Szo07112020

Posledná aktualizáciaK, 07 júl. 2020 12am

Zo slovenskej tlače - Apríl (III.) 2013 - Monitor

123SlTlaKoniec Slovákov v Maďarsku? - Rada Európy voči Maďarsku pritvrdzuje - Symboly nacizmu a komunizmu budú obmedzené - Maďarské je všetko to, čo je aj slovenské - Maďarsko si stavia zvláštny svet na spôsob Lega - Slotovci bez Slotu - Najstarší nápis v hlaholike našli v Maďarsku - Cyril a Metod v Blatnohrade

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Páči sa mi to: www.oslovma.hu

Rok 2040 - Koniec Slovákov v Maďarsku?

29. apríla 2013 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

Po dvoch rokoch čakania konečne vieme, na čom sme. Tí, ktorí sa angažujú v oblasti slovenského národnostného života v Maďarsku sú z výsledkov sčítania obyvateľstva mierne sklamaní. Patrí k nim aj môj najlepší priateľ v Maďarsku, tunajší rodák, Komlóšan a zároveň Slovák telom aj dušou - Michal L. Podľa mňa je Miško jediným človekom v celom Maďarsku, ktorý rozmýšľa, cíti a sníva iba po slovensky. Prirodzene, že mu osud Slovákov v Maďarsku nemôže byť ľahostajný. Vidí, cíti, kam to celé speje, pričom vie, že to nedokáže zmeniť, že sa to už skutočne nedá, a preto je z toho dočista nešťastný a frustrovaný. Ani sa mu nedivím. Slovákov je tu stále menej a menej a výsledky sčítania obyvateľstva v Maďarsku ukazujú napr. aj to, že ak sa bude slovenčina ako materinský jazyk naďalej strácať takým tempom ako doteraz, tak pri sčítaní v roku 2040 sa k nej, ako materinskému jazyku, už nebude mať kto prihlásiť! Dovtedy (a možno aj skôr) totižto všetci vymrú. Tak túto zúfalú dušu sa občas snažím utešiť. Už dlhší čas mu vravím: „Miško, ešte to nie tak zlé. Ja si dokonca myslím, že Slovákov pribúda. Teda aspoň tu v Čabe.” „Ty si naisto osprostev!” - vraví mi a pozerá na mňa, akoby ma šanoval. Pritom obaja vieme, že len v Čabe je najmenej päť krát toľko Slovákov, ako sa ich prihlásilo. Preto ma vôbec neprekvapilo, že počet tých, čo sa prihlásili k slovenskej národnosti vzrástol oproti poslednému sčítaniu takmer o 70 %! No aj tak je to len hra čísel. Podstatné je, vravím Miškovi už dávno pred uverejnením výsledkov sčítania, že sa mi skutočne tak vidí, akoby Slováci v posledných rokoch pribúdali. „A z čoho tak súdiš?”- pýta sa. A ja mu porozprávam o svojich skúsenostiach: začal som chodiť po domáce mlieko k súkromníkovi a v rade predo mnou sa ľudia veselo rozprávajú po slovensky (čabiansky); vojdem, utrúsim slovenské slovo a s tetuškou sa razom pekne podovrávame po slovensky; volá mi banka, aby som si navýšil úver - dajte pokoj! - uľavím si po slovensky a z druhého konca dostávam odpoveď takmer čistou slovenčinou, aby som si dal pozor, že mi rozumejú; na čabianskom pľaci nakupujem spravidla len u tých, čo vedia po slovensky, no vždy objavím nových a nových predávajúcich, ktorí sa nehanbia za to svoje milé čabianske nárečie; idem na strik do ktorejkoľvek krčmičky v Čabe a som si istý, že vždy, keď sa ozvem po slovensky, sa tam nájde nejeden človiečik, ktorý sa pochváli, že rozumie, že ešte trochu vie; to isté ma postretne na kúpalisku, v Tescu, či len tak na ulici a mohol by som takto pokračovať. Proste už dlhší čas cítim - zažívam, vidím, počujem, že ľudia, ktorí sú inej národnosti, sa napriek oficiálnej maďarskej politike (a tá je tu-musí byť!- ako vždy silne pronárodne orientovaná) prestávajú za svoj pôvod hanbiť. Potvrdilo to aj toto posledné sčítanie obyvateľstva, ktoré vykázalo nevídaný percentuálny nárast počtu príslušníkov niektorých národností. Napríklad aj tej našej - slovenskej. Takže treba len dúfať, že to bude mať stúpajúci trend a k svojim slovenským koreňom, k svojmu pôvodu, sa bude hlásiť stále viac a viac ľudí. Tak si myslím, že k tomu terajšiemu nárastu dopomohlo aj to, že ten náš „slovenský príbeh” je za posledných desať rokov trochu úspešnejší ako ten maďarský. Je nádej, že rok 2040 predsa len prežijeme. Ostatne - dodávam Miškovi nakoniec: na Slovensku nám práve vyrastá nová(prvá?) generácia, ktorá sa pri sčítaní obyvateľstva o desať rokov zapíše ako: Slovák - maďarského pôvodu.

Nad výsledkami sčítania obyvateľov v r. 2011

Po Rómoch a Nemcoch tretia priečka už nepatrí Slovákom, ale Rumunom - V r. 2001 39.776, v r. 2011 35.208 „slovenských duší“ - pokles o 11, 3 %, úbytok predstavuje 4.568 osôb - Pokles v župách s autochtónnym obyvateľstvom - Nevraživé prejavy, zastrašovacie aktivity extrémistov:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011

Rada Európy voči Maďarsku pritvrdzuje

29. apríla 2013 - (euractiv.sk)

Maďarsko by sa mohlo stať prvou členskou krajinou EÚ, ktorú bude oficiálnou procedúrou monitorovať Rada Európy. Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy minulý týždeň (25. apríla) oznámil, že odporúča formálnu procedúru sledovania, či Maďarsko rešpektuje svoje povinnosti voči Rade Európy. Rada Európy je najstaršia európska organizácia špecializovaná na ľudské práva. Jej Parlamentné zhromaždenie spája zástupcov parlamentov 47 členských krajín. Keď sa krajina stáva členom organizácie automaticky sa dostáva pod monitorovaciu procedúru, ktorá po istom čase skončí. Z dnešných členských krajín Únie sa len Bulharsko dostalo pod takúto procedúru odkedy v roku 1992 vstúpilo do Rady Európy. Rada Európy však doteraz nikdy nezačala monitoring členského štátu EÚ. „Ak Parlamentné zhromaždenie schváli návrh na monitorovanie, bude to po prvýkrát, čo sa procedúra uplatní na členský štát EÚ“, povedal pre EurActiv pracovník tlačového odboru Rady Európy Andrew Cutting. Štyridsaťjedenstranová správa monitorovacieho výboru vyjadruje poľutovanie nad tým, že nová maďarská ústava a súvisiace zákony boli prijaté „narýchlo a neštandardným procesom, ktorý nerešpektoval riadne demokratické procedúry.“ Správa preto konštatuje, že predmetné zákony „nie sú založené na konsenze medzi najširším možným spektrom politických síl v maďarskej spoločnosti“, a tento fakt „podkopáva demokratickú legitimitu nového maďarského ústavného rámca“. Monitorovací výbor rovnako s poľutovaním konštatuje, že ústavné zmeny z 11. marca zahŕňajú ustanovenia, „ktoré kodifikovali normy a hodnoty, ktoré sú sporné a rozdeľujú maďarskú spoločnosť.“ „Monitorovací výbor je znepokojený, že dôsledkom novoprijatého ústavného rámca je erózia demokratického systému bŕzd a protiváh v Maďarsku. Tento nový rámec mimoriadne koncentruje právomoci, zvyšuje netransparentosť a znižuje možnosť brať moc na zodpovednosť ako aj právny dohľad na viacerými vládnymi inštitúciami a regulačnými orgánmi v Maďarsku“, uvádza správa. Rade Európy sa nepozdáva ani fakt, že dvojtretinová väčšina vládnucej koalície v parlamente obchádza rozhodnutia Ústavného súdu a znovu zavádza úpravy, ktoré predtým Ústavný súd anuloval. Od 1. januára 2012, kedy parlament odhlasoval novú ústavu došlo už k štyrom jej ďalším zásadným úpravám. „Neustále pozmeňovanie ústavy pre úzke stranícke záujmy podkopáva potrebnú stabilitu ústavného rámca“, hovorí monitorovací výbor. Maďarské orgány upozorňuje výbor najmä na päť oblastí:

- Zákon o náboženstve a postavení cirkví, kde RE Maďarsko žiada zaviesť právne kritéria na uznanie cirkvi v súlade s medzinárodnými normami

- Zákon o voľbách členov Parlamentu - Budapešť má zabezpečiť, aby volebné obvody definoval nezávislý orgán, nie zákon alebo ústava.

- Zákon o Ústavnom súde - Maďarsko má zvrátiť obmedzenie jurisdikcie Ústavného súdu.

- Zákon o súdnictve - RE sa podobne ako Európskej komisii nepozdáva, že administratívny orgán dostal právomoc odoberať veci súdu a prideľovať ich inému.

- Legislatíva o médiách - Maďarsko má zrušiť povinnú registráciu pre tlačené a online médiá, funkčne a právne oddeliť Mediálnu radu od Úradu pre médiá a legislatívne zabezpečiť, aby všetky ich rozhodnutia mohli byť na základe odvolania preskúmané súdmi.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy by malo podľa informácii EurActiv diskutovať o návrhu na svojom júnovom zasadnutí.

Maďarská vláda vydala v reakcii na správu Rady Európy stanovisko, v ktorom zdôrazňuje, že monitorovací výbor návrh podporil tesným pomerom hlasov 21 k 20. „Okolnosti rozhodnutia výboru otvárajú vážne procedurálne a hmotné otázky. V rozpore s doterajšou praxou bol na zasadnutí monitorovacieho výboru prítomný len jeden spravodajca, pretože druhý spravodajca, Jana Fisherová, rezignovala s výhradou, že správa o Maďarsku je zaujatá a jednostranná. Výbor hlasoval najprv o celkovej správe a až následne o jednotlivých kapitolách, čo podľa maďarskej strany nie je normálny postup. Návrhu vyčítajú, že nezohľadnil prebiehajúcej konzultácie v rámci Benátskej komisie Rady Európy a s Európskou komisiou a ani to, že v maďarskom parlamente stále prebieha o niektorých ústavných zmenách diskusia. Maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi poslal list predsedovi Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Jeanovi-Claude Mignonovi, v ktorom ho žiada, aby rozhodnutie oddialil. Rovnakú žiadosť adresoval minister spravodlivosti Tibor Navracsics predsedovi Monitorovacieho výboru Andreasovi Herkelovi.

29. apríla - Medzinárodný deň tanca

- rozhodol o ňom Medzinárodný divadelný ústav (ITI). Oslavuje sa od roku 1982 a viaže sa ku dňu narodenia francúzskeho choreografa a novátora tanca Jeana-Georgesa Noverra 29. 4. 1727.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410470729051909&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Výskum: Etnické minority - Slovenská menšina v Maďarsku

Dobrý den a ahoj! Jsme studentky vysoké školy v Praze a děláme malý výzkum na předmět Etnické minority. Můžeme vás tedy poprosit o vyplnění tohoto dotazníku? Zajímá nás v jaké oblasti v Maďarsku žijete, jaké máte zvyky atd..

http://www.survio.com/survey/d/O5G6S5O6P9A8F6U2N

Budeme velmi rády, když nám pomůžete! Zkuste se zeptat i vašich rodičů, prarodičů nebo známých. Děkujeme.

Maďarský eurokomisár L. Andor vyzval Nemecko na zvyšovanie miezd

29. apríla 2013 - (tasr)

Nemecko by vzhľadom na okolnosti európskej dlhovej krízy malo zvýšiť mzdy, vyhlásil maďarský eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v rozhovore pre dnešné vydanie nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung. Vnútornú spotrebu Nemecka je potrebné stimulovať vyššími mzdami, povedal člen Európskej komisie, ktorého vyjadrenia monitoroval maďarský spravodajský server vg.hu. „Belgicko a Francúzsko sa sťažujú kvôli nemeckému mzdovému dampingu,” zdôraznil eurokomisár. Vysokým obchodným prebytkom nemožno podľa Andora zdôvodňovať udržiavanie nemeckej mzdovej konkurencieschopnosti. K situácii sa musia prispôsobiť aj krajiny, ktoré majú obchodný prebytok, podobne ako krajiny s obchodným deficitom. Ak sa neurobia patričné kroky, ohrozí to kohéziu eurozóny, dodal.

Maďarská opozícia sa dohodla na spojenectve v ďalších voľbách

28. apríla 2013 - (tasr)

Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) v sobotu ohlásila, že v budúcoročných voľbách ponúkne spoločných kandidátov s druhou najväčšou ľavicovou silou Spolu-PM (Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért). O dohode informovala agentúra Reuters. Nejednotnosť bránila ľavicovo ladenej opozícii v tom, aby profitovala z nespokojnosti obyvateľov Maďarska zmietaného recesiou. Konzervatívna vláda je navyše obviňovaná z postupného nahlodávania európskych demokratických štandardov v krajine, píše Reuters. Strana Viktora Orbána Fidesz je síce v prieskumoch verejnej mienky výrazne vo vedení pred opozičnými socialistami, ale polovica z 8-miliónovej maďarskej voličskej populácie je zatiaľ nerozhodnutá a krajina sa spamätáva z druhej recesie za ostatné štyri roky.

Ulice nesúce meno po nevhodných osobnostiach

26. apríla 2013 - (Miloslav Surgoš - Pravda)

Maďari nerobia polovičatú robotu. Po obnovení zákazu používania symbolov totalitných režimov by okrem hviezd a hákových krížov obce mali prestať špatiť aj ulice nesúce meno po nevhodných osobnostiach. Aby to starostovia mali jednoduchšie, maďarská akadémia vied už vypracovala zoznam, ktoré mená sú prípustné, pri ktorých si treba dávať pozor a ktoré by sa na nárožných tabuľkách nemali ocitnúť vôbec. Na čierny zoznam sa dostal napríklad ruský spisovateľ Maxim Gorkij. Toho komisia uznala za vinného za to, že sa v posledných rokoch života stal nástrojom propagandy sovietskeho komunizmu. Spoločnosť mu robí Vladimír Majakovskij, ktorý si síce sklamaný z režimu siahol na život, no predtým sa podieľal na jeho budovaní. S podmienkou vyviazol Karol Marx. Hoci jeho učenie neskôr totalitný režim zneužil, patrí medzi veľkých mysliteľov a ulice po ňom pomenúvajú aj na Západe. Tam však netrpeli pod komunizmom. V tomto prípade maďarská akadémia preto navrhuje postupovať s ostražitosťou a ak sa dá, Marxovej ulici sa radí vyhnúť. Medzi omilostené mená sa veľa Rusov nedostalo. Výnimku tvorí básnik Alexander Puškin. Akadémia síce podotkla, že „používanie jeho mena pri pomenúvaní verejných priestorov bolo v čase komunistickej diktatúry časté“, možno v ňom však pokračovať. „V súlade so zákonom sa Puškin nezúčastnil na pokladaní základov diktátorského politického systému v dvadsiatom storočí,“ dôvodí akadémia. To je výhoda toho, keď človek zomrie v roku 1837.

V. Orbán: Čas pracuje pre maďarský národ

26. apríla 2013 - (tasr)

Čas pracuje pre maďarský národ, žijúci na území ôsmich krajín, „čas je na našej strane, duch doby poháňa našu loď”, vyhlásil dnes v Berehove na Zakarpatskej Ukrajine maďarský premiér Viktor Orbán. Súčasne podľa agentúry MTI dodal, že predpokladom toho je nepodľahnúť falošným profétom, neumožniť, aby Maďarov ovládla „móda agresívneho, internacionalistického videnia”. Zdôraznil, že duch doby, ktorý znižuje význam hraníc a v mene európskej kultúry ich jednoducho prekračuje, pomáha Maďarom. „My, Maďari, sme preto za Európu, Európu národov a iba za ňu. Stojíme proti akémukoľvek modernému vydaniu ‘Sovetskeho sojuzu’,” cituje premiérove slová maďarská tlačová agentúra. Počas dnešnej jednodňovej návštevy regiónu Viktor Orbán podpísal v meste, ktoré bolo v rokoch 1918-38 súčasťou Česko-Slovenska, dokument o podpore Budapešti pre tamojšiu maďarskú vysokú školu. Toto vzdelávacie zariadenie nesie meno Františka II. Rákócziho (1676-1775), rodáka z obce Borša, ležiacej dnes na území Trebišovského okresu na východnom Slovensku, vodcu neúspešného protihabsburského povstania (1703-1711). Hosť z Budapešti tu v príhovore konštatoval, že maďarská kultúra a história dostáva charakter celku iba prostredníctvom kultúr a histórie maďarských komunít v rôznych krajinách. Poznamenal, že sú potrebné inštitúcie, ktoré umožnia kvalitné vzdelávanie mladých ľudí a objavovanie maďarských talentov, čoho príkladom je, ako zdôraznil, aj maďarská vysoká škola v Berehove. Viktor Orbán vo vystúpení vyzdvihol aj význam zomknutia namiesto rozkolu a sebaúcty namiesto malomyseľnosti národa, čo umožňuje podľa jeho slov dosiahnuť veľké veci. Korene Maďarov v Karpatskej kotline sú spoločné, preto bude vždy omnoho silnejšie to, čo ich spája, ako to, čo ich rozdeľuje, uviedol. „Naše ciele nechceme formulovať proti iným,” zdôraznil Viktor Orbán a zopakoval vieru v program cezhraničného zjednotenia národa.

Na maďarskej diaľnici horel slovenský autobus

26. apríla 2013 - (tasr)

Autobus so slovenským evidenčným číslom, ktorý prepravoval študentov, začal dnes horieť v Maďarsku na diaľnici M7 v smere na mesto Nagykanizsa. Cestujúci však vozidlo našťastie včas opustili. Jeden z diaľničných prúdov museli dočasne uzavrieť vzhľadom na likvidáciu požiaru a záchranné práce. Informácie priniesla bez ďalších podrobností o spomínanom vozidle maďarská agentúra MTI s odvolaním sa na tlačovú referentku príslušného župného veliteľstva polície. Podľa slov Dóry Méhesovej sa 31 študentov, štyria pedagógovia, ale aj vodič včas dostali z autobusu, ktorý sami začali hasiť ešte pred príchodom privolaných požiarnikov. Cestujúcich prepravia do cieľovej destinácie v Balatonbogláre náhradným vozidlom, vyhorený autobus odtiahnu do Siófoku.

