Szo07042020

Posledná aktualizáciaCs, 25 jún. 2020 9am

Zo slovenskej tlače - Marec - Apríl 2012

0apress3Slovensko-maďarská spolupráca - Práva menšín na Slovensku a u susedov - Odmaďarčená autonómia - Facebook zablokoval protislovenskú stránku - Košice v Miškovci - Salámová taktika - Orbánova kolónia - PhDr=(Ctrl+C)+(Ctrl+V) - Schmitta potopil plagiát - Neúprimná ľútosť - Budapešť začne s Ficom od nuly

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Slovák v Maďarsku Matej Šipický je uznávaným expertom na kvasenie tokajských vín

3. apríla 2012 - (Oľga Gluštíková - Hospodárske noviny)

Matej Šipický objavil v Maďarsku nový druh vínnej kvasinky. Odborník OSN vo svete prednáša o geneticky upravených potravinách. Z domova odchádzali ako neznámi, vo svete sa vypracovali na špičky. V seriáli Slovenský recept na úspech vám prinášame príbehy úspešných rodákov. Ako vedec a odborník na genetiku si urobil meno v Európe aj za morom. OSN si ho vybrala za svojho špeciálneho experta pre geneticky manipulované organizmy. Výskumy robil vo Švajčiarsku, Francúzsku či v Nemecku, ale bol aj hosťujúcim profesorom japonskej univerzity v Chibe. Békeščabiansky rodák Matej Šipický žije v Maďarsku a je známy ako popredný odborník na kvasenie vína. „Na katedre genetiky som založil tím, ktorý skúma vínne kvasinky tokajských vín. V rámci výskumu sme objavili nový druh. Ten som pomenoval Candida zemplinina, podľa zemplínskeho regiónu,” tvrdí Slovák Matej Šipický, zakladateľ a vedúci katedry genetiky na univerzite v maďarskom Debrecíne. Odborníka na kvasenie tokajských vín vďaka jeho výskumom pravidelne pozývajú prednášať o kvasinkách po celom svete. Naposledy sa delil o svoje poznatky s kolegami v Mexiku či gruzínskom Tbilisi. „Vlani ma pozvali aj do Bordeaux. Bol som oponentom dizertačnej práce o kvasinkách vinárskeho regiónu Sauternes, ktorý je najväčším konkurentom Tokajskej oblasti,” hovorí Slovák. V súčasnosti pracuje Šipický aj na výskume kvasiniek v tropických krajinách, ako sú Filipíny alebo Srí Lanka. „Našli sme nové, doteraz neopísané druhy, z ktorých niektoré majú perspektívne biotechnologické vlastnosti,” tvrdí genetik. Šipický už vďaka skúmaniu kvasiniek a mikróbov precestoval kus sveta. „Ako chlapec zo salaša som veľa sníval o zahraničných cestách. Moje sny sa naplnili. Navštívil som 76 krajín,” hovorí známy vedec. Vo väčšine z nich zbieral vzorky z prírody, z ktorých vypestoval nové druhy mikróbov. „Išlo najmä o také kmene, ktoré môžeme využiť na rôzne biotechnologické účely, napríklad na výrobu antibiotických látok,” objasňuje. Šipického najnovšie oslovila Európska únia. Má pod palcom zorganizovanie konferencie s názvom Sila mikróbov juhovýchodnej Ázie. Tá bude už tento mesiac na ďalekých Filipínach. Skúsenosti Slováka žijúceho v Maďarsku si všimla aj OSN, pre ktorú je Šipický mimoriadnym expertom pre geneticky manipulované organizmy. A čo by poradil mladým kolegom z oblasti vedy a výskumu? „Učiť sa jazyky a nikdy nepracovať len na jednom projekte.” tvrdí Slovák. Najväčším problémom je podľa neho nedostatok peňazí na výskum.

Matej Šipický (Osobnosti na portáli Slovenské zahraničia)

Slovensko-maďarská spolupráca prinesie osoh obyvateľom troch žúp

3. apríla 2012 - (Ľubica Pélyová - Obecné noviny)

V Konferenčnom centre Svätého Adalberta v Ostrihome sa 20. marca konala konferencia novozaloženého Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Raba - Dunaj - Váh (EZÚS RDV). Na úrovni Európskej únie bol Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce zavedený nový nástroj európskej spolupráce - európske zoskupenie územnej spolupráce. Ide o prvý útvar, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Podujatiu poď názvom EZÚS - nástroj medzinárodnej cezhraničnej spolupráce predchádzalo zasadnutie valného zhromaždenia EZÚS RDV. Konferencia sa uskutočnila za účasti zástupcov organizácií verejnej správy, ktorí prichádzajú do styku s EZÚS RDV, zástupcov troch zakladajúcich samosprávnych krajov a zástupcov ďalších EZÚS. „Naše národy žili dlhý čas spolu, potom vedľa seba. My máme šancu znovu spoločne pracovať. Európske združenie územnej spolupráce nám takúto príležitosť dáva. Európska únia je pre nás všetkých príležitosť, naše krajiny, naše domoviny, sú naša zodpovednosť. Môžeme urobiť niečo dobré pre našich občanov z obidvoch strán Dunaja,” povedal v úvodnom príhovore predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš. Imre Szakács, predseda samosprávy župy Győr-Moson-Sopron, uviedol, že ide o novú formu spolupráce, ktorú podporuje Európska únia. Je možné čerpať značné finančné prostriedky za predpokladu, že tieto tri župy, ktoré budú spolupracovať, nájdu spoločného menovateľa a vytýčia si spoločné programy. „Dnes sme v podstate položili základy našej budúcej spolupráce a predpokladáme, že prinesie veľký osoh pre všetkých obyvateľov týchto troch žúp.” György Popovics, predseda samosprávy župy Komárom-Esztergom vyslovil potešenie, že aj Trnavský samosprávny kraj zastáva názor, že takáto spolupráca v rámci Európskej únie, aj medzi Slovenskom a Maďarskom, bude pre občanov prospešná. „Máme veľa možností a tieto možnosti by sme mali spoločne využívať,” povedal. V úvode konferencie sa prítomným prihovoril aj Peter Weiss, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku a Csaba Balogh, veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnili aj podpredseda TTSK József Kvarda a riaditeľ Úradu TTSK, ktorý je zároveň riaditeľom EZÚS Raba - Dunaj - Váh, Dušan Guťan. Pozvanie na konferenciu prijali aj zástupcovia Európskej komisie, Výboru regiónov a ďalší zahraniční experti. Založenie EZÚS umožňuje vytvorenie spoločného programu rozvoja pre územie členov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorý môže byť aplikovaný pri uskutočňovaní spoločných projektov pre infraštruktúru, koordináciu procesu plánovania a uskutočňovania spoločnej maďarsko-slovenskej stratégie.

Menšiny na Slovensku málo zasahujú do života krajiny

2. apríla 2012 - (sita / Sprac.: Táňa Rundesová)

Aké práva majú národnostné menšiny? Informuje sa o nich dosť a zrozumiteľne? A ako sa tieto práva napĺňajú vo vzťahu k rusínskej menšine? Tieto otázky sa stali hlavnou témou vzdelávacích seminárov o ľudskoprávnej problematike, ktoré sa v minulých dňoch konali v štyroch mestách - Prešove, Bratislave, Bardejove a Humennom. Za organizáciou série podujatí známych ako projekt Čemerica stálo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska. Cieľom bolo nielen zvýšiť informovanosť Rusínov o ich vlastných právach. Šlo však aj o to, aby sa akciou obrátila pozornosť i samotných Slovákov na to, kto sú Rusíni, akú majú históriu a ako oni obohacujú Slovensko. Podujatia finančne podporil Úrad vlády SR. Semináre viedol moderátor Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a jednotlivé témy prezentovali špičkoví odborníci: emeritný profesor Miroslav Kusý, Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky, Stanislav Konečný a Marián Gajdoš zo Spoločenskovedného ústavu SAV a odborníčka na etnokultúru Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Aké sú práva u susedov

Prof. Kusý sa sústredil na práva národnostných menšín susedných štátov a priblížil ich stručné porovnanie so stavom na Slovensku. „Nemčina je v Rakúsku štátny jazyk, ale popri ňom existujú ďalšie tri jazyky, slovinčina, chorvátčina a maďarčina, ktorých výučba beží na primeranom počte škôl,“ vysvetlil prof. Kusý. „Základnou normou je tam zákon o právnom postavení národnostných skupín v Rakúsku, podobný zákon, aký je aj v Česku a Maďarsku, len na Slovensku stále chýba,“ pokračoval. Rakúsko na rozdiel od nás nepozná oficiálnu hranicu používania jazykov menšín, ale spolkové krajiny a obce si tam rozsah ich používania nastavujú samy. Aj preto je situácia v právach v jednotlivých rakúskych krajinách odlišná, napríklad Slovincom v Korutánsku trvalo oveľa dlhšie, kým si vydobyli určitú úroveň práv, akú majú už dlho Chorváti a Maďari v Burgerlande. Práve v Burgerlande veľmi často natrafíte napríklad na dvojjazyčné tabule pred obcami. „V Rakúsku však práve pripravujú zákon, ktorý má obmedziť počet používaných jazykov na úradoch - čisto z praktických dôvodov. Vyvolalo to však obrovskú nevôľu vlády z Budapešti,“ dodal profesor. Prednosťou Česka je podľa neho fakt, že tam funguje zákon o právach národnostných menšín, ktorý umožňuje menšinám vytvárať si aj samosprávne orgány. Na celoštátnej úrovni ich zastrešuje Rada vlády pre národnostné menšiny. Ak v obci žije aspoň 10 % príslušníkov národnostných menšín, môžu si založiť tzv. výbor pre národnostné menšiny, pre kraj platí zase hranica päť %.

Byť občanom

Podľa Grigorija Mesežnikova vznikla u nás po poslednom sčítaní ľudu zaujímavá situácia. „Až sedem percent, teda 300-tisíc občanov Slovenska, sa neprihlásilo k žiadnej národnostnej skupine, čo je významná reprezentatívna vzorka. Je to prejav trendov - nastavenia štátnej politiky, ale aj obraz vzťahov medzi národnostnými skupinami,“ uviedol. Podľa neho možno úroveň národnostnej politiky u nás hodnotiť v troch rovinách: 1. práva menšín, 2. reprezentácia menšín, 3. ich účasť na verejných veciach. V prvej oblasti došlo k miernemu pokroku najmä vďaka prijatiu zákona o štátnom jazyku. Podobne nastal posun v tretej oblasti taktiež smerom k vyššej miere rozhodovania o stratégiách rozvoja menšín vďaka novému nastaveniu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, kde majú vo Výbore pre národnostné menšiny zastúpenie aj Rusíni. V druhej rovine, v oblasti reprezentácie menšín, však podľa Mesežnikova situácia stagnuje, keďže nedošlo k posunu smerom k samosprávnej autonómii. Podľa neho tak situácia všetkých menšín na Slovensku, konkrétne aj Rusínov, dopláca na asymetrické postavenie najpočetnejšej menšiny - Maďarov. „Na jednej strane táto skupina vystupuje kultúrne aj etnicky ako súčasť iného národa, ale len formálne. V skutočnosti sa - ako jediná menšina u nás - spolupodieľa aj na politickom živote na úrovni iných politických strán. Na druhej strane sú tu však menšie menšiny, ktoré sú tiež kultúrne a etnicky iné, no z hľadiska politického dosahu nemajú zastúpenie v politickom živote, majú tak oveľa menší vplyv na verejné rozhodovanie,“ vysvetlil Mesežnikov. Pritom reálne mechanizmy na to, aby sa to zmenilo, existujú a aj EÚ ich začína vytvárať na nadnárodnej úrovni. „Len ich treba poznať a vedieť s nimi pracovať,“ ukončil politický analytik. Problematike v našich končinách celkom novej - samosprávnej či menšinovej autonómie - sa venovala Jarmila Lajčáková. Podľa nej je to u nás zatiaľ nepochopená myšlienka, ktorú neprajníci často zamieňajú s územnou autonómiou. Riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV Marián Gajdoš a pracovník z rovnakého ústavu Stanislav Konečný priblížili vo svojich prezentáciách predovšetkým históriu Rusínov a spojivá ich dejín so súčasnosťou.

Odmaďarčená autonómia

V závere seminárov vyzdvihol moderátor Alexander Duleba hlavné posolstvo série rusínskych podujatí.”Máme tu zjavný rozpor s ústavou. Dnešný právny stav nedovoľuje príslušníkom menšín zúčastňovať sa na rozhodovaní o verejných veciach. Mali by sme sa inšpirovať príkladmi zo zahraničia, kde už fungujú menšinové autonómne samosprávy, najmä príkladom z Česka.“ Na Slovensku podľa Dulebu doteraz táto myšlienka zaznievala iba z prostredia maďarskej menšiny a Rusíni akoby sa toho báli. Ale aj vo všeobecnosti sa myšlienka vzniku samostatnej autonómie pre ktorúkoľvek menšinu na Slovensku vždy zmietla zo stola ako niečo, čo sa spája s „maďarskou kartou“. Ako sa zhodli prednášajúci, je to uhýbanie od podstaty. „Rusínom by práve menšinová autonómia umožnila podieľať sa na správe verejných záležitostí. Myšlienka autonómie totiž nemá byť len hrou o to, či bude maďarská menšina vo vláde, alebo nie. Veci sa pohnú vtedy, keď sa podarí politicky odmaďarčiť národnostno-menšinovú autonómiu,“ uzavrel šnúru akcií moderátor Alexander Duleba.

Facebook zasiahol: Kontroverznú protislovenskú stránku zablokoval!

2. apríla 2012 - (topky.sk)

Zdravý rozum zvíťazil! Urážkam na adresu Slovenska zo strany skupiny česky hovoriacich občanov je koniec. Stránka, ktorú na Facebooku pred niekoľkými týždňami založili, už neexistuje. Stránka pod názvom „Jsme pro připojení Slovenska k Maďarsku” vyvolala prednedávnom vlnu emócií a kontroverzie. Otvorene vyzývala k pripojeniu našej krajiny k južným susedom. Bola plná urážok a arogantných poznámok, ktoré Slovensko vykresľovali ako zaostalú oblasť uprostred Európy bez akejkoľvek histórie a národnej uvedomelosti. Vyhlásenia typu „Slovensko je vymyslený pseudoštát, ktorý neexistoval a ani dlho existovať nebude”, nahnevali stovky Slovákov, ktorí sa voči nim dôrazne ohradili. Na základe mnohých protestov a nahlásení sociálna sieť konečne zasiahla a stránku zablokovala. Na jej autorov je už údajne podané aj trestné oznámenie, a to za porušenie trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Slovenskej republiky. Za hanobenie národa a podnecovanie národnostnej nenávisti hrozí obvineným trest odňatia slobody vo výške najmenej jeden rok.

Stredná Európa Luboša Palatu

2. apríla 2012 - (Luboš Palata - Týždeň)

Takmer tak často, ako sa v slovenských a maďarských médiách rozoberajú otázky Maďarov na Slovensku, sa v poľských a litovských médiách riešia problémy Poliakov na Litve. Uvedomil som si to pri sledovaní prvého poľského 3D filmu Varšava 1920, ktorý sa tu v Česku premietal ako súčasť úžasného Febiofestu. A to preto, že inak by si tu divákov hľadal veľmi ťažko. „Zázrak na Visle”, ako sa v poľskej tradícii ustálilo, neznamenal nič menšie, než zastavenie boľševickej revolúcie na hraniciach strednej Európy. V jednej z najkrvavejších bitiek poľských dejín vykrvácalo okolo 75-tisíc Poliakov (dve tretiny všetkých, ktorí sa postavili na obranu Varšavy). Ruské straty boli ešte o štyridsaťtisíc vyššie a znamenali koniec sovietskych snov o ovládnutí Európy. „Zázrak na Visle” posunul poľské hranice ďaleko na východ. Nie až za Kyjev, ako sníval maršál Józef Pilsudski, ale aspoň za Ľvov a Vilnius. Litva, ktorá vďaka poľskému víťazstvu nad Sovietmi dostala šancu vzniknúť, tak bola bez svojho súčasného hlavného mesta, čo bolo asi také, ako keby Slovensko po roku 1918 bolo bez Bratislavy. Podobne ako Bratislava, po prvej svetovej vojne mesto nemecko-maďarsko-židovské, bol aj Vilnius mestom poľským. Napokon, aj sám Pilsudski sa na Litve narodil, a keď v roku 1935 zomrel, tak bolo jeho srdce pochované práve vo Vilniuse. Aby bola história ešte zložitejšia, tak sa Litva v roku 1939 priživila na pakte Molotov-Ribbentrop a Vilnius sa stal litovským hlavným mestom, hoci tu podľa štatistík z roku 1931 žilo len 1,8 % Litovčanov. Na jediný rok, keďže v roku 1940 ho rovnako ako celé Pobaltie nechal Stalin obsadiť a pripojiť k Sovietskemu zväzu. Po vojne, s intermezzom spolupráce časti Litovčanov s nacistami a spoločnom vraždení Židov a Poliakov, sa uskutočnila, opäť podobne ako medzi Slovenskom a Maďarskom, „výmena obyvateľstva”. Vďaka tomu prestal byť Vilnius poľským mestom, aj keď dodnes sa k poľskej národnosti hlási jedna pätina jeho obyvateľov. Z dedín a mestečiek okolo Vilniusu sa však Poliaci nevysťahovali, a tak tu tvoria podobnú väčšinu ako slovenskí Maďari v Dunajskej Strede. Celkovo je počet Poliakov na Litve asi 7 % z celkového počtu asi troch miliónov obyvateľov, teda približne percentuálne toľko, koľko je Maďarov na južnom Slovensku. Podobne ako v prípade Slovákov v Maďarsku, žije aj na severe Poľska dodnes málopočetná a postupne miznúca litovská menšina. Pomerom obyvateľov voči Poľsku sa situácia blíži skôr k pohľadu desaťmiliónového Česka na osemdesiatmiliónové Nemecko, so všetkými z toho vyplývajúcimi fóbiami. Inak je to však takmer presne to, čo poznajú Slováci a Maďari. Otázka používania menšinového, teda poľského jazyka v školách, problémy poľských názvov dedín a mestečiek na tabuliach pri cestách, či dokonca otázka písania poľských mien s poľskými znakmi. Ani medzi Poľskom a Litvou problémy nezmizli vstupom oboch krajín do Európskej únie a NATO. Otvorená antipoľská demonštrácia vo Vilniuse z polovice marca, kde tisíce Litovčanov s heslami „Litva Litovčanom” pochodovali aj pod vlajkami a znakmi litovských divízií SS, bola v poľskej tlači široko komentovaná. Rovnako ako obmedzenie výučby v poľštine v poľských školách na Litve. Napätie sa tak už dlho strieda s pokusmi o uvoľnenie, škandály (napríklad, keď Lech Walesa odmietol litovské vyznamenanie), s gestami zmierenia i osláv spoločných dejín. Možno by bolo dobré urobiť nejaký štvorstranný poľsko-maďarsko-slovensko-litovský summit, kde by si mohli všetky spomínané štáty vymeniť skúsenosti a napríklad sa aj zasmiať na tom, ako sa niekedy mnohé veci od Dunaja v bledomodrom opakujú pri rieke Nemen.

Maďari prídu o prvého prezidenta

27. marca 2012 - (Ivan Drábek - Pravda)

Srdce Budapešti sa vracia do doby Miklósa Horthyho. Spred budovy parlamentu na Kossuthovom námestí zmizne socha prvého premiéra a prezidenta Maďarskej republiky Mihálya Károlyiho. Uzniesla sa na tom včera radnica maďarskej metropoly. Ide o prvý krok k splneniu rozhodnutia Národného zhromaždenia, že okolie jeho neogotického sídla na brehu Dunaja do dvoch rokov získa späť výzor, aký malo do marca 1944. Regent Horthy, vojnový spojenec hitlerovského Nemecka, vládol Maďarsku v rokoch 1920 až 1944. Károlyiho, ktorý na konci prvej svetovej vojny zakázal armáde vzdorovať silou rozhodnutiu mocností o rozčlenení niekdajšieho Uhorska, Horthy odsudzoval ako vlastizradcu. Kým maďarská ľavica tradične velebí „červeného grófa” ako zakladateľa republiky, ktorý ukončil vojnu, zaviedol rozsiahle demokratické reformy a presadzoval zmierenie s národnostnými menšinami, pravicový Fidesz pod vedením premiéra Viktora Orbána sa od neho dôsledne dištancuje. Socialisti už od minulého týždňa držia stráž pri Károlyiho pamätníku, diele popredného sochára Imre Vargu, ktoré vytvoril k storočnici prvého prezidenta v roku 1975. „Priamo k soche sa nedostaneme, nemôžeme sa k nej pripútať,” ukazuje na ohradu vyzdobenú obrími fotografiami medzivojnovej podoby Kossuthovho námestia mladý socialistický aktivista Zsolt Kellert. Už vo februári široký priestor pri severnom krídle parlamentu ako stavenisko uzavreli pre verejnosť. Škárami v plote vidno sochu, ktorá pod bronzovým oblúkom stojí osamelo v splanírovanom teréne. „Pod rúškom noci vyrúbali desiatky päťdesiatročných platanov, ktoré rástli pri pamätníku. Ani tomu sme nedokázali zabrániť. Nerobíme si ilúzie, že by sme mohli vlastnými telami ustrážiť sochu. Nechystáme sa vrhať sa pod kolesá nákladných áut. Ide nám o symbolický odkaz, že s demontážou republiky a ideologickým návratom do Horthyho éry sa nezmierime,” hovorí Kellertov kolega, vysokoškolák Árpád Halász. Nová ústava, ktorá platí tretí mesiac, zmenila oficiálny názov krajiny z Maďarskej republiky na Maďarsko. V dokumente sa tiež uvádza, že Maďarsko stratilo suverenitu v marci 1944 a získalo ju späť až po slobodných voľbách v roku 1990. „To ale neznamená, ako tvrdia niektorí naši oponenti, že by Maďarsko prestalo byť republikou,” tvrdí štátny tajomník Zoltán Kovács, ktorý šéfuje komunikačnému odboru vlády. Kovács tvrdo obhajuje rekonštrukciu námestia pred parlamentom i schválené odstránenie Károlyiho pamätníka, ktoré v Maďarsku vyvolalo vášnivé spory, porovnateľné s niekdajším rozruchom okolo inštalácie Svätoplukovej sochy na Bratislavskom hrade. „Kossuthovo námestie sa celé desaťročia rozvíjalo nepremyslene, preto parlament rozhodol, že sa mu prinavráti ucelený vzhľad, aký malo kedysi,” povedal pre Pravdu. Károlyiho, ktorého krajne pravicový Jobbik označuje za vlastizradcu, Orbánov štátny tajomník až tak prísne nehodnotí. Netají však, že do panteónu maďarského národa podľa neho nepatrí. „O jeho historickej úlohe sa vedú diskusie. Siófok, odkiaľ pochádza sochár Varga, prejavil záujem o sochu. Keď sa tam premiestni, celé sa to dôstojne vyrieši,” hovorí Kovács. Podľa Paula Lendvaia, rakúskeho publicistu a historika maďarského pôvodu, sa Orbánova vláda programovo obracia do minulosti. Na Károlyim podľa neho nacionalistom prekáža jeho pacifizmus v časoch prvej svetovej vojny, ktorý označujú za kapitulantstvo. Lendvai predpovedá, že preč pôjde aj pamätník Attilu Józsefa, jedného z najväčších maďarských básnikov 20. storočia, u ktorého zrejme prekáža jeho ľavicová orientácia. Józsefova socha sa pred južné krídlo parlamentu dostala tiež až po vojne. Naopak, na piedestál sa možno vráti gróf István Tisza, ktorý v prvej svetovej vojne doviedol Maďarsko ku katastrofe a bol známy svojím absolútne necitlivým prístupom k menšinám. „Toto šachovanie so sochami by mohlo byť len drahou maličkosťou, keby nešlo o súčasť širšieho vyvolávania nacionalistických nálad,” povedal Lendvai pre Pravdu. Na rekonštrukciu Kossuthovho námestia zatiaľ Orbánova vláda vyčlenila takmer deväť miliárd eur. Opozícia však tvrdí, že nákladný projekt, ktorý ráta aj s podzemným parkoviskom a návštevníckym centrom, sa mnohonásobne predraží. Štátny tajomník Kovács pripúšťa, že projekt je súčasťou nového prístupu vlády k maďarským dejinám. O rehabilitácii Horthyho režimu by však nehovoril. „Rehabilitácia nie je to správne slovo. Jednostranný výklad Horthyho obdobia je už však neudržateľný. Treba si to nanovo premyslieť. Dlho sa vytváral obraz, akoby išlo o nejaký protofašistický režim. Pritom tridsiate roky v Maďarsku neboli o nič horšie ako tridsiate roky v Británii,” vyhlásil pre Pravdu.

