K07142020

Posledná aktualizáciaK, 07 júl. 2020 12am

Tallózó / Médiafigyelő / Sajtószemle / 2018

amonit03„A nemzetiségeknek nemcsak joguk, hanem küldetésük is, hogy megmaradjanak” - Miért nem lehet adat a nemzetiségi hovatartozás? - Megújult a békéscsabai evangélikus nagytemplom - Pro Cultura Minoritatum Hungariae - Magyar-szlovák együttműködési programok - Cirill és Metód máig példát ad Európa megerősítésére

Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2018/Imr18Hu2.rtf

oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Tóth István és Sipos József kapták az idei Tömörkény-díjakat

2018. december 21. - (mti)

Tóth István történész-muzeológus és Sipos József történész kapták az idei Tömörkény-díjakat, a Móra Ferenc Múzeum szakmai elismeréseit december 21-én adták át. Tóth István több mint 35 éve dolgozik a múzeum munkatársaként. A közgyűjtemény jövőre 40 éves történettudományi osztálya vezetőjének idén két kötete is megjelent: az egyik a dél-alföldi szlovákság két világháború közötti történetéről, a másik a gyulai honvédek hadifogoly visszaemlékezéseiről. Sipos József bár már harminc éve nem dolgozik a múzeum kötelékében, mostanáig részt vesz a közgyűjtemény munkájában. A történész elmondta, hogy az 1978-tól 1987-ig terjedő időszak meghatározó volt az életében, akkor részt vehetett a történettudományi osztály megszervezésében. Komoly 19-20. századi gazdaság-, politika- és társadalomtörténeti anyagot hoztak létre, jelentősen bővítették a közgyűjtemény fényképtárát is. Hozzátette: történészként a múzeumban tanulta meg, hogy a tárgyaknak, fényképeknek óriási jelentősége van a múlt bemutatásában. Az elismerést 1994 óta adják át a múzeum egykori és jelenlegi kollégáinak kiemelkedő szakmai tevékenységükért. Az országosan jegyzett díj odaítéléséről a múzeum Közgyűjteményi Szenátusának javaslatai alapján a múzeumigazgató hozza meg a döntést. Az elismerést minden év decemberében, Tömörkény István születésnapjáról megemlékezve adják át.

Elhunyt Grendel Lajos, a szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője

https://ujszo.com/kozelet/meghalt-grendel-lajos

Áder János nemzetiségi vezetőket fogadott

2018. december 14. - (mti)

Régi hagyomány szerint a Nemzetiségek Napja (december 18.) alkalmából Áder János köztársasági elnök 2018. december 14-én a Sándor-palotában díszebédet adott a magyarországi nemzetiségi szószólók és kisebbségi önkormányzatok vezetőinek. - Fotó: (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1903725853059715

„A nemzetiségeknek nemcsak joguk, hanem küldetésük is, hogy megmaradjanak”

2018. december 17. - (mti)

Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, ezért a nemzetiségeknek nemcsak joguk, hanem küldetésük is, hogy megmaradjanak - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetiségek díj átadásán 2018. december 17-én Budapesten. A nemzetiségekért is felelős kormányfő-helyettes kiemelte: minden nemzetnek és nemzetiségnek küldetése, hogy a saját örökségét megőrizze, kibontakoztassa, még gazdagabbá és mindenki számára megismerhetővé tegye. A magyarországi őshonos nemzetiségeknek ezen felül sajátos felelősségük és küldetésük is van, hiszen olyan egyedi értékgazdagságot hoztak létre, amelyet nem pótolhat sem a magyarság, sem az anyanemzetük - fűzte hozzá. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: „hiszünk abban, hogy a nemzeti lét az emberiség értékgazdagsága (...), és ha a nemzetek eltűnnének, az egyetemes emberiség lenne örökre, pótolhatatlanul szegényebb”. Kitért arra is: a magyar kormány természetesnek tekinti, hogy mind jogilag, mind anyagilag támogassa a nemzetiségeket. Példaként említette, hogy az új magyar Alkotmány államalkotó tényezőnek ismeri el a magyarországi őshonos nemzetiségeket és alkotmányos szinten garantálja a saját nyelvhez, kultúrához és oktatáshoz való minden jogukat. Emellett 2011-ben megalkották az új nemzetiségi törvényt, amelyben lényegében azt kodifikálták, amit a magyarországi nemzetiségek kértek. Kiemelte továbbá, hogy 2010 óta a nemzetiségek költségvetési támogatása a négyszerese a korábbi támogatás összegének. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint óriási bűnt követnek el azok a többségi társadalmak, amelyek szerint nincs szükség a nemzetiségekre, és nem támogatják a megmaradásukat. Ha úgy döntenének Romániában, Ukrajnában vagy akár Magyarországon, hogy nem kell támogatni a kisebbségeket, visszafordíthatatlan folyamatot indítanának el - mutatott rá, hangsúlyozva, Magyarország feladata, hogy a nemzetiségeket támogató politikájával példát mutasson a Kárpát-medence többi országának és Európának is. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára arról beszélt, hogy Magyarországon mindenkinek van egy barátja vagy családtagja, aki valamelyik nemzetiséghez tartozik. „Az, hogy erről nem beszélünk nap mint nap, jelzi, hogy Magyarországon a nemzetiségi létezés természetes”. Hozzátette: a Nemzetiségek díj üzenete, hogy a nemzetiségek és a magyarság akkor tud továbbra is természetesen, egymást erősítve együtt élni, ha mindkét identitás erős. Nemzetiségekért díjban azok részesülhetnek, akik „a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet” végeznek. Az elismerést az idén tizennégy ember, illetve szervezet vehette át. A díjazottak között van a Parno Graszt roma zenekar, a Pyrgos Hagyományőrző Görög Néptáncegyüttes, a Szent Efrém Férfikar, Nikola Parov zenész, Albert Vendel, a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat egykori elnöke. Az ENSZ 1992. december 18-án fogadta el a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot. Ez volt az első olyan átfogó nemzetközi dokumentum, amely az államok számára előírja a kisebbségek létének, identitásának védelmét, rendelkezik a kisebbségek saját kultúrához, hitélethez és nyelvhasználathoz való jogáról, a kisebbségeket érintő ügyek eldöntésében való érdemi részvételről, a határokon átívelő szabad kapcsolattartásról. A magyar kormány 1995. szeptember 21-én döntött arról, hogy december 18-a a Kisebbségek napja, és ekkor alapították a Kisebbségekért díjat is. 2012. április 16-án az Országgyűlés a napot a Nemzetiségek napjának, az ez alkalomból odaítélt díjat pedig a Nemzetiségekért díjnak nyilvánította. Az elismerést az alapítása óta 185-en kapták meg.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes elvi állásfoglalása

A nemzeti értékgyűjtés nemzetiségi tartalmaival kapcsolatos gyakorlatról

http://nemzetisegijogok.hu/documents/2657648/2803174/2_2018_%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1s_%C3%A9rt%C3%A9kt%C3%A1r.pdf

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye

a Lami István Emlékülés alkalmából

2018. november 29.

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC, egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes

Mint a magyarországi nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettes, fontosnak tartom, hogy a hazánkban élő államalkotó nemzetiségeink kiemelkedő szülötteiről időről időre megemlékezzünk. Az Országos Szlovák Önkormányzattal, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetével és a szlovák nemzetiségi szószólóval együtt szervezett Lami István emlékülésnek 2018. november 28- án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy közösen idézzük fel a magyarországi szlovák közösség kiemelkedő alakját, Lami István néprajzkutatót, művelődésszervezőt, valamint pályatársak, tanítványok és hozzátartozói segítségével felelevenítsük munkásságának legmeghatározóbb állomásait és eredményeit. Az 1925-ben született Lami István 1946-tól a magyar néptáncmozgalom jeles alakja volt. A Népművelési Intézet munkatársaként a népi együttesek irányító szakembere, országos néptáncfesztiválok szervezője. Az 1960-as években kezdte lejegyezni szülőfaluja, Püspökhatvan szlovák népdalait és szokásait, majd a következő évtizedekben gyűjtéseit kiterjesztette az ország többi területére is, ezzel megalapozva a nyelvszigetek kultúrájának összehasonlító vizsgálatát. Számtalan könyv, tanulmány és tudományos jegyzet kötődik a nevéhez. A magyarországi szlovákok táncainak elhivatott kutatójaként és gyűjtőjeként, illetve kultúraszervezőként mindent megtett annak érdekében, hogy ezek a táncok mindenkihez - szlovákokhoz és magyarokhoz - a lehető legszélesebb körben eljussanak. Lami István tudományos tevékenysége, néprajzi kutatásai, gyűjtései és értekezései, néptánc-oktatói és koreográfusi munkássága mind olyan, a szűkebb és a tágabb közösségéért, szülőföldjéért és hazájáért vállalt áldozatos és elkötelezett munka volt, melynek során a térségben évszázadok óta együtt élő szlovákok és magyarok párbeszédét, a kultúrák közötti kommunikációt szorgalmazta és saját tevékenységével ezt meg is valósította. Lami István szellemi és kulturális örökségének méltó őrzője és ápolója a hazai a szlovák közösség, amelynek tagjai magas szinten tudnak élni a jogszabályok és a finanszírozási környezet adta lehetőségekkel. A kulturális autonómiát teljes mértékben megélő, pozitív és öntudatos nemzetiségi életet élnek, olyan közösségi tereket és infrastrukturális környezetet hozva létre, amelyekhez hasonlóra az országban kevés példa akad. Az emlékülésen Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Hollerné Racskó Erzsébet az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló köszöntője után kollégái, pályatársai, tanítványai és családtagjai idézték fel a felejthetetlen néprajztudós, táncos, pedagógus és művelődésszervező emlékét. A rendezvényt az „Örökségünk üvegképeken” című képzőművészeti kiállítás megnyitása és a Püspökhatvani Népi Együttes műsora színesítette.

