alt : header1.swfMon12162019

Posledná aktualizácia08:12:10

Monitor - Zo slovenskej tlače - November 2014

1SlMoni1Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová-Račková: Chceme zachrániť ohrozené malé školy - SNN o portáli oslovma.hu: Sám urobí to, čo redakcia - Po masových protestoch Orbán stiahol daň za internet - Amerika dala na čiernu listinu šesť Orbánových ľudí - Slováci si v Békešskej Čabe spravili vlastný klobásový festival

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl14.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Za predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zvolili Alžbetu Hollerovú-Račkovú

„Chceme zachrániť ohrozené malé školy“

5. novembra 2014 - (tasr)

Slováci žijúci v Maďarsku chcú rozvíjať sieť svojich inštitúcií a zachrániť malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina, povedala 5. novembra 2014 v Budapešti pre TASR novozvolená predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová-Račková. Poslanci Valného zhromaždenia CSSM zvolili Alžbetu Hollerovú-Račkovú, ktorá je líderkou Zväzu Slovákov v Maďarsku a Únie slovenských organizácií v Maďarsku, na nadchádzajúce päťročné volebné obdobie 15 hlasmi, piati sa zdržali hlasovania. „Jednou z najväčších výziev aj v nasledujúcom období bude to, aby sa nám podarilo udržať a rozvíjať sieť inštitúcií CSSM, čo vnímam naozaj ako veľkú výzvu, pretože Slováci v Maďarsku majú najrozvetvenejšiu sieť inštitúcií medzi národnosťami,” zdôraznila predsedníčka CSSM. „Dôležitou úlohou bude, aby sme sa nejakým spôsobom pokúsili zachrániť tie malé školy, v ktorých sa vyučuje slovenčina ako predmet, pretože tie vnímam ako snáď najviac ohrozené v tejto celej sieti,” dodala Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá takisto považuje za potrebné, aby sa zintenzívnili kontakty medzi CSSM, občianskou sférou a miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami. CSSM podľa jej slov prevádzkuje kultúrno-osvetové inštitúcie ako divadlo, dokumentačné a pedagogické centrum, výskumný ústav Slovákov a výchovno-vzdelávacie inštitúcie - päť škôl, neziskovú verejnoprospešnú spoločnosť, ktorá vydáva týždenník Ľudové noviny a ku ktorej patrí aj verejnoprospešná nadácia pre Slovákov v Maďarsku. „V poslednom období sa spolupráca s materskou krajinou, hlavne čo sa týka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s ostatnými štátnymi orgánmi, zintenzívnila,” konštatovala predsedníčka CSSM, ktorá vyjadrila nádej, že aj naďalej bude prebiehať úspešná a veľmi intenzívna komunikácia a že tá spolupráca sa dostane na úroveň, ktorá zabezpečí, aby aj podporu zo strany materskej krajiny, nielen finančnú, pociťovali čo najintenzívnejšie.

https://www.facebook.com/oslovma/posts/669709189794727

Noví poslanci CSSM prevzali poverovacie listiny

29. októbra 2014 - (luno.hu)

Národná volebná komisia na svojom zasadnutí 22. októbra rozhodla o vyhlásení výsledkov volieb do celoštátnych národnostných samospráv. Slávnostné odovzdanie poverovacích listín zvoleným poslancom - medzi nimi aj novým poslancom Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) - sa uskutočnilo dňa 28. októbra v budove Národnej univerzity štátnej služby. Poverovacie listiny novým poslancom odovzdali podpredsedníčka Národnej volebnej komisie Éva Bozsókiová a predsedníčka Národného volebného úradu Ilona Pálffyová. Na základe výsledkov komunálnych volieb 12. októbra sa ustanovilo 2143 miestnych a 60 regionálnych samospráv, do trinástich celoštátnych národnostných samospráv bolo zvolených 267 poslancov. Celoštátna národnostná samospráva bude mať 15 členov u Bulharov, Grékov, Poliakov, Arménov, Rumunov, Rusínov, Srbov a Ukrajincov, 23 členná bude chorvátska a slovenská, nemeckú bude tvoriť 39 a rómsku 47 poslancov. Ustanovujúce zasadanie Celoštátnej slovenskej samosprávy sa uskutoční 5. novembra.

Pred ustanovujúcim zasadnutím CSSM

Predseda Národného volebného výboru András Patyi zvolal ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) na 5. novembra o 13. hod. v budapeštianskom sídle CSSM. Ustanovujúce zasadnutie bude viesť do zvolenia predsedu CSSM najstarší zvolený poslanec a začne sa zložením sľubu poslancov. Ako je známe, vo voľbách do národnostných samospráv 12. októbra sme - historicky prvý raz - zvolili priamo aj členov VZ CSSM. Na základe výsledkov volieb bude mať volebné zoskupenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov v novom 23-člennom VZ CSSM.

Sám urobí to, čo redakcia

8. novembra 2014 - (Viliam Komora - Slovenské národné noviny č. 45 / 2014)

Slovenský novinár a básnik žijúci v Maďarsku Imrich Fuhl (52) sa narodil v Mlynkoch (Pilisszentkereszt), maturoval na budapeštianskom gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským a ukončil žurnalistiku na FiF UK v Bratislave. Bývalý šéfredaktor Ľudových novín, zakladateľ, prevádzkovateľ a redaktor nezávislého slovenského portálu www.oslovma.hu. Venuje sa fotografickej tvorbe a literatúre - spoluautor viacerých antológií a redaktor mnohých publikácií, vydal tri samostatné zbierky básní.

- Aká bola vaša cesta z tlačeného periodika k redigovaniu v súčasnosti jedného z najčítanejších internetových médií s tematikou slovenského diania?

- Páči sa nám či nie, vytláčanie tradičnej tlače na úkor internetu je už dlhé roky nezastaviteľnou realitou, ktorá aj nás, nie najmladších, núti rozmýšľať a konať inak, ako sme boli zvyknutí. Osobne som sa s tým vyrovnal presne pred desiatimi rokmi, keď som založil prvý portál našej komunity luno.hu. Tak v kruhu národnostných menšín v Maďarsku, ako aj Slovákov vo svete išlo o úplne nové médium - ojedinelý, denne aktualizovaný portál, ktorý som mal česť redigovať sedem rokov, až kým ma z politických dôvodov z redakcie Ľudových novín neodstránili.

- Nečinným ste však dlho nezostali, veď 4. októbra 2011 ste naplno rozbehli svoj nový projekt: portál oslovma.hu s podtitulkom Slovák v Maďarsku.

- Stalo sa tak naozaj symbolicky na Deň slovenských novinárov v Maďarsku. Keď som si ako čerstvo nezamestnaný novinár-redaktor uvedomil, že v inom sa vlastne nie veľmi vyznám, všetky svoje financie a energiu som investoval do zakladania, prevádzkovania a redigovania svojho nového, tentoraz už nezávislého portálu. Táto internetová platforma azda najväčší prínos pre slovenskú komunitu v Maďarsku predstavuje v oblasti zabezpečenia, resp. prehĺbenia plurality názorov, slobody prejavu a tlače. Usilujem sa o to, aby sa portál mohol stať tvorivou dielňou publicistov venujúcich sa problematike Slovákov v Maďarsku a aby sa zároveň osvedčil aj ako vierohodný zdroj a dôležitý prostriedok zachovania národnostnej identity.

- Internetový portál sa zdá menej finančne náročný v porovnaní s tlačenými novinami a časopismi, z distribučných dôvodov, prístupnosti...

- Áno, technické zázemie naozaj nestojí veľa peňazí, ale každodennej roboty s textom a fotografiami je možno aj viac, no a donekonečna nemôžem očakávať od nikoho (nanajvýš od seba) systematickú a kvalitnú prácu za „Pán Boh zaplať“. Verte mi, mal by som dôvod sťažovať sa, veď ako tvorca portálu so sídlom a s jednočlennou „mini-redakciou” vo vlastnom byte v najslovenskejšej dedine Maďarska (v Mlynkoch) okrem podpory z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na portál oslovma.hu nedisponujem nijakými inými finančnými prostriedkami. Pre mňa je však dôležitejšie, že napriek všetkým ťažkostiam môžem robiť to, čo ma baví, a som naozaj rád, ak ide o robotu, ktorá dokáže osloviť.

- Priblížte stručne obsah a štruktúru portálu oslovma.hu.

- Portál so stálymi rubrikami Aktuality, Politika, Kultúra, Názory, Literatúra, História, Dokumenty, Monitoring a Archív popri dennej periodicite poskytuje možnosť vyhľadávania v čoraz väčšom množstve príspevkov, vrátane elektronického archívu a vlastného prehľadu slovenskej a maďarskej tlače. Oslovma.hu prináša nielen spravodajstvo, ale aj veľa fotografií a širokú ponuku článkov s hlavným dôrazom na publicistiku, no a najmä na reálny obraz situácie a života slovenskej národnosti - odhalením pozadia udalostí a analyzujúc ich súvislosti.

Poslanci Fica neodvolali, program schôdze o Paškovi neschválili

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/335821-poslanci-rokovali-uz-druhu-noc-opozicia-chce-schodzu-natahovat-co-najdlhsie/

Maďarsko nie je Guantánamo, odkázal USA predseda frakcie Fideszu Antal Rogán

I. Vidovej na veľvyslanectve USA nepredložili dôkazy o korupcii

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-nie-je-guantanamo-odkazal-usa-predseda-frakcie-fideszu-antal-rogan/429909

Minister Varga ignoruje demonštrantov, šéfku daniarov podrží

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-minister-varga-odvolanie/105434-clanok.html

Protesty v Maďarsku naznačujú silnejúcu opozíciu proti Orbánovi

http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/clanok/protesty-v-madarsku-naznacuju-silnejucu-opoziciu-proti-orbanovi-023083

Tisíce Maďarov žiadali odstúpenie šéfky úradu pre dane a clá

http://www.sme.sk/c/7485109/tisice-madarov-ziadali-odstupenie-sefky-uradu-pre-dane-a-cla.html

V Maďarsku sa stále masovo protestuje, chcú odstúpenie najvyšších

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/v-madarsku-stale-masovo-protestuje-chcu-odstupenie-najvyssich.html

Proti korupcii a dani z internetu protestovali stovky Budapešťanov

http://www.hlavnespravy.sk/proti-korupcii-a-dani-z-internetu-protestovali-stovky-budapestanov/427747

Slovenské Asseco vyhralo tender zdravotnej poisťovne v Maďarsku

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-poistovna-tender/105529-clanok.html

Podpora ultrapravicovej maďarskej strany Jobbik stúpla

http://aktualne.atlas.sk/podpora-ultrapravicovej-madarskej-strany-jobbik-stupla/zahranicie/europa/

Viktor Orbán je nepriamo obvinený z klamstva

Daniarka nasadila Orbánovi dlhý nos

7. novembra 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)

Kto klame, ten aj kradne, hovorieval Viktor Orbán, keď sa jeho predchodca na poste maďarského premiéra priznal, že socialistická vláda o stave ekonomiky občanom nehovorila pravdu. Orbán, ktorý si vždy zakladal na svojej dôveryhodnosti, je teraz sám v zložitej situácii. Dostala ho do nej šéfka maďarského daňového a colného úradu Ildikó Vidová. Vidová je jednou zo šestice osôb blízkych Orbánovej vláde, ktoré pre podozrenie z korupcie dal Washington na čiernu listinu. Škandál prepukol už pred troma týždňami a maďarské médiá od začiatku uvádzali šéfku daniarov medzi podozrivými. Oficiálne to však bola hra na slepú babu. Vedúci zastupiteľského úradu USA v Budapešti André Goodfriend, odvolávajúci sa na zákony svojej krajiny, odmietol zverejniť mená person non grata, ako aj dôvod, prečo im Spojené štáty odopierajú vstup na svoje územie. Orbán a viacerí jeho ministri zase tvrdili, že nevedia, o koho ide. Šéfka daniarov sa verejnosti dlho vyhýbala. Tiché útočisko našla aj so svojou zástupkyňou na Kanárskych ostrovoch. Prehovorila až po návrate z dovolenky. V rozhovore, ktorý poskytla pre stredajšie vydanie denníka Magyar Nemzet, Vidová priznala, že na čiernej listine figuruje jej meno i mená dvoch jej ďalších podriadených. A povedala ešte niečo, čo Orbána určite nepotešilo. Vidová tvrdí, že ihneď, ako dostala písomné vyrozumenie od Američanov, čo bolo predtým, ako škandál verejne prepukol, informovala príslušného vládneho predstaviteľa. „Vláda vedela o tom, čo sa stalo,“ vyhlásila. Háčik je v tom, že Orbán a prinajmenšom traja jeho ministri opakovane verejne vyhlasovali, že nevedia, kto je na americkej čiernej listine. Maďarské médiá teraz špekulujú, prečo sa Vidová zachovala tak nelojálne a kauzu vyhrotila do stavu, že buď klame ona, alebo členovia vlády. Spravodajský portál Origo si podrobnejšie všíma médium, cez ktoré svoj odkaz vyslala. Denník Magyar Nemzet patrí do mediálneho impéria niekdajšieho pokladníka Orbánovho Fideszu, Lajosa Simicsku. Tento šestnásty najbohatší Maďar (podľa čerstvého rebríčka magazínu Forbes) sa podľa kuloárnych správ pred niekoľkými mesiacmi dostal do konfliktu s Orbánom a inými záujmovými skupinami, ktoré premiér začal na jeho úkor preferovať. Toto ochladenie vzťahov medzi starými priateľmi sa prejavilo aj na tóne Magyar Nemzetu a ďalších Simicskových médií. Zostali síce provládnymi, ale prestali Fideszu slúžiť ako úplne nekritické hlásne trúby. Zaujímavé je aj prepojenie medzi Simicskom a Vidovou. Tá počas prvej Orbánovej vlády na prelome milénia bola Simicskovou námestníčkou na čele daňového úradu, neskôr pracovala v jeho mediálnej ríši a aj po vymenovaní za šéfku daniarov a colníkov bola vnímaná, ako jeho človek. „Je možné, že Simicska takto odkázal Fideszu, že mu dokáže vážne uškodiť, ak si to jeho záujmy budú vyžadovať,“ podporil hypotézu a zväčšujúcej sa pukline v niekdajšom monolite vládnej strany politický analytik Áron Varga. Vidová pre Magyar Nemzet vyhlásila, že je nevinná, a preto dobrovoľne neodstúpi. Opozičné strany pritom čoraz naliehavejšie volajú po jej hlave. Pobúrilo ich najmä to, že prešetrovať korupčné kauzy, pre ktoré sa Američania rozhodli zaviesť medzi spojencami nezvyklé sankcie, má komisia zriadená na daňovom úrade, čiže pod priamou kontrolou jednej z podozrivých. Takýto nonsens zburcoval aj verejnosť, ktorá iba nedávno desaťtisícovými demonštráciami donútila vládu vzdať sa zámeru zdaniť internet. Na nedeľu je už pred daňový úrad ohlásený masový míting za odvolanie Vidovej. „V normálnej krajine, za normálnych okolností, by šéf daňového úradu musel padnúť,“ myslí si analytik Varga. Vláde by podľa neho dobre padlo, keby Vidová sama rezignovala. „Jej odvolanie by sa totiž rovnalo priznaniu, že korupčné kauzy sú opodstatnené,“ dodal pre Origo.