Slováci cez internet kupujú spotrebiče, Česi a Maďari IT techniku

2. apríla 2012 - (tasr)

Slovenskí zákazníci na internete nakupujú v porovnaní s maďarskými a českými lacnejšie tovary, ale viac kusov. Priemerná hodnota objednávky českého zákazníka dosahuje až 167 eur, maďarského 138 a slovenského len 105 eur. Vyplýva to z porovnania štatistík prevádzkovateľa najširšieho slovensko-česko-maďarského e-shopu InterStore Group od 1. januára 2012. Najväčšími ťahákmi podľa počtu predaných tovarov sú už tradične IT produkty, mobilné telefóny, menšie kuchynské spotrebiče a biela technika. Poradie v preferenciách je však v jednotlivých krajinách rozdielne. Kým slovenskí zákazníci uprednostňujú najviac malé kuchynské spotrebiče, Česi a Maďari sa zameriavajú najmä na počítačové komponenty a notebooky. Je zaujímavé, že v TOP 5 kategóriách sa nachádza vždy aj kancelárska technika a potreby, ktoré zahŕňajú aj občerstvenie. Naopak, na Slovensku chýba medzi najpredávanejšími produktmi audio a video. Z hľadiska obratov dominuje v celom regióne biela technika, až potom nasledujú PC a komunikačný tovar. Zaujímavosťou je výrazný záujem o nápoj Kofola zo susedného Maďarska, kde sa na rozdiel od SR a ČR s výraznejším dopytom stretáva aj tovar z kategórie auto-moto. Je paradoxné, že priemerná slovenská objednávka má nižšiu hodnotu v porovnaní s okolitými štátmi, a to aj napriek tomu, že si Slováci kupujú viac vecí ako Maďari alebo Česi (až 2,7 položky na objednávku). Českí zákazníci kupujú 1,9, maďarskí dokonca len 1,4. „Výsledky prieskumu potvrdzujú, že v regióne prekonali bariéru nakupovania cez internet najlepšie Česi, ktorí neváhajú nakupovať online aj drahšie veci, naopak, našinec drobné praktické veci do domácnosti, práve takých objednávok je najviac. Na druhej strane však nechýbajú ani predaje luxusného tovaru v hodnotách tisícok eur. Veľký potenciál skrýva zrejme maďarský trh. Značným rizikom je však kurz forintu,” zhodnotil Tomáš Prutzer z InterStore Group. Prieskum sa realizoval na vzorke 7845 objednávok v SR, ČR a Maďarsku.

Cestovný ruch medzi Slovenskom a Maďarskom ožíva

1. apríla 2012 - (etrend.sk)

Rekordný počet slovenských návštevníkov zaznamenalo vlani Maďarsko. Podľa údajov štátnej organizácie Magyar Turizmus, ktorá je obdobou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR), zaregistrovali v Maďarsku 226-tisíc prenocovaní hostí zo Slovenska. Je to o vyše 21 percent viac než rok predtým a päťnásobok v porovnaní s rokom 1995. V zozname ubytovaných návštevníkov Maďarska predstavujú občania Slovenska 2,3 percenta a sú na trinástom mieste v počte hostí. Za minulý rok minuli vyše 13,6 miliardy forintov, čo je pri súčasnom kurze 41,2 milióna eur. Väčšina ubytovaných zo Slovenska prichádza na služobné cesty. Podiel prenocovaní turistov ale medziročne vzrástol z 12,8 na 19 percent. Jednodenných návštevníkov je výrazne viac, štatistiky ich však nemajú ako uvádzať, lebo prechod hranice sa v Európskej únii neeviduje. Je medzi nimi veľa ľudí, ktorí prichádzajú do pohraničných regiónov za nákupmi, gastronómiou a wellnessom. Maďarskí občania sú na štvrtom mieste v počte prenocovaní na Slovensku. Podľa údajov SACR vlani zaplatili vyše 143-tisíc nocľahov, takmer o 20 percent viac než rok predtým. Počet jednodňových hostí tak isto nie je registrovaný, rovnako ako návštevy u príbuzných v oboch krajinách.

Naša pohostinnosť? Ale kdeže...

2. apríla 2012 - (Tomáš Vašuta - Hospodárske noviny)

Keď pred troma rokmi vystavili v Bruseli plastiku Entropa, ktorá ironicky charakterizovala európske národy, Slovensko zostalo zdesené. Dôvodom bolo prirovnanie krajiny k saláme previazanej maďarskou trikolórou. „Poburujúce, nemiestne, scestné...” frflali sme. Keď sa však na problém pozrieme zahraničnou optikou, nájdeme logické spojivka. Jedným z nich je pohľad cudzích médií na Slovensko. Okrem politických zmien, nešťastí a občasných športových úspechov sa o Slovensku informuje žalostne málo. Niet sa potom čo čudovať, že spomedzi pár tém vyčnievajú slovensko-maďarské slovné prestrelky či cestovateľský koníček rómskych spoluobčanov. O nič lepší potom nie je ani imidž krajiny. Ten nie je dobrý, ani zlý, je totiž nulový. Pre svet sme sivou myškou, pre turistov hluchým miestom v mapách. Potvrdil to aj prieskum The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index. Vyše 20-tisíc respondentov sa v ňom zhodlo, že o nás nevedia prakticky nič. Prieskum len potvrdil skeptické názory, že Slovensko z turistických máp mizne. Príčiny nemôžme hľadať rok, dva ani tri dozadu. Cestovný ruch sa u nás už 20 rokov odsúva na vedľajšiu (slepú) koľaj. O budovaní značky Slovenska už ani nehovoriac. Nemôžeme sa potom čudovať, že o nás vonku nikto nič nevie. Máme ideálne predpoklady, postavenie cestovného ruchu sa však musí zmeniť. Inak sa nikam nepohneme a navždy zostaneme len „tou krajinou vedľa Česka”. A možno by sme mali začať sebaref-lexiou. Akoby sme sa rokmi utešovali, že národnou charakteristikou je pohostinnosť. Asi to tak nebude, keďže prieskum vyčítal okrem iného aj to, že Slováci nie sú prívetiví. Iba keby si nás pomýlili s inou krajinou. Napríklad s Maďarskom...

MMF by už čoskoro mohol poskytnúť Maďarsku úver

2. apríla 2012 - (čtk)

Medzinárodný menový fond bude čoskoro pripravený poskytnúť Maďarsku dvojročný úver 10 až 15 miliárd eur. Dohoda by mohla byť podpísaná tri týždne po tom, čo vláda vyrieši spor s Európskou úniou. Záložný úver bude obmedzený na dva roky. MMF trvá na tom, že ak bude chcieť Maďarsko pokračovať v spolupráci s fondom, mala by dohodu potvrdiť nová vláda, ktorá vznikne po voľbách v roku 2014.

Košice sa prezentujú na výstave cestovného ruchu v Miškovci

28. marca 2012 - (tasr)

V dňoch 29. až 31. marca sa mesto Košice ako budúcoročné Európske hlavné mesto kultúry bude prezentovať na výstave cestovného ruchu Menjüng világgá...! v maďarskom Miškovci. Košice, prostredníctvom výstavy veľkoformátových fotografií, budú prezentovať svojho rodáka Sándora Máraiho, dobre známeho aj v Maďarsku. Výstavu Sandor Márai - občan Košíc doplnia aj fotografie mesta z archívu Východoslovenského múzea v Košiciach. „Košice 2013 predstavia návštevníkom aj svoje najúspešnejšie podujatie Biela noc. Aj v tomto roku sa uskutoční prvú októbrovú sobotu (6. októbra), deň pred Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. Obe podujatia tak tvoria turisticky atraktívny víkend, pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov,” informoval TASR vedúci sekcie PR a médiá tímu EHMK 2013. Na otvorení výstavy cestovného ruchu sa spolu s primátorom Miškovca Ákošom Krizom zúčastní aj primátor mesta Košice Richard Raši. „Na Košice sa postupne sústreďuje pozornosť zo zahraničia v súvislosti s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Naším cieľom je, aby tí, ktorí k nám zavítajú po prvý raz, neprišli naposledy. Aby sa k nám radi vracali a šírili doma dobré meno nášho mesta. Zároveň si ale uvedomujeme, že môžeme podporiť našimi aktivitami v rámci projektu aj našich priateľov v Miškovci a upriamiť pozornosť, ktorá sa viaže na projekt Košice - EHMK 2013, súčasne aj na príťažlivý a atraktívny región, s ktorým susedí náš Košický kraj,” povedal Raši. Dodal, že sa tak zvyšuje pravdepodobnosť, že čoraz viac návštevníkov zo zahraničia nájde niečo, za čím sa radi vrátia, alebo o tom budú pútavo rozprávať v krajine, odkiaľ pochádzajú. „Je nepochybné, že Košice aj Miškovec majú čo ponúknuť Európe a svetu. A že ak budú aj v tejto oblasti efektívne spolupracovať, získajú na tom všetci. Verím, že aj táto výstava prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa a k nášmu spoločnému úspechu,” dodal Raši.

Maďarská centrálna banka nezmenila úroky

27. marca 2012 - (sita)

Maďarská centrálna banka na utorkovom zasadaní ponechala svoju úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 7 %. Ide o najvyššiu sadzbu v strednej Európe napriek zlému ekonomickému výhľadu. Banka sa však snaží podporiť národnú menu a dlhopisové trhy v období, keď sa maďarskej vláde nedarí zabezpečiť zahraničnú finančnú podporu. Svoju úrokovú sadzbu centrálna banka Maďarska nezmenila už tretí mesiac. Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Reuters, takéto rozhodnutie centrálnej banky očakávali. „Ak sa globálna nálada bude zlepšovať, môžeme byť svedkami mierneho zníženia sadzieb v neskoršom období tohto roka,” povedal Lars Christensen z Danske Bank. „Ak sa vláde podarí dohodnúť na úverovej linke, základná sadzba môže do konca tohto roka klesnúť na 6,5 %,” uviedol Gergely Suppan z Takarékbank.

V Maďarsku začali vyrábať kompaktné autá Mercedes-Benz

29. marca 2012 - (tasr)

V novom závode nemeckej automobilky Daimler-Benz v maďarskom Kecskeméte sa dnes začala sériová výroba osobných automobilov. Riaditeľ Daimler AG Dieter Zetsche vyhlásil, že počet zamestnancov doplnia na 3000 vzhľadom na veľký záujem o novú generáciu kompaktného modelu. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI riaditeľ dodal, že v závode plánujú ročne vyrobiť 100.000 až 120.000 áut. Budú to posledné modely Mercedes-Benz A-Class a Mercedes-Benz B-Class. Maďarský premiér Viktor Orbán na slávnostnom začatí výroby vyhlásil, že v tomto prípade nejde iba o investíciu, ale o spojenectvo medzi Nemeckom a Maďarskom. Orbán dodal, že maďarský automobilový priemysel sa rozšíril o ďalšiu baštu, ktorá ponúka ľuďom možnosť zmysluplnej práce. „Maďarsko potrebuje podniky, ktoré neprichádzajú kvôli monopolu na trhu, ale vytvárajú hodnoty, akým je Mercedes,“konštatoval premiér, ktorý vyjadril nádej, že vďaka takýmto investíciám bude Maďarsko jedným z centier svetovej výroby automobilov. Základný kameň tohto závodu, ktorý je prvým na výrobu osobných vozidiel značky Mercedes vo východnej Európe, položili 16. októbra 2009 za účasti maďarského premiéra Gordona Bajnaiho. Nemecká automobilka Daimler-Benz podpísala dohodu o výstavbe závodu na výrobu menších modelov Mercedes s maďarskou vládou 27. októbra 2008 v hodnote 800 miliónov eur. Maďarsko na základe súhlasu Európskej komisie (EK) mohlo podporiť túto investíciu sumou 111,5 milióna eur. Komisia konštatovala, že sa projektom neprimerane neohrozí hospodárska súťaž, Daimler nezíska na trhu neprimeraný podiel.

Fínska Nokia v Komárome prepustila prvých Slovákov

29. marca 2012 - (tasr)

Fínsky výrobca telefónov Nokia dnes prepustil z výrobného závodu v maďarskom Komárome 1194 zamestnancov, z nich 348 sú občanmi SR. Ako o tom informoval maďarskú tlačovú agentúru MTI šéf Centra pre zamestnávanie Komáromsko-ostrihomskej župy Szabolcs Pákozdi, medzi prepustenými zamestnancami je 846 maďarských a 348 slovenských občanov. Spresnil, že ide o prvú etapu prepúšťania. Spoločnosť Nokia vlani v septembri oznámila, že preveruje z dlhodobého hľadiska výrobné prevádzky vo fínskom Salo, maďarskom meste Komárom a v Reynose v Mexiku a 8. februára vyhlásila, že z výrobného závodu v Komárome prepustí z terajších 4400 zamestnancov do konca tohto roka 2300 zamestnancov.

Lendvaiovi Maďari

3. apríla 2012 - (Peter Juščák - Sme)

Keď si uvedomíme, ako málo vieme o maďarskej kultúre, umení, o súčasnej maďarskej spoločnosti, potom nieto divu, že o spoločnej histórii vieme ešte menej. V tejto oblasti sa často dostávajú k slovu tvorcovia mýtov na obidvoch stranách a so svojimi romantizujúcimi interpretáciami kazia atmosféru. Premnoženie obojstranného bolestínstva presahujúceho aj do vážne sa tváriacej súčasnej politiky vytvára na oboch stranách zúžený a neobjektívny pohľad na stáročné slovensko-maďarské vzťahy. Maďarsko-rakúsky publicista Paul Lendvai elegantným spôsobom odhrnul záclonu do maďarskej histórie - od hmlistých dní prvého tisícročia až do tých dnešných. Výsledkom je pozoruhodná kniha Maďari, víťazstvá a prehry (Kalligram, 2011). Lendvai sa vyznáva, že je politický analytik, nie historik a že sa bráni autocenzúre. Uvedené predpoklady spojené s nazeraním na zložitý svet vlastnými očami, s nadhľadom nad mýtmi všetkých kategórií boli dobrým základom pri písaní historických esejí. Karpatská kotlina bola po stáročia nepokojným územím. Lendvai s talentom pokojného a nezaujatého rozprávača sprevádza čitateľa dejinami nášho spoločného územia od najstarších čias až po súčasného Orbána. V žiadnej z kapitol sa nezaprie autorovo publicistické oko a oživuje históriu príbehmi významných i bezvýznamných ľudí vari všetkých národností v oblasti. Ako publicista má voľné ruky pri hodnotení ľudských hrdinstiev aj zlyhaní, odvážnych činov i podlej zrady. „Oddeliť skutočné dejiny od historických stereotypov a národných mýtov je v strednej Európe takmer nemožné,” píše. Jeho pokusy o odmytologizovanie dejín sú prítomné v každej kapitole. Preto čítanie jeho Maďarov je skvelým zážitkom pri poznávaní dávnej i nedávnej histórie. Konečne sa môžeme dozvedieť aj o najvnútornejších maďarských bolestiach a pochopiť, že sú veľmi podobné ako v každom národe na svete. Len sme ich cez prizmu vlastných krívd nedokázali vnímať a možno ani pripustiť. Lendvaiov sprievod po maďarskej histórii nám odkrýva aj zlomky tej našej. Okrem esejistickej bravúry, príjemného čítania, nového poznania kniha potvrdzuje hĺbku spoločnej historickej aj skutočnej prerastenosti medzi Maďarmi a Slovákmi.

Politici a politológovia reagujú na zostavenie Ficovej vlády

30. marca 2012 - (tasr)

Hoci výber členov vlády je v plnej právomoci dezignovaného premiéra Roberta Fica (Smer-SD), prezident SR Ivan Gašparovič privítal, že sa šéf sociálnych demokratov pri rozhodovaní v prvom rade riadil odbornosťou a nie straníckym zaradením kandidátov. Postoj hlavy štátu pre TASR tlmočil jeho hovorca Marek Trubač. „Prezident je veľmi rád, že budúci premiér Robert Fico ešte predtým, ako uzavrel nominácie na nových členov svojho kabinetu, konzultoval výber jednotlivých členov vlády s hlavou štátu, a to niekoľkokrát. Tým, že prezident vybral a poveril zostavením vlády víťaza volieb Roberta Fica, preberá predseda Smeru-SD plnú zodpovednosť za konanie aj činnosť svojich budúcich ministrov,” povedal Trubač. Dodal, že prezident bude akceptovať nominácie premiéra i prípadné budúce návrhy premiéra na odvolanie členov vlády. Hoci obsadenie troch postov vo vláde nestraníkmi je v niektorých prípadoch pozitívnym prekvapením, nedá sa čakať, že by títo ľudia robili inú politiku než dominantný Smer-SD. Konštatoval to dnes politológ Grigorij Mesežnikov na margo zloženia budúceho kabinetu, ktorý dnes predstavil budúci premiér Robert Fico (Smer-SD). „Smer svojich silných ľudí presadil do pozícii, kde budú presadzovať stranícku líniu. V niektorých rezortoch, kde asi nemajú dostatok odborných kapacít, alebo sú problematické, a stranícke nominácie by tam nepriniesli očakávaný efekt, tak tam dal predseda Smeru skôr odborníkov,” zhodnotil Mesežnikov. „Očakávať, že nestraníci budú robiť nejakú samostatnú politiku, ktorá nebude lojálna voči Smeru, tak to je samozrejme nereálne očakávanie. Táto vláda je vládou jednej strany a programové vyhlásenie vlády bude k tomuto podľa mňa veľmi jasné,” doplnil. „Ide o achilovú pätu celého radu predošlých vlád a či práve táto dáma tú náročnú úlohu zvládne, je zatiaľ otvorenou otázkou,” uviedol. Zloženie vlády, ktoré predstavil Fico, politológa neprekvapilo a nečaká ani to, že by sa politika sociálnych demokratov výrazne zmenila oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ústretovosť, ktorú Smer-SD prejavuje voči opozícii, je podľa neho skôr formálna a ponúknuté posty považuje za samozrejmosť. Otázniky u Mesežnikova vyvoláva napríklad obsadenie ministerstva obrany. Silový rezort by mal po 4. apríli prevziať bratislavský krajský šéf sociálnych demokratov Martin Glváč. „Boli o ňom v posledných dňoch zverejnené informácie, ktoré by som povedal, nútia k istej opatrnosti. Tiež sa ukázalo, že to, čo možno nebolo dostatočnou kvalifikáciou na plnenie funkcie ministra spravodlivosti, o ktorej sa v súvislosti s ním hovorilo, tak sa nepovažuje na prekážku pri plnení funkcie ministra obrany,” poukázal Mesežnikov. „Ostáva otáznym, akým spôsobom naplnia svoj ministerský mandát pán Glváč s pánom (Petrom) Žigom, ktorých dlhodobá odborná orientácia bola na míle vzdialená ako od rezortu obrany, tak aj od rezortu životného prostredia,” doplnil túto tému politológ Michal Horský. Horský však celkové zloženie vlády hodnotí pozitívnejšie ako Mesežnikov. Fico podľa neho pristupoval k ministerským nomináciám zodpovedne a na posty vo vláde dosadil „osvedčených politikov”. Vyzdvihol pritom aj to, že jeden z postov podpredsedov vlády dostane aj nestraník Miroslav Lajčák. Z hľadiska zloženia vlády Horský za problematické považuje nízky počet žien v budúcom kabinete. Do vlády totiž zasadne len jedna, a to Zuzana Zvolenská ako šéfka rezortu zdravotníctva. Politológ pritom nečaká, že by rokovania budúcej vlády mohli byť celkom jednostranné. Poukázal pritom, že Fico zvažuje vytvorenie tzv. Rady solidarity a dohliadať na kabinet má aj jeho zbor poradcov. „Preto ministri svoje rozhodnutia nebudú môcť iba ľahkovážne predkladať parlamentnej väčšine vlastného poslaneckého klubu, ale zrejme budú musieť brať ohľad aj na tieto dva orgány,” komentoval.

