alt : header1.swfFri12062019

Posledná aktualizácia22:05:42

Zo slovenskej tlače - Jún (II.) 2013 - Monitor

123SlTlaPred Svetovým stretnutím Slovákov - Bolo chybou vzdať sa Gabčíkova-Nagymarosu - Rakovina strednej Európy -  Vezmite deti na výlet do Taty - Pred odhalením Pamätníka sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade - Tatra-Matra-Fatra: Výstup na Modravú horu - Husár L. Škultéty-Gábriš - Kto komu kradne historické osobnosti?

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Páči sa mi to: www.oslovma.hu

Závery konferencie o postavení Slovákov na jazykovo zmiešanom území

17. júna 2013 - (M. Tkáč - matica.sk)

Matica slovenská usporiadala 14. júna 2013 vo Fiľakove za účasti matičiarov, predstaviteľov vedy, samosprávy a škôl vedecko-teoretickú konferenciu o postavení Slovákov na jazykovo zmiešanom území. Zmyslom bola otvorená diskusia predovšetkým o volebnom systéme do samospráv a zabezpečení výučby v materinskom jazyku. Účastníci dospeli k názoru, že postavenie národnostných menšín v našom štáte je v mnohom nadštandardné, často aj na úkor väčšinového národa. Z diskusie o volebnom systéme do samospráv vzišla kritika väčšinového volebného princípu, ako aj absencie kvalifikačného predpokladu na výkon funkcií starostov. Súčasne systém volieb do NR SR nezabezpečuje primerané zastúpenie regiónov. Účastníci konferencie vyzývajú Slovákov na oveľa väčšiu účasť vo voľbách, ako jednu z ciest zvýšenia ich zastúpenia v samosprávnych orgánoch na jazykovo zmiešanom území. Účastníci sa zhodli, že slovenské školstvo je ohrozené finančne i organizačne. Súčasná situácia v štátnych školách so štátnym vzdelávacím jazykom na jazykovo zmiešanom území je likvidačná, pričom aj systém informácií v oblasti národnostného školstva je nedostatočný. Kriticky poukázali aj na masívne ovplyvňovanie záujmu o školy s menšinovým vyučovacím jazykom zo strany zahraničných subjektov (Fond Pázmáňa), čo náš štát toleruje a nevytvára rovnováhu pri finančnom zabezpečení vzdelávania v slovenčine. K zvýšeniu kvality vzdelávania by veľmi pomohol návrat kompetencií v školstve zo samospráv na štát, ako aj podpora klasických stredných škôl, osobitne na zmiešanom území. Matica slovenská vyzýva zainteresované orgány v oblasti školstva na posilnenie vlasteneckej výchovy, dejepisu, slovenčiny a úcty k štátnym symbolom.

Svetové stretnutie Slovákov sa ponesie v znamení viacerých výročí

15. júna 2013 - (tasr)

Organizátori multižánrového a multigeneračného medzinárodného festivalu, nad ktorým prevzal záštitu premiér Robert Fici, podľa Petra Cabadaja, pracovníka Matice slovenskej, pripravili v Košiciach, ako i v okolitých mestách a obciach Košického a Prešovského kraja, bohatý štvordňový program. V rámci neho sa predstaví niekoľko stoviek účinkujúcich zo Slovenska, Bulharska, Česka, Chorvátska, Kanady, Rakúska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a USA. Súčasťou atraktívnej programovej ponuky budú okrem folklórnych vystúpení, hudobných koncertov, divadelných predstavení či oživovania histórie aj multimediálne inscenácie, cyrilo-metodské tvorivé dielne (školy tanca, spevu a ornamentu), vernisáže výstav, prehliadky pamätihodností Košíc, vedecká konferencia o východnom Slovensku v kontexte našich národných dejín a ďalšie sprievodné akcie, uviedol Cabadaj. Doplnil, že epicentrom diania bude pódium Dolná brána na pešej zóne (Hlavná ulica v Košiciach). Všetky potrebné informácie o programe, príhovory najvyšších predstaviteľov partnerských zložiek a rôzne informatívne texty nájdu záujemcovia vo festivalovom bulletine, povedal tajomník MS pre kultúrno-osvetovú, umeleckú a záujmovú činnosť. Svetové stretnutie Slovákov sa koná v trojročných intervaloch nepretržite od roku 1980. Pri jeho zrode stál zakladateľ a prvý predseda Svetového kongresu Slovákov Štefan B. Roman mimochodom, rodák z východného Slovenska. Do roku 1989 sa Slováci stretávali v zahraničí (Nemecko, USA, Rakúsko), po páde železnej opony a komunistického režimu sa od roku 1992 zásluhou Matice slovenskej pravidelne uskutočňuje na Slovensku pod názvom Matičný svetový festival slovenskej mládeže, pripomenul Cabadaj. Svetové stretnutie Slovákov v Košiciach pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Košice 2013. Organizátori veria, že celkovým charakterom a netradičným programom podujatie významne obohatí bohatú júlovú kultúrnu ponuku Košíc, ktoré sú v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry, uzatvoril tajomník MS pre kultúrno-osvetovú, umeleckú a záujmovú činnosť.

Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dňa 12. júna 2013 predložil materiál Správa o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2012 a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2014 na medzirezortné pripomienkové konanie s rezortným číslom 807/2013-ÚSŽZ. Dátum ukončenia MPK je 25. júna 2013. Materiál bol zverejnený na portáli právnych predpisov prevádzkovanom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý zachytáva priebeh celého legislatívneho procesu. Pripomienkovať materiál je možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov.

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&;matEID=6283&langEID=1

Slovenčinu vlani učili na 23 univerzitách v 15 štátoch sveta

16. júna 2013 - (sita)

Slovenský jazyk možno študovať aj v zahraničí. Minulý rok štúdium slovenčiny ponúkalo 23 zahraničných univerzít v 15 krajinách sveta. Vyučovanie sa konalo v rámci slovakistiky ako cudzieho jazyka alebo v rámci interdisciplinárnych štúdií, hovorí o tom správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí za rok 2012. Slovenčina sa vyučovala najmä na univerzitách v slovanských krajinách a tam, kde žije početná slovenská menšina. To sú Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Ukrajina. Výučbu zabezpečovali lektori vyslaní zo Slovenska. „Lektori pôsobia na univerzitách v Belehrade, Novom Sade, Budapešti, Segedíne, Bukurešti, Varšave, Krakove, Katoviciach, Regensburgu, Clermont Ferrand, Užhorode, Viedni,” informuje zverejnená správa. Do krajín so slovenským národnostným školstvom (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko) okrem toho rezort školstva tradične a dlhodobo vysiela aj učiteľov základných a stredných škôl. Tí prichádzajú na školy s vyučovacím jazykom slovenským alebo vyučovaním slovenského jazyka. V roku 2012 vyslali 12 učiteľov slovenčiny a akademických predmetov. Do Maďarska vyslali štyroch učiteľov, do Rumunska dvoch, na Ukrajinu piatich a do Francúzska jedného učiteľa. „Aj v roku 2014 bude v súlade s podmienkami medzinárodných zmlúv pokračovať cielené vysielanie učiteľov základných a stredných škôl,” píše sa v správe.

Lahodne dokumentačné okamihy / „Hľadám korene, zmysel vecí“

www.oslovma.hu/XXX/FuhlSlov.pdf

V Maďarsku rozdali školské vysvedčenia, deťom začínajú prázdniny

14. júna 2013 - (tasr)

Vyše poldruha milióna maďarských detí si dnes prevezme vysvedčenie, dnešný deň je posledným v školskom roku 2012-2013, v Maďarsku sa začínajú 11-týždňové letné prázdniny, informovala agentúra MTI. V končiacom sa školskom roku navštevovalo materskú škôlku 339.100, základnú školu 748.000 detí. Na rôznych druhoch učilíšť a odborných stredných škôl sa vzdelávalo 365.600 žiakov, gymnáziá navštevovalo 191.800 žiakov. Prázdniny sa začínajú aj pre vyše 150.000 učiteľov. Podľa predpovede maďarských meteorológov prázdniny sa začínajú slnečným a horúcim letným počasím, počas víkendu sa začína aj sezóna na maďarských kúpaliskách.

Maďari unesení v Sýrii sa vrátili do vlasti

http://www.hlavnespravy.sk/madari-uneseni-v-syrii-sa-vratili-do-vlasti/109677/

Bolo chybou vzdať sa Gabčíkova-Nagymarosu, tvrdí expert

14. júna 2013 - (tasr)

Maďarská spoločnosť vie iba veľmi málo o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). Vyhlásil to dnes docent Katedry vodných stavieb a vodohospodárstva Budapeštianskej technickej univerzity Csaba Mészáros, podľa ktorého bolo z maďarskej strany chybou vzdať sa tohto projektu a pri tohtoročnej rekordnej povodňovej vlne by určite pomohol. Podľa maďarského servera Index.hu Mészáros vyjadril presvedčenie, že časom sa niekdajšie predstavy o sústave vodných diel zrealizujú. “Ak by sa projekt realizoval podľa pôvodných plánov, rekordná júnová hladina Dunaja by nepredstavovala tak veľkú hrozbu medzi Györom a Nagymarosom,” konštatoval Mészáros. Systém hrádzí, ktorý by bol súčasťou SVDGN, by totiž vytvorili potrebnú ochranu aj pred nedávnou povodňovou vlnou, dodal. Maďarsko okrem toho podľa jeho slov utrpelo vážne finančné straty v súvislosti s elektrickou energiou, ktorá sa kvôli nerealizovaniu projektu nevyrobila, pričom Slovensko na svojej strane vyrábalo energiu, ako to robia aj na horných tokoch Dunaja v Rakúsku i Nemecku, miestami na vodných stupňoch postavených pred 80 rokmi. Ďalšou finančnou stratou bolo odškodnenie rakúskym investorom, ktorí začali stavať maďarský vodný stupeň s tým, že by Maďarsko potom dodávalo Rakúsku elektrickú energiu. Maďarský expert podrobne analyzuje situáciu a vplyv nedostavby SVDGN pre maďarskú stranu a v závere konštatuje, že Európska únia si napokon vynúti postavenie vodného stupňa na území Maďarska kvôli splavnosti Dunaja, ktorý je jednou z hlavných dopravných tepien Európy.

Dôvody odporu Maďarska k vodnému dielu /politické/:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/150-politika2-politika2/871-dvody-odporu-maarska-k-vodnemu-dielu

Najväčší význam Gabčíkova je v jeho ochrannom a hydroenergetickom potenciáli

15. júna 2013 - (tasr)

Prioritný účel, pre ktorý bolo vybudované Vodné dielo Gabčíkovo (VDG), je zabezpečenie ochrany územia pred veľkými vodami Dunaja. Obyvateľom Slovenska však prináša aj nemalý energetický prínos. „Práve počas prvých júnových dní sa naplno prejavila užitočnosť vodného diela pri protipovodňových opatreniach,” uviedol riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VVB) Ladislav Lazár. Podľa neho zabrániť zatopeniu Žitného ostrova nepomohli iba 18-metrové hrádze priehrady, ale aj schopnosť cez vodné dielo usmerňovať odtok vodnej masy do starého koryta Dunaja. „Kým stúpala voda v Bratislave, viac sa púšťalo do starého koryta Dunaja, keď sa, naopak, dvíhala voda v Štúrove, do starého koryta sa púšťalo menej vody, ako pritekalo z Rakúska,” vysvetlil Lazár základný systém regulácie počas júnových povodňových stavov na Dunaji. Ako zdôraznil, nebyť týchto možností a vodného diela, následky júnovej povodne by boli oveľa horšie ako to, čo spôsobila povodeň v roku 1965. „Vtedy mal navyše aj Dunaj menší prietok, okolo 9000 kubických metrov, v tomto roku sa v čase kulminácie 6. júna valilo v Bratislave Dunajom viac ako 10.700 kubíkov vody za sekundu,” spresnil Lazár. Tieto skutočnosti podľa neho iba potvrdzujú fakt, že rozhodnutie Československa dokončiť vodné dielo Gabčíkovo napriek tomu, že Maďarsko zastavilo práce na stupni Nagymaros, bolo už len z dôvodu ochrany územia pred veľkou vodou dobrým rozhodnutím. Lazár však zdôraznil aj hydroenergetický potenciál vodného diela. V Gabčíkove sa podľa jeho slov cielene využil fakt, že v týchto miestach má Dunaj v rámci celého svojho koryta pomerne veľký spád, čo je predpoklad pre využitie vody na výrobu zelenej, elektrickej energie. „Gabčíkovo vyrába ročne 2.500.000 megawattov elektrickej energie, čo ho radí do prvej desiatky najvýkonnejších vodných elektrární v Európe,” povedal Lazár a spresnil, že vodné dielo produkuje deväť percent všetkej elektrickej energie, ktorá sa na Slovensku spotrebuje. „To je prínos vodného diela, ktorý, dá sa povedať, ľudia cítia každodenne,” dodal riaditeľ VVB.

Maďarskí europoslanci neuspeli s petíciami proti Slovensku

13. júna 2013 - (tasr)

Snahy niektorých poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Maďarska presadiť vo Výbore EP pre petície (PETI) dve sťažnosti zamerané proti Slovenskej republike skončili neúspechom. Počas plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu to uviedol slovenský europoslanec Boris Zala (Smer-SD). Posledné zasadnutie PETI sa konalo 27. mája v Bruseli. Predsedníčka výboru Erminia Mazzoniová musela v jeho priebehu vykázať z rokovacej sály niekoľkých členov Strany maďarskej koalície (SMK), vrátanej jej predsedu Józsefa Berényiho. Výbor prerokúval dve témy, ktoré sa priamo týkali Slovenska, jednou z nich boli Benešove dekréty a druhá otázka sa týkala odobratia občianstva. „Výbor rokoval za zatvorenými dverami, čo nerešpektovala časť poslancov z SMK, ktorá sem prišla ako nátlaková skupina na čele s jej predsedom Berényim. Keď začalo rokovanie ‘in camera’, čiže s vylúčením verejnosti, oni zostali v sále. Keď to zistila predsedníčka výboru, tak ich vykázala z miestnosti a oni počas tohto vykázania robili hlučný cirkus a vykrikovali, čo na pôde Európskeho parlamentu naozaj nebýva zvykom,” opísal situáciu Zala, člen Výboru EP pre zahraničnú politiku. Predstavitelia SMK podľa neho prišli na zasadnutie výboru ako anonymní zástupcovia verejnosti, ako občanov ich predstavil aj náš europoslanec Alajos Mészáros (SMK), pričom zatajili svoju príslušnosť k politickej strane a funkciám v nej. Mészáros sa podľa Zalu taktiež pokúsil protestovať proti vylúčeniu verejnosti zo sály, načo ho predsedníčka výboru napomenula. Podľa Zalu podávatelia týchto petícií neuspeli vo svojich zámeroch. Petícia, naznačujúca nezlučiteľnosť Benešových dekrétov so slovenskou legislatívou, išla na posúdenie do Právneho výboru EP. Tu treba zohľadniť skutočnosť, že Európska komisia (EK) už skonštatovala, že Benešove dekréty nemajú účinnosť v slovenskom právnom systéme, aj keď sú súčasťou sústavy, ktorá upravila vzťahy po druhej svetovej vojne. „Maďarskí poslanci neuspeli. Výrazne. Európska komisia v prípade Benešových dekrétov tvrdí, že táto záležitosť bola definitívne vyriešená pri vstupe Slovenska do EÚ,” uviedol Zala. Pri druhej petícii sa riešili podnety slovenských občanov maďarského pôvodu, ktorí sa sťažovali, že prišli o slovenské občianstvo, keď prijali maďarské. PETI skonštatoval, že túto záležitosť v súčasnosti rieši slovenský Ústavný súd. Výbor sa ňou bude zaoberať až po príslušnom rozhodnutí Ústavného súdu SR. Podľa Zalu, v prípade druhej petície proti odobratiu občianstva zaujala jednoznačný postoj aj Európska komisia. Išlo o slobodné rozhodnutie ľudí, ktorí vedeli, že ak prijmú občianstvo iného štátu, tak stratia to pôvodné. „Nedošlo k odobratiu občianstva proti ich vôli, či nasilu, ale na základe dobrovoľného rozhodnutia. Navyše Európska komisia skonštatovala, že tu ide o problém medzinárodného práva a nie práva EÚ,” zdôraznil Zala, ktorý rozhodnutie výboru PETI hodnotí z hľadiska SR ako pozitívne.