Maďarské železnice kúpia ďalšie nové elektrické vlakové súpravy

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarske-zeleznice-kupia-dalsie-no/105464-clanok.html

Reklamná kampaň SACR propaguje zimnú dovolenku na Slovensku

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/886726-video-tento-spot-laka-ludi-vo-svete-na-dovolenku-u-nas/

Do Maďarska sa vrátilo leto, padol vyše 50-ročný teplotný rekord

http://www.teraz.sk/zahranicie/do-madarska-sa-vratilo-leto-padol-vy/105223-clanok.html

Medzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu

V Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa predstavia aj hostia zo zahraničia - spevácky zbor Gaudeamus Brno a Zbor sv. Damiána pri gréckokatolíckom kňazskom seminári v Níreďháze...

http://www.teraz.sk/regiony/cirkev-festival-greckokatolici/104888-clanok.html

Móric Beňovský v opere od F. A. Boieldiea

http://www.webnoviny.sk/hudba/clanok/886721-moric-benovsky-zavita-na-slovensko-v-opere-od-f-a-boieldiea/

Najrýchlejšie vás zakopú Slováci

V Trenčíne si dali rande hrobári. Súťažili v kopaní hrobov...

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/335587-najlepsi-hrobari-su-zo-slovenska/

Maďarom zostal špekulatívny rating, ale s lepším výhľadom

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/335679-moody-s-zlepsila-vyhlad-uveroveho-ratingu-madarska/

Prebytok maďarského obchodu nečakane vzrástol

http://ekonomika.sme.sk/c/7481178/prebytok-madarskeho-obchodu-necakane-vzrastol.html

Poľský exprezident Lech Walesa sa stal čestným občanom Budapešti

http://www.teraz.sk/zahranicie/walesa-cestny-obcan-budapest/105032-clanok.html

Maďarská polícia kontroluje svietenie na cestách a okuliare vodičov

http://auto.sme.sk/c/7479447/madarska-policia-kontroluje-svietenie-na-cestach-a-okuliare-vodicov.html

Slovensko-maďarský gang ošklbal firmy o 744 tisíc eur

http://www.cas.sk/clanok/298998/policia-slovensko-madarsky-gang-osklbal-firmy-o-744-tisic-eur.html

V Maďarsku zakážu mať v nedeľu otvorené obchody

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-obchod-zatvorene/104969-clanok.html

Keby sa dnes Maďarsko uchádzalo o členstvo v Európskej únii, tak by neuspelo

- hovorí bývalý maďarský diplomat

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/rozhovory/machiavelli-bol-popri-orbanovi-neschopny-hlupak-tvrdi-byvaly-diplomat.html

Americká sekera sa otáča smerom k Maďarom

Ako náhle nejaký štát natiahne smerom k Rusku ruku /či chápadlo?/ nasleduje úder sekerou a - je po ruke...

http://www.hlavnespravy.sk/americka-sekera-sa-otaca-smerom-k-madarom/424313

USA odmietli udeliť víza šéfke maďarskej daňovej správy

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/335380-usa-odmietli-udelit-viza-sefke-madarskej-danovej-spravy/

Šéfka Národného úradu pre dane a clá priznala, že ju vykázali z USA

http://www.teraz.sk/zahranicie/usa-madarsko-vidova-viza-stop/104755-clanok.html

O páde režimu sa dozvedel od Slovákov v Maďarsku

Príbeh kniežaťa Karla Schwarzenberga

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/vsetci-sme-ocakavali-nieco-lepsie-jazvy-na-dusi-su-hlbsie-634855

Tri nové cyklotrasy spájajú slovenské obce v okolí Košíc s Maďarskom

5. novembra 2014 - (Korzár)

Nové cyklistické prepojenia idú z obce Slanec na maďarskú štátnu hranicu, z obce Vyšná Myšľa do Skároša a tretie spája tieto dve cesty od Červeného vrchu na Veľkú Márovku. Celkovo tak pribudlo 23 kilometrov vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených ciest pre cyklistov. Na trasách boli umiestnené odpočívadlá a nechýba ani značenie cyklostrás. Vznikla tiež nová cykloturistická mapa. Práce vyšli na približne 716-tisíc eur, z toho eurofondy tvoria 680-tisíc eur. „Snažili sme sa prepojiť nové trasy s existujúcimi a rozšíriť tak možnosti v regióne Veľkého Miliča. Revitalizovali sme pri tom niektoré staršie evidované trasy a prepojili aj tie, ktoré vznikli v minulosti z iných čiastkových projektov,” uviedol pre TASR projektový manažér Košického samosprávneho kraja Marcel Makróczy. Bohatá sieť cyklotrás je vybudovaná aj na maďarskej strane. Cyklisti tak môžu pohodlne prejsť z jedného štátu do druhého. Niektoré úseky tvorí asfaltová vrstva, iné spevnená lesná cesta. Na projekte spolupracovali KSK, obce Slanec, Vyšná Myšľa, Füzér a Hollóháza.

Lovia za svitania a v hmle

Mesto Tata - Jazero z rímskych čias - Výlov rýb v najstaršom maďarskom umelom rybníku Öreg-tó sa začína za svitania a končí trojdňovým festivalom.

8. novembra 2014 - (Peter Morvay - cestovanie.sme.sk)

Hmla bola taká hustá, že rybári v člnoch vzdialených asi sto metrov od brehu vyzerali len ako tmavá škvrna v súvislej bielej stene. Nebolo vidieť ani múry hradu, ktoré sa kúsok od hemženia rybárov končili vo vode jazera. Mesto Tata v susedstve Komárna a slovenských hraníc napriek skorej rannej hodine a sychravému počasiu v poslednú októbrovú nedeľu nespalo. Každý rok sa tu na jeseň koná výlov veľkého mestského rybníka Öreg-tó spojený s trojdenným festivalom venovaným rybej gastronómii. Staré jazero si svoje meno naozaj zaslúži, je najstarším umelým rybníkom v Maďarsku. Jeho predchodca vznikol prehradením potoka už v časoch, keď Dunaj ešte vymedzoval hranicu Rímskej ríše. V stredoveku slúžilo jazero na obranu hradu, ktorý je najznámejšou pamiatkou Taty. O dnešnú podobu Öreg-tó sa v 18. storočí v službách rodu Esterházyovcov zaslúžil inžinier a vodohospodár Samuel Mikovíny. Jazero má plochu 2,69 štvorcového kilometra a k ďalším miestnym jesenným atrakciám patrí sledovanie desiatok tisíc sťahovavých vtákov, najmä husí, ktoré si na Öreg-tó každý rok odpočinú pred ďalšou cestou na juh. Na výlov pomocou štyristo metrov dlhej vlečnej siete sa prišlo pozrieť niekoľko stoviek divákov. Vyťahovanie siete sa síce neraz mierne zadrhlo, asi dva tucty rúčich rybárov na brehu však napokon zabrali za laná a onedlho voda v malom priestore pri brehu vrela množstvom uväznených rýb. „Je ich tam asi 20 - 25 metrákov,“ odhadol úlovok vedúci výlovu. Rybári mali záujem najmä o kapry, medzi ktorými boli i najmenej 15-kilogramové kusy. V improvizovanom stánku na brehu záujemcom predávali i ďalšie druhy ako karasy či zubáče - doslova rovno vytiahnuté z vody. Vyššie na brehu sa medzitým už kúrilo spod kotlov a piecok, na ktorých sa pripravovali známe maďarské rybie špeciality, halászlé, sumec na smotane, pečené pleskáče. V niektorých stánkoch mali aj také zriedkavé pochúťky, akým je pečený jeseter. V obrovskom kotle sa varilo víno, ktorého základom bolo osem druhov korenia a rosé z oblasti Villány na juhozápade Maďarska, kde sa rodia najlepšie červené vína v krajine. Ryby dopĺňali stánky so sladkosťami, trdelníkmi, posúchmi, koštovky známych vinárov, kultúrny program s vystúpením známych domácich kapiel a kolotoče pre deti. Žiaľ, nechýbali ani stánky s obvyklými jarmočnými „šmejdmi“, ktoré zaplavia každú podobnú akciu aj u nás. Spolu s prehliadkou hradu, mesta, prechádzkou okolo jazera či a posedením v niektorej z príjemných reštaurácií či cukrární je Tata veľmi dobrým miestom na jedno- či dvojdenný výlet. Prípadne aj dlhší, ak sa zúčastníte na niektorom z ďalších tunajších pravidelných festivalov alebo zároveň navštívite okolie mesta. Odporučiť možno najmä prírodný park Gerecse tiahnuci sa až k Dunaju s množstvom turistických chodníkov a programami pre milovníkov ekológie, prírodných krás, fauny, pamiatok, gastronómie i vína.

Pre plynovod s Ruskom menia Maďari zákony

5. novembra 2014 - (Daniela Krajanová - Korzár)

Dohoda o dodávkach ruského plynu Ukrajincom je podpísaná, ale neplní sa. Rozbroje ešte prehlbuje pretláčanie plynovodu, ktorý Brusel kritizuje. Na prehrešky južných susedov dohliadne za Brusel Maroš Šefčovič. - Plánovaný plynovod South Stream by mal obísť Ukrajinu a dopravovať plyn iným klientom. Potrubia, ktoré projektujú v Rusku a mali by smerovať cez Čierne more, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko či Maďarsko, však narážajú na odpor Európskej únie. Tá sa totiž snaží chrániť Ukrajinu pred odstrihnutím od ruského plynu. No Rusi našli pre projekt podporu u našich južných susedov. Maďarský parlament schválil vďaka poslancom vládnucej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána zákon, ktorý má South Stream posunúť dopredu. Umožňuje vraj získať licenciu na stavbu plynovodu aj firmám, ktoré na to nemajú potrebné povolenia. Myšlienka sa páči aj Rakúsku. Pohnúť ju skúšali aj Bulhari, ale prípravné práce stopli po apeli z Bruselu. Podľa komisie by totiž nemal dodávateľ plynu vlastniť aj plynovod. - „Európska komisia maďarskému návrhu zákona rozumie tak, že má za cieľ zaistiť stavbu plynovodu South Stream,” reagovali z energetickej divízie Bruselu. Dodali, že držiteľa licencie na stavbu plynovodu musia všetci vyberať objektívne a podľa nediskriminačných opatrení. Brusel naznačil, že z maďarského návrhu vraj nie je jasné, aké kritériá tu chcú uplatniť. No nespresnil, či a aké protikroky podnikne. Novej sekcii pre energetickú úniu v Bruseli už šéfuje slovenský zástupca za Smer Maroš Šefčovič. Ten nedávno povedal, že sa pokúsi presadiť novú verziu konkurenčného plynovodu Nabucco, ktorý by mal doviezť do Európy iný než ruský plyn z oblasti Kaspického mora. Prvá verzia tohto plynovodu stroskotala. - K ruskému plynu zo South Streamu by mohlo mať blízko aj Slovensko. Prepojka plynovodov medzi nami a Maďarskom síce stále plyn neprepravuje, ale mesiace sa už mala aspoň testovať. Dnes je prepojenie dôležité skôr pre možnosť dostať plyn zo západnej Európy cez Maďarsko na Ukrajinu. Naši južní susedia totiž stopli plynovú výpomoc Ukrajincom s tým, že sa musia najprv postarať o svoju spotrebu. V skutočnosti dodávky Ukrajincom stopla skôr komerčná dohoda medzi Maďarskom a Ruskom o rezervovaných kapacitách v zásobníkoch plynu. Všetko sa to deje v situácii, keď stále nie je zažehnaná možnosť, že v zime bude plyn Ukrajine a Európe chýbať. V Bruseli síce uzavreli dohodu s Rusmi, že z východu budú opäť našim susedom posielať plyn, čo nerobia od júna, no tok ešte neobnovili. Na Ukrajinu tak chodí iba toľko plynu, koľko posiela ďalej na západ. Čaká sa na to, kým Ukrajina pošle 1,5 miliardy dolárov Rusom. Táto suma mala podľa dohody odísť do Ruska okamžite, ale Ukrajina na ňu zrejme stále zháňa peniaze.

Plynovod Putin - Orbán

5. novembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)

Hlavný dôvod, prečo ešte Maďarsko pod vedením Viktora Orbána zostáva v Európskej únii, sú eurofondy, počuť čoraz otvorenejšie od politikov vládneho Fideszu. Bez európskych dotácií by sa u nášho južného suseda máločo postavilo. Ďalším dôvodom, ktorý už vládni politici nespomínajú, je, že členstvo v Únii je pre zvyšky západných investorov stále ešte dôležitým faktorom pri rozhodovaní. Bez neho by ich do Maďarska prichádzalo a v Maďarsku zostávalo ešte menej. A do tretice, aj pre východných investorov, na ktorých Orbánova vláda čaká ako na spasenie, a najmä pre Rusko, je Maďarsko oveľa zaujímavejšie ako členský štát Únie. A ich odrazový mostík či trójsky kôň, podľa aktuálnej potreby. Ako však hovorí maďarské príslovie, nemožno s jedným zadkom súčasne sedieť na dvoch koňoch. Aspoň nie dlho. Orbán a spol. sú neustále stavaní pred rozhodnutia, čo si vyberú. Ich nový zákon, ktorý by mal Maďarsku umožniť postaviť na svojom území ruský plynovodu South Stream aj bez súhlasu Bruselu, a dokonca jemu navzdory, je takouto voľbou. Určite za ňou je viac. Je to politické gesto vzdoru voči Bruselu a Západu, ktoré s režimom v Budapešti strácajú trpezlivosť a dávajú to najavo. Je to prejav úprimného obdivu k údajne úspešnému modelu nacionálnej diktatúry uskutočňovanej aj Putinom a pochopenie vlastnej mentálnej spriaznenosti s takýmito režimami. Je za tým aj snaha vyhovieť nemalej časti voličstva Fideszu, ktorá vážne verí tomu, čo jej aj vo verejnoprávnej televízii čoraz častejšie vysvetľujú rôzni šamani a pseudovedci: Maďari sú súčasťou osvieteného a duchovného Východu a s materiálne založeným zlým Západom nemajú vôbec nič spoločné. V prvom rade je však za týmto a ďalšími podobnými rozhodnutiami pragmatická voľba. Peňazí z Únie bude oveľa menej, bez nich však môže Orbánov vládny systém skolabovať rýchlejšie, než sa stačí upevniť a na večné časy zabetónovať. Treba ich teda nahradiť inými peniazmi a najlepšie sú tie z Ruska, Číny či moslimských krajín. Majú navyše tú výhodu, že sa na ne neviažu podmienky, ako je napríklad transparentné rozdeľovanie. Problém je, že tieto peniaze stále neprichádzajú v takom množstve, v akom ich Orbán a spol. potrebujú. Napriek tomu, že sú ochotní zájsť čoraz ďalej, aby sa potenciálnym diktátorom-investorom zapáčili.