Budúca vláda má vyvolávať ilúziu

Budúca vláda Roberta Fica (Smer-SD), ktorej zloženie dnes líder sociálnych demokratov predstavil verejnosti, môže byť lepšia ako vláda v rokoch 2006 až 2010, lebo bude jednofarebná a pod väčšou kontrolou. Pre TASR to dnes uviedol predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS Ľudovít Kaník s tým, že nová garnitúra si bude zrejme dávať väčší pozor na prešľapy. „Ale myslím si, že nebude lepšia z hľadiska posunu Slovenska na vyššiu úroveň. Je to vláda, ktorá má vyvolávať ilúziu, že sa stará o občanov, ale najmä má plniť záujmy skupín, ktoré reprezentuje,” zdôraznil Kaník. Podľa jeho slov je to silne „biznis vláda”, lebo viaceré veľmi dôležité a z hľadiska rozpočtu tučné rezorty sú obsadené ministrami s veľmi silným napojením na podnikateľské kruhy. „Na druhej strane niektoré rezorty, ktoré súvisia s ideologickými prioritami Smeru, najmä rezort práce, je obsadený človekom (Ján Richter, pozn. TASR), ktorý počas celého života nerobil nič iné, len bol plateným funkcionárom strany. Najprv bol okresným tajomníkom KSS, potom plateným funkcionárom v SDĽ a následne Smeru. To značí, že to bude človek, ktorý bude stranícke videnie pretavovať do politiky rezortu a nedá sa očakávať odborný prístup na úrovni ministra. Jedine, že to budú zachraňovať pracovníci na nižších úrovniach,” dodal Kaník, ktorý pôsobil vo vláde Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS) ako minister práce.

Matovič verí, že R. Fico sa poučil

Slovensko si zaslúži, aby sa neopakovala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD) z rokov 2006 až 2010 hlavne z pohľadu rozkrádania a tunelovania. Pre TASR to dnes uviedol líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý praje budúcej vláde všetko dobré a verí, že sa Fico z minulosti poučil. „Smer-SD má unikátnu príležitosť presadiť možno aj zásadné reformy, ktoré sa z pochopiteľných dôvodov v žiadnej koaličnej vláde presadiť nedajú. A tiež verím, že Fico a Smer-SD odolajú pokušeniu zneužiť moc,” vyhlásil Matovič po tom, ako Fico po rokovaní straníckeho predsedníctva predstavil zloženie nového kabinetu. Matovič je presvedčený, že jednofarebná vláda Smeru-SD bude v porovnaní s kabinetom Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) na tisíc percent lepšia z hľadiska hádok či rozporov. „Keďže tu bude jeden názor, na verejnosť nebudú prenikať nijaké rozpory. Myslím si ale, že bude horšia v protikorupčnom nasadení, aj keď by sme to nechceli, ale obávam sa, že niektoré veci sú geneticky dané,” dodal Matovič.

SaS nechce súdiť nominácie na ministrov, počká, ako budú pôsobiť v rezortoch

Strana SaS nechce súdiť jednotlivé nominácie Smeru-SD na ministrov, počká si na programové vyhlásenie vlády a na to, ako budú jednotliví ministri pôsobiť v rezortoch. Liberáli nespochybňujú silný mandát sociálnych demokratov, no pripomínajú, že ani ich volebný výsledok ešte neznamená, že Slovensko patrí Smeru-SD. „Patrí všetkým jeho občanom,” píše SaS na svojej internetovej stránke. SaS sa obáva, že v otázkach, ako je očista verejného života, zlepšenie vymáhateľnosti práva, zastavenie zadlžovania, rešpektovanie písaných i nepísaných pravidiel demokratickej správy vecí verejných, strana Smer-SD zlyhá ako v minulosti. Liberáli sa tiež obávajú toho, že Smer-SD bude nekritickým prijímateľom rozhodnutí bruselskej byrokracie, ktoré poškodzujú Slovensko.

SaS varuje pred zrušením rovnej dane

Strana Richarda Sulíka na internete zároveň varuje pred zámerom Smeru-SD zrušiť rovnú daň a pred návratom „k deštruktívnym zásahom do druhého dôchodkového piliera”. Sociálnym demokratom podľa sulíkovcov chýba predstava o reálnych úsporách vo verejnej správe, o zefektívnení správy štátu, o dôležitých reformách v zdravotníctve, justícii, školstve, vede, o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Liberáli plánujú byť zodpovednou opozíciou. „Nasledujúce volebné obdobie chápeme zároveň ako priestor na konsolidáciu slovenskej pravice, na obrodu jej vitálnych síl a na vznik nových myšlienok a skúseností,” píšu na internete. Kabinet budúceho premiéra Fica bude mať vrátane predsedu desať straníkov a štyroch nestraníkov. Šéf sociálnych demokratov 20 dní po parlamentných voľbách po rokovaní straníckeho predsedníctva oznámil, že ministrom vnútra bude Robert Kaliňák, kultúre bude šéfovať Marek Maďarič a financiám Peter Kažimír. Rezort obrany povedie Martin Glváč, agenda rezortu životného prostredia pripadla Petrovi Žigovi, post šéfa rezortu dopravy získa Ján Počiatek, rezort školstva Dušan Čaplovič. Ján Richter bude viesť ministerstvo práce a Ľubomír Jahnátek ministerstvo pôdohospodárstva. Post ministra spravodlivosti pripadne nestraníkovi Tomášovi Borecovi. Nestraník by mal viesť aj ministerstvo hospodárstva - Ján Valko, no jeho pozícia zatiaľ nie je istá a strana sa ním ešte bude zaoberať. Z radov Smeru-SD nepochádzajú budúca ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská ani nominant na šéfa diplomacie Miroslav Lajčák. Neobsadená je aj funkcia podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny, no tá viac existovať nebude. Po zmene kompetenčného zákona sa má zamerať na investičné aktivity a obsadí ju Ľubomír Vážny.

SMK: Za Ficovej vlády nemôžu menšiny rátať s krokmi vpred

Plánované zrušenie postu vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny vo vláde Roberta Fica (Smer-SD) podľa SMK poukazuje na fakt, že národné komunity na Slovensku nemôžu rátať s krokmi vpred. „Zachovanie status quo je prostriedkom ďalšej asimilácie maďarskej menšiny a ďalším dôvodom na presťahovanie do zahraničia,” uviedla hovorkyňa strany Helena Fialová po dnešnom zasadnutí Rady predsedov, ktorá sa zaoberala aktuálnymi otázkami a pripravovaným programom vlády Roberta Fica. SMK skonštatovala, že kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) nezaradil do svojho programu komplexný zákon o menšinách a vytvárajúca sa Ficova vláda ho ani len nespomenula. Cieľom dnešného zasadnutia Rady predsedov SMK bolo zhodnotenie výsledkov parlamentných volieb a rokovanie o budúcnosti strany. „SMK pokladá za svoj hlavný cieľ účinnejšiu ochranu záujmu menšinových komunít, a to nielen zachovaním doteraz vytvoreného legislatívneho stavu, ale aj jeho ďalším rozvíjaním,” doplnila Fialová s tým, že strana je v týchto otázkach otvorená viesť s každým konštruktívny dialóg. Strana sa dnes zaoberala aj prípravou zasadnutia Republikovej rady SMK, ktoré je naplánované na 21. apríla.

Zasadala Rada predsedov Strany maďarskej koalície

30. marca 2012 - (sita)

Rada predsedov Strany maďarskej koalície (SMK) dnes zhodnotila výsledky nedávnych parlamentných volieb a pripravila zasadnutie Republikovej rady SMK plánované na 21. apríla. Predsedovia rokovali o budúcnosti strany a reč bola aj o pripravovanom vládnom programe novej vlády Roberta Fica. Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka strany Helena Fialová, SMK s poľutovaním konštatuje, že komplexný zákon o menšinách nezaradila do svojho programu vláda Ivety Radičovej a vytvárajúca sa Ficova vláda ho ani nespomenula. „Zachovanie statusu quo je prostriedkom ďalšej asimilácie maďarskej menšiny a ďalším dôvodom na presťahovanie sa do zahraničia,” uvádza Fialová, podľa ktorej plánované zrušenie postu vicepremiéra vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny poukazuje na to, že národné komunity na Slovensku nemôžu rátať s tým, že ich identita bude zachovaná. Strana maďarskej koalície pokladá za svoj hlavný cieľ účinnejšiu ochranu záujmu menšinových komunít nielen udržaním doteraz vytvoreného legislatívneho stavu, ale aj jeho ďalším rozvíjaním.

Budapešť začne s Ficom od nuly

29. marca 2012 - (Ivan Drábek - Pravda)

Vláda Roberta Fica bude silnejšia ako kabinet Ivety Radičovej, myslí si štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh, ktorý v tom vidí šancu na prehĺbenie spolupráce medzi Bratislavou a Budapešťou. „Politická sila chýbať nebude a veríme, že bude aj dostatočná politická vôľa,” povedal.

- Ako sa zmenia vzťahy Budapešti s Bratislavou v dôsledku nedávnych slovenských parlamentných volieb?

- V uplynulých dvoch rokoch sa maďarsko-slovenské vzťahy pozoruhodne rozvíjali. Úzko sme spolupracovali vo visegrádskej štvorke. Pokrok sme zaznamenali v oblasti cezhraničných prepojení energetickej a dopravnej infraštruktúry. Pokročili sme v obnove mostov cez Ipeľ i pri prepojení plynovodov. Súčasne sme nemohli nezaznamenať, že vláda premiérky Ivety Radičovej mala síce dostatok politickej vôle na spoluprácu s Maďarskom, ale na to, aby túto spoluprácu ešte viac prehĺbila, jej chýbala politická sila. Teraz so záujmom sledujeme, že na Slovensku vzniká veľmi silná vláda. Čiže politická sila chýbať nebude a veríme, že bude aj dostatočná politická vôľa na to, aby sme pokračovali v dialógu a spolupráci dosiahnutej v uplynulých dvoch rokoch. Od Maďarska to závisieť nebude.

- Neobávate sa, že sa znova vyostria spory, ktoré zatieňovali vzájomné vzťahy v čase prvej vlády Roberta Fica?

- Naše skúsenosti z rokov 2006 až 2010, žiaľ, skutočne neboli pozitívne. Vzťahy s koaličnou vládou, v ktorej boli popri Smere zastúpené aj SNS a HZDS, malo Maďarsko napäté. Myslím si však, že Robert Fico sa poučil a snaží sa dištancovať od nacionalistickej rétoriky. S jeho novou vládou začneme budovať vzťahy nanovo. Fidesz bol v rokoch 2006 až 2010 v opozícii. Našej strane chýbajú osobné skúsenosti zo súčinnosti s kabinetom Roberta Fica. S výnimkou veľmi krátkeho obdobia, asi mesiaca, keď koncom jari 2010 Maďarsko už malo novú vládu a Slovensko ešte starú, sme s ním neprišli do kontaktu. Takže do budovania vzťahov s novou slovenskou vládou sa chystáme pustiť od nuly.

- Ako hodnotíte skutočnosť, že SNS a HZDS sa do slovenského parlamentu nedostali?

- Veríme, že sa to na maďarsko-slovenských vzťahoch prejaví kladne.

- Čo si myslíte o novom šéfovi slovenskej diplomacie, ktorým bude Miroslav Lajčák?

- Pána Lajčáka poznám osobne a môžem o ňom povedať, že je to mimoriadne dobre pripravený diplomat. Práca na poste výkonného riaditeľa v zahraničnej službe Európskej únie ešte prehĺbila jeho skúsenosti. Som preto presvedčený, že s ním budeme mať možnosť rozvíjať veľmi efektívnu spoluprácu na dvojstrannej úrovni i na multilaterálnych fórach.

- SMK, s ktorou Fidesz úzko spolupracuje, sa do parlamentu opäť nedostala. Ste pripravení spolupracovať aj so stranou Most-Híd, ktorá znovu uspela?

- Výsledok SMK nás sklamal, naďalej s ňou však budeme udržiavať privilegované vzťahy ako s legitímnym predstaviteľom maďarskej komunity na Slovensku. Rovnako ako s každou inou demokratickou stranou na Slovensku sme pripravení spolupracovať aj so zmiešanou stranou Most - Híd, ktorej úsilie obhajovať v parlamente záujmy maďarskej komunity vysoko oceňujeme.

- Veríte na dobré susedské vzťahy so Slovenskom?

- Maďarsko má sedem susedov, z ktorých v posledných dvadsiatich rokoch má problematické vzťahy iba so Slovenskom. My sme zase jediný problematický sused pre Slovensko. Nazdávam sa, že je čas s tým niečo urobiť.

Zsolt Németh: Oddanosť Smeru k ochrane práv maďarskej menšiny je „pochybná“

28. marca 2012 - (tasr)

Maďarská vláda je pripravená viesť so Slovenskom dialóg o riešení problémov. Vyhlásil to dnes v Budapešti maďarský štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh, ktorý vyjadril ľútosť nad tým, že do slovenského zákonodarného zboru sa opäť nedostala Maďarmi zorganizovaná strana a dodal, že oddanosť vládneho Smeru-SD k ochrane práv Maďarov je „pochybná”. Pri príležitosti prezentácie knihy bývalého predsedu SMK Pála Csákyho „Sen o slobode” štátny tajomník povedal, že maďarská vláda za daných podmienok nevidí záruku ochrany maďarskej menšiny na Slovensku, preto by bolo neprijateľné, keby sa situácia práv menšín v SR nezlepšila. „Budapešť má záujem na vyriešení problémov, a nie na zachovaní status quo,” dodal Németh. Csáky, ktorý v knihe zverejnil svoje spisy, prejavy a rozhovory z čias, keď bol predsedom SMK, okrem iného poznamenal, že Slovensko je mladý štát, ktorý nemá potrebné skúsenosti z verejnej správy a často sa obáva takých, ktorých by sa nemuselo. Napríklad polmiliónovej maďarskej menšiny. „Maďarov sa netreba báť, treba sa s nimi dohodnúť a konečne prijať patričný menšinový zákon,” konštatoval expredseda SMK.

Népszava: Nový začiatok v Bratislave (spoločensko-politická analýza)

27. marca 2012 - (tasr)

Po dvoch desaťročiach sa v bratislavskom parlamente prvýkrát zrodila stabilná väčšina jedinej strany a spomedzi sociálnodemokratických strán Európy má Smer-SD najväčšiu podporu vo svojej krajine. Z takéhoto pohľadu môže byť pre celú Európu zaujímavé, či najsilnejšia sociálnodemokratická strana v nových členských krajinách únie dokáže zmeniť neoliberálnu politiku doterajšej pravicovej koalície, konštatoval dnes v analýze maďarský ľavicový denník Népszava. Autor komentára Gyula Hegyi poznamenáva, že maďarské médiá a politické strany doposiaľ hodnotili predčasné parlamentné voľby na Slovensku takmer výhradne z pohľadu súboja strán SMK a Most-Híd a z pohľadu situácie maďarskej menšiny na Slovensku. „Nesmieme zabúdať, že Slovensko je jedným z našich najbližších susedov, s ktorým máme spoločné dejiny a spoločný integračný rámec: a prostredníctvom Schengenu, ktorý búra hranice, nás s ním spájajú tisíce väzieb - ale aj mnoho nevyriešených problémov. Preto i z maďarského hľadiska je veľmi dôležité, čo sa okrem okruhu etnických otázok deje v spoločenskom a hospodárskom živote na Slovensku,” tvrdí autor. Denník podrobne analyzuje výsledky predchádzajúcej vlády Roberta Fica, ktorá vznikla v roku 2006. Smer-SD v roku 2010 síce získal viac mandátov než v predošlých voľbách, ale kvôli porážke svojich ultranacionalistických spojencov nedokázal zostaviť vládu. Slovensko je na rozdiel od Maďarska v lepšej hospodárskej situácii, ale deficit štátneho rozpočtu musia znižovať aj Slováci, zdôrazňuje denník, podľa ktorého bude zaujímavé, ako bude možné v hospodárskych mantineloch, určených úniou, uskutočňovať zmeny sociálnodemokratického charakteru. „Avizovaná daň z luxusu a banková daň sa ukazujú byť krokmi, ktoré môžu zvýšiť príjmy novej vlády a súčasne aj jej popularitu. Maďarskej ľavici, ktorá sľubuje zrušenie rovnej dane z príjmov, by stálo zato, sledovať následky a prípadne aj ťažkosti, ktoré by priniesol návrat k progresívnej dani,” komentuje autor. K otázke maďarskej menšiny na Slovensku podotýka, že jej členovia si uvedomujú, že o ich osude sa v zásade rozhoduje v Bratislave a - samozrejme - v rámci miestnych samospráv. Uplatnenie svojich práv neočakávajú od vlády v Budapešti, ale od bratislavského kabinetu. Maďari žijúci na Slovensku majú záujem o aktívny, rozvíjajúci sa štát a očakávajú, že rozvoj sa dotkne aj oblastí, v ktorých žijú. Žiaľ, SMK a Most-Híd boli členmi vládnej pravicovej koalície, ktorej hospodárska politika v zásade slúžila bohatším regiónom a majetnejším vrstvám, píše Népszava. „Principiálne možno právom čakať, že Smer-SD uplatní princíp solidarity aj v oblasti rozvoja. Zostáva iba dúfať, že sa tak stane. Hypotetickou otázkou je, či by nebolo dobré, keby niektorá z maďarských strán urobila obrat smerom k sociálnej demokracii,” uzatvára svoju analýzu Gyula Hegyi v denníku Népszava.

Pán Fico znížte rovnú daň!

Poznám veľa investorov v Nemecku, ktorých impulz pre ich rozhodnutie ísť práve na Slovensko bola rovná daň, ktorá sa vo veľkej miere pričinila aj o slovenský ekonomický zázrak tej krajiny, v ktorej budete po vyhratých voľbách najbližšie štyri roky premiérom. Nemecké a iné zahraničné firmy o ktorých viem, že majú záujem investovať na Slovensku sa v prípade zrušenia rovnej dane s veľkou pravdepodobnosťou tohto plánu potom vzdajú. Nedovoľte preto zrušiť tento najväčší tromf slovenskej ekonomiky.

Slovensko a Maďarsko spojí nový most

28. marca 2012 - (tasr)

Obec Kechnec v okrese Košice - okolie a obec Abaújvár na maďarskej strane spojí nový most cez rieku Hornád. „Most má svoj historický a spoločenský význam,“ povedal pred novinármi starosta Kechneca Jozef Konkoly. Zdôraznil, že myšlienka rezonovala už minimálne desať rokov, ale keďže neboli možnosti financovania projektu, obe strany trpezlivo čakali na vhodnú výzvu z fondov Európskej únie. Starosta obce Abaújvár Pál Csuha doplnil, že ľudia boli vždy zvyknutí na to, že most medzi oboma obcami slúžil obyvateľom pri obchodných aj spoločenských príležitostiach. „Bol to síce drevený most, ale dôležitý bol preto, že ľudia mali svoje majetky na druhej starne rieky. Z 22,5 kilometra sa vzdialenosť medzi našimi obcami skráti na 4,5 kilometra,“ povedal Csuha. Dodal, že vzhľadom na vysokú nezamestnanosť v tomto regióne, projekt môže napomôcť zamestnanosti maďarských občanov v priemyselnom parku v Kechneci. Kechnec aj Abaújvár ukončili prvú etapu projektu, ktorá pozostávala z vypracovania projektovej dokumentácie. Most bude dlhý 72 metrov, celková dĺžka vybudovaných komunikácií 268 metrov. Žiadosť pre druhú etapu projektu - samotnú výstavbu mosta, predložia obce v rámci Programu cezhraničnej spolupráce v máji tohto roka. Náklady si obe strany rozdelia rovnakým dielom a dokončenie mosta je naplánované na rok 2015.

Vyšehradská spolupráca

29. marca 2012 - (Csaba Gy. Kiss - Týždeň)

Dvadsaťjedenročné trvanie bez pochýb posunulo vyšehradskú spoluprácu do mužného veku. S nostalgiou si spomínam na 9. apríl 1990, keď sme sa z podnetu prezidenta Václava Havla objavili v Bratislavskom hrade ako predstavitelia jednej z farieb maďarskej politiky, dalo by sa povedať, na predvyšehradskom stretnutí. V kruhoch maďarského národného demokratického odporu bola solidarita s Poľskom a Československom evidentná. Zhodne s tým som v lete roku 1989 napísal príslušnú kapitolu do programu strany MDF. V 19. a 20. storočí dejiny často postavili národy nášho priestoru pred dilemu: spolu alebo osobitnými cestami? Veľmocenský vplyv neraz zasiahol, že sme sa usilovali získať lepšie pozície na úkor druhého. V čase veľkého obratu z roku 1989 sme dúfali, že tentoraz sa podarí vystúpiť z diabolského kruhu. Ustálený pojem Vyšehrad dokladá, že do istej miery áno. Bilancia však nie je uspokojivá. Nepodarilo sa dosiahnuť, aby si obyvatelia štyroch krajín náležite uvedomili vedomie spolupatričnosti. Okrem skupinového pomenovania nejestvuje spoločná symbolika. Naše politické elity sa okúňajú nad možnosťami uplatniť spoločné záujmy. Záslužné by bolo zamyslieť sa, že v Rade Európskej únie je spoločná váha krajín V4 približne totožná s pomerom hlasov Nemecka a Francúzska. Pritom zrejme jestvujú spoločné záujmy, ktoré vyplývajú z našich hospodárskych pomerov, geopolitického umiestnenia a mentálneho dedičstva. Napríklad v takých ťažkých otázkach ako je energetická istota, poľnohospodárska politika, severojužná dopravná infraštruktúra. Aj starosti Únie sa nás dotýkajú inak ako obyvateľov západnej Európy. Silnejší rokovací partneri, nech sú to rozhodujúci západní veľkí alebo Rusko s čoraz voľnejším interesom o stredoeurópsku spoluprácu, sa s krajinami tohto teritória usilujú narábať s osobitnou záľubou. Vyšehradská solidarita sa prejavuje iba zriedka. Preto sa v Maďarsku kladne prijalo, keď nedávno tak poľský, ako aj český predseda vlády vyhlásili, aby sa bruselská administrácia nadmieru nemiešala do maďarských záležitostí. Zo Slovenska neprišiel podobný signál, čo bolo v predvolebnom období pochopiteľné. Ale inak je tento vzťah slabým miestom Vyšehradskej siete. Pritom spoločné záujmy našich krajín sú závažnejšie ako ich záujmové rozpory. Veľká podobnosť je, že v minulom období obe politické elity zanedbali vynaložiť cieľavedomé úsilie, aby zmenili mentálnu situáciu. Škoda, mohlo sa to odraziť na zmene myslenia dvoch národov jedného o druhom.

