alt : header1.swfSat12142019

Posledná aktualizácia13:42:35

Zo slovenskej tlače - Január 2013 - Monitor

amonit03Paprika a rovné dane - Cigáni sú zvieratá, tvrdí Orbánov druh - Bajnai: Opozícia sa musí do jesene dohodnúť - Slovenské firmy začali lákať do Maďarska - Nahnevaní študenti dali ultimátum - Jasné nie na otváranie Benešových dekrétov - „Školy spôsobujú ubúdanie Maďarov na Slovensku“ - Registrácia voličov nebude

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl

Páči sa mi to

Paprika a rovné dane

15. januára 2013 - (Richard Filčák - nazory.pravda.sk)

Predseda strany Most-Híd sa v médiách pozastavil nad výsledkami ostatného sčítania obyvateľstva. Ubudlo 60-tisíc Maďarov. Problém je podľa neho v asimilácii a v tom, že maďarské deti sa čoraz viac snažia o vzdelanie v slovenskom jazyku. Sme svedkami postupnej asimilácie najväčšej národnostnej menšiny? Do istej miery to môže byť pravda, problém je však zrejme zložitejší. Národnostné a etnické otázky majú vždy aj svoj ekonomický a sociálny kontext. Maďarskej politickej reprezentácii sa ako bumerang vracia aj jej podiel na úpadku regiónov a ekonomických a sociálnych politikách, pod ktoré sa roky podpisovala. Stredopravé koaličné vlády, ktoré v mnohých kľúčových oblastiach na dlhé roky predurčili vývoj Slovenska, mali svoje špecifikum v tom, že stavali na väčšine poskytovanej dvoma stranami, ktoré v podstate ignorovali ekonomické otázky a svoj súhlas s akýmikoľvek reformami menili za náboženskú (KDH) a národnostnú agendu (maďarské strany). Stavili na to, že reformný prílev neoliberálnych reforiem skôr či neskôr zdvihne všetky lode v prístave. Problém je, že niektoré dvíha viac, iné menej a niektoré hádže na breh. Rovná daň, privatizácia energetiky, odbúravanie prekážok pre nadnárodné firmy alebo ignorovanie regionálnych rozvojových politík boli schvaľované aj ich hlasmi. Vidiecke oblasti Slovenska sa dnes prepadajú v ekonomických a sociálnych ukazovateľoch. Kde sú dnes pece z Fiľakova, cukrovary, konzervárne? Kde je obraz bohatého Maďara so skleníkmi v záhrade, ako sme ho poznali z posledných rokov bývalého režimu? Väčšina krajín EÚ vrátane našich susedov veľmi citlivo operuje s daňovými sadzbami na potraviny a vybrané komodity. Snahou je udržať domáce poľnohospodárstvo. Keby susedné Rakúsko nechalo voľnú ruku monopolizácii trhu obchodnými reťazcami tak, ako sme to spravili my, asi by v alpských dolinách nastala vzbura. Dnes v supermarketoch na juhu Slovenska dostanete skôr papriku zo Španielska ako zo Šamorína. Neisté ekonomické vyhliadky, pokles pôrodnosti a migrácia nepoznajú v marginalizovaných regiónoch národnosť. Ak dnes niekto vyrastá v Trebišove, nemá politické konexie na miesto v štátnej správe a nechce skončiť ako námezdný predavač v bufete, má len možnosť odísť. Buď do Budapešti, väčších slovenských, alebo českých miest, prípadne rovno na ďaleký západ. Nikto nevie, koľko ľudí so slovenskými pasmi a s maďarčinou ako rodnou rečou dnes čapuje pivo v Dubline, predáva hamburgery v Londýne alebo mení plienky v Bruseli. Pre tých, čo chcú robiť kariéru v Bratislave, vo Zvolene či v Prahe, je ovládanie jazyka čoraz väčšou prioritou. Presadiť sa na Západe duševnou prácou sa podarí len hŕstke talentovaných a vyvolených a Maďarsko so svojimi problémami a s tvrdou konkurenciou tisícov imigrantov zo Sedmohradska a Vojvodiny prestáva byť zemou zasľúbenou. Že by vzdelávanie v inom jazyku samo osebe odnárodňovalo, je veľmi sporné tvrdenie. Skôr hrozí, že sa ekonomický a sociálny úpadok juhu začne prezentovať ako národnostný problém.

Biznis v Maďarsku láka hlavne svojimi nízkymi daňami

16. januára 2013 - (Hospodárske noviny)

Pri investovaní v krajine našich južných susedov sa treba pripraviť na oveľa prísnejšiu legislatívu, hlavne pri daniach. - Sprísnené podmienky voči bankám, prísnejšia daňová kontrola firiem, tvrdý dosah recesie spolu s rastom počtu nezamestnaných. Ale aj viac ako desaťmiliónový trh. Hoci sa recesia nášho južného suseda dotkla skutočne spomedzi vyšehradského regiónu najviac, dokonca krajina zatiaľ neúspešne bojuje o obnovenie rozhovorov s Medzinárodným menovým fondom o novom úvere, ekonómovia predpovedajú už tento rok krajine mierny rast. Pre slovenské firmy pritom ponúka viacero možností, kde sa uplatniť. Ako však firmy už prítomné na tomto trhu priznávajú, treba rátať s prísnejšími podmienkami. „Pri predmete podnikania by som rád upozornil na skutočnosť, že je potrebné špecifikovať ho oveľa presnejšie ako na Slovensku,” upozorňuje napríklad László Szalay, daňový poradca spoločnosti Paragraf, ktorá asistuje firmám pri zakladaní spoločnosti u našich južných susedov. Ako vyplýva aj z rebríčka Doing Business Svetovej banky, vybavovanie si pôžičiek v banke či vybavovanie si vlastníckeho listu zaberie dvakrát viac času ako na Slovensku, treba sa pripraviť aj na prísnejšie kritériá a viaceré overovania. Ochrana investorov je tiež podľa Svetovej banky slabšia než u nás. No pokiaľ ide o podmienky na založenie firmy a získanie identifikačného čísla, firme to zaberie dvakrát menej času pri obdobnom počte procedúr než na Slovensku. „Maďarsko má ideálnu geografickú polohu, vynikajúcu infraštruktúru, vybudované priemyselné parky, administratívne budovy, rovnováhu medzi cenou a kvalitou práce, ale aj možnosti stimulov zo strany vlády cez finančné alebo daňové úľavy a v neposlednom rade aj konkurenčný daňový systém,” vypočítava pre HN výhody maďarská agentúra pre podporu investícií a obchodu HITA. Ako tvrdí, slovenským firmám zaujímajúcim sa o investície v Maďarsku môže asistovať od získania potrebných údajov pre investíciu, cez poskytnutie kontaktov až po pomoc pri hľadaní lokality. „Máme detailné databázy priemyselných parkov a lokalít, poskytnúť môžeme aj odbornú pomoc našich projektových manažérov,” konštatuje HITA. Pre slovenské firmy pracovná sila až taká lacná síce nie je, na druhej strane, kvôli daniam tam už mnohé naše firmy presúvajú svoje sídlo. Maďarsko má pre dane z príjmu právnických osôb daň 10 percent pri zisku do 500 miliónov forintov, teda asi 1,76 milióna eur. Ako podotýka László Szalay, zamestnávanie vo veľkej miere podporuje štát poskytovaním úľav, napríklad zamestnanci pod 25 rokov, absolventi, zamestnanci nad 55 rokov, po materskej dovolenke či bez odborného vzdelania. Aj možnosti získania dotácií spolufinancovaných z peňazí EÚ sú oveľa viac rozšírené pre malých a stredných podnikateľov. Kríza spôsobila aj pokles cien nehnuteľností, oplatí sa tak investovať do kúpy kancelárií.

Ako vnímate podnikanie v Maďarsku?

Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C Holding: - To závisí od úrovne odberateľov. Celkom v začiatkoch podnikania v Maďarsku sme prišli o zopár miliónov. Natrafili sme na nezodpovedných malých podnikateľov, ktorí sa javili veľmi slušní, a za chrbtom si odlupovali z marže aj pre seba. Prvé roky exportu boli stratové, pracovali sme však podľa vytýčenej stratégie a postupne si budovali vzťahy s odberateľmi. Dnes máme v Budapešti svoje zastúpenie a darí sa nám primerane vždy podľa vývoja situácie v politicko-ekonomickej sfére. Je to perspektívny obchod.

Alexander Gramblička, generálny riaditeľ InterStore Group: - Veľmi pozitívne. Sme príjemne prekvapení. Tržby z predaja v Maďarsku sa pohybujú na úrovni tých z ČR. Online nakupovaniu kríza praje, v Maďarsku navyše nie je taká silná konkurencia ako na slovenskom alebo českom trhu. Maďari si postupne zvykajú nakupovať cez internet. Navyše, forint sa stabilizoval, takže turbulentné situácie spred roka a pol sú minulosťou. Najpozitívnejšou skúsenosťou je reakcia zákazníkov. Je zaujímavé, že istá časť zákazníkov je ochotná prísť si po tovar až do Bratislavy. Najnegatívnejšou je skúsenosť s dopravcami. Stretli sme sa s veľkou neochotou maďarských dopravcov poskytovať nám služby, najmä pri doprave väčších tovarov. Pritom napríklad biela technika patrí medzi najpredávanejšie produkty.

Podnikanie musíte špecifikovať presne

Konateľ spoločnosti Paragraf, zaoberajúcej sa pomocou pri zakladaní firiem, László Szalay: - Nestačí určiť, že podnikáte len v maloobchode alebo vo veľkoobchode, v obchodnom registri to musíte zaevidovať presne, tvrdí László Szalay.

- Na čo by si mali dať Slováci pozor pri zakladaní firmy v Maďarsku?

- V prvom rade sa musia rozhodnúť, kto bude majiteľom spoločnosti, ktorú chcú založiť. Ak bude majiteľom zahraničná súkromná osoba, pri platení daní z dividend zaplatí 16 percent. Ak bude majiteľom zahraničná, teda aj slovenská právnická osoba, daň z dividend je 0 percent. Pozornosť treba venovať aj osobe konateľa, pretože ak je konateľ v zamestnaneckom právnom vzťahu v inej členskej krajine EÚ a v tejto krajine platí sociálne a zdravotné poistenie, v Maďarsku už nemusí platiť odvody. Predmet podnikania je však potrebné špecifikovať oveľa presnejšie ako na Slovensku. Nestačí určiť veľkoobchod a maloobchod, vo výpise z obchodného registra musí byť presne zadefinované obchodovanie.

- Aká forma firmy je teda lepšia? Akciová spoločnosť či s. r. o.?

- Najrozšírenejší spôsob podnikania je Kft, čo zodpovedá slovenskej s. r. o. Jej založenie a neskoršie prevádzkovanie sú z hľadiska byrokracie jednoduchšie. Na založenie je potrebné základné imanie 500-tisíc forintov (1 720 eur), čo musí byť zaplatené na bankový účet. Konateľ ručí do výšky základného imania. Postup založenia spoločnosti a vyžiadanie si identifikačného čísla DPH je pritom jednoduchšie a rýchlejšie ako na Slovensku. Vystavovanie daňových dokladov je však prísnejšie. Používať možno výlučne príjmové doklady s evidovanými poradovými číslami, či príslušný softvér zodpovedajúci nariadeniu ministerstva financií.

- Maďarsko je lákavé kvôli daniam, pre firmy ich je však viacero.

- V Maďarsku sa daňové prostredie vyvíjalo v uplynulých rokoch veľmi priaznivo, a to hlavne pre malých a stredných podnikateľov. Pre firmy je výška dane zo zisku 10 percent pri zisku do 500 miliónov forintov (1,7 milióna eur). Okrem toho je potrebné zaplatiť 2 percentá podnikateľskú daň miestnej samospráve. Ak si zisk vyplatí firma ako dividendy, musí zaplatiť už spomínaných 16 percent daň z dividend v prípade, že je majiteľom súkromná osoba, kým v prípade právnickej osoby sa daň neplatí.

Krach hospodárskej politiky Orbánovej vlády

15. januára 2013 - (tasr)

Krach hospodárskej politiky Orbánovej vlády pramení významnou mierou z chybnej premeny rozloženia „verejnej ťarchy”, preto je potrebné uskutočniť v Maďarsku zásadnú zmenu daňovej politiky. Zhodli sa v tom dnes v Budapešti účastníci štvrtej konzultácie opozičných strán a organizácií. Podľa tlačovej agentúry MTI vedúci delegácie Maďarskej socialistickej strany (MSZP) Csaba Kákosy, ktorý bol ministrom hospodárstva Gyurcsányovej vlády, povedal, že socialisti by zrušili terajšiu rovnú daň z príjmu fyzických osôb a zaviedli by trojkľúčovú daň. Podpredseda Demokratickej koalície (DK) Tamás Bauer vyhlásil, že jeho strana by zaviedla dvojkľúčovú daň a ľudia s najnižšími príjmami by neplatili daň z príjmu. Účastníci v poradí druhej konzultácie s témou hospodárskej politiky sa zhodli na tom, že daň z finančných transakcií v súčasnej podobe nemôže byť zachovaná. Schôdzky sa ani dnes nezúčastnili predstavitelia hnutia Spolu 2014, ktoré sa viaže k expremiérovi Gordonovi Bajnaimu. Podľa Bajnaiho totiž najskôr je potrebné, aby si opozičné sily vyjasnili ústavné záležitosti, až neskôr hospodárske. Hnutie preto prišlo iba na dve konzultácie, ktoré sa zaoberali ústavnými otázkami. MSZP na sériu konzultácií pozvala zakladateľov hnutia Spolu 2014 - Spolok domov a pokrok, Spolok Milla a Hnutie maďarskej solidarity, stranu Politika môže byť iná (LMP), Demokratickú koalíciu, Hnutie štvrtá republika (4K!), Maďarskú sociálnodemokratickú stranu a stranu V spojenectve, spolu za Maďarsko. Pozvanie odmietli LMP a 4K!. Zvyšné subjekty prejavili záujem spolupracovať na formovaní Maďarska po vláde Viktora Orbána.

Projekt Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013

je príležitosťou aj pre Maďarsko a mesto Miškovec

14. januára 2013 - (tasr)

Projekt Košice Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2013 je príležitosťou nielen pre metropolu východného Slovenska, ale ako dnes zhodne pred novinármi v Košiciach potvrdili generálna konzulka Maďarskej republiky na Slovensku Éva Czimbalosné Molnár a primátor mesta Miškovec Ákos Kriza, je to výzva pre Maďarsko a pre mesto Miškovec na ešte užšiu spoluprácu s Košicami. „Aj Generálny konzulát (GK) Maďarska pripravuje v tejto súvislosti sériu programov. Samozrejme aj s ohľadom na úlohu, ktorú mesto Košice zohralo v maďarskej histórii, s ohľadom na maďarskú menšinu žijúcu v meste a regióne a tiež so zreteľom na národno-politickú váhu programovej série. Väčšina podujatí konzulátu sa dostala medzi oficiálne programy,“ povedala Molnár. Upozornila na prvé veľké podujatie GK, ktoré sa uskutoční 31. Januára. „Bude to výstava maďarského moderného výtvarného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera s názvom Creative Transgressions a predstaví diela desiatich umelcov, ktorí smelo prekračujú žánrové, technické a tematické hranice,“ dodala generálna konzulka. Z ďalších aktivít spomenula najmä koncert skupiny Rackajam, vystúpenie filmového režiséra a rozprávača Tibora Szemzöa, hudobnej formácie s názvom Takarmánybázis, Budapest Klezmer Band, či Segedínskeho moderného baletu. Už pätnásť rokov je partnerským mestom Košíc Miškovec. Podľa Krizu sú vťahy medzi obomi mestami nadštandardné a v tomto roku sa doplnia aj tým, že Miškovec prispeje svojimi programami k sérii kultúrnych podujatí. Už počas otváracieho ceremoniálu sa v rôznych priestoroch prestaví zhruba tridsiatka miškoveckých umelcov, chýbať nebudú tradičné ochutnávka špecialít a folklórne aktivity. Primátor maďarského mesta tiež pozval na Dni huspeniny a ďalšie kulinárske a spoločensko-kultúrne aktivity, ktoré v Miškovci spájajú s programom EHMK v Košiciach. Spoluprácu oboch miest, ale aj krajín vyzdvihol aj primátor Košíc Richard Raši. „Teraz viac ako kedykoľvek predtým si dokážeme pomôcť najmä v oblasti cestovného ruchu, kedy by návštevníci nášho mesta prirodzene mohli pokračovať do Miškovca a opačne. Pomôže to ekonomike oboch miest,“ dodal Raši. Viceprimátorka mesta Renáta Lenártová pripomenula, že aj emblémické osobnosti, ktoré tím EHMK predstavuje v spojitosti s Košicami majú korene v Maďarsku. „Či už ide o Sándora Máraia, alebo architekta Ľudovíta Oelschlägera, ktorý dokonca svoj život dožil v Miškovci,“ uviedla Lenártová.

Detva - Šalgótarján: Spolupráca Podpoľania a maďarských obcí

15. januára 2013 - (Zvolensko-Podpolianske noviny)

Pre krátkodobo nezamestnaných, matky na materskej dovolenke, absolventov škôl, je pripravený spoločný projekt občianskeho združenia Podpoľanie a maďarského partnera 36 Jó Palóc, čo je združenie obcí z okolia Šalgótarjánu. Názov projektu je Vzdelávanie dospelých - Podpoľanie, 36 Jó Palóc a je zameraný na vzdelávame záujemcov o samozamestnanie a pomoc podnikateľom nadviazať kontakty v Maďarskej republike. „Vzdelávanie bude prebiehať podľa metodiky modelovej firmy s hlavným zameraním na získanie praktických zručností,” hovorí Juraj Bódi z OZ Podpoľanie. V rámci projektu poskytnú budúcim ako aj terajším živnostníkom bezplatný kurz, v ktorom si môžu zlepšiť svoje teoretické a praktické zručnosti vo vedení svojej firmy. Témami kurzu sú: komunikačné zručnosti, počítačové zručnosti, jednoduché a podvojné účtovníctvo, podnikateľský plán, daňové zákony. Účastníci kurzu si svoje poznatky odskúšajú v modelovej firme. Zároveň bude pre nich pripravený bezplatný kurz maďarského jazyka a bezplatná exkurzia do Maďarska. Tá je zameraná na výmenu skúseností v podnikaní, príklady dobrej praxe a možnosť nadviazania spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ako aj propagáciu podnikateľskej praxe. „Súčasťou projektu je možnosť bezplatnej reklamy podnikateľských aktivít v Maďarsku,” dodáva Bódi. Financie na projekt získali z eurofondov, celkovo príde do Podpoľania asi 65-tisíc eur. Prvé informačné stretnutie k projektu sa uskutoční 23. januára o desiatej v kancelárii OZ Podpoľanie v starej časti Detvy - budova bývalého mestského úradu. Všetky aktivity by mali byť ukončené do konca septembra.

Od keksov k plastovým oknám: Slováci nakupujú v zahraničí radi

15. januára 2013 - (pluska.sk)

Nakupovanie v zahraničí je pre našincov stále atraktívne. Navštívili sme teda porovnateľné obchodné reťazce v susedných štátoch a zisťovali sme, či sa za hranicami skutočne oplatí plniť košíky, alebo tak našinci robia hlavne zo zvyku. - Ani na pohraničné maďarské obchodné centrá sa Slováci už dávno nehrnú tak ako v minulosti. Na našich južných susedov sme však stále nezanevreli. Výrazne tu ušetria fajčiari, lacnejšie vraj vychádza kozmetika, oblečenie a popri tom sa zvezú aj základné potraviny, ovocie a zelenina. - Pred hypermarketom v Györi nás zastupujú hlavne obyvatelia Dunajskej Stredy a Komárna, ale zväčša tvrdia, že len kvôli šetreniu sa sem neoplatí prísť. „Nakupujeme, keď si cestu spojíme s výletom,” hovoria starší manželia z Galanty. Skupinka s poloprázdnym nákupným košíkom z Dunajskej Stredy tiež len krúti hlavou: „Záleží vždy na kurze, ten sledujeme na internete. Takisto akcie. Popri tom si hneď podáme aj loto.” - Attila z Komárna, ktorého stretávame v neďalekom športovom obchode, tvrdí, že ceny sú pre neho druhoradé. „Podstatná je ponuka,” vysvetľuje. „U nás v meste nie je taký výber oblečenia.” Parkovisko pred hypermarketom v Mosonmagyaróvári zas viac okupujú Bratislavčania a Rakúšania. Nájdu sa aj Česi. Dvojica smerujúca na kúpeľnú liečbu nás však hneď prekvapuje tvrdením, že v Česku majú lepší výber aj lacnejšie. „Chodievame do Maďarska pravidelne, ale prioritou je pre nás liečivá voda,” hovoria. „Potraviny nás zaujímajú skôr pre odlišnú chuť. A napríklad produkty z mangalice u nás nedostať vôbec.” - Manželia Dana a Stano pochádzajú síce z našej metropoly, žijú však v Hegyeshalome a sem to majú na skok. Zhodne zdôrazňujú, že nakupovať sa tu stále oplatí a Slovákov sem prichádza dosť. „Hoci majú Maďari 27-percentnú dépéháčku, ceny sú nižšie, je tu lepší výber a tovar, hlavne potraviny, je kvalitnejší ako u nás,” tvrdí Stano.

