polovice obyvateľstva sme,sa zmenšili‘ na zhruba štvrtinu.” V týchto súvislostiach príspevok pána ministra vyznieva skutočne diplomaticky - len aby sa naši maďarskí kolegovia necítili dotknutí nacionalistickými rečami Slovákov! Súhlasím s pánom ministrom, že hrubé reči niektorých slovenských „tiežpolitikov” na adresu Maďarov tu i za Dunajom nemajú miesto v civilizovanom správaní susedov. Ale správanie našich maďarských priateľov, politikov v Maďarsku i na Slovensku má hodne ďaleko od európskych noriem a približuje sa (často ďaleko prekračuje) svojím obsahom, ale i formami neznášanlivosti v slovenských farbách. Na rozdiel od nás je to dlhodobá oficiálna politika maďarského štátu. „Úspešné” výsledky tejto politiky dokázalo aj spomínané sčítanie. Pozrite sa len akým spôsobom rozlišujú naši maďarskí susedia „kvalitu” národnosti:

http://www.oslovma.hu/images/stories/2013/April-13/BenoPsci/NemTab2.JPG

 

V tejto chvíli neviem, ako štátni maďarskí štatistici dospeli k počtu Slovákov v Maďarsku: 35 208 obyvateľov. Čo s čím sčítali, čo odrátali … Určite je však pozoruhodné, aká diferencovaná je snaha maďarského štátu zachytiť „kvalitu” národnostného povedomia (všimnite si ten priam zmysluplný a významný rozdiel celého národnostného Slováka, alebo Slováka čiastočného, ktorý je Slovákom len v rodinnom a priateľskom kruhu, alebo len Slovákom so slovenským materinským jazykom...). Čo je však najpozoruhodnejšie a dokonca skoro hodné shakespearovskej drámy, to je nezadržateľná likvidácia Slovákov v Maďarsku. Asimilovanie Slovákov povýšené na štátnu politiku! V rozpore s Trianonskou a Parížskou mierovou dohodou, v rozpore so závermi Rady Európy (tie platia len výberovo, na rozvoj maďarskej menšiny na Slovensku, ale netýkajú sa Slovákov v Maďarsku - veď aj ostatné sčítanie potvrdilo, že vlastne neexistujú). Nuž vráťme sa k blogovému expozé pána ministra Lajčáka. Samozrejme, skutočne sa darí napĺňať politiku dobrých susedských vzťahov založených na partnerstve a dialógu (ako ju) definuje vládny program v jeho zahranično-politickej časti. Ale nestretol som sa za ostatných dvadsať rokov ani skoro za 70 rokov Česko-Slovenska, aby naša strana definovala politiku voči Maďarsku (tak ako to žiadajú aj medzinárodné zmluvy) v záujme zachovania tamojšej slovenskej menšiny. Nechali sme Slovákov napospas Horthymu (dokonca im v tom čase menili priezviská na maďarsky znejúce). Presídlením časti Slovákov v roku 1947 sme ich zachránili pre slovenstvo, ale výklad tohto aktu sme nechali v maďarských rukách - doteraz nepravdivo tvrdia, že tým sme zapríčinili asimiláciu Slovákov. Nikto neprotestoval proti zrušeniu slovenských škôl v Maďarsku v roku 1960 a teraz sa čudujeme, že nevedia po slovensky. Kde a kto ich to mal naučiť? A čo urobili vlády samostatného suverénneho Slovenska od 1. januára 1993 pre Slovákov v Maďarsku? Nič! Absolútnu nulu!!! Hlavná vec, že my Slováci nebonzujeme na našich asertívnych susedov…

Nad výsledkami sčítania obyvateľov v r. 2011

Obrovský pokles veriacich - Po Rómoch a Nemcoch tretia priečka už nepatrí Slovákom, ale Rumunom - V r. 2001 39.776, v r. 2011 35.208 „slovenských duší“ - pokles o 11, 3 %, úbytok predstavuje 4.568 osôb - Pokles v župách s autochtónnym obyvateľstvom - Nevraživé prejavy, zastrašovacie aktivity extrémistov

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011

Slovenské národné noviny: Príbeh Slovenského domu v Maďarsku

http://www.snn.sk/index.php/publicistika/1470-pribeh-jedneho-slovenskeho-domu-v-madarsku

Podľa Imricha Fuhla sa Slováci v Maďarsku nestratia:

„Nedali sme sa a ani sa nedáme odpísať“

www.oslovma.hu/XXX/SlovNarN.xps            www.oslovma.hu/XXX/SlovNarN.pdf

Maďarsko sa stalo terčom ostrej kritiky na pôde Európskeho parlamentu

17. apríla 2013 - (tasr)

Štvrtá novela maďarskej ústavy a dodržiavanie základných ľudských práv boli hlavnou témou ostrej diskusie v Európskom parlamente (EP), ktorej sa dnes ráno zúčastnili zástupcovia Európskej komisie, Rady EÚ a predstavitelia politických frakcií v EP. Komisárka pre oblasť spravodlivosti Viviane Redingová predstavila súčasný vzťah a komunikáciu medzi Bruselom a Budapešťou, kde EK ako aktívna strážkyňa európskych zmlúv po dvoch právnych konaniach z vlaňajška zvažuje o podaní ďalšieho právneho konania voči Maďarsku, tentoraz kvôli štvrtej novele maďarskej ústavy. Redingová pripomenula, že Súdny dvor EÚ dal komisii za pravdu v prípade nesúhlasu s predčasným odchodom sudcov do dôchodku, pričom nie sú náznaky, že by sa maďarská strana riadila rozsudkom tohto súdu. Druhé právne konanie z minulého roka, kde EÚ nesúhlasí s obmedzením nezávislosti orgánu na ochranu údajov, je v rukách Súdneho dvora EÚ. Redingová zdôraznila, že EK nemôže súhlasiť napríklad s návrhom, že vláda uvalí ad-hoc daň na maďarských občanov, ak bude musieť Maďarsko v prípade rozhodnutia Súdneho dvora EÚ platiť pokutu. Podľa nej by tak boli maďarskí občania dvakrát trestaní: raz, že ich práva nie sú dodržiavané v zmysle legislatívy EÚ, a druhýkrát, že za to musia ešte aj zaplatiť. Predseda Aliancie liberálov a demokratov v EP (ALDE) Guy Verhofstadt zdôraznil, že v prípade Maďarka ide o jasné porušovanie viacerých základných princípov a hodnôt EÚ a preto nie je normálne, že existujú diskusie medzi ľavicou a pravicou. Verhofstadt požiadal EK a Radu, aby oveľa tvrdšie zakročili proti Budapešti. V tomto kontexte sa odvolal na čl. 7 Zmluvy o EÚ, ktorý sa má použiť v prípade porušovania základných hodnôt únie. Predseda ALDE upozornil, že ak by komisia váhala s použitím čl. 7, ktorý viacerí poslanci označili za „atómovú bombu,” tak europarlament má právomoci vyzvať Radu na použitie tohto článku voči členskému štátu. Predseda frakcie socialistov a demokratov (S&D) v EP Hannes Swoboda začal svoj prejav vyhlásením, že Maďari vždy milovali slobodu, a pripomenul, že aj Viktor Orbán počas svojej mladosti bojoval proti neslobode. „Ale neviem, kedy a prečo Orbán túto cestu opustil,” skonštatoval Swoboda. A na adresu Maďarska dodal, že v právnom štáte parlament nemôže prijímať rozhodnutia, z ktorých vyčlení Ústavný súd, nemôže posielať sudcov do predčasného dôchodku, obmedzovať volebnú reklamu alebo trestať občanov za to, že krajina zrejme skončí na Súdnom dvore EÚ. Swoboda v tejto súvislosti zdôraznil, že nie je férové, ak vládne kruhy v Maďarsku obviňujú z nátlaku na Budapešť európskych socialistov a ak médiá komisárku Redingovú nazývajú „pitbulom Európskej komisie.” Redingová počas debaty pripomenula, že EK v súčasnosti pracuje na podrobnej právnej analýze zmien v maďarskej ústave. Jej cieľom je zistiť, či sú rešpektované právne princípy EÚ. V tomto smere EK spolupracuje s Benátskou komisiou, ktorá v polovici júna vydá stanovisko ohľadom kompatibility zmien v maďarskej ústave s princípmi právneho štátu. Komisárka spresnila, že Orbán na list predsedu EK Josého Manuela Barrosa odpovedal, že je ochotný spolupracovať a že iniciuje potrebné kroky, aby sa tieto veci riešili, a bude osobne brániť európske hodnoty a princípy.

EK kritizuje Maďarsko za zákon o dôchodkovom veku sudcov

17. apríla 2013 - (sita)

Európska komisia (EK) v stredu konštatovala, že Maďarsko stále plne nesplnilo jej požiadavku na zmenu zákona o dôchodkovom veku sudcov. Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová síce uznala, že Budapešť zákon modifikovala, no sudcom a prokurátorom, ktorí boli na základe pôvodného zákona nútení odísť, zatiaľ neumožnila vrátiť sa späť do svojich funkcií. Eurokomisárka pripomenula, že Európsky súdny dvor v novembri minulého roku označil zákon o zmene dôchodkového veku sudcov za diskriminačný a Maďarsko vtedy požiadal o urýchlenú nápravu. Vláda Viktora Orbána v pôvodnom zákone znížila dôchodkový vek sudcov a prokurátorov zo 70 na 62 rokov a podľa kritikov sa tak chcela zbaviť niektorých nepohodlných osôb. Podľa nového znenia zákona sa dôchodkový vek sudcov zníži na 65 rokov, no postupne počas 10 rokov. Tí, ktorí už museli odísť do penzie podľa predchádzajúceho zákona, majú nárok na kompenzácie alebo sa môžu vrátiť do práce. Spomínaný zákon nie je jediný, ktorý vyvolal obavy zo strany Európskej únie. Znepokojenie sa týka najmä dvoch ďalších problematických oblastí, a to právomoci Národného súdneho úradu prideľovať prípady jednotlivým súdom ako aj vysielania politickej reklamy v súkromných médiách, ktorého zákaz vládna väčšina zakotvila v ústave. Maďarská vláda sľúbila pozmeniť sporné zákony, no nie je pritom jasné, do akej miery rozptýli obavy Bruselu, ktorý Maďarsku opäť hrozí sankciami, keďže má pochybnosti o súlade sporných ustanovení s legislatívou Európskej únie a zásadami právneho štátu.

V. Orbán: Európska únia je plná doktrín a je nepružná

„Trváme na vlastnej hospodárskej politike“

16. apríla 2013 - (tasr)

Štvrtá novela maďarskej ústavy sa nedotýka zásadných otázok a neobmedzuje právomoci ústavného súdu. Vyhlásil to v dnes zverejnených rozsiahlych rozhovoroch pre nemecké konzervatívne denníky Die Welt a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého Európska únia je plná doktrín a je nepružná. “My to robíme inak než stará západná Európa,” povedal Orbán a dodal, že vláda Fideszu nie sú tí “dobrí chlapci z hlavného prúdu”. Podľa jeho slov maďarskí voliči vládu Fideszu volili vždy vtedy, keď skrachoval “starý režim”. “Voliči ma nepoverili tým, aby som robil mainstreamovú politiku, ale aby som konfrontoval krajinu s najťažšími otázkami a navrhol riešenia,” zdôraznil premiér. Orbán pre Die Welt poznamenal, že jeho vláda buduje nový spoločensko-hospodársky model a Maďarsko je úspešné v oblastiach, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu, pritom však musí na každom kroku presviedčať, že nie je čiernou ovcou a že dokáže jesť nožom a vidličkou. “Maďarské pokusy na riešenie krízy sú úplne legitímne a sú úspešné,” zdôraznil. “My sme nechceli ďalšiu novelu ústavy, tá bola potrebná kvôli verdiktu ústavného súdu a keďže bolo niekoľko nedoriešených vecí, napokon vznikol väčší pozmeňujúci balík,” konštatoval pre FAZ v súvislosti s kritizovanou štvrtou novelou ústavy Orbán. Zároveň, ako podotýka agentúra MTI, podčiarkol, že táto novela sa vážnejšie nedotýka ústavného súdu a v určitých oblastiach rozširuje jeho právomoci. Kým Maďarsko nie je v eurozóne, trvá na svojom práve vytvárať si vlastnú hospodársku politiku, vyhlásil dnes v Madride predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke so španielskym premiérom Marianom Rajoyom. Podľa tlačovej agentúry MTI predsedovia vlád hovorili najmä o riešení európskej krízy. Zhodli sa v tom, že Európa musí zvýšiť svoju akcieschopnosť, pretože kým v iných častiach sveta stúpa výkonnosť ekonomík, v Európe klesá. Španielske a maďarské postoje sú si blízke v tom, že vlády oboch krajín sa domnievajú, že krajiny eurozóny by mali mať užšiu vzájomnú spoluprácu a krajiny mimo nej - napríklad Maďarsko - by potrebovali viac pružnosti a väčší priestor na pohyb, povedal Orbán. Maďarský premiér dodal, že síce situácia Španielska a Maďarska je odlišná, obe krajiny však majú záujem na silnej európskej integrácii. Predsedovia vlád hovorili aj o možnostiach vyššieho zdanenia rozvodu elektriny, pretože elektrorozvodné podniky sú v monopolnej situácii v Španielsku i v Maďarsku.

Maďarský parlament diskutuje o zmenách kritizovanej novely ústavy

16. apríla 2013 - (tasr)

Poslanci maďarského parlamentu dnes začali rozpravu k úpravám kontroverznej štvrtej novely ústavy. Úpravy, ktorých návrhy predložili v pondelok predstavitelia rezortu justície, robia ústupky vo dvoch oblastiach, ktoré kritizovala Európska komisia. Podľa ľavicového denníka Népszava prvou úpravou je čiastočné zrušenie kompetencie predsedu Celoštátneho súdneho úradu (OBH) na prideľovanie súdnych prípadov jednotlivým súdom. Túto kompetenciu namietali aj viaceré medzinárodné organizácie. Druhou zmenou by čiastočne upravili ustanovenie týkajúce sa volebného procesu. V zmysle návrhu okrem iného by na rozdiel od pôvodného znenia novely ústavy bolo možné vysielať politickú reklamu aj v komerčných televíziách. Poslanci maďarského parlamentu schválili novelu ústavy 11. marca. Do ústavy vládne strany Fidesz a KDNP zakomponovali viaceré prechodné ustanovenia, ktoré ústavný súd vlani v decembri zrušil, a obsahuje aj niektoré dávnejšie právne normy, ktoré podľa verdiktu ústavného súdu boli označené za protiústavné, teda neboli v súlade s vtedajšou ústavou. Dnes sa však stali jej súčasťou a preto ich už ústavný súd nemôže posudzovať. Novela vstúpila do platnosti 1. apríla. Proti úprave ústavy sa uskutočnilo niekoľko demonštrácií v Budapešti, ale aj v Bruseli s veľmi malou účasťou. Preverenie novely ústavy realizuje priamo tím predsedu EK Josého Manuela Barrosa. Európsky parlament bude o maďarskej situácii diskutovať 17. apríla na štrasburskom plenárnom zasadaní, na ktorom bude Maďarsko zastupovať vicepremiér a minister pre verejnú správu a justíciu Tibor Navracsics. Novú právnu normu preveruje už aj Benátska komisia.

V Budapešti rokujú ministri Stredoeurópskej iniciatívy o zelenom rozvoji vidieka

16. apríla 2013 - (tasr)

Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva, potravinová bezpečnosť a životné prostredie sú hlavnými okruhmi tém, ktorými sa zaoberajú ministri 18 členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) na dvojdňovej konferencii, ktorá sa začala dnes v Budapešti. Podľa tlačovej agentúry MTI hlavným heslom podujatia, na ktorom sú prítomní aj predstavitelia Európskej únie či Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), je Zelený rast - v popredí s rozvojom vidieka. SEI vznikla v roku 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami. Hlavným cieľom bolo pomôcť krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k EÚ. V úvode konferencie zdôraznili rečníci nutnosť využitia skúseností rozvoja uvedených oblastí v západoeurópskych krajinách. Účastníci majú prijať v stredu spoločné vyhlásenie, v ktorom sa krajiny SEI zaviažu k napomáhaniu udržateľného rozvoja. SEI vznikla v roku 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami. Hlavným cieľom bolo pomôcť krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k EÚ. Po rozšírení SEI v druhej polovici 90. rokov o krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a po rozšírení EÚ v roku 2004 sa začala SEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a východnej Európy. Stredoeurópska iniciatíva od 1. augusta 2006 zahŕňa 18 štátov (z nich polovica je členskými krajinami Európskej únie): Albánsko, Bielorusko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českú republiku, Čiernu Horu, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenskú republiku, Slovinsko, Srbsko, Taliansko a Ukrajinu.

Maďarsko podpísalo strategickú dohodu s firmou Lego

15. apríla 2013 - (tasr)

Maďarská vláda dnes uzatvorila ďalšiu strategickú dohodu so subjektmi podnikateľskej sféry. Štátny tajomník zodpovedný za zahraničné vzťahy a zahraničnú ekonomiku Péter Szijjártó podpísal zmluvu s investičným riaditeľom dánskej spoločnosti Lego Manifacturing Martinom Švejdom. Svetoznáma spoločnosť na výrobu hračiek, ktorej sídlo je v dánskom Billunde, založila v roku 2009 výrobný závod vo východomaďarskej Nyíregyháze. Zamestnáva tam 1200 ľudí, počet zamestnancov však plánujú rozšíriť o 250. Okrem Maďarska má výrobné závody v Česku aj v Mexiku. Podľa internetového vydania maďarského denníka Népszabadság Szijjártó zdôraznil, že v centre hodnotového poriadku maďarskej vlády aj spoločnosti Lego je rodina, preto nejde iba o obyčajné partnerstvo. Švejda ocenil uzavretie dohody a poznamenal, že Nyíregyháza je dôležitým závodom Lega, vyrábajú v ňom všetky Duplo kocky a tam funguje pätina celkovej kapacity odlievarní spoločnosti. Vláda premiéra Viktora Orbána podpísala už takmer desiatku strategických dohôd, prvou bola vlani spoločnosť Coca-Cola. Podľa Orbána cieľom takýchto vzájomne výhodných dohôd je presadzovať záujmy maďarského národného hospodárstva a občanov Maďarska. „V budúcnosti budú úspešné krajiny, ktoré uzatvoria čo najviac takýchto dohôd s globálnymi spoločnosťami,” konštatoval vtedy premiér.

Letecky skúmajú aj Val obrov

Dlhočiznú stavbu, ktorá sa tiahne cez Slovensko a Maďarsko, prezývajú archeológovia aj Stredoeurópsky čínsky múr.