Maďari umožnia Číňanom trvalý pobyt, ak kúpia dlhopisy

14. júna 2013 - (sita)

Usadiť sa bohatým Číňanom v Maďarsku, ak kúpia štátne dlhopisy krajiny za 250 tis. eur za kus, umožňuje nový projekt maďarskej vlády. Fond oprávnený tento program propagovať v Číne a Vietname už dodal prvých dvadsať záujemcov. Informuje o tom český internetový portál E15.cz. V maďarčine sa pre tie papiere ujal názov „imigračné obligácie”, uvádza ďalej portál. Dodáva pritom, že hospodársky výbor parlamentu krajiny vydal povolenia na predaj týchto obligácii ďalším trom spoločnostiam s pôsobnosťou v Indonézii, Keni, Nigérii, Juhoafrickej republike, Indii či Spojených arabských emirátoch. Priekopníkom je však Hungary State Special Debt Fund (HSSDF) zaregistrovaný na Kajmanských ostrovoch, ktorého generálny riaditeľ Lien Wang nedávno v Budapešti referoval o svojich úspechoch. Podľa neho sa črtá dokonca niekoľko tisíc serióznych záujemcov. Vedie ich k tomu vraj hlavne snaha uľahčiť si cestovanie do Európy a v Maďarsku sa ani nechcú natrvalo usadiť. Pravdepodobne myslia aj na možnosť využívať zdravotnícke služby, školstvo a sociálne výhody. Výnosy z maďarských štátnych papierov ich pritom nezaujímajú. Fond od klienta získava ďalších 40 tis. eur za poradenstvo a iné poplatky pri vybavovaní povolenia na pobyt. Obligácia je platná päť rokov. Štát ich predáva za nižšiu cenu, ako je ich nominálna hodnota, ktorú sa zaväzuje po vypršaní platnosti uhradiť. Predajná cena je tak 221 tis. eur, dodáva portál E15.

Audi v Győri rozšíril závod

12. júna 2013 - (tasr)

V severomaďarskom Győri otvorili dnes nový závod na výrobu automobilov Audi. Základný kameň štvrtého európskeho plnohodnotného výrobného závodu v Európe položili v roku 2011. Výrobná kapacita rozšírenej spoločnosti Audi Hungaria Motor stúpne na 125.000 vozidiel ročne. Podľa spravodajského servera Hvg.hu šéf Audi Rupert Stadler povedal, že győrsky závod je najväčším závodom na výrobu motorov na svete a druhým najväčším podnikom v Maďarsku. Prvým modelom, ktorý tam budú vyrábať, bude limuzína A3. Maďarský premiér Viktor Orbán na slávnostnom otvorení povedal, že Audi je v Maďarsku doma. „Svedčí o tom aj pomoc v protipovodňovej ochrane, ktorú Audi ponúkol,” konštatoval predseda vlády. Hodnota investície bola takmer 900 miliónov eur. Rozšírením pôvodného závodu spoločnosti Audi, ktorá je dcérskou spoločnosťou najväčšej európskej automobilky Volkswagen, vytvorili 2100 nových pracovných miest. Celkový počet zamestnancov v Győri sa blíži k počtu 9200. Audi prispel sumou 4,9 milióna eur na dobudovanie neďalekého letiska Pér, ktoré od 31. mája môže prijímať aj väčšie dopravné lietadlá kategórie Airbus 320 alebo Boeing 737.

Maďarsko je krajinou polievok

Guláš je tradícia - Slovensko a Maďarsko majú dosť veľa jedál spoločných - Varíme s veľvyslancom

http://zena.sme.sk/c/6833743/madarsko-je-krajinou-polievok.html#storm-igal-2001

Angažovaná slam poetry v Budapešti

13. júna 2013 - (Eva Andrejčáková - kultura.sme.sk)

V maďarskom hlavnom meste prebieha týždňový maratón na podporu nezávislého rádia Tilos. - Že žáner slam poetry nie je zďaleka taký ľahký, ako sa na prvý pohľad zdá, vie asi každý, kto ho vyskúšal. V Budapešti sa zišli slameri rovno z celej V4-ky. Bolo to v rámci festivalu Tilos Maraton, ktorý každoročne usporadúva na svoju podporu Tilos rádió (v preklade Zakázané, podobné nášmu voľakedajšiemu Rádiu Ragtime). Nezávislé maďarské rádio, ktoré začalo vysielať ešte v roku 1991 na pirátskej frekvencii a dnes funguje pod kultúrnou nadáciou, nedostáva od štátu žiadne dotácie a nevysiela reklamu. V príjemnej atmosfére záhrady Dürer Kert, kde sa predávali tričká a suveníry, pilo sa pivo, varili sa v kotloch guláše a zo starého autobusu sa naživo vysielalo, odštartovali minulý piatok práve slameri týždňový maratón kultúrnych akcií. Najprv to vyzeralo, že vytvoriť spoločný večerný program v podobe tímového slamu bude nemožné, napokon však Poliakov, Maďarov, Čechov a Slováka (Vlada Jančeka) nakopol zhruba hodinový živý vstup do vysielania, v ktorom si s moderátorom podiskutovali o svojich rozličných prístupoch. Pred domácim publikom ich zachránila nielen univerzálna angličtina, ale do veľkej miery vlastná jazyková vynaliezavosť. Maďarské publikum usúdilo, že zo zahraničných hostí to najkontaktnejšie vymyslel práve náš slamer. Festival sa končí zajtrajším koncertom známej kapely Korai Öröm.

Nekrológ: Ervín Varga - Rozlúčil sa Tancom medzi črepinami

13. júna 2013 - (Zuzana Uličianska - kultura.sme.sk)

Slovenský choreograf miloval slovenský aj maďarský folklór. Pre jeho rozvoj urobil veľmi veľa. Tanečník, pedagóg, ale aj choreograf ľudového tanca sa podpísal pod množstvo tanečných diel, v ktorých posúval folklór do súčasnej pohybovej reči. Medzi jeho posledné veľké dielo patrila choreografia k projektu Tanec medzi črepinami v réžii Mareka Ťapáka. „Keď prišiel Marek za mnou v roku 2005 s túžbou, že chce vytvoriť divadelnú tanečnú inscenáciu, v ktorej by tancoval, priznám sa, dosť ma to prekvapilo,“ spomínal si Ervín Varga (25. 6. 1955 - 4. 6. 2013) na prvé kontakty s Ťapákom. Z ich spolupráce vzniklo nakoniec nielen divadelné predstavenie, ale aj úspešný tanečný film. Varga študoval choreografiu ľudového tanca u profesora Štefana Nosáľa, na Tanečnej fakulte HaTF VŠMU neskôr sám šestnásť rokov pôsobil ako pedagóg. V osemdesiatych rokoch pracoval ako Nosáľov asistent v Lúčnici. Bol umeleckým vedúcim a choreografom viacerých súborov, v rokoch to bol 1989 - 1995 Ifjú szívek, v rokoch zas 2003 - 2009 SĽUK. Bol aktívnym spolupracovníkom Folklórneho festivalu Východná, stál pri vzniku mnohých nahrávok ľudových tancov. Tanec vyučoval aj v Česku, Poľsku, Nemecku, v USA či v Hongkongu. Významná bola jeho viacročná spolupráca s folklórnou nadáciou Folklor Report z Tokia. V Japonsku bol aj počas ničivého cunami v roku 2011. Jeho posledný choreografický Tanec medzi črepinami uviedol tento týždeň SĽUK mimoriadne na jeho počesť.

Literárny fond odovzdal literárne ceny a prémie za pôvodnú literárnu tvorbu v slovenskom jazyku i v jazykoch menšín za rok 2012

12. júna 2013 - (tasr)

Literárny fond (LF) dnes v bratislavskom Zichyho paláci odovzdal literárne ceny a prémie za pôvodnú literárnu tvorbu v slovenskom jazyku i v jazykoch menšín za rok 2012. Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2012 porota neudelila. Prémie si však odniesli siedmi autori - v kategórii poézia Ivica Ruttkayová za básnickú zbierku Hadia žena (F.R.&G.) a Ján Gavura za zbierku Besa (Modrý Peter). V kategórii próza prémiu získal Anton Baláž za román Prehovor, Ezechiel (LIC), Jana Beňová za prózu Preč! Preč! (Marenčin PT) a Etela Farkašová za prózu Pláne približne zapamätaného (VSSS). Andrea Bokníková si odniesla prémiu v kategórii literárna veda za dielo Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I a II (UK) a Ján Buzássy za dielo Neužitočný strom (Modrý Peter) v kategórii esej. Cenu Ivana Kraska za literárny debut minulého roka v slovenskom jazyku si odniesol Tomáš Ulej za zbierku aforizmov a epigramov pod názvom Ale, ktorá vyšla vo vydavateľstva KK Bagala, to zároveň získalo čestné uznanie za vydavateľský počin. „Je to pre mňa fajn pocit, pretože žáner aforizmu nie je na Slovensku nejako veľmi populárny, veľa autorov tak nepíše a veľa ľudí možno občas aj pochybuje, či to vôbec je poézia, takže toto je pre mňa potvrdenie, že aforizmus je poézia,” povedal pre TASR Tomáš Ulej, ktorý sa dlho živil ako novinár. Podľa predsedníčky poroty Jany Kuzmíkovej, ocenená knižka v ktorej sa Tomáš Ulej dotýka spoločenských, politických, rodinných, mravných, sociálnych, pracovných a iných problémov dnešného človeka, vykazuje viacero kvalít. Porotu oslovil najmä autorov talent a jeho inovatívna práca s jazykom a významom slova. „Je výsledkom premýšľavého intelektu autora, jeho umeleckého talentu. Dokáže sa kriticky a zároveň s humorom aj sebairóniou na svojho súčasníka aj celú spoločnosť,” doplnila ku knižke a laureátovi predsedníčka poroty Ceny Ivana Kraska 2012, v ktorej udelili aj jednu prémiu. Patrí Jánovi Púčekovi za prózu Kameň v kameni (F.R.&G.). Cenu Imre Madácha za rok 2012 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získal na Slovensku i v Maďarsku etablovaný básnik Árpád Tőzsér za zbierku Fél nóta - Pol piesne (Kalligram). Autor sa v nej venuje otázke smrti, pominutia, blízkosti smrti. „Čaro tejto zbierky spočíva v tom, že autor túto tému približuje s nadhľadom, s humorom dokonca až sebairóniou. Je tu prítomný veľmi bohatý jazyk, ožívajú tu príbehy z mytológie, významné osobnosti z dejín ľudstva. Je to zbierka bohatá po sémantickej stránke a je nadčasová,” uviedla pre TASR Jitka Rožňová, predsedníčka poroty Ceny Imre Madácha 2012. V rámci nej ocenenie za preklad zo slovenčiny do maďarčiny porota neudelila. Prémie získali Lajos Grendel za dielo Távol a szerelem - Ďaleko je láska a Zoltán Szászi za dielo Kilátó - Vyhliadka, obidve knihy vyšli vo vydavateľstve Kalligram. Cenu Ivana Franka za rok 2012 za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku získal Jozef Zbihlej za básnickú zbierku Vosmyj deň v tyžni - Ôsmy deň v týždni (Cuper). Rovnaké ocenenie za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny patrí Ivanovi Jackaninovi za preklad diela Jozef Banáš: Zona natchnennja - Zóna nadšenia (Timpani). Prémiu má Vasiľ Dacej za román Modeli - Modely a Nadežda Varcholová za novelu Mucha - Mucha, obidve diela vyšli v SUSS.

V. Orbán: V otázke úpravy ústavy ustúpime Európskej únii - aj keď to vôbec nemusíme

14. júna 2013 - (tasr)

Piata úprava maďarskej ústavy, ktorú požaduje Európska komisia, by vôbec nebola potrebná: komisia zneužíva svoju moc, keď od Maďarska požaduje kroky, ktoré by nemala, vyhlásil dnes v maďarskom verejnoprávnom rozhlase predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Namietané ustanovenia - medzi nimi možnosť presúvania súdnych prípadov medzi súdmi - sú úplne v súlade s európskymi hodnotami a s praxou iných európskych krajín, zdôraznil Orbán. „Maďarsko bojuje na viacerých frontoch, napríklad na poli spravodlivého rozdeľovania daňového zaťaženia a znižovania režijných nákladov, a preto občas musíme urobiť aj ústupky,” zdôvodnil premiér ústretový krok voči EK. Dodal však, že otázka piatej novely ústavy vyvolala ostrú diskusiu v rámci vládnej strany Fidesz, v ktorej je „množstvo skalných zástancov národnej suverenity”. Maďarská vláda rozhodla, že na základe podnetov Európskej komisie navrhne parlamentu úpravy ústavy, informoval v stredu v hovorca maďarskej vlády András Giró-Szász. Návrh sa bude týkať okrem iného zrušenia ustanovenia o možnosti zavedenia dodatočnej dane - keby Maďarsko muselo v prípade rozhodnutia Súdneho dvora EÚ platiť pokutu -, ako aj článku o možnosti presúvania súdnych prípadov medzi súdmi. Eurokomisárka zodpovedná za oblasť spravodlivosti Viviane Redingová v diskusii o štvrtej novele maďarskej ústavy na pôde Európskeho parlamentu 17. apríla uviedla, že EK zvažuje iniciovanie ďalšieho právneho konania voči Maďarsku, tentoraz kvôli štvrtej novele maďarskej ústavy. Začiatkom júna adresovala Redingová maďarskému premiérovi Orbánovi tvrdú kritiku, keď uviedla, že ústava nie je hračka, ktorú možno po pár mesiacoch meniť. Komisárka zdôraznila, že z právneho štátu nie je možné robiť si žarty.

Maďarsko pridá k ústave piaty dodatok, aby vyhovelo EÚ

12. júna 2013 - (čtk)

Maďarská vláda pridá k ústave ďalší, už piaty dodatok. Oznámil to v stredu hovorca kabinetu András Giró-Szász, podľa ktorého tak kabinet reaguje na kritiku Európskej komisie. Novým dodatkom budú zo základného zákona vyňaté okrem iného pasáže o mimoriadnej dani v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora EÚ, a takisto sporné časti o dohľade nad súdnictvom. V novele ústavy, ktorú by mal parlament schváliť na svojej jesennej schôdzi, bude z 30 na 90 dní taktiež predĺžená doba, počas ktorej môže ústavný súd skúmať novú legislatívu. Hovorca kabinetu však znova zopakoval, že Bruselom kritizované obmedzenia propagácie politických strán pred voľbami do Európskeho parlamentu sa meniť nebudú. Voľby do europarlamentu sa tak v Maďarsku budú konať podľa rovnako prísnych pravidiel, ako každé iné národné hlasovania. Ako minulý piatok uviedol maďarský minister zahraničia János Martonyi, Budapešť už poslala list Európskej komisii, v ktorom ju informuje o všetkých plánovaných zmenách ústavy. Európska komisia kritizovala predovšetkým právomoc šéfa maďarského úradu pre dohľad nad súdnictvom, ktorý môže kontrolovať a presúvať prípady. O možnosť previesť prípady k inému súdu spomínaný úrad príde. „Vláda vyrieši problém preťažených súdov určitým štrukturálnym zmenám,“ vyhlásil Martonyi. Sporná je tiež klauzula o platobných záväzkoch v súvislosti s verdiktmi Súdneho dvora EÚ. Spomínaná ústavná pasáž uvádza, že pokuty udelené týmto súdom môžu byť odteraz uložené priamo občanom ako mimoriadna daň, aby sankcie už vláda nemusela platiť z rozpočtu. Aj toto opatrenie má byť novým dodatkom zrušené.

Maďarská vláda akceptuje požiadavky EK a navrhne zmeny ústavy

12. júna 2013 - (tasr)

Maďarská vláda rozhodla, že na základe podnetov Európskej komisie navrhne parlamentu úpravy ústavy, informoval dnes v Budapešti hovorca maďarskej vlády András Giró-Szász. Podľa agentúry MTI sa návrh bude týkať okrem iného zrušenia ustanovenia o ad-hoc dani na maďarských občanov, ak bude musieť Maďarsko v prípade rozhodnutia Súdneho dvora EÚ platiť pokutu, ako aj článku o možnosti presúvania súdnych prípadov medzi súdmi. Minister zahraničných vecí János Martonyi minulý týždeň naznačil možné zmeny ústavy s poznámkou, že piatu novelu ústavy by mohli prerokovať v zákonodarnom zbore na jeseň. Eurokomisárka zodpovedná za oblasť spravodlivosti Viviane Redingová v diskusii o štvrtej novele maďarskej ústavy na pôde Európskeho parlamentu 17. apríla uviedla, že EK zvažuje iniciovanie ďalšieho právneho konania voči Maďarsku, tentoraz pre štvrtú novelu maďarskej ústavy. Začiatkom júna adresovala Redingová maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi tvrdú kritiku, keď uviedla, že ústava nie je hračka, ktorú možno po pár mesiacoch meniť. Komisárka zdôraznila, že z právneho štátu nie je možné robiť si žarty.