Salámová taktika

Maďarsko vedie hlasné spory, v zákulisí sa však snaží upokojiť svojich kritikov

29. marca 2012 - (The Economist / Trend)

Benátska komisia sa vyjadrila k ústavným zmenám Maďarska. A jej verdikt je odsudzujúci. Komisia, ktorá je poradným orgánom Rady Európy v ústavných záležitostiach, kritizuje zákony o reforme súdnictva, o dohľade nad médiami a o štátnom uznaní cirkví. Najostrejšiu kritiku si vyslúžil nový Národný súdny úrad. Len málokto pochybuje, že maďarský právny systém potrebuje prestavbu. Žiadna iná krajina však nemá taký centralizovaný systém ako Maďarsko, tvrdí komisia. Vedúci súdneho orgánu môže vyberať sudcov vrátane tých, ktorí nahrádzajú sudcov odchádzajúcich do dôchodku, a má deväťročný mandát. Nepomáha ani fakt, že súčasná prezidentka tejto inštitúcie Tünde Handóová je manželkou prominentného europoslanca z vládnucej pravicovej strany Fidesz. Úrad dáva príliš veľkú moc jednej osobe, hovorí generálny tajomník Rady Európy Thorbjorn Jagland. Štyridsaťsedemčlenná rada často zostáva v tieni Európskej únie. Názor T. Jaglanda je však pre Maďarsko dôležitý. Rozhodnutia rady o právnych, mediálnych a náboženských reformách vstupujú do posudku EÚ o zhode Maďarska s európskym právom. Maďarsko požaduje od Medzinárodného menového fondu pohotovostný úver 20 miliárd eur, ktorý musí odsúhlasiť EÚ. T. Jagland je v úzkom kontakte s predsedom Európskej komisie José Manuelom Barrosom. Tento mesiac ministri financií EÚ pozastavili krajine 495 miliónov eur z kohéznych fondov z dôvodu, že Maďarsko zrejme nesplní svoj cieľový deficit na rok 2013. Rozhodnutie spôsobilo v Budapešti pobúrenie, pretože až 23 z 27 členských krajín EÚ v minulosti nesplnilo ciele, ale Maďarsko je prvé, ktoré má byť penalizované. Vzťahy sa opäť zhoršili po ostrom prejave premiéra Viktora Orbána 15. marca pri príležitosti štátneho sviatku, ktorý pripomína neúspešnú revolúciu v roku 1848. Jasajúcemu dvestotisícovému davu povedal, že Maďarsko nebude „kolóniou”. Predstaviteľov EÚ prirovnal k „na mieru ušitým oblekom”, kým ich sovietski predchodcovia nosievali „uniformy s nášivkami na pleciach”. Hovorkyňa J. M. Barrosa odsekla, že V. Orbán nerozumie demokracii. Takéto reči určite nepritiahnu zahraničné investície, ktoré Maďarsko tak zúfalo potrebuje, poznamenáva jeden západný úradník. V zákulisí sú však V. Orbán a jeho vláda poddajnejší. Jeden hlas majú pre lojálne masy verejnosti a jeden pre obávaných mužov v oblekoch. Boli to práve maďarskí ministri, ktorí pozvali do krajiny Benátsku komisiu, aby preskúmala ich sporné právne predpisy. Zákony týkajúce sa médií a cirkví už boli zmiernené. A vláda už predložila aj revíziu právnych predpisov v oblasti reformy súdnictva, ktoré by zredukovali niektoré právomoci T. Handóovej. Ďalšia zlá správa prichádza od protikorupčnej mimovládnej organizácie Transparency International. Fidesz splnil veľa zo svojich sľubov, že odstráni vplyv biznis sietí socialistov. Avšak, ako sa uvádza v správe Transparency International, jednu skupinu maďarských minigarchov len nahradila iná. Maďarsko podľa neho ovládli „mocné záujmové skupiny”. Vláda trvá na tom, že robí „intenzívne opatrenia” proti špinavostiam. Čoskoro začnú fungovať protikorupční komisári. Všetky plánované zákony sa budú posudzovať. Dobrým začiatkom by bolo verejné obstarávanie. Transparency International tvrdí, že korupcia postihuje 65 - 75 percent tendrov. To len zvyšuje podporu krajne pravicovej strany Jobbik, pretože čoraz viac voličov verí, že Fidesz a jeho priatelia si rovnako ako ich socialistickí predchodcovia rozdelili Maďarsko medzi seba. Ako by to bola obrovská saláma.

Maďarsko ustúpilo Bruselu, pozmenilo zákon o súdnictve

27. marca 2012 - (sita)

Maďarská vláda v utorok poslala Európskej komisii svoje návrhy na zmeny v spornom zákone o súdnictve, ktorý podľa Bruselu porušuje európsku legislatívu. Exekutívny orgán Európskej únie dal Budapešti ešte 7. marca jeden mesiac na uvedenie dvoch sporných zákonov do súladu s normami EÚ. V prvom prípade išlo o normu zaoberajúcu sa súdnym systémom a v druhom o zákon o ochrane osobných údajov. Benátska komisia, ktorá je poradným orgánom EK, ešte minulý týždeň skritizovala najmä vytvorenie Národného súdneho úradu (OBH). Ten získal rozsiahle kompetencie v oblasti zasahovania do súdnictva. Jeho šéfkou je navyše Tünde Handóová, ktorá má blízko k premiérovi Viktorovi Orbánovi. Občianskym aktivistom prekážalo aj jej príliš dlhé deväťročné funkčné obdobie.

Prešetrite Orbánove zákony, žiada nemecká opozícia

27. marca 2012 - (tasr)

Prešetrenie kontroverzných maďarských zákonov požadujú už aj nemeckí sociálni demokrati. Tí navrhujú prijať rezolúciu týkajúcu sa sporných právnych noriem našich južných susedov. O jej návrhu má zajtra hovoriť zahraničný výbor dolnej komory nemeckého parlamentu. Za návrhom rezolúcie o sporných maďarských zákonoch stojí opozičná sociálna demokracia spolu so stranou Zelených. Ich návrh prešetriť nové zákony z dielne vlády maďarského premiéra Viktora Orbána (na snímke) sa objavil aj na internetovej stránke Bundestagu. Opozičné strany v ňom navrhujú preverenie sporných maďarských zákonov medzinárodnými inštitúciami. Opozícia žiada Bundestag, aby vyzval nemeckú vládu na rozhodný krok. Má dať Orbánovej vláde konečne najavo, že neskrýva obavy o demokratické pomery v Maďarsku.

Orbánova kolónia

28. marca 2012 - (Pavel Demeš - Pravda)

Keď revolúcia, tak revolúcia. Keď história, tak história. Maďari to jednoducho vedia. Vedia sa kolektívne nadchnúť svojou jedinečnosťou a výnimočnosťou, dojme ich kontinuita vlastného dejinného utrpenia mixovaného s revolučným heroizmom nebývalých rozmerov. Na deň výročia revolúcie a boja za nezávislosť z rokov 1848 a 1849 zaplavili 15. marca Budapešť státisíce ľudí s trikolórami na hrudi. Vláda mala svoje vlastné zhromaždenie, samozrejme najväčšie. Ústavnou väčšinou obdarený ministerský predseda Viktor Orbán to využil na posolstvá určené domácemu i medzinárodnému spoločenstvu. Pred budovou parlamentu sa prihovoril obrovskému davu ľudí ako sebavedomý dedič najstatočnejších bojovníkov za slobodu. Po pohladení národných citov a navodení pocitu spolupatričnosti všetkých Maďarov, prišla na rad „necitlivá” Európa. Najviac to schytala Európska únia a jej byrokrati, ktorí začali Maďarsko v ostatných mesiacoch upozorňovať a trestať za odklon od politických a ekonomických pravidiel. Brusel Orbánovmu režimu okrem iného vyčíta porušovanie európskych demokratických noriem a legislatívne kroky vedúce k obmedzeniu nezávislosti médií, súdnictva a suverenity centrálnej banky. Z Orbánových úst zazneli i tieto slová: „Nebudeme kolóniou!... Maďari nebudú žiť podľa diktátu cudzincov, nevzdajú sa svojej slobody a nezávislosti, a preto sa nevzdajú ani svojej ústavy, konečne zrodenej po dvadsiatich rokoch.” A napokon: „Ak sa včas nespamätáme, nakoniec sa ešte Európa stane kolóniou moderného finančného svetového poriadku!” Slovník premiéra členskej krajiny EÚ, ktorá je navyše vo vážnych finančných problémoch a očakáva od únie pomoc, je ďaleko za rámcom slušnosti. Hovorca predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa na adresu hrubých výpadov Orbána na adresu EÚ povedal: „Tí, ktorí porovnávajú Európsku úniu so Sovietskym zväzom, ukazujú úplné neporozumenie toho, čo je demokracia, a ukazujú nedostatok rešpektu voči tým, čo bojovali za slobodu a demokraciu.” Vývoj v Maďarsku a spory s úniou už prekračujú hranice štandardnej politiky a diplomatického dohadovania. To, čo mal človek možnosť v marcový slnečný deň v Budapešti zažiť, neboli iba svojsky poňaté národné slávnosti. Uniformy v uliciach mesta nepatrili nadšencom z folklórnych skupín či z krúžkov historického šermu. V panoptiku uniformovaných postáv a postavičiek zlovestne pôsobili najmä početní príslušníci paramilitantnej maďarskej gardy ako vystrihnutí z fašistických filmov pre pamätníkov. Maďari veriaci Orbánovi a radikálom z ultrapravicového Jobbiku sa zomkýnajú a sú v duchu tradícií ochotní prinášať obete. Snažia sa pritom získavať i Maďarov žijúcich v okolitých štátoch vrátane tých našich z tzv. Felvidéku. Tých, čo sa tomuto svojráznemu národnému zjednocovaniu nepodriaďujú, nazývajú zradcami. Predstavitelia domácej politickej opozície a občianskej spoločnosti indikujú systematické porušovanie základných občianskych práv. Tento trend napokon podchytila i nedávna správa prestížnej americkej organizácie Freedom House. Zostáva otázkou, ako na tento vývoj bude v budúcnosti reagovať ostatná časť obyvateľstva a dosiaľ marginalizovaná opozícia. Ak Brusel a členské štáty EÚ vrátane Slovenska nechcú riskovať radikalizáciu v stredoeurópskom priestore a prípadné vystúpenie Maďarska z únie, tak musia oveľa vážnejšie a systematickejšie sledovať, čo sa v tejto krajine deje a zároveň hľadať nové formy dialógu s Budapešťou. A nielen s tou oficiálnou.

Schmitt stratil podporu Orbána

3. apríla 2012 - (Sme)

Pál Schmitt včera po nátlaku opozície, verejnosti a médií odstúpil po 20 mesiacoch v úrade z postu prezidenta. Plagiátorský škandál nezvládol. Demisiu oznámil poobede nečakane na záver prejavu v parlamente pred začatím riadnej schôdze, čo sa stalo prvýkrát v histórii krajiny. „Prezident vyjadruje jednotu národa a keďže moja osobná záležitosť rozdelila spoločnosť, odstupujem,” vyhlásil bez ďalšieho vysvetlenia. Parlament rozhodnutie odobril. Schmitt sa ešte v piatok obhajoval vo verejnoprávnej televízii a v nedeľu opäť v rozhlase potvrdil svoje rozhodnutie zostať vo funkcii. Aj premiér Viktor Orbán v rozhlase vyhlásil, že prezident je nedotknuteľný a rozhodnúť o sebe môže len on sám. V pondelok poslanci Fideszu pre portál Index anonymne potvrdili, že tlak v strane bol veľký. Premiér si podľa nich najskôr myslel, že záležitosť pobúri len zopár intelektuálov. Jemu blízki ľudia ho však presvedčili, že to môže nadobudnúť význam pre celú spoločnosť a ak bude trvať na Schmittovi, môže sa škandál preniesť aj na Fidesz. Orbán sa mal podľa poslancov teda včera doobeda po zasadnutí klubu Fideszu rozhodnúť, že prezidenta predsa len nahovorí na rezignáciu. „Orbán si vyrátal, že preňho bude teraz lepšie, ak Pál Schmitt odíde,” povedal pre Index nemenovaný poslanec Fideszu. „Ak by na Schmittovi trval, ohrozilo by to jeho vlastnú dôveryhodnosť,” povedal pre portál hvg.hu aj politológ Zoltán Lakner. Opis sa zhoduje so sledom pondelkových udalostí, keď doobeda zasadla frakcia Fideszu, z ktorej predseda vlády odišiel za prezidentom a ten následne v prejave ohlásil rezignáciu. Premiér jeho rozhodnutie nekomentoval. Úlohu mohol zohrať aj tlak médií, ktoré na plagiátorstvo upozornili, a opozície či štrajkujúcej verejnosti pod vedením strany Politika môže byť iná (LMP) pred prezidentovým sídlom. V prieskumoch verejnej mienky mal Schmitt po obvineniach najmenšiu podporu od nástupu do funkcie v auguste 2010. V nedeľu odstúpil rektor Semmelweisovej univerzity, ktorej senát minulý týždeň prezidentovi odňal doktorský titul. Ukázalo sa, že jeho dizertačná práca je len doslovným prekladom diela bulharského historika športu Nikolaja Georgieva a iných diel. Schmitt, dvojnásobný olympijský víťaz v šerme, obhájil prácu o programe novodobých olympijských hier v roku 1992 ako šéf Maďarského olympijského výboru.

Prezidenta Schmitta potopil plagiát

3. apríla 2012 - (Hospodárske noviny)

Kľúčový človek Orbánovej vlády podal pre škandál s dizertačnou prácou demisiu. Budapešť, Bratislava - Obrovský škandál plagiátorstva sa stal maďarskému prezidentovi Pálovi Schmittovi osudným. Po tom, čo mu minulý týždeň jeho domovská univerzita kvôli plagiátorskej afére odobrala doktorát, sa včera sám rozhodol odstúpiť z postu prezidenta. „Hlava štátu stelesňuje jednotu národa, v súčasnej situácii sa preto cítim povinný odovzdať prezidentský mandát,” vyhlásil včera Schmitt v maďarskom parlamente. Kľúčový človek vlády maďarského premiéra Viktora Orbána sa stal prvým maďarským politikom, ktorý po páde komunizmu v krajine odstúpil z funkcie hlavy štátu. Jeho demisiu požadovala najmä opozícia. V posledných dňoch sa k nej pridalo aj niekoľko členov strany Fidesz. „Tlak na Schmitta bol už veľmi silný. Aj vo vládnej strane sa objavili hlasy, že by mal odstúpiť, takže sa to dalo očakávať,” povedal pre HN politológ László Öllös. Dvojnásobný olympijský víťaz v šerme Schmitt však dovčera tvrdil, že kvôli plagiátorskému škandálu odísť nemieni. Odôvodňoval to tým, že nevidí súvislosť medzi svojou doktorskou prácou a prezidentským úradom. Včera napokon oznámil svoj odchod. Napriek tomu chce bojovať. Rozhodnutie akademického senátu univerzity, ktorá mu zobrala titul, chce súdne napadnúť. Tvrdí tiež, že o jeho dizertačnej práci informovali médiá nepravdivo. Ešte cez víkend dokonca Maďarom prisľúbil, že napíše novú dizertačnú prácu, aby svoj stratený titul znovu obhájil. Schmittovi sa stalo osudným zistenie maďarského týždenníka HVG, že ešte začiatkom 90. rokov vykradol časť cudzej vedeckej štúdie. Ukázalo sa, že 197 z 215 strán práce Schmitt doslovne odpísal od bulharského experta na šport Nikolaja Georgieva a nemeckého sociológa Klausa Heinemanna. Doktorát mu ešte minulý týždeň odobrali. „Trvám na svojej pravde. Dizertačnú prácu som urobil poctivo,” bránil sa Schmitt, ktorého za prezidenta zvolili v roku 2010 ako kandidáta vládneho Fideszu. Za jeho možného nástupcu médiá označili napríklad aj ministra zahraničia Jánosa Martonyiho. „Toho Orbán nechce pustiť, potrebuje ho vo vláde. Opozícia navrhla exprezidenta Lászlóa Sólyoma,” tvrdí Öllös. Maďarskí poslanci zvolia Schmittovho nástupcu do 30 dní.

Orbán dosadí do funkcie opäť bábku

3. apríla 2012 - (Hospodárske noviny)

Maďarský politológ, Krisztian Szabados, pre HN:

- Dala sa Schmittova demisia očakávať? Kvôli plagiátorstvu bol na neho vyvíjaný obrovský tlak...

- Bolo len otázkou času, kedy prezident odstúpi. Prekvapilo nás skôr, že to už neurobil v piatok, keď škandál vysvetľoval v televízii. Po rozhodnutí univerzity odobrať mu titul na neho doľahla vlna kritiky. Jeho odchod z funkcie požadovala nielen opozícia, akademická obec, ale aj verejnosť, či dokonca aj niektorí ľudia z vlády.

- Schmitta nominovala vládna strana Fidesz. Je pre Orbána prezidentova demisia nepríjemnou správou?

- Áno, prezident bol dosadený Orbánom. Pre premiéra bol však len figúrkou, ktorá nemala reálnu moc a do ničoho sa neplietla. A presne takéhoto človeka Orbán potreboval.

- Hovorí sa v Maďarsku o konkrétnych menách, ktoré by mohli byť reálnymi kandidátmi na prezidentské kreslo?

- Zatiaľ nikto nič nevie presne povedať. Médiá uvádzajú nejaké mená, sú to však len špekulácie. Čo my vieme, koho premiér Orbán dosadí. Bude to človek, ktorý mu nebude blokovať zákony a nechá mu vo všetkom voľnú ruku.

Orbán bude mať vernú hlavu štátu dlhšie

3. apríla 2012 - (Ivan Drábek - Pravda)

Odstúpenie maďarského prezidenta neoslabí premiéra Viktora Orbána, myslí si analytik budapeštianskeho ústavu Political Capital Attila Juhász. „Mandát nového prezidenta bude trvať až do roku 2017, čiže o dva roky sa predĺži obdobie, keď bude mať Fidesz lojálnu hlavu štátu,” povedal pre Pravdu.

- Je pád prezidenta porážkou vládnej strany?

- Fidesz by oveľa viac riskoval, keby Pál Schmitt zostal ďalej v úrade. Od štvrtka, keď ho univerzita zbavila doktorského titulu, sa situácia stala neudržateľnou. V každom prípade je takéto rozuzlenie lepšie pre vládnu stranu, premiéra Viktora Orbána a, mimochodom, aj Pála Schmitta.

- Je známe, že Schmitta si za prezidenta vybral Orbán. Nemyslíte si, že pád hlavy štátu tak možno vnímať aj ako Orbánov neúspech?

- Aj pre neho je výhodnejšie, že Schmitt odstúpil, lebo kauza otvárala pre opozíciu i médiá front na tvrdé útoky. V posledných dňoch sme navyše boli svedkami, že aj medzi voličmi Fideszu, vnútri strany či na jej intelektuálnom zadnom dvore sa objavili rozpory. Keby to pokračovalo, mohlo by to Fideszu spôsobiť vážnejšie škody.

- Orbán teda v tejto partii neprehral? Môže jej uzavretím dokonca niečo vyhrať?

- Neoslabí ho to a vopred istú výhru má pri voľbe novej hlavy štátu. Dvojtretinová parlamentná väčšina mu schváli absolútne lojálneho prezidenta. Ten nebude taký zraniteľný, akým sa po odhalení plagiátorskej aféry stal Schmitt, ktorému kauza okolo opísanej dizertačnej práce zničila popularitu. Navyše mandát nového prezidenta bude trvať až do roku 2017, čiže o dva roky sa predĺži obdobie, keď bude mať Fidesz lojálnu hlavu štátu.

- Kto má šancu stať sa piatym poprevratovým prezidentom Maďarska?

- Do špekulácií o menách sa púšťať nebudem. Je však stopercentne isté, že parlament zvolí človeka, ktorý bude absolútne oddaný Fideszu. V tomto medzi nim a Pálom Schmittom netreba očakávať nijakú zmenu. Prezidentom sa určite nestane človek, ktorý by mal ambície pôsobiť ako kontrolór vládnej moci.

- Čiže aj budúcemu prezidentovi bude môcť prischnúť hanlivá prezývka Pero národa, ktorou opozícia častovala Schmitta za to, že bez váhania podpísal ústavu i všetky sporné zákony, čo mu položili na stôl?

- Áno, rátam s tým, že ani Schmittov nástupca nebude vracať parlamentu zákony, či posielať ich na preverenie ústavnému súdu.

- Posilní opozíciu to, že uspela v snahe dotlačiť prezidenta k odstúpeniu?

- Osobne nevidím nijakú väčšiu rolu, ktorú by pri tom opozícia zohrala. Aféru spustil spravodajský portál hvg.hu a najväčšiu zásluhu na odstúpení Pála Schmitta majú médiá. A to nielen ľavicové a liberálne, ale aj niektoré z pravicových, ktoré majú blízko k Orbánovej vláde a napriek tomu volali po rezignácii Schmitta.

- To, že vo Fidesze pri posudzovaní Schmittovej kauzy nepanovala jednota, nie je predzvesťou oslabenia straníckej disciplíny v Orbánovom tábore?

- Predpokladám, že po uzavretí prípadu sa vo Fidesze znova zomlaiú rady. Jednota a stabilita vládnej väčšiny určite nie sú ohrozené. Orbánova strana bude celú kauzu na verejnosti interpretovať ako problém, ktorý sa jej podarilo úspešne vyriešiť. Môže sa dokonca vyhlasovať za morálneho víťaza, lebo prípad uzavrela pomerne rýchlo, za necelé štyri dni, odkedy univerzita odňala prezidentovi titul.