17. apríla 2013 - (Andrej Barát - Pravda)

Oficiálne, spečený val alebo Fossa Giganteum, teda Val obrov. Je to veľká záhada, ktorú si nikto netrúfol presne zdatovať. Časť odborníkov tvrdí, že val postavil pračlovek, iní zas, že to spravili Kelti, Rimania, či dokonca Uhri ako ochranu pred nájazdníkmi z Východu. Túto a ďalšie neznáme stavby v okolí Dunaja sa podujali odborníci preskúmať. No nie zblízka, ale z vtáčej perspektívy. Ide o niekoľkoročný projekt ArcLand EC Culture 2000, na ktorom spolupracuje vyše 35 krajín, vrátane Nemecka, Iránu, Ruska a Čile. Archeológovia jeho výsledky predstavia v tomto roku. Slovenský tím viedla Elena Blažová. Z lietadla si nafotili oblasť Žitného ostrova a tiež lokality pri Ipli a Hrone. „Vďaka leteckej prospekcii sa vám ukážu veci, ktoré nemáte šancu vidieť, keď stojíte v poli,“ naznačil archeológ Mário Bielich. Podobne je to aj so Valom obrov, ktorý dostal svoje pomenovanie vďaka nálezu bojovníka zo Želoviec. Meral asi dva metre, čo bola v dávnej minulosti naozaj „obrovská“ výška. Ruiny valu sa dajú ako-tak rozoznať na prechádzke po Štiavnických vrchoch, no zvyšok 60-kilometrového pásu, ktorý sa tiahne Slovenskom, vidieť už len z lietadla. Takto sa archeológom ukázali napríklad zvláštne obdĺžnikové štruktúry. „Niečo podobné sa u nás ešte nevyskytlo. Zatiaľ nevieme, či je to systém žľabov, alebo predhradie valu. V 17. storočí sa pri Hrone experimentovalo s pestovaním ryže, možno sú to nakoniec tieto políčka,“ uvažoval Bielich. Z výšky sa podarilo odhaliť aj stavby z mimoriadne turbulentného tureckého obdobia, keď na seba v Uhorsku narazili náboženstvá, kultúra Západu a Východu. Dnešným južným Slovenskom, od Štúrova cez Nové Zámky a Nitru až do Bratislavy, prechádzala v 16. a 17. storočí hranica Osmanskej ríše. Vytýčili ju mohutnými opevneniami, ktoré dali Habsburgovci po znovudobytí územia zrovnať so zemou, aby sa viac nemohli využívať. Väčšina pevností sa vytratila z historických máp a dnes skoro žiadna z nich nie je viditeľná voľným okom. No opäť, pri pohľade zvrchu sa pekne ukázali jamy, vyvýšeniny, zvyšky múrov a domov. Archeológovia zdokumentovali opevnenia východne od Bratislavy, pri Janíkoch a pri Komárne. V okolí Nových Zámkov sa našli bronzové pečatidlá tureckých úradníkov a tiež faléra - pozlátená časť konského postroja s orientálnym motívom. Letecké snímkovanie je prvou fázou projektu. Potom príde na rad povrchový zber a napokon geofyzikálne merania. Všetko sú to nedeštruktívne metódy, čiže žiadne vykopávky, bagrovanie. Využívajú napríklad magnetometer - špeciálny prístroj na kolieskach, s ktorým prechádzajú parcelu po parcele. Prístroj meria magnetické anomálie a dokáže celkom spoľahlivo určiť, či sú pod povrchom ukryté základy domu, či hrob bojovníka. Ak by sa v ňom nachádzal meč, tak by sa prístroj rozblikal ako „vianočný stromček“. Ale taký darček zatiaľ nedostali… Odmena však čaká širokú verejnosť. Výsledky slovenských bádateľov by sa mali objaviť aj v programe Google Earth, hoci, ako dodal Bielich, zatiaľ to nie je stopercentne isté. V každom prípade, v máji predstavia svoje mapy v odbornej publikácii, ktorú vo Viedni vydá Medzinárodná organizácia pre archeologickú prospekciu (ISAP).

Jókaiho divadlo z Komárna predstaví v Budapešti Ballekovho Pomocníka

15. apríla 2013 - (tasr)

S inscenáciou Pomocník od Ladislava Balleka sa Jókaiho divadlo z Komárna predstaví čoskoro aj v Budapešti. Stane sa tak v rámci Prehliadky maďarských divadiel spoza hraníc, ktorá sa na pôde Divadla Thália v maďarskej metropole uskutoční v dňoch 15.-19. mája. Informáciu priniesla tlačová agentúra MTI. Podľa rovnakého zdroja je cieľom prehliadky pod záštitou maďarského vicepremiéra Zsolta Semjéna ponúknuť budapeštianskym divadelným nadšencom na jednom mieste a v krátkom čase príležitosť oboznámiť sa s vybranými produkciami maďarských súborov spoza hraníc. Podujatie je súčasne príležitosťou na výmenu názorov a na prediskutovanie aktuálnych problémov za účasti vedúcich súborov i maďarských zákonodarcov. Na prehliadke sa zúčastnia i súbory z rumunských miest Kluž, Odorheiu Secuiesc, Satu Mare, Sfintu Gheorghe, Tirgu Mures a Tirgu Secuiesc, ako aj divadlá zo Subotice a Senty v srbskej Vojvodine.

Petržalka sa 5. apríla 1945 navrátila do slovenskej vlasti

http://noveslovo.sk/c/Petrzalka_sa_5_aprila_1945_navratila_do_slovenskej_vlasti

Poľsko-maďarská hranica dnes...

14. apríla 2013 - (Grey - grey.blog.pravda.sk)

Pre tých starších a vzdelaných je to historická pravda. Pre „zarytých národniarov“ a „quasi vlastencov“ - téma dráždivá. Pre mládež - neznámy pojem… Mnoho krát názor, hlavne tých „zaslepených vlastencov“ dáva otáznik, či naozaj tam hranica vôbec niekedy bola. Kedy vznikla, prečo a ako sa menila a formovala, to ich nezaujíma. Je jednoduchšie aplikovať teórie nezmyslov exponovane len preto, aby niekto, kto „cíti vietor revolucionárskeho prevratu“ sa uchytil moci. Nevadí, že to bude len na dáky čas, krátky kratučký… :)) Človek má potrebu, chce niekam patriť. Lenže v tom prípade národ, národnosť, štát, štátnosť a občianstvo sú veľmi zložité konštrukcie, preto si treba, tak ako pri zložitej konštrukčne stavbe, dať pozor, kto bude architektom toho projektu a komu zveríte jeho výstavbu. Inak sa môže stať, že konštrukcia sa začne triasť, alebo sa totálne zrúti. Smutné je, že v prípade takej katastrofy, vzniknuté škody bude musieť zaplatiť ten národ. Hranica a poľsko-maďarské vzťahy - Štefan Báthory bol tiež poľským kráľom. Vladislav I., kráľ Uhorska z dynastie Arpádov sa narodil v Poľsku. Vladárom Uhorska bol tiež poľský kráľ Wladyslaw Warnenczyk známy ako Ulászlo I. Kráľovná Jadviga, žena kráľa Wladyslawa Jagielly bola dcérou Ľudovíta Uhorského. Kráľovná Kinga /Kunegunda/, žena kráľa Vladislava Hanblivého, bola dcéra uhorského kráľa Beli IV… Generál Jozef Bem a Henryk Dembinski, Poliaci a hrdinovia Maďarov, boli v čase Jari Národov veliteľmi Maďarského Povstania. Po páde Jari Národov Lajos Kossuth opúšťa rodnú zem pod ochranou poľských legionárov. Prvá svetová vojna, na jej začiatku, hlavný veliteľ obrany Budapešti je maršal Adam Dembicki… Keď boľševici napadli Poľsko /vojna boľševická 1919 -1921/, Maďarsko ponúklo vojenskú pomoc - 30 000 vojakov kavalérií a materiálnu pomoc, zbrane. Československa vláda nedovolila prechod cez svoje hranice maďarským vojakom a len časť vlakov s materiálnou pomocou prešlo cez územie ČSR. II. svetová vojna napriek tomu, že Maďarsko bolo účastníkom OSI, maďarská strana sa nezúčastnila agresie na Poľsko. Nemci takú propozíciu maďarským politikom predložili, ale v apríli 1339, maďarský minister zahraničných vecí István Csáky v liste Villanimu napísal, že Maďarsko sa agresie nezúčastní. Žiadna vojenská akcia voči Poľsku bezprostredne neprichádza do úvahy. Znamenalo to odmietnutie prechodu vojenských transportov cez územie Maďarska, presun armády, vrátane pešieho prechodu vojsk… V prípade, že Nemecko to nebude rešpektovať, Maďarsko je pripravené brániť svoje územie. V liste, ktorý poslal premiér Pál Teleki Hitlerovi 24 júla 1939 je jasne napísane, že Maďarsko neuskutoční žiadnu akciu voči Poľsku z morálneho hľadiska. Hitler besnel… Keď Poliaci v 1939 odchádzali do exilu, na území Maďarska našlo útočisko 140 tisíc Poliakov - vojakov, civilistov, deti. V maďarsko-poľských vzťahoch veľmi vážnu úlohu zohrali skutočnosti v roku 1956.Tesne pred tým v Poľsku, v meste Poznaň, obyvateľstvo na znak protestu proti vláde vyšlo do ulíc. Nik sa s nimi nerozprával ani nemaznal. Zakročila armáda, tiekla krv, boli zabití, ranení, potrestaní v súdnych procesoch. Na znak solidarity s poľským národom Maďari vzniesli heslo “Minden magyar együtt halad, kövessük a lengyel utat!”, čo znamená „Všetci Maďari poďte s nami, pôjdeme za Poliakmi“ a stretli sa pri soche Jozefa Bema národného hrdinu tak Poľska, ako aj Maďarska. Maďarská vláda povolila policajným zložkám použiť zbrane. Tým sa začalo v Budapešti v roku 1956 povstanie maďarského národa proti komunizmu. Národa, ktorého hlas umlčal vstup sovietskej armády. Poliaci začali s humanitárnou pomocou. Krv, lieky, potraviny, peniaze, aj sklo do okien. Štatistika ukazuje, že pomoc poľského národa Maďarom, tá materiálna, mala väčšiu hodnotu ako pomoc USA. To je tak v skratke trocha histórie pre poukázanie, že napriek hraniciam, čiaram na mape, tá hranica medzi národmi nemusí existovať. Dôležité je, aby človek, ktorý je základom každého národa sa snažil pochopiť, že história sú fakty, zvlášť čo sa týka hraníc. História to sú tiež fakty, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí chcú hranice tvoriť tak, že zneuctievajú čo existovalo viac ako 1000 rokov /myslím, že nemusím detailne a presne dokazovať koľko rokov existovala maďarsko-poľská hranica/. Dodám len, že „posledná hranica“ bola Jablonovský priesmyk, Zwardon, Veľká Rača, Pilsko, Babia hora, dolina Oravy, hlavný Tatranský Hrebeň, dolina Bialki, dolina Dunajca cez Pieniny, dolina Popradu cez Muszynu, potom ešte 350 km na juhovýchod hrebeňom Karpát k Stohe v Karpatoch. Toľko o hranici, tej naozajstnej historickej. Jediné hranice, ktoré momentálne sú, sú tie umelo vytvorené, hlavne v hlavách vodcov. Tých vodcov, ktorí brnkajú na „národnú strunu“, ale ťažko vedia zaspievať pár naozaj ľudových pesničiek. Dúfam, že každý národ sa vysporiada so svojimi „quasi národniarmi, poskokmi“ a nachádzať budeme to, čo nás spája a nie to, čo delí. Bohužiaľ, život nie je rozprávka a môže sa stať, že raz sa tá hraničná čiara môže objaviť. V tom prípade, by bolo dobré rešpektovať viac ako tisícročnú tradíciu…

Maďarský kontingent, ktorý cvičil afganské posádky vrtuľníkov, sa vráti

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-kontingent-ktory-cvicil-afganske-posadky-vrtulnikov-sa-vrati/90251/

Maďarská vláda chce viac detí. Bude prispievať mladým na rande

15. apríla 2013 - (Peter Morvay - Sme)

Kým sa na Slovensku len debatuje o tom, či má štát aktívne podporovať pôrodnosť, maďarská vláda pochopila, že takéto polovičaté riešenia nestačia. Aby mohli mladí ľudia vôbec splodiť dieťa, musia sa najprv stretnúť a zoznámiť, čo v dnešnom uponáhľanom a prepracovanom svete nie je vôbec jednoduché. Najmä v prípade vysokoškolákov, ktorí pre samé učenie a prácu ani nemajú čas na zábavu a spoločenský život. Práve s týmto odôvodnením oznámil minulý týždeň štátny tajomník ministerstva pre ľudské zdroje zodpovedný za sociálnu a rodinnú politiku, že vláda začne zabezpečovať zoznamovanie sa mládeže vo vlastnej réžii. V prvom kole venuje viac ako 30-tisíc eur na tanečné večery v Budapešti a ôsmich župných mestách, kde sa bude môcť mládež zoznamovať a okrem toho si na nich vypočuje „vzrušujúce debaty a prednášky týkajúce sa hľadania, výberu partnera a zakladania rodiny“. Dúfajme, že uspeje, pôrodnosť je v Maďarsku naozaj veľmi vážny problém. Otázkou je, či štátom organizovaná zábava na tomto poli aspoň vyváži to, čím vládna moc sama k znižovaniu pôrodnosti prispieva. Nielen čoraz masovejším vyháňaním najmä mladých ľudí z krajiny, ale v poslednom čase napríklad aj tým, že pod rôznymi zámienkami likviduje obľúbené budapeštianske kluby len preto, lebo sa v nich stretáva opozične naladená omladina. 

Maďarský premiér Orbán rečnil na kresťanskej konferencii

15. apríla 2013 - (tasr)

Kresťanská odpoveď na výzvy Európy je názov prednášky, s ktorou dnes v španielskom meste Bilbao na konferencii „Katolíci vo verejnom živote” vystúpi maďarský premiér Viktor Orbán. Ako informovala agentúra MTI, Orbán navštívil Španielsko naposledy vlani v novembri, keď v Madride na konferencii „Nádej a kresťanská odpoveď na krízu” vo svojom prejave zdôraznil, že politika založená na kresťanských hodnotách dokáže obnoviť Európu - tak, ako to dokázala už viackrát v minulosti. Predseda maďarskej vlády sa v utorok v Madride stretne so španielskym premiérom Marianom Rajoyom. Z Madridu Orbán odcestuje do Štrasburgu, kde v utorok večer absolvuje schôdzku frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) pred stredajším plenárnym zasadaním Európskeho parlamentu, ktoré sa bude zaoberať aj hodnotením situácie Maďarska. Zo Štrasburgu odcestuje predseda maďarskej vlády do Londýna, kde sa zúčastní na pohrebe bývalej britskej premiérky Margaret Thatcherovej.

Bugárovci naďalej nemajú priazeň maďarskej vládnej strany

13. apríla 2013 - (tasr)

Strana Most-Híd naďalej nemá priazeň maďarskej vládnej strany Fidesz. „Aj naďalej nás ignoruje,” povedal pre TASR predseda Mostu-Híd Béla Bugár. S novovzniknutou stranou maďarského expremiéra Gordona Bajnaiho Spolu 2014 majú však bugárovci podľa svojho šéfa korektné vzťahy. Vzťahy maďarského premiéra Viktora Orbána a Mostu-Híd nie sú dobré prakticky od vzniku strany. Bugár neraz povedal, že je to rozhodnutie maďarskej strany a Most-Híd sa podľa toho zariadi. Bugár viackrát upozornil, že jeho strana má voličov na Slovensku, má záujem na zmierňovaní napätia medzi oboma krajinami, ale nemieni byť s Orbánovym Fideszom vo vazalskom a podriadenom vzťahu. Bugárovci pred pár dňami oznámil, že už majú 5000 členov. Do strany sa ľudia hlásia podľa hovorkyne Zuzany Bačiak Masarykovej priebežne. Od nového roka pribudlo Mostu-Híd najviac členov v Košickom, ale aj v Nitrianskom a Trnavskom kraji. „Najviac sa posilnili o nových členov Komárno, Prešov, Trenčín a Žilina,” priblížila pre TASR hovorkyňa. Bugárovci nevedia, koľko zo žiadateľov o vstup do strany pôsobilo v inom politickom subjekte. „V prihláške máme kolónku, či bol žiadateľ členom inej strany, ale veľmi málo ľudí nám to uvedie. Čiže nie je to merateľný údaj,” vysvetlila. Strana si nevedie ani štatistiku o národnostiach, ktoré združuje. Väčšinu však v strane majú podľa hovorkyne príslušníci maďarskej menšiny. Bačiak Masaryková zároveň uviedla, že strana prevádzkuje svoj web v šiestich jazykoch. „V slovenčine, maďarčine, angličtine, nemčine, rusínčine a v rómskom jazyku,” vymenovala s tým, že do slovenčiny a maďarčiny prekladajú všetko, v ostatných jazykoch sú základné veci ako stanovy, štruktúry strany a pod. Pokiaľ ide o prijímanie členov do Mostu-Híd, bugárovci pred časom menili stanovy. Zrušili v nich ročnú čakaciu lehotu, nových členov tak môžu prijímať ľahšie. Zmeny majú pomôcť lepšiemu budovaniu straníckych štruktúr. Strana Most-Híd vznikla v roku 2009.

Národná slávnosť na Devíne 2013

Národná slávnosť na Devíne sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim predkom a 150. výročia založenia Matice slovenskej

https://www.facebook.com/events/626475197379575/?ref=22

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

www.oslovma.hu/XXX/SutKrajF.rtf

Zákon o občianstve pripravil o slovenský pas doteraz 483 ľudí, najviac Čechov

13. apríla 2013 - (tasr)

Zákon o štátnom občianstve pripravil za vyše dva a pol roka (od 17. 7. 2010 do 5. 4. 2013) o slovenský pas 483 ľudí, z toho 200 mužov a 283 žien. Väčšina z nich (218) stratila slovenské občianstvo pre prijatie českého. TASR to potvrdila Alena Koišová z komunikačného odboru kancelárie ministra vnútra. O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali nemecké (83), rakúske (53), britské (39), maďarské (34), holandské a americké občianstvo (obe po 12), nórske (8), francúzske, talianske a kanadské občianstvo (všetky po 4), švajčiarske (3), austrálske, belgické a islandské občianstvo (všetky po 2), čínske, ukrajinské a ruské občianstvo (všetky po 1). Slovenský pas strácajú ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Od prijatia zákona sa objavili viaceré pokusy o zjemnenie tejto právnej normy, avšak ani jeden z nich nebol úspešný. V súčasnosti sa zmiernením zákona zaoberá ministerstvo vnútra. „Ministerstvo vnútra pripravuje návrh novely, ktorej účelom je zmierniť podmienky, za ktorých dochádza k strate štátneho občianstva zo zákona, ak náš štátny občan nadobudne cudzie štátne občianstvo,” uviedla pre TASR Koišová. Pri úprave sa rezort rozhodol opierať aj o posudky expertov z oblasti medzinárodného práva, a to v spolupráci s rezortom zahraničných vecí a subjektov, ako je Rada Európy či Vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny. Zatiaľ nie je jasné, kedy vláda o novele rozhodne. Spomínané expertné rokovania si totiž podľa Koišovej vyžadujú istý čas. Súčasná právna norma je momentálne na Ústavnom súde (ÚS) SR. Skupina poslancov Národnej rady SR, ktorú vedie Gábor Gál (Most-Híd), namieta, že ustanovenie zákona hovoriace o strate štátneho občianstva SR tým, že občan prijme štátne občianstvo iného štátu, je v rozpore s Ústavou SR.