Položením vencov k soche si Novozámčania uctili pamiatku Bernoláka

15. januára 2013 - (tasr)

Položením vencov k soche Antona Bernoláka na Hlavnom námestí si dnes Novozámčania uctili pamiatku učiteľa a kňaza, ktorý dlhé roky pôsobil práve v Nových Zámkoch. V budove Miestneho odboru Matice slovenskej si pripomenuli nielen 200. výročie úmrtia kodifikátora spisovnej slovenčiny, ale súčasne aj 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Anton Bernolák sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici, zaniknutej obci v okrese Dolný Kubín. Do Nových Zámkoch prišiel v roku 1797 na základe konkurzu na uvoľnené miesto na fare. V čase jeho príchodu patrili fara a kostol k výstavnejším stavbám mesta, boli však značne zanedbané. Jednou z prvých úloh Bernoláka bola oprava budov a usporiadanie farského hospodárstva. Kostol a kláštor františkánov nepatrili do kompetencie fary, mali však veľký význam v tom, že sa v nich konali bohoslužby predovšetkým v slovenskom jazyku a Slováci ich navštevovali vo veľkom počte. V roku 1810 postihol Nové Zámky ničivý požiar. Zachvátil aj kostol a faru, spôsobil veľké škody na oboch budovách a na celom hospodárskom dvore. Zničil takmer celý Bernolákov osobný majetok - zemiansky armáles, rukopisy, tlače a predmety osobnej potreby. Bernolákov život, poznačený nezhodami s mestom, mestskou radou a rodinnými problémami, ukončila náhla smrť 15. januára 1813. Pochovaný bol na kamennom cintoríne, dnešnom Bernolákovom námestí. Keď cintorín likvidovali, jeho telesné pozostatky vyzdvihli a opätovne pochovali pri kaplnke Svätej Trojice. Kaplnku dal postaviť Jakub Škultéty. Na počesť zosnulých, ktorí sú pochovaní v kaplnke, dal novozámocký farár Ján Fábián umiestniť na kaplnku pamätnú tabuľu s maďarským textom. V roku 1923 bola na kaplnku umiestnená tabuľa so slovenským nápisom.

V kauze úniku kalu v Ajke vypovedal predseda predstavenstva hlinikárne

15. januára 2013 - (tasr)

Tragédia, pri ktorej unikol jedovatý kal z odkaliska pri Ajke v roku 2010, sa nestala v súvislosti s prevádzkou hlinikárne. Manažment podniku dodržal všetky predpisy, vyhlásil dnes pred Veszprémskym tribunálom v kauze úniku červeného kalu ako svedok predseda predstavenstva spoločnosti Magyar Alumínium Termelö és Kereskedelmi (Mal) Zrt. Lajos Tolnay. Ako uviedla tlačová agentúra MTI, Tolnay odvolávajúc sa na viaceré expertízy povedal, že zlý výber miesta odkaliska, jeho projektovanie a výstavba hrádze „mali v sebe vopred zakódovanú katastrofu”. „Otázkou iba bolo, kedy sa to stane,” konštatoval predseda predstavenstva hlinikárne, podľa ktorého jeho kolegovia nenesú za tragédiu zodpovednosť. Súd na dnešnom pojednávaní odmietol žiadosti obhajcov niektorých obvinených, ktorí dávnejšie žiadali zrušenie obvinenia. Podľa zdôvodnenia súdu obvinenie je zákonné. Prokuratúra obžalovala celkom 15 zamestnancov hlinikárne Mal, vrátane vtedajšieho generálneho riaditeľa. Sú obvinení z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti so smrteľnými následkami, z trestných činov poškodenia životného prostredia a prírody z nedbalosti, porušenia pravidiel hospodárenia s nebezpečným odpadom a všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti spôsobiacim materiálne škody mimoriadne veľkého rozsahu. Proces, ktorý sa začal 24. septembra 2012 a v ktorom chce prokuratúra vypočuť 232 poškodených a 132 svedkov, potrvá vyše roka. Ekologická katastrofa na západe Maďarska, pri ktorej sa 4. októbra 2010 pretrhla hrádza odkaliska a toxický červený kal zalial obce Kolontár, Devecser a Somlóvásárhely, si vyžiadala desať obetí. Ďalších viac ako 200 ľudí vyviazlo so zraneniami. Zničených bolo okolo 400 domov i celý ekosystém rieky Marcal.

Maďari obviňujú z pádu forintu slávneho ekonóma

14. januára 2013 - (finweb.hnonline.sk)

Maďarský minister financií György Matolcsy našiel vinníka za pokles kurzu forintu. Obvinil ekonóma Nouriela Roubiniho. Minulý týždeň jeden z najvplyvnejších finančných analytikov odporučil svojim klientom: „Kým Maďarsko podpíše novú dohodu s Medzinárodným menovým fondom, odporúčame shortovať forint.” Táto veta bola signálom pre investorov, aby stavili na oslabenie maďarskej meny. Špekulanti si teda zobrali odporúčania ekonóma k srdcu a od stredy začali útok proti forintu. Trhy sú menej citlivé na finančný balíček od MMF, viac sa zaujímajú o ďalšiu politizáciu menovej politiky, akonáhle vyprší guvernérovi Andrásovi Simorovi mandát. Ak by bol súčasný minister financií menovaný za prezidenta centrálnej banky, podľa portálu www.portfolio.hu môže podľa analytikov mena oslabiť vysoko nad 300 forintov za euro. Obchodníci však podľa agentúry Reuters povedali, že oslabenie prišlo ako reakcia na článok ministra a nie na poznámky Roubiniho. „Ministerstvo sa snaží odvrátiť len vinu, to je všetko. Samozrejme, nikto nereagoval na Roubiniho poznámku,” povedal jeden z obchodníkov. Oslabenie maďarskej meny sa spustilo vo štvrtok. Podľa ministerstva nemôže za to Matolcsyho stĺpček, špekulanti si len hľadali zámienku, za ktorú by skryli útok na menu. Hráčov na kapitálovom trhu je však veľa, ktorí vyhodnocujú všetky druhy zverejnených informácií. Podľa portálu však za oslabenie meny nemôže jeden významný hráč, ale trhy reagovali s týždenným oneskorením.

V Sýrii je ešte takmer 140 Maďarov, informoval rezort maďarskej diplomacie

15. januára 2013 - (tasr)

V Sýrii je ešte takmer 140 Maďarov. Sú to zrejme držitelia dvojakého maďarsko-sýrskeho občianstva, ktorí ani napriek konfliktu nechcú opustiť krajinu, cituje dnes vyjadrenie maďarského ministerstva zahraničných vecí tlačová agentúra MTI. Tí, ktorí chceli so Sýrie kvôli takmer dva roky trvajúcej občianskej vojne odísť, už zrejme odišli, píše sa vo vyhlásení rezortu diplomacie. Maďarské veľvyslanectvo v Damasku opustili diplomati 5. decembra. Podľa ministerstva dovtedy veľvyslanectvo zastupovalo aj Austráliu, Veľkú Britániu i Kanadu. V Sýrii v súčasnosti fungujú už iba zastupiteľstvá dvoch členských krajín Európskej únie - Česka a Rumunska, pričom napríklad českí diplomati zastupujú aj USA. Maďarskí občania, ktorí v Sýrii budú odkázaní na pomoc, sa ako občania členskej krajiny EU budú môcť obrátiť na uvedené veľvyslanectvá, informoval maďarský rezort diplomacie s poznámkou, že pracovníci maďarského veľvyslanectva v Damasku v súčasnosti vykonávajú svoje úlohy v libanonskom hlavnom meste Bejrúte.

V Maďarsku pofajčieva každé štvrté maďarské dieťa

14. januára 2013 - (tasr)

Až 27 percent maďarských detí vo veku od 13 do 15 rokov fajčí. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorého sa Maďarsko zúčastnilo po tretí raz a ktorého výsledky dnes zverejnili v Budapešti. Podľa tlačovej agentúry MTI vedúci oddelenia pre fajčenie Celoštátneho inštitútu pre rozvoj zdravia (OEFI) Tibor Demjén spresnil, že prieskum robili medzi 3844 žiakmi 181 škôl. Ako dodal, z predchádzajúcich prieskumov vyplýva, že pomer fajčiacich detí uvedenej vekovej kategórie klesol od roku 2003 do roku 2008 z 27 na 24 percent, v roku 2012 sa však vrátil opäť na pôvodnú úroveň. Až sedem percent fajčiacich žiakov si zapáli každý deň, pričom mnohí začali fajčiť ešte pred dosiahnutím veku desiatich rokov. Podľa Demjéna 45 percent detí kupuje cigarety v obchode, z nich 43 percentám sa ešte nikdy nestalo, že by im predaj tabakového výrobku odmietli kvôli veku. “To sa musí zmeniť, nový zákon o predajniach tabaku v tom určite pomôže,” zdôraznil odborník na margo zákona, ktorý maloobchodný predaj tabaku v Maďarsku s platnosťou od 1. júla 2013 viaže ku koncesii.

Guláš z turula - Nostalgická „kuchárka“ o Maďaroch

8. januára 2013 - (madari.sk)

„Nostalgia je základ, na ktorom sa buduje maďarská identita. Nostalgia za dobou veľkosti, aj keď veľmi často to bola veľkosť iluzórna. Na nevyliečiteľnom smútku za stratou sa však ťažko dá vybudovať iná identita ako nešťastná. Maďari teda budú vždy nešťastní…, clivo túžiť, ako sa na melancholikov patrí, nie celkom vediac po čom v skutočnosti túžia.“ Úryvok pochádza z knihy poľského autora o maďarskej mentalite. Mentalita ako-taká je síce veľmi ťažko uchopiteľné niečo a väčšinou sa vytvára ako stereotypy, ustálené názory o iných, o skupine ľudí, ktorí sa odlišujú od „našich ľudí“. Predsa je zaujímavé a poučné prečítať si o „našich“ alebo i „iných“ skupinách, národoch, ako ich vidí človek, ktorý sa snaží poznať ich názory, život zvonka aj zvnútra. Takouto knihou je Guláš z turula, ktorá už svojím názvom vyjadruje stereotyp vytvorený o Maďaroch. Krzysztof Varga vo svojom predslove k maďarskému vydaniu vysvetľuje, prečo chcel napísať túto knihu o maďarskej mentalite a o Maďaroch, ako ich on spoznal počas jedného roka pobytu v Maďarsku ako dospelý po smrti svojho maďarského otca a na základe spomienok z detstva, keď pravidelne cestovali na prázdniny k príbuzným. Vysvetlenie považuje za potrebné preto, že čítaním jeho textu Maďari môžu porovnať skúsenosti autora s ich vlastnými skúsenosťami. „Hoci opísané historické udalosti, fakty, miesta a atmosféra knihy pre väčšinu Maďarov neznamenajú nič nové. Treba podotknúť, že kniha vznikla pre poľského čitateľa, ktorý má značne zahmlené predstavy o Maďarsku. Napriek tomu, že Poliaci radi vyhlasujú, že majú radi Maďarsko, Maďarov považujú za národ, ktorý je k nim duševne a historicky najbližší a veľmi radi skandujú vetu: „Poliak a Maďar sú dvaja bratia.“ Predsa sa však ich vedomosti vyčerpávajú v stereotypných predstavách, ktoré vyjadrujú slová ako: Budapest, Balaton, Tokaj, čárdás, paprika. Dejiny Maďarska nepoznajú, málo ľudí vie viac než dva údaje: 1848 a 1956. „Veľa ľudí v Poľsku táto kniha prekvapila, lebo objavili Maďarsko, ktoré doposiaľ nepoznali, a ani netušili, že existuje.“ Svoju knihu napísal z osobných dôvodov. Jeho otec bol Maďar, ktorý polovicu svojho života prežil v Maďarsku, druhú polovicu v Poľsku. Matku mal Poľku. Chcel sa vyrovnať so stratou otca, preto strávil rok v Maďarsku a napísal knihu o Maďaroch pre poľských čitateľov. „Poľskí čitatelia si kúpili knihu a vďaka nej lepšie pochopili Maďarsko. Ale aj o sebe - a o Poliakoch sa dozvedeli čo-to. Čítajúc o histórii a o traumách Maďarov sa nám vynárajú naše vlastné, poľské problémy, komplexy.“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/186-archiv-literatura-archiv-literatura/564-krzysztof-varga-gula-z-turula-turulporkolt

Letisko Budapešť sa zotavuje po kolapse prepravcu Malév

15. januára 2013 - (sita)

Počty cestujúcich vybavených na budapeštianskom letisku po krachu maďarského prepravcu Malév síce klesli, prepad bol však miernejší, než sa čakalo. Vyhlásil to generálny riaditeľ letiska Jost Lammers v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Handelsblatt. Časť výpadku po tom, čo Malév začiatkom minulého roka ukončil prevádzku, dokázalo letisko kompenzovať spoluprácou s nízkonákladovými prepravcami, dodal Lammers s tým, že počet cestujúcich sa vlani znížil o nie viac ako 6 %. Kolaps Malévu však podľa neho znamená, že letisko, ktorého 50-percentným vlastníkom je nemecký koncern Hochtief, dosiahne plánované rastové ciele s oneskorením o dva až tri roky. „Udržateľné pozitívne výsledky” bude spoločnosť vykazovať od roku 2014, dodal riaditeľ letiska. Tradičný maďarský letecký dopravca Malév ukončil činnosť vo februári 2012. Spoločnosť predtým dlhší čas pôsobila v režime ochrany pred veriteľmi. Finančné problémy Malévu sa naplno prejavili po tom, čo Európska komisia rozhodla, že spoločnosť musí vrátiť neoprávnenú štátnu pomoc rádovo v miliónoch eur.

Husté sneženie komplikuje dopravu v Maďarsku

14. januára 2013 - (tasr)

Výdatné sneženie v Maďarsku skomplikovalo cestnú dopravu. Dnes nadránom museli hasiči zasahovať pri 25 nehodách. Najviac havárií sa stalo na Zadunajsku v Šomoďskej a Vesprémskej župe, v Zalianskej župe blokujú cesty skrížené kamióny, informovala spravodajská televízia Hír TV. Kvôli očakávanému celodennému sneženiu meteorológovia vydali varovanie druhého stupňa pre územie štyroch žúp a varovanie prvého stupňa pre sedem žúp a Budapešť. Vo Vašskej, Zalianskej, Vesprémskej a Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župe očakávajú v priebehu dnešného dňa vyše 20 cm snehu. V ďalších župách na severe, severovýchode krajiny a v hlavnom meste predpovedali meteorológovia vyše desať centimetrov snehu. Podľa riaditeľstva Celoštátneho úradu ochrany proti katastrofám (OKF) v Maďarsku zatiaľ nie sú žiadne uzavreté cesty ani obce, ktoré by boli v dôsledku sneženia odrezané od sveta. Cestná doprava v Budapešti a jeho okolí sa pre silné sneženie výrazne spomalila. Na základe rozhodnutia primátora Istvána Tarlósa bude preto v priebehu dnešného dňa mestská hromadná doprava na všetkých linkách bezplatná. Cieľom tohto opatrenia je, aby v snežení, ktoré sa na území Budapešti začalo v nedeľu večer, čo najviac ľudí volilo namiesto osobného auta hromadnú dopravu. Podľa budapeštianskeho dopravného podniku BKK koľajová doprava s výnimkou niekoľkých električkových liniek premáva spoľahlivo. Výraznejšie meškajú autobusové spojenia v hornatých častiach Budína a v okrajových častiach hlavného mesta, kde dopravu komplikuje množstvo nehôd. Letisko Ferenca Liszta v Budapešti museli dnes predpoludním na pol hodinu úplne uzatvoriť, aby mohli odpratať sneh z pristávacej dráhy číslo 1. Ako uviedla tlačová agentúra MTI, lietadlá smerujúce do Budapešti z Bukurešti, Bruselu, Tel Avivu a Stuttgartu museli pred pristátím krúžiť vo vzduchu. Podľa hovorcu spoločnosti Budapest Airport Mihálya Hardyho jedno lietadlo presmerovali na letisko v Rumunsku. V priebehu dňa bude z dvoch paralelných pristávacích dráh fungovať iba jedna, dodal hovorca. Lietadlá v Budapešti pristávajú a štartujú meškaním, informovala ďalej MTI.

Slobodný vysielač

Od 14. januára 2013 začína na Slovensku fungovať nové spravodajské médium. Médium, ktoré má ambíciu stať sa postupne najkvalitnejšou a najväčšou alternatívou v našich končinách. Doba je čoraz zúfalejšia, masmediálne vymývanie mozgov sa stupňuje a posúva do roviny tak absurdnej, že ľudia už ani nedokážu zožrať čo je im každý deň servírované. Logickým dôsledkom tohto stavu je, že masmédia strácajú sledovanosť, návštevnosť a počúvanosť, zatiaľ čo alternatívam sa po dlhých rokoch začína dariť. Vietor sa pomaly otáča a dozrel najvyšší čas na protiúder... - www.slobodnyvysielac.sk

Slobodný vysielač /aj/ o Slovákoch a pre Slovákov žijúcich v zahraničí:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=357499484349034&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

SAV: Na budúci týždeň sa uskutoční medzinárodná konferencia k 20. výročiu SR

11. januára 2013 - (tasr)

Na budúci týždeň v stredu a vo štvrtok (16.-17.1.) budú odborníci zo Slovenska, ale aj z Česka, Maďarska, Poľska a Ruska bilancovať dvadsať rokov samostatného Slovenska. Medzinárodnú konferenciu organizuje Historický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou. Záštitu nad ňou prevzal predseda parlamentu Pavol Paška (Smer-SD). „Prvý január 1993 je významným medzníkom v novodobom vývoji Slovenska. Je spätý s udalosťami roka 1989, ako aj s celým procesom rozpadu východného bloku. Dvadsať rokov je v súčasnom spoločensko-politickom živote dostatočne dlhým obdobím na to, aby sa prikročilo k prvým analýzam tohto historického obdobia,” uviedol Miroslav Londák z Historického ústavu SAV. Hlavnými témami konferencie podľa neho nie je len rozpad Československa a medzinárodnoprávne a ústavnoprávne aspekty vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky, no aj ich etablovanie sa do medzinárodných štruktúr a politický, ekonomický a sociálny vývoj na Slovensku v uplynulom dvadsaťročí. Konferencia sa uskutoční v Historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Eurokomisár Štefan Füle: Slováci v procese eurointegrácie predbehli Čechov

11. januára 2013 - (tasr)

Český eurokomisár Štefan Füle dnes vyjadril presvedčenie, že Slovensko - po 20 rokoch od získania samostatnosti - predstihlo v európskej integrácii Českú republiku, a to členstvom v eurozóne aj spôsobom myslenia. Komisár, zodpovedný za politiku rozširovania a susedské vzťahy, prostredníctvom sociálnej siete Twitter zdôraznil, že obe krajiny od rozdelenie Československa išli rovnakou cestou integrácie do euroatlantických štruktúr. Prehlbujúca sa ekonomická a politiká integrácia EÚ podľa Füleho vytvorila podmienky pre dokončenie transformácie v oboch krajinách a pre kvalitatívne vyššiu úroveň vzájomných vzťahov. V súvislosti s prebiehajúcimi procesmi európskej integrácie ale český eurokomisár poukázal na skutočnosť, že v posledných rokoch sa slovenské a české názory na niektoré integračné otázky začali rozchádzať. „Trúfam si totiž povedať, že Slovensko je dnes ďalej ako Česko a to prostredníctvom svojho členstva v eurozóne,” uviedol Füle, pričom upriamil pozornosť na odlišné postoje oboch krajín a na prehlbovanie ekonomickej, menovej a politickej únie. Podľa Füleho sa dnes eurozóna stáva faktickým ťažiskom ďalšej etapy európskej integrácie, kde sa začínajú procesy, v dôsledku ktorých sa môže Česko a Slovensko v období dvadsiatich rokov dostať na úplne inú úroveň z hľadiska svojho postavenia v EÚ. „Mnohovrstevná Európska únia v sebe skrýva silu vyniesť obe naše krajiny do rôznych poschodí integračného procesu. Nemyslím, že to je ten správny recept na posilnenie našich vzťahov. Asymetria našich záujmov môže viesť k asymetrickému modelu vzťahov medzi Prahou a Bratislavou,” upozornil Füle. Takýto scenár by podľa neho nebol v záujme ani Čechov, ani Slovákov. Eurokomisár zároveň konštatoval, že od zániku spoločnej federácie vyrástla jedna nová generácia a s jej príchodom sa v Česku čoraz viac stráca schopnosť rozumieť „krásnym slovenským slovám.” V tejto súvislosti vyzval české oznamovacie prostriedky, aby venovali viac priestoru slovenčine.