Átadták a milliárdos magyar támogatással épült dunaszerdahelyi fociakadémiát

https://24.hu/sport/foci/2018/11/16/atadtak-a-milliardos-magyar-tamogatassal-epult-dunaszerdahelyi-fociakademiat/

Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter

https://ujszo.com/kozelet/lajcak-marad-a-kulugyi-tarca-elen

Lemondott a szlovák külügyminiszter

https://magyarnarancs.hu/kulpol/lemondott-a-szlovak-kulugyminiszter-115440

Nem akarnak orbáni Szlovákiát

A sorosozó Fico ellen tüntettek Pozsonyban

https://vilagterkep.atlatszo.hu/2018/11/18/nem-akarnak-orbani-szlovakiat-a-sorosozo-fico-ellen-tuntettek-pozsonyban-a-csehszlovak-barsonyos-forradalom-elonapjan

Kiska: Nem a politikusoknak, hanem az embereknek köszönhetjük a szabadságunkat

https://www.bumm.sk/belfold/2018/11/18/kiska-nem-a-politikusoknak-hanem-az-embereknek-koszonhetjuk-a-szbadsagunkat

Köszöni a szlovák katolikus egyház a magyar kormány sok-sok támogatását...

https://www.bumm.sk/kulfold/2018/11/15/koszoni-a-szlovak-katolikus-egyhaz-a-magyar-kormany-sok-sok-tamogatasat

Európa a sovinizmus és az etnikai megosztottság árnyékában ünnepli az 1. világháború végének centenáriumát

https://b1.blog.hu/2018/11/11/europa_a_sovinizmus_es_az_etnikai_megosztottsag_arnyekaban_unnepli_az_1_vilaghaboru_vegenek_centenar

Európa legjobbjai között az alsópetényi Prónay Kastély

A szlovákiai Chateau Belában rendezett gálesten adták át a The Heritage Hotels of Europe Awards díjakat.

https://uzletem.hu/turizmus/europa-legjobbjai-kozott-az-alsopetenyi-pronay-kastely

Taroltak a független jelöltek a szlovákiai helyhatósági választáson

Erősödött az MKP és a Most-Híd is

http://propeller.hu/itthon/3383949-taroltak-fuggetlen-jeloltek-szlovakiai-helyhatosagi-valasztason-erosodott-mkp

Fico, Danko és Bugár a választások eredményét értékelték

https://ujszo.com/kozelet/fico-danko-es-bugar-a-valasztasok-eredmenyet-ertekeltek

Megdőlt a melegrekord

https://index.hu/belfold/2018/10/29/kubekhazan_27_1_celsius_fok_volt_90_eves_melegrekord_dolt_meg/

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 2019. évi nemzetiségi pályázati felhívások

http://bgazrt.hu/tamogatasok/hazai_tamogatasok/nemzetisegi_tamogatasok/2019_evi_nemzetisegi_palyazati_felhivasok/

A Výhonky c. antológia kiadásának 40. évfordulója

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1823560911076210

A Szentendrei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat zenés délutánja

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1784044405027861

111 éves korában meghalt a legidősebb magyar (állampolgár)

https://444.hu/2018/11/04/111-eves-koraban-meghalt-a-legidosebb-magyar

Zomrela najstaršia Slovenka sveta

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2788/zomrela-najstarsia-slovenka-sveta-111-rocna-katarina-belikova-rod-pilathova-skonala-v-madarskej-pilisskej-cabe

Ilyen volt a kesztölci búcsú 38 évvel ezelőtt

Bárkányi Valkán Zoltán írása:

https://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/kelemen-napja-kesztolcon-1980

Minden eddiginél jobb a magyar és a szlovák kormány kapcsolata

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/minden-eddiginel-jobb-a-magyar-es-a-szlovak-kormany-kapcsolata

Nemzetiségi szószóló: Miért nem lehet adat a nemzetiségi hovatartozás?

2018. október 31. - (mti)

Országgyűlés-jogalkotás / Az oktatási nyilvántartásról szóló törvényjavaslat általános vitája - A magyarországi nemzetiségek bizottságának álláspontját tolmácsoló Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló egyebek mellett azt vetette fel, a javaslatban „alig történik utalás” a nemzetiségi oktatásra, miközben az innen nyerhető információk nagyon fontosak lehetnek későbbi kutatásokhoz, elemzésekhez. Megemlítette: tanárként maga is tudja, mekkora jelentősége, szerepe lehet egy jó nyilvántartásnak, ugyanakkor értetlenségét fejezte ki, miért nem szerepel az adatok között a nemzetiségi oktatási intézményekben tanulók hovatartozása. Hozzátette, egy közhiteles nyilvántartás tudhatja ezt. A szószóló szempontként vetette fel, hogy a nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában működő 80 és a további csaknem 300 nemzetiségi oktatásért folytató intézmény hallgatói heti hat órában speciális ismereteket tanulnak, ami növeli leterheltségüket.

Felújították a szegedi nemzetiségek házát

2018. október 31. - (mti)

Felújították a több szegedi kisebbségi önkormányzat székhelyéül szolgáló nemzetiségek házát, amely kulturális és oktatási rendezvényeknek is helyet ad. Solymos László (MSZP) alpolgármester az épület 2018. október 31-i átadásán elmondta, az 1998-ban nyílt intézmény a városban működő tizenegy nemzetiségi önkormányzat közül hétnek a székhelyeként működik, emellett az elmúlt két évtizedben fontos kulturális és közművelődési központtá vált. A mintegy 70 millió forintból megvalósult beruházás során hőszigetelték a homlokzatot és zárófödémet, lecserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert, felújították a kül- és beltéri világítást, az épület napelemes rendszert kapott, átalakították a vizesblokkot és részben akadálymentesítették az ingatlant - ismertette a politikus. Kosztopulosz Andreász, a Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása és a helyi görög önkormányzat elnöke hangsúlyozta, a városban megvalósult egyedülálló modell bizonyította, összefogással akár kisebb létszámú nemzetiségi közösségek is képesek értéket teremteni. Az épület hét - bolgár, lengyel, görög, német, örmény, szlovák és ukrán - önkormányzatnak biztosít székhelyet. A központ sokszínű közösségi térként működik: lehetőség nyílik több nemzetiségi nyelv tanulására, balkáni táncok elsajátítására, részvételre népszerűsítő előadásokon, irodalmi és gasztronómiai esteken, emellett kiállításokat is szerveznek. A sokszínű programokat a nemzetiségi közösségek tagjai mellett más szegediek is szívesen látogatják - mondta az elnök.