Cicciolina chce vzrušenie, vracia sa do politiky

Rodáčka z Maďarska sa po neúspešných pokusoch získať starostovské kreslo v Monze či Miláne tentoraz zamerala priamo na hlavné mesto Talianska. V Ríme chce uspieť v májových komunálnych voľbách a dostať sa aspoň do regionálneho parlamentu.

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/277276-cicciolina-chce-vzrusenie-vracia-sa-do-politiky/

Fidesz obmedzil opozíciu v médiách

12. apríla 2013 - (Peter Morvay - sme.sk)

Európska únia začne konanie proti Maďarsku pre zákony odporujúce úniovému právu. - Piatkové úmrtie šéfky mediálneho úradu Annamárie Szalaiovej symbolicky ukončilo hlavnú etapu snahy vládnej strany Fidesz ovládnuť maďarské médiá. Jej nástupcu opäť vyberie premiér, ale ako ústupok európskemu tlaku ho už formálne vymenuje prezident. Stále však s mandátom na deväť rokov, takže by v úrade mal zostať až do roku 2022. V rovnaký deň oznámil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso premiérovi Viktorovi Orbánovi, že Brusel začne proti Maďarsku konanie pre porušenie úniových záväzkov. Brusel pochybuje, či sú posledné zmeny ústavy v súlade s úniovým právom a princípmi právneho štátu. Európskej únii prekáža, že môže štát vypísať dane na zaplatenie pokút od európskeho súdu, že môže šéfka úradu riadiaceho súdnictvo prideľovať kauzy ľubovoľným súdom a obmedzenie volebnej reklamy. Maďarský parlament prijal tento týždeň v súlade so zmenami ústavy volebný zákon, podľa ktorého môžu politickú reklamu strán počas volebnej kampane vysielať len verejnoprávne médiá. Komerčné médiá budú môcť vysielať iba reklamy spoločenských organizácií a nezávislých kandidátov. Ale len bezplatne. Verejnoprávne médiá sleduje málokto a komerčné nebudú vysielať reklamu zadarmo. Opozičné strany tak nebudú môcť voličov osloviť cez elektronické médiá. Fidesz to trápi menej, ako reklama mu slúži celé vysielanie verejnoprávnych i mnohých komerčných médií. Obmedzenie politickej reklamy Fidesz prijal napriek tomu, že ho v januári odmietol ústavný súd. Strana vtedy sľubovala, že ho nebude presadzovať.

List národovcom, funkcionárom a signatárom

4. apríla 2013 - (Jozef Černek - cernek.blog.sme.sk)

Drahí priatelia, je mi už ťažko sledovať, čo robíte a ako konáte. Asi vám to nemá kto povedať, nuž to poviem ja a rovno: Ste smiešni! Ste smiešni a čo je horšie, zosmiešňujete prácu nás všetkých. Najhoršie je, že ničíte prácu ľudí, ktorí robili a konali srdcom. Pre národ! Pre národ, nie proti inému národu! Pre svoj národ. Dokážete ešte vnímať ten rozdiel? Zakladáte komisie, výbory, spolky, označujete sa ako signatári, bojujete s tabuľovými prízrakmi, spaľujete ešte nepostavené mosty na rieke Ipeľ. Lebo vraj sa na nás valí a spaľuje nás cudzia kultúra. Súhlasím. Tak bojujme, ale nie proti mostom a proti tabuliam. Možno vám to nik nepovedal, ale sme v Európskej únii a žije sa už trochu inak. Mosty a tabule sú to posledné, čo by vám malo vadiť. Práve naopak, nech je tabúľ a mostov čo najviac. Nech sú hoci aj v desiatich jazykoch. Vedľa nich ale postavme našu tabuľu, našu kultúru, nech sa bráni. Veď povedzme ľuďom o Štúrovi, o Hviezdoslavovi alebo o Jankovi Kráľovi. Preložme rozprávky, ktoré zozbieral Dobšinský. Svorne tvrdíme, že sme národ pohostinný. Sme? Naozaj? Toto je naša pohostinnosť? Už nie chlieb a soľ? Máme najkrajší folklór na zemi? Máme! Tak ho ukážme a hneď rovno vedľa tej tabule. Načo sa stavať proti, keď tam môžeme postaviť náš súbor. Bojíte sa mostov na Ipli. Prečo? Ak sa bojíte cudzej kultúry, tak pomôžte kultúre slovenskej. Koľko súborov ste tam pri Ipli založili? Koľkokrát ste tam odohrali Tajovského? Prečo neotvoríme tie mosty našou piesňou a naším tancom. Nech potom príde tá kultúra, čo nás chce spáliť, verím, že chlapci v ostrohách a dievčatá so stužkami vo vlasoch to nedovolia. Vadí vám menšinová kultúra. Prečo teda nepodporujete tú našu? Na koľkých slovenských predstaveniach ste boli s vašimi deťmi? A koľko amerických seriálov vedia tie deti citovať spamäti? Proti koľkým tabuliam ste vystúpili, v koľkých komisiách ste, čoho všetkého ste signatármi? A koľko slovenských súborov ste tento rok podporili, čo i len svojou návštevou? Prečo vám vadí maďarčina a nekričíte proti angličtine alebo francúzštine. Spýtajte sa svojho dieťaťa, koľko pozná amerických hercov, koľko francúzskych a koľko maďarských. Ja žijem v Komárne a predstavte si, maďarsky neviem. Zato musím používať angličtinu, aby som sa dohodol so svojimi študentmi. Áno, aj vašimi deťmi! Pretože lajkujú, rapujú, densujú a čekujú. Deti vedia, čo včera obedoval a s kým sa vyspal Charlie Sheen, ale netušia, kto to bol Jozef Kroner. Pritom jeden z nich hral vo filme ocenenom Oscarom. A vôbec, tušíte vy ktorý? Koľko Dobšinského rozprávok ste vy svojim deťom prečítali? Nevideli tie deti len tak náhodou viac častí americkej superstar? A vôbec, tušia kto to ten Dobšinský vôbec bol? Tušíte to vy? Viete, koľko on spravil pre svoj národ? Ja vám poviem. On pomohol svojmu národu tak, že zbieral rozprávky, chodil medzi ľudí, učil ich, dokázal im, že majú byť na čo hrdí. A to je dôvod, prečo by sme ho mali poznať. Nie preto, že by bol signatárom. Nie preto, že by ničil tabule alebo že by zakladal výbory alebo komisie. Nebojoval proti mostom ani eštebákom. Povzbudzoval ľudí k hrdosti na svoj národ. A to bol jeho boj. Hrdíte sa, že ste národovci, ale koľko ste spravili pre svoj národ naozaj? Pre svoj národ. Nie proti iným národom. My dnes nemusíme bojovať za svoje práva. My ich máme. My sa dnes nemusíme báť, že nám práva upiera cudzinec. My by sme sa mali báť, že deti sa prestanú hlásiť k svojmu národu. Prečo? Pretože dnešní národovci sú smiešni. A deti? Deti nechcú byť smiešne. Deti chcú niečo znamenať, chcú byť hrdé na svoj pôvod, chcú byť hrdé na svoju krajinu, svoj jazyk a svojich predkov. Neničme tabule a nepáľme mosty. Radšej zakladajme súbory, vydávajme knihy hoc aj elektronické, ale pre národ, nie proti národom.

Demonštranti obviňovali vládu Vojvodiny zo separatizmu

12. apríla 2013 - (tasr)

Tisícky ľudí demonštrovali dnes v Novom Sade, metropole provincie Vojvodina, proti vyhláseniu tamojšej provinčnej vlády, ktorú vedie politik Demokratickej strany (DS) Bojan Pajtič. Stúpenci Srbskej pokrokovej strany (SNS), najsilnejšej v srbskom parlamente, obviňovali na protestnej akcii predsedu provinčnej vojvodinskej vlády zo separatizmu a požadovali vypísanie predčasných volieb v provincii, informovala tlačová agentúra APA. Vo vlaňajších parlamentných voľbách v Srbsku síce Demokratická strana neuspela, avšak vo Vojvodine zvíťazila a je tam pri moci. Iba nedávno vláda v Novom Sade vyzvala úrady v Belehrade, aby rešpektovali ústavu a zákony v súvislosti s právomocami provincie. Dnešný protest označila Pajtičova vláda už vopred za opakovanie tzv. jogurtovej revolúcie z októbra 1988, keď stúpenci Slobodana Miloševiča zosadili vojvodinskú vládu a o rok neskôr presadili aj výrazné zúženie právomocí Vojvodiny a Kosova. Odhaduje sa, že na akcii v Novom Sade sa dnes zúčastnilo okolo 15.000 ľudí.

Nahradí Pan Ki-muna Lajčák či Kubiš?

12. apríla 2013 - (Pravda)

Slovensko má až dvoch potenciálnych kandidátov na post generálneho tajomníka OSN, píše maďarská tlačová agentúra. Hoci mandát terajšieho šéfa Organizácie Spojených národov vyprší až v roku 2016, podľa MTI sa v zákulisí už začal boj o nástupcu Pan Ki-muna. „Jeho aktéri môžu byť známi, lebo prvý človek svetovej organizácie bude pravdepodobne z východnej Európy,“ poznamenáva agentúra vo svojej analýze. Podľa nepísaných pravidiel svetovej organizácie generálny tajomník s päťročným funkčným obdobím vzíde rotačným systémom z piatich geografických regiónov. Päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN vlastného kandidáta nestavia. Východoeurópska skupina, medzi 23 členov ktorej patrí aj Slovensko, doteraz nikdy nemala svojho zástupcu na najvyššom poste OSN. Poradie by preto teraz malo padnúť na ňu. Agentúra spomína viacerých možných uchádzačov, o ktorých sa špekuluje v odborných kruhoch i médiách. Iba pri jednej krajine ale uvádza až dve mená. „Slovensko môže mať dvoch potenciálnych kandidátov v osobách popredných diplomatov. Jedným je Miroslav Lajčák, ktorý dnes znova stojí na čele bratislavskej diplomacie a predtým bol predstaviteľom OSN v Bosne a Hercegovine. Druhým je Ján Kubiš, bývalý slovenský minister zahraničných vecí, ktorý okrem iného bol aj šéfom Európskej hospodárskej komisie OSN a teraz pôsobí ako osobitný splnomocnenec generálneho tajomníka OSN v Afganistane,“ píše MTI. S odvolaním sa na diplomatické zdroje MTI pripúšťa, že o post šéfa svetovej organizácie by mohol mať záujem aj Vuk Jeremič, bývalý minister zahraničných vecí Srbska a súčasný predseda Valného zhromaždenia OSN. Vyhliadky na naplnenie svojich ambícií si však Jeremič tento týždeň výrazne oslabil, keď zorganizoval Spojenými štátmi bojkotovanú rozpravu o práci medzinárodného tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii. Diskusiu v New Yorku srbský prezident Tomislav Nikolič využil na ostrú kritiku haagskeho súdu, ktorý prirovnal k inkvizícii. „Jeremič môže rátať s tým, že sa za neho postaví Rusko,“ píše MTI, „chýbať mu však určite bude podpora USA a sotva ju získa aj od dvoch ďalších západných stálych členov Bezpečnostnej rady. Kandidát na generálneho tajomníka OSN by si pritom ako prvú vec mal zaistiť podporu Bezpečnostnej rady OSN,“ pripomína agentúra. Slabnú aj nádeje bývalého slovinského prezidenta Danila Türka, o ktorom sa aj vzhľadom na jeho niekdajšiu úspešnú kariéru v štruktúrach OSN dlhšie uvažovalo ako o favoritovi medzi možnými nástupcami Juhokórejčana Pan Ki-muna. „Jeho zvolenie sa malo opierať o dva strategické piliere: o to, že jeho vlasť získa dvojročný post nestáleho člena Bezpečnostnej rady, a že on sám bude znovuzvolený za hlavu štátu,“ píše MTI a pripomína, že Slovinsko na jeseň 2011 podľahlo Azerbajdžanu v zápase o kreslo v BR OSN a Türkovi sa vlani nepodarilo udržať si prezidentský post. Šance sa, naopak, pripisujú bývalej šéfke bulharskej diplomacie Irine Georgievovej Bokovovej, ktorá je v súčasnosti šéfkou UNESCO. Podľa MTI môžu mať ambície presadiť svojho človeka na čelo OSN aj Poľsko a Rumunsko, hoci Varšava ani Bukurešť zatiaľ nezačali testovať priechodnosť konkrétnych osobností. Vývoj pred voľbou nového šéfa OSN môžu ovplyvniť aj vonkajšie faktory, ako napríklad personálne pohyby súvisiace so zostavovaním novej Európskej komisie, keďže tej súčasnej na budúci rok vyprší mandát. „Ak niektorý východoeurópsky politik neuspeje v úsilí o získanie vyhliadnutého postu, potom sa Európska únia môže pustiť do lobovania, aby dotyčný získal pozíciu generálneho tajomníka OSN,“ pripomína MTI.

Výtlky vyhnali vodičov na maďarské cesty

12. apríla 2013 - (Štefan Rimaj - Pravda)

Katastrofálny stav ciest v blízkosti hraničných priechodov s Maďarskom núti vodičov meniť spôsoby jazdy i trasy. Príkladom je havarijný stav cesty druhej triedy pri výjazde z obce Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš v smere na Šahy. Je plná výtlkov i nástrah pre vodičov aj autá. Šoféri preto pri cestovaní z Ďarmôt do Šiah alebo opačne prechádzajú radšej do Maďarska a jazdia po tamojších cestách. Síce tiež nie sú v ideálnom stave, ale sú menej rozbité ako slovenské. „Trasu medzi Slovenskými Ďarmotami a Šahami cez Maďarsko som začal využívať už pred niekoľkými týždňami. Je pohodlnejšia a bezpečnejšia. A len asi o dva či tri kilometre dlhšia, ako keby som prechádzal po slovenských cestách,“ hovorí súkromný podnikateľ zo Slovenských Ďarmôt Miroslav Kukolík. K zmene trasy ho donútili aj ďalšie osobné skúsenosti. „Mám asi dvaapolročné auto a už mi na ňom museli robiť geometriu. V servise mi povedali, že problém s autom spôsobili cesty a výtlky na nich,“ zdôrazňuje podnikateľ. Trasa medzi Slovenskými Ďarmotami a Šahami je dlhá 32 kilometrov, cez Maďarsko si ju vodič predĺži len o niekoľko sto metrov. Starostka Slovenských Ďarmôt Denisa Árvayová potvrdzuje, že maďarské cesty začína využívať čoraz viac slovenských vodičov. „Hlavná cesta pri výjazde z našej obce je v takom katastrofálnom stave ako nikdy predtým, je samý výtlk. Hoci nie sme jej vlastníkmi, sťažovať sa k nám na úrad chodia vodiči, a to nielen od nás, ale aj z Maďarska,“ konštatovala Árvayová. Spomínaný úsek má v správe Banskobystrický samosprávny kraj. Na údržbu a opravu ciest a komunikácií má v tohtoročnom rozpočte schválených 11 miliónov eur. Hovorkyňa kraja Monika Pastuchová poznamenáva, že končiaca sa extrémna zima odčerpala z tejto sumy už 70 percent. Najproblémovejšie a najvyťaženejšie úseky začnú regionálne správy ciest opravovať hneď, ako im to dovolí počasie. O predpokladaných nákladoch podľa nej zatiaľ hovoriť ťažko, no po predchádzajúcich troch zimách platilo, že oprava výtlkov pohltila z rozpočtu vždy okolo 2,4 milióna eur. Tento rok však budú náklady určite vyššie. „Okrem zdrojov, ktoré nám zostali v plánovanom rozpočte, máme k dispozícii aj 10 miliónov eur, ktoré sme získali z úveru a z ktorých šesť regionálnych správ ciest zrekonštruuje 70 kilometrov ciest. Ďalších 1,4 milióna eur nám na opravu ciest schválila vláda. Peniaze budú použité nielen na opravu výtlkov a poškodených úsekov, ale aj na komplexnú rekonštrukciu niektorých ciest,“ zdôraznila. V blízkosti hraníc s Maďarskom sa budú cesty opravovať aj z cezhraničných projektov slovenskej a maďarskej strany, ktoré podporila Európska únia. Opravy z týchto zdrojov sa dočkajú aj úseky v blízkosti nedávno vybudovaných a otvorených hraničných priechodov Rároš - Rárospuszta a Peťov - Pösténypuszta. Snahou je skvalitniť infraštruktúru v blízkosti hraníc na slovenskej aj maďarskej strane. Na žalostný stav ciest pri hraniciach upozorňuje aj starosta Kováčoviec v okrese Veľký Krtíš Jozef Filip. Podľa neho deravé cesty vyháňajú turistov, ktorí na Slovensko prichádzajú z Maďarska. Úsek medzi Peťovom a Kováčovcami či Kiarovom sa po zime zmenil na tankodróm, po ktorom sa dá prejsť len veľmi pomaly, no aj tak s rizikom poškodenia auta. „Ak aj tento niekoľkokilometrový úsek zahraničný turista prejde, urobí tak prvý aj posledný raz zároveň. Druhýkrát nepríde. Pre našu krajinu je to veľmi zlá vizitka,“ zdôraznil Filip.

Cyklistov čaká vyšehradský maratón. Rozdelia si 100-tisíc eur

http://sport.pravda.sk/cyklistika/clanok/277351-cyklistov-caka-vysehradsky-maraton-rozdelia-si-100-tisic-eur/

Pokles maďarského priemyslu sa vo februári spomalil

12. apríla 2013 - (tasr)

Pokles maďarského priemyslu sa vo februári spomalil tak, ako to naznačoval rýchly odhad. Vyplýva to zo spresnených údajov štatistického úradu v Budapešti, ktoré dnes zverejnila agentúra RTTNews. Podľa najnovších štatistík sa priemyselná produkcia v susednej krajine po úprave o počet pracovných dní vo februári znížila medziročne o 1,1 %. To je menej ako v januári, keď klesla o 1,4 %. Bez očistenia o počet pracovných dní sa však výkon maďarského priemyslu vo februári prepadol o 5,4 %, teda oveľa strmšie ako v prvom mesiaci roka, keď sa znížil o 1,4 %. V medzimesačnom porovnaní sa februárový objem výroby v Maďarsku na sezónne upravenej báze zvýšil o 0,3 %, zatiaľ čo v januári vzrástol medzimesačne o 2,9 %. Za prvé dva mesiace roka klesla produkcia maďarského priemyslu o 3,4 %.

