Zo slovenskej tlače - Apríl (III.) 2012

0apress5O identite a kostiach našich predkov - Konečne zhoda - Orbán s Ficom: O občianstve sme nehovorili - Pokles počtu zahraničných Maďarov - Výroky starostu za Jobbik o občianskej vojne - Prezident, káva, „cigi“ a ulice plné špakov - Vláda SR schválila programové vyhlásenie - Gorila slovenského zahraničia

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Hold Slovákom v Maďarsku, či o identite a kostiach našich predkov

26. apríla 2012 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

Nech už žijeme kdekoľvek a kedykoľvek, minulosť nás aj tak z času na čas dobehne a položí nám zopár nepríjemných otázok. Napríklad o identite alebo kostiach našich predkov... Človek je sociálne založená bytosť, a tak sa prirodzene snaží začleniť do sociálneho prostredia, v ktorom žije. Súčasťou tejto rôznorodej sociálnej identity je aj identita etnická, či lepšie povedané národná, o ktorej sa v poslednom období v kruhu Slovákov v Maďarsku dosť veľa diskutuje. Zdá sa, že desiata generácia tu žijúcich Slovákov prehráva posledný (?) boj o zachovanie svojej národnej identity. Žiaľ, ľudia na Slovensku majú o Slovákoch žijúcich v Maďarsku značne skreslené predstavy. Možno aj preto sa v poslednom (?) období ozývajú zo Slovenska hlasy, ktoré tvrdia, že Slováci v Maďarsku už prakticky ani nežijú, že nevedia po slovensky, že sa k svojej národnosti nehlásia, že sa už úplne asimilovali a pod. Je pravda, že ich je biedne málo, ale ešte stále sú, a práve im všetkým by som chcel týmto článkom zložiť svoju poklonu, lebo Slováci to v Maďarsku nikdy nemali, a ani dnes nemajú ľahké. Ťažké to bolo predovšetkým pre tých, čo sa tu narodili a žili v tomto regióne počas viacerých generácií. Dnes tu na Dolnej zemi žije (dožíva?) už desiata generácia našich slovenských predkov, ktorí sem prišli z hornouhorských stolíc pred takmer tristo rokmi (1718) a ktohovie, či bude ešte aj tá jedenásta. Tých desať predchádzajúcich prežilo vďaka nesmiernej pracovitosti, pevnej viere a silnému pocitu spolupatričnosti, ktorý môže vzniknúť iba v spoločenstve, ktoré žije v cudzom prostredí, ďaleko od svojej materskej krajiny. Prvé tri generácie, približne do konca 18. storočia, to mali z hľadiska identity pomerne ľahké. Spoločný jazyk, tradície, kultúra a silná spoločná evanjelická viera im pomohli vytvoriť, udržať a rozvíjať veľmi stabilnú, vzdelanú a pomerne bohatú slovenskú komunitu, spravidla bez zmiešaných manželstiev, ktorá nemala ani najmenšie pochybnosti o tom, kto je a kam smeruje. Ďalšie dve generácie, do druhej polovice 19. storočia, toto materiálne a duchovné dedičstvo svojich predkov oduševnene rozvíjali a obohacovali. Boli to pomerne pokojné, vzrastajúcim blahobytom naplnené roky, ktoré trvali až do Rakúsko-Uhorského vyrovnania. Môžeme smelo povedať, že prvých 150 rokov bola slovenská národná identita našich predkov silná a viera neotrasiteľná. Veď napr. podľa Ľ. Haana (Pametnosti Békeš-Čabánske, r. v. 1866) mala Čaba v r. 1857 26 705 obyvateľov, z toho 20 671 Slovákov a ešte viac evanjelikov a.v. Bola najväčším slovenským mestom mimo územia dnešného Slovenska a väčšia, ako mnohé vtedajšie slovenské mestá v Hornom Uhorsku. Dolná zem žila vždy na okraji spoločenského života v Uhorsku, a tak sa jej prebúdzanie a sebauvedomovanie maďarského národa dotklo o niečo neskôr. Preto mohol napr. na Dolnej zemi, v Sarvaši, v roku 1898 po slovensky maturovať aj M. R. Štefánik, teda v čase, keď v Hornom Uhorsku boli slovenské gymnáziá už dávno zatvorené. Určite najťažšie roky prežívali nasledujúce tri generácie Slovákov. Po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní nastalo pre všetky národnosti v Uhorsku, a neskôr v Maďarsku, ťažké obdobie. Štátna doktrína uplatňujúca teóriu jedného štátu, jedného národa, pretavená do zákonov o štátnej službe, školských zákonov, či zákonov o používaní jazyka a iných, bola spojená so silným asimilačným tlakom a takmer spôsobila zánik etnických menšín. Pomaďarčovali sa mená a uzatváralo sa čoraz viac zmiešaných manželstiev. Napriek tomu sa aj tieto generácie Slovákov na Dolnej zemi držali statočne. Prežili Apponyiho zákony, rozpad Rakúsko-Uhorska, po ktorom sa stali akoby disidentmi proti svojej vôli, a prežili aj veľmi nepriaznivé medzivojnové obdobie. No takmer neprežili ten povestný posledný klinec do hlavy, ktorým bola tzv. povojnová výmena (?) obyvateľstva. Veď ešte tesne po II. svetovej vojne tu žila veľmi silná komunita Slovákov. V Čabe, v Slovenskom Komlóši, v Sarvaši, v Pitvaroši, v Bánhedeši a na mnohých ďalších miestach, sa v tých časoch ozývala slovenčina na ulici, na trhu, v krčmičkách, futbalových zápasoch, plesoch a zábavách, dominovala v rodine, existovali jednojazyčné slovenské školy... Umelo, či lepšie povedané, politicky vyvolané presídlenie, ktoré malo na jednej strane pomôcť „zbaviť” sa Maďarov žijúcich na Slovensku, a na strane druhej zmierniť zlý dojem z vyhnania Nemcov, zasadilo tunajším Slovákom ranu, z ktorej sa už nikdy nespamätali. Presídlenie tisícok Slovákov spôsobilo, že vyššie menované mestá a dediny navždy stratili svoj typický slovenský charakter. A tak tu máme posledné dve generácie, deviatu a desiatu. Kým tá deviata sa z toho šoku, ktorý jej spôsobila „výmena” obyvateľstva nikdy nespamätala, a v časoch proletárskeho internacionalizmu sa príliš neprejavovala, tak tá terajšia desiata, už istý čas, hlavne po páde komunizmu, dáva o sebe celkom pekne vedieť. Napriek tomu, že spoločenská klíma, pokiaľ ju politici nezamútia, je oveľa priaznivejšia, to však ani ona nemá vôbec ľahké. Ale... po prevrate sa mnohí prebudili, prestali sa hanbiť, zapojili sa do systému menšinových samospráv, smelo a nahlas sa prejavujú, píšu, diskutujú, politizujú... Bojujú za udržanie škôl, slovenského jazyka, kultúry, tradícií, ale aj za zachovanie osobnej i spoločenskej identity. Trápi ich, že ich je tak málo, niekedy pochybujú o význame svojich snáh, bojujú o každého mladého človeka, tešia sa každému úspechu, presviedčajú vlády a ľudí na Slovensku, že ešte sú, že by sme na nich nemali zabúdať, ani ich zatracovať. Mnohých z nich poznám osobne, mnohých z počutia, s mnohými sa deň čo deň stretávam... Viem, že sú medzi nimi aj takí, čo nielen rozprávajú, ale aj hútajú a snívajú po slovensky. Po tristo rokoch žitia v „cudzine”! Je to nesmierne sympatické, lebo sa tak deje v časoch, keď už prvá generácia našich novodobých emigrantov (doma často „veľkých” Slovákov) nevie po slovensky, a my sa im klaniame div nie až po zem, kým pre týchto tu, v Maďarsku, akosi nevieme nájsť ani jedno slovko obdivu, uznania, či úcty, ktoré si zaslúžia, z času na čas tak veľmi potrebujú, a ktoré by im naisto spôsobilo radosť a dodalo nových síl do zápasu o vychovanie a záchranu jedenástej generácie Slovákov na Dolnej zemi. Asi som Vám tu nič nového nepovedal. Vlastne som chcel iba poprosiť o nasledovné: ak sa sem na Dolnú zem niekedy zatúlate, nezabúdajte, že tu už nežijú tisícky Slovákov ako kedysi a neobviňujte z toho ani ich, ani Maďarov (tí dnešní za to určite nemôžu). Radšej sa potešte každému slovenskému slovu, lebo to, že ho tu ešte aj po 300 rokoch môžete po tom všetkom počuť, je doslova taký menší zázrak. Zázrak, ktorý dúfajme, ešte chvíľu vydrží. Ak pre nič inšie, tak aspoň preto, aby sa kosti našich predkov nemuseli v hrobe obracať...

PS.: Samozrejme, že ten hold patrí všetkým Slovákom v Maďarsku a nie iba tým dolnozemským, ktorých tu spomínam. Nakoľko však takmer všetky kosti mojich predkov ležia tu na Dolnej zemi, dúfam, že mi to tí ostatní odpustia, že som to napísal tak, ako som napísal...

Tichá dohoda

27. apríla 2012 - (Marián Repa - Pravda)

Slovensko je, čo sa týka národnostného a etnického zloženia, jednou z najrôznorodejších krajín Európy. V krajine, kde sa oficiálne k nejakej minorite hlási takmer pätina obyvateľstva, nemožno pred ich existenciou zatvárať oči. V tomto kontexte bolo rozhodnutie kabinetu Roberta Fica zrušiť post podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny oprávnene vnímané ako zlé. Spolu s nie práve najšťastnejšími vyjadreniami na margo riešenia tzv. rómskeho problému to vyzeralo, že nová vláda bude napriek povolebným vyhláseniam v týchto otázkach pokračovať v starých vychodených šľapajach. Našťastie, zatiaľ sa obavy nepotvrdili. Svedčí o tom aj tichá dohoda premiéra so šéfom Mostu-Híd Bélom Bugárom o zriadení postu splnomocnenca vlády pre menšiny a občiansku spoločnosť. Ak sa jeho poslanie naplní, bude jedno, či sa jeho funkcia označuje ako podpredseda vlády, alebo splnomocnenec. No aby nešlo len o prázdne gesto, treba ešte dať tejto inštitúcii obsah, kompetencie a v neposlednom rade nájsť osobu, ktorá ju dokáže zvládnuť. Inak to bude iba úrad pre úrad, slúžiaci na zalepenie očí zahraničiu. A tu sa ukáže, do akej miery to myslel Robert Fico úprimne.

Bugár a Fico sa dohodli na splnomocnencovi

27. apríla 2012 - (Mária Hunková - Pravda)

Menšiny budú mať svojho splnomocnenca. Dohodli sa na tom premiér Robert Fico a šéf Mostu-Híd Béla Bugár na utajenom asi trojhodinovom rokovaní v stredu. Bugár vytvorenie nového postu víta. „Vidím tu snahu v menšinovej oblasti nevytvoriť napätie. To je dôležité práve v tejto dobe, keď Slovensko potrebuje riešiť najdôležitejšie ekonomické a sociálne veci a nie zbytočné napätie,” povedal pre Pravdu Bugár. Na otázku, či plánujú navrhnúť splnomocnenca, povedal, že možno áno. Kto by to mohol byť, zatiaľ konkretizovať nevedel. Podľa Bugára to po prvých rokovaniach vyzerá tak, že na nového splnomocnenca by malo prejsť gro právomocí vicepremiéra pre národnostné menšiny Rudolfa Chmela, ktorý pôsobil za vlády Ivety Radičovej. Tak ako každý splnomocnenec aj ten pre národnostné menšiny bude podliehať Úradu vlády. O ďalších detailoch budú podľa Bugára ešte rokovať. Nový splnomocnenec, ktorý nahradí funkciu podpredsedu vlády pre ľudské práva a menšiny, bude mať na starosti aj otázky občianskej spoločnosti. Ústretovejší prístup v národnostnej otázke v porovnaní s prvou vládou Roberta Fica zdôvodňuje politológ Tomáš Koziak aj tým, že teraz Smer nemá problematických koaličných partnerov. „Keď bol Smer vo vláde s SNS, bolo potrebné do istej miery kopírovať aj politiku svojho koaličného partnera. Je vysoko pravdepodobné, že teraz bude politika Smeru voči národnostným menšinám oveľa menej radikálna,” povedal Koziak. Prístup kabinetu k menšinám sa bude podľa neho odvíjať aj od opozičnej politiky strán, ktoré zastupujú menšiny. „Závisieť to bude aj od toho, ako sa bude maďarský premiér Viktor Orbán vymedzovať voči Slovensku. Vstúpiť do toho teda môže viacero faktorov, ale v princípe si myslím, že tá politika môže byť zmierlivejšia,” dodal Koziak. Že sa pod predchádzajúce napätie v slovensko-maďarských vzťahoch podpísalo aj zloženie prvej Ficovej vlády, pripustil aj samotný premiér. „Dnes sme v úplne inej situácii. Smer-SD je normálna, proeurópsky orientovaná strana. Je to politická strana, ktorá si uvedomuje, aký príspevok znamenajú národnostné menšiny v krajine. My sme jasne povedali, že chceme zachovať status quo, pokiaľ ide o postavenie príslušníkov národnostných menšín,” povedal včera Fico po prvom spoločnom rokovaní so svojím maďarským kolegom Viktorom Orbánom. Podľa politológa Lászlóa Öllösa sa Fico rozhodol vytvoriť nový úrad splnomocnenca zrejme len kvôli tlaku, ktorý vyvíjali národnostné menšiny a tretí sektor, aby zostala zachovaná funkcia podpredsedu pre národnostné menšiny. Post splnomocnenca však podľa neho nie je adekvátnou náhradou. „Táto nová funkcia bude pravdepodobne dosť ďaleko od postu vicepremiéra. Splnomocnenec len dohliada, kým vicepremiér rozhodoval a bol podpredsedom vlády, čím mal aj možnosť sprostredkovať svoje vízie ďalším členom kabinetu. Okrem toho bol na všetkých zasadnutiach a hlasoval. Jednoznačne to teda bola oveľa silnejšia pozícia aj s prestížou,” povedal Öllös. „Ak to bude funkcia bez právomocí a úloh, ktoré má plniť, je tam otáznik, na čo vlastne vznikla. Kým nie je presnejšie definovaná a zaradená do vládneho programu, aby to malo dlhodobý rámec, je to stále také, že je to funkcia, ktorú môže premiér rušiť a vytvárať, kedy a ako sa mu zachce,” doplnil politológ Rastislav Tóth.

Lajčák: Maďarsko je náš partner

Zahraničnopolitický imidž SNS bol a zostal taký, že sa nedá napraviť, tvrdí šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. V rozhovore pre Pravdu dal jasne najavo, že bez strany Jána Slotu sa mu bude lepšie robiť zahraničná politika.

Konečne zhoda

26. apríla 2012 - (Peter Morvay - Sme)

Bratislava a Budapešť konečne dospeli v otázke maďarského dvojakého občianstva k zhode. Obe strany tvrdia, že spolu o celej veci nemajú čo rokovať. Je to logický výsledok nielen toho, že ich stanoviská sú nezlučiteľné a ani jedna strana nechce ustúpiť. Presúvanie problému na právnikov je u Fica rovnaká výhovorka a priznanie nemohúcnosti, akou bolo u Radičovej, lebo ide o politický spor, ktorý si žiada politické rozhodnutia. Fico a Orbán sa rokovaniu môžu vyhýbať aj preto, lebo súčasný stav obom vlastne vyhovuje. Orbán by síce privítal cezhraničných voličov aj zo Slovenska, aby mu pomohli zabetónovať jeho moc, dokáže ich však oželieť, lebo mu politický osoh prináša i súčasný stav. Udržiavanie napätia a správy o postihovaní tunajších krajanov s maďarským občianstvom odpútavajú pozornosť od chaotických, ale brutálnych škrtov a nových daní, ktoré doma jeho vláda zavádza. Fico je na tom veľmi podobne, neriešené dvojaké občianstvo môže prezentovať ako trvalú hrozbu namierenú proti Slovensku a prekrývať ňou domáce problémy. Otvorený problém dokonca môže vyhovovať aj novým maďarským občanom, čo prišli o slovenský pas. Väčšina tých, čo sa k druhému občianstvu demonštratívne prihlásila, patrí k menšinovým radikálom a na svojom mučeníctve si úspešne buduje politickú kariéru či aspoň popularitu u maďarských nacionalistov na oboch stranách Dunaja. Nečudo, že sa potom slušnejšia časť slovenskej verejnosti a médií nechce zastať ľudí, čo slovenské občianstvo stratili, aj keď boli bez ohľadu na ich motiváciu dosť zjavne porušené ich občianske práva. Nemá žiadnu chuť pliesť sa do sporou dvoch nacionalizmov, z ktorých ani jednému nejde o poctivé riešenie.

O občianstve sme s Orbánom nehovorili, tvrdí Robert Fico

26. apríla 2012 - (tasr)

Téma dvojakého maďarského občianstva nebola predmetom dnešného rokovania premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) s jeho maďarským partnerom Viktorom Orbánom. Stretol sa s ním dnes vo Varšave na okraj hospodárskeho fóra 15 stredoeurópskych krajín s Čínou. „Všetci potrebujeme úspech, nepotrebujeme teraz konflikty a hádky. Preto všetku energiu budeme dávať do spoločných hospodárskych, ekonomických, dopravných a energetických projektov,” priblížil obsah krátkej vzájomnej diskusie Fico s tým, že víta takýto postoj aj zo strany Orbána. Problematika občianstva je podľa neho vecou zmiešanej komisie a právnikov z oboch krajín, ktorí musia nájsť spoločné riešenie. „Najideálnejšie by bolo, keby sa otázka štátneho občianstva medzi dvoma krajinami riešila medzinárodnou zmluvou,” argumentoval. Fico pripomenul, že dnes mal prvýkrát možnosť osobne bilaterálne rokovať s Orbánom, pričom doteraz sa vnímali len prostredníctvom médií. „Bol to normálny konštruktívny rozhovor dvoch premiérov, ktorým záleží na krajinách, ktorí chcú, aby krajiny spolupracovali a spolupracovali úspešne. Takto som vnímal dnešný rozhovor,” konštatoval slovenský premiér. Pripustil, že pod predchádzajúce napätie v slovensko-maďarských vzťahoch sa podpísalo aj zloženie jeho prvej vlády v rokoch 2006 až 2010. Vtedy Fico vládol v koalícii s SNS a ĽS-HZDS. „Dnes sme v úplne inej situácii. Smer-SD je normálna, proeurópsky orientovaná strana. Je to politická strana, ktorá si uvedomuje, aký príspevok znamenajú národnostné menšiny v krajine. My sme jasne povedali, že chceme zachovať status quo, pokiaľ ide o postavenie príslušníkov národnostných menšín,” dodal šéf slovenskej exekutívy.

Orbán s Ficom hovorili o otázkach „odsúdených na úspech“

Riešeniu ťažkých záležitostí napomáhajú spoločné úspechy, preto sa na dnešnej varšavskej schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom dostali do popredia otázky, ktoré sú „odsúdené na úspech“, prípadne ktorých osud je závislý od dobrej vôle. Povedal to v poľskej metropole maďarským novinárom maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI Orbán dodal, že pre všetky otázky, ktoré si vyžadujú citlivú a osobnú konzultáciu, sú obe strany otvorené a dúfajú, že ich bude možné vyriešiť v „tieni úspechov“. Predsedovia vlád sa podľa MTI dohodli na výstavbe nového mosta na Dunaji pri Komárne a na výstavbe najmenej dvoch ipeľských mostov. Orbán zdôraznil, že zintenzívnia energetickú spoluprácu. Znamená to, že popri prepojení plynovodov prepoja Maďarsko a Slovensko aj svoj systém elektrického vedenia.

Bude nás zaujímať pokus Maďarska zaviesť daň z finančných transakcií

Slovensko bude veľmi zaujímať pokus maďarskej vlády prijať zákon o dani z finančných transakcií. „Tento zákon je zatiaľ odmietaný na európskej a svetovej úrovni niektorými veľkými štátmi, preto by som veľmi privítal, pokiaľ by sme mohli získať v tomto ohľade nejaké skúsenosti,” priblížil po dnešnom stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom vo Varšave predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Okrem tém konsolidácie verejných financií hovorili spolu počas krátkeho bilaterálneho rokovania na okraj hospodárskeho fóra 15 stredoeurópskych krajín s Čínou o dôležitých projektoch hospodárskej spolupráce. Ide napríklad o výstavbu mostov cez rieku Ipeľ, diaľničné prepojenie medzi Košicami a Milhosťou, projekt previazania elektrizačných sústav či severo-južné plynové prepojenie. Časť tohto celoeurópskeho projektu tvorí práve slovensko-maďarské spojenie plynovodov. „Odľahčí to Slovensko a bude to pre nás alternatíva v prípade krízových situácii pri dodávke zemného plynu cez štandardný plynovod na našom území,” priblížil význam severo-južného prepojenia šéf slovenskej exekutívy. Premiéri Slovenska a Maďarska diskutovali aj o multilaterálnych otázkach v rámci Vyšehradskej štvorky (V4). „Zaujímalo nás, či máme rovnaký názor na rozpočet a finančnú perspektívu EÚ. Obidvaja sa hlásime k súdržnosti. Máme spoločné postoje, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ,” konštatoval Fico. Väčší priestor na spoluprácu existuje podľa neho aj vo vojenskej oblasti, keďže peňazí na armádu nie je v žiadnej krajine nazvyš. V tejto súvislosti preto vznikla vo V4 myšlienka, aby krajiny do roku 2016 vybudovali spoločnú vojenskú jednotku. „Dohoda je, v žiadnom prípade nemíňať energiu na veci, ktoré nás rozdeľujú, naopak, všetku energiu treba dať na hospodárske a sociálne projekty. Treba v týchto dňoch a mesiacoch úspech a ten príde iba vtedy, keď budeme spolupracovať,” dodal Fico.