Na slovenskej strane Domice služby nie sú, na maďarskej je živo

Turisti pri jaskyni Domica hľadajú služby márne - Za občerstvením do Maďarska

http://roznava.korzar.sme.sk/c/6831670/turisti-pri-jaskyni-domica-hladaju-sluzby-marne.html

Analytik medzinárodných vzťahov John Feffer:

Rakovina strednej Európy

To, čo sa deje v Maďarsku, je prítomné v ďalších častiach starého kontinentu - Urobte vlastnú voľbu - Zostať pri moci - Nielen Maďarsko

11. júna 2013 - (John Feffer - ihned.cz / finweb.hnonline.sk)

V uliciach Budapešti sa neozýva pochod vojenských topánok. Žiadne zákazy vychádzania, nariadená cenzúra alebo stanné právo. Kaviarne sú v skutočnosti plné šťastne vyzerajúcich, smejúcich sa ľudí. Turisti sa do zeme len hrnú. Ak neviete po maďarsky a nebudete s Maďarmi hovoriť, môžete navštíviť Budapešť s dojmom, že ide len o ďalšie z radu krásnych európskych miest. Samozrejme, môže sa stať, že narazíte na nezvyčajne veľa ľudí bez domova. Alebo tu a tam na nejakú tú demonštráciu. Ale na povrchu sa všetko v Maďarsku zdá byť normálne. Lenže všetko zďaleka normálne nie je. S Maďarskom je niečo strašne zlé. A čo horšie, to, čo je zle tam, nie je v Európe unikátom. To, čo v Maďarsku postupne nahlodáva slobodnú spoločnosť, metastázovalo. Tá istá rakovina je teraz prítomná v ďalších častiach kontinentu, hoci si toho zatiaľ ešte nikto nevšimol. Keď som bol v Maďarsku v roku 1990, Aliancia mladých demokratov (FIDESZ) bola divoká strana, ktorá sa vyťahovala svojou „radikálnou, liberálnou a alternatívnou” politikou. V tom čase bolo členstvo vyhradené len pre ľudí mladších ako 35 rokov. Spomínam si, ako som na straníckom letnom kempe pri jazere hral futbal a zisťoval, že členovia sú vcelku osviežujúca partia energických politických činiteľov. Aj keď som nesúhlasil so všetkým, čo strana reprezentovala, rozhodne sa mi páčil ich štýl. Najmä ich plagáty počas kampaní boli obzvlášť chytľavé. Na jednom z nich boli dva bozky: naľavo komunistické dinosaury Brežnev a Honecker a napravo mladý a krásny maďarský pár. Titulok znel: „Urobte vlastnú voľbu.” FIDESZ vtedy vo voľbách získal takmer 9 percent všetkých hlasov. V posledných celoštátnych voľbách v roku 2010 získali už viac ako 50 percent. Vláda premiéra Viktora Orbána kontroluje dve tretiny maďarského parlamentu. Môžu tak presadiť akúkoľvek legislatívu, čo sa im zachce. Mohli by dokonca zmeniť maďarskú ústavu. A to sa aj stalo. Orbánova vláda predstavila novú ústavu skoro po nástupe do úradu. Potom k nej ešte postupne pretlačila štyri skupiny ďalších dodatkov. V praxi sa deje to, že keď tamojší ústavný súd zastaví kľúčové zákony strany FIDESZ, tá jednoducho dosiahne svoj tým, že si upraví ústavu. Ale nenechajte sa zmiasť: FIDESZ je stále populárny. Udržuje si bohatý náskok pred radom opozičných strán. (Aj keď, do volieb zostáva ešte rok a zdá sa, že sa náskok zmenšuje.) Kritici tiež pripomínajú, že k zachovaniu dobrého imidžu strany prispievajú média kontrolované vládou. Tá totiž vymenila šéfov štátneho rozhlasu, televízie a spravodajskej agentúry za svojich vlastných pritakávačov. Nový mediálny zákon umožňuje každému, dokonca anonymne, podať sťažnosť na noviny, weby a televízne stanice, za ktoré potom hrozia vysoké pokuty, o ktorých rozhoduje Mediálna rada skladajúca sa do jedného z členov FIDESZ. Aby strana ešte viac upevnila svoju pozíciu, v spolupráci s ešte pravicovejšími zoskupeniami, ako je Jobbik, rozohráva kartu maďarského nacionalizmu. Vyhlásila štátny sviatok Deň národnej jednoty, ktorý pripadá na výročie podpísania Trianonskej dohody (tá v roku 1920 pripravila Maďarsko o dve tretiny územia), a začala rehabilitovať režim admirála Horthyho (ktorého podpísanú fotku mal na stole Adolf Hitler ako inšpiráciu). Aj sociálna politika FIDESZ uhýba ťažko doprava, s pokusmi ilegalizovať bezdomovectvo, urobiť z manželstva zväzok iba medzi mužom a ženou a zaviesť zákon, ktorý umožní držiteľom zbraní používať ich pri obrane svojho majetku. Tou najtemnejšou stranou nacionalizmu sú rasizmus a xenofóbia. „ Veľká časť Rómov je neschopná spolužitia,” napísal spoluzakladateľ FIDESZ Zsolt Bayer. „Títo Rómovia sú zvieratá, a tiež sa ako zvieratá správajú... Tieto zvieratá by vôbec nemali mať dovolené existovať.” Aj keď Orbán osobne deklaroval nulovú toleranciu antisemitizmu, jeho ministerstvo školstva odporúčalo pre školské osnovy knihy od antisemitských autorov. Medzi maďarskými „patriotmi” je populárne vyhlasovať sa za „pravých Maďarov” - ako protipól všetkých, ktorí nespĺňajú ich kritériá čistoty, najmä cudzincov, menšín a európskych úradníkov. So svojou zdrvujúcu prevahou sa FIDESZ tiež pokúšal zneužiť štát ako mechanizmus pre obohatenie svojich členov a priateľov. Najnovší škandál sa týka cigariet: vláda zavádza systém licencií pre predajcov tabaku, ktorý vyžaduje, aby sa predajcovia, ktorí chcú tabak predávať, registrovali. Celkový počet predajcov klesne zo 40- tisíc na 7 tisíc. A nie je prekvapením, že mnoho licencií dostali práve členovia FIDESZ a ich priaznivci. Proti tomuto demokratickému puču prebiehajú protesty, organizujú ich študenti, aktivisti za práva ľudí bez domova, novinári, opozícia. Ale tiež panuje strach. FIDESZ nebojuje čisto. Strana je rozhodnutá zostať pri moci tak dlho, ako to len pôjde, a neznesie žiadny odpor. Všetky nedemokratické javy, ktoré z dnešného Maďarska urobili čiernu ovcu, sú prítomné aj inde v Európe. Štátne zasahovanie do médií sa stalo bežnou praxou za Berlusconiho vlády. Xenofóbia a rasizmus sú základné kamene strán krajnej pravice od Grécka (Zlatý úsvit) po Švédsko (Demokratická strana). Dokonca aj zatiaľ umiernené konzervatívne strany si zahrávajú s protiimigrantskými postojmi. Korupčné škandály pohltili vlády okrem iného v Španielsku, Rumunsku, Francúzsku alebo na Slovensku. Ani politické autoritárstvo nie je doménou Maďarska. Bratia Kaczynski doviedli Poľsko na pokraj autoritárskeho režimu a Jaroslaw Kaczynski stále dúfa, že sa znova chopí moci a zavedie podobný program ako FIDESZ. V Bulharsku má Bojko Borisov podobný program, len mu chýba dostatočná politická podpora k jeho realizácii. Robert Fico na Slovensku, Václav Klaus v Českej republike a niekoľko lídrov z krajín bývalej Juhoslávie tiež prejavilo absolutistické tendencie. Čo robí Maďarsko výnimočným, je to, ako sa všetky tieto elementy zišli v „dokonalej búrke” neslobody. Príklon Maďarska ku krajnej pravici nie je len výsledkom práce niekoľkých charizmatických jedincov. V Maďarsku, rovnako ako v Európe, si liberalizmus vykopal svoj vlastný hrob. Liberálny ekonomický model zaistil niektorým bohatstvo, väčšine neistotu a čoraz väčšiemu počtu ľudí chudobu. Liberálny politický model tak priniesol rotujúcej kleptokracii: každá strana, ktorá nastúpi k moci, zneužíva štátne zdroje k obohateniu svojich ľudí. A liberálny sociálny model podporil individualizmus a zničil solidaritu na rodinnej, susedskej a komunálnej úrovni, ktorá tradične pomáhala ľuďom prejsť ťažké časy. Nie je prekvapením, že slovo „liberálne” sa stalo nevhodným a že strany ako FIDESZ sa napchali do vákua, ktoré vzniklo ekonomickým a politickým zlyhaním ideológie, ktorá kedysi regióne sľubovala tak veľa. Európski lídri by sa mali začať skutočne obávať rozšírenia tejto rakoviny z Budapešti. Mohli by si myslieť, že ich pretrvávajúce liberálne inštitúcie slúžia ako dobrý imunitný systém. Ale pokračujúca ekonomická kríza a klesajúca viera v demokraciu poskytujú všetky podmienky vhodné k rastu škodlivých útvarov.

„Maďarsko môže poslúžiť únii modelom riešenia krízy“

11. júna 2013 - (tasr)

Pre Európsku úniu a jej členské krajiny môže Maďarsko poslúžiť vzorom modelu riešenia krízy, povedal v rozhovore pre TASR maďarský politológ Zoltán Kiszelly v súvislosti s otázkou smerovania únie. „Na silnejšie plecia uložila maďarská vláda väčšiu ťarchu a na slabších menej záťaže. Kým v Grécku, Rumunsku, Česku alebo v Lotyšsku znížil mzdy pracovníkov verejnej sféry, v iných krajinách aj dôchodky, v Portugalsku a v Grécku zrušili 14. dôchodky, zatiaľ v Maďarsku zaťažili viac nadnárodné spoločnosti a banky,” konštatoval. Rozloženie verejnej ťarchy môže podľa jeho názoru byť vzorom pre viaceré európske krajiny, najmä pre perifériu eurozóny, ktorá má problémy, teda od Írska cez Cyprus až po Grécko. K otázke kresťanského a národného smerovania modelu štátu politológ pripomenul, že situácia je iná na východ od Labe a iná na západ od tejto rieky. „Na západe Európy, ktorú v roku 1945 obsadili Američania, doznel proces šesťdesiatych rokov minulého storočia. Znamená to, že éra terajších vodcov v západnej Európe, ktorí boli generáciou modelu prosperity a liberalizmu roku 1968, teraz končia. Pritom na východ od Labe prežíva renesanciu tradičný konzervatívny kreťansko-rodinný model po sovietskej okupácii,” vykreslil situáciu. Podľa Kiszellyho v niektorých krajinách, napríklad v Rumunsku, teraz upravovali ústavu, podľa ktorej rodina je zväzkom muža a ženy, ale aj v Maďarsku je v ústave zmienka smerovania ku kresťanstvu, ktorého úloha po komunistickom útlaku opäť rastie, aj keď nie na úroveň predvojnového stavu. „Vo východnej Európe je teda po sovietskom útlaku renesancia kresťanstva, náboženstva. V západnej Európe nechápu, čo sa tu deje. Oni neprežili sovietsku okupáciu a u nich sa takéto hodnoty relativizovali. Tieto hodnoty sa u nich nestanú dominantnými, iba v prípade, ak sa v prosperujúcich krajinách západnej Európy liberálny model dostane do krízy, ako sa to stalo v krajinách východnej Európy,” dodal maďarský politológ.

Pokles cien energií zmiernil zdražovanie v Maďarsku

http://ekonomika.sme.sk/c/6832323/pokles-cien-energii-zmiernil-zdrazovanie-v-madarsku.html

Česi i Maďari nám v priemysle nestačia

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-60043820-cesi-i-madari-nam-v-priemysle-nestacia

V Košiciach vystúpi skupina Ghymes a divadlo Honvéd s hrou Benyovszky

11. júna 2013 - (tasr)

Koncert hudobnej skupiny Ghymes a vystúpenie Tanečného divadla Honvéd s hrou na motívy života Mórica Beňovského sú ďalšími z podujatí, ktoré privítajú na svojej pôde Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Konať sa budú v sobotu 10. augusta v areáli košického amfiteátra. V prvej časti sobotňajšieho programu sa uskutoční koncert skupiny Ghymes, ktorá vznikla v roku 1983 v Nitre. Je držiteľkou viacerých ocenení a pod vedením Gyulu Szarku tentoraz predvedie publiku skladby zo svojho najnovšieho albumu vydaného pri príležitosti 30. výročia založenia skupiny s názvom 30 svetelných rokov. „Hudba Ghymes sa plne viaže k autentickej maďarskej ľudovej hudbe, ale v jej umení sú badateľné aj vplyvy hudby z Balkánu a Karpatskej kotliny. Popri hudbe Gyulu Szarku založenej na ľudovej tvorbe sú osobitným znakom štýlu Ghymes literárne texty od Tamása Szarku, ktorý je hudobným skladateľom a spolupracovníkom tanečnej hry Benyovszky,” informoval TASR PR zástupca pripravovaného hudobno-divadelného projektu v Košiciach Juraj Sasák. Ako dodal, tanečná hra Benyovszky o dobrodružnom živote M. Beňovského je jedným z predstavení Tanečného divadla Honvéd počas jeho tohtoročnej sezóny. V tanečnej hre prevedú herci divákov po vášnivej a ťažkej životnej ceste výnimočného človeka, pričom spolu precestujú takmer celý svet, podobne ako slávny dobrodruh, populárny cestovateľ a autor memoárov z polovice 18. storočia. Pri uvedení spomínanej hry v Košiciach budú s Tanečným divadlom Honvéd spolupracovať aj košický Železiar, sliezska tanečná skupina Patria z Poľska, česká skupina Gabrhel, ako aj africkí tanečníci a deti zo Slovenska. V hlavnej roli hudobníka a speváka vystúpi Tamás Szarka, v úlohe manželky Beňovského, Zsuzsanny Hanszkej, si zatancuje Zsuzsanna Fekete. Režisérom a choreografom hry je umelecký riaditeľ Honvédu Zoltán Zsuráfszky. Pripravovaný kultúrny projekt v košickom amfiteátri organizuje Generálny konzulát Maďarska s finančnou podporou Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, Národného kultúrneho fondu, Vyšehradského fondu a Fondu Gábora Bethlena. Záštitu nad podujatím prevzal maďarský minister ľudských zdrojov Zoltán Balog a primátor Košíc Richard Raši.

Maďarský VOLT láka na hviezdne koncerty aj výbornú kuchyňu

http://www.aktuality.sk/clanok/230454/madarsky-volt-laka-na-hviezdne-koncerty-aj-vybornu-kuchynu/

Študenti Gymnázia v Detve na projektovom stretnutí v Maďarsku

http://www.detva.biz/d_index.php?typ=A&;ID=20130226

Festival Východná privíta milovníkov folklóru už na 59. ročníku

V znamení jánošíkovských a zbojníckych tradícií

11. júna 2013 - (tasr)

Folklórny festival Východná je najstarším a najväčším kultúrnym podujatím, v ktorom dominuje ľudová hudba, tance a remeslá. Už 59. ročník tohto podujatia sa uskutoční v dňoch 5. - 7. júla v amfiteátri Východná. Neoficiálnym začiatkom festivalu bude už vo štvrtok 4. júla na námestí v Liptovskom Mikuláši Pozvánka do Východnej, kde vystúpia folklórne súbory Váh, Vŕbové Prútie, Lúčan a Ľudová hudba z Východnej. Večer vo Východnej uvedie v amfiteátri Radošinské naivné divadlo inscenáciu Jááánošííík po tristo rokoch. Tohtoročný festival bude v znamení jánošíkovských a zbojníckych tradícií v súvislosti s 300. výročím popravenia nášho národného hrdinu. Novinkou bude novopostavené tradičné Humno, v ktorom sa budú konať tanečné a hudobné workshopy, zábavy i koncerty. V tomto roku festival v rámci interaktívnych programov v mnohých tanečných školách privíta i ľudové hudby M. Nogu a M. Pagáča, vo večerných hodinách sa uskutočnia koncerty zoskupení After Phurikane a Balkansambel. K jánošíkovskej tematike sa viažu programy Bou bi ten Jánošík a Zbojníckym chodníčkom, pocte ženám sú venované programy Od vrkoča po čepiec i čiernu šatku a Žiale žien, z legiend osobností folklórneho hnutia to bude pripomenutie si významného choreografa a osvetového pracovníka v programe Z najlepších …v stopách Cyrila Zálešáka. Neformálna diskusia s odborníkom v oblasti tradičnej kultúry v cykle Na slovíčko s… v tomto roku bude venovaná významnému slovenskému etnografovi Jánovi Olejníkovi. Medzi príťažlivé programové súčasti bude nepochybne patriť účinkovanie folklórneho súboru Železiar nazvané Tanec - legenda - rituál, vystúpenie popredného maďarského folklórneho súboru Honvéd s programom Csardás, prezentácia folklórnych skupín v kompozícii Veselie, veselie ako aj program detských folklórnych súborov, čarovná rozprávka pod názvom Roztancované črievičky. Výnimočné fenomény tradičnej ľudovej umeleckej kultúry zakotvili autori do programového celku Malá veľká krajina… alebo Popýšme sa vlastným perím. Predstaví sa aj SĽUK s tanečnou inscenáciou Tanec medzi črepinami. Okrem spomínaných súčastí festivalu to budú aj mimoscénické activity vo forme výstavy fotogafií s témou ľudová výšivka, prezentácie tradičného odevu okolitých obcí, obľúbené remeselné tvorivé dielne Urob si sám, tradičný jarmok remesiel, obohatený v programe Zlaté dno o možnosť rozhovoru s remeselníkmi i súťaže divákov o ich výrobky, prezentácia salašníctva a ovčiarskych prác spojená s ochutnávkou ovčieho syra a bryndze v tradičnej Kolibe. Program dopĺňa i obľúbená Tradičná kuchyňa pri Ohnisku. Známou atrakciou je pravidelné Hlásenie z Májky uprostred amfiteátra. Záver 59. ročníka folklórneho festivalu Východná patrí galaprogramu, v ktorom sa predstavia popredné telesá a jednotlivci z festivalového trojdnia a rovnako hosťujúci súbor. Názov Nazbíjanô je symbolickým pomenovaním zostavy z najúspešnejších hudobno - tanečných kreácií, i blahoželanie 85. ročnému jubilantovi, legende slovenského folklóru, choreografovi Jurajovi Kubánkovi. „Folklór a tradičná ľudová kultúra patrí nám všetkým. V tomto roku ponúkame množstvo scénických aj mimoscénických programov, v našom tradičnom Humne budú mať možnosť návštevníci sa naučiť rôzne typy tradičnej formy ľudového tanca z mnohých regiónov a večer sa zabaviť na koncertoch world music. Kto má rád tradičné ľudové remeslo, rád tancuje, rád sa zapojí do výroby, alebo si rád iba užije pohľad na programy, bude vítaný,“ uviedla pre TASR Katarína Babčáková, predsedníčka programovej rady festivalu.