Prečo potrebuje (aj) južné Slovensko autonómiu?

Táto zdanlivo provokačná otázka máta širokú verejnosť Slovenskej republiky už mnoho rokov. Nielen slovensky, ale aj maďarsky hovoriacu časť. Južné Slovensko sa národnostným zložením obyvateľstva líši od zvyšku Slovenska a preto sú reakcie slovenskej verejnosti na túto alternatívu prinajmenšom rozpačité. Prevláda obava z toho, ako sa na národnostnom princípe vyčlení časť územia SR a na tomto území sa bude hovoriť v úradoch iným, než štátnym jazykom a občas, kde tu, keď sa mu to hodí začne nejaký regionálny politik poškuľovať po “kamarátoch” z Budapešti. Treba však niektoré veci pomenovať pravým menom. Na južnom Slovensku už autonómia je, pričom južné Slovensko potrebuje širšiu regionálnu autonómiu nie preto, lebo je to južné Slovensko ale preto, lebo ju potrebuje každý slovenský región.

Vicepremiéra Semjéna pobúrila pokuta pre držiteľov maďarského občianstva v SR

9. januára 2013 - (tasr)

Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén vzal dnes s pobúrením na vedomie, že polícia na Slovensku opäť udelila finančnú pokutu trom obyvateľom Levíc, ktorí kvôli prijatiu maďarského občianstva odmietli odovzdať slovenské osobné doklady. Informovala o tom tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na šéfa komunikačného oddelenia úradu vlády Bertalana Havasiho. MTI v utorok napísala, že Erzsébet Dolníková, Gyula Kassai a László Gubík dostali pokutu 33 eur za to, že stále odmietajú odovzdať svoje osobné doklady. Trojicu, ktorá v zmysle slovenských právnych noriem prišla o slovenské občianstvo a ich doklady sú neplatné, predvolala polícia na pohovor tesne pred Vianocami. Podľa advokáta Tibora Nagya postoj Dolníkovej, Kassaia a Gubíka je ten, že sa aj naďalej považujú za občanov SR, pričom priestupkové konanie vedené voči nim začaté vlani na jeseň považujú za neopodstatnené. V tlačovom vyhlásení úradu vlády sa uvádza, že Semjén sa stotožňuje s vyhlásením Strany maďarskej komunity (SMK), ktorá žiada aktívny prístup Európskej únie v záležitosti „porušenia práv v SR a pokračujúcemu obťažovaniu dotknutých”. Poslanci NR SR sa súčasný zákon o štátnom občianstve, ktorý presadila ešte prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD), usilovali zmierniť niekoľkokrát, vždy však neúspešne. NR SR schválila novelu zákona o štátnom občianstve v máji 2010 ako reakciu na maďarský zákon, ktorý zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Podľa schválenej úpravy je strata štátneho občianstva SR možná v dvoch prípadoch, dovtedy sa tak mohlo stať iba prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť. Po novom občan SR automaticky stráca slovenské občianstvo, ak dobrovoľne požiada o iné. Strata sa nevzťahuje na nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva v súvislosti s uzavretím manželstva alebo narodením.

Jobbik demonštroval v Szigethalme proti „rómskej kriminalite”

13. januára 2013 - (tasr)

Stovky členov a sympatizantov ultrapravicovej opozičnej strany Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik demonštrovali proti „rómskej kriminalite” v sobotu večer v maďarskom Szigethalme, kde v miestnej pivárni Róm na Nový rok pri hromadnej bitke pobodal dvoch športovcov. Ako informovala agentúra MTI, fakľové zhromaždenie, ktorému organizátori dali názov „Kto ochráni Maďarov?”, sa konalo na prázdnom pozemku neďaleko pohostinstva, kde došlo k útoku. „Problém rómskej kriminality dokáže vyriešiť iba Jobbik v prípade, že sa dostane k moci”, povedal pred zhromaždenými podpredseda Jobbiku János Volner, ktorý okrem iného zdôraznil, že je potrebné pribrzdiť populačný nárast Rómov, pretože v opačnom prípade to bude mať aj vážne ekonomické následky. Podľa Volnera Jobbik je pripravený „pomôcť mladým Rómom, ktorý sa chcú dostať von z tohto kruhu”. Podpredseda tiež zopakoval, že je potrebné zriadiť žandárstvo, čo je dlhodobým cieľom Jobbiku. Demonštráciu zabezpečovalo množstvo policajtov. Po prejavoch ďalších rečníkov dav pochodoval s policajným sprievodom k pivárni, ktoré obkolesili poriadkové sily. Pri hromadnej bitke nadránom 1. januára hospitalizovali s bodnými ranami 19-ročného zápasníka a 17-ročného pästiara. Polícia vzala do vyšetrovacej väzby 17-ročného podozrivého a pátra po prípadných ďalších útočníkoch, informovala MTI.

Komentár: Skutočný a zdanlivý rasizmus

Novinárska reinkarnácia Hitlera? - Chyby v zápale boja

15. januára 2013 - (Ľubomír Jaško - aktuality.sk)

Civilizačný vývoj vie znovu a znovu prekvapiť. Napríklad tým, že sa zastaví alebo dokonca na krátky čas nejde o vývoj, lebo začíname cúvať. Ak by niekto z ostatných správ z Maďarska o protirómskych excesoch vystrihol dátum, nepozorný čitateľ môže mať pocit, že ide o spravodajstvo z predvojnového Nemecka. Alebo priamo o propagandu z Goebelsovho úradu. Schopnosť poučiť sa z dejín výrazne upadla. Orbánov novinársky druh Zsolt Bayer sa dal na divnú publicistiku. V denníku Magyar Hírlap označil časť Rómov za zver. A riešenie? Ak, tak jedine konečné: „A zvieratá nech nie sú. Nijako. To treba vyriešiť - okamžite a akokoľvek.” Takéto výkriky nie sú ojedinelé, ale doteraz boli rezervované len jedincom s pochybnou psychologickou výbavou a bláznom, ktorí rozmnožia pár kúskov tlačovín na hrane zákona. Bayer však vlastní stranícku legitimáciu Fideszu s číslom päť a je „dvorným“ publicistom premiéra. Jeho úlohou je udržiavať v prívržencoch vládnej strany potrebnú prevádzkovú teplotu. Povedané inými slovami: ilúziu, že vážne sociálne problémy sa dajú radikálne vyriešiť. Hovorca Fideszu aktívneho novinára dokonca obhajoval s tým, že štýl je sporný, ale jeho pobúrenie je pochopiteľné. Nápad s fyzickou likvidáciou škodnej zveri sa tak stáva záležitosťou štýlu! Skutočne skvelá správa. Publicistický skvost Zsolta Bayera vyvolal protesty organizované opozičnými socialistami a ďalšími protivládnymi aktivistami. Novinár sa bráni, jeho vyjadrenia vraj boli prekrútené. Je smutné, ak sa profesionál slova bráni podobne trápne ako politici. Tí radi upozorňujú, že vraj boli „vytrhnutí z kontextu“ a zle pochopení. Kdesi v najhlbšej vrstve duše si však Bayer určite myslí, že len slúži krutej pravde, ktorú sa mnohí boja povedať nahlas. On - hrdina konečných riešení - to riskol a poslúžil potrebnému otvoreniu očí a myslí... To sú pocity nápadne podobné pocitom toho jedného divného chlapa s fúzikmi pod nosom, ktorý sa rozkrikoval a pristavoval na koľajach vlaky do pekla. Asistovali mu pritom tisíce iných slušných, ktorí predsa nebudú žiť s nejakou špinavou zberbou. Ak by ste sa zabudli v čase, pripomínam, že odvtedy uplynulo nejakých 70-80 rokov. Teória pokroku je vážne ohrozená, pravdepodobnejší je návrat do najprimitívnejších foriem nenávisti a krvilačnosti. Iná kauza, teraz pre zmenu nemeckého novinára, ukázala presne opačnú situáciu. Kritická publicistika bola označená za extrémistickú nespravodlivo. Americké Wiesenthalovo centrum (venuje sa pátraniu po nacistických zločincoch) umiestnilo do svojho rebríčka najväčších antisemitov aj nemeckého prominentného novinára, vydavateľa a prispievateľa do on-line verzie Spiegla Jakoba Augsteina. Augstein sa previnil údajne tým, že vo svojich textoch kritizoval súčasnú izraelskú politiku. Pásmo Gazy prirovnal k inkubátoru, v ktorom si Izrael pestuje svojich nepriateľov. Tento konflikt znovu vyvolal diskusiu o tom, čo je a nie je antisemitizmus, teda čo je tolerovateľné a čo musí byť odmietnuté ako šírenie rasovej či náboženskej neznášanlivosti. V zápale správneho boja je potrebné dávať pozor na takéto chyby v úsudku. Antisemitizmus je súčasťou životného postoja. Ubližuje najviac tomu, ktorý nenávidí inakosť a živí v sebe predsudky. Kritika súčasnej izraelskej politiky nemá s antisemitizmom nič spoločné. Ide o politologický názor, nič viac a nič menej. Obvinenie z nenávisti je trápne a hlúpe. To, že sú židia ako národ či náboženské spoločenstvo hodní úcty a rešpektu, negarantuje, že si občania izraelského štátu zvolia vždy tú najrozumnejšiu vládu alebo že konajú vo vzťahu k Palestíncom takticky a prezieravo. Pri takýchto súdoch je možné previniť sa iba hlúposťou, nekvalitnou analýzou faktov alebo zotrvačnosťou v starých politických schémach. Nie antisemitizmom!

Žiadna prax u extrémistov

14. januára 2013 - (sme / index.hu)

Mediálne katedry najznámejších maďarských univerzít z Budapešti, Segedína, Pécsu a Debrecína zakážu svojim študentom vykonávať povinnú odbornú prax v médiách poskytujúcich priestor extrémistickým názorom. Konkrétne sa to týka napríklad denníka Magyar Hírlap, blízkeho vládnemu Fideszu, a neonacistických internetových novín kuruc.info. Krok katedier vyvolal článok Zsolta Bayera v Magyar Hírlape, v ktorom prirovnáva veľkú časť Rómov k zvieratám a žiada okamžité riešenie, aby také zvieratá neboli. Bayer je známy ako organizátor mierových pochodov proti kritikom Orbánovej vlády zo zahraničia.

Gyurcsányova DK demonštrovala proti rasizmu pred sídlom Fideszu

13. januára 2013 - (tasr)

Proti rasizmu, šíreniu nenávisti a segregácii demonštrovalo dnes niekoľko stoviek členov a sympatizantov Demokratickej koalície (DK) expremiéra Ferenca Gyurcsánya pred budapeštianskym sídlom vládneho Fideszu. Podľa tlačovej agentúry MTI viacerí účastníci si na krk zavesili tabuľku s nápisom „Aj ja som Róm”. Protest DK, ktorého sa zúčastnili aj viacerí politici Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a predstavitelia opozičných organizácií, vyvolali protirómske vyjadrenia pravicového novinára Zsolta Bayera. Ten 5. januára v denníku Magyar Hírlap v súvislosti s trestným činom, ktorý sa stal na Nový rok v Szigethalme, napísal, že čin spáchali „zbabelé, odporné a škodlivé zvieratá”. V článku konštatoval, že významná časť Rómov nie je schopná spolunažívania. „Táto časť Rómov sú zvieratá a tak sa aj správajú, takéto zvieratá by nemali existovať. To je potrebné vyriešiť - ihneď a akokoľvek,” uzavrel novinár, ktorý je jedným zo zakladateľov Fideszu, organizátorom pochodov na podporu premiéra Viktora Orbána a jeho kabinetu, ale ktorý je aj známy svojimi antisemitskými a protirómskymi postojmi. Publicista v reakcii na kritiku uviedol, že jeho slová zámerne skreslili. „Nechcem likvidovať Rómov, ani ich časť, ani jediného Róma. Chcem, aby bol poriadok, aby každý čestný Róm prosperoval v tejto krajine a aby každý Róm, ktorý nie je schopný spolužitia, bol zo spoločnosti vylúčený,” napísal Bayer. Kvôli článku podali trestné oznámenie dve súkromné osoby pre podozrenie z trestného činu šírenia nenávisti, čo však prokuratúra odmietla s odôvodnením, že trestný čin sa nestal. Pri hromadnej bitke nadránom 1. januára hospitalizovali s bodnými ranami 19-ročného zápasníka a 17-ročného pästiara. Polícia vzala do vyšetrovacej väzby 17-ročného podozrivého a pátra po prípadných ďalších útočníkoch.

Cigáni sú zvieratá, tvrdí Orbánov druh

10. januára 2013 - (Ivan Drábek - Pravda)

Maďarský premiér Viktor Orbán má problém. Demokratická opozícia od neho žiada, aby sa rozišiel so starým priateľom, krajne pravicovým publicistom Zsoltom Bayerom. Ten v denníku Magyar Hírlap označil „značnú časť” Rómov za zver, s ktorou treba skoncovať. Mesiac po tom, čo poslanec extrémistického Jobbiku v parlamente navrhol zostaviť zoznamy Židov, ktorí sú podľa neho „národno-bezpečnostným rizikom”, sa v Budapešti chystá ďalšia demonštrácia proti rasizmu. Kým v decembri sa Orbánov Fidesz pripojil k protestu, v nedeľu zrejme rečník vládnej strany bude na tribúne chýbať. Musel by totiž odsúdiť nielen Orbánovho dôverníka, ale aj jedného z otcov zakladateľov Fideszu, držiteľa straníckej legitimácie s číslom päť. Bayer síce dnes vo Fidesze oficiálne nezastáva žiadnu funkciu, pre premiéra však robí neoceniteľné služby. Hlásaním krajne pravicovej, euroskeptickej a antiglobalistickej propagandy, prikorenenej antisemitskými a protirómskymi výpadmi udržiava v tábore Fideszu aj tých premiérových stúpencov, ktorí majú ideologicky bližšie k Jobbiku. Navyše spolu s vydavateľom Magyar Hírlapu a ďalšími podnikateľmi a publicistami z Orbánovej klientely vytvoril občianske združenie Mierový pochod, ktoré má dostatočne silné organizačné zázemie, aby zmobilizovalo státisíce provládnych demonštrantov. Bayer vlani išiel na čele až troch masových „mierových pochodov”, ktorých účastníkom Orbán verejne poďakoval, že jeho vládu ubránili pred domácimi a zahraničnými sprisahancami. Tentoraz však Bayer zašiel skutočne priďaleko. „Značná časť Cigánov nie je vhodná na spolužitie. Nie je vhodná na to, aby žila medzi ľuďmi. Táto časť Cigánov sú zvieratá a ako zver sa správa,” napísal na margo silvestrovskej bitky rómskych výtržníkov s mladými boxermi, pri ktorej bol jeden športovec životu nebezpečne dobodaný. Za zvieratá označil polovicu všetkých Rómov, pričom článok uzavrel slovami, ktoré pripomínali navádzanie na nacistické konečné riešenie: „A zvieratá nech nie sú. Nijako. To treba vyriešiť - okamžite a akokoľvek.” Viaceré občianske združenia spolu s demokratickou opozíciou tento prejav hrubého rasizmu ostro odsúdili a vyzvali Fidesz, aby sa od Bayera dištancoval a vylúčil ho zo svojich radov. Kým vicepremiér Tibor Navracsics pripustil, že „človek, ktorý považuje skupinu ľudí za zvieratá, nemá miesto v demokratickom spoločenstve”, šéf komunikačného oddelenia strany Máté Kocsis sa Bayera zastal. Podľa neho Fidesz neuvažuje o vylúčení pisateľa článku, ktorého „pobúrenie je pochopiteľné i keď štýl sporný”. Expremiér Gordon Bajnai, ktorý sa pokúša zjednotiť demokratickú opozíciu pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, dal Orbánovi čas do piatka, aby prerušil mlčanie. Bayer podľa neho „poškvrnil česť Viktora Orbána a Fideszu a Maďarsko od nich právom očakáva, aby tento fľak zotreli”. Kocsis to však označil za demagógiu a opozíciu obvinil, že prípad umelo nafukuje. „Robia z toho blší cirkus,” povedal pre televíziu ATV.

Spoluzakladateľ Fideszu, blízky priateľ premiéra Zsolt Bayer označil Rómov za zvieratá

8. januára 2013 - (sita)

Maďarská opozičná Demokratická koalícia vyzvala vládnu stranu Fidesz, aby zrušila členstvo spoluzakladateľovi strany Zsoltovi Bayerovi za jeho protirómske poznámky a prokuratúru vyzvala, aby v tejto veci odštartovala vyšetrovanie. Zsolt Bayer, novinár a blízky priateľ premiéra Viktora Orbána, vo svojom článku prirovnal Rómov k „zvieratám, ktoré nie sú schopné žiť medzi ľuďmi”, pričom týmito slovami reagoval na silvestrovskú masovú bitku a pobodanie za účasti Rómov v obci neďaleko Budapešti. Jeho vyjadrenia ostro odsúdila nielen opozícia, ale aj jeho strana Fidesz, nijako ho však zatiaľ nepotrestala. Vicepremiér Tibor Navracsics vyhlásil, že vo vládnej strane „nie je miesto pre niekoho, kto označí skupinu ľudí za zvieratá”. Bayerov článok podľa neho „uráža demokratické princípy Fideszu”. Študenti uskutočnili demonštráciu pred pravicovým denníkom Magyar Hírlap, v ktorom článok publikoval. „Väčšina Rómov nie je schopná spolunažívania a nemôže žiť medzi ľuďmi. Sú to zvieratá a správajú sa ako zvieratá. Nemali by sme ich tolerovať a chápať, ale potlačiť. Takéto zvieratá by nemali existovať,” napísal Bayer, ktorý mal aj v minulosti silné antisemitské a protirómske vyjadrenia. Minulý rok organizoval masové demonštrácie na podporu Viktora Orbána a jeho vlády.