Brusel opäť hrozí Maďarsku sankciami za ústavu

13. apríla 2013 - (topky.sk)

Európska komisia (EK) v piatok varovala Maďarsko, že v súvislosti s najnovšími zmenami v ústave môže opäť čeliť hrozbe sankcií. Dôvodom sú pochybnosti o súlade sporných ustanovení s legislatívou Európskej únie a zásadami právneho štátu. Predseda EK José Manuel Barroso v liste maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi uvádza, predbežné posúdenie zmien v Bruseli vyvolalo „vážne obavy” a po dokončení analýzy bude potrebné „prijať potrebné kroky s cieľom začať správne konanie, kde to bude relevantné”. „Dôrazne apelujem na vás a vašu vládu, aby sa venovala týmto obavám a rozptýlila ich rozhodným a jednoznačným spôsobom,” píše Barroso, podľa ktorého bude takéto riešenie „bezpochyby v najlepšom záujme Maďarska a celej EÚ”. Ide pritom o súčasť ďalšej z názorových výmen medzi Budapešťou a Bruselom, ktorý je dlhodobo znepokojený spôsobom Orbánovho vládnutia. Maďarský parlament, v ktorom Orbánova koalícia disponuje dvojtretinovou väčšinou, v marci novelizoval ústavu štvrtýkrát od nástupu jeho vlády k moci v roku 2010. Medzi prijatými zmenami, ktoré vyvolávajú znepokojenie doma i v zahraničí, figuruje obmedzenie právomocí ústavného súdu ako aj opätovné zavedenie opatrení označených súdom za protiústavné. Opozícia hlasovanie bojkotovala, zatiaľ čo EK iba niekoľko hodín pred ním vyzvala Maďarsko na dodržiavanie demokratických zásad. Obavy z nových ustanovení okrem Bruselu vyjadrila taktiež Rada Európy.

Orbán v reakcii na hrozbu EK Barrosovi napísal, že chce rozptýliť pochybnosti

12. apríla 2013 - (tasr)

Maďarská vláda a parlament sú zaviazané európskym normám a hodnotám. Kabinet bude spolupracovať s Európskou komisiou (EK) v záujme toho, aby rozptýlil obavy, uviedol maďarský premiér Viktor Orbán v reakcii na dnešný list predsedu EK Josého Manuela Barrosa týkajúci sa kontroverznej novely maďarskej ústavy. Orbán podľa tlačovej agentúry MTI v liste Barrosovi avizoval, že inicioval legislatívne kroky, ktorými je možné riešiť obavy spomenuté predsedom EK. EK dnes pohrozila Maďarsku otvorením právneho konania v súvislosti s nedávnou štvrtou novelou maďarskej ústavy. Šéf výkonného orgánu EÚ uviedol, že EK berie na vedomie záruky poskytnuté maďarskou vládou o plnom rešpektovaní princípov, hodnôt a základnej legislatívy EÚ. Zároveň však dodal, že na základe prvých právnych analýz si EK dovolí vyjadriť pochybnosti o zlučiteľnosti štvrtej novely maďarskej ústavy s európskou legislatívou a princípmi právneho štátu. Barroso upozornil Orbána, že po dokončení prebiehajúcich právnych analýz, vykonávaných právnym servisom EK, bude komisia nútená začať konanie voči Maďarsku pre porušenie záväzkov členskej krajiny EÚ.

Európska komisia chce začať právne konanie voči Maďarsku kvôli zmenám v ústave

12. apríla 2013 - (tasr)

Európska komisia (EK) dnes pohrozila Maďarsku otvorením právneho konania v súvislosti s nedávnou štvrtou novelou maďarskej ústavy. Predseda EK José Manuel Barroso poslal dnes v tejto súvislosti list maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Šéf výkonného orgánu EÚ uviedol, že EK berie na vedomie záruky poskytnuté maďarskou vládou o plnom rešpektovaní princípov, hodnôt a základnej legislatívy EÚ. Zároveň však dodal, že na základe prvých právnych analýz si EK dovolí vyjadriť pochybnosti o zlučiteľnosti štvrtej novely maďarskej ústavy s európskou legislatívou a princípmi právneho štátu. Barroso upozornil Orbána, že po dokončení prebiehajúcich právnych analýz, vykonávaných právnym servisom EK, bude komisia nútená začať konanie voči Maďarsku pre porušenie záväzkov členskej krajiny EÚ. „Dôrazne žiadam vás a vašu vládu, aby ste sa zaoberali našimi obavami a jednoznačným a rozhodným spôsobom ich rozptýlili. To je nepochybne v najlepšom záujme Maďarska a Európskej únie ako celku,” uviedol Barroso vo svojom oficiálnom liste do Budapešti. Barroso zároveň vyzval maďarskú vládu, aby rešpektovala zistenia Benátskej komisie. Jej predstavitelia dnes pricestovali do Budapešti, aby preverili kritizovanú štvrtú novelu maďarskej ústavy. Benátska komisia by mala zverejniť svoje stanovisko v polovici júna. Predseda EK okrem toho odporučil maďarským úradom, aby nadviazali čo najužší politický dialóg s Európskym parlamentom, ktorý sa v júni chystá prijať rezolúciu o situácii v oblasti dodržiavania základných práv v Maďarsku.

Účastníci okrúhleho stola dosiahli dohodu o študentskej zmluve

17. apríla 2013 - (tasr)

Účastníci okrúhleho stola vysokých škôl v Maďarsku dnes v Budapešti podpísali dohodu týkajúcu sa študentskej zmluvy, ktorá je zakotvená v ústave a študenti ju ostro kritizovali. Výhrady voči nej vyjadrila aj Európska únia. Minister ľudských zdrojov Zoltán Balog po podpísaní dokumentu povedal, že sa zúčastneným stranám podarilo dohodnúť na pružnejšom a úmernejšom systéme, čo požadovala aj EÚ, informovala tlačová agentúra MTI. Študentské zmluvy podľa ústavy zaväzujú študentov, ktorí získajú vzdelanie na štátom financovaných študijných odboroch, zostať pracovať po určitú dobu v Maďarsku. Podľa dnešnej dohody sa doba práce alebo podnikania v Maďarsku pôvodne určená na dvojnásobok trvania štúdia skrátila na polovicu. Súčasťou dohody je aj suma, ktorú musí študent zaplatiť pri nesplnení zmluvy. Podľa slov ministra náklady za štúdium sa v jednotlivých odboroch líšia. Balog pripomenul, že v Maďarsku možno študovať troma spôsobmi - prostredníctvom štátneho štipendia, samofinancovaním a prostredníctvom študentskej pôžičky. Ako dodal, návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý určuje podmienky štátom plateného štúdia, už predložili parlamentu a novelu pošlú aj EÚ. Do práce okrúhleho stola sa popri študentských samosprávach zapájajú aj zástupcovia Maďarskej rektorskej konferencie. Pozvaní sú tiež predstavitelia Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a členovia Maďarskej európskej obchodnej rady. Proti reforme vysokého školstva zorganizovala Celoštátna konferencia študentských samospráv (HÖOK) už niekoľko demonštrácií vlani v decembri a tento rok v januári. Vláda začiatkom decembra rozhodla, že namiesto vlaňajších 31.000 študentov bude môcť bez úhrady študovať na vysokých školách v tomto roku už iba 10.500 študentov. V roku 2010 bolo na vysokých školách pre študentov 53.500 štátom platených miest.

Benátska komisia skúma v Budapešti kritizovanú novelu ústavy

12. apríla 2013 - (tasr)

Delegácia Benátskej komisie pricestovala dnes do Budapešti, aby preverila kritizovanú štvrtú novelu maďarskej ústavy. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Róbert Répássy po prijatí delegácie podľa tlačovej agentúry MTI povedal, že jej členovia v súvislosti s novelou preukázali vo viacerých otázkach určitú zaujatosť. Rezort spravodlivosti pripravil takmer 50-stranové vysvetlenie k textu novely v anglickom jazyku. „Členovia delegácie povedali, že dokument síce preštudujú, sotva však možno očakávať, že sa ich postoj zmení,” uviedol Répássy. V mene maďarskej vlády vyzval Répássy delegáciu, aby pri posudzovaní novely vychádzala z medzinárodnej praxe, nepoužila voči Maďarsku dvojaký meter a aby viedla právne, nie politické vyšetrovanie. „Táto požiadavka nenašla u delegácie odozvu,” konštatoval Répássy. Komisia by mala zverejniť závery previerky v máji. Poslanci maďarského parlamentu 11. marca schválili štvrtú novelu ústavy, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2012. Novela obsahuje 22 pozmeňujúcich návrhov. Maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi v Bruseli avizoval, že Maďarsko požiada Benátsku komisiu, aby vyjadrila svoj postoj ku kritizovanej novele ústavy. Novele ústavy sa v Maďarsku vytýka okrem iného ďalšie oslabenie právomocí ústavného súdu v jeho úlohe pri kontrole parlamentu, ako aj začlenenie noriem, ktoré predtým ústavný súd zrušil kvôli ich protiústavnosti a ktoré boli v rozpore s európskou chartou ľudských práv. To isté platí aj o pasáži týkajúcej sa študentskej zmluvy a zaväzujúcej študentov, ktorí získajú vzdelanie na štátom financovaných študijných odboroch, zostať pracovať po určitú dobu v Maďarsku, či o časti údajne kriminalizujúcej bezdomovcov.

Pod rúškom kolektívnej viny

15. apríla 2013 - (Attila Simon - komentare.sme.sk)

Pred 66 rokmi sa začala realizácia československo-maďarskej výmeny obyvateľstva. Československu sa žiadaný efekt nepodarilo dosiahnuť. Všetkých Maďarov sa zo Slovenska nepodarilo dostať a v konečnom dôsledku na výmenu viac doplatili práve Slováci. Keď som bol ešte dieťa, v našej dedine bývali dve rodiny, pri ktorých som podvedome cítil, že nepatria medzi nás. Bolo mi čudné už len to, že hoci medzi sebou sa rozprávali po slovensky, so zvyškom dediny trochu lámanou maďarčinou. Vtedy som ešte nevedel, prečo ich volajú „prídelmi“. Nevedel som ani to, prečo moji príbuzní, ktorých som vídaval hlavne pri pohreboch či svadbách, bývajú v susednom Maďarsku. Vôbec som už nepomyslel na to, že medzi osudom „prídelov“ (asi podľa majetku, ktorý im pridelili) a mojich príbuzných by mohla byť hocijaká spojitosť. Ale bola, veď „prídelovia“ prišli do našej dediny namiesto tých dvoch rodín (medzi nimi našich príbuzných), ktoré v rámci československo-maďarskej výmeny obyvateľstva vysídlili zo Slovenska. Prečo práve tie a prečo len dve rodiny, už nikto nevie. Naša dedina dopadla ešte dobre. Napríklad z Kolárova (obec vtedy ešte niesla svoje pravé meno Gúta) muselo odísť 2062 osôb, z obce Nesvady 2565 osôb. Museli, lebo kým Slováci z Maďarska si presídlenie sami vybrali, Maďarov zo Slovenska brali proti ich vôli. Tak to chodí - povedal by nesmrteľný hrdina Kurta Vonneguta Billy Pilgrim.

Na úteku

V románe Bitúnok číslo 5 Pilgrima odnesú mimozemšťania na planétu Tramaldorf. Zvláštnosťou Tramaldorfčanov je, že na rozdiel od pozemských bytostí, ktoré vždy vidia len súčasnosť, oni naraz vidia minulosť, súčasnosť aj budúcnosť. Takže Tramaldorfčania pozorujúci výmenu obyvateľstva museli vidieť aj to, že obraz ľudí, čo s batohom na pleciach utekajú, alebo sedia v hrkotajúcom dobytčom vagóne, ktorý ich nesie do neznáma, je typickým javom európskych dejín dvadsiateho storočia a aj našej spoločnej maďarsko-česko-slovenskej minulosti. V roku 1938 boli na úteku Slováci, ktorí po prvej Viedenskej arbitráži museli odísť z arbitrážneho územia. Približne v rovnakých časoch znelo na Slovensku heslo Česi peši do Prahy, čo vyvolal nedobrovoľný odchod tisícov Čechov na druhú stranu Moravy. Počas vojny boli dobytčie vagóny preplnené Židmi, ktorých maďarskí a slovenskí štátnici, považujúci sa za kresťanov, poslali na smrť. Vojna sa ani neskončila, keď sa začal divoký odsun Nemcov z Československa, ktorý po Postupime prešiel do organizovaného odsunu. My, Maďari sme mali šťastie, lebo na Slovensku podobné scény ako v Česku (medzi nimi aj masové vraždy) sa nediali. Naši rodičia a prarodičia museli prežiť „len” deportácie do Čiech, reslovakizáciu, zákaz používania materského jazyka, premenovanie svojich obcí, výmenu obyvateľstva a ďalšie opatrenia s cieľom vytvoriť čisto slovenský národný štát. Všetko sa to udialo pod rúškom kolektívnej viny, princípu, ktorý je - priznajme si - nielen cudzí európskym demokratickým normám, ale jednoducho hlúpy. Je totiž založený na tom, že niekto je dobrý alebo zlý, koná správne alebo chybne preto, lebo je Maďar, Slovák, Čech atď.

Stále na pôde predkov

My, čo žijeme v strednej Európe, a každodenne sa stretávame s ľuďmi rôznej národnosti, dobre vieme, že to tak nie je a nebolo to tak ani počas vojny, keď každý národ mal svoje obete i svojich vinníkov. Ale Maďari bývajúci na území dnešného Slovenska, ktorým po vojne bola kolektívne odňatá československá štátna príslušnosť, neboli ani o centimeter horší ako iné národy žijúce vedľa nich. Ba keď sa človek žijúci v menšine niečo naučí (samozrejme, sú aj výnimky), tak je to tolerantnosť voči inakosti, voči tým, čo rozprávajú iným jazykom či majú inú vieru. Možno preto sa väčšina slovenských Maďarov, nad ktorými po vojne vyniesli ortieľ kolektívnej viny, nestala počas nej prívržencami nacizmu. Samozrejme, keď ich povolali, narukovali do armády a spolu so Slovákmi (ktorí sa na rozdiel od nich stali po vojne víťazmi) bojovali proti antifašistickým mocnostiam. Tak to chodí. Tramaldorfčania asi už v rokoch 1945 - 1948 videli aj to, že protimaďarské opatrenia neprinesú žiadané efekty, a československým politikom sa nepodarí vybudovať čisto slovanský štát. Hoci 89-tisíc Maďarov presídlili do Maďarska, približne pol milióna Maďarov stále žije na pôde svojich predkov. Asi videli aj to, že hoci sa výmena obyvateľstva vymyslela ako nástroj na likvidáciu maďarskej komunity na Slovensku, viac na ňu doplatili Slováci z Maďarska. Jednak tí, ktorí sa rozhodli presídliť, ale z dovtedajšieho slovenského prostredia sa dostali na juh Slovenska, kde sa vôbec necítili ako doma a kde mnohí nastúpili cestu pomaďarčenia. Najväčšiu ranu však dostala slovenská menšina v Maďarsku, ktorá stratila najuvedomelejších členov, a tak urýchlila svoju - v dôsledku maďarskej národnostnej politiky už aj tak pokročilú - asimiláciu. Na základe rozhodnutia maďarského parlamentu bol 12. apríl (v roku 1947 v tento deň odchádzal prvý vlak s presídlencami) vyhlásený za pamätný deň presídlencov zo Slovenska. Minulý týždeň si tento deň pripomenuli v celom Maďarsku a na mnohých miestach južného Slovenska. Na týchto spomienkach sa, žiaľ, zúčastnili len Maďari. Škoda, tento deň by bol vhodný ako spoločný pamätný deň, veď výmena obyvateľstva bola produktom spoločného zlyhania nášho spolužitia, nielen Maďari, ale aj Slováci sa stali obeťou štátom podporovaného nacionalizmu. A aj dnes spoločne pykáme za naše nevydiskutované viny.

T. Navracsics: Vysťahovanie Maďarov z ČSR v roku 1947 bolo tragédiou

12. apríla 2013 - (tasr)

Vysťahovanie Maďarov z niekdajšieho Československa (ČSR) do Maďarska v roku 1947 bolo tragédiou pre jednotlivcov a fiaskom celej strednej Európy. Vyhlásil to dnes v severomaďarskom Komárome podpredseda maďarskej vlády, minister verejnej správy a spravodlivosti Tibor Navracsics pri príležitosti spomienkového dňa na Maďarov vysťahovaných v rámci výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarska. „Dva roky po ukončení druhej svetovej vojny muselo vyše 80.000 ľudí prežiť novú tragédiu. Maďarsko nedokázalo vybojovať na medzinárodných fórach ochranu maďarských občanov, aby mohli zostať na svojej rodnej zemi,” povedal Navracsics. Podľa jeho slov bolo vysídľovanie obyvateľstva vo viacnárodnostnej strednej Európe fiaskom pre celý región. „Proces sa začal prvou svetovou vojnou. Vtedy sa začala séria národnostných treníc, ktorá už takmer 100 rokov bráni zomknutiu v záujme toho, aby sme vybudovali strednú Európu založenú na vzájomnej úcte, šťastí a na prosperite,” dodal vicepremiér. Navracsics zdôraznil, že je potrebné dosiahnuť zmierenie, ktoré sa môže udiať na základe vzájomnej úcty, odhalenia hriechov minulosti a konfrontácie s nimi. Dvojstranná dohoda medzi ČSR a Maďarskom o výmene obyvateľstva, ktorú podpísali 27. februára 1946, súvisela s dekrétmi československého prezidenta Edvarda Beneša týkajúcich sa riešenia otázky Nemcov a Maďarov žijúcich v ČSR. Maďari, ktorí udalosti z roku 1947 sami zažili, hovoria o násilnom vysťahovaní a odmietajú výraz výmena obyvateľstva. Poslanci maďarského parlamentu 5. decembra 2012 rozhodli, že 12. apríl bude pamätným dňom Maďarov vysťahovaných z Československa v roku 1947. V tento deň po ukončení druhej svetovej vojny sa totiž začalo s ich vysídľovaním z južného Slovenska.