Dobré a zlé veci

5. novembra 2014 - (Péter Hunčík - Sme)

Dobrá vec je, že sa Slovensko za uplynulých dvadsaťpäť rokov definitívne oslobodilo od vplyvu Východu. Dôkazom toho je práve to, že Penta odkúpila SME. Keby sme ešte vždy boli pod vplyvom Moskvy, tak by nahnevaní oligarchovia „neriešili” situáciu odkúpením denníka, ale podľa osvedčeného ruského receptu by dali jednoducho zastreliť novinárov, ktorí ich urazili. Dobrá vec je aj to, že sme sa opäť naučili niečo o fungovaní demokracie. Fedor Gál v jednom rozhovore hovoril o tom, že v roku 1989 nikto z nás nemyslel na to, že v demokracii sa aj extrémne strany môžu dostať do parlamentu. Potom sme sa museli naučiť, že demokracia nie je dobrá len pre demokratov, ale aj pre tých, ktorí ju z duše nenávidia. Nadávajú na demokraciu, potom si sadnú do parlamentu a poberajú poslanecký plat. Teraz sa zas učíme to, že „pre” demokraciu sa občas dostanú do ohrozenia aj isté ľudské práva. Teraz práve sloboda tlače. Doteraz sme si mysleli, že najväčšou hrozbou slobody tlače sú politici, ktorí chcú okamžite po vyhratých voľbách zasiahnuť do verejnoprávnych médií. Súčasná situácia je však oveľa vážnejšia ako štvorročne sa opakujúce hry politikov. Penta a ľudia ostatných finančných skupín obsadzujú tlač z „apolitických” dôvodov. Oni totiž konajú z toho „triezveho” uváženia, že ich vlastné noviny predsa nebudú prevetrávať svinstvá vlastných firiem. Ale stáva sa aj to, že všetko robia z pomsty, ako to napísal Dürrenmatt v dráme Návšteva starej dámy. Môžeme si však byť istí, že oni nerozmýšľajú v horizonte štyroch rokov! A aby z drámy nechýbal ani absurdný prvok: všetko toto robia pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie! P. S. 1 Dobrá vec je aj to, že väčšina redaktorov denníka vstala a povedala, „Ďakujeme, ale toto si neprosíme!” A ešte lepšie by bolo, keby ste vy čitatelia boli s nimi solidárni. P. S. 2 Zlá vec zas je, že nestratíme len SME, ale aj Korzára a ďalšie kvalitné noviny. P. S. 3 A my Maďari na Slovensku popri tom stratíme aj denník Új Szó a týždenník Vasárnap.

Dlhy Maďarov v zahraničných menách možno prevedú trhovým kurzom

http://ekonomika.sme.sk/c/7475131/devizove-uvery-moze-madarsko-konvertovat-pri-trhovom-kurze.html

Maďarsko uzavrie s Azerbajdžanom strategické partnerstvo

http://ekonomika.sme.sk/c/7474066/madarsko-uzavrie-s-azerbajdzanom-strategicke-partnerstvo.html

Zvolenská a Zmajkovičová končia pre tender v piešťanskej nemocnici

http://ekonomika.sme.sk/c/7474193/zvolenska-konci-pre-tender-v-piestanskej-nemocnici.html

Moody's vidí Slovensko pozitívne, rating považuje za stabilný

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/335188-moody-s-vidi-slovensko-pozitivne-rating-povazuje-za-stabilny/

Slováci ukázali revolučnú novinku. Lietajúce auto

AeroMobil 3.0: Slovenské lietajúce auto vyvolalo rozruch vo Viedni

http://auto.pravda.sk/novinky/clanok/334690-aeromobil-3-0-slovenske-lietajuce-auto-vyvolalo-rozruch-vo-viedni/

Oslavovali pripojenie k Maďarsku?

Provokačný transparent v Dunajskej Strede

3. novembra 2014 - (Nový Čas)

Teraz už zašli priďaleko: Muži pod transparentom to majú v hlavičkách totálne pomýlené! Na štadióne DAC Dunajská Streda v sobotu viac ako hmla a futbalový zápas proti Senici (3:0),,zaujal” provokačný transparent. Obrovský nápis,,Danke - Grazie 1938. NOV. 2.” má podľa všetkého velebiť prvú Viedenskú arbitráž. Týmto fašistickým paktom diktátori Adolf Hitler a Benito Mussolini rozhodli o odtrhnutí južných častí Slovenska a ich pripojení k horthyovskému Maďarsku. Na zápase bol aj poslanec parlamentu Béla Bugár. Asi 7-metrový transparent držali fanúšikovia v sektore domácich zhruba v 35. minúte zápasu. Okrem toho iná časť fanúšikov odpálila niekoľko kusov pyrotechniky, načo rozhodca prerušil zápas a hlásateľ vyzval divákov, aby sa upokojili. Po desiatich minútach transparent zmizol, ale svoj účel provokovať, bohužiaľ, splnil. Riešiť to bude aj Slovenský futbalový zväz.,,V zmysle nášho disciplinárneho poriadku sa týmto budeme vážne zaoberať. Ide o vážny akt. Vo štvrtok máme disciplinárnu komisiu, dovtedy máme dosť času na zhromaždenie potrebných podkladov,” povedal pre Nový Čas hovorca SFZ Juraj Čurný. V hľadisku bol počas stretnutia DAC - Senica aj poslanec Národnej rady Béla Bugár spolu so šéfom DAC Oszkárom Világim. Ten tvrdí, že si provokačný transparent nevšimol.,,Na štadióne bola taká hmla, že som nič také nezaregistroval. Nevidel som ani, kde je lopta,” povedal Bugár pre Nový Čas.,,Samozrejme, treba vidieť, čo za tým je, ale takéto spomienky už mali kotlebovci ixkrát, ale nikto sa nezačal vypytovať, či to nie je propagácia fašizmu. To treba s rozvahou, aby to nevrhalo zlé svetlo na všetkých fanúšikov,” dodal šéf strany Most-Híd.

Vedenie DAC sa dištancuje od transparentu na zápase so Senicou

Vedenie fortunaligového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda sa dištancuje od transparentu, ktorý sa objavil na tribúnach jeho štadiónu počas sobotňajšieho zápasu s FK Senica. Uviedlo to v stanovisku, ktoré v pondelok poskytlo TASR. Počas sobotňajšieho zápasu sa na tribúnach objavil transparent s textom „Danke - Grazie 1938. Nov. 2.”. V tento deň rozhodla prvá Viedenská arbitráž o odtrhnutí južných častí Slovenska a ich pridelení k Maďarsku. Športová redakcia TASR uvádza stanovisko v plnom znení bez redakčných úprav: „Stanovisko FC DAC 1904 Dunajská Streda k transparentu - FC DAC 1904 Dunajská Streda sa s plnou vážnosťou dištancuje od transparentu, ktorý bol v sobotu (1. 11. 2014) rozvinutý počas ligového zápasu FC DAC 1904-FK Senica. Transparent nemá nič spoločné s našou víziou moderného európskeho futbalu so všetkým čo k nemu patrí, ktorá je identická s aktuálnymi gestami UEFA proti intolerancii. V súčasnosti preverujeme akým spôsobom sa transparent do areálu štadióna dostal. FC DAC 1904 Dunajská Streda je futbalový klub s bohatou históriou. V rámci doterajšej existencie od roku 1904 bol účastníkom maďarských, česko-slovenských a slovenských futbalových súťaží. Spoločným menovateľom pre všetky obdobia vždy bola a je radosť z futbalu bez snahy o prezentáciu politických či iných gest jednotlivcov alebo skupín. Nemáme záujem podporovať jednotlivcov ani skupiny, ktoré sa na úkor futbalu snažia vnášať na štadióny propagáciu radikálnych myšlienok, ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.”

V Maďarsku rezort diplomacie prepustil 107 zamestnancov

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-rezort-diplomacie-prepustil-107-zamestnancov/420551

Film Robinson & Crusoe režiséra Jána Sabola zožal veľký medzinárodný úspech

Súčasťou projektu je interkultúrny dialóg dvoch národných kultúr - slovenskej a maďarskej.

http://www.teraz.sk/kultura/film-robinson-crusoe-rezisera-sabola/104372-clanok.html

Spokojnosť s ekonomikou? Je malá u Čechov i Slovákov

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/334988-spokojnost-s-ekonomikou-je-mala-u-cechov-slovakov-i-madarov/

Príkladom Maďarsko?

Agrolesnícke komplexy na Slovensku pomôžu využívať pôdu nevhodnú na obrábanie

http://www.dobrenoviny.sk/c/38100/agrolesnicke-komplexy-pomozu-vyuzivat-podu-nevhodnu-na-obrabanie

Maďarská opozičná ochranárska strana žiada vládu o obnovu rokovaní o Gabčíkove

http://aktualne.atlas.sk/madarska-opozicna-ochranarska-strana-ziada-vladu-o-obnovu-rokovani-o-gabcikove/zahranicie/europa/

Peniaze na most Komárno-Komárom bude možné z EÚ žiadať vo februári

http://www.teraz.sk/ekonomika/lvazny-peniaze-na-most-komarno-kom/103913-clanok.html

Jazykové ideológie v dialógu menšiny a väčšiny

Sympózium + film

https://www.facebook.com/events/767544453317794/?notif_t=plan_user_invited

Pražskou primátorkou bude Slovenka Adriana Krnáčová

http://www.sme.sk/c/7469642/prazskou-primatorkou-bude-slovenka-adriana-krnacova.html

UEFA potrestala Rumunov a Maďarov za incidenty v F-skupine

http://www.hlavnespravy.sk/uefa-potrestala-rumunov-a-madarov-za-incidenty-v-f-skupine/418273

Zamestnanci OTP Banky mali spreneveriť peniaze svojich klientov

http://www.noviny.sk/c/krimi/zamestnanci-otp-banky-mali-spreneverit-peniaze-svojich-klientov

Maďari sa majú zbaviť devízových úverov do konca roka 2015

http://ekonomika.sme.sk/c/7485805/madari-sa-maju-zbavit-devizovych-uverov-do-konca-roka-2015.html

Google daň

http://technologie.etrend.sk/technologie/po-madarskej-dani-za-internet-prichadza-google-dan.html

Viktor Orbán opakovane vyhlásil, že daň z internetu nebude

http://www.teraz.sk/zahranicie/viktor-orban-internet-dan/104688-clanok.html

Demonštrujúci proti dani z internetu sú v Maďarsku stále v pohotovosti

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-proti-dani-z-internetu-pohotovo/104575-clanok.html

Orbán stiahol daň za internet

3. novembra 2014 - (Dominik Holič - Sme)

Internet ako symbol - Nevládne proti ľuďom - Maďarská vláda nateraz ustúpila demonštrantom, no k poplatkom sa ešte vráti. Fidesz chcel využiť, že telekomunikačným firmám sa finančne darí. Keď vyšli Maďari do ulíc, zmenil Orbán názor. - Časť protestujúcich, ktorí vyšli minulý týždeň do ulíc maďarských miest, označovala svojho premiéra Viktora Orbána za diktátora. Nespokojní boli s jeho plánom na zdanenie internetu. Aj keď Orbán tvrdil, že daň sa dotkne poskytovateľov a nie odoberateľov, na demonštráciách sa zúčastnili desiatky tisíc ľudí. Nakoniec im premiér dal za pravdu a v piatkovom rozhovore pre verejnoprávne Rádio Kossuth oznámil, že návrh v jeho súčasnej podobe stiahne.

Internet ako symbol

„Ak sa ľuďom niečo nielen nepáči, ale považujú to za nerozumné, nemalo by sa to robiť,” cituje prejav maďarského premiéra britský denník Guardian. Návrh mal zaviesť daň 150 forintov, približne 50 centov, za každý gigabajt prenesených dát. Vláda s tým prišla v čase, keď prvýkrát od získania moci Fideszu v roku 2010 vykázali zisk štyri najväčšie telekomunikačné firmy. Demonštranti sa obávali, že internetový poskytovatelia by nové dane zohľadnili v cenách. Hodina na Facebooku by mohla napríklad podliehať dani 14 centov, kým hodina skypovania by vyšla na 36 centov. V Maďarsku sú už teraz desať- až dvadsaťkrát vyššie ceny za prečerpané dáta ako vo Fínsku alebo v Estónsku. Aj keď vláda pod nátlakom pripustila daňový strop pre fyzické osoby na 700 forintov (2,3 eura) mesačne, odporcovia návrhu podľa Guardianu ďalej hovorili o hrozbe, že sa zníži prístup k internetu a tým aj k najväčšiemu vládou nekontrolovanému zdroju správ. „Pre nás je internet symbolom príslušnosti k Európe, a nie k Rusku. Pre mnohých je liekom proti vláde, a Orbán sa teraz snaží spustiť digitálnu železnú oponu, akú majú v Iráne alebo v Číne,” povedal pre britský denník Balázs Gulyás, líder protestov a zakladateľ facebookovej stránky, ktorá podnietila protesty.

Nevládne proti ľuďom

Tamás Lánczi, riaditeľ maďarského politického analytického centra Századvég povedal agentúre Reuters, že návrh bol viditeľne chybný a zle pripravený. Odložený je však iba dočasne. Orbán vo svojom piatkovom príhovore potvrdil, že téma bude súčasťou budúcoročných vládnych konzultácií o potenciáloch zdaniť časť ziskov vyrábaných na internete. Maďarský premiér tiež dodal, že jeho strana Fidesz nie sú komunisti a nevládnu proti ľuďom, ale s nimi. Podľa Reuters sú však západné krajiny znepokojené z Orbánovej tendencie približovať sa ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Od roku 2010 stihol napríklad zmeniť volebný systém tak, aby zvýhodňoval jeho vládnucu stranu či sprísnil štátny dohľad nad médiami. Napriek všetkému je ústupok zvyčajne tvrdohlavého Orbána považovaný za dočasné víťazstvo. Uvítala ho aj odchádzajúca eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová. „Veľmi sa dnes s Maďarmi teším. Ich hlasy boli vypočuté. Som hrdá, že pri obrane európskych hodnôt a digitálnej Európy mohla zohrať pozitívnu rolu aj Európska komisia,” uviedla na svojom Twitteri.