Rimavská Sobota - Vyvrcholila súťaž Spoznaj les

Spoločný projekt maďarských a slovenských lesníkov

http://www.hlavnespravy.sk/enviro-v-rimavskej-sobote-vyvrcholila-sutaz-spoznaj-les/93606/

Nitra - Dôležitosť sociálnej práce sa v čase krízy zvyšuje

Odborníci z univerzít zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska diskutovali...

http://www.hlavnespravy.sk/nitra-dolezitost-socialnej-prace-sa-v-case-krizy-zvysuje-tvrdia-odbornici/93550/

Banská Bystrica - Študenti z V4 budú diskutovať s odborníkmi

Študentská verzia Vyšehradskej deklarácie?

http://www.hlavnespravy.sk/b-bystrica-studenti-z-vysehradskej-stvorky-budu-diskutovat-s-odbornikmi/93546/

V Maďarsku pribudli v marci ďalší nezamestnaní

26. apríla 2013 - (tasr)

Počet nezamestnaných v Maďarsku sa za tri mesiace do konca marca opäť zvýšil, a o niečo viac, ako analytici očakávali. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu v Budapešti, ktoré dnes zverejnila agentúra RTTNews. Presnejšie, miera nezamestnanosti v susednej krajine do konca marca vzrástla na 11,8 % z 11,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch (od začiatku decembra do konca februára). Analytici pritom odhadovali, že stúpne len mierne, a to na 11,7 %. Štatistiky tiež ukázali, že na konci marca bolo v Maďarsku bez práce 508.700 ľudí, zatiaľ čo ešte na konci februára nemalo prácu 501.900 obyvateľov v produktívnom veku. Pozitívnou správou však je, že miera zamestnanosti v sledovanom období mierne stúpla na 50 % z 49,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca februára.

Tri najväčšie odborárske zväzy v Maďarsku sa spoja

24. apríla 2013 - (tasr)

Tri najväčšie odborárske zväzy v Maďarsku sa 1. mája spoja do konfederácie, informoval dnes maďarský denník Népszabadság. Členmi konfederácie budú Celoštátny zväz maďarských odborov (MSZOSZ), Fórum spolupráce odborov (SZEF) a odborový zväz Autonóm. Nová organizácia bude presadzovať záujmy 250.000 zamestnancov. Odborárski lídri pre denník potvrdili spájanie zväzov a zdôraznili, že prišiel čas skoncovať s 20-ročnou roztrieštenosťou. Predseda MSZOSZ Péter Pataky dodal, že súčasná štruktúra nie je dostatočne účinná, preto je potrebná nová formácia.

Predseda EĽS W. Martens:

Správy o vylúčení Fideszu z EĽS nie sú pravdivé

24. apríla 2013 - (tasr)

Správy o možnom vylúčení Fideszu z Európskej ľudovej strany (EĽS) dementoval pre dnešné vydanie maďarského týždenníka Heti Válasz predseda EĽS Wilfried Martens. Podľa periodika za tlakom na maďarskú vládnu stranu stoja aj ekonomické záujmy. „Všetky správy o možnom vylúčení Fideszu sú úplne falošné. Rozhodnutia týkajúce sa členstva v EĽS sú v právomoci EPP a nie jej frakcie v Európskom parlamente (EP). Preto členovia poslaneckej skupiny nemôžu ani rokovať o odstránení Fideszu,” cituje Martensove vyjadrenie tlačová agentúra MTI. Predseda EĽS v súvislosti s kritizovanou štvrtou novelou maďarskej ústavy pripomenul, že predseda maďarskej vlády Viktor Orbán jasne deklaroval, že ak by niektoré prvky novely ústavy boli v rozpore s právom Európskej únie, tak včas urobí patričné kroky. Podľa Martensa frakcia EĽS v EP stojí pevne na strane Fideszu. Určité dusno v parlamentnej frakcii EĽS nespôsobuje opakovaný návrat maďarskej otázky, ale zavádzajúce informácie rozširované politickými protivníkmi Fideszu, dodal šéf európskeho zoskupenia strán pravého stredu.

Maďarsko je vážne znepokojené postupom Monitorovacieho výboru PZ RE

26. apríla 2013 - (tasr)

Rozhodnutie Monitorovacieho výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) spred dvoch dní odporučiť všeobecné monitorovanie Maďarska v súvislosti s nedávnou už štvrtou novelou tamojšej ústavy „vážne znepokojuje” Budapešť. Vyplýva to z vyhlásenia maďarskej vlády, ktoré dnes distribuovali v Bruseli a o ktorom informuje rakúska tlačová agentúra APA. Podľa dokumentu „okolnosti rozhodnutia výboru vyvolávajú vážne procedurálne i substanciálne pochybnosti”. Vyhlásenie pripomína, že odporúčanie prijali pomerom hlasov 21:20, pričom v rozpore s obvyklou praxou sa na rokovaní zúčastnila iba jedna spravodajkyňa, pretože tá ďalšia, Jana Fischerová z ČR, odstúpila z funkcie považujúc správu o Maďarsku za nevyváženú a jednostrannú. Výbor navyše hlasoval o kapitolách návrhu až vo štvrtok, čo je odklon od normálneho postupu, pretože by tomu malo predchádzať hlasovanie v stredu. „To môže vrhnúť tieň na transparentnosť pracovných metód výboru,” cituje APA z textu vyhlásenia maďarskej vlády. Šéf maďarskej diplomacie János Martonyi požiadal listom predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Jeana-Clauda Mignona o odloženie naplánovaného rozhodnutia vo veci na jún. S podobnou žiadosťou sa na predsedu predmetného výboru Andreasa Herkela obrátil aj maďarský minister spravodlivosti Tibor Navracsics. Maďarská tlačová agentúra MTI označila spomínané rozhodnutie európskeho orgánu za bezprecendetné od vzniku RE. Nikdy sa ešte totiž nestalo, aby sa vynorili vážne obavy súvisiace s demokraciou a právnym štátom v prípade členskej krajiny Európskej únie, ktoré by odôvodnili začatie takéhoto procesu. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) v tejto súvislosti vyhlásila, že rozhodnutie výboru jednoznačne znamená, že Európa nepovažuje Orbánovo Maďarsko za plnoprávnu demokraciu. Správa výboru namieta nielen proti obsahu opatrení obmedzujúcich demokraciu v Maďarsku, ale aj spôsobu prijímania zákonov.

Bezprecedentné rozhodnutie:

Maďarsko budú možno pre obavy o demokraciu monitorovať

24. apríla 2013 - (tasr)

Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) dnes v Štrasburgu rozhodol, že zhromaždeniu odporučí všeobecné monitorovanie Maďarska vedeného premiérom Viktorom Orbánom, informovala tlačová agentúra MTI. Podľa MTI ide o bezprecedentné rozhodnutie od vzniku RE. Nikdy sa ešte totiž nestalo, aby sa vynorili vážne obavy súvisiace s demokraciou a právnym štátom v prípade členskej krajiny Európskej únie, ktoré by odôvodnili začatie takéhoto procesu. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) v tejto súvislosti vyhlásila, že rozhodnutie výboru jednoznačne znamená, že Európa nepovažuje Orbánove Maďarsko za plnoprávnu demokraciu. Správa výboru namieta nielen obsah opatrení obmedzujúcich demokraciu v Maďarsku, ale aj spôsob prijímania zákonov, vplyvom ktorých sa iniciatívy politických a hospodárskych skupín viažucich sa k Orbánovi môžu stať veľmi rýchlo právnymi a ústavnými normami.

Brusel zvažuje napadnutie maďarskej kontroverznej ústavy

24. apríla 2013 - (sita)

Európska únia zvažuje právne kroky voči Maďarsku v súvislosti s kontroverznou ústavou, ktorú schválila vládna koalícia pod vedením premiéra Viktora Orbána. V stredu to potvrdila eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Komisia pracuje na komplexnej právnej analýze, ktorá pravdepodobne povedie k procedúram o porušení (európskej legislatívy),” povedala členka EK reportérom v Bruseli. Výkonný orgán EÚ má podľa Redingovej „vážne obavy” o súlade maďarskej ústavy s pravidlami európskej dvadsaťsedmičky. EK ešte pred dvoma týždňami varovala Budapešť, že v súvislosti s najnovšími zmenami v ústave môže opäť čeliť hrozbe sankcií. Predseda komisie José Manuel Barroso to napísal v liste adresovanom Orbánovi. „Dôrazne apelujem na vás a vašu vládu, aby sa venovala týmto obavám a rozptýlila ich rozhodným a jednoznačným spôsobom,” uviedol Barroso. Maďarský parlament, v ktorom Orbánova koalícia disponuje dvojtretinovou väčšinou, v marci novelizoval ústavu štvrtýkrát od nástupu jeho vlády k moci v roku 2010. Medzi prijatými zmenami, ktoré vyvolávajú znepokojenie doma i v zahraničí, figuruje obmedzenie právomocí ústavného súdu ako aj opätovné zavedenie opatrení označených súdom za protiústavné. Opozícia hlasovanie bojkotovala, zatiaľ čo EK iba niekoľko hodín pred ním vyzvala Maďarsko na dodržiavanie demokratických zásad. Obavy z nových ustanovení okrem Bruselu vyjadrila taktiež Rada Európy.

Právny štát, ľudské práva... - Rada Európy by mohla monitorovať Maďarsko

24. apríla 2013 - (tasr)

Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) dnes môže rozhodnúť o správe, ktorú pripravuje v súvislosti s hodnotením právneho štátu a stavu ľudských práv v Maďarsku. Informovalo o tom internetové vydanie maďarského denníka Népszabadság, ktoré sa odvoláva na sekretariát výboru. Výbor podľa textu správy navrhuje, aby sa začalo monitorovanie Maďarska a menuje rad opatrení, ktoré sa očakávajú od maďarskej vlády. Ich splnenie je podmienkou, aby sa krajina vyhla procesu monitorovania. Podľa denníka prijatie správy a začatie procesu monitoringu je v súčasnosti aktuálne z dôvodu, že môže poskytnúť dôležitú „muníciu” pre Európsku komisiu (EK) a Európsky parlament v súvislosti s vývojom v Maďarsku. EK totiž nemôže preverovať stav právneho štátu vo všeobecnosti, ale iba súlad jednotlivých právnych noriem s právnym systémom Európskej únie, Rada Európy však môže hodnotiť právny štát ako taký. Népszabadság zistil, že šéf maďarskej diplomacie János Martonyi a vicepremiér Tibor Navracsics poslali do Štrasburgu list, v ktorom žiadajú odloženie dnešného hlasovania o správe monitorovací výboru PZ RE. Sekretariát výboru denníku v tejto súvislosti potvrdil, že jeho česká konzervatívna spravodajkyňa Jana Fischerová sa v pondelok vzdala svojho mandátu, pretože mala iný názor na návrh textu správy. Napriek tomu súhlasila, aby výbor správu prerokoval. Fischerová pracovala na správe vyše dva roky spolu so švédskou liberálnou spravodajkyňou Kerstin Lundgernovou, s ktorou navštívili Budapešť už trikrát, naposledy koncom februára.

Motoristi budú môcť hlásiť výtlky a cesty v dezolátnom stave

24. apríla 2013 - (tasr)

Na Slovensko zamieril úspešný projekt Výtlky.sk. Odštartuje motoristickú anketu o Najhoršiu dieru na Slovensku. Projekt Výtlky.sk, pomocou ktorého sa už tretí rok monitoruje stav ciest v Českej republike, tento rok ohlásil medzinárodnú pôsobnosť. Svoj potenciál ponúkne aj slovenským a maďarským motoristom a správcom ciest. Web Vytlky.sk a mobilné aplikácie pre smartphony pomôžu monitorovať cestné úseky s nebezpečnými výtlkmi. Projekt je založený na koncepte efektívnej spolupráce medzi vodičmi a cestármi. Portál umožňuje nespokojným vodičom upozorňovať na zničené cestné úseky s nebezpečnými výtlkmi. „Projekt sme chceli trochu odľahčiť, či už vizuálnym štýlom alebo výzvou motoristom k nahlasovaniu cestných úsekov, ktoré sú v dezolátnom stave a výtlkov, ktoré ich štvú. Zdôrazňujeme však, že cestári a vodiči stoja na rovnakej strane barikády, a projekt Výtlky.sk má zjednodušiť komunikáciu medzi nimi,” uviedol Peter Čaník, autor projektu.

V Budapešti postavia štadión za 300 miliónov eur

23. apríla 2013 - (sita)

Maďarská vláda predstavila plány na vybudovanie nového 65-tisícového národného štadióna olympijského športového parku v Budapešti za takmer 300 miliónov eur. „Nový národný štadión bude spĺňať všetky najvyššie štandardy UEFA,“ uviedol štátny sekretár zodpovedný za šport László Vigh. Nové športovisko vznikne na mieste existujúceho Štadióna Ferenca Puskása. Súčasťou komplexu bude aj nový atletický tréningový štadión, plavecký bazén a cyklistický velodróm. Začiatok výstavby naplánovali na rok 2014, areál by mali dokončiť v roku 2017. Maďarská vláda sa pre stavbu nového štadióna rozhodla ešte na jeseň 2011, odvety absolvovali jej zástupcovia stovky rokovaní a konzultácií s rôznymi odborníkmi.

Maďarský analytik: Vypuknutie vojny na Kórejskom polostrove je málo pravdepodobné

http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-analytikvypuknutie-vojny-na-korejskom-polostrove-je-malo-pravdepodobne/92670/

Hedvigu Žákovú-Malinovú vypočul Európsky parlament

23. apríla 2013 - (tasr)

Európsky parlament sa v rámci dnešného verejného vypočutia zaoberal prípadom Hedvigy Žákovej-Malinovej. Kauza sa vyšetruje od roku 2006, kedy ju mali ako študentku napadnúť v Nitre. Po šiestich rokoch vyšetrovania jej nariadili vyšetrenie duševného stavu. Na vypočutí sa zúčastnila aj samotná Žáková-Malinová a jej advokát Branislav Jurga. “Po tom, čo profesor Labaš podľa vlastného uváženia podrobne opísal môj zdravotný stav v médiách, už viac nedokážem dôverovať odborníkom,” vysvetlila dnes v Bruseli, prečo považuje za neprijateľné ďalšie psychiatrické vyšetrenie. „Tento prípad už dávno presiahol kategóriu krivdy voči príslušníčke národnostnej menšiny. Ide o porušenie základných ľudských práv európskeho občana, čo Európska únia nemôže nechať bez povšimnutia,” podotkla vo svojom vystúpení europoslankyňa Edit Bauer (SMK). Žákovej-Malinovej sa zastala aj poslankyňa Európskeho parlamentu za KDH Anna Záborská. “Ako lekárka nemôžem súhlasiť s tým, aby sa lekárska profesia zneužívala ako zámienka na umelé predlžovanie vyšetrovania trestného činu. A ako politička som presvedčená, že štát by mal v takýchto prípadoch postupovať s maximálnym rešpektom voči ľudskej dôstojnosti obete.” Ako TASR dnes informoval asistent europoslankyne Bauer Gábor Klenovics, podľa rozhodnutia prokuratúry sa má Žáková-Malinová dostaviť 30. apríla 2013 na vyšetrenie s cieľom zistiť, v akom mentálnom a psychickom stave bola 25. augusta 2006, keď ju v Nitre napadli. “Deje sa tak napriek tomu, že už v marci tohto roku psychiatri z piatich krajín dospeli k záveru, že prípad ukazuje jasné znaky zneužitia psychiatrie. Vo svojej záverečnej správe upozorňujú, že zo zdravotného hľadiska je akékoľvek ďalšie psychiatrické a klinické vyšetrenie neopodstatnené, neetické a môže predstavovať vážny risk na znovuobjavenie syndrómu posttraumatického stresu,” uviedol Klenovics. V prípade Malinová sa vyskytli zaujímavé súvislosti. Malinovú mali napadnúť šovinisti, ako príslušníčku národnostnej menšiny. Na blúzku jej však napísali vetu “maďari za Dunay” teda názov rieky uviedli po maďarsky. Na známke obálky, ktorú mali zaslať útočníci, boli jej vlastné sliny a takýchto sporných bodov bolo v prípade ešte viacero. Dodnes nie je jasné, či si Malinová príbeh vymyslela a nafingovala útok, či ju napadli maďarskí agenti, vystupujúci ako slovenskí nacionalisti, aby sa vyhrotila národnostná neznášanlivosť, alebo sa stal skutočne ňou opísaný skutok.

Symboly nacizmu a komunizmu budú v Maďarsku obmedzené

23. apríla 2013 - (sita)

Maďarský parlament v pondelok prijal nové obmedzenia pri zobrazovaní nacistických a komunistických symbolov po tom, ako príslušné ustanovenia trestného zákonníka súd vo februári označil za protiústavné. Návrh zužujúci všeobecný zákaz na prípady, keď dochádza k narúšaniu verejného poriadku, poslanci schválili v pomere 320 ku šiestim hlasom pri dvoch zdržaniach. Predkladatelia sú presvedčení, že nové pravidlá nie sú v rozpore s právom na slobodu prejavu, ktorým argumentoval ústavný súd pri zrušení pôvodnej úpravy. Tá mala na základe vydaného rozhodnutia 1. mája stratiť platnosť, uvedenie novoprijatého návrhu do praxe je však naplánované už na 30. apríla. Maďarom tak bude naďalej hroziť stíhanie za používanie symbolov, ako sú hákový kríž, značka nacistických oddielov SS, červená hviezda či kosák a kladivo. Ústavný súd rozhodol o zrušení pôvodného článku zákonníka na základe podnetu komunistického politika Attilu Vajnaiho, ktorému v roku 2007 udelili peňažný trest za nosenie červenej hviezdy na verejnosti. Vajnai rozsudok napadol aj na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, kde uznali porušenie slobody prejavu zo strany maďarských orgánov, keďže samotná červená hviezda nemusí byť symbolom totality.