Škandál! Maďarský novinár označil Rómov za zvieratá

9. januára 2013 - (tvnoviny.sk)

Maďarský novinár Zsolt Bayer a člen vládnej strany FIDESZ označil časť Rómov za zvieratá. Verejnosť je pobúrená, opozícia žiada odchod politika z vládnej strany FIDESZ. Správu dnes priniesol český spravodajský portál novinky.cz. K opozícii sa pridal aj vicepremiér krajiny Tibor Navracsics, ktorý od novinára očakáva, že zo strany odíde. „Novinár pošpinil česť strany FIDESZ a premiéra Viktora Orbána. Maďarsko od nich právom očakáva, že sa očistí,“ vyhlásil bývalý premiér Maďarska Gordon Bajnai. Podľa expremiéra patrí Bayer k zakladajúcim členom strany. „Faktom je, že značná časť Cigánov nie je schopná spolunažívať s ľuďmi. Časť Cigánov sú zvieratá a chovajú sa ako zvieratá,“ napísal Bayer v denníku Magyar Hírlap. „Na internete pózujú so zbraňami, na krku majú polkilové zlaté reťaze a ich výraz tváre hovorí: kedykoľvek ťa dostanem, ty hlúpy maďarský sedlák. Nie je priestor na toleranciu a vysvetľovanie. Namiesto tolerancie musí prísť odplata, “ pokračuje v provokácii národa novinár.

Maďarský expremiér Bajnai chce založiť novú stranu

10. januára 2013 - (sita)

Bývalý maďarský premiér Gordon Bajnai, ktorý by mohol byť jedným z vyzývateľov svojho nástupcu Viktora Orbána v budúcoročných voľbách, vo štvrtok oznámil zámer vytvoriť novú politickú stranu. Podľa jeho slov by sa ňou mala stať koalícia Spoločne 2014, ktorú v októbri minulého roka vytvorili Hnutie maďarskej solidarity, občianska iniciatíva Milla (Jeden milión za slobodu tlače v Maďarsku) a expremiérov politický inštitút Vlastenectvo a pokrok. Ako povedal Bajnai v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru MTI, vzhľadom na terajšie volebné pravidlá musí zoskupenie „nevyhnutne” získať štatút politickej strany, čo sa stane „pravdepodobne v priebehu niekoľkých mesiacov”. Zástupcovia Spoločne 2014 pritom už od minulého týždňa rokujú o vytvorení širšej koalície s Maďarskou socialistickou stranou ako najsilnejším opozičným subjektom, Demokratickou koalíciou pod vedením expremiéra Ferenca Gyurcsánya a viacerými menšími partnermi. Podľa Bajnaiho je nutné dohodnúť sa na spoločnom programe a kandidátoch do jesene, aby sa opozícia stihla pripraviť na parlamentné voľby s predpokladaným termínom v apríli alebo máji 2014. „Len málo vlád v posledných desaťročiach dejín európskej politiky poškodilo dlhodobé vyhliadky krajiny do takej miery a v takom krátkom čase ako táto,” povedal opozičný líder na margo často kontroverzných krokov Orbánovho kabinetu.

Expremiér Bajnai: Opozícia sa musí do jesene dohodnúť

10. januára 2013 - (tasr)

Začiatkom jesene - šesť až osem mesiacov pred parlamentnými voľbami - sa relevantné opozičné sily v Maďarsku musia zhodnúť na programe potrebnom k dobrému vládnutiu a na spoločnom kandidátovi na post premiéra. Vyhlásil to dnes v rozhovore pre tlačovú agentúru MTI expremiér a predseda Spolku vlasť a pokrok Gordon Bajnai, ktorý konštatoval, že terajšia vláda Viktora Orbána spôsobila Maďarsku mimoriadne škody. Bajnai na margo volebného hnutia Spolu 2014, ktoré spoluzaložil, vyhlásil, že v nadchádzajúcich mesiacoch hnutie pretransformujú na politickú stranu v záujme toho, aby mohli čo najúčinnejšie prispieť k opozičnej spolupráci. Druhý cyklus Orbánovej vlády budú podľa bývalého predsedu vlády spomínať ako odstrašujúci príklad. „V uplynulých desaťročiach európskych politických dejín v takom krátkom čase málokto spôsobil takéto škody v dlhodobej perspektíve krajiny,” zdôraznil Bajnai. Ako dodal, vplyvom hospodárskej politiky kabinetu Viktora Orbána bude aj v tomto roku v Maďarsku recesia a nezamestnanosť bude ďalej stúpať, pričom vláda, odvolávajúc sa na zníženie zadlženia štátu, „spotrebovala” polovicu súkromných penzijných úspor. Situáciu podľa jeho slov komplikuje skutočnosť, že z krajiny uteká mladá, kvalifikovaná pracovná sila. Opozičné strany a organizácie z iniciatívy Maďarskej socialistickej strany (MSZP) vedú od začiatku januára sériu konzultácií, ktorých tretie kolo sa konalo v stredu. Bajnaiho hnutie Spolu 2014 sa zúčastnilo dvoch kôl rokovaní.

Maďarská opozícia chce zmeniť volebné právo a zákon o štrajku

9. januára 2013 - (tasr)

Maďarské opozičné strany a organizácie, ktoré v záujme výmeny vlády po voľbách v roku 2014 začali pred týždňom sériu konzultácií, sa dnes v Budapešti zhodli v tom, že v prípade prevzatia moci budú iniciovať nový zákon o voľbách a o štrajku. Ako uviedol spravodajský server Origo.hu, medzi účastníkmi boli aj predstavitelia volebného hnutia Spolu 2014, Maďarskej socialistickej strany (MSZP) i Demokratickej koalície expremiéra Ferenca Gyurcsánya. Podľa zástupcu Spolu 2014 Pétera Bárándyho o úspechu dnešného kola konzultácií svedčí skutočnosť, že 23. januára sa lídri opozičných strán opäť stretnú a prerokujú otázky verejnej správy. Rokujúce strany ocenili, že ústavný súd zrušil predbežnú registráciu voličov, dodali však, že je potrebné urobiť vo volebnom zákone ďalšie zmeny k tomu, aby volebné právo nebolo nijako obmedzované. Opozičné subjekty sa zhodli aj na tom, že je potrebné obnoviť právnu istotu napríklad aj v tom, že nemožno napríklad aplikovať retrospektívne zákony. Ďalšími témami konzultácie sa stali aj otázky slobody tlače, práva na informácie, ale aj náboženskej slobody. V utorok sa konzultácie viedli v oblasti hospodárskej politiky. Nezúčastnili sa ich predstavitelia hnutia Spolu 2014. Minulú stredu dospeli rokujúce strany k zhode v tom, že po parlamentných voľbách v roku 2014 bude potrebné v Maďarsku prijať novú ústavu a obnoviť právny štát, pretože nesúhlasia s ústavou, ktorá začala platiť vlani 1. januára a ktorú presadili vládne strany Fidesz s Kresťanskodemokratickou ľudovou stranou (KDNP). MSZP, ktorá sériu konzultácií iniciovala, pozvala zakladateľov hnutia Spolu 2014 - Spolok domov a pokrok, Spolok Milla a Hnutie maďarskej solidarity, stranu Politika môže byť iná (LMP), Demokratickú koalíciu, Hnutie štvrtá republika (4K!), Maďarskú sociálnodemokratickú stranu a stranu V spojenectve, spolu za Maďarsko. Pozvanie odmietli LMP a 4K!. Zvyšné subjekty prejavili záujem spolupracovať na formovaní Maďarska po vláde Viktora Orbána.

Opozičné organizácie v Maďarsku spoločne rokovali o hospodárskej politike

8. januára 2013 - (tasr)

Hospodárska politika Maďarskej socialistickej strany (MSZP), ktorú socialisti predložili verejnosti na diskusiu vlani v októbri, sa stala hlavnou témou dnešnej konzultácie piatich opozičných organizácií, ktoré sa z iniciatívy MSZP nazvanej Spojenectvo pre zmenu rokovali v tomto roku už druhý raz. Podľa tlačovej agentúry MTI sa na schôdzke tentoraz nezúčastnili predstavitelia hnutia Spolu 2014. Expremiér Gordon Bajnai vyhlásil, že dnešné stretnutie je vlastne rokovaním o možnej koalícii, pričom podľa Spolu 2014 ešte na to nie je vhodný čas a nie je ani vhodná štruktúra účastníkov, preto sa ho hnutie nezúčastní. Ako uviedol socialista István Józsa, hospodársky program MSZP, ktorý dnes prerokovali, sa sústreďuje na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest. Stanovuje uskutočniteľné a reálne ciele, pričom jeho snahou je vrátiť dôveru spoločnosti a hospodárstva v politiku. „Cieľom nášho programu nie je samotný hospodársky rast, ale položenie základov prosperity spoločnosti,” dodal Józsa. Účastníci konzultácie sa minulú stredu zhodli v tom, že po parlamentných voľbách v roku 2014 bude potrebné v Maďarsku prijať novú ústavu a obnoviť právny štát, pretože ústava, ktorú presadili vládne strany Fidesz s Kresťanskodemokratickou ľudovou stranou (KDNP) a ktorá začala platiť vlani 1. januára, podľa opozičných organizácií je legitímna iba formálne, z hľadiska obsahu a podpory spoločnosti však nie je. MSZP na sériu konzultácií pozvala zakladateľov hnutia Spolu 2014 - Spolok domov a pokrok, Spolok Milla a Hnutie maďarskej solidarity, stranu Politika môže byť iná (LMP), Demokratickú koalíciu, Hnutie štvrtá republika (4K!), Maďarskú sociálnodemokratickú stranu a stranu V spojenectve, spolu za Maďarsko. Pozvanie odmietli LMP a 4K!. Zvyšné subjekty prejavili záujem spolupracovať na formovaní Maďarska po vláde Viktora Orbána. Podľa minulotýždňovej reakcie Fideszu do úlohy ochrancov ľudských práv sa teraz pokúšajú stavať tí, ktorí v roku 2006 brutálne zaútočili na pokojných demonštrantov a upraviť ústavu v bode týkajúcom sa dlhovej brzdy chcú tí, čo počas svojho vládnutia zdvojnásobili zadlženie Maďarska. Hovorkyňa Fideszu Gabriella Selmecziová uviedla, že účastníci opozičnej konzultácie mlčia o svojom skutočnom zámere, ktorým má byť zrušenie bankovej dane.

Film ako kopnutie do dverí

Mátyás Prikler: Ďakujem, dobre - Príbeh sa odohráva v dvojjazyčnej rodine

„Obzreli sme sa po svete a urobili sme film,“ vraví Mátyás Prikler o svojej celovečernej prvotine Ďakujem, dobre. Pokračuje v nej v zachytávaní sveta pokrivených medziľudských vzťahov, s ktorým úspešne začal vo svojom rovnomennom krátkom filme. Záujem o uvedenie debutu už prejavil filmový festival v Rotterdame v rámci sekcie Bright Future...

http://www.filmsk.sk/show_article.php?id=7164

Vzhľadom na to, že príbeh sa odohráva v dvojjazyčnej rodine, bolo pôvodným zámerom nakrútiť film v spolupráci so zahraničím. „Mali sme to všetko geniálne vymyslené. Pretože je to jazykovo aj inak prepojené, malo ísť o slovensko-maďarskú koprodukciu. Chceli sme za slovenské peniaze filmovať na Slovensku a za maďarské v Maďarsku. Lenže v Maďarsku sa medzitým rozpadol systém audiovizuálnej podpory, zavreli fond, a tak sme na niečo také mohli zabudnúť. Momentálne tam neexistujú ani výzvy na koprodukciu. Nechali sme to teda tak, nedalo sa s tým pohnúť. Našťastie sme dostali peniaze na dokončenie z Audiovizuálneho fondu. Paradoxom je, že keby som nakrúcal pred piatimi rokmi, dostal by som v Maďarsku financie bez problémov, ale mal by som problémy zase na Slovensku. Je nešťastné, že sa v týchto postkomunistických krajinách systém tak výrazne mení,“ dodáva Prikler. Zvuk sa napokon vyrábal v Budapešti a kópie filmu vo Viedni.

Nitrianska partia Zoči Voči: Na turné dotiahla maďarskú star

9. januára 2013 - (aktuality.sk)

Nový rok sa pre kapelu ZOČI VOČI začal priam ukážkovo. Vyráža na zatiaľ najväčšie turné vo svojej histórii. OFFENSIVE TOUR 2013 bude mať 20 zastávok a keďže ide o prvú samostatnú šnúru nitrianskej kapely od roku 2011, na pomoc si prizvala zaujímavých hostí. Prvým je skupina THE DOWNHILL z Trnavy, ktorá v poslednom čase prešla personálnymi zmenami a nový rok je pre ňu novým začiatkom. Zaujímavý je aj druhý hosť - TILL WE DROP z Budapešti, ktorá svoju veľkú kariéru odštartovala singlom BE KIND, PLEASE REWIND. Mimochodom, pre svoju kampaň ho použil výrobca istého svetoznámeho energetického nápoja. Po úspechu kapela nezaspala na vavrínoch a dnes patrí k tomu najlepšiemu na heavy-pop-punkovej scéne u našich južných susedov. Na koncertoch počas turné sa teda bude na čo tešiť. Lákadlom je aj skutočnosť, že ZOČI VOČI na OFFENSIVE TOUR 2013 predstaví úplne nový koncertný program a počas neho vydá novinku UŽ NEVLÁDZEM. Skladba sa nahrávala v Randal Studios pod producentskou taktovkou známeho gitaristu Jimiho Cimbalu. Spolupráca s Randal Group sa rozšírila aj do ďalšej oblasti. Režisér Henrich Varga, známy zo spolupráce s kapelami Horkýže Slíže či BijouTerrier, bude totiž autorom nového klipu ZOČI VOČI.

Fitch potvrdila ratingy troch maďarských bánk

10. januára 2013 - (sita)

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch vo štvrtok potvrdila dlhodobý emisný rating (IDR) maďarských bánk CIB Bank Zrt's (CIB) a Kereskedelmi es Hitelbank Zrt's (K&H) na stupni BBB a zlepšila ich výhľad na stabilný z negatívneho. Agentúra zároveň potvrdila podporný rating Erste Bank Hungary Zrt's (EBH) na stupni 2, ale naďalej pokračuje v procese revízie podporného ratingu banky MKB Bank Zrt's (MKB), ktorý je na úrovni 2, s možnosťou jeho zníženia. Potvrdenie dlhodobého emisného ratingu K&H, ktorej úplným vlastníkom je KBC Bank, dlhodobého emisného ratingu CIB, ktorej úplným vlastníkom je Intesa Sanpaolo, a potvrdenie podporných ratingov bánk K&H, CIB a EBH (ktorej úplným vlastníkom je Erste Group Bank AG) odzrkadľuje názor agentúry, že existuje vysoká pravdepodobnosť podpory týchto bánk zo strany materských firiem, ak by to bolo nutné. Podľa názoru Fitch totiž CIB, K&H a EBH zostávajú strategickými dcérami svojich materských bánk.

Ekonomická sloboda na konci Radičovej vlády stúpla, no zrejme pôjde dolu

Vyššie dane a odvody a zmeny v Zákonníku práce nás môžu o rok posunúť v rebríčku nižšie. - Ekonomická sloboda na Slovensku na konci vlády Ivety Radičovej stúpla. Ukázalo to hodnotenie, ktoré urobila americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s denníkom The Wall Street Journal. Rebríček porovnáva vlastnícke práva, mieru korupcie, trh práce či daňové zaťaženie v 177 krajinách sveta. Slovensko si v ňom polepšilo o deväť priečok a poskočilo na 42. miesto. - Ekonomická sloboda: 1. Hongkong, 2. Singapur, 3. Austrália /.../ 19. Nemecko, 29. Česká republika, 42. Slovensko, 48. Maďarsko, 57. Poľsko...

Decembrová inflácia v Maďarsku dosiahla päť percent

15. januára 2013 - (sita)

Spotrebiteľské ceny v Maďarsku v decembri medziročne vzrástli o 5 %. Informoval o tom v utorok na svojej internetovej stránke štatistický úrad krajiny. Ceny potravín boli v porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka vyššie o 7 %. Alkoholické nápoje a tabak medziročne zdraželi o 13,5 %. Ceny elektriny, plynu a iných palív boli v decembri v medziročnom porovnaní vyššie o 4,7 %. Služby oproti decembru 2011 zdraželi o 4,5 % a ceny odevov a obuvi sa zvýšili o 1,4 %. Medzimesačne sa celková hladina spotrebiteľských cien v Maďarsku v decembri nezmenila. Ceny potravín zostali na novembrovej úrovni, ale mierne sa zvýšili ceny služieb (o 0,4 %) a ceny elektriny, plynu a iných palív (o 0,2 %). Ceny odevov, obuvi, alkoholických nápojov a tabaku sa oproti novembru v podstate nezmenili. Za celý rok 2012 sa cenová hladina v krajine oproti roku 2011 zvýšila o 5,7 %.

Produkcia maďarského priemyslu sa v novembri prepadla o 6,9 %

8. januára 2013 - (tasr)

Produkcia maďarského priemyslu sa v novembri 2012 prepadla na trojročné minimum. Ani investície do automobilového priemyslu v predchádzajúcich rokoch nedokázali totiž nahradiť slabý výkon ostatných odvetví. Vyplýva to z najnovších údajov štatistického úradu v Budapešti, o ktorých informuje agentúra Reuters. Výkon priemyslu v krajine sa podľa najnovších údajov v novembri znížil medziročne o 6,9 %. Analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters, pritom odhadovali, že klesne o 3,9 %. V medzimesačnom porovnaní sa produkcia maďarského priemyslu v novembri znížila o 0,1 %, čo je lepší výsledok ako októbrový pokles o 3,8 %. Od začiatku januára do konca novembra 2012 sa priemyselná výroba v Maďarsku znížila o 1,5 %. Jediným odvetvím maďarského priemyslu, ktorý si udržiava rast, je automobilový sektor, a to vďaka investíciám nemeckých koncernov Daimler a Audi v predchádzajúcich rokoch. Toto odvetvie sa podieľa zhruba 20 % na výkone maďarského priemyslu, a tak ani jeho rast nedokáže zastaviť celkový pokles priemyselnej produkcie v krajine.

Prebytok obchodnej bilancie Maďarska v novembri vzrástol

9. januára 2013 - (tasr)

Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Maďarska sa vlani v novembri zvýšil, ale menej ako analytici očakávali. Vyplýva to z predbežných výsledkov štatistického úradu v Budapešti, ktoré dnes zverejnila agentúra RTTNews. Podľa týchto údajov obchodný prebytok Maďarska v novembri vzrástol na 703,8 milióna eur zo 694,4 milióna eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2011. Analytici však očakávali kladné saldo vo výške 782,5 milióna eur. Navyše, hlavným dôvodom zvýšenia obchodného prebytku boli kurzové zmeny. Štatistiky tiež ukázali, že maďarský export v novembri vzrástol medziročne o 1,7 % a import klesol o 2 %.

Automobilka Suzuki v Ostrihome nabieha opäť na dvojzmennú prevádzku

9. januára 2013 - (tasr)

Po novembrovom a decembrovom obmedzení výroby v ostrihomskom závode japonskej automobilky Suzuki nabieha oddnes opäť dvojzmenná prevádzka, informovala tlačovú agentúru MTI komunikačná riaditeľka spoločnosti Magyar Suzuki Viktoria Ruskaová. Automobilka, ktorá v súčasnosti zamestnáva 3100 zamestnancov, medzi nimi aj občanov SR, podľa jej vyjadrenia vyrobila vlani 155.000 osobných áut. V tomto roku plánuje vyrobiť 180.000 vozidiel a v druhom polroku začnú vyrábať nové auto strednej kategórie. Maďarský premiér Viktor Orbán vlani 21. novembra pri uzatvorení strategickej dohody s ostrihomskou spoločnosťou, v ktorej spustili výrobu áut v roku 1992, vyhlásil, že maďarská vláda rozhodla o prepojení diaľnice M1 s Ostrihomom a že na žiadosť automobilky Suzuki sa zvýši kapacita dunajského mosta, ktorý bude postavený medzi maďarským Komáromom a Komárnom. Generálny riaditeľ spoločnosti Magyar Suzuki Hisashi Takeuchi vtedy vyhlásil, že Suzuki chce prispieť k rastu maďarskej ekonomiky. Podotkol, že v Maďarsku jazdí vyše 400.000 osobných áut značky Suzuki a že v rámci investície za dve miliardy eur pripravujú nový model.