Vedenia ÖBB a MÁV rokujú o spätnom odkúpení časti maďarského Carga

http://www.hlavnespravy.sk/doprava-vedenia-obb-a-mav-rokuju-o-spatnom-odkupeni-casti-madarskeho-carga/108357/

Ministri krajín V4 chcú užšie spolupracovať

http://www.hlavnespravy.sk/j-pociatek-slovensko-bude-uzsie-spolupracovat-s-polskom-a-madarskom/108098/

Predsedu Najvyššieho súdu SR so svojím maďarským partnerom v Košiciach

http://www.hlavnespravy.sk/ns-sr-s-harabin-rokoval-s-p-darakom/108094/

Péter Balázs: Budúci rok bude pre EÚ rozhodujúci

EÚ budúci rok bude mať novú Európsku komisiu, Európsky parlament a nový viacročný rozpočet. „Pre EÚ je to nový začiatok,“ poukázal v rozhovore pre EurActiv bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Balázs. Nedávne prieskumy ukázali, že dlhová kríza ochromila dôveru občanov v EÚ. Akú víziu alebo stratégiu EÚ potrebuje na jej obnovu?

http://www.euractiv.sk/hospodarske-riadenie-eu/interview/buduci-rok-bude-pre-eu-rozhodujuci-021170

Europeana 1989 - Zbierka spomienok a príbehov

http://www.hlavnespravy.sk/medzinarodna-zbierka-spomienok-a-pribehov-si-pripomenie-pad-zeleznej-opony/107979/

J. Áder navrhol zvážiť zmeny vo fungovaní Európskeho fondu

13. júna 2013 - (tasr)

Maďarský prezident János Áder navrhol na dnešnom rokovaní počas stredoeurópskeho summitu prezidentov v Bratislave zvážiť myšlienku spoločného postupu týkajúceho sa zmeny ďalšieho fungovania Európskeho fondu solidarity (EFS). Reagoval tým na situáciu súvisiacu s povodňami, ktoré nedávno postihli Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko a Maďarsko. Podľa neho by sa mala zmeniť jeho štruktúra alebo rozsah jeho pôsobnosti, prípadne vytvoriť nové fondy či nástroje na odškodňovanie postihnutých štátov. Vyslovil poľutovanie nad tým, že EFS nefunguje uspokojivým spôsobom a EÚ v súčasnosti nemá nástroj, ktorý by umožnil zmobilizovať potrebné finančné prostriedky na odstraňovanie následkov prírodných živlov. „To, čo sa dá poskytnúť z fondu, sú len obmedzené zdroje, neexistujú žiadne okamžité finančné zdroje,” podčiarkol. Upozornil na to, že dôsledky prírodných katastrof v krajinách, ktoré sa spamätávajú z hospodárskej krízy, by mohli mať veľmi vážne politické a sociálne dôsledky. Navrhol tiež možnosť, aby sa medzi potenciálnych príjemcov prostriedkov z EFS zahrnuli aj nečlenské štáty. „Ak skutočne platí, že EÚ nemá k dispozícii primeraný nástroj, tak musíme počítať s tým, že nás „matka príroda” bude každoročne takýmto spôsobom prekvapovať a nie je v silách jednej krajiny alebo regiónu čeliť takýmto problémom. Musí na ne reagovať celá Európa,” podčiarkol Áder. V tejto súvislosti poukázal na fakt, že kontinent sa dostal na rozhranie, keďže v predchádzajúcich desiatich rokov zaznamenal tri rekordné záplavy. „Každý štát svojím spôsobom pociťuje dôsledky klimatických zmien, je to každodenný jav,” konštatoval. Zároveň položil otázku, či je v takýchto prípadoch možné očakávať nejakú pomoc od únie a či môže zasiahnuť tak rýchlo, ako to urobila v prípade záchrany bánk a finančného systému, kam dala 160 miliárd eur. Európsky fond solidarity sa zriadil po veľkých povodniach v roku 2002. Jeho hlavným cieľom je zdieľať náklady na obnovu a prípadné núdzové operácie v členských štátoch. Od roku 2002 sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 52 katastrofách v EÚ, akými boli povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky či sucho. Profitovalo z neho doteraz 23 krajín EÚ, pričom konečná suma pomoci dosiahla 3,2 miliardy eur. Prostriedky cez EFS sa vyplácajú do roka od podania žiadosti zo strany postihnutých štátov.

Slovakia Summit 2013 - Slovensko čaká veľkolepá akcia, privíta dvadsať prezidentov

Najväčšia protokolárna akcia v histórii samostatnosti Slovenska

http://www.webnoviny.sk/slovensko/slovensko-caka-velkolepa-akcia-priv/684427-clanok.html

Bratislava miestom s najväčšou koncentráciou hláv štátov

12. júna 2013 - (tasr)

Bratislava sa na dva dni stane miestom s najväčšou koncentráciou hláv štátov. Na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča príde do slovenskej metropoly 19 najvyšších predstaviteľov krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Dnešného, teda prvého dňa 18. stredoeurópskeho summitu, sa zúčastní aj predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Účasť potvrdili prezidenti Rakúska, Rumunska, Čiernej Hory, Estónska, Macedónska, Litvy, Chorvátska, Ukrajiny, Poľska, Lotyšska, Bulharska, Moldavska, Maďarska, Srbska, Albánska, Slovinska, Česka, predseda Predsedníctva Bosny a Hercegoviny a kosovská predstaviteľka Atifete Jahjagová. Mottom rokovaní je „Stratégiou rastu k pokrízovej obnove”. Ide o platformu, na ktorej jej účastníci môžu otvoriť akúkoľvek tému, napríklad týkajúcu sa zmeny ekonomického myslenia. Očakáva sa otvorená a kreatívna diskusia. Summit zároveň vytvára priestor na množstvo bilaterálnych schôdzok. Teda aj na stretnutie srbských a kosovských predstaviteľov. Dvojdňový program otvorí dnes večer koncert Slovenskej filharmónie v Redute a nasledovať bude slávnostná večera, podávaná prezidentom SR na počesť hláv štátov. Ešte pred ich začiatkom vystúpia s príhovormi Ivan Gašparovič a Herman Van Rompuy. Štvrtok 13. júna sa začne pracovnými raňajkami prezidentov členských krajín EÚ a Chorvátska na Bratislavskom hrade. Diskutovať sa bude o úlohe tzv. nových členských štátov únie, o ich pridanej hodnote pre európske spoločenstvo. O tom, či sú tieto krajiny schopné pomôcť EÚ v obnovení jej rastu. Nasledovať bude spoločné plenárne rokovanie. Na ňom sa prediskutujú kľúčové politické, hospodárske, sociálne a bezpečnostné otázky spojené s pokrízovým vývojom regiónu i kontinentu. Prezidenti sa rozlúčia na spoločnom obede, po ktorom odcestujú do vlasti. V rokovacích priestoroch nebudú štátne vlajky ani symboly a účastníci summitu budú označení iba menovkami, nie funkciou. Týmto sa vychádza v ústrety skupine štátov, ktoré neuznávajú Kosovo, keďže jeho predstaviteľka taktiež prijala pozvanie do Bratislavy. Podľa vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Šotha je to takto akceptovateľné pre všetkých účastníkov. Príchod delegácií sa očakáva dnes do 16.30 h. Albánski predstavitelia pricestovali ešte v utorok 11. júna. Na bratislavské letisko priletí 13 delegácií a štyri na Schwechat. Maďarský ako aj rakúsky prezident sa privezú autom.

Victor Vasarely a Alfons Mucha sú spojení s Piešťanmi

9. júna 2013 - (tasr)

Zaujímavú príležitosť zoznámiť sa so svetovými výtvarníkmi Victorom Vasarelym, Alfonsom Muchom, vidieť dielo španielskeho výtvarníka Jesúsa de Miguel Alcántaru a Jarmily Mucha Plockovej ponúka piešťanská Galéria Fontána. Výstava Umelecké dotyky je vkladom galérie k oslavám 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Potrvá do 23. júna. Výstava je zameraná na umelcov, ktorí boli alebo sú spojení s Piešťanmi. Okrem reprodukcií obrazov Muchu, serigrafií Vasarelyho si možno pozrieť aj fotografie a dobové predmety, okrem iných aj Muchov originálny maliarsky stojan. Victor Vasarely, francúzsko-maďarský maliar, grafik a sochár, predstaviteľ op-artu a kinetického umenia, sa narodil v roku 1906 v Maďarskom Pécsi. Do svojich 13 rokov žil v Piešťanoch. Jeho matka pochádza z Trnavy. Vo svojom prvom umeleckom období dával svojim obrazom názvy slovenských miest ako Prievidza, Poprad, Žilina či Detva. Jeho diela sú realizované a vystavené po celom svete. Alfons Mucha bol v rokoch 1929-31 na liečebných pobytoch so svojou dcérou v piešťanských kúpeľoch. Z vďaky za jej uzdravenie venoval kúpeľom veľkorozmerný obraz 378 krát 126 centimetrov, ktorý je v súčasnosti inštalovaný v reštaurácii hotela Thermia. Dielo malo pohnutý osud, koncom minulého storočia ho odcudzili, po niekoľkých rokoch sa ho ale podarilo vypátrať. Na výstave sa predstavuje aj Španiel Jesús de Miguel Alcántara, ktorý prechodne žije a tvorí v Piešťanoch. Muchova vnučka Jarmila Mucha Plocková prezentuje umelecké šperky a sklo so secesnými prvkami inšpirovanými tvorbou svojho starého otca.

V Zürichu protestovali proti návšteve ministra Z. Baloga

8. júna 2013 - (topky.sk)

Jeden policajt utrpel zranenia pri strete s ľavicovými demonštrantami, ktorí v Zürichu protestovali proti návšteve maďarského ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga. Minister vystúpil v piatok večer na miestnej univerzite s prednáškou o maďarskej rómskej menšine. Pred budovou sa zhromaždilo asi 30 aktivistov, ktorí na ňu hádzali vajíčka, k ministrovi sa však nedostali. Protest bol namierený proti diskriminácii Rómov v Maďarsku ako aj proti eskalácii násilia voči tejto skupine. Ako v sobotu informoval hovorca polície v Zürichu Marco Bisa, polícia sa snažila demonštrantov rozohnať. Jednu osobu zadržali, no po vypočutí ju prepustili.

Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny

Vystrieda L. Nagya Slovák alebo zástupca menšiny?

8. júna 2013 - (Pravda)

Nástupcom splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Nagya nebude predstaviteľ najväčšej, maďarskej menšiny. Prípadnú ponuku vlády na návrh iného kandidáta z radov maďarskej menšiny by Most-Híd aj SMK odmietli. Do úvahy tak prichádza aj zástupca inej z národnostných menšín. Tí z nich, ktorých sme oslovili, si vedia predstaviť na tomto poste skôr Slováka. Úrad vlády sa k budúcemu obsadeniu postu splnomocnenca do našej uzávierky nevyjadril. Neodpovedal ani na otázku, či sa vláda odvolaním Nagya bude zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. Nagy odstúpil tento týždeň po tom, čo strane Most-Híd neprešiel v parlamente návrh týkajúci sa dvojjazyčných tabúľ na železničných staniciach a zastávkach a strana ho vyzvala na podanie demisie. Podľa politológa o post splnomocnenca teraz nebude mať záujem nijaký kandidát z radov maďarskej menšiny. „Nagy patril v prostredí maďarskej menšiny k najumiernenejším a najotvorenejším na dialóg. Neviem si predstaviť, že by sa našiel nejaký rešpektovaný zástupca maďarskej menšiny, ktorý by chcel prevziať túto funkciu. Aj Nagy odstúpil po tom, čo sa nenašla politická vôľa na zmenu zákona, ktorá by umožňovala označovanie železničných staníc v menšinovom jazyku,“ hovorí politológ Juraj Marušiak. Most nomináciu nového kandidáta nezvažuje. „Ako sa už vyjadril predseda, strana Most-Híd iného kandidáta na tento post navrhovať nebude,“ uviedla hovorkyňa strany Zuzana Bačiak Masaryková. Kandidáta nebude ponúkať ani mimoparlamentná SMK. „Určite nie. Smer má v parlamente väčšinu, má zodpovednosť aj za menšinovú politiku,“ povedal predseda SMK József Berényi. Svojho človeka by nenavrhovali ani v prípade, že by im vládny Smer dal takú ponuku. „Úrad splnomocnenca je bezzubý, nemá kompetencie a nemá zmysel obsadzovať taký post,“ dodal Berényi. Na slabé kompetencie splnomocnenca upozorňuje aj zástupca rusínskej národnostnej menšiny, ktorá je po maďarskej a rómskej najpočetnejšia. „Zriadenie úradu splnomocnenca bolo krokom späť oproti predchádzajúcemu stavu, keď menšiny patrili pod podpredsedu vlády pre ľudské práva,“ hovorí Ján Lipinský, zástupca Rusínov vo Výbore pre národnostné menšiny. To, či post obsadí zástupca menšiny, nie je podľa neho najdôležitejšie. „Dôležitejšie je, aby vedel načúvať problémom menšín. Aby vedel osloviť, bol vypočutý aj na hradnom vrchu, aby život menšín neurčovali len vyhlásenia, ale aby našiel ohlas aj v zákonných úpravách,“ hovorí Lipinský. O vlastnom kandidátovi Rusíni tiež neuvažujú, aj keď rusínsky splnomocnenec by ich potešil. „Ale nepovažujem to za najdôležitejšie. Nech je aj Slovák, dôležité je, či v ňom menšiny budú mať oporu,“ dodáva. S tým, že národnosť nie je rozhodujúca, súhlasí aj zástupca poľskej menšiny na Slovensku. „Nezáleží na tom, kto tam bude, dôležité je, aby tam bol človek, ktorý pozná situáciu a problémy menšín,“ hovorí Czesław Sobek. Ani zástupcovia poľskej menšiny neuvažujú o navrhnutí kandidáta zo svojich radov. „Cítime sa tu dobre a sme menej početná menšina. Sú tu väčšie menšiny, ktoré potrebujú riešiť zložité otázky,“ vysvetľuje Sobek. Každá menšina má svoje problémy a ak by sa mal rozhodovať, z ktorej menšiny by mal byť splnomocnenec, tak by navrhoval, aby ním bol Slovák. „Bol by neutrálny,“ dodáva Sobek.

Menšiny tvrdia, že splnomocnencom môže byť aj Slovák

17. júna 2013 - (tasr)

Nový splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny by mal byť nestranný a empatický voči potrebám všetkých menšín v Slovenskej republike. To sú základné požiadavky predstaviteľov jednotlivých národnostných menšín v otázke nástupcu Lászlóa Nagya (Most-Híd). Rovnako je pre nich primárne dôležité, aby nový splnomocnenec mal podporu vlády. Takúto predstavu má vedúci pracovnej skupiny pre prípravu nových pravidiel rozdelenia dotácií v programe Kultúra národnostných menšín László Bukovszky. „Okrem dôvery a podpory vlády by mal mať tento človek dostatočnú skúsenosť a znalosť z oblasti menšinovej politiky,” uviedol Bukovszky. Podporu vládnej strany i skúsenosť v oblasti národnostných menšín spomína pri svojej predstave o novom splnomocnencovi i zástupca rusínskej menšiny Ján Lipinský. Ten chce ale aj niekoho, kto nebude „prešľapovať na piesočnej dune”. „Chce to človeka s jasným programom a mandátom,” uviedol pre TASR Lipinský. Ágnes Horváthová, zástupkyňa rómskej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) si myslí, že nový splnomocnenec by mal rovnako pristupovať k všetkým národnostným menšinám. „Takisto by mal mať túto problematiku naštudovanú aj z hľadiska medzinárodného práva a mal by mať negociačné schopnosti, aby požiadavky menšín vedel aj presadiť,” uviedla Horváthová. Pripomenula, že rómska menšina má aj najväčšie zastúpenie mladých, preto si aj v súvislosti s budúcnosťou vie predstaviť na poste splnomocnenca Róma. „Pokiaľ by sa vhodný kandidát našiel,” doplnila Horváthová. Konkrétne meno spomínať nechcela, podľa nej je to „voľba vlády.” Výber nového splnomocnenca ako „zodpovednosť vlády” spomína aj Dagmar Takácsová, predsedníčka Českého spolku v Košiciach. Novým splnomocnencom by podľa nej mohol byť aj Slovák. „Možno by ľahšie splnil podmienku byť nestranný, s rovnakým prístupom ku všetkým menšinám,” povedal Takácsová. „Na druhej strane si tento post vyžaduje skúsenosti s problematikou národnostných menšín a tú majú skôr príslušníci minorít,” dodal Takácsová. Jednoznačne za Slováka na poste splnomocnenca je napríklad Czeslaw Marek Sobek, zástupca poľskej menšiny vo VNMES. „Slovák nebude angažovanejší pre jednu z menšín,” zdôvodnil svoj názor. Terajší splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy bol na základe vlastnej žiadosti odvolaný z funkcie, na poste oficiálne skončí 30. júna. Vláda momentálne hľadá vhodných kandidátov, z ktorých by vybrala nového splnomocnenca.