Megújult a békéscsabai evangélikus nagytemplom

2018. október 13. - (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1816877415077893

Mintegy kilencszáz millió forintos kormányzati támogatással újult meg a békéscsabai evangélikus nagytemplom, valamint a külvárosi, jaminai templom és evangélikus ifjúsági központ is épült a városban. A nagytemplomot 2018. október 13-án szentelte újra Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, az ünnepségen beszédet mondott Semjén Zsolt. Az egyházügyekért felelős miniszterelnök-helyettes az avatás után az MTI-vel közölte: az épület Közép- és Kelet-Európa legnagyobb evangélikus temploma. Kiemelte: Békéscsaba az evangélikusok és a szlovákság emblematikus helyének tekinthető, hiszen a török időkben elnéptelenedett vidékre háromszáz éve telepedtek le evangélikus vallású szlovákok. Semjén Zsolt hangsúlyozta: a történelmi nemzetiségek ugyanolyan integráns részei a magyar nemzetnek, mint az elszakított területeken élő magyarok, ezért állam- és nemzetalkotónak tekintik őket. A politikus hozzátette: a békéscsabai szlovák gyökerű evangélikus gyülekezet olyan sajátos értékeket hordoz, ami része az egyetemes magyarságnak, része az egyetemes szlovákságnak, de mégis csak olyan egyedi örökség, amit csak ők tudnak megőrizni és nekünk átadni. Kutyej Pál igazgató-lelkész az MTI-nek elmondta: a 3500 ülőhelyes templomot 550 millió forintból restaurálták. A homlokzati és belső felújítás mellett lecserélték az elektromos vezetékeket, megoldották az eddig a tetőről a falakra folyó víz elvezetését és restaurálták a templom szobrait. Elmondta: a hagyományosan evangélikus Békéscsabán jelenleg több mint tízezres evangélikus közösség él. Felidézte: a török dúlás során elnéptelenedett vidékre 1718-ban költöztek a felvidékről szlovák evangélikusok, akik vallásszabadságot és földet kaptak. A templomban a mai napig hetente tartanak szlovák nyelvű evangélikus istentiszteletet. A közösség eredetét jelzi az is, hogy egyedülálló módon még mindig az úgynevezett Tranoscius-féle énekeskönyvet használják, sokan konkrétan azokat a példányokat, amelyeket még őseik hoztak magukkal. Ismertette: a betelepülők templomot építettek maguknak, de rövid időn belül olyan sokan lettek, hogy az többszöri bővítés után sem tudta kiszolgálni a közösség igényeit. Ezért megvásárolták a templomukkal szemközti telkeket és 1807-ben elkezdték építeni a nagytemplomot a kicsivel szemben. A templomot végül csak 1824-ben fejezték be, mert a napóleoni háború miatt elértéktelenedett pénzük nem volt elég, és újabb gyűjtést kellett szerveznie a közösségnek. Az épületet azóta többször is felújították, legutóbb az 1978-as földrengés után kellett helyreállítani, amikor megrepedt a kupolája. A jaminai templomot szintén kívül-belül felújították, emellett egy régi magtárból kétszintes centrumot alakítottak ki a gyülekezet ifjúsági csoportjainak - tette hozzá Kutyej Pál.

Kövekből templom, találkozásból szeretet, istentiszteletből élet

https://behir.hu/kovekbol-templom-talalkozasbol-szeretet-istentiszteletbol-elet

Átadták a 2018-as Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat

2018. október 13. - (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1816865638412404

Átadták az idei Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat, a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismerését 2018. október 13-án Budapesten, a Nemzetiségi gála keretében. - Díjat kapott a hazai szlovák nyelvű színjátszás úttörőjeként, a színházművészetben és ezzel párhuzamosan a szlovák nyelv megőrzésében több mint két évtizeden át sikeresen működő Vertigo Színház is. - Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a díjátadást megelőző beszédében úgy fogalmazott: „itt Magyarországon a nemzetiségekre kincsként tekintünk. Olyan kincsként, amely gazdagítja az egész nemzetet, (...) az egész országot, (...) az egész Kárpát-medencét”. Az államtitkár az őszi erdők „színpompájához” hasonlónak nevezte a magyarországi nemzetiségek életét. Azt mondta, ha elűzzük őket, nem akarunk velük élni, ha többségi társadalom nem érzi, hogy mennyi mindent adhatnak a közös országnak, akkor lehet, hogy „fantasztikusan egységes lesz az erdő, de azt a „csodát”, amit most az őszi erdő ad nekünk nem kapjuk meg. Soltész Miklós kitért arra is, hogy ma - mint fogalmazott - „iszonyatos helyzet” van Ukrajnában, ezért kérte a nemzetiségek képviselőit, a kárpátaljai magyarok védelmében nemzetközi fórumokon emeljék fel a szavukat. Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára elmondta, az odaítélt díjakkal ismerik el a kitüntettek munkáját. A díj egy páfrányfenyőlevél, amely az ősi összetartozás, a változatlanság jelképe - mondta -, hangsúlyozva, fontos, hogy a nemzetiségek kultúrája változatlanul megmaradjon, és ezért tenni kell. A nemzetiségek az országnak olyan erőt és energiát adnak, amely örök értékeket képvisel - tette hozzá a helyettes államtitkár, az értékek közé sorolva a családot. Elismerésben részesült a rábavidéki szlovének kultúrájának megőrzéséért és terjesztéséért, valamint közösségépítő tevékenységéért Bajzek Gyöngyi, Emberné Jurkovits Zorica pedig a hazai szerb köznevelésben kifejtett, valamint a felnőtt- és a gyermekszínjátszás népszerűsítéséért végzett munkájáért. Farkas András a roma fiatalokért végzett példamutató munkájáért és a felzárkózásukat segítő tevékenységéért, Kozsuharov Ognjan a hazai bolgárok identitástudatának erősítése, valamint képzőművészeti alkotásai révén a bolgár és magyar kultúra gyümölcsöző kapcsolatát elősegítő munkája elismeréseként, Leszko Malgorzata a magyarországi lengyelek nyelvének megőrzéséért és Békés megyében a kulturális intézményeik fejlesztéséért végzett tevékenységéért kapta meg a díjat. A hazai ruszin nemzetiség képzőművészeti örökségének megőrzéséért, valamint nemzetisége fiataljainak tehetséggondozásáért végzett kiemelkedő munkájáért kapott díjat Manajló András. A hazai német nemzetiség népzenei és néptánckultúrájának megismertetésében és továbbadásában, ily módon a német hagyományos kultúra továbbélésében betöltött szerepéért részesült elismerésben a nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület. Notis Georgiou az anyaországi és hazai görög kultúra és nyelv népszerűsítéséért, valamint klasszikus zeneművészeti tevékenységéért, Oroján István a hazai románok legismertebb és legelismertebb képzőművészeként nemzetiségi kultúrája megőrzéséért és népszerűsítéséért végzett munkájáért kapott díjat. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar a pilisvörösvári németek fúvószenéjének bemutatásáért, és így zenei kultúrájuk megőrzéséért és továbbadásáért, Szávai József a baranyai és dél-magyarországi horvát és szláv néptánchagyományok gyűjtéséért, továbbadásáért és színpadra viteléért, valamint az ezekhez kötődő közösségteremtő tevékenységéért, Tóth Györgyné Bencze Mária a német anyanyelvi kulturális örökség megtartásában és fejlesztésében, valamint a budaörsi német nemzetiségi közösség értékeinek megőrzésében végzett több évtizedes tevékenységéért részesült elismerésben. Díjat kapott a hazai szlovák nyelvű színjátszás úttörőjeként, a színházművészetben és ezzel párhuzamosan a szlovák nyelv megőrzésében több mint két évtizeden át sikeresen működő Vertigo Színház is.

Örménykút - Kicsiny falu, összetartó közösséggel

Békés megye egyik legkisebb települése / Mindössze öt utcája és 361 lakosa van. Az itt élő emberek azonban nagyon összetartanak...

http://hir6.hu/cikk/143993/ormenykut_kicsiny_falu_osszetarto_kozosseggel

Átadták a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/egyhazi-es-nemzetisegi-ugyekert-felelos-allamtitkar/hirek/atadtak-a-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijakat

Helynévcsaták - Štúrovo kontra Párkány / Gabčíkovo kontra Bős

https://nepszava.hu/3011759_zolikam-a-sturovo-nem-parkany-szlovakul--helynevcsatak-1

Bratislava kontra Pozsony

https://nepszava.hu/3012617_helynevcsatak-2

Túrócszentmártonban ülték meg a szlovák nemzet deklarációjának ünnepét

https://www.bumm.sk/belfold/2018/10/31/turocszentmartonban-ultek-meg-a-szlovak-nemzet-deklaraciojanak-unnepet

100 éves lenne Csehszlovákia

https://ujszo.com/kozelet/100-eves-lenne-csehszlovakia

Így ért véget az 1000 éves „magyar-szlovák házasság”

https://24.hu/tudomany/2018/10/27/igy-ert-veget-az-1000-eves-magyar-szlovak-hazassag/

Ünnepeljünk vagy nem? És ha igen, akkor mit?

