alt : header1.swfSun12152019

Posledná aktualizácia10:56:53

Zo slovenskej tlače - Apríl (II.) 2012

amonitn3Nový pobytový zákon pobúril krajanov - Problémom je zastúpenie národností v maďarskom parlamente - Maďari varujú Slovákov, v hre je zákon o dvojakom občianstve - Silné vlády, dobré vlády - Fico a Orbán by sa mohli stretnúť už koncom apríla - (k)Áder - ÚSZ: Krajania by mali dostávať minimálne toľko ako menšiny na Slovensku

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Právo na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Nový pobytový zákon pobúril krajanov. ÚSŽZ sa to snaží zmeniť.

18. apríla 2012 - (uszz.sk)

Nový zákon o pobyte cudzincov z dielne bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2012, pobúril Slovákov žijúcich v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa nestotožňuje so znením nového zákon. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák už dostal tisíce e-mailov najmä prostredníctvom sociálnej siete Facebook, v ktorých rozhorčení krajania prejavujú svoje sklamanie z prístupu bývalého vedenia ministerstva vnútra ku krajanom. ÚSŽZ chápe ich pocity z nového zákona, ktorý navodzuje dojem, že Slovenská republika a osobitne niektoré rezorty sú voči krajanom „nepriateľsky naladené“. Na problém upozorňuje aj slovenské veľvyslanectvo v Srbsku a najnovšie aj Kancelária prezidenta SR v liste adresovanom predsedovi ÚSŽZ.

Keďže koordinácia tvorby a výkonu štátnej politiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí patrí v zmysle zákona č. 474/2005 Z. z. do kompetencie predsedu ÚSŽZ, predseda Milan Vetrák chce situáciu riešiť rokovaniami s dotknutými ministerstvami s cieľom dohodnúť sa na novelizácii zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a na konkrétnych zmenách, ktoré by situáciu krajanov zlepšili. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák apeluje na príslušné ministerstvá, aby pri aplikácii práva Európskej únie zohľadňovali skutočnosť, že článok 7a Ústavy Slovenskej republiky vychádzajúci z odporúčaní Rady Európy zakotvuje preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu k našim krajanom.

Nový pobytový zákon totiž zrušil právo na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a tým aj Schengenského priestoru tým krajanom, ktorým ÚSŽZ vydal osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, a požaduje osobitnú žiadosť držiteľa osvedčenia s cieľom získania takéhoto pobytu, čo by podľa predsedu ÚSŽZ bolo akceptovateľné, ak by sa nepožadovalo splnenie ďalších náležitostí, akými sú napr. lekárske prehliadky alebo opätovná žiadosť o výpis z registra trestov, ktorí krajania musia predkladať už pri žiadosti o vydanie osvedčenia. Predseda ÚSŽZ upozorňoval na niektoré z týchto skutočností ministerstvo vnútra už počas minulého roka ešte pred nadobudnutím účinnosti nového zákona. Osobitným problémom sú tiež otázky súvisiace so zdravotným poistením, ktoré Milan Vetrák mieni prerokovať s novou ministerkou zdravotníctva.

Už 17. apríla 2012 sa uskutočnilo rokovanie predsedu ÚSŽZ s riaditeľom Úradu hraničnej a cudzineckej polície, na ktorom sa dohodli na novelizácii nového pobytového zákona, a to čo v najskoršom termíne. S cieľom nastaviť systém čo najoptimálnejšie sa tiež dohodli, že zástupcovia ich úradov uskutočnia v máji otvorené diskusné stretnutia s krajanmi v Báčskom Petrovci (Srbsko) a Užhorode (Ukrajina), odkiaľ prichádza 95 % žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí a následne aj žiadostí o povolenie prechodného pobytu.

V dôsledku politiky nového vedenia ÚSŽZ dochádza k revitalizácii krajanského života v zahraničí, čoho dôkazom sú aj nové historické maximá týkajúce sa počtu žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (cca. 1.000 za rok). Súčasná personálna poddimenzovanosť ÚSŽZ nestačí na efektívne pokrytie tejto agendy a rovnaké informácie ma ÚSŽZ aj od Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR, ktorý preveruje pravosť podkladov predkladaných ÚSŽZ v rámci konania o vydanie osvedčenia. Vzniknutú situáciu mieni predseda ÚSŽZ Milan Vetrák riešiť s novým ministrom vnútra a vedúcim Úradu vlády SR.

Maďarská ústava nemá mimoštátnu povahu, tvrdí politológ

17. apríla 2012 - (sita)

Maďarský parlament, v ktorom dominuje stredo-pravá strana Fidesz, prijal novú ústavu 18. apríla minulého roku. V schválenom texte sa nachádza množstvo kontroverzných častí, z ktorých najnegatívnejší ohlas v zahraničí vyvoláva uzákonenie volebného práva pre zahraničných Maďarov. Kritici tiež argumentujú, že nová ústava posilnila moc premiéra a jeho strany Fidesz. Domáci kritici majú novej ústave za zlé okrem iného aj to, že dáva príliš veľký dôraz na kresťanské hodnoty ako napríklad úloha tradičnej rodiny v spoločnosti, a vyčleňuje tak z nej názorové menšiny. Do platnosti vstúpila 1. januára 2012.

Bude potrebná zmena volebného zákona

Ústava nášho južného suseda, ktorú prijal maďarský parlament pred rokom 18. apríla a ktorá okrem iného vytvára priestor na priznanie volebného práva zahraničným Maďarom, nemá exteritoriálne účinky. Myslí si to politológ László Öllős, podľa ktorého iba Slováci ako jediní spomedzi susedov Maďarska novú ústavu pociťovali ako hrozbu. „Keby mala exteritoriálne účinky, tak by všetky podobné volebné zákony v Európe, podľa ktorých môžu voliť aj ľudia spoza hraníc, mali exteritoriálne účinky vrátane slovenského volebného systému,” povedal Öllős agentúre SITA. Politológ však priznáva, že možnosť voliť, ktorú ústava zahraničným Maďarom dáva, naštrbila vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. „Platí tu stále doktrína, že medzi týmito národmi napriek spoločným väzbám prebieha národný boj. To je akási hlboko zakorenená doktrína, ktorá je aj sústavne živená,” myslí si Öllős. Ak by sa voľby v Maďarsku konali dnes, občania Maďarska žijúci v zahraničí by voliť nemohli. „Bude tam potrebná zmena volebného zákona, aby táto možnosť v budúcich parlamentných voľbách sa stala reálnou možnosťou,” doplnil.

Benátska komisia je voči ústave kritická

Tomáš Strážay zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku si naopak myslí, že maďarská ústava má predispozície na to, aby mala exteritoriálne účinky. „Hoci podľa mojich vedomostí zatiaľ volebné právo pre držiteľov maďarského občianstva ústava iba predpokladá. Bude potrebné schválenie volebného zákona, ktorý by to umožňoval,” vysvetľuje Strážay. Udalosti na maďarskej politickej scéne však podľa neho nasvedčujú tomu, že vývoj sa bude uberať smerom udelenia volebného práva aj pre držiteľov občianstva v zahraničí. Strážay pripomenul, že k ústave sa kriticky vyjadrila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy. Komisia okrem iného v júni minulého roku rozhodla o tom, že „nie je vecou maďarských orgánov rozhodovať o tom, či Maďari žijúci v iných štátoch môžu uplatniť kolektívne práva alebo vytvárať svoje vlastné samosprávy.“ Vtedajší šéf slovenskej diplomacie Mikuláš Dzurinda stanovisko komisie privítal a Budapešti odkázal, aby korigovala svoju politiku.

Problémom je parlamentné zastúpenie národností

Ťažké srdce na základný zákon Maďarska majú slovenskí krajania žijúci v Maďarsku. „Prípravy a pripomienkovania návrhov novej ústavy sa zúčastnila tak Celoštátna slovenská samospráva, ako aj Združenie celoštátnych menšinových samospráv, spájajúce 13 takýchto najvyšších volených národnostných zborov. Toto právo nám zaručuje národnostný zákon. Počas tejto spolupráce sme museli často zisťovať, že bojujeme o také práva, ktoré nám predchádzajúca platná ústava už zaručovala,” tvrdí predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy Ján Fuzik. Nová ústava podľa jeho slov pre krajanov znamenala stratu samostatného národnostného ombudsmana. Ešte väčší problém je podľa Fuzika parlamentné zastúpenie národností. „Vládna koalícia túto formuláciu ani nepripustila, v ústave zostalo naše právo na účasť v práci parlamentu. Parlamentný volebný zákon stanovil však takú hranicu počtu hlasov zvýhodneného národnostného mandátu - zhruba 17-tisíc, ktorú prevažná väčšina 13 národností reálne nemôže dosiahnuť. Asi ani Slováci nie, ak, tak najskôr Rómovia a Nemci,” doplnil.

Maďari varujú Slovákov, v hre je zákon o dvojakom občianstve

18. apríla 2012 - (sita)

Zákon o dvojakom občianstve môže opäť narušiť slovensko-maďarské vzťahy. Budapešť tvrdí, že podnikne právne kroky na medzinárodných súdoch v prípade, že vláda Roberta Fica zmení tento zákon a bude diskriminovať slovenských Maďarov, ktorí získajú maďarské občianstvo. V utorok to v štátnej televízii povedal maďarský vicepremiér Zsolt Semjén. Ako dodal, Maďarsko by sa v takomto prípade obrátilo na medzinárodný súd a spor by „na sto percent” vyhralo. Fico v pondelok povedal, že vláda opraví zákon o dvojakom občianstve tak, aby neboli poškodení občania Slovenskej republiky, ktorí požiadajú o štátne občianstvo nejakej inej krajiny a následne stratia to slovenské. „Vo vzťahu k Maďarskej republike tento zákon samozrejme musí platiť ďalej, pretože tam platí zákon, na ktorý sme reagovali touto legislatívou,” spresnil premiér.

Zsolt Semjén: Urobíme právne kroky, ak SR odoberie slovenské občianstvo iba Maďarom

17. apríla 2012 - (tasr)

Ak slovenská vláda upraví zákon o dvojakom občianstve, ako to premiér Robert Fico avizoval v pondelok, potom Maďarsko urobí medzinárodné právne kroky. Vyhlásil to dnes maďarský vicepremiér Zsolt Semjén, podľa ktorého právne neobstojí, ak slovenské občianstvo zoberú iba tým, ktorí získali maďarské. Podpredseda maďarskej vlády v maďarskej verejnoprávnej televízii konštatoval, že Slovensko má iba dve možnosti: buď úplne zruší príslušný zákon, alebo právna norma zostane zachovaná v terajšej podobe, to sa však podľa neho nestane. Slovenský premiér pri uvedení do úradu ministra kultúry Mareka Maďariča v pondelok vyhlásil, že vláda novelizuje zákon o štátnom občianstve. Jeho aktuálne znenie plánuje opraviť tak, aby nepoškodzovalo občanov SR, ktorí dobrovoľne požiadajú o občianstvo inej krajiny, čím prídu o to slovenské. „Ale vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,” povedal s tým, že ani Budapešť nezmenila svoju legislatívu o dvojakom občianstve, na ktorú slovenská novela zákona ešte za jeho predchádzajúceho vládnutia reagovala.

Origo.hu: Do dvoch týždňov budú zmeny v maďarskej vláde

16. apríla 2012 - (tasr)

Do dvoch týždňov dôjde k zmenám v maďarskej vláde, napísal dnes maďarský spravodajský portál Origo.hu s tým, že dvaja ministri odídu a dvaja štátni tajomníci sa stanú ministrami. Po dvoch rokoch na poste štátneho tajomníka, riadiaceho úrad vlády, môže postúpiť do funkcie ministra Mihály Varga, píše Origo.hu s odvolaním sa na viaceré zdroje z vládnych strán. Podpredseda Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz Varga nebude opäť ministrom financií, ako v predchádzajúcej vláde Viktora Orbána, ale na poste ministra bez kresla pre rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF) nahradí koncom apríla Tamása Fellegiho. Zmeny vo vláde budú podľa informácií servera záležať na tom, či sa začnú oficiálne rokovania s MMF a s delegáciou Európskej únie o úverovom rámci pre Maďarsko. Okolie premiéra Orbána očakáva v tejto záležitosti pokrok na budúci týždeň. Vargovo miesto na úrade vlády by mal prevziať predseda parlamentnej frakcie Fideszu János Lázár. Orbánov hovorca Péter Szijjártó - ktorý bol na úrovni štátneho tajomníka, ale ako splnomocnenec predsedu vlády - bude štátnym tajomníkom zodpovedným pre medzinárodné vzťahy. Novým štátnym tajomníkom úradu vlády bude Tibor Győri. Ministrom sa stane aj štátny tajomník rezortu verejnej správy a spravodlivosti Zoltán Balog, ktorý by mal v kresle ministra národných zdrojov vymeniť Miklósa Réthelyiho. Ministerský post si určite zachová šéf rezortu národného hospodárstva György Matolcsy a aj šéf diplomacie János Martonyi, píše Origo.hu a dodáva, že predsedom poslaneckého klubu Fideszu po Lázárovom odchode by sa mal stať Antal Rogán, starosta piateho obvodu Budapešti.

Silné vlády, dobré vlády

16. apríla 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Keď maďarský štátny tajomník presviedča čitateľov SME o výhode jednofarebných vlád a silných premiérov, hovorí najmä k vlastným voličom. Fidesz zvyšku svojich sympatizantov doma a v zahraničí tvrdí, že je, samozrejme, úplne v poriadku všetko, čo Orbán a spol. robia. Žiaľ, len tá slabá Európa nie je zvyknutá na také silné vlády, nedokáže sa s nimi psychicky vyrovnať a preto iba hľadá zámienky, čo im vytknúť. Vtip je však v tom, že práve skúsenosti z Maďarska a s Orbánom ukazujú, že Zsolt Németh nehovorí pravdu. A že sú neobmedzené vlády najmä pri našej politickej kultúre skôr zdrojom problémov a nie ich riešením. Pri analýzach výsledku volieb na Slovensku mal človek sledujúci maďarskú politiku pocit deja vu. Aj tam sa pred dvomi rokmi hemžili tvrdenia, že je dvojtretinová väčšina Fideszu vlastne dobrá: krajina má konečne vládu schopnú robiť to, čo zatiaľ žiadna rozhádaná, slabá koaličná vláda urobiť nedokázala. Aj podľa Németha je výhodou silnej vlády, že dokáže uskutočniť, čo sľúbila. Je vraj schopná splniť silné záväzky a prijímať tvrdé rozhodnutia. Záhadou potom je, prečo sa Orbánova vláda takto nespráva. Až doteraz sa nepríjemným, ale pre krajinu prospešným tvrdým rozhodnutiam všemožne vyhýbala. Neobmedzená moc jej slúžila len na to, že ju nikto ani nemohol prinútiť, aby sa problémom postavila. A keď po dvoch rokoch predvádzania neschopnosti a nezodpovednosti doviedla štát na pokraj bankrotu a začala konečne prijímať tvrdé rozhodnutia, je to nielen presný opak toho, čo Fidesz sľuboval. Jeho rozhodnutia sú chaotické a nepremyslené, aj keď o nich rozhoduje jediná strana. V sobotu napríklad oznámil zatiaľ asi najrozsiahlejšie úspory a rušenie liniek v železničnej doprave. Pred voľbami pritom Fidesz podobný krok predchádzajúcej vlády nazval vlastizradou a po uchopení moci ho hneď zrušil. V ekonomike na tom bude Fico podobne ako Orbán a bude musieť robiť opak toho, čo sľuboval. Mohlo by to síce znamenať, že pre množstvo domácich problémov si obe vlády nebudú chcieť privyrábať ďalšie aj v susedských vzťahoch a tie preto budú pokojnejšie. Skúsenosť s Orbánom však predpovedá skôr opak: vyhroteným nacionalizmom sa vlády budú snažiť odpútať pozornosť voličov od svojej neschopnosti a od toho, že im pred voľbami klamali.

Slovensko je pripravené rokovať s Maďarskom o Gabčíkove

18. apríla 2012 - (sita)

Slovensko je pripravené obnoviť rokovania s Maďarskom o vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros. Maďarský premiér Viktor Orbán v pondelok poveril predstaviteľa vlády Maďarska pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu Marcela Szabóa vyjednávaním so Slovenskom. Slovensko tento krok privítalo. „Slovenská strana v tejto súvislosti víta záujem maďarskej strany obnoviť rokovania o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z 25. septembra 1997. Obidve strany sa už dávnejšie v minulosti dohodli na tom, že implementácia rozsudku sa vykoná uzavretím medzinárodnej zmluvy,” povedal agentúre SITA hovorca rezortu diplomacie Boris Gandel. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí podľa Gandela vyjadruje nádej, že sa v blízkej budúcnosti podarí s maďarskou stranou dospieť po takmer 15 rokoch od vynesenia rozsudku v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros k dohode o jeho vykonaní. Maďarské médiá priniesli v pondelok informáciu, že maďarská vláda sa pokúsi obnoviť rokovania so Slovenskom o prehodnotení spornej zmluvy o sústave vodných diel na Dunaji a vypracovaní novej, ktorá by ju mala doplniť alebo nahradiť.