Maďarom povolili na 1. mája hviezdu. Možno len na pive

24. apríla 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)

Na Sviatok práce si Maďari môžu na ulici pokojne otvoriť fľašu Heinekenu bez toho, aby riskovali, že ich odvedú policajti. Populárne holandské pivo má v logu červenú hviezdu a na tú v Maďarsku platí do konca apríla totálny zákaz. Prvého mája však nadobudne platnosť novela zákona, ktorá zmierňuje pravidlá verejného používania symbolov totalitných režimov. Starý zákon, ktorý presadila ešte v deväťdesiatych rokoch prvá vláda Viktora Orbána, medzi zakázané symboly popri hákovom kríži, znaku SS a šípovom kríži zahrnul aj kosák s kladivom a červenú päťcípu hviezdu. Za hviezdu, ktorú si pripol na sako, boli líder krajne ľavicovej Robotníckej strany Attila Vajnai a po ňom i ďalší komunistický aktivista právoplatne odsúdení. Obaja sa však odvolali na Európsky súd pre ľudské práva a tam od maďarského štátu za porušenie slobody prejavu vysúdili odškodné. Podľa štrasburského zdôvodnenia totiž červenú hviezdu nemožno označiť výlučne za symbol totalitnej moci. Na Vajnaiho podnet sa sporným zákonom zaoberal maďarský ústavný súd, ktorý ho vo februári s platnosťou od 30. apríla zrušil. Zákonodarcom tak dal dosť času na to, aby neonacisti a komunisti Prvého mája nemohli beztrestne vyjsť do ulíc a svojimi obľúbenými symbolmi propagovať totalitné režimy. Podľa novely, ktorú parlament v pondelok prijal, bude používanie červenej hviezdy či hákového kríža naďalej zakázané, pravda, už nie plošne, ale len v prípade, keby mohlo vzbudiť verejné pohoršenie. Za pivo s hviezdou by tak nik nemal byť postihovaný. Treba dodať, že ani doteraz nebol; tento príklad však nie je až taký absurdný, ako by sa mohol zdať. Keďže polícii zákon doteraz neumožňoval posudzovať okolnosti činu a výnimku mali len vlajky cudzích štátov či predvádzanie totalitných symbolov so študijným účelom, opletačky hrozili aj za použitie piktogramov odsudzujúcich diktatúru. Začiatkom tohto roku napríklad polícia podľa portálu Index zadržala dvoch demonštrantov, ktorí proti antisemitským prejavom extrémistickej strany Jobbik protestovali transparentmi zobrazujúcimi hádzanie hákového kríža do odpadkového koša. Viacerí občianskoprávni aktivisti upozorňujú, že aj novelizovaný zákon bude možné úspešne napadnúť na ústavnom súde či v Štrasburgu. Podľa nového znenia totiž treba skúmať nie zámer použitia totalitných symbolov, čo by sa dalo objektívnejšie posúdiť, ale to, či tento čin niekoho pobúril, alebo nie. V každom prípade aktivisti Robotníckej strany si chcú vyskúšať, či strážcovia poriadku posúdia červené hviezdy na ich sakách za vyvolávanie verejného pohoršenia a ako po minulé roky ich znova odvedú z majálesu.

V Maďarsku zakázali hákový kríž aj kosák a kladivo

23. apríla 2013 - (tasr / mti)

Maďarský parlament schválil v pondelok večer novelu trestného zákonníka týkajúcu sa používania symbolov totalitných režimov. Maďarský ústavný súd zrušil vo februári príslušné ustanovenie trestného zákonníka. Ak by parlament neprijal úpravu, tak od 1. mája by bolo možné v Maďarsku beztrestne používať hákový kríž alebo červenú päťcípu hviezdu. Návrh podporili všetky parlamentné frakcie. Ústavný súd vo februári rozhodol o zrušení príslušného zákona s platnosťou k 30. aprílu s tým, že pôvodné ustanovenie trestného zákonníka je v rozpore s požiadavkou právnej istoty - v tejto súvislosti porušuje právo na slobodu prejavu a preto je protiústavné. Verejné vystavovanie komunistických alebo nacistických symbolov bolo v Maďarsku zakázané od roku 1993. Za nosenie zakázaných ľavicových alebo pravicových symbolov diktatúry, ako červenej hviezdy, kosáka a kladiva či hákového kríža, hrozila pokuta niekoľkých stoviek eur. Zrušenie uvedeného ustanovenia požadoval ešte v roku 2008 Attila Vajnai z Robotníckej strany 2006. Vajnaiho 16. novembra 2005 odsúdil súd na rok podmienečného trestu za nosenie červenej hviezdy - zakázaného komunistického symbolu. Vajnai chcel svojím počinom údajne prinútiť úrady, aby ho zatkli a aby tak mohol súdnou cestou bojovať proti zákazu nosenia komunistickej symboliky. Jeho prípadom sa zaoberal aj Európsky súdny dvor v Luxemburgu, ten však vyhlásil, že nemá vo veci súdnu právomoc. Neskôr Vajnai vyhral voči Maďarsku spor na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý konštatoval, že červená hviezda nie je výhradne iba symbolom totalitného režimu, a preto sa politik obrátil na maďarský ústavný súd, ktorý sa vzhľadom na uvedený verdikt rozhodol opakovane preskúmať ustanovenie trestného zákonníka.

Maďarské je všetko to, čo je aj slovenské

Maďarské nedorozumenia

22. apríla 2013 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)

Keď som sa vrátil z postu veľvyslanca v Budapešti, priatelia ma začali podozrievať. „Vyslali sme ťa ako liberála a vrátil si sa nám ako nacionalista,“ argumentovali. Mojou reakciou bola jednoduchá apologetika. Budapešť dokáže zmeniť i myslenie liberála. Bohaté dejiny Maďarov nás učia interpretovať aj cez prizmu „dobrých“ a „zlých“ Maďarov. Záujem o národné uchopenie procesu „zaujatia vlasti“ už od čias slávneho maliara Mihálya Munkácsyho pretrváva. Príchod Maďarov do Karpatskej kotliny pritiahne pozornosť, lebo je opradený mýtami. Princeznú Emese, dcéru skýtskeho kráľa, vo sne oplodnil dravý jastrab turul. Jej ešte nenarodený syn sa mal stať navigátorom do karpatskej budúcnosti. Álmos (álom = sen) dobyje späť pôvodnú vlasť hunských predkov, ktorú Maďarom kráľ Attila už pred vekmi „vykolíkoval“. Najväčšiu sochu vtáka turula v Európe postavili nad mestom Tatabánya. V roku 1992 ju odhalil sám prezident Árpád Göncz. Vták s roztiahnutými krídlami stoji údajne na mieste, kde Álmosov syn Árpád porazil Svätoplukove vojská, a tak si podrobil slovanských „barbarov“. Pri priateľskom rozhovore s múdrym prezidentom som sa ho nesmelo opýtal, či verí zázračnému otehotneniu Emese skrze zoofíliu. Odpovedal šibalsky: „Niečomu predsa musíme veriť.“ Vzdelaného literáta a štátnika som však preto nevyhlásil za duševne zaostalého. Reagoval som podobne ako riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti: „Maďarsko nemožno pochopiť rozumom.“ Táto nechápavosť transformuje aj myslenie liberála. To preto, lebo hľadá odpoveď na otázku: Prečo sa niekto snaží byť iným ako v skutočnosti je? Naši susedia si slobodnou voľbou vybrali čosi, čomu nespochyb­niteľne uverili. Výlučnosť, neopakovateľnos­ť, historické predurčenie, niečo typicky maďarské. Nechceme ignorovať to, čo iných robí šťastnými. Demokrati neodmietajú právo na írečité správanie a konanie iných, no nedokážu pokorne a ústretovo so všetkým súhlasiť. Trpezlivo hľadajú príčiny javu, pretože postmoderna ich k tomu posmeľuje. Nazdávam sa, že George Orwell v románe 1984 odpovedal na dilemu. Jeho hrdina Winston Smith si do kalendára napísal, že „sloboda spočíva v možnosti tvrdiť, že dva plus dva sú štyri“. Inkvizítor O'Brien však chcel dosiahnuť, aby toto tvrdenie Smith odvolal. Keď mučenie je už neznesiteľné, Smith pripustí, že dva plus dva je päť. O'Brien dočasne preruší mučenie. Keď sme konfrontovaní telesnou bolesťou, sme schopní uveriť v riešenia, ktoré zmiernia trápenie. Ak dokážeme za určitých okolností presvedčenie mo­difikovať, potom prečo? Pre vlastné dobro, by sme to nerobili? Problémom je iba to, že Smithovia vymierajú. Pokusy našich južných susedov pretvárať iných na svoj obraz neutíchajú. Viktor Orbán už dvadsať rokov tvrdí, že „život existuje aj mimo E.“. Svet treba trpezlivo presviedčať (mučiť), že fideszovské riešenia sú najlepšie. Z mučiarní maďarských inkvizítorov neexistujú únikové cesty. Historické krivdy Trianonu budú preto s nami dovtedy, kým nepripustíme, že dva a dva je naozaj päť. Koncepcia „štátoprávnej integrácie všetkých Maďarov“ je iba obnovenou starou tézou takmer sto rokov. Na trýznivé hľadanie odpovedí na sebaidentifikačné otázky básnika Attilu Józsefa „Mi a magyar most?“ odpovedáme jednoznačne. Čo je Maďar a čo je maďarské dnes? Maďar je zaujímavý sused. A maďarské je všetko to, čo je aj slovenské. Dobré aj zlé. Ibaže máme pochybnosti, či sa náš zaujímavý sused s tým stotožní. Dereše máme už len v múzeách.

Aj na juhu Slovenska sa triasla zem

http://udalosti.noviny.sk/z-domova/24-04-2013/na-juhu-slovenska-sa-triasla-zem.html

Nadránom zaznamenali zemetrasenie, cítili ho aj v Budapešti

23. apríla 2013 - (tasr)

Zemetrasenie s magnitúdou 4,8 až 4,9 zaznamenali dnes nadránom v Maďarsku, informovala tlačová agentúra MTI. Zranenia neutrpel nikto a miestni obyvatelia hlásili len mierne materiálne škody. Otrasy zaznamenali v južnej časti Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej župy, spresnila Márta Kiszelyová zo Seizmologického observatória. Epicentrum zemetrasenia bolo v hĺbke približne ôsmich kilometrov. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach v krajine vrátane hlavného mesta Budapešť, dodala pre MTI Kiszelyová. Naposledy zaznamenali v Maďarsku zemetrasenie 16. februára tohto roka, s magnitúdou 3,5.

Pri zemetrasení vznikli menšie materiálne škody v 13 obciach

Po zemetrasení s magnitúdou 4,8-4,9, ktoré zaznamenali dnes po polnoci v severovýchodnom Maďarsku, hlásili materiálne škody z 13 obcí a miest Hevešskej župy. Osoby neboli zranené. Ako informovala tlačová agentúra MTI, podľa predbežných výsledkov najviac škôd spôsobili otrasy v obci Tenk, kde bolo poškodených vyše 50 domov. Podľa vyhlásenia Celoštátneho riaditeľstva ochrany proti katastrofám (OKF) poškodenie budov a domov hlásili z mesta Heves, z Petőfibánye, Füzesabonyu, Erdőteleku a Tamabodu. Pri zemetrasení popadali škridly, poškodili sa komíny, popraskali steny a v dvoch prípadoch spadla omietka stropu. Otrasy zaznamenali o 00.28 h južne od mesta Eger. Podľa Seizmologického observatória bolo epicentrum zemetrasenia v hĺbke približne ôsmich kilometrov. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach v krajine vrátane hlavného mesta Budapešť.

Zemetrasenie pocítili mnohí, napísali o tom na spoločenských sietiach

Po zemetrasení s magnitúdou 4,8-4,9, ktoré zaznamenali dnes po polnoci v severovýchodnom Maďarsku, nefungovali servery foldrenges.hu ani seismology.hu. Otrasy pocítili mnohí obyvatelia a svoje postrehy zverejnili na spoločenských sieťach, najmä na Facebooku. Úlohou uvedených serverov je práve detailne a rýchlo informovať v prípade zemetrasenia, preto podľa spravodajského servera index.hu je tento výpadok nepríjemný. Na stránkach spoločenských sietí informovali obyvatelia o tom, ako zažili nočné zemetrasenie. Seizmologické observatórium dostalo hlásenia od občanov z Budapešti, Jászapáti či z Fótu. Príslušné orgány ráno začali s preverovaním škôd spôsobených zemetrasením. Materiálne škody hlásili z 13 obcí a miest Hevešskej župy. Osoby neboli zranené. Podľa predbežných výsledkov preverovania následkov najviac škôd spôsobili otrasy v obci Tenk, kde bolo poškodených vyše 50 domov. Podľa vyhlásenia Celoštátneho riaditeľstva ochrany proti katastrofám (OKF) poškodenie budov a domov hlásili z mesta Heves, z Petőfibánye, Füzesabonyu, Erdőteleku a Tamabodu. Pri zemetrasení popadali škridly, poškodili sa komíny, popraskali steny a v dvoch prípadoch spadla omietka stropu.

Medzinárodný projekt Etnofolk aj so slovenskými riešiteľmi

23. apríla 2013 - (tasr)

V Budapešti sa 18. apríla 2013 uskutočnilo zasadnutie riešiteľov medzinárodného projektu „Ochrana a rozvíjanie kultúrneho dedičstva ľudovej kultúry v strednej Európe” (Etnofolk), ktorý je súčasťou programu Central Europe v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ. Slovenskými projektovými partnermi sú Ústav etnológie SAV v Bratislave a Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici. Zahraničnými partnermi sú etnologické pracoviská českej, maďarskej a slovinskej akadémie vied. Etnológovia štyroch stredoeurópskych krajín pripravujú internetový portál, na ktorom budú sprístupnené archívne grafické, zvukové a audiovizuálne dokumenty o historických podobách ľudovej kultúry, ale aj informácie o súčasných formách regionálnej kultúry. Projekt je zameraný širšie ako samotná webová stránka, ktorá sa tvorí na adrese www.etnofolk.eu. Skúmajú sa inovatívne nástroje na ochranu, sprístupnenie, interpretáciu a využitie existujúcich prameňov o dedičstve ľudovej kultúry, na propagáciu tohto kultúrneho bohatstva a zlepšenie možností jeho využívania širokou verejnosťou. Na zasadnutí partneri informovali o stave prác na projekte, prerokovali aktuálne technické požiadavky na prepojenie archívnych serverov, ako aj metodologické problémy, ktoré súvisia s realizáciou jednotlivých úloh. Zaujímavú diskusiu vyvolal zámer spájať informácie o historických podobách tradičnej kultúry s jej súčasnými živými prejavmi. Partneri dospeli k dohode o ďalšom postupe prác, aby mohol byť projekt v budúcom roku úspešne ukončený. Kontakt: Tel.: 02-5296 4707, kl. 109 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ultrapravicový Jobbik by prehodnotil negatívny postoj Maďarska k vodným dielam

22. apríla 2013 - (tasr)

Maďarsko by malo prehodnotiť svoj negatívny postoj k výstavbe vodných diel, vyhlásil dnes v maďarskom parlamente predseda opozičného ultrapravicového Hnutia za lepšie Maďarsko - Jobbik Gábor Vona. Podľa spravodajského servera alfahir.hu predseda Jobbiku zdôraznil, že po uplynutí štvrťstoročia všetky krajiny majú vodné elektrárne, nemá ich iba Maďarsko. Jobbik preto považuje za dôležité, aby sa začala odborná diskusia, pretože výstavbou vodných stupňov by si Maďarsko mohlo samo regulovať v prípade sucha alebo povodní hladinu riek, okrem toho by sa znížila aj energetická závislosť krajiny. Argument, že vodný stupeň je na úkor životného prostredia, podľa Vonu neobstojí. Predseda ultrapravičiarov povedal, že na Dunaji by mali byť postavené dve vodné elektrárne a na hornom toku Drávy by mohli Maďari postaviť vodné dielo spolu s Chorvátmi. Podľa Vonu je dôležité aj hľadisko zlepšenia možnosti vodnej prepravy osôb a tovaru na maďarskom úseku Dunaja, ale i obrovský potenciál zamestnanosti takýchto projektov. Štátny tajomník rezortu národného rozvoja János Fónagy v reakcii na Vonove vyhlásenia okrem iného povedal, že postoj maďarskej spoločnosti k Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN) sa nezmenil a že otázka výroby energie z pohľadu regulácie Dunaja nie je prioritnou. Medzištátnu zmluvu o spoločnom vybudovaní a prevádzkovaní SVDGN podpísali vlády vtedajšieho Československa a Maďarska v roku 1977. Proti systému hrádzí na Dunaji sa zodvihla v roku 1980 silná vlna protestov zo strany Maďarov. Maďarsko v roku 1989 prerušilo práce na stavbe priehrady Nagymaros. V roku 1992 vtedajšie Československo prehradilo Dunaj a odviedlo na svoje územie 83 % vody rieky. Spor strany spoločne predložili Medzinárodnému súdnemu dvoru (MSD) v Haagu. Ten v roku 1997 v rozsudku zaviazal obe strany, aby rokovali a prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie cieľov pôvodnej zmluvy z roku 1977.

Maďarská rada autonómie informovala prezidenta Ádera o snahách Maďarov

22. apríla 2013 - (tasr)

O vývoji a európskom pozadí autonomistických snáh maďarských spoločenstiev informovala dnes v Budapešti delegácia Maďarskej rady autonómie Karpatskej kotliny (KMAT) prezidenta Jánosa Ádera. Ako informovala tlačová agentúra MTI, členmi delegácie bol predseda KMAT a rumunský europoslanec László Tőkés, predseda Strany maďarskej komunity (SMK) József Berényi, predseda Kultúrneho zväzu podkarpatských Maďarov (KMKSZ) Miklós Kovács a predseda Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ) István Pásztor. Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie členovia delegácie poskytli hlave štátu informácie o vývoji a európskom pozadí autonomistických snáh jednotlivých maďarských spoločenstiev, ako aj o udalostiach prebiehajúceho Roka autonómie. Účastníci stretnutia hovorili aj o úlohe regionalizmu a autonómie v systéme európskych hodnôt, o nutnosti odmietnutia kolektívnej viny, o význame zjednodušeného udeľovania občianstva a o otázkach ochrany životného prostredia v Karpatskej kotline. Členmi KMAT sú predstavitelia organizácií maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí. Rada bola založená v roku 2004 v sedmohradskom meste Oradea. Zvolal ju sedmohradský reformovaný biskup a poslanec Európskeho parlamentu László Tőkés.