https://ujszo.com/kozelet/unnepeljunk-vagy-nem-es-ha-igen-akkor-mit

Katonai díszszemlét tartottak Prágában Csehszlovákia megalakulásának centenáriuma alkalmából

https://parameter.sk/katonai-diszszemlet-tartottak-pragaban-csehszlovakia-megalakulasanak-centenariuma-alkalmabol

Ha ez így megy tovább, eltűnhetnek a magyarok a Felvidékről

https://888.hu/article-ha-ez-igy-megy-tovabb-eltunhetnek-a-magyarok-a-felvidekrol

A magyar-szlovák határrégió fejlesztését célzó projekt indul

http://orientpress.hu/cikk/2018-10-13_-a-magyar-szlovak-hatarregio-fejleszteset-celzo-projekt-indul

V4: Jó projekt az EU, de még dolgozni kell tökéletesítésén

https://gondola.hu/hirek/229559-V4__jo_projekt_az_EU__de_meg_dolgozni_kell_tokeletesitesen.html

A V4-ek szerint tartós kihívás marad a migráció problémája

http://magyarhirlap.hu/cikk/130926/Ader_Janos_A_V4ek_szerint_tartos_kihivas_marad_a_migracio_problemaja

Menekültek százait fogadnák be a szlovákok

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/migracio-menekult-migrans-bevandorlas-szlovakia.672552.html.672552.html

Budapest-Pozsony-Brünn-Varsó / Politikai egyetértés gyorsvasút építéséről

http://magyarhirlap.hu/cikk/129963/Politikai_egyetertes_gyorsvasut_epiteserol

Magyarul is elérhetők lesznek a szlovák törvények

https://www.bumm.sk/belfold/2018/09/26/magyarul-is-elerhetok-lesznek-a-torvenyek

Szlovákia kinyitja kapuit a külföldiek előtt

https://ujszo.com/kozelet/meg-tobb-kulfoldi-munkaero-erkezhet

Magyar-szlovák együttműködési programokat valósítanak meg 1,7 milliárd forintból

2018. szeptember 20. - (mti)

Magyar-szlovák együttműködési programokat valósítanak meg civil és egyházi szervezetek, közintézmények, önkormányzatok mintegy 1,7 milliárd forintból, az Európai Unió által támogatott Kisprojekt alap Magyarország és Szlovákia hét megyéjében és kerületében finanszíroz projekteket 2021-ig. Kiss-Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára a programot bemutató sajtótájékoztatón 2018. szeptember 20-án Győrben elmondta, az alap által az Európai Unió egyik fontos alapelve valósul meg, mert olyan pályázókat támogat, amelyeket a klasszikus értelemben vett határon átnyúló programokban csak korlátozottan lehet. Hozzátette, a kormánynak kiemelt célja a határ menti területek fejlesztése, amiben a szomszédos országok közül a szlovák kormány az egyik legjobbnak mondható. Úgy vélte, az együttműködés a két ország között célorientált, az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése pedig dinamikus. Utóbbi keretében hat kisléptékű közúti összeköttetés fog megvalósulni a két ország között, egyebek mellett a két Komárom közötti Duna-híd. Közölte, a projektet összefogó Rába-Duna-Vág Európai Területi Tanács bírálja majd el a pályázatokat. Magyarországról Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest megye és Budapest, Szlovákiában pedig a pozsonyi, a nagyszombati és a nyitrai kerületek tartoznak az együttműködésbe, amelyekben civil és egyházi szervezetek, közintézmények, önkormányzatok és oktatási intézmények valósíthatnak meg olyan határon átnyúló együttműködéseket, amelyek a mindennapi kapcsolatokat erősítik. Katarína Mihal'ová, a szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határon átnyúló együttműködési programok főosztályának vezetője is az együttműködést méltatta. Úgy fogalmazott, ez az első eset, amikor nemzeti szintről régiókhoz kerül a döntés, és reményét fejezte ki, hogy így valóban azokon a szinteken valósulnak meg az együttműködések, ahol ezekre szükség van. Vasi Emma, a Duna-Rába-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója elmondta, hogy 20 és 50 ezer euró közötti összegekre lehet pályázni, az önrész 15 százalék. A pályázatokat első körben november 2-ig lehet benyújtani, a jövő évtől pedig folyamatosan. A program két fő területe a természet és kultúra, valamint a közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása. A programról szeptember 21. és október 1. között tájékoztató napot tartanak Párkányban, Komáromban, Pozsonyban, Budapesten, Dunaszerdahelyen és Győrben. Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a Kisprojekt alapot megelőzően is fontos határ menti együttműködések és fejlesztések valósultak meg, egyebek mellett Győr és Nagymegyer között autóbusz közlekedés indult, Dunakiliti és Doborgaz között pedig határhíd épül. Berényi József, a nagyszombati kerületi önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy jelentős magyar közösség él Nyitra, Pozsony és Nagyszombat környékén, de reményei szerint ez az együttműködés nem csupán a magyar-magyar, hanem a magyar-szlovák közösségek közötti kapcsolatot is erősíteni fogja. A tatabányai székhelyű Duna-Rába-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulást 2011-ben hozta létre a Nagyszombati kerületi önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron és a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat. 2015-ben csatlakozott a szervezethez a pozsonyi kerületi és a Pest megyei önkormányzat.

„Ki az utcára!“ / Tüntetés az európai Magyarországért

https://index.hu/belfold/2018/09/16/elkezdodott_az_ellenzeki_tuntetes_a_bem_teren_az_europai_magyarorszagert/

Kell-e félni Orbántól Szlovákiában?

https://index.hu/kulfold/2018/09/11/kell-e_felni_orbantol_szlovakiaban/

Kiállítás a nemzeti identitásról

http://azonnali.hu/cikk/20180908_par-ok-hogy-elmenj-pozsonyba-a-hanyatlo-nyugat-es-a-komplexusos-kelet-egy-kiallitason

Sasok és galambok a pozsonyi Kunsthalléban

Szomszédaink, a magyarok

https://youtu.be/3DKLhYlou4k

Villamossal, fogaskerekűvel a Magas-Tátrában / Irány Szlovákia!

https://www.nlcafe.hu/utazas/20180825/magas-tatra-programajanlo-utazas-tura-lanovka-szlovakia/

A szlovák művész fotóitól káprázik a szemünk

Meghökkentő, zavarba ejtő, szürreális. Mégis remekül működik!

https://noizz.hu/szines/ilyet-meg-nem-lattal-a-szlovak-muvesz-fotoitol-eldobod-az-agyad/28se4sm

Csehszlovákia megszállása agresszió volt

2018. augusztus 21. - (mti)

Csehszlovákia megszállása a Szovjetunió vezette Varsói Szerződés öt tagállamának hadseregei által 1968. augusztus 21-én „elfogadhatatlan agresszív aktus” volt - áll a szlovák külügyminisztériumnak az események 50. évfordulója alkalmából kedden kiadott nyilatkozatában. Csehszlovákia 1968. augusztusi megszállása, amelyben a Szovjetunió mellett Bulgária, Lengyelország, NDK és Magyarország hadseregei vettek részt, megszakította a „prágai tavaszként” ismert politikai és gazdasági reformfolyamatot, amelyet Moszkva a korabeli szocialista tábor számára veszélyesnek minősített. A megszállást követő hetekben a legújabb kutatások szerint 137 csehszlovák állampolgár vesztette életét. „Üdvözöljük, hogy az Oroszországi Föderáció legfelsőbb vezetői ismételten elhatárolódtak az inváziótól. Ugyanakkor élesen kell reagálnunk bizonyos orosz körök igyekezetére, amelyek megpróbálják csökkenteni az események súlyát, és szeretnének megszabadulni a történelmi felelősségtől. A történelmet nem lehet átírni” - olvasható a dokumentumban. A mai demokratikus politikusoknak kötelességük védelmezni szabadságunkat. Úgy dönthetnek, hogy nem kell félniük a durva erő beavatkozásától - jelentette ki Andrej Kiska szlovák államfő abban a nyilatkozatában, amelyet a évforduló alkalmával kedden este közvetített a közszolgálati szlovák, illetve a cseh televízió. Andrej Kiska szerint ehhez Szlovákiának olyan szövetségesekre van szüksége, akik azonos értékeket vallanak, tisztelik a szabadságot, az emberi jogokat és a demokráciát. „Ilyen szövetségesünk az Európai Unió és a NATO, jólétünk és biztonságunk záloga” - szögezte le az államfő. Peter Pellegrini szlovák kormányfő szerint 1968 augusztusának drámai eseményei egy kis ország történelméről szólnak, amely megpróbált ellenszegülni a korabeli geopolitikai helyzet szabályainak, saját elképzelései szerint szeretett volna egy szabad és szociálisan igazságos társadalmat kialakítani. „1968 augusztusa azon történelmi események közé tartozik, amelyekre emlékezniük kell a következő generációknak is” - írta a szlovák miniszterelnök a Hospodárské Noviny című pozsonyi gazdasági és politikai napilapban megjelent jegyzetében. Szlovákiában kedden országszerte különféle megemlékezéseket tartottak az 1968. augusztusi eseményekről, többnyire kiállításokról, koszorúzásokról és koncertekről volt szó.