Hranice pre Orbánistan

3. novembra 2014 - (Roman Pataj - Sme)

Ala Caponeho nedostali za mreže tie najhoršie zločiny, za ktoré bol zodpovedný, ale na jeho pomery drobný daňový podvod. Čosi podobné len v menšom (zatiaľ) sa odohráva v Maďarsku. Viktorovi Orbánovi doteraz prechádzalo, že pomaly, ale vytrvalo napredoval v nezakrytom demontovaní liberálnej demokracie a príklone k východným vzorom s veľmi pochybnou povesťou a ešte pochybnejšou praxou. Nielenže mu to vo voľbách odpustili voliči, ale, čo je ešte horšie, až na občasné bububu aj partneri z Európskej únie. No ako sa zdá, Orbán prestrelil na tom najneočakávanejšom mieste. Kritická masa maďarských voličov sa nikdy tak veľmi nezmobilizovala, keď si šéf Fideszu nedemokraticky prispôsoboval volebný systém, keď oživoval nebezpečný nacionalizmus, keď okupoval justíciu, likvidoval nezávislé médiá či prijímal opatrenia očividne v prospech jemu blízkych podnikateľov, ale zvýšenie internetovej dane mu už neodpustila. Dalo by sa síce špekulovať, že pobúrení sú najmä mladí, ktorí ho zväčša aj tak nevolili, ale podstatné je, že Viktor Orbán tak očividne proti svojej vôli cúvol pred tlakom opozičného davu. Situácia musí byť naozaj vážna, keď ešte aj tvrdo provládny denník Magyar Nemzet internetovú daň označil za nezmyselnú. Z príbehu sa tak dajú zobrať prinajmenšom dve ponaučenia. Po prvé, ukázalo sa, že každá viac či menej demokratická spoločnosť má hranicu, za ktorú nedovolí zájsť nikomu. Je len dobre, že ju Maďari ukázali aj nebezpečnému Orbánovi. Druhé zistenie už také povzbudivé nie je. Práve v porovnaní s omnoho nebezpečnejším a nepotrestanými činmi, ktoré Orbán doteraz napáchal, bije do očí v podstate triviálny dôvod na vlnu intenzívnych protestov. Isteže, protestujúci premiérovi teraz zrátali aj staré hriechy, ale ak by hlavným odkazom pre Orbána malo byť - so spoločnosťou si ďalej rob, čo chceš, ale na peniaze nám už nesiahaj, potom by to veľká výhra nebola.

Expremiér Gyurcsány: Maďarsko v uplynulých 35 rokoch nebolo v takejto izolácii

http://www.teraz.sk/zahranicie/expremier-madarsko-kritika/103998-clanok.html

Demonštrácie v Maďarsku... alebo neúspešný pokus o maďarský Majdan

http://www.hlavnespravy.sk/pavol-novotny-demonstracie-v-madarsku-alebo-neuspesny-pokus-o-madarsky-majdan/419403

Maďarská vláda odkladá zavedenie internetovej dane

http://www.itnews.sk/spravy/biznis/2014-11-03/c166147-madarska-vlada-odklada-zavedenie-internetovej-dane

Niektorí analytici vidia za nepokojmi v Maďarsku scenár farebnej revolúcie

http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-chce-zdanenim-ziskat-kontrolu-nad-internetom-tvrdi-oponent/416209

Maďarskí demonštranti proti zdaneniu internetu slávia víťazstvo nad Orbánom

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-internet-dan-orban/104043-clanok.html

Maďarská vláda návrh na zdanenie internetu neodvolá

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-vlada-internet/103749-clanok.html

Masové protesty v Budapešti sa vyhrocujú

Demonštranti chceli na budovu parlamentu vyvesiť vlajku EÚ

http://www.teraz.sk/zahranicie/protesty-v-madarsku-sa-vyhrocuju/103708-clanok.html

Demonštranti skandovali „Orbán zmizni!“

Demonštrácia desaťtisícov Maďarov sa skončila, mnohí išli k parlamentu - Ostrá kritika zo strany EK - http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-internet-zdanenie-kritika/103648-clanok.html - Fidesz chce uzákoniť, že daň z internetu nebudú platiť odberatelia - Video: http://www.youtube.com/watch?v=DO2pS8O1pIM

Fidesz predložil pozmeňovací návrh k zdaneniu internetu

http://www.teraz.sk/zahranicie/fidesz-internet-dane/103559-clanok.html

V Budapešti sa strhla lavína protestov proti zdaneniu internetu

http://www.teraz.sk/zahranicie/po-demonstracii-proti-zdaneniu-interne/103473-clanok.html

Maďari sa búria proti internetovej dani

http://www.euractiv.sk/danova-politika/clanok/madari-sa-buria-proti-internetovej-dani-023027

Eurokomisárka vyzvala na protesty proti maďarskému zdaňovaniu internetu

http://www.zive.sk/clanok/99703/eurokomisarka-vyzvala-na-protesty-proti-madarskemu-zdanovaniu-internetu

Masové protesty v Maďarsku kvôli internetu

http://www.hlavnespravy.sk/masove-protesty-v-madarsku-kvoli-internetu/411413

Demonštranti dali maďarskej vláde pre plány zdaniť internet ultimátum

Pri sídle Fideszu zasiahla proti demonštrantom polícia

26. októbra 2014 - (tasr)

Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20141026/20140926-203735-386063-hi.mp4

Ak maďarská vláda neodvolá do 48 hodín návrh na zdanenie internetu, demonštranti sa v utorok vrátia na budapeštianske Námestie Józsefa Nádora. Zaznelo to na dnešnom protestnom zhromaždení, kde sa zišlo približne 5000, podľa organizátorov vyše 10.000 odporcov avizovaného kroku vlády premiéra Viktora Orbána. Hlavný organizátor Balázs Gulyás zdôraznil že nejde o stranícku demonštráciu, prítomných vyzval, aby nepropagovali žiadnu politickú stranu. Pripomenul, že v roku 2008 Fidesz ešte z opozície odmietal návrh na zdanenie internetu. Orbána označil za „digitálneho analfabeta”. „Fidesz chce obrať ľudí a zavádza aj vlastných voličov, pretože v roku 2008 boli aj oni proti zdaneniu internetu,” zdôraznil hlavný organizátor. Zhromaždení skandovali „Orbán zmizni!” Po prejave na protest proti zámerom vlády zdvihli účastníci demonštrácie svietiace mobilné telefóny, potom sa vydali na pochod pred sídlo vládnej strany Fidesz na Lendvayho ulici, kde zo starých počítačových komponentov a mobilov vytvorili symbolickú hrádzu proti „stupídnemu” zdaneniu internetu. Budovu Ministerstva národného hospodárstva strážil dvojitý policajný kordón, v okolí námestia boli pripravené zásahové jednotky polície a desiatky policajných áut. Viaceré médiá pripomínajú, že Gulyás bol podpredsedom Maďarskej socialistickej strany (MSZP) v budapeštianskej mestskej časti Józsefváros. Dnešnú demonštráciu zorganizoval na Facebooku v rámci skupiny Stotisíc ľudí proti internetovej dani, ktorá má vyše 208.000 priaznivcov.

Pri sídle Fideszu zasiahla proti demonštrantom polícia

Časť protestujúcich Maďarov proti zdaneniu internetu dnes večer v Budapešti poškodila bránu sídla vládnej strany Fidesz na Lendvayho ulici, rozbila niekoľko okien budovy a snažila sa dostať do areálu. Zásahová jednotka polície demonštrantov vytlačila. Pri sídle Fideszu skupinka inzultovala redaktora komerčnej spravodajskej televízie Hír TV. Nadávali mu, bránili mu v práci a dokonca ho obliali vodou. Zhromaždenie sa skončilo po 20.00 h na Námestí hrdinov.

O téme bude parlament rokovať cez týždeň

Podľa návrhu daňových zákonov pre rok 2015, predloženého parlamentu v utorok 21. októbra, telekomunikačnú daň, ktorou sa doposiaľ zdaňovali telefonické hovory, SMS a MMS správy, rozšíria aj na internetové služby. Daň za každý začatý gigabajt prenesených dát bude v zmysle predloženého návrhu 150 forintov (49 centov). O návrhu má parlament rokovať už na budúci týždeň. Proti zámeru maďarskej vlády zdaniť internet sa zhromaždili v nedeľu 26. októbra 2014 pred sídlom Ministerstva národného hospodárstva na budapeštianskom Námestí Józsefa Nádora tisíce Budapešťanov. Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság dnes uviedlo, že za návrhom stojí priamo premiér Orbán, ktorý zo zdrojov získaných zo zdanenia internetu chce zvýšiť mzdy príslušníkov ozbrojených zložiek. Vládny návrh kritizovala aj podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová, ktoré na Twitteri povzbudila demonštrantov a zdieľala budapeštiansku výzvu na protestné zhromaždenie. Daň by mali platiť poskytovatelia služieb a nemali by túto ťarchu prenášať na užívateľov. Kritici ale tvrdia, že poskytovatelia služieb nájdu spôsob, ako dajú zvýšené náklady zaplatiť odberateľom. Maďarská socialistická strana (MSZP) vyzvala vládu, aby odvolala návrh na zdanenie internetu. Predseda MSZP a šéf parlamentnej frakcie socialistov József Tóbiás v piatok vyhlásil, že by skôr bolo potrebné rozvíjať prístup k internetu z predaja frekvencií a zo zdrojov Európskej únie. Podľa Združenia informačných, telekomunikačných a elektrotechnických podnikov (IVSZ) návrh na zdanenie internetu ešte viac prehĺbi už aj tak hlbokú „digitálnu priepasť” v Maďarsku, skomplikuje situáciu všetkých maďarských podnikov a povedie k zvýšeniu cien internetových služieb. IVSZ tvrdí, že zavedenie dane nezvýši príjmy štátu, ale obmedzí používanie internetu. „V období, keď internet je nielen nástrojom komunikácie, ale aj motorom rozvoja ekonomiky, Maďarsko z hľadiska využívania internetu a konkurencieschopnosti zaostáva v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami,” uviedlo IVSZ. Vláda od tohto opatrenia očakáva nárast príjmov štátu o 20 miliárd forintov (65,3 milióna eur), povedal štátny tajomník rezortu národného hospodárstva zodpovedný za štátny rozpočet Péter Benö Banai. V maďarských médiách sa objavili názory z radov opozície, že v skutočnosti ide o manéver, ktorým vláda premiéra Viktora Orbána chce odviesť pozornosť verejnosti od nedávnej kauzy zákazu vstupu vysokých štátnych úradníkov na územie Spojených štátov kvôli korupcii.

Maďarskí socialisti vyzvali vládu, aby nezaviedla zdanenie internetu

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-internet-dane-socialisti/103294-clanok.html

Vráti sa Maďarsko do digitálnej doby kamennej?

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/333979-vrati-sa-madarsko-do-digitalnej-doby-kamennej/

Orbán chystá svetový unikát. Daň z internetu

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/orban-chysta-svetovy-unikat-dan-z-internetu-633792

Proti zdaneniu internetu v Maďarsku sa zdvihla mohutná vlna protestov

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-internet-zdanenie-protest/102887-clanok.html

Šéf maďarského parlamentu nepriamo hrozil vystúpením z EÚ

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/334515-sef-madarskeho-parlamentu-nepriamo-hrozil-vystupenim-z-eu/

László Kövér varoval EÚ, že sa nesmie správať ako niekdajší Sovietsky zväz

http://www.24hod.sk/madarsko-je-poburene-prirovnalo-uniu-k-sovietskemu-zvazu-cl316467.html

Maďari obišli Brusel, nový zákon urýchli stavbu South Streamu

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/335199-madari-obisli-brusel-novy-zakon-urychli-stavbu-south-streamu/

Maďari postavia plynovod Južný prúd. Aj bez súhlasu EÚ

http://hn.hnonline.sk/sport-121/madari-postavia-plynovod-juzny-prud-aj-bez-suhlasu-eu-634756

Maďarsko urýchli stavby na plynovode napriek nesúhlasu Únie

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/882731-madarsko-urychli-stavby-na-plynovode-napriek-nesuhlasu-unie/

Prášok v obálkach pre konzuláty v Istanbule nebol biologickou hrozbou

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/334404-madarsky-konzulat-v-istanbule-dostal-zasielku-s-praskom/

Dabingový hlas Gejzu z kultového seriálu Miazgovci J. Skovay jubiluje

http://www.24hod.sk/dabingovy-hlas-gejzu-z-kultoveho-serialu-miazgovci-j-skovay-jubiluje-cl315765.html

Maďarský veľvyslanec odchádza zo Slovenska

Miroslav Lajčák prijal Csabu Balogha

http://www.hlavnespravy.sk/madarsky-velvyslanec-odchadza-zo-slovenska/409729

Orly dali prednosť Maďarsku pred Slovenskom, ukázala krv z ich pierok

http://www.teraz.sk/magazin/orly-madarsko-slovensko-dna/103329-clanok.html

Maďarsko ponúklo pomoc štátom postihnutým ebolou

http://www.aktuality.sk/clanok/264278/madarsko-ponuklo-pomoc-statom-postihnutym-ebolou/

Dielo Sándora Máraia

Vydavateľstvo Kalligram si dalo za cieľ pripraviť do tlače celé dielo maďarského spisovateľa Sándora Máraia (1900-1989) narodeného v Košiciach.

http://www.noveslovo.sk/c/Dve_novely_Sandora_Maraia

Prechádzame na zimný čas, zmení sa aj nočná doprava

http://www.noviny.sk/c/slovensko/prechadzame-na-zimny-cas-zmeni-sa-aj-nocna-doprava

V Maďarsku sa začne reforma štátneho aparátu, počet jej zamestnancov klesne

Kabinet chce určiť, aké služby môžu občania za ich dane od štátu očakávať

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-sa-zacne-reforma-statneho-aparatu-pocet-jej-zamestnancov-klesne/405795

V kauze rozdeľovania Nórskeho fondu obžalujú mimovládnu organizáciu

http://www.teraz.sk/ekonomika/v-kauze-rozdelovania-norskeho-fondu-ob/102961-clanok.html

Meteorológovia varujú pred povodňami

V Maďarsku sa už rieky vylievajú

http://www.topky.sk/cl/10/1432901/Meteorologovia-varuju-pred-povodnami--V-Madarsku-sa-uz-rieky-vylievaju

Juncker odňal maďarskému komisárovi oblasť ľudských práv

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/880926-juncker-odnal-madarskemu-komisarovi-oblast-ludskych-prav/

Umelci z EÚ nechcú Maďara Navracicsa za eurokomisára

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/333836-umelci-ziadaju-junckera-o-vyskrtnutie-madarskeho-kandidata/

Zákon o občianstve má 4 roky

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/zakon-obcianstve-ma-4-roky-vieme-kolko-ludi-prislo-slovensky-pas.html

Kaliňák stále študuje Lajčákovu analýzu zákona o občianstve

http://www.sme.sk/c/7484137/kalinak-stale-studuje-lajcakovu-analyzu-zakona-o-obcianstve.html

Jaroslav Paška: Csáky je mimo reality, Európsky súd pre ľudské práva už zamietol podania Maďarov pre občianstvo

http://www.hlavnespravy.sk/sns-csaky-je-mimo-reality-europsky-sud-pre-ludske-prava-uz-zamietol-podania-madarov-pre-obcianstvo/414853

Csáky: Nepodpísal som sa ako maďarský europoslanec

http://www.hlavnespravy.sk/csaky-nepodpisal-som-sa-ako-madarsky-europoslanec/410469

Csáky sa v liste Hollandovi podpísal ako europoslanec Maďarska

http://www.teraz.sk/slovensko/csaky-europoslanec-madarsko/102900-clanok.html

SNS: Omyl Csákyho je škandalózny, takéto omyly sa nestávajú

http://www.teraz.sk/slovensko/sns-csaky-madarsko-omyl-skandalozny-dank/102918-clanok.html

Za Slovensko či Maďarsko?