Maďarsko chce opäť rokovať o prehodnotení zmluvy o sústave vodných diel na Dunaji

17. apríla 2012 - (sita)

Maďarská vláda sa pokúsi obnoviť rokovania so Slovenskom o prehodnotení spornej zmluvy o sústave vodných diel na Dunaji a vypracovaní novej, ktorá by ju mala doplniť alebo nahradiť. Tlačovú agentúru MTI o tom v pondelok informoval vládny splnomocnenec Marcel Szabó, ktorého premiér Viktor Orbán poveril vyjednávaním so Slovenskom. Nová zmluva by mala vzniknúť v súlade s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) z roku 1997, keď sudcovia nariadili obom stranám sporu, aby sa dohodli na jeho doriešení. Pôvodnú zmluvu o vybudovaní priehrad na Dunaji uzavreli Maďarsko a Československo ešte v roku 1977, a podľa rozhodnutia ICJ sa ňou Budapešť musí naďalej riadiť napriek tomu, že v roku 1992 od nej odstúpila. Ako uviedol Szabó, nová dohoda by mala podrobne riešiť otázku obojstranne prijateľného spôsobu využívania spoločného úseku Dunaja a vodného diela Gabčíkovo v súlade s environmentálnymi požiadavkami. Splnomocnenec v tejto súvislosti poznamenal, že po otvorení Gabčíkova v roku 1992 Československo odviedlo 83 percent vody na svoje územie, čo malo výrazne negatívne dôsledky pre kvalitu vody a faunu v pôvodnom koryte. Podľa Szabóa je teraz „najvyšší čas, aby bola táto bolestivá rana zahojená”, pričom vyjadril presvedčenie, že na obnovenie rokovaní je pripravená aj slovenská strana.

Maďarsko obnoví rokovania so Slovenskom v otázke Gabčíkovo-Nagymaros

16. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská vláda obnoví rokovania v otázke prehodnotenia súčasne platnej zmluvy o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN) a prípadného vytvorenia novej zmluvy. Vyhlásil to dnes pre maďarskú tlačovú agentúru MTI maďarský ministerský splnomocnenec zodpovedný za udržateľné využívanie prihraničných prírodných zdrojov Marcel Szabó. V Maďarskom vestníku dnes zverejnili ministerské rozhodnutie, ktorým bol Szabó poverený vedením rokovaní Maďarska so Slovenskou republikou. Cieľom rokovaní má byť vypracovanie zmluvy v súlade s verdiktom Medzinárodného súdneho dvora v Haagu. Podľa Szabóa by išlo o doplnok k platnej medzištátnej zmluve z roku 1977 alebo o jej náhradu, ktorá by riešila využívanie Dunaja a vodného stupňa na ňom spôsobom, ktorý by bol prijateľný pre obe strany. Pripomenul, že v roku 1992 vtedajšie Československo jednostranne prehradilo Dunaj a odviedlo na svoje územie 83 percent vody rieky a v podstate tento stav stále pretrváva. Verdikt haagskeho súdu sa podľa neho dodnes nepodarilo zrealizovať. „Bolo by načase, keby Slovensko a Maďarsko vyliečili túto bolestivú ranu,” konštatoval Szabó. Dodal, že podľa rozhodnutia medzinárodného súdu je spoločnou povinnosťou oboch krajín prehodnotiť existujúcu zmluvu, čo sa však nestalo ani po tom, čo v uplynulých rokoch rokovali experti. Podľa jeho vyjadrenia maďarská vláda nezabudla na vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros a naďalej sa snaží o vypracovanie konštruktívneho riešenia, ktoré by ale zohľadnilo aj záujmy prírody a Maďarska. „Uplynulo dostatočne dlhé obdobie, aby obe strany dokázali túto záležitosť zmluvnou cestou vyriešiť s patričným pokojom,” dodal Szabó a vyjadril nádej, že už v tomto roku by bolo možné dosiahnuť pokrok. Vzhľadom na vyjadrenia slovenských predstaviteľov v uplynulom období by mohli byť obe krajiny pripravené na rokovania, uzavrel Szabó.

V Bruseli sa konalo sympózium o začlenení slovenských Rómov do spoločnosti

17. apríla 2012 - (tasr)

Sympózium venované otázke začlenenia rómskej komunity na Slovensku do väčšinovej spoločnosti dnes zorganizovalo v Bruseli veľvyslanectvo SR pri EÚ. Nad podujatím prevzal záštitu slovenský veľvyslanec Ivan Korčok a akciu podporil aj podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Veľvyslanec Korčok pripomenul, že podujatie sa koná krátko potom, ako si svet 8. apríla pripomenul Medzinárodný deň rómskej komunity. Podujatie v priestoroch slovenského zastupiteľstva sa konalo pred stredajšou konferenciou o úlohe kultúry pri integrácii Rómov do spoločnosti, ktorú zorganizoval Generálny direktoriát Európskej komisie. V rámci stredajšej konferencie vystúpia viacerí experti na rómsku problematiku aj z Českej republiky a zo Slovenska, pričom konferenciu svojim vystúpením spestrí Divadlo z chatrče z Moldavy nad Bodvou. Účastníci tohto divadla sú členovia rómskej komunity, ktorí sa z bezvýchodiskovej životnej situácie dostali vďaka netradičnému umeleckému projektu. Hudobná časť tohto divadla vystúpila aj na dnešnom sympóziu pestrou skladbou rómskych pesničiek. Ešte predtým pozvaní hostia a odborníci z Európskej komisie, Svetovej banky a vlády SR zdôraznili skutočnosť, že Rómovia musia byť sami pánmi svojho osudu, pričom však väčšinová spoločnosť prostredníctvom národných vlád, lokálnych samospráv, neziskových organizácií a samotnej EK musí nájsť spôsob ako im čo najúčinnejšie pomôcť pri začlenení sa do spoločnosti. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák počas sympózia upozornil na skutočnosť, že na Slovensku po roku 1989 bolo viacero stratégií a plánov ako pomôcť rómskej komunite, všetky však zlyhali. V tejto súvislosti spomenul novú vládnu stratégiu prijatú v januári tohto roku, ktorá s cieľom zlepšiť životné podmienky tejto časti spoločnosti sa zameriava na štyri akčné plány pre rómsku komunitu - vzdelávanie, bývanie, zamestnanosť a zdravie.

Maďarský minister obrany chce kompletne prezbrojiť

16. apríla 2012 - (tasr)

Prezbrojenie maďarských ozbrojených síl sa stáva neodkladnou záležitosťou, vyhlásil v maďarskom verejnoprávnom rozhlase maďarský minister obrany Csaba Hende. „Armáda bola v období uplynulých rokov výrazne podfinancovaná. Jej technika a výzbroj až na niektoré výnimky sú natoľko zastarané, že v nadchádzajúcich desiatich rokoch ju bude potrebné úplne prezbrojiť,” povedal Hende. Rozvoj, ktorý by sa mal začať po roku 2016, by sa mal dotknúť všetkých oblastí armády, dodal šéf rezortu obrany.

Maďarské stavebníctvo vo februári oslabilo

16. apríla 2012 - (sita)

Produkcia maďarského stavebníctva vo februári medziročne klesla o 16 % po tom, ako v januári oslabila o 1,5 %. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad krajiny (KSH). Medzimesačne sa februárová výroba maďarského stavebníctva zmenšila o 7,3 % po tom, ako v januári oproti decembru oslabila o 1,2 %. Celkový objem objednávok na konci februára bol o 21,9 % menší ako v závere rovnakého mesiaca minulého roka. Na konci januára bol objem objednávok medziročne menší o 30,4 %. Nových objednávok však v medziročnom porovnaní vo februári pribudlo o 79,1 % po januárovom medziročnom raste o 49,3 %. Maďarský štatistický úrad ďalej uviedol, že vo februári oslabila produkcia oboch hlavných segmentov stavebníctva. Výstavba budov sa zmenšila o 18,9 % a výstavba infraštruktúry oslabila o 10,8 %. Medzimesačne podľa sezónne upravených údajov februárová výstavba budov klesla o 7,3 % a výstavba infraštruktúry sa zmenšila o 3,3 %.

Orbán sklamal investorov

17. apríla 2012 - (tasr / hn)

Zahraniční investori v Maďarsku sú sklamaní z ekonomickej politiky vlády premiéra Viktora Orbána počas posledných dvoch rokov. Vyplýva to zo správy nemeckej obchodnej komory v Maďarsku, ktorú včera zverejnili médiá. Podľa nej až dve tretiny zahraničných firiem z Nemecka a Rakúska sú u našich južných susedov veľmi nespokojné. „To neznamená, že plánujú odchod z Maďarska. Je to však varovný signál, ktorý potvrdzuje, že treba ďalšie a ďalšie opatrenia na to, aby si krajina zachovala príťažlivosť,” píše sa v správe komory. Správa uvádza, že ani jednému takmer z dvoch stoviek účastníkov prieskumu nevyhovuje súčasná hospodárska politika vlády. Prieskum ukázal, že 87 percent investorov, ktorí sa na ňom zúčastnili, je sklamaných dvojročnou agresívnou Orbánovou vládnou politikou, ktorá totiž viedla v niektorých oblastiach k silnému zvýšeniu daní. Podľa nemeckých firiem sa navyše Maďarsko dostalo v regionálnom rebríčku investične príťažlivých krajín na desiate miesto, kým pred štyrmi rokmi bolo štvrté. Takmer sedem z desiatich účastníkov prieskumu totiž pokladá maďarskú ekonomickú situáciu za zlú. Vlani pritom mala taký názor len necelá polovica. Najvyššie dane pre banky v Európskej únii, osobitná krízová daň na telekomunikačné spoločnosti, obchod a energetický sektor či znárodnenie takmer desiatich miliárd eur uložených na účtoch súkromných penzijných fondov. Práve to boli kroky premiéra Viktora Orbána, ktoré najviac prekážajú investorom. Krízové dane viedli vlani k medziročnému poklesu investícií v telekomunikáciách o 14 percent a k ešte väčšiemu poklesu vo finančnom sektore.

Situácia v Maďarsku je zlá, tvrdia Nemci

16. apríla 2012 - (sita)

Dve tretiny nemeckých a rakúskych investorov v Maďarsku vyjadrujú „veľkú nespokojnosť” s hospodárskou politikou tamojšej vlády. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informovalo v pondelok zastúpenie nemeckej obchodnej komory v Maďarsku. V regionálnom zozname obľúbených destinácií sa Maďarsko zosunulo na 10. miesto, kým ešte v roku 2011 patrila krajine medzi nemeckými investormi štvrtá priečka. Kroky vlády premiéra Viktora Orbána hodnotí negatívne 87 % respondentov. „Prakticky nikto z (200) účastníkov nevyjadril spokojnosť... tento názor zdieľajú s malými odchýlkami všetky odvetvia,” uviedla nemecká obchodná komora vo vyhlásení. Podľa údajov komory pochádzala asi štvrtina účastníkov prieskumu z iných európskych krajín ako Nemecko, väčšinou z Rakúska. Maďarská vláda presadila najvyššiu bankovú daň v rámci EÚ a mimoriadne zdanila aj zisky telekomunikačných a energetických spoločností, ako aj obchodných reťazcov. Vláda fakticky zoštátnila súkromné penzijné fondy a veľké straty bankám spôsobil program predčasného splatenia hypotekárnych úverov v cudzej mene pri výrazne nižšom ako trhovom kurze. Neštandardné opatrenia zasiahli najmä odvetvia, v ktorých prevládajú zahraniční vlastníci. Najväčším zdrojom zahraničných investícií v Maďarsku je Nemecko. Podiel respondentov, ktorý by opäť investovali v tejto krajine, však aktuálnom prieskume nemeckej obchodnej komory klesol na 71 % z vlaňajších 83 %. Názor, že situácia v maďarskej ekonomike je „zlá” vyslovilo 68 % respondentov, kým v minuloročnom prieskume to bolo 44 %.

Robert Fico: Opravíme zákon o štátnom občianstve

16. apríla 2012 - (tasr)

Súčasná vláda sa chce pustiť do jednej nesplnenej úlohy, ktorá zostala z minulosti. A tou je novelizácia zákona o štátnom občianstve. Pri dnešnom uvedení do úradu ministra kultúry Mareka Maďariča to uviedol premiér Robert Fico. Jeho aktuálne znenie plánuje opraviť tak, aby nepoškodzovalo občanov SR, ktorí dobrovoľne požiadajú o občianstvo inej krajiny, čím prídu o to slovenské. „Ale vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,” vysvetlil s tým, že ani Budapešť nezmenila svoju legislatívu o dvojakom občianstve, na ktorú slovenská novela zákona ešte za jeho vládnutia reagovala. Rovnako potvrdil, že kabinet zachová pri postavení národnostných menším súčasné status quo. „Hoci by sme v niektorých oblastiach mohli pristúpiť k zmenám,” podotkol. Ide napríklad o používanie jazykov menšín v úradnom styku v obciach a mestách, kde žije minimálne 20 percent príslušníkov tej-ktorej menšiny. Podľa Fica posledné sčítanie ukázalo, že niektoré mestá a obce už túto hranicu nespĺňajú. „Nebudeme v tomto robiť žiadne zmeny,” uistil. Jeho kabinet pripravuje tiež veľkú zmenu kompetenčného zákona. Na jeho základe prejde menšinová kultúra opäť pod ministerstvo kultúry. Za predchádzajúcej vlády sa táto agenda dostala pod vicepremiéra pre národnostné menšiny. Tento post už nebude existovať, avšak vznikne úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. „Pôjde o predstaviteľa vlády SR, ktorý sa bude prioritne zaoberať týmito otázkami, ale z hľadiska výkonu exekutívy je to oblasť, ktorá bude spadať pod MK,” priblížil Fico. Maďarič doplnil, že ústredným orgánom štátnej správy pre kultúru je MK, čiže má logiku, aby tak ako v minulosti patrila pod jeho rezort aj menšinová kultúra. Kompetenčný zákon by mal riešiť tiež to, ktoré ministerstvo sa bude zaoberať agendou cestovného ruchu. V súčasnosti ním je rezort dopravy. Premiér dnes potvrdil, že MK túto oblasť s vysokou pravdepodobnosťou pokrývať nebude. „Nechceme však rozhodovať o týchto otázkach tak, že si bude niekto pohadzovať cestovný ruch. Mám pocit, že sa posledné roky viac venujeme tomu, kde má byť, ako tomu, o čom je a čomu má slúžiť,” poznamenal Fico.

Fico avizuje zmenu zákona o dvojakom občianstve

16. apríla 2012 - (sita)

Vláda má podľa premiéra Roberta Fica „jeden rest, a to je opraviť zákon o dvojakom občianstve, aby sme nepoškodzovali občanov Slovenskej republiky, ktorí požiadajú o štátne občianstvo nejakej inej krajiny a potom prichádza následok v podobne straty slovenského štátneho občianstva.” Ako zdôraznil Fico na pondelkovej tlačovej besede po uvedení do funkcie ministra kultúry Mareka Maďariča a štátneho tajomníka rezortu Ivana Sečíka, „vo vzťahu k Maďarskej republike tento zákon samozrejme musí platiť ďalej, pretože tam platí zákon, na ktorý sme reagovali touto legislatívou”. Status quo v národnostných menšinách, ktoré patria pod rezort kultúry, sa zachová, zopakoval postoj Smeru líder strany a premiér Robert Fico. „A hoci by sme v niektorých obciach mohli pristúpiť k zmenám, nebudeme to robiť,” konštatoval ďalej najmä v súvislosti s výsledkami zo sčítania obyvateľov, v ktorom sa v niektorých obciach znížilo percento príslušníkov národnostnej menšiny. Podľa Fica je zámer vytvoriť úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny. „Pôjde o predstaviteľa Vlády SR, ktorý sa bude prioritne zaoberať týmito otázkami, ale z hľadiska výkonu exekutívy je to oblasť, ktorá bude spadať pod ministerstvo kultúry,” spresnil zámer premiér. Rovnako má podľa Maďariča logiku, aby aj menšinová kultúra patrila pod ministerstvo kultúry.

Zákon o občianstve zmiernia. Rozhodujúca má byť väzba na krajinu.

Slováci sa stávajú Čechmi aj Maďarmi. Smer to chce zmeniť

17. apríla 2012 - (Petra Maťašovská - hnonline.sk)

Už takmer 260 Slovákov sa muselo rozlúčiť so svojím občianstvom pre prísny zákon z čias prvej vlády Roberta Fica. Nedobrovoľne ho vymenili najmä za české. Fico teraz avizuje zmenu, dvojité občianstvo si budú môcť ponechať ľudia s pobytom v cudzej krajine. „Chceme, aby občania, ktorí získali občianstvo inej krajiny, neprichádzali automaticky o svoje,“ vyhlásil včera premiér. Zohľadňovať by sa podľa neho mala reálna väzba na krajinu. Smer-SD v minulom volebnom období neúspešne navrhoval tri riešenia. Každé z nich počítalo s pobytom v cieľovej krajine. „Obsahovo to zodpovedá tým predstavám,“ uviedol premiér pre HN. Či Smer bude vyžadovať iba ročný nepretržitý pobyt alebo aj podmienku práce a štúdia, nespresnil. Igor Matovič (OĽ) by podporil kombináciu oboch požiadaviek. „Je to rozumnejšie,“ vysvetlil. KDH by zas uprednostnilo, keby mohol mať dve občianstva iba ten, kto žije v inej krajine minimálne rok. „Takýto návrh sme predložili, nezahlasoval Smer,“ pripomenul predseda Ján Figeľ. Mostu-Híd sa plánované zmeny mália. Strana žiada, aby si mohli slovenské doklady ponechať všetci, ktorí získajú iné občianstvo. „Stále je tu diskriminácia,“ vysvetľuje poslanec Gábor Gál. Fico však nechce umožniť maďarskej menšine žijúcej na našom území mať obe občianstva. „Vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,“ reagoval premiér. Najvyšší predstaviteľ Zväzu Maďarov na Slovensku Csemadok Béla Hrubík iniciatívu Fica víta. „Prechodný pobyt ako kritérium by sme uprednostnili, podporujeme všetko, čo zlepší prísny zákon,“ uviedol. Na nekompromisný zákon doteraz doplatili najmä Slováci žijúci v Česku. „Od júla 2010 prišlo o štátne občianstvo nadobudnutím iného 258 osôb. Najčastejšie získali štátne občianstvo Českej republiky,“ uvádza sa v najnovšom stanovisku ministerstva vnútra. Český pas má namiesto slovenského podľa štatistík až 129 ľudí. Zákon pritom zaviedla prvá Ficova vláda v reakcii na krajanskú politiku Budapešti. Záujem o maďarské občianstvo je nižší. Dosiaľ ho za slovenské oficiálne vymenilo len 25 našincov. Nemusí však ísť o reálne číslo, pretože získanie cudzieho štátneho občianstva viacerí z obavy zo straty svojho pasu nenahlasujú.