Fica a Orbána spojila kontroverzná daň

27. apríla 2012 - (Pavel Novotný - Hospodárske noviny)

Dlhodobo mrazivé vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi dostali včera šancu na zlepšenie. Premiéri oboch krajín Robert Fico a Viktor Orbán si prvýkrát od nástupu novej slovenskej vlády sadli vo Varšave za jeden stôl a zmietli z neho doterajšie spory. Tradične horúce otázky ako dvojaké občianstvo či volebné právo pre zahraničných Maďarov sa na program rozhovoru nedostali. Fica však zaujali snahy Orbánovej vlády prijať zákon o dani z finančných transakcií. „Tento zákon je zatiaľ odmietaný na európskej a svetovej úrovni niektorými veľkými štátmi. Preto by som veľmi privítal, pokiaľ by sme mohli získať v tomto ohľade nejaké skúsenosti,” povedal Fico novinárom po schôdzke s Orbánom. Stretol sa s ním v rámci ekonomického summitu v poľskej metropole. Práve daň zo všetkých druhov finančných prevodov je príčinou najnovšieho sporu medzi Budapešťou a Európskou úniou. Od januára budúceho roka sa bude platiť daň vo výške jednej tisíciny z prevádzanej sumy. Brusel pritom najviac rozhnevalo to, že Maďari sa pre tento krok rozhodli na vlastnú päsť, hoci o takejto dani sa v Európskej únii ešte stále vedú ostré diskusie. Orbán s tým však u Fica našiel podporu. „Domnievam sa, že zavedenie dane z finančných transakcií je správne, spravodlivé, etické a morálne,” pripomenul v prvej polovici apríla slovenský premiér. Fico a Orbán doteraz spolu komunikovali len cez médiá. Už za jeho prvej vlády v rokoch 2006 až 2010 došlo k viacerým prestrelkám medzi oboma krajinami. Na Slovákov vtedy útočili nielen vlády socialistických premiérov Ferenca Gyurcsánya a Gordona Bajnaia, ale aj Orbánova opozícia. S tým je teraz zrejme aspoň dočasne koniec. Môže za to kríza, počas ktorej treba podľa oboch lídrov ťahať za jeden koniec. „Všetci potrebujeme úspech, nepotrebujeme teraz konflikty a hádky. Preto všetku energiu budeme dávať do spoločných hospodárskych, ekonomických, dopravných a energetických projektov,” doplnil Fico. Záujem hovoriť o kontroverzných témach nemala ani druhá strana. „Orbán neotvoril otázku dvojakého občianstva,” uviedol pre HN šéf tlačového oddelenia Úradu vlády Erik Tomáš. Premiéri tak diskutovali predovšetkým o ekonomických témach, najmä o výstavbe mostov cez rieku Ipeľ, prepojení Košíc s maďarskou diaľnicou či previazaní elektrizačných sústav. Obe krajiny by mali spojiť aj svoje plynovody. „Odľahčí to Slovensko a bude to pre nás alternatíva v prípade krízových situácií pri dodávke zemného plynu cez štandardný plynovod na našom území,” dodal Fico. Slovenský premiér včera pripustil, že pod konflikty z minulosti sa podpísala aj účasť národniarov v jeho prvej vláde, čo sa u našich južných susedov stretlo s ostrou kritikou. Aj vďaka maďarskej loby v europarlamente sa vtedy Ficov Smer sa ocitol v izolácii medzi európskymi socialistickými stranami. „Dnes sme v úplne inej situácii. Smer je normálna, proeurópsky orientovaná strana, ktorá si uvedomuje, aký príspevok znamenajú národnostné menšiny v krajine,” ubezpečil Orbána slovenský premiér.

Dve žaloby Bruselu na Maďarsko

26. apríla 2012 - (Šport)

Európska komisia včera prijala rozhodnutie, že zažaluje Maďarsko na Európskom súdnom dvore v dvoch záležitostiach, priamo spojených s ústavnými reformami v tejto stredoeurópskej krajine. Ide o zásahy do nezávislosti maďarského súdneho systému a Úradu na ochranu osobných údajov, tvrdí komisia. EK začala s vyšetrovacím konaním proti krokom maďarskej vlády ešte v januári tohto roka, pričom pôvodne medzi sťažnosti komisie patrili aj pokusy maďarskej pravicovej vlády obmedziť nezávislosť centrálnej banky. Avšak po utorňajšej návšteve maďarského premiéra Viktora Orbána v Bruseli hovorca EK Olivier Bailly oznámil, že komisia súdne konanie v tomto prípade stiahne, lebo predseda maďarskej vlády ubezpečil výkonný orgán EÚ, že zákon o Maďarskej národnej banke bude plne v súlade so základnou európskou legislatívou. Hovorca maďarského premiéra Peter Szijjártó vyhlásil, že ak sa tieto ďalšie dve záležitosti dostanú pred Európsky súdny dvor, maďarská vláda bude rešpektovať rozhodnutie tejto inštancie a jej odporúčania uvedie do praxe.

Maďarov trápi narastajúca chudoba

25. apríla 2012 - (Adriana Zsigová - Sme)

V krajine stúpa počet chudobných. Podľa Eurostatu na jej hranici žije tridsať percent obyvateľov. V materiálnom nedostatku žije 22 percent Maďarov. Na Slovensku to je o polovicu menej. - Imre Tóth je hutník a nemá prácu. Je na vládu Viktora Orbána taký nahnevaný, že vo februári zorganizoval hladový pochod z Miškolca do Budapešti s heslom „Prácu a chlieb”. „Od roku 2010 nepracujem. Vláda nám nasľubovala hory-doly, pritom ani práca sa nenašla a aj platy výrazne klesli,” povedal pre Klubrádió. „Poslednou kvapkou bolo, že jeden z mojich kamarátov sa obesil.” Niekoľko desiatok Maďarov spolu s Imrem vtedy za týždeň prešlo pešo v mraze 200 kilometrov do hlavného mesta pred parlament, aby poslancov upozornili na svoje každodenné problémy. Mnohí z nich žijú na hranici chudoby. Tá sa v krajine stáva vážnym problémom. Koľko Maďarov je chudobných, nie je celkom jasné. Podľa posledných údajov Eurostatu v roku 2010 žilo v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia 30 percent Maďarov, čím uzatvárali päťku krajín s najvyššími hodnotami na čele s Bulharskom. Slovensko malo 20 percent. V inej štatistike je rozdiel ešte väčší. V materiálnom nedostatku žije podľa Eurostatu 22 percent Maďarov, priemer únie je osem percent, na porovnanie na Slovensku to je 11 percent ľudí. Správa z roku 2012 pre portál Social Watch, ktorý má pozorovateľov na celom svete, upozorňuje na vzrastajúce sociálne nerovnosti medzi ľuďmi. Za najzávažnejšiu považuje chudobu detí a Rómov. Ministerstvo národných záujmov má iné čísla. Chudobných v krajine narátalo len 450-tisíc, napísal denník Népszabadság. Mimovládne organizácie kritizujú ministerstvo, že neprizvalo na vypracovanie štatistiky pre úniu mimovládne organizácie či zástupcov ľudí, ktorých sa chudoba dotýka. Vláda zatiaľ prijala niekoľko zákonov, aby chudobu riešila. Sprísnila napríklad tresty za vzrastajúcu úžeru. Zaviedla tiež zákon na ochranu ľudí, ktorí nedokážu splácať hypotéku. Ľudom, ktorí ju splácali v cudzích menách, zase stanovila pevný výmenný kurz oproti forintu, čím im vlastne znížila dlh. Maďarov desí aj čoraz väčší počet ľudí, ktorí sú na dôchodku, a vysoká nezamestnanosť mladých ľudí. Očakáva sa, že sa zvýši vek odchodu do dôchodku. Zatiaľ kabinet zrušil len predčasné dôchodky. V Maďarsku funguje aj obdoba Grameen banky, aká vznikla najskôr v Bangladéši a poskytuje mikropôžičky chudobným na rozbehnutie drobného podnikania. Nezamestnanosť sa v Maďarsku pohybuje okolo 11 percent. „Aj tých málo zamestnaných u nás dostáva veľmi nízku mzdu v porovnaní nielen s celoeurópskym priemerom, ale aj so strednou Európou. Naše mzdy sú navyše zaťažené vyššími odvodmi, ako je priemer,” vysvetľuje príčiny stavu Attila Bartha, ekonóm a výskumník Maďarskej akadémie vied na svojom blogu. „Potom sa musíme skôr začudovať, že ľudí, ktorí trpia vážnym materiálnym nedostatkom, nie je ešte viac ako 22 percent.”

Musíme zastaviť pokles počtu zahraničných Maďarov, žiada Zsolt Németh

26. apríla 2012 - (tasr)

Dramatický pokles počtu Maďarov žijúcich v zahraničí, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 10 až 20 percent, je možné zastaviť iba posilnením inštitúcií určených pre nich, prípadne vytvorením autonómie. Povedal to dnes v Budapešti po rokovaní zahraničnej a právnej komisie Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT) maďarský štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh. Podľa tlačovej agentúry MTI Németh, ktorý je predsedom komisie, dodal, že maďarská zahraničná politika a národná politika musia uvažovať v intenciách strategických riešení, pričom prvé kroky už boli urobené. „Treba uvažovať nie v ad hoc politických dohodách, ale je potrebné vytvoriť zahraničným Maďarom autonómiu v širšom zmysle slova,“ povedal Németh a podotkol, že nová maďarská ústava dôrazne hovorí o podpore autonomistických snáh. Predseda komisie pripomenul, že z dnešného rokovania vyplýva, že v susedných krajinách údaje zo sčítania ľudu hovoria o dramatickom poklese počtu členov maďarských spoločenstiev.

Tőkés a Lomnici žiadajú R. Fica, aby Maďarom v SR vrátili občianstvo

25. apríla 2012 - (tasr)

Predseda maďarského spolku Rada pre ľudskú dôstojnosť Zoltán Lomnici a rumunský europoslanec maďarskej národnosti László Tőkés sa obrátili listom na predsedu slovenskej vlády Roberta Fica so žiadosťou, aby Maďari, ktorí prišli o slovenské občianstvo, ho dostali naspäť. Ako dnes informovala maďarská tlačová agentúra MTI, v liste premiéra Fica požiadali, aby sprostredkoval, aby Maďari žijúci na Slovensku, ktorí vo svojej vlasti stratili domov, dostali naspäť všetky svoje práva a aby za „mimoriadne ťažkú morálnu a majetkovú ujmu“ boli odškodnení. Autori listu pripomenuli článok slovenskej ústavy, podľa ktorého nie je možné nikoho zbaviť občianstva proti jeho vôli a dodali, že podľa ich mienky slovenské úrady konali protiústavne, keď 24 príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku vzali slovenské občianstvo. Lomnici - bývalý predseda Najvyššieho súdu MR a Tőkés, ktorý je aj predsedom Sedmohradskej maďarskej národnej rady (EMNT), vyjadrili názor, že je opodstatnené aj odškodnenie týchto ľudí, pretože prišli nielen o občianstvo, ale aj o trvalý pobyt, o zákonom stanovené finančné dávky a nemohli voliť v parlamentných voľbách. Rada pre ľudskú dôstojnosť, ktorá združuje ochrancov ľudských práv desiatich krajín, sa predtým zaviazala poskytnúť bezplatnú právnu pomoc Maďarom žijúcim na Slovensku, ktorí prišli o slovenské občianstvo kvôli prijatiu maďarského. EMNT zas zbiera v Sedmohradsku podpisy na vyjadrenie solidarity s uvedenými príslušníkmi maďarskej menšiny v SR.

Fidesz trvá na zachovaní mimoriadnej 98 % dane z miliónového odstupného

26. apríla 2012 - (tasr)

Vládny maďarský občiansky zväz - Fidesz trvá na zachovaní mimoriadnej 98-% dane, ktorá bola účinná od začiatku minulého roka a aplikovali ju v prípadoch niekoľkomiliónového odstupného. Daň sa vzťahovala na vedúcich zamestnancov štátnych firiem, ale aj na parlamentných poslancov a europoslancov. Ako dnes v Budapešti podľa informácií maďarskej tlačovej agentúry MTI vyhlásila hovorkyňa Fideszu Gabriella Selmecziová, Fidesz trvá na tom, aby z nového konvergenčného programu Plán Kálmána Szélla 2.0 nebol tento druh dane vyňatý. Podľa jej slov mimoriadna daň bola vlani zavedená, pretože vysvitlo, že niektorí odchádzali zo štátnej sféry s desiatkami miliónmi forintov odstupného. Išlo o zdanenie v prípade odstupného, ktorého výška presahovala 2 milióny HUF (6947 eur) respektíve 3,5 milióna HUF (12.157 eur). „Fidesz trvá na zachovaní mimoriadnej dane z odstupného, očakávajú to členovia strany aj priaznivci Fideszu,“zdôraznila hovorkyňa. Selmecziová dodala, že Fidesz navrhuje vláde, aby preverila možnosť zníženia alebo úplného zrušenia poplatkov za finančné transakcie a telekomunikačnej dane v prípade rodín, ktoré sú v ťažkej ekonomickej situácii. Tým totiž aj ťarcha niekoľkých stoviek forintov spôsobuje vážne problémy. V zmysle uvedeného nového konvergenčného programu totiž od januára budúceho roka zavedú daň na všetky druhy finančných prevodov. Sadzba bude 0,1 % z transformovanej sumy. Už od 1. júla tohto roku sa bude platiť daň 2 HUF (0,67 centa) za minútu telefonického hovoru. Nové dane by mali priniesť do rozpočtu takmer 600 miliárd HUF ročne (2,01 miliardy eur). Podiel daní z finančných transakcií by mal na nich dosiahnuť 130 až 228 miliárd HUF. Selmecziová podotkla, že Plán Kálmána Szélla 2.0 pozostáva z dvoch častí. Prvou je reorganizácia daní a druhou zníženie výdavkov, v ktorom pôjde štát príkladom. Cieľom konvergenčného programu je rozložiť daňové zaťaženie na čo najširšiu základňu a namiesto dane zaťažujúcej prácu posilniť dane spotrebného typu, tie sú totiž spravodlivejšie, dodala hovorkyňa.

Viktor Orbán chce čo najskôr rokovať s MMF, nejde mu však o pôžičku

27. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská vláda sa aj naďalej domnieva, že Maďarsko nepotrebuje peniaze, pretože k bezpečnému chodu krajiny má k dispozícii financie. Od Medzinárodného menového fondu (MMF) preto nechce pôžičku, ale iba vyhlásenie, že Maďarsko môže rátať s istiacou sieťou pre prípad, že vzniknú problémy na európskom trhu s dlhopismi, vyhlásil dnes v maďarskom verejnoprávnom rozhlase maďarský premiér Viktor Orbán. Predseda vlády však dodal, že MMF si pred začiatkom oficiálnych rokovaní myslí, že Maďarsko potrebuje pôžičku. Maďarsko má záujem na tom, aby čo najskôr rokovalo s MMF. Na schôdzke s fondom bude treba najskôr vyjasniť, kto ako vníma situáciu krajiny, spresnil Orbán. MMF je podľa jeho slov priateľom Maďarska a nie orgán, ktorý prostredníctvom poskytnutia pôžičky chce zasahovať do maďarskej hospodárskej politiky, povedal. „MMF je banka, ktorá poskytuje peniaze štátom. Očakáva, že budú splnené opatrenia, ktoré zaručia návratnosť týchto peňazí. Kľúčovou otázkou rokovaní bude, čo je potrebné k tomu, aby Maďarsko bolo úspešným,” konštatoval. Orbán zdôraznil, že pred Európskou komisiou, ktorá v stredu po viacerých mesiacoch vyjadrila súhlas so začatím rokovaní o pôžičke Maďarsku, sa dôsledne pridržiaval postoja, že jeho krajina „nič neodvolá, nič nepozastaví a nič nezmení”. Maďarská vláda má jasné ciele a je ochotná rokovať iba o tom, ako možno tieto ciele prípadne inými prostriedkami, inými rozhodnutiami dosiahnuť. Premiér zdôvodnil, prečo jeho kabinet trvá napríklad na zachovaní veku odchodu sudcov do dôchodku, či na znížení platu guvernéra Maďarskej národnej banky, ako to prezentoval v Bruseli. Pritom však vláda ustúpila v otázke spájania centrálnej banky s orgánom finančného dozoru. „Ak finančná stabilita Maďarska závisí na tomto kroku, tak toto spojenie neuskutočníme,” povedal s poznámkou, že predsedu EK José Manuela Barrosa nepovažuje za protivníka, ale za partnera. „Pán Barroso nie je naším šéfom,” podotkol predseda maďarskej vlády a dodal, že úlohou komisie je, aby dozrela na dodržiavanie základnej zmluvy únie.

MMF začne rokovať s Maďarskom po záruke nezávislosti centrálnej banky

26. apríla 2012 - (tasr)

Medzinárodný menový fond (MMF) je pripravený začať rokovať s Maďarskom v prípade, že budú splnené požiadavky týkajúce sa zabezpečenia nezávislosti Maďarskej národnej banky. Vyplýva to z vyhlásenia MMF, ktoré dnes zverejnila maďarská tlačová agentúra MTI. MMF víta pokrok dosiahnutý v rokovaniach Maďarska s Európskou komisiou a je pripravený začať rokovania o pôžičke, akonáhle budú uskutočnené kroky k zabezpečeniu nezávislosti centrálnej banky, uvádza sa v oficiálnom vyjadrení MMF. V nadchádzajúcich týždňoch sa môže v spolupráci s partnermi vytvoriť harmonogram rokovaní Maďarska s MMF a s Európskou úniou. Vyhlásil to dnes v maďarskej verejnoprávnej televízii Duna TV maďarský minister bez kresla zodpovedný za vzťahy s finančnými organizáciami Tamás Fellegi, podľa ktorého výška požadovaného úveru bude musieť byť dostatočne veľká na to, aby sa trhy upokojili. Minister vyjadril nádej, že už v máji sa začnú rokovania, ktoré vytvoria rámec skutočným ekonomickým rokovaniam. Tie budú smerovať k získaniu pohotovostného finančného balíka, dodal Fellegi s tým, že aj vo vyhlásení Európskej komisie figuruje takýto balík. Fellegi v stredu vyhlásil, že zatiaľ nie sú presne známe podmienky MMF, tie možno iba odvodiť z doterajších náznakov fondu a z jeho publikácií. Nemenovaní experti pre maďarský hospodársky server Privátbankár povedali, že MMF v nadchádzajúcich týždňoch bude zrejme tlačiť Maďarsko k ďalším hospodársko-politickým ústupkom.

Maďarsko sa už dnes môže priblížiť k rokovaniam s MMF o pôžičke

25. apríla 2012 - (tasr)

Brusel dnes rozhodne o právnych konaniach voči Maďarsku a po utorňajších optimisticky ladených vyjadreniach možno očakávať významný pokrok z pohľadu rokovaní Maďarska s Medzinárodným menovým fondom (MMF), cituje dnes maďarský ekonomický server portfolio.hu analytičku Citibanky Eszter Gárgyánovú. Súčasne server BruxInfo, odvolávajúc sa na dôveryhodné bruselské zdroje, uvádza, že v optimálnom prípade môže Európska komisia (EK) už dnes súhlasiť so začatím úverových rokovaní s Maďarskom. Komisia bude rozhodovať v prvom rade o nezávislosti maďarskej centrálnej banky po tom, čo Brusel prijal nedávno zaslanú maďarskú argumentáciu. Okruh otvorených otázok sa vlastne zúžil na spor o plat guvernéra centrálnej banky, o ktorom maďarský premiér Viktor Orbán avizoval, že je pripravený ho predložiť Európskemu súdnemu dvoru (ESD). Je možné, že k tomu ani nedôjde, pretože komisia môže ustúpiť, a tým by sa odstránila najväčšia prekážka úverových rokovaní. O centrálnej banke pritom prebiehajú rokovania aj na iných odborných fórach, tieto sú však mimo právnych diskusií, uvádza BruxInfo. Predseda EK José Manuel Barroso podľa informácií BruxInfa berie veľmi vážne Orbánove utorňajšie sľuby týkajúce sa zmien zákonov. Napriek tomu si zrejme Brusel ponechá možnosť prerušenia rokovaní o pôžičke, ak Budapešť nesplní svoje sľuby smerujúce k vytvoreniu „stabilného právneho prostredia“. Konania v záležitostiach ochrany osobných údajov a veku odchodu sudcov do dôchodku sa zrejme dostanú do tretej fázy - budú predložené Európskemu súdnemu dvoru. Európska komisia 17. januára informovala, že začala právne konanie voči Maďarsku pre porušovanie záväzkov členskej krajiny Európskej únie v troch oblastiach - ústava, justícia, ochrana osobných údajov. V zdôvodnení komisia poukázala, že prijatie niektorých nových legislatívnych noriem v Maďarsku môže viesť k strate nezávislosti maďarskej centrálnej banky, môže donútiť k predčasnému odchodu do dôchodku sudcov, ktorí nie vždy súhlasili a súhlasia s rozhodnutiami centrálnej moci - po znížení ich dôchodkovej hranice zo 70 na 62 rokov - a tiež k oslabeniu úradu ombudsmana pre ochranu osobných údajov.