V europarlamente Csákyho zrejme považujú za maďarského poslanca

21. októbra 2014 - (Plus jeden deň)

Okolo príslušnosti europoslanca Pála Csákyho vládne chaos - Zdá sa, že jeden zo slovenských europoslancov má problém s tým, ktorú krajinu v Európskom parlamente vlastne zastupuje. Pál Csáky je síce oficiálne slovenským europoslancom, bruselskú kanceláriu však má spolu s maďarskými kolegami. Slovensko ako krajina, ktorú Csáky reprezentuje, sa neobjavila ani pri jeho mene v oficiálnom dokumente. Namiesto toho tam mal uvedené Maďarsko. Na internete je k dispozícii dokument s hlavičkou Európskeho parlamentu. Ide o list francúzskemu prezidentovi, v ktorom niektorí europoslanci vítajú rozhodnutie francúzskej vlády o pozastavení dodávky vrtuľníkovej lode Mistral ruskej armáde. List, ktorý koloval v septembri medzi politikmi, mali podpísať aj dvaja slovenskí europoslanci - Ivan Štefanec a Pál Csáky. Kým pri Štefancovom mene je uvedené Slovensko, pri mene Pála Csákyho svieti nápis Hungary - teda Maďarsko. Môže to tak vzbudzovať dojem, že Csáky nie je slovenským, ale maďarským europoslancom. Na stránkach europarlamentu je však Csáky vedený ako poslanec Európskeho parlamentu za Slovensko. Chceli sme sa ho preto spýtať, ako mohlo k takejto chybe dôjsť. Na telefonáty však neodpovedal. Spojili sme sa s jeho asistentkou, ktorá tvrdila, že naše otázky mu preposlala. Nikto na ne však nereagoval. Okrem Csákyho podpísal list aj Ivan Štefanec. „Uvádzal som iba svoje meno, špeciálne som tam nepísal ani krajinu, ani skupinu. O podpis ma požiadal estónsky kolega. Išlo o komunikáciu medzi poslancami,” prezradil Štefanec. Je teda možné, že Csákyho si kolegovia zaradili rovno k Maďarsku. V Bruseli totiž nemá kanceláriu medzi slovenskými ľudovcami, ale sedí spolu s maďarskými europoslancami z FIDESZ-u. Csáky bol tiež zvolený za podpredsedu petičného výboru europarlamentu. Svoje miesto mu prepustil práve maďarský FIDESZ.

Podľa USA v Maďarsku silnie podplácanie a slabne demokracia

http://ekonomika.etrend.sk/svet/podla-usa-v-madarsku-silnie-podplacanie-a-slabne-demokracia.html

Maďarsko by v korupčnej kauze s USA nemalo nič utajovať, tvrdí právny expert

http://www.hlavnespravy.sk/madarsko-by-v-korupcnej-kauze-s-usa-nemalo-nic-utajovat-tvrdi-pravny-expert/406657

Szijjártó s Nulandovou vo Washingtone v kauze zákazu pobytu Maďarov neuspel

http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-s-nulandovou-vo-washingtone-v-kauze-zakazu-pobytu-madarov-neuspel/404435

Szijjártó má vo Washingtone riešiť kauzu zákazu vstupu Maďarov do USA

http://www.hlavnespravy.sk/szijjarto-ma-vo-washingtone-riesit-kauzu-zakazu-vstupu-madarov-do-usa/403557

Sankcie proti Orbánovi

„Američania sú pravdepodobne pripravení zájsť ešte ďalej.”

21. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Zákaz vstupu pre Orbánových blízkych znamená, že Washington stratil trpezlivosť so súčasnou maďarskou vládou. Priemyselná výroba v Maďarsku v auguste nečakane padla takmer o šesť percent. Stačilo, aby továreň Suzuki obmedzila výrobu a najmä, aby ju fabrika Audi na tri týždne zastavila. Pozornosť vyvolal najmä krok Audi, ktorý nemal zjavný ekonomický dôvod. Podľa zdrojov novín hvg.hu je za ním aj varovanie nemeckej vlády, aby si Viktor Orbán a spol. uvedomili svoju závislosť od Európy a prestali vyvádzať. Berlín stráca trpezlivosť s Maďarskom, ktoré prestáva byť demokratickou právnou krajinou a namiesto spojenca Západu sa stáva spojencom Ruska. Napriek tradičnej blízkosti oboch krajín podľa informácií mála nezávislých budapeštianskych médií mala kancelárka Angela Merkelová minulý týždeň s Orbánom tvrdší pohovor na tému dodržiavania demokratických hodnôt. Je sporné, či je krok Audi naozaj politickým odkazom, - Nemecko nie je Rusko a jeho firmy nefungujú na politický príkaz. Zároveň im však tiež prekážajú právna neistota, nevypočítateľnosť a korupcia. Takže sa záujmy firmy a vlády mohli zhodnúť. Širší politický odkaz amerických sankcií proti Orbánovej vláde je však úplne jasný. Zákaz vstupu pre predstaviteľov administratívy a jej klientely sú skutočné sankcie, krok vo vzťahu medzi USA a členskou krajinou Európskej únie naozaj mimoriadny. Pravdepodobne síce vychádza z konkrétneho pokusu o korupciu, no je za ním aj poznanie, že si dotyční niečo také mohli dovoliť len preto, lebo si pripadali ako členovia vládnucej junty a jej blízki ako nedotknuteľní. Poznanie, že nejde o výnimku, ale o systémový problém, presne zobrazujúci charakter a fungovanie vládnucej moci u našich susedov. Sankcie prišli po rade čoraz silnejších kritických výrokov a varovaní rôznych amerických vládnych činiteľov vrátane prezidenta Obamu, ktoré vystríhali pred obmedzovaním ľudských práv a slobody médií, šikanovaním občianskej sféry, zneužívaním moci, korupciou a ignorovaním spojeneckých záväzkov. Orbánovi poskokovia na ne reagovali veľmi arogantne a ešte pritvrdili. Strata súdnosti a preceňovanie vlastnej moci k takémuto režimu patria rovnako ako kult osobnosti či rozkrádanie verejného majetku. Američania stratili trpezlivosť a ak sa nedočkajú očakávanej reakcie, sú pravdepodobne pripravení zájsť ešte ďalej. Nový minister zahraničia si práve dnes podľa všetkého vo Washingtone vypočuje tvrdé slová od úradníčky, s ktorou má naplánované stretnutie (úroveň prijatia tiež veľa naznačuje). Môže sa okrem iného dozvedieť, že je jednoduché zoznam ľudí so zákazom vstupu rozšíriť. Napríklad o jeho vlastného otca, ktorý majetok tiež získal nie práve čestným spôsobom, píšu noviny mancs.hu.

Orbánovi ľudia sa hľadajú na zozname

21. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Američania nepovedali, proti komu zaviedli sankcie. Hovorí sa najmä o kritizovanom daňovom úrade Také zlé vzťahy s USA Maďarsko za posledných 25 rokov ešte nemalo. Washington to dal najavo zoznamom neželaných osôb blízkych vláde premiéra Viktora Orbána. - Nie som na tom zozname, kedykoľvek by som mohol ísť do Spojených štátov, len sa mi to teraz nehodí, odpovedal minister šéfujúci úradu premiéra János Lázár novinárom na otázku, či tiež nemá zákaz vstupu do Spojených štátov. Druhý najmocnejší muž maďarskej vlády po premiérovi Viktorovi Orbánovi tvrdí, že nechápe, čím sa vzťahy oboch krajín tak pokazili, aby Washington siahol po takomto kroku. Maďarsko si podľa neho podľa svojich možností riadne plní vlastné spojenecké záväzky.

Šesť plus príbuzní

Americká ambasáda včera potvrdila, že sa zákaz týka šiestich osôb a ich rodinných príslušníkov. Stále však neprezradila, kto presne je na zozname. Tvrdí, že to nemôže urobiť, lebo by porušila zákon na ochranu osobných údajov dotknutých. Podľa oficiálneho vyhlásenia diplomata dočasne riadiaceho ambasádu ide o členov maďarskej vládnej administratívy a ľudí blízkych Orbánovej vláde. To môže znamenať široký okruh osôb vrátane ministrov. Za isté sa považuje, že na zozname je najvyššia šéfka daňového úradu a dvaja jej podriadení - tí ako jediní túto správu nedementovali. Hovorí sa tiež o podnikateľoch blízkych vláde. Podľa internetových novín index.hu sú bezprostredným dôvodom zákazu skúsenosti amerických firiem podnikajúcich v Maďarsku vo výrobe jedlých olejov.

Daňoví podvodníci

Firmy doplácali na podvodníkov s daňou z obratu, ktorých rozsiahla činnosť znemožňovala legálne podnikanie. Aj keď na problémy upozornili daňový úrad, ten nič nepodnikol a je dôvodné podozrenie, že nešlo len o neschopnosť. Americké podozrenie potvrdil aj bývalý pracovník daňového úradu András Horváth, ktorý už dlhšie verejne upozorňuje na selektívny prístup daniarov. Často sa vraj stávalo, že úrad na vyšší príkaz prestal vyšetrovať veľké firmy a podvodníkov s väzbami na vládnu stranu, aj keď išlo o jasné prípady podvodov. Americké firmy podľa novín vraj dostali aj priame ponuky od ľudí blízkych vláde, že im za určité čiastky zaistia, aby mali samy od daňového úradu pokoj.

Extra zlé vzťahy - Oklamaný Clinton

Analytici sa zhodujú, že by k zákazu nedošlo, ak by americko-maďarské vzťahy neboli najhoršie za posledných 25 rokov, a že zákaz má aj politické pozadie. Zo strany Washingtonu zaznelo v posledných mesiacoch veľa kritických vyjadrení na adresu Budapešti. Prezident Barack Obama i predstavitelia americkej diplomacie kritizovali Maďarsko ako krajinu, kde je občianska sféra vystavená štátnemu útlaku. Bývalý prezident Bill Clinton Orbána označil za človeka, ktorému ide len o peniaze a moc a chcel by vládnuť večne. Nový maďarský minister zahraničia Péter Szíjjártó kritiku odbil tým, že americkí predstavitelia nemajú o Maďarsku správne informácie a že boli oklamaní. Maďarská vláda sa pustila do hry, ktorú môže len prehrať a na to doplatí celá krajina, varoval bývalý maďarský veľvyslanec vo Washingtone András Simonyi. Ak sa podľa neho nepodarí situáciu rýchlo urovnať, čaká na Maďarsko ekonomická izolácia s veľmi vážnymi následkami, povedal diplomat v rozhovore pre server origo.hu.

Amerika dala na čiernu listinu šesť Orbánových ľudí

21. októbra 2014 - (ik - Pravda)

Spojené štáty upozornili Maďarsko, že ho môžu prestať považovať za svojho spojenca. Je to ďalšie varovanie po tom, čo minulý týždeň dali na čiernu listinu niekoľko osôb blízkych vláde Viktora Orbána. Washington včera spresnil, že ide celkovo o šesť „štátnych úradníkov alebo osôb s prepojením na vládu”, ktorí majú pre korupčné aktivity zákaz vstupu do USA. Zákaz môže byť hoci aj doživotný, ako aj rozšírený na rodinných príslušníkov nežiaducich osôb. Zoznamy s vysokopostavenými personami non grata majú Spojené štáty pre viacero krajín. Tento druh sankcií postihuje desiatky ľudí spätých s režimami na Kube, v Iráne, Bielorusku či Rusku. Vo vzťahu k európskym demokraciám však ide za viac ako štvrťstoročie o ojedinelý krok. Posledný podobný prípad sa týkal niekdajšieho rakúskeho prezidenta Kurta Waldheima, ktorého USA vyhlásili za nežiaducu osobu za to, že zatajoval svoju vojnovú minulosť. Po vypuknutí škandálu sa Budapešť snažila zľahčovať jeho význam. Taktika maďarských vládnych predstaviteľov využívala skutočnosť, že v podobných prípadoch americký zákon zakazuje zverejniť mená ľudí, ktorých sa odopretie vstupu na územie USA týka. Nový šéf diplomacie Péter Szijjártó, ktorý práve dnes po prvý raz cestuje do Washingtonu od nástupu do funkcie, si koncom minulého týždňa predvolal vedúceho amerického zastupiteľského úradu a požiadal ho o predloženie hodnoverných informácií, na základe ktorých USA dospeli k záverom o korupcii. „Keď to americká vláda nespraví, môže na ňu dopadnúť tieň podozrenia, že sa len pokúša vyvíjať vplyv na isté záležitosti,” citovala ho agentúra MTI. Obdobne sa vyjadril aj šéf parlamentnej frakcie Orbánovho Fideszu Antal Rogán. Na otázku, prečo sa premiér ku kauze ani slovkom nevyjadril vo svojom veľkom nedeľňajšom prejave, Rogán pre televíziu ATV povedal, že zrejme nevedel posúdiť, „či je to vtip, alebo niečo vážne”. Orbánov priateľ z mladosti, europoslanec Tamás Deutsch, tiež reagoval nediplomatickým žartom. Na sociálnej sieti zapózoval s taškou s nápisom U.S. Air Force a fotografiu doplnil poznámkou: „Teraz odtiaľ tlačia tú vec s vykázaním na zdisciplinovanie, ale keď na to dostanú chuť, ani bombardovanie nie je vylúčené.” Americký chargé d`affaires André Goodfriend, ktorý dočasne vedie zastupiteľský úrad USA v Budapešti, včera na tlačovej konferencii varoval, že zľahčovať celý prípad vôbec nie je na mieste. „Netreba o tom žartovať. Toto nie je prvý apríl,” citoval ho portál Index. Goodfriend zopakoval, že Washington nemôže Budapešti poskytnúť zoznam mien. Tí, ktorých sa postih týka, však podľa neho boli informovaní. „Keď to zopár vládnych predstaviteľov oznámi vláde, tak bude jasné, že to nie je vtip,” dodal. V maďarských médiách sa už objavilo viacero možných mien. Niektorí vrátane Orbánovho poradcu už popreli, že by sa zákaz týkal ich. Z Národného úradu pre dane a clá, odkiaľ sa podľa špekulácií na čiernu listinu dostali až traja vysokí predstavitelia vrátane najvyššej šéfky, však do včera žiadne dementi nezaznelo. Podľa Goodfrienda maďarská vláda má dostatok informácií o korupčných kauzách, na ktoré upozorňujú aj mimovládne organizácie. „Ak maďarská vláda neberie vážne hlásenia vlastných občanov, tak prečo očakáva informácie od Spojených štátov?” položil ironickú otázku. Chargé d`affaires USA pripomenul, že Maďarsko po zmene režimu vyznávalo spoločné hodnoty so Spojenými štátmi, od istého času sa však dostalo na zostupnú trasu a situácia je stále vážnejšia. „Keď tento trend bude pokračovať, môže dosiahnuť takú úroveň, na ktorej USA už s Maďarskom nebudú môcť spolupracovať ako so spojencom,” cituje Goodfrienda Index.