Bugárovci poslúchli prezidenta, prispejú na Krásnu Hôrku

16. apríla 2012 - (sita)

Poslanci parlamentu za stranu Most-Híd venujú na obnovu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka a jeho okolia 20-tisíc eur. Dohodli sa na tom dnes na zasadnutí predsedníctva strany. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa strany Zuzana Bačiak Masaryková, peniaze odovzdajú starostovi obce Krásnohorské Podhradie Petrovi Bollovi v najbližších dňoch. Na najkrajšom slovenskom stredovekom hrade zo 14. storočia vypukol ničivý požiar v sobotu 10. marca. Podľa Slovenského národného múzea sa pred plameňmi podarilo zachrániť 90 percent vzácnych zbierok. Na celom hrade úplne zhoreli strechy, nová expozícia v gotickom paláci a zvonica, kde oheň roztavil tri zvony. Stredný a dolný hrad ostali bez strechy, ale expozície sa zachránili. Na príspevok v prospech Krásnej Hôrky vyzval poslancov 21. marca prezident Ivan Gašparovič. Navrhol im, aby na obnovu venovali peniaze, ktoré im parlament vyplatí za obdobie od zvolenia do ustanovujúcej schôdze parlamentu. Odôvodnil to skutočnosťou, že poslanci majú po novele zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov nárok na plat odo dňa zvolenia a nie od zloženia mandátu, ako to bolo donedávna. „Príspevkom na správnu vec sa nebudem chváliť do médií,” odvetil na otázku, či on sám na opravu hradu venuje peniaze. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár vtedy povedal, že Gašparovič sa zaujíma o veci, ktoré mu neprináležia. „Máme iné možnosti ako prispieť, ale nie preto, že pán prezident to chce,” dodal.

Výstava „Mosty medzi národmi Európy“

Podpredseda Európskeho parlamentu Dr. László Surján vo Fiľakove

14. apríla 2012 - (Hradné múzeum vo Fiľakove)

V priestoroch Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove sa 14. apríla 2012 konala vernisáž výstavy „Mosty medzi národmi Európy“. Panelová výstava doplnená medailami a reliéfmi akademického sochára Ferenca Lebóa z Győru približuje tie osobnosti stredoeurópskeho priestoru, ktoré spájajú viaceré národy. Výstavu otvoril podpredseda Európskeho parlamentu a zakladateľ hnutia zmierenia stredoeurópskych národov, Hnutia Charta XXI Dr. László Surján. Chartu podpísalo od októbra 2010 vyše 3.000 signatárov hlavne z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Rakúska, Srbska a Ukrajiny. Po vernisáži si záujemcovia vypočuli diskusiu šéfredaktora časopisu Týždeň Štefana Hríba a riaditeľa Centra národnostného vysielania RTVS Attilu Lovásza o aspektoch slovensko-maďarského spolužitia. Po synchrónne tlmočenom rozhovore zahrali argentínske tangá Astora Piazzolu pianistka Katalin Tótinová a akordeonistka Melinda Mészárosová. Podujatie zorganizovali Hnutie Charta XXI, Hradné múzeum vo Fiľakove a OZ Rodná zem z Fiľakova. Výstava je sprístupnená do 11. mája 2012.

Fico a Orbán by sa mohli stretnúť už koncom apríla

13. apríla 2012 - (sita)

Prvé stretnutie Roberta Fica v premiérskej funkcii s maďarským kolegom Viktorom Orbánom by sa mohlo uskutočniť už 26. apríla vo Varšave, kde bude väčšie stretnutie predsedov vlád. Podľa Fica by bolo dobré, ak by tam mohli mať s Orbánom krátku bilaterálnu schôdzku. „Aby sme nejako začali, aby sme začali normálne komunikovať,” povedal Fico na tlačovej besede pri uvádzaní vicepremiéra Miroslava Lajčáka do úradu šéfa našej diplomacie. Fico hovorí, že ako predseda vlády sa bude plne sústrediť na ekonomické a sociálne otázky - teda na domáce témy. Je pripravený zabrať aj zahraničnopoliticky, ale tu sa spolieha najmä na Lajčáka. „Slovenská republika chce pokoj, kľud a dobré vzťahy, na tomto mi dnes záleží viac ako inokedy,” vyhlásil Fico. Hovorí, že Slovensko má záujem na dobrých a priateľských vzťahoch so svojimi susedmi vrátane Maďarska. Teraz máme toľko vnútorných problémov (ekonomických a sociálnych), že by bolo podľa Fica osobitne kontraproduktívne vytvárať akékoľvek iné témy, ktoré by odoberali energiu. Podľa ministra Lajčáka nielen chceme mať dobré vzťahy, ale k tomu budeme prispievať aj správaním. „Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom sú lepšie, než sa prezentujú v médiách, čo je pochopiteľné,” povedal. Ilustroval to aj tým, že vôbec prvý telefonát po menovaní za ministra mal od maďarského kolegu Jánosa Martonyiho, ktorý mu zablahoželal a pozval ho na návštevu Budapešti. V Bratislave na konferencii Globsec sa stretol so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsoltom Némethom. „Základná filozofia je, že sme partneri, susedia, spojenci, že nás toho veľmi veľa spája a pochopiteľne sú veci, na ktoré máme odlišné názory a o týchto veciach budeme diskutovať vecne, pokojne, na základe argumentov, na základe európskych pravidiel a štandardov,” vysvetlil minister. Podľa Lajčáka nikomu nepomáha a neprospieva posielanie si nejakých odkazov prostredníctvom médií a nie je to ani zrelé. „My sme obidve zrelé krajiny, členské krajiny EÚ a Aliancie a podľa toho sa budeme správať,” dodal.

MZV SR: M. Lajčák sa stretol so Z. Némethom

12. apríla 2012 - (tasr)

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák sa na okraj medzinárodnej konferencie Globsec dnes stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Maďarska Zsoltom Némethom. Prvé stretnutie vysokých vládnych predstaviteľov oboch krajín po nástupe novej vlády Slovenskej republiky bolo venované perspektíve slovensko-maďarských vzťahov. M. Lajčák vyjadril záujem SR o dobrosusedský dialóg a pragmatickú spoluprácu s Maďarskom s dôrazom na realizáciu konkrétnych projektov v oblasti hospodárstva, dopravnej, energetickej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce, prinášajúcich prospech občanom oboch krajín. Potvrdil tiež pripravenosť bilaterálne riešiť otvorené otázky vzájomných vzťahov. Zároveň uvítal pozitívne povolebné posolstvá predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Maďarska, vyjadrujúce záujem o dobrosusedskú spoluprácu. Tento záujem v rozhovore potvrdil i Zsolt Németh.

Maďarsko dúfa, že Fico je lepší

12. apríla 2012 - (Ela Rybárová - Sme)

Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh a slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sľúbili, že vzťahy oboch krajín budú lepšie než za prvej Ficovej vlády. Maďari ich chcú také ako v časoch vlády Ivety Radičovej. „Minulá skúsenosť s Ficovou vládou nebola veľmi pozitívna. Predchádzajúca vláda bola otvorená dialógu, no, bohužiaľ, nemala politickú moc. Dúfam, že v budúcnosti už budeme mať oboje,“ povedal pre SME Zsolt Németh, ktorý prišiel do Bratislavy na konferenciu Globsec. Európska únia sa podľa neho nemusí báť dvoch silných premiérov - Orbána a Fica. „Európa čelí veľmi vážnym problémom, ktoré si vyžadujú tvrdé rozhodnutia.“

Orbána a Fica sa báť netreba

Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničia Zsolt Németh verí, že s druhou Ficovou vládou budú vychádzať lepšie.

- Vzťahy s Maďarskom za prvej vlády Roberta Fica boli veľmi problematické. Aké budú s jeho druhou vládou?

- Minulá skúsenosť s Ficovou vládou nebola veľmi pozitívna. Za posledné dva roky sa vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom výrazne pohli dopredu. Dokázali sme sa dohodnúť na plynovode, mostoch, rámcovej dohode na rozvoji pohraničných regiónov a podobne. Mali sme veľmi intenzívny dialóg na úrovni inštitúcií. Dnes som sa stretol s ministrom zahraničia pánom Miroslavom Lajčákom a dohodli sme sa, že dialóg z ostatných dvoch rokov musí pokračovať. Predchádzajúca vláda bola otvorená dialógu, no, bohužiaľ, nemala politickú moc, aby presadila to, na čom sme sa dohodli. Dúfam, že v budúcnosti už budeme mať oboje, dialóg aj politickú moc na realizáciu kompromisov.

- Ktorý problém vo vzájomných vzťahoch treba riešiť hneď?

- Nechcel by som vypichnúť jeden konkrétny problém. Najdôležitejšie je, že máme záujem o dialóg zameraný na riešenie problémov.

- Nemusí sa Európa obávať dvoch premiérov členských krajín, ktorí majú veľkú väčšinu v parlamente?

- V súčasnej situácii Európskej únie je jednou z najsúrnejších otázok, či vlády dokážu uskutočniť to, čo sľúbili. Je to veľmi priaznivá situácia, že na Slovensku a v Maďarsku máme vlády, ktoré dokážu uskutočniť akékoľvek záväzky. V našom prípade dvojtretinová väčšina je trochu väčšia než je na Slovensku, ale nie je to nevýhoda. Naopak, v našich krajinách je výhodou, že máme taký silný mandát. Európska únia čelí vážnym problémom, ktoré si vyžadujú tvrdé rozhodnutia.

Bude výbuch vo vzťahoch Bratislavy a Budapešti?

15. apríla 2012 - (András Kovács - Magyar Nemzet)

Zatiaľ Ficova vláda, ktorá nedávno nastúpila do úradu, sa každým „nervovým vláknom” musí koncentrovať na ekonomické otázky, preto sa menšinovým otázkam môže venovať pomerne menšia pozornosť. Nemá význam do popredia dávať také témy, ktoré by znemožňovali spoluprácu - vyhlásil staronový predseda vlády. Po slávnostnom zložení sľubu poslancov nového slovenského zákonodarného orgánu 4. apríla v bratislavskom prezidentskom paláci, prezident republiky Ivan Gašparovič vymenoval členov nového kabinetu Roberta Fica. „V oblasti činnosti vlády mám skúsenosti, ale v plnej miere si uvedomujem, že teraz sa začínajúci vládny cyklus bude úplne iný ako ten v rokoch 2006 až 2010,” vyhlásil Fico. V druhej Ficovej vláde post ministra zahraničných vecí zastáva kariérny diplomat Miroslav Lajčák. Rezort vnútra povedie podpredseda strany Smer Robert Kaliňák. Aj druhý podpredseda strany Smer, Marek Maďarič, sa vrátil na ministerstvo kultúry, ktoré viedol od roku 2006. Dôležité je poznamenať aj to, že v 12-člennej vláde sedí 6 bývalých členov komunistickej strany, kým v predchádzajúcom Ficovom kabinete ich bolo jedenásť. Z maďarského hľadiska najdôležitejšie je, že v novej slovenskej vláde nebol obsadený post podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny. Miesto toho slovenský premiér v osobe Ľubomíra Vážného vymenoval podpredsedu zodpovedného za investície. Kompetencie podpredsedu vlády pre menšiny budú prerozdelené medzi príslušnými rezortmi. „Nemá význam do popredia dávať také témy, ktoré by bránili spolupráci. Ak nebudeme cítiť niečo také, čo sa týka našich národných a štátnych záujmov, čo by vadilo nám, Slovensku, slovenskému národu a občanom žijúcim na Slovensku, tak všetku našu energiu budeme sústreďovať na rozvoj dobrých priateľských a vzájomne výhodných vzťahov. Toto poviem aj predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi. Prvýkrát sa stretneme na summite V4, baltských štátov a Číny v Poľsku,” vyhlásil ešte minulý týždeň Fico. Podľa analytikov sa nedá v terajšom vládnom cykle očakávať výraznejšia zahraničnopolitická zmena, nanajvýš kritickejšie vystúpenie vo vzťahu k NATO a USA ako v čase minulej vlády, lebo v čase jeho predchádzajúceho premierovania toto boli jeho terče. Analytik Ivo Samson v súvislosti so vzťahom Slovenska k Maďarsku poukázal na fakt, že v tomto prípade sa proti sebe postavia slovenská ľavica a maďarská pravica. „V týchto vzťahoch sotva dôjde k zlepšeniu. Či dôjde k výbuchu, to závisí aj od maďarskej strany.” Je dôležité vyzdvihnúť, že nový kabinet najdôležitejšie kroky musí urobiť v oblasti hospodárstva, keďže výrazne treba znížiť deficit štátneho rozpočtu k dosiahnutiu 3-percentného cieľa. K tomu, aby to splnil, musí nájsť zdroje navyše vo výške 1,26 miliárd eur. Ak sa však hospodárska situácia bude vyvíjať horšie, táto suma môže dosiahnuť hoci aj sumu 1,85 miliárd eur. Minister financií Peter Kažimír naznačil, že značnú časť vyššie spomínanej finančnej konsolidácie by radi vyriešili na strane príjmov, keďže na strane výdavkov už nemajú veľmi veľké rezervy.

Krajiny V4 by mohli mať spoločnú bojovú skupinu EÚ

14. apríla 2012 - (sita)

Zoskupenie krajín Visegrádskej štvorky by mohlo vytvoriť spoločnú bojovú skupinu (Battle Group) Európskej únie. Dohodli sa na tom náčelníci generálnych štábov armád Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska v českom Mikulove a podpísali spoločné komuniké. „Zhodli sme sa na tom, že vedúcou krajinou účelového zoskupenia v roku 2016 by malo byť Poľsko. Je to naše vojenské odporúčanie ministrom obrany na ich zasadanie, ktoré sa uskutoční v máji tohto roku,“ uviedol zástupca hostiteľskej krajiny - náčelník generálneho štábu Armády Českej republiky Vlastimil Picek. Poľsko pre toto zoskupenie vyčlení aj najväčší príspevok - približne 1200 osôb. Česká republika do skupiny nasadí 800, Slovensko 400 a Maďarsko 350 vojakov. Podľa Piceka by Česká republika do tohto zoskupenia mala vyčleniť a riadiť zdravotnícky komponent, zabezpečiť MEDEVAC s využitím lietadla CASA alebo tzv. STRATEVAC (umožňuje nasadiť lietadlo Airbus 319 upravený na prepravu zranených vojakov). Do zoskupenia by sa mala zapojiť aj ženijná rota, tím na likvidáciu výbušnín EOD, vrtuľníková jednotka a logistické zabezpečenie vrátane Medium Cargo roty a tímu Movement Control. „Sme schopní tiež nasadiť údernú bojovú jednotku na obrnených kolesových vozidlách Pandur,“ dodal Picek. Slovenský príspevok do tejto bojovej skupiny by mal pozostávať zo špecialistov na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu a v prípade potreby je naša armáda pripravená nasadiť aj tím EOD. Bojová skupina nie je uzavretá len pre armády krajín V4. „Deklarujeme otvorené dvere aj tzv. tretím krajinám. Medzi prvými sa na prípadné rokovania o zdieľaní spôsobilostí prihlásilo Rakúsko,“ uviedol šéf slovenskej armády Peter Vojtek. Jeho maďarský kolega Tibor Benkő upozornil, že všetky armády čelia rovnakým problémom. „Pokiaľ ich budeme riešiť spoločne, výsledky budú efektívnejšie,“ dodal. Jedným z takých spoločných nákupov by mohlo byť obstaranie radaru stredného dosahu. „Úlohou armád v tomto prípade je stanoviť požiadavky na takticko-technické dáta zbraní a zbraňových systémov. Nebudeme riešiť formu nákupu,“ vyhlásil Picek. Bojové skupiny Európskej únie sú zostavené z vojakov viacerých štátov, ale títo zostávajú vo svojich materských armádach. Skupiny vznikajú na obdobie šiestich mesiacov, kedy sú v pohotovosti. EÚ má na každý polrok k dispozícii vždy dve takéto zoskupenia, ktoré by mohli byť rýchlo nasadené do prípadného konfliktu kdekoľvek vo svete. Je to obdoba síl rýchlej reakcie NATO.