Maďarsko dokáže stáť na vlastných nohách a riešiť financovanie z trhu

25. apríla 2012 - (tasr)

Maďarsko dokáže stáť na vlastných nohách, dokáže riešiť svoje financovanie z trhu. Nie je však jedno, aké sú náklady tohto financovania, vyhlásil dnes hovorca maďarského premiéra Viktora Orbána Péter Szijjártó. V maďarskej verejnoprávnej televízii hovorca uviedol, že utorňajšie bruselské stretnutie Orbána s predsedom Európskej komisie (EK) Josém Manuelom Barrosom prinieslo pozitívny vývoj. „Drvivú väčšinu otvorených otázok sme vyriešili, zostáva niekoľko menej významných záležitostí, ktorých uzavretie bude v kompetencii Európskeho súdneho dvora,” povedal Szijjártó. Vyriešenie mnohých sporných otázok je podľa jeho slov výsledkom veľmi dôsledného a intenzívneho konzultovania. „Je bytostným záujmom Maďarska čo najskôr začať rokovania a dosiahnuť dohodu s Medzinárodným menovým fondom (MMF) a Európskou úniou,“ zdôraznil hovorca a dodal, že Maďarsko potrebuje ochrannú sieť, ktorá posilní jeho pozície na trhoch. Ak Maďarsko uzatvorí dohodu s MMF, potom financovanie z finančných trhov bude lacnejšie, pretože bude musieť platiť nižšie úroky, uzavrel Szijjártó. Orbán sa stretol v utorok v Bruseli na neformálnom rokovaní s Barrosom. Schôdzka sa týkala „hodnotenia otvorených otázok”. Maďarský premiér v pondelok v Bruseli vyhlásil, že jeho krajina chce finančné garancie, kým MMF ponúka peniaze, pôžičku. Finančné garancie by Maďarsku uľahčili financovanie štátneho dlhu a naťahovanie času má pre krajinu negatívne dôsledky, vyplynulo z jeho slov. V otázke garancií je maďarská strana kedykoľvek pripravená rýchlo sa dohodnúť, zdôraznil.

Viktor Orbán plánuje zaviesť daň aj na finančné transakcie

24. apríla 2012 - (tasr)

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána plánuje zaviesť od januára budúceho roka daň na všetky druhy finančných prevodov. Sadzba bude 0,1 % z transformovanej sumy. Agentúra DPA poznamenáva, že Budapešť sa rozhodla pre tento krok na vlastnú päsť, hoci o takejto dani sa v EÚ ešte stále vedú ostré diskusie. Návrh nových daňových opatrení uverejnila vláda v pondelok (23. 4.) a informovala o nich aj Európsku komisiu (EK). Už od 1. júla tohto roku sa bude platiť daň 2 HUF (0,67 centa) za minútu telefonického hovoru. Tieto a ďalšie opatrenia sú súčasťou nového programu zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu, ktorým Orbánova vláda reaguje na disciplinárne konanie voči Maďarsku za to, že od roku 2004 jeho vlády hospodária s deficitom vyšším ako 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Nové dane by mali priniesť do rozpočtu takmer 600 miliárd HUF ročne (2,01 miliardy eur). Podiel daní z finančných transakcií by mal na nich dosiahnuť 130 až 228 miliárd HUF. O vzťahoch maďarskej vlády s Európskou komisiou bude dnes Viktor Orbán diskutovať v Bruseli s jej predsedom José Manuelom Barrosom.

Vplyv Európy vo svete klesá, hodnotí Orbán

23. apríla 2012 - (tasr)

Vplyv Európy vo svete klesá, vyhlásil dnes maďarský premiér Viktor Orbán v prednáške, s ktorou vystúpil na podujatí European Policy Centre v Bruseli. Za príčiny poklesu vplyvu starého kontinentu označil privysoké zadlženie a rozpočtový deficit, ako aj nízku mieru zamestnanosti. Informovala o tom maďarská tlačová agentúra MTI. Šéf budapeštianskeho vládneho kabinetu vo vystúpení priznal, že jeho krajina v období rokov 2004-2011 neudržala únijné rámce pre rozpočtový schodok a ubezpečil, že Maďari disciplinovane akceptujú nevyhnutné zmeny spojené s novými výzvami. Medzi zmenami, ktoré vníma ako potrebné, spomenul Orbán podmieňovanie sociálnych príspevkov ochotou účasti na verejnoprospešných prácach. Popri otázkach týkajúcich sa širokej škály verejnej sféry sa dotkol aj otázok, súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a podporou vzdelávania. Medzi cieľmi, ktoré považuje za prioritné, uviedol dosiahnutie 75-percentnej zamestnanosti. Maďarský premiér, ktorý v reakcii na otázku jedného z novinárov, či sa chystá „orbanizovať Európu” zdôraznil, že je stúpencom politickej súťaže a že v oboch prípadoch sa premiérom stal na základe demokraticky prebiehajúcich volieb, podčiarkol význam zodpovednosti národných vlád i v rámci Európskej únie. Podľa jeho slov má „národná úroveň aj v únii kľúčový význam”. Aj súčasné ťažkosti EÚ súvisia v základoch s neúspechmi národných vlád, dodal. Viktor Orbán v Bruseli vyhlásil, že jeho krajina chce finančné garancie, kým Medzinárodný menový fond ponúka peniaze, pôžičku. Finančné garancie by Maďarsku uľahčili financovanie štátneho dlhu a naťahovanie času má pre krajinu negatívne dôsledky, vyplynulo z jeho slov. V otázke garancií je maďarská strana kedykoľvek pripravená rýchlo sa dohodnúť, zdôraznil. Podľa slov maďarského premiéra je budúcnosť jeho krajiny v eurozóne, avšak to zatiaľ nie je aktuálnou otázkou. Súčasne však konštatoval, že prostredníctvom finančnej únie si nemožno vynútiť vytvorenie politickej únie, pretože podľa jeho názoru je správne poradie opačné, teda že v prípade politickej únie môže byť opodstatnená aj finančná únia. Súčasné problémy eurozóny možno sčasti odvodiť od toho, dodal Viktor Orbán. Maďarský premiér na margo výsledkov prvého kola francúzskych prezidentských volieb uviedol, že protieurópske sily získali v nich bez ohľadu na to, či sa nachádzajú na pravej alebo ľavej strane politického spektra, celkovo 30 percent hlasov. V tejto súvislosti poznamenal, že proeurópsky orientovaná verejnosť v Maďarsku je stále ešte výraznejšia. Ako napísalo v dnešnom vydaní európske vydanie denníka The Wall Street Journal (WSJ), dvojdňová návšteva Bruselu, ktorú Orbán dnes začal, by mala podľa jeho očakávaní odstrániť prekážky stojace v ceste rokovaniam o finančnej pomoci. Tie však nebudú jednoduché, pretože napätie, ktoré od nástupu Orbána k moci v apríli 2010 nebolo nikdy hlboko pod povrchom, sa v uplynulých mesiacoch dramaticky zvýšilo. Analytici očakávali konštruktívny dialóg medzi predsedom maďarskej vlády a šéfom Európskej komisie José Manuelom Barrosom, ktorého odkaz bude podľa istého nemenovaného zdroja WSJ znieť: Maďarsko musí hrať podľa pravidiel.

V budapeštianskej nemocnici liečia líbyjských revolucionárov

25. apríla 2012 - (tasr)

V budapeštianskej Vojenskej nemocnici dnes navštívil maďarský štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Zsolt Németh zranených z vlaňajších líbyjských revolučných bojov. Liečenie a rehabilitáciu ôsmich Líbyjčanov po dohode maďarskej a líbyjskej vlády financujú oba kabinety. Ako na svojej internetovej stránke uviedol maďarský rezort diplomacie, pomoc Maďarska ponúkol severoafrickej krajine maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi počas návštevy Líbye v decembri 2011. Rozhodným cieľom Maďarska je poskytnúť Líbyi pomoc v ťažkom procese konsolidácie a obnovy krajiny. Dôležitým prvkom tohto procesu je liečba a rehabilitácia Líbyjčanov, ktorí sú aj duševne vyčerpaní, píše sa vo vyhlásení rezortu. V zmysle rozhodnutia maďarského ministra obrany Csabu Hendeho do Budapešti priviezli 23. apríla osem pacientov. V súčasnosti preverujú ich zdravotný stav, potom nemocnica spolu s jednotlivými oddeleniami vypracuje plán liečby, ktorá potrvá zhruba jeden až dva mesiace.

Na Dni nezávislosti Izraela o krajanoch

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa dňa 25. 4. 2012 zúčastnil v Bratislave na oslave 64. výročia Dňa nezávislosti Izraela na pozvanie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca štátu Izreal v Slovenskej republike Alexandra Ben-Zvi a jeho manželky Edny Ben-Zvi.

Konferencia k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce

Párny kalendárny rok sa už tradične koná na Slovensku Stála konferencia k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Tohtoročná sa uskutoční v dňoch 2. - 4. júla 2012 v Bratislave. Konferenciu organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, zverejňujeme list jeho predsedu, ktorým oslovuje záujemcov o aktívnu účasť na nej.

Slovenské gazdinky z Maďarska sa predviedli v Budapešti

21. apríla 2012 - (tasr)

Slovenská gazdinka 2012 - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou je názov už tradičného podujatia, ktorého 13. ročník sa dnes 21. apríla konal na pôde Veľvyslanectva SR v Budapešti. Podujatia sa už siedmykrát zúčastnila aj manželka prezidenta Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová. Súčasťou stretnutia bola výstava koláčov, ako aj diskusné fórum Kultúrne dedičstvo - prameň našej národnej hrdosti za účasti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa a predsedníčky ZSM Ruženky Egyedovej Baránekovej. Na výstave a súťaži v pečení koláčov boli zastúpené všetky Slovákmi obývané regióny v Maďarsku - Pilíš, Novohrad, Zemplín, Dolná zem, Békešský región, ale aj Segedín. „Ja každý rok pripravujem kapustníky, lebo to mladé ženy nevedia už piecť. Je to veľká robota, smrdí to, keď sa to pečie, lebo je tam masti, alebo oleja. Takže ja kapustníky pripravujem každý rok a majú ich radi, lebo je to naozajstné starodávne jedlo,“ povedala Gizela Molnárová z obce Mlynky, ktorá zatiaľ každý rok vyhrala. „Pripravila som špecialitu, ktorá sa pečie iba u nás v dedine, ktorá sa nazýva syrovníky. Je to kysnuté cesto, na to sa dáva mak, potom zas tenké cesto, navrch zas tvaroh. Ale u nás na dedine sa volá tvaroh akože syr. Ja som inak z Alkáru, to je Mátraszentimre (Hevešská župa), to je slovenská národnostná dedina,“ konštatovala Judita Kasalová Szabadová. Program spestrila mandolínová skupina Tremolo zo Slovenského Komlóša a detská skupina Hrušovskí heligonkári.

Ľudové noviny: Naše gazdinky s prvou dámou SR

Fórum o krajanoch v Maďarsku

23. apríla 2012 - (uszz.sk)

Na 13. stretnutí žien „Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou“ 21. apríla 2012 v Budapešti, ktoré zorganizovali Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo SR v Budapešti sa uskutočnilo aj odborné diskusné fórum. Účastníci sa venovali téme kultúrneho dedičstva ako prameňa národnej hrdosti. Slováci žijúci v Maďarsku mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch s prvou dámou Slovenskej republiky Silviou Gašparovičovou a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milanom Vetrákom. Situácia Slovákov žijúcich v Maďarsku je kritická a zhoršuje ju aj nedávno prijatá maďarská legislatíva týkajúca sa volieb a školstva. Kľúčovou otázkou sa preto stáva kvalita vykonávacích právnych predpisov k tejto legislatíve, aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršeniu postavenia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Osobitným problémom je spôsob financovania civilnej samosprávy a občianskych združení Slovákov v Maďarsku, ktorý často neumožňuje krajanským organizáciám vyvíjať svoje aktivity plnohodnotne alebo vôbec. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák vkladá veľké nádeje do blížiaceho sa stretnutia ministrov zahraničných vecí Slovenskej republiky a Maďarska a verí, že sa mu ešte pred týmto stretnutím podarí na túto tému rokovať s novým ministrom zahraničných vecí SR Miroslavom Lajčákom. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák niekoľkokrát počas podujatia ocenil dlhoročné úsilie, ktoré vyvíja prezident Slovenskej republiky i prvá dáma na ochranu záujmov našich krajanov nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, kde pretrvávajú niektoré systémové nedostatky v slovenskej legislatíve v gescii Ministerstva financií SR, ale aj v prístupe tohto ministerstva za predchádzajúcej vlády. Predseda ÚSŽZ už vyzval vedúceho Úradu vlády SR, aby sa urýchlene vyčlenil takmer 99 581,76 eur na splnenie záväzkov Slovenskej republiky v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku v zmysle Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. V tejto súvislosti už predseda ÚSŽZ požiadal o prijatie aj u ministra financií Petra Kažimíra, s ktorým by chcel okrem systémového riešenia plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedenej medzivládnej dohody riešiť aj otázku dodatočného vyčlenenia rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2012 na dotačný systém ÚSŽZ tak, aby bol v súlade s uznesením vlády č. 625 zo 17. septembra 2008, keďže bývalá vláda v tejto veci nekonala.

Video z akcie:

http://www.prezident.sk/?video-archiv-1

Cena prvej dáme SR za zásluhy v prospech krajanov

23. apríla 2012 - (uszz.sk)

Prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová bola na kultúrnom podujatí „Gazdinka 2012“ ocenená pamätnou medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorú jej za významné zásluhy v prospech slovenského zahraničia a osobitne v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí udelil predseda úradu Milan Vetrák. Toto najvýznamnejšie ocenenie, ktoré ÚSŽZ udeľuje osobnostiam za ich zásluhy a prínos pre život krajanov v zahraničí, bolo Silvii Gašparovičovej udelené počas v 13. stretnutia žien „Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou“, spojenom s výstavou tradičných koláčov, kultúrnym programom a diskusným fórom, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2012 v Budapešti. Stretnutie už tradične organizujú Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) a Veľvyslanectvo SR v Budapešti. Ocenení boli aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková a veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Peter Weiss.

Predseda ÚSŽZ rokoval s poslancom NR SR Igorom Hraškom o krajanoch

27. apríla 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák a riaditeľ Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru (TIMMKO) úradu Martin Štrbka dnes v Bratislave rokovali s poslancom NR SR Igorom Hraškom o vzájomnej spolupráci pri starostlivosti o krajanov vo svete. Poslanec NR SR Igor Hraško, povolaním tanečný pedagóg a folklorista, sa dlhodobo venuje krajanskej problematike a zachovávaniu kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí. V roku 2013 chystá ÚSŽZ rozsiahlu novelizáciu Zákona 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí. V tejto oblasti bude potrebná podpora poslancov naprieč politickým spektrom. Dnešné stretnutie s poslancom NR SR Igorom Hraškom bolo jedným s prvých rokovaní s poslancami NR SR o možnej podpore tohto zákona, resp. o spolupráci pri presadzovaní zmien v legislatívnej oblasti v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák a poslanec NR SR Igor Hraško (je aj spoluautorom folklórneho internetového rádia Janko Hraško - predstavuje folklórne subjekty zo Slovenska ale aj zo zahraničia, ktoré zastrešujú združenia zahraničných Slovákov) sa ďalej dohodli na vzájomnej spolupráci v mediálnej oblasti pri propagácii projektov zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva a folklóru krajanov.

Najznámejší Slovák na svete

Kto by nepoznal fotografiu, ktorá obletela celý svet? Obed na vrchole mrakodrapu je jedna z najznámejších fotografií 20. storočia, ktorej autorom je Charles C. Ebbets. 11 robotníkov odpočíva počas obedňajšej prestávky pri stavbe RCA buidling na Rockefeller Center na 69. poschodí 70 poschodovej stavby. Fotografia bola uverejnená v nedeľnej prílohe denníka New York Herald Tribune 2.októbra 1932. Medzi robotníkmi úplne vpravo s fľaškou v ruke sedí Slovák, rodák zo Spiša - Gusti Popovič.

Kabinet slovenského jazyka v Boľovciach

27. apríla 2012 - (uszz.sk)

Projekt Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radićevica v Boľovciach bol úspešne zavŕšený. Základná škola získala na realizáciu projektu “ Materiálno-technické zabezpečenie kabinetu slovenského jazyka na základnej škole Branka Radićevica v Boľovciach“ od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov Slovakaid nenávratný finančný príspevok vo výške 4 654 EUR. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prispela na časť rekonštrukcie a vybavenie kabinetu nábytkom, novými lavicami, stoličkami, pracovným stolom a skriňou v hodnote 350 000 dinárov. Vďaka Lavertonského cirkevného zboru Krista pána a slovenského spolok z Melburna, zbierkou, ktorú zorganizoval pán Jan Sklenár sa vyzbieralo 68 445,21 din. Vyučovanie slovenského jazyka na škole sa začalo realizovať v šk. roku 2006/7 roku s deviatimi žiakmi. Vďaka láske k slovenskému jazyku a vytrvalosti pani učiteľky Vierky Tomanovej výučbu slovenského jazyka absolvuje v súčasnosti vyše 50 žiakov, ktorí pochádzali zo slovenských, alebo z etnicky zmiešaných rodín. Slávnostné otvorenie nového kabinetu slovenského jazyka sa uskutoční dňa 27. 4. 2012 o 12.00 h na ZŠ Branka Radićevica v Boľovciach. Slávnostného otvorenia sa okrem iných zúčastnia aj J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová Makanová. Zástupcovia Asociácie za edukáciu a regionálny rozvoj (AERD) Martin Markuš a Daniela Ďurašová, ktorí písali aj koordinovali projekt v spolupráci s Lídiou Damijanovou NRSNM). Pre organizáciu AERD je to ďalší schválený projekt z programu Slovakaid - Small grants, ktorý napísala pre rôzne komunity vo Vojvodine. Cieľom tohto projektu je zlepšiť pracovné podmienky výučby slovenského jazyka v multietnickom prostredí. Zlepšením podmienok výučby, života a práce žiakov a učiteľov, zamestnancov školy sa cieleným spôsobom upevnia zručnosti, schopnosti a hodnoty slovenskej národnej kultúry v ústnej a písomnej forme a dosiahne sa tým kvalitnejšia úroveň vzdelania a zachovávania slovenského jazyka. Realizácia vybudovania multifunkčnej modernej učebne slovenského vyučovacieho jazyka má dlhodobý vplyv na zmenu ZŠ na modernú školu podľa noriem EÚ.

V cudzine našincov láka najmä práca pri mori

Pomocné práce za hranicami Slovenska môžu priniesť viac peňazí. Pri uplatnení doma skúsenosť z cudziny pomôcť nemusí. Veronika z Martina robila pred dvoma rokmi v Taliansku animátorku. Pred rokom si na leto našla prácu na výletnej lodi. „Chcela som si zarobiť,“ hovorí. Na lodi mesačne zarábala asi tisíc eur, k tomu dostávala ešte tringelty. „Na nich som zarobila tak 200 až 300 eur mesačne,“ dodáva.

Na budapeštianskom knižnom festivale je bohatá slovenská účasť

20. apríla 2012 - (tasr)

Čestným hosťom 19. budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu, ktorý sa koná počas tohto víkendu, sú škandinávske krajiny a Fínsko. Popri reprezentatívnom severskom stánku sa v Millenáris parku prezentuje bohatou knižnou ponukou aj Slovensko, podobne ako Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Čína, Španielsko, Taliansko a Brazília. Po šiestich rokoch sa v Budapešti opäť predstavilo samostatným stánkom aj slovenské Literárne informačné centrum (LIC). „V tomto roku sme sa rozhodli nejako obnoviť účasť aj formou zázemia a účasti slovenských vydavateľstiev, ktorých tu je zhruba 20 a vystavujú svoju knižnú produkciu,” povedala pre TASR Miroslava Bilačičová, ktorá má na starosti účasť slovenských vydavateľov na medzinárodných knižných veľtrhoch organizovaných LIC. „LIC má jednu zo svojich úloh podporu slovenských autorov, podporu vydávania ich diel v zahraničí. Jednou z foriem je aj finančná podpora - grant komisie SLOLIA, ktorý dostáva zahraničný vydavateľ vydávajúci slovenského autora v zahraničí,“ uviedla manažérka projektov zahraničného oddelenia LIC Ina Martinová. „Tento podporný fond funguje už desať rokov a za ten čas sa podporilo vyše 300 titulov, z toho do maďarského jazyka sme podporili 26 titulov. Podporujeme najmä romány, poéziu, detské knihy, ale aj eseje. Jedným z vydavateľov, ktorí s nami spolupracujú hádam najčastejšie na pravidelnej báze je vydavateľstvo Kalligram, ktoré publikuje v slovenčine, ale vydáva autorov aj v maďarčine,“ poznamenala Martinová. Podľa jej slov z tých najnovších sú to preklad románu Pavla Vilikovského Vlastný životopis zla, Stalo sa prvého septembra od Pavla Rankova a ďalšie romány. „Všetky tieto knižky sa dajú kúpiť aj vo vydavateľstve Kalligram v Maďarsku,” dodala s tým, že návštevníkov knižného veľtrhu na slovenskom stánku zaujíma pôvodná slovenská literatúra, ale aj knižky o Slovensku, najmä slovenské hrady, teda literatúra faktu. Počas knižného festivalu, ktorý sa začal vo štvrtok a potrvá do nedele, koná 350 sprievodných udalostí - panelové rozhovory, prezentácie kníh, prezentácie autorov, koncerty, filmové predstavenia, výstavy, ale aj divadelné premiéry. Na festivale, ktorého návštevnosť presahovala v uplynulých rokoch nad 60.000 záujemcov, predstavia v tomto roku vyše 300 knižných noviniek.