Vláda sa dnes chystá odvolať splnomocnenca pre národnostné menšiny

12. júna 2013 - (tasr)

Kabinet sa dnes chystá odvolať splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny Lászlóa Nagya. Ten o odchod z funkcie požiadal ešte minulú stredu 5. júna. Rozhodol sa prijať výzvu predsedníctva Mosta-Híd k abdikácii po tom, ako strana v parlamente neuspela s novelou zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Tá by umožnila, aby železničné stanice a zastávky v obciach, v ktorých sa používa jazyk národnostných menšín, boli označené v ich jazyku. Podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nemá čo Nagy robiť vo svojom úrade, keďže jeho právomoci sú iba deklaratórne. Vyhlásil, že Smer-SD tým, že za novelu nezahlasoval, v postate prácu Nagya odmietol. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa uplynulý týždeň vyjadril, že vláda namiesto Nagya nájde kvalitného človeka, ktorý okamžite nastúpi a bude pokračovať v práci. Avizoval zároveň, že nemusí ísť o zástupcu maďarskej menšiny, keďže na Slovensku žijú aj iné národnostné menšiny. V roku 2012 sa v zahraničnom obchode SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami nepodarilo diverzifikovať jeho teritoriálnu orientáciu a stále pretrvávala orientácia celého obchodu, teda aj exportu, na trhy krajín EÚ. Vyplýva to z analytického vyhodnotenia výsledkov a tendencií zahraničného obchodu SR za rok 2012 pripraveného Ministerstvom hospodárstva SR, s ktorým sa dnes oboznámi vláda. Vo vývoze prevládali vlani výrobky s nižšou pridanou hodnotou, na rozdiel od dovozov, kde prevládali výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Riziko tohto trendu môže pritom podľa rezortu hospodárstva pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, čo sa môže nepriaznivo odzrkadliť na negatívnom vývoji salda obchodnej bilancie. Ministri by sa mali na 63. schôdzi zaoberať aj povodňovou situáciou na Slovensku a odstraňovaním jej následkov. Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák už ohlásil, že kabinet sa bude snažiť čo najrýchlejšie reagovať na problémy s premnoženými komármi. „Určite sa budeme snažiť reagovať čo najrýchlejšie. V stredu budeme prijímať rozhodnutia, ktoré budú rýchlou, jasnou a efektívnou reakciou,” deklaroval.

V Jelšave odhalili pamätník priateľstva

7. júna 2013 - (tasr)

Odhalením drevorezby stĺpu priateľstva sa dnes popoludní začali oslavy 770. výročia najstaršej písomnej zmienky o Jelšave. Stĺp osadili v centre pred Mestským múzeom a Osvetovým centrom vyšehradskej kultúry. Ako pre TASR povedal primátor mesta Milan Kolesár, pamätný stĺp má symbolizovať priateľstvo medzi obyvateľmi Jelšavy, českého Uničova, maďarského Tótkomlósu, rumunského Nadlaku a poľských Szczekocin. Autorkou drevorezby je učiteľka výtvarnej výchovy v Základnej škole s Materskou školou v Jelšave Eva Wilson. Je známa predovšetkým ako autorka detských kníh s tematikou Gemerských povestí doplnených jej originálnymi ilustráciami. Všestranná umelkyňa sa aj so svojimi žiakmi venuje tiež hrnčiarstvu, či drevorezbe. Na drevenom stĺpe je informácia o 770. výročí, na počesť ktorého drevený stĺp osadili, a tiež erby partnerských miest. „Je to symbolika, pretože tieto mestá s nami spolupracujú jednak na základe partnerských zmlúv, ale čo je oveľa dôležitejšie, funguje tam aj neformálna a najmä priateľská spolupráca. Sú tam viaceré spolky, či už sú to poľovníci, hasiči, alebo umelci, ktorí si porozumeli a ich priateľstvá sa rozvíjajú. Myslím si, že je to veľmi dobrý smer, ktorý Jelšava nabrala,” povedal Kolesár. Oslavy pokračujú dnes nočnou hasičskou súťažou. V sobotu sa uskutoční súťaž o najlepšiu domácu pálenku a súťaž vo varení Gemerských guliek. Gastronomické špeciality návštevníkom ponúknu aj zástupcovia partnerských miest.

Konferencia v rámci projektu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce

Využi šancu! - Zamestnanosť mladých treba podporovať aj na regionálnej úrovni

7. júna 2013 - (tasr)

Európska únia a domáce rozvojové mechanizmy by mali podporovať efektívne programy zamerané na podporu zamestnávania mladých ľudí vo všetkých sektoroch spoločnosti na miestnej, aj regionálnej úrovni. Zhodli sa na tom dnes účastníci medzinárodnej konferencie Využi šancu! zameranej na zlepšenie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce. „Viac pozornosti je potrebné venovať programom kariérneho poradenstva a rozvoja praktických zručností. Vysokú prioritu je potrebné priradiť výučbe cudzích jazykov a podpore programov výmeny a mobility študentov,” uvádza sa v deklarácii prijatej s odporúčaniami pre kompetentné úrady. Konferencia sa konala v rámci projektu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Využi šancu!. Projekt realizujú Karpatská nadácia Slovensko a Karpatská nadácia Maďarsko ako príspevok k zlepšeniu šancí mladých ľudí na trhu práce, ktorí majú vzdelanie, ale nemajú pracovné skúsenosti. „Nezamestnanosť mladých je vážnym problémom v celej Európe. Domnievame sa, že všetci hráči na dnešnom trhu práce a vzdelávania majú isté kapacity na to, aby sa do riešenia tohto problému zapojili,” zhodnotila situáciu Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie. „Účelom konferencie je spojiť odborníkov aj ľudí z praxe z rôznych sektorov spoločnosti a spoločne hľadať možnosti, ako mladých ľudí lepšie pripraviť na výzvy trhu práce, keď ukončia svoje štúdium.” Účastníci konferencie zo Slovenska a Maďarska upozornili, že dobrovoľnícke a stážové programy praxe by mali byť podporované zo strany štátu rôznymi spôsobmi. Aj zapojenie neziskových organizácií do týchto programov môže byť pritom podľa nich výrazné a zasluhuje si podporu. K odporúčaniam patrí aj venovanie väčšej pozornosti vzdelávaniu detí a mladých ľudí o tom, ako podnikať a viesť si vlastnú živnosť. Do takýchto programov je pritom nevyhnutné zapojiť aj neziskové organizácie a podnikateľské subjekty. Hlavnou aktivitou projektu Využi šancu! bola dvojmesačná dobrovoľnícka stáž študentov v neziskových organizáciách na Slovensku a v Maďarsku. Prax študentom poskytla praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. Projekt financovaný z eurofondov sa realizuje od októbra 2012 do septembra 2013.

Všetko o povodniach - Mimoriadna situácia

Pod Budapešťou predĺžili pozdĺž Dunaja stav núdze

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-pod-budapestou-predlzili-pozdlz-dunaja-stav-nudze/109539/

Budapešť je zachránená

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-budapest-dunaj-pokles/49012-clanok.html

Hladina Dunaja rýchlo klesá

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428463493919299.1073741841.147596498672668&;type=3

Dunaj dnes kulminuje pri Báte, v Baranskej župe navršovali hrádze

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-dunaj-dnes-kulminuje-pri-bate-v-baranskej-zupe-navrsovali-hradze/108681/

Maďarsko ponúkne Srbsku na protipovodňovú ochranu takmer 1000 vojakov

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-ponukne-srbsku-na-protipovodnovu-ochranu-takmer-1000-vojakov/108273/

Martonyi poďakoval SR a Chorvátsku za pomoc s povodňami

http://www.teraz.sk/zahranicie/martonyi-podakoval-povodne-madarsko/48833-clanok.html

V. Orbán: Maďarsko má v súvislosti s Dunajom ešte dva ťažké dni pred sebou

http://www.hlavnespravy.sk/orban-madarsko-ma-v-suvislosti-s-dunajom-este-dva-tazke-dni-pred-sebou/108275/

Boj s vodným živlom pokračuje južne od Budapešti

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-boj-s-vodnym-zivlom-pokracuje-juzne-od-budapesti/108079/

Povodeň sa rúti na atómku Paks

http://hnonline.sk/svet/c1-60042960-povoden-sa-ruti-na-madarsku-atomku-paks

Smer povodne zvládol, opozícia zlyhala

http://komentare.sme.sk/c/6831851/smer-povodne-zvladol-opozicia-zlyhala.html

Protipovodňové rádio

http://www.radia.sk/spravy/2862_madarsko-zriadilo-docasne-protipovodnove-radio.html

Pozrite sa, čo spôsobili povodne

http://webmagazin.teraz.sk/zivot/highlighty-tyzdna-povodne-dunaj-devin/833-clanok.html

V Budapešti začala hladina Dunaja klesať

http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-dunaj-povodne/48730-clanok.html

Kradli vrecia ochrany, súd ich poslal za mreže

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-povodne-vrecia-kradez-sud/48740-clanok.html

Voda menom rieka

7. júna 2013 - (Daniel Hevier - komentare.sme.sk)

Ak delíme ľudí na ľudí lesa a ľudí rieky, patrím k tým druhým. Vyrastal som pri rieke Nitre, kúpaval som sa v nej, skákal do nej zo stromov... V Prievidzi sa nehovorievalo idem k rieke, ale idem na rieku. Bližší ako Tarzan mi bol Tom Sawyer, lebo som v ňom cítil riečneho brata. Ale dosť spomienok, prestrih na realitu. Pol Európy žije v týchto dňoch vodou. Voda padajúca z oblohy je anonymný dážď. Živlom s priezviskom sa stáva až vtedy, keď na zemi vytvorí rieku. A teraz rieky zalievajú krajinu. Nie sú to ani prvé a nebudú to ani posledné záplavy na tomto kuse zeme. Najkratší interval medzi povodňami v Bratislave bol šesť rokov (1572 - 1578). Najdlhšie obdobie pokoja trvalo 291 rokov. V rokoch 1210 - 1501 nezaznamenali kronikári nijakú väčšiu vodnú pohromu. Mimochodom, ešte v 11. storočí tiekol Dunaj cez dnešnú Špitálsku ulicu. Som človekom rieky, rád prechádzam peši ponad Dunaj. Predvčerom, idúc zo šichty, som pozoroval rieku ľudí pozorujúcich Dunaj. Spočiatku mi liezli na nervy tí idioti, čo dokonca s deckami prekračovali pásky a zátarasy. Naštval ma televízny zabávač, ktorý sa nám usiloval vykresliť takmer piknikovú atmosféru pred Euroveou. Na tejto živelnej udalosti sa priživil kdekto, televízie i naši štátni funkcionári, ktorí sa tvária, akoby oni určovali centimetre pre stúpajúcu vodu. Potom som si povedal, že rieka patrí nám všetkým, že je prirodzené chcieť byť pri tom, keď sa správa netypicky (boli časy, keď sa chodilo zízať na nízku hladinu). A tak som pri múre na Gondovej počúval ľudské hovory. Jedni, ako vždy, všetko vedeli, na všetko mali odpoveď, sypali predpovede i proroctvá, iní zasa nedokázali skryť úzkosť a strach. Pre jedných to bola spoločenská zábava, ktorú akoby naservírovala nejaká agentúra. Podaktorí hromžili na Rakúšanov, ktorých racionálna vodoobrana vyhnala masy rieky do našich výsostných vôd. Keďže som rozprávačom príbehov, v mysli sa mi utkalo podobenstvo o záplavách, ktoré sa rovnako valia na naše kraje, sú zatiaľ neviditeľné, ale môžu mať rovnako zdrvujúce účinky. Keď sú ľudia hladní, zúfalí, bez zábran a nádeje, dokážu sa správať rovnako živelne ako prírodné živly. Rabovačky opustených sú smutným dôkazom našej ľudskej (ne)prirodzenosti.

Budapešť sa obávala - Padol rekord, domovy museli opustiť stovky ľudí

10. júna 2013 - (Peter Morvay - Sme)

V Budapešti sa Dunaj včera celý deň blížil k hranici deviatich metrov, najvyššiu hladinu mal dosiahnuť až večer alebo v noci nadnes. Doterajší rekord z roku 2006 bol len 860 centimetrov. Budapeštianske hrádze boli podľa primátora Istvána Tarlósa pripravené zvládnuť asi 910-centimetrovú hladinu vody. Bude to tesné, mali by sme však vydržať, povedal Tarlós ešte pred víkendom. Na viacerých miestach nad mestom zaznamenali priesaky a menšie poškodenia hrádzí, pri opravách pomáhali aj potápači. Hlavná hrádza sa však dovčera nikde nepretrhla. Polícia uzavrela rozsiahle oblasti a nepúšťala do nich ani novinárov. Problémy často spôsobovali menšie potoky a kanály napojené na Dunaj. Voda čiastočne zaplavila niekoľko obcí a Bemovo nábrežie v Budapešti. Ohrozila aj budovu ministerstva zahraničia. Svoje domovy muselo podľa úradu na ochranu pred katastrofami do včerajšieho popoludnia opustiť viac ako 1300 ľudí z 34 obcí. V samotnej Budapešti vysťahovala polícia obyvateľov domova dôchodcov. Do záchranných prác sa včera zapojilo asi 15-tisíc ľudí, armáda pomohla ťažkou technikou. Maďarské médiá boli plné záberov na premiéra Viktora Orbána, ako osobne riadi záchranné práce na všetkých úsekoch. Štátny tajomník pre ochranu životného prostredia Zoltán Illés včera poprel tvrdenia organizácie Greenpeace, že by povodeň mohla ohroziť nádrže s nebezpečným červeným kalom pri obci Almásfüzitő. Pretrhnutie hrádze podobnej nádrže pri obci Ajka spôsobilo v roku 2010 ekologickú katastrofu, ktorá si vyžiadala desať životov.

Dunaj sa rozlial

http://hnonline.sk/svet/c1-60035510-dunaj-sa-rozlial-po-budapesti

Maďari dali prednosť piesku pred hliníkom

10. júna 2013 - (Boris Latta - Pravda)

Pred budapeštianskym parlamentom je rezerva ešte asi pol metra, informoval Pravdu v nedeľu popoludní Gregor Martin Papucsek, publicista žijúci v Budapešti. Pritom už ráno dosahoval Dunaj v hlavnom meste hranicu 8,83 metra, čo bolo b 23 centimetrov viac ako počas doteraz najväčších záplav v roku 2006. „Na niektorých miestach cícerkom preteká voda cez vrecia s pieskom. Nejde síce o veľké množstvo, ale končí v mestskej kanalizácii, ktorá je už preplnená,” informoval náš zdroj. Zároveň upozornil, že rieka má v Budapešti kulminovať najneskôr do polnoci v noci na pondelok, a teda nie, ako sa pôvodne predpokladalo, až v pondelok. V Maďarsku sa dnes veľa diskutuje, a vraj nie celkom v slušnom tóne, o pripravenosti na vodný živel. Bola či nebola dostatočne zabezpečená ochrana pred povodňou, kladú si dnes otázku nielen politici. „Ako sa ukazuje, situácia mohla byť úplne iná, ak by boli maďarský úsek Dunaja chránili aj mobilné hliníkové zátarasy, aké sú aj na slovenskom úseku európskej veľrieky,” povedal Gregor Martin Papucsek. V tejto súvislosti pripomenul, že iba v malebnom mestečku Szentendre, ležiacom iba desať kilometrov severne od Budapešti, použili spomínanú, a ako sa ukazuje, efektívnu ochranu. Žiaľ, iba na „ukážku”. Lenže aj tej tamojší obyvatelia vďačia, že živel nenapáchal veľké škody ako doteraz inde v Maďarsku. Podobnú ochranu chcel realizovať aj budapeštiansky starosta, ale neuspel. Maďarskí ochranári boli totiž proti, a tak nielen v hlavnom meste sa v posledných hodinách spoliehajú väčšinou na klasické vrecia naplnené pieskom. Zatiaľ čo Maďari čelia stúpajúcej hladine Dunaja, Nemcom robí vrásky na čele Labe. V ohrozenom Magdeburgu už v nedeľu prekonal tok maximum z roku 2002 o 70 centimetrov a stále stúpa. V súčasnosti má zatiaľ 7,45 metra a pred jedenástimi rokmi to bolo „len” 6,72 metra. Podľa DPA nik nevie, kde sa tentoraz voda zastaví. Do boja s vodným živlom nasadili v Nemecku zatiaľ 70 000 hasičov a 11 000 vojakov. Meteorológovia však upozorňujú, že aj po prípadnom poklese hladín môže prísť nová záplavová vlna spôsobená výdatnými dažďami počas víkendu a začiatkom týždňa. Presne s rovnakým upozornením prichádzajú aj českí odborníci. „Najbližšie štyri dni bude nadpriemerné množstvo zrážok,” predpovedá v nedeľu vydanom vyhlásení Český hydrometeorologický ústav. Varoval hlavne pred vyliatím z brehov predovšetkým malých tokov ako následkom miestnych prudkých búrok. A tak napriek poklesu hladín riek, hlavne Labe, extrémne nebezpečenstvo povodní trvá predovšetkým v južných, stredných a severných Čechách. „Zatiaľ platí výstražná informácia vydaná v sobotu, podľa ktorej výdatné zrážky môžu trvať do utorkového rána,” povedal pre portál ihned.cz meteorológ Stanislav Racko. Podobne ako v Čechách aj v Rakúsku sa po opadnutí hladiny Dunaja, ale aj menších tokov venujú upratovaniu. Ako však informovala agentúra APA, aj to si v nedeľu vyžiadalo jeden ľudský život. V tirolskom Kitzbüheli zomrel osemdesiatročný muž. Podľa lekárov podľahol infarktu, keď precenil svoje sily počas odstraňovania nánosu bahna zo zaplaveného statku.