Orbán predloží návrh kandidáta na nového prezidenta 16. apríla

3. apríla 2012 - (tasr)

Frakcia vládneho bloku Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) vyzvala v pondelok večer premiéra Viktora Orbána, aby 16. apríla predložil návrh kandidáta na nového prezidenta. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI to vyhlásil predseda frakcie Fideszu János Lázár. Orbán bude môcť predložiť aj viacerých kandidátov. Svoj návrh bude musieť prekonzultovať s predsedníctvom Fideszu, s vládou a aj s poslaneckým klubom Fidesz-KDNP. Frakcia vládnych strán zasadala po rokovaní šéfov frakcií parlamentných strán o Schmittovom nástupcovi, ktoré trvalo 15 minút. Predstavitelia parlamentných strán sa zhodli v tom, že záujmom krajiny je, aby v čo najkratšom čase bolo prezidentské kreslo obsadené kandidátom, ktorého vyberú s patričnou pozornosťou. Lázár dodal, že vládne strany očakávajú aj návrh opozičných strán, pričom v pondelok večer ešte takýto návrh nezaznel. K otázke očakávaní Fideszu-KDNP týkajúcich sa osoby nového prezidenta konštatoval, že by to mal byť prezident, ktorý „bude schopný stelesniť a symbolizovať jednotu národa svojou prácou”. Orbán v pondelok večer dve hodiny rokoval s predsedom parlamentu Lászlóom Kövérom, ktorý prevezme právomoci hlavy štátu do zvolenia nového prezidenta. Kövér na otázku, či je horúcim kandidátom na nástupcu Pála Schmitta povedal, že táto otázka nie je aktuálna.

Prezident Pál Schmitt odstúpil, právomoci prevezme L. Kövér

2. apríla 2012 - (tasr)

Maďarský prezident Pál Schmitt dnes v prejave v parlamente oznámil, že odstupuje z funkcie hlavy štátu. Schmitt v súvislosti s kauzou svojho titulu zdôraznil, že pred parlament predstupuje s čistým svedomím a že rozhodnutie akademického senátu univerzity, ktorá mu odňala titul, napadne súdnou cestou. Prezidentove právomoci po odstúpení Schmitta prevezme László Kövér Právomoci maďarského prezidenta po odstúpení Pála Schmitta až do vymenovania novej hlavy štátu prevezme predseda Národného zhromaždenia László Kövér. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnila tlačová služba maďarského parlamentu.

Predseda frakcie Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz János Lázár vyjadril Schmittovi vďaku za jeho dvojročnú prácu. Na adresu opozície poznamenal, že Schmitt bol vhodným a dôstojným prezidentom Maďarska, pretože vyhral dve olympiády, bol predsedom Maďarského olympijského výboru, uznávaným funkcionárom Medzinárodného olympijského výboru a bol aj poslancom Európskeho parlamentu. Parlament by podľa Lázára mal čo najskôr prijať uznesenie o odstúpení hlavy štátu, aby bolo možné následne neodkladne zvoliť nového prezidenta. - Predseda opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy v reakcii na odstúpenie prezidenta vyhlásil, že celá krajina čakala tento krok. Zopakoval svoj dávnejší návrh, aby demokratické strany spoločne postavili prezidentského kandidáta.

Na Schmittovom liste o rezignácii chýbal titul

V krátkom liste, v ktorom Pál Schmitt oznámil predsedovi parlamentu Lászlóovi Kövérovi, že sa vzdáva funkcie prezidenta, už nefiguruje pred jeho menom titul doktor. Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnili viaceré maďarské médiá. „V záujme jednoty Maďarska a národa sa vzdávam postu prezidenta republiky,“ píše sa v liste s dnešným dátumom. Parlament by mal do 15 dní prijať uznesenie o odstúpení prezidenta a do 30 dní od ukončenia mandátu starého prezidenta by mal zákonodarný zbor novej hlasovať o novej hlave štátu.

Na plagiátora Schmitta si posvieti aj MOV

Predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) budú vyšetrovať prípad údajného plagiátorstva svojho dlhoročného člena Pala Schmitta a rozhodnú, či vôbec dostane nejaký trest. Schmitt odstúpil v pondelok z postu prezidenta Maďarska po tom, ako ho obvinili z podvodu pri písaní svojej dizertačnej práce, ktorá sa zaoberala novodobým olympizmom. Schmitt údajne podvádzal pred 20 rokmi na Semmelweissovej univerzite v Budapešti. Podľa odbornej komisie Schmitt odkopíroval práce dvoch iných autorov a akademický senát mu za plagiátorstvo titul odňal. Kauza sa však ešte nekončí, bývalý vynikajúci šermiar sa vo veci rozhodnutia odňať mu titul obráti na maďarské súdy. Schmitt bol členom MOV od roku 1983. Predstavitelia MOV si vyžiadali všetky súvisiace správy s touto kauzou, aby mohli urobiť analýzu a rozhodnúť o prípadných ďalších sankciách. V roku 2001 Schmitt neúspešne kandidoval na šéfa MOV.

Ta3 /video/: Dr. Pál Schmitt skončil

Parlament nevyzve prezidenta Schmitta na odstúpenie

2. apríla 2012 - (tasr)

Ústavnoprávny výbor maďarského parlamentu nezaradil dnes do programu schôdze návrhy uznesenia opozície, vyzývajúce prezidenta Pála Schmitta na odstúpenie kvôli plagiátorskej kauze. Jeden z návrhov predložil predseda a šéf frakcie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Attila Mesterházy spolu so socialistickými poslancami Istvánom Hillerom a Józsefom Tóbiásom, podľa ktorých Schmitt stratil dôstojnosť na vykonávanie funkcie hlavy štátu a preto by mal bezodkladne odstúpiť. Ako informovala agentúra MTI, nezávislý poslanec Csaba Molnár, ktorý patrí k Demokratickej koalícii expremiéra Ferenca Gyurcsánya, chcel ďalším uznesením požiadať prezidenta, aby v záujme zachovania prestíže Maďarska a vedeckej obce zvážil svoje zotrvanie vo funkcii. Členovia výboru nediskutovali o návrhoch, iba ich v hlasovaní odmietli. Prezident Schmitt, ktorému minulý štvrtok odňala univerzita titul kvôli plagiátorstvu, v piatok v maďarskej verejnoprávnej televízii vyhlásil, že neodstupuje z funkcie prezidenta. „Trvám na svojej pravde: dizertačnú prácu som urobil poctivo,” vyhlásil. Akademický senát Semmelweisovej univerzity v Budapešti odňal prezidentovi titul s odôvodnením, že dizertačná práca niekdajšieho uchádzača sa zakladá na rozsiahlom preklade, a teda nesplnila odborné a etické podmienky pre samostatnú vedeckú prácu.

Heinemann nebude žalovať Pála Schmitta za skopírovanie svojej práce

Profesor sociológie Hamburskej univerzity Klaus Heinemann nebude robiť žiadne právne kroky voči maďarskému prezidentovi Pálovi Schmittovi kvôli kopírovaniu svojej vedeckej práce. Nemecký vedec to vyhlásil pre maďarskú komerčnú televíziu ATV. Ako dnes pripomenula ATV na internetovej stránke, Schmitt vo svojej dizertačnej práci doslovne opísal 17 strán Heinemannovej písomnej práce. Rozhodnutím univerzity o odňatí Schmittovho doktorského titulu kvôli plagiátorstvu sa podľa Heinemannových slov pre neho táto záležitosť skončila. V liste televízii napísal, že Schmitta nebude žalovať. „Dôležitejšou otázkou však je, či prezident, ktorý urobil obrovský podvod voči základným etickým požiadavkám vedeckej práce, môže ďalej reprezentovať dôležitú európsku krajinu,” uzavrel list Heinemann.

Schmitt napíše novú prácu

2. apríla 2012 - (Hospodárske noviny)

Maďarský prezident Pál Schmitt, ktorý pre plagiátorstvo nedávno prišiel o doktorský titul, sa podľa vlastných slov nehodlá vzdať. Pri vystúpení v televízii Maďarom sľúbil, že bude pracovať na svojej novej dizertačnej práci. Chce tým dokázať, že je schopný získať svoj titul legálne naspäť. Schmitt ešte koncom minulého týždňa odmietol rezignovať pre aféru so svojou doktorskou prácou. Na demisiu ho vyzývala opozícia a tiež niektoré médiá. „Moje svedomie je čisté. Doktorskú prácu som napísal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,” tvrdí Schmitt. Doktorát mu ešte vo štvrtok odobral senát Semmelweisovej univerzity. Schmittova dizertačná práca o ekonomických aspektoch olympijských hier bola totiž identická so skorším textom bulharského experta na šport Nikolaja Georgieva. Schmitt preto v piatok vyhlásil, že večer vystúpi v televízii. Mnohé maďarské médiá špekulovali, že oznámi svoj odchod z funkcie. Nestalo sa tak. Maďarský prezident povedal, že celú záležitosť považuje za vec cti. Rozhodol sa preto bojovať. Začne vraj pracovať na novej práci. Jej témou budú vzťahy medzi športom a ochranou prírody. Chce tak ukázať, že aj napriek veku 69 rokov je schopný získať titul.

Orbánov Schmitt

1. apríla 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Maďarský prezident Pál Schmitt nemá z vlastného pohľadu žiadny dôvod odstúpiť z funkcie. Po prvé, získal za pôsobenia vo vysokých funkciách v rôznych režimoch a skorumpovaných prostrediach takú hrošiu kožu, že ním usvedčenie z krádeže duchovného vlastníctva ani nehne. Je napríklad ťažko predstaviteľné, že by za socializmu ako šéf hlavného budapeštianskeho hotela pre západných turistov úzko nespolupracoval s maďarskou obdobou ŠtB. No a čo, nikdy mu to v ničom nebránilo. Po druhé žije Schmitt v extrémne rozdelenej spoločnosti, kde sú najmä prívrženci vlády dosť sfanatizovaní. Že je prezidentom človek, ktorý kradol, im je fuk, podstatné je, že sa jeho kritikou niekto nepriamo odvažuje kritizovať toho, kto Schmitta do funkcie dosadil. Prezidentov škandál je v ich hlave len ďalší prejav zloby proti Maďarom a ich jedinému pravému lídrovi. A do tretice o tom, či Schmitt odstúpi, alebo neodstúpi, nerozhoduje Schmitt (ten nerozhoduje vôbec o ničom), ale Viktor Orbán. Maďarský premiér a vládca zatiaľ situáciu vyhodnocuje tak, že mu bezvýhradne poslušný, (odteraz ešte poslušnejší, lebo ešte viac vydierateľný) Schmitt stojí za tú trochu škandálov navyše. Veď v krajine, kde štátostrana a vodca porušujú všetky demokratické pravidlá a prerozdeľujú ekonomiku blízkym podnikateľom, je Schmitt naozaj drobnosťou. Vo chvíli, keď Orbán zistí, že mu škandál predsa len dosť škodí, Schmitt prezidentom byť prestane. Jeho nástupca určený opäť Orbánom však nebude o nič lepší. O dnešných pomeroch v Maďarsku najlepšie vypovedá včerajšia správa, že odstupuje rektor univerzity, ktorej senát sa odvážil Schmittovi nezaslúžený titul zobrať. Formálne nezávislý šéf formálne nezávislej inštitúcie, ktorá si len splnila povinnosť, aby si zachránila česť, vraj cíti, že už nemá dôveru vlády. Lepším znamením doby bol už len rozhovor vo formálne verejnoprávnej televízii v piatok večer, v ktorom Schmitt napriek očakávaniu mnohých rezignáciu neohlásil. Len hádzal vinu na všetkých okolo a sťažoval sa na podlé odobratie titulu práve v čase, keď on vraj bojoval za maďarské záujmy v zahraničí (vykonal formálnu návštevu v Kórei). To všetko za asistencie pochlebujúceho „moderátora“, obdivujúceho prezidenta, že na takéto podlé útoky dokáže reagovať tak pokojne.

Vždy poslušný Schmitt

31. marca 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Pál Schmitt sa prezidentom nestal preto, lebo bol úspešný športovec, ovláda jazyky a vie kultivovane vystupovať na verejnosti. Premiéra Viktora Orbána zaujal inou schopnosťou: za kariéru a slušné živobytie vždy bez výhrad slúžiť akémukoľvek režimu. Aj keď Schmittov oficiálny životopis obsahuje podľa historika Krisztiána Ungváryho záhadné biele miesta, je z neho jasné, že úspešnú funkcionársku kariéru začal už za komunistického režimu. V rokoch 1976 a 1981 bol zástupcom riaditeľa známeho budapeštianskeho hotelu Astoria, ktorý bol ako obľúbený cieľ západných návštevníkov významným zdrojom informácii komunistickej tajnej služby. Ďalšie dva roky riadil najväčšie budapeštianske športové zariadenie Népstadion. Od roku 1983 zastupoval Maďarsko v Medzinárodnom olympijskom výbore. Bol jeho podpredsedom v čase najväčších korupčných káuz otriasajúcich olympijským hnutím. Zároveň doma vo funkcii na úrovni štátneho tajomníka riadil socialistický šport. Po páde komunizmu bol veľvyslancom. Snažil sa vstúpiť i do domácej politiky. V roku 1998 sa ponúkol postkomunistickým socialistom, že by za nich kandidoval na primátora Budapešti. Keď ho nechceli, v roku 2002 už neúspešne kandidoval za Orbánov konzervatívny Fidesz. O rok neskôr vstúpil do strany, stal sa jej podpredsedom a v roku 2004 jej europoslancom. Ako prezident Schmitt vynikal najmä rýchlosťou, s akou podpisoval akýkoľvek kontroverzný zákon a neochvejnou verejnou podporou Orbánovej vlády. Vďaka tomu sa stal pre premiéra naozaj nenahraditeľným a dnes mu stojí dokonca aj zato, aby Schmitta v úrade podporil i napriek dokázanému plagiátu.

Rektor, ktorého univerzita odňala Pálovi Schmittovi titul, odstúpil

1. apríla 2012 - (tasr)

Rektor budapeštianskej Semmelweisovej univerzity Tivadar Tulassay dnes po tom, čo senát univerzity vo štvrtok rozhodol o odňatí titulu doktor prezidentovi Pálovi Schmittovi, oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie. Rektor svoje rozhodnutie, súvisiace s plagiátorskou kauzou hlavy štátu, oznámil dnes popoludní na internetovej stránke univerzity. Tulassay vyjadril ľútosť nad tým, že na pôdu univerzity sa „vkradla” politika. „Univerzita tento týždeň prijala rozhodnutie, ktoré z každého hľadiska spĺňa očakávania voči inštitúcii patriacej medzi najprestížnejšie v Maďarsku a ktorá sa teší mimoriadnej úcte aj v zahraničí,” konštatoval rektor na margo odňatia Schmittovho titulu. Podľa jeho vyjadrenia Schmittova kauza spôsobila celej maďarskej akademickej obci vážnu stratu prestíže. Rozhodnutie senátu o odňatí titulu prijala táto obec s úľavou, súčasne sa však rozšírila spoločenská polemika a spolitizovanie kauzy sa posilnilo. Verdikt senátu univerzity sa dostal do krížovej paľby politických a právnych interpretácií. Tulassay sa domnieva, že stratil dôveru dozorného orgánu univerzity, preto v záujme pokoja a čo najskoršieho návratu k všedným dňom univerzity sa rozhodol odstúpiť z postu rektora a uvoľniť tak kreslo nástupcovi Ágostonovi Szélovi, ktorého zvolil senát tento štvrtok. „Vzdávam sa teraz predčasne svojho mandátu, ktorý by trval ešte tri mesiace. V pondelok o tom budem oficiálne informovať ministra ľudských zdrojov. Nové vedenie bude schopné obnoviť pokoj a dôveru vedenia rezortu,” konštatoval rektor v dokumente zverejnenom na internetovej stránke univerzity. V závere zdôraznil, že za rozhodnutím senátu z 29. marca si stále stojí, a dodal, že všetko okolo dizertačnej práce Pála Schmitta sa konalo v súlade so zákonom.

Odstúpi rektor, nie Schmitt

2. apríla 2012 - (Pravda)

Maďarský prezident odmieta odstúpiť, prekvapujúco to však spravil rektor univerzity, ktorá Pálovi Schmittovi pre odpísanú dizertačku minulý štvrtok odňala doktorský titul. Aktivisti ekologickej strany od piatka táboria v Budíne pred prezidentským palácom a žiadajú odstúpenie Pála Schmitta. Tivadar Tulassay v nedeľu vyhlásil, že po deviatich rokoch pôsobenia na čele budapeštianskej Semmelweisovej univerzity v pondelok s okamžitou platnosťou z postu odstúpi. Bol to práve profesor Tulassay, kto vo štvrtok večer oznámil, že senát univerzity sa pomerom hlasov 33 ku 4 rozhodol hlave štátu odobrať titul. „Práca nespĺňa profesionálne a etické požiadavky na získanie doktorátu,” konštatoval vtedy. Predčasný odchod z postu rektor vysvetlil „zásadnou stratou dôvery”, ktorú voči svojej osobe cíti zo strany šéfa ministerstva pre ľudské zdroje i štátnej tajomníčky pre záležitosti školstva. Tulassay potvrdil, že rozhodnutie o odobratí titulu naďalej považuje za správne a právne opodstatnené. Nechce však, aby naň doplatila univerzita. „Ak je čo i len jednopercentné riziko, že moje zotrvanie poškodí univerzitu, potom musím ísť,” citoval ho portál denníka Népszabadság. Odstupujúci rektor netajil sklamanie nad postojom ministerstva k plagiátorskej kauze prezidenta. Správu vyšetrovacej komisie vedenie rezortu vrátilo univerzite v neotvorenej obálke. „Univerzita bola pri riešení tejto záležitosti osamotená, tak ako môj prst,” citoval Tulassayho portál Index.hu. Riešenie, pre ktoré sa rozhodla, bolo podľa neho jediné správne nielen z etického, ale aj praktického hľadiska. Semmelweisova univerzita si totiž potrebovala zachovať dôveru zahraničných študentov, vďaka ktorým má ročne príjem takmer 24 miliónov eur. „Aj tak sme už zaznamenali obrovskú stratu renomé. Doktorandská rada a senát dokázali aspoň znížiť straty,” povedal Tulassay podľa Indexu. Schmitt v nedeľu tvrdo kritizoval postup svojej alma mater. Hoci už predtým oznámil, že sa Semmelweisovu univerzitu nechystá žalovať, teraz pripustil, že kauza sa ešte môže dostať pred súd. V rozhovore pre Rádio Kossuth prezident vyslovil presvedčenie, že podľa súčasných predpisov ho malého doktorského titulu mohol zbaviť iba súd. „Azda sa nájde niekto, nejaký advokát, kto pôjde po tom, na základe čoho senát Semmelweisovej univerzity vynechal Maďarskú akreditačnú komisiu. Na akom základe prevzali od ministra uzavretú obálku a neupozornili ho, že záležitosť najskôr musí preveriť akreditačná komisia?” Prezident zopakoval, že nemieni odstúpiť. „Moje svedomie je čisté,” povedal. Svojej alma mater vyčíta, že ho včas neupozornila na nedostatky v jeho práci. Vyšetrovacia komisia zistila, že Schmitt vo svojej 215-stranovej dizertačke takmer dvesto strán odpísal. „Veda prakticky korigovala samu seba. Ak sa pred dvadsiatimi rokmi veda mýlila, lebo ma neupozornila na isté nedostatky, tak senát to teraz napravil. Povedal by som, že stav zápasu medzi nami je 1:1, len mi je ľúto, že ja som tým utrpel, reč je o mojej cti,” dodal. Výzvy opozície na odstúpenie prezidenta cez víkend neutíchli. Pred prezidentským palácom demonštrovalo niekoľko stoviek ľudí, ktorí prišli podporiť aktivistov strany Politika môže byť iná. Tí sa na budínskom Hradnom vŕšku utáborili už v piatok. Demonštranti svoje výzvy adresovali nielen hlave štátu, ale najmä premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorý Schmitta predvlani poslancom Fideszu navrhol za prezidenta. Orbán však tvrdí, že osoba prezidenta je podľa ústavy nedotknuteľná, a preto len na ňom záleží, či odstúpi. Schmitt označil útoky na jeho osobu za nedôstojné a divoké. „Keď napríklad prídem na plaváreň alebo do reštaurácie, obstúpia ma, okrikujú, že prečo neodstúpim,” posťažoval sa v Rádiu Kossuth. „Pritom nemajú argumenty. Ak sa zadrapujú len do malého doktorátu, to je málo,” dodal.

V Budapešti protestovali proti prezidentovi Pálovi Schmittovi

31. marca 2012 - (tasr)

Približne tisíc demonštrantov skandovalo dnes v Budapešti heslá „Pál Schmitt, baľ sa!” a „Odstúpiť!”. Dav sprevádzaný policajtmi pochodoval od Deákovho námestia cez Alžbetin most až k budínskemu sídlu prezidenta v Sándorovom paláci. Zhromaždenie sa skončilo pred 18.00 h bez incidentov. Protestnú akciu zvolali aktivisti prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Medzi organizátormi bol aj Lőrinc Tálos - jeden zo zadržaných, ktorý v piatok večer na protest proti tomu, že Schmitt neodstúpil, so skupinou protestujúcich blokoval dopravu na Moste slobody. Polícia odviedla na policajnú stanicu celkovo piatich ľudí a pustila ich až dnes. Tálos pre TASR uviedol, že protestujú proti tomu, že Pál Schmitt je ešte stále prezidentom po tom, čo definitívne vysvitlo, že doktorský titul získal podvodom. „Titul mu už aj vzali,” zdôraznil. Zhromaždenie pri prezidentskom paláci sa skončilo po vyše hodine bez incidentov. K protestu sa pridali demonštranti, ktorí postavili v piatok stany pred palácom, ďalej politici opozičnej strany Politika môže byť iná (LMP) a niekoľko socialistov.

Polícia zadržala päť ľudí protestujúcich proti Schmittovi

31. marca 2012 - (tasr)

Budapeštianska polícia v piatok večer odviedla z Mosta slobody na policajnú stanicu piatich ľudí, ktorí spolu s ďalšími protestujúcimi požadovali odstúpenie prezidenta Pála Schmitta. K incidentu došlo po prejave hlavy štátu, ktorá v televízii oznámila, že kvôli plagiátorskej kauze neodstúpi. Ako uviedla maďarská tlačová agentúra MTI, polícia zdôvodnila zadržanie podozrením zo spáchania dopravného priestupku. Skupina, v ktorej boli najmä vysokoškoláci, sa totiž snažila blokovať prejazd áut po moste. Podobný protest sa udial aj na Reťazovom moste, polícia tam demonštrantov legitimovala. Prvého zo zadržaných, medzi ktorými boli traja aktivisti opozičnej strany Politika môže byť iná (LMP), prepustili v noci nadnes okolo 2.00 h. Pred policajnou stanicou 9. budapeštianskeho obvodu sa zhromaždilo vyše desať demonštrantov, z ktorých dvaja sa chceli dostať na policajnú stanicu a hovoriť so zadržanými, čo im však neumožnili.