Slovenské firmy začali lákať do Maďarska

10. januára 2013 - (Pavol Podolay - podolay.blog.sme.sk)

Skoro celá krajina sa teraz venuje udalostiam okolo pána prezidenta v súvislosti s nevymenovaním generálneho prokurátora a v pozadí sa nenápadne deje niečo veľmi nebezpečné pre slovenskú ekonomiku. Z Maďarska totiž začali firmám na Slovensku chodiť ponuky na ich presídlenie a to vzhľadom na ich výhodnejšie daňové zaťaženie, odvody a celkové nižšie náklady. Takéto výzvy mi v posledných dňoch zaslali konatelia malých a stredných firiem zo Slovenska spojených s prosbou, aby som to formou článku postúpil aj poslancom NR SR, aby videli čo sa deje v krajine. Začnem citátom s posledného mailu: „Zdravím Pavol, v prvom rade Vám prajem všetko dobré v roku 2013. Možno inšpirácia na ďalší článok. Takéto pekné nápomocné maily posielajú maďarskí kolegovia, ale to už iste viete :) Ak máte možnosť pošlite to členom nášho parlamentu na vyjadrenie. Takúto lákavú ponuku iste prijme nie jedna firma. S pozdravom....”

Príloha

To the attention of General Manager of........ s.r.o.

Dear.........,

consider to open daughter company in Hungary. This is now really worth the Money.

- Tax after yearly profit is 10 percent in Hungary instead of 23 percent in Slovakia

- Zero health insurance contribution - instead of 14 percent in Slovakia

- More and more foreign (including czech and slovak) companies decide to establish branch office in Hungary because of very advantegous local tax system.

Anglický text pokračuje ďalej a vypočítava ďalšie výhody presídlenia a nakoniec maďarská firma ponúka všetko aj plne zmanažovať. Z originálnej ponuky z Maďarska preložím aspoň niekoľko bodov:

- daň 10 percent v Maďarsku, namiesto 23 percent na Slovensku

- nulový príspevok na zdravotné poistenie - miesto 14 percent na Slovensku

- platy a mzdy pre maďarské pracovné sily sú už teraz lacnejšie ako za slovenské sily

- nízke registračné poplatky pre spoločnosť

- lacné mesačné účtovné služby

Viac a viac zahraničných (vrátane českých a slovenských) firiem sa už rozhodlo zriadiť si pobočku v Maďarsku.... Čo k tomu dodať. Okolité krajiny neustále súťažia o nové investície a teda aj o nové pracovné miesta. Zrušením rovnej dane stratilo Slovensko v roku 2013 jednu veľkú konkurenčnú výhodu. Rovnú daň zaviedli vo viacerých postkomunistických krajinách (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Gruzínsko, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Albánsko) a ich výsledky ukazujú, že tento daňový systém dobre funguje. Slovensko sa teda v januári 2013 vydalo pravdepodobne zlým Smerom. Zahraničné automobilky zatiaľ prekrývajú skutočný stav čiste slovenskej ekonomiky, ktorý je už teraz dosť kritický a v roku 2013 sa bude, po neodborných zásahoch do podnikateľského prostredia na Slovensku, na škodu väčšiny obyvateľov Slovenska ďalej zhoršovať. Opatrenia prijaté vládou prinesú ľudom nárast cien, pokles reálnych miezd a nárast nezamestnanosti. Všetky ceny sa budú zvyšovať kvôli tomu, že dane zvýšia náklady všetkým firmám, aj tým potravinárskym. Slovensko stráca stále viac atraktivitu pre investorov a vláda predsa žiadne pracovné miesta nemôže vytvoriť. Žeby predsa len? Veď v blízkom okolí pána prezidenta padol verejne výrok, že Ivan Gašparovič je prezident Slovenskej socialistickej republiky. Experiment socializmu je, aspoň dúfam, rokom 1989 na Slovensku definitívne skončený. Alebo sa tu mýlim?

Študenti pritvrdia, ak vláda nesplní ich požiadavky

8. januára 2013 - (tasr)

Ak maďarská vláda nesplní požiadavky študentov vysokých a stredných škôl, tak študenti 11. februára pripravia podstatne tvrdší protest, než aké boli doposiaľ. Vyplýva to zo záverov fóra, ktoré zorganizovala Poslucháčska sieť (HaHa) v pondelok večer na pôde budapeštianskej Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE) za účasti študentov aj pedagógov rôznych univerzít a stredných škôl celého Maďarska. Člen organizačného výboru HaHa Filozofickej fakulty ELTE Daniel Fuhl pre TASR uviedol, že ak vláda nesplní šesť bodov ich požiadaviek, ktoré nespokojní študenti zverejnili 11. decembra, tak spolu so študentmi stredných škôl zorganizujú 11. februára akt občianskej neposlušnosti - napríklad vo forme blokády univerzít. „Túto formu ešte v januári spresníme,” konštatoval. Z námietok voči vládnej reforme školstva možno podľa jeho slov vyzdvihnúť radikálne zníženie financovania vysokého školstva, ktoré ohrozí fungovanie viacerých univerzít. Dôležité sú však všetky požiadavky sformulované študentmi, zdôraznil Daniel Fuhl. Ako dodal, odmietavý postoj vlády k protestom očakávali a nikoho to neprekvapilo. „Orbánova vláda už dávnejšie takto komunikuje. Prekvapilo nás však, že dekan fakulty pohrozil organizátorom a vyhlásil, že sme nemali právo organizovať fórum a že HaHa neuznáva ako oficiálnu reprezentáciu študentov,” poznamenal študent estetiky a češtiny. Študenti 7. januára opäť požadovali zrušenie inštitútu študentských zmlúv, ktorými sa v prípade bezplatného štúdia musia zaviazať k tomu, že zostanú pracovať v Maďarsku. Vyzvali na ucelenú reformu stredného a vysokého školstva, žiadali vrátenie počtu bezplatných miest na univerzitách na úroveň roku 2011 a trvali na zachovaní autonómie univerzít a na reforme, ktorá zabezpečí, aby mohli študovať aj deti z ekonomicky slabších rodín. Žiadali tiež zastavenie znižovania balíka finančných prostriedkov na školstvo. Poslucháčska sieť pozvala na pondelňajšie podujatie premiéra Viktora Orbána a ďalších troch kompetentných členov vlády. Spomedzi nich reagoval iba zástupca štátneho tajomníka Zoltán Maruzsa, ktorý napísal, že môže viesť rokovania len s legitímnou volenou organizáciou študentov a že HaHa takou nie je. Proti reformám vysokého školstva zorganizovala maďarská Celoštátna konferencia študentských samospráv (HÖOK) už niekoľko demonštrácií v decembri. V Budapešti a v ďalších maďarských mestách protestovali tisíce študentov vysokých i stredných škôl a požadovali odstúpenie štátnej tajomníčky zodpovednej za školstvo Rózsy Hoffmanovej. Vláda začiatkom decembra rozhodla, že namiesto vlaňajších 31.000 študentov bude môcť bez úhrady študovať na vysokých školách v tomto roku už iba 10.500 študentov. V roku 2010 bolo na vysokých školách pre študentov 53.500 štátom platených miest.

http://index.indavideo.hu/video/A_hallgatok_hat_pontja

Nahnevaní študenti v Maďarsku dali premiérovi ultimátum

8. januára 2013 - (sita)

Maďarskí vysokoškolskí študenti dali v utorok vláde premiéra Viktora Orbána mesačné ultimátum na splnenie ich požiadaviek. Ak kabinet v Budapešti na výzvu nezareaguje do 11. februára, študenti budú demonštrovať, povedal pre rozhlasovú stanicu Klubrádió študentský predák Richard Barabás. „Náš hnev je absolútne opodstatnený,” vyhlásil. „Do konštruktívneho a citlivého dialógu s vládou sa snažíme zapojiť aj verejnosť, ale vyzerá to tak, že ideme hlavou proti múru,” dodal Barabás. Študenti majú už dosť „prázdnych sľubov,” dodal. Študentské organizácie popri iných veciach žiadajú aj zvýšenie počtu prijímaných študentov na úroveň z roku 2011. Chcú tiež zastaviť škrty v oblasti financovania vysokého školstva. Demonštrácie vypukli ešte začiatkom decembra, keď Orbánova vláda rozhodla o znížení počtu štátnych univerzít a zavedení školného. V Budapešti sa na nich vtedy zúčastnili tisícky prevažne mladých ľudí.

Študenti pokračujú v protestoch, požadujú zrušenie študentských zmlúv

V. Orbán pred problémami študentov uprednostnil pozvanie FIFA

7. januára 2013 - (tasr)

Zrušenie inštitútu študentských zmlúv, ktorými sa študenti musia zaviazať v prípade bezplatného štúdia k tomu, že zostanú pracovať v Maďarsku a zrušenie už uzatvorených zmlúv požadujú študenti z rôznych univerzít celého Maďarska, ktorí sa 7. januára stretli na protestnom fóre v Budapešti. Organizátorom fóra je Poslucháčska sieť (HaHa), ktorá pozvala na podujatie premiéra Viktora Orbána a ďalších troch kompetentných členov vlády. Spomedzi nich reagoval iba zástupca štátneho tajomníka Zoltán Maruzsa, ktorý napísal, že môže viesť rokovania iba s oficiálnym rokovacím partnerom a HaHa ním nie je, informovala Poslucháčska sieť na spoločenskej sieti Facebook. Orbán namiesto študentského fóra odcestoval na pozvanie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) do Zürichu. Proti reformám vysokého školstva zorganizovala maďarská Celoštátna konferencia študentských samospráv (HÖOK) už viackrát v decembri. V Budapešti a v ďalších maďarských mestách protestovalo tisíce študentov vysokých, ale aj stredných škôl. Protestovali najmä proti zavádzaniu poplatkov za štúdium a proti radikálnemu zníženiu počtu miest študentov, ktorí môžu študovať bezplatne. Požadovali zabezpečenie autonómie univerzít, zastavenie znižovania balíka finančných prostriedkov na školstvo a odstúpenie štátnej tajomníčky zodpovednej za školstvo Rózsy Hoffmanovej. Podľa HaHa sa tieto požiadavky z decembra nesplnili, preto 5. januára avizovali prípravu ďalších protestov. Vláda začiatkom decembra rozhodla, že namiesto minuloročných 31.000 študentov bude môcť bez úhrady študovať na vysokých školách v tomto roku už iba 10.500 študentov. V roku 2010 bolo na vysokých školách pre študentov 53.500 štátom platených miest.

Maďarský nindža - Je novou hrdinkou internetu

7. januára 2013 - (Peter Morvay - Sme)

Pani Irenka, 68-ročná dôchodkyňa, obchádza vo dne v noci v čiernej koženej bunde opustené polia a lesy na hranici so Srbskom alebo vysedáva vo svojej súkromnej vežičke a striehne na ilegálnych imigrantov. Vyzbrojená ďalekohľadom, baterkou a foťákom, v sprievode veľkého psa, je vždy pripravená jedným z troch mobilných telefónov zavolať cudzineckú políciu, ak zbadá niekoho podozrivého. Už pomohla chytiť viac ako stovku utečencov. Vec má samozrejme dve stránky. Ilegálny prechod hraníc je trestný čin a z tohto pohľadu si pani Irenka len príkladne plní svoju občiansku povinnosť. Presne tak ju chápe orbánovský „verejnoprávny“ rozhlas, ktorý o nej natočil oslavnú reláciu. Za vlasť pritom s hrdosťou obetuje i život, tvrdí Irenka. Len ju trochu mrzí, že jej obetavú činnosť zatiaľ neocenilo ministerstvo vnútra. Pre iných je to typický príklad fanatického šialenca či prostoduchého hlupáka pripomínajúceho niekdajších, socialistickému zriadeniu plne oddaných príslušníkov Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti. S potešením spomína aj na deti zo Somálska či Afganistanu, ktoré jej pričinením skončili najprv v záchytnom tábore a potom boli vrátené do nejakej vojnou zmietanej či aspoň veľmi chudobnej krajiny. Jeden komentátor ju označil za stelesnenie mentality domových dôverníkov a udavačov, ktorí sa v dnešnom Maďarsku opäť dostávajú na výslnie. Každému sa jednoducho nezavďačíš.

Najčastejšie mená a priezviská v Srbsku

Celkovo je najčastejšie ženské meno v Srbsku Milica, mužské Dragan, a najfrekventovanejšími kombináciami mien a priezvisk u žien Milica Jovanovićová, Milica Petrovićová a Jelena Jovanovićová. U mužov je to Dragan Jovanović, Zoran Jovanović a Dragan Petrović. Vo Vojvodine je najviac žien menom Marija, Milica, Jelena, Ana a Mirjana, kým sú najčastejšími mužskými menami Milan, Dragan, Nikola, Aleksandar a Zoran.

V tomto roku sa začne pracovať na ukrajinskom terminologickom slovníku

8. januára 2013 - (tasr)

Terminologický slovník pre ukrajinskú menšinu na Slovensku sa zatiaľ nepripravuje. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny chce však v priebehu tohto roka zriadiť pracovnú skupinu, ktorá na ňom začne pracovať. „Je to medzi našimi krátkodobými plánmi,” informoval TASR Zoltán Szalay z úradu splnomocnenca. Dodal, že v tomto roku by sa tiež mali doplniť a rozšíriť už existujúce terminologické slovníky pre maďarskú, rómsku a rusínsku menšinu. „Tieto slovníky chceme vydať aj knižne,” dodal Szalay. Terminologické slovníky, umožňujúce príslušníkom národnostných menšín aj pri úradnom styku používať jazyk, ktorým bežne komunikujú, predstavili v júli 2012. Tvorbu slovníkov iniciovali príslušníci národnostných menšín, ale aj samosprávy obcí a miest s výrazným zastúpením národnostných menšín, ktoré sa pri preklade odborných výrazov stretávali s množstvom problémov. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy (Most-Híd) vtedy deklaroval aj plán vytvoriť podobný terminologický slovník pre ukrajinskú menšinu. Ukrajinský jazyk sa podľa Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR používa v úradnom styku v 18 obciach na Slovensku. Medzi zamestnancami obecných úradov v týchto obciach takmer 80 percent úradníkov ovláda ukrajinčinu. V 11 obciach je ukrajinský jazyk taktiež rokovacím jazykom obecného zastupiteľstva. Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa k ukrajinskej národnosti hlási na Slovensku 7340 ľudí.

Fico povedal Bugárovi na otváranie Benešových dekrétov jasné nie

14. januára 2013 - (tasr)

Benešove dekréty sú výsledkom druhej svetovej vojny, a preto sú nezmeniteľné a nezrušiteľné. „Kto chce dnes zrušiť alebo zmeniť Benešove dekréty by musel zmeniť aj výsledky druhej svetovej vojny, musel by zrušiť parížsku zmluvu a ďalšie veci. Toto je vec, ktorá je pre nás nedotknuteľná a vôbec sa nebudeme touto témou ani zaoberať,” vyhlásil dnes premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12. V nej sa stretol so šéfom opozičného Mostu-Híd Bélom Bugárom. Ten sa domnieva, že medzi Slovákmi dnes existujú isté predsudky pred otváraním tejto témy ako takej. Pritom priestor na odbornú diskusiu o Benešových dekrétoch by podľa neho vzniknúť mal. “Tu sa fakt jedná o symbolické povedanie: ‘Pardon, lebo len kvôli tomu, že je niekto takej alebo onakej národnosti, neznamená, že je náš nepriateľ’. Nič viac,” zdôvodnil svoj postoj Bugár. Lídri parlamentných strán sa dotkli aj otázky dvojakého občianstva. Podľa šéfa sociálnych demokratov by sa riešenie tejto problematiky mohlo nájsť. “Najvhodnejšie riešenie by bolo - otázky dvojakého občianstva s Maďarskom riešiť na základe dvojstrannej medzinárodnej zmluvy. Potom je možné zrušiť obidva zákony, ak takáto vôľa bude,” podotkol Fico.

Ján Čarnogurský: Slovensko v otázke Benešových dekrétov neustúpi. Nie kvôli Maďarom, ale kvôli Čechom

8. januára 2013 - (tasr)

Slováci sa podľa Jána Čarnogurského nechystajú zrušiť Benešove dekréty, hoci by to pre nich nebol až taký problém, keďže sa týkajú už len jednotlivcov v prípade Maďarov. Nemcov na Slovensku tak veľa nežilo. “Slovensko sa Benešove dekréty nechystá zrušiť aj preto, že by tým vytvorilo veľmi nebezpečný precedens pre ČR,” vysvetlil na dnešnej konferencii “Česi a Slováci - 20 rokov spolupráce samostatných štátov a ich pôsobenie v EÚ a NATO”, ktorú v Prahe zorganizoval Senát Parlamentu ČR. V súvislosti s Benešovými dekrétmi Čarnogurský zároveň poukázal na to, že Česi zas doteraz nikdy nepodporili požiadavky Maďarska týkajúce sa Slovenska. Čarnogurský v tom vidí spolupatričnosť oboch krajín a vyzdvihol ich vzťahy. Úspech spolužitia Čechov a Slovákov po rozdelení spoločného štátu preverí podľa neho až medzinárodná kríza, ktorá skôr alebo neskôr určite príde. “Každý ústavný zákon v oboch republikách by sa mal preto končiť vetou, že Česká republika a Slovenská republika v medzinárodnej kríze nesmú ísť proti sebe,” vyhlásil bývalý predseda slovenskej vlády v rámci federácie Čarnogurský. Bývalý predseda českej vlády v rámci federácie a dlhoročný člen Senátu Českej republiky Petr Pithart vo svojom prejave v súvislosti so vzťahmi Čechov a Slovákov pripomenul aj obdobie, kedy boli takmer na bode mrazu. Spolupráca a súčinnosť oboch krajín sa podľa neho nezačala hneď po rozdelení spoločného štátu. “Začína až s porážkou vlády Vladimíra Mečiara v roku 1998,” zdôraznil s tým, že je pozoruhodné, ako sa na tie “tristné prvé roky po konci Československa” zabúda. Pithart pripomenul zavlečenie Michala Kováča ml., nevyšetrenú vraždu Róberta Remiáša, tzv. noc dlhých nožov v parlamente. Pithart ocenil, že sa Slovensku podarilo prejsť týmto obdobím a stať sa členom EÚ a NATO. V súvislosti s aktuálnymi československými vzťahmi uviedol, že medzi krajinami nie sú žiadne trecie plochy, ale zároveň o sebe oba štáty oveľa menej vedia.