Fényképversenyt hirdettek a szlovák-magyar határvidék szépségei témában

http://www.bumm.sk/kultura/2018/08/09/fenykepversenyt-hirdettek-a-szlovak-magyar-hatarvidek-szepsegei-temaban

Photo Contest

http://www.skhu.eu/news/photo-contest

Erdély

Photo by I. Fuhl (2018. szeptember):

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1794317210667247

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly

Hogyan lett két szlovák szülő gyermekéből a leghíresebb magyar költő?

Talpra, szlovák, hí a haza! / Elfajzott vagy áldozat? / Édesanyja jobban tudott szlovákul, mint magyarul / Petrovicsék szlovákul beszéltek, a kis Sándornak szlovák tanárai voltak és a nagy szlovák költő, Ján Kollár konfirmálta őt szlovák nyelven...

https://www.nyest.hu/hirek/talpra-szlovak-hi-a-haza

Mennyire volt magyar Petőfi?

Tettleges elégtételt vett egy szlovákságán gúnyolódón

http://www.avorospostakocsi.hu/2013/05/10/mennyire-volt-magyar-petofi/

Magyar és szlovák egyetemisták értékrendje

Van-e különbség? / A család, a munka és a pénz / Utolsó helyen a hit/vallás

https://ujszo.com/kozelet/magyar-es-szlovak-egyetemistak-ertekrendje

Módosul a szlovák-magyar határ

http://www.atv.hu/belfold/20180805-modosul-a-szlovak-magyar-hatar-egyik-orszag-terulete-sem-valtozik

Újabb kettős hadüzenet Tusványosról

https://varosikurir.hu/bauer-tamas-ujabb-kettos-haduzenet-tusvanyosrol/

Átadta megbízólevelét az új szlovák nagykövet

Pavol Hamžík, Szlovákia új budapesti nagykövete 2018. szeptember 5-én átadta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek a Sándor-palotában. - Fotó: Máthé Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/1774158446016457/?type=1&;theater

Keményen bírálta a magyar kormányt a távozó szlovák nagykövet

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kemenyen-biralta-a-magyar-kormanyt-a-tavozo-szlovak-nagykovet.666307.html

Nem csak Magyarországnak üzent az Orbánt bíráló szlovák nagykövet

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&;cid=215453

Audio: http://www.klubradio.hu/data/files/megbeszeljukravaszabel180718.mp3

Szijjártó Péter kiakadt a távozó szlovák nagykövetre

http://168ora.hu/itthon/szijjarto-peter-kiakadt-a-tavozo-szlovak-nagykovetre-az-orban-kormany-meg-fogja-vedeni-a-stop-sorost-153145

Rastislav Káčer: Budapest ma Moszkvához hasonlít

Orbán, a fény hordozója / Bizánci modell Budapesten / Nagymagyarország = Szovjetunió / Trianon, az igazságtalanság kultusza / Megtagadott multikulturális múlt / Félnek beszélni / A “Soros-terv”, mint pszichiátriai diagnózis / Magyarország, a sikertelen átmenet példája / Orosz-magyar érdekazonosságok / A V4-ek Európa része / Javuló szlovák-magyar kapcsolatok - Élesen bírálta Orbán politikáját a távozó budapesti szlovák nagykövet

2018. július 18. - (dotoho.atlatszo.hu - Bőtös Botond)

Távozik Szlovákia magyarországi nagykövete nemcsak Budapestről, de a diplomáciai életből is. Rastislav Káčer a szlovák Denník N hírportálnak adott hosszabb interjút, amelynek magyarországi vonatkozásait foglaljuk össze. Az egykori washingtoni és jelenlegi budapesti szlovák nagykövet olyan témákról beszélt, hogy: - Felvennék-e ma Magyarországot az Európai Unióba, - Hogyan dönt Orbán arról ki lehet oligarcha és ki nem, - Miért vált Soros György a magyar miniszterelnök célpontjává a 2015-ös európai menekültválság idején, - Hogyan lehetséges, hogy száz év után is a magyarok számára Trianon máig ki nem beszélt trauma, - Milyen kapcsolatban van Orbán és Putyin annak ellenére, hogy történelmi távlatokból nézve Magyarország közelebb áll Brüsszelhez, mint Moszkvához, - Miért látszik úgy, hogy a visegrádi országok szemben állnak a Nyugattal és a régiónak mi lenne valójában az érdeke...

ORBÁN, A FÉNY HORDOZÓJA - Káčer csaknem öt éven keresztül tartózkodott Magyarországon, így alaposan megismerhette a magyar belpolitikát. Miroslav Kern, a Dennik N újságírója először az kérdezte, vajon sikerült-e Orbán Viktor miniszterelnöknek ígéretét teljesíteni, miszerint egy új gazdasági renden alapuló erős Magyarországot akar létrehozni. A nagykövet szerint Orbán valóságos forradalmárnak mutatja magát. Nem egy átlagos, hanem egy speciális vízióval rendelkező politikus, aki hiszi, hogy valamiféle próféta, a fény hordozója, egy olyan valaki, aki fáklyával a kezében menetel, és azt gondolja, hogy az emberek majd követni fogják. Káčer rámutatott: ez a politika azonban együtt jár egy nagyon erőteljes központosítási akarattal és autokratikus törekvéssel és az ország torzulásával. “Magyarországon ma az történik, mint amikor karikákat vágnak le a csabai kolbászból - az utolsó nyolc év alatt nem sok maradt a demokráciából“, érzékeltette a jelenlegi magyarországi helyzetet a távozó szlovák nagykövet, akinek meggyőződése, hogy ha ma döntenének Magyarország Európai Uniós csatlakozásáról a koppenhágai kritériumok alapján, akkor az, hasonlóan Mečiar Szlovákiájához, a demokráciahiány miatt nem történne meg.

BIZÁNCI MODELL BUDAPESTEN - A szlovák újságírót érdekelte az orbáni rendszer felépítése is. Káčer szerint a Nemzeti Együttműködés Rendszere nem az oligarchák működésétől függ, hanem a kormányközeli oligarchák létezése függ Orbántól. Hozzátette: még a legfejlettebb nyugati országokban is megfigyelhető a politika és az üzleti élet bizonyos összefonódása. Minél inkább északnyugatra haladunk, ez a jelenség halványul, és fordítva, minél keletebbre, vagy délebbre tekintünk, ez a jelenség erősödik, magyarázta a budapesti szlovák nagykövet. Csakhogy, állítja Káčer, még Szlovákiában is inkább a nyugati modell érvényesül: az üzletemberek egy választást megelőző időszakban megpróbálnak befektetni a politikába is, hogy aztán később valamit visszakapjanak belőle. “De ez a keleti típusú, bizánci modell, ami Budapesten van, az teljesen más. Egy abszolút vezetőt képzeljünk el, aki hatalmát totálisan központosította, és ő dönti el, ki lesz az oligarcha és ki nem”, mutatott rá a NER lényegére Káčer.

NAGYMAGYARORSZÁG = SZOVJETUNIÓ - “Pontosan úgy, mint Oroszországban”, szólt közbe az Kern újságíró, és a nagykövet ezzel egyetértett. Káčer szerint a mai Budapest nemcsak az oligarcha-modellben, de sok minden másban is hasonlít Moszkvához. A távozó követ Vlagyimir Putyin idei januári beszédét hozta fel példaként, amelyben a Szovjetunió széthullása miatt sajnálkozott. Az orosz elnök a volt kommunista birodalom nagyságát sírta vissza, és a Szovjetunió orosz dominanciáját hangsúlyozta. Káčer nagykövet szerint a putyini kijelentések rendkívül emlékeztetnek azokra a beszédekre, amelyeket a Fidesz legutóbbi kongresszusán hallott. A nagykövet kifejtette: Putyin ugyanolyan depresszióban szenved a Szovjetunió, mint Orbán a történelmi Magyarország felbomlása kapcsán: “egykoron nagyok voltunk és hatalmasok, féltek tőlünk”. A nagykövet szerint hasonló tartalmú beszédek hangoztak el nemrég az úgynevezett pozsonyi csata évfordulója emlékére rendezett megemlékezésen is. E történelmi mítosz szerint amikor a magyarok legyőzték a frank és a bajor sereget, százhúsz évig senki nem merte Magyarországot megtámadni, mert Európa legerősebb országává vált. A nagykövet szerint ez történelmi nonszensz, de a példa mutatja, hogy a magyarok milyen mélyen alá akarnak merülni a mitológiában, és az emberekbe belenevelni beteges történelmi frusztrációikat.