Hladina Dunaja klesá pomalšie, než očakávali, v Budíne utesňujú hrádzu

http://www.teraz.sk/zahranicie/budapest-moze-odolat-povodne/48674-clanok.html

Parlament predĺži stav núdze kvôli záplavovej vlne na Dunaji

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-parlament-predlzi-stav-nud/48663-clanok.html

Takto sa vzdúva Dunaj v Budapešti

http://aktualne.atlas.sk/obrazom-madarsko-ohrozuje-velka-voda-takto-sa-vzduva-dunaj-v-budapesti/zahranicie/europa/

V Budíne spôsobila problémy prietrž mračien, viaceré cesty uzavreli

http://www.teraz.sk/zahranicie/budin-prietrz-mracien-problemy-doprava/48623-clanok.html

„Dunaj za Maďarov!“ - Naši chlapci

http://hrab.blog.pravda.sk/2013/06/09/nasi-chlapci/

Meteorológovia upozorňujú na búrky

http://www.teraz.sk/slovensko/meteorologovia-upozornuju-na-burky/48610-clanok.html

Dunaj prekonal v Budapešti historický rekord a stúpa

http://www.sme.sk/c/6829411/dunaj-prekonal-v-budapesti-historicky-rekord-a-stupa.html

VD Gabčíkovo pomáha slovenským i maďarským obciam zvládnuť záplavy

http://www.hlavnespravy.sk/povodne-vd-gabcikovo-pomaha-slovenskym-i-madarskym-obciam-zvladnut-zaplavy/107470/

Spustenie kompy medzi Gabčíkovom a Dunaremete nie je ohrozené

http://www.hlavnespravy.sk/povodne-spustenie-kompy-medzi-gabcikovom-a-dunaremete-nie-je-ohrozene/107541/

Záplavová vlna sa blíži k odkalisku

http://www.teraz.sk/zahranicie/dunaj-madarsko-povodne-evakuacia/48577-clanok.html

Most Márie Valérie je zavretý

http://www.teraz.sk/regiony/sturovo-dunaj-povodne-uzavrety-most/48534-clanok.html

http://www.sme.sk/tema/povodne

Dunaj ohrozuje skládku jedu

http://aktualne.atlas.sk/madarsko-celi-katastrofe-rozvodneny-dunaj-ohrozuje-skladku-jedu/zahranicie/europa/

http://www.youtube.com/watch?v=kc9O7w2xoRw

http://www.youtube.com/watch?v=Wt4Vr4pPeek

http://www.youtube.com/watch?v=IbObGJjmBis

http://www.youtube.com/watch?v=ra_AAjnulss

Povodeň nemôže poškodiť odkalisko v Maďarsku

7. júna 2013 - (tasr)

Stav hrádze odkaliska v severomaďarskej obci Almásfüzitő, o ktorom premiér Viktor Orbán vo štvrtok vyhlásil, že patrí medzi deväť oblastí najviac ohrozených povodňovou vlnou na Dunaji, priebežne kontroluje niekoľko príslušných orgánov. Deklarovali to maďarskí experti, ktorí vo štvrtok odkalisko osobne navštívili. Podľa spravodajského servera Alfahír.hu vyhlásili, že očakávaná najvyššia hladina záplavovej vlny počas tohto víkendu bude takmer šesť metrov pod korunou hrádze nádrže VII, ktorá je v súčasnosti pod rekultiváciou. Štátny tajomník zodpovedný za ochranu životného prostredia Zoltán Illés dnes vyhlásil, že nehrozí, že by záplavová vlna zasiahla steny odkaliska. Povodeň tak zrejme nemôže poškodiť odkalisko, ekologická katastrofa nehrozí ani v prípade extrémne vysokej hladiny Dunaja, povedali odborníci z parlamentnej komisie, ktorá vyšetrovala tragický únik červeného kalu hlinikárne v Ajke z októbra 2010, ako aj ochranári z Taty. Vzhľadom na to, že stena odkaliska je v bezprostrednej blízkosti koryta Dunaja, je potrebná zvýšená pozornosť až do odchodu záplavovej vlny, zdôraznili. Pri výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros posilnili odkalisko vonkajšou kamennou hrádzou. Medzinárodná ochranárska organizácia Greenpeace vyjadrila obavy z možného presiaknutia toxických látok do rieky, na čo upozorňovala už aj vlaňajšia štúdia Maďarskej akadémie vied (MTA).

O evakuáciách v Budafoku

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-evakuacia-budafok/48500-clanok.html

Ohrozenému Komárnu pomáha aj VD Gabčíkovo

http://www.hlavnespravy.sk/povodne-ohrozenemu-komarnu-pomaha-aj-vd-gabcikovo/107230/

Prírode by sme sa mali viac prispôsobovať ako s ňou bojovať

7. júna 2013 - (Peter Morvay - komentare.sme.sk)

Mali by sme sa konečne naučiť nestavať tam, kam voda skôr či neskôr príde. - Ak máte pri tohtoročných povodniach pocit, že je to zlé, a bude to ešte horšie, nie je to chorobný pesimizmus, ale zdravý realizmus. Nejde len o toľko skloňované klimatické zmeny, ktoré ženú počasie do extrémov. Tomu, aby maximálna výška hladiny vody pri povodniach napríklad na Dunaji postupne rástla a padal jeden rekord za druhým, pomáha aj spôsob, ako sa vode bránime. Ak ktokoľvek postaví vyššiu hrádzu či protipovodňovú bariéru, zabráni síce tomu, aby sa voda rozliala u neho, zároveň tým však zhorší situáciu nižšie po prúde. Voda, ktorú sa na prvom mieste podarí udržať v koryte, sa nevyparí do vzduchu, len sa ešte vo väčšom množstve a ešte rýchlejšie presunie ďalej. Úspešne sa brániť pred povodňami pomocou hrádzí a stien zároveň znamená problém zväčšiť a prehodiť inam. V Bratislave bude v budúcnosti situácia tým horšia, o čo úspešnejšie sa stavaním hrádzí a bariér bude brániť Rakúsko. V Komárne povodeň ešte zhorší aj o to, aké úspešné budú protipovodňové steny v Bratislave. Pribúdajúca skúsenosť s vodou špliechajúcou o vrchol hrádzí nad hlavami ľudí bývajúcich pod nimi azda konečne ukončí ilúzie typu „rozkážeme vetru, dažďu“ a naivnú vieru, že prírodu môžeme ovládnuť či oklamať. Namiesto toho, aby sme sa jej konečne začali prispôsobovať tam, kde nemôžeme zvíťaziť alebo kde je prispôsobenie sa dlhodobo jednoduchšie a lacnejšie ako nekonečný boj s ňou. Je to smutné, ale ľudia asi už fungujú tak - ich problémy musia byť dosť veľké a dosť často sa opakovať, aby sa zmierili s tým, že sa už nebudú dať riešiť tak, ako si zvykli. Platí to i pre povodne. Do mesiaca uvidíme, či bola tá súčasná dosť hrozivá, aby stačila na zmenu myslenia, alebo na ňu dovtedy zabudneme a musia prísť ďalšie a ešte horšie. Až potom sa naučíme aj takú prostú vec, že nemáme stavať v zátopových oblastiach, ktoré raz začas nejaká voda aj tak zaleje. Alebo že nemáme stavať drahé a neisté hrádze na ochranu budov či častí obcí, ktoré je oveľa lacnejšie opustiť a znovu postaviť inde. Ochrániť sa však aj tak nedá všetko a ochrana toho, čo za to nestojí, môže sťažiť ochranu toho, čo je oveľa dôležitejšie. Možno pochopíme aj to, že nestačí stavať stále vyššie hrádze a nové priehrady, ich budovanie betonárska loby a politici nepresadzujú len z myšlienkovej zotrvačnosti, ale aj preto, lebo sú to mastné zákazky pre spriaznených podnikateľov, pri ktorých sa dobre kradne. Nevyriešia základný problém, že sa dnešná krajina bez lesov, s poľnohospodárskymi monokultúrami a množstvom asfaltu správa ako lievik neschopný zadržať vodu, ktorá potom do potokov a riek neodteká postupne, ale príliš rýchlo v príliš veľkom množstve. A už vôbec neriešia problém, ktorý síce znie pri pohľade na dnešný Dunaj neuveriteľne, je však veľmi reálny a vážny: naša krajina postupne vysychá a vody je v nej stále väčší nedostatok. Lebo sa u nás v prírode neudrží a tú, čo skončí v riekach, sa len snažíme čo najrýchlejšie poslať inam.

Dunaj

6. júna 2013 - (Roman Pataj - Sme)

V čase písania tohto textu sa zdá, že Bratislava zvládla veľkú vodu na Dunaji až na výnimky bez väčších problémov. To isté treba popriať Komárnu, Štúrovu a menším obciam v blízkosti rieky, o ktorých sa neprávom hovorí menej. Ak sa pošťastí aj tam, bude čas na hlbšie úvahy, čo nám táto povodeň ukázala. Dovtedy len poznámka o tom, prečo je Dunaj celkom špecifický prípad a prečo by nebolo správne bezhlavo z neho robiť vývody platné pre celú krajinu. Po prvé, mobilné zábrany sú úspech. Až na jednu výnimku sa osvedčili a nebyť ich, časť hlavného mesta by bola pod vodou. Ocenenie si zaslúži každý, kto ich navrhol a presadil, treba dúfať, že sa pri tom kradlo menej než zvyčajne. Lenže, tento typ zábran nepomôže proti rýchlym povodniam, aké zdevastovali napríklad Pílu či Jarovnice. Nestihli by ich postaviť. A predovšetkým, Dunaj je taká zregulovaná rieka, že sa nedá brať za vzor pre problémové menšie toky. Preto pozor, ak sa objavia hlasy, aby sme teraz slepo betónovali podľa jeho vzoru.

Dunaj v Komárne prekonal rok 2002 a stúpa

http://www.sme.sk/c/6828073/dunaj-v-komarne-prekonal-rok-2002-a-stupa.html

V. Orbán: Prichádza najväčšia záplavová vlna, musíme byť pripravení aj na najhoršie

7. júna 2013 - (tasr)

Maďarsko čelí na Dunaji najväčšej záplavovej vlne všetkých čias a treba sa pripraviť aj na najhoršie. Vyhlásil to dnes v Győri predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý v sídle Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župy osobne riadi protipovodňové opatrenia. Najviac práce je podľa premiéra v oblasti obce Györujfalu, kde vo štvrtok došlo k poškodeniu hrádze, ktorú už ale opravili. V župe pracujú na hrádzach ôsmich obcí a miest, doposiaľ evakuovali 25 ľudí, uviedla agentúra MTI. V susednej Komáromsko-Ostrihomskej župe museli vysťahovať 38 ľudí a obce Dömös a Pilismarót sú odrezané od sveta. Orbán oznámil, že úrady sú pripravené na to, aby v prípade potreby evakuovali pacientov komáromskej nemocnice. V Peštianskej župe je obec Kisoroszi neprístupná a v 21 obciach a mestách, vrátane Budapešti, prebiehajú protipovodňové práce. Prvý stupeň pohotovosti platí na 305 kilometroch hrádzí, druhý stupeň na 199 a tretí stupeň na celkovej dĺžke 63 kilometrov. Mimoriadny stav je na úseku dlhom 191 kilometrov. Premiér zdôraznil, že počas záchranných prác zatiaľ nedošlo k žiadnym zraneniam. Práce prebiehajú disciplinovane a výstavba provizórnych hrádzí postupuje podľa plánov. Evakuačné plány sa priebežne aktualizujú. Orbán ďalej informoval, že do záchranných prác nasadili aj ľudí zo zariadení na výkon trestu. Pri Nagybajcsi v Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župe dnes o 03.00 h prekročila rekordne nameranú hodnotu o štyri centimetre a stúpla na 879 centimetrov. Kulminácia sa očakáva v sobotu ráno na výške 900 centimetrov.

Maďari čakajú veľkú vodu zo Slovenska

7. júna 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)

Maďarský premiér si obul gumáky, vyhrnul rukávy a vyrazil na hrádze. „Panebože, Viktor Orbán!” zvýskli deti v jednej dedine na severe krajiny, keď ho zbadali. Orbán si priložil ukazovák k perám a šepol: „Psst, som tu inkognito!” Akčné video, kde premiér v teréne študuje mapy, telefonuje, vydáva príkazy a povzbudzuje ľudí pracujúcich na hrádzach, má Orbán vyložené na Facebooku. Ani jeho protivníci mu však tentoraz nevyčítajú, že si robí lacnú reklamu. Do Maďarska má dnes doraziť veľká voda zo Slovenska a Orbán je vo svojom živle: krajinu zachraňuje pred hroziacou katastrofou. „Treba sa pripraviť aj na najhoršie. V krajnom prípade bude potrebné vysťahovať až osemdesiattisíc ľudí od Rábskej Novej Vsi až po Budapešť,“ citoval spravodajský portál Index Orbána z jeho včerajšej tlačovej konferencie na ministerstve vnútra. Na evakuáciu podľa neho musí byť pripravených najviac ľudí v Komárome (11-tisíc) a v Starom Budíne (55 300). „Tieto čísla nehovorím preto, aby ste prepadli panike, ale aby ste videli, že sme na všetko pripravení. Niet v krajine človeka, ktorého by sme nedokázali vyslobodiť z jeho domova, keď sa ocitne v núdzi,“ dodal. Na maďarskom úseku Dunaja je podľa Orbána deväť kritických úsekov ohrozených povodňami. Rieka hrozí vystúpiť z brehov v mestách Komárom, Ostrihom, Senondrej (Szentendre), Budapešť a Dunaújváros ako aj pri obciach Mecsér, Kisoroszi či Almásfüzitő. V naposledy menovanej si však úrady dávajú obzvlášť veľký pozor, aby sa to nestalo. V Almásfüzitő, obci nachádzajúcej sa 10 kilometrov od Komáromu, sa totiž v bezprostrednej blízkosti Dunaja nachádza odkalisko s nebezpečným odpadom. „Je otázne, či vysoký stav vody zmyje odpad do Dunaja. Podľa odborníkov nie, podľa hlásení je hrádza dostatočne silná. Mimoriadna situácia by nastala vtedy, keby Dunaj oproti teraz signalizovaným hodnotám kulminoval o päť metrov vyššie,“ upokojil Orbán verejnosť, ktorá si dobre pamätá ekologickú katastrofu spred troch rokov, keď sa z pretrhnutej nádrže uvoľnila cunami toxického červeného kalu a prevalila sa troma dedinami severne od Balatonu. V Budapešti má Dunaj kulminovať v utorok pri predpokladanej výške hladiny 885 centimetrov. Znamenalo by to prekonanie doterajšieho rekordu z roku 2006 o 25 cen­timetrov. Experti však nevylučujú, že výška hladiny prekoná až deväť metrov. Úrady preto včera rozhodli o navýšení hrádzí v hlavnom meste až na 9,5 metra. Tisíce vojakov a dobrovoľníkov navŕšili státisíce vriec s pieskom. V Budapešti bol najväčší pracovný ruch na Rímskom nábreží, slabom mieste hrádze chrániacej Starý Budín a na Margitinom ostrove, ktorý prvý raz od 19. storočia čelí hrozbe, že ho voda celý zaleje. Niekoľko stoviek ľudí z ohrozených oblastí už včera evakuovali. Na výstavisku Hungexpo v Pešti sú však v plnom prúde prípravy na prijatie až niekoľkých desiatok tisíc ľudí, ktorých by voda mohla pripraviť o prístrešie.

V Komáromsko-Ostrihomskej župe pracovalo v noci na hrádzach 1500 ľudí

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-v-komarom-ostrihomskej-zupe-pracovalo-v-noci-na-hradzach-1500-ludi/107078/

V Novohradskej župe zemetrasenie poškodilo takmer 100 budov

7. júna 2013 - (tasr)

Stredajšie zemetrasenie pri severomaďarskom Érsekvadkerte poškodilo takmer 100 budov, najviac v obciach Szátok a Tereske na západe Novohradskej župy, uviedla dnes agentúra MTI. V Szátoku poškodili otrasy zeme 22 obytných budov a päť budov samosprávy, na ktorých vznikli praskliny rôzneho rozsahu a na niektorých miestach popadala omietka zo stropu. Evakuovať nemuseli nikoho. V Tereske nahlásili 66 prípadov materiálnych škôd, poškodená bola aj budova školy. Zemetrasenie s magnitúdou 4,2, ktoré v stredu o 20.45 h zasiahlo Novohradskú župu neďaleko Dunajského oblúka, neohrozilo prebiehajúce protipovodňové práce v okolí Budapešti a nepoškodilo ani dunajské hrádze.