Banská Bystrica - Rok 2013 venujú rodákovi

architektovi L. Hudecovi a jeho tvorbe - Študoval v Budapešti

7. januára 2013 - (tasr)

Pri príležitosti 120. výročia narodenia významného architekta Ladislava Hudeca mesto Banská Bystrica pripravilo v spolupráci s banskobystrickou Štátnou vedeckou knižnicou výstavu, ktorá približuje zahraničné pôsobenie tohto banskobystrického rodáka. Výstava v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP začne v utorok 8. januára vernisážou o 17.00 h, ktorej bude predchádzať spomienka pri hrobe Hudeca na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. TASR to uviedol hovorca primátora mesta Filip Roháček. „Výstavu k nám v roku 2009 priniesli priamo zo Šanghaja a zameriava sa na tamojšie obdobie života a tvorby Ladislava Hudeca. Prakticky celoživotnej tvorby, keďže okrem Šanghaja mal iba dve ďalšie realizácie, a to práve na území Slovenska. Výstava predstavuje 26 diel,” približuje kurátorka výstavy a historička umenia Klára Kubičková. V deň vernisáže je tiež naplánované pracovné stretnutie neziskovej organizácie Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca a primátora mesta za účasti zástupcov ministerstva kultúry, ministerstva zahraničných vecí a tiež Spolku architektov Slovenska či Zväzu maďarských architektov. Expozícia bude prístupná verejnosti do 3. februára. „Ladislav Hudec bol dlhé roky pre Banskú Bystricu dobre utajenou legendou, pretože o jeho živote a diele vedeli veľa v Ázii, v Budapešti, kde študoval, ale vedeli sme o ňom veľmi málo v Banskej Bystrici. Pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia sme sa rozhodli venovať rok 2013 osobe Ladislava Hudeca a jeho tvorbe,” povedal primátor Peter Gogola. Roháček doplnil, že zároveň bude otvorený 8. januára v Šanghaji reštaurovaný dom Hudeca. Po novom má slúžiť ako múzeum venované pamiatke Banskobystričana. Hudec sa narodil v meste pod Urpínom v roku 1893. Po skončení strednej školy v Bystrici študoval v Budapešti, kde získal titul architekta a stal sa členom uhorskej kráľovskej komory architektov. Počas I. Svetovej vojny bol dôstojníkom Rakúsko-uhorskej armády a bojoval na ruskom fronte, kde padol do zajatia. Zo zajateckého tábora na Sibíri sa mu v roku 1918 podarilo utiecť spolu s ďalšími spoluväzňami najskôr na sever Číny. „Osud ho za neznámych okolností zavial až do Šanghaja, v ktorom napokon strávil takmer 30 rokov. Najskôr si našiel prácu kresliča, ale rýchlo na to sa zamestnal v architektonickej firme Rowlanda Curryho,” pokračoval Roháček. V decembri 1924 Hudec založil svoj vlastný architektonický ateliér. Celkovo navrhol v Šanghaji viac než 100 dodnes stojacich budov, z ktorých tretina je v súčasnosti mestom Šanghaj pamiatkovo chránená. Hudec je v duchu svojej poslednej vôle pochovaný na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

Do Číny pocestuje v tomto roku Orbán i členovia jeho vlády

7. januára 2013 - (tasr)

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán i viacerí členovia kabinetu plánujú v tomto roku navštíviť Čínu, uviedol dnes podľa tlačovej agentúry MTI maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi. Šéf rezortu v reakcii na otázku nezávislého poslanca parlamentu Lajosa Oláha v dokumente zverejnenom na internetovej stránke parlamentu uviedol, že vláda realizuje politiku globálneho otvorenia, ktorú kabinet prezentoval v roku 2010. V rámci nej zohráva významnú úlohu otváranie sa Maďarska východu, čoho dôležitým prvkom sú maďarsko-čínske vzťahy, zdôraznil Martonyi, podľa ktorého k dvojstrannej spolupráci neodmysliteľne patria osobné stretnutia a konzultácie. Ako príklad uviedol pripravovanú čínsku cestu premiéra Orbána v prvom polroku, kedy zrejme zasadne aj maďarsko-čínska zmiešaná hospodárska komisia. Maďarským spolupredsedom komisie je minister hospodárstva György Matolcsy, ktorý tiež pocestuje do Číny. V pláne sú aj návštevy predstaviteľov rezortov diplomacie, spravodlivosti, rozvoja vidieka, či ľudských zdrojov, dodal minister zahraničných vecí.

Matolcsyho by na poste ministra hospodárstva mohol nahradiť Varga

7. januára 2013 - (tasr)

V Maďarsku pokračujú úvahy o zmenách vo vláde premiéra Viktora Orbána. Podľa dnešného vydania maďarského denníka Népszabadság vládne zdroje sa zhodujú v tom, že v prípade odchodu ministra hospodárstva Györgya Matolcsyho by ho s najväčšou pravdepodobnosťou nahradil terajší minister bez kresla zodpovedný za úverové rokovania Mihály Varga. Uvedené zdroje potvrdili, že Matolcsy sa už chystá na odchod, nie je však isté, či sa stane guvernérom Maďarskej národnej banky, ako to 2. januára naznačil spravodajský server Index.hu. Nemenovaní, vláde blízki informátori denníku uviedli, že šéfa diplomacie Jánosa Martonyiho by mal vystriedať terajší minister verejnej správy a spravodlivosti Tibor Navracsics, ktorý by zostal vicepremiérom. Jeho terajší rezort verejnej správy a spravodlivosti by Orbán údajne chcel rozdeliť, pričom by verejná správa bola priradená rezortu vnútra. Népszabadság zároveň podotýka, že Martonyi síce pri nástupe Orbánovej vlády avizoval, že post ministra prijme iba na jeden rok, teraz sa ale zdá, že svoj štvorročný mandát chce dotiahnuť až do konca. O Martonyiho odchode a o prípadnom nástupe Navracsicsa na jeho miesto už písali viaceré maďarské médiá. Orbán uskutočnil vlani v máji zmeny vo vládnej štruktúre, ktoré sa dotkli rezortu ľudských zdrojov a úradu vlády.

Šéf diplomacie Martonyi leží v nemocnici s vírusovou infekciou

7. januára 2013 - (tasr)

Maďarského ministra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho ošetrujú v budapeštianskej vojenskej nemocnici s vírusovou infekciou. Informovala o tom v nedeľu večer agentúra MTI. Podľa vyhlásenia rezortu diplomacie Martonyiho hospitalizovali ešte 27. decembra, odvtedy výsledky vyšetrení potvrdili zlepšenie jeho stavu. Ministra na nedeľňajšom budapeštianskom úvodnom koncerte Maďarsko-talianskeho kultúrneho roka zastupoval štátny tajomník Zsolt Németh, uviedlo ministerstvo.

Maďarov hnevá, že pre Slovákov sú Benešove dekréty nemenné

12. januára 2013 - (sita)

Maďarov najviac hnevá podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára to, že na Benešove dekréty sa väčšina Slovákov pozerá ako na niečo sväté, na niečo, čo bolo absolútne v poriadku. „Nebolo to ani vtedy v poriadku a teraz, keď sa pozriete naspäť, tak nikto nemôže povedať, že na základe kolektívnej viny niekomu zobrali majetok, občianstvo, dokonca niektorých aj presídlili. To sa predsa nikde nenosí,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA Bugár. Priznáva však, že väčšina Benešových dekrétov fakticky založila štát a zabezpečila fungovanie štátu, ale pripomína, že ani nie tucet Benešových dekrétov, ktoré len na základe toho, že niekto bol nemeckej alebo maďarskej národnosti, umožnil skonfiškovanie všetkého. „Takže ak niekto hovorí, že tieto Benešove dekréty sú nemenné, tak ale musí vedieť, že aj dopady sú nemenné. To znamená, že trestáme ľudí len na základe toho, že sú takej alebo onakej národnosti. Ešte podaktorí vidia, že toto je môj dom, ešte žijú a nemôžu to kvôli tomu dostať naspäť, lebo je niekto Maďar alebo Maďarka, alebo Nemka,“ upozornil. Otvorenie Benešových dekrétov znamená podľa Bugára otváranie Pandorinej skrinky, ale podľa neho sa to dá krásne riešiť ako v prípade židovskej obce. „Bolo by veľmi dobré, keby dve inštitúcie, dva parlamenty, maďarský a slovenský, sa vedeli dohodnúť na niečom takom, čo sme začali ešte vtedy, keď v Maďarsku bola predsedníčkou parlamentu Katalin Szili a tu Pavol Hrušovský. Začali sme robiť na tom, že by bolo možné prijať spoločne v ten istý deň dokument, ktorý by hovoril o tom, že ak sme vám niečo v minulosti urobili zlé, tak prepáčte, lebo aj z jednej, aj z druhej strany boli takéto momenty v našej spoločnej histórii,“ konštatoval Bugár. Možno by sa dalo podľa neho urobiť to, že by došlo k symbolickému odškodneniu, tak ako v prípade židovskej obce. „Teda vytvoril by sa taký balík peňazí, ktorý by mohol byť použitý na kultúrne účely,“ dodal.

Bugár: Téma dvojitého občianstva sa môže stať časovanou bombou

7. januára 2013 - (sita)

Kríza a problémy odčerpávajú podľa predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára energiu od vyburcovania menšinových tém a menšinového napätia medzi Slovákmi a Maďarmi. Ako však upozornil v rozhovore pre agentúru SITA, Orbánovej vláde už zostáva len rok pôsobenia, pretože sa blížia maďarské parlamentné voľby. „Keď idú voľby v Maďarsku, o chvíľočku môžme zažiť to, že oveľa hlasnejšie budú prezentované niektoré témy z maďarskej strany. Na to bude treba reagovať, otázne je, ako na to bude reagovať premiér Robert Fico,“ povedal Bugár. Bugár odporúča Slovensku a Maďarsku rokovať napríklad aj o dvojitom štátnom občianstve. „Aj premiér Orbán, aj premiér Fico súhlasili s tým, že teraz o tom nebudeme rokovať a pritom ten problém tu je. Tristo občanov stratilo slovenské občianstvo. Najväčšia skupina z toho nie sú Maďari. Občania strácajú svoje občianstvo len preto, že prvá Ficova vláda prijala veľmi zlý zákon a Radičovej vláda to nevedela zmeniť kvôli takým ľuďom ako Radoslav Procházka, ako poslanci z OĽaNO, alebo vo vláde napríklad kvôli Danielovi Lipšicovi. Na to netreba zabúdať,“ pripomenul predseda Mostu-Híd. Namiesto rokovaní o problémoch to presunuli premiéri na nejakú skupinu a o tej Bugár nevie, či vôbec aspoň raz zasadala. „Keď sa na budúci rok táto téma začne zle politicky hlasnejšie diskutovať, tak to bude na škodu možnej dohody,“ povedal s tým, že môže ísť o časovanú bombu.

„Školy spôsobujú ubúdanie Maďarov na Slovensku“

Ubúdanie Maďarov na Slovensku sa podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára nedá zastaviť, len spomaliť. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, v poslednom sčítaní obyvateľstva ubudlo 60 000 Maďarov, pred desiatimi rokmi to bolo o 40 000 menej. Príčiny vidí v tom, že veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, kam dajú dieťa do školy, malo problém so slovenčinou, preto sú presvedčení, že v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa nedá naučiť dostatočne dobre po slovensky a dávajú deti do slovenských škôl. „Preto je jediná cesta, aby v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa slovenský jazyk vyučoval ako druhý jazyk, alebo ako cudzí jazyk. Tak sa deti naučia jazyk rýchlejšie, nie skloňovať, ale hlavne rozprávať sa, diskutovať,“ povedal. Škola je podľa Bugára najväčším dôvodom zrýchlenia asimilácie. „Ten, ktorý chodí do školy s vyučovacím jazykom slovenským, už také maďarské korene nebude mať a jeho dieťa už ani nebude vedieť po maďarsky, už sa bude automaticky hlásiť k slovenskej národnosti. Je to každého rozhodnutie, len je škoda, keď menšina, ktorá obohacuje štát svojim jazykom, kultúrou sa zmenšuje. Nechcem povedať, že zmizne, ale zmenšuje sa,“ Podľa Bugára Maďari obohacujú Slovensko jazykom. „Tým, že rozumieme a hovoríme po maďarsky, máme absolútne iné možnosti bez zábran sa napojiť na rôzne maďarské organizácie. V tomto môžme byť a boli sme nápomocní napríklad aj v Radičovej vláde, alebo v druhej Dzurindovej vláde,“ povedal. Obohacovanie vidí aj v kultúre. „Minimálne, keď tieto oblasti spomeniem, svedčí to o tom, že máme niečo plus. Kto má najsilnejšie loby napríklad v Amerike? V americkom Senáte? Maďari. To znamená, že ešte aj tam máme možnosti a nehovoriac o ďalších veciach,“ vyhlásil.

Sloboda alebo Horthy? Maďarom je to jedno

8. januára 2013 - (ik - pravda.sk)

Jedna z bitiek o Miklósa Horthyho je dobojovaná. Osemdesiat percent hlasujúcich v mestečku kúsok za Budapešťou odmietlo, aby zelená plocha pri hlavnom námestí niesla meno niekdajšieho regenta, ktorý po boku Hitlera vtiahol Maďarsko do vojny. Park v Gyömrő sa však aj tak bude volať po Horthym. Vyše osemdesiat percent oprávnených voličov sa totiž k urnám neunúvalo. Námestie i priľahlý park už kedysi mali v názve Horthyho meno, ktoré po roku 1945 nahradila „sloboda“. Radnica sedemnásťtisícového mesta sa vlani rozhodla, že je čas vrátiť Námestie slobody Horthymu. A keď pre búrlivé protesty musela cúvnuť, prekrstila aspoň park. Odporcovia rehabilitácie Horthyho sa s tým nezmierili a Gyömrő premenili na bojisko kampane proti obrodzovaniu kultu revizionistického regenta, ktorého štvrťstoročná vláda sa začala bielym terorom a antisemitskými zákonmi a vyústila do odsunu státisícov Židov do vyhladzovacích táborov a vojenskej porážky. Mestečko zaplavili letáky, na besedy prichádzali poprední historici. Aktivisti napokon zozbierali dostatočný počet podpisov a vynútili si miestne referendum. K urnám ich však v nedeľu prišlo menej, než koľkí podpísali hárky. A referendum bolo pre nízku účasť neplatné. „Zdá sa, že ľudia sú ľahostajnejší, ako sme si mysleli,“ povzdychol si pre denník Népszava miestny učiteľ dejepisu Mátyás Tóth, ktorý pred referendom agitoval, že v Maďarsku, ak sa chce považovať za demokratické, nesmie byť po vodcovi totalitného režimu pomenovaný ani jeden štvorcový centimeter verejnej plochy. Zástupca starostu Attila Mezey pasivitu občanov privítal. „Posvätili tak rozhodnutie radnice, od ktorej by teraz bolo nečestné, keby sa k veci vracala,“ cituje ho Népszava. „Hŕstke ľudí sa to možno nepáči, ale obyvateľstvo v zásade odmietlo škandalizovanie a vyvolávanie vášní,“ dodal. Od jari 2010, keď prišla k moci konzervatívna vláda Viktora Orbána, badať v Maďarsku silnejúcu nostalgiu po horthyovskej ére. Kontroverznému regentovi odhalili sochy i pamätné tabule a na jeseň na radnici hlavného mesta len tesne neprešiel návrh na premenovanie jednej z budapeštianskych ulíc po Horthym. Sám Orbán do vášnivej diskusie priamo nezasahuje. Jeho štátny tajomník Zoltán Kovács sa však prihovára za prehodnotenie medzivojnových dejín Maďarska. „Jednostranný výklad Horthyho obdobia je neudržateľný. Treba si to nanovo premyslieť,“ povedal vlani pre Pravdu. „Dlho sa vytváral obraz, akoby išlo o nejaký protofašistický režim. Pritom tridsiate roky v Maďarsku neboli o nič horšie, ako tridsiate roky v Británii,“ dodal. Ľavicový denník Népszabadság fiasko referenda v Gyömrő považuje za zlý signál pre krajinu. „Nemôžeme tvrdiť, že by zvíťazil Horthyho kult. Naopak. A predsa je zlé, čo sa stalo. Lebo zvíťazila ľahostajnosť. Chorobná mentalita, ktorá veľkú časť Maďarov odrádza od toho, aby sa pokúsili vyjadriť k verejným záležitostiam,“ napísal.

Pomenovaniu parku po Horthym nezabránilo ani referendum

7. januára 2013 - (sita)

Obyvatelia malého maďarského mesta Gyömrő mali v nedeľu možnosť hlasovať v referende týkajúcom sa pomenovania miestneho parku po Miklósovi Horthym, niekdajšom kontroverznom vládcovi krajiny, ktorý bol počas druhej svetovej vojny spojencom nacistického Nemecka. Podľa výsledkov, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra MTI, hlasovanie stroskotalo na nízkej účasti dosahujúcej iba 18 percent oprávnených voličov, medzi účastníkmi však výrazne prevažovali odporcovia takéhoto kroku. Referendum si vynútili občania pobúrení minuloročným rozhodnutím pomenovať park po Horthym, ktoré mesto prijalo na základe podnetu krajne pravicového Hnutia za lepšie Maďarsko (Jobbik). Horthy stál na čele Maďarska v rokoch 1920 až 1944 a zatiaľ čo podľa všeobecného názoru išlo o fašistického diktátora, časť maďarskej verejnosti ho dnes považuje za hrdinu. Maďarská vláda minulý rok prijala zákon, ktorý od 1. januára zakazuje pomenúvanie verejných priestranstiev po historických postavách spájaných s diktatúrami. Legislatíva sa však podľa nej vzťahuje predovšetkým na bývalé osobnosti z komunistickej éry.

V Gyömrő neuspel plebiscit; pomenovanie parku podľa Horthyho ponechajú

7. januára 2013 - (tasr)

Nedeľňajšie referendum v maďarskom mestečku Gyömrő v otázke súhlasu s pomenovaním miestneho parku po niekdajšom regentovi Miklósovi Horthym, ktorý spolupracoval s fašistickým Nemeckom, bolo neplatné. Podľa agentúry MTI totiž k urnám prišlo iba 18 percent oprávnených voličov. Ľudové hlasovanie v mestečku so 16.700 obyvateľmi necelých 20 km východne od Budapešti iniciovali občianske združenia s podporou miestnej organizácie Demokratickej koalície a Maďarskej socialistickej strany (MSZP). Išlo o reakciu na rozhodnutie miestnej samosprávy, ktorá park na podnet ultrapravicovej opozičnej strany Hnutie za lepšie Maďarsko-Jobbik pomenovala podľa Horthyho vlani v lete. Otázkou plebiscitu bolo, či obyvatelia mesta súhlasia, aby park niesol meno kontroverznej historickej osobnosti. Viceprimátor mesta Attila Mezey povedal, že 82 percent voličov svojou neúčasťou potvrdilo súhlas s tým, aby park na bývalom Námestí slobody bol Horthyho parkom. Vlani Horthymu odhalili v Debrecíne v miestnom kolégiu univerzity reformovanej cirkvi pamätnú tabuľu a v obci Kereki v Šomodskej župe sochu.

Predseda židovskej obce vo Viedni tvrdí, že pribúda antisemitizmu

7. januára 2013 - (tasr)

Predseda židovskej obce vo Viedni povedal, že počet antisemitských incidentov v Rakúsku nahlásených jeho kancelárii sa v uplynulom roku zdvojnásobil a dodal, že židia sú ohrozovaní aj inde v Európskej únii. Citovala ho agentúra AP. Oskar Deutsch povedal pre dnešné vydanie denníka Kurier, že židovská obec vo Viedni zaregistrovala vlani 135 takýchto incidentov v porovnaní so 71 v roku 2011. Krajinami Európskej únie, v ktorých sú židia najviac v ohrození, sú podľa jeho slov Maďarsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Francúzsko a Grécko. Deutsch dodal, že “ustráchané židovské rodiny” v Maďarsku sa začali nedávno sťahovať do Rakúska.

Dve tretiny opýtaných Slovákov neveria, že sa budú mať lepšie

7. januára 2013 - (tasr)

Do nového roka vstupuje viac ako dve tretiny opýtaných Slovákov s predstavou, že sa v ňom nebude mať lepšie. Najviac sa obávajú, ako zvládnu základné náklady na život, ktoré tvoria väčšinu ich výdavkov. Vyplýva to z prieskumu medzinárodnej agentúry YouGov pre spoločnosť Provident Financial, do ktorého sa zapojilo 11.000 ľudí nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Mexika. Obavy z financovania svojich životných nákladov má podľa prieskumu 68 percent ľudí z týchto krajín. Asi 11 percent opýtaných trápi zase strach z nezamestnanosti a štyri percentá majú obavy z výdavkov na vzdelanie a zdravie. “Mysleli sme si, že strach z nezamestnanosti bude na vyššom mieste, hlavne kvôli rastúcej nezamestnanosti v eurozóne. Je však zjavné, že veľká väčšina spotrebiteľov má najväčšie obavy z vysokých životných nákladov. Berúc do úvahy pokračujúce nepriaznivé ekonomické prostredie a vysoké ceny komodít, očakávame, že tieto obavy budú na poprednom mieste dlhší čas,” uviedol Aleš Janků, riaditeľ vonkajších vzťahov spoločnosti Provident Financial. Zatiaľ však čo Európania uvádzali v prieskume životné náklady ako ich hlavný dôvod obáv, v Mexiku to bolo len 13 percent opýtaných. V tejto rastúcej latinskoamerickej ekonomike vzbudzuje neistotu hlavne kriminalita v okolí bydliska a nezamestnanosť (28 percent). Zrkadlom obáv, ako zvládneme financovanie základných nákladov na živobytie, je i nedôvera opýtaných v pozitívny ekonomický vývoj hlavne v Európe. Z prieskumu vyplynulo, že traja z piatich ľudí (60 percent) očakávajú, že hospodárska situácia v ich krajine sa v nasledujúcich dvanástich mesiacoch zhorší. Tento nedostatok dôvery je citeľne vyšší najmä v Českej republike (68 percent), Poľsku (67 percent) a na Slovensku (66 percent). V Maďarsku takmer polovica ľudí (45 percent) očakáva, že sa hospodárska situácia v ich krajine veľmi zhorší. Väčší optimisti ohľadom stability ekonomiky a pozitívneho vývoja sú v Mexiku a Rumunsku. Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo celkom 10.833 dospelých nad 18 rokov, sa uskutočnil v období od 6. do 28. septembra minulého roka prostredníctvom online dotazníka. Okrem toho na každom trhu bolo uskutočnených niekoľko menších telefonických prieskumov.