TRIANON, AZ IGAZSÁGTALANSÁG KULTUSZA - Kern riporter itt megjegyezte, hogy a magyar történelem hagyományosan mitologizált, ugyanakkor érdekelte, hogy Orbán vajon ezt összekötötte-e a kilencvenes években Magyarországon erős revizionizmussal, illetve, hogy általában a Fidesz politikájában milyen mértékben van jelen Trianon témája. A nagykövet szerint Trianon témája Magyarországon a politikai fősodor része, és soha nem szorult háttérbe a magyar lakosság körében sem. Káčer hangsúlyozta, hogy Trianon nagyon erős érzelmi töltet a magyarokban és ez az érzés nincs közvetlen összefüggésben a Fidesszel vagy a jelenlegi politikával. “Ez egy olyan ki nem beszélt trauma, amely mélyen beleette magát az emberekbe, és amelyből Magyarország képtelen volt kigyógyulni, mert elmaradt a történelmi hibák tárgyilagos megvizsgálása.” Káčer úgy látja, hogy a 20-as, 30-as években Magyarország autokratikus berendezkedésű maradt ellentétben a demokratikus Csehszlovákiával, és a legyőzöttség érzése terjedt el az országban. Szerinte nem létezett a korabeli Magyarországon olyan intellektuális politikai erő, amely szembesítette volna a magyarokat, hogy miért következett be a Monarchia felbomlása. Ezzel szemben inkább az igazságtalanság kultuszát vezették be, állítja a nagykövet, aki szerint a második világháború és a kommunizmus idején egyszerűen nem alakult ki olyan társadalmi klíma, amikor ezt a traumát a nemzet kibeszélhette volna.

MEGTAGADOTT MULTIKULTURÁLIS MÚLT - A nagykövet szerint a kommunizmusban Trianon témája nem kapott központi szerepet, de 1989 után a magyar nacionalizmus újjászületett, minden miniszterelnök tizenötmillió magyar miniszterelnökének tartotta magát. Ennek ellenére Káčer úgy látja, hiába érzett minden évben erősebb nacionalista nosztalgiát és revizionista nyomást magyarországi tartózkodása idején, mégsem tartja Orbánt nacionalista politikusnak. Káčer itt egyetértett Kern újságíró megjegyzésével, aki szerint Orbán populista, aki azt mondja, amit a magyarok hallani akarnak. “Orbán csak kihasználja az országban uralkodó hangulatot”, állítja, de mint visszaemlékezett, ő is eléggé lefagyva távozott a legutolsó Fidesz-kongresszusról. A nagykövet elmesélte, hogy azt hallotta, miszerint a magyarok Isten kiválasztott népe, és az sem véletlen, a magyarok a Kárpát-medencében vannak, mert ott különleges szerepet töltenek be, és a jövő a magyaroké. Hozzátette: személyesen remek kapcsolatot ápol a magyarokkal, családja egy része magyar származású, magyarul beszélnek. Magyarországon sok barátja van és erősen kötődik az országhoz. A szlovák nagykövet a magyar kultúrát, történelmet és a tájat sajátjának is tartja. De a követnek nem tetszett már a Fidesz választási jelszava - Magyarország a magyaroké - sem. Mint mondta, nem tud elképzelni Szlovákiában egy olyan miniszterelnököt aki olyan választási üzenettel kampányol, hogy Szlovákia a szlovákoké. Káčer szerint ilyen szempontból Szlovákia sokkal előrébb tart, mert a szlovákok ma jobban érzik, hogy történelmi mulitkulturalizmusban volt az erő. “A szlovák-magyar-német-zsidó konjunktúra mindenkit érintett, és az együttélésből mindenki gazdagodott. Ez a szemlélet a mai Magyarországról kihalt”, állapította meg Káčer.

FÉLNEK BESZÉLNI - Kern riportert érdekelte az is, hogy ez az erősödő nacionalizmus mennyire jelenik meg a hétköznapi emberek életében. A távozó nagykövet szerint a nacionalista politika mindenképp rezonál a lakosság körében, de ellenkezést is kivált, éppúgy, mint más társadalmakban. Káčer azt is hozzátette, nem gondolja, hogy Magyarország rosszindulatú, és a magyarok zavart agyú bolondok lennének. Egy dolog azonban biztos - jegyezte meg a követ - hogy azok, akiket ez a jelenség irritál már félnek beszélni. Szerinte ma Magyarországon hasonló a légkör, mint a nyolcvanas évek Csehszlovákiájában, amikor az embereknek bizonyos dolgokból elegük lett, és amikor elkezdtek róla beszélni, inkább arrébb mentek, halkabban beszéltek, és előtte körbenéztek. “Ez egy nagyon rossz fejlemény”, állapította meg Káčer.

A “SOROS-TERV”, MINT PSZICHIÁTRIAI DIAGNÓZIS - A szlovák újságíró megkérdezte Káčert a Soros György ellen folytatott állami kampányról is. A nagykövet szerint ha valaki sokszor elismétli ugyanazt az állítást, akkor az emberek többsége, még ha nem is hiszi el, de elbizonytalanodik. “Hosszú nemzetközi pályafutásom alapján azt tudom mondani, ha valaki elhiszi, hogy egy kilencven éves nagypapa, legyen akármilyen gazdag is, rendelkezik egy világ felbomlaszásáról szóló zseniális tervvel, azt inkább pszichiátriai diagnózisnak tartom, sem mint olyannak, aminek köze lenne a valósághoz. De mint propaganda, működött” - jegyezte meg. A Soros-ellenes kampány olyan intenzív volt, hogy a nagykövet érdeklődését is felkeltette, milyen tevékenységet fejt ki a magyarországi Soros-alapítvány. Elmesélte, hogy felkereste a budapesti Nyílt Társadalom Alapítvány vezetőit, megnézte a szervezet költségvetését és projektjeit, és azt is, hogy mibe fektetik pénzüket. A nagykövet szerint ha az ember látja, hogy az alapítvány mire és hogyan költi a pénzt, világos lesz, hogy ők egy jobb világot szeretnének. “Számos jótékonysági projekttel rendelkeznek, támogatják a szabad újságírást, és semmi olyat nem tesznek, ami egy társadalmat bomlasztja”, szögezte le Káčer. De Kern riporter még mindig nem értette, hogyan lehetséges, hogy az emberek ennyire elhitték a Sorosról szóló orbáni összeesküvéselméleteket. Káčer nagykövet szerint ma Magyarország egy félelem által generált mindent leegyszerűsítő taktika alapján működik. Ez azt jelenti a követ szerint, ha a társadalomban belső hisztériát, félelemérzetet alakítanak ki, akkor az hajlamos elfogadni olyan megoldásokat, amelyeket normális körülmények között elvetne. Ezt a félelemérzetet Magyarországon először a menekültválságra építették, amely, ellentétben Szlovákiával, Magyarországon valódi élmény volt. Budapesten hirtelen megjelent több tízezer menekült - magyarázta Káčer - akik aztán egyszer csak elindultak gyalog az autópályán. Olyan képek jelentek meg, amelyek az átlagpolgár számára félelemkeltőek. Amikor a probléma fokozatosan elhalványult, a mesterségesen fenntartott félelmet mással helyettesítették. Ez a szándék csúcsosodott ki a Brüsszel elleni kampányban, amelyben aztán minden rossz volt, a Bizottság, Brüsszel, a hivatalnokok. Az EU meg akarja semmisíteni a nemzeteket, gátolja a nemzetet, idézte fel a nagykövet a budapesti kormánypropagandát. A migrációval kiváltott félelem átváltható lett bármilyen másságtól való félelemmé. Ekkor hangzott el a Magyarország a magyaroké kampányszlogen is, mondta a nagykövet, aki egy hasonlattal érzékeltette a magyar gyűlöletkampány lényegét: “ha nem hajtod a biciklit, felborulsz.“