Výroky starostu za Jobbik o občianskej vojne nesú bezpečnostné riziká

20. apríla 2012 - (tasr)

Zvuková nahrávka, na ktorej starosta za ultrapravicové Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik Oszkár Juhász hovorí o občianskej vojne, nesie aj bezpečnostné riziká a v tejto záležitosti sa vynára i podozrenie z trestného činu. Konštatoval to dnes v Budapešti predseda branno-bezpečnostného výboru maďarského parlamentu Zsolt Molnár. Podľa tlačovej agentúry MTI Molnár, ktorý je z Maďarskej socialistickej strany (MSZP), po mimoriadnom zasadnutí výboru dodal, že tajné služby a polícia ešte iba teraz začnú analyzovať nahrávku, ktorú zverejnila vo štvrtok maďarská komerčná televízna stanica ATV. Preto ďalšie podrobnosti z neverejnej schôdze nemôže poskytnúť. Štátny tajomník rezortu vnútra Károly Kontrát po schôdzke výboru uviedol, že Maďarsku nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Maďarské orgány, Úrad na ochranu ústavy, orgány protiteroristickej ochrany a polície zaručujú bezpečnosť ľudí a krajiny, zdôraznil. Starosta Gyöngyöspaty na nahrávke pochádzajúcej z mája 2011 diskutoval so šéfom svojej kampane a s dvoma aktivistami tamojšej občianskej stráže o možnom vývoji prípadnej občianskej vojny v Maďarsku. Účastníci rozhovoru konštatovali, že k nej môže dôjsť iba v prípade, keby sa skončila ich víťazstvom. Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP) a Politika môže byť iná (LMP) by už mohli prestať s hystériou a vyvolávaním strachu, zaznelo dnes v Budapešti na tlačovej besede Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik ku kauze nahrávky rozhovoru o možnej občianskej vojne. Po neverejnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu, zvolaného kvôli nahrávke, hovorca Jobbiku a člen branno-bezpečnostného výboru Ádám Mirkóczki povedal, že odkedy vlani vyhral v Gyöngyöspate predčasné voľby Oszkár Juhász, v obci, kde boli predtým problémové vzťahy s rómskym obyvateľstvom, je pokoj. Ako uviedla maďarská komerčná televízna stanica ATV, hovorca a Juhász priznali, že zverejnená nahrávka, na ktorej sa hovorí o prípadnej občianskej vojne, je autentická a pochádza z 29. apríla 2011. Účastníkmi rozhovoru boli aj dvaja členovia polovojenského hnutia Véderő (Ochranná sila); ďalšiu osobu odmietli spresniť. Juhász i hovorca tvrdili, že na členov tohto hnutia podal starosta polícii Hevešskej župy podnet na trestné stíhanie za ich výroky o občianskej vojne, ktorá by riešila nastolené problémy. Mirkóczki konštatoval, že Jobbik má stále neochvejnú dôveru voči starostovi Juhászovi, s ktorého prácou sú obyvatelia obce spokojní.

V Maďarsku unikla šokujúca nahrávka:

Politik hovorí o plánoch na občiansku vojnu

20. apríla 2012 - (tasr)

Opozičné strany Maďarská socialistická strana (MSZP) a Politika môže byť iná (LMP) by už mohli prestať s hystériou a vyvolávaním strachu, zaznelo dnes v Budapešti na tlačovej besede Hnutia za lepšie Maďarsko-Jobbik ku kauze nahrávky rozhovoru o možnej občianskej vojne. Po neverejnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu, zvolaného kvôli nahrávke, hovorca Jobbiku a člen branno-bezpečnostného výboru Ádám Mirkóczki povedal, že odkedy vlani vyhral v Gyöngyöspate predčasné voľby Oszkár Juhász, v obci, kde boli predtým problémové vzťahy s rómskym obyvateľstvom, je pokoj. Ako uviedla maďarská komerčná televízna stanica ATV, hovorca a Juhász priznali, že zverejnená nahrávka, na ktorej sa hovorí o prípadnej občianskej vojne, je autentická a pochádza z 29. apríla 2011. Účastníkmi rozhovoru boli aj dvaja členovia polovojenského hnutia Véderő (Ochranná sila); ďalšiu osobu odmietli spresniť. Juhász i hovorca tvrdili, že na členov tohto hnutia podal starosta polícii Hevešskej župy podnet na trestné stíhanie za ich výroky o občianskej vojne, ktorá by riešila nastolené problémy. Mirkóczki konštatoval, že Jobbik má stále neochvejnú dôveru voči starostovi Juhászovi, s ktorého prácou sú obyvatelia obce spokojní. Zvuková nahrávka, na ktorej starosta za Jobbik Juhász hovorí o občianskej vojne, nesie aj bezpečnostné riziká a v tejto záležitosti sa vynára i podozrenie z trestného činu. Konštatoval to predseda branno-bezpečnostného výboru Zsolt Molnár. Štátny tajomník rezortu vnútra Károly Kontrát ale uviedol, že Maďarsku nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Maďarské orgány, Úrad na ochranu ústavy a orgány protiteroristickej ochrany a polície zaručujú bezpečnosť ľudí i krajiny, zdôraznil. Starosta Gyöngyöspaty na nahrávke diskutoval so šéfom svojej kampane a s dvoma aktivistami tamojšej občianskej stráže o možnom vývoji prípadnej občianskej vojny v Maďarsku. Účastníci rozhovoru konštatovali, že k nej môže dôjsť iba v prípade, keby sa skončila ich víťazstvom.

V Maďarsku zasadne branný výbor, hovorí sa o občianskej vojne

19. apríla 2012 - (tasr)

V piatok predpoludním mimoriadne zasadne branno-bezpečnostný výbor maďarského parlamentu, ktorý zvolali kvôli vyjadreniam starostu za ultrapravicové Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik o občianskej vojne. Ako uviedla na svojej internetovej stránke maďarská komerčná televízna stanica ATV, starosta Gyöngyöspaty rozoberal so šéfom svojej kampane a s dvoma aktivistami tamojšej občianskej stráže možný vývoj prípadnej občianskej vojny v Maďarsku. Vyplýva to zo zvukovej nahrávky, ktorú získala televízia. Zvolanie výboru iniciovala Maďarská socialistická strana (MSZP) na základe zvukovej nahrávky. Predseda socialistov Attila Mesterházy v tejto súvislosti vyhlásil, že vzhľadom na skutočnosť, že obsah nahrávky napĺňa skutkovú podstatu závažného trestného činu smerujúceho k narušeniu ústavného poriadku, požiadal predsedu výboru - socialistu Zsolta Molnára, aby čo najskôr zvolal schôdzu výboru. Iniciatívu podporila aj ďalšia opozičná strana Politika môže byť iná (LMP), ktorá vyzvala generálneho prokurátora Pétera Polta, aby nahrávku preskúmal. Juhász pre maďarskú tlačovú agentúru MTI uviedol, že o nahrávke nevie a nevyjadroval sa tak, ako to z nej vyplýva. Hnutie Jobbik odmietlo komentovať prípad s tým, že zrejme išlo o súkromný rozhovor starostu a nahrávka je dôkazom toho, že politici Jobiku sú sledovaní prostriedkami tajných služieb. Podľa ATV nahrávka pochádza z mája 2011 a hovorilo sa na nej najmä o blížiacich sa predčasných samosprávnych voľbách.

Orbán: Maďarsko nepotrebuje peniaze a úver, ale poistnú sieť

20. apríla 2012 - (tasr)

Maďarsko nepotrebuje peniaze a úver, ale akúsi poistnú sieť, vyhlásil vo štvrtok večer (19. 4.) v debrecínskej regionálnej televízii maďarský premiér Viktor Orbán. Podľa jeho slov záujmom Maďarska je, aby sa čo najskôr začali rokovania s Medzinárodným menovým fondom (MMF), aby sa čo najrýchlejšie dosiahla dohoda a aby čo najskôr vznikla istiaca sieť maďarských finančných záležitostí. Ak sa zhorší európska ekonomická situácia - na čo je veľká šanca - nie je možné, aby to strhlo so sebou Maďarsko. My nepotrebujeme peniaze, ale poistnú sieť, konštatoval Orbán a dodal, že toto je záujmom Maďarska, pričom postoj druhej strany zatiaľ nie je známy. Na margo otázky hrozby pozastavenia vyplácania európskych fondov Maďarsku premiér povedal, že chce každého ubezpečiť, že peniaze z únie sú peniaze Maďarov. Tie nedostávame do daru, to nie je odmena, zdôraznil Orbán.

Jediným kandidátom na maďarského prezidenta je János Áder

27. apríla 2012 - (tasr)

Jediného kandidáta na post prezidenta republiky predložili do dnešného ranného termínu maďarskému parlamentu. Je ním János Áder, ktorého nominovalo 262 poslancov vládneho bloku Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), informovala v Budapešti šéfka komunikačného odboru parlamentu Anita Altorjaiová. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI nomináciu schválila rada parlamentu. Tajné voľby hlavy štátu sa budú konať v parlamente 2. mája. V prípade, že v prvom kole nezíska kandidát dvojtretinovú väčšinu poslancov, sa uskutoční druhé kolo. Po voľbách zloží nový prezident prísahu, podpíše dokumenty a vystúpi s prejavom. V zmysle ústavy najvyšší činiteľ nastúpi do úradu osem dní po voľbách, v tomto prípade 10. mája. Dovtedy bude plniť jeho právomoci predseda parlamentu. Po odchode Pála Schmitta, ktorý sa vzdal postu po vypuknutí kauzy plagiátorstva jeho dizertačnej práce, navrhol Ádera za prezidenta predseda maďarskej vlády a šéf Fideszu Viktor Orbán 16. apríla. Jeho návrh podporili členovia parlamentných frakcií Fideszu a KDNP.

Voľby maďarského prezidenta budú v parlamente 2. mája

20. apríla 2012 - (tasr)

Voľby nového maďarského prezidenta v národnom zhromaždení sa budú konať 2. mája o 10.00 h, oznámila dnes v Budapešti po mimoriadnom rokovaní rady parlamentu šéfka tlačového odboru parlamentu Anita Altorjaiová. Ako uviedla maďarská tlačová agentúra MTI, termín volieb podľa Altorjaiovej bude oficiálne vyhlásený na pondelňajšom plenárnom zasadaní poslancov; potom bude možné až do rána v piatok budúceho týždňa predložiť návrhy na osobu novej hlavy štátu. Parlamentné frakcie bloku vládnych strán Maďarský občiansky zväz-Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) 16. apríla rozhodli, že ich kandidátom bude na základe návrhu premiéra Viktora Orbána europoslanec János Áder. Opozičná Maďarská socialistická strana (MSZP) sa nezúčastní volieb nového prezidenta. Oznámil to predseda MSZP Attila Mesterházy s odôvodnením, že kandidát vládnych strán Áder je straníkom. Neúčasť na voľbách už avizovala aj opozičná strana Politika môže byť iná (LMP). Predseda parlamentnej frakcie LMP Benedek Jávor vyhlásil, že voľba prezidenta je výhradnou strategickou hrou Fideszu. Doterajší prezident Pál Schmitt odstúpil z funkcie hlavy štátu 2. apríla po tom, čo mu akademický senát univerzity odobral doktorský titul, pripomenula.

Projekt kompy v Gabčíkove sa odkladá

20. apríla 2012 - (tasr)

Turistická kompa cez pôvodné koryto Dunaja medzi Gabčíkovom a maďarskou obcou Dunaremete mala podľa pôvodných predstáv premávať už v tomto roku, pričom realizácia sa ešte ani nezačala. S projektom, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, boli určité problémy, keďže financovanie z maďarskej strany nebolo možné zabezpečiť. TASR o tom informoval podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) József Kvarda. „V súčasnosti to vyzerá tak, že po niekoľkých rokovaniach k projektu schválenému Európskou úniou, na ktorých sa zúčastnili aj starostovia dotknutých obcí, padlo rozhodnutie, že prekážky sú odstránené a v blízkej budúcnosti sa začne výstavba na oboch stranách,” povedal podpredseda s tým, že verejné obstarávanie je už vypísané a podľa terajšej situácie môže kompa v roku 2013 už aj fungovať. Ako Kvarda uviedol, odborníci zistili, že v starom koryte Dunaja je dostatok vody na premávku kompy, ale úprava, bagrovanie je nevyhnutné, s čím sa rátalo aj v projekte. „Ide o turistickú kompu, ktorá okrem peších turistov a bicyklistov bude prevážať maximálne päť osobných automobilov, takže ponor kompy nebude až taký hlboký, aby vznikli problémy,” vysvetlil podpredseda TTSK. Dodal, že premávku po Dunaji budú využívať pravdepodobne nielen obyvatelia priľahlých obcí na oboch stranách Dunaja, ale aj ľudia zo širšieho okolia, keďže podstatne skráti cestu do termálneho kúpaliska v maďarskej kúpeľnej obci Lipót.

Lajčák sa s Martonyim dohodol na ústretovej spolupráci medzi SR a Maďarskom

19. apríla 2012 - (tasr)

Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák na záver dvojdňovej ministerskej konferencie NATO v Bruseli uviedol, že využil túto príležitosť na sériu bilaterálnych rokovaní so svojimi rezortnými kolegami z viacerých európskych štátov, pričom za veľmi prospešné považuje stretnutie so šéfom maďarskej diplomacie Jánosom Martonyim. Na dnes plánované stretnutie s americkou ministerkou zahraničných vecí Hillary Clintonovou, ktoré iniciovala americká strana, sa nakoniec neuskutočnilo. „S Martonyim sme si potvrdili filozofiu ústretovej spolupráce,“ uviedol podpredseda vlády SR a šéf rezortu diplomacie. Dodal, že spolu so svojím maďarským rezortným kolegom potvrdili skutočnosť, že sa premiéri Slovenska a Maďarska stretnú už na budúci týždeň. Okrem toho platí aj fakt, že novozvolený prezident Maďarska János Áder bude pozvaný na stretnutie prezidentov Vyšehradskej štvorky (V4) do Vysokých Tatier. „Potvrdili sme tiež moju návštevu v Budapešti na 1. júna s tým, že sme sa zhodli na tom, že v tomto termíne už budeme mať viac obsahu na rokovanie,“ spresnil Lajčák. Dodal, že slovenská strana by dovtedy mala vymenovať spolupredsedov dvanástich zmiešaných komisií a obe strany do tohto termínu skonkretizujú svoje predstavy o tom, ako chcú riešiť niektoré otvorené otázky. „Znamená to, že v tejto chvíli nepotrebujeme symboliku. Nie sme v žiadnom krízovom stave. Naopak, chceme sa viac zamerať na podstatu a obsah tejto návštevy a preto sme sa zhodli na tomto termíne, a že budeme ďalej komunikovať cez diplomatické kanály,“ zhrnul Lajčák obsah dvojstranných rokovaní s jeho maďarským kolegom.

Lajčák: Už žiadna propaganda

18. apríla 2012 - (Miriam Zsilleová - Sme)

Nestraník vo Ficovej vláde dostane prvýkrát k postu šéfa diplomacie funkciu podpredsedu vlády. Miroslav Lajčák hovorí, že dvojka a trojka Mikuláša Dzurindu sa už nemajú približovať k ministerstvu, pretože tam narobili zlú krv.

- Nedávno ste sa stretli so štátnym tajomníkom maďarského ministerstva zahraničných vecí Zsoltom Némethom. Ten hodnotil vzťahy s prvou Ficovou vládou ako nie veľmi dobré, ocenil vzťahy s kabinetom Ivety Radičovej. Aké budú slovensko-maďarské vzťahy za druhej vlády Roberta Fica?

- Som presvedčený, že dobré. Prvá vláda Fica mala balast nacionalistov, ktorý teraz nemáme. Prvý telefonát v tomto úrade som dostal od maďarského šéfa diplomacie, onedlho sa stretnú premiéri, bude májová schôdzka prezidentov Visegrádskej štvorky vo Vysokých Tatrách. Tá spadne do obdobia po voľbe prezidenta, ale pred jeho uvedením do úradu. Aj tak ho však pozveme.

- A pustíme maďarského prezidenta na naše územie?

- Viete, za akých okolností prišiel a čo povedala k tomu Európska komisia a predbežne Európsky súd. Slovensko má dnes inú vládu a Maďarsko je v inej situácii, všeobecná ekonomická a sociálna situácia je iná. Ponaučenie oboch strán bolo, že sme vyzerali ako dvaja klbčiaci sa súperi a nikomu to nepomohlo.

- Budeme voči Maďarsku kritickejší v situácii, keď bude strana Fidesz doma porušovať demokratické princípy? Máme skúsenosť s politikmi typu Viktor Orbán.

- Je to zložitá otázka. Keď Slovensko zdvihne hlas, vníma sa to vždy vo svetle slovensko-maďarských diskusií. Mali by sme komunikovať otvorene, ale za zatvorenými dverami a ostatné nechať na európske inštitúcie.

Celý rozhovor:

http://www.sme.sk/c/6343718/lajcak-uz-ziadna-propaganda.html

Počet žiadateľov o maďarské občianstvo dosiahol 250.000

19. apríla 2012 - (tasr)

V Maďarsku zaevidovali už 250.000 žiadostí o maďarské občianstvo. Informoval o tom dnes v Budapešti ministerský splnomocnenec pre zjednodušené poskytovanie občianstva Tamás Wetzel. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI štvrťmilióntu žiadosť bola podaná v stredu. Doposiaľ zložilo prísahu takmer 157.000 žiadateľov, dodal Wetzel. Maďarský parlament prijal 26. mája 2010 zákon, ktorým zjednodušil proces udeľovania občianstva odstránením administratívnych prekážok. Stalo sa tak napriek ostrým protestom Slovenskej republiky. Najviac záujemcov o maďarské občianstvo evidujú v Rumunsku.

Lajčákove hodnoty

Výsledkom Ficovej politiky bude len to, že sa z nej vytratia aj gestá, ktoré na pomoc obetiam diktatúr aspoň občas mali zmysel. Lenže príliš by dráždili tých, ktorým sa Lajčákov šéf bude chcieť páčiť. O praxi našej diplomacie a šanci na pokojnejšie vzťahy s Maďarskom hovorí skôr Ficov nápad, že jeho vlastný zákon o strate slovenského občianstva sa dá zmeniť tak, aby sa týkal len nových občanov jedinej krajiny - Maďarska. Akokoľvek je totiž väčšinou mimo maďarský vicepremiér a šéfnacionalista Zsolt Semjén, má pravdu v tom, že ak by Slovensko takýto zákon prijalo, Pešť by sa mohla obrátiť na medzinárodný súd. A čo je horšie, išlo by o takú očividnú diskrimináciu, že by ho aj vyhrala.

Podľa politológa reagovali Maďari na Fica neadekvátne

21. apríla 2012 - (tasr)

Argumentácia maďarského vicepremiéra Zsolta Semjéna, podľa ktorého Maďarsko urobí medzinárodné právne kroky, ak v dôsledku novely zákona o štátnom občianstve stratia slovenské občianstvo iba tí občania, ktorí získali maďarské, bola neadekvátna. „Reagoval bez toho, aby bol na stole akýkoľvek návrh novely,” upozornil politológ Juraj Marušiak. Semjén reagoval na vyjadrenie slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zo 16. apríla, podľa ktorého chce slovenská vláda novelizovať zákon o štátnom občianstve. Aktuálne znenie plánuje opraviť tak, aby nepoškodzovalo občanov SR, ktorí dobrovoľne požiadajú o občianstvo inej krajiny, čím prídu o to slovenské. „Ale vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,” vysvetlil vtedy slovenský premiér s tým, že ani Budapešť nezmenila svoju legislatívu o dvojakom občianstve, na ktorú slovenská novela zákona o štátnom občianstve reagovala ešte za jeho prvej vlády. „Ani toto úvodné vyjadrenie Roberta Fica nebolo úplne šťastné, respektíve sa vysvetľovalo v nesprávnom kontexte,” konštatuje politológ. „Ak by bol novelou riešený vzťah k maďarskému občianstvu inak ako v prípade ostatných krajín, bolo by to diskriminujúce a ako sa ukazuje, ani to nebolo intenciou Smeru-SD,” dodal v narážke na vysvetlenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorého rezort bude mať prípravu novely na starosti. Kaliňák pre TASR uviedol, že novela nebude viazať možnosť získania druhého občianstva na to, v ktorom štáte ho slovenský občan chce získať, ale na spôsob jeho nadobudnutia. „Tí, ktorí získajú občianstvo inej krajiny na základe trvalého pobytu v tomto štáte, nestratia slovenské,” vyhlásil minister vnútra. Dodal, že inštitút trvalého pobytu vyjadruje celý rad väzieb, ktoré slovenský občan v inom štáte nadobudne. Dokonca je bežné, že pri prihlasovaní na trvalý pobyt v inom štáte od občana táto krajina požaduje potvrdenie o tom, že vo svojej materskej krajine si trvalý pobyt zrušil. Naďalej však bude platiť, že občan, ktorý nadobudne občianstvo iného štátu bez toho, aby v ňom mal trvalý pobyt, slovenské občianstvo stratí. Pre bývalých občanov Slovenskej republiky, ktorí získali maďarské občianstvo na základe kontroverzného maďarského zákona o dvojakom štátnom občianstve, teda novela zmenu neprinesie. Maďarský zákon totiž umožňuje prijať maďarské občianstvo aj tým ľuďom, ktorí tam nemajú trvalý pobyt a nikdy nežili v Maďarsku, avšak ich predkovia mali maďarský pôvod. Kaliňák argumentuje tým, že zákon sa bude rovnako vzťahovať na všetkých slovenských občanov, ktorí získajú akékoľvek občianstvo iného štátu bez toho, aby v ňom mali trvalý pobyt. Nebude teda riešiť iným spôsobom ľudí, ktorí získajú maďarské občianstvo a iným spôsobom ostatných. „Inštitút trvalého pobytu je medzinárodne bežne akceptovaný ako jedna z podmienok udelenia občianstva. V prípade dvojakého občianstva býva navyše často upravované aj bilaterálnymi zmluvami medzi štátmi. Ale treba povedať, že množstvo európskych štátov dvojaké občianstvo neumožňuje vôbec,” poznamenal Marušiak. Za legitímne riešenie preto považuje aj súčasný právny stav, ale aj zámer viazať možnosť získania druhého občianstva cudzieho štátu na trvalý pobyt v tejto krajine. Dodal, že posledná novela slovenského zákona o štátnom občianstve, na základe ktorej ziskom občianstva iného štátu žiadateľ stráca slovenské, bola reakciou na schválenie maďarského zákona o dvojakom občianstve. Ten bol prijatý napriek nesúhlasu štátov, ktorých sa dotýka. „Pre Maďarsko bol takou prioritou, že ho prijali napriek nesúhlasu okolitých štátov. V takom prípade je však legitímnym právom susedných štátov reagovať a upraviť si vlastnú legislatívu v oblasti občianstva,” povedal Marušiak.