Bývalý maďarský veľvyslanec v USA: Maďarsko hrá nebezpečnú úlohu, izoluje sa tým

http://www.teraz.sk/zahranicie/simonyi-madarsko-usa-/102536-clanok.html

Zákaz pobytu maďarských vládnych úradníkov v USA prerokuje bezpečnostný výbor

http://aktualne.atlas.sk/zakaz-pobytu-madarskych-vladnych-uradnikov-v-usa-prerokuje-bezpecnostny-vybor/zahranicie/europa/

USA už uvalili sankcie aj na Maďarov

Osoby blízke Orbánovi?

http://www.hlavnespravy.sk/usa-uz-uvalili-sankcie-aj-na-madarov/400761

Američania nechcú Orbánových ľudí, nedali im víza

USA nedali víza ľuďom zapleteným do korupcie. Zrejme je medzi nimi aj Orbánova sivá eminencia.

17. októbra 2014 - (Peter Morvay - sme.sk)

Spojené štáty označili za nežiaducich a odmietli vydať víza necelej desiatke maďarských občanov, potvrdil v piatok správy budapeštianskych médií André Goodfriend, dočasne poverený vedením veľvyslanectva USA v Maďarsku. Dôvodom tohto kroku bolo, že žiadatelia sú podľa americkej strany zapletení do korupčných káuz. Prezidentské nariadenie z roku 2004 umožňuje zakázať pobyt na území USA osobám, ktoré sa dopúšťajú korupčného správania a poškodzujú tým americké záujmy. Dôležitý je zoznam osôb označených za nežiaducich. Goodfriend nepotvrdil konkrétne mená, podľa internetových novín 444.hu je medzi nimi Árpád Habony považovaný za najdôležitejšieho poradcu a blízkeho priateľa premiéra Viktora Orbána. Habony bol šéfom predvolebných kampaní vládnej strany a často ho označujú za Orbánovu sivú eminenciu. Na zozname má byť tiež šéfka maďarského daňového a colného úradu a prezident vláde blízkeho ekonomického ústavu Századvég. Úrad premiéra poprel, že by na zozname bol aj bývalý hovorca vlády András Giró-Szász. Americká ambasáda nespresnila, o aké korupčné kauzy ide. Denník Napi Gazdaság vlastnený Századvégom vo štvrtok napísal, že daňový úrad preveruje niektoré americké firmy v Maďarsku a Spojené štáty preto pripravujú odvetné opatrenia vrátane odopretia víz osobám, ktoré sa vo vyšetrovaní angažujú. Ambasáda však poprela, že by boli nejaké americké firmy v krajine vyšetrované. Daňový úrad v Maďarsku často obviňujú z toho, že funguje ako represívny orgán vlády slúžiaci na zastrašovanie kritických médií, občianskej sféry a neposlušných podnikateľov. Ústav a nadácia Századvég, v ktorých v minulosti pracoval aj Giró-Szász, zase získavajú jednu vládnu zákazku za druhou a vláde dodávajú prieskumy a analýzy podporujúce politiku Fideszu.

V rebríčku firiem s najvyšším rastom sú aj tri slovenské

Na čele rebríčka je firma z Maďarska

http://www.dobrenoviny.sk/c/37226/v-rebricku-firiem-s-najvyssim-rastom-su-aj-tri-slovenske

Príbeh Slovenky z Maďarska, ktorá po presídlení začala nový život v Kolárove

Cukor spoznali až na Slovensku - Salaš alebo dedina - Bez kultúry - Slovenské krivdy sú staršie

25. októbra 2014 - (Eva Andrejčáková - kultura.sme.sk)

V novembri uplynie 70 rokov odvtedy, čo exilová československá vláda oficiálne požiadala vládu USA, Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu, aby dali súhlas na vysídlenie nemeckej a maďarskej menšiny z Československa. Tieto snahy presadzovala už od roku 1941 na čele s vtedajším exilovým prezidentom Edvardom Benešom. Benešove dekréty boli odvtedy predmetom sporov, ktoré podľa všetkého vyrieši iba čas.

„Bola som v deviatom mesiaci, keď sme nastupovali do transportu z Dolnej zeme. Odchádzali sme z mestečka Mezőberény, po našom je to Poľný Berinčok, hovorí 90-ročná pani Zuzka Bányászová z Kolárova. Mala dvadsaťštyri rokov, keď sa na základe Benešových dekrétov začala československá vláda vyrovnávať s povojnovým stavom a chcela vykázať z krajiny vojnových previnilcov. Spolu s nimi sa v roku 1947 malo z Československa presťahovať do Maďarska toľko slovenských Maďarov, koľko maďarských Slovákov bolo ochotných prísť z Maďarska do Československa, presnejšie na juh Slovenska. Podobne, ako to bolo v prípade nemeckej menšiny. Predkovia pani Zuzky a jej manžela sa prisťahovali do Poľného Berinčoka ešte v 18. storočí v rámci takzvaného veľkého sťahovania. Manželova rodina, pochádzajúca od Bardejova, sa dlho volala Banásová, potom ju premenovali. Keď sa dvaja mladí na Dolnej zemi zišli, on už takmer nevedel po slovensky, Zuzkina rodina si jazyk viac udržiavala. V roku 1947, v období presídľovania, už mali trojročného syna a práve čakali prírastok.

Salaš alebo dedina

„Náš vlak smeroval do Nových Zámkov, odkiaľ nás mali poslať do okolitých dedín a osád - časť ľudí mala ísť do Nededu a na priľahlé samoty, časť do Kolárova. Mala som šťastie, v našom kupé sedela aj jedna zdravotná sestra, a tá na mňa počas cesty dozerala. Keď sme dorazili na stanicu, vraví mi - pani, nechoďte vy do Nededu, lebo keď to tam na vás príde, doktora sa nedočkáte. A odviedla ma do novozámockej nemocnice,“ rozpráva pani Zuzka. Jej aj manželova rodina medzitým mierila na salaš neďaleko Nededu. Zuzka v nemocnici pobudla tri dni, no keďže pôrod sa nehlásil, poslali ju preč. Netušila, kadiaľ ísť a trvalo celý deň, kým sa vďaka pomoci miestnych ľudí dopravila do 17 kilometrov vzdialeného Kolárova. Tam už medzi prisťahovalcami vládol miestny chaos - niektoré domy, do ktorých sa mali noví ľudia nasťahovať, boli ešte obsadené pôvodnými obyvateľmi, v tých už prázdnych sa zasa zdržovali noví, čo na nevyprázdnené domy čakali. Navyše, mnohých Maďarov zo Slovenska dovtedy - vzhľadom na nedotiahnuté politické dohody - transportovali do Česka. Našťastie, v neznámom prostredí sa noví obyvatelia stretli aspoň v rámci jednej ulice. Mnohí ako susedia a príbuzní žili blízko seba aj na Dolnej zemi. Po komplikovaných dohodách a vyjednávaniach sa pani Zuzka usídlila na jednej z kolárovských ulíc u svojej starej mamy. Tu počkala na svoju rodinu, ktorú sa sem podarilo vrátiť zo salaša. V Kolárove (vtedy Gúta) sa pre nich našiel dom, kde sa im o pár dní narodil druhý syn.

Bez kultúry

Dom dostali len šťastnou náhodou. Bol naň poradovník a prednosť mali len vďaka tomu, že sa ešte v Maďarsku stali členmi Slovenského spolku. Založili ho tam učitelia zo Slovenska, pricestovali do Berinčoku, aby propagovali myšlienku presídlenia a nahovárali tamojších na výmenu. „Prikývli sme, že pôjdeme, veď sme boli Slováci a v Maďarsku sme vlastne žili dosť izolovane,“ hovorí pani Zuzka. „Naši rodičia a starí rodičia žili v getách. V dedine bolo švábske, maďarské a slovenské geto a ľudia sa nemiešali. Až my mladí sme sa začali medzi sebou postupne schádzať.“ V čase presídľovania mal Poľný Berinčok okolo 12-tisíc obyvateľov, z toho bola asi polovica Slovákov a druhú tvorili Maďari a Nemci (ktorých tiež nútene presídľovali). Z tamojších Slovákov sa rozhodla prísť na Slovensko asi tisícka obyvateľov. Tí, čo zostali - často blízka rodina, sa asimilovali. „Žili sme bez svojej kultúry. Kým neprišli agitátori, po tejto stránke nebolo na juhu Maďarska nič. Ani neviem, či som vedela nejakú slovenskú pieseň, jediné, čo sme mohli počuť po slovensky, bolo náboženstvo. Náboženské piesne sme mali české, dokonca tlačené švabachom. Vtip je, že o slovenských pesničkách z maďarského Berinčoku som sa dozvedela až tu, na Slovensku,“ ukazuje pani Zuzka, dlhoročná členka speváckeho zboru v Kolárove, vzácny spevník.

Cukor nadovšetko

Južné Slovensko do svojho príchodu nepoznali. Prekvapilo ich, že sa dostali do pohraničného prostredia hovoriaceho po maďarsky, tým skôr, že na Dolnej zemi, kde dovtedy žili, sa stále hovorilo aj po slovensky. „Mysleli si, čo za zberba to z Dolnej zeme príde, a nakoniec boli prekvapení, lebo hoci sme boli Slováci, vedeli sme po maďarsky krajšie ako oni,“ spomína pani Zuzka. „No povedzte, nebolo to presídľovanie zbytočné?“ Aj ona mala o ľuďoch z Hornej zeme mylnú predstavu. Myslela si, že tu žijú utlačení, chudobní ľudia, a naopak - mnohí s radosťou spomínali, ako sa za prvej republiky mali dobre. Po príchode na Slovensko sa aj pani Zuzka s rodinou začala mať lepšie ako v Maďarsku. Tam svojho času treli väčšiu biedu, lebo manžel ako murár sa veľmi neuplatnil. Mali síce hospodárstvo, dopestovali a dochovali si, takže nemali ťažkosti s potravinami, no zrazu pribudla nová možnosť zarobiť si, po vojne sa veľa stavalo. „Nehovorím, že každý sa mal lepšie, veď bol prídelový systém na šatstvo aj na potraviny, ale predsa sme to pocítili. Kým sme sa sem nepresťahovali, môj prvý syn nepoznal cukor. Cenili sme si ho nadovšetko, štvrť kila sme si strážili ako oko v hlave. A keď sme prišli sem, dostali sme na osobu toľko cukru, že sme ho doma mali zrazu haldu.“

Slovenské krivdy sú staršie

Mnohí slovenskí Maďari pocítili výmenu obyvateľstva inak.Nikto sa ich nepýtal, či chcú odísť, alebo nie, presídliť sa museli a na novom mieste nedostali to, čo doma zanechali. Namiesto murovaných domov sa ocitli v chalupách z nepálenej hliny, žiadne stodoly, nijaké pozemky. „Neušla sa nám ani brázda, sme tu, sme zdraví, chceli by sme pracovať, rýpať sa v zemi,“ píše sa v knihe Bélu Angyala o spomienkach presídlencov, ktorých zo Slovenska vysťahovali do maďarského Pitvarošu. Ich potomkovia môžu dodnes trpieť historickou krivdou, ktorá následne vyvoláva negatívne národnostné emócie. „Historickú krivdu môžu pociťovať predovšetkým tí, čo boli presídlení násilne. To boli hlavne Maďari, ktorí boli na výmenu obyvateľstva určovaní československými úradmi,“ vysvetľuje historik, profesor Štefan Šutaj. „V historickom vedomí, v historickej a rodinnej pamäti sa tieto udalosti zachovávajú predovšetkým v negatívnom poli hodnotenia. Podstatne výraznejšie to vidieť v maďarskej než v slovenskej časti obyvateľstva. Slovenské ´krivdy´ sú staršie, viažu sa na iné historické udalosti ako maďarizáciu, násilnú asimiláciu, kultúrne pamiatky, Viedenskú arbitráž. Myslím si však, že postupne sa aj ´krivdy´ presídlencov čoraz viac dostávajú do pozície nostalgických spomienok na časy minulé, starý domov. Skôr ako by ich vyliečila politika, rieši ich čas.“ Šutaj upozorňuje, že motiváciou československej exilovej vlády aj jej nasledovníkov bolo presídlením zamedziť, aby sa v budúcnosti opakovali vojny, ktorých zdrojom by bola etnicita a etnická premiešanosť obyvateľstva a dokončenie myšlienky existencie národného štátu. Vláda si uvedomovala aj to, že sa tak udeje za cenu ďalšieho ľudského utrpenia, no považovala to za menšie zlo ako vojny, pred ktorými chcela uchrániť ďalšie generácie. „Dnešný svet a dnešná stredná Európa vníma tieto záležitosti inak,“ hovorí Šutaj. „Takéto presídľovanie je pre nás absolútne neprijateľné riešenie.“

Čaro Demákových Huslí

Husliar zomiera a poverí svojich priateľov Básnika a Maliara, aby odovzdali jeho dedičstvo - husle tomu, „kto dokáže najviac“...