MAGYARORSZÁG, A SIKERTELEN ÁTMENET PÉLDÁJA - Kern riporter gazdasági témát is érintett, szerette volna megtudni, hogyan látja Szlovákia budapesti nagykövete a közép-európai térség teljesítményét, illetve, Magyarország helyzetét a szomszédos országokkal összevetve. “Magyarország története az Európai Uniós tagság elnyerése óta a gazdasági átmenet egyik legsikertelenebb példája”, mutatott rá Káčer, aki szerint a kilencvenes évek elején a posztszovjet térségben legfejlettebbnek Csehszlovákiát tartották, utána jött Magyarország, majd messze leszakadva Lengyelország, amelynek a gazdasága rosszabb állapotban volt, mint a Szovjetunió szétesését követően az ukrán gazdaságnak, Romániáról nem is beszélve. Csehszlovákia felbomlása után Csehország kilőtt a többiek közül, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország messze lemaradva követte a cseheket. Ha csak azt az időszakot vizsgáljuk meg, amikor a térség országai elindították az EU-csatlakozási folyamatot, Lengyelország fejlődött a legtöbbet, lehagyta Magyarországot. Szlovákia már régen megelőzte Magyarországot, amely, sajnos, csak egy százalékponttal közelítette meg az EU átlagát, miközben már Románia is túllépett Magyarországon. “Az utóbbi két-három évben azonban a trend Magyarországon is javuló tendenciát mutat”, mutatott rá a budapesti szlovák nagykövet. Majd úgy folytatta, hogy amikor azt hallja Orbántól, vagy más közép-európai vezetőktől, hogy Európa a lábaik előtt fekszik, mivel a közép-európai gazdaság állítólag az EU motorja, akkor a régi vicc jut eszébe: az elefánt és az egér megy át a hídon. Azt mondja az egér: hallod, hogy dübörgünk? A visegrádi országok ugyanis az EU GDP-jének mindössze a hat százalékát produkálja.

OROSZ-MAGYAR ÉRDEKAZONOSSÁGOK - Orbán és Putyin szoros kapcsolata a nagykövet szerint nem mítosz, hanem egy pragmatikus, valódi kapcsolat. Amíg az USA és az EU folyamatosan kritizálja az Orbán-kormányt, Moszkva ilyet nem tesz, tehát egy jó partner, mutatott rá. Ráadásul az oroszok gazdaságilag nagyon erősen jelen vannak Magyarországon, tette hozzá a nagykövet, aki szerint az oroszok több kulcsfontosságú vállalatot is birtokolnak, és a magyarok megállapodtak Moszkvával a paksi atomerőmű bővítésében is. Ezen kívül a két országot összeköti még a “kisebbségek védelme“. Oroszország esetében ez az ukrajnai orosz kisebbséget jelenti, láttuk, hogyan éltek vissza témával az oroszok, Magyarország retorikája pedig a Kárpát-medencei magyarság újjászületéséről szól. “A téma egyfajta konjunktúrán megy keresztül”, állapította meg Káčer. A nagykövet arra a kérdésre csak két-három év múlva szeretne válaszolni, hogy vajon Orbán Putyin meghosszabbított keze-e az EU-ban, noha véleménye van a témában. Káčer szerint Magyarország mentálisan Brüsszelhez áll közelebb, még Orbánt is így látja, mivel Magyarország hagyományosan egy orosz-ellenes beállítottságú ország. A jelenlegi helyzetet szerinte amolyan illogikus, paradox és ahistorikus állapotnak tartja, mivel Szlovákia, Csehország vagy Magyarország is ezer éve a Nyugat része. “A jelenlegi feszültség valódi oka az lehet, hogy Brüsszel ma már nem csak Szén- és Acélközösség, hanem olyan közös értékek szövetsége, mint például a sajtószabadság érvényesülése, az EU-s alapok szabályos elköltése. Brüsszelnek pedig fontos, hogy ezek a közös értékek működjenek, Moszkvát viszont nem érdeklik” - mutatott rá Káčer.

A V4-EK EURÓPA RÉSZE - Káčer nagykövet szerint Orbán egyértelműen úgy politizál, mintha a régió vezető politikusa lenne, de Szlovákiának jobban kellene arra figyelni, mi az, ami számukra előnyös. Orbán azt mondja, hogy Közép-Európa jobb, különlegesebb, progresszívabb, és ez a régió fogja a túlságosan kozmopolita és nemzeti értékeit elvesztő Nyugatot a morális hanyatlástól megmenteni. Orbán szerint Európa vagy megérti a V4-ek különleges értékeit és olyan lesz, mint mi, vagy ha nem, akkor Közép-Európának egy önálló alternatívát kell felmutatnia a szorosabb integrációt szorgalmazókkal szemben. Ezzel szemben, a nagykövet szerint, a közép-európai régió semmivel sem jobb vagy morálisan fejlettebb, mint Európa nyugati fele. Káčer nem tud megnevezni semmit, amiben ez a régió annyira különbözne a Nyugattól, hogy azt morális felsőbbrendű pozícióból oktassuk ki. Szlovákia számára kulcsfontosságú, hogy az EU egységes maradjon, és ne verjenek éket egymás közé. Káčernek nem tetszett az sem, hogy a V4 országok az utóbbi időben túlságosan keményfejűen és kompromisszumképtelen módon politizáltak. “Szlovákia számára teljesen előnytelen, ha a Nyugat és Közép-Európa között akadályok épülnek. Az Európai Uniót nem lehet úgy működtetni, hogy van Visegrád és vannak a többiek”, mutatott rá a nagykövet.

JAVULÓ SZLOVÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK - “Szlovákia sincs olyan morális helyzetben, hogy kritizálja Magyarországot”, ezért Káčer nem gondolja, hogy Pozsonynak egy EU-barát narratívával kellene Budapestet bíráni. Hozzátette: a közös szlovák-magyar történelmi múlt miatt sem lehet a szlovák álláspont Magyarország felé objektív. A nagykövet szerint a két ország az olyan rossz diák képét alakította ki magáról külföldön, akik gyakran rendetlenkednek és a tanár már elvesztette a türelmét, nem is tudja, ki a jó és ki a rossz. Egyik ország számára sem előnyös egy külső konfliktus, és nagyon örül, hogy a két ország kapcsolata az elmúlt öt évben rendkívül sokat javult. A távozó nagykövet kritizálta az Európai Néppártot (EPP) is, amely továbbra is Orbán Viktor mögött áll. Mint európai választópolgár, Kácer szomorúan tapasztalta, hogy az a liberális konzervatív álláspont, amely a Néppárt központi politikája volt, ma egyfajta erősebb konzervativizmus irányába tolódik el. A folyamatot azért is látja károsnak, mert nem érti, miért nem képes a párt jelenlegi vezetése egyértelműbb álláspontot kialakítani, és attól tart, ha a politikai inga kileng, a Néppártot jelenleg jellemző tisztább konzervativizmus a kukába kerülhet. Káčer beszélt Orbán szlovákiai magyarokkal kapcsolatos tudatos politikájáról is. Mint mondta, a magyar miniszterelnök jelentős erőforrásokat mozgat meg és fektet be Szlovákiában, de mivel a távozó nagykövetnek ez egy érzékeny téma, nem szeretné jobban kifejteni. A budapesti szlovák nagykövet szerint Magyarország egyrészt hangosan kritizálja a Soros György által is támogatott civil szervezeteket, ugyanakkor Orbánék két kézzel és átláthatatlan módon szórják a sokkal nagyobb összegeket a szomszédos országokban. A kérdésre, miszerint ebben részt vehetnek-e a magyar titkosszolgálatok a nagykövet nem kívánt válaszolni.

RASTISLAV KÁČER (1965) - budapesti szlovák nagykövet, aki öt év magyarországi tartózkodás után tér vissza hazájába. Nevéhez fűződik a 2005-ben megalapított Globsec civil szervezet megalapítása, amely minden évben nagy sikerű biztonságpolitikai konferenciákat szervez Pozsonyban. Káčer 1994 és 1998 között a NATO központjában volt beosztásban. Később Szlovákiában a Külügyminisztériumban dolgozott, majd 2001-től államtitkári pozícióban a Védelmi Minisztérium alkalmazottjaként Szlovákia NATO-csatlakozását segítette elő. Ezt követően 2003 és 2008 között az Egyesült Államokban volt Szlovákia nagykövete.