Dôvera v maďarskú ekonomiku klesla

22. apríla 2013 - (tasr)

Dôvera maďarských podnikateľov a spotrebiteľov v priaznivý vývoj hospodárstva po šiestich mesiacoch vytrvalého rastu v apríli klesla a dosiahla najnižšiu úroveň od novembra 2012. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu GKI, ktorý dnes zverejnila agentúra RTTNews. Presnejšie, aprílová hodnota indexu ekonomického sentimentu (ESI), ktorý signalizuje, ako sa bude v najbližších šiestich mesiacoch vyvíjať maďarské hospodárstvo, klesla na -21,7 bodu z marcových -18,5 bodu. Prieskum tiež ukázal, že tento mesiac sa zhoršila nálada nielen maďarským podnikateľom, ale aj spotrebiteľom, pričom dôvera domácností v ekonomiku sa znížila na -38,9 bodu z -37,3 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Aj ďalší z kľúčových ukazovateľov, indikátor podnikateľských očakávaní, v apríli klesol na -15,6 bodu z marcových -11,9 bodu. Maďarská ekonomika sa v 4. štvrťroku 2012 prepadla hlbšie do recesie a jej výkon sa znížil o medziročne o 2,7 % a medzikvartálne o 0,9 %.

Zamestnávatelia sa zapojili do reformy odborného vzdelávania

Medzinárodná konferencia na tému Odborné vzdelávanie - možnosti transferu a implementácie prvkov duálneho vzdelávacieho systému, ktorá sa dnes konala v Bratislave, priniesla veľa konkrétnych a zaujímavých poznatkov. Svoje skúsenosti z fungovania duálneho systému vzdelávania priniesli zástupcovia Nemecka, Rakúska, ale aj Českej republiky a Maďarska:

http://www.aktuality.sk/clanok/227585/zamestnavatelia-sa-zapojili-do-reformy-odborneho-vzdelavania/

O duálnom vzdelávaní budú diskutovať odborníci zo zahraničia

24. apríla 2013 - (tasr)

Vo štvrtok (25. apríla) sa uskutoční v Bratislave medzinárodná konferencia o systéme duálneho odborného vzdelávania. Jej cieľom je formulovať východiská zásadných systémových a legislatívnych zmien pre vytvorenie duálneho vzdelávania. Zúčastnia sa na nej odborníci z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Čiech. „Cieľom medzinárodnej konferencie bude tiež sprostredkovanie skúseností z fungovania tohto systému v iných krajinách. Napokon súčasťou nášho duálneho systému by mali byť zásadné prvky, ktoré už úspešne fungujú v krajinách s duálnym systémom vzdelávania,” povedal dnes hovorca ministra školstva Michal Kaliňák. Konferenciu otvorí svojím príhovorom o 9.00 h minister školstva Dušan Čaplovič (Smer-SD). Nasledovať bude panelová diskusia. Vystúpia slovenskí i zahraniční zamestnávatelia či zástupcovia ministerstiev. V rámci pracovných workshopov sa bude diskutovať o partnerstve štátu a zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania, jeho zdrojoch financovania, ako aj o postavení žiaka a zamestnávateľa v tomto systéme. Organizátorom konferencie je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý odborne a metodicky zastrešuje oblasť odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.

Stredná škola v Ivanke pri Dunaji - Pôsobil tu aj významný slovenský básnik Vojtech Kondrót

22. apríla 2013 - (tasr)

Spojená stredná škola v Ivanke pri Dunaji od svojho vzniku v roku 1961 vychovala mnohých špičkových odborníkov v oblasti poľnohospodárstva. Dnes ponúka dennú atraktívnu formu štúdia v štyroch základných líniách. Absolventi školy pôsobia v mnohých agrárnych profesijných odvetviach, kde dosiahli nemalé úspechy. Raritou však nepochybne je, že na poľnohospodárskom učilišti pôsobil aj významný slovenský básnik Vojtech Kondrót. Narodil sa v roku 1940 v Bratislave. Vzdelanie získaval v Bernolákove, Senci a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako profesor matematiky a fyziky v Tvrdošovciach a Šuranoch, neskôr učil práve v poľnohospodárskom učilišti v Ivanke pri Dunaji. Od roku 1980 bol redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ, neskôr sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V 90. rokoch 20. storočia sa na čas opäť vrátil k svojmu učiteľskému povolaniu a neskôr pracoval v Národnom literárnom centre. Básnik Vojtech Kondrót vydal 14 básnických zbierok, ďalšie pre deti a v slovenskej literatúre prispel aj mnohými prekladmi z českého, no najmä z maďarského jazyka. Významný slovenský básnik Vojtech Kondrót zomrel v roku 2003 v Bratislave. Je zaujímavé pripomenúť si, ako si zaspomínal na svoje učiteľské pôsobenie v Ivanke pri Dunaji. „Prežil som s touto školou celých desať rokov. V pôvodnom domove mládeže som aj býval, dokonca s celou rodinou. Tie dni vo mne pretrvávajú.“ Súčasná riaditeľka Spojenej odbornej školy v Ivanke pre Dunaji Katarína Kubišová dodala, že škola bola pre Vojtecha Kondróta nezabudnuteľným pedagogickým i básnickým pôsobiskom. Svoje literárne schopnosti realizoval aj v školskom časopise Náš pohľad. Sám Kondrót vo svojich spomienkach uvádza príhodu na jednom z pomaturitných stretnutí na škole, keď za ním prišli žiaci a povedali mu, „vy ste nás nenaučili matematiku, vy ste nás naučili žiť.“

Zavedenie predmanželských zmlúv

Novela zakotvovala právo muža a ženy, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo, upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v ňom

http://www.teraz.sk/slovensko/predmanzelska-zmluva-obciansky-zakonnik/44006-clanok.html

Lekári z V4 chcú bojovať proti spoločným problémom v Európskom parlamente

Maďarsko každoročne opúšťa viac ako 1000 lekárov

http://www.hlavnespravy.sk/lekari-z-v4-chcu-bojovat-proti-spolocnym-problemom-v-europskom-parlamente/91841/

Zomrel najstarší slovenský archeológ Jozef Paulík

Repatriant zo Šóškútu

19. apríla 2013 - (tasr)

Vo veku 82 rokov zomrel dnes v Bratislave po krátkej a ťažkej chorobe popredný slovenský archeológ Jozef Paulík. TASR informoval riaditeľ Archeologického múzea Slovenského národného múzea (SNM) Juraj Bartík. Jozef Paulík sa narodil 30. marca 1931 v maďarskej obci Šóškút. Absolvoval budapeštianske gymnázium. Na Slovensko prišiel spolu s rodinou v rámci repatriácie v roku 1947. V roku 1955 ukončil štúdium na katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát získal v roku 1964. Jozef Paulík bol dlhoročným pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a tiež Archeologického múzea SNM v Bratislave. V roku 1956 bol spoluzakladateľom Slovenskej archeologickej spoločnosti. Jozef Paulík sa vo svojej vedeckej činnosti venoval najmä obdobiu doby bronzovej. Je autorom viacerých odborných monografií, ako napríklad Praveké umenie na Slovensku či Bronzom kované dejiny. Viedol taktiež viaceré vedecké výskumy. Už počas vysokoškolského štúdia bol na čele výskumu na Mačianskych vŕškoch pri Seredi, kde odkrýval halštatské sídlisko. Paulík takisto komplexne spracoval osídlenie devínskeho hradiska v mladšej dobe bronzovej a halštatskej. K jeho najväčším objavom patrí mohyla z doby bronzovej, objavená v roku 1974 medzi obcami Kolta a Dedinka.

Slovenské národné múzeum oslavuje 120. výročie založenia

http://www.hlavnespravy.sk/slovenske-narodne-muzeum-oslavuje-120-vyrocie-zalozenia/92622/

V. Orbán: Maďarsko si stavia zvláštny svet na spôsob Lega

19. apríla 2013 - (tasr)

Maďarsko stavia svoj zvláštny svet takmer podľa vzoru dánskej spoločnosti na výrobu hračiek Lego. Vyhlásil to dnes pri položení základného kameňa nového výrobného závodu vo východomaďarskej Nyíregyháze maďarský premiér Viktor Orbán. Hospodárska kríza podľa neho ukázala, že von z krízy sa dostanú iba tie národy, ktoré v globálnej súťaži dokážu vytvoriť niečo špecifické. Podľa tlačovej agentúry MTI Orbán povedal, že aj jeho vláda sa v roku 2010 pustila do projektu, ku ktorému je potrebná obrovská dávka nápaditosti a fantázie, rovnako ako k stavebnici Lego. „Maďari sa musia pustiť do projektu, v rámci ktorého z prvkov 21. storočia prakticky prebudovali svoju krajinu, ktorá sa kvôli rôznym vnútorným, vonkajším, historickým, politickým a hospodárskym vplyvom dostala takmer ku krachu,” konštatoval predseda maďarskej vlády a podotkol, že Maďarsko nejde cestou šablón, ale hľadá svoju vlastnú cestu. Maďarská vláda 15. apríla uzatvorila ďalšiu zo strategických dohôd so subjektmi podnikateľskej sféry. Štátny tajomník zodpovedný za zahraničné vzťahy a zahraničnú ekonomiku Péter Szijjártó podpísal zmluvu s investičným riaditeľom dánskej spoločnosti Lego Manufacturing Martinom Švejdom. Spoločnosť na výrobu hračiek, ktorej sídlo je v dánskom Billunde, založila v roku 2009 výrobný závod v Nyíregyháze. Zamestnáva tam 1200 ľudí, počet zamestnancov však plánujú rozšíriť o 250. Okrem Maďarska má výrobné závody v Česku a Mexiku. Švejda ocenil uzavretie dohody a poznamenal, že Nyíregyháza je dôležitým závodom Lega, vyrábajú v ňom všetky Duplo kocky a tvorí pätinu celkovej kapacity odlievarní spoločnosti. Súčasná maďarská vláda podpísala už takmer desiatku strategických dohôd, prvá bola vlani so spoločnosťou Coca-Cola. Podľa Orbána cieľom takýchto vzájomne výhodných dohôd je presadzovať záujmy maďarského národného hospodárstva a občanov Maďarska. „V budúcnosti budú úspešné krajiny, ktoré uzatvoria čo najviac takýchto dohôd s globálnymi spoločnosťami,” konštatoval vtedy premiér.

Znižovanie režijných nákladov domácností chcú dať v Maďarsku do zákonov

29. apríla 2013 - (tasr)

Maďarská vládna strana Fidesz navrhla, aby doterajšie i plánované znižovanie režijných nákladov domácností bolo zakotvené v zákone. Poslanci parlamentu budú o návrhu hlasovať dnes, uviedla tlačová agentúra MTI. Od 1. januára nariadila vláda 10-% zníženie ceny plynu, elektriny a dodávok tepla pre obyvateľstvo. Od 1. júla budú pokračovať v znižovaní, ktoré sa dotkne cien vodného a stočného, odvozu smetí, plynu vo fľašiach a čistenia komínov. Predseda frakcie Fideszu Antal Rogán vo februári uviedol, že z údajov Ústredného štatistického úradu (KSH) vyplýva, že štvorčlenná rodina minie mesačne na réžie 73.000 forintov (242 eur), takže ak sa pri každej položke uplatní zníženie ceny o 10 %, domácnostiam zostane v priemere o 7300 forintov viac. Maďarská vláda 6. decembra 2012 nariadila, že od 1. januára 2013 ceny plynu, elektriny a dodávok tepla pre obyvateľstvo musia klesnúť o 10 %. Kabinet v decembri zriadil štvorčlennú komisiu na kontrolu plnenia nariadenia.

„Maďarsko je pod tlakom, pretože stúplo na otlaky zahraničných firiem“

19. apríla 2013 - (tasr)

Maďarské riešenie krízy je úspešné, európske však nie. Vyhlásil to dnes v maďarskom verejnoprávnom rozhlase predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov Maďarsko je pod paľbou kritiky a pod tlakom, pretože zahraničie chce, aby sa vzdalo svojej nezvyčajnej hospodárskej politiky. „Tlačia na nás, lebo sme stúpili na otlaky ich veľkých firiem, teraz napríklad znížením režijných nákladov pre domácnosti,” zdôraznil Orbán a dodal, že je to jednoducho boj o peniaze. V súvislosti s kritikou štvrtej novely Ústavy povedal, že v prípade dlhovej brzdy jeho kabinet neustúpi požiadavkám Európskej komisie a chce o nej diskutovať, ak bude potrebné, tak aj pred európskym súdom. V sporných otázkach zverejnenia výdavkov na volebnú kampaň a možnosti presúvania súdnych prípadov predseda vlády povedal, že sú to nepodstatné veci, a aj keď nesúhlasí s postojmi predsedu EK Josého Manuela Barrosa, Maďarsko ustúpi.

Vyšší dlh na jedného obyvateľa ako SR malo vlani vo V4 už len Maďarsko

28. apríla 2013 - (tasr)

Verejný dlh Slovenska dosiahol za minulý rok 6892 eur na jedného obyvateľa, čo predstavuje medziročný nárast zhruba o 600 eur. V rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je tak dlh na hlavu vyšší už len v Maďarsku. „Kým ešte v roku 2010 sme sa najnižším dlhom na jedného obyvateľa mohli pochváliť práve my, tak v roku 2011 nás predbehli Poliaci a vlani dokonca aj Česi,” informovala analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Dlh pripadajúci na jedného Poliaka predstavoval vlani 5648 eur, na Čecha 6657 eur a na Maďara 7689 eur. V rámci krajín Európskej únie (EÚ) bol najvyšší dlh na jedného obyvateľa v Írsku (41.997 eur), pričom najlepšie na tom bolo v tomto smere Bulharsko (1004 eur). Priemer celej EÚ dosiahol v roku 2012 úroveň 21.863 eur a v rámci krajín platiacich eurom to bolo 25.838 eur. Pri porovnaní s výkonom ekonomiky sa verejný dlh Slovenska vlani vyšplhal na 52,1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Prvýkrát tak prekročil hranicu 50 %, ktorú určuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Spustil sa tak mechanizmu takzvanej dlhovej brzdy, pre ktorý bude musieť minister financií predstúpiť pred parlament a vysvetliť dôvod zvýšeného dlhu a plánované kroky v tejto súvislosti. „Napriek tomu sa nachádzame naďalej v tej lepšej polovici krajín únie. Nižší dlh v pomere k HDP ako my malo iba deväť krajín EÚ,” dodala Sadovská.

Polícia v Pécsi predviedla 18 účastníkov túry na pamiatku A. Hitlera

20. apríla 2013 - (tasr)

Polícia v juhomaďarskom Pécsi dnes predpoludním zakročila voči skupine sympatizantov nacistických hnutí, ktorí si túrou chceli uctiť pamiatku narodenín Adolfa Hitlera. Podľa servera Hvg.hu policajti predviedli na policajnú stanicu 18 organizátorov a účastníkov podujatia. Polícia Baranskej župy najskôr členov hnutia legitimovala, skontrolovala ich odev a batožiny. Potom ich predviedla na pécsske policajné veliteľstvo, aby začala voči nim priestupkové konanie za výtržníctvo. Medzi účastníkmi neonacistickej akcie boli štyria mladiství. Väčšina účastníkov bola oblečená v čiernych nohaviciach. Podľa servera Nol.hu políciu na tichý pochod upozornili obyvatelia mesta.

Rekordných 10-tisíc Maďarov na počesť obetiam holokaustu

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/278286-obete-holokaustu-si-v-madarsku-uctil-rekordny-pocet-ludi/

Budapešťania si pripomenuli Pochodom života obete holokaustu

21. apríla 2013 - (tasr)

Jedenástym Pochodom života, ktorý sa začal dnes popoludní v Budapešti, si Maďarsko pripomenulo svoje obete holokaustu. Trasu pochodu zabezpečovala polícia a v bočných uliciach stáli mikrobusy pohotovostných jednotiek. Účastníci pochodu niesli maďarské, izraelské a švajčiarske vlajočky. Švajčiarskymi vlajkami si uctili záchrancu židov, niekdajšieho švajčiarskeho diplomata v Budapešti Carla Lutza. Medzi desiatkami tisíc účastníkov boli aj veľvyslanci Izraela a USA v Maďarsku. V dave bolo vidieť aj politikov vládnucej strany FIDESZ - ministra ľudských zdrojov Zoltána Baloga a predsedu parlamentnej frakcie Fideszu Antala Rogána, ďalej predsedu opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attilu Mesterházyho a bývalých predsedov vlád Ferenca Gyurcsánya a Gordona Bajnaiho. Člen kuratória nadácie Pochod života László Bandi v úvode pochodu povedal, že cieľom podujatia je vziať si ponaučenie z holokaustu a ukázať budúcim generáciám, čo je príčinou toho, že sa každý rok spoločne zaviažeme „už nikdy viac”. „Boj proti rasizmu je v Maďarsku mimoriadne aktuálny a dôležitý, preto Pochod života má mimoriadnu váhu aj v roku 2013,” zdôraznil Bandi. Skupina ľudí pri Margitinom moste, kde sa pochod začal, vyvesila provokačný transparent s hanlivým odkazom pre izraelského prezidenta, ktorý polícia odstránila. Účastníci pochodu na nich pokrikovali „Náckovia domov!” a piskotom dali najavo svoju nevôľu. Následne došlo aj k menšej šarvátke. Polícia legitimovala tri osoby. Skupina ultrapravičiarov pripravovala na dnes manifestačnú jazdu motorkami pod názvom Pridaj plyn. Proti ich zámeru protestoval Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ), ktorý považoval jazdu za provokáciu. Motorkári však tvrdili, že chceli otvoriť iba motorkársku sezónu. Polícia jazdu zakázala po dvoch intervenciách premiéra Viktora Orbána, napriek tomu sa v Budapešti zhromaždilo zhruba 50 členov spolku a pripojili sa k inej demonštrácii. Pamätný deň holokaustu si pripomínajú v Maďarsku z iniciatívy vládnucej strany FIDESZ od roku 2001. V roku 1944 v podkarpatskom Mukačeve postavili 16. apríla prvé maďarské geto. V období od 15. mája do 8. júla 1944 odvliekli z maďarského územia 437.402 židov, z nich 95 percent do koncentračného tábora Osvienčim-Birkenau.