Dobré správy z Maďarska

6. januára 2013 - (Štefan Markuš - pravda.sk)

Prvá je o tom, že ústavný súd svojím výnosom vyhlásil nový dodatok k volebnému zákonu (o povinnej registrácii voličov dva týždne pred voľbami) za protiústavný. S tým súvisí aj prvé prekvapenie. Predseda poslaneckej frakcie Fideszu Antal Rogán priznal omyl strany a potvrdil, že Fidesz, disponujúci ústavnou väčšinou, sa nepokúsi o nové hlasovanie za prijatie ústavného zákona. Druhá dobrá správa spočíva vo vyhlásení ústavného súdu (ÚS). ÚS totiž vydal vyhlásenie, že naďalej hodlá, v prípade nutnosti, vytvárať zmysluplnú rovnováhu oproti vládnej väčšine. So správou súvisí druhé prekvapenie na politickej scéne Maďarska. Stalo sa totiž to, že ÚS možno po prvýkrát v novodobých dejinách našich južných susedov zohľadnil nielen názor opozície, ale aj verejnej mienky obyvateľov. Podľa posledných výskumov totiž agentúry ohlasovali, že štyria voliči z piatich (nezávisle od sympatií k nejakej politickej strane) vyjadrujú nesúhlas s návrhom registrácie voličov. ÚS sa v podstate vracia k téze, že potláčanie opozičných názorov je v podstate potláčaním zvrchovanosti ľudu. Tretia správa je staršieho dáta. Podanie na ÚS podal sám prezident János Áder. Ako spoluzakladateľ Fideszu a nominant svojej strany nezaváhal a od počiatku tušil, že so zákonom o predčasnej registrácii voličov čosi nie je v poriadku. Prekvapenie, ktoré sa pripája k staronovej správe, je, že prezident na úspech svojho podania si už deň pred vynesením uznesenia verejne pred kamerami pripil. Zrejme neočakáva ďalší parlamentný „impeachment“ za konanie proti zámerom ústavnej väčšiny v parlamente. Štvrtá dobrá správa (ako pre koho) je fakt, že registrácia voličov žijúcich za hranicami Maďarska je legitímna a nie je protiústavná. Veľkou otázkou je, pre koho toto znamená výhodu či nevýhodu. Naši maďarskí spoluobčania, ktorí sa uchádzali o občianstvo Maďarska, sa musia písomne registrovať, ak sa chcú zúčastniť na voľbách. Možno im túto radosť teraz pokazia samotní navrhovatelia zákona. Je totiž nepravdepodobné, aby Fidesz upravil registračný zákon len kvôli svojim novým občanom za hranicami. Ukazuje sa, že maďarské menšiny za hranicami nie sú celkom spoľahlivými voličmi Fideszu, čo znamená, že Viktor Orbán si nemôže byť na sto percent istý ich podporou. Táto sociologicky nepreskúmaná vrstva môže prekvapiť. Piatej správe sa potešili vlastníci súkromných elektronických médií. Ústavnému súdu sa nezdá v predkladanom zákone ani to, že súkromné televízie a rádiá nebudú môcť robiť predvolebnú reklamu. Najviac sa tejto zmene asi poteší televízna stanica Duna, ktorá vysiela predovšetkým pre maďarské menšiny za hranicami. Prekvapením, možno, pre predkladateľov zákona je fakt, že iní vnímajú ich zákon ako diskriminačný. Ešteže ústavný súd a prezident tento element, ktorý sa v Európe už „nenosí“, postrehli. Chudáci Maďari za hranicami by zostali bez chválospevu fideszáckej volebnej kampane. Možno konštatovať, že v Maďarsku sa s vývojom demokracie niečo pohlo. Slobodné voľby sú predpokladom budovania a upevňovania demokracie. Odznelo mnoho kritiky na vládu premiéra Orbána. Varovný prst dvíhali domáce aj zahraničné demokratické inštitúcie. Zdá sa, že vďaka prezidentovi a ústavnému súdu začala fungovať veľmi účinná spätná väzba! Je historicky známe, že v Maďarsku politické elity pri moci sa vždy obávali neistých voličov. Aj Orbánova vláda sleduje výskum verejnej mienky a posledný vývoj ukazuje, že: „Hlas rozumu a zmysel pre politickú zodpovednosť nás núti urobiť zmenený politický krok.“ Vyhlásenie Antala Rogána, ktorý je od mája predsedom frakcie Fideszu v parlamente, je mnohovravné. V každom prípade je to posun v dobrom smere. Čakáme na vyústenie.

Ústavný súd: Registrácia voličov v Maďarsku nebude. “Zatiaľ!” odkazuje Orbán

MSZP: Zrušenie registrácie voličov je úspechom opozície

5. januára 2013 - (tasr)

Maďarská socialistická strana (MSZP) považuje skutočnosť, že pred budúcoročnými voľbami nebude povinná registrácia voličov, za spoločný úspech demokratickej opozície a voličov. Vyhlásil to v rozhovore pre dnešné vydanie maďarského ľavicového denníka Népszava predseda MSZP Attila Mesterházy. Podľa jeho vyjadrenia registráciu, ktorú sa snažil zaviesť vládny Fidesz a ktorú v piatok napadol ústavný súd, socialisti vždy považovali za nepotrebný inštitút, ktorý by bol protiústavný. Maďarský ústavný súd v piatok rozhodol, že viacero ustanovení zákona o zmenách vo volebnom systéme je v rozpore s ústavou krajiny. Otázku registrácie označil súd za odôvodnenú iba v prípade maďarských občanov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Maďarsku. Domácim voličom by podľa súdu registrácia neodôvodnene obmedzovala ich volebné právo. Predseda parlamentnej frakcie Fideszu Antal Rogán v reakcii na verdikt vyhlásil, že síce Fidesz by mohol vďaka väčšine v parlamente presadiť aj zmenu ústavy, aby registrácia nebola protiústavná, neurobí tak a teda v roku 2014 pred voľbami registrácia určite nebude. Novelu zákona, ktorú poslanci maďarského parlamentu prijali vlani v novembri, dal ústavnému súdu preskúmať prezident János Áder. Najviac kritizovaným ustanovením novely bola registrácia voličov. Viaceré opozičné strany žiadali hlavu štátu, aby zákon nepodpísal. Podľa novely zákona by mohli v budúcnosti hlasovať v parlamentných a samosprávnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu iba občania, ktorí vopred požiadajú o zapísanie do registra voličov. Kritici zákona tvrdili, že vládnuci Fidesz si administratívnymi opatreniami chce zachovať moc. Fidesz však vyhlásil, že registrácia nemôže byť pre nikoho prekážkou v uplatnení si volebného práva.

Eurovegas získalo nových investorov

Indiáni z Floridy investujú do projektu maďarského megakasína

5. januára 2013 - (tasr)

Projekt kasína Eurovegas v severomaďarskom Bezenye neďaleko Bratislavy získal nových investorov, informovala agentúra APA. Po niekoľkoročných odkladoch by sa vraj konečne mala začať jeho výstavba. Hodnota projektu predstavuje 300 miliónov eur. Čoskoro by sa vraj malo začať s jeho realizáciou. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI do projektu prednedávnom vstúpili dvaja noví investori, ktorí by mali priniesť chýbajúce prostriedky. Výstavba zábavného komplexu mešká niekoľko rokov. Pôvodne mal byť otvorený už v roku 2010. Podľa posledných informácií z októbra 2012 sa v súčasnosti počíta s otvorením Eurovegas na začiatku roka 2014. Za projektom Eurovegas stojí rakúska skupina Asamer a developér Alfred Supersberger, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Hard Rock International. Táto patrí indiánskemu kmeňu Seminolov z Floridy, ktorí okrem slávnej siete Hard Rock Café po celom svet prevádzkujú aj hotely a kasína. Novými investormi majú byť Kimberly Group a jedna španielska investičná skupina. Investori vraj už disponujú 60 % prostriedkov na pokrytie 60 % z celkových nákladov. V Bezenye má na 16 hektároch vzniknúť zábavný komplex, ktorého súčasťou bude kasíno, štvorhviezdičkový hotel rovnako ako sektor pre wellness. Pôvodne sa počítalo s investíciou vo výške niekoľkých miliárd eur, čo sa pre krízu ukázalo ako nereálne. Aktuálne sa investícia odhaduje na 300 miliónov eur, pričom projekt by mal vytvoriť 1200 pracovných miest. Spoločnosť Eurovegas Hungary v roku 2006 získala 20-ročnú licenciu na prevádzkovanie kasína.

Vzácny nitriansky oltár premiestnia, našli pod ním fresku

5. januára 2013 - (sita)

Najvýznamnejší ranobarokový oltár na Slovensku Snímanie z kríža premiestnia na inú stenu Katedrály svätého Emeráma na Nitrianskom hrade. Dôvodom je, že pod oltárom reštaurátori našli stredovekú fresku, ktorá nemá obdobu v strednej Európe. Medzinárodná odborná komisia rozhodla, že freska zo 14. storočia zostane na svojom mieste a oltár sa presunie na opačnú stranu dolnej lode chrámu. „Obidve tieto významné pamiatky sa tak budú prezentovať verejnosti. Freska sa nasvieti a dá sa k tomu určitá legenda, aby návštevník rozumel, o čo ide,“ povedal pre agentúru SITA nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Niekoľko ton vážiaci mramorový oltár z roku 1662 v súčasnosti leží rozobratý na zemi v dolnej lodi chrámu. V zhruba 15-člennej komisii boli odborníci z Maďarska, Rakúska, Česka a Slovenska. „Uzniesli sa na tom, že freska zostane a pamiatkový úrad má k tomu vydať úradné nariadenie. Bola tu aj pani generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová, ktorá sa vyjadrila, že sa pridržia tohto rozhodnutia,“ povedal Judák. Krajský pamiatkový úrad v Nitre doteraz presadzoval, aby sa freska opäť prekryla oltárom. Biskupstvo ju chcelo prezentovať verejnosti. Vedúci reštauračných prác v katedrále Vladimír Plekanec bol zástancom riešenia, aby oltár zostal na svojom mieste a premiestnila sa freska. Hovorilo sa dokonca aj o možnosti vytvorenia veľkoplošnej fotografie z fresky. Definitívnu bodku za úvahami dalo rozhodnutie medzinárodnej komisie. Freska zobrazuje Mariánsky cyklus a je výnimočná kvalitou výtvarného prejavu a tiež svojou kompozíciou. Dva výjavy sú tu spojené do jedného celku, čo je v našom prostredí dosť neobvyklé - smrť Panny Márie a korunovanie Panny Márie Kristom na nebesiach. Ide o dielo talianskeho umelca z najšpičkovejšieho prostredia. „Takúto fresku v strednej Európe nenájdete. Najbližšie by ste sa mohli s podobnou freskou stretnúť jedine v strednom Taliansku. Na Slovensku k nej paralelu nemáme,“ vyjadril sa pred časom Plekanec. Na vedľajšej stene pri veľkej freske reštaurátori objavili fragment ďalšej fresky, ktorá je ešte o zhruba 50 rokov staršia. Táto sa však odkrývať nebude, pretože by to poškodilo barokovú výzdobu katedrály.

Školskí odborári budúci týždeň rozhodnú, ako ďalej so štrajkom

Školskí odborári na budúci týždeň rozhodnú o ďalšom postupe v štrajku školských zamestnancov, ktorý je momentálne len prerušený. Nové školské odbory (NŠO) chcú štrajkovať v marci počas písomných maturít.

Motivácia v Salke: Každý žiak dostane po skončení ZDŠ 666 eur

4. januára 2013 - (tasr)

- Obec Salka patrí medzi malé obce Novozámockého okresu so 137 obyvateľmi a má značné problémy so zachovaním základnej deväťročnej školy (ZDŠ) s vyučovacím jazykom maďarským. Povedal to starosta obce Ján Józsa. Ako uviedol, vedenie školy hľadá rôzne možnosti na jej udržanie. Chce vytvoriť dôstojné podmienky pre deti a zabezpečiť, aby vyučovací proces bol na dostatočnej úrovni. „Obec, kde žije 96 percent obyvateľov maďarskej národnosti, realizuje rôzne ekonomické opatrenia, ale musí sa zaoberať aj zabezpečením vyučovacieho procesu,” priblížil starosta s tým, že budova bola postavená v roku 1988 a je veľmi predimenzovaná. „Je to výsledok socialistickej megalománie, objekt by vyhovoval aj mestským školám,” konštatoval Józsa. Dodal, že režijné náklady sú príliš vysoké. „Deti slovenskej národnosti chodia do neďalekého mesta, do Štúrova. Na obecnom zastupiteľstve sme sa zaoberali s myšlienkou otvorenia slovenskej triedy. Podľa našich výpočtov by sme vedeli zostaviť z obecných a okolitých detí jednu triedu s počtom 12 až 15 detí,” ozrejmil starosta a pripomenul, že medzi najdôležitejšie úlohy školy a obce patrí zvýšenie počtu žiakov, ktorý stále ukazuje klesajúcu tendenciu. „Kúpili sme školský autobus, ktorý premáva na náklady obce a preváža deti zo susedných obcí, z Lelej, Bajtavy a Malých Kosíh. Presunuli sme začiatok vyučovania, aby sme stihli všetky deti dopraviť,” vysvetlil. Každý žiak, ktorý dokončí ZDŠ v Salke, dostane od obce motivačný príspevok v hodnote 666 eur. „Týka sa to ročne asi ôsmich až 17 detí, podľa počtu žiakov. Ak sa nám podarí dostať do našej školy minimálne 135 žiakov, škola už nebude stratová, peniaze dostávame totiž od štátu podľa počtu študentov,” uzavrel.

SNS: Ficova vláda sa trasie pred EÚ aj pred finančnými skupinami

Politika strany Smer-SD prináša miesto sľubovaných istôt iba otázniky nad budúcim vývojom Slovenska a jeho občanov. Tvrdí to mimoparlamentná SNS. Podľa nej nesystémové bezzubé zvyšovanie daní a odvodov, ale i novela Zákonníka práce sú nástrojmi, ktoré demotivujú ľudí podnikať, zamestnávať, pracovať a platiť dane. - SNS upozorňuje vládu, že ideologizovaním vecných problémov a marketingovými ťahmi môže občanov SR manipulovať iba dočasne. „Takáto politika však nemá šancu obstáť pred históriou! Vyhovárať sa stále na niekoho sa nedá donekonečna. Politika strany Smer-SD je virtuálnou škrupinkou, ktorá sa podobá prázdnemu slovenskému domu v maďarských Mlynkoch bez nábytku,” píše SNS v stanovisku.

Zachránil desaťtisíce pred nacistami, pred Stalinovou NKVD ho však neochránil nikto

4. januára 2013 - (tasr)

Švédsko si uctí svojho hrdinu druhej svetovej vojny Raoula Wallenberga ustanovením výročného pamätného dňa pripomínajúceho jeho záchranu tisícov židov pred nacistickými perzekúciami v Maďarsku. Informovala o tom agentúra AP. Wallenberg, ktorý by sa tohto roku dožil 100 rokov, bol na diplomatickej misii v Maďarsku, keď ho v roku 1945 zatkli sovietske úrady. Predpokladá sa, že zomrel v zajatí, hoci dátum a okolnosti jeho úmrtia nie sú známe. Pripisuje sa mu záchrana najmenej 20.000 židov, a to tak, že im vystavil švédske cestovné doklady, alebo ich presťahoval do bezpečných domov. Kľúčovú úlohu zohral aj v odradení nemeckých dôstojníkov od masakru 70.000 obyvateľov židovského geta v Budapešti. Švédsky diplomat a hrdina 2.svetovej vojny Raoul Wallenberg v sovietskej uniforme Švédska ministerka kultúry Lena Adelsohn Liljerothová dnes uviedla, že krajina určí 27. august ako pamätný deň Raoula Wallenberga. Komisia, ktorú na tento zvláštny účel ustanovil ruský prezident Vladimír Putin už v roku 2000 rehabilitovala švédskeho hrdinu a vyjadrila poľutovanie nad tým, že Stalinova tajná služba ho v priebehu vojny zajala a nechala popraviť.

Arcibiskup Sokol mal súkromný účet vo Vatikánskej banke

Aj finančné dary od zahraničných Slovákov

8. januára 2013 - (tasr)

Arcibiskup Ján Sokol si peniaze na dôchodok odkladal aj na súkromný účet vo Vatikánskej banke. Vo svojom hlavnom spravodajstve o tom informovala televízia TA3, podľa ktorej to dokazujú dokumenty, ktoré má k dispozícii. Sokol si mal podľa TA3 účet založiť ešte počas pôsobenia na Trnavskej arcidiecéze, čo dokazuje dokument z decembra 2009. Arcibiskup v ňom podrobne opisoval všetky finančné operácie. Počas niekoľkých rokov tam mali končiť napríklad aj finančné dary od zahraničných Slovákov. „Účet, ktorý mám založený vo Vatikánskej banke, je môj súkromný účet, nie je to účet arcidiecézy, ani sa na ňom nenachádzajú arcidiecézne prostriedky,” cituje TA3 Sokola z príslušných dokumentov. Televízia ďalej uvádza, že Sokol si mal účet založiť z dôvodu, že pri preplácaní zahraničných šekov mu vo Vatikánskej banke neúčtovali žiadne poplatky. „Krátko pred ukončením úradu som z týchto mojich peňazí uložených vo Vatikánskej banke dal ako dar Trnavskej arcidiecéze 339 563 dolárov,” tvrdí v dokumentoch Sokol. Podľa TA3 ale tieto peniaze Sokolovi údajne nikdy nepatrili, čo má potvrdzovať aj list pravej ruky pápeža kardinála Tarcisia Bertoneho. Peniaze mali podľa štátneho sekretára pochádzať z predaja pozemkov. Akých, jasné nie je. TA3 sa o transakcii so Sokolom hovoriť nepodarilo.

Komentár: Chatrná slovenská štátnosť

Slovenská štátnosť je v ohrození. Nie, nie, na hraniciach nestoja nepriateľské armády, nedošlo k vojenskému prevratu ani sa nezačala spievať štátna hymna v maďarčine. Je to „len“ pocit premiéra. Kritika prezidenta a pokus opozície o jeho obžalovanie sú vraj ohrozením štátnosti. Samozrejme, okrem toho aj destabilizáciou, fraškou a prejavom opozičného zúfalstva. Má hlúposť vo vyjadreniach politikov vôbec nejaké hranice?

Filmový dokument Zuzany Piussi Krehká identita

Je to len extrémizmus, či štátna doktrína?