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7452-caro-demakovych-husli

Dobre utajené dejiny Slovákov v Uhorsku

http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58-45/archiv-osobnosti/archiv-knihy/104-dobre-utajene-dejiny-slovakov-v-uhorsku

Jonáš Záborský: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

http://zaborsky.blogspot.sk/2007/06/obsah-rukopisu-dejiny-kralovstva.html

Čabiansku klobásu možno ďakovať Slovákom

Slováci si v Békešskej Čabe spravili vlastný klobásový festival

26. októbra 2014 - (tasr)

Milovníci tradičnej klobásy sa tento víkend opäť stretli v Békešskej Čabe - v centre dolnozemských Slovákov v Maďarsku - na 18. ročníku Čabianskeho klobásového festivalu. Skupinka slovenských spisovateľov v Maďarsku sa zúčastnila prvýkrát Klobasiády Slovákov v Békešskej Čabe, ktorá sa konala v piatok - v „nultý deň” klasického čabianskeho festivalu. „Možno, že preto vymysleli Slováci tento nultý deň teraz pre seba, lebo akosi sa zabúda na to, že za celý festival a vôbec čabiansku klobásu možno ďakovať Slovákom. Naši predkovia totiž pred 250-300 rokmi prišli na Dolnú zem. Je to všeobecne známe, len akosi Maďari to nechcú vedieť,” povedal pre TASR organizátor schôdzky spisovateľov Imrich Fuhl. Skupinka slovenských spisovateľov v Maďarsku sa stretla s maďarskými spisovateľmi z Békešskej župy a Békešskej Čaby, podľa slov Fuhla nie po prvý raz. „Mali sme si s nimi čo povedať, napríklad hovorili sme o Ondrejovi L. Áchimovi - vodcovi agrárno-socialistického hnutia v Uhorsku, rodákovi z Békešskej Čaby -, ktorý mal nedávno okrúhle výročie a ktorému kolega spisovateľ Michal Hrivnák práve venoval dvojjazyčnú slovensko-maďarskú publikáciu,” spresnil Fuhl. Podľa jeho slov vysvitlo, že regionálne je táto osobnosť už literárne spracovaná. „Mne trošku chýba, že by slovenskí literáti v Maďarsku preložili maďarské básne, krátke prózy a dramatické dielo, ktoré vznikli o tejto vzácnej osobnosti Slovákov v Maďarsku,” zdôraznil I. Fuhl. V susednom Dome slovenskej kultúry na klobasiáde, ktorú zorganizovala Čabianska organizácia Slovákov, miešalo v piatok popoludní klobásu vyše desať družstiev. Zúčastnili sa jej Slováci z okolitých miest a dedín, napríklad zo Slovenského Komlóša, z Kondoroša, z typických dolnozemských osád. Na klasickom Čabianskom klobásovom festivale v mestskej hale a jej areáli, kde počet návštevníkov dosahuje v posledných rokoch okolo 100.000, súťažilo v miešaní tradičnej klobásy 600 družstiev, medzi nimi viaceré zo Slovenska. Festival navštívil po prvý raz aj minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Od roku 1997 sa stalo čabianske gastrokultúrne podujatie jedným z najznámejších festivalov Maďarska a strednej Európy.

Viac dní ako klobás - Platilo v rodine roľníka

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/551-viac-dni-ako-klobas-platilo-v-rodine-ronika

Lesk a bieda „slovenskej“ čabianskej klobásy

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/873-lesk-a-bieda-slovenskej-abianskej-klobasy

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3341/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko

1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3342/1-zasadnutie-sekcie-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

http://www.uszz.sk/sk/stala-konferencia-slovenska-republika-a-slovaci-zijuci-v-zahranici-2014-3339

Závery konferencie

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1243-zavery-stalej-konferencie-dokument-o-krajanoch

Fotoalbum:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668019729963673.1073741920.147596498672668&;type=3

Nie všetci zahraniční Slováci sú vysťahovalci

Jozef Schwarz: Podpora slovenskosti Slovákov a slovenských komunít v susedných krajinách (bývalé Uhorsko) - Vysťahovalci a autochtónni Slováci v zahraničí - „Slováci odjakživa” - Nepohli sa z domovov, menili sa hranice - Zlepšiť pozíciu aj tých slovenských komunít, ktorí sú doma odjakživa tam, kde žijú aj dnes!

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/1244-nie-vetci-zahranini-slovaci-su-vysahovalci

Archív / 2012 - Na vrcholnom snemovaní krajanov v Bratislave

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/881-na-vrcholnom-snemovani-krajanov-v-bratislave

Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie (2012)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty-archiv-dokumenty/885-dokument-o-krajanoch-zavery-stalej-konferencie

Claude Baláž: Malá etuda k historickým aspektom života dolnozemských Slovákov

„My sme predsa našli sestru našej vlasti“ - Reč, tradície a viera - Je len jeden slovenský národ - Roztrúsení, ale nie stratení - Slováci vo svete vždy boli a sú pozitívnym, stabilizujúcim, lojálnym a integrujúcim prvkom - Chýba hlboká, odborná a komplexná analýza...

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/1241-my-sme-predsa-nali-sestru-naej-vlasti

Andrej Hadík v srbskom Futogu - Ako oživiť spomienku na legendárneho slovenského maršala?

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/926/andrej-hadik-v-srbskom-futogu--ako-ozivit-spomienku-na-legendarneho-slovenskeho-marsala

Vojvodca, poľný maršal a hlavný veliteľ cisárskych vojsk

http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hadik

Maršal Andrej Hadík - vojvodca a prezident dvorskej vojnovej rady

http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/Jessenius/Seges.pdf

OľaNO: S dotáciami pre krajanov v zahraničí sa podvádza

29. októbra 2014 - (tasr)

 

S dotáciami pre krajanov v zahraničí sa robia podvody. Tvrdia to poslanci Národnej rady SR za OĽaNO. Podľa nich to dokazuje vládny audit z roku 2012, podľa ktorého šéf Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský nevyúčtoval pridelené dotácie vo výške viac ako 140.000 eur. Napriek tomu dostával ďalšie dotácie. Poukázali na to dnes poslanci Igor Hraško a Ján Mičovský. Obyčajným sa nepáči, že u krajanov sa stratili peniaze a nikto s tým nič nerobí. Namietajú aj to, že Skalský namiesto vyúčtovania dotácií zaplatil asi tisíceurovú pokutu a tým bola vec podľa OĽaNO vybavená a dostal ďalšie dotácie. Poslanci za OĽaNO to pripisujú aj diere v zákone, ktorú minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) dosiaľ nevyriešil. A to napriek existujúcim zisteniam z auditu. Poslanci OĽaNO sa preto rozhodli zákon upraviť sami. Na decembrovú parlamentnú schôdzu prídu s návrhom, podľa ktorého má platiť, že ak vedenie krajanskej organizácie nevie vydokladovať prijatú dotáciu, zaplatí pokutu vo výške danej dotácie. „Chceme zaviesť povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 'zatlčených' peňazí. Nie je možné, aby sa niekomu oplatilo zaplatiť tisícovú pokutu a zatĺcť státisíce,” povedal na tlačovej konferencii v parlamente Mičovský.

Slováci v Srbsku

150 rokov slovenskej tlače, 70 rokov Hlasu ľudu, 75 rokov kontinuity slovenských detských časopisov, 65 rokov Nového života, 65 rokov Rádia Nový Sad a 20 rokov Roviny...

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7427-jubilea-nasej-publicistiky

Kde ste Slováci? Sú tu nejakí Slováci?

„Využi svoj hlas. Ak ho nevyužiješ, potom sa nemáš právo sťažovať... - Keď v Petrovci príde na voľby 20 percent voličov, akým právom sa potom na niečo sťažujete...“

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7433-kde-ste-slovaci-su-tu-nejaki-slovaci

Srbsko - Predbežné výsledky volieb do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Najviac hlasov získala Slovenská identita (31,81 %), potom Slováci vpred (29,89 %), Matica slovenská v Srbsku - Za slovenskosť (21,6 %), Liga vojvodinských Slovákov (11,12 %) a Slovenská strana (5.58 %) - http://hl.rs/category/volby-nrsnm-2014/

Slovensko si pripomína v Taliansku 100. výročie 1. svetovej vojny

Slovenská časť medzivládnej komisie pre vojenské hroby spolu s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku 23. októbra 2014 slávnostne otvorili výstavu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky „100. výročie prvej svetovej vojny. 1914-1918“ v expozičných priestoroch Múzea Zvon padlých v Roverete. Za taliansku stranu sa na otvorení zúčastnil riaditeľ múzea senátor Alberto Robol, predseda Múzea vojny Alberto Miorandi a jeho riaditeľ Camillo Zadra, ako aj zástupcovia mestskej správy. Súčasťou programu bolo aj kladenie venca v osáriu Casteldante padlých vojakov pri tabuli slovenským a českým vojakom. - V ďalší deň, 24. októbra 2014 odhalila slovenská delegácia aj pamätnú tabuľu slovenským vojakom padlým na severe Talianska v slovenskom jazyku, ktorá bola slávnostne inaugurovaná na vojenskom cintoríne vo Fogliano - Redipuglia. (mzv.sk)

Slovenka si z Maďarska odniesla titul kráľovná krásy

http://www.tvnoviny.sk/soubiz/1776004_vyfukla-to-domacim-slovenka-si-z-madarska-odniesla-titul-kralovna-krasy

Správy Slovenského inštitútu v Budapešti

mzv.sk//budapestsi

Program Slovenského inštitútu v Budapešti

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dlhotrvajúci potlesk pre SĽUK v Budapešti

Po siedmych rokoch 9. novembra 2014 opäť znel dlhotrvajúci potlesk v Budínskej redute (Hagyományok Háza) presvedčivému profesionálnemu výkonu Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Hudobno-tanečný program Krížom-krážom získal priazeň takmer tristo divákov, medzi ktorými mala početné zastúpenie aj maďarská odborná verejnosť. Predstavenie uviedol mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer, ktorý vyzdvihol význam ľudovej kultúry, jej silu formovania kolektívu a spolunažívania rôznych národov, Slovákov a Maďarov. Podujatie pripravené v spolupráci Zastupiteľského úradu SR v Budapešti, Slovenského inštitútu v Budapešti a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bolo podporené grantom Ministerstva kultúry SR.

Do Maďarska, Rumunska a Srbska zavíta SĽUK po siedmych rokoch

V šiestich mestách uvedie atraktívny hudobno-tanečný program Krížom-krážom, ktorý prezentuje pestrosť slovenského folklóru. „Turné odštartuje nedeľným vystúpením v Budapešti, v pondelok sa predstavíme v Maglóde a v nasledujúcich dňoch zavítame medzi Slovákov žijúcich v Nadlaku, Starej Pazovej, Kovačici a Báčskom Petrovci,“ uviedol Maroš Červenák, riaditeľ umeleckej prevádzky. SĽUK ponúkne divákom atraktívny program, v ktorom sú zastúpené ľudové piesne a tance z Terchovej, Liptova, Podpoľania, Gemera, Myjavy, či goralskej oblasti. „Program je zaujímavý nielen svojou pestrosťou, ale aj invenčným prístupom mladých autorov, ktorí pri jeho tvorbe pracovali so súčasnou poetikou i estetikou folklóru,“ dodal umelecký vedúci SĽUK-u, Stanislav Marišler. (ots)

Program 22. ročníka prehliadky slovenského filmu a filmového seminára

Slovenský film v dobrej kondícii

Budapešť 17.-19. novembra 2014 (Kino Uránia a Slovenský inštitút)

www.oslovma.hu/XXX/SlFilmBp.rtf

Prezentácia časopisu Ústavu svetovej literatúry SAV „World Literature Studies“

Prezentácia časopisu pre výskum svetovej literatúry sa konala 29. októbra 2014 v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti za účasti šéfredaktorky Gabriely Magovej, redaktorky Margaréty Kontrišovej a zostavovateľky čísla Judit Görözdi. Aktuálne číslo World Literature Studies (WLS) je tematicky zamerané na literárnovednú reflexiu súčasného stredoeurópskeho historického románu a publikuje príspevky literárnych vedcov zo Slovenska, Maďarska i Čiech, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii organizovanej Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave vo februári tohto roka. Časopis predstavil maďarský bohemista István Vörös. Dobroslava Pucherová z Úsvl SAV predniesla svoj príspevok pred odborníkmi z maďarských univerzít a akadémie o spracovaní tráum 68´ roku v románoch Viliama Klimáčka, Petra Krištúfka, Pavla Rankova a Lajosa Grendela.

Prezentácia publikácie Dejiny Uhorska na akademickej pôde v Budapešti

Na akademickej pôde najvýznamnejšej univerzity Maďarska ELTE v Budapešti sa 16. októbra 2014 prezentovala slovenská vedecká publikácia zásadného významu Dejiny Uhorska. Kniha zostavená pod vedením Prof. Petra Kónyu z Prešovskej univerzity, ako prvá pojednáva o histórii Uhorska komplexným spôsobom, a pochádza z dielne slovenských odborníkov. Slovenskú vedeckú publikáciu predstavili Dr. Barna Mezey, rektor univerzity ELTE, Dr. László Szarka, pracovník Maďarskej akadémie vied a Dr. József Demmel z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. Odborníci sa zhodli na výnimočnosti publikácie, vyzdvihli nový interpretačný rámec a spôsob písania slovenskej historiografie. Kladné odborné privítanie publikácie sa udialo pred približne 50 odborníkmi, akademickými pracovníkmi a poslucháčmi univerzity vo vedeckej knižnici Historického ústavu univerzity ELTE. Prezentácia publikácie Dejiny Uhorska bola prvým podujatím Salónu historikov Koridor, spoločného projektu Slovenského inštitútu a Výskumného ústavu CSSM v novom akademickom roku.

http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/316471-peter-konya-dejiny-uhorska/

Slovenská účasť na výstave Sound Art v Kunsthalle Budapešť

Výnimočné výstavné priestory Műcsarnoku / Kunsthalle Budapešť sa stali miestom 14 zvukových inštalácií pod spoločným názvom Sound Art - Na hranici vnímaného. Experimentálna poloha vzťahu vizuálneho a hudobného umenia sa stala predmetom diel, ktoré rezonujú s dianím na svetovej scéne súčasného umenia. Monumentálne priestory Kunsthalle poskytujú jedinečnú príležitosť prezentovať práce tohto druhu od autorov z Európy, Ameriky a Austrálie, medzi inými aj Rosenbergovo Múzeum od Jozefa Cseresa a Pavilón od mladého Andrása Blazseka z juhu Slovenska. Na vernisáži sa v piatok (17. októbra 2014) zúčastnilo viac ako 500 hostí, a to najmä z radu mladej generácie. Výstava sa realizovala v partnerstve so Slovenským inštitútom v Budapešti a je prístupná verejnosti do 23. novembra 2014 (Hősök tere, Budapest).