Medzi túžbou a pragmatizmom

Ak odhliadneme od silných rečí, momentálne sa zdá, že môžu nastať len tri reálne problémy. Prvý súvisí so stále nezažehnanou krízou. Druhým je vyššie napätie vo vzťahu s Maďarskom. (To však môže ovplyvňovať skôr Viktor Orbán.) Tretím je evergreen s názvom širokorozchodná...

Knižnice bez kníh? Len ak ľudia povedia áno

Veľký pult a vôkol neho stolíky so stoličkami a pohovkami. Žiadny nábytok, nijaké poličky. Na prvý pohľad sa zdá, že ste v nejakej študentskej kaviarni. Pravda však je, že presne takto vyzerá čoraz viac knižníc na amerických univerzitách. - Medzinárodnú spoluprácu si zase vyžiadala digitalizácia novín Pressburger Zeitung. „V tlačenej podobe túto zbierku nemala kompletnú žiadna knižnica. Pri skenovaní jej rôznych častí u nás, ale aj v Maďarskej národnej knižnici sa v digitálnej podobe skompletizovala. Kým pri tlačených verziách museli bádatelia chodiť od knižnice ku knižnici, v elektronickej verzii majú noviny pekne pohromade...”

Orbán: O Slovensku a o Slovákoch budeme aj naďalej hovoriť s úctou

13. apríla 2012 - (tasr)

S vládnou garnitúrou, ktorá prehrala na Slovensku voľby, si terajšia maďarská vláda vytvorila veľmi dobré vzťahy, aj keď zostali nedoriešené otázky. Vyhlásil to v rozhovore pre dnešné vydanie denníka Komáromsko-Ostrihomskej župy 24 hodín (24 óra) maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že o Slovensku a o Slovákoch sa bude aj naďalej hovoriť s úctou. „Zostalo síce viacero nedoriešených sporných otázok, ale viedla nás vzájomná úcta voči krajine a ľudu tej druhej krajiny,” povedal Orbán na margo vzťahov s predchádzajúcou vládou SR. „O Slovensku a o Slovákoch budeme aj naďalej hovoriť úctivým tónom a dúfame, že nová slovenská vláda to bude opätovať, ako to robila tá predošlá,” dodal predseda maďarskej vlády. Súčasne vyjadril nádej, že vzájomné vzťahy sa budú ďalej rozvíjať a čoskoro sa podpíše medzinárodná dohoda o výstavbe nového mosta na Dunaji.

Maďarská vláda po výhradách EK upravuje zákon o centrálnej banke

18. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská vláda predložila v utorok parlamentu návrh úpravy zákona o Maďarskej národnej banke (MNB) a príslušného ustanovenia ústavy, uviedla maďarská tlačová agentúra MTI. Z vyhlásenia Ministerstva národného hospodárstva vyplýva, že úpravy predložené vládou sa týkajú bodov, ktoré v rámci právneho konania vytýkala Maďarsku Európska komisia. Úpravy, o ktorých Maďarsko informovalo písomne EK, vzala komisia na vedomie, zdôrazňuje rezort. MTI pripomína, že prípravu novely zákona avizoval minister národného hospodárstva György Matolcsy začiatkom marca a informoval o tom aj šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho. V zmysle návrhu banková rada nebude už musieť predložiť vláde program rokovania rady a člen vlády sa nezúčastní schôdzky rady. Zo zákona v návrhu vypustili článok týkajúci sa podmienok uvoľnenia členov bankovej rady a zrušenia tohto orgánu v prípade, že Maďarsko vstúpi do eurozóny. Zmenili aj prechodné ustanovenie ústavy, podľa ktorého pôvodne Maďarskú národnú banku (MNB) chceli spojiť so Štátnym úradom dozoru nad finančnými inštitúciami (PSZÁF). Návrh však nemení ustanovenie, ktoré sa týka rozšírenia bankovej rady a odmeňovania členov orgánov MNB. V týchto bodoch vyjadrila ECB tiež znepokojenie, píše MTI. Zástupcovia ECB, EK, Medzinárodného menového fondu a MNB rokovali za účasti predstaviteľov maďarskej vlády v pondelok vo Frankfurte nad Mohanom o úprave zákona o MNB. Účastníci stretnutia neinformovali o detailoch schôdzky, maďarské ministerstvo hospodárstva uviedlo iba toľko, že rokovali o vyjasnení otázok týkajúcich sa MNB. Európska komisia 17. januára informovala, že začala právne konanie voči Maďarsku pre porušovanie záväzkov členskej krajiny Európskej únie v troch oblastiach - ústava, justícia, ochrana osobných údajov. V zdôvodnení komisia poukázala, že prijatie niektorých nových legislatívnych noriem v Maďarsku môže viesť k strate nezávislosti maďarskej centrálnej banky, môže donútiť k predčasnému odchodu do dôchodku sudcov, ktorí nie vždy súhlasili a súhlasia s rozhodnutiami centrálnej moci - po znížení ich dôchodkovej hranice zo 70 na 62 rokov - a tiež k oslabeniu úradu ombudsmana pre ochranu osobných údajov.

Maďarsko sa obráti na Európsky súdny dvor, ak spor s EÚ nevyrieši

15. apríla 2012 - (tasr / bloomberg)

Maďarsko je pripravené obrátiť sa na Európsky súdny dvor (ESD), ak sa mu nepodarí vyriešiť spor s Európskou úniou (EÚ), ktorá blokuje jeho rokovania o pohotovostnom úvere od Medzinárodného menového fondu (MMF). Premiér Viktor Orbán pre štátnu rozhlasovú stanicu MR1-Kossuth povedal, že politické podmienky veriteľov, ktoré Maďarsko musí splniť, ak chce, aby s ním začali rokovať o úverovej linke, sú „neprijateľné”. Dodal, že EÚ pravdepodobne zverejní svoje stanovisko k odpovediam Maďarska na kritiku jeho právnych noriem v priebehu niekoľkých dní. No ak sa ukáže, že Brusel nie je so všetkými odpoveďami spokojný, potom sa Maďarsko obráti so svojimi argumentmi na Európsky súdny dvor. Maďarsko v novembri požiadalo MMF o pohotovostný úver, ale EÚ blokuje začiatok rokovaní o pôžičke, kým Budapešť neodstráni sporné zákony o centrálnej banke, justícii a ochrane údajov. EÚ začala v januári legislatívne konanie proti Maďarsku pre porušenie zmluvy. Budapešť dostala čas na nápravu. Uzavretie sporu je pritom podmienkou pre začatie rokovaní o úvere.

Orbán obvinil Európsku úniu z vydierania

14. apríla 2012 - (tasr)

Vznášanie politických podmienok na rokovaniach o záchranných pôžičkách zo strany Európskej únie (EÚ) a Medzinárodného menového fondu (MMF) je „vydieranie”. Vo štvrtok to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán. Zatiaľ k tomu podľa neho neprišlo, Brusel však s touto myšlienkou „flirtuje”, čo je „neakceptovateľné a nepredstaviteľné”. Maďarský premiér narážal na množiace sa hlasy z prostredia EÚ, ktoré hovoria o tom, že poskytnutie ďalších úverov by malo byť podmienené zmenami vo viacerých sporných zákonov z dielne Orbánovej vlády. „Vytváranie politických podmienok - napríklad pokiaľ ide o súdny systém - by bolo vydieraním,” vyhlásil šéf jednofarebného maďarského kabinetu tvoreného Orbánovou stranou Fidesz. Brusel však „zatiaľ neprekročil rubikon,” dodal premiér. Poukázal pritom na krajiny ako Egypt, Pakistan alebo Bielorusko, ktoré dostali pôžičky od MMF výhradne na základe splnenia finančných kritérií. Maďarsko ešte vlani v novembri požiadalo MMF a EÚ o poskytnutie pôžičky vo výške 15 až 20 miliárd eur. Jedným z dôvodov bol aj fakt, že forint oproti euru historicky oslabil, čo vláde v Budapešti rapídne predražilo náklady na splácanie úverov. Brusel však novú pôžičku podmieňuje zmenou kontroverzných Orbánových reforiem, ku ktorým patrí aj zníženie dôchodkového veku v prípade sudcov.

Je absurdné spájať pôžičku MMF s politickými podmienkami, tvrdí Orbán

13. apríla 2012 - (tasr)

Bolo by absurdné, keby Európska únia stanovila okrem finančných podmienok aj iné podmienky rokovaní Maďarska o pôžičke od Medzinárodného menového fondu (MMF). Vyhlásil to dnes v relácii maďarského verejnoprávneho rozhlasu premiér Viktor Orbán. Podľa predsedu vlády Maďarsko zvyklo požiadať úniu, aby zaslala konkrétne podmienky, v terajšom prípade však takýto dokument s podmienkami maďarská vláda nedostala. „V diskusiách s EÚ dosahujeme každým dňom určitý pokrok, veci sa uberajú správnym smerom, aj keď rýchlosť sa nezdá byť veľká,“ dodal Orbán. Podotkol, že zo sporných otázok je vybavených podstatne viac, než ktorých zostalo otvorených. „Naše postoje k otvoreným otázkam sme zaslali Bruselu, do niekoľkých dní by sa o nich malo rozhodnúť. V záležitostiach, v ktorých nedospejeme k dohode, rozhodne Európsky súdny dvor,“ konštatoval premiér. „Brusel nie je Moskva. Tu neplatí, že niektorá z dvoch strán povie, kto má pravdu. To bolo možné iba za komunizmu,“ poznamenal Orbán. Podľa vlastných slov sa s veľkou pravdepodobnosťou 23. apríla stretne v Bruseli s predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom. „Egypt požiadal MMF o pôžičku spolu s Maďarskom a už mu poskytli financie, aj keď z pohľadu politickej stability nie je možné porovnávať Egypt s Maďarskom,“ posťažoval sa predseda maďarskej vlády, podľa ktorého by bolo vydieraním, keby rýdzo finančné otázky boli spájané s plnením politických podmienok - trebárs z oblasti justície.

Maďarsko musí obnoviť dôveru investorov

12. apríla 2012 - (sita)

Maďarská vláda musí vytvoriť právny rámec, vďaka ktorému opäť získa dôveru investorov a zmierni tlak trhov na svoju ekonomiku. Vyhlásil to v stredu hovorca Európskej komisie (EK) Olivier Bailly. „Vyzývame maďarskú vládu, aby urobila všetko čo je potrebné na zabezpečenie právneho prostredia v krajine, umožnila návrat investorov a zmiernila tlak trhu na maďarskú ekonomiku,” povedal Bailly na pravidelnom brífingu. Maďarsko chce získať od EÚ a Medzinárodného menového fondu (MMF) finančnú pomoc. Začatiu formálnych rokovaní však bránia právne spory s Bruselom. Európska komisia vedie proti Maďarsku konania pre viaceré zákony, ktoré sa týkajú nezávislosti centrálnej banky, fungovania úradu pre ochranu osobných údajov alebo odchodu sudcov do dôchodku. Komisia taktiež vo februári navrhla pozastaviť od budúceho roka Maďarsku vyplácanie eurofondov v hodnote 495 miliónov eur. Zdôvodnila to príliš vysokým deficitom maďarských verejných financií.

Népszabadság: Opozičný rozhlas Klubrádió je stále v neistote

13. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská opozičná rozhlasová stanica Klubrádió je stále v neistote po tom, čo Odvolací súd hlavného mesta 14. marca čiastočne zrušil decembrové rozhodnutie Mediálnej rady. Tá totiž v decembri vyhlásila za víťaza verejnej súťaže o rozhlasovú frekvenciu 95,3 MHz stanicu Autórádió a teraz by mala prijať rozhodnutie o novom víťazovi súťaže, pripomína dnešné vydanie maďarského denníka Népszabadság. Mediálna rada už dostala právoplatný verdikt súdu o zrušení jej rozhodnutia, rada však do dnešného dňa nevykonala súdne rozhodnutie. „Rada študuje verdikt súdu,” reagoval pre Népszabadság komunikačný odbor rady. V zmysle verdiktu rada už nemôže zopakovať verejnú súťaž, musí prijať len rozhodnutie o novom víťazovi. Podľa denníka to znamená, že by mala vydať rozhodnutie s konštatovaním, že projekt Autórádió bol v zmysle rozhodnutia súdu neplatný kvôli formálnym nedostatkom. Víťaza musí rada určiť zo zvyšných uchádzačov, medzi ktorými najvyšší počet bodov získal Klubrádió. Rada ešte v deň vyrieknutia rozsudku deklarovala, že aj projekt Klubrádió mal formálne nedostatky, preto preveria všetky podané projekty. Generálny riaditeľ Klubrádia András Arató denníku povedal, že v rozhlase pretrváva neistota, pretože súd rade neurčil termín na výkon verdiktu. Arató pripomenul, že Mediálna rada a jej predchodca už poldruha roka udržiavajú bezprávny stav v súvislosti so zmluvami Klubrádia, čo spôsobuje tejto rozhlasovej stanici vážnu majetkovú ujmu. Ako dodal, všetky doterajšie pokusy o schôdzku s predsedníčkou Mediálnej rady Annamáriou Szalaiovou, s ktorou by mohli prerokovať možnosti riešenia situácie, zatiaľ stroskotali.

Česi majú najradšej sami seba a susedné národy

14. apríla 2012 - (topky.sk)

Česi majú z národností najradšej sami seba. Sympatie pociťujú aj k Slovákom a Poliakom, skôr sympatickí sú im Židia, Gréci, Nemci, Maďari a Bulhari. K ďalším národnostným skupinám žijúcim v ČR majú vzťahy neutrálne alebo prevažuje antipatia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), o ktorom dnes informoval portál novinky.cz. Zaradenie Čechov do prieskumu je zámerné, pretože slúži na porovnanie s ostatnými národnosťami. Na hodnotenie bola použitá sedembodová stupnica, pričom známka 1 znamená „veľmi sympatickí”, štvorka neutrálny vzťah a sedmička „veľmi nesympatickí”. Víťazní Česi vyšli z hodnotenia s priemerom 1,93, Slováci dostali „známku” 2,13. Na tretej priečke nasledujú Poliaci, ktorí dostali priemerné hodnotenie 2,96. S priemerom viac ako tri sa na ďalších miestach umiestnili Židia (3,3), Gréci (3,48), Nemci (3,58), Maďari (3,71) a Bulhari (3,86). Neutrálny postoj Česi zaujímajú k Srbom (4,02), Vietnamcom (4,02), Rusom (4,07), Číňanom (4,16), Rumunom (4,55), Ukrajincom (4,64) a Albáncom (4,75). Na chvoste rebríčka sa s priemerom 5,69, zodpovedajúcim hodnoteniu „skôr nesympatickí”, umiestnili Rómovia. Do prieskumu boli zahrnuté etniká žijúce v ČR, vzťah k obyvateľom západoeurópskych štátov sa neskúmal.

Súd zrušil policajný zákaz pochodu homosexuálov v Budapešti

13. apríla 2012 - (tasr)

Budapeštiansky Súd hlavného mesta dnes zrušil rozhodnutie Budapeštianskeho veliteľstva polície (BRFK), ktoré zakázalo pochod Budapest Pride 2012 plánovaný na 7. júla. Informovala o tom maďarská tlačová agentúra MTI. BRFK zdôvodnila zákaz pochodu tým, že dopravu nie je možné zabezpečiť inými trasami. Podobný zákaz vydala polícia aj vlani, kedy súd takisto zrušil jej opatrenie. Voči policajnému rozhodnutiu sa zdvihla vlna kritiky zo strany medzinárodnej organizácie na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW), protestovali aj Maďarský helsinský výbor, Amnesty International, ako aj opozičné strany Politika môže byť iná (LMP) a Demokratická koalícia. Od roku 2007 až do roku 2009 sprevádzali budapeštiansky pochod homosexuálov demonštrácie proti jeho konaniu. Došlo aj k viacerým potýčkam, pri ktorých boli zranení i policajti. Vlani a v roku 2010 sa podujatie skončilo už bez vážnejších incidentov.

Nový minister spravodlivosti Tomáš Borec stavia dom v Maďarsku

12. apríla 2012 - (tasr)

Minister spravodlivosti novej slovenskej vlády Roberta Fica Tomáš Borec stavia rodinný dom v maďarskej obci Feketeerdő neďaleko slovensko-maďarských hraníc. Uviedla to dnes maďarská tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na správu maďarského regionálneho denníka Kisalföld. Denníku sa nepodarilo osloviť ministra, avšak ľudia z okolia politika túto informáciu potvrdili. Podľa Kisalföldu kúpil Borec pozemok v obytnom parku, v ktorom sú majiteľmi väčšiny pozemkov slovenskí občania. V susednej ulici býva aj jeden z maďarských poslancov slovenského parlamentu, ktorý pozemok kúpil vo Feketeerdő pred piatimi rokmi ešte ako vysokoškolský pedagóg. Poslanec redakciu požiadal, aby nezverejnila jeho meno, píše Kisalföld.