Maďarsko si pripomenulo vysťahovanie Maďarov z Československa v r. 1947

12. apríla 2013 - (tasr)

Na viacerých miestach Maďarska si dnes pripomínali pamätný deň takmer 100.000 Maďarov, ktorých v roku 1947 v rámci výmeny obyvateľstva vysťahovali z niekdajšieho Československa (ČSR) do Maďarska. V maďarskom Komárome vystúpi pri tejto príležitosti s prejavom podpredseda maďarskej vlády, minister verejnej správy a spravodlivosti Tibor Navracsics. Dvojstranná dohoda medzi ČSR a Maďarskom o výmene obyvateľstva, ktorú podpísali 27. februára 1946, súvisela s dekrétmi československého prezidenta Edvarda Beneša týkajúcich sa riešenia otázky Nemcov a Maďarov žijúcich v ČSR. Maďari, ktorí udalosti z roku 1947 sami zažili, hovoria o násilnom vysťahovaní a odmietajú výraz výmena obyvateľstva. Poslanci maďarského parlamentu 5. decembra 2012 rozhodli, že 12. apríl bude pamätným dňom Maďarov vysťahovaných z Československa v roku 1947. V tento deň po ukončení druhej svetovej vojny sa totiž začalo s ich vysťahovávaním z južného Slovenska. „Maďarský parlament považuje za dôležité dôstojne si spomenúť na takmer 100.000 Maďarov, vylúčených z Československej republiky vplyvom Benešových dekrétov, a podporuje organizovanie spomienkových podujatí a prípravu vzdelávacích materiálov, ktoré súvisia s vysťahovaním Maďarov z Felvidéku,” cituje server zo zdôvodnenia rozhodnutia. Maďarský zákonodarný zbor pritom vyjadril úctu všetkým, ktorí podľa neho „boli v danom období deportovaní na nútené práce do Česka a aj v tom ťažkom období sa snažili zachovať si svoje maďarstvo”. Felvidék je maďarský termín pre tzv. Hornú zem - historické pomenovanie časti Rakúsko-Uhorska, zhodujúcej sa s územím dnešného Slovenska.

Na Slovensku bude medzinárodné cvičenie protiteroristických jednotiek

12. apríla 2013 - (tasr)

Overenie a zlepšenie spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami zoskupenia ATLAS v krízových situáciách, ktorých rozsah by si vyžadoval využitie pomoci iného členského štátu, je základným cieľom najväčšie cvičenie európskych protiteroristických jednotiek s názvom Atlas Common Challenge 2013. Uskutoční sa v stredu 17. apríla v priestoroch Súkromnej strednej školy v Kolárove. Na cvičení sa okrem Slovenska zúčastnia ďalšie tri štáty. Slovenskému útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru SR, známemu pod názvom LYNX Commando, budú asistovať zásahové jednotky z Maďarska, Slovinska a Rumunska. Zásahové cvičenie sa bude realizovať na základe špecifického scenára, ktorého námetom je mediálne známy teroristický útok na školu v ruskom meste Beslan z roku 2004. Pôjde o fiktívny útok teroristov na budovu školy s cieľom dosiahnuť splnenie požiadaviek teroristov prostredníctvom zadržiavania 280 žiakov školy a učiteľov. Plánované trvanie cvičenia je od 12. do 16. hodiny. Ako vysvetlil Petar Lazarov z komunikačného odboru slovenského ministerstva vnútra, Atlas je názov pre medzinárodnú sieť združujúcu policajné jednotky špecializované na boj proti terorizmu z 36 štátov, prevažne členských krajín Európskej únie. Potreba cvičenia vyplynula z vývoja medzinárodnej bezpečnostnej situácie, ako aj z pokračujúcej integrácie európskych krajín vyžadujúcej úzku spoluprácu bezpečnostných zložiek členských krajín. Osobne budú na cvičení prítomní aj predseda vlády SR Róbert Fico, minister vnútra Róbert Kaliňák, minister obrany Martin Glváč, minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar a veliteľ vzdušných síl OS SR Miroslav Korba.

Workshopom vo Viedni sa začína Stredoeurópska iniciatíva proti rakovine pľúc

12. apríla 2013 - (tasr)

Žiadne nádorové ochorenie nie je v zásade zhubnejšie ako rakovina pľúc, ktorú z 85 percent spôsobuje dlhoročné fajčenie. Ročne pribudne na celom svete 1,6 milióna nových prípadov s touto diagnózou a 1,4 milióna úmrtí pacientov sužovaných práve touto chorobou. Aj tieto informácie odzneli dnes vo vystúpení maďarského špecialistu Gábora Kovácsa v úvode dvojdňového workshopu, na ktorom sa vo Viedni zúčastňujú stovky expertov. Workshop by mal byť úvodným podujatím Stredoeurópskej iniciatívy proti rakovine pľúc (CEIALC). Organizátor podujatia, viedenský onkológ a špecialista na karcinóm pľúc Robert Pirker, podľa tlačovej agentúry APA konštatoval, že toto ochorenie predstavuje v strednej Európe veľký problém. „Musíme nájsť cesty na zmiernenie jeho častého výskytu, súčasne umožniť pacientom prístup k moderným formám diagnostiky a liečby,” zdôraznil. Najčastejšou príčinou úmrtí u mužov postihnutých nádorovým ochorením je práve pľúcny karcinóm, na následky ktorého zomrie ročne vo svete 1,1 milióna mužov. U žien je táto forma rakovinového ochorenia zatiaľ - napriek stúpajúcemu trendu vo viacerých štátoch - na štvrtom mieste s asi 400.000 úmrtiami ročne. Účastníci sympózia v rakúskej metropole sa dnes venovali otázkam prevencie, včasnej diagnózy, screeningového programu, molekulárnej patológie, možnostiam kombinovanej liečby a úlohe médií.

Zomrela predsedníčka mediálneho úradu A. Szalaiová

12. apríla 2013 - (tasr)

Vo veku nedožitých 52 rokov po dlhotrvajúcej ťažkej chorobe zomrela predsedníčka maďarského Národného úradu pre médiá a šírenie správ (NMHH) Annamária Szalaiová. Informovala o tom dnes tlačová agentúra MTI. Premiér Viktor Orbán ju vymenoval do funkcie 11. augusta 2010 na deväťročné obdobie. Szalaiová bola členkou vládneho Fideszu a aktívne sa zúčastnila na tvorbe návrhu novely mediálneho zákona. Poslanci parlamentu 22. júla 2010 prijali návrh novely častí mediálneho zákona, podľa ktorého zlúčili Národný úrad pre šírenie správ (NHH) a Celoštátnu rozhlasovú a televíznu radu (ORTT), z ktorých vznikla NMHH. Novela vyvolala nevôľu aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Predseda NMHH bol súčasne aj šéfom Mediálnej rady zloženej z delegátov parlamentných strán. Proti tomu protestovali okrem opozície aj maďarské a zahraničné odborné organizácie.

Diplomatický konflikt z policajnej brutality s následkom smrti

Rumunský rezort diplomacie vyjadril očakávanie, že zodpovední budú potrestaní.

http://www.hlavnespravy.sk/nepszabadsag-diplomaticky-konflikt-z-policajnej-brutality-s-nasledkom-smrti/88941/

Porušovanie zákona u polície treba prísne trestať

12. apríla 2013 - (tasr)

Porušovanie zákona v radoch polície je potrebné trestať čo najprísnejšie. Týmito slovami reagoval dnes maďarský minister verejnej správy a spravodlivosti Tibor Navracsics na prípad dvoch policajtov, ktorí sú podozriví, že začiatkom týždňa kvôli krádeži dobili na smrť rumunského občana. Navracsics v rozhovore pre maďarský komerčný rozhlas Lánchíd Rádió zdôraznil, že od polície sa očakáva zaručenie bezpečnosti a nie bezpečnostná hrozba. Minister poznamenal, že prípad policajtov, ktorých odvtedy prepustili zo služby, od začiatku pozorne sleduje minister vnútra Sándor Pintér aj šéf polície Károly Papp. Internetové vydanie maďarského denníka Népszabadság dnes napísalo, že Bukurešť očakáva vysvetlenie prípadu úmrtia rumunského občana Józsefa B., ktorý zomrel po výsluchu na policajnej stanici v maďarskom Izsáku. Podľa podozrenia prokuratúry muž v noci z pondelka na utorok skonal na následky traumatického šoku spôsobeného priebežným fyzickým ubližovaním. Rumunský rezort diplomacie vyjadril očakávanie, že zodpovední budú potrestaní. Józsefa B., ktorý už viac rokov žil v Maďarsku, predviedli policajti kvôli krádeži reťazovej píly. Po trojhodinovom vypočúvaní museli policajti zavolať záchranárov, lekár mohol už iba skonštatovať smrť vypočúvaného. Okresný súd v Kecskeméte vo štvrtok nariadil 30-dňovú vyšetrovaciu väzbu dvoch policajtov, ktorí čelia podozreniu z trestného činu ublíženia na zdraví s následkom smrti a násilného výsluchu. Šéf maďarskej polície Károly Papp nariadil vyšetriť, či za prípad nenesú zodpovednosť aj policajní nadriadení. Podľa výpovede jedného z policajtov, ktorí muža vypočúvali, počas výsluchu József B. dostal nejaký záchvat pri ktorom sa zranil. Policajt priznal, že použili určité donucovacie prostriedky kvôli odporu, ktorý vypočúvaný kládol. Generálna prokuratúra eviduje ročne niekoľko desiatok ublížení na zdraví počas výsluchu. V roku 2011 ich bolo 26. Prípad násilného výsluchu zaznamenali naposledy v roku 2010, kedy boli vzatý na zodpovednosť štyria policajti, napísal Népszabadság.

Slovák je pre firmu lacnejší ako Čech, ale drahší než Maďar

12. apríla 2013 - (čtk)

Náklady na pracovnú silu sú na Slovensku rovnako ako v ostatných postkomunistických krajinách podstatne nižšie ako je priemer Európskej únie. Vyplýva to z údajov Európskeho štatistického úradu (Eurostat). V Európskej únii je najdrahšia pracovná sila vo Švédsku, v Dánsku a v Belgicku. Priemer celej dvadsaťsedmičky bol podľa odhadu Eurostatu 23,4 eura. V porovnaní so Slovenskom bola z postkomunis­tických krajín pracovná sila drahšia v Slovinsku, Česku a Estónsku. Štatistika Eurostatu berie do úvahy podniky s viac ako desiatimi zamestnancami a nezahŕňa poľnohospodárstvo a štátnu administratívu. Eurostat upozorňuje, že odhady u krajín mimo eurozóny môže ovplyvňovať pohyb výmenného kurzu. Napríklad v Česku tieto náklady predstavovali vlani 265,4 koruny na hodinu, zatiaľ čo v roku 2008 to bolo 228,3 koruny. V celej Európskej únii vzrástla cena pracovnej sily medzi rokmi 2008 až 2012 o 8,6 per­centa. V eurozóne klesli náklady na pracovnú silu v tomto období len v Grécku - o 11,2 percenta. Na Slovensku táto cena vzrástla druhým najrýchlejším tempom v eurozóne - o 13,8 percenta. Susedia zaznamenali vyšší rast. Počítané podľa národnej meny, v ČR nárast predstavoval 16,3 percenta a v Poľsku 16,1 percenta. V Rakúsku to bolo 15,5 percenta. Cena pracovnej sily v postkomunis­tických štátoch klesla len v Litve - o 1,4 percenta. Rovnako v Lotyšsku vzrástla len mierne (o 1,3 percenta). Podiel nemzdových nákladov, ako sú príspevky zamestnávateľov na sociálne poistenie, na cene pracovnej sily tvoril v EÚ v priemere 23,7 percenta. V Českej republike to bolo 27 percent, na Slovensku 26,6 percenta, v Maďarsku je to 25,9 a v Poľsku 16,7 percenta. Tento podiel je najväčší vo Francúzsku (33,6 percenta) a najmenší na Malte (8,2 percenta).

Odškodnia Maďari Slovákov?

Treba veriť, že Bugárom navrhované inštitúcie by pri vzájomnom odškodnení neriešili len Benešove dekréty, ale aj tie udalosti a zákony, ktoré Slovákom v minulosti najviac ublížili. Môžeme si ich v krátkosti pripomenúť:

http://www.slovenskeslovo.sk/odskodnia-madari-slovakov/

EÚ podporí ďalšie projekty na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia

11. apríla 2013 - (tasr)

Žiadosti o finančnú podporu projektov možno aktuálne podávať v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika. Podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je určená na oblasti ochrana prírodného prostredia, budovanie malej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás, rozvoj verejnej dopravy a zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky. Platnosť v poradí piatej výzvy z programu na roky 2007-2013 je od 3. apríla do 9. mája. Žiadosť o finančný príspevok musí byť predložená v maďarčine a slovenčine. Bližšie informácie a všetky potrebné dokumenty sú dostupné na stránke programu http://husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/opt_je_tu_moznost_na_rozvoj_slove nskomaarskeho_prihranicia__5_vzva_na_predkladanie_ziadosti_o_fp_elektronicky/61. Oprávnení žiadatelia sú najmä subjekty z verejného sektora ako samosprávy, obce, neziskové organizácie či občianske združenia. Žiadosti musia pripraviť spoločne obe strany, čiže slovenskí a maďarskí partneri. Na projekty v danej výzve sa vyčlenilo 11,8 milióna eur.

Maďarskí antisemiti nesmú pridať plyn

11. apríla 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)

Budapeštianskej polícii bol tentoraz dobrý aj dokument, ktorý potvrdil trianonské hranice. Jej veliteľ sa pri zákaze provokačnej jazdy Spolku motorkárov s národným cítením odvolal na parížsku mierovú zmluvu z roku 1947. Tá Maďarsku, ako porazenej mocnosti druhej svetovej vojny, nariaďuje, aby občanom „bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka či vierovyznania zaručilo uplatňovanie ľudských práv a základných slobôd”. Práve týmto článkom parížskej zmluvy, po vojne včleneným do maďarskej zbierky zákonov, polícia zdôvodnila, prečo akciu, proti ktorej pri jej ohlásení nevzniesla námietky, napokon nepovolí. Iné ustanovenie parížskej zmluvy, nariaďujúce Maďarsku, že nesmie pripustiť pôsobenie fašistických a revizionistických organizácií, ktorých cieľom je popretie demokratických práv, dosiaľ Budapešť proti bujnejúcej extrémistickej scéne neuplatnila. Sloboda prejavu a zhromažďovania bola po páde komunistického režimu v Maďarsku vymedzená mimoriadne široko, čo s obľubou zneužívajú rôzne neonacistické a revizionistické združenia. Provokácia nacionalistického spolku motorkárov však už zašla tak ďaleko, že premiér Viktor Orbán sa rozhodol zakročiť. Ministrovi vnútra prikázal, aby „využil všetky právne prostriedky“ na zákaz jazdy ulicami hlavného mesta. Tú jej organizátori načasovali na 21. apríla, keď sa v Budapešti uskutoční tradičný masový Pochod živých na pamiatku státisícov maďarských obetí holokaustu. Trasa jazdy, bezočivo nazvanej Pridaj plyn!, mala prechádzať popri synagóge v historickej peštianskej židovskej štvrti, ktorú nacisti za vojny premenili na geto. „Názov podujatia nedvojzmyselne odkazuje na mučivú smrť maďarských Židov povraždených v Osvienčime a súčasne môže byť interpretovaný aj ako výzva na zopakovanie týchto zverstiev,“ uvádza sa v stanovisku policajného riaditeľa. Hlavný organizátor jazdy Sándor Jeszenszky, ktorý okrem motorkárskeho spolku šéfuje aj obvodnej organizácií extrémistickej strany Jobbik, tieto obvinenia odmieta. „Nemalo ísť o antisemitské podujatie,“ vyhlásil pre portál HetiVálasz. „Ani na um nám nezišlo, že by to hocikto mohol vnímať ako hrozbu, keď sa s policajným sprievodom prevezieme pred synagógou,“ dodal. Jeszenszky však sľúbil, že policajné rozhodnutie bude jeho spolok rešpektovať. Konkurenčný Krúžok skýtskych motorkárov však zverejnil vyhlásenie, podľa ktorého jeho členovia „na protest proti štátnej podpore príživníckych cigánskych a židovských združení“ nepovolenú jazdu uskutočnia. „Zúčastníme sa na podujatí Pridaj plyn! aj keď ho Viktor Orbán diktátorskými prostriedkami zakázal. Nazdávame sa, že jazdu na motorke pri dodržaní dopravných predpisov v ten deň v Budapešti nemožno trestať,“ uviedli na sociálnej sieti.

Ombudsmanka: Úlohou verejných ochrancov práv je byť ušami a očami parlamentov

http://www.hlavnespravy.sk/ombudsmanka-ulohou-verejnych-ochrancov-prav-je-byt-usami-a-ocami-parlamentov/88739/

Maďarsko malo najviac sporov s Rumunskom a Srbskom, SR zostala bokom

10. apríla 2013 - (tasr)

Maďarsko malo najviac diplomatických konfliktov počas terajšej vlády Viktora Orbána s Rumunskom a so Srbskom. Napriek otvoreným otázkam medzi Maďarskom a Slovenskou republikou nevznikli konflikty na úrovni veľvyslancov, napísal dnes maďarský spravodajský server Hvg.hu s odvolaním sa na dokument zverejnený maďarským ministrom zahraničných vecí Jánosom Martonyim. Minister dokumentom reagoval na požiadavku poslanca opozičnej ultrapravicovej strany Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik Istvána Szávayho, ktorý chcel vedieť, koľkokrát si v susedných krajinách predvolali maďarského veľvyslanca, a naopak, koľkokrát predvolal rezort diplomacie v Budapešti veľvyslancov susedných krajín. Dôvodom neeskalovania napätia v maďarsko-slovenských vzťahoch aj napriek tomu, že v ostatných rokoch možno badať napätie kvôli slovenskému jazykovému zákonu a zákazu dvojakého občianstva, je podľa správy ministra systém včasného varovania, ktorý funguje v oboch krajinách. Jeho cieľom je vyjasniť a vyriešiť možné nedorozumenia a napätia ešte v počiatočnej fáze medzi sebou. Napriek tomu štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie Zsolt Németh 23. novembra 2011 predvolal veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa kvôli kauze straty slovenského občianstva Olivéra Boldoghyho, ktorý prijal maďarské občianstvo. Rumunský veľvyslanec v Maďarsku alebo maďarský veľvyslanec v Rumunsku bol podľa dokumentu v uvedenom období predvolaný rezortom diplomacie krajiny, v ktorej vedie zastupiteľskú misiu, celkom v ôsmich prípadoch. Najčastejším zdrojom konfliktu bola otázka autonómie Sikulov. Srbského veľvyslanca v Budapešti predvolalo maďarské ministerstvo šesťkrát a maďarského veľvyslanca v Belehrade si predvolali trikrát. Najviac problémov spôsobil srbský reštitučný zákon, v ktorom sa podľa názoru Budapešti uplatňuje princíp kolektívnej viny. Diplomatický konflikt sa aj napriek tradične dobrým vzájomným vzťahom nevyhol ani Slovinsku. Maďarský veľvyslanec v Slovinsku v jednom prípade musel vysvetľovať zatvorenie slovinskej škôlky v Maďarsku a v druhom prípade zlé označenie regiónu obývaného v Maďarsku slovinskou menšinou v publikácii vydanej pri príležitosti maďarského predsedníctva v EÚ. Podľa správy má Maďarsko najlepšie vzťahy s Chorvátskom a Rakúskom. S týmito susednými štátmi nevznikol žiadny diplomatický konflikt od roku 2010. Hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Gábor Kaleta pre Hvg.hu povedal, že otázka počtu predvolaní veľvyslancov nie je objektívnym meradlom kvality vzájomných vzťahov. Kaleta pripomenul, že vo vzťahu Maďarska so Slovenskom systém včasného varovania znamená, že si strany prípadné problémov neposielajú odkazy prostredníctvom médií a neobracajú sa na medzinárodné fóra, ale sa vzájomne bezprostredne informujú na vyšších úrovniach - napríklad rezortov.