7. júna - Výročie Memoranda národa slovenského

Programový dokument vychádzajúci z požiadaviek slovenského národa, ktorý bol schválený a vyhlásený 6. a 7. júna roku 1861 v Turčianskom sv. Martine. Autorom memoranda bol Štefan Marko Daxner a jeho cieľom bolo uznanie osobitostí slovenského národa a návrh na rovnoprávne postavenie Slovákov v Uhorsku.

http://www.teraz.sk/slovensko/memorandum-naroda-slovenskeho/48232-clanok.html

Ilustr.:

Matica si pripomenula 152. výročie prijatia Memoranda národa slovenského

7. júna 2013 - (tasr)

Veniec víťazov - prehliadka víťazov celoštátnych recitačných súťaží a vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže Matičná esej zavŕšili dnes v Martine podujatia k 152. výročiu prijatia Memoranda národa slovenského v rámci Roka Matice slovenskej. Celodenný program otvorilo dopoludnia na pôde Biblickej školy podujatie Predseda a tajomníci o Matici s uvedením knihy predsedu MS Mariána Tkáča Ochrankyňa národa. Pri príležitosti 150. výročia založenia MS na ňom diskutoval vedecký tajomník MS Pavol Parenička s predchádzajúcimi vedeckými tajomníkmi. „Spomienkové podujatie o vývine matice od roku 1989 s náznakom jej perspektív bolo súčasťou vyvrcholenia 47. ročníka Slovesnej jari,“ povedal pre TASR Milan Gonda zo Slovenského literárneho ústavu MS. Predstavitelia MS položili popoludní na Memorandovom námestí veniec k pamätníku Memoranda a na pôde matice sa potom stretli riaditelia domov MS a vedúci oblastných a martinských matičných pracovísk. „Prehliadku najlepších recitátorov celoslovenských súťaží v programe Veniec víťazov doplnil hudobný sprievod rodofolkového speváka Jána Svetlana Majerčíka z Liptovského Mikuláša. V ďalšej časti programu sme vyhodnotili druhý ročník súťaže Matičná esej v kategóriách stredoškoláci a vysokoškoláci,“ doplnil Gonda. Memorandum národa slovenského k Vysokému snemu krajiny uhorskej prijalo Slovenské národné zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. až 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom Martine. Zdôrazňovalo potrebu zabezpečiť svojbytnosť slovenského národa a jeho rovnoprávnosť v rámci Uhorska, nastoľovalo požiadavku zriadiť autonómne územie - Hornouhorské slovenské okolie. Deklarovalo nároky na slovakizáciu správy, súdnictva a školstva na území (slovenského) okolia, adekvátny pomer v používaní slovenčiny a maďarčiny v úradnom styku a vo vyučovaní. Na Slovensku mala byť zriadená právnická akadémia a na peštianskej univerzite sa mala založiť katedra slovenského jazyka. Štát mal podporovať slovenské kultúrne ustanovizne, slobodné používanie materinského jazyka a primerané zastúpenie národností v hornej snemovni.

Maďarská priemyselná produkcia v apríli vzrástla nečakane prudko

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarska-priemyselna-produkcia/48442-clanok.html

Šarišské kosače

Zástupcovia z partnerských miest Maďarska, Poľska a Ukrajiny prídu aj s kosami a budú súperiť s koscami zo Slovenska. - Súťaž nie je len o kosení, ale aj o prezentovaní dedičstva svojich predkov a pomoci pri šetrnej a ekologickej ochrane rastlín, bez hluku kosačiek, pri speve a v ľudových krojoch:

http://www.webnoviny.sk/slovensko/tradicne-sarisske-kosace-ocakava/684212-clanok.html

Keramické trhy v Pezinku

Takmer 200 keramikárov zo Slovenska, Čiech, Moravy, Slovinska, Maďarska, Bulharska či Tunisu:

http://www.hlavnespravy.sk/pezinok-okolo-200-keramikarov-sa-predstavi-na-keramickych-trhoch/107040/

Vezmite deti na výlet do Taty

7. júna 2013 - (Peter Morvay - cestovanie.sme.sk)

V blízkom maďarskom meste si vedia pripomenúť dávnu slávu i zabaviť návštevníkov. - V maďarskom meste Tata kúsok od slovenských hraníc sa začiatkom leta koná jeden z najväčších historických festivalov v strednej Európe. Pôsobivý hrad s rozložitými baštami omývanými veľkým jazerom si pravidelne na konci mája po tri dni pripomína asi najpohnutejšie obdobie našich dejín, skoro dvesto rokov trvajúce časy protitureckých bojov. Hrad v Tate sa svojím pomerne zachovalým opevnením na tento účel obzvlášť hodí. Veľké armády sa v tých časoch snažili pochodovať v blízkosti splavných riek, po nich sa dali najlepšie prevážať potrebné zásoby i ťažké obliehacie delá. Tata tak bola v tých časoch strategicky významnou pevnosťou, ktorá bránila prístup ku Komárnu a Győru. Tie zase boli najvýznamnejšími pevnosťami chrániacimi Viedeň, sídlo habsburskej ríše, a hlavný cieľ tureckých dobyvateľov.

Petardou na bránu

Tata zažila za protitureckých vojen pätnásť obliehaní. Bola striedavo viackrát v kresťanských i v osmanských rukách. Festival Patara pripomína svojím menom najslávnejšie z týchto obliehaní z roku 1597. Patara je dobový skomolený názov petardy. Tá však vtedy neslúžila na ohňostroj a na zábavu. Bolo to dômyselné zariadenie, ktoré malo útočníkom otvoriť cestu do pevnosti. V Tate sa naostro použila prvý raz v Európe. Petarda mala tvar zvonu či kovového lievika naplneného pušným prachom a usadeného rozširujúcim sa otvoreným koncom na širokej doske. Túto dosku bolo treba aj s petardou pripevniť k bráne pevnosti. Tvar zvonu nasmeroval po odpálení silu výbuchu na bránu a v lepšom prípade ju takto naozaj dokázali vylomiť. Petarda sa používala najmä pri prekvapivých nočných útokoch na pevnosti. Aj v takýchto prípadoch však, samozrejme, bolo najväčším problémom petardu k dobre stráženej bráne dopraviť a dostatočne silno ju na ňu pripevniť. Keďže išlo o mierne samovražednú úlohu, vykonávali ju za mimoriadnu odmenu dobrovoľníci. V Tate sa to podarilo niekoľkým uhorským vojakom hovoriacim po turecky a prezlečeným za tureckých obchodníkov. Presvedčili posádku, aby im napriek blížiacej sa noci spustila padací most cez vodnú priekopu a nechala ich aj s ich vozom prísť až k bráne. Tvrdili, že vezú cenný a možno aj pre posádku hradu užitočný tovar, s ktorým by sa v týchto neistých časoch chceli ukryť v hrade alebo aspoň pod jeho múrmi. Stráž im síce bránu neotvorila, nechala ich však dosť dlho v jej blízkosti, aby na ňu petardu vezenú na voze pripevnili. Ďalšie jednotky kresťanskej armády pod vedením známeho vojvodcu Mikuláša Pálffyho boli poukrývané v okolí a keď petarda splnila svoj účel, vtrhli cez vylomenú bránu za hradby.

Ako naozaj

Počas festivalu si túto udalosť pripomenulo asi 500 nadšencov z rôznych skupín predvádzajúcich historické boje z Maďarska, Poľska Slovenska, Čiech, Turecka a Ruska. Výnimočné boli ukážky boja jazdy a jednotiek vyzbrojených dlhými pikami a mušketami. Vrcholom festivalu bol boj o hrad a „námorná bitka“ na jazere. Námorníci si síce až možno prehnane uľahčovali prácu. Ich lodičky, ktoré mali predstavovať pôvodné veslové člny, malé galéry, používané v tých časoch na vojenské účely aj na Dunaji, v Tate už poháňal motor. Posádky však manévrovali a bili sa s takým nasadením a tak obetavo, že niekoľko poľských bojovníkov a najmä bojovníčok skončilo v jazere. K festivalu patrili ukážky výzbroje maďarskej armády vrátane tanku, ktoré mohli deti - na rozdiel do toho, čo býva na podobných akciách zvykom u nás - popreliezať skrz-naskrz. Každú chvíľu sa niekde hrala dobová hudba, v osmanskom tábore bolo možné ochutnať tureckú kuchyňu. Dámam moderátor odporúčal, aby si v ňom vyskúšali aj únos a aspoň na niekoľko minút pobudli „v luxusných podmienkach háremu“. Väčšina informácií pre návštevníkov bola príkladne dostupná aj v angličtine. A nerozumieť niektorým duchaplnostiam moderátora opisujúceho dianie vetami typu „na hradbách na kresťanov čakajú Turci s krvou podliatymi očami“ bolo občas skôr výhodou.

Najbližšia mešita

Tata, mestečko s 25-tisíc obyvateľmi, vzdialené asi 15 kilometrov od Komárna, však stojí za návštevu kedykoľvek. Staré mesto okolo jazera je príjemné miesto na prechádzku, nad mestom sa týči Kalvária s vyhliadkovou vežou. Tureckú okupáciu pripomína aj historická mešita, nikde bližšie k Slovensku asi žiadnu nenájdete. Patara tiež nie je jediným zaujímavým festivalom v Tate. Na jeseň tento rok 18. až 20. októbra sa koná okolo hradu a priľahlého takzvaného Starého jazera verejnosti prístupný výlov rýb s ukážkami málo známeho rybárskeho remesla. Súčasťou festivalu sú rybie trhy a gastronomické programy a hudobné predstavenia. Na 29. a 30. novembra je tento rok naplánovaná okolo Starého jazera taktiež tradičná oslava ťahu divokých husí, obľubujúcich početné vodné plochy okolo Taty. Súčasťou programu je pozorovanie tisícok vtákov ráno dolietajúcich a večer sa vracajúcich na jazero, prednášky, ukážky krúžkovania vtákov či sokoliarstva. Ale aj výlov rýb a predstavenie divých husí.

Letné akciové ponuky - Objavte maďarské turistické regióny

http://sk.gotohungary.com/letne-akciove-ponuky

dikda.eu - Staré slovenské kuchárske knihy na webe

Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči (1870) vydaná v Budapešti

10. júna 2013 - (teraz.sk)

Viete ako sa varí polievka z mozgov, alebo slimáky s kyslým chrenom? Môžete sa inšpirovať v starých slovenských kuchárkach, ktoré Slovenská národná knižnica (SNK) zverejnila v zdigitalizovanej podobe na stránke www.dikda.eu v rámci publicity národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. „Kultúru národa nedefinujú len veľké literárne a filozofické diela, či slávna história, ale aj veci bežné, s ktorými sa ľudia stretávajú každý deň. Medzi ne určite patrí aj gastronómia, ktorá tvorí dôležitú súčasť národnej identity. Verím, že verejnosť zaujme malý exkurz do jej histórie na Slovensku, ktorý sme sprístupnili na stránke projektu,“ povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Veľkým prekvapením bola v roku 1870 v Budapešti vydaná kuchárska kniha s 1500 receptami v slovenskom jazyku s názvom Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči - k velikému osohu nie len pre domácu potrebu, ale aj pre hospodárstvo, obsahujúc tie najjednoduchšie, ako i najvyberanejšie jedlá i pre každodenné i mimoriadne skvelé hody. Zostavil a vydal ju Ján Babilon, pôvodom z Gemera, mešťan v Budapešti, majiteľ reštaurácie, kde sa varili slovenské jedlá a kde sa schádzali popredné osobnosti slovenskej kultúry. Okrem jej dvoch vydaní sa na stránke www.dikda.eu nachádzajú dve vydania Novej kuchárskej knihy od Terézie Vansovej, Slovenská kuchárka Augustína Pavloviča, Slovenská ľudová kuchárka od Žely Inoveckej i po nemecky písaná kuchárka Hausschatz Jozefa Rudňanského. SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana pokračovať aj v priebehu najbližších týždňov. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Pred odhalením Pamätníka sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade

Slovenská samospráva Budapešti, Veľvyslanectvo SR v Budapešti, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská 22. júna 2013 o 10. hodine usporiadajú slávnostné odhalenie pamätníka sv. Cyrila a Metoda, diela akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej v Parku sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade (Zalavári)Program: Privítanie a príhovory hostí, Odhalenie Pamätníka sv. Cyrila a Metoda a jeho posvätenie, Hymnické piesne v podaní spevokolu Ozvena, Ekumenická bohoslužbaPodujatie sa uskutoční pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.Súsošie bude postavené na základnom kameni, ktorý v pamätnom parku uložila Slovenská samospráva Budapešti v roku 2007 v prítomnosti vtedajšieho veľvyslanca SR v Maďarsku Juraja Migaša.Po stopách pamiatok z Blatnohradu - Pribinovo sídlo v Panónii:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1-historia1/952-blatnohrad-pribinovo-sidlo-v-panonii

 

Slovenská pocta vierozvestcom:

Odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade

Aj pamätníky píšu svoje príbehy. Napokon, svedectvá historikov, archeológov, vedcov či spisovateľov, ktorí fabulujú, dokazujú či vyvracajú rozličné dejinné súvislosti aj na podklade nálezísk, zrúcanín, vykopávok a artefaktov, sú najhmatateľnejším dôkazom bádania v toku času. Zvláštnu príchuť nadobúda ich posolstvo najmä v kontexte výročí, monumentálna nadčasovosť ktorých, aj keď ju rámcuje poväčšine okrúhlosť historických letokruhov, je nepopierateľná. Dozaista je takým aj rok, ktorý si Slováci na celom svete spájajú s príchodom vierozvestcov - sv. Cyrila a Metoda na územie voľakedajšej historickej Veľkej Moravy, v súčasnosti geografickej časti samostatnej Slovenskej republiky. Lenže, podoby a príchute 1150. výročia príchodu dvojice, ktorá vari najvýznamnejšie formovala rozvoj kresťanstva Slovanov a starých Slovákov, zasahujú aj ďaleko za hranice pomyselných bášt Slovenov - Nitry či Devína. Potvrdením tohto faktu je aj udalosť, ktorou žijú v týchto dňoch najmä Slováci v Maďarsku: v sobotu 22. júna 2013 o 10.00 h v rámci ekumenických bohoslužieb odhalia v Spomienkovom areáli Cyrila a Metoda v Zalaváre, niekdajšom sídle kniežaťa Pribinu, nesúceho v slovenčine názov Blatnohrad (odvodený od susedného, iba 9 km vzdialeného Blatenského jazera - Balatonu), súsošie sv. Cyrila Metoda - dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Bronzová replika súsošia sv. Cyrila a Metoda, ktorého originál zdobí areál Nitrianskeho hradu, bude postavená na základnom kameni, osadenom v pamätnom parku Slovenskou samosprávou Budapešti v roku 2007 v prítomnosti vtedajšieho veľvyslanca SR v Maďarsku Juraja Migaša. Kým v parku postupne odhalili pamätníky - stĺpové monumenty s nápismi či reliéfom Rakúšania, Bulhari a Slovinci, základný kameň slovenského príspevku zostal osihotený. A tak až teraz, s odstupom rokov, avšak s puncom veľkého výročia, sa Slovensko bude prezentovať pozoruhodným umeleckým dielom akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Reprezentatívna časť jej tvorby úzko súvisí s dávnymi dejinami Slovenska, pričom z viacerých jej sochárskych a medailérskych diel, ktorými je jej tvorba príznačná, patrí práve súsošie sv. Cyrila a Metoda k najdokonalejším monumentálnym artefaktom autorkiných umeleckých posolstiev. Pamätník súsošia sv. Cyrila a Metoda financuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matica slovenská, slávnostný akt odhalenia a spoluúčasť na ekumenických bohoslužbách v Zalaváre organizuje Slovenská samospráva Budapešti a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Maďarsku:

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2766/slovenska-pocta-vierozvestcom-odhalenie-susosia-sv-cyrila-a-metoda-v-zalavare

http://www.uszz.sk/sk/

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

http://www.uszz.sk/data/Slovensko-sutaz2.gif

Matičiari budú odhaľovať pamätník v Maďarsku

16. júna 2013 - (tasr)

Na podstavci pamätníka, ktorý odhalí Matica slovenská v maďarskom Zalavári bude podľa tajomníka MS Petra Cabadaja nasledovný text: Na pamiatku nitrianskeho kniežaťa Pribinu (+861), ktorý sa zaslúžil o kristianizáciu našich predkov na území Blatnohradu, a jeho syna panónskeho kniežaťa Koceľa (+876), podporovateľa evanjelizačného a kultúrneho diela svätých slovanských apoštolov Cyrila (+869) a Metoda (+885), spolupatrónov Európy. Pamätník postavila Slovenská samospráva v Budapešti s pomocou Slovenskej republiky. Partnermi Slovenskej samosprávy v Budapešti pri príprave a realizácii pamätníka, ako aj jeho slávnostného odhalenia sú Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská, Neografia, a. s., Martin a samospráva obce Zalavár. Na slávnostnom odhalení a posvätení pamätníka v Pamätnom parku sv. Cyrila a Metoda v Zalavári sa osobne zúčastnia najvyšší predstavitelia spomínaných inštitúcií. Slovenská republika sa tak stane ďalšou krajinou, ktorá bude mať v Zalavári pamätník, venovaný svätým Cyrilovi a Metodovi a ich nadčasovej misii. Odhalenie pamätníka sa vďaka porozumeniu a dobrej spolupráci partnerských zložiek projektu symbolicky uskutoční len niekoľko dní pred 1150. výročím príchodu solúnskych bratov na naše územie. Súčasťou slávnostného programu je aj Ekumenická bohoslužba, na ktorej bude účinkovať slovenský spevácky zbor Ozvena z Budapešti, dodal Cabadaj.