Reakcia na nepresné informácie ohľadom domu ministra spravodlivosti

12. apríla 2012 - (tasr-ots)

Vážení kolegovia, viaceré médiá uverejnili tvrdenia, ktoré naznačujú, že minister spravodlivosti Tomáš Borec býva, respektíve stavia dom v neďalekom maďarskom pohraničí. Pravdou je, že pán minister býva a aj naďalej bude bývať v Bratislave so svojou rodinou. Zároveň je pravdou, že pán Tomáš Borec spolu s jeho manželkou už dávnejšie kúpil nehnuteľnosť v Maďarsku, ktorá sa nachádza neďaleko Bratislavy. Veľmi zriedkavo ju využíval ako miesto pre víkendový oddych. Od vymenovania do funkcie ministra ju však už nevyužíva aj vzhľadom na vysoké pracovné nasadenie. Využíva ju len jeho rodina. Podrobnejšie informácie o majetkových pomeroch zverejní minister spravodlivosti v zákonnej lehote. Pán Tomáš Borec je pritom rozhodnutý zverejniť údaje o jeho majetku aj nad rámec toho, čo vyžaduje zákon. Momentálne sa však naplno sústreďuje na prácu na programovom vyhlásení vlády a riadení Ministerstva spravodlivosti SR. Veríme, že informácie týkajúce sa tejto témy zverejnené v niektorých médiách budú uvedené na pravú mieru.

Áder urobí dojem. Príšerný

18. apríla 2012 - (Arpád Soltész - hnonline.sk)

Hoci v nás „spojené nádory“ Ivana Gašparoviča môžu právom vyvolávať pocity trápnosti, aspoň sme si takúto hlavu štátu zavesili na krk sami. V priamej voľbe. Maďarov čaká väčšia pohroma s horšími následkami a ani nemajú na výber. Poslanec europarlamentu János Áder sa stane prezidentom Maďarska. Hotová vec. Bude ho voliť parlament, v ktorom má Viktor Orbán ústavnú väčšinu. Svojho prezidenta si vybral on a jeho poslanci mu ho zvolia. Ten predošlý, Pál Schmitt, sa totiž nevydaril. Po škandále s opisovanou doktorskou prácou ho najprv zbavili akademického titulu a následne aj prezidentského kresla. Áder už dokázal, že dokáže vytvoriť zložité texty aj sám. Práve on je totiž autorom zákona, ktorý v podstate podriadil maďarské súdnictvo politickému orgánu i zmeny volebného zákona, ktorý by mal Orbánovu vládu udržať dlhšie, ako len jedno volebné obdobie. Aj keď Áder pôsobí v európskych štruktúrach, veľa kamarátov tam nemá. Práve s jeho zákonmi má civilizovaná Európa najväčší problém a jeho nacionalizmus výrazne prekračuje mieru, ktorú v nej ešte považujú za slušnú. A kto sa ocitne na bruselskej skládke politikov, nebýva veľmi populárny ani doma. Áderova pozícia má podobný charakter, ako europoslanecký mandát Moniky Beňovej - luxusné vyhnanstvo. Áder sa s Orbánom v minulosti rozhádal. No napokon neváhal a bez zbytočných rečí urobil legislatívnu robotu, s ktorou by si iní ruky špiniť nechceli. Resocializačný pobyt v europolepšovni mu zjavne pomohol. Orbán s ním nič neriskuje. Postavenie maďarského prezidenta je podobné, ako toho nášho. Môže robiť len dojem. Dojem z autoritárskeho nacionalistu Ádera bude v zahraničí naozaj zlý. Medzinárodná akceptácia krajiny ešte poklesne. Tým lepší však z neho bude mať dojem Orbánov volič. A toho je, aj vďaka Áderovmu volebnému zákonu, stále obrovská väčšina.

Orbán si vybral zlého muža, znie z Európy

Budúci maďarský prezident János Áder pomáhal tvoriť ústavné zákony, ktoré Brusel kritizoval.

18. apríla 2012 - (Oľga Gluštíková - hnonline.sk)

Dobrý priateľ maďarského premiéra Viktora Orbána, spoluautor kontroverzných ústavných zákonov u našich južných susedov či jeden z otcov vládnej strany Fidesz. To všetko je 53-ročný János Áder, ktorého si Orbán vybral za budúceho maďarského prezidenta. Viacerí európski politici však tento výber prijali s ostrou kritikou. Príčinou je práve Áderov podiel na príprave zákonov, ktoré z Maďarska urobili problémovú krajinu Európskej únie. „Áder je zlým kandidátom v zlom čase. Kvôli masívnej kritike maďarskej vlády doma i v zahraničí by bolo vhodnejšie vymenovať známu osobnosť, ktorú nepodozrievajú z toho, že bude iba dobrovoľne plniť želania maďarského premiéra,“ citoval server politikexpress.de nemeckého sociálneho demokrata Michaela Rotha. Kritické slová na adresu Orbánovho kandidáta zazneli aj z radov maďarskej opozície. „Po predchádzajúcom prezidentovi Pálovi Schmittovi urobil Orbán opäť zlé rozhodnutie. Nevzal do úvahy vôľu väčšiny ľudí a znovu nominoval straníka,“ povedal médiám šéf socialistov Attila Mesterházy. Ubezpečil, že jeho strana bude druhého mája voľbu prezidenta v parlamente bojkotovať. Napriek tomu je zvolenie Ádera iba formalitou - Orbánov Fidesz má k dispozícii pohodlnú ústavnú väčšinu poslaneckých kresiel. Mesterházy tiež pripomenul, že Áder bol jedným z tých, ktorí vypracovali dva kontroverzné zákony ostro kritizované zahraničím. Z jeho dielne pochádza napríklad nový volebný zákon, ktorý podľa opozície nahráva vládnemu Fideszu. Stojí tiež za reformou súdnictva, ktorá sa stala terčom nedávnej kritiky Európskej komisie. Výrazne totiž posilňuje právomoci vlády v oblasti justície. Áder podľa jeho slovenských kolegov v europarlamente podporoval aj ďalšie kontroverzné zákony z Orbánovho pera. Je to napríklad zákon o dvojakom občianstve, alebo snaha o volebné právo pre Maďarov žijúcich v zahraničí. Hovorí sa tiež, že je priveľkým vlastencom, podobne ako predošlý prezident Schmitt. Ten nedávno odstúpil kvôli afére s odpísaním jeho dizertačnej práce. „Bývalý prezident Pál Schmitt, ktorý bol tiež europoslancom, bol v prvom rade Maďarom a veľkým patriotom. Myslím si, že Áder bude podobného zrna ako on,“ povedal pre HN europoslanec za KDH Miroslav Mikolášik. Práve Áder stál za zrodom maďarskej pravice. Jeho priateľský vzťah s Orbánom, ktorý vznikol už v mladosti, neskôr naštrbil vnútrostranícky spor. Kritizoval totiž, že terajší maďarský premiér pretvoril stranu Fidesz na úniu, ktorá vzala pod svoje krídla takmer celú pravicu v krajine. S Orbánom sa v minulosti údajne aj často hádali. Zlom nastal až minulý rok, keď predseda Fideszu Ádera poveril zostavovaním niektorých zákonov novej ústavy. Sám Áder potvrdil, že nedávno uvažoval o svojej kandidatúre za prezidenta. Chce sa preto vrátiť z Bruselu a vzdať sa členstva vo Fidesze. A na čom by mal budúci prezident podľa svojich kolegov z europarlamentu popracovať? „Ak ho zvolia, mal by viac tlačiť na Orbánovu vládu, aby dodržiavala všeobecne platné európske normy. Aby sa nesnažila robiť z Maďarska krajinu, ktorá má hodnotovo málo spoločné s Európskou úniou,“ povedala pre HN europoslankyňa za Smer Monika Flašíková-Beňová.

(k)Áder - Stane sa prezidentom Orbánov brigadír?

17. apríla 2012 - (ik - Pravda)

„Bude to Orbánov spoľahlivý (k)Áder,” tipoval istý maďarský bloger výsledok nominačného zasadania poslaneckého klubu Fideszu. Na ňom v pondelok neskoro večer mal predseda strany a vlády Viktor Orbán zverejniť svoj návrh na post hlavy štátu. Médiá očakávali, že vysloví meno Jánosa Ádera, svojho priateľa z mladosti a spoluzakladateľa Fideszu. Orbán vopred sľúbil, že nijaké prekvapenie nechystá. „Potrebujeme takého prezidenta republiky, ktorý poskytuje istotu, šíri pokoj, keďže Európa stojí pred ťažkým obdobím,” povedal pre Rádio Kossuth. Premiér svoj návrh zverejnil presne dva týždne po tom, čo jeho predchádzajúci vyvolenec Pál Schmitt po potupnom odňatí doktorského titulu pre odpísanú dizertačnú prácu z postu hlavy štátu odstúpil. Od Schmittovej rezignácie prezidentskú funkciu dočasne vykonáva predseda parlamentu László Kövér. Podľa kuloárnych informácií sa ho Orbán najskôr pokúšal presvedčiť, aby kreslo vzal na celých päť rokov. Kövér však odmietol s tým, že na uvoľnený post považuje za najvhodnejšieho adepta Ádera. „Mojím kandidátom je on,” povedal pre Echo TV. Kövér navrhoval Ádera za prezidenta už predvlani a neváhal verejne kritizovať Orbána za to, že si vtedy vybral Schmitta. Premiér od dvojnásobného olympijského víťaza očakával, že si ľahšie získa sympatie občanov ako nejaký klasický „stranícky vojak”. Plagiátorská aféra však podkopala dôveryhodnosť Schmitta a po jeho odstúpení už sám Orbán jasne naznačil, že si na najvyššom ústavnom poste želá niekoho z tvrdého jadra Fideszu. „Postaví takého kandidáta, ktorý má ešte pravicovejšie názory ako on a zúčastnil sa na príprave ústavy,” reprodukoval Orbánov zámer pre spravodajský portál Index jeho nemenovaný stranícky kolega. A internetové noviny Origo dodali, že premiér „tak veľmi zúžil okruh, že už mohol dodať, aby kandidát mal fúzy”. Fúzy nie sú to jediné, čo majú Áder a Kövér spoločné. Sú takmer rovnako starí (o zopár mesiacov mladší Áder bude mať v máji 53- rokov), vyštudovali právo, majú skúsenosti z pôsobenia na čele parlamentu a od študentských čias sa priatelia s Orbánom. Kým však Kövér už takmer štvrť storočia od založenia Fideszu je považovaný za azda najbližšieho druha straníckeho šéfa, ktorému ako jediný smie aj odporovať, Áder sa s ním pred časom dostal do konfliktu, po čom sa utiahol do „zahraničného exilu”. Áderovi sa nepáčilo, ako Orbán premenil Fidesz z klasickej strany na úniu, ktorá pohltila takmer celú pravicu. Ich roztržka vyvrcholila pred piatimi rokmi, keď Orbánovi blízky denník Magyar Nemzet napísal, že Áder zvažuje, či sa má postaviť na čelo novej - Fideszu konkurujúcej pravicovej strany. Charles Bronson z Csorny, ako ho prezývajú pre údajnú podobnosť s hviezdou hollywoodskych westernov a podľa rodného mestečka neďaleko Győru, si od novín súdnou cestou vymohol ospravedlnenie za lož a z domácej politiky sa stiahol. V rozlúčkovom rozhovore pred odchodom do Európskeho parlamentu pre denník Népszabadság netajil, že s Orbánom sa dostával do častých sporov: „Boli aj také zasadania predsedníctva, ktoré vyústili do hádky,” priznal. Minulý rok si však pozorovatelia všimli, že vzťahy medzi rozhádanými priateľmi sa začínajú urovnávať. Orbán europoslanca Ádera poveril vypracovaním dvoch kľúčových ústavných zákonov. Nový volebný systém, ktorý podľa opozície výrazne zvýhodňuje Fidesz, pochádza z jeho dielne, rovnako ako aj reforma súdnictva, ostro kritizovaná Európskou úniou. Orbán určite nezabudol ani na zásluhy Ádera z roku 2005, keď v úlohe šéfa poslaneckého klubu Fideszu takticky zmanažoval v dramatickej parlamentnej voľbe víťazstvo nezávislého prezidentského kandidáta Lászlóa Sólyoma proti favoritke vládnucich socialistov. Premiér sa s europoslancom pomeril až do takej miery, že o ich vzťahu dokáže aj žartovať. Kamery kanálu Tv2 vlani zaznamenali, ako sa istému automobilovému pretekárovi ospravedlňoval, že musí odísť, lebo ho čaká Áder, ktorého musí poslúchať. „Spolu sme chodili na univerzitu a museli sme aj drieť v rôznych stajniach, pri balení kurčiat, aby sme mali peniaze. A on bol na pracovisku mojím šéfom, brigadírom. A ten kto je brigadír, je celý život šéf. Ja môžem byť kýmkoľvek, šéfom je Áder,” dodal s úsmevom.

Fidesz navrhol, aby sa voľba prezidenta konala 2. mája

16. apríla 2012 - (tasr)

Parlamentné frakcie bloku vládnucich strán Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) navrhnú podpredsedovi parlamentu Sándorovi Lezsákovi, ktorý vykonáva kompetencie predsedu zákonodarného zboru, aby voľbu nového prezidenta vyhlásil na 2. mája. Uviedol to dnes po rokovaní frakcií Fideszu a KDNP predseda poslaneckého klubu Fideszu János Lázár s tým, že nominačný proces v parlamente sa začne v utorok. Jánosa Ádera, ktorého za kandidáta na funkciu nového prezidenta navrhol predseda maďarskej vlády a šéf Fideszu Viktor Orbán, si ešte vypočujú frakcie vládnucich strán. Prezident Pál Schmitt odstúpil z funkcie hlavy štátu 2. apríla po tom, čo mu senát univerzity odobral doktorský titul, pripomenula maďarská tlačová agentúra MTI.

Orbán navrhol za prezidenta Jánosa Ádera

16. apríla 2012 - (tasr)

Predseda maďarskej vlády a šéf Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz Viktor Orbán dnes na rokovaní s blokom parlamentných frakcií vládnucich strán Fidesz a Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) navrhol za kandidáta na post nového maďarského prezidenta europoslanca Jánosa Ádera. Informoval o tom podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI Orbánov hovorca Péter Szijjártó. Ako povedal, premiér návrh zdôvodnil tým, že Ádera považuje za osobnosť, ktorá dokáže poskytnúť Maďarsku istotu a vypočítateľnosť. Jeho najdôležitejšou úlohou bude posilnenie ústavného systému, dodal Orbán. Predseda poslaneckého klubu Fideszu János Lázár oznámil, že Áder prijal kandidatúru a poslanecké kluby vládnucich strán ho podporia. Áder je 53-ročný právnik a politik, ktorý sa narodil v Csorne. Od roku 1985 do roku 1990 pracoval ako vedecký pracovník Sociologického ústavu Maďarskej akadémie vied (MTA), kde sa zaoberal výskumom zákonodarnej činnosti parlamentu. Do Fideszu vstúpil v roku 1988. Poslancom maďarského Národného zhromaždenia bol v rokoch 1990-2009. V rokoch 1998-2002 bol predsedom parlamentu, od roku 2002 do roku 2006 jeho podpredsedom a predsedom parlamentnej frakcie Fideszu. Od roku 2009 je poslancom Európskeho parlamentu. Jeho manželka Anita Herczeghová je sudkyňa, majú tri dcéry a syna.

Maďarskí socialisti budú bojkotovať voľbu prezidenta

17. apríla 2012 - (tasr)

Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) sa nezúčastní voľby nového prezidenta. Oznámil to dnes v Budapešti predseda MSZP Attila Mesterházy s odôvodnením, že kandidát vládnuceho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz a Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) János Áder je straníkom. Členovia poslaneckého klubu MSZP si neprevezmú ani hlasovacie lístky počas voľby, ktorá sa v parlamente uskutoční zrejme 2. mája, konštatoval podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI šéf socialistov. Podľa Mesterházyho po predchádzajúcom prezidentovi Pálovi Schmittovi urobil premiér Viktor Orbán opäť zlé personálne rozhodnutie, keď nevzal do úvahy vôľu väčšiny ľudí a namiesto človeka, ktorý by bol suverénnou osobnosťou, opäť nominoval straníka. Mesterházy okrem iného pripomenul, že Áder bol jedným z tých, ktorí vypracovali reformu súdnictva a nový volebný zákon, ktoré sú predmetom kritiky zo zahraničia. Neúčasť na voľbe už avizovala aj opozičná strana Politika môže byť iná (LMP). Predseda parlamentnej frakcie LMP Benedek Jávor ešte pred pondelňajším zverejnením kandidatúry europoslanca Ádera vyhlásil, že voľba prezidenta je výhradnou strategickou hrou Fideszu. Áder, ktorého kandidatúru navrhol parlamentným frakciám vládnych strán premiér a šéf Fideszu Viktor Orbán, v pondelok vyhlásil, že kandidatúru prijíma, vráti sa z Bruselu a vzdá sa členstva vo Fidesze.