Prezident Schmitt neodstúpi, obvinenie z plagiátorstva odmieta

30. marca 2012 - (tasr)

Maďarský prezident Pál Schmitt, ktorému vo štvrtok odňala univerzita titul kvôli plagiátorstvu, dnes večer v maďarskej verejnoprávnej televízii vyhlásil, že neodstúpi zo svojej funkcie. „Trvám na svojej pravde, dizertačnú prácu som urobil poctivo,” tvrdil Schmitt. Dodal, že sa nebude súdiť, ale bude argumentovať. Vyjadril ďalej radosť z toho, že v Maďarsku sa neuplatňuje dvojaký meter a že zákony platia pre každého rovnako. Zdôraznil, že svedomie má čisté a prácu písal podľa svojich najlepších schopností. Ako poznamenal, nie je súvislosť medzi jeho dizertačnou prácou a prezidentskou funkciou. Prezident kritizoval, že senát Semmelweisovej univerzity prijal verdikt o odňatí titulu, ktorý získal pred 20 rokmi, bez toho, že by dostal možnosť obhájiť sa. Poznamenal, že v tom čase reprezentoval Maďarsko na dôležitom summite o jadrovej bezpečnosti v Južnej Kórei a nechápe, prečo nemohol senát počkať na jeho vyjadrenie. „Nebudem sa s nimi hádať, nech mi zoberú titul,” povedal Schmitt. Ako správny športovec sa nevzdáva a vo veku 70 rokov sa pustí do obhájenia titulu PhD. v téme, v ktorej sa cíti doma - šport a ochrana životného prostredia. Pripomenul, že 29 rokov je činný v Medzinárodnom olympijskom výbore a túto oblasť dobre ovláda. Schmitt konštatoval, že prezident sa nesúdi. „Nebudem sa súdiť, ale použijem argumenty na obhájenie svojej pravdy,” dodal maďarský prezident.

MSZP je zhrozená, že Schmitt sa namiesto demisie trápne vyhováral

Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) je zhrozená, že prezident Pál Schmitt sa dnes neodvážil urobiť z morálneho hľadiska jediné prijateľné rozhodnutie a neodstúpil. Podľa maďarského servera hvg.hu socialisti vyhlásili, že teraz je vecou a zodpovednosťou premiéra Viktora Orbána, aby Schmitta odstránil z prezidentského kresla, pretože on ho tam dosadil. „Od Viktora Orbána očakávame, že okamžite odvolá Pála Schmitta,” píše sa vo vyhlásení MSZP. „Podľa ústavy je osoba prezidenta nedotknuteľná. Je záujmom krajiny, aby prezident bol nedotknuteľný, preto v záujme krajiny si ctím toto pravidlo,” konštatoval dnes ráno Orbán. V reakcii na otázku, či teda rozhodnutie o odstúpení je na Schmittovi, premiér zdôraznil, že jednoznačne platí, že nikto iný nemôže rozhodnúť o jeho osude.

Osoba prezidenta je nedotknuteľná, reaguje Viktor Orbán

30. marca 2012 - (tasr)

Osoba prezidenta je podľa ústavy nedotknuteľná. Táto nedotknuteľnosť hlavy štátu je v záujme krajiny, reagoval dnes maďarský premiér Viktor Orbán na skutočnosť, že senát Semmelweisovej univerzity odňal vo štvrtok doktorský titul prezidenta Pála Schmitta. V rannej relácii maďarského verejnoprávneho rozhlasu Orbán povedal, že spolupracuje už so štvrtým prezidentom republiky, teda so všetkými doterajšími po zmene režimu. Ako dodal, svoju prácu vždy vnímal ako službu prezidentom. „Podľa ústavy je osoba prezidenta nedotknuteľná. Je v záujme krajiny, aby prezident bol nedotknuteľný, preto v záujme krajiny si ctím toto pravidlo,“ konštatoval premiér. V reakcii na otázku, či teda rozhodnutie je na Schmittovi, ktorého plagiátorstvo v prípade dizertačnej práce sa potvrdilo, Orbán zdôraznil, že jednoznačne platí, že nikto iný nemôže rozhodnúť o jeho osude. Skupinka demonštrantov opozičnej strany Politika môže byť iná (LMP) dnes v Budapešti postavila niekoľko stanov pri Sándorovom paláci, v ktorom sídli hlava štátu. Požadujú, aby prezident Pál Schmitt po štvrtkovom odňatí jeho titulu odstúpil z funkcie. Podľa maďarského spravodajského servera hir24.hu protestujúci držali transparenty s heslami „Orbán, odnes si priateľa!“, „Si hanbou krajiny a Orbána!“ či „Ak zostaneš, tak zostaneme aj my!“. Poslanec LMP Dávid Dorosz potvrdil, že demonštranti zostanú dovtedy, kým Schmitt neodstúpi z funkcie. Pred palácom čaká na vývoj udalostí aj skupina novinárov. Prezident zrušil svoj celý dnešný plánovaný program. Očakáva sa jeho reakcia na odňatie doktorského titulu.

Schmitt prišiel o titul

30. marca 2012 - (Adriana Zsigová - Sme)

Maďarský prezident Pál Schmitt prišiel o doktorský titul. Rozhodol o tom Senát Semmelweisovej univerzity v Budapešti, hoci jej komisia v utorok rozhodla, že jeho dizertačná práca nie je plagiátom, aj keď má formálne nedostatky. Odobratie titulu odporúčala doktorská rada v pomere hlasov 33 za ku štyrom proti. Týždenník HVG v januári informoval, že dielo je len prekladom rovnomennej práce bulharského historika športu Nikolaja Georgieva z francúzštiny do maďarčiny. Schmitt, ktorý bol vtedy predsedom Maďarského olympijského výboru, mal odpisovať aj od nemeckého profesora a z brožúry Medzinárodného olympijského výboru. Iba dve strany z 215-stranovej práce mali byť pôvodné. Komisia napísala, že chybu spravila škola, ktorá ho na nedostatky mala upozorniť skôr. Podľa The Economist by v inej krajine prezident odstúpil. Schmitt v úrade zatiaľ zostáva. „To, či prezident rezignuje, a kedy, sa musí rozhodnúť medzi ním a premiérom,” povedal pre denník Népszabadság zdroj z prostredia vlády. Rozhodnutie vyvolalo búrlivé reakcie verejnosti. Opozičná strana Politika môže byť iná (LMP) hneď zvolala demonštráciu. Schmitt má najnižšiu popularitu od nástupu do úradu v auguste 2010.

Zrozumiteľná smiešnosť

30. marca 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Vedecká rada budapeštianskej lekárskej univerzity včera pomerom hlasov šestnásť ku dvom navrhla odobratie doktorátu prezidentovi republiky Pálovi Schmittovi. Zmietla tak zo stola záver vyšetrovacej komisie zriadenej vedením univerzity, ktorá dospela k názoru, že Schmittova doktorská práca z roku 1992 formálne spĺňa požiadavky vtedajšej praxe školy. K prekvapivému konštatovaniu sa komisia dopracovala potom, čo sama zdokumentovala, že veľká časť Schmittovej práce je doslovným prekladom diel iných autorov a prakticky celý zvyšok okrem Schmittovho podpisu je prevzatím ich textov s menšími vynechávkami. Sem-tam doplnenými ojedinelými vetami a zopár aktualizačnými údajmi. Vedecká rada vlastne nemala na výber. Ak by totiž odobrila tvrdenie komisie, že Schmittova práca zodpovedá vtedajšej praxi školy, povedala by, že zdrapom papiera sú všetky diplomy z vtedajšej vysokej školy športu a telesnej výchovy (dnes súčasti lekárskej univerzity). Či dokonca z akejkoľvek inej maďarskej vysokej školy. A že by doktorát podľa vtedajšej praxe bez problémov získal aj hojdací koník. Schmittov plagiát, jeho neochota priznať sa a neskutočne trápny pokus zachrániť ho zjavne zmanipulovaným prešetrením, sú zaujímavé nielen preto, lebo vyvolali nebývalé oživenie a protesty maďarskej vedeckej obce. Prebudil sa v nej pud sebazáchovy, keď pochopila, že tu už ide o jej dôveryhodnosť ako celku. Schmitta včera vyzval odstúpiť dokonca aj národno-kresťanský Batthyányiho krúžok profesorov, ktorý sa doteraz išiel pretrhnúť, aby podporil akýkoľvek krok vládnej strany Fidesz. Kauza ukazuje aj to, že každá autoritárska politika skôr či neskôr zákonite dospeje do fázy absurdity, keď sa jej smiešnosť stane zjavnou pre každého. Väčšina ľudí nechápe, v čom je nedemokratický a nebezpečný Orbánov zákon o centrálnej banke či jeho mediálny zákon. Sprievodné hlášky typu, že centrálna banka musí chrániť národné záujmy navyše dobre znejú a úspešne zakrývajú zákernosť budovania neobmedzenej moci. Ale tomu, že prezident vybraný osobne Orbánom a slúžiaci mu za to sťa verný lokaj jednoducho kradol a že sa ho teraz snažia zachrániť komickým vysvetľovaním, že kradnúť je normálne, už rozumie každý. A to je pre Orbána oveľa nebezpečnejšie, než nejaké hrozby Európskej komisie.

Príde maďarský prezident po titule o post?

30. marca 2012 - (Ivan Drábek - Pravda)

Rezignačné vyhlásenie nebude mať od koho odpísať. Ak sa Pál Schmitt rozhodne zložiť funkciu, bude prvým demokraticky zvoleným prezidentom Maďarska, ktorý predčasne odstúpi. Rezignačné vyhlásenie nebude mať od koho odpísať. Ak sa Pál Schmitt rozhodne zložiť funkciu, bude prvým demokraticky zvoleným prezidentom Maďarska, ktorý predčasne odstúpi. Osudnou sa mu stala jeho dizertačka spred dvadsiatich rokov, o ktorej vysvitlo, že je to plagiát. Z 215 strán svojej doktorskej práce Schmitt odpísal doslova či len s malými úpravami prinajmenšom 197, zistila vyšetrovacia komisia. Tá vinu za pochybenie pripísala Schmittovym školiteľom a oponentom, ktorí ho vraj neupozornili na nedostatky pri uvádzaní zdrojov. Odobratie titulu preto ani nenavrhla. Prezidentovej alma mater však k nemu nebola také zhovievavá. Doktorandská rada navrhla senátu budapeštianskej Semmelweissovej univerzity, aby Schmittovi titul odobrala. Včera večer sa to stalo. Senát s jasným pomerom hlasov 33: 4 maďarského prezidenta doktorského titulu zbavil. „Práca nevyhovuje odborným ani etickým kritériám,” zdôvodnil rozhodnutie podľa portálu denníka Népszabadság rektor univerzity Tivaradar Tulassay. Študenti, ktorí na rektoráte čakali, ako dopadne zasadanie senátu, rozhodnutie privítali s ováciami. Jeden z nich nadšene mával transparentom s výsmešným nápisom PhDr = (Ctrl+C) + (Ctrl+V). Vyvrcholenie škandálu, ktorý pred dvoma mesiacmi rozpútal šokujúcim odhalením týždenník HVG, Schmitta zastihol v Južnej Kórei, odkiaľ sa vrátil až v noci na dnes. „Najelegantnejšie by bolo, keby sa po návrate na to vyspal a hneď odstúpil,” povedal pre Pravdu politický analytik Zoltán Kiszelly, ktorý si nevie predstaviť, že by sa po zahanbujúcom odobratí titulu prezident mohol udržať v úrade. „Bude musieť ísť,” predpovedá. „Podozrenie z plagiátorstva sa potvrdilo, nie je to jeho práca, použil cudzie myšlienky, od vypuknutia škandálu sa zaplietol do protirečivých vyhlásení, tvrdil nepravdy. Pre vládu sa stal príliš ťažkým bremenom,” dodal Kiszelly, ktorý predpokladá, že Schmitt by mohol rezignovať už tento týždeň, alebo najneskôr na budúci. Schmitt ešte v stredu tvrdil, že o odstúpení neuvažuje. „Ani na okamih mi nenapadlo, že by som rezignoval,” povedal v Soule pre Maďarskú televíziu. „Nie za to ma zvolili prezidentom republiky, akú prácu som pred dvadsiatimi rokmi napísal na malý doktorát, ale pravdepodobne pre iné moje kvality,” povedal. Závery vyšetrovacej komisie Schmitt pochopil tak, že práca formálne vyhovovala dobovým požiadavkám. „Teraz, keď dáme bodku za prípadom, môžem povedať len to, že svoju prácu budem vykonávať s nemennou pokorou a usilovnosťou,” dodal. Bodku za prípadom však 69 - ročný Schmitt dal zjavne predčasne. Denník Magyar Nemzet, ktorý má povesť hlásnej trúby vlády Viktora Orbána, včera v redakčnom článku prezidenta vyzval, aby odstúpil. Rovnako na neho apelovala aj skupina konzervatívnych profesorov známych svojimi väzbami na vládny Fidesz. Viaceré maďarské médiá to interpretovali ako „povolenie na odstrel”. Na odchod dôrazne vyzývajú prezidenta všetky opozičné parlamentné strany. Socialisti v parlamente podali návrh uznesenia, v ktorom sa konštatuje, že najvyšší ústavný predstaviteľ prestal byť hoden zastávať svoj post a vyzýva ho, aby odstúpil. „Krajina nemôže mať prezidenta, ktorý nielenže nie je vzorom pre ľudí, ale na svoj národ prináša hanbu,” citoval šéfa socialistov Attilu Mesterházyho portál týždenníka HVG. Hoci Schmitta na post hlavy štátu v lete 2010 presadil sám Orbán, teraz už od neho bude musieť dať ruky preč, predpovedá Kiszelly: „Orbán si ho vybral, ako protiklad k predchádzajúcim profesorom práva, ktorí v prezidentskom paláci žili ako v slonovinovej veži. Za hlavu štátu chcel mať milého a žoviálneho,strýčka národa´, o ktorom by ľudia mohli povedať, že je,jedným z nás´. Schmitt však tým, že sa zaplietol do plagiátorského škandálu, prestal byť,jedným z nás´. Premrhal morálny kapitál a pre vládu sa stal záťažou.” Analytik pripúšťa, že odchod Schmitta bude pre Orbána znamenať stratu prestíže. Na druhej strane je to však pre neho aj príležitosť zaistiť si na dlhšie obdobie lojálnu hlavu štátu. „Nový prezident, ktorého zvolí Fideszom ovládaný parlament, bude v úrade až do polovice roku 2017, čiže o dva roky dlhšie, ako by tam bol Schmitt,” pripomína Kiszelly. Podľa neho by Fideszu na poste hlavy štátu teraz mohol viac prospieť vyštudovaný právnik ako bývalý šermiarsky olympionik a športový diplomat. „Schmitt všetky zákony bez výhrad podpísal, ani jeden nevrátil parlamentu, ani neposlal na preskúmanie ústavnému súdu. Fideszu by však bol užitočnejší prezident, schopný dohliadať na to, aby prijaté zákony boli v súlade s európskymi normami. Maďarsko by sa tak mohlo vyhnúť medzinárodnej kritike a prestalo by byť fackovacím panákom Európskej únie,” nazdáva sa. V Maďarsku sa už špekuluje aj o možnom nástupcovi Schmitta. Podľa Kiszellyho by ním mohol byť László Kövér, jeden z „otcov zakladateľov” Fideszu, ktorý už v roku 2010 upozorňoval na riziká spojené s minulosťou Schmitta, vysokého funkcionára v telovýchovnej organizácii v časoch komunistického režimu. Kövér, ktorý po Schmittovi zdedil post šéfa parlamentu, vtedy za hlavu štátu presadzoval europoslanca Jánosa Ádera, ďalšieho zo zakladateľov Fideszu, ktorý je tvorcom maďarskej justičnej reformy. „Najviac sa však v médiách ako možný nástupca Schmitta spomína šéf diplomacie János Martonyi, ktorý má kredit doma i vo svete,” dodáva Kiszelly.

Maďarský prezident prišiel pre plagiátorstvo o doktorský titul

29. marca 2012 - (čtk)

Maďarský prezident Pál Schmitt prišiel pre plagiátorstvo o doktorský titul, informovala agentúra MTI. Odobral mu ho senát jeho domovskej Semmelweisovej univerzity po odporúčaní expertnej komisie vysokej školy. Vedecký panel univerzity v utorok oznámil, že Schmitt značnú časť svojej doktorskej práce opísal. Schmitt sa kvôli škandálu dostal v Maďarsku pod značný tlak, po jeho odstúpení volá opozícia aj niektoré médiá. Tvrdia, že incident ho už morálne zbavil funkcie hlavy štátu. Schmitt doteraz tvrdil, že odísť nemieni a že nič zlého nevykonal. Ak by písal svoju prácu znovu, postupoval by vraj rovnakým spôsobom. V utorok komisia vo svojom posudku výslovne nespomenula, že by práca bola plagiát. Teraz ale 22-členná expertná rada Semmelweisovej univerzity odporučila titul odobrať. Za hlasovalo šestnásť z osemnástich prítomných hodnostárov. Schmitt získal doktorský titul v roku 1992 za prácu o ekonomických aspektoch olympijských hier. Podľa komisie sa 180 z 250 strán zakladá na textovo identických prekladoch. Týždenník HGV už v januári uviedol, že Schmittova dizertácia je identická so skorším textom bulharského športového vedca Nikolaja Georgieva. Schmitt, ktorý vyštudoval ekonómiu a telesnú výchovu, obvinenia z plagiátorstva odmietol.

Schmitt sa o odňatí titulu dozvedel na letisku vo Frankfurte

29. marca 2012 - (tasr)

Akademický senát Semmelweisovej univerzity v Budapešti rozhodol dnes o odňatí titulu doktor prezidentovi Pálovi Schmittovi. Informoval o tom maďarský spravodajský server hvg.hu. Za odňatie hlasovalo 33 členov akademického senátu a štyria boli proti. Na schôdzke bola prítomná aj štátna tajomníčka zodpovedná za školstvo Rózsa Hoffmanová. Rektor univerzity Tivadar Tulassay po trojhodinovej schôdzke senátu pred novinármi uviedol, že senát prijal správu vyšetrovacej komisie a zistil, že dizertačná práca niekdajšieho uchádzača sa zakladá na rozsiahlom preklade, a teda nesplnila odborné a etické podmienky pre prácu založenú na vedeckej báze. Senát vzhľadom na uvedené skutočnosti Pálovi Schmittovi odoberie titul doktor. Podľa slov rektora senát sa riadi Vedecko-etickým kódexom Maďarskej akadémie vied, ktorý požaduje popri dodržaní právnych noriem vysoko kvalitnú, samostatnú vedeckú prácu. „Senát v tomto duchu odsudzuje porušenie noriem a postihuje ich,” zdôraznil rektor. Tulassay pripomenul, že špeciálna vyšetrovacia komisia univerzity pracovala na prípade dva mesiace, pretože bolo pre ňu problémom získať originálne zdroje k Schmittovej dizertačnej práci. Verdikt komisie zaslali príslušnému ministrovi národných zdrojov Miklósovi Réthelyimu, ktorý však správu vrátil univerzite s tým, že nie je v tejto záležitosti kompetentný rozhodnúť. Napokon bola univerzita nútená rozhodnúť v rámcoch vlastných noriem. Odňatie doktorského titulu navrhla dnes Doktorandská rada Semmelweisovej univerzity v Budapešti na mimoriadnej schôdzi na základe zistení o plagiátorstve Schmittovej dizertačnej práce. Maďarský týždenník Heti Világgazdaság v januári oznámil, že veľká časť dizertačnej práce prezidenta Schmitta je totožná so štúdiou bulharského športového historika. Podľa periodika takmer 180 strán Schmittovej práce je doslovným prekladom a prevzatím štúdie historika Nikolaja Georgijeva, ktorý svoje dielo napísal vo francúzštine. Schmitt, ktorý bol v období rokov 1990-2010 predsedom Maďarského olympijského výboru (MOV), svoju doktorskú prácu pod titulkom Analýza programu olympijských hier novodobých dejín predložil v roku 1992 a získal za ňu najvyššie hodnotenie.

LMP chce iniciovať procedúru, ktorá by viedla k zosadeniu prezidenta

Opozičná strana Politika môže byť iná (LMP) mieni na parlamentnej pôde neodkladne iniciovať procedúru, ktorá by viedla k zosadeniu hlavy štátu, prezidenta Pála Schmitta. Na tlačovej konferencii v Budapešti to dnes podľa agentúry MTI oznámili jej predstavitelia András Schiffer a Gergely Karácsony. V zdôvodnení poukázali na fakt, že prezidenta možno zbaviť úradu, ak počas vykonávania funkcie zámerne porušil zákon. Schmitt sa podľa ich výkladu toho dopustil skutočnosťou, že vo viacerých rozhovoroch trval na tom, že dizertačná práca, ktorú predložil, je jeho vlastným dielom, čím porušil autorský zákon. Doktorandská rada Semmelweissovej univerzity v Budapešti dnes práve v súvislosti s podozreniami z plagiátorstva v tejto práci po svojej mimoriadnej schôdzi oznámila, že navrhuje senátu univerzity odňatie doktorského titulu prezidentovi Pálovi Schmittovi. Podľa platnej maďarskej legislatívy môže takúto procedúru iniciovať pätina poslancov. Zákonodarný zbor potom rozhodne, či záležitosť predloží ústavnému súdu, v ktorého kompetencii je prípadné zosadenie prezidenta, pripomenul dnes András Schiffer. Podľa jeho názoru nesie politickú zodpovednosť za vzniknutú nedôstojnú situáciu premiér Viktor Orbán, ktorý „najskôr urobil bábkové divadlo z vlastnej strany a potom z maďarskej demokracie”. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) skôr oznámila, že predloží parlamentu návrh dvojbodového uznesenia, v ktorom sa konštatuje, že maďarský najvyšší ústavný činiteľ sa stal nedôstojným na vykonávanie svojej funkcie a požaduje, aby Schmitt odstúpil z funkcie prezidenta.