Daňoví kontrolóri opäť preverovali činnosť advokátov

10. apríla 2013 - (tasr)

Kontrolóri maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) na základe zlých skúseností z vlaňajších májových kontrol opäť preverovali, či advokáti pri svojej činnosti vydávajú potvrdenie o prevzatí platby. Ako dnes uviedol maďarský spravodajský server Hvg.hu, revízorom bol podozrivý nízky priznaný príjem právnikov v pomere s počtom vykonanej práce. „Z daňovej kontroly pracovníkov NAV vyplýva, že väčšina preverovaných advokátov robí svoju prácu ako záľubu a navyše aj ich sociálne cítenie je nezvyčajne veľké, pretože mnohé právne úkony robili len z láskavosti. Iba traja právnici priznali porušenie zákona, ostatní sa snažili využiť svoje schopnosti a zamotali sa do komplikovaného právneho vysvetľovania svojho konania,” cituje server vyjadrenie NAV. Jeden z advokátov s rozhodnutím NAV, ktoré bolo pre neho nepriaznivé, išiel dokonca na súd. Ten však dal za pravdu NAV. Voči verdiktom daňových kontrolórov potom už ďalší advokáti nenamietali. NAV uviedol, že vzhľadom na negatívne skúsenosti budú v kontrolách pokračovať.

Jezuiti zo SR a z Maďarska chystajú stredoeurópske stretnutie mladých

10. apríla 2013 - (tasr)

V Brazílii sa v lete tohto roku uskutočnia Svetové dni mládeže (SDM) a jezuitský program Magis. Keďže iba málo mladých ľudí si môže dovoliť cestovať do Ria de Janeiro a zúčastniť sa na spomenutých podujatiach, začala Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej so sestrami Congregatio Jesu a v spolupráci s jezuitmi z Maďarska pripravovať podobné stredoeurópske stretnutie mladých s názvom Central Europe Mag+S 2013. Toto stretnutie sa uskutoční od 20. do 28. júla 2013 na viacerých miestach na Slovensku a v Maďarsku. Vytvoria sa medzinárodné skupiny, ktoré prijmú ľudí z Čiech, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovinska. Jednotlivé skupiny budú mať svoj vlastný program zameraný na rôzne oblasti, napríklad na duchovné, kultúrne, sociálne, pútnické, turistické, ekologické a misionárske aktivity a skúsenosti v ignaciánskej spiritualite. Organizátori pozývajú na toto podujatie všetkých mladých, ktorí chcú prežiť týždeň bohatý na zážitky, spoznávať samých seba, učiť sa komunikovať aj v cudzích jazykoch, v atmosfére lásky a priateľstva. V skupinách sa bude hovoriť po anglicky, ale aj inými jazykmi ako sú nemčina a taliančina. Po niekoľkodňovej skúsenosti sa jednotlivé skupiny presunú do Ružomberka, kde v dňoch 25.-26. júla vyvrcholí Mag+S 2013 a potom na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa v tomto meste uskutoční od 26. do 28. júla 2013 paralelne so Svetovým stretnutím mládeže (SDM) v Rio de Janeiro. Informovala o tom Spoločnosť Ježišova na Slovensku.

Alexander Kormoš

(*10. apríla 1941, Pilíšsky Santov)

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/106

„Kormoš je bezpochyby najmnohostrannejším slovenským básnikom v Maďarsku, človekom nepokojného srdca a prenikavého umu. Rád sa vhĺba do tajov ľudského bytia, popudený šľahá bičom ostrých slov do príživníctva, ľahostajnosti, obmedzenosti a pokrytectva, uvedomujúc si pritom aj svoju osudovú spätosť so širším kolektívom krajiny, ba i sveta.“ (Aladár Králik)

Alexander Kormoš ospevuje krásu pravdy a pravdu krásy

 

Náš všestranný básnik, redaktor, pedagóg, hudobník, prekladateľ, verejný činiteľ (a mohli by sme pokračovať) je odjakživa nepohodlným „javom“, tŕňom v očiach malých kráľov, so svojou pravdou a zásadovosťou je vždy v ceste mocipánov. Pritom tá jeho pravda nie je iba akási jednostranná či relatívna, skôr univerzálna a absolútna stavaná na pevných morálnych základoch a často krutých životných skúsenostiach. (Imrich Fuhl)

Alexander Kormoš: Nad zaniknutým časopisom SME

Maďarská politika vždy a presne vedela, čo nám škodí najviac... - ZSSUM od r. 2004 jestvuje už len na papieri, pretože bez sústavnej finančnej podpory nemôže ani normálne fungovať, ani sa rozpustiť... - Ja som vždy dobre a presne vedel, čo potrebuje na prežitie naša permanentne ubíjaná slovenská národnosť:

 

Martin - Na dňoch mesta podpíšu dohodu s Békešskou Čabou

Dohoda o partnerskej spolupráci - Partnerségi megállapodás - Dokument: www.oslovma.hu/XXX/PartBcDo.pdf

Doterajšie partnerstvo Martina so Slovenskou národnostnou samosprávou v Békešskej Čabe by mohlo od júna tohto roku získať nový impulz.

8. apríla 2013 - (V. Legerská - sme.sk / Turiec)

Štatutárni zástupcovia mesta Martin a Slovenskej národnostnej samosprávy v Békešskej Čabe podpísali dohodu o spolupráci v roku 1998. Keďže vzájomné vzťahy s týmto maďarským mestom sa v priebehu posledných rokov najmä v oblasti projektových aktivít zintenzívnili, v závere minulého roka vznikol návrh na uzatvorenie novej dohody, no tentoraz už so župným mestom Békešská Čaba. Jej text schvaľovali na marcovom rokovaní aj poslanci mestského zastupiteľstva, keď predtým ju súhlasne posúdili v Békešskej Čabe a aj v meste Krompachy, ktoré má tiež dohodu s týmto maďarským mestom. Predmetom spolupráce bude spoznávanie oboch štátov, ich kultúry a histórie, prírodného a hospodárskeho prostredia a podnikateľských aktivít. V oboch mestách budú samosprávy podporovať aj spoluprácu na úrovni vzdelávacích, kultúrnych či športových inštitúcií a občianskych združení. Zmluva by sa mala podpísať na tohtoročných dňoch mesta v júni. Poslanci zároveň odhlasovali vznik informatívneho materiálu s prehľadom partnerských vzťahov Martina s mestami v zahraničí a analýzou plnenia partnerských dohôd.

Stavom vedomostnej spoločnosti zaostávame aj za okolitými krajinami

http://www.hlavnespravy.sk/r-fico-stavom-vedomostnej-spolocnosti-zaostavame-aj-za-okolitymi-krajinami/87976/

VÚC, prezident a menšinové minimum posadili Most a SMK za rokovací stôl

http://www.hlavnespravy.sk/politikavuc-prezident-a-mensinove-minimum-posadili-most-a-smk-za-rokovaci-stol/88146/

Makroregión dunajských krajín by sa podľa EÚ mal zamerať na tesnejšiu spoluprácu

9. apríla 2013 - (tasr)

Európska komisia (EK) vydala dnes prvú správu o pokroku Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, ktorá bola po prvý raz predstavená pred dvoma rokmi. Sú v nej opísané významné výsledky dosiahnuté pri riešení problémov - od chýbajúcich dopravných spojení, cez nedostatočnú konkurencieschopnosť, až po znečistenie a trestnú činnosť. Podunajskú oblasť tvorí 14 krajín, pričom osem z nich patrí do EÚ. V správe sa detailne opisuje, ako sa im vďaka viacerým spoločným projektom a iniciatívam podarilo vytvoriť konkrétny systém spolupráce. Správa EK vyzýva vlády podunajskej oblasti, aby dodržali svoje politické záväzky, a stratégiu vnímali ako prioritu vo všetkých relevantných oblastiach politiky. Komisia vyzvala osem členských štátov EÚ spolu s Chorvátskom, aby začlenili stratégiu medzi svoje plány pre budúcu generáciu programov financovaných EÚ v rámci regionálnej politiky na obdobie 2014 - 2020. „Stratégia pre podunajskú oblasť je dôkazom toho, že ak spolupracujeme, naše rozhodnutia môžu mať oveľa väčší vplyv, než keby sme skúšali riešiť problémy jednotlivo. Je však načase zvýšiť úsilie. Pre 14 zúčastnených krajín by spolupráca nemala byť len akýmsi dodatočným prvkom, či nejasným ideálom. Bol by som rád, keby boli hlavné ciele Stratégie pre podunajskú oblasť súčasťou ďalšej generácie plánovania regionálnych fondov, a keby boli pevne zakotvené v prioritách každej zo zúčastnených krajín na národnej, regionálnej ale aj miestnej úrovni,” zdôraznil eurokomisár pre regionálny rozvoj Johannes Hahn. Správa, ktorú predstavil komisár Hahn, sa zameriava na konkrétny pokrok v štyroch kľúčových oblastiach stratégie: prepojenie podunajskej oblasti, ochrana životného prostredia, rozvoj prosperity a posilnenie podunajskej oblasti. V správe sa uvádza, že stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť pomohla vytvoriť neoceniteľnú dlhotrvajúcu štruktúru spolupráce a podnietila vznik jasného politického záväzku medzi jednotlivými partnermi. Makroregión tvorí nasledujúcich 14 krajín (podľa toku Dunaja): Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Ukrajina a Moldavsko.

Maďarský prezident radil Chorvátom: V EÚ sa vyplatí mať spojencov

11. apríla 2013 - (tasr)

Chorvátsko v uplynulých mesiacoch už mohlo okúsiť, že sa vyplatí mať v Európskej únii spojencov, pretože to môže byť prospešné pre všetkých účastníkov. Vyhlásil to dnes v Záhrebe maďarský prezident János Áder, ktorého prijal chorvátsky prezident Ivo Josipovič. Podľa tlačovej agentúry MTI Áder povedal, že sa spojencom vyplatí vypracovať spoločnú stratégiu a taktiku v záležitostiach týkajúcich sa určitých regiónov, prípadne spoločných projektov uchádzajúcich sa o fondy únie. Prístupovú zmluvu Chorvátska ratifikovalo Maďarsko medzi prvými 13. februára 2012. Chorvátsko sa stane 28. krajinou únie 1. júla 2013. Hlavnou témou rokovaní hláv štátov boli možnosti spolupráce medzi Maďarskom a Chorvátskom po jeho vstupe do EÚ. Prezidenti hovorili aj o hospodárskych otázkach, energetike a spoločných projektoch v rámci rozpočtu EÚ pre roky 2014-2020. Áder sa stretne ešte aj s chorvátskym premiérom Zoranom Milanovičom a predsedom chorvátskeho parlamentu (Sabor) Josipom Lekom.

Ostrihomská bazilika bude propagovať slovenské sakrálne pamiatky

9. apríla 2013 - (tasr)

Vzácne sakrálne pamiatky z Nitrianskeho kraja budú prezentované v Maďarsku. Prostredníctvom reprezentatívnych veľkoplošných plagátov, mapy s ich lokalizáciou a publikáciou o počiatkoch kresťanstva na Nitriansku sa o našich pamätihodnostiach dozvedia aj v Maďarsku. „Začiatkom letnej sezóny očakávame otvorenie tejto výstavy v Pokladnici Ostrihomskej baziliky, čo je, dá sa povedať, ako keby partnerské múzeum Diecézneho múzea v Nitre. Sme naozaj veľmi radi, že tieto veľkoplošné plagáty a k tomu aj ďalšie sprievodné prezentačné materiály našli takú dobrú odozvu u našich partnerov z Maďarska,” uviedol Daniel Balko, riaditeľ Regionálneho združenia Váh-Dunaj-Ipeľ (RZ VDI), ktoré výstavu organizuje. Výstava bude v novootvorenej sále Ostrihomskej baziliky sprístupnená počas celého leta. Podľa Balka je prezentácia našich pamiatok v Ostrihome výhodná hneď z niekoľkých dôvodov. Ako pripomenul, zaujímavá je už návštevnosť baziliky, pretože si ju každý rok prídu pozrieť státisíce ľudí. Ďalšou výhodou je to, že veľkú časť turistov tvoria návštevníci termálneho kúpaliska v Štúrove. „To znamená, že my vlastne návštevníkovi zo Slovenska, Čiech, Poľska či z inej krajiny, ktorý bude tráviť pobyt v Štúrove, dáme námet, čo má robiť, kam má ísť, keď sa bude nudiť alebo bude zlé počasie. A to považujem za veľmi významné, dávať takéto informácie práve tam, kde turista naozaj je a kde mu to naozaj pomôže k tomu, aby sa mohol zorientovať, ísť niekam na výlet a spoznať tak nielen Štúrovo a Ostrihom, ale aj ďalšie zaujímavosti na území Nitrianskeho kraja. Sme radi, že sa tento projekt podaril a že náš maďarský partner ho takto ústretovo prijal,” dodal Balko.

V Dunaji sa pravdepodobne nachádzajú pozostatky sochy Márie Terézie

9. apríla 2013 - (tasr)

Výsledky pondelkového (8. 4. 2013) prieskumu hľadania pozostatkov sochy Márie Terézie, ale aj iných skúmaní tzv. podvodnou archeológiou v Dunaji dnes prezentoval Attila Tóth prednáškou Čo sa skrýva v Dunaji na výstavisku Incheba v rámci expa Pamiatky. “Ak si niekto myslel, že nájdeme Máriu Teréziu sediacu na koni, tak ho sklameme. V mieste zhodenia úlomkov tejto sochy sme však sonarom našli tri anomálie - rôzne veľké predmety, ktoré môžu pochádzať zo sochy. O tom sa možno presvedčiť až potápačským výskumom,” konštatoval Tóth z budapeštianskej výskumnej skupiny Argonauta. Zároveň vysvetlil, že je veľký rozdiel medzi morským a riečnym prieskumom. Morský je atraktívny, aký ho poznáme z filmov, kým riečny má iné špecifiká. Okrem toho, že tam nie sú húfy farebných rýb v priezračnej vode, sú rieky temné a s prúdiacou vodou, ktorá všeličo odnáša, ale v hĺbke pod nánosmi aj ponecháva. “Dunaj bola hraničná rieka Rímskej ríše, pri ktorej stálo veľa strážnych veží a opevnených prístavov. Pri našom výskume využívame aj archívne dokumenty, ale mapy do roku 1700 neexistovali. Takže nie sú zakreslené bitky, pri ktorých dochádzalo k potopeniu lodí. To nám sťažuje pátranie,” priblížil expert, ktorý si po štúdiu archeológie špecializáciu výskumu pod vodou doplnil v Taliansku a vo Francúzsku, pretože v Maďarsku tonie je možné. Pri poklese vody Dunaja v roku 2011 sa jeho skupine podarilo nájsť pozostatky drevenej lode. Trámy boli pospájané drevenými spojmi a podľa letokruhov zistili, že loď je z raného stredoveku, okolo roku 1320. To je najstarší nález lode v Karpatskej kotline. “Keby to bolo v morskom prostredí, mikroorganizmy by drevo zlikvidovali. Preto na dne mora nie sú drevené lode,” zdôvodnil prednášajúci. Pripomenul aj prípad nájdenia inej drevenej lode z rovnakého obdobia, ktorú si záujemca porezal na kusy a odviezol domov. “Po upozornení občanmi sme mu túto krádež úradne skonfiškovali, dali do múzea a neskôr celú loď poskladali. Archeologické dedičstvo patrí do vysokého stupňa ochrany kultúrneho dedičstva,” poučil prítomných. Zaujímavý prípad sa črtá objavením trčiacej lode v ramene Dunaja, ktorá je pod nánosmi štrku neporušená, a teda nevyrabovaná. Vraj to môže byť časť legendárnej prepravy klenotov z roku 1526, kedy z vtedajšieho Budína ich útekom pred vojnou odvážalo 66 lodí. “Keď sa nám podarí tohto roku s talianskymi potápačmi urobiť výskum, možno to bude svetová rarita, ak objavíme tento poklad kráľovnej Márie,” dodal Tóth, ktorého snom je vytvoriť v Maďarsku komplexné centrum riečnej archeológie pre medzinárodnú spoluprácu. Spomínaný prieskum Dunaja a prednáška je zásluhou Bratislavského okrášľovacieho spolku prvou akciou so Slovenskom. Skupina Argonauta už spolupracuje s Francúzskom, Slovinskom, Srbskom, Chorvátskom a Talianskom.

Maďarsko zakázalo predvolebnú kampaň v súkromných médiách

9. apríla 2013 - (sita)

Maďarský parlament v pondelok schválil zákaz volebnej kampane v súkromných televíznych a rozhlasových staniciach. Kontroverzný zákon je súčasťou novely volebného zákona, ktorú chválili pravicoví konzervatívni poslanci. Novelu už raz parlament schválil, ústavný súd mal však voči nej výhrady. Ústavní sudcovia upozorňovali na obmedzenie slobody vyjadrovania a tlače. Vláda však argumentovala, že politické strany nepovolením predvolebnej kampane v súkromných médiách ušetria. Novoschválený zákon už nemôže ústavný súd skúmať, pretože vládna väčšina zakotvila zákaz reklamy v privátnych médiách priamo do ústavy. Maďarská ústavná novela narazila aj na kritiku Európskej Maďarský parlament, v ktorom koalícia premiéra Viktora Orbána disponuje dvojtretinovou väčšinou, v marci novelizoval ústavu štvrtýkrát od nástupu jeho vlády k moci v roku 2010. Medzi prijatými zmenami, ktoré vyvolávajú znepokojenie doma i v zahraničí, figuruje obmedzenie právomocí ústavného súdu ako aj opätovné zavedenie opatrení označených súdom za protiústavné. Opozícia hlasovanie bojkotovala, zatiaľ čo Európska komisia iba niekoľko hodín pred ním vyzvala Maďarsko na dodržiavanie demokratických zásad. Obavy z nových ustanovení okrem Bruselu vyjadrila taktiež Rada Európy. Zmeny v ústave kritizoval aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, pretože podľa neho podkopávajú nezávislosť právneho systému krajiny. Maďarský premiér Viktor Orbán vlnu kritiky, ktorá sa na jeho vládu po zmene ústavy zosypala z domova i zo zahraničia, rázne odmieta.