Druhý pokus

18. apríla 2012 - (Marián Repa - Pravda)

Keď v roku 2010 Viktor Orbán vyrukoval s myšlienkou plošne udeľovať občianstvo Maďarom žijúcim mimo „anyaország”, na slovenskej strane okamžite prepukla hystéria. Bolo krátko pred voľbami a lepší spôsob, ako znovu oživiť slovenský pocit ohrozenia Maďarmi, by azda nikto nevymyslel. Až to vyzeralo, že Orbán sa dohodol s Ficom... Výsledok bol taký, že slovenské „protiopatrenie” začalo platiť skôr, ako v Budapešti prijali novú legislatívu, ktorou „prevzali zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc”. Z hystérie nemôže vzniknúť nič dobré a na tom, že slovenský zákon o dvojakom občianstve nie je dobrý, sa zhodnú asi všetci. Lenže predchádzajúca vláda napriek tomu, že o tejto otázke intenzívne diskutovala, ju nedokázala dotiahnuť do úspešného konca. A tak čo si Fico rýchlo pred voľbami v roku 2010 ukuchtil, to na neho počkalo. Ideálne by bolo, keby sa Bratislava v tejto otázke, dotýkajúcej sa priamo suverenity Slovenska, dokázala dohodnúť s Budapešťou, lenže na dohodu treba vždy dvoch a Orbán zjavne nemá záujem nič meniť, lebo mu vyhovuje stav, keď si z príslušníkov maďarskej menšiny môže robiť vlastných rukojemníkov. Navrhované riešenie, ktoré umožňuje našim občanom získať občianstvo cudzieho štátu na základe trvalého pobytu bez toho, aby stratili slovenské, sa dá považovať za krok správnym smerom, aj keď k dokonalosti má ďaleko.

Zákon o štátnom občianstve nebude nikoho diskriminovať, tvrdí Kaliňák

19. apríla 2012 - (tasr)

Jednou z prvých piatich legislatívnych noriem, ktoré vypracuje Ministerstvo vnútra (MV) SR potom, ako vláde vysloví dôveru Národná rada (NR) SR, bude novela zákona o štátnom občianstve. Pripravená bude tak, aby nediskriminovala žiadneho zo slovenských občanov, ktorí získajú občianstvo iného štátu. Pre TASR to povedal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Reagoval tým na slová maďarského vicepremiéra Zsolta Semjéna, podľa ktorého Maďarsko urobí medzinárodné právne kroky, ak slovenské občianstvo zoberú iba tým občanom, ktorí získali maďarské. Podľa Kaliňáka sa pravidlo, podľa ktorého si slovenský občan, ktorý získa občianstvo iného štátu, bude môcť ponechať aj slovenské, nebude odvíjať od toho, v ktorom štáte druhé občianstvo získal, ale od spôsobu jeho nadobudnutia. „Tí, ktorí získajú občianstvo inej krajiny na základe trvalého pobytu v tomto štáte, nestratia slovenské,” vyhlásil minister vnútra. Dodal, že inštitút trvalého pobytu vyjadruje celý rad väzieb, ktoré slovenský občan v inom štáte nadobudne. Dokonca je bežné, že pri prihlasovaní na trvalý pobyt v inom štáte od občana táto krajina požaduje potvrdenie o tom, že vo svojej materskej krajine si trvalý pobyt zrušil. Naďalej však bude platiť, že občan, ktorý nadobudne občianstvo iného štátu bez toho, aby v ňom mal trvalý pobyt, slovenské občianstvo stratí. Pre bývalých občanov Slovenskej republiky, ktorí získali maďarské občianstvo na základe kontroverzného maďarského zákona o dvojakom štátnom občianstve, teda novela zmenu neprinesie. Maďarský zákon totiž umožňuje prijať maďarské občianstvo aj tým ľuďom, ktorí tam nemajú trvalý pobyt a nikdy nežili v Maďarsku, avšak ich predkovia mali maďarský pôvod. Kaliňák argumentuje tým, že zákon sa bude rovnako vzťahovať na všetkých slovenských občanov, ktorí získajú akékoľvek občianstvo iného štátu bez toho, aby v ňom mali trvalý pobyt. Nebude teda riešiť iným spôsobom ľudí, ktorí získajú maďarské občianstvo a iným spôsobom ostatných. Bývalým občanom SR, ktorí majú trvalý pobyt v inom štáte vrátane Maďarska, a v dôsledku prijatia štátneho občianstva tejto krajiny prišli o slovenské, prinesie novela možnosť získať ho znovu. „Budeme sa snažiť v novele ošetriť aj prípady ľudí, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí a stratili slovenské občianstvo,” povedal Kaliňák s tým, že táto možnosť bude viazaná na žiadosť dotknutej osoby o znovuzískanie slovenského občianstva. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok 16. apríla avizoval, že jeho kabinet chce novelizovať zákon o štátnom občianstve. Jeho aktuálne znenie plánuje opraviť tak, aby nepoškodzovalo občanov SR, ktorí dobrovoľne požiadajú o občianstvo inej krajiny, čím prídu o to slovenské. „Ale vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,” vysvetlil s tým, že ani Budapešť nezmenila svoju legislatívu o dvojakom občianstve, na ktorú slovenská novela zákona o štátnom občianstve reagovala ešte za jeho prvej vlády.

Druhé občianstvo sa bude viazať na trvalý pobyt

19. apríla 2012 - (su - Pravda)

Občan Slovenskej republiky, ktorý získa občianstvo cudzieho štátu na základe trvalého pobytu, nestratí slovenské. Tak by mala nová vláda upraviť podmienky získania dvojakého občianstva, ktoré dlhodobo vyvoláva spory s Maďarskom, ale otriasalo aj stabilitou bývalej koalície. „To je najväčší štandard vo svete. Trvalý pobyt môže byť len jeden, pretože je viazaný viacerými vecami, ako je daňový domicil a podobne. Tam, kde trávite väčšinu času, tam je trvalý pobyt. Len čo sa chce náš občan vysťahovať do iného štátu a chce si tam prihlásiť trval pobyt, odhlasuje sa z trvalého pobytu na Slovensku,” vysvetlil minister vnútra Robert Kaliňák. Druhé občianstvo by sa nemalo viazať na štúdium či podnikanie. Podľa ministra to nie je dôležité, lebo „nikdy nedostanete pri štúdiu ani pri práci občianstvo skôr, ako tam nebudete mať trvalý pobyt”. Takéto riešenie však narazí na nesúhlas maďarských politikov na Slovensku. Líder Mostu-Híd Béla Bugár hovorí, že ide o nedostatočné riešenie. Je presvedčený, že do úvahy je potrebné zobrať aj skutočnosť, že medzi občanmi Slovenska a Maďarska sú príbuzenské vzťahy, veľa ľudí v susednej krajine pracuje a študuje. „Napríklad pre študentov by bolo výhodné získať maďarské štátne občianstvo tak, aby nestratili slovenské. Minimálne v týchto prípadoch musí dôjsť k zmene,” nádeja sa Bugár. Téma dvojakého občianstva zasiahla po 17. júli 2010 ľudí, ktorí získali druhé občianstvo, nielen maďarské, a tým o slovenské prichádzali. Spôsobila to novela prijatá ešte za prvej Ficovej vlády. Bola odpoveďou na maďarský zákon, ktorý umožňoval uchádzať sa o občianstvo aj bez podmienky, aby občania Slovenska žili v Maďarsku. Most-Híd spolu s ďalšími poslancami bývalej koalície napadol zákon o štátnom občianstve na Ústavnom súde. Kaliňák chce prísť s novelou o občianstve čo najskôr. Radí ju medzi legislatívne top priority rezortu a nechce čakať, kým Ústavný súd vo veci rozhodne. Podľa neho rozhodovanie súdu nebráni tomu, aby predložil svoj návrh do parlamentu. Bugár by, naopak, počkal na verdikt a až potom by menil zákon. Premiér Robert Fico avizoval začiatkom týždňa zmenu zákona o občianstve s tým, že vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej. Argumentoval tým, že Budapešť stále nezmenila svoj zákon o dvojakom občianstve. Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén zareagoval, že ak by slovenské občianstvo strácali iba tí občania Slovenska, ktorí získajú maďarské, tak Budapešť proti tomu podnikne medzinárodné právne kroky. Fico odpovedal, že to nie je dobrý začiatok vzťahov, ale je pripravený na komunikáciu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Stretnúť by sa mali 26. apríla vo Varšave. Hovorca premiéra Erik Tomáš vysvetlil, že slová premiéra boli nesprávne pochopené. „Robert Fico mal na mysli, že aj po zmene zákona bude naďalej platiť, že ak slovenský občan nadobudne štátne občianstvo Maďarska alebo ktorejkoľvek inej krajiny, príde automaticky o slovenské. Výnimkou budú len občania, ktorí budú mať v spomínanej krajine trvalý pobyt,” povedal Tomáš. Politológ László Öllös vidí problém v tom, že časť slovenských politikov vníma maďarské občianstvo ako nebezpečenstvo a od toho sa odvíja logika politického správania. „Hľadajú sa také inštrumenty, aby minimalizovali počet ľudí, ktorí budú mať dvojaké slovensko-maďarské občianstvo,” podotkol Öllös. Pripomenul, že pred prijatím maďarského zákona o občianstve Slovensko nemalo problém s takýmto typom občianstva a udeľovalo ho aj zahraničným Slovákom bez toho, aby mali trvalý pobyt na Slovensku. Problém dvojakého občianstva sa pokúšala riešiť aj predchádzajúca pravicová koalícia. Neuspela. Zemetrasenie vo vtedajšom vládnom zoskupení spôsobilo hlasovanie poslanca KDH Radoslava Procházku a lídra Obyčajných ľudí Igora Matoviča, ktorí podporili návrh Smeru. Ten vtedy prišiel s pokusom opraviť svoj vlastný zákon, ktorý trestal občanov Slovenska za druhé štátne občianstvo. Ani tento návrh však v parlamente neprešiel. Opozičný Smer stanovil podmienku pre cudzie štátne občianstvo bez straty slovenského na registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej šesť mesiacov v druhej krajine.

R. Fico dvíha prst, vyhlásenia Z. Semjéna nie sú dobrým začiatkom

18. apríla 2012 - (tasr)

Vyhlásenia maďarského vicepremiéra Zsolta Semjéna nie sú dobrým začiatkom vzťahov s Budapešťou. Po dnešnom rokovaní vlády SR to uviedol premiér Robert Fico. Semjén sa nechal počuť, že ak slovenská vláda upraví zákon o štátnom občianstve, tak potom Maďarsko urobí medzinárodné právne kroky. Podľa neho právne neobstojí, ak slovenské občianstvo zoberú iba tým, ktorí získali maďarské. „Nemyslím si, že je dobré začať takto, ale ak takýto návrh príde, tak by som si ho rád osobne vypočul a nie cez médiá,” konštatoval Fico. Ako dodal, bude pripravený aj na takýto druh komunikácie počas bilaterálneho stretnutia so svojím maďarským partnerom Viktorom Orbánom. Ich rokovanie sa pripravuje na 26. apríla vo Varšave, počas ekonomického fóra, na ktoré prídu premiéri Vyšehradskej štvorky plus ďalších európskych krajín a Číny. Slovenský šéf exekutívy v pondelok 16. apríla avizoval, že jeho kabinet chce novelizovať zákon o štátnom občianstve. Jeho aktuálne znenie plánuje opraviť tak, aby nepoškodzovalo občanov SR, ktorí dobrovoľne požiadajú o občianstvo inej krajiny, čím prídu o to slovenské. „Ale vo vzťahu k Maďarsku musí tento zákon platiť ďalej,” vysvetlil s tým, že ani Budapešť nezmenila svoju legislatívu o dvojakom občianstve, na ktorú slovenská novela zákona o štátnom občianstve reagovala ešte za jeho vládnutia.

Hlina sa ospravedlní Maďarom za Slotu

20. apríla 2012 - (sita)

Poslanec Národnej rady SR Alojz Hlina (OĽaNO) sa chce v rokovacej sále parlamentu počas rozpravy k programovému vyhláseniu vlády ospravedlniť Maďarom za Jána Slotu (SNS). „Ján Slota pokazil všetko, čo mohol. Preto je z akéhokoľvek jednania o našich vzájomných slovensko-maďarských vzťahov nadobro a navždy vylúčený. Slotová éra sa už skončila. Verím, že sme na začiatku novej éry. Éry pochopenia a vzájomného rešpektu,” myslí si Hlina. Hlina svoje plány objasnil tým, že sa už raz Maďarom za Slotu ospravedlnil, v Komárne v roku 2009. Vtedy ako občan, ale keďže sa stal poslancom, chce sa ospravedlniť aj ako poslanec slovenského parlamentu a na jeho pôde, upozornil Hlina. Politológovia Ján Baránek a László Öllös Hlinovo gesto vítajú a vnímajú pozitívne. „Toto jeho konanie však treba vložiť do kontextu, on dlhodobo poukazoval na nekultúrnosť Slotu,” uviedol Baránek s dodatkom, že nevidí v takomto geste žiaden problém, pokiaľ nebude sprevádzané „výstrelkami”. Öllös poznamenal, že síce takéto aktivity sú pozitívne, jediným skutočným riešením slovensko-maďarských vzťahov by však podľa neho bol proces slovensko-maďarského zmierenia. To však zatiaľ existuje len na úrovni zopár intelektuálov, dodal Öllös. Predseda poslaneckého klubu Most-Híd László Solymos povedal, že takéto gesto víta. „Vítame všetky kroky, ktoré prospejú k zlepšeniu vzťahov,” povedal. Dúfa však, že gestá budú nasledované aj skutkami, tie sú podľa neho dôležitejšie, v tomto prípade najmä kroky týkajúce sa národnostných menšín.

Podľa Jána Slotu sú VÚC zbytočné

19. apríla 2012 - (tasr)

Zriadenie vyšších územných celkov na Slovensku bola podľa predsedu SNS Jána Slotu chyba, v konečnom dôsledku podľa neho priniesli len zmätok, nárast byrokracie a administratívy. Pre TASR to dnes uviedol v súvislosti so svojím rozhodnutím vzdať sa k 30. marcu 2012 mandátu poslanca zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). „Urobil som to jednak z titulu, že už pred voľbami som avizoval odchod z poslaneckých pozícií. Aj keby sa SNS dostala do Národnej rady SR, najneskôr na jeseň by som z nej odišiel,” povedal Slota. „To sa však nakoniec vybavilo samo od seba. Ale už vtedy som plánoval vzdať sa aj mandátu vo VÚC,” dodal. Na druhej strane trojstupňový systém riadenia, ktorý popri štátnej správe a samospráve počíta so samosprávnymi krajmi, sa podľa neho neosvedčil. „Je to prekombinované a výsledný efekt je mínusový,” podčiarkol Slota. Na námietku, že zriadenie samosprávnych celkov bolo agendou Európskej únie, Slota poznamenal, že takou je aj menová únia. „Registrovali ste posledné vyjadrenia Medzinárodného menového fondu? Uvidíte, že Ján Slota mal zasa pravdu a aj eurozóna nakoniec 'zahučí',” zdôraznil.

Ján Slota: Každej hluchej vláde budeme opakovať, o čo ide Maďarom

19. apríla 2012 - (sns.sk)

Podpredseda maďarskej vlády Zsolt Semjén sa vyjadril, že Maďarsko urobí právne kroky, ak bude slovenská vláda upravovať zákon o dvojakom občianstve. Jeho arogantná reakcia je skutočne pozoruhodná, lebo takýmto agresívnym spôsobom na medzinárodnej úrovni naozaj v Európe reaguje len Maďarsko. Zarážajúce, že na toto neslýchané správanie maďarského politika nereagujú európske inštitúcie, lebo je naozaj neštandardné, aby sa aj po upozorneniach Maďarsko stále miešalo do krokov iných vlád, slovenskú nevynímajúc. Navyše, Maďarsko bolo spúšťačom napätia aj v oblasti zákona o dvojakom občianstve - veď to bolo práve ono, ktoré vydalo exteritoriálny zákon, na ktorý Slovensko muselo reagovať. A teraz si Budapešť ešte bude klásť podmienky? No to azda nie! SNS tvrdí už dlhé roky a bude na to upozorňovať každú hluchú slovenskú vládu, že maďarským predstaviteľom ide len o to, aby zjednotili všetkých Maďarov žijúcich v Karpatskej kotline a vytvorili politické autonómie na tých územiach susedných štátov, kde žijú Maďari - a to je prvý krok k tomu, aby sa splnil ich večný sen o obnovení veľkého Uhorska. Skúsim veriť aspoň tomu, že súčasná slovenská vláda bude voči Budapešti podstatne opatrnejšia a svojprávnejšia než bola vláda I. Radičovej.

SMK zrejme zmení názov, logo a možno aj predsedu

21. apríla 2012 - (tasr)

Predsedom mimoparlamentnej strany SMK aj po dnešku ostáva József Berényi. O dôvere šéfovi strany dnes rozhodli členovia Republikovej rady strany na jeho vlastný podnet v pomere hlasov 51 proti 13. Jeho mandát však platí len do snemu strany, ktorý by sa mal konať koncom roka. Či sa bude Berényi vtedy opäť uchádzať o svoj post, sa podľa vlastných slov ešte nerozhodol. Strana po neúspechu v marcových parlamentných voľbách pripravuje modernizáciu. Jej bývalý šéf Pál Csáky hovorí, že meniť by sa mali stanovy strany a zrejme aj názov i logo. „Všetky štruktúry, všetky vnútorné pomery v SMK, vrátane stanov, boli kreované na veľkú stranu a na stabilnú stranu, to znamená, aby to bolo všetko stabilizujúce pre staré kádre. My však vidíme, že zhruba tretina našich základných organizácií nie je aktívna, respektíve je nefunkčná,” poznamenal Csáky. Sám dnes vyslovil dôveru súčasnému šéfovi strany, no nevylúčil ani to, že by sa mohol na sneme uchádzať o jeho stoličku. Podľa neho by strana mohla schváliť nový názov už na svojom kongrese v septembri. Takýto redizajn podľa vlastných slov pripravoval ešte v časoch, keď bol predsedom strany, po tom, ako však strana ostala za bránami parlamentu, musela riešiť iné priority. Hoci sa SMK nedostala do Národnej rady SR, členovia strany poukazujú, že voličov na rozdiel od mnohých pravicových strán nestratila. Do budúcnosti preto plánuje stavať svoj úspech na tejto pevnej základni voličov. Do ďalších volieb chce zmobilizovať voličov aj tak, že bude poukazovať na nedostatky vlády Roberta Fica (Smer-SD). Berényi pritom napríklad už teraz poukazuje, že sociálni demokrati porušili avizovaný status quo vo vzťahu k menšinám, keď sa rozhodli neobsadiť funkciu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny. „To bola významná inštitúcia, aj keď v poslednom čase nefungovala tak, ako sme si to predstavovali,” poznamenal Berényi. Vládu tiež vyzýva, aby urýchlene zaujala stanovisko k situácii v komárňanských lodeniciach i Samsungu v Galante.

Hrubá mzda v Maďarsku vo februári stúpla o sedem percent

19. apríla 2012 - (sita)

Hrubá priemerná mzda v Maďarsku vo februári medziročne vzrástla o 6,9 % po tom, ako v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka stúpla o 4,3 %. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad krajiny. Mzdy v súkromnom sektore vo februári medziročne posilnili o 8,9 % po januárovom raste o 5,2 %. Platy vo verejnom sektore sa zvýšili o 2,1 % po januárovom raste o 1,4 %. Mzdy v súkromnom sektore bez zarátania odmien vo februári medziročne stúpli o 10,1 % po januárovom zvýšení o 9,6 %. Priemerná mzda v maďarskom národnom hospodárstve bola vo februári na úrovni 217 800 forintov (HUF). V podnikovej sfére bol priemerný zárobok v sume 225 200 HUF a zamestnanci rozpočtových organizácii mali priemerné platy 202 tis. HUF.

Po obmedzení spojov v Maďarsku sa železničiari obávajú prepúšťania

18. apríla 2012 - (tasr)

Po obmedzení spojov vlakovej osobnej dopravy Maďarských štátnych železníc (MÁV), ktoré platí od 15. apríla, sa železničiarski odborári obávajú, že bude nasledovať prepúšťanie. Slobodné odbory pracovníkov železníc (VDSZSZ) rokujú s vedením spoločnosti MÁV, zatiaľ však bezvýsledne. Ako uviedol maďarský server stop.hu, príslušný rezort tvrdí, že prepúšťanie nebude. Odborári sú ale presvedčení, že obmedzenie spojov bude mať za následok prepúšťanie. Podľa podpredsedu VDSZSZ Balázsa Pétera Báránya paradoxom je, že mnohí železničiari sa po zrušení spojov nemajú ako dostať na svoje pracovisko. V tejto situácii, ak zamestnanec nedokáže denne nastúpiť do práce, môže byť aj prepustený. Bolo by preto potrebné v každom prípade optimalizovať cestovný poriadok, o čom vedú rokovania s vedením MÁV-u. Odborársky líder dodal, že majú odborne pripravené návrhy, ktoré spoje by bolo potrebné obnoviť. Predseda VDSZSZ István Gaskó v týchto dňoch vyhlásil, že majú informácie o zozname železničiarov, ktorých sa chystajú prepustiť. Podľa predsedu nie je vylúčené, že prepustených bude niekoľko tisíc zamestnancov železníc. V cestovnom poriadku vlakov platnom od uvedeného dátumu zrušili 410 spojov na 49 tratiach, pričom všetky trate zostávajú zachované. V novom cestovnom poriadku autobusov je menej o 30 spojov. Zrušením paralelnej autobusovej prepravy osôb stúpne počet cestujúcich na železniciach, MÁV preto bude vlaky posilňovať ďalšími vagónmi.