O/d/písaný...

Nie je ľahké uvažovať o jasnom porušení noriem výlučne zo straníckeho hľadiska. V súvislosti s už dokázaným plagiátorstvom Pála Schmitta - rovnako, ako to bolo v prípade skorších korupčných škandálov, alebo Gyurcsányovho öszödského prejavu - je namieste vysloviť závery.

Jobbik: Skompromitovaného prezidenta neodstráni Fidesz, ale hnev ľudu

Z postu prezidenta neodstráni Pála Schmitta Maďarský občiansky zväz-Fidesz, ale hnev ľudu. Vyhlásila to dnes v Budapešti hovorkyňa opozičnej ultrapravicovej strany Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik Dóra Dúróová, podľa ktorej Fidesz bude chcieť dosadiť do prezidentského kresla zrejme terajšieho šéfa diplomacie Jánosa Martonyiho. Vedenie Jobbiku získalo informácie, podľa ktorých by chcel Fidesz vidieť vo funkcii hlavy štátu ministra zahraničných vecí Martonyiho. „Tým by však Fidesz klesol po Schmittovi ešte hlbšie, pretože Martonyi má nevyjasnenú štátostranícku minulosť. Kým sa s touto záležitosťou nevyrovná, zatiaľ nie je vhodný ani ako kandidát,” citovala Dúróovú maďarská tlačová agentúra MTI. Podľa Jobbiku je vážnym problémom už skutočnosť, že vládne strany nechalo tak dlho Schmittovu kauzu nevyriešenú, pretože tým utrpela dôstojnosť funkcie hlavy štátu aj reputácia Maďarska. Maďarský denník Népszabadság napísal, že podľa informácií z kruhov vládnucich strán nástupcom Schmitta by mohol byť bývalý šéf Maďarskej akadémie vied Szilveszter E. Vizi.

Približne 300 Maďarov požadovalo odstúpenie Schmitta pre plagiátorstvo

27. marca 2012 - (tasr)

Skupina približne 300 ľudí požadovala dnes na budapeštianskom Kossuthovom námestí odstúpenie prezidenta Pála Schmitta. Univerzitná vyšetrovacia komisia totiž dnes zverejnila správu, podľa ktorej Schmitt pri písaní svojej dizertačnej práce v roku 1992 použil nezvyčajne rozsiahle pasáže z iných prác, ale formálne jeho dielo vyhovovalo požiadavkám vtedajšej Univerzity telesnej výchovy. Ako uviedol maďarský server hvg.hu, flashmobu - bleskovej improvizovanej akcie, ktorú zorganizovala prostredníctvom sociálnej siete Facebook opozičná strana Politika môže byť iná (LMP) a trvala pol hodinu, sa zúčastnili najmä mladí ľudia s vysokoškolským diplomom. Účastníci zdôrazňovali, že na získanie diplomu vynaložili obrovské úsilie a podľa nich by Schmitt mal odstúpiť z funkcie hlavy štátu. Podľa servera na podujatie dozeralo iba niekoľko policajtov. V reakcii na správu vyšetrovacej komisie sa ozvali aj ďalšie opozičné strany, ktoré vnímajú dokument komisie ako potvrdenie plagiátorstva a tiež trvajú na odchode Schmitta z postu prezidenta. Vládnuce strany považujú zverejnením správy záležitosť za uzatvorenú.

Maďarskému prezidentovi titul nezoberú, i keď práca má nedostatky

Dizertačná práca maďarského prezidenta Pála Schmitta má síce nedostatky, ale formálne vyhovuje požiadavkám praxe niekdajšej Univerzity telesnej výchovy. Uvádza sa to v dnes zverejnenej oficiálnej správe odbornej komisie, ktorej úlohou bolo objasniť podozrenie z plagiátorstva. Komisia Fakulty telesnej výchovy a športu Semmelweissovej univerzity v Budapešti zverejnila správu na svojej internetovej stránke o deň skôr, než bol stanovený termín. Podľa správy text Schmittovej práce obsahuje nezvyčajne rozsiahle pasáže diel iných autorov. Táto skutočnosť mala byť odhalená v priebehu jej hodnotenia, čo je odbornou chybou vtedajšej Univerzity telesnej výchovy. „Autor dizertačnej práce si takto mohol myslieť, že spĺňa požiadavky,” tvrdí komisia. Z výsledkov vyšetrovania okrem iného vyplýva, že Schmitt sa v dizertačnej práci neodvolal na použité zdroje, nepoužil úvodzovky a nevyjadril ani vďaku, čo je zvyčajné v prípadoch, ak pri písaní dizertačnej práce pomohli vedci, prípadne ak s nejakými vedcami na danej téme autor spolupracoval. Päťčlennú komisiu zriadil 23. januára dekan Fakulty telesnej výchovy a športu Semmelweissovej univerzity v Budapešti Miklós Tóth. Maďarský týždenník Heti Világgazdaság na svojej internetovej stránke začiatkom roka informoval, že takmer 180 strán Schmittovej dizertačnej práce je doslovným prekladom a prevzatím štúdie bulharského športového historika Nikolaja Georgieva, napísanej vo francúzštine. Pál Schmitt, ktorý bol v rokoch 1990-2010 predsedom Maďarského olympijského výboru (MOV), svoju doktorskú prácu s názvom „Analýza programu olympijských hier novodobých dejín” predložil v roku 1992 a získal za ňu najvyššie hodnotenie. Jeho argumentáciu, že spolupracoval s Georgievom, s ktorým ho spájalo úzke priateľstvo, spochybnila pre maďarské médiá Georgievova dcéra.

Kvôli nútenému zníženiu cien výrobcovia nedodávajú niektoré lieky

26. marca 2012 - (tasr)

Farmaceutické firmy od začiatku tohto roka prestali dodávať do Maďarska niektoré druhy liekov. Medzi nimi sú nielen výživové doplnky, ale napríklad aj prípravky na liečenie ochorení prostaty, či lieky na reguláciu cukru v krvi, uviedol dnes maďarský denník Világgazdaság. Dôvodom týchto krokov je, že vláda prinútila výrobcov znížiť ceny liekov, čím v tomto roku klesnú výdavky zdravotnej poisťovne na lieky. Podľa Világgazdaságu po nútenom znížení cien je možné síce dostať napríklad lacné lieky na zníženie cholesterolu, ich ceny sú však natoľko nízke, že pre niektorých výrobcov bude predaj ich produktov na maďarskom trhu stratový. Tajomníčka Celoštátneho združenia výrobcov liekov v Maďarsku Lívia Ilkuová pre denník uviedla, že nemožno vylúčiť, že viaceré farmaceutické spoločnosti prestanú dodávať svoje ďalšie produkty na maďarský trh. Nové pravidlá tvorby cien liekov v Maďarsku začali platiť od 1. októbra. Zmeny sa dotkli 2220 druhov farmaceutických výrobkov. V novom systéme, ktorý aplikovali po prvýkrát, poisťovňa rôznymi podpornými technikami prinútila farmaceutické spoločnosti, aby sami navrhli zníženie cien prípravkov spôsobom, pri ktorom nemohli spoznať ponuky iných výrobcov.

Neúprimná ľútosť

24. marca 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Okrúhle výročie prvého transportu židovských občanov zo Slovenska do koncentračného tábora prinieslo niekoľko zaujímavých vyjadrení ľútosti nad touto tragédiou aj od inštitúcií, ako sú Matica slovenská či Konferencia biskupov Slovenska. Na prvý pohľad by mohlo ísť o výrazný posun v slovenskom vyrovnávaní sa s temnými stránkami vlastnej minulosti. Žiaľ, len na prvý pohľad, dôveryhodnosť týchto vyjadrení totiž nie je príliš vysoká. Ospravedlnenie predsedu Matice Mariána Tkáča za slovenský holokaust „v mene všetkých vinných i nevinných matičiarov i nematičiarov”, bude vyznievať veľmi pokrytecky, kým bude vydavateľstvo Tkáčom vedenej „najstaršej kultúrnej a vlasteneckej ustanovizne” vydávať pamäti funkcionárov slovenského štátu a za slovenského štátu už jednoznačne fašistickej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ťažko veriť v úprimnosť ospravedlnenia, ak si bude Matica aj naďalej pestovať svoj súkromný, po vedeckej stránke prinajmenšom pochybný historický ústav, ktorého poprednou náplňou činnosti je aj oslavovanie a ospravedlňovanie popredných postáv slovenského fašizmu či podpora pre zriaďovanie ich pomníkov. Vyhlásenie katolíckych biskupov by vyznelo dôveryhodnejšie, ak by sa viac než obetiam nevenovalo sebaospravedlňovaniu a vysvetľovaniu, o čo Židia na Slovensku stále ešte dopadli lepšie než inde. A keby vyhlásenie cirkevní hodnostári namiesto útoku na sekularizmus a jeho označenie za jediného vinníka totalitarizmu a nepriamo aj holokaustu venovali radšej sebakritike. Tvrdenie, že Svätá stolica sa „rázne postavila proti rasovému zákonodarstvu i deportáciám” je viac než odvážne a zaváňa skôr prekrúcaním historických faktov. Ak už naši biskupi vydajú nejaké vyhlásenie, mohli by sa v ňom napríklad zamyslieť aj nad historickým podielom cirkvi na šírení antisemitizmu a vražednej intolerancie, ako to už viackrát dokázali urobiť ich kolegovia v civilizovanejších častiach Európy. Nuž čo, na Slovensku zatiaľ musíme byť vďační aj za toto málo a dúfať, že to postupom času bude už len lepšie. Priestoru na ďalší vývoj tu je naozaj habadej.

Stanislav Bajaník dostal výpoveď z Matice slovenskej

30. marca 2012 - (sita)

Dlhoročný člen vedenia Matice slovenskej Stanislav Bajaník dostal k 31. marcu tohto roka výpoveď. Potvrdil to Bajaník a uviedol, že výpoveď z postu vedeckého pracovníka Krajanského múzea Matice slovenskej (MS) dostal od správcu MS Jána Eštoka z dôvodov nadbytočnosti a šetrenia. Podľa Bajaníka sa tak stalo na pokyn predsedu MS Mariána Tkáča. Bajaník tvrdí, že výpoveď nespĺňa všetky zákonné náležitosti. Odvolal sa voči nej a čaká na vyjadrenie správcu a predsedu Matice. Stanislav Bajaník pracoval v Matici slovenskej od marca 1991 a zastával v nej množstvo postov. Okrem iného bol prvým a druhým podpredsedom Matice slovenskej, tajomníkom, 18 rokov bol tiež hovorcom MS, vo vedení Rady Slovákov žijúcich v zahraničí, či šéfredaktorom magazínu Slovensko.

Stanovisko Matice slovenskej k výpovedi PhDr. Stanislava Bajaníka

2. apríla 2012 - (Imrich Sedlák - matica.sk)

PhDr. Stanislav Bajaník bol na základe pracovnej zmluvy zamestnaný ako vedúci odborný referent na Sekretariáte predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave, a teda nemohol dostať výpoveď ako vedecký pracovník Krajanského múzea, pretože v organizačnej štruktúre Matice slovenskej nebol na toto miesto zaradený. Matica slovenská v rámci svojich organizačných zmien prijala Rozhodnutie predsedu Matice slovenskej, ktorým bolo toto pracovné miesto v útvare Sekretariátu predsedu a správcu zrušené. PhDr. Stanislavovi Bajaníkovi boli ponúknuté adekvátne pracovné miesta v rámci Matice slovenskej, ktoré neprijal.

Nejde o vicepremiéra

31. marca 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Predseda poslaneckého klubu Mosta László Solymos má pravdu, že „menšinová problematika sa nedá zúžiť do kultúry alebo do školstva, lebo je to komplexnejší problém”. Naozaj by si zaslúžila samostatný úrad, nielen nejaký pododbor na ministerstve kultúry, školstva či zahraničia, kam by mohla byť doterajšia agenda vicepremiéra pre ľudské práva a národnostné menšiny presunutá. Zrušenie postu vicepremiéra však samo osebe problém nie je. Pál Csáky sa v ňom venoval len sebapropagácii a odhaľovaniu pomníkov, Dušan Čaplovič bol ako vicepremiér európskym unikátom, keď namiesto rozširovania bojoval za obmedzenie práv najväčšej národnostnej menšiny v krajine a Rudolf Chmel väčšinu mandátu predriemal. Žiadny z nich neurobil nič, čo by dokazovalo potrebnosť samostatnej funkcie vicepremiéra. Podstatný však nie je úrad, ale agenda a ľudia, čo ju dokážu riešiť. V tom za Chmela aj bez jeho zvláštneho prispenia nastal pokrok. Aj keď bola veľká časť úradu stále len na okrasu, našlo sa tam už aj zopár odborníkov ochotných pracovať a vďaka nim napríklad vznikol zákon o jazyku menšín. Nový Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny je zatiaľ asi najreprezentatívnejším orgánom, aký kedy menšiny na Slovensku zastupoval. Prísť o týchto ľudí a tieto štruktúry by bolo výrazným krokom späť a zjavným porušením status quo v menšinovej oblasti, ktoré Fico opäť sľúbil zachovať. A k tomu určite dôjde, keď menšiny skončia u Mareka Maďariča, ktorý namiesto Smeru mentálne patrí skôr do SNS, u len o chlp lepšieho Čaploviča alebo u ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, ktorý vo vláde opäť nebude preto, aby mal samostatný názor, alebo o čomkoľvek rozhodoval.

Žiadajú zachovanie úradu Chmela

23. marca 2012 - (sita / Új Szó)

Niekoľko občianskych organizácií upozorňuje, že by zrušenie postu podpredsedu vlády pre menšiny a ľudské práva bolo chybou. Podľa odborníkov ani doma a ani v zahraniční sa nepotešia ak Smer post zruší. Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Filantropické centrum a ďalšie neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú témou ľudských práv, sa s verejným vyhlásením obrátili na budúceho predsedu vlády Roberta Fica v záujme toho, aby v nasledujúcom vládnom cykle nebol post podpredsedu vlády pre menšiny zrušený, rovnako ako aj Rada vlády pre menšiny, ľudské práva a rovnosť pohlaví. V priebehu minulého týždňa sa totiž objavili také novinové informácie, že v nasledujúcej vláde Smeru takýto post nebude. Tragické kapitoly histórie dodnes dokazujú, že v čase hospodárskej krízy si menšinové a ľudské práva zasluhujú zvýšenú pozornosť, domnieva sa Adriana Mesochoritisová, jedna z členiek spomínanej rady vlády. „Nemôžu sa na vedľajšiu koľaj dostať také rezorty, ktorých váha je z hospodárskeho hľadiska menšia,” zdôraznila. Ak Smer spomínaný post zruší, bude to výrazný krok späť, domnieva sa politológ Grigorij Mesežnikov. „Veľmi dobre to dokazuje, aký má vzťah k menšinovým a ľudským právam,” uviedol pre náš denník analytik a dodal, že doma aj v zahraničí kvôli tomu môže vláda počítať s negatívnym ohlasom. Smer zatiaľ nedementuje, ale ani nepotvrdzuje správy o zrušení postu podpredsedu vlády pre menšiny. Definitívny zoznam členov vlády bude známy v pondelok.

Kto tu zodpovedá za menšiny?

23. marca 2012 - (sita / Új Szó)

Niekoľko domácich občianskych organizácií vo verejnom vyhlásení žiada budúceho predsedu vlády Roberta Fica zachovať post podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny. Úroveň demokracie neukazujú novovybudované diaľnice a vežiaky, upozorňujú autori výzvy. „Skrýva sa za stavom našej spoločnosti, skutočným dodržiavaním ľudských práv, zamrežovanými oknami rómskych škôl a za stenami domovov, v ktorých sú ženy nútené každodenne znášať násilie,” konštatovala riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Jarmila Lajčáková. Šíria sa aj také správy, že otázky týkajúce sa menšín v novej vláde prevezme ministerstvo kultúry. Tým by Smer komplikoval vzťah vlády a domácich menšín, tvrdí Grigorij Mesežnikov. „Zbytočne by si sťažili svoju prácu nehovoriac o tom, že menšinové záležitosti sa nevyčerpajú v témach kultúry. Úrad vlády v poslednom období vykonal významnú prácu,” dodáva. Smer minulý týždeň na rokovaní politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, sľúbil strane Most zachovanie menšinového status quo. „Je to minimum, čo sa dá od Smeru očakávať,” domnieva sa Mesežnikov. Podľa politológa sa však oplatí s týmto sľubom zaobchádzať opatrne. „V roku 2006 sľúbili niečo podobné, napriek tomu do života presadili sprísnenie zákona o štátnom jazyku,” pripomenul Mesežnikov.

Maďar mal šťastie, preplával na potápajúcom sa člne cez Atlantik

26. marca 2012 - (tasr)

Po 76 dňoch sa veslica maďarského dobrodruha Gábora Rakonczaya, ktorý sa vlani v decembri vydal na plavbu naprieč Atlantickým oceánom, začala potápať. Rakonczay to však zvládol doveslovať na karibský ostrov Antigua. Maďarský štátny rozhlas o tom dnes podľa agentúry AP informovala jeho manželka Viktória. Rakonczay sa vydal na svoju dobrodružnú plavbu 21. decembra 2011 z portugalského letoviska Lagos. Na svojej samostatnej ceste sa po 15 dňoch zastavil pre zásoby na Kanárskych ostrovoch s cieľom pokračovať na francúzsky karibský ostrov Guadeloupe. Potápajúci sa čln sa mu podarilo zachrániť, pričom sa mu však pokazilo satelitné komunikačné zariadenie, prostredníctvom ktorého mali jeho blízki a fanúšikovia možnosť sledovať, kde sa nachádza. Od 6. februára však nevyslal žiaden signál. Ozval sa až z Antiguy, vysvetlila Rakonczayova manželka, ktorá s ním uskutočnila podobnú plavbu v roku 2008. Ako ďalej uviedla, na svojej samostatnej ceste sa dostal do cieľa o tri týždne skôr, ako plánoval.

Zmizol cenný maďarský obraz

27. marca 2012 - (čtk)

Zlodejom sa u našich južných susedov podarila krádež roka. Maďarská polícia rieši zmiznutie cenného obrazu, ktorý je na špičke v maďarskom rebríčku najdrahších výtvarných diel predaných v aukciách. Ide o maľbu známeho maďarského maliara Tivadara Kosztku Csontváryho s názvom Stretnutie milencov. Zlodeji ju ukradli zo súkromnej zbierky. Okrem spomínaného plátna z nej zmizli aj ďalšie diela, celkovo v hodnote stoviek miliónov forintov. Csontváryho obraz v aukcii v decembri 2006 predali za 230 miliónov forintov, čím si získal prvenstvo v rebríčku najdrahších malieb predaných v aukciách. Ukradnutý bol spolu s ďalšími tromi maľbami v polovici marca zo súkromného domu v Budapešti. Podľa obchodníka s umením, ktorého cituje denník Magyar Hírlap, bol obraz pravdepodobne ukradnutý na objednávku. Inú možnosť nepripúšťa, pretože na voľnom trhu je maľba prakticky nepredajná. Dá sa vraj tiež predpokladať, že plátno už bolo prevezené cez hranice. Tivadar Kosztka Csontváry, ktorý sa narodil v roku 1853 a zomrel v roku 1919, je jedným z najznámejších maliarov našich južných susedov. Odborníkmi býva vďaka naivistickému a symbolistickému charakteru svojich obrazov často prirovnávaný napríklad k francúzskemu maliarovi Henrimu Rousseauovi.

V Starom Budíne našli bombu, evakuovali 1500 ľudí

30. marca 2012 - (tasr)

V budapeštianskej mestskej časti Starý Budín (Óbuda) museli dnes evakuovať približne 1500 ľudí kvôli nálezu bomby, ktorá pochádza pravdepodobne z druhej svetovej vojny, informovala maďarská tlačová agentúra MTI. Samospráva 3. budapeštianskeho obvodu umiestnila evakuovaných v základnej škola a škôlke, v ktorých zabezpečila aj stravovanie. Medzi vysťahovanými boli aj dve desiatky nemocných. Výbušnina, ktorá vážila zhruba 100 kilogramov, sa nachádzala blízko k obytným domom. Našli ju vo štvrtok večer. Okolie nebezpečnej zóny strážili policajti a príslušníci občianskej stráže, zatiaľ čo záchranári a pyrotechnici pracovali na odstránení nálezu.

Hlavný obvinený sa priznal k vražde rumunského hádzanára Mariana Cozmu

30. marca 2012 - (tasr)

Na odvolacom súde v Györi sa dnes hlavný obvinený Sándor Raffael priznal k vražde rumunského hádzanára Mariana Cozmu, ktorá sa stala 8. februára 2009. „Veľmi ľutujem, čo sa stalo, nikoho som nechcel zabiť. Ja jediný som zodpovedný za smrť Mariana Cozmu,” cituje Raffaela maďarská tlačová agentúra MTI, ktorý to povedal v rámci práva na posledné slovo. Aj niektorí ďalší z odsúdených využili toto právo. Gábor Pál vyjadril tiež ľútosť zo spáchaného činu. Csaba Bihari konštatoval, že bol „v zlom čase na zlom mieste”. Dodal, že v celom prípade zohral minimálnu úlohu a rodičom Cozmu sa už ospravedlnil. Pojednávanie bude pokračovať 27. apríla. Veszprémsky prvostupňový župný súd 23. júna 2011 odsúdil dvoch hlavných obvinených v prípade vraždy Cozmu na doživotie. Trest za viacnásobný pokus o vraždu a iné trestné činy dostali Sándor Raffael zo Sárbogárdu a Gyözö Németh z Budapešti. Iván Sztojka bol odsúdený na 20 rokov väzenia, Gábor Pál a Csaba Bihari dostali päť rokov a štyri roky za spolupáchateľstvo pri pokuse o útok s následkom ohrozenia života. Ďalších ľudí odsúdil súd za napomáhanie pri úteku páchateľov do zahraničia - jedného na tri roky a ďalšieho na dva roky a osem mesiacov. Rumunský hádzanár prišiel o život po bitke v jednom zo zábavných podnikov v maďarskom Veszpréme; 26-ročný športovec ťažkým zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. Hádzanári majstrovského tímu maďarskej ligy oslavovali narodenie syna reprezentanta Gergő Iváncsika; traja z nich sa zamiešali do roztržky, ktorá vyústila do tragédie. Ďalších dvoch legionárov, Chorváta Ivana Pešiča a Srba Žarka Šešuma, previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice.