SAV - Seminár o komercializácii výsledkov výskumu v štátoch V-4

9. apríla 2013 - (tasr)

Kancelária pre transfer technológií, poznatkov a ochranu duševného vlastníctva Slovenskej akadémie vied (SAV) pripravila odborný seminár s názvom Komercializácia výsledkov výskumu v Maďarsku, Poľsku, Česku a na Slovensku. Uskutoční sa v dňoch 18. - 19. apríla v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR v Bratislave (Lamačská cesta 8/A). Informovala o tom SAV. Odborné podujatie je súčasťou projektu Medzinárodného Vyšehradského fondu. Účasť na seminári je bezplatná, zaregistrovať sa treba do 15. apríla. Odborný seminár je zameraný na problematiku prenosu výsledkov výskumu do praxe a poskytne informácie o možnostiach využitia a komercializácie vedeckovýskumných výsledkov v praxi. Transfer technológií je komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou vo verejnej sfére do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom komerčne ich zhodnotiť. Voľba spôsobu komercializácie patrí medzi kľúčové kroky v procese transferu technológií. Preto by sa vedecko-výskumní pracovníci v tejto otázke mali obrátiť na pracovníkov Centra transferu technológií - CTT, alebo iné kompetentné osoby či odborníkov.

Svetoznámy maďarský biológ Gábor Somlyai:

Pitie upravenej vody pomáha pri liečbe rakoviny

http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/276871-pitie-upravenej-vody-pomaha-pri-liecbe-rakoviny/

Maďarská centrálna banka chce mať aj dohľad nad trhmi

11. apríla 2013 - (sita)

Maďarská centrálna banka pracuje na ovládnutí tamojšieho nezávislého úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (PSZAF). Informoval o tom vo štvrtok denník Népszabadság, pričom sa odvolával na zdroje blízke premiérovi Viktorovi Orbánovi. Takýto krok by podľa agentúry Reuters ešte upevnil pozíciu guvernéra centrálnej banky, ktorým sa minulý mesiac stal bývalý minister hospodárstva a Orbánov blízky spojenec György Matolcsy. Úrad v stanovisku pre agentúru Reuters konštatoval, že PSZAF nemá oficiálne informácie o plánovanom zlúčení. Banka konštatovala, že spojenie aktivít v oblasti centrálneho bankovníctva a dohľadu nad finančnými trhmi podporuje, diskusie o akýchkoľvek organizačných a personálnych otázkach však považuje za predčasné. Maďarská centrálna banka minulý týždeň pod vedením nového guvernéra Matolcsyho predstavila sériu opatrení, ktoré majú pomôcť krízou postihnutým drobným podnikom prežiť recesiu a získať lacné úvery v celkovej hodnote 2,1 mld. USD. Matolcsy patrí k najbližším spojencom maďarského premiéra Viktora Orbána. Pred nástupom do vedenia centrálnej banky Matolcsy vo funkcii ministra hospodárstva realizoval sériu opatrení, ktoré znepokojili investorov a medzinárodné inštitúcie. Medzi najspornejšie kroky patrilo zavedenie najvyššej bankovej dane v Európe a zoštátnenie súkromných penzijných fondov.

Analytici maďarskej banky sa nemajú starať o realitu, poslednú kritičku vyhnali

9. apríla 2013 - (Peter Morvay - Sme)

Nový spôsob fungovania centrálnej banky a monetárnej rady stále menej umožňuje vznik zodpovedných rozhodnutí. Tak odôvodnila v pondelok svoju demisiu viceguvernérka Maďarskej národnej banky Júlia Királyová. Atmosféra v banke po nástupe nového prezidenta Györgya Matolcsyho ohrozuje jej prestíž a ekonomiku krajiny, dodala. Királyovej mandát sa mal pôvodne skončiť začiatkom júla tohto roku. Nový prezident ihneď po svojom nástupe obmedzil jej právomoci a zveril ich novému viceguvernérovi Ádámovi Balogovi, ktorý nemá skúsenosti s monetárnou politikou. Analýzy sa v banke od nástupu Matolcsyho prepisujú na príkaz a opanoval ju strach, povedala Királyová. Pred vydaním zvyčajnej štvrťročnej správy analytikom banky naznačili, aby sa nestarali o realitu a v citlivých oblastiach, ako sú údaje o inflácii a deficite rozpočtu, sa riadili prognózami vlády. Nesmú publikovať horšie čísla, než aké udáva vláda, napísali internetové noviny origo.hu. Matolcsy skrátil zasadania monetárnej rady, na ktorej aj tak už nie je priestor na odbornú diskusiu, povedala Királyová. Zrušil aj plánovanú medzinárodnú konferenciu za účasti uznávaných šéfov centrálnych bánk, čím sa podľa nej snaží inštitúciu odstrihnúť od medzinárodnej výmeny skúseností. Pracovníkom banky jej prezident zakázal zúčastniť sa na odborných konferenciách, na ktorých by sa mohli vyjadrovať k politike vlády. Matolcsy bol pred nástupom na čelo centrálnej banky ministrom financií a hospodárstva vlády Viktora Orbána. K jeho menu sa viaže takzvane „unortodoxná“ ekonomická politika vlády, hojne kritizovaná doma aj v zahraničí. „Unortodoxia znamená, že si neprečítali učebnice,“ komentovala túto politiku Királyová ešte pred demisiou v týždenníku Magyar Narancs. Királyovej odstúpenie nemá veľký praktický význam, už aj tak nemohla do ničoho hovoriť. Ako odkaz je však odchod uznávaného odborníka veľmi dôležitý, hodnotil vývoj server investor.hu.

V Maďarsku už majú naozaj centralizovanú banku

9. apríla 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Dôvodom trápneho zlyhania maďarských úradov pri snehovej kalamite v polovici marca nebolo len nahradenie odborníkov servilnými podržtaškami na viacerých úrovniach riadenia. Autoritárske, precentralizované systémy, k akému smeruje aj náš sused, majú ešte jednu nepríjemnú vlastnosť: z verejnej správy sa vytráca iniciatíva, odvaha konať bez príkazu zhora. Nikto nechce riskovať, že urobí niečo, čo sa tým hore nebude páčiť, a nikto dokonca už presne nevie ani to, čo by sa práve teraz tým hore páčilo. Takže radšej neurobí vôbec nič, kým mu presne nepovedia, čo urobiť má. Plus sa aj tie najhlúpejšie nápady zhora vykonávajú bez pripomienok a konzultácií, ktoré by ich mohli aspoň trochu zladiť s realitou. Výsledok býva tragický aj v prípade, keď ide na prvý pohľad o dobrú vec. Ako keď včera polícia na priamy pokyn Viktora Orbána zakázala jazdu náckovských motorkárov nazvanú Pridaj plyn, načasovanú na rovnaký termín ako Pochod živých na pripomenutie obetí holokaustu. V demokratickom právnom štáte však polícia demonštrácie, dokonca ani tie nechutné neonacistické, dopredu nezakazuje, a keď tak urobí, tak len na základe jasných pravidiel a zákonov, nie na premiérov pokyn, vydaný navyše len z PR dôvodov, aby sa naň vládni politici mohli odvolávať pri zahraničnej kritike, že sami rozmach extrémizmu v krajine živia. Jednou z posledných výnimiek z tohto autoritárskeho systému bola donedávna Maďarská národná banka, už z princípu určená na to, aby v prípade potreby oponovala vládnej politike a krotila jej výstrelky. Pod vedením pravej ruky Orbána a duchovného otca ekonomického šialenstva panujúceho u susedov však banka svoju normálnu funkciu nemôže a ani nechce plniť. Niet dôvodu nedôverovať správam, že v nej pod novým vedením panuje atmosféra strachu a že má zákaz publikovať seriózne prognózy líšiace sa od iluzórnych čísel vládnej propagandy. Jednoducho to znamená, že už aj tam fungujú veci rovnako ako na akomkoľvek inom mieste podriadenom vláde. Odchod poslednej „predorbánovskej“ viceguvernérky z takejto inštitúcie je len očakávaným gestom človeka, ktorý vie, že nič nezmení, zotrvaním na mieste by však mohol prísť o svoje dobré meno a odborný kredit, na ktorom mu na rozdiel od väčšiny riadiacich verejných zamestnancov v Maďarsku ešte záleží.

Inflácia v Maďarsku sa v marci spomalila

11. apríla 2013 - (sita)

Medziročná inflácia v Maďarsku sa v marci spomalila na úroveň 2,2 % z februárových 2,8 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad krajiny KSH. Medziročný rast celkovej cenovej hladiny v Maďarsku tak bol najnižší od septembra 1974. Nenaplnili sa očakávania analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters, ktorí predpokladali, že marcové ceny budú oproti rovnakému mesiacu minulého roka vyššie o 2,5 %. Medzimesačne maďarské marcové spotrebiteľské ceny celkovo stúpli o 0,3 %. Potraviny zdraželi mierne, a to o 0,1 %. Zdraželi najmä sezónne potraviny, ako sú zemiaky, čerstvá zelenila a ovocie (2 %). Zlacnela však čokoláda a kakao (-4,5 %), vajíčka (-3,1 %), múka (-1,3 %) a cukor (-0,8 %). Medziročne zdražela najmä múka (14,7 %) a sezónne potraviny (11,7 %). Oproti marcu 2012 zlacneli vajíčka (-8 %), cukor (-6,9 %), čokoláda a kakao (-5,8 %) a mlieko (-3,2 %). „Je to samozrejme oveľa nižšie, ako sa očakávalo. Prekvapilo to každého,” povedal v súvislosti so spomalením inflácie Zoltán Török, analytik Raiffeisen Bank. „Hlavným dôvodom prekvapenia je nízky rast cien potravín. Očakávali sme, že sezónne vplyvy posunú infláciu vyššie, ale očividne to neurobili,” poznamenal. „V segmente potravín naozaj nebol rast cien a ceny tovarov dlhodobej spotreby tiež oslabujú už od novembra napriek slabšiemu forintu,” konštatoval Zoltán Árokszállási, analytik Erste Bank.

Erste Group v Maďarsku tento rok neočakáva zisk

9. apríla 2013 - (sita)

Rakúska Erste Group Bank tento rok v Maďarsku nepočíta s návratom k zisku, z krajiny však neodchádza. Uviedol to generálny riaditeľ banky Andreas Treichl. „V Rumunsku plánujeme návrat do zóny zisku tento rok. V Maďarsku to bude trvať o niečo dlhšie, najmä pre vysokú daňovú záťaž,” povedal Treichl podľa vyhlásenia, ktoré zverejnila banka v pondelok na svojej internetovej stránke. K situácii v Maďarsku sa Erste vyjadrovala naposledy pred rokom, keď uviedla, že s návratom k zisku tam počíta najskôr v roku 2014. Treichl zopakoval, že Maďarsko zostáva pre Erste kľúčovým trhom. Erste Group Bank je jeden z najväčších európskych poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe. Do skupiny Erste patrí najväčšia slovenská banka - Slovenská sporiteľňa. Začlenila sa do nej po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001.

Matica slovenská o zverejňovaní zmlúv rozhodne na základe stanoviska Úradu vlády SR

http://www.hlavnespravy.sk/m-tkac-o-zverejnovani-zmluv-rozhodneme-na-zaklade-stanoviska-uradu-vlady-sr/88002/

UK otvorila kurz o netradičných formách vzdelávania

pre učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

8. apríla 2013 - (tasr)

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) otvorilo dnes prvý Metodický kurz Netradičné formy vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Kurz sa koná do 12. apríla v Študijnom a kongresom stredisku Modre-Harmónii. Obsahom týždňového programu je priama výučba, ktorej výstupom bude spracovanie vlastných edukačných tém v PC a nepriama výučba. Súčasťou výučby je aj návšteva škôl v Bratislave. V rámci nepriamej výučby učitelia absolvujú prehliadku Modry s odborným výkladom, prednášku na tému história a súčasnosť vinárstva v Modre a návštevu Kaštieľa Dolná Krupá. Na metodickom kurze sa zúčastní 51 učiteľov, krajanov zo Srbska, Chorvátska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. TASR o tom informovala Andrea Kučerová z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.

Zsolt Semjén: Maďari v zahraničí majú nárok na autonómiu

8. apríla 2013 - (tasr)

Predstavy o autonómiách spoločenstiev Maďarov žijúcich v zahraničí nie sú odtrhnuté od reality, každá z nich má v Európskej únii nejaký vzor. Vyhlásil to dnes maďarský vicepremiér zodpovedný za národnú politiku Zsolt Semjén v Budapešti v úvode dvojdňovej medzinárodnej konferencie o autonómii. Podľa tlačovej agentúry MTI podpredseda vlády povedal, že je zle postavená otázka, či sa podporuje kultúrna, alebo územná autonómia. „Maďarom žijúcim v zahraničí v diaspóre prináleží kultúrna, Maďarom žijúcim vo väčších celkoch zas územná autonómia,” konštatoval. Práva národností a menšín sú ľudskými právami na úrovni spoločenstiev, zdôraznil Semjén, podľa ktorého tie nie sú záležitosťou vôle národa, ale vychádzajú z ľudskej podstaty. „Spoločenské právo - ľudské právo realizované na úrovni spoločenstva, práva národností, menšín a ľudské práva jednotlivcov nemožno postaviť proti sebe, nemožno ich ale ani oddeliť od seba,” zdôraznil. Vicepremiér vyjadril postoj, podľa ktorého autonómia je prospešná pre každého - nielen pre menšiny, ale aj pre väčšinu v danej krajine a aj pre materskú krajinu. V regiónoch, kde sa aplikovali rôzne formy autonómie, sa naštartovala duševná i hospodárska prosperita, poznamenal. „Autonómia je kráľovnou menšinových práv. Maďarský národ nie je menejcenným národom. Jeho členovia nemôžu byť druhotriednymi občanmi únie, či druhotriednymi ľuďmi. Na čo majú právo iní, majú právo aj Maďari,” podčiarkol Semjén. Člen Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) a švajčiarsky sociálny demokrat Andreas Gross pripomenul, že v hlásení PZ RE z roku 2003 poukázali na skutočnosť, že autonómia neznižuje výskyt konfliktov, ale znižuje mieru násilia. Ako dodal, je potrebné pochopiť, že autonómia je súčasťou silnej demokracie a nemožno ju oddeliť od demokracie. Podujatie zorganizoval Výskumný ústav národnej politiky, ktorý zriadila vláda Viktora Orbána pred 16 mesiacmi. Konferencia o autonómii je štvrtým podujatím, ktoré ústav pripravil. Predchádzajúce konferencie sa venovali otázkam života menšín, dvojakého občianstva a etnických politických strán.

Prezident Áder pozdravil Rómov pri príležitosti ich dňa

8. apríla 2013 - (tasr)

Nutnosť úspešného začlenenia Rómov do občianskej spoločnosti vyzdvihol v dnešnom pozdrave maďarský prezident János Áder pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Hlava štátu zdôraznila, že ide o časovo náročnú úlohu celej spoločnosti, ktorá si vyžaduje mnoho trpezlivosti, pomoci, ľudského úsilia a odhodlania. Hlava štátu zdôraznila, že ide o časovo náročnú úlohu celej spoločnosti, ktorá si vyžaduje mnoho trpezlivosti, pomoci, ľudského úsilia a odhodlania. Podľa Áderovho vyhlásenia zverejneného na serveri romnet.hu sa národnostné menšiny stávajú súčasťou väčšinového národa, ak si zachovajú svoje hodnoty, ktorými obohatia spoločenstvo. Prezident preto vyzval na zachovávanie bohatej kultúry a na obnovenie tradícií menšín žijúcich v Maďarsku. „Rómovia v Maďarsku, ktorých spoločenstvá žijú s nami stáročia, sa vždy podieľali na osude nášho národa. Bojovali spolu s nami v bojoch za slobodu a trpeli spolu s nami vo svetových vojnách a v diktatúrach,” napísal Áder, ktorý zdôraznil, že Maďarsko potrebuje talent, znalosti aj sny Rómov. „Naša spoločnosť ich musí povzbudiť a pomôcť im v snahe o dosiahnutie prosperity,” píše sa v dokumente prezidenta, ktorý za prvú podmienku prosperity Rómov označil vzdelávanie ich detí.

Rimavská Sobota - Cyklisti sa trasy z Maďarska na Slovensko ešte nedočkajú

8. apríla 2013 - (tasr)

Žiadosť o určenie spoločného stavebného úradu, ktorý bude rozhodovať o podmienkach výstavby cyklotrasy v Rimavskej Sobote, podpísal dnes primátor mesta Jozef Šimko. Mesto v tomto prípade iba spolupracuje na projekte Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý peniaze na cyklotrasu žiada od Európskej únie (EÚ). Podľa pôvodných plánov mali cyklotrasy spojiť Slovensko a Maďarsko. Vzhľadom na to, že suma na celú stavbu nestačí, zatiaľ sa pokúsia pospájať aspoň niektoré dediny na juhu stredného Slovenska. Projekt na cyklotrasu z Maďarska na Slovensko vypracovali už v roku 2011. Projektová dokumentácia je hotová, ďalšie kroky boli pozastavené. Trasa mala viesť až po Muráň. „O tejto téme som už hovoril so zainteresovanými v Maďarskom Putnoku. Nateraz na to síce nie sú peniaze, ale verím, že sa nájde riešenie, ako oba štáty takto prepojiť, aj keď to bude možno trochu neskôr, ako sme pôvodne predpokladali,” povedal Šimko. V súčasnosti chce BBSK žiadať peniaze zo zdrojov EÚ aspoň na časť cyklotrás. Návrh ešte musia schváliť poslanci BBSK. V okolí Rimavskej Soboty by mali cyklotrasy viesť po nábreží Rimavy do obce Hrachovo, časť Svetlá. Neskôr ich plánujú rozšíriť do obce Šimonovce. Pôvodne bol projekt pripravený na cyklistické prepojenie oboch krajín súčasne.