Chudáci Maďari... prezident, káva, „cigi“ a ulice plné špakov

19. apríla 2012 - (Pavol Žibrita - pavolzibrita.blog.sme.sk)

Chudáci Maďari! V poslednom čase sa na nich valí jedna pohroma za druhou. Najprv ich fackuje Únia, potom im nechce dať pôžičku MMF, a krajina podľa všetkého stojí na pokraji krachu, nato im prezident urobí svetovú hanbu a najnovšie si už ku káve nemôžu zapáliť ani cigaretu. No povedzte, nie je to na takú malú krajinu za taký krátky čas trochu priveľa? EÚ a MMF... podľa hospodárskych a finančných analytikov má byť údajne táto jar pre Maďarsko rozhodujúca. Bez dohody s MMF to vraj krajina neprežije. Navonok je zatiaľ všetko v poriadku a ľudia svojmu vodcovi i naďalej dôverujú. Veria, že nezostanú bez výplat a dôchodkov ani po jarných mesiacoch. Kritikov síce pribúda, no zatiaľ sú v menšine. Túto pohromu krajina hádam prežije. Prezident... tak toto je/bola zvláštna kapitola. Trvalo mu takmer mesiac, kým konečne pochopil, že aj za takú, podľa neho „maličkosť”, ako je odpisovanie, sa patrí odstúpiť, hlavne keď už ani nejde o to odpisovanie... Keby chodil do školy v Singapúre, asi by s tým taký problém nemal. Tam je žiak prichytený pri odpisovaní jednoznačne zaradený medzi podvodníkov, a buď ho zo školy vyhodia, alebo ho z nej vyberú rodičia, ktorí sa za takúto „maličkosť” (na rozdiel od maďarského prezidenta), idú prepadnúť od hanby. Tu sa už pomaly celá krajina za neho hanbila, no on to stále nechápal. Zaťažko to bolo uznať aj orbánovcom, ktorí si tohto verného sluhu na tento post vybrali. Pochopiteľne, veď im do parlamentu nevrátil ani jeden jediný zákon, ba práve naopak, bol by ho ochotný podpísať ešte skôr, ako ho vymyslia. Nakoniec síce túto pohromu Maďari v pohode prežili, no mnohí sa ešte stále namiesto svojho prezidenta červenajú. Káva a cigarety... Tak táto pohroma zasiahla naozaj mnohých, a to nielen fajčiarov. Zákon na ochranu nefajčiarov platí síce už od januára, ale protifajčiarske komandá začínajú vyberať pokuty len teraz, od apríla. A tých pokút bude určite neúrekom. Veď Maďari patria k nadpriemerným spotrebiteľom tabakových výrobkov. Priateľom na Slovensku som občas zvykol dať nasledovnú hádanku : Viete, kto to je? V požehnanom stave ťahá na bicykli do kopca, vpredu dieťa, vzadu dieťa, prší, v jednej ruke dáždnik a v druhej cigareta! Vy viete? Nie? No určite už tušíte. Je to Maďarka! Trochu drastické, ale pravdivé. Takýto obraz v Maďarsku nie je ojedinelý. A zrazu prásk! Úplný zákaz fajčenia! Nikde! V žiadnej krčme, kaviarni, reštaurácii, hoteli, bare, no ani vo verejných budovách, na úradoch, v závodoch, dielňach, atď. Doteraz povolené fajčiarske miestnosti sa zo dňa na deň stali minulosťou. Miestnosti. No nie fajčiari! A tak ich vo zvýšenom počte stretávame na uliciach a chodníkoch, pred kaviarňami, reštauráciami, bufetmi, ale aj pred úradmi, školami či nemocnicou. Ide o celú armádu štamgastov, náhodných hostí, čašníkov, úradníkov, sestričky, lekárov, učiteľov, žiakov, starých, mladých, žien aj mužov - proste fajčiarov. No čo je najhoršie, všade špaky, špaky, špaky... Hádam ich časom takéto nedôstojné fajčenie na ulici prestane baviť a fajčenie zanechajú. Veď v Maďarsku najviac ľudí zomiera na rôzne cievne a onkologické ochorenia. A tak sa zdá, že táto pohroma na fajčiarov je zatiaľ jediný rozumný zákon, ktorý Orbánova vláda doteraz prijala. Asi vie prečo. Veď podľa posledného sčítania (2011) klesol počet obyvateľov Maďarska pod 10 miliónov. Ak to takýmto tempom pôjde ďalej, o 1 000 rokov tu nebude ani jeden Maďar, a to by bola skutočná pohroma. Našťastie, zatiaľ je pre nich najväčšou pohromou iba to, že si k tomu svojmu chutnému espressu vo svojej útulnej kaviarničke už nikdy nebudú môcť zapáliť cigaretu. S tým však musíte pri návšteve Maďarska počítať aj Vy!

Maďarská vláda po výhradách EK upravuje zákon o centrálnej banke

18. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská vláda predložila v utorok parlamentu návrh úpravy zákona o Maďarskej národnej banke (MNB) a príslušného ustanovenia ústavy, uviedla maďarská tlačová agentúra MTI. Z vyhlásenia Ministerstva národného hospodárstva vyplýva, že úpravy predložené vládou sa týkajú bodov, ktoré v rámci právneho konania vytýkala Maďarsku Európska komisia. Úpravy, o ktorých Maďarsko informovalo písomne EK, vzala komisia na vedomie, zdôrazňuje rezort. MTI pripomína, že prípravu novely zákona avizoval minister národného hospodárstva György Matolcsy začiatkom marca a informoval o tom aj šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho. V zmysle návrhu banková rada nebude už musieť predložiť vláde program rokovania rady a člen vlády sa nezúčastní schôdzky rady. Zo zákona v návrhu vypustili článok týkajúci sa podmienok uvoľnenia členov bankovej rady a zrušenia tohto orgánu v prípade, že Maďarsko vstúpi do eurozóny. Zmenili aj prechodné ustanovenie ústavy, podľa ktorého pôvodne Maďarskú národnú banku (MNB) chceli spojiť so Štátnym úradom dozoru nad finančnými inštitúciami (PSZÁF). Návrh však nemení ustanovenie, ktoré sa týka rozšírenia bankovej rady a odmeňovania členov orgánov MNB. V týchto bodoch vyjadrila ECB tiež znepokojenie, píše MTI. Zástupcovia ECB, EK, Medzinárodného menového fondu a MNB rokovali za účasti predstaviteľov maďarskej vlády v pondelok vo Frankfurte nad Mohanom o úprave zákona o MNB. Účastníci stretnutia neinformovali o detailoch schôdzky, maďarské ministerstvo hospodárstva uviedlo iba toľko, že rokovali o vyjasnení otázok týkajúcich sa MNB. Európska komisia 17. januára informovala, že začala právne konanie voči Maďarsku pre porušovanie záväzkov členskej krajiny Európskej únie v troch oblastiach - ústava, justícia, ochrana osobných údajov. V zdôvodnení komisia poukázala, že prijatie niektorých nových legislatívnych noriem v Maďarsku môže viesť k strate nezávislosti maďarskej centrálnej banky, môže donútiť k predčasnému odchodu do dôchodku sudcov, ktorí nie vždy súhlasili a súhlasia s rozhodnutiami centrálnej moci - po znížení ich dôchodkovej hranice zo 70 na 62 rokov - a tiež k oslabeniu úradu ombudsmana pre ochranu osobných údajov.

Maďarsko ustúpi únii, chce finančnú pomoc

18. apríla 2012 - (sita)

Maďarská vláda v utorok predložila do parlamentu novelu zákona o centrálnej banke. Zo zákona by mali vypadnúť niektoré kritizované ustanovenia vrátane povinnosti rady pre monetárnu politiku centrálnej banky predkladať svoju agendu vláde, či zámeru zlúčiť centrálnu banku s úradom pre dohľad nad finančným trhom (PSZAF). Viaceré sporné otázky však zostávajú otvorené a nie je isté, či bude Európska komisia považovať ústupky za dostatočné, informovala agentúra Reuters. Zákon o maďarskej centrálnej banke aj po novelizácii naďalej počíta s rozšírením počtu členov rady pre monetárnu politiku centrálnej banky, znížením platu súčasného guvernéra banky a právom vlády vymenovať tretieho viceguvernéra. Všetky tieto opatrenia opakovane kritizovala Európska centrálna banka (ECB). Maďarsko chce získať od EÚ a Medzinárodného menového fondu (MMF) finančnú pomoc. Začatiu formálnych rokovaní však bránia právne spory s Bruselom. Európska komisia vedie proti Maďarsku konania pre viaceré zákony, ktoré sa týkajú nezávislosti centrálnej banky, fungovania úradu pre ochranu osobných údajov alebo odchodu sudcov do dôchodku. Komisia taktiež vo februári navrhla pozastaviť od budúceho roka Maďarsku vyplácanie eurofondov v hodnote 495 miliónov eur. Zdôvodnila to príliš vysokým deficitom maďarských verejných financií.

V Maďarsku nový provinciál saleziánov - Béla Ábrahám

18. apríla 2012 - (tkkbs)

Hlavný predstavený saleziánov don Pascual Chávez vymenoval začiatkom apríla nového provinciála saleziánov v Maďarsku. Je ním don Béla Ábrahám. Don Béla Ábrahám sa narodil 20. marca 1968 v Budapešti. V Ostrihome vyštudoval filozofiu a teológiu a 15. júna 1991 bol vysvätený za kňaza. V tom istom roku, po páde komunistického režimu, sa opäť začal rozvíjať rehoľný život v krajine a don Béla vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Szombathely. Prvé sľuby zložil 8. septembra 1992, večné sľuby 28. júna 1998. Pracoval dlhší čas v saleziánskej farnosti v Budapešti, bol direktorom komunity, neskôr magistrom novicov a potom ekonóm v saleziánskom dome v Budapest-Óbuda. Od roku 2005 bol direktorom domu v Péliföldszentkereszt e zástupcom riaditeľa na saleziánskej škole v Nyergesújfalu. V rokoch 2000 až 2006 bol provinciálnym radcom a ďalšie tri roky provinciálnym vikárom. Uvedenie nového provinciála do úradu bude v sobotu 21. apríla v saleziánskom dome v Kazincbarcike.

Vláda SR schválila programové vyhlásenie

27. apríla 2012 - (tasr)

Vláda dnes schválila svoje programové vyhlásenie, ktoré na rokovanie kabinetu predložil premiér Robert Fico. Do pléna Národnej rady (NR) SR sa dostane v stredu 2. mája, kedy budú poslanci hlasovať aj o dôvere súčasnému kabinetu. Nová vláda Roberta Fica (Smer-SD) si za jeden z cieľov v sociálnej oblasti dala zákonne ukotviť kategóriu minimálneho dôchodku. V akej výška, sa však v dnes schválenom Programovom vyhlásení vlády SR neuvádza, avšak Smer-SD dlhodobo upozorňuje na dôchodky v sume pod hranicou životného minima, ktoré musí následne sanovať štát zo svojej kasy. Novinkou pre seniorov bude aj vytvorenie podmienok na pokračovanie ich pracovných aktivít aj
po dosiahnutí dôchodkového veku. „Na zlepšenie príjmovej situácie starších ľudí,” konštatuje sa v materiály. Zrušenie súbehu poberania predčasného starobného dôchodku a možnosti pracovať zrušil predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej (SDKÚ-DS). Zmeny by mali čakať aj druhý pilier. „Opätovne v systéme starobného dôchodkového sporenia vláda uplatní princíp dobrovoľnosti,” uvádza sa v návrhu. Po novom by tak nemali mladí ľudia vstupovať do systému automaticky, ale až na vlastné požiadanie a podpísanie zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Takúto dobrovoľnosť zaviedla ešte prvá Ficova vláda, pričom Radičovej kabinet ju od januára tohto roka zrušil. V starobnom sporení sa má tiež prehodnotiť opodstatnenosť počtu fondov, a to aj vo vzťahu ku garantovaným nárokom. V súčasnosti existujú namiesto pôvodných troch fondov štyri, pričom iba jeden z nich je pre sporiteľov garantovaný. Zmeny majú nastať aj v prípade tretieho piliera. „Obnoví sa jeho význam, a to najmä prostredníctvom zvyšovania jeho atraktivity pre všetkých, ktorí naň prispievajú,” dodáva sa v materiály.

Vláda na kultúre neplánuje v nasledujúcich rokoch šetriť

Kultúru nepovažuje vláda za oblasť, na ktorej by sa dalo v nasledujúcich rokoch šetriť. Uvádza sa to v programovom vyhlásení, ktoré dnes kabinet schválil. „Finančná podpora kultúry musí však vychádzať z reálnych ekonomických možností štátu a súčasne byť aj schopná napĺňať reálne stanovené ciele, priority a očakávania kultúrnej obce,” pripomína sa v ňom. Na jej financovanie bude hľadať aj iné možnosti a modely ako iba verejné zdroje. Súčasný grantový systém ministerstva kultúry sa preto pretransformuje na verejnú inštitúciu, ktorej príjmy, určené na podporu slovenskej kultúry, budú zákonom zabezpečené aj výnosmi z hazardných hier a lotérií. V nasledujúcom programovom období 2014 až 2020 chce kabinet vytvoriť minimálne prioritnú os na čerpanie zdrojov z eurofondov. Tie by sa mali využívať predovšetkým na ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva, osobitne pamiatkového fondu. Postavenie národných kultúrnych inštitúcií považuje vláda za nezastupiteľné, a preto bude podporovať ich ďalší rozvoj. Rovnako tak bude postupovať pri aktivitách národnostných menšín. Pozornosť však sústredí aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich kultúrnej a sociálnej izolácii. Dbať chce o to, aby na celom území SR bola zabezpečená dostupnosť informácií v štátnom jazyku vo verejnom styku. Popri starostlivosti o štátny jazyk však bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín. Nezabúda sa ani na starostlivosť o významné kultúrne pamiatky vo vlastníctve cirkví. V prípade ďalšieho pokračovania v diskusii o problematike financovania cirkví sa chce sústrediť predovšetkým na odbornú rovinu. Vláda plánuje tiež zlepšiť právne a sociálne postavenie umelcov a kultúrnych pracovníkov, vrátane umelcov v slobodnom povolaní, revíziou politiky odmeňovania v rezorte kultúry, ako aj zreálnením daňového a odvodového zaťaženia umeleckých pracovníkov. Novovzniknutá Rada vlády pre kultúru bude poradným orgánom, ktorý má posilniť význam kultúry, ale aj koordinovať postup medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a osobností kultúrnej obce. Stratégie pamäťových a fondových inštitúcií na roky 2013 až 2020 majú zabezpečiť udržateľnosť procesu digitalizácie a tiež ochranu a rozširovanie ich zbierkových a informačných fondov. Prostredníctvom Audiovizuálneho fondu sa vláda zameria na rozvoj pôvodnej audiovizuálnej tvorby, ale aj na zlepšovanie dostupnosti týchto diel.

Transformácia nemocníc nebude

Vláda prehodnotí zmeny v súdnictve a na prokuratúre

Je nevyhnutné zvýšiť príjmy rozpočtu

Premiér navrhuje za nového šéfa SIS Jána Valka

Vláda SR chce podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradícií a jazyka zahraničných Slovákov

27. apríla 2012 - (sita)

Krajania združení v Svetovom združení Slovákov v zahraničí (SZSZ) oceňujú, že v Programovom vyhlásení vlády SR nechýba ani prísľub podpory aktivít Slovákov v zahraničí. „Sme radi, že jedným z podkladov pri jeho zostavovaní bolo aj Memorandum SZSZ novej vláde, ktoré menom vtedy ešte dezignovaného premiéra Roberta Fica prevzala vtedajšia tieňová ministerka zahraničných vecí pani Oľga Algayerová,” povedal agentúre SITA šéf krajanskej organizácie Vladimír Skalský, ktorý krátko po parlamentných voľbách predložil Ficovi memorandum s desiatimi požiadavkami. SZSZ cíti záujem v podobe prijatí u členov a ďalších predstaviteľov vlády a konštruktívnych rokovaní s nimi. „Plne v súlade s našim memorandom sú aj zámery, o ktorých po prijatí predstaviteľov SZSZ hovoril prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič: zaradiť problematiku Slovákov v zahraničí pod ministerstvo zahraničných vecí SR, aby tak bol za túto agendu zodpovedný člen vlády, čo v minulom volebnom období chýbalo,” dodal Skalský. Krajania teda podľa jeho slov vítajú celkovú zmenu postoja, ktorá sa premietla aj do programu vlády. Vo svojom programovom vyhlásení, ktoré 27. apríla schválila vláda, kabinet Roberta Fica nezabúda ani na zahraničných Slovákov.

K dôležitým prioritám vlády SR bude patriť:

- starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijme potrebné systémové a organizačné opatrenia a bude využívať potenciál spoločenských organizácií, vrátane cirkví, ako aj dialóg s partnermi v zahraničí.

Programové vyhlásenie vlády SR v plnom znení:

http://www.vlada.gov.sk/data/files/2008_programove-vyhlasenie-vlady.pdf

Predseda SZSZ sa „sťažoval“ u prezidenta SR

18. apríla 2012 - (uszz.sk)

Neprofesionálna tvorba a výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, nenachádzanie pochopenia a podpory pri odbornom riešení problémov Slovákov žijúcich v zahraničí bolo aj jedným z dôvodov, prečo predošlá vláda nepotvrdila vo svojej funkcii bývalú predsedníčku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) a do tejto funkcie vymenovala JUDr. Milana Vetráka, PhD., ktorý má osobné skúsenosti so životom Slovákov v zahraničí a tejto problematike sa venuje viac ako desať rokov. Program nového predsedu ÚSŽZ je v súlade so znením slovenskej ústavy, so znením zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a s jeho funkčným obdobím vyplývajúcim z uvedeného zákona nastavený na 5 rokov. Zdá sa nám neobjektívne očakávať, že súčasné vedenie ÚSŽZ môže všetky nedostatky bývalého vedenia vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí z posledných rokov, ktoré spomína prezident SR a ktoré konštatovali viaceré finančné kontroly Úradu vlády SR, odstrániť v priebehu jedného roka. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si za súčasného vedenia riadne a včas plní svoje úlohy v zmysle zákona a žiadny relevantný orgán doteraz nekonštatoval opak. Je nám veľmi ľúto, že prezident SR svoj názor opiera výlučne o vyjadrenia Vladimíra Skalského, ktorý sa vyhráža slovenskej vláde medzinárodnými dôsledkami a o ktorom finančná kontrola preukázala, že riadne nevyúčtoval štátne dotácie vo výške 150 000 eur a dopustil sa iných podvodov, kvôli ktorým ho žaluje napr. Matica slovenská. Sme presvedčení, že ide o nedorozumenie a zámerné zavádzanie prezidenta SR V. Skalským, ktorý nemá mandát vystupovať v mene všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. M. Vetrák ako zástupca štátnej exekutívy preto požiada pána prezidenta o osobné prijatie s cieľom poskytnutia objektívnych informácií o súčasnom stave a štátnopolitických záujmoch Slovenskej republiky v oblasti vzájomných vzťahov a spolupráce štátu so slovenským zahraničím.

Správa je reakciou na stretnutie prezidenta SR Ivan Gašparoviča s predsedom SZSZ Vladimírom Skalským. Pôvodná správa na portáli www.prezident.sk:

Prezident SR prijal predstaviteľov Svetového združenia Slovákov v zahraničí

18. apríla 2012 - (prezident.sk)

Prezident Ivan Gašparovič sa stretol s predstaviteľmi viacerých krajanských organizácií združených vo Svetovom združení Slovákov v zahraničí na čele s jeho predsedom Vladimírom Skalským. Ďalšími hosťami bol generálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí Ján Fuzik, regionálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí pre západnú Európu Dušan Daučík a predseda legislatívnej komisie Svetového združenia Slovákov v zahraničí Peter Lipták. Tém na diskusiu bolo viac ako dosť vzhľadom na problematickú komunikáciu diaspóry krajanov s materskou krajinou a personálne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Krajania nenachádzali pochopenie pre ich problémy tak, aby sme im pomohli tieto problémy riešiť, “ povedal prezident. Ocenil, že krajania v mnohých prípadoch dokážu pomôcť materskej krajine viac ako naši oficiálni reprezentanti. Ide predovšetkým o ekonomický lobing a ďalšie iniciatívy v prospech Slovenska. „Som veľmi rád, že som sa s krajanmi mohol stretnúť a oni mi prezentovali svoje predstavy o tom, ako by naša spolupráca mala fungovať. Myslím si, že už sme našli aj niektoré kroky, najmä pokiaľ ide o spoluprácu s našimi inštitúciami, ktoré treba zmeniť, „ dodal Ivan Gašparovič. Konštatoval, že by bolo optimálne, keby sa starostlivosť o našich krajanov vrátila ministerstvu zahraničných vecí SR pod gesciu šéfa tohto rezortu. Prezident uviedol, že na margo neudržateľnosti krajanskej situácie vo vzťahu našich úradov k nej, adresoval listy bývalej premiérke Radičovej a konštatoval že „nápravu treba hľadať vo vedení. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. Som presvedčený, že treba zmeniť ľudí, ktorí nedokážu, nechcú alebo úmyselne niečo nerobia, „ povedal prezident. Vyjadril presvedčenie, že nový minister zahraničných vecí bude konať. S týmto názorom sa stotožnili aj hostia a hlava štátu ocenil, a že i napriek inštitucionálnym, byrokratickým, personálnym i finančným ťažkostiam krajanské organizácie neprestali vyvíjať aktivity v prospech Slovenska. Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský vyjadril potešenie z možnosti stretnúť sa s hlavou štátu a ocenil prezidentovu dobrú orientáciu a podrobnú informovanosť o krajanskej problematike. Skalský potvrdil pretrvávajúce vážne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. „Verím, že keď teraz za krajanskú problematiku bude zodpovedný člen vlády, že sa rýchlo nájde personálne, odborné i vecné riešenie.“ Predstavitelia Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí predložili hlave štátu i memorandum obsahujúce námety na reálne oživotvorenie zmysluplnej komunikácie Slovenska s krajanmi. „Týka sa to tém volieb zo zahraničia, obnovenia komisie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v NR SR a ďalších oblastí pôsobenia SR voči Slovákom žijúcich v zahraničí,” uviedol Vladimír Skalský a vyjadril presvedčenie, že v dohľadnom čase dôjde k náprave deformácií spôsobených neprofesionálnym riadením krajanskej problematiky.

http://www.sme.sk/diskusie/1989243/1/18329665/Prezident-by-zaradil-krajanov-spat-pod-rezort-zahranicia.html#18329665

Gorila slovenského zahraničia:

Správa o výsledku finančnej kontroly za roky 2006- 2009

http://www.uszz.sk/data/files/1068_financna_kontrola.doc

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=351417591572918&;l=a4197b952b

Za 7 rokov dotácie za vyše 410 000 Eur a 13 mil. českých korún!