Monty Python: „Najlepší je národ, kam si sa ty narodil? To je teda náhodička!“

9. januára 2013 - (Miloš Krekovič - Sme)

V portréte slovenských nacionalistov sa mieša zhnusenie a smiech. Od štvrtku je v našich kinách. - Hlaholiku našim predkom podľa jednej priniesol sám Boh, druhý si dal spraviť testy DNA ako dôkaz, že je doma na Slovensku tridsaťtisíc rokov, iný čudák prebudoval rodinný dom na hradisko zapratané súsošiami Cyrila a Metoda. Všetkých spája vymyslená, virtuálna realita - mýtus starých Slovákov, ktorí tu sú odjakživa, nadradení nad ostatné národy. Alebo si požičajme výrok Monty Python: „Najlepší je národ, kam si sa ty narodil? To je teda náhodička!“ Menej už je komické, že tí ľudia pred kamerou nie sú iba neškodní a anonymní blázni. Nacionalisti z dokumentu Krehká identita Zuzany Piussi velebia Tisa, netaja sa rasizmom, šéfujú Matici slovenskej, predsedajú zoskupeniu extrémistov. A tie isté vyšinuté názory, čo beztrestne hlásajú a šíria, na námestiach opakuje vyholený dorast v čiernych mikinách. V novom roku ide do kín film, čo pred koncom minulého figuroval v ankete o udalosť v kultúre a spolu s ním aj ďalšie dokumenty od rovnakej autorky. Vyzerá to podozrivo, dá sa to však vysvetliť. Piussi má rozrobených viac projektov, zachytáva udalosti, keď sa dejú, priebežne ich spracúva. Niekedy má tri premiéry za rok. Prirátajte žalobu, kauzy v médiách, čo bývajú vždy najlepšou reklamou, a výsledkom môže byť aj takáto koncoročná žatva. Pretože národniarov objavilo v rovnakom čase viac filmárov, tému si museli podeliť. Krehká identita - celkom zámerne - záber zužuje na skupinku fanatikov. Je portrétom a pohľadom do súkromia a v tom je jeho sila. Dosiaľ nikto nezašiel za šéfom Slovenskej národnej jednoty Stanislavom Pánisom do jeho bizarného obydlia, ešte nikto neukázal na kameru, že tie zlovestné mená z tribún a novín sú doma v papučiach čistokrvní blázni bez charizmy. Z niektorých záberov asi príde nevoľno aj radovým národniarom. Opäť sa ukázalo, že imidž naivky v teréne spoľahlivo funguje a najlepší pre kameru zostávajú sebestrední hlupáci, čo potrebujú publikum. Tentoraz v tom nie je nič lacné ani podpásové. Filmárka nikoho do ničoho netlačí, opúšťa podvratný strih a necháva priestor ľuďom, nech sa dobrovoľne prejavia. Ona ich chce pochopiť. Tak trochu preventívne, ako je dôležité porozumieť indivíduu ešte predtým, ako z neho vyrastie nejaký slovenský Breivik. Čudáci sú všade na svete, v náznakoch však pribúdajú mrazivé momenty. Prvý s poznaním, že nadradenosť nad inými v sebe nesie rasizmus a násilie. Rastislavove dni v Hronskom Beňadiku môžu pripomínať neškodný zraz fanúšikov historickej fantasy, len kým si nedáte dohromady, že tínedžer v kostýme Star Treku nepotláča práva iných, ani si nerobí nároky vo verejnom priestore a nemá v sebe kódovanú nenávisť k priaznivcom odlišného sci-fi seriálu. Po druhýkrát zamrazí pri zábere slávnostného odhalenia sochy Svätopluka na Bratislavskom hrade. S poznaním, že toto všetko nie je okrajová vec extrémistov, ale štátna doktrína. Slabšie miesta vyplývajú tak trochu aj zo žánru portrétu. Nacionalizmus z filmu Zuzany Piussi je v podstate duševnou úchylkou. Pokrivené názory priťahujú pokrivené osobnosti. Lenže je to celé vysvetlenie? Stačí na to psychológia? Nebudú tam ešte iné mechanizmy? Po kauzách s filmami Od Fica do Fica a Nemoc tretej moci tisíce ľudí zistili, že na Slovensku vznikajú zaujímavé dokumenty a možno si pozrú ďalší. Možno sa okrem politiky konečne začne debatovať aj o forme a štýle. Možno bude bez debaty jasné, že autorský dokument nemôže byť vyvážený, „objektívny“, ako keby pravdivosť na plátne mohla byť dokonale sivá farba opatrne namiešaná z čiernoty a bieloby. O to ťažšie to bude mať nabudúce filmárka. Také skvelé objekty už po tom všetkom asi len tak nenájde.

Monika Flašíková-Beňová vyzýva aj slovenskú vládu, aby konala...

Monika Flašíková-Beňová vo svojej správe ľutuje, že Rómovia v EÚ sú členskými štátmi vystavení kolektívnemu vylučovaniu a vyjadruje ľútosť nad pomalou reakciou Komisie v niektorých prípadoch. Prípady, v ktorých Európska komisia konala, sú vyhosťovanie Rómov vo Francúzsku a nesúlad maďarskej legislatívy s pravidlami o ochrane osobných údajov a nediskriminácii.

So zakorenenými dolnozemskými výhonkami

Hovoríme s publicistom Jánom Jančovicom - www.oslovma.hu/XXX/Jancovic.pdf - Časopis Slovensko (4/2012) - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/nazory/158-nazory1-nazory1/923-so-zakorenenmi-dolnozemskmi-vhonkami

Večný rebelant sedemdesiatročný: Claude Baláž

Moja rodina (v dejinách vysťahovalectva) - Repatriácia do rodnej vlasti („Mať volala“) - Jean-Claude (v povojnovej realite) - Moja profesionálna dráha (v krajanskej problematike) - Nestraník (medzi kádrujúcimi kameňmi) - Kádrovanie (v našich demokratických časoch) - www.oslovma.hu/XXX/ClaudeB2.pdf - Časopis Slovensko (4/2012)

Dušan Klimo: Poznámky ku krajanskej konferencii

Vedenie konferencie nevyužilo jedinečnú príležitosť na slobodný prejav mienky, otvorený dialóg a odbornú diskusiu. - Od posledného stretnutia krajanov pred dvoma rokmi sa v obsahu podujatia nič podstatné nezmenilo. Namiesto vedeckého fóra (ako by sa od konferencie zákonite malo očakávať) boli vystúpenia účastníkov najmä spomienkové, konštatujúce predchádzajúcu činnosť a predkladajúce požiadavky smerom k organizátorovi (Úrad pre Slovákov Žijúcich v zahraničí) a štátu. - Časopis Slovensko (4/2012) - www.oslovma.hu/XXX/Klimo.pdf

Nedožité deväťdesiatiny Mihálya Schénera

Svetoznámy akademický maliar, rodák z Medešu (Medgyesegyháza, Békešská župa), laureát Kossuthovej ceny Mihály Schéner (9. 1. 1923 - 11. 5. 2009) od svojej prvej samostatnej výstavy v r. 1962 v Budapešti vystavoval svoje diela v nespočetných mestách Európy. Dlhé roky žil v Paríži, Londýne a Štokholme. Vo svojom umení držal krok s modernými, konštruktívnymi smermi, pričom uplatňoval aj ľudové, archaické formy. Zaoberal sa aj sochárstvom, ba jeho meno sa stalo známym aj v literárnych kruhoch: uverejňoval básne a filozofické úvahy. M. Schéner získal viacero uznaní: r. 1978 mu udelili Munkácsyho plaketu, r. 1989 titul Vynikajúci umelec a r.1995 sa stal laureátom Kossuthovej ceny.

http://www.youtube.com/results?search_query=Sch%C3%A9ner+Mih%C3%A1ly&;oq=Sch%C3%A9ner+Mih%C3%A1ly&gs_l=youtube.3...15881.16955.0.17364.2.2.0.0.0.0.81.150.2.2.0...0.0...1ac.1.z0aqNlUo9tM

Slováci majú v Írsku vlastný folklórny súbor

Slováci žijúci v Írsku majú svoj vlastný folklórny súbor. Ten v krajine pôsobí od roku 2007 a nesie názov Ostroha. Jeho členmi su mladí nadšenci slovenského folklóru, ktorí hrdo šíria slovenské tradície za hranicami svojej rodnej krajiny. Väčšina z nich mala skúsenosti zo Slovenska z takých folklórnych súborov ako Jánošík, Oravan, Karpaty, Váh, Mostár alebo Kokavan, ale niekoľkí privoňali k slovenskému folklóru až v Írsku.

Aradáčske meškárky vydali CD - Originálne, jedinečné a neopakovateľné

9. januára 2013 - (V. Hudec - Hlas ľudu / hl.rs)

Aradáčske meškárky od založenia svojej hudobnej skupiny roku 1978 vystupovali všade tam, kde ich zavolali. Doma a v zahraničí. S rovnakým zápalom vystupujú aj dnes, aj napriek pokročilému veku jednotlivých členiek. Vystupovali aj v televízii, v hraných a dokumentárnych filmoch, ale ich hudba dodnes nebola zaznamenaná na žiadnom nosiči zvuku. Na sklonku minulého roku za pomoci Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka z Kovačice však vydali CD, ktoré verejnosti predstavili na promócii v Aradáči v sobotu 29. decembra. Na tomto podujatí, ktoré zorganizoval aradáčsky MOMS, sa po dlhšom čase znovu stretli aktívne meškárky a tie, ktoré viac nevystupujú, s učiteľom Samuelom Kováčom st., ktorý ich pred 35 rokmi zoskupil. Ich dielu na tomto večierku úctu vzdali aj predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová, podpredseda MSS pre Banát a predseda Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka Pavel Baláž, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Annamária Boldocká-Grbićová, riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská, ako aj všetci tí, tak z Kovačice, ako aj z Aradáča, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby cédečko uzrelo svetlo sveta. Prítomných najprv pozdravila predsedníčka aradáčskeho MOMS Anna Bagľašová, a potom Katarína Melegová-Melichová konštatovala, že to, čo dokážu ženy s meškami, je skutočne opravdivý zážitok, ktorý o. i. dáva šmrnc aj filmom svetoznámych autorov a divadelným predstaveniam, za čo im patrí veľká vďaka. - Keď sme sa na žiadosť meškárok rozhodli vydať CD, riadili sme sa myšlienkou, že si meškárky svojím spôsobom prezentovania vojvodinských Slovákov skutočne zaslúžili, aby po nich zostalo niečo, čo etnológom a etnomuzikológom poslúži ako originálny materiál na spracovanie tohto druhu hudby, - povedal Pavel Baláž. Mgr. Janko Siroma vo svojom odbornom posudku hudbu meškárok ocenil ako maximálne originálnu, jedinečnú a neopakovateľnú, ktorá predstavuje nesmierne veľké kultúrne dedičstvo dolnozemských Slovákov. Zároveň si všimol aj svojrázny fenomén, že vo chvíli, keď slovenský jazyk prijal mnohé prvky väčšinového srbského jazyka, meškárky srbským ľudovým piesňam, ktoré tiež rady spievajú, vdýchli slovenský duch - harmonizáciu piesní, eklamáciu textu, ornamentiku, rytmus… Na promócii boli prečítané aj úryvky zo srbskej tlače, v ktorej sa často písalo o meškárkach, a odvysielané boli aj úryvky z dokumentárnych filmov Snenie o čepci a Chodenie s paničkami - Bursuvanie, ako aj úryvok z hraného filmu Gorana Paskaljevića San zimske noći. Pravdaže, svojím spôsobom, čiže hudbou a piesňou sa prítomným prihovorili aj samy meškárky. Na spomenutom cédečku je nahratých 21 slovenských ľudových piesní, z čoho 6 v inštrumentálnom znení a ďalších 15 so spevom. CD nahrali a dnes v tejto skupine vystupujú Anna Hučoková, Erža Jančová, Erža Jánošíková, Anna Puderková a Zuzana Zelenáková. Ináč v Aradáči skôr bola móda mať diatonické harmoniky, čiže po aradáčsky meške, na ktorých hrávali výlučne dievky a ženy. Hrali na oberačkách, zabíjačkách, počas vozenia duchien, na svadbách, na uličkách, priadkach… Učiteľ hudby v Aradáči Samuel Kováč st., ktorý aj sám hrá na meškách, si uvedomil hodnotu tohto prednesu slovenských ľudových piesní a za pomoci Branislava Vierga oslovil meškárky, vytvoril orchester a nacvičil ho. Boli v ňom vtedy Zuzana Obšustová, Anna Zelenáková, Anna Šiagová, Alžbeta Abelovská, Anna Hučoková, Erža Jančová, Anna Puderková, Mária Rábotková, Mária Grňová, Mária Batková, Anna Bagľašová, Anna Agárska, pokým sa im Erža Jánošíková a Zuzana Zelenáková pripojili trochu neskoršie. Pán učiteľ Kováč si na tie časy živo spomína: - Branko a ja sme začali zoskupovať meškárky so zámerom, aby sme sa na folklórnej prehliadke zjavili s niečím novým a originálnym. Aj keď ich v Aradáči bolo mnoho, ich harmoniky neboli rovnako ladené, takže sme do skupiny mohli zaradiť iba tie, ktoré mali rovnako ladené inštrumenty a niektoré výnimočné meškárky museli vystať. Prvé vystúpenie bolo na prehliadke speváckych skupín v Kovačici v jeseň roku 1978. Vonkoncom som netušil, že to vzbudí až taký záujem, a teraz som skutočne hrdý na to, čo tieto ženy dosiahli. Muselo by sa však súrne niečo podniknúť, aby sa mladé dievky naučili hrať na diatónkach. Na tom pláne by spoločnými silami mali pracovať tak Aradáčania, ako aj NRSNM, Matica, Ústav pre kultúru, lebo meškárky sú nielen aradáčskym, ale brandom vojvodinských Slovákov, a treba húževnato bojovať o to, aby nezanikli.

Cena Ondreja Štefanka 2013

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra z prostredia slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, resp. občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou významne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Historický slovenský úspech: Miroslav Stoch získal cenu Ferenca Puskása

7. januára 2013 - (tasr)

Video: http://vimeo.com/55925078

Slovenský futbal zaznamenal v pondelok historický úspech zásluhou Miroslava Stocha, ktorý získal Cenu Ferenca Puskása určenú pre autora najkrajšieho gólu roka. Odchovanec nitrianskeho futbalu triumfoval v ankete FIFA za gól v jarnom zápase tureckej ligy, v ktorom zvíťazil jeho tím Fenerbahce Istanbul nad Genclebirligi 6:1. V spomínanom stretnutí čakal Stoch na dohodnutý signál z rohového kopu a spoza šestnástky poslal loptu volejom do šibenice. Stoch triumfoval v ankete o Cenu Ferenca Puskasa 2012 pred Brazílčanom Neymarom z FC Santos a kolumbijským kanonierom Radamelom Falcaom z Atletica Madrid. „Ďakujem skutočne všetkým, ktorí za mňa hlasovali. Víťazstvo v tomto hlasovaní je pre mňa nesmierne prekvapenie. Ďakujem všetkým vrátane tých najbližších,” povedal Stoch po prevzatí ceny.

Cena Ferenca Puskása (za najkrajší gól roka):

2012: Miroslav Stoch (SR/Fenerbahce Istanbul)

2011: Neymar (Braz./FC Santos)

2010: Hamit Altintop (Tur./Turecko)

2009: Cristiano Ronaldo (Port./Manchester United)

FIFA tvrdo potrestala Maďarsko a Bulharsko za rasistické prejavy

8. januára 2013 - (tasr)

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nariadila Bulharsku a Maďarsku odohrať najbližšie domáce kvalifikačné zápasy MS 2014 pred prázdnymi tribúnami. Tvrdo tak obe krajiny potrestala za rasistické a antisemitské prejavy fanúšikov. „Bulhari musia navyše zaplatiť pokutu 35.000 švajčiarskych frankov a Maďari 40.000,” informuje agentúra AP. FIFA tak potvrdila, že bude razantnejšie trestať nešportové prejavy na štadiónoch. Fanúšikovia Bulharska urážali počas kvalifikačného zápasu v Sofii dánského obrancu tmavej pleti Patricka Mtiligu a tak reprezentačný tím 22. marca doma proti Malte nastúpi bez podpory na štadióne. Maďarskí priaznivci vyvesili iránsku vlajku a kričali antisemitské heslá v priateľskom stretnutí s Izraelom a preto nebudú na tribúnach 22. marca v kvalifikačnom „susedskom” dueli proti Rumunsku.

Maďari sa odvolajú proti trestu FIFA

9. januára 2013 - (sita)

Maďarská futbalová federácia (MLSZ) sa odvolá proti vylúčeniu divákov z najbližšieho domáceho stretnutia kvalifikácie majstrovstiev sveta 2014. Prázdne tribúny sú súčasťou sankcií, ktoré Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) uvalila na Maďarsko a Bulharsko za prejavy intolerancie. Maďarskí diváci sa 15. augusta v Budapešti počas prípravného duelu proti Izraelu prezentovali antisemitskými sloganmi a vraj aj provokatívnou prezentáciou iránskych vlajok. Následky budú niesť 22. marca, keď na reprezentáciu čaká kľúčový duel kvalifikácie svetového šampionátu s Rumunskom. Maďarskej strane sa zdá trest od FIFA príliš prísny. „Naša reprezentácia má pykať za incident z prípravného stretnutia v rozhodujúcom súboji o postup na najprestížnejší turnaj na svete. Preto sme sa rozhodli odvolať sa,” reagovala MLSZ. Maďarsko a Rumunsko zápasia o druhú priečku v D-skupine kvalifikácie MS 2014, oba tímy majú v tabuľke po deväť bodov. Bulharskí priaznivci zase napodobňovali opičie zvuky smerom k dánskemu obrancovi čiernej pleti Patrickovi Mtiligovi počas kvalifikačného stretnutia v Sofii 12. októbra 2012.

Policajti SR, ČR a Maďarska zadržali organizovaný zločinecký gang

11. januára 2013 - (sita)

Slovenská, maďarská a česká polícia po dlhodobej spolupráci zrealizovala 7. januára na území Maďarska úspešnú akciu, v rámci ktorej zasiahla proti organizovanej zločineckej skupine. Tá páchala trestnú činnosť vo viacerých členských štátoch EÚ. Informovali o tom dnes v Budapešti predstavitelia polícií všetkých troch krajín, ako aj maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV). Organizovaná skupina s najmenej 16 členmi mala pôsobiť na čele s občanom Maďarska. Podľa prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara mali obvinení prostredníctvom nastrčených osôb organizovať činnosť najmenej 14 obchodných spoločností, ktorými na území Slovenskej republiky deklarovali dovoz kovového odpadu z Maďarska na základe nepravdivých faktúr a dokladov. SR spôsobili škodu na rozpočte vo výške zhruba 17 miliónov eur. „My časovo ohraničujeme trestnú činnosť páchanú na území SR od roku 2006 do roku 2008, ale predpokladáme, že pre túto trestnú činnosť boli vytvorené podmienky vstupom oboch krajín do Európskej únie a tým, že sa začal voľný obeh tovarov,” dodal Gašpar. Finanční vyšetrovatelia v Maďarsku zadržali 14 podozrivých osôb, zaistili 19 luxusných motorových vozidiel, nehnuteľnosti a finančnú hotovosť. Hodnota zaisteného majetku predstavuje 1,42 miliardy forintov (3,6 milióna eur). Súd v Győri rozhodol o vzatí do vyšetrovacej väzby všetkých 14 osôb, na dve osoby vydali medzinárodný zatykač. Prokuratúra v Györi zistila, že skupina pácha známy spôsob tzv. karuselových podvodov v rámci EÚ. Páchatelia využívali, že v rámci voľného obehu tovaru sú tovary oslobodené od platenia DPH. Obchodné spoločnosti v Maďarsku vyvážali medený odpad kovovým hutám v SR a v ČR. Na území Slovenska zriadili sieť obchodných spoločností, ktoré viedli nasadené tzv. biele kone, a cez tieto spoločnosti potom predávali kovový odpad. Podobný spôsob aplikovali aj v Českej republike, kde spôsobili škodu vo výške 2,8 milióna eur. Uvedené spoločnosti v SR a ČR si neplnili svoju daňovú povinnosť, maďarské spoločnosti si zas uplatňovali neoprávnene odpočet DPH. Podľa NAV je obvinených 19 osôb, z toho jedna je vo výkone trestu. Okrem príslušníkov NAV nasadili do akcie aj protiteroristické komando. Zasahovalo vyše 240 príslušníkov bezpečnostných zložiek v troch župách, väčšina obvinených sa nachádzala v Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župe. Medzinárodný vyšetrovací tím sa zriaďuje za účelom odhaľovania a vyšetrenia trestných činov zasahujúcich viaceré štáty a jeho činnosť sa riadi prísnymi pravidlami. Terajší medzinárodný tím, ktorý zriadili na jeseň 2012, je v poradí druhým, na ktorom sa zúčastňuje aj Maďarsko. Vznik tímu iniciovala Hlavná župná prokuratúra Rábsko-Mošonsko-Šopronskej župy. Koordináciu vykonávala organizácia Eurojust. Medzinárodný vyšetrovací tím tvoria experti vyšetrovacích orgánov troch krajín pod dozorom prokurátorov Maďarska, Slovenska a Českej republiky.

Páči sa mi to