Vandalom prekážal Björnsonov pamätník

30. marca 2012 - (Pravda)

Nórsky prozaik a nositeľ Nobelovej ceny Björnstjerne Björnson, ktorý sa pred vyše storočím zastával Slovákov pred maďarizáciou, sa veľkej vďaky nedočkal. Sklenenú tabuľu, ktorá bola súčasťou jeho pamätníka pri vodnej nádrži Ružín, poškodil neznámy vandal. Podľa spoluautora pamätníka Dušana Buráka z košického architektonického štúdia Atrium hmotná škoda nie je až taká veľká, zhruba dvetisíc eur. „Už počas života bol Björnson vystavený mnohým atakom a teraz sa niečoho podobného dočkal sto rokov po smrti, navyše od Slovákov, ktorých sa zastával,” hovorí Burák. Pred poškodením sa pomocou skla premietalo Björnsonovo meno na bralo za ním.

www.slovenskezahranicie.sk

Zložitá mapa slovenského zahraničia

31. marca 2012 - (Literárny týždenník)

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) spustil nový internetový portál Slovákov vo svete. Pod názvom Slovenské zahraničie (slovenskezahranicie.sk) ním nadväzuje na rovnomenný časopis, ktorý v roku 1996 začal vydávať Dom zahraničných Slovákov ako mesačník. Šéfredaktorom je člen Spolku slovenských spisovateľov, prozaik Dušan Mikolaj. Kľúčovým partnerom portálu je Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine. Riaditeľ sekcie Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK, literárny historik Peter Cabadaj informoval, že inštitúcii sa v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os II, čo je rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, podarilo získať na projekt Slovenská digitálna knižnica - digitálny archív 49,6 milióna eur. ÚSŽZ vynaložil na nový portál 24 000 eur. Pre porovnanie - napríklad nová webová stránka ministerstva zahraničných vecí z roku 2009 stála 73 730 eur. Ministerstvo životného prostredia vynaložilo na tento účel 62 667 eur plus DPH. Navyše - vo svete pôsobí viacero internetových stránok slovenských diaspór v rozličných krajinách. (...) Krajanské komunity v zahraničí sú vždy významné bázy otvoreného i skrytého vplyvu materských krajín. Z tohto hľadiska zostáva otázkou už len to, kedy sa začne Slovenská republika usilovať o neskreslenú hodnotovú prezentáciu slovenskej literatúry v zahraničí - aj prostredníctvom slovenskej diaspóry.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák s krajanmi v Českej republike

2. apríla 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa počas viacdňovej pracovnej cesty v Českej republike stretol a rokoval s predstaviteľmi slovenských spolkov a obcí Slovákov v Karlových Varoch, Sokolove, Hradci Králové a Karvinej. Týmto diskusiám predchádzali stretnutia s predstaviteľmi krajanských spolkov a obcí Slovákov v Brne a Prahe. Spoločným bodom všetkých diskusií bolo posilnenie spolupráce medzi ÚSŽZ a krajanmi v Českej republike, zvýšenie informovanosti o akciách, či už úradu, alebo krajanov. Takisto pri všetkých stretnutiach predseda úradu Milan Vetrák vyslovil podporu kvalitným projektom v oblasti školstva, vzdelávania, kultúrnych podujatí, zachovania kultúrneho dedičstva, informácií a krajanských médií. Na stretnutí dňa 30. 3. 2012 s krajanmi (konkrétne predstaviteľmi Regionálnej obce Slovákov (ROS) Karlovy Vary a ROS Sokolov) z Karolových Varov a Sokolova v Karlových Varoch (ale nielen na tomto stretnutí, išlo o všeobecný problém všetkých slovenských komunít v celej ČR) rezonovala otázka distribúcie slovenskej tlače, ktorá im chýba. Predseda ÚSŽZ odpovedal aj na otázky ohľadne poskytovania dotácií a podrobne objasnil pravidlá transparentného modelu výberu projektov. S krajanmi (konkrétne z ROS Hradec Králové) a predstaviteľmi mesta v Hradci Králové dňa 31. 3. 2012 predseda ÚSŽZ Milan Vetrák v srdečnej atmosfére diskutoval o projektoch a akciách krajanov a priblížil im možnosti podpory týchto projektov nielen zo strany úradu, ale aj z grantov Ministerstva kultúry SR a Ministerstva kultúry ČR. V Karvinej sa dňa 1. 4. 2012 stretol predseda úradu Milan Vetrák s krajanmi z ROS v Karvinej. V Karvinej kedysi fungovala jediná slovenská základná škola v ČR, ktorá neskôr zanikla. Aj preto predseda úradu hovoril o možnosti podpory vzdelávania slovenských detí v tomto regióne. So zástupcami krajanov sa dohodol na vzniku pilotného projektu vzdelávacieho centra v slovenskom jazyku, konkrétne by išlo o vyučovanie slovenského jazyka a dejepisu niekoľko hodín týždenne pre deti krajanov.

M. Vetrák rokoval s krajanmi na Morave

27. marca 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Brne rokoval so zástupcami Regionálnej obce Slovákov v Brne a Regionálnej obce Slovákov v Kroměříži. Témou rokovaní bola podpora úradu pre Slovákov žijúcich v Českej republike. Ako povedal na rokovaní predseda ÚSŽZ Milan Vetrák, úrad má záujem na zachovaní a rozvoja slovenského jazyka medzi mladou generáciou Slovákov v ČR a chce podporovať projekty, ktoré pritiahnu krajanské deti a mládež k využívaniu slovenského jazyka. Člen Regionálnej obce Slovákov (ROS) v Kroměříži Vlastimil Fabišík informoval predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka o príprave medzinárodného festivalu slovenského folklóru v ČR Jánošíkov dukát a sprievodných podujatiach. Podľa predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka festival Jánošíkov dukát má ambície stať sa najreprezentatívnejším kultúrnym krajanským podujatím v Českej republike a úrad ako spoluorganizátor mu v tom bude pomáhať. Podpredsedníčka výboru Regionálnej obce Slovákov Brne Eva Fojtíková oboznámila predsedu úradu Milana Vetráka s aktivitami ROS a vyslovila názor, že rozvoju slovenskej komunity v Brne by pomohla aj spolupráca magistrátov mesta Bratislava a Brno, resp. oboch samosprávnych krajov- Juhomoravského a Bratislavského.

Rokovania o krajanoch v Prahe

28. marca 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Prahe rokoval s veľvyslancom SR v Českej republike Petrom Brňom o problematike slovenskej menšiny- krajanov v ČR. Veľvyslanec Brňo vyslovil názor, že slovenská ambasáda všemožne podporuje rozvoj krajanského života a informoval predsedu ÚSŽZ o aktuálnej situácii v krajanskej komunite. V Českej republike klesá podiel slovenskej menšiny na obyvateľstve ČR a aj preto predseda ÚSŽZ Milan Vetrák podčiarkol prvoradý záujem úradu o rozvoj vzdelávacích projektov, najmä podporu školským inštitúciám, ktoré by vyučovali v slovenskom jazyku. Na ďalšom stretnutí predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka s tajomníkom Rady vlády ČR pre národnostné menšiny Milanom Pospíšilom v Prahe rozobrali spolu otázky dotačných systémov zameraných na slovenskú menšinu v ČR, resp. zo strany úradu na krajanov v ČR. Dohodli sa na vzájomnej spolupráci a informáciách pri posudzovaní dotácií, aby nedochádzalo k duplicitnej podpore tých istých projektov. Obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že žiadatelia o dotácie musia rešpektovať kritériá oboch inštitúcií pre udelenie dotácií a povinnosť mať vysporiadané záväzky z minulosti. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa následne v Prahe stretol aj s predsedom Folklorního sdružení (FOS) ČR Zdeňkom Pšenicom, s ktorým hovoril o príprave medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike v Rožňove pod Radhoštěm Jánošíkov dukát a sprievodných podujatiach. Milan Vetrák sa zhodol s predsedom FOS Zdeňkom Pšenicom na tom, že festival Jánošíkov dukát má potenciál stať sa najreprezentatívnejším kultúrnym krajanským podujatím v Českej republike a FOS spolu s ÚSŽZ urobia všetky kroky k tomu, aby sa tak stalo.

O partnerskej spolupráci s ČR

29. marca 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák dnes v Prahe rokoval so zvláštnym splnomocnencom Ministerstva zahraničných vecí ČR pre krajanské záležitosti Stanislavom Kázeckým. Keďže ide o partnerskú inštitúciu v ČR, hlavnou témou rokovaní bola výmena skúseností a názorov na problematiku krajanského života. Obe inštitúcie majú podobné skúsenosti s poskytovaním dotácií pre krajanov, pričom v ČR je systém decentralizovaný a realizovaný najmä prostredníctvom českých zastupiteľstiev, ktoré prijímajú projekty od krajanov, na Slovensku má v kompetencii poskytovanie dotácií pre krajanov Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Obaja partneri vyslovili podporu rozvoja krajanského školstva a vzdelávania aj prostredníctvom európskych programov, napr. Škola bez hraníc. Zhodli sa na potrebe pravidelnej komunikácie a stretávaní čo najväčšieho počtu zástupcov partnerských štátnych inštitúcií pre krajanov v rámci celej Európy. Na stretnutí predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka s podpredsedom Stálej komisie Senátu pre krajanov žijúcich v zahraničí Parlamentu ČR Jaromírom Jermářom v Prahe hovorili o možnostiach znovuzavedenia podobnej komisie v NR SR, ktorá by mala aj poradný zbor krajanov. Okrem toho si vymenili skúsenosti s fungovaním podporných mechanizmov pre národnostné menšiny v SR a ČR. Predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka prijal aj štátny tajomník Ministerstva kultúry ČR Radek Zdráhal. Spolu rokovali o dotačnom systéme pre krajanov. Jednou z prerokovaných otázok bol aj fakt, že od roku 2008 poklesla suma poskytnutá na projekty pre slovenskú menšinu v ČR. Dôvodom podľa štátneho tajomníka je dôraz českej strany na kvalitu a transparentnosť pri posudzovaní projektov. Predseda úradu Milan Vetrák a štátny tajomník Radek Zdráhal sa dohodli na vzájomnej spolupráci a informáciách pri posudzovaní dotácií pre vylúčenie duplicitnej podpory tých istých projektov. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa následne v Slovenskom inštitúte (SI) v Prahe stretol s riaditeľom SI Ladislavom Snopkom, s ktorým hovoril o možnostiach vytvorenia priestoru pre stretávanie krajanov v Prahe. Následne sa predseda úradu Milan Vetrák v Slovenskom inštitúte stretol s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov a združení, s ktorými diskutoval o zjednodušení podmienok pri podávaní projektov na dotácie a zaoberal sa ich podnetmi na skvalitnenie práce úradu, resp. námetmi na podporu krajanských aktivít.

Výstava v Martine: Slovenské knižnice v zahraničí

27. marca 2012 - (uszz.sk)

Vo vstupnej hale Slovenskej národnej knižnice sa uskutočnilo otvorenie výstavy Slovenské knižnice v zahraničí. Podujatie moderovala autorka výstavy Gabriela Hamranová zo Sekcie dejín knižnej kultúry SNK. S prejavom vystúpili Peter Cabadaj, riaditeľ Sekcie pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK, Jarmila Stojimirović, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu z Báčskeho Petrovca v Srbsku a Ružica Vinčak, vedúca Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku so sídlom v Našiciach v Chorvátsku. Pracovníčky krajanských knižníc informovali o súčasnom fonde ich knižníc a takisto aj o sprievodných podujatiach, ktoré knižnice realizujú. Na podujatí bol prítomný aj Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku. Výstava má putovný charakter, po 26. 4. 2012, bude preinštalovaná do Chorvátska.

Učitelia sľúbili pomoc kolegom v Maďarsku

28. marca 2012 - (Jozef Medveď - Naše novosti)

Vedenie Základnej školy v Gbelciach privítalo 16. marca delegáciu učiteľov slovenského jazyka z Maďarska. - Pedagógov pod vedením Ruženky Egyedovej pozvali na ukážkové otvorené hodiny slovenského jazyka, v ktorých sa prelínala hravosť dospelých a rozumová zrelosť detí. Hostia z Novohradskej župy so záujmom absorbovali poznatky učiteľov z Gbeliec, aby si domov odniesli rady na zlepšenie výučby slovenského jazyka v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku. Nezáujmom kompetentných úradov sa stalo, že slovenské deti sa slovenský jazyk učia len v rozmedzí pol až dvoch vyučovacích hodín týždenne. Ostatné predmety sa učia v maďarčine. Ďalším problémom dvadsiatich učiteľov slovenčiny v Maďarsku sú nedostatočné možnosti prístupu k odbornej literatúre, učebniciam či učebným pomôckam. Kolektív učiteľov z Gbeliec pod vedením riaditeľky školy Silvie Bízikovej prisľúbil zahraničným hosťom odbornú i morálnu pomoc pri riešení ich problémov. Popri aktivitách v ZŠ časť hostí navštívila aj obecnú materskú školu, kde v slovenskej triede videli pekný príklad spolužitia a spolupráce dvoch národností pod jednou strechou. Popoludňajší program spestrilo kultúrne vystúpenie žiakov školy a ženského speváckeho zboru pri ZŠ v Gbelciach. Piatkové vyhodnotenie trvalo do neskorých večerných hodín a ako prejav dobrej vôle si obe strany stanovili termín ďalšieho stretnutia.

Batman sa vrátil z Maďarska

3. apríla 2012 - (Nový Čas)

Batman z Dunajskej Stredy si v Maďarsku oddýchol a vrátil sa domov. Krátko po tom, čo sa Zoltán Kohári (35) ocitol pred súdom ako obžalovaný zo sexuálneho obťažovania, sa vyparil zo Slovenska. Vraj už nezvládal mediálny tlak. Potreboval si vyvetrať hlavu a usporiadať myšlienky. Dúfal tiež, že by mohol ako Batman preraziť aj v Maďarsku. Batman sa ešte minulý týždeň ocitol pred súdom za sexuálne obťažovanie maloletej (14) na strednom odbornom učilišti v Dunajskej Strede. Podľa obžaloby mal Batman Zoltán Kohári maloletú dievčinu rukami oblapiť tak, že sa nemohla hýbať. Následne jej mal obe ruky strčiť pod sukňu a proti jej vôli ju obchytkávať. Zoltán sa na súdne pojednávanie dostavil, no tvrdil, že celá obžaloba je vykonštruovaná. „Nikdy som nič také neurobil,” bráni sa. Na súd však neprišla poškodená, a tak sa pojednávanie odročilo. Následne sa Batman stratil. Odišiel do Maďarska, vraví, že si potreboval oddýchnuť a nabrať novú energiu. „Mal som toho plné zuby, tak som išiel za známymi a oddychoval,” povedal krátko po návrate do Dunajskej Stredy. Ako Batman sa pokúšal preraziť aj v Maďarsku, no nepochodil. Ľudia ani médiá sa oňho nezaujímali. Tak sa po týždni strávenom v zahraničí vrátil späť domov a má opäť v pláne v uliciach Dunajskej Stredy ochraňovať ľudí. Na moment, keď sa opäť bude musieť postaviť pred súd, zatiaľ nemyslí. Je presvedčený, že za mreže nepôjde. Za sexuálne obťažovanie mu hrozí až 13 rokov basy.

Zasadnutie redakčnej rady Ľudových novín

Matej Šipický mal pripomienku súvisiacu s výberom šéfredaktorov, konkrétne vyslovil žiadosť, aby sa predseda CSS vyjadril k listom, ktoré mu poslal a aby vysvetlil, z akých dôvodov stiahol konkurzné práce dvoch kandidátov. Ján Fuzik pripomenul, že redakčná rada je poradný, konzultačný a hodnotiaci orgán a nie dozorná rada a vyslovil svoj nesúhlas s rozoberaním takýchto záležitostí, ak nie sú prítomné obe strany.

Kriticky o novej maďarskej legislatíve

Nová ústava je postavená na národnom a nie na občianskom princípe a je ústavou maďarského národa a nie maďarského štátu. V patetickej, kresťansky orientovanej preambule (presnejšie v takzvanom národnom vierovyznaní), ktorá sa začína maďarskou hymnou, sa spomínajú iba Maďari. Nemaďarských spoluobčanov vynecháva, hoci ich v ďalšej časti berie ako štátotvorných spoluobčanov. Nespomína sa ani fakt, že územie Maďarska bolo vždy štátom viacerých etník.

Viktorinske oslavy vo Vyšehrade

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/156-kultura2-kultura2/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade

„Jozef Viktorín bol a ostal veľkou osobnosťou, zanechal po sebe stopy, v ktorých môžeme kráčať ďalej a tým si najhodnotnejšie uctiť jeho pamiatku.“

Dohoda medzi maďarskou a slovenskou evanjelickou cirkvou

V zborovom dome Evanjelicko-luteránskeho cirkevného zboru v Komárome usporiadali 21. marca slávnosť podpísania Partnerskej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou (EC) v Maďarsku a Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.

Kresťanským okom - Prečo sa míňame?

Podľa štatistických údajov z r. 2001 v hlavnom meste žilo 1513 obyvateľov slovenskej národnosti, 1570 hovorilo v rodine po slovensky a 2362 sa viazalo k slovenským kultúrnym hodnotám a tradíciám. Spolu je to 5445 ľudí. Nebolo by od veci zamyslieť sa nad týmito číslami a pohrať sa s nimi, ale naša otázka teraz znie: Prečo tak málo slovenských evanjelikov chodí do kaplnky, zariadenej v niekdajšej školskej budove peštianskych Slovákov evanjelického vierovyznania a prečo sa aj ten ich malý počet ďalej zmenšuje?

Citarový tábor v Sarvaši

Organizácia čabianskych Slovákov usporiada v dňoch 2. až 7. júla tradičný citarový tábor, ktorý sa tohto roku uskutoční v Sarvaši. Účastníci tábora budú ubytovaní v internáte sarvašskej slovenskej školy (Sarvaš, Ul. slobody č. 29; Tel.: +36 66 312104). Príchod je 2. júla o 8. hodine, keď sa uskutoční aj rozdelenie účastníkov do skupín začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Účastnícky poplatok: 15 000 forintov. Prihlášky treba zaslať do Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe do 20. mája. Adresa: Szlovák Kultúra Háza, Békéscsaba, Kossuth tér 10., PSČ: 5600; Telefón: +36 66 441750; E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Citarový tábor v Békešskej Čabe (2005)

Náš obľúbený hudobný nástroj - Citarový tábor (2009)

V egyptskej pyramíde objavili nápis v hlaholike

Starí Slováci v Egypte /?/ - Pozor, text bol publikovaný 1. apríla!

2. apríla 2012 - (sita / Sprac.: Táňa Rundesová)

V jednej zo sákkarských pyramíd objavili vedci stélu s nápisom v hlaholike. Starí Slováci zrejme boli privilegovanými úradníkmi faraónov starej ríše. - Christos Apateonas pochádza z turistického mesta Polychrono zo severogréckeho mesta Chalkidiki. Vyštudoval históriu, no medzi svojimi gréckymi kolegami býva skôr považovaný za blázna. Dôvodom sú jeho neortodoxné tvrdenia o dávnej minulosti stredoeurópskych národov. A tiež tvrdenia o dôvodoch, prečo sa počas stredoveku byzantská ríša snažila zasahovať do diania v Európe. Hovorí, že to má súvisieť s istými tajnými dokumentmi, ktoré sa mali kedysi nachádzať v jednej z vtedajších konštantínopolských knižníc. Na jednom z papyrusov z obdobia okolo staroegyptskej starej ríše mala stáť zmienka o privilegovanej kaste úradníkov a kňazov, ktorí sa významne podieľali na správe štátu. Čudné však bolo, že podľa starovekej zmienky nemali pochádzať z egyptskej oblasti a od miestnych obyvateľov sa výzorom výrazne líšili Podobné teórie bývajú medzi odborníkmi považované za výmysly či blúznenie. No zmeniť to môže nový nález v pyramídovom komplexe v Sákkare. V jednej z novoobjavených pyramíd, o ktorej presnej polohe zo strachu pred vykrádačmi hrobov archeológovia zatiaľ mlčia, našli egyptológovia zvláštny nápis. „Taký nápis, ani také písmo som pri študovaní starovekého Egypta nikdy nevidel,“ hovorí pre odborný magazín Egyptology Letters B Hermann Zufällig z berlínskeho Pokročilého inštitútu pre skúmanie staroveku. „Takmer pol roka som vlastne ani nedokázal zistiť, o aký jazyk sa jedná.“ Snímku čudnej stély, ktorá zrejme opisovala život dávneho úradníka, však vzal so sebou na výročnú konferenciu sákkarských archeológov. Tam ju ukázal viacerým odborníkom a jeden z nich si spomenul, že podobné znaky už niekedy videl. Problémom bolo, že sa tak stalo v dokumentoch zo strednej Európy. „Zdalo sa mi to ako totálne absurdná predstava. No prelistoval som si odborné knihy, a bolo to ono - hlaholika,“ dodal Zufällig. Vtedy si nemecký archeológ spomenul aj na istého excentrického chlapíka, ktorého stretol v Grécku. Apateonas mu vtedy tvrdil, že istý slovanský národ, ktorý si vo svojom regióne hovorí starí Slováci, mohol existovať už v Egypte, v čase dávnych faraónov. „Bolo to pre mňa ako zázrak,“ hovorí o novom stretnutí s nemeckým vedcom Apateonas. „Všetky tie roky, keď sa mi smiali, keď hovorili, že som blázon, za tento nález stáli. Mal som pravdu. Starí Slováci sú ešte o tisícročia starší. A byzantskí vládcovia to vedeli, preto sa v stredoveku rozhodli podporiť tamojšiu regionálnu ríšu a priniesť im späť písmo, na ktoré už zabudli, ale ktoré kedysi dávno používali.“ Nový archeologický nález by teraz mohol ukončiť kontroverznú slovenskú debatu o existencii starých Slovákov. Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zatiaľ zisťujeme, rovnako ako názor archeológa Dušana Čaploviča, ktorý sa má stať novým ministrom školstva.