19. apríla 2012 - (uszz.sk)

Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ) Vladimír Skalský sa na včerajšom stretnutí s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom vyjadril, že má: „pretrvávajúce vážne problémy s vedením Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (USŽZ)“ a okrem iného uviedol: „... je tam veľmi problematická komunikácia s krajanmi, zbyrokratizovaný a nie veľmi dobre vedený grantový systém.“ Tieto vyjadrenia predsedu SZSZ vyplývajú zo skutočnosti, že bývalé vedenie ÚSŽZ jeho aktivity plne podporovalo a pri udeľovaní dotácií z grantového systému mu vychádzalo všemožne v ústrety. Následne finančná kontrola preukázala, že riadne nevyúčtoval štátne dotácie vo výške 150 000 eur. Predseda SZSZ Vladimír Skalský okrem svojej predsedníckej funkcie v SZSZ je aj výkonný podpredseda Slovenského literárneho klubu v ČR, 1. podpredseda a ekonomický riaditeľ Slovensko - českého klubu a takisto aj podpredseda ČeskoSlovenskej scény a viceprezident Slovenskej výchovno - vzdelávacia a osvetovej spoločnosti v ČR. Všetky tieto subjekty za bývalého vedenia ÚSŽZ žiadali úrad o dotácie a boli veľmi úspešné. Celkovo za roky 2006 až 2011 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 410 634 Eur (12 370 760 SKK). Okrem dotácií z ÚSŽZ subjekty Vladimíra Skalského žiadali o dotácie aj na Ministerstve kultúry ČR. Celkovo za roky 2006 až 2011 Ministerstvo kultúry ČR podporilo v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 13 109 400 CZK. V roku 2006 dostalo SZSZ celkovo 925 000 SKK (30 704 Eur), Slovenský literárny klub v ČR celkovo 90 000 SKK (2987 Eur) a Slovensko- český klub celkovo 480 000 SKK (15 933 Eur). Jednou z najvyšších súm (305 000 SKK) bola zriadenie a prevádzka internetového portálu www.slovenskysvet.sk, ktorý dnes neexistuje. Celkovo v roku 2006 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 1 495 000 SKK (cca 49 624 Eur). V roku 2007 dostalo SZSZ celkovo 1 060 000 SKK (35 185,50 Eur), Slovenský literárny klub v ČR celkovo 260 000 SKK (8630 Eur) a Slovensko- český klub celkovo 845 000 SKK (28 048 Eur). Celkovo v roku 2006 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 2 165 000 SKK (cca 71 863,50 Eur). Jednou z najvyšších súm bolo Zariadenie Stáleho sekretariátu SZSZ (150 000 SKK). V roku 2008 dostalo SZSZ celkovo 3 705 000 SKK (122 983,50 Eur), pričom najvyššou sumou bolo Zriadenie kancelárie pre sekretariát SZSZ vo výške 3 000 000 SKK. Slovenský literárny klub v ČR dostal celkovo 270 000 SKK (8962 Eur), Slovensko- český klub 805 000 SKK (26 721 Eur). Celkovo v roku 2008 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 4 780 000 SKK (cca 158 666,50 Eur). V roku 2009 dostalo SZSZ celkovo 31 000 Eur (933 906 SKK). Jednou z podporených aktivít bolo aj vydanie antológie slovenskej prózy v zahraničí „Medzi dvoma Domovmi” (8 000 Eur), kde bola spoluvydavateľom Matica slovenská. Dodnes nie sú podľa našich informácií vyrovnané pohľadávky Matice slovenskej voči SZSZ. Najvyššou sumou úrad podporil usporiadanie 3. Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (16 000 Eur). Slovenský literárny klub v ČR dostal celkovo 10 000 Eur (301 260 SKK), Slovensko- český klub 17 500 Eur (527 205 SKK), Česko- slovenská scéna 3000 Eur (90 708 SKK). Celkovo v roku 2009 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 61 500 Eur (cca 1 852 749 SKK). V roku 2010 dostalo SZSZ celkovo 27 000 Eur (813 402 SKK). Jednou z najvyšších položiek bolo usporiadanie Valného zhromaždenia Európanov vo svete v Bratislave (10 000 Eur). Slovenský literárny klub v ČR dostal celkovo 8 000 Eur (241 008 SKK), Slovensko- český klub 18 500 Eur (557 331 SKK), Česko- slovenská scéna 3000 Eur (90 078 SKK), Slovenská výchovno - vzdelávacia a osvetová spoločnosť v ČR 1000 Eur (30 126 SKK). Celkovo v roku 2010 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 57 500 Eur (cca 1 732 245 SKK). V roku 2011 dostal Slovenský literárny klub v ČR celkovo 4 890 Eur (147 316 SKK), Slovensko- český klub 6 590 Eur (198 530 SKK) Celkovo v roku 2011 ÚSŽZ podporil v rámci dotácií aktivity subjektov Vladimíra Skalského vo výške 11 480 Eur (cca 345 846 SKK). Subjekty Vladimíra Skalského žiadali o dotácie aj na Ministerstve kultúry SR, Ministerstve kultúry ČR a Rade vlády pro národnostní menšiny ČR. Napríklad v roku 2010 SZSZ získalo dotácie z Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 15 500 Eur (466 953 SKK). Slovensko-český klub v SR (Vladimír Skalský je miestopredsedom Výkonného výboru SČK v SR) získal dotácie v celkovej výške 16 140 Eur (486 233,60 SKK). V roku 2006 Slovensko- český klub dostal z Ministerstva kultúry ČR spolu 2 680 000 CZK. V roku 2007 Slovensko- český klub dostal z MK ČR spolu 2 380 000 CZK. V roku 2008 Slovensko- český klub dostal od MK ČR takisto spolu 2 380 000 CZK. V roku 2009 Slovensko- český klub dostal spolu 1 313 000 CZK. V roku 2010 Slovensko- český klub dostal z Ministerstva kultúry ČR spolu 1 850 000 CZK, Slovenský literárny klub v ČR 138 000 CZK a ČeskoSlovenská scéna 58 000 CZK. Spolu išlo o dotácie vo výške 2 046 000 CZK. V roku 2011 Slovensko- český klub a Slovenský literárny klub v ČR dostali spolu 2 310 400 CZK. Celkovo za roky 2006 až 2011 13 109 400 CZK. V roku 2010 dostal od Rady vlády pro národnostní menšiny ČR Slovensko-český klub 268 600 CZK a v roku 2011 130 000 CZK. Spolu išlo o dotácie vo výške 398 600 CZK. Kompletnú správu o výsledkoch finančnej kontroly na ÚSŽZ za roky 2006-2009 (bývalé vedenie úradu) si môžete pozrieť tu:

http://www.uszz.sk/data/files/1068_financna_kontrola.doc

S ministrom kultúry o spolupráci

20. apríla 2012 - (uszz.sk)

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa po vymenovaní novej vlády snaží čo najskôr stretnúť s tými jej členmi, ktorých agenda súvisí so štátnou politikou starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí s cieľom zabezpečenia jej jednotného výkonu, keďže ÚSŽZ je v zmysle § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí koordinačným a výkonným orgánom v tejto oblasti. Dňa 19. 4. 2012 predseda ÚSŽZ Milan Vetrák rokoval s ministrom kultúry Marekom Maďaričom. Dohodli sa na základnom rámci budúcej spolupráce oboch inštitúcií a vzájomne sa informovali o prioritách pre najbližšie obdobie. Jednou z najvýznamnejších oblastí štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí je oblasť kultúry a kultúrneho dedičstva, v ktorej ÚSŽZ pod vedením M. Vetráka dosiahlo v roku 2011 v slovenskom zahraničí najvýznamnejšie úspechy od vzniku tohto úradu vrátane ocenenia srbským ministrom kultúry. Možno k nim zaradiť rekonštrukciu Múzea Slovákov vo Vojvodine (Srbsko), rekonštrukciu rodného domu Martina Jonáša v Kovačici (Srbsko), výstavbu Slovenského kultúrneho centra v Užhorode (Ukrajina), rekonštrukciu Slovenského kultúrneho centra v Našiciach (Chorvátsko), dokončenie výstavby Strediska Pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Maďarsko), vybudovanie Slovenského domu v Dubline (Írsko) a množstvo ďalších stredne veľkých a malých projektov, ktoré výrazne napomohli udržiavaniu kultúrnej identity a národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí. Na záver rokovania požiadal M. Maďarič predsedu ÚSŽZ, aby odovzdal jeho pozdrav všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí, osobitne tým, ktorí sa v ten deň zúčastnili verejnej prezentácie knižného diela „Slováci v Srbsku z aspektu kultúry“ v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Šéfovia diplomacie krajín V4 odsúdili švajčiarske limity na prisťahovalectvo

19. apríla 2012 - (tasr)

Ministri zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky (V4) dnes na ministerskej konferencii NATO v Bruseli spoločne odsúdili rozhodnutie švajčiarskej vlády o znovuzavedení limitov na prisťahovalcov z ôsmich krajín strednej a východnej Európy. „Vyjadrujeme hlbokú ľútosť nad rozhodnutím švajčiarskej vlády. Toto rozhodnutie spochybňuje tradičný obraz o Švajčiarsku ako o otvorenej a priateľskej krajine,” uvádza sa v spoločnom stanovisku ministrov z Českej republiky, Maďarska, Poľska a zo Slovenska. Ministri poukázali na skutočnosť, že Švajčiarsko prikročilo k diferencovanému výberu spomedzi krajín EÚ aj napriek tomu, že niektoré z ôsmich krajín ani zďaleka nespĺňajú Švajčiarskom stanovené kvóty pre pracujúcich prisťahovalcov. Ministri V4 zároveň upozornili, že ide o politicky motivované rozhodnutie, a dodali, že prisťahovalci z krajín V4 predstavujú vo Švajčiarsku iba desať percent z celkového počtu. Ministri taktiež uviedli, že v čase ekonomickej krízy, ktorá postihla Európu, by nemala byť obmedzovaná sloboda pohybu pracovnej sily, čo patrí medzi základné slobody EÚ. Okrem toho veľa švajčiarskych firiem profituje zo spoločného európskeho trhu a sú aktívne aj v ôsmich dotknutých krajinách s trhom okolo 65 miliónov spotrebiteľov. Ministri zahraničných vecí Karel Schwarzenberg, János Martonyi, Radoslaw Sikorski a Miroslav Lajčák plne súhlasia so stanoviskom šéfky európskej diplomacie Catherine Ashtonovej, ktorá uviedla, že opatrenie prijaté Švajčiarskom je porušením Dohody o voľnom pohybe osôb, ktoré táto krajina podpísala v roku 2004. Šéf českého rezortu diplomacie Karel Schwarzenberg toto vyhlásenie podpísal aj napriek tomu, že okrem českého má aj švajčiarske občianstvo. Obmedzenia začnú platiť od 1. mája a okrem Slovenska sa budú vzťahovať aj na Českú republiku, Estónsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko.

Švajčiarsko obmedzí prisťahovalectvo. Aj zo Slovenska

18. apríla 2012 - (sita)

Švajčiarsko obmedzí výrazne zvýšené prisťahovalectvo z ôsmich štátov strednej a východnej Európy. Od 1. mája udelí povolenie k pobytu len asi 2 000 ľuďom z Čiech, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Poľska, Slovinska a Slovenska. V stredu sa na tom dohodla švajčiarska vláda. Európska únia toto rozhodnutie kritizuje. „Považujem toto opatrenie za porušenie dohody o voľnom pohybe osôb,” uviedla šéfka európskej diplomacie Catherine Ashtonová. Dohoda totiž rozlišuje medzi občanmi EÚ. Podľa Ashtonovej Švajčiarsko navyše rozhodnutie nezdôvodnilo ani po hospodárskej stránke, ani situáciou na trhu práce. Od zavedenia úplného voľného pohybu osôb 1. mája minulého roku vystavilo Švajčiarsko okolo 6 000 povolení k pobytu.

Margit Garajszki: Bobuľa

Ilustr. Hana Naglik, Perfekt, Bratislava 2011

Apríl 2012 - (Peter Naščák - Slovenské pohľady 04/2012)

Myslím, že je prirodzené prijímať každú prvotinu s veľkým očakávaním. Obzvlášť, ak prichádza z pera mladého autora, ktorý je navyše vaším rovesníkom. Presnejšie rovesníčkou. Ide totiž o debut slovensko-maďarskej (alebo maďarsko-slovenskej?) prekladateľky a istý čas aj literárnej kritičky Margit Garajszkej. Kniha so šťavnatým názvom Bobuľa, samozrejme, nie je zaujímavou iba tým, že je prvá v poradí, ale (ako sa ukázalo už na prvej strane) najmä tým, že ohlasuje vstup prekvapivo zrelej autorskej osobnosti do literatúry pre deti a mládež.

Prvé prekvapenie prináša názov knižky, do ktorého autorka s exoticky znejúcim menom nezašifrovala žiadne exotické plody, ako by sa očakávalo, ale nevšedné meno dievčenskej hrdinky. Bobuľa je naoko štandardná školáčka - má rada svojich rodičov, starých rodičov, kamaráta Šafiho, no obzvlášť jahody zo záhrady starého otca. Jediné, čo jej môže spôsobiť „vrásku výstrahy“ uprostred čela, je stretnutie s očividne nesympatickou spolužiačkou s ešte nesympatickejším menom Srvátka. Ak ju však nevidí, je veľmi milá a vzhľadom na svoj vek vôbec nie sebecká. Najdôležitejšou udalosťou v jej momentálnom živote je totiž čakanie na „príchod“ novej sestričky. Našťastie, Bobuľa je celkom seriózna mladá dáma, a preto sa na ňu od začiatku teší. Bude sa s ňou „môcť hrať a aspoň už nebude ona tá najmenšia“. Dokonca jej kúpi lízanku. Čas, na ktorý musela ísť jej mama do nemocnice (po tom, čo jej Bobulina sestrička „zaklopkala na bruško“), má tráviť hrdinka u starých rodičov. Tu sa odohráva nejedno dobrodružstvo. Napríklad o tom, ako Bobuľa vyletí na mesiac, o tom, ako sa z nej stane tajný agent 007, o tom, ako si počína kapitánka rajčín na trhu, o zakopávaní pokladu a mnohé iné... Bol by hriech pred potenciálnym čitateľom všetky prezradiť. No na zvýšenie motivácie prezradím, že Bobuľa chodí uvažovať o rozmanitých veciach zásadne iba do „rozmýšľacieho kúta“.

Autorka stavila na rokmi overené starorodičovské dedinské prostredie. Z prarodičov tradične aj tu dominuje starý otec. Hoci je v príbehu fyzicky prítomný (vo funkcii aktívneho dejateľa), často sa vyskytuje aj vo forme hrdinkinej spomienky - ako svetaskúsený sprostredkovateľ viac či menej dôležitých, no v každom prípade interesantných informácií, historiek. Prostredie prarodičov, ako aj netradičný spôsob participácie starého otca na príbehu, knihe dodalo punc dobrodružno-rodinno-láskavej príťažlivosti. Nemenej dôležitý je Bobulin dejový partner, verný kamarát Šafi, ktorý ju počas pobytu u starých rodičov sprevádza na každom kroku, zúčastňuje sa dobrodružných misií či presnejšie lapajstiev a vždy má poruke vhodné riešenie hrdinkiných permanentných dilem. V nijakom dobrodružstve, samozrejme, nemôže chýbať protivník. Tým nie je nik iný ako spomínaná Srvátka, groteskne typizovaná postava. Galériu humorných postáv dopĺňa miestny podivín Viršoň báči. Charakterizuje ho päť základných príznakov: má maďarský pôvod, je obrovský, má velikánske brucho, hrmotajúci bicykel a plnú skrinku horaliek. Nemožno preto zamlčať ani vtipnú dedukciu hrdinky, ktorá po uzretí obsahu skrine Viršoňa báčiho hneď „vedela, že sa začína veľké kamarátstvo, pretože ten, kto má doma toľko horaliek, musí byť dobrý človek“.

Za zmienku rozhodne stojí aj aktívna práca s jazykom. Reč postáv je živá a ich humor autentický. Preferujem autorov, ktorí vedia čitateľa upútať úvodnými slovami. Rozhodne k nim patrí aj Margit Garajszki. Do prvých viet nielen vtesnala leitmotív príbehu, ale aj v nich naznačila typ humoru, ktorý sa v celej knihe stal súčasťou jej rukopisu: „ - Mami, ale veď ja ani nemám súrodenca, tak prečo sa za neho modlím? / - Preto, Bobuľa, lebo čoskoro budeš mať sestru, - povedala mamina. / - Naozaj? / - Naozaj. / - Naozaj, naozaj!? / - Naozaj, naozaj.“ Samozrejme, o to väčšmi ma teší, keď sa takáto úroveň udrží až do konca, čo opätovne platí pre tento prípad. Autorka často prekvapuje sémanticko-štylistickými jednotkami, ktoré považujem za nápadité a vtipné. Je zaujímavé sledovať, ako sa pohrala s takou (literárnou) banalitou, akou je hlad. Napríklad v konštatácii: „Vždy keď vyhladla, dala si jednu jahodu, a to jej stačilo. Až do ďalšieho hladu.“ Alebo pri komickom pokuse o klasifikáciu tohto pojmu: „Vo chvíli, keď Bobuľa pocítila pod nožičkami zem, pocítila ukrutný hlad. V brušku, pravdaže. Ale nebol to taký všeobecný hlad, ktorý jedno poriadne dievča pocíti tesne pred obedom po umytí rúk. Povedzme si na rovinu, že keď ide o polievky a prívarky, môžeme hovoriť len o hlade zo slušnosti. Toto bol činorodý hlad.“

Vzhľadom na realizáciu jednotlivých kompozičných plánov by sa dalo usúdiť, že ide o žáner, ktorý sa zvyčajne označuje ako príbehy zo života detí, resp. spoločenská próza. Prítomnosť zázračných prvkov v sujete však toto označenie čiastočne relativizuje. Zámerne som nespomenul, že protagonistka absolvuje cestu na mesiac a späť vďaka padáčikom z púpav a svojmu klobúku, „šoféruje“ fúrik tak, že naň vysadne a on sa jednoducho dá do pohybu, a ešte k tomu dostane aj čarovnú pyžamu, v ktorej sa rýchlo rastie. Garajszki tak balansuje medzi humorne ladenou spoločenskou prózou a rozprávkou. Neviem sa (v dobrom zmysle slova) ubrániť dojmu, že nadväzuje na pištáčikovský model Dušana Dušeka, ktorý okrem iného rúca hraničný múr medzi realistickým obrazom a nonsensom, zároveň využíva nápaditý jazyk v kombinácii s dobromyseľno-škodoradostným humorom. Či už ide o inšpiráciu alebo vlastnú kompozíciu, treba skonštatovať, že Bobuľa ponúka nanajvýš príjemné čítanie. Dopomáhajú k tomu aj groteskno-nonsensové ilustrácie využívajúce netradičné zorné uhly z dielne výtvarníka a spisovateľa Silvestra Lavríka, ktorý tu vystupuje pod rovnako exotickým pseudonymom Hana Naglik. Ostáva ešte dodať, že knižka nie je určená iba pre deti a rodičov, ktorí očakávajú ďalší „prírastok“ do rodiny, ale aj pre všetkých, ktorí majú radi (alebo spomínajú na) prázdniny u starých rodičov, jahody a prvé lásky. Inými slovami, pre každého.