Extrémistickí motorkári jazdili Budapešťou aj napriek zákazu

21. apríla 2013 - (tasr)

Jazda spolku Národne cítiacich motocyklistov Budapešťou sa dnes uskutočnila aj napriek opakovanému policajnému zákazu. Predseda spolku Sándor Jeszenszky pre TASR uviedol, že kvôli policajnému zákazu dali podnet na súd, pretože ho považujú za protiprávny. Napriek zákazu sa zišlo zhruba 50 motocyklistov. Predseda Jeszenszky pred novinármi vyhlásil, že premiér Viktor Orbán zneužil svoju právomoc tým, že nariadil zakázanie podujatia motorkárov. Zdôraznil, že ich konvoj by sa nebol dotkol pochodu, ktorého účastníci si podvečer pripomenú obete holokaustu. Časť motorkárov sa napokon pripojila k demonštrácii proti devízovému zadlženiu, ktorá sa za účasti niekoľkých tisíc ľudí uskutočnila na Námestí hrdinov. Budapeštianska polícia (BRFK) v piatok zakázala už druhýkrát na dnes plánovanú jazdu spolku Národne cítiacich motocyklistov. Polícia zákaz zverejnila v sobotu na svojej internetovej stránke. Pripravovanú jazdu motocyklistov, ktorú kritici považujú za neonacistickú provokáciu, polícia už tento týždeň raz zakázala. Ultrapravicová skupina „Národne cítiaci motocyklisti” pripravila na 21. apríla v Budapešti jazdu, údajne pri príležitosti otvorenia motorkárskej sezóny. Proti ich zámeru sa ozval Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ). Zväz totiž v ten istý deň organizuje Pochod života, na ktorom si každoročne desaťtisíce ľudí pripomínajú vyvraždenie maďarských židov v koncentračnom tábore Osvienčim. Motorkári plánovali jazdu uskutočniť aj v okolí synagógy na ulici Dohány. Podujatiu dali ultrapravičiari názov Pridaj plyn, čo je podľa zväzu nepochybne asociácia na osvienčimské vyvraždenie vyše 400.000 židov plynom a súčasne aj výzva na zopakovanie tohto ohavného činu.

V. Orbán opäť nariadil ministrovi vnútra, aby zakázal jazdu motorkárov

20. apríla 2013 - (tasr)

Maďarský premiér Viktor Orbán už druhýkrát nariadil ministrovi vnútra Sándorovi Pintérovi, aby neumožnil nedeľňajšiu jazdu spolku Národne cítiacich motocyklistov. V nedeľu sa totiž koná Pochod života, ktorým si Budapešťania každoročne pripomínajú obete holokaustu. Pripravovanú jazdu motocyklistov, ktorú kritici považujú za neonacistickú provokáciu, polícia už tento týždeň raz zakázala. Orbán v piatok večer vo verejnoprávnej televízii opakovane vyzval ministra Pintéra, aby nepovolil podujatie motorkárov. Ultrapravicová skupina „Národne cítiaci motocyklisti” pripravila na 21. apríla v Budapešti jazdu, údajne pri príležitosti otvorenia motorkárskej sezóny. Proti ich zámeru sa ozval Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ). Zväz totiž v ten istý deň organizuje Pochod života, na ktorom si každoročne desaťtisíce ľudí pripomínajú vyvraždenie maďarských židov v koncentračnom tábore Osvienčim. Motorkári plánovali jazdu uskutočniť aj v okolí synagógy na ulici Dohány. Podujatiu dali ultrapravičiari názov Pridaj plyn, čo je podľa zväzu nepochybne asociácia na osvienčimské vyvraždenie vyše 400.000 židov plynom a súčasne aj výzva na zopakovanie tohto ohavného činu. Polícia najskôr jazdu povolila, potom po Orbánovej pondelňajšej intervencii zakázala. Organizátori jazdy sa obrátili aj na súd, ktorý ich podanie odmietol. Motorkári potom nahlásili podujatie so zmenenou trasou a pod iným názvom. Polícia „novú” akciu vzala na vedomie, čím jej prakticky udelila svoj súhlas.

Socialisti žiadajú Orbána, aby zakázal v nedeľu provokáciu neonacistov

19. apríla 2013 - (tasr)

Maďarská socialistická strana (MSZP) od premiéra Viktora Orbána očakáva okamžité kroky v záujme toho, aby polícia zakázala nedeľňajšiu jazdu spolku Národne cítiacich motocyklistov. Politik MSZP Pál Steiner dnes podľa tlačovej agentúry MTI pred novinármi pripomenul, že Orbán v reakcii na jeho otázku 8. apríla v parlamente nariadil ministrovi vnútra Sándorovi Pintérovi, aby v deň Pochodu života 21. apríla nepovolil v Budapešti žiadne podujatie politického charakteru, ktorým by bolo možné porušiť ľudskú dôstojnosť účastníkov pochodu. Podľa Steinera tým, ak sa „neonacistická provokácia” v nedeľu predsa len uskutoční - síce inou trasou a pod iným názvom - bude to spochybnenie Orbánovej dôveryhodnosti. Socialistický politik súčasne inicioval v rámci ministerstva vnútra previerku, ktorej cieľom je zistiť, na základe akých hľadísk polícia povolila kontroverzné podujatie. Ultrapravicová skupina Národne cítiaci motocyklisti na 21. apríla pripravili v Budapešti druhú jazdu pod názvom Pridaj plyn. Proti ich zámeru sa ozval Zväz židovských náboženských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ). Zväz totiž v ten istý deň organizuje Pochod života, na ktorom si každoročne desaťtisíce ľudí pripomínajú vyvraždenie maďarských židov v koncentračnom tábore Osvienčim. Motorkári plánovali jazdu uskutočniť aj v okolí synagógy na ulici Dohány. Podujatiu dali ultrapravičiari názov Pridaj plyn, čo podľa zväzu je nepochybne asociácia na osvienčimské vyvraždenie vyše 400.000 židov plynom a súčasne aj výzva na zopakovanie tohto ohavného činu. Polícia najskôr jazdu povolila, potom po Orbánovej intervencii zakázala a na základe organizátormi nahlásenej zmenenej trasy a názvu podujatia opäť udelila súhlas.

Bajnaiho spojenectvo Spolu-PM vyzvalo MSZP na rokovania už v lete

19. apríla 2013 - (tasr)

Volebné spojenectvo Spolu-PM (Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért) vyzvalo dnes Maďarskú socialistickú stranu (MSZP), aby namiesto pôvodne plánovaného uzatvorenia dohody začiatkom budúceho roka tieto opozičné subjekty začali už teraz v lete rokovať s cieľom dosiahnuť dohodu na jeseň. Podľa vyhlásenia expremiéra Gordona Bajnaiho, ktoré zverejnil na internetovej stránke Spolu 2014 (Együtt 2014), by témou rokovaní mohli byť v prvom rade základné princípy, ktorými by vymenili terajšiu vládu Viktora Orbána. V rámci nich by voličom zaručili, že odmietajú „politický amok” obdobia po roku 2010, ale aj návrat k obdobiu pred rokom 2010. Nasledovalo by zosúladenie odborných politických programov a napokon by rozhodli o personálnych záležitostiach, vrátane kandidáta na post predsedu vlády. Strana Spolu 2014 už oslovila podľa Bajnaiho v priebehu niekoľkých mesiacov vyše 600.000 voličov, čím sa stala druhou najväčšou demokratickou opozičnou silou a po uzatvorení spojenectva s PM tvoria subjekt, v ktorom sa sústredili sily politického stredu. Maďarsko je dnes v komplikovanejšej a hlbšej kríze, než bolo v roku 2009, za čo môže Orbánova vláda. Tá je prekážkou riešenia krízy, preto ju treba vymeniť, zdôraznil Bajnai.

Ocenili Najkrajšie knihy Slovenska 2012

http://www.hlavnespravy.sk/kultura-ocenili-najkrajsie-knihy-slovenska-2012/93588/

Vydavateľstvo Don Bosco ponúka kresťanskú literatúru aj v maďarskom jazyku

http://www.hlavnespravy.sk/vydavatelstvo-don-bosco-ponuka-krestansku-literaturu-aj-v-madarskom-jazyku/93301/

Predseda SNS: „Dnes nie sú hlavným problémom Maďari“

Andrej Danko verí, že rozhodnutie o vylúčení Slotu otvorí novú etapu v živote SNS

http://www.hlavnespravy.sk/a-danko-verim-ze-rozhodnutie-o-vyluceni-j-slotu-otvori-novu-etapu-v-zivote-sns/93374/

Slotovci bez Slotu

26. apríla 2013 - (Peter Morvay - Sme)

SNS sa zbavila Slotu, ak by sa však zbavila aj primitívneho slotovského nacionalizmu, prišla by o svojich prirodzených voličov. Jána Slotu sa určite dotkol nevďak jeho bývalých nasledovníkov a obdivovateľov, ktorí ho vylúčili z rodnej strany. Nemá sa však čo čudovať ani urážať. SNS bola od vzniku po novembri 1989 zmesou primitívneho nacionalizmu s rovnako primitívnou lačnosťou po válovoch a pohodlnom živote, ktoré mal ten nacionalizmus jej funkcionárom zaistiť. Na tom sa dodnes nič nezmenilo, so Slotom oba základné piliere strany len ešte viac vynikli. Lačnosť Slotovi zaisťovala vernosť jeho súdruhov, pokiaľ im pomáhal v dosiahnutí válovov. A rovnako mu zaistila kopanec, keď sa Slota na ceste za válovmi stal nepríjemnou prekážkou. Slotovi lokaji sa jednoducho zachovali, ako ich to Slota učil, a príklad svojho šéfa sledovali aj v tom, ako s ním samým naložili. Slotovo vylúčenie nenaznačuje otvorenie novej etapy v živote SNS ani ochotu prejsť sebareflexiou, ako tvrdil nový šéf strany Andrej Danko. Na politike, metódach a podstate SNS sa nič zásadne nezmení ani zmeniť nemôže. Strana môže prejsť miernou úpravou vizáže, snažiť sa odstrániť to, čo ju robilo vyslovene smiešnou a čo už bolo pri ceste za válovmi kontraproduktívne. Hodí sa jej mať nových lídrov, ktorí nebudú na verejnosti tak často opito bľabotať a nebudú sa navzájom verejne vulgárne urážať, ako to robili Slota s Malíkovou. Metódy hrabania verejných peňazí by tiež neškodilo trochu sofistikovať, úroveň nástenkového tendra bola aj na slovenské pomery príliš úbohá. Možno sa dočasne zmení primárny nepriateľ, ako naznačujú Dankove slová, „dnes nie sú hlavným problémom Maďari, ale Brusel”, keď bude mať vedenie strany dojem, že je to práve výhodnejšie. Tak ako musel mečiarizmus prejsť miernou kultiváciou a stať sa pragmatickejším, aby z neho bol rovnako úspešný ficizmus, dá sa podobný vývoj očakávať aj v SNS. Zmeniť sa viac než len odstrániť najsmiešnejšie výhonky by však v prípade SNS bolo príliš a opäť kontraproduktívne. Prirodzeným voličstvom SNS sú tí, ktorých dokážu osloviť najbazálnejší, najprimitívnejší nacionalizmus, xenofóbia, rasizmus a závisť. To je jediná časť voličského spektra, kde sa dokáže uplatniť a nemá schopnejšieho konkurenta. Ani väčšina Smeru síce proti podobnej ideológii a podobnému voličstvu nemá zásadné výhrady, z taktických dôvodov (potreba medzinárodného uznania a potreba získať si aj širší okruh voličov) ich však nemôže osloviť naplno. Rôzne extrémistické a neonacistické skupinky, ešte radikálnejšie než SNS, zase nedokázali prejsť vývojom, aký napríklad v Maďarsku zvládol Jobbik, aby mohol osloviť viac voličov. Navyše sa im nepodarilo podchytiť ani frustráciu mnohých voličov z krízy, túto úlohu opäť úspešnejšie zvládol Smer. Spoločenská požiadavka na priamočiary a vulgárne podávaný primordiálny nacionalizmus však (aj) na Slovensku existuje a bude existovať a je prirodzeným prostredím pre SNS. Takže Slota odchádza, slotovci nám však na krku zostanú.

Slotovi ľudia pripravujú odvetu

26. apríla 2013 - (Peter Tkačenko - Hospodárske noviny)

Jána Slotu sa predseda SNS Andrej Danko zbavil, no v strane naďalej zostávajú jeho prívrženci a pripravujú odvetu. „Už som zachytil prvé mená nespokojných v strane, sú to Marián Janušek a Igor Štefanov,” vyhlásil včera na tlačovke Danko. Štefanov aj Janušek boli ministrami výstavby a obaja sú obvinení v kauze tzv. nástenkového tendra. Obom v minulosti nový šéf strany odporučil pozastavenie členstva do vyšetrenia kauzy a neprekážal by mu ani ich prípadný odchod. „Mňa osobne to dosť teší,” reagoval na ich sťažnosti po odvolaní Slotu. Janušek ani Štefanov však Dankovi odchodom z SNS radosť neurobia. „Nikam sa nechystám, nemám dôvod odchádzať. SNS je dobrá strana s dobrým programom,” povedal pre HN Janušek. Podobne reagoval Štefanov. Vylúčenie Slotu a súčasné vedenie strany odmietli komentovať. Keď Slotu z SNS vyhodili prvý raz, Pravú SNS s ním zakladal aj Dušan Švantner. Vylúčenie dlhoročného predsedu sa mu nepáči ani teraz. „Poškodí to SNS, špinavá bielizeň sa má prať doma,” povedal pre HN. Švantner hovorí, že na Slotu mal síce „ťažké srdce”, lebo ho nechal odvolať zo stoličky banskobystrického krajského predsedu, no Danko podľa neho nie je pre SNS riešením. Odchod zo strany však nechystá ani on. Naznačil, že by bola potrebná ďalšia výmena vo vedení. Spolieha sa na to, že časom vedúce posty dostanú ľudia, na ktorých bude hrdý a prinavrátia SNS stratené pozície. Danko pripúšťa, že vylúčenie dlhoročného predsedu bolo riskantné. „Som si vedomý, že som akoby vystrelil z Auróry, urobil som buď veľké politické rozhodnutie alebo politické harakiri.” Korekcie napriek tomu nepripúšťa. Hlavný terč kritiky SNS sa po novom podľa Danka preorientuje z Budapešti na Európsku úniu. „Hlavným problémom už nie sú Maďari, ale Brusel,” tvrdí. Odmieta ďalšiu integráciu, kým Brusel nepovie, kedy životná úroveň Slovákov dosiahne západnú Európu. Maďarskej karty sa však celkom nevzdáva. „Maďarskú kartu SNS nikto nikdy nevezme.” Pracovať chce tiež na zlepšovaní koaličného potenciálu, prvé ovocie podľa neho prinieslo už vylúčenie Slotu. „Mám veľa pozitívnych reakcií a mám pocit, že očakávanie politického trhu v tejto časti sme naplnili,” povedal HN. Priestor na spoluprácu vidí okrem Smeru-SD aj v KDH, SDKÚ-DS aj SaS. Silu SNS na politickom trhu chce vyskúšať v prezidentských voľbách, do ktorých postaví vlastného kandidáta. Analytik Ján Baránek z výskumnej agentúry Polis vraví, že štandardizácia môže SNS prospieť, ak ju Danko myslí úprimne. „Presmerovanie agendy od Maďarov na Brusel je legitímne, ja to oceňujem. Je dobré, ak zaznievajú aj takéto názory.” Kľúčové bude zodpovedanie otázky, či Slota viac voličov na seba viazal, ako ich odpudzoval.

Komentár: Slotova maďarská stíhačka parkuje na smetisku

24. apríla 2013 - (Michal Trško - pluska.sk)

Človek ako Ján Slota kedysi rozhodoval o zložení vlády, dohadoval v parlamente zákony, formoval budúcnosť našej krajiny. Pre mnohých je skvelá správa, že toto všetko už je minulosťou. - Ján Slota je v očiach súčasnej verejnosti jedným z ľudí o ktorých platí, že čím menej o nich počujete, tým lepšie. A zrejme sa blíži čas, keď už o ňom nebude počuť vôbec. Ak by hoci aj chcel kandidovať za primátora Piešťan, ako píše týždenník Plus 7 DNÍ, pravdepodobnosť jeho úspechu je mizivá. Teraz, keď už ho vyhodili aj z materskej SNS, zostáva len otázka prečo to urobili. Dotlačil ich k tomu naozaj Róbert Fico, ktorý si hľadá potenciálneho koaličného partnera? Možnosť, že si Andrej Danko (Slotov nástupca na mieste šéfa SNS) vstúpil do svedomia sa všeobecne nepredpokladá. Môže za tým ale samozrejme byť aj zlé hospodárenie. Slota sa z politiky strácal dlhé roky a dnes už pri ňom nezostal nikto. Najskôr vtedajšieho šéfa národniarov odmietli „jeho“ Žilinčania. Na mieste primátora ho v roku 2006 nahradil nevýrazný Ivan Harman. V meste už bola taká nálada, že ak by kandidoval hoci aj súdok kapusty, Slotu by porazil. Najslávenejší slovenský tankista sa však so svojou partajou už skôr dostal do prvej Ficovej vlády a hoci zdrvený, zradu svojich dovtedajších voličov pomerne ľahko rozchodil. Začalo sa totiž nevídané eldorádo. SNS sa začala venovať nástenkovým tendrom, eurofondom a všeobecne všetkému, z čoho kukali ľahké zisky. Dlhodobo fungovala maďarská karta a nacionalizmus vždy prehlušil rozumné názory. V prezidentskej kampani bol dobrý aj Ivanovi Gašparovičovi, Róbert Fico by ťažko našiel koaličného partnera, ktorého by mohol viac ponížiť. Členovia SNS boli za svojim šéfom však pevne zomknutí. Hoci o jeho podivných kšeftoch hovorilo celé Slovensko, jeho najbližší sa tvárili, že sa nič nedeje. Strata akéhokoľvek záujmu o problémy voličov však Slotu a jeho SNS dostala nakoniec mimo parlamentu a pomaly aj mimo verejného diania. Grobianstva je tak v našej politike menej, metódy zostali.