Maďarská socialistická strana sa asi nezúčastní volieb prezidenta

16. apríla 2012 - (tasr)

Volieb nového maďarského prezidenta, ktoré by sa mali uskutočniť posledný aprílový týždeň, sa nezúčastní opozičná zelená strana Politika môže byť iná (LMP). Je však pravdepodobné, že sa k nej pridajú aj Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI predseda parlamentnej frakcie LMP Benedek Jávor dnes pred novinármi vyhlásil, že voľba prezidenta je strategickou hrou výhradne v rámci vládnuceho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz, preto sa LMP voľby nezúčastní. Hoci ešte nie je potvrdené, že kandidátom Fideszu bude János Áder, LMP však túto skutočnosť už vníma ako fakt. „Áderova nominácia dokazuje, že Fidesz pokračuje v budovaní mocenského centra, ktorého najdôležitejším cieľom je stranícke obsadenie ústavných inštitúcií,” zdôraznil Jávor. DK v sobotu vydala vyhlásenie, podľa ktorého po kandidátovi s morálnymi nedostatkami teraz Fidesz vytiahol človeka „bojujúceho s deficitom demokracie”. DK odporučila demokratickým silám v parlamente, aby sa ich poslanci voľby nezúčastnili. Podľa vyhlásenia DK si Fidesz vytvoril vlastnú ústavu, ktorá bráni demokratickej opozícii v nominovaní svojho prezidentského kandidáta, preto zákonodarný zbor bude môcť hlasovať jedine o kandidátovi pravice. MSZP zatiaľ nezaujala oficiálne stanovisko. Z informácií z kruhov socialistov však vyplýva, že členovia poslaneckého klubu MSZP sa tiež nezúčastnia hlasovania o osobe nového prezidenta.

Čitatelia Blikku by radi videli opäť Sólyoma v prezidentskom kresle

16. apríla 2012 - (tasr)

Väčšina čitateľov maďarského bulvárneho denníka Blikk by bola rada, keby sa po odstúpení Pála Schmitta z postu hlavy štátu stal prezidentom opäť László Sólyom. Vyplýva to z ankety, ktorú za účasti niekoľkých tisíc ľudí Blikk uskutočnil minulý týždeň. Respondenti vyjadrili nesúhlas s tým, aby do prezidentského kresla zasadol straník. Najviac hlasov získal v ankete exprezident László Sólyom, ktorý bol hlavou štátu v rokoch 2005-2010. Za tohto právnika a vysokoškolského pedagóga sa vyjadrilo až 39 percent účastníkov ankety. Na druhom mieste spomedzi osobností, ktoré sa v súvislosti s kandidatúrou na post nového prezidenta neoficiálne spomínajú, skončil Szilveszter E. Vizi - bývalý prezident Maďarskej akadémie vied (MTA). Poslanec Európskeho parlamentu János Áder, o ktorom medzičasom vysvitlo, že je zrejme najhorúcejším kandidátom vládnuceho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz, dostal 13 percent hlasov respondentov. Za ministra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho hlasovalo 7,5 percenta a za predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra sedem percent opýtaných. Na rokovaní parlamentných strán 2. apríla, ktoré inicioval Fidesz, nedošlo k žiadnej dohode vo veci kandidáta na nového prezidenta. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) by nominovala Sólyoma, ktorý sa predtým stal prezidentom s podporou Fideszu, Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik navrhlo priamu voľbu hlavy štátu. Strana Politika môže byť iná (LMP) oznámila, že nepostaví žiadneho kandidáta. Predstavitelia parlamentných strán sa zhodli, že záujmom krajiny je, aby v čo najkratšom čase bolo prezidentské kreslo obsadené kandidátom, vybratým s „patričnou obozretnosťou”.

Nominantom Fideszu na post prezidenta bude údajne János Áder

13. apríla 2012 - (tasr)

Predsedníctvo vládnuceho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz nominuje na post prezidenta republiky Jánosa Ádera. Informovala o tom dnes maďarská tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na nemenovaného člena predsedníctva Fideszu. Nominácia europoslanca Ádera údajne vôbec nebola otázna a na rozšírenom zasadnutí predsedníctva sa Áder ani nezúčastnil, uviedol zdroj. László Kövér, ktorý ako predseda parlamentu dočasne vykonáva právomoci prezidenta po odstúpení Pála Schmitta, pri odchode zo schôdzky pre MTI povedal, že Fidesz má človeka, ktorý je ochotný kandidatúru prijať. Kövér nebol ochotný uviesť jeho meno, dodal však, že jeho osobne nepožiadali, aby kandidoval. Formálne právo menovania kandidáta na prezidenta má podľa stanov Fideszu predseda strany, ktorým je premiér Viktor Orbán. Ním navrhnutého kandidáta musí ešte schváliť poslanecký klub vládnuceho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), ktorý zasadne v pondelok. Potom o ňom bude koncom apríla rozhodovať parlament. Meno kandidáta Fideszu bude známe 16. apríla.

Vedenie Fideszu rozhodne o kandidátovi na prezidenta Maďarska

13. apríla 2012 - (tasr)

Predsedníctvo vládneho Maďarského občianskeho zväzu-Fidesz dnes predpoludním rozhodne o osobe kandidáta na nového prezidenta republiky, informoval maďarský server Index.hu. Novinári, ktorí v uplynulých dňoch hovorili s politikmi Fideszu, podľa Indexu považujú za najhorúcejšieho kandidáta Jánosa Ádera. Premiér Viktor Orbán dnes vo verejnoprávnom rozhlase v súvislosti s informáciami z médií o možných kandidátoch povedal, že sa nebude konať nijaké veľké prekvapenie. Áder, ktorý je v súčasnosti europoslancom, bude prítomný na schôdzke predsedníctva, aj keď nie je jeho členom. Prítomný bude i druhý často spomínaný adept László Kövér, ktorý je členom predsedníctva a ako predseda parlamentu dočasne vykonáva právomoci prezidenta po odstúpení Pála Schmitta, dodal server. Formálne právo vymenovania kandidáta na prezidenta má podľa stanov Fideszu predseda strany - Viktor Orbán. Ním navrhnutého kandidáta musí ešte schváliť poslanecký klub vládneho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), ktorý zasadne v pondelok; potom o ňom bude koncom apríla rozhodovať parlament. Meno kandidáta Fideszu zverejnia budúci pondelok.

Združenie Védegylet podporuje kandidatúru exprezidenta Sólyoma

12. apríla 2012 - (tasr)

Maďarské občianske združenie Védegylet podporuje opätovné zvolenie Lászlóa Sólyoma za prezidenta republiky. Vyplýva to z dnes zverejneného vyhlásenia združenia, ktoré viedlo v roku 2005 úspešnú kampaň za zvolenie Sólyoma na post hlavy štátu. „Uprostred súčasnej krízy dôveryhodnosti a morálky maďarskej politiky potrebuje Maďarsko Sólyoma viac než kedykoľvek predtým,” uvádza sa vo vyhlásení Védegyletu, podľa ktorého Sólyom ako prezident dokázal, že je oddaným zástancom právneho štátu a demokracie. Združenie zdôraznilo Sólyomovu nestrannosť a nezávislosť od záujmových skupín, jeho odbornosť, medzinárodné uznanie a ním presadzované morálne hodnoty. „Jeho osoba môže byť schopná obnoviť stratenú dôveru v inštitúciu hlavy štátu doma i v zahraničí,” konštatuje sa vo vyhlásení združenia, ktoré na podporu Sólyomovej kandidatúry vyzýva médiá aj verejnosť. Védegylet zdôrazňuje, že ak vládny Maďarský občiansky zväz-Fidesz chce nominovať na post prezidenta straníka, bude to v rozpore s obsahom ústavy, pretože najvyšší štátny činiteľ musí zosobňovať jednotu národa. „Fidesz má síce parlamentnú väčšinu na zvolenie prezidenta, udalosti uplynulých mesiacov však potvrdili, že ani dvojtretinová väčšina nedokáže presadiť v spoločnosti nelegitímne rozhodnutia,” dodáva združenie v nádeji, že Fidesz sa zachová rozumne a bude dbať na názor verejnosti. Parlament v deň odstúpenia Pála Schmitta z postu hlavy štátu 2. apríla prijal uznesenie, čím sa začala 30-dňová lehota, v rámci ktorej parlament musí hlasovať o osobe nového prezidenta. Tajná dvojkolová voľba by sa mohla uskutočniť najneskôr koncom apríla. Premiér Viktor Orbán má zverejniť meno kandidáta bloku vládnych strán 16. apríla.

Chorvátsko zakázalo konferenciu ultrapravičiarov

12. apríla 2012 - (tasr)

Chorvátske ministerstvo vnútra zakázalo medzinárodnú konferenciu ultrapravicových strán, ktorú na piatok plánovala zorganizovať mimoparlamentná Chorvátska čistá pravicová strana (HCSP). Na podujatí, na ktoré mal v sobotu nadviazať Pochod za chorvátskych generálov, sa očakávala účasť zástupcov nacionalistických zoskupení z Belgicka, Bulharska (VMRO), Francúzska (Národný front), Maďarska (Jobbik), Nemecka (NPD) a Poľska. Chorvátsky prezident Ivo Josipovič a vláda v Záhrebe sa k plánovanej akcii stavali od začiatku odmietavo. Josipovič povedal, že nemá radosť z akcie, medzi účastníkmi ktorej sú „tí, ktorí spochybňujú územnú celistvosť Chorvátska a rozširujú nenávistné reči”. Premiér Zoran Milanovič, ktorý zákaz podujatia potvrdil po rokovaní chorvátskej vlády, v zdôvodnení tohto kroku uviedol, že k nemu došlo zo svetonázorových a politických dôvodov. „Nedopustíme stretnutie tých, ktorí vyzývajú na zvrhnutie ústavného poriadku. Je našou úlohou postaviť sa proti takýmto myšlienkam,” dodal. Odporcovia, požadujúci zákaz plánovaných podujatí ultrapravice, chystali na sobotu protidemonštráciu s mottom „Proti fašizmu”. Na 15. apríla pripadá výročie vynesenia prvostupňového rozsudku Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v procese s chorvátskymi generálmi Ante Gotovinom a Mladenom Markačom, odsúdenými za vojnové zločiny.

Priemyselná výroba - Líder regiónu? Slovensko

12. apríla 2012 - (Hospodárske noviny)

Obavy z krízového roka 2012 sa nateraz nenapĺňajú. Minimálne štatistiky priemyselnej výroby sú proti. Čísla za február, ktoré vypovedajú o kondícii firiem, totiž príjemne prekvapili a zaradili nás na čelo regiónu. Medziročný rast priemyselnej výroby takmer o 11 percent bol najlepší od mája minulého roka. „Ťahúňom boli jednoznačne automobilky, ktorým sa podarilo vyprodukovať takmer o tretinu viac ako vo februári minulého roka,” porovnáva analytička Poštovej banky Eva Sadovská. Autobilky pritom ťahajú aj dodávateľov z iných odvetví. Aj preto si polepšujú napríklad strojári či textilný priemysel, ktorý dodáva poťahy. Analytici sú optimistickí. Vo februári totiž ešte automobilky nešli naplno. V Žiline, Trnave aj Bratislave panuje spokojnosť. „Zaznamenávame dostatok objednávok a očakávame, že dopyt by mal rásť, preto sa pripravujeme na využitie plnej kapacity závodu,” predpovedá Dušan Dvořák, hovorca Kie.

Ako rástla priemyselná výroba (v percentách za február):

Slovensko 10,7

Česko 4,7

Poľsko 4,6

Maďarsko 1,1

ÚSZ: Krajania by mali dostávať minimálne toľko ako menšiny na Slovensku

11. apríla 2012 - (tasr)

Nová vláda SR by mala navýšiť finančné prostriedky v dotačnom systéme pre Slovákov žijúcich v zahraničí minimálne na úroveň, ako dostávajú menšiny na Slovensku. Konštatuje to Únia Slovákov v zahraničí (ÚSZ) v desaťbodovom zozname svojich základných požiadaviek, ktoré adresovala premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a poslancom Národnej rady (NR) SR. Od kabinetu Fica očakávajú krajania aj novelizáciu zákona o občianstve. Tá by mala umožniť získať slovenské občianstvo každej osobe, ktorá má aspoň jedného predka slovenského pôvodu, a to bez ohľadu na počet predchádzajúcich generácií alebo dĺžku pobytu na území Slovenska. Novelizovať by sa podľa ÚSZ mal aj zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Krajania by pritom mali mať šancu dohliadať a pripomienkovať túto zmenu počas celého procesu novelizácie. „Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by sa mal stať samostatným orgánom štátnej správy s vlastným rozpočtom. O predsedovi ÚSŽZ by rozhodovala NR SR, pričom Slováci žijúci v zahraničí by dostali možnosť navrhnúť aj vlastného kandidáta,” priblížila ÚSZ. Od novej vlády tiež očakáva zriadenie stálej komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore NR SR i vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie financií na podporu vzdelávacích centier a škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Požiadavky únie krajanov sa týkajú aj verejnoprávnej televízie. Od vlády očakáva, že im zabezpečí voľný príjem programov STV v zahraničí. Tiež požaduje, aby sa v televízii vytvorili podmienky na pravidelné vysielanie o živote, činnosti, kultúre a práci Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dokument - Únia Slovákov v zahraničí

Desať základných požiadaviek Slovákov zo zahraničia

1. Zriadenie stálej komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Zahraničnom výbore NR SR, v ktorej by Slováci zo zahraničia mali zastúpenie.

2. Novelizácia zákona č. 474 Z.z. z r. 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí za pripomienkovacej a dohliadacej účasti zástupcov Slovákov žijúcich v zahraničí počas celého procesu novelizácie. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by sa mal stať samostatným orgánom štátnej správy s vlastným rozpočtom. O predsedovi ÚSŽZ by rozhodovala NR SR, pričom Slováci žijúci v zahraničí by dostali možnosť navrhnúť aj vlastného kandidáta.

3. Novelizácia zákona o občianstve SR, ktorá by umožnila získať občianstvo Slovenskej republiky každej osobe, ktorá má aspoň jedného predka slovenského pôvodu (bez ohľadu na počet predchádzajúcich generácií, alebo dĺžku pobytu na území Slovenska (Lex sanguinis).

4. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom právnej ochrany slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí.

5. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory škôl s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacích centier v zahraničí.

6. Navýšenie finančných prostriedkov v dotačnom systéme pre Slovákov žijúcich v zahraničí na minimálne takú úroveň, ako dostávajú menšiny na Slovensku (v roku 2011: 4.034 mil. €).

7. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory cirkevných spoločenstiev so slovenským liturgickým jazykom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

8. Zabezpečenie voľného príjmu programov STV v zahraničí.

9. Vytvorenie podmienok pre pravidelné vysielanie STV o živote, činnosti, kultúre a práci Slovákov žijúcich v zahraničí.

10. Čo najskoršie spustenie projektu aktívnej podpory záujmov Slovenskej republiky v zahraničí zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.

Potlesk v Pivnici neutíchal

10. apríla 2012 - (Horehronie)

Divadelný súbor Jána Chalúpku bol na prelome mesiacov na zahraničnom zájazde v Srbsku. Jeho hlavným poslaním bola účasť na divadelnom festivale Dida v Pivnici s inscenáciou K. Mišíkovej Zabudla som ako vlaňajší laureát festivalu Palárikova Raková v Čadci. Divadelníci sa tiež predstavili početnému publiku v Starej Pazovej a Erdeviku. „Predstavenia mali medzi našimi krajanmi veľký úspech nielen pre veľmi aktuálnu tému uvádzanej hry, ale hlavne vďaka vynikajúcim hereckým výkonom všetkých aktérov,” povedal predseda chalupkovcov Ladislav Vagaday. Neutíchajúci potlesk, slová uznania, dojatie - to boli najkrajšie momenty už 42. reprízy hry na doskách v Pivnici.

Polícia podanie týkajúce sa plagátov SNS považuje za neodôvodnené

11. apríla 2012 - (felvidek.ma)

Podľa polície plagáty slotovcov nevyvolávali nenávisť. Okresné policajné riaditeľstvo Bratislava 1 zamietlo podanie predsedu SMK Józsefa Berényiho a troch rómskych aktivistov. Ako občania Slovenskej republiky štyri osoby, menovite: József Berényi, József Ravasz, Jozef Červeňák a János Rigó, 10. februára 2012 sa obrátili Generálnu prokuratúru SR s podaním, v ktorom poukazovali na porušenie paragrafu 423 Trestného zákona, teda podozrenia z hanobenia rasy a národa, ako aj paragrafu 424 Trestného zákona, teda šírenia rasovej a národnostnej nenávisti. Podanie sa týka dvoch plagátov SNS. Na jednom figuroval ústredný text: „Dokedy budeme doplácať na cigánov? Zmeníme to!”. Ústrednou vetou druhého plagátu bolo: „Od tatier k Dunaju len po slovensky!” Tieto texty spolu s grafickým spracovaním jednoznačne napĺňajú podozrenie z trestného činu hanobenia národa a rasy (v prípade prvého plagátu), ako aj vyvolávania národnostnej a rasovej nenávisti (druhý plagát). Autori podania žiadali o vykonanie príslušných opatrení, ktorých výsledkom je volanie k trestnej zodpovednosti konkrétnych osôb. Po tom sa Podanie z generálnej prokuratúry dostalo na Bratislavské krajské policajné riaditeľstvo a ďalej na Okresné policajné riaditeľstvo Bratislava 1, odkiaľ autorom podania 4. apríla tohto roku doručili rozhodnutie. Rozhodnutie okresného policajného riaditeľstva je zamietajúce - uviedlo tlačové oddelenie SMK. V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že je neodôvodnené, lebo nenapĺňa podozrenie s trestného činu hanobenia rasy a národa a ani šírenia národnostnej a rasovej nenávisti. „Odôvodnenie sa nezoberá podstatou podania, ale vymenováva vysvetlenia. Okrem iného vysvetľuje, že označenie cigáň samo o sebe nie je prejavom rasizmu. Pritom podanie nesmerovalo na jednotlivé slová, ale na význam odkazu plagátov,” vyjadril nespokojnosť s odpoveďou József Berényi. Plagáty Slovenskej národnej strany vo februári kriticky spomenul aj podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny vlády Slovenskej republiky. „Prekročili hranice obvyklého politického zápasu a zo skrytého rasizmu prešli do otvoreného hanobenia rasy,” uvádzal vo svojom tlačovom komuniké Rudolf Chmel.