Maroš Bango - Márió Jánoky koncert na Deň bielej palice v Budapešti

Slovenský inštitútu v Budapešti a Celoštátny zväz nevidiacich a slabozrakých v Maďarsku pripravili na Deň bielej palice (16. októbra 2014) slovensko-maďarský večer zrakovo postihnutých spevákov. Maroš Bango, známy slovenský interpret, spevák a o generáciu mladší Márió Jánoky presvedčili početné publikum v priestoroch secesného ústredia maďarského zväzu o svojom umeleckom talente a životnej pozitívnej vitalite. Spoločný program pozostával zo slovenského, maďarského a svetového repertoáru opery, operety a ďalších žánrov. Večerom sprevádzali Alexandra Bangová a Renata Deáková, pracovníčka Slovenského inštitútu. K úspechu bilaterálneho projektu výrazným spôsobom prispel aj Hotela Sissi v Budapešti a Občianske združenie Ambrelo.

Krutý október 1944

23. októbra 2014 - (Štefan Markuš - nazory.pravda.sk)

Štátoprávne usporiadanie Maďarského kráľovstva medzi dvoma svetovými vojnami je politologickou hádankou. Bol režim Miklósa Horthyho fašistický, polofašistický, autokratický alebo totalitný? Mal znaky konzervatívneho parlamentarizmu či nebodaj liberálnej demokracie? József Antall, premiér Maďarskej republiky v rokoch 1990-1993, pomenoval obdobie zdecimovanej krajiny „istým druhom konštitučnej monarchie“. Za Antallovej vlády sa však objavili prvé pokusy Horthyho režim rehabilitovať. Dnes admirála mnohí obdivujú a pokladajú ho za vlastenca, dokonca za spasiteľa maďarských Židov. Uplynulo 70. rokov odvtedy, čo Ferenc Szálasi s podporou Wehrmachtu regenta detronizoval. Stalo sa to presne 15. októbra 1944. Zámienkou bol Horthyho pokus o záchranu samostatnosti Maďarska separátnou kapituláciou a vzdaním sa Sovietskemu zväzu. Po obsadení krajiny nacistami, exemplárny antisemita a vodca strany Šípových krížov Szálasi vyhlásil regenta za vlastizradcu a posluhovača Židov. V súčasnosti sa maďarskej spoločnosti plazivo vtláča predstava, že Horthy o genocíde Židov nič nevedel a za deportácie do Osvienčimu nesie plnú zodpovednosť iba Szálasi. Objektívna historiografia však dokazuje, že medzi 14. májom a 19. júlom 1944 z Maďarska odviezli do koncentračných táborov 437-tisíc Židov. Správa Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, ktorým sa podarilo utiecť z Osvienčimu, sa dostala do rúk regenta začiatkom mája 1944. Takže úlohu „spasiteľa maďarských Židov“ história jednoznačne spochybňuje. Pokusy okrášliť životopis regenta predpokladom, že o „udalostiach v koncentračných táboroch nebol informovaný“, sú zámernou deformáciou pravdy. Obnovovanie sôch a pamätných tabúľ „záchrancovi“ Horthymu u južných susedov je preto záhadou. Návštevníka budapeštianskeho Domu teroru poučia, že 15. októbra 1944 Maďarské kráľovstvo definitívne stratilo svoju nezávislosť a vlasť nemala nijakú šancu odolať nástupu nacizmu. Horthymu nedopriali príležitosť naďalej chrániť Židov. Je nesporné, že najhanebnejšiu likvidáciu Židov začal Szálasi. Bol popredným propagátorom hungarizmu a šíril dokonca myšlienku, že Ježiš nie je Žid, lebo jeho rodina pochádza z rasy v ktorej prúdi aj maďarská krv. Je známe, že za krátkej hrôzovlády hordy Šípových krížov popravili asi 8-tisíc Židov a pohádzali ich do Dunaja. Podľa odborníkov na holokaust pomer medzi počtom popravených Židov pri Dunaji a pri následných pochodoch smrti, ktoré mal na svedomí Szálasi, a 437-tisíc obeťami, ktorých nacisti s vedomím regenta zlikvidovali v Osvienčime, vyznieva v neprospech Horthyho. Historik László Karsai tvrdí, že „Židia mali väčšie šance na prežitie v čase Szálasiho hrôzovlády ako za Horthyho“. Silná veta! Szálasi bol „židobijcom“ v pravom zmysle slova a veril vo víťazstvo nacistov ešte aj v čase, keď Červená armáda obkľúčila Budapešť. Narodil sa v Košiciach. Zo strany otca mal arménskych predkov, v rodine matky boli Maďari aj Slováci. V marci 1945 utiekol do nemeckého Ausburgu, kde ho Američania zajali. V októbri ho odovzdali novej vláde Maďarskej ľudovej republiky. Popravili ho 12. marca 1946. Horthyho zatklo 15. októbra 1944 gestapo a internovali ho v bavorskom zámku Hirschberg pri Weilheime. 1. mája 1945 ho oslobodili Američania. Na Norimberskom procese svedčil proti veliteľovi gestapa v Budapešti E. Veesenmayerovi, ktorý s A. Eichmannom organizoval odsun maďarských Židov do koncentračných táborov. Horthyho z vojnových zločinov neobžalovali. S rodinou sa usadil v portugalskom mestečku Estoril, kde aj 9. februára 1954 zomrel. S veľkou pompou ho znovu pochovali v rodnom Kenderesi počas vlády Józsefa Antalla (4. septembra 1993). Obdiv jeho „historickej úlohy pri záchrane vlasti“ prechádza u našich južných susedov formou reinkarnácie.

Historický kalendár

18. októbra 1984

V Nových Zámkoch zomrel rodák z Békešskej Čaby, ľudový básnik a prozaik, autor divadelných hier Ján Gerči (nar.: 17. 02. 1909). - Po skončení základnej školy pracoval ako robotník. Patril k najplodnejším ľudovým autorom. - Písať začal v roku 1931, najskôr po maďarsky. Niet oblasti kultúrneho a osvetového života v B. Čabe, do ktorej by v 30. a 40. rokoch 20. storočia nezasiahol svojimi nápadmi a tvorivou prácou. S jeho menom sa stretávame vo všetkých časopisoch, ktoré v oblasti B. Čaby vychádzali. - V roku 1947 sa presťahoval na Slovensko. Aj tu pokračoval v osvetovej činnosti. Vydal divadelnú hru v čabianskom nárečí Vyslúžená žena (1935), ktorú bratislavskí herci uviedli v rozhlase (1938); samostatnú zbierku básní vlastným nákladom pod názvom Zornička (1939). V rukopise zostali jeho ďalšie divadelné hry, filmová poviedka a román.

19. októbra 1918

Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa.

Sebaurčovacie právo pre slovenský národ

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod

23. októbra 1956

Maďarsko si v týchto dňoch pripomína 58. výročie povstania z roku 1956, ktoré bolo rozdrvené sovietskymi tankami a prišli v ňom o život tisíce ľudí. Protikomunistické povstanie sa začalo 23. októbra 1956 demonštráciou na podporu protestov v Poľsku. - Proti tyranii, chudobe, cudzej okupácii a poručníctvu...

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/525-vroie-maarskeho-povstania-z-roku-1956

O legende kestúckej republiky v roku 1956

Keď som sa ocitol v spoločnosti, v ktorej ma bližšie nepoznali, pri zmienke, že pochádzam z Kestúca, sa ma niekto zavše s úsmevom na tvári spýtal: „Á, vy ste z tej dediny, kde v r. 1956 vyhlásili kestúcku republiku? Je to pravda?” Na takéto a podobné otázky v súvislosti s legendou o kestúckej republike, ktorá sa rozniesla po celej krajine, som vždy rozhodne odpovedal: „Nie, to nie je pravda, v Kestúci nikdy nezaložili republiku.” Mojim slovám najčastejšie neverili, alebo ich brali na vedomie s určitými pochybnosťami.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/165-historia2-historia2/1238-o-legende-kestuckej-republiky-v-roku-1956

Maďari si pripomínajú potlačenie protikomunistického povstania

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-revolucia-1956/104589-clanok.html

26. októbra 1958

Zomrel v Berkeley (USA) popredný slovenský architekt svetového formátu Ladislav /Ladislaus Edward/ Hudec. Svoje najvýznamnejšie, architektonicky pôsobivé funkcionalistické diela vytvoril v Šanghaji, kde prežil, staval a tvoril takmer 30 rokov. - Narodil sa 8. 1. 1883 v Banskej Bystrici.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/1/ladislaus-edward-hudec

L. Hudec má prvú monografiu v rodnom jazyku

http://www.hlavnespravy.sk/svetoznamy-slovensky-architekt-l-hudec-ma-prvu-monografiu-v-rodnom-jazyku/156940/

27. októbra 1907 v Černovej pri Ružomberku došlo k ozbrojenému stretu. Slovenskí obyvatelia obce chceli zabrániť vysväteniu nového kostola maďarským kňazom. - Maďarské ospravedlnenie za tragédiu, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych a desiatky zranených, by nebolo produktívne. Povedal to historik SAV, autor monografie Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť Roman Holec.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/533-bolo-by-ospravedlnenie-za-ernovu-produktivne

10. novembra 1483

sa narodil nemecký teológ, kazateľ a reformátor, zakladateľ protestantizmu Martin Luther. Zomrel 18. 2. 1546.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

Historik Martin Lacko o výročí Viedenskej arbitráže

2. novembra 1938 Slovensko prišlo o južné územie, Podkarpatskú Rus a časť severnej Oravy a Spiša...

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/884626-pred-76-rokmi-doslo-k-viedenskej-arbitrazi/

Sviatok všetkých svätých - Halloween či Dušičky?

Slávnosť všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých - Halloween sa podľa kňaza prieči podstate toho, čo oslavuje cirkev - Cirkvám sa Halloween nepozdáva, Dušičky neohrozuje, do súkromia si ho ľudia nepúšťajú - Až po roku 1989 vplyvom amerikanizácie...

http://www.oslovma.hu/index.php/en/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/539-sviatok-vetkch-svatch-halloween-i-duiky

Evangélikus Élet / Slovenská príloha

Biskup južného dištriktu ECAV v Maďarsku Peter Gánč: Slovenskí bratia - dobrí palóci

http://www.evangelikus.hu/node/4536

Odkaz mojej starej mamy

http://www.evangelikus.hu/node/4538

„Spravodlivý zo svojej viery bude žiť!”

http://www.evangelikus.hu/node/4535

Slovenský evanjelický zbor v Pešti

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/836-slovenski-evanjelici-v-budapeti-vera-a-dnes

Utrpenia Jóba - peripetie jedného evanjelického zboru

Pamätnica peštianskeho slovenského evanjelického zboru

www.oslovma.hu/XXX/BpEvan12.pdf

Banská Štiavnica láka turistov z celého sveta

http://www.teraz.sk/regiony/banska-stiavnica-laka-turistov-z-cel/103523-clanok.html

Pocta Majakovskému (K. Peteraj - R. Grigorov)

http://www.youtube.com/watch?v=9luyW-lcXac

Tublatanka: Pravda víťazí

http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg

oSlovMa - Obľúbené

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&;type=3

Komlóšania v Galante - Z pokolenia na pokolenie

Vydarené podujatie Spolku Slovákov z Maďarska v Galante / Účinkujúcimi hosťami boli Slováci zo Slovenského Komlóša / Bohatá pätnásťročná bilancia / Aby zostali v pamäti národa / Komlóšski divadelní ochotníci rozveselili Galanťanov / Dolnozemská gastronómia / Nechýbala ani hudba, spev a tanec

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/1245-komloania-v-galante-z-pokolenia-na-pokolenie

V údolí Rimavy a Rimavice - Malohont 2014

Novohradčania na putovaní po pamiatkach Malohontu / Skupina Novohradčanov každoročne navštevuje regióny a v nich obce, ktoré v minulosti zohrali rozhodujúcu úlohu pri osídľovaní Dolnej zeme Slovákmi. Po Novohrade je to v ostatných dvoch rokoch zvolenský a gemerský región - Malohont.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/1246-v-udoli-rimavy-a-rimavice-malohont-2014

Lyrická prechádzka pilíšskym cintorínom

Pochovávať - sadiť! / Pokračovať, kde iní skončili / Spoločný jazyk / Naši starí - Úryvky z básní slovenských autorov v Maďarsku - Alexandra Kormoša, Gregora Papučka, Imricha Fuhla a Gabriela Hattingera - „Poobzeraj sa po okolí, vidíš, / aký je silný tvoj erb, ten tvoj Pilíš? / A ľudia tvoji - dvakrát umierajú!“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/1242-lyricka-prechadzka-piliskym-cintorinom

V dolnozemskom prachu sa ukryť nemôžem

Estera M. Molnárová: Sedliacky Apolón - Zbierku vybraných básní z maďarčiny preložil Gregor Papuček - Moji otcovia prišli na zablatených vozoch, hrkotala s nimi budúcnosť... - Nesieme handričky, červené vlčie maky, zástavy Ondreja L. Áchima.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/162-literatura2-literatura2/1239-estera-m-molnarova-sedliacky-apolon

Z novej knihy Michala Hrivnáka Áchim a Slováci

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/160-nazory3-nazory3/1187-z-novej-knihy-michala-hrivnaka-achim-a-slovaci

Skúsenosti zakladateľa portálu Slovákov v Maďarsku

http://www.oslovma.hu/index.php/en/nazory/158-nazory1-nazory1/496-skusenosti-zakladatea-portalu-lunohu

Dekáda portálu www.luno.hu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/21922-dekada-portalu-www-luno-hu

Slovenský týždeň v Dabaši-Šáre jubiluje

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1240-slovensk-tde-v-dabai-are-jubiluje

Slovenský národnostný týždeň, jedinečný svojho druhu v Maďarsku, je už päť rokov najväčším podujatím Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši. - Národopis, literatúra, divadlo, hudba, tanec, šport a zábava - www.oslovma.hu - Šárania nezabudli na slovenčinu a ľudovú kultúru svojich predkov... - Fotogaléria:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657891460976500.1073741918.147596498672668&;type=3

Monografia Baňačky s ľudovými piesňami

Nová knižka Kataríny Király Dedičstvo Baňačky - Ľudové piesne a tradícia folklóru jednej slovenskej komunity v Maďarsku na Zemplíne / „Poetické vyjadrovanie sa, obraznosť pesničiek ma viedli k tomu, že som chcela poznať čoraz viac pesničiek tohto kraja, všetky okolnosti, kedy a prečo ich spievali.“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1231-monografia-baaky-s-udovmi-piesami

Z minulosti a prítomnosti evanjelikov v Jabloňovciach

V cirkevných zboroch v okresoch Levice, Komárno, Nové Zámky a Šaľa značnú časť evanjelikov tvoria pôvodné slovenské presídlenecké rodiny z Maďarska. - Z najstaršej histórie cirkevného zboru - Možno nazývať jabloňovský a iné kostoly husitskými? - Evanjelická prítomnosť Jabloňoviec - Vydarený seniorátny deň

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1236-evanjelici-v-jabloovciach-minulos-a-pritomnos

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=1

BestOf-oSlovMa-FotoGalérie

https://www.facebook.com/oslovma/photos_stream?tab=photos_albums