V dunajskostredskom evanjelickom chráme si pripomenuli sv. Cyrila a Metoda

13. júna 2013 - (tasr)

Pod názvom Proglas sa uskutočnila dnes v dunajskostredskom evanjelickom kostole slávnosť na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Program sa začal modlitbou v staroslovienčine v podaní miestneho farára Jozefa Horňáka a za sprievodu organu. TASR informovala riaditeľka Žitnoostrovského osvetového strediska (ŽOS) v Dunajskej Strede Jana Svetlovská. „Tento moment bol taký silný, že nasledovala pauza, ktorá nebola v scenári. Chvíľa úprimného ticha dokazujúca aj to, že našu mládež zaujme hodnotná ponuka,” priblížila Svetlovská s tým, že v hľadisku sedeli deti a mládež z dunajskostredských základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, pedagógovia, veriaci a zastavili sa aj náhodní okoloidúci a turisti. Ako riaditeľka dodala, súčasťou programu boli hudobné diela, ale predovšetkým dokumentárny film Tradícia a prítomnosť sv. Cyrila a Metoda v Nitre. „Na znak úcty k 1150. výročiu príchodu vierozvestov ho vytvorili študentky Súkromnej strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Neratoviskom námestí v Dunajskej Strede.” Svetlovská pokračovala, že prítomní sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie zo života svätcov, ale aj z histórie i súčasnosti Nitry. Program vyvrcholil vystúpením skupiny talentovaných študentov Srdce Európy, ktorá v rámci hudobno-poetického pásma priblížila poéziu štúrovcov, verše Sama Chalupku, Andreja Sládkoviča, ale aj ľudové či moderné piesne. Podujatie zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, ŽOS a Evanjelický farský úrad v Dunajskej Strede.

Tatra-Matra-Fatra - Štvrtý ročník výstupu na Modravú horu

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399452980167690&;set=a.364002170379438.1073741830.356365214476467&type=1&relevant_count=1

Milí priatelia, tento rok sa uskutoční už štvrtý ročník výstupu na najvyšší vrch pohoria Matra, na Modravú horu. Výstup sa uskutoční v sobotu 13. júla 2013. Dátum sme zvolili tak, aby čo najmenej kolidoval s inými pamätnými dňami, najmä cirkevnými a na východnom Slovensku. Zároveň si výstup zachová väzbu na sviatok sv. Cyrila a Metoda v júli. Na vrchole sa stretneme od 12.00 - 14.00 hod. Až na vrchol (nadmorská výška: 1014 m) možno prísť autom alebo autobusom, parkovisko je pod vrcholom alebo asi 2 km nižšie v stredisku Mátraháza. Modravá hora (maďarský názov: Kékestető) je asi 100 km východne od Budapešti. Z Budapešti do Gyöngyös vedie diaľnica, potom asi 10 km obyčajná asfaltka. Kto má v aute navigačný prístroj, nech si vloží ako cieľ vrchol hory alebo Mátraháza. Nezabúdajme, že Matra patrí do trojvršia na našom štátnom znaku: Tatra-Matra-Fatra. Aspoň tak sa vžil názov trojvršia v našej národnej pamäti. Pripomínajme si Matru aspoň raz ročne kolektívnym výstupom (či vyvezením sa ). Pripájame mapku trasy od Budapešti. Za organizačný výbor: Ján Čarnogurský

Slávnosť slovenského folklóru v Čerpotoku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2774/slavnost-slovenskeho-folkloru-v-cerpotoku

Cena Samuela Tešedíka 2013

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2767/cena-samuela-tesedika-2013

Pocta slovenčine na oceňovaní literárnych prác žiakov v Nových Zámkoch

Odmenení žiaci zo slovenského zahraničia - zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny a Českej republiky

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2771/pocta-slovencine-na-ocenovani-literarnych-prac-ziakov-v-novych-zamkoch

Jedinečná vojenská osobnosť z čias Rakúsko-Uhorska

V Mojtíne uložia ostatky Ladislava Škultéty-Gabriša, najdlhšie slúžiaceho vojaka na svete

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2772/v-mojtine-ulozia-ostatky-ladislava-skultety-gabrisa-najdlhsie-sluziaceho-vojaka-na-svete

81 rokov v husárskom pluku

http://www.valka.cz/clanek_12165.html

http://osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&;ID=59372&mainkat=2

http://www.vhu.sk/index.php?ID=1692

Kto komu kradne historické osobnosti?

Maďarsko si prisvojilo husára Škultétyho-Gábriša a vyzvalo SR na vrátenie jeho pozostatkov

13. júna 2013 - (tasr)

Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén vyzval dnes Slovenskú republiku, aby prestala falšovať dejiny a vrátila telesné pozostatky husára Lászlóa Skultétyho (Ladislava Škultéty-Gábriša) na pôvodné miesto odpočinku v rumunskom Arade. Informovala o tom agentúra MTI. Reagoval tak na snahu Slovenskej strany, uložiť pozostatky slávneho husára v jeho domovine, pretože tento síce slúžil za Rakúsko-Uhorská, avšak pôvodom bol Slovák, rovnako ako jeho ešte slávnejší veliteľ Andrej Hadik. Semjén spolu so štátnou tajomníčkou zodpovednou za národnú politiku Zsuzannou Répásovou vo vyhlásení požiadali Slovensko, aby dalo husársky hrob Škultétyho-Gábriša do pôvodného stavu, a aby “okamžite prestalo s pokusmi o falšovanie dejín na úkor maďarskej strany”. Maďarskí politici vyjadrili hlboké pohoršenie, že na aradskom cintoríne 21. mája tohto roku rumunské orgány exhumovali pozostatky 81 rokov slúžiaceho vojaka - husára cisárskeho pluku. Pozostatky Škultéty-Gabriša následne odviezol vojenský letecký špeciál na Slovensko. “Doposiaľ nikto nepochyboval o tom, že by László Skultéty nebol Maďar, preto nechápeme, prečo rumunské a slovenské orgány museli tak rýchlo a v tajnosti ukradnúť jeho telesné pozostatky,” píše sa v dokumente. Podľa Semjéna a Répásovej si Slováci mohli si všimnúť aspoň čisto maďarský text na husárovom hrobe, ak už im neboli úplne jasné historické fakty. Rumunské a slovenské orgány mali podľa nich o všetkých súvisiacich udalostiach a zámeroch informovať maďarskú stranu, ktorá bola naopak z celej akcie úplne vylúčená. “Maďarský pomník jednoducho vykopali, aby odtiaľ odniesli pozostatky Lászlóa Skultétyho, potom ho znovu pochovali ako slovenského vojaka v Hegyesmajtényi (Mojtín). Svedčí o tom aj skutočnosť, že pozostatky uvítal s vojenskými poctami náčelník generálneho štábu s jednotkou čestnej stráže,” píše sa ďalej vo vyhlásení.

Pozostatky slávneho husára budú uložené v Mojtíne pri Trenčíne

Obec Mojtín neďaleko Trenčína sa podľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje na nezvyčajný a vo vojenskej histórii Slovenska výnimočný okamih. Vo štvrtok 27. júna 2013 o 10.30 h rímskokatolícka farnosť Mojtín pozvala verejnosť na akt slávnosti uloženia ostatkov Škultétyho-Gabriša, jedinečnej vojenskej osobnosti z čias Rakúsko-Uhorska, ktorá sa považuje za najdlhšie slúžiaceho vojaka v aktívnej službe vo svetovej vojenskej histórii. Mojtín bol rodnou obcou Škultétyho-Gabriša. V hrobe v rumunskom Arade spočíval od svojej smrti v roku 1831. Exhumované telesné pozostatky budú až do slávnostnej piety v Mojtíne uložené v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave. Ladislav Škultéty-Gabriš sa narodil 27. júna 1738 v Mojtíne. V husárskom pluku, ktorý čoskoro prevzal budúci slávny maršal Andrej Hadik, slúžil od svojich 12 rokov. Zúčastnil sa na sedemročnej vojne vrátane dobytia Berlína, potom aj napoleonských vojen či poslednej protitureckej vojny, čo sa pri vysokých stratách, aké husári mali, dá považovať za zázrak. Škultéty-Gabriš bol viackrát zranený, okrem viacerých vojenských vyznamenaní dostal Medailu za hrdinstvo aj Armádny kríž, najvyššie habsburské vyznamenania pre mužstvo. V rebríčku hodností stúpal pomerne pomaly, až v roku 1790 ho povýšili na strážmajstra a vymenovali za zástavníka 8. husárskeho pluku. Zomrel vo veku 93 rokov roku 1831 v plukovnom lazarete v Sedmohradsku.

Slovenský folklór roztancoval krajanov v Rijeke

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2768/slovensky-folklor-v-chorvatsku-roztancoval-krajanov-v-rijeke

Slovenský pavilón zaujal na festivale v Ontáriu

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/346/slovensky-pavilon-zaujal-na-festivale-v-ontariu

Deti v Užhorode si slovenčinu cibria v krúžku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/2764/deti-v-uzhorode-si-slovencinu-cibria-v-kruzku

branislavr.blog.pravda.sk: Rádio pre Slovákov v Maďarsku

http://branislavr.blog.pravda.sk/2013/06/08/navrh-radio-pre-slovakov-v-madarsku-a-slovensky-juh/

Celoštátne kolo Slovenských spievaniek a veršovačiek 2013

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek

Zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal 11. júna 2013 v budapeštianskom Slovenskom inštitúte celoštátne kolo XVII. ročníka súťaže Slovenské spievanky a veršovačky spojené s galaprogramom.

Fotogaléria:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1

Pozvánka: www.oslovma.hu/XXX/11junaOK.pdf

 

Galaprogram v budapeštianskej slovenskej škole

13. júna 2013 pri príležitosti ukončenia školského roka v Slovenskej škole v Budapešti usporiadali galaprogram, o ktorý prejavili záujem nielen rodičia, ale aj bývalí žiaci, niekdajší učitelia a ďalší. V rámci bohatého kultúrneho programu sa predstavili takmer všetci žiaci inštitúcie od materskej školy cez základnú školu až po gymnázium.

Fotogaléria:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429723907126591.1073741843.147596498672668&;type=3

Mlynky - Narodeniny obce

9. júna 2013 - Slovenská samospráva v Mlynkoch pod názvom „Spomínajme na svojich predkov!“ usporiadala Obecný deň - Oslavy narodenín Mlynkov pri príležitosti 266. výročia /znovu/založenia obce. - Slávnostný program v Pamätnom parku - Beh „Z minulosti do prítomnosti“ - Kultúrny program v Stredisku pilíšskych Slovákov - Foto: www.oslovma.hu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427981880634127.1073741840.147596498672668&;type=1

Naša mačička - Divadlo Vertigo v Mlynkoch

V Stredisku pilíšskych Slovákov 16. júna 2013 Slovenské osvetové centrum CSSM v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) usporiadalo predstavenie Divadla Vertigo pôsobiaceho pri CSSM. Predstavenie Naša mačička autora Vladimíra Hurbana Vladimírova je fašiangovým žartom v jednom dejstve. Ide o jednoduchý príbeh manželov, šťastie ktorých chcú prekaziť dve „bojovníčky za práva žien“, a to prostredníctvom chyžnej Cecilky. Áno, je to jednoduchý príbeh, ktorý nás zavedie do sveta, aký tu bol pred 100 rokmi - sveta možno technicky jednoduchšieho, prehľadnejšieho, takpovediac čierno-bieleho, - sveta, v ktorom ľudia takisto cítili, milovali, závideli, žiarlili a túžili, ako to robia a cítia dnes... - Réžia: Bibiana Budaiová - Hrajú: Miroslava Kovácsová, Iveta Nagyová, Ildika Záluszká, Adam Horváth, Csaba Lampert a Bibiana Budaiová - Hudobníci: Adam Horváth, Péter Tóth a Laura Lockey - Úprava, dramaturgia: Daniela Onodiová - Technika: Gábor Bálint - Kostýmy: Andrea Oláhová - Fotografie: Attila Varga

Fotogaléria oslovma.hu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431622900270025.1073741845.147596498672668&;type=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=426950300737285&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Na jubilejnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove takmer 300 detí

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/353/na-jubilejnej-prehliadke-3xd-v-starej-pazove-takmer-300-deti

Míľnik slovenského vzdelávania v Komlóši - Podpísali dohodu o prevzatí školy

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/352/milnik-slovenskeho-vzdelavania-v-slovenskom-komlosi

Kuruci a Labanci - Bitka pri Vavrišove (video)

http://www.youtube.com/watch?v=jpA6Ldt6UnU

Maďari platia najvyššiu DPH na svete

14. júna 2013 - (hnonline.sk)

Maďarsko má výšku dane z pridanej hodnoty vo výške 27 percent, Slovensko patrí pod priemer EÚ. Slováci platia na dani z pridanej hodnoty (DPH) o niečo málo menej ako je celoeurópsky priemer. V rámci regiónu máme DPH spolu s Rakúskom najnižšiu. Podľa aktuálnych údajov poradenskej spoločnosti KPMG je priemerná celosvetová horná sadzba DPH 15,55 percenta, európsky priemer potom činí 20,5 percenta. Najviac na svete na DPH zaplatia Maďari, ktorí majú sadzbu 27 percent. „Zvyšovanie sadzieb DPH je reakciou na klesajúcu spotrebu spôsobenú ekonomickou neistotou. Dane zo spotreby tvoria 31 percent všetkých príjmov vlád krajín OECD a 20 percent výnosov z daní celosvetovo,” vysvetľuje Petr Toman z KPMG Česká republika. Najnižšiu DPH dlhodobo uplatňujú štáty v regióne Severnej Ameriky (v priemere päť percent), naopak najviac sú ňou zaťažení obyvatelia Európskej únie (priemerne 21,24 percenta). 20-percentnú DPH majú spomedzi krajín EÚ ešte Slovinsko, Estónsko, Bulharsko a Veľká Británia. Daňové zaťaženie obyvateľov Európskej únie bolo vždy nadpriemerné a v roku 2013 sa opäť zvýšilo. Okrem Českej republiky začali zvýšené sadzby DPH od januára platiť aj vo Fínsku. Vysoké zdanenie obyvateľov však uplatňujú aj európske štáty mimo EÚ, napríklad Island, Nórsko či Chorvátsko, zhodne po 25 percent. Celoeurópsky priemer tak činí 20,5 percenta, čo je v porovnaní so svetom o štvrtinu viac. „Tieto vysoké európske dane z pridanej hodnoty sú v západnom svete ojedinelé - napríklad v Kanade je sadzba päť percent, v Austrálii 10. Je to dané nastavením štátnych rozpočtov. Pre európske krajiny je práve DPH veľmi významným zdrojom príjmov, zatiaľ čo ostatné vyspelé ekonomiky sa spoliehajú viac na zdanenie komerčných subjektov, ktoré niekedy presahuje aj 30 percent,” uviedol Toman Význam nepriameho zdanenia vo svete však ďalej rastie. Príkladom môže byť Čína, ktorá plánuje rozšíriť na celú krajinu pilotný projekt, ktorý má v službách nahradiť súčasnú daň z obratu modernejšou daňou z pridanej hodnoty, a pripravuje aj nové typy nepriameho zdanenia, ako je daň z finančných transakcií.

V Banskej Bystrici odsúdili štyroch Maďarov za podvod s DPH

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/283489-odsudili-styroch-madarov-za-podvod-s-dph/

Slovenská a maďarská polícia spoločne začali rozuzľovať prípad vraždy košického podnikateľa

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/283790-objasnili-vrazdu-kosickeho-podnikatela/

Slovák zavraždil v Maďarsku Slováka

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-slovak-vrazda/49105-clanok.html

Slovenskí hádzanári zdolali Maďarov 31:30

http://www.teraz.sk/sport/hadzana-kvalifikacia-sr-madarsko/49348-clanok.html

16. júna: Deň Otcov (Father's Day)

http://www.teraz.sk/historicky-kalendar

Priehrady na Slovensku

http://www.teraz.sk/tag/priehrady

Leto v Pilíši

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431180446980937.1073741844.147596498672668&;type=3

Slovák v Maďarsku - www.oslovma.hu - Magyarországi Szlovák - https://www.facebook.com/pages/oslovmahu/147596498672668

Páči sa mi to
www.oslovma.hu