Pre SMK sú výsledky sčítania ľudu na Slovensku šokujúce

15. apríla 2012 - (sita)

Výsledky sčítania ľudu, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, sú z hľadiska maďarskej menšiny priam šokujúce a budú mať dlhodobý negatívny vplyv na ďalší vývoj a osud maďarskej menšiny, povedal pre agentúru SITA predseda Strany maďarskej koalície (SMK) József Berényi. „Za uplynulých desať rokov sa počet Maďarov na Slovensku znížil o 63 000, teda o 12 percent. Táto menšina tvorí už len 8,5 percenta z celkového počtu obyvateľstva krajiny. Tieto údaje sú horšie, než boli najpesimistickejšie predpovede sociológov,“ uviedol Berényi. Reagoval tak na minuloročné sčítanie ľudu, podľa ktorého počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti klesol v porovnaní so sčítaním ľudu z roku 2001. Poznamenal, že na základe výsledkov sčítania sa budú odvodzovať aj podpory pre kultúru národnostných menšín, ale aj možnosť používania maďarského jazyka v zmiešaných obciach.

Riešením zachovanie maďarskej menšiny je rozšírenie legislatívy

Najdôležitejším predpokladom pre zachovanie maďarskej menšiny je podľa Berényiho rozšírenie legislatívy vzhľadom na kolektívne práva, posilnenie inštitúcií zameraných na národnostné menšiny a väčšia štátna podpora. „Kľúč riešenia nie je v maďarskej menšine, ale v slovenskej politike a v slovenskej verejnosti. Predovšetkým treba skoncovať s politikou vytvárania nepriateľského obrazu voči maďarskej menšine,” skonštatoval Berényi. Miernejší postoj k poklesu počtu ľudí hlásiacich sa k maďarskej menšine zaujal Most-Híd, za ktorý hovorkyňa Zuzana Bačiak-Masaryková uviedla, že to, čo absentuje, je vedecký pohľad na túto skutočnosť, a do úvahy treba brať všeobecne nižšiu natalitu či prirodzenú asimiláciu, ktorá súvisí s celkovou zmenou vnímania hodnôt národa a národnej identity. Poukázala však aj na fakt, že takmer štyristotisíc občanov neuviedlo národnosť, čo mohlo byť podľa nej spôsobené aj radikalizáciou národnej politiky. Spomenula aj odchod tunajších Maďarov do Maďarska, ale i do sveta za prácou či štúdiom, pričom sa takíto migranti nie vždy vrátia späť na Slovensko, čo sa mohlo odzrkadliť na celkovom výsledku.

Rusíni zaznamenali nárast

Ako uviedla hovorkyňa, „národnostná politika Mosta-Híd dbá na to, aby vzdelávanie, kultúrne záujmy, ale aj legislatívne prostriedky dostatočne zabezpečili rozvoj národnej identity menšín vôbec. To by malo zabrániť poklesu počtu príslušníkov národnostných menšín a naopak, umocňovať v nich pocit, aby sa tu cítili ešte viac doma”. Naopak, Rusíni zaznamenali pri minuloročnom sčítaní obyvateľstva nárast, stali sa treťou najpočetnejšou minoritou na Slovensku (po maďarskej a rómskej). Výsledkom dokonca „predbehli“ aj obyvateľov hlásiacich sa k českej národnosti. Tento pozitívny nárast pripisuje Silvia Lysinová z Rusínskej obrody na Slovensku poctivej práci rusínskych organizácií a združení na poli rusínskej kultúry, jazyka, či školstva. Stúpajúca tendencia obyvateľov hlásiť sa k rusínskej národnosti pre Lysinovú znamená najmä prinavrátenie vlastnej identity ľuďom, ktorí ju z objektívnych príčin v minulosti strácali. Ako dodala, súčasne však sledujú nový negatívny fenomén asimilácie s väčšinovým národom, čo je podľa nej veľmi nebezpečným faktorom vývoja rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku. Podľa Lysinovej by menšinám mohli pomôcť „systémové zmeny v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia národnostných menšín, tiež ich väčšej nezávislosti od politických nominácií a väčšej spojitosti s menšinovými organizáciami a združeniami”.

Poliaci vnímajú Slovensko ako prechodnú stanicu

Povedomie Rusínov chcú zvýšiť prostredníctvom mediálnej kampane, rôznymi kultúrno-spoločenskými akciami, seminármi, ale aj prostredníctvom osvety a školstva. Ako však pripomenula Lysinová, „v rámci sčítania bolo vidno, že národnosť u veľkej časti populácie nezohráva význam a mnohí túto otázku vidia v spojení s osobnými, najmä ekonomickými výhodami”. Podľa nej úlohu zohrali aj historické traumy, ktoré ostávajú príčinou toho, prečo sa rusínske obyvateľstvo nehlási k svojej národnosti. „Mnohí, najmä starší ľudia v rámci sčítania váhali pri tejto otázke, ako by sa obávali, že ´keď si napíšem rusínsku národnosť, vyvezú ma do Ruska´.“ Malgorzata Wojcieszynska z Poľského klubu zareagovala na pozitívny nárast poľskej menšiny slovami, že jednou z možných príčin je aj vstup oboch krajín do EÚ a s tým súvisiace otvorenie trhu práce, keď „veľa Poliakov nachádza prácu v medzinárodných korporáciách, niektorí z nich vnímajú Slovensko ako prechodnú stanicu, iní ostávajú, zakladajú si tu rodinu.“ Stimulom pre zvýšené povedomie je však podľa nej aj aktivita Poľského klubu, či vydávanie poľského mesačníka na Slovensku Monitor Polonijny, v ktorom venovali téme národného povedomia značný priestor. V doterajších aktivitách bude Poľský klub pokračovať a podľa Wojcieszynskej by pôsobnosť chceli rozšíriť aj do regiónov.

SNS: Referenda o jazyku sa nevzdávajú, chcú dozbierať podpisy

11. apríla 2012 - (sita)

Myšlienky na vyhlásenia referenda o výlučnom používaní slovenského jazyka v úradnom styku sa v SNS nevzdávajú. Chcú dozbierať necelých 14-tisíc podpisov, ktoré im pri odovzdaní hárkov chýbalo do naplnenia zákonnej 350-tisícovej hranice a prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi doručiť hárky opäť, tentoraz kompletné. Prezidentskú kanceláriu už SNS listom požiadala o vrátenie odovzdaných hárkov. Prezidentov hovorca Marek Trubač hovorí, že takýto postup nie je možný. „Petičná akcia SNS bola uzavretá odovzdaním hárkov prezidentovi a rozhodnutím prezidenta nevyhlásiť referendum, keďže petícia nespĺňala podmienku minimálne 350-tisíc podpisov. Petičné hárky nie je možné vziať späť za účelom doplnenia,” uviedol pre agentúru SITA. Hovorkyňa SNS Jana Benková si chce počkať na oficiálnu odpoveď. „Kým nemáme oficiálne zdôvodnenie, nemôžeme reagovať,” povedala. Ústavný právnik Eduard Bárány si legálnosť dozbierania podpisov netrúfol hodnotiť bez podrobného štúdia príslušnej legislatívy, poznamenal však, že na zbieranie podpisov neexistuje zákonná lehota, možno ich preto zbierať ľubovoľne dlho. „Toto nepatrí medzi tie právne otázky, kde možno odpoveď len tak vykríknuť. Musím ale povedať, že právny odbor prezidentskej kancelárie patrí na Slovensku k tomu najlepšiemu,” dodal. Predstavitelia SNS priniesli podpisy Gašparovičovi 7. marca, jeho kancelária však po kontrole 5. apríla oznámila, že z 361 117 podpisov je platných len 336 629 a prezident preto referendum nevyhlásil. Podľa Ústavy SR je potrebných na vyhlásenie referenda prezidentom 350-tisíc podpisov. „Ste za to, aby sa na celom území Slovenskej republiky v úradnom styku používal výlučne slovenský jazyk” chcú sa lídri SNS spýtať občanov. Viacerí ústavní právnici upozorňujú, že otázka národniarov je v rozpore s ústavou, pretože používanie menšinových jazykov v úradnom styku je v ústave zaradené medzi základné ľudské práva a slobody a vypísanie referenda o nich nie je možné.

Aj Maďar môže byť slovenský vlastenec

13. apríla 2012 - (Alžbeta Pňačeková - Hospodárske noviny)

Šéf vlastencov. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč v rozhovore pre Hospodárske noviny: Vedie inštitúciu, o ktorej sa už dlhšie vedú polemiky. Škandály, ktoré ju sprevádzajú, pripisuje bývalému vedeniu a tvrdí, že jej chce vrátiť niekdajšiu slávu. O vlastenectve, slovenskom zlatom poklade a budúcich plánoch hovorí jej predseda Marián Tkáč.

- Matica vznikla ako hrádza proti národnostnému útlaku. Dnes máme vlastný štát i jazyk. Má ešte čo ponúknuť?

- Veľmi veľa. Pokiaľ by išlo len o zachovanie, nazvime to slovenského národa, aj tu môže ešte veľa urobiť. Uvediem len jeden príklad - mám priateľa lekára v Šamoríne. Pýtal som sa ho, či musí vedieť po maďarsky, aby mohol pracovať v Šamoríne. Povedal mi, že starší sa bez problémov dorozumejú, no mládež musí chodiť s rodičmi ako s tlmočníkmi. Nie je aj to dôvod, aby matica fungovala naďalej?

- Nestačil by aj spolok?

- Matice fungujú aj v iných slovanských krajinách. Srbská je napríklad plne financovaná štátom. Pokiaľ ide o Maticu slovenskú, sme financovaní viaczdrojovo. O tieto prostriedky sa uchádzame prostredníctvom projektov.

- Napríklad?

- Jedným je napríklad vydávanie Slovenských pohľadov, najstaršieho literárneho časopisu. Nechcem to doširoka rozvádzať, ale matica plní úlohy v zastúpení štátu.

- Vrátim sa k pôvodnej otázke, myslíte si, že matica by nemohla fungovať iba ako spolok?

- Myslím si, že keby fungovala ako spolok, tak by zanikla.

- To mi vysvetlite.

- Spolok je len o ľuďoch, ktorí ho založia, a ako taký doznie ich doznením.

- Matica nedoznieva?

- Matica, ktorú som v decembri 2010 dostal do rúk, spela k zániku. Poviem teraz možno sebavedome, ale nebyť výmeny vo vedení, tak dnes by možno už matica neexistovala. Takže ak chceme, aby matica plnila úlohy, ktoré plní, mala by zostať zriadená zo zákona.

- Takže podľa vás sú Slováci príliš slabí vlastenci na to, aby matica fungovala bez podpory zákona?

- Vlastenectvo nie je vec, ktorá by u nás neexistovala, lenže veľmi drieme. Keby bol každý mesiac šampionát v hokeji, tak matica nemusí existovať. Ale po roku a pol, čo som v matici, som presvedčený, že Slováci nikdy nebudú vlastencami. Minimálne nie takého typu ako trebárs Maďari, Poliaci alebo Česi.

- Prečo?

- My sa tu cítime doma, nepotrebujeme zaberať iné územie. A to je podľa mňa aj dôvod, prečo nie sme bojoví, ale mieroví vlastenci. Pretože bojový vlastenec je obyčajne ten, komu niečo chýba.

- Čo teda chýba Maďarom?

- Asi lepší život. Namiesto neho im ponúkajú cit - vlastenectvo.

- A Slováci nemusia byť vlastenci?

- Treba rozlišovať. Nie bojovými vlastencami, lebo majú svoju vlasť, majú sa tu dobre. No matica nahrádza nedostatok vlastenectva, ktoré ako lepidlo dáva dohromady spoločnosť, Slováci sú veľkí individualisti. Matica je najmä vlastenecká ustanovizeň. Môžeme mať aj Maďarov vlastencov, ktorí majú radi Slovensko, a máme takých.

- Ale o matici príliš nepočuť. Väčšina ľudí ju vníma ako historickú inštitúciu, ktorá okrem organizovania cyrilometodských osláv veľa toho nerobí.

- Vždy hľadám dôvody u seba aj u iných. U nás je to spôsobené aj tým, že môj predchodca Jozef Markuš bol predsedom 20 rokov a maticu viedol k zániku. Počas jeho pôsobenia prišla o majetok, meno, aj o členskú základňu. Svojho času mala stotisíc členov, dnes ich je okolo 30-tisíc, pretože sa nestaral o prílev mladých. V tom období sa tiež doslova prepadlo 26 miliónov vtedajších korún, a keď sa takáto informácia dostane na verejnosť, jednoznačne to menu inštitúcie neprospeje. Pritom ich nespreneverila matica ako taká.

- Hovoríme o prostriedkoch zo zbierky na slovenský zlatý poklad.

- Presne tak. Jozef Markuš zriadil Nadáciu Matice slovenskej, ktorá existuje naďalej, a na ktorú previedol obrovské prostriedky. Bojujeme za to, aby sa meno matice z názvu nadácie odstránilo, no zatiaľ neúspešne. On bol predseda nadácie aj matice, no odkedy nie je predsedom matice, matica nemá žiadny vplyv na nadáciu. A práve nadácia investovala peniaze do Podielového družstva slovenské investície, ktoré má veľké problémy.

- Aká je aktuálna situácia teraz?

- Padlo obvinenie vyšetrovateľa na jedného z členov výboru matice, ktorý bol správcom nadácie.

- A čo terajšie financovanie? Viete mi povedať, koľko dostane matica zo štátneho rozpočtu za tento rok?

- Matica dostáva peniaze od štátu účelovo, keby ich nevyčerpala, tak danú sumu musíme vrátiť. Ročne je to zhruba milión štyristotisíc eur.

- Čo sa z toho financuje?

- Okrem už uvedených aktivít sa venujeme aj rozvoju miestnej a regionálnej kultúry. Sú to tradičné akcie ako napríklad Kojšovská heligónka, recitačná súťaž pre deti Šaliansky Maťko, rôzne typy súťaží tvorivých textov a mnohé ďalšie.

- Mnohých pobúrila informácia, že vraj matica chce vyhlásiť 14. marec za štátny sviatok...

- Od nás nikto oficiálne nepovedal, že chce, aby deň vzniku prvej slovenskej republiky bol štátnym sviatkom. Ja iba hovorím, že 14. marca sa nerozbilo Československo, to už bolo dávno rozbité. Veď Beneš odletel do Londýna, kde si žil v teplúčku. No keby bol Husák išiel do Moskvy, Tiso do Vatikánu, tak čo sa stane? Slovensko by si rozdelili Maďari a Poliaci.

- Kontroverzná interpretácia...

- Matica len hovorí, že 14. marca sa na tú dobu demokratickým spôsobom zachránil slovenský národ pred rozparcelovaním. Ale, žiaľ, nasledovali aj také dátumy ako 25. marec 1942 (prvý židovský transport do Osvienčimu, pozn. red.), a to vtedajší slovenský štát nijako nectí. Veď som sa aj ospravedlnil v mene vinných aj nevinných našim bratom a sestrám Židom, ktorí trpeli nevinne. Vidíte, že by tu niekde v priestoroch matice bol zavesený Tisov portrét? Lenže u nás sa akosi dopredu vie, kto je kto.

- Ako to myslíte?

- Na Slovensku, keď má niekto holú hlavu ako ja, tak musí byť hneď neonacista? Nikdy som nebol na zhromaždení kotlebovcov alebo im podobných, dokonca sme z matice vylúčili miestny odbor v Púchove, kde boli aj členovia s extrémistickými názormi.

- Na budúci rok oslávi matica 150. výročie. Má podľa vás šancu dožiť sa dvestovky?

- Nezanikne. A verím, že raz opäť bude mať stotisíc členov.

Kto je Marián Tkáč

Rodák z Čičavy je na čele Matice slovenskej od novembra 2010. V roku 1992 bol viceguvernérom Statnej banky Československa pre SR, po rozdelení republiky pôsobil ako viceguvernér a poradca guvernéra NBS. Angažoval sa pri vzniku samostatnej SR a podieľal sa na podobe slovenskej meny. Od apríla 2008 bol členom Rady Slovenskej televízie. Venuje sa histórii, maľovaniu či fotografovaniu. Je ženatý, ma štyri deti.