Fico: Pozor na populistov

19. apríla 2013 - (Pavel Novotný - Hospodárske noviny)

Najskôr zobral do svojej prvej vlády národniarov Jána Slotu, kvôli ktorým sa vnútri strany európskych socialistov ocitol v dočasnej izolácii. Potom si sám vymenil s politikmi v Budapešti niekoľko tvrdých poznámok. Jeho vládu poznačili Slotove ostré protirómske a protimaďarské útoky, kauza zbitej študentky Hedvigy Malinovej či boj o Slovenský dom v Mlynkoch. Teraz premiér Robert Fico hlási boj proti tomu, s čím jeho samého spájali v čase vládnutia so Slotom. Jedine prosperita nám pomôže zabrániť šíreniu populizmu a nacionalizmu, ktoré sa tak šíria v časoch krízy,” povedal včera Fico pred stovkami hostí konferencie Globsec v Bratislave. Fico bol na otváracom dni najväčšieho bezpečnostného podujatia v strednej Európe jedným z hlavných rečníkov. Proti nacionalistom by sa podľa neho mala spojiť celá Európa. Len tak sa podarí poraziť pretrvávajúcu krízu a opäť naštartovať rast ekonomiky. Experti však majú pochybnosti, či zo strany predsedu vlády ide o skutočnú sebareflexiu po tom, ako bol sám v minulosti obviňovaný z populizmu. Dôvodom sú napríklad jeho kroky v sociálnej oblasti. „V prvom rade je premiér Fico populista v tom zmysle, že upravil Zákonník práce, aby sa odvďačil odborárom,” pripomenul pre HN politológ Ján Baránek. Politika druhej Ficovej vlády sa však podľa analytikov od tej prvej predsa len odlišuje. Premiér aj v čase napätých vzťahov, ktoré vyvolali kontroverzné kroky šéfa maďarskej vlády Viktora Orbána týkajúce sa napríklad volebného práva pre zahraničných Maďarov, odmieta prilievať olej do ohňa. Vyhýba sa akýmkoľvek slovným útokom na Budapešť. „Existuje rozdiel medzi prvou a druhou vládou Roberta Fica. Je potešujúce, že sa už nehrá nacionalistickou kartou,” dodal Baránek.

Šéfa maďarskej diplomacie vykoľajila otázka slovenského novinára

18. apríla 2013 - (sita)

Maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi sa domnieva, že súčasné problémy vo vzťahoch medzi Bruselom a Budapešťou sú vo veľkej miere dôsledkom nedorozumenia. Vyjadril sa tak počas rozhovoru pre agentúru SITA počas prebiehajúceho bezpečnostného fóra GLOBSEC v Bratislave. Martonyi zdôraznil, že hlavným cieľom Maďarska je, aby zákony jeho právneho systému boli v súlade s princípmi fungovania EÚ. Šéf maďarskej diplomacie sa preto nazdáva, že kľúčový je vzájomný dialóg a objasnenie sporných oblastí. Otázka na potenciálne plány maďarskej vlády zmeniť kritizované časti ústavy však šéfa diplomacie viditeľne rozladila, no potvrdil, že vláda už predložila niekoľko textov do parlamentu. Podotkol, že Európska komisia prijaté zákony naďalej skúma a zvažuje ďalšie kroky voči vláde premiéra Viktora Orbána. Následne však uviedol, že takúto otázku neočakával a nemá záujem ďalej pokračovať v rozhovore. „Debatujeme s Európskou komisiou. Potvrdili sme svoj záväzok k základným európskym normám a princípom. Minulý týždeň bolo množstvo legislatívnych návrhov predložených do parlamentu v záujme ich implementácie. Myslíme si, že tieto texty osvetlia kontroverzné oblasti. Napríklad sa to týka situácie okolo bezdomovcov alebo cirkví. Veríme, že po kompletnej právnej analýze bude veľká časť nezhôd a nedorozumení odstránená,” povedal Martonyi, ktorý sa následne postavil so slovami, že rozhovor považuje za ukončený. Ako dôvod uviedol, že nepredpokladal takúto otázku, napriek tomu však v rámci „zdvorilosti” na ňu odpovedal.

Na knižnom festivale v Budapešti prezentovali román Rút Lichnerovej

21. apríla 2013 - (tasr)

Román slovenskej spisovateľky Rút Lichnerovej Anna Regina prezentovali dnes na jubilejnom XX. ročníku Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu. „Som veľmi rada, že kniha oslovuje nielen Slovákov, ale aj Maďarov a ďalších čitateľov,” povedala pre TASR autorka, ktorá vyjadrila presvedčenie, že maďarských čitateľov oslovila v prvom rade literatúrou. „Pre mňa je to naozaj to, čo presahuje človeka. Skrátka literatúra je umenie a umenie zaujme viac ako rôzne nejaké politické, alebo národnostné záležitosti,” dodala. Román, ktorý vyšiel v maďarskom preklade Kláry Kórtvélyessy v prestížnom maďarskom vydavateľstve Európa v roku 2012, sama autorka opísala ako súčasnú prózu, ktorá sa opiera o fakty 18. storočia. „Anna Regina bola manželkou Samuela Mikovíniho - polyhistora a myslím si, že velikánskej osobnosti 18. storočia a vlastne cez ňu, cez jej myšlienky, a aj cez jej život, cez skúsenosti, sa to všetko odkrýva a dáva do súvislostí. Vlastne na tých faktoch, na takých epizódach to nakoniec vyrastie,” priblížila Lichnerová. Spisovateľka od roku 1982 pracuje v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde je od roku 1991 vedúcou Galérie Jozefa Kollára. Z jej prozaickej tvorby vyšli knihy V Kremenisku (1989), Šahíziho tabía (1994), Slepá rybka (1998), Rieka, príbeh bielej, tyrkysovej a ružovej (2000) a napokon Anna Regina (2006). Na budapeštianskom festivale ponúkli verejnosti takmer 50.000 knižných titulov, z ktorých vyše 300 boli novinky. Čestným hosťom jubilejného ročníka podujatia, ktoré sa začalo 18. apríla. apríla, je Taliansko. Veľkú cenu Budapešti odovzdali na otváracom ceremoniáli francúzskemu spisovateľovi Michelovi Houllebecqovi. Organizátori festivalu pozvali hostí z 25 krajín sveta.

Otvorili XX. Budapeštiansky medzinárodný knižný festival

18. apríla 2013 - (tasr)

Takmer 50.000 knižných titulov, z ktorých je vyše 300 noviniek, predstavia na XX. ročníku Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu, ktorý dnes otvorili v Miléniovom parku. Čestným hosťom jubilejného ročníka podujatia, ktoré potrvá do 21. apríla, je Taliansko. Veľkú cenu Budapešti odovzdali na otváracom ceremoniáli francúzskemu spisovateľovi Michelovi Houllebecqovi. Organizátori festivalu pozvali hostí z 25 krajín sveta, medzi nimi aj zo Slovenska. V nedeľu je na programe prezentácia románu slovenskej spisovateľky Rút Lichnerovej s názvom Anna Regina.

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2013 - http://www.programturizmus.hu/tdestination-budapesti-nemzetkozi-konyvfesztival.html

Maďari chcú zlúčiť regulačný úrad s centrálnou bankou

18. apríla 2013 - (sita)

Maďarská centrálna banka by mala prevziať dozor nad finančnými trhmi, ktoré doteraz vykonávala nezávislá inštitúcia. O chystanom zlúčení regulačného úradu s centrálnou bankou špekulovali médiá v Maďarsku už minulý týždeň. Maďarská vláda chce, aby úlohy nezávislého úradu pre dohľad nad finančnými trhmi (PSZAF) prevzala tamojšia centrálna banka. Potvrdil to vo štvrtok poslanec maďarského parlamentu za vládnu stranu Fidesz Antal Rogán. „Práve teraz je to na programe,” povedal Rogán na stretnutí Americkej obchodnej komory v Maďarsku. „Európska centrálna banka sa tiež usiluje o prevzatie čo najväčších právomocí v oblasti dohľadu, takže to bude v súlade s medzinárodnými a európskymi tendenciami,” dodal poslanec. Predstaviteľ vládnej strany pripustil, že za dohľad nad akciovým trhom a sektorom poisťovníctva by mohla zodpovedať nezávislá inštitúcia. Príslušnú legislatívu by podľa neho mohla vláda predložiť parlamentu ešte pred letnou prestávkou. O chystanom zlúčení regulačného úradu s centrálnou bankou špekulovali médiá v Maďarsku už minulý týždeň. Takýto krok by ešte viac upevnil pozíciu guvernéra centrálnej banky, ktorým sa stal minulý mesiac bývalý minister hospodárstva György Matolcsy. Jeden z najbližších spojencov premiéra Viktora Orbána pred nástupom do čela inštitúcie zaviedol sériu neštandardných opatrení, ktoré znepokojili investorov a medzinárodné inštitúcie. Medzi najspornejšie kroky patrilo zavedenie najvyššej bankovej dane v Európe a zoštátnenie súkromných penzijných fondov.

Maďarsko pod paľbou v europarlamente

18. apríla 2013 - (euractiv.sk / tasr / mti)

Európska komisia obvinila počas plenárnej diskusie v Európskom parlamente Maďarsko z porušovania európskej legislatívy a nerešpektovania vlády zákona. Diskusia s poslancami Európskeho parlamentu o tom, či sú nedávne zmeny v maďarskej ústave v súlade s európskym právom rozdelila Parlament podľa politických línií. Európska ľudová strana, ktorej je Orbánov Fidesz členom, maďarského premiéra podržala. Líder európskych liberálov Guy Verhofstadt naopak požadoval otvoriť procedúru podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorá umožňuje sankcionovať členský štát v prípade, že porušuje spoločné európske hodnoty napríklad pozastavením hlasovacích práv. „Ak to Európska komisia neurobí, aspoň my v Parlamente by sme na to mali mať odvahu“, vyhlásil. Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová zodpovedná za spravodlivosť a základné práva prezentovala v europarlamente dlho očakávanú pozíciu Komisie k ústavným zmenám, ktoré Parlament v Budapešti schválil ešte 11. marca. Podľa Redingovej zmeny naznačujú, že vláda chce svojou dvojtretinovou parlamentnou väčšinou prevalcovať ústavný súd. To vraj predstavuje ohrozenia základného demokratického princípu bŕzd a protiváh, teda vzájomnú kontrolu jednotlivých zložiek moci - legislatívy, exekutívy a súdnictva.

Ak bude Komisia pokutovať, vyberú to z daní

Redingovej sa navyše nepáči klauzula, ktorá umožňuje zaviesť ad hoc daň, v prípade, že Komisia uloží Maďarsku pokutu za porušenie európskeho práva. Už dnes sa Maďarsko nachádza v dvoch procedúrach, na konci ktorých môže prísť z Komisie pokuta (predčasný odchod do dôchodku pre sudcov a nezávislosť úradu na ochranu osobných údajov). „Je skutočne rozumné, aby občania zaplatili vždy keď štát zlyhá v rešpektovaní práva EÚ?“ pýtala sa Redingová. Občania tak podľa nej zaplatia hneď dvakrát. Prvýkrát tým, že sa nerešpektujú práva garantované európskym právom a druhýkrát, že za to zaplatia peniazmi. „To by mohlo podkopať autoritu Súdneho dvora EÚ a mohlo by to zo strany Maďarska predstavovať porušene povinnosti spolupracovať v dobrej viere podľa článku 4 (3) Zmluvy o Európskej únii.“ Viktor Orbán ústavné zmeny pred europoslancami obhajoval s tým, že sú potrebné na to, aby z Maďarska vypudili zostatky dedičstva komunizmu. V komentári, ktorý pre EurActiv.com napísala maďarská ministerka pre európske záležitosti, Enikő Győri uvádza, že krajina má pokiaľ ide o rešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ako aj maďarského ústavného súdu čistý štít. Ako príklad uvádza zmeny v zákone o médiách a postavení súdnictva, ktoré krajina pod tlakom EÚ urobila. Redingovej sa ale nepozdáva ani zmena, ktorá administratívnemu orgánu umožňuje presúvať súdne spisy z jedného súdu na druhý. „Ak by sa aplikovala na prípad, ktorý súvisí s právom EÚ mohlo by to otvoriť otázku nekompatibility s povinnosťou poskytnúť nápravné prostriedky pre efektívnu právnu ochranu a právo na spravodlivý súdny proces ako ho definuje Charta základných práv“. „Každý má právo na jasné určenie toho, ktorý sudca sa bude jeho prípadom zaoberať.“

Politická reklamy

Treťou ústavnou zmenou, ktorá Redingovú znepokojuje, je obmedzenie politickej reklamy počas predvolebnej kampane, vrátane volieb do Európskeho parlamentu. Politická reklama má byť dovolená len vo verejnoprávnych médiách. „Je dôležité poznamenať, že diváci a poslucháč súkromných médií predstavujú 80 % populácie.“ Komisia môže tento Parlament ubezpečiť, že bude naďalej trvať na tom, aby sa legislatíva dostala do súladu s právom EÚ a princípom vlády zákona“, povedal Redingová europoslancom.

Pozície

Írska ministerka pre európske záležitosti Lucinda Creighton uviedla, že na Rade sa o situácii v Maďarsku zatiaľ nediskutovalo a zdôraznila, že je na Európskej komisii ako strážkyni zmlúv, aby kontrolovala dodržiavanie európskych noriem. Luxemburský europoslanec za skupinu EĽS Frank Engel uviedol, že „maďarská vláda má dobré argumenty na podporu svojich tvrdení, že si počína dobre, no opozícia má tiež dobré argumenty pre opak. Je to ďalšia sterilná diskusia“, povedal „Nemôžeme spochybňovať rozhodnutia len na základe toho, že boli prijaté dvoj-tretinovou väčšinou.“ Šéf skupiny eurosocialistov v EP Hannes Swoboda tvrdo ústavné zmeny kritizoval, podľa neho obmedzujú práva a penalizujú občanov. Kritike podrobil aj nárast antisemitizmu v Maďarsku. Rebecca Harms, jedna z predsedníčok skupiny Zelených povedala: „Miešame sa do vnútorných záležitostí preto, že vláda zákona a občianske práva sú srdcom európskeho projektu. Ak zostanú prázdnymi slovami vzdávame sa podstaty tohto projektu.“ Maďarský europoslanec za skupiny ECR Lajos Bokros hovorí: „Orbán stále hovorí, že západ je skazený a obracia sa namiesto toho na autoritársky východ. Sám si pritom taký režim vyvára.“

Ďalšie kroky: Európsky parlament bude v júni hlasovať o správe „Situácia základných práv v Maďarsku: štandardy a prax“.

Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu

23. apríla 2013 - (sita)

Maďarská centrálna banka v utorok znížila úrokové sadzby o štvrtinu percentuálneho bodu na nové historické minimum 4,75 %. Menovú politiku uvoľnila deviaty mesiac v rade s cieľom podporiť zotavenie ekonomiky. K rozhodnutiu prispela rekordne nízka inflácia, ktorá sa vďaka zníženiu cien energií nachádza na úrovni 2,2 %, teda najnižšie za 38 rokov. Redukciu úrokov začali v auguste minulého roka stúpenci voľnej menovej politiky, ktorých do centrálnej banky vymenoval parlament kontrolovaný vládnou stranou Fidesz. Sadzby odvtedy klesli celkovo o 225 bázických bodov. Nový guvernér maďarskej centrálnej banky György Matolcsy, ktorý patrí medzi najbližších spojencov premiéra Viktora Orbána, tento mesiac oznámil program na podporu úverov pre malé podniky v objeme 2,1 mld. USD. Matolcsy pred nástupom do funkcie tvrdil, že mandát centrálnej banky jej umožňuje podporovať vládnu ekonomickú politiku, ak plní svoje ciele v oblasti cenovej a finančnej stability.

Rast hrubej mzdy v Maďarsku sa zrýchlil

18. apríla 2013 - (tasr)

Tempo rastu priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa vo februári zrýchlilo, ale o niečo menej, ako ekonómovia predpovedali. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu v Budapešti, ktoré dnes zverejnila agentúra RTTNews. Štatistiky ukázali, že priemerná hrubá mesačná mzda v susednej krajine sa vo februári zvýšila medziročne o 2,7 %, čo je viac ako v januári, keď vzrástla o 2,5 %. Analytici, ktorých oslovila agentúra RTTNews, však očakávali, že stúpne o 2,8 %. Podľa najnovších údajov aj medziročné tempo rastu čistých príjmov v Maďarsku sa vo februári mierne zrýchlilo, a to na 4 % z januárových 3,9 %.

Ukradnutú bustu Rákócziho v obci Borša po oprave znovu osadili pred kaštieľ

18. apríla 2013 - (tasr)

Bronzovú bustu kniežaťa Františka Rákócziho II., ktorú zlodeji rozrezali na tri kusy, tento týždeň po oprave znovu osadili pred kaštieľ v obci Borša v okrese Trebišov. Náklady na zreštaurovanie boli podľa Ľudovíta Laczkóa, predsedu občianskeho združenia Ferenca Rákócziho II., zhruba 3750 eur (1,1 milióna forintov). „Je vo veľmi peknom stave, ešte krajšia, ako bola pred krádežou,” uviedol Laczkó pre TASR. Opravu vykonal maďarský reštaurátor László Gere z Budapešti. Na obnovu busty po jej nájdení vyhlásilo združenie finančnú zbierku. Podobizeň Rákócziho (1676-1735), vážiaca 180 kilogramov, je teraz pevne ukotvená. Ak by ju chcel niekto znovu odniesť, musel by tak podľa Laczkóa urobiť aj s podstavcom. Na jej bezpečnosť by mal v budúcnosti dohliadať kamerový systém. Busta zmizla z podstavca v noci na 1. marca. Rozrezanú ju krátko potom našli policajti v garáži pri rodinnom dome v Borši spolu s bronzovou sochou vtáka Turula ukradnutou v obci Svätuše. Z krádeže obvinili troch mužov z Trebišovského okresu vo veku 21 - 33 rokov. Sochy mali smerovať do zberných surovín, motív národnostnej neznášanlivosti nezistili. Pred renesančným kaštieľom, kde sa Rákóczi narodil, stála jeho podobizeň od roku 1969. Po krádeži a nutnej oprave ju tam opätovne osadili v utorok 16. apríla. Bustu v roku 1907 zhotovil maďarský sochár Ede Mayer (1857-1908). „Chceli by sme nájsť nejakých potomkov po tom sochárovi a pozvať ich sem,” uviedol Laczkó. Na renesančnom kaštieli v týchto dňoch dokončujú opravu strechy s nákladmi zhruba 32.000 eur, ktoré v rámci grantu poskytlo maďarské ministerstvo zahraničných vecí. Kaštieľ by mal prejsť kompletnou rekonštrukciou do roku 2016, kedy bude 340. výročie narodenia vodcu najväčšieho stavovského povstania proti Habsburgovcom v Uhorsku. Spoločnú slovensko-maďarskú podporu projektu s využitím eurofondov oznámil maďarský prezident János Áder na februárovom stretnutí so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom.