Učebná pomôcka k slovenskej literatúre a slov. historiografii

Obchodná akadémia Šurany vydáva z príležitosti osláv 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej učebnú pomôcku k slovenskej literatúre a slov. historiografii. Jedná sa o brožúru Čo nie je v učebnici dejepisu, ktorej obsahom okrem životopisného medailónu 14 osobností je aj pohľad do histórie literatúry a žurnalistiky matičného obdobia, ako aj názorné ukážky článkov z dobových periodík. Záujem o brožúru môžete potvrdiť mailom: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. "> Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Fotosúťaž Bratislava v kríze - Kríza v Bratislave

Môžete rozhodnúť o víťazovi fanúšikovského hlasovania

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151790578743275.1073741829.80486868274&;type=3

Muž podozrivý z vraždy módneho návrhára Királya sa priznal

http://www.teraz.sk/zahranicie/kiraly-vrazda-pachatel-priznanie/42915-clanok.html

Polícia zadržala muža podozrivého z vraždy módneho návrhára

10. apríla 2013 - (tasr)

Polícia zadržala muža, ktorého podozrievajú z nedeľňajšej vraždy maďarského módneho návrhára Tamása Királya. Informovala dnes tlačová agentúra MTI. Polícia v utorok zverejnila fotografiu podozrivého 39-ročného Józsefa L. a požiadala obyvateľstvo o pomoc pri pátraní. Na serveri police.hu uviedli, že podozrivého zadržali dnes o 6.45 h pri Ózde v osade Farkaslyuk. Bulvárny denník Blikk uviedol, že pravdepodobného páchateľa odhalili pomocou záznamov bezpečnostných kamier. Király bol jedným z medzinárodne najznámejších maďarských módnych návrhárov. Správu o jeho vražde v nedeľu zverejnil server hvg.hu. Maďarská polícia na svojej internetovej stránke bez uvedenia identity obete oznámila, že začala vyšetrovanie trestného činu vraždy voči neznámemu páchateľovi. Obeťou je 60-ročný muž, ktorého dobili v nedeľu ráno na smrť v jeho dome v VIII. budapeštianskom obvode. Polícia nezistila žiadne známky vlámania. Király sa narodil 13. septembra 1952. Svoju kariéru začal v 80. rokoch a svojimi návrhmi si postupne vytvoril medzinárodné renomé. Objavili sa napríklad v časopisoch ako Vogue či ID. Királyova posledná módna prehliadka sa konala 22. a 23. marca v Budapešti.

Maďarského módneho návrhára mohol zavraždiť sexuálny partner

Maďarského módneho návrhára Tamása Királya mohol zavraždiť jeho sexuálny partner. Napísal dnes maďarský bulvárny denník Blikk, podľa ktorého síce ešte nie sú k dispozícii výsledky expertízy, smrť ale nastala počas sexuálnej hry. Svedčí o tom poloha, v akej ho našli, ale aj hodvábny šál okolo krku, ktorý spôsobil udusenie. Z bytu nič nezmizlo. Polícia už vypočula desiatky osôb, s ktorými Király býval v úzkom kontakte - medzi nimi aj modelov. Kriminalisti vypočuli aj návrhárovho syna, s ktorým sa často hádali. Mladý muž totiž nedokázal prijať neviazaný spôsob života svojho otca. Viacerí podľa Blikku tvrdia, že Király mal množstvo dlhov a v blízkej minulosti niektorí veritelia stratili trpezlivosť. Naposledy ho videl jeho najobľúbenejší model Vince, ktorý povedal, že byt návrhára bol iba necelý kilometer od galérie, z ktorej v nedeľu nadránom odchádzal. „Vyprevadil som ho na ulicu. Nemyslel som si, že ho už nikdy neuvidím,” povedal mladík. Király bol jedným z medzinárodne najznámejších maďarských módnych návrhárov. Správu o jeho vražde v nedeľu zverejnil server hvg.hu.

Zmiešanej komisii pre ochranu prírody bude šéfovať Vojtech Ferencz

http://www.hlavnespravy.sk/vlada-zmiesanej-komisii-pre-ochranu-prirody-bude-sefovat-vojtech-ferencz/90610/

Komandá z celej EÚ sa predviedli v Kolárove

Zadržali teroristov a vyslobodili stovky študentov

http://www.hlavnespravy.sk/kolarovo-elitne-komanda-zadrzali-teroristov-a-vyslobodili-stovky-studentov/90777/

Vojaci sa zúčastnili na medzinárodnom protiteroristickom cvičení

http://www.hlavnespravy.sk/oznamenie-vojaci-sa-zucastnili-na-medzinarodnom-protiteroristickom-cviceni/90826/

Začal sa proces s vedením firmy vyrábajúcej chybné prsníkové implantáty

http://www.hlavnespravy.sk/zacal-sa-proces-s-vedenim-firmy-vyrabajucej-chybne-prsnikove-implantaty/90734/

Maďarský úrad pre bezpečnosť potravín zhabal 93 ton rozmrazených potravín

http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-urad-pre-bezpecnost-potravin-zhabal-93-ton-rozmrazenych-potravin/90593/

Počítače a notebooky umierajú, ľudia milujú tablety

http://tech.sme.sk/c/6763857/pocitace-a-notebooky-umieraju-ludia-miluju-tablety.html

Slovenský cyklista Peter Sagan prešprintoval majstra sveta, vyhral Brabantský šíp

http://sport.sme.sk/c/6763476/sagan-presprintoval-majstra-sveta-vyhral-brabantsky-sip.html

Zmeny pobytového zákona

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2692/zmeny-pobytoveho-zakona

V Győri odsúdili policajta za úplatok na dva a pol roka väzenia

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-gyori-odsudili-policajta-za-uplatok-na-dva-a-pol-roka-vazenia/90740/

Hostinského odsúdili na doživotie za dvojnásobnú vraždu

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-hostinskeho-odsudili-na-dozivotie-za-dvojnasobnu-vrazdu/90843/

Eva Varholíková-Rezešová odmieta kontakt s verejnosťou

http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/eva-varholikova-rezesova-odmieta-kontakt-verejnostou.html

Miroslav Lajčák: Zlepšenie vzťahov s Maďarskom nie je chvíľkové

9. apríla 2013 - (Miroslav Čaplovič - Pravda)

Šéf slovenskej diplomacie si pochvaľuje posun v dialógu s Maďarskom, pričom ubezpečuje, že sporné otázky sa nezametajú pod koberec. „Netvrdím, že vedieme jednoduché rozhovory, ale dôležité je, že hľadáme riešenia, ktoré sú prijateľné pre obidve krajiny,” zdôraznil minister Miroslav Lajčák v rozhovore pre Pravdu, keď hodnotil medzištátne vzťahy po prvom roku pôsobenia slovenskej vlády.

- Sú dve zvláštne politické rovnice. Keď bol maďarským premiérom socialista Ferenc Gyurcsány, vzťahy s ľavicovým predsedom vlády Robertom Ficom pôsobili vyostrene. Pravičiar Viktor Orbán, kritizovaný Európskou úniou, zdá sa, vychádza s Ficom celkom dobre, pričom medzi Bratislavou a Budapešťou nelietajú iskry. Prečo je to tak?

- Pomenujem dva dôvody. Skúsenosť z minulých napätí potvrdila, že Slovensko nie je v pozícii, aby mu niekto mohol nanútiť svoje videnie historických faktov prostredníctvom medzinárodného nátlaku. Navyše ak ide o členské štáty EÚ, tak je to stav, v ktorom obidvaja prehrávajú.

- Prečo?

- Pretože sa to vníma ako neschopnosť dvoch krajín vyriešiť si vzájomné otvorené otázky v priamom dialógu.

- Spomenuli ste dva dôvody. Aký je ten druhý?

- Hospodárska kríza. Vlády v Maďarsku aj na Slovensku, tak ako inde v EÚ, bojujú s ekonomickými a sociálnymi problémami. Premiéri Orbán a Fico sa pred rokom na ich prvom stretnutí rýchlo zhodli, že občania potrebujú počúvať dobré správy. Samozrejme, že to neznamená zatváranie očí pred otázkami, na ktoré máme odlišný názor. Naopak, o každej spornej téme funguje dialóg.

- Uspokojuje vás úroveň rozhovorov s Maďarskom?

- Dialóg sa uskutočňuje tak, ako sa patrí - za rokovacím stolom, nie na stránkach novín. Ubezpečujem vás, že nič nezametáme pod koberec ani neodkladáme do mrazničky. Netvrdím, že vedieme jednoduché rozhovory, ale dôležité je, že hľadáme riešenia, ktoré sú prijateľné pre obidve krajiny. Som rád, že už neexistuje snaha nanútiť druhej strane svoje videnie. Máme za sebou jeden rok novej slovenskej vlády, čo nie je krátky čas, čiže zlepšenie vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom nie je chvíľkové. Naopak, je to trend, čo ma teší. Kultivovane diskutujeme, stretávame sa, zvlášť spomeniem prvú návštevu slovenského prezidenta v Maďarsku po deviatich rokoch, a pripravujú sa ďalšie návštevy.

- Povedali ste Ficovi, že sú zbytočné slovné výpady medzi Maďarskom a Slovenskom a že sa treba zamerať na vzájomne prospešné veci?

- Od začiatku spolupráce mám s premiérom otvorenú a korektnú komunikáciu. Zároveň chcem povedať, že Robert Fico nie je politik, ktorý potrebuje školenia alebo byť vodený za ruku. Má dostatok skúseností, aby prijímal vlastné rozhodnutia.

- V rozhovore pre české Lidové noviny ste naznačili, že Fico bol počas svojej prvej vlády obklopený amatérskymi poradcami v zahraničnej politike. Stojíte si za týmto tvrdením a prečo sa to zmenilo?

- Zahraničnopolitický tím strany Smer v čase príchodu premiéra Fica do jeho prvej vlády ani zďaleka nedosahoval kvality vnútropolitických odborníkov. Nastala zmena, čo vyplýva aj zo skúseností z vládnutia. Súčasná situácia je neporovnateľná.

- Predstavitelia EÚ aj USA vyjadrujú kritické slová na adresu viacerých maďarských domácich rozhodnutí. Nepripadá vám zvláštne, že Slovensko mlčí ako sused Maďarska, hoci vie dať najavo nespokojnosť s demokratickými deficitmi v krajinách, ktoré sú tisíce kilometrov vzdialené?

- Nie je to čudné, je to logické. My nemáme radi, keď z Maďarska prichádzajú komentáre našej vnútropolitickej situácie, ktoré nevnímame ako nezaujaté, a rovnako by to zrejme chápali od nás v Budapešti. Keď sa vyjadrujeme k dianiu ďaleko za našimi hranicami, tak nie je predpoklad, že budeme vnímaní ako zaujatí. Akceptujeme, že o otázkach právneho štátu a demokracie sa vyjadrujú príslušné orgány - Európska komisia, Rada Európy, vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny, atď.

- Slovensko stále neuznáva nezávislosť Kosova. Závisí zmena postoja od urovnania sporu medzi Belehradom a Prištinou alebo sa posunieme ďalej bez ohľadu na to?

- Stanovisko Slovenska je založené na rozhodnutí NR SR, čo je pre vládu záväzné, a ja nevidím na našej politickej scéne úsilie prehodnotiť túto pozíciu. Druhý aspekt spočíva v tom, že si nezatvárame oči pred realitou. Kosovo síce neuznávame, ale pritom vnímame, že existuje, že ho uznalo už približne sto krajín. Ak podporujeme začlenenie Západného Balkánu do EÚ, tak určite nechceme, aby tam bola čierna diera - Kosovo, v ktorom by neplatili európske pravidlá.

- Rozhovory medzi Belehradom a Prištinou neprinášajú prelom. Podarí sa im konečne dosiahnuť kompromis alebo je to obrovský problém ešte na dlhé roky?

- Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová sa vyjadrila trefne, keď poznamenala, že priepasť je úzka, ale hlboká. Doterajších osem kôl rokovaní veľmi priblížilo pozície dvoch strán - až do tej miery, že sa nazdávam, že obe delegácie majú záujem dotiahnuť rozhovory do konca, lebo do nich veľa investovali. Nemôžem preto povedať, že rokovania stroskotali. Dodám, že som rád, že dôležitým motorom tohto procesu je európska myšlienka - integrácia do EÚ.

- Niekomu sa môže zdať, že Slovensko, ktoré neuznáva Kosovo, ho legitimizuje, pretože sa stretávate s jeho predstaviteľmi a prezident Ivan Gašparovič pozval na júnový summit krajín strednej a východnej Európy kosovskú prezidentku.

- Nemôžeme sa správať ako malé deti, ktoré si zakryjú oči a myslia, že ich nikto nevidí. Nemienime si zakryť zrak pred tým, že Kosovo existuje. Máme napríklad trestať našich podnikateľov, ktorí robia biznis v Kosove? Alebo trestať našich občanov, ktorí tam žijú a rodia sa im deti? Nebudeme uznávať kosovské doklady, aby sme ľuďom odopreli legálny status? Komu pomôžeme, keď budeme blokovať európsku perspektívu? Komu by napríklad prospelo, keby Kosovo nebolo súčasťou štruktúry výmen informácií o organizovanom zločine? Naša pozícia je daná mantinelmi neuznávania Kosova, ale medzi týmito mantinelmi je dosť priestoru. A nám by malo záležať na tom, aby bol vyplnený čo najzmysluplnejšie.

- EÚ je úžasný projekt, lenže ak zo strechy odpadne jedna škridla, začne zatekať a múry môžu navlhnúť tak, že sa naruší stavba. Najväčšie problémy boli Grécko a Cyprus. Neobávate sa, že niekto z európskej rodiny vypadne a naštrbí sa dôveryhodnosť únie?

- Nie. Veď vy hovoríte o týchto problémoch v minulom čase. Európsku úniu dobehla svojím spôsobom nedôslednosť alebo naivita pri prijímaní niektorých systémových opatrení, ako bolo napríklad zavádzanie eura, keď chýbali určité kontrolné a sankčné nástroje. Vznikli problémy, museli sa riešiť - upchávať diery, cez ktoré nám tečie voda do spoločného európskeho domu aj preto, aby sa niečo podobné nezopakovalo. Prijali sme euroval, posilňujeme bankový dohľad, aby sme sa znovu neocitli v zložitých situáciách. Prináša to výsledky. Podľa uznávaných ekonómov síce nie je kríza zažehnaná, ale to najhoršie máme za sebou. Teraz už nikto nespochybňuje prežitie eura, ani sa nehovorí o odchode tej alebo onej krajiny z eurozóny. Cyprus bol možno určitou výnimkou z európskeho bankového modelu; ukázalo sa, že je neudržateľný, a preto sa prijalo riešenie, ktoré je špecifické pre túto krajinu. Je jasné, že nastal koniec daňového raja na Cypre.

- Zlé skúsenosti však v mysli pretrvajú. Ide nielen o Grécko a Cyprus, veď existovala dávka sklamania z prvých rokov členstva Bulharska a Rumunska v EÚ. Nebojíte sa, že viacero faktorov môže oslabiť záujem o rozširovanie únie?

- Integrácia sa nezastavila, predsa už v júli tohto roku vstúpi do EÚ Chorvátsko. Priznávam, že určitú eufóriu vystriedala triezvosť, ale proces rozširovania je jednou z hlavných politík únie. Istotne ju neprehodnotí. Realitou je, že kandidátske štáty musia počítať s prísnejším posudzovaním, ale koniec koncov je to v ich záujme, aby boli čo najlepšie pripravené na členstvo. Vstup ktorejkoľvek krajiny má byť nielen na jej prospech, ale zároveň má posilniť EÚ.

- Kam dospeje rozširovanie o desať rokov? Západný Balkán v EÚ, ale treba zabudnúť na Ukrajinu a Turecko?

- O časových rámcoch sa vždy vyjadrujem opatrne, preto odpoviem inými slovami. Krajiny Západného Balkánu majú európsku perspektívu. Rovnako Turecko, hoci proces je zablokovaný, ale je to dočasný jav. Pokiaľ ide o štáty Východného partnerstva, je to program s otvoreným koncom - neponúka vidinu členstva, ale ani ju nevylučuje. Bude závisieť od jednotlivých štátov, ako sa tento program skončí. Ich status sa odvinie od toho, do akej miery sa stotožnia s európskymi hodnotami.

- Nedávno ste mali v NR SR slovnú prestrelku s Mikulášom Dzurindom, vaším predchodcom na čele rezortu diplomacie. Vyčítal vám, že sa málo venujete Balkánu; vy ste povedali, že ministerstvu už neželáte šéfa, akým bol on. V minulosti ste ho kritizovali, že z rezortu urobil politický tábor SDKÚ.

- Mám veľmi vyvinutý zmysel pre fair play a spravodlivosť. Reagujem emotívne, keď sa pošliapavajú tieto zásady, čo bol dôvod môjho vystúpenia v parlamente. Pozícia opozičného poslanca nikoho neoprávňuje, aby prekrúcal fakty a klamal. Nie je to dobré pre nikoho, tým viac, že zahraničná politika sa vždy vnímala ako konsenzuálna téma naprieč celým spoločenským spektrom.

- Keď ste hovorili, že si neželáte, aby niekedy ešte Dzurinda šéfoval ministerstvu zahraničných vecí, tak ste narážali na jeho odborné kvality?

- Povedal som niečo iné - prajem rezortu diplomacie, aby na jeho čele už nikdy nestál človek, pre ktorého funkcia ministra zahraničných vecí nebude jeho prioritou. Toto je veľmi náročný rezort, vyžaduje si celého človeka. Viem, o čom hovorím, lebo som v diplomacii strávil celý život a teraz som druhý raz ministrom. Nedokážem si predstaviť, že popri tejto funkcii by som sa zaoberal ďalšou agendou. Toto ministerstvo si zaslúži, aby ho jeho šéf vnímal ako svoje poslanie a venoval mu všetok čas.

- Dzurindovi ste vyčítali politizáciu rezortu. Vyžadovalo si veľa energie, aby ste veci vrátili do normálu?

- Už som sa k tomu viackrát vyjadroval. Považujem to za uzavretú tému. Dnes sa venujem už celkom iným otázkam.

- Pracovné dni tohto týždňa strávite v Gruzínsku, Azerbajdžane a Arménsku. Zrejme to bude nielen o bilaterálnych vzťahoch a možnostiach rozvoja obchodu.

- Samozrejme, že budeme hovoriť aj o takzvaných zmrazených konfliktoch v tomto regióne. V skutočnosti sú vlastne horúce. Sú to témy Náhorného Karabachu a gruzínskych území Južného Osetska a Abcházska. Súhlasím, že EÚ má ambíciu hrať významnejšiu úlohu pri riešení týchto konfliktov, k čomu chcem aj ja prispieť analýzou situácie.

- Zrejme najcitlivejšia je juhoosetská a abcházska téma. Sú to s podporou Moskvy od Gruzínska odtrhnuté teritóriá.

- Nepoužíval by som slovník o väčšom a menšom význame. Každý konflikt je totiž prioritný pre ľudí, ktorí ho priamo pociťujú.

- Gruzínsky problém je pravdepodobne neriešiteľný, lebo Rusko nikdy neustúpi.

- Neexistujú neriešiteľné problémy.

- Lenže ak sa Rusko správa neústupčivo, tak je to neriešiteľná otázka.

- Je to otázka politickej vôle, vhodného načasovania. Niektoré veci sa dajú urobiť teraz, niektoré sa možno spravia o päť rokov. Minimálne treba ustrážiť, aby sa vývoj neuberal dozadu a zároveň robiť kroky zamerané na posilnenie dôvery, pretože bez nej sa ťažko dajú uzatvárať politické dohody. Som presvedčený, že vždy sa dá niečo robiť.

Páči sa mi to

www.oslovma.hu