Matica slovenská má modernejší web

16. apríla 2012 - (bystrica24.sk)

Matica slovenská má od 31. marca 2012 novú webovú stránku: matica.sk. V porovnaní s jej predošlou verziou je podstatne prehľadnejšia, čomu prispieva aj rozdelenie informácií podľa krajov. Každý návštevník si môže nájsť informácie o udalostiach vo svojom regióne, pričom na úvodnej stránke nájde vždy aktuálne oznamy, vyhlásenia, ako aj dôležité informácie týkajúce sa Matice slovenskej. Súčasná webová stránka spĺňa všetky štandardy stanovené Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. MF SR 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a zároveň kopíruje štruktúru stanov zo 17. septembra 2011. V porovnaní s predchádzajúcou webovou stránkou Matice slovenskej je jej novšia verzia prístupná aj pre nevidiacich a slabozrakých, ktorí používajú tzv. čítačky. Okrem nového grafického spracovania stránka obsahuje aj nové užitočné informácie, ako sú kontakty na jednotlivé pracoviská, pozvánky, tlačové správy z podujatí a pod. Každý pracovník Matice slovenskej má zároveň pridelené nové emailové konto v tvare -email-. Predchádzajúce emailové adresy však ostávajú i naďalej v platnosti. Prostredníctvom novej webovej stránky si môžete rýchlo a jednoducho objednať noviny, časopisy, ale aj knihy z produkcie Vydavateľstva Matice slovenskej. Veríme, že záujmu návštevníkov sa bude tešiť aj Matica TV, ktorá bude obsahovať upútavky na podujatia organizované Maticou slovenskou a tiež reportáže s nimi súvisiace. Priaznivcom Matice slovenskej tiež ponúkame možnosť pravidelného zasielania elektronických spravodajov, tzv. newsletterov. Maticu slovenskú nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook, My Space, Twitter, ale tiež na You Tube. Priblížiť svoju činnosť, zatraktívniť svoje podujatia, udržať si a získať nových priaznivcov. Taký je cieľ Matice slovenskej, ktorú môžete nájsť aj na spomínaných sociálnych sieťach.

Vitajte opäť v kríze eurozóny!

Európska centrálna banka (EZB) zahltila trhy 1 biliónom eur, aby sa vraj situácia stabilizovala. Tá idea kúpiť si tým čas sa ale nenaplnila, nakoľko sa situácia v Španielsku vyhrocuje a na finančných trhoch panuje veľká nervozita. A sme presne tam, kde sme boli pred koncom roku. Vitajte teda opäť v kríze! Pred dvomi týždňami panoval v Európe ešte veľký optimizmus, ale v posledných dňoch sa trhy opäť prepadli. Čo sa teda zmenilo v posledných týždňoch?

Palárikova Raková 2012

V dňoch 23. až 27. apríla 2012 sa v Dome kultúry Čadca uskutoční už 45. ročník Národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby usporiadaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja Palárikova Raková. V piatok 27. 4. o 8.00 h v Dome kultúry v Čadci vystúpi napríklad Krajanské ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice zo Srbska s hrou Kataríny Mišíkovej: Kto sme? A sme vôbec? v režijnom podaní Janka Kmeťka. Ochotnícke divadlo je víťazom súťaže DIDA 2011 (Srbsko). Spoluorganizátorom podujatia je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Jasný odkaz košickej výstavy Ilony Németh do Budapešti

12. apríla 2012 - (Gábor Hushegyi - Sme)

Známa slovenská výtvarníčka nemohla v Maďarsku vystaviť kompletnú verziu svojho projektu pre krajiny V-4. Ilona Németh, významná osobnosť súčasnej výtvarnej scény Slovenska, je známa svojím konzekventným občianskym postojom. Pravdepodobne jej vôbec nenapadlo, že ako výtvarníčka bude nútená aj mimo územia Slovenska zaujať jednoznačný postoj k dianiu v kultúre, umení a spoločnosti, ako sa jej stalo koncom minulého roka v Budapešti. Svoj pôvodný projekt pre tamojšie Ernst Múzeum zmenila na osobnú výpoveď s názvom Dilema - dôvodom bola nemožnosť vystavovať v spoločensko-politickom kontexte dnešného Maďarska pôvodný zámer, ktorého súčasťou bol aj rozhovor so svetoznámou filozofkou Ágnes Hellerovou. Popri kladnej kritike sa okamžite ozvali zástancovia apolitickosti umenia a vyjadrovali svoju (predstieranú) ľútosť nad chýbajúcim rozhovorom s Hellerovou. Naznačovali aj nezvládnutie projektu zo strany výtvarníčky...

Od Dilemy k Priestoru identity

Po troch mesiacovch sa výstava presunula do Východoslovenskej galérie v Košiciach. Už jej názov Priestor identity naznačuje, že nastal významný posun: projekt sa realizuje v celej svojej šírke. Práve tento moment dodáva pridanú hodnotu košickej prezentácii, veď je priamym odkazom pochybovačom do Budapešti. Rozhovor s Hellerovou o svojej babičke, ktorá bola prvou poslucháčkou viedenskej univerzity, nás uvádza do situácie dobovej rodovej nerovnosti. Vyjadruje to aj netradičná videoprojekcia, ak si sadneme na vyznačené miesto, v tom okamihu sa paraván zo skla premení na nepriehľadné sklo a zažívame rovnaké oddelenie od skutočného diania, ako vtedy poslucháčka slávnej univerzity.

Reakcia na genius loci

Téma rodovosti rezonuje aj v troch videách so spoločným názvom 8 mužov. Rozprávajú o osudoch žien troch generácií maďarskej rodiny na Žitnom ostrove, ktoré predčasne stratili svojich mužov. Autorka svojím príznačným spôsobom reagovala na duch miesta a v salóniku intendantúry mečiarovskej éry doplnila pánsky nábytok o svoje autorské relikviáre. Celá výstavu môžeme interpretovať ako „doinštaláciu“ galerijného priestoru, nielen kópia dobového nábytku, ale aj výtvarné diela tohto traktu zostali väčšinou na pôvodnom mieste ako súčasť Némethovej výstavy. Aj centrálna časť prezentácie - Hľadisko - je vedomou reakciou na genius loci. Reprezentatívna miestnosť bývalého župného domu, neskôr Domu košického vládneho programu, kde väčšinou vynášali rozsudky, podpisovali individuálne a kolektívne osudy, sa teraz stala auditóriom, aj súdnou sieňou či hľadiskom predstavenia, politického súperenia. Hľadisko postavené z troch strán, štyri rady stoličiek oproti sebe bez pódia a hlavných predstaviteľov. Je to prisvojenie si historických priestorov ako verejného priestoru. Výstava Ilony Némethovej je prístupná vo Východoslovenskej galérii v Košiciach do 15. apríla, koncom mesiaca pokračuje projekt prezentáciou v brnianskom Dome umenia.

Slovenský kamión viezol falošné značkové košele, colníci tovar zhabali

14. apríla 2012 - (tasr)

Maďarskí colníci dnes našli v slovenskom kamióne takmer 9000 falošných značkových košieľ. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI o tom informoval hovorca maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) György Suller. Colníci vozidlo kontrolovali na štátnej ceste pri Vámosszabadi. Podľa dokladov viezol kamión kontajner s čínskym tovarom do Budapešti. V kontajneri našli colníci v 55 kartónoch takmer 9000 kusov ošatenia označených ochrannou známkou, ktoré však bolo vyrobené bez povolenia držiteľa licencie na značku. Kontraband v hodnote takmer 31 miliónov forintov (104.360 eur) colníci zhabali a začali trestné stíhanie za trestný čin falošného označenia tovaru.

Vrah z maďarskej Kulcse čin neľutuje, rodinu vnímal ako nepriateľov

12. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská polícia opätovne vypočula Csanáda Jutasa H., ktorý je podozrivý zo spáchania štvornásobnej vraždy v obci Kulcs z minulého piatka. V stredu na mieste činu vykonala rekonštrukciu prípadu, uviedla maďarská tlačová agentúra MTI. Ako pre MTI povedal obhajca podozrivého Tibor Hortobágyi, v kulcsskom rodinnom dome Csanád Jutas H. ukázal na figurínach, ako vražedný útok na svojich príbuzných vykonal. „Nič nové nepovedal, zo svojej výpovede nič neubral ani nič k nej nepridal,” dodal obhajca. Podozrivý 24-ročný muž sa predtým na polícii i na súde priznal k násilnému trestnému činu, ktorý si vyžiadal štyri obete a troch ťažko zranených. Príslušníci Centra boja proti terorizmu (TEK) zadržali podozrivého v piatok neďaleko miesta činu. Zadržaný mal pri sebe niekoľko sečných zbraní, ktoré mal použiť pri útoku na príslušníkov svojej rodiny. Muž podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania svojich rodinných príslušníkov napadol v rôznych častiach rodinného domu a v rôznom čase. Ešte v stredu zavraždil niekoľkými bodnými ranami svojho 34-ročného brata. Starých rodičov dobodal nožom vo štvrtok. Otca, matku a sestru chcel zavraždiť elektrinou, čo sa mu však nepodarilo. Napokon 36-ročnú sestru ťažko zranil nožom, ktorým potom zranil aj 60-ročného otca a zabil ho mačetou. Rovnakými nástrojmi zranil aj 63-ročnú matku. Na pomoc prišiel 56-ročný priateľ sestry, ktorého útočník tiež ťažko zranil. Podozrivý v piatok polícii povedal, že neľutuje svoj čin a že už mesiace cítil v sebe sklony k vražde. Členov svojej rodiny vnímal ako smrteľných nepriateľov a preto na nich zaútočil.

Zadržali ďalšieho Slováka v prípade vraždy Jánosa Fenyőa

11. apríla 2012 - (tasr)

Maďarský Národný úrad vyšetrovania (NNI) dnes oficiálne potvrdil zadržanie ďalšieho Slováka, ktorý je podozrivý z napomáhania v prípade vraždy podnikateľa Jánosa Fenyőa. Podozrivým z vraždy spred 14 rokov je tiež Slovák - Jozef R., ktorý je už dávnejšie v maďarskej vyšetrovacej väzbe. Polícia na svojej internetovej stránke uviedla, že NNI vedie vyšetrovanie v prípade podozrenia z úkladnej vraždy Fenyőa, ktorá sa stala 11. februára 1998. Vo vyhlásení polícia pripomenula, že 17. februára 2011 zadržali občana SR Jozefa R., ktorý je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe. Počas vyšetrovania sa zistilo, že je možné oprávnene podozrievať z napomáhania pri vražde ďalšieho Slováka. NNI potvrdil, že tohto podozrivého zadržali na území Slovenska na základe európskeho zatykača 10. februára 2012, maďarským orgánom ho odovzdali 3. apríla. Hovorca Budínskeho ústredného súdu Péter Póta dnes na internetovej stránke súdu uviedol, že podozrivým je Ladislav T. Súd rozhodol o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby, ktorá potrvá do 5. mája. Verdikt súdu zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Pôvodne o zadržaní druhého podozrivého informovala neoficiálne maďarská televízia v utorok večer. Mediálneho magnáta Fenyőa zavraždil samopalom páchateľ na budínskej strane Margitinho ostrova, keď podnikateľ čakal na svetelnej križovatke. Vrah vyskočil zo starého vozidla značky Mitsubishi a cez okno dávkou zavraždil podnikateľa, potom z miesta činu ušiel. Očití svedkovia videli terénne vozidlo a utekajúceho muža, ktorý pod jednou bránou zahodil kabát, čiapku a zbraň, ktoré polícia našla. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI spôsob vraždy svedčí o tom, že ju vykonal nájomný vrah. Vlani vo februári zadržali na Slovensku tiež na základe európskeho zatykača vydaného v Maďarsku Jozefa R., ktorého podozrievajú z vraždy Fenyőa. Od 18. apríla 2011 je vo vyšetrovacej väzbe v Maďarsku. Súd hlavného mesta mu 18. januára predĺžil vyšetrovaciu väzbu do 20. apríla.

Maďarskom otriasa futbalový škandál:

V šatni natáčali Anal Footbal Club

17. apríla 2012 - (topky.sk)

Maďarský futbal sa neukázal v príliš dobrom svetle. Vyšlo totiž najavo, že v šatni jedného z klubov sa natáčalo porno s veľavravným názvom „Anal Footbal Club”. Všetko sa síce odohralo už pred dvoma rokmi, verejnosť sa ale o tom dozvedela až teraz. Futbalistov miestneho mužstva Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE vyhnal z ihriska a dokonca z ich šatne štáb francúzskych filmárov. Ako informoval Blesk.cz, trvalo to niekoľko dní a hráči sa preto začali zaujímať, čo sa tam vlastne deje. Okná boli zadebnené, aby nebolo vidieť dovnútra a areál strážili tak, aby sa doňho nikto nedostal. Jeden z futbalistov sa však „nechtiac” preriekol a maďarskému denníku Blikk vyzradil, čo sa deje za dverami šatne. „Svoje skrinky sme si predtým museli len dobre zavrieť. Teraz sme z nich museli všetko vypratať. A to bolo naozaj podozrivé. Najviac však tie okná,” povedal nemenovaný mladík. Aféra vzbudila pohoršenie v celej krajine. Polícia chce v spolupráci so starostom mesta Dunakeszi všetko vyšetriť a sľubuje, že toho, kto vydal povolenie na natáčanie, trest neminie.

Týždeň nových menšín - Siedmy ročník multikultúrneho festivalu

18. apríla 2012 - (sme)

Multikultúrny festival [fjúžn], známy aj pod názvom Týždeň nových menších, organizuje po siedmykrát Nadácia Milana Šimečku. Od 19. do 25. apríla sa v priestoroch bratislavského KC Dunaj uskutočnia koncerty, filmové premietanie či diskusie s cudzincami a o cudzincoch na Slovensku. „Chceme verejnosti predstaviť najmä nové menšiny, ktoré sú takmer neviditeľné,” povedal Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku. „Ukázať, ako žijú a s akými problémami sa stretávajú,” dodal. Týždeň nových menšín otvorí MultiCOOL-túrny večer, na záverečný deň festivalu je v spolupráci s domácimi umelcami pripravené vystúpenie utečencov z Rohoviec.

Čo má Nemec vidieť na Slovensku?

17. apríla 2012 - (Ján Blažej - Profit)

Vplyvný nemecký denník Die Welt sa na svojom webe svedomite venuje aj dovolenkárskym tipom pre svojho čitateľa a redakční experti zostavili tucet atrakcií z rozličných krajín. Slovenský tucet zahrňuje napríklad Art Jazz Gallery v Piešťanoch, spojenú s nebohým džezmenom Dodom Šošokom, Modrý kostolík v Bratislave, označený ako folklórna secesia v bazénovo modrej farbe, či Nádvorie Európy v Komárne. Nemci odporúčajú aj Galériu sochára Jána Koniarka v Trnave v priestoroch niekdajšej synagógy, múzeum drotárstva na zámku Budatín, okolie vodného diela Liptovská Mara s Bešeňovou a hotelom Sojka v dedinke Malatíny, kde mladý belgicko�slovenský pár núka život na dedine so súčasným komfortom. Posiela aj do starej baníckej dediny Špania Dolina, múzea na zámku vo Svätom Antone, ikonami nasýteného Bardejova a do Slovenského raja. Dvanástku má galéria Bibiana v Bratislave. Možno iní by odporúčali niečo iné. Ale zostavovatelia vedia, čo komu zavesiť na udičku. Aj turistovi, ktorý príde na dlhšie, aj pre toho, kto iba prechádza alebo je na krátkej pracovnej ceste. S vedomím, že ak nájde bonbóniky, bude sa rozhliadať aj po ďalších. Treba si tento zoznam pozorne prečítať. Najmä sa spytujeme, kde je chyba, že nás hostia obchádzajú. Die Welt za nikoho nelobuje, nedovolí si však ani odporúčať to, čo jeho rozmaznávaného svetaznalého krajana nezaujme. Často si všíma aj veľa z toho, čo nevieme, nedokážeme alebo nie sme ochotní vidieť. Všeličo si vpisujem aj do môjho letného víkendového výletného programu.

OH 2012 aj na portáli Slovenské zahraničie

Hry letných olympiád sú nielen pre atmosféru športovej fascinácie ľudských výkonov, ale aj vďaka ich spoločenskému, kultúrnemu a charizmatickým myšlienkami deklarovanému a prejavovanému porozumeniu národov, rás a vierovyznaní zakaždým udalosťou, pútajúcou mimoriadnu pozornosť. A tak aj v tomto roku, keď sa v dňoch 27. júla - 12. augusta Londýn stane dejiskom jubilejných Hier XXX. letnej olympiády v ich novovekej histórii, sa zrak stámiliónov ľudí planéty obráti na dianie na športoviskách, ako aj na spoločenské zákulisie historickej, kultúrnej a duchovnej perly Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska.

Predstavujeme Slovákov z XIII. obvodu Budapešti

Hovorievame, že my, Slováci v Maďarsku, sme roztrúsení po celej krajine a spájajú nás iba naše tradície a jazyk. Existuje však jedno miesto v tejto krajine, kde žije veľa Slovákov, ktorí sa sem prisťahovali z historických slovenských osád, aby si tu vytvorili novú spoločnosť.

Pilíščabania na výstave vín na Slovensku

V rámci úspešnej spolupráce Veľkého Lapáša a Pilíšskej Čaby 18-členná delegácia Slovákov z veľkoobce v Maďarsku zavítala na medzinárodnú výstavu vín, ktorú usporiadali 30. marca jej partneri na Slovensku.

Peštiansky perkelt Gregora Martina Papucseka - Špitál

Spomínate si na predchádzajúcu vládu na čele s Fideszom? Bolo to v období 1998-2002. Aj vtedy bolo treba sústavne vylepšovať imidž krajiny a tak sa zrodil fenomenálny nápad: viesť celosvetovú kampaň na popularizovanie Maďarska.

Budapeštianska Centrálna galéria - Zmŕtvychvstanie kníh?

Mŕtva knižnica - desivé slovné spojenie! V Budapešti však slúži práve naopak na oživenie kníh, na ich oprášenie, koniec koncov na ich záchranu. Pred čím? Napríklad pred zabudnutím. Zánikom. Odpísaním, vyhodením do odpadu...