Najsexi herec Tom Hiddleston stvárni hrdinského Maďara, vojnového fotografa Roberta Capu

19. apríla 2013 - (sita)

Anglický herec Tom Hiddleston si zahrá v snímke Capa v réžii Paula Andrewa Williamsa. Stvárni slávneho maďarského vojnového fotografa Roberta Capu. „Jeho život vnímam ako hrdinský. Maďar, ktorého vyhodili z Maďarska, pretože písal proti fašizmu, presťahoval sa do Nemecka, odkiaľ ho ako Žida vyhostili a potom sa presťahoval do Francúzska, kde svoj život zasvätil boju proti fašistickej moci,“ vysvetlil pre magazín ShortList herec, ktorého nedávno vyhlásili za najsexi herca. Hiddleston plánuje v rámci prípravy na úlohu dôkladne preskúmať fotografov život. „Ako osobnosť bol nesmierne charizmatický, dynamický, vitálny a energický,“ uviedol. „Chcem ísť na miesta, kde žil a ktoré navštívil, prečítať si o ňom knihy, preštudovať jeho fotografie a rozhodne sa plánujem naučiť, ako fotil,“ dodal. Úlohu prijal po tom, ako sa jej vzdal Andrew Garfield. Účasť odriekla aj Gemma Arterton. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa začne nakrúcanie.

„Odkedy Tatry spravujú Slováci, ide to s nimi dolu vodou“

Berky Jariabok vidí Slovensko len svojou frustrovanou veľkomaďarskou optikou

Nelichotivý článok o Slovensku v Népszabadságu sa v európskom priestore stal len ďalším kamienkom v našej pošramotenej mozaike. Slovenské médiá ho obišli s vlažným záujmom. Dalo by sa dokonca povedať - a bolo by to presnejšie - s vášnivým nezáujmom. Avšak v ostatných krajinách Európskej únie vyvolala reportáž popredného maďarského reportéra Berkyho Jariabka (pochádza z Modrého Kameňa, preto to priezvisko) pochybnosti o Slovensku a jeho mieste v Európe:

http://babarik.blog.sme.sk/c/326419/Berky-Jariabok-a-vyhra-Ficom.html

21. apríla - Deň materskej škôlky

Viaže sa ku dňu narodenia nemeckého pedagóga Friedricha Wilhelma Augusta Fröbela (1782), tvorcu systému predškolskej výchovy založenej na detskej hre. Fröbel založil ako prvý materské škôlky (Kindergarten). Tie sa v druhej polovici 19. storočia rozšírili po celom Nemecku. Jeho vplyv sa neskôr prejavil v predškolských výchovných inštitúciách v Európe i Amerike.

Ilustračná snímka: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=407723412659974&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Svetový deň Zeme

Ilustračné snímky:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407903155975333&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

22. apríl patrí medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí - Čistenie miest, prírody a vodných tokov

Tvár klimatickej zmeny (The Face of Climate change) je v roku 2013 motto Svetového dňa Zeme pripadajúceho na 22. apríl. Vyhlásil ho v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson. Organizácia Spojených národov (OSN) na ten istý deň, 22. apríla, vyhlásila v roku 2009 v rezolúcii A/RES/63/278 Medzinárodný deň Matky Zeme (International Mother Earth Day). S týmto názvom sa slávi od roku 2010. Na Slovensku sa už niekoľko rokov pri príležitosti Dňa Zeme organizujú akcie zamerané najmä na čistenie miest, prírody a vodných tokov. V rezolúcii OSN sa ďalej uvádza, že slovné spojenie Matka Zem, v niektorých jazykoch aj Zem živiteľka, odráža vzájomné prepojenie medzi Zemou, prírodnými ekosystémami a človekom. Podľa internetovej stránky earthday.net sa má v pondelok 22. apríla tohto roku okolo miliardy ľudí na svete zapojiť do mnohých podujatí na ochranu Zeme. Svetový deň Zeme vyhlásil v roku 1970 ešte ako Deň Zeme americký senátor Gaylord Anton Nelson (4.6.1916-3.7.2005). Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v prostredí, v ktorom sa pohybovali. Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň Zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis Hayes. Podľa jedného zo zdrojov sa na ňom zúčastnilo 20 miliónov ľudí. Najmä ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí poukazovali na fakt, že planétu Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. Aktivisti i ekológovia od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Adresátom výziev sa stala aj široká verejnosť s tým, aby neostávala ľahostajnou k stavu, v akom je a do akého sa postupne dostávala Zem. Svetovým sa Deň Zeme, ako uviedlo na svojej stráne Ministerstvo životného prostredia SR, stal v roku 1990, keď začalo pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme na kalifornskej Stanford University.

Svetový deň Zeme

V súčasnosti patrí 22. apríl medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. Vo svete ho slávia milióny ľudí; počet krajín sa pohybuje za 180. Podujatia pri príležitosti Svetového dňa Zeme na úrovni celého sveta pripravuje a organizuje mimovládna organizácia Earth Day Network (EDN). Založili ju organizátori prvého Dňa Zeme v roku 1970. EDN sa považuje za hnaciu silu podujatí na záchranu Zeme a na to, aby sa v človeku pohlo svedomie.

Waldorfské školy - Rozumieť človeku, vidieť svet a deje v súvislostiach

Štát rozhoduje o osude waldorfskej školy na Slovensku už 12 rokov

http://www.hlavnespravy.sk/skolstvo-stat-rozhoduje-o-osude-waldorfskej-skoly-na-slovensku-uz-12-rokov/90956/

S Igorom Furdíkom o dotáciách ÚSŽZ na projekty krajanov

http://www.youtube.com/watch?v=V2nWYKqC2LU&;feature=player_embedded

26. apríla 2013 - (uszz.sk)

Apríl je na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) mesiacom tradične tvorivým a aj pracovne nasýteným. Našich krajanov, spolky, vzdelávacie či kultúrne inštitúcie, ktoré si podali žiadosti o dotácie na projekty v roku 2013, zaujíma v tomto kontexte udeľovanie dotácií na podporu kultúrnych, vzdelávacích, mediálnych a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí smerujúcich k zvyšovaniu národného povedomia, zachovaniu identity slovenskosti a rozvoju slovenského jazyka. Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, hodnotí v rozhovore s Ľudom Pomichal vstupnú fázu posudzovania projektov a návrhov na dotácie, akcentujúc pritom odbornú kompetentnosť pracovníkov úradu a objektivizujúci aspekt pri ich udeľovaní. Okrem problematiky dotačného systému I. Furdík informuje o blížiacich sa kultúrnych podujatiach s účasťou krajanov, v ktorých je ÚSŽZ aktívny ako spoluorganizátor: 46. ročníku Palárikovej Rakovej a 48. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

Paláriková Raková tlieskala Divadlu VHV z Báčskeho Petrovca

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/326/palarikova-rakova-tlieskala-divadlu-vhv-z-bacskeho-petrovca

Výtvarné vnemy žiakov ako prejav posolstva slovenskosti

Súťažná prehliadka výtvarných prác Slovensko, krajina v srdci Európy - Impulz pre Slovákov žijúcich v zahraničí

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2695/vytvarne-vnemy-ziakov-ako-prejav-posolstva-slovenskosti

Ľudovít Markušovský zomrel pred 120 rokmi

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/220

Patrí aj Slovensku

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/831-udovit-markuovsk-patri-aj-slovensku

271. výročie narodenia Samuela Tešedíka

Jedna z najvýznamnejších osobností Slovákov na Dolnej zemi - Nar.: 20. apríla 1742 v obci Albert (na území dnešného Maďarska)

Stretnutie slovenských a maďarských turistov na Veľkom Miliči

http://serbak.blog.sme.sk/c/262763/nadpis.html

Izra, Veľký Milič a hrad Füzér

http://serbak.blog.sme.sk/c/326649/Izra-Velky-Milic-a-hrad-Fuzer.html

Priateľstvo a spolupráca na linke Pilíš - Slovenský raj

Slovenská samospráva v Mlynkoch navštívila obec Mlynky (na Slovensku)

15. apríla 2013 - (oslovma.hu / Žurnál Rádia Regina Košice)

Slovenská samospráva v Mlynkoch navštívila obec Mlynky (na Slovensku)

Vedeli ste, že existujú dve obce Mlynky? Jedna je v Slovenskom raji a druhá v Slovákmi obývanom Pilíši neďaleko Budapešti. Členovia Slovenskej samosprávy v Mlynkoch na pozvanie tamojšieho obecného zastupiteľstva v dňoch 15. a 16. apríla 2013 navštívili Mlynky na Slovensku. Obe obce Mlynky chcú nadviazať cezhraničnú spoluprácu. Okrem rozvíjania tradičných foriem vzájomnej spolupráce a priateľstva spoločnými silami chcú viac rozbehnúť cestovný ruch. Podpilíšskym školákom, ako aj ďalším obyvateľom rovnomennej obce hostitelia v Slovenskom raji ponúkajú obrovské zľavy a výhody, Pilíšania zase môžu pomôcť prilákať do rajských Mlynkov turistov z Maďarska, resp. pomôcť svojim Tiež-Mlynčanom spoznávať Maďarsko. Na stretnutí Mlynčanov s Mlynčanmi (prvom svojho druhu) nechýbali ani tradičné slovenské halušky či borovička. Slovenskí poslanci spod Pilíša si v Slovenskom raji vychutnali aj adrenalínovú jazdu ratrakom a na skútri. Očarilo ich množstvo snehu, veľké zjazdovky, no kochali sa aj krásnymi výhľadmi na Vysoké Tatry, či Kráľovu Hoľu. Vydarenú návštevu Pilíšanov rajskí Mlynčania opätujú už čoskoro, 26. mája 2013 sa totiž zúčastnia V. Pešej túry Pilíšanov - výstupu na vrchol (pre nich nie príliš vysokého) Pilíša pod názvom „Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva“.

Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406584626107186.1073741833.147596498672668&;type=3

Audio: www.oslovma.hu/XXX/MlynMlyn.mp3

Video: http://www.stv.sk/online/archiv/regionalny-dennik?date=2013-04-15&;id=53064&playerType= (od 00:15:30 do 00:17:25)

Rok Cyrila a Metoda - http://www.teraz.sk/rok-cyrila-a-metoda

Po stopách pamiatok z Blatnohradu - Pribinovo sídlo v Panónii

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/952-blatnohrad-pribinovo-sidlo-v-panonii

Najstarší nápis v hlaholike našli v Maďarsku

Vďaka kniežaťu Koceľovi vyučovali v Blatnohrade v staroslovienskom jazyku krátku dobu solúnski bratia

26. apríla 2013 - (tasr)

Na území Slovenska a Českej republiky sa napriek intenzívnemu archeologickému výskumu zameranému na veľkomoravské obdobie doposiaľ nenašla pamiatka, na ktorej by bolo zachytené hlaholské písmo zostavené Konštantínom-Cyrilom: v Maďarsku takúto historickú vzácnosť od roku 2009 majú. Zaslúžil sa o to skúsený archeológ z Maďarskej akadémie vied Miklós Béla Szöke, ktorý už 15 rokov odkrýval v dedine Zalavár tajomstvá bývalého slovanského sídla Blatnohrad, po nemecky Mosaburg. Ten vybudoval neďaleko Balatonu knieža Pribina, ktorého z Nitry vyhnal Mojmír I., spolu so synom Koceľom. Práve vďaka kniežaťu Koceľovi vyučovali v Blatnohrade v staroslovienskom jazyku krátku dobu solúnski bratia. Vykopávky v tejto lokalite odhalili základy pevnosti, cirkevných stavieb (medzi nimi i vtedajší najväčší chrám v strednej a východnej Európe zasvätený sv. Hadriánovi), ako aj obytnú časť a množstvo hrobov. Počas vykopávok v lete v roku 2009 sa v priekope, ktorá delila niekdajšie hradisko od cirkevnej časti, našiel keramický úlomok s hlaholským nápisom. Nález črepu z 9. storočia, na ktorom je krížik a zlomok hlaholského nápisu (dva a pol písmena), dokázal, že v tomto dávno zaniknutom mestskom sídle sa používalo písmo, ktoré zostavil pre Slovanov byzantský učenec Konštantín. Nález tejto vzácnej keramiky možno podľa Szőkeho datovať do obdobia, keď ešte Cyril a Metod žili a Blatnohrad navštívili. Predtým boli považované za najstaršie hlaholské texty pergamenové Kyjevské listy z prelomu 9. a 10. storočia a kamenné dosky z Chorvátska, pochádzajúce z 10. a 11. storočia.

Bude stáť v Maďarsku slovenské súsošie Cyrila a Metoda?

24. apríla 2013 - (tasr)

Maďarská dedina Zalavár (bývalý slovanský Blatnohrad) žije cyrilometodským dedičstvom. Je historicky dokázané, že na tomto mieste pobudli u kniežaťa Koceľa, syna Pribinu, byzantskí učenci Cyril a Metod. Učitelia miestnej základnej školy, nesúcej meno solúnskych bratov, zaraďujú do výuky lekcie o Cyrilovi a Metodovi a spolu so žiakmi pripravujú na ich počesť kultúrny program (tento rok bude 24. mája). Populárny starosta Zalaváru István Berkenyés má radosť, keď do jeho historickej obce prichádzajú čoraz častejšie Slováci, aby navštívili archeologický park a prehliadli si pamätníky venované apoštolom Slovanov (od bulharského autora) a kniežatám Pribinovi a Koceľovi (dar Slovinska z roku 2005), ako aj postupne odkrývanú Pribinovu pevnosť a sakrálne pamiatky z 9. storočia. Medzi pamätníkmi doposiaľ chýba dar od Slovákov, pre ktorých má cyrilometodské dedičstvo kľúčovú národno-štátnu úlohu. Je veľmi pravdepodobné, že v tomto jubilejnom roku, kedy si pripomíname 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, sa to zmení. Základný kameň pre slovenské súsošie apoštolov Slovanov bol položený už v roku 2007 za účasti starostu Zalaváru Istvána Berkenyésa a veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Juraja Migaša. Dôstojné miesto, hneď pri vstupe do areálu archeologického parku, už máme. Je veľmi pravdepodobné, že tento rok by na doske so základným kameňom malo byť umiestnené umelecky hodnotné dielo. Samospráva budapeštianskych Slovákov, v spolupráci s našou ambasádou v Maďarsku, na tom intenzívne pracuje.

Blatnohrad / Zalavár - Za unikátnym cyrilometodským dedičstvom do Maďarska

23. apríla 2013 - (tasr)

Doposiaľ len málokto vie, že v Maďarsku sa nachádza miesto so živým cyrilometodským dedičstvom. Ide o neveľkú obec Zalavár, ktorá leží vo východnej časti Maďarska, neďaleko jazera Balaton. Nachádza sa tu pomerne rozsiahly archeologický park, na ktorom je súsošie solúnskych bratov i základná škola sv. Cyrila a Metoda. Zalavár leží na území historického mesta Blatnohrad, hlavného sídla slovanského Blatenského kniežatstva, ktoré vybudoval v močaristom území knieža Pribina v polovici 9. storočia, po tom, ako ho z Nitry vyhnal v roku 833 knieža Mojmír I. Toto územie Pribinovi daroval v roku 846 východofranský kráľ Ľudovít Nemec. V Blatnohrade Pribina postavil okrem pevnosti i viacero kostolov, ktoré maďarskí archeológovia postupne odkrývajú. Za vlády Pribinovho syna Koceľa (861-876) sa z mesta stalo sídlo slovienskej vzdelanosti. Historické pramene a životopisy Konštantína a Metoda uvádzajú, že apoštoli Slovanov sa tu zastavili spolu so svojimi žiakmi počas cesty do Ríma v roku 867. Knieža Koceľ bol oslovený myšlienkou slovienskej liturgie a nechal vyškoliť asi 50 mladých učeníkov. Koceľ sa následne zaslúžil o vysvätenie Metoda za veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa v roku 869. Vďaka maďarským a slovenským vojakom sa v ostatných rokoch stáva Zalavár miestom, kde si oba národy nielen spoločne uctievajú dejiny, ale prispievajú aj k budovaniu dobrých susedských vzťahov. Vojenskí biskupi László Bíró (iniciátor myšlienky) a František Rábek si tu za účasti maďarskej a slovenskej vojenskej jednotky v ostatných dvoch rokoch pripomenuli sv. Cyrila a Metoda. Pri ich pamätníku zneli začiatkom júla počas sviatku solúnskych bratov hymny oboch štátov. Rodí sa nová tradícia, ktorá má šancu prerásť do širšieho medzinárodného rozmeru.

Slovanské / slovenské korene vzniku Uhorska

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/514-slovanske-slovenske-korene-vzniku-uhorska

Slováci v Maďarsku - bezdomovci v rodnej zemi?

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/513-slovaci-v-maarsku-bezdomovci-v-rodnej-zemi

Slováci v Maďarsku sú pôvodní obyvatelia

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/565-slovaci-v-maarsku-su-pvodni-obyvatelia

Slováci sú autochtóni Plešských hôr

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/557-slovaci-su-autochtoni-pleskch-hr

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=410056035760045&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Najzáhadnejšia postava uhorského maliarstva

Maliar Ladislav Medňanský (Mednyánszky) sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove. Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Jeho krajinárske maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. Zomrel 17. apríla 1919.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/755-najzahadnejia-postava-uhorskeho-maliarstva

Ako spraviť fotky z mobilu krajšími?

Základom dobrej fotografie je dobrý fotograf

http://webmagazin.teraz.sk/technologie/uprava-fotografia-smartfon-iphone/665-clanok.html

Slováci vytvorili náhradu kože - Umelá koža môže pomáhať pacientom

Lepšie ako kúsky od prasiat či mŕtvych darcov

http://tech.sme.sk/c/6783439/slovaci-vytvorili-nahradu-koze.html

Unesené dievčatko našli v Maďarsku pri matke

http://www.webnoviny.sk/slovensko/unesene-dievcatko-nasli-v-madarsku-p/665242-clanok.html

Fándly „urážal“ františkánov, až skončil v kláštornom väzení u nich

Katolícky farár z dediny Naháč pri Trnave, slovenský spisovateľ Juraj Fándly (nar. 1750) s obľubou satirizoval triky františkánov pri žobraní medzi ľudom, až ho cirkevná hierarchia odsúdila za neposlušnosť do kláštorného väzenia práve k františkánom. V roku 1790 si Juraj Fándly odsedel deväťdňový trest v ich kláštore v Trnave:

http://kebisek.blog.sme.sk/c/327168/Fandly-urazal-frantiskanov-az-skoncil-v-klastornom-vazeni-u-nich.html

László Szigeti: Pochopiť rozumom, pokojne

19. apríla 2013 - (László Szigeti - komentare.sme.sk)

Čím viac Maďarov zuteká z Karpatskej kotliny, o to silnejšie prevládne v zostávajúcich vedomie, že nikto a nič nemá právo odpísať ich z vlastného sveta. Počas nesúvislej debaty zrazu len počujem: vypíšu ťa z národa! Nikto z prítomných po týchto slovách neprotestuje. Je nás viac ako desať, sedíme u priateľa v obývačke. Maďari. Majú deti v škôlkarskom veku. Pridržiavajú sa široko ponímaného spoločenského tepla sálajúceho z práce, starostlivosti a lásky.