V Maďarsku takmer nejestvuje vzdelávanie v slovenčine

18. apríla 2012 - (Dušan D. Kerný - snn.sk)

Nemaďarské menšiny sú diskriminované, nová maďarská ústava rozdeľuje spoločnosť. Konštatovala to diskusia slovenských národnostných aktivistov a občianskej sféry Slovákov žijúcich v Maďarsku: ťaživá a kritická situácia sa mení len na horšiu. Vlani v marci Úrad pre Slovákov v zahraničí po stretnutí so slovenskými aktivistami naliehavo varoval pred „rýchlym tempom straty materinského jazyka a oslabovaním identity, a to napriek deklaráciám o príkladnosti maďarskej národnostnej politiky.“ Podľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a jej stránky teraz.sk z 21. marca tohto roku „pred dvomi desaťročiami bolo v Maďarsku 80 škôl, kde sa vyučovala slovenčina, teraz je ich 37“. Konštatovala to predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. Nové zákony situáciu ďalej zhoršujú, vytvárajú nebezpečenstvo, že samosprávy presunú slovenské školy s odvolaním sa na ekonomickú situáciu. Poslanec Branislav Ondruš (SMER-DS) vyhlásil, že „v oblasti národnostnej politiky sa Maďarsko už dlho riadi pravidlom Zlodej kričí, chyťte zlodeja, lebo národnostné školstvo je nástrojom asimilácie“. Podľa poslanca, ktorý takto formuloval kritiku pomerov u južných susedov už v roku 2010, maďarský štát nezareagoval náležite na kritické odporúčania Výboru ministrov Rady Európy naliehajúce na nevyhnutné zlepšenie, „pretože vzdelávanie v slovenčine takmer nejestvuje“. Prečo Štrasburg do výhrad voči maďarskej národnostnej politike vsunul slovíčko „takmer“? Slovenčina sa totiž vyučuje prakticky ako cudzí jazyk niekoľko hodín týždenne. Napriek tomu, že vyučovanie všetkých predmetov nie je v slovenčine, stačí to na to, aby škola bola označená ako slovenská. Slovenskí znalci pomerov v Maďarsku však jednoznačne na základe mnohých faktov dokazujú: slovenská škola a slovenská materská škola v Maďarsku vlastne nejestvujú. Sú dvojjazyčné školy s masívnou prevahou vyučovania v maďarčine. Jednojazyčná škola a jednojazyčná materská škola je len jedna - v Budapešti. Je to neporovnateľný stav v porovnaní s postavením menšinového školstva a jeho štruktúrou vyučovania na Slovensku. Slovenské národné noviny vlani venovali pozornosť „zúfalému volaniu Slovákov v Maďarsku o pomoc a záchranu“. Pani Ruženka Egyedová Baráneková začiatkom augusta 2011 adresovala totiž vtedajšej predsedníčke vlády list so žiadosťou prehodnotiť zrušenie finančných grantov vlády SR pre krajanské organizácie v Maďarsku. Bolo to dramatické, došlo aj na zrušenie podujatí s tradíciou dlhšou ako pol storočia. Problémy sú aj na slovenskej strane - konferencia v obci Mlynky vlani v decembri: „Do roku 2015 platná vládna koncepcia štátnej politiky starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí z roku 2008 nerieši pálčivé problémy slovenského zahraničia a potrebuje aktualizáciu za čo najširšej účasti všetkých.“ Konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku sa uskutočnila na desiate výročie konferencie pod rovnakým názvom. Za desať rokov sa „otázky nepremenili na odpovede“, a tak „bez pomoci je zánik slovenskej menšiny len otázkou času“. Rámcová dohoda o ochrane menšinových práv a Charta menšinových jazykov Rady Európy umožňuje nastoľovať požiadavky na silnejšiu ochranu ako doteraz a na to, aby zastúpenie národnostných menšín v parlamente zabezpečoval aj najvyšší zákon štátu - ústava - a aby mali menšinoví predstavitelia garantované právo na účasť na verejnom živote a na plnohodnotný rozvoj kultúrneho dedičstva predkov. Ombudsman pre práva národnostných a etnických menšín v Maďarsku (dovedna je ich trinásť) Ernő Kállai pochybuje, že v parlamentných voľbách v roku 2014 získajú menšiny svojho kandidáta a poslanca. Je veľký rozdiel, či „poslanec má menšinový pôvod alebo je menšinový poslanec - poslanec za menšiny má väčšiu politickú váhu - je to jeden z dvoch obrovských problémov, pretože je to výsledok cieľavedomej a dlhodobej programovej asimilácie“. Situácia sa nezmenila ani v januári 2012 po prijatí novej maďarskej ústavy. Tá diskriminuje nemaďarských spoluobčanov, negarantuje právo na podmienky vzdelávania v materinskom jazyku, nové zákony „situáciu stále zhoršujú“. Treba vyvinúť tlak, aby „slovenské národnostné školy neboli sústreďované do veľkých maďarských škôl - ak sa totiž tak stane, je to otázkach dvoch-troch rokov a slovenské národnostné školstvo už nebude jestvovať“.

Brusel vláde SR odkazuje: Nenapodobujte Orbána

19. apríla 2012 - (Marianna Onuferová - Sme)

Slovensko zisťuje, či mu prípadné zníženie druhého piliera Brusel uzná ako opatrenie na konsolidáciu verejných financií. Krajina potrebuje znížiť deficit o 1,5 miliardy eur. Do druhého piliera odvádzajú ľudia 9 percent príjmu, každé percento zníženia by prinieslo verejným financiám okamžite zhruba sto miliónov eur. Celkovo chce Slovensko zvýšiť dane o miliardu eur, zvyšok má byť zníženie výdavkov. „Kľúčové je, aby to boli systémové opatrenia a nie jednorazové zásahy typu Maďarska, ktoré nevytvárajú dlhodobú udržateľnosť verejných financií,“ povedal včera štátny tajomník rezortu financií Vazil Hudák. Brusel a aj ratingové agentúry Orbánovej vláde najviac vyčítajú, že znárodnila penzijné úspory. Vlani to síce Maďarsku pomohlo, no to je asi tak všetko. „Ide o nehorázne neštandardné opatrenie. Preto Brusel apeluje, aby si ostatné vlády dobre rozmysleli, či po obdobnom opatrení siahnu,“ hovorí analytik Next Finance Martin Prokop. Hlavný ekonóm Volksbank Vladimír Vaňo povedal, že z nášho pohľadu je najspornejšie zníženie príspevku do druhého piliera. Minister práce Ján Richter pripustil, že je to jedna z možností. Neoficiálne sa hovorí o tom, že by sa príspevok do druhého piliera znížil z deväť na šesť percent. Kažimír tento týždeň nepovedal, či o znížení odvodu hovoril s eurokomisárom Ollim Rehnom a ak áno, akú odpoveď dostal. Hudák včera v tejto súvislosti povedal, že Brusel zaujíma celková dôchodková reforma vrátane nastavenia prvého piliera. Rezort práce už avizoval, že od roku 2016 sa dôchodkový vek nadviaže na strednú dĺžku života. „V dlhodobom horizonte by to vo výraznej miere zlepšilo bilanciu prvého piliera. Samo osebe by to však nestačilo na dosiahnutie udržateľnosti,“ povedal ekonóm Michal Horváth. Pre Brusel je podľa Hudáka podstatné tiež to, aby sme v tomto roku neprekročili plánovaný deficit vo výške 4,6 percenta HDP a v budúcom roku ho znížili aspoň na tri percentá. Ako na to pôjdeme, máme Bruselu ukázať do konca mája.

Maďarsko - sused, konkurent aj poučenie

Snaha maďarskej politiky rozdeliť európsku verejnosť má účinok doma aj v zahraničí. Orbán obviňuje európske, ale aj americké zahraničie, že sa všemožne pokúša postaviť na nohy maďarskú skrachovanú ľavicu. „Mňa zvolili, maďarskú vládu zvolili, Európsky parlament tiež zvolili, ale kto zvolil Európsku komisiu, kde je jej demokratická legitímnosť - a komu vlastne je zodpovedný Európsky parlament,“ kladie verejne V. Orbán otázky o tom, čo označuje „za najväčšie slabiny novej európskej architektúry“. Vo vplyvných médiách našiel rozhodných zástancov, pritom doma rastie počet kritikov V. Orbána a jeho vládneho programu národnej revolúcie.

Ľadový medveď Vitus zaplatil životom zrejme za nepovolené kŕmenie

25. apríla 2012 - (tasr)

Ľadový medveď Vitus uhynul v pondelok v budapeštianskej zoo na následky perforácie žalúdka, pravdepodobne v dôsledku nepovoleného kŕmenia „zvonku”. Informáciu o úhyne 21-ročného samca priniesla dnes tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na hovorcu zoo Zoltána Hangu. Podľa jeho slov malo zviera príznaky zdravotných problémov iba posledné dva dni života, veterinári sa mu márne pokúšali pomôcť. Aj tento prípad ukazuje dôležitosť rešpektovania zákazu kŕmenia zvierat v zoo, ktorý platí pre všetkých návštevníkov s jedinou výnimkou. Kŕmiť možno so špecialitami zakúpenými priamo v zoo iba bylinožravcov, pripomenul hovorca. Výsledky testov Vitusovho tkaniva budú známe až neskôr. Ľadový medveď bol „rodákom” z nemeckého Kolína nad Rýnom, odkiaľ sa do maďarskej metropoly presťahoval v roku 1994.

Tu je nový maďarský Mercedes - Športové kupé predstavia v Pekingu

19. apríla 2012 - (tvnoviny.sk)

Na autosalóne v Pekingu plánuje Mercedes-Benz predstaviť svoj nový model vozidla: má ísť o kompaktné športové kupé, ktoré nemecký autogigant bude vyrábať v susednom Maďarsku, informuje 19. apríla portál automenedzser.hu. Prototyp nového auta (pôjde o radu CLC alebo CLA) je postavený na platforme vozidla Mercedes MFA. Jeho dĺžka je 4,637 metra čo je o 46 milimetrov viac ako má „céčkový“ model ponúkaný na trhu. Dvojlitrový motor so silou 208 konských síl má štyri valce a samozrejme aj turbodúchadlo. Výrobca plánuje nové auto vyrábať aj v prevedení AMG, ktorého motor bude mať výkon až 320 konských síl a pohon všetkých štyroch kolies. - Fotogaléria

Podporia nášho Maxa na Eurovízii práve Maďari?

19. apríla 2012 - (aktualne.atlas.sk)

Max Jason Mai začína osobne spoznávať svojich rivalov, s ktorými bude súperiť o priazeň celej Európy už o mesiac v azerbajdžánskom Baku. Maďarská kapela Compact Disco zavítala na Slovensko v rámci svojho promo turné po krajinách V4. Spevák maďarských Compact Disco a Max Jason Mai - na jednej lodi Spevák maďarských Compact Disco a Max Jason Mai - na jednej lodi Autor: Juraj Dozsa Privítať svojich konkurentov na Eurovízii prišiel aj náš Max, ktorého hudba sa maďarskej electropopovej skupine veľmi páči a sami si vyžiadali stretnutie, na ktorom by si mohli s muzikantmi okolo Maxa aj „zadžemovať”. Ako sa dá udržať napätie a konkurenčný boj pred Eurovíziou, keď dvaja veľkí rivali spolu priateľsky muzicírujú? „To je ako keby ste porovnávali konkurenčný boj, keby spolu džemovali Depeche Mode a Metallica,“ vysvetľuje Max. Maďarská kapela ide do boja so skladou ´Sound Of 0ur Hearts´ má však s našim rockovým interpretom niečo spoločné. Sú, bohužiaľ, v rovnakej pozícií, keďže ani ich spontánne nepodporuje domáce publikum. „Možno by bolo vtipné, keby sme si navzájom aspoň vymenili body a Slovákov by v hlasovaní podporili Maďari a opačne,“ uvažuje s úsmevom MJM. Nemáme odvahu hrať Šmajdovu pieseň? Ako dopĺňa, že vzájomné hlasovanie spriatelených krajín na Eurovízii vždy znevýhodňuje tých, ktorí nemajú dohodnuté spoločné postupy. „Mám vo svojom semifinálovom kole príliš veľa krajín z bývalého Sovietskeho zväzu a z Balkánu, ktoré sa nikdy neštítili tzv. krížového hlasovania, takže to bude veľmi náročné.“ Sympatická kapela z juhu má aj iné prednosti, na ktoré by náš interpret rád poukázal a možno sa aj inšpiroval. „Ako u nás v kapele hovoríme, chalani dokonale „zecvičili“ imidž. A majú perfektnú maďarčinu!“ žartuje na záver. Viac o spevákovi nájdete na Facebook.com/maxjasonmai.

Tisícky mladých ľudí si v Osvienčime pripomínajú holokaust

19. apríla 2012 - (tasr)

Tisícky mladých ľudí z Izraela, USA a iných krajín sa dnes zišli v poľskom Osvienčime na každoročnom spomienkovom podujatí za milióny obetí holokaustu. Na približne trojkilometrovom Pochode živých z Osvienčimu do susedného vyhladzovacieho tábora Birkenau na juhu Poľska, ktorý sa začne o 16.00 h, sa zišlo približne 10.000 osôb, niektorí niesli izraelské vlajky. Prítomných bola aj hŕstka ľudí, ktorí holokaust prežili, ako aj americkí vojnoví veteráni, ktorí sa na konci druhej svetovej vojny podieľali na oslobodzovaní rôznych koncentračných táborov. Nacisti tieto koncentračné tábory vybudovali za účelom masového zabíjania židov, Rómov a príslušníkov iných skupín. Na tohtoročnom Pochode živých sa zúčastňuje aj okolo 200 študentov stredných škôl z Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Za SR sa do projektu zapojilo zhruba 70 študentov a pedagógov, informovala slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva v Jeruzaleme (ICEJ).

Nacistický zločinec z Košíc je na vrchole zoznamu Centra Simona Wiesenthala

19. apríla 2012 - (tasr)

Centrum Simona Wiesenthala (SWC), ktoré sa okrem iného zaoberá pátraním po nacistických zločincoch, dnes pri príležitosti izraelského Dňa spomienky na holokaust pridalo tri mená na zoznam najhľadanejších kriminálnikov. Informovala o tom agentúra DPA. Na vrchole zoznamu je Maďar Lázsló Czatáry, ktorý počas druhej svetovej vojny pôsobil ako policajný šéf v Maďarskom okupovaných Košiciach a v roku 1944 zohral dôležitú rolu pri deportáciách 15.700 židov do vyhladzovacieho tábora Osvienčim, oznámilo SWC. Na zozname sa ocitol aj Vladimir Katriuk, ktorý sa ako veliteľ čaty ukrajinskej tajnej služby v Bielorusku podieľal na vraždách veľkého počtu civilistov. Tretím je Helmut Oberlander zo Zásahovej jednotky SS, ktorá vykonávala masové vraždy na juhu Ukrajiny. Katriuk aj Oberlander žijú v Kanade, ktorej SWC znížilo hodnotenie za prenasledovanie nacistov na svojom území. Centrum so sídlom v Los Angeles najlepšie hodnotenie za „veľmi úspešný program vyšetrovania a stíhania” podozrivých zo spáchania nacistických zločinov udelilo USA. Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Srbsko a Španielsko od SWC dostalo hodnotenie „B” za „pokračujúci program vyšetrovania a stíhania, ktorý viedol k praktickým úspechom”. Holandsko a Poľsko dostali známku „C” za „minimálne úspechy, ktoré mohli byť väčšie”. Británia získala hodnotenie „D” za nedostatočné a neúspešné úsilie.

V Ostrihome odviezli bombu, evakuovaní sa vrátili domov

27. apríla 2012 - (tasr)

Pyrotechnici dnes odviezli z miesta nálezu bombu, ktorú našli vo štvrtok v severomaďarskom Ostrihome. Z okruhu 500 metrov, v ktorom býva 1200 ľudí, evakuovali počas dňa 300, a tí sa už mohli vrátiť do svojich domovov, informovala maďarská tlačová agentúra MTI. Muníciu, pochádzajúcu z druhej svetovej vojny, našli pri stavebných prácach na sídlisku vo štvrtok popoludní. Pyrotechnikom sa nepodarilo včera rozobrať jednu z dvoch rozbušiek a preto 100-kilovú sovietsku bombu dnes odviezli. V čase oznámenia nálezu zasadalo mestské zastupiteľstvo. Schôdzku prerušili a zvolali bezpečnostný výbor. Mesto objednalo autobusy a v okruhu 500 metrov začalo s evakuáciou obyvateľstva, ktoré umiestnilo v školských a iných zariadeniach.

Súd zmiernil rozsudky v kauze vraždy rumunského hádzanára Cozmu

27. apríla 2012 - (tasr)

Odvolací súd v Györi dnes vyriekol právoplatné rozsudky v prípade vraždy rumunského hádzanára Mariana Cozmu, ktorá sa stala 8. februára 2009. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI senát výrazne zmiernil pôvodné verdikty pre troch hlavných obvinených. Veszprémsky prvostupňový župný súd 23. júna 2011 odsúdil Sándora Raffaela zo Sárbogárdu a Gyözöa Németha z Budapešti na doživotné väzenie. Odvolací súd zmiernil tento rozsudok na 18 rokov v prípade oboch obvinených. Iván Sztojka bol pôvodne odsúdený na 20 rokov väzenia, podľa právoplatného rozsudku si odsedí osem rokov. Gábor Pál a Csaba Bihari boli odsúdení na odňatie slobody na päť rokov a na štyri roky za spolupáchateľstvo pri pokuse o útok s následkom ohrozenia života. Raffael sa 30. marca priznal k vražde. „Veľmi ľutujem, čo sa stalo, nikoho som nechcel zabiť. Ja jediný som zodpovedný za smrť Mariana Cozmu,” citovala Raffaela MTI, ktorý to povedal využijúc právo na posledné slovo. Aj niektorí ďalší odsúdení využili toto právo. Gábor Pál vyjadril tiež ľútosť zo spáchaného činu. Csaba Bihari konštatoval, že bol „v zlom čase na zlom mieste”. Dodal, že v udalostiach zohral minimálnu úlohu a rodičom Cozmu sa už ospravedlnil. Ďalšie osoby odsúdil súd za napomáhanie pri úteku páchateľov do zahraničia - jedného na tri roky a ďalšieho na dva roky a osem mesiacov. Rumunský hádzanár prišiel o život po bitke v jednom zo zábavných podnikov v maďarskom Veszpréme; 26-ročný športovec ťažkým zraneniam po prevoze do nemocnice podľahol. Hádzanári majstrovského tímu maďarskej ligy oslavovali narodenie syna reprezentanta Gergö Iváncsika. Traja z nich sa zamiešali do roztržky, ktorá vyústila do tragických udalostí. Ďalších dvoch legionárov, Chorváta Ivana Pešiča a Srba Žarka Šešuma, previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice.

Slovák podozrivý z vraždy zostáva v maďarskej väzbe

18. apríla 2012 - (tasr)

Budapeštiansky Súd hlavného mesta dnes rozhodol o predĺžení vyšetrovacej väzby Slováka Jozefa Roháča. Ten je podozrivý z vraždy maďarského podnikateľa Jánosa Fenyőa, ktorá sa stala pred 14 rokmi. Súd na svojej internetovej stránke uviedol, že vyšetrovaciu väzbu Roháča kvôli hrozbe úteku predĺžili najviac do 20. júna. Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Mediálneho magnáta Fenyőa zavraždili 11. februára 1998 na budínskej strane Margitinho ostrova, keď čakal na svetelnej križovatke. Vrah vyskočil zo starého vozidla značky Mitsubishi a podnikateľa zavraždil cez okno dávkou zo samopalu. Potom z miesta činu ušiel. Očití svedkovia videli terénne vozidlo a utekajúceho muža, ktorý pod jednou bránou zahodil kabát, čiapku a zbraň, ktoré polícia našla. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI spôsob vraždy svedčí o tom, že ju vykonal nájomný vrah. Roháča zadržali vlani vo februári na Slovensku na základe európskeho zatykača vydaného v Maďarsku. Od 18. apríla 2011 je vo vyšetrovacej väzbe v Maďarsku. Polícia začiatkom apríla zadržala aj ďalšieho Slováka - Ladislava T., ktorý mal byť údajne šoférom vraha. Muž, ktorého tiež vzali do vyšetrovacej väzby, čelí podozreniu z napomáhania úkladnej vražde.

Polícia zadržala podozrivých z dvojnásobnej vraždy v Šoproni

18. apríla 2012 - (tasr)

Maďarská polícia dnes ráno zadržala troch podozrivých z dvojnásobnej vraždy, ktorá sa stala v utorok večer v streleckom klube v Šoproni. Podľa hovorcu maďarskej polície Lászlóa Garamvölgyiho páchatelia odcudzili tri zbrane a strelivo, preto museli zasiahnuť príslušníci jednotky rýchleho nasadenia. Hrozilo totiž, že spáchajú ďalší trestný čin, dodal hovorca podľa internetového vydania maďarského denníka Népszabadság. Vrahovia 53-ročného predsedu klubu a 43-ročného miestneho obyvateľa chladnokrvne zastrelili. Podozrivých chytili dnes ráno. Polícia zistila, že z miesta činu ukradli hotovosť niekoľko desiatok tisíc forintov, tri zbrane a strelivo. Podľa hovorcu na prípade pracovalo 40 kriminalistov veliteľstva polície Győrsko-mošonsko-šopronskej župy. Podozriví sú doposiaľ netrestaní mladíci vo veku od 19 do 20 rokov. Jeden z nich je členom streleckého klubu a predsedu klubu poznal. Druhého muža zastrelili zrejme vtedy, keď páchateľov pristihol, ako chceli schovať telo prvej obete.

Ľudové noviny

Michal Hrivnák - z učiteľa novinár a publicista

Spisovateľa, verejného činiteľa, novinára Michala Hrivnáka asi nikomu netreba zvlášť predstavovať. Narodil sa v Slovenskom Komlóši, istý čas pôsobil v Novom Meste pod Šiatrom a už vyše štyridsať rokov žije v Budapešti.

Celoštátna súťaž VÚSM v Sarvaši

Dňa 20. apríla sa v Slovenskej základnej škole v Sarvaši (SZŠS) konal jubilejný 10. ročník celoštátnej žiackej vedeckej súťaže, ktorú zorganizoval Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) a Slovenské pedagogické metodické centrum CSS (SPMC) pod záštitou Slovenského inštitútu v Budapešti.

Dorog - Banícke mesto slovenskými očami

Každý týždeň sa vyberieme za Slovákmi do rôznych kútov našej krajiny. Týždeň čo týždeň meriame cestu bližšie aj ďaleko, s cieľom informovať našich čitateľov o všetkom, čo je u nás slovenské, aby sme sa navzájom poznali a vedeli, kde nájdeme našincov.

O národnostnej výučbe Slovákov a Slovincov

Maďarská pedagogická spoločnosť plánovala uskutočniť medzinárodnú študentskú konferenciu o vzdelávaní koncom apríla. Konferencia sa, žiaľ, neuskutoční pre nedostatok prihlásených, ale organizátori poslali pre náš týždenník štúdiu kultúrnej antropologičky Judity Gabriely Tóthovej s názvom Úloha národnostnej výučby u Slovincoch a Slovákoch, z ktorej prinášame úryvky.

Predstavujeme padinskú Novú scénu

1. augusta 2011 si v banátskej oblasti Padina (Srbsko, Vojvodina) divadelní nadšenci založili občianske združenie pod názvom Padinské ochotnícke divadlo NOVA SCÉNA, ktoré sa už o tri mesiace (31. októbra) predstavilo svojim divákom Laskomerského troma jednoaktovkami (Starý zaľúbenec, Oklamaný klamár a Súboj na pivo).

Peštiansky perkelt Gregora Martina Papucseka

Pravidlá premávky

Z posledného obdobia ma zaujala správa o sivom, doteraz neznámom fideszáckom poslancovi Márkovi Bíróovi, ktorý vyhlásil boj (revolúciu?) proti najnovšiemu sprísneniu pravidiel cestnej premávky a najmä zvyšovaniu pokút za najrôznejšie prehrešky.

Slepý či odvážny kôň?

Nevidím z budínskeho kopca do Bruselu, ale viem si predstaviť, ako sa v Európskej komisii uškierali, keď počuli od maďarských politikov: „Nemáme predstavu, čo od nás chce Európska únia. Ale keby náhodou kládli pred odsúhlasením pohotovostného úveru politické podmienky, to by bolo neprípustné vydieranie!“