Horliví pokračovatelia revizionizmu

Spomínajú zaradom spoločenstvá s revizionistickou ideológiou, ktoré pôsobia v Dunajskej Strede, mládežnícke združenie Via Nova či spolky označované menami sv. Štefana a Petra Pázmánya, spájané s mestskými poslancami za Stranu maďarskej komunity. To sú tí umiernenejší. Spolu s primátorom mesta a jeho poslaneckými kolegami sú oddanými aktivistami orbánovského politického revizionizmu, alebo ako sa v Pešti vraví, „štátoprávnej integrácie všetkých Maďarov“. Ich tlačoviny a zvyčajné národné spomienkové historizovanie sa nesú v znamení propagácie práva Maďarov na nastolenie historickej spravodlivosti. Ich kritika smeruje hlavne voči neoddiskutovateľne úzkoprsej, illiberálnej menšinovej politike Slovenskej republiky, ktorá nebrzdí, ale naopak urýchľuje asimiláciu menšín, no vymedzujú sa aj voči Maďarom náchylným „zradiť národ“. Slovenskú ľudskoprávnu a menšinovú politiku síce kritizuje aj hlavný terč ich zásahu - maďarsko-slovenská zmiešaná strana, no o Moste-Híde SMK tvrdí, že už z charakteru tejto strany vyplýva podpora slovenskej asimilačnej politiky. Zo správ, výberu tém, redakčnej práce či dramaturgie nimi kontrolovanej mestskej televízie priamo vyžaruje jednostrannosť silno pripomínajúca časy totalitnej autocenzúry. Zásady ich doktríny odzrkadľujú deformované chápanie slobody v postkomunistických spoločnostiach. Vonkoncom ich nezaujíma, že zo zorného uhla modernejších životných foriem preferujúcich schopnosť obnovy sú oni reprezentantmi intelektuálnej inflácie maďarského života, bojovníkmi dusivého provincializmu. Sú na to hrdí! V tom sú horlivými pokračovateľmi maďarského politického revizionizmu, ktorý po roku 1989 oživil Miklós Duray.

Menej zraniteľná politika

Ich obranný reflex katapultoval Bélu Bugára z predsedníckeho kresla Strany maďarskej koalície s účelovým obvinením hospodárskej záujmovej skupiny kdesi v pozadí. Pred marcovým kongresom strany v roku 2007 Bugár dospel k dvom ťažkým rozhodnutiam. Na jednej strane chcel oslabiť vnútrostranícky status spomínaného guru maďarského revizionizmu na Slovensku, Miklósa Duraya, lebo eliminácia maďarského národného radikalizmu by bola zákonite oslabila aj slovenský národný radikalizmus, ktorý programovo brzdil menšinové zákonodarstvo a uplatňovanie menšinovej legislatívy. Na druhej strane Béla Bugár uvažoval rovnako ako jeho rumunský náprotivok Béla Markó - vedome sa pripravoval na koniec kariéry straníckeho lídra a pokladal za svoju povinnosť do nasledujúcich volieb predsedu v roku 2009 stihnúť to, čo dosiahol Markó a Rumunský zväz maďarských demokratov v bojoch s národným radikálom Lászlóom Tőkésom. Bugár by bol rád docielil, aby jeho nástupca už riadil stranu bez významnejšieho vplyvu durayovského hodnotového sveta. Domnieval sa, že v štátoch, kde maďarská menšina môže hrať rozhodujúcu úlohu v parlamente väčšinového národa, treba zabezpečiť dostatočnú vážnosť úsiliu o samostatnosť a sebaurčenie, pretože takáto menšinová politika je oveľa menej zraniteľná. A to nielen doma, ale aj v Maďarsku v politických bojoch za vlastné národné záujmy a ich duchovný obsah.

Bugárova chyba

Dve Bugárove rozhodnutia vznikli z budúcnostných dôvodov, obsahovali však v sebe nebezpečenstvo radikálnej operácie. Bugár, presvedčený o svojej nenahraditeľnosti, podcenil potrebu ľudskej a funkcionárskej pokory a absentovala pritom aj analýza rizík inštitucionálnych štruktúr maďarského politického revizionizmu. Tej sa totiž maďarskí zástancovia revízie na Slovensku takisto ako jej umiernení kritici opatrnícky vyhýbali od pádu komunizmu. O týchto rizikách padla reč len zriedkakedy, z prinútenia, rovnako ako v kruhoch proeurópskych elít v Maďarsku. Spomínaná Bugárova ľudská slabosť, vyplývajúca najmä z taktizovania a zanedbaného dialógu, bola napokon zavŕšená omylmi, ktoré hnali vodu na mlyn Miklósa Duraya a jeho početných radikálnych stúpencov. Tí poľahky k sebe pritiahli aj jeho vyzývateľa Pála Csákyho. Keby však delegáti z Galanty na čele s Józsefom Berényim neprebehli na kongrese SMK na druhú stranu a nezaručili tak tesné víťazstvo tandemu Duray-Csáky, s veľkou pravdepodobnosťou by na Slovensku dodnes fungovala len jedna maďarská strana, v ktorej by Bugár mal podobný status ako dnes Markó v RMDSZ. Už len samotná existencia maďarsko-slovenskej strany Most-Híd založenej v júni 2009 bola dôkazom toho, že viac ako polovica aktívnych maďarských voličov na Slovensku odmieta národný radikalizmus. A to je aj vzhľadom na celomaďarský a celoslovenský priemer isto úctyhodné. Z viacerých aspektov nazerajúc je predsa len poľutovaniahodné, že v marci 2007 Bugár neoznačil svojich kandidátov na predsedu. Keby tak bol urobil, József Berényi by sa zrejme riadil trpezlivosťou a vedomím politického hodnotového rebríčka a nedal by sa zlákať na druhú stranu. Berényi odvtedy pokladal za dôležité viackrát zdôrazniť, že v ním vedenej Strane maďarskej komunity je rola Duraya celkom marginálna. To nie je náhoda. Odchodom Bugára sa totiž posilnila funkčná sila politického revizionizmu, „štátoprávna integrácia všetkých Maďarov“ sa stala posvätným krédom, východiskovým bodom sebaurčenia strany, fundamentom jej ideového systému. SMK bez Bugára, nasledujúc národno-strategické predstavy Fideszu jednoznačne ukázala, že princíp (a dôstojnosť) historickej sebaidentifikácie slovenských Maďarov podriaďuje národno-strategickej vôli vodcovskej strany v materskej krajine. A slovenskí Maďari, ktorým ani toto nestačí, nasledujú Jobbik, ktorý si na vlajku pripol územnú revíziu.

Pod strechou veľkého Maďarska

Jobbik si svoje štruktúry buduje na Slovensku od novembra 2012. V mestečku, kde žijem, funguje ich regionálne centrum pod názvom Občianske združenie Za zachovanie Maďarov. Odkedy parlamentný poslanec Jobbiku István Szávay aktivizoval tunajších sympatizantov strany od Žitného ostrova až po Medzibodrožie, politický revizionizmus Fideszu a územný revizionizmus Jobbiku kráčajú ruka v ruke a ich aktivisti vo svojich maďarských inštitúciách a nespočetných občianskych združeniach na Slovensku usilovne napĺňajú „všemaďarskú spoločnú vec“. Prísne oddelení politickou spolupatričnosťou, pritom myšlienkovo jednotní, ako tí, ktorí sa názvom síce líšia, ale podstatou sú rovnakí. Presne v tom duchu, ako sa vyjadrilo vedenie študentskej samosprávy komárňanskej Univerzity Jánosa Selyeho, keď z dôverného pracovného materiálu Jobbiku vyplynulo, že ich neoficiálnym slovenským partnerom je mládežnícke združenie SMK Via Nova a úzke, možno povedať priateľské kontakty majú aj so študentskou samosprávou komárňanskej univerzity. Jej zástupcovia v otvorenom liste informovali: „Je dôležité povedať, že s každým zástupcom politického a spoločenského života, ktorý nám ponúkne pomoc, sme ochotní rokovať, ak vyhľadá univerzitu a jej študentov s dobrým úmyslom. A to platí aj pre Jobbik. Môže nás iba tešiť, keď politické strany pokladajú našu prácu za hodnú podpory.“ Bolo by potrebné analyzovať, z akého dôvodu títo vysokoškolskí funkcionári pokladajú za dôležitú podporu rasistickej a militantnej strany, ktorá sa usiluje dostať pod strechu „Veľkého Maďarska“ šesťdesiatštyri niekdajších žúp a ktorá Rómov, Židov a migrantov pokladá za menejcennú rasu.

Dobrí a zlí Maďari

Dozvedám sa, že v mojom mestečku je už aj Bar Turul. Podľa môjho mladého priateľa sa štamgasti baru riadia osobitým kódexom správania, ktorý si sami vytvorili a ktorý vykazuje neklamné znaky násilia. Predsudky, hovorím mu. Že by naozaj? opýta sa a v očiach mu čítam, že náš vzťah ku strachu nie je možné vysvetliť. Iný mi zase rozpráva, že v kaviarni Domu podnikateľov sedeli s priateľom už dlhšiu chvíľu, keď zistili, že sa ocitli uprostred otvorene revizionistického stretnutia. Väčšinou mládenci medzi dvadsať a tridsať - doslova viseli na perách rečníka, ktorý oproti nim pôsobil mimoriadne udržiavane a elegantne a svojím vojenským vystupovaním pútal pozornosť. Prednášal o neochvejnosti tisícročnej maďarskej mravnej tradície, ktorá si zachová životaschopnosť len vtedy, ak napriek všetkým vonkajším a vnútorným hrozbám pomenujeme, kto je dobrý Maďar a kto zlý! Úlohu sprostredkovateľa pluralitných názorov prevzal na seba Komárňanský salón (mohli by sme ho nazvať aj Salón u bielej vrany) a na marec ohlásil debatu Ferenca Gyurcsánya s Oliverom Boldoghym, ktorý onoho času listom informoval slovenské ministerstvo vnútra o prijatí maďarského občianstva, na čo mu ministerstvo, takisto písomne, oznámilo, že na základe zákona o štátnom občianstve ho automaticky vymazali zo zoznamu slovenských občanov. Podľa organizátorov diskusného večera na sociálnych sieťach mnohí protestovali proti účinkovaniu Gyurcsánya, radikálni aktivisti nekompromisne vstúpili do akcie a keďže sa vyhrážali fyzickou likvidáciou, organizátori napokon ustúpili. Vzdali sa? Nie. Popierajú, že by sa im strach v krvi zmenil na nehmotný íverčok. A napriek vyhrážkam tvrdo strážia štatút pochybovačov, čo dokazuje aj článok jedného z organizátorov uverejnený v denníku Új Szó. József Gazdag informuje, že dostali už sprava aj zľava, boli už vyhlásení za „militantných pravičiarov“ aj „za zradcov vlasti a národa“. „Čo je to za jav, táto delirická opozícia hlbokých a plytkých, hustých a riedkych Maďarov? Čo je to za štvavý jednohlasný chór, ktorý chce vkusu nanútiť uniformu šitú v straníckych centrálach? Kto sú tí krikľúni, ktorí vám na najmenší popud vynadajú do liberálov, židov, nacistov?“ Gazdagove myšlienky bolia, lebo hovoria o vojne, v ktorej je vždy odvaha jestvovať ako humanista.

Mystický dar

Hĺbku úpadku spoločnosti si nikto nevie predstaviť, len tušiť možno, kde je jeho dno. Prax deliacej ideológie „dobrých“ a „zlých“ Maďarov je fetišizovaním národného povedomia. Fetišizovanie je príbeh formovania monolitickej nátlakovej psychózy. Z vlastnej podstaty popiera alternatívne možnosti, nenúteného ducha polemiky. Sebaistotu vlastného hodnotenia garantuje eliminovaním sebakritiky. Akúkoľvek kritiku hodnotí ako útok a týmto devalvuje hodnotu odbornosti. Svojimi limitovanými schopnosťami dokáže vytvárať len kvázimožnosti, je schopné iba udržiavať rôzne varianty nemohúcnosti. Preto nielen za národno-strategické, ale aj hospodárske počiny myslené akokoľvek dobre, platí celá spoločnosť zväčša obrovskú cenu. Fetišizované národné vedomie je zajatcom kolektívneho ja. Jeho rozhodnutia, prejavy a činy sú determinované vlastnými falošnými formami poznania. Je jediným vychutnávačom delíria, ktoré samo navodilo. Partikulárny jednotlivec ho nevidí zvonka, ale mystickým spôsobom sa s ním stotožní. Preňho aj schopnosť rozlišovať spojenie „dobrý Maďar“ a „zlý Maďar“ je mystický dar, ktorý v sebe obsahuje v prvom rade požehnanie a príkaz sebaobrany. Fetišizované národné povedomie monolitickou silou usiluje o svoje prijatie, jeho propaganda je doktrinárska. Keď narazí na radikálnejší odpor, stáva sa arogantnejším ako obvykle. Mali by sme vedieť, koľko Maďarov z Maďarska či za hranicami vyhnalo z nášho spoločenstva po zmene režimu roku 1989. Jeho stále arogantnejšie aktivity cez politický, spoločenský, kultúrny a náboženský vývoj dnes už neklamne ukazujú, že exody Maďarov za ostatných dvadsať rokov nemožno pripísať len na vrub chybnej transformácie a finančno-ekonomickej krízy.

Cesta do raja

„Čo je to za nočnú moru?“ pýta sa vo svojom článku József Gazdag. Netreba to nafukovať, mohol by som odpovedať so zľahčujúcim mávnutím, podobne ako nedávno pri káve jeden známy politik SMK, ktorý ma „odmávol“ pri otázke príležitostného prepletenia jeho strany a zástancov Jobbiku na Slovensku. Orbánovský malomeštiacky pseudorevolučný boj za slobodu a s ním geneticky príbuzná jobbikovská malomeštiacka politika gýča stvorili takú masovú základňu presahujúcu štátne hranice, ktorá bude ešte ďalšie desaťročia žiť vo viere, že bdelé oko vyššej mocnosti urovnáva cestu do raja pre všetkých dobrých Maďarov. A popri tom, ako sa s obrovským úspechom táto báza rozrastá, spôsobuje vytriezvenie z kolektivistických ideí u popieračov exkluzivity, vyznávačov kvalitného výkonu, u mladých s otvoreným duchom. Oni sa zatrpknuto pozerajú na to, čo vidia na panmaďarskej palete, lebo ako na Maďara hľadia na každého, kto sa za Maďara pokladá. Fetišizované národné povedomie, ktorého aj najjemnejšie gesto vyžaruje násilie, si ich preto postupne napichuje na hrot pomyselnej ihly. Mnohí z nich preto opustili tento pobláznený priestor. Možno však predpokladať, že čím viac Maďarov zuteká z Karpatskej kotliny, o to silnejšie prevládne v zostávajúcich vedomie, že nikto a nič nemá právo odpísať ich z vlastného sveta. Ani pomocou národných prízrakov, ani ekonomicko-politickým diletantizmom.

P. S.

Podľa Fiodora Ivanoviča Ťutčeva, neochvejného zástancu všeslovanskej (inak aj panslávskej) vzájomnosti, „Rusko nemožno pochopiť rozumom“. Mysticizmus básnika 19. storočia mal veľký vplyv - od Dostojevského cez Jesenina až po Solženicyna - na všetkých, ktorí verili vo vykupiteľskú silu nekonečnej ruskej stepi a tajomnej ruskej duše. Orbánizmus vďaka idei všemaďarskej jednoty a radikalizmu národnej nezávislosti vytvoril masovú základňu, ktorá so strašnou účinnosťou mýtizuje vykupiteľskú silu panmaďarskej duše. Veď aj poukazuje, a to čoraz častejšie, na ázijský pôvod Maďarov. Ako keby týmto chcel vierohodne orámovať obraz namaľovaný o sebe: Maďarsko nemožno pochopiť rozumom. To je dnešná výzva. Na každej strane hranice.

Maďarská verzia textu vyšla v denníku Népszabadság 13. apríla 2013.

László Szigeti (1949) je zakladateľ a riaditeľ vydavateľstva Kalligram.

Prečo ste sa nepostarali o dorast? - Očami mladého čabianskeho Slovák

Keď sa nám nepodarí prekonať generačnú priepasť, o pár rokov nebude mať zmysel prevádzkovať naše inštitúcie a voliť slovenské samosprávy

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1005-duan-kunovac-preo-ste-sa-nepostarali-o-dorast

Nad výsledkami sčítania obyvateľov v r. 2011

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011 href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/994-nad-vsledkami-sitania-obyvateov-v-r-2011

190. výročie narodenia Jozefa Podhradského

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/998-190-vroie-narodenia-jozefa-podhradskeho href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/998-190-vroie-narodenia-jozefa-podhradskeho">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/998-190-vroie-narodenia-jozefa-podhradskeho

Samuel Tešedík pretváral dobu a život roľníka - 271. výročie narodenia Samuela Tešedíka

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/737-samuel-teedik-pretvaral-dobu-a-ivot-ronika

Juraj Štefánik - Najstarší evanjelický organista

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/997-juraj-tefanik-najstari-evanjelick-organista href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/997-juraj-tefanik-najstari-evanjelick-organista">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/997-juraj-tefanik-najstari-evanjelick-organista

Gregor M. Papucsek: Maďarský pomaranč

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/946-gregor-martin-papucsek-maarsk-pomaran

„Hojže Bože” - P. Korbel našiel spásu v umení

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni

Níreďháza - Mesto za Tisou založili Slováci

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci

Spievanky, spievanky, kdeže... Prečo vymierate?

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/991-spievanky-spievanky-kdee-preo-vymierate href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/991-spievanky-spievanky-kdee-preo-vymierate">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/991-spievanky-spievanky-kdee-preo-vymierate

Parlamentné zastúpenie - Riešenie, ako pre koho?

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/905-parlamentne-zastupenie-rieenie-ako-pre-koho href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/905-parlamentne-zastupenie-rieenie-ako-pre-koho">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/905-parlamentne-zastupenie-rieenie-ako-pre-koho

Jar v Pilíši -

Spoločnými chodníkmi - Pozvánka na V. Pešiu túru Pilíšanov

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3/759-spolonmi-chodnikmi-vstup-na-vrchol-pilia

Výstup na vrchol Pilíša

https://www.facebook.com/events/157699927731470/?ref=22

Páči sa mi to

www.oslovma.hu