Magyarországi Szlovákok 22. Országos Folklór Fesztiválja

52. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó (Képgaléria):

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1715796775185958

Semjén Zsolt: A nemzetiségeink mi magunk vagyunk

2018. július 11. - (mti)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1431-semjen-a-nemzetisegeink-mi-magunk-vagyunk

A nemzetiségeink és a határon túli magyarok is „mi vagyunk”, együtt alkotva az egyetemes magyarságot - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Nemzeti Levéltár „Kik vagyunk? - Magyarországi nemzetiségek” című kiállításának megnyitóján 2018. július 11-én Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte: a magyarországi nemzetiségek egyszerre jelenítik meg anyanemzetüket, az egyetemes magyarságot, ugyanakkor azt a sajátos értéket is, amelyet magyarországi nemzetiségként egyedül ők képesek adni az anyanemzetnek, a magyarságnak és az emberiségnek. Kitért arra: a magyarországi nemzetiségeket bemutató kiállításon „saját magunknak mutatkozunk be”, hiszen talán nincs is olyan ma Magyarországon élő magyar, aki ősei között kutatva ne találna határon túli magyart és valamilyen nemzetiséget is. Hozzátette: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesként egységben látja feladatát, hogy szolgálja a külhoni magyarságot és a magyarországi nemzetiségeket. Szabó Csaba, a levéltár főigazgatója köszöntőjében ismertette: amikor a kiállítást tervezték, szerették volna végigkövetni, hogy ezer év alatt hányszor találkozott a magyarság más nemzetekkel. Volt, amikor hívtuk őket, volt, amikor hívatlanul jöttek, volt, hogy barátok lettek és volt, hogy asszimilálódtak - mondta. „Előfordult, hogy megsértettük a nemzetiségeinket” és az is, hogy „ők nem értették meg, amit a haza kínált nekik”, de „együtt éltünk a bajban” és közösek voltak a „sikereink is” - tette hozzá a főigazgató. A kiállítás eredeti oklevelek, iratok, tárgyak segítségével ismerteti Magyarország nemzetiségeinek történetét. A magyar történelem alakulásának mindig szerves részét képezte a kulturális sokszínűség, a Kárpát-medencében a magyarok folyamatosan kapcsolatban álltak más nemzetiségekkel és nemzetekkel. Tagadathatatlan a különböző etnikumok szerepe Magyarország fejlődésében, ezért a kiállítás „az együttélés dokumentumaiból” válogat. A tárlókban kiállított eredeti oklevelek, iratok, tárgyak Magyarország nemzetiségeinek történetét beszélik el a kezdetektől napjainkig. A dokumentumokon és népművészeti tárgyakon keresztül a kiállítás a nemzetiségek és a magyarság összetett, bonyolult, időben változó kapcsolatrendszerét vizsgálja. A tárlat választ keres arra, miként viszonyultak az itt élők egymáshoz, mennyire volt ellenséges, barátságos vagy éppen közömbös a viszonyuk, és milyen mértékben integrálódtak vagy asszimilálódtak a nem magyar ajkúak. A kiállításon megtekinthető rövidfilmeken bolgárok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, románok, romák, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok, zsidók, valamint mára eltűnt etnikumok képviselői jelennek meg, a látogatók így megismerkedhetnek a nyelvükkel, zenéjükkel is. A nagyközönség a kiállítást egy évig láthatja az MNL Országos Levéltárának Bécsi kapu téri épületében.

Elhunyt Heinek Ottó német nemzetiségi vezető

Hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos betegség után 2018. augusztus 20-án elhunyt Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) elnöke. Heinek Ottót 1999-ben választották az országos német önkormányzat elnökének, tisztségében 2003-ban és 2007-ben is megerősítették. A 2014-es országgyűlési választáson szószólói mandátumot szerzett a német önkormányzat listavezetőjeként, parlamenti helyét azonban még az alakuló ülés előtt átadta Ritter Imrének. Heinek Ottó 1960-ban született Mohácson. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-német szakán 1983-ban szerzett diplomát, majd a német nyelvű Neue Zeitung munkatársa lett 1990-ig. Az 1990-es években a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatalnál vezető, 1995 és 1999 között pedig a hivatal elnökhelyettese volt.

Elekiek Világtalálkozója

2018. július 28. - (mti)

A magyar, sváb, szlovák és román barátság jegyében rendezik meg augusztus 3. és 5. között a XIV. Elekiek Világtalálkozóját, amelyen koncertek, hagyományőrző programok és folklórbemutató is várja az érdeklődőket. A rendezvény hintós bevonulással kezdődik, majd Pluhár László, Elek város polgármestere és Thorsten Wozniak, a delegáció vezetője mond beszédet. A Csorvási Fúvószenekar ünnepi koncertet ad, este Antóni Józsi, Galambos Lajcsi és a 3+2 szórakoztatja a résztvevőket a hagyományos román bál mellett - közölték a szervezők az MTI-vel. Ökumenikus szentmisével indul a rendezvény másnapi programja, majd Pluhár László polgármester és Joschi Ament, a Magyarországról Származó Németek Szövetségének elnöke mond beszédet a Kiűzetési Emlékműnél, Elek és Laudenbach városok képviselői pedig aláírják a testvérvárosi megállapodást. A Laudenbach téri nagyszínpadon a Kacagó Bábszínház, a Tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar és helyi előadók műsorai várják a közönséget. Délután fellép Sztojka Tibi, Ónodi János és Keresztes Ildikó, a koncertek után retró diszkót rendeznek. Augusztus 5-én a római katolikus szentmisét követően Bodrogközy Rita interaktív gyermekműsora, Python Magic Show és nemzetiségi műsorok várják az érdeklődőket. Fellép a Botorka Tánccsoport, az Ottlakai Ifjúsági Tánccsoport és a Román Hagyományőrző Egyesület. Délután átadják az Elekért érdemérmet, köszöntik a város legidősebb és legifjabb lakóját és megvendégelik a közönséget a város tortájával. Ezt követően a néptáncé lesz a főszerep: folklórbemutatóval érkezik a Komlós Táncegyüttes, a Tótkomlósi Mandolin Zenekar, a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes és az Elek Táncegyüttes. Este a Dirty Slippers és Freddie ad koncertet, a fesztivál zárásaként lézershow és tűzzsonglőr-bemutató lesz. A rendezvény programjai ingyenesek.

Színes zenei programokkal jön az Elekiek Világtalálkozója

https://zene.hu/20180719_szines_zenei_programokkal_jon_az_elekiek_vilagtalalkozoja

Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat

Fóti Gyermekváros / Kürtőskalács sütés a Billerbeck Magyarország jótékonysági rendezvényén 2018. december 15-én

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1904403532991947

Juraj Dolnozemskẏ / Antal György köszöntése

és szlovák középiskolások kvízversenye 2018. november 21-én a budapesti Prémium Apartmanházban Tótkomlós Barátainak Köre és Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat szervezésében - Képgaléria:

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1872618546170446

Haluskafesztivált és főzőversenyt rendeztek Vanyarcon

2018. szeptember 5. - (mti)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1437-15-ronik-halukoveho-festivalu-vo-vearci

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1774200356012266

Haluskafesztiválra és főzőversenyre várták az érdeklődőket a Nógrád megyei Vanyarcon 2018. szeptember 5-én; a szlovák nemzetiségi településen idén 15. alkalommal rendezték meg a népszerű szlovák ételnek szentelt fesztivált. Nedeliczki Teréz szervező, a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületének vezetője az MTI-nek elmondta: 2003-ban azzal a céllal indították el a fesztivált, hogy minél többen megismerjék a régió gasztronómiáját, folklórját, kézműveseit, a cserháti vidéket, és megmutassák a vanyarciak vendégszeretetét. Idén 17 csapat főzte a szlovák nemzeti ételnek számító, és hazánkban is szeretett haluskát vagy sztrapacskát. Mint Nedeliczki Teréz megjegyezte, a két étel valójában ugyanaz, alapanyaguk a reszelt krumpli, a liszt, a só és a tojás, csak Szlovákiában a sztrapacskába káposzta, a haluskába pedig brindza, vagyis juhtúró kerül. A rendezvényen próbálták háttérbe szorítani a műanyagok használatát, és mint a szervező elmondta, ezt leginkább a vanyarci csapatoknál tudták megvalósítani papírtányérokkal és saját kanalakkal, de a vendégeknek is megköszönték, ha csak egy kanalat vagy a vanyarci fakanalakat használták a nap során. Gyermekprogramok, kézműves kirakodóvásár és foglalkozások, lovaglás, valamint sétatraktorozás is kísérte a fesztivált. Rendhagyó népviseleti kiállítás is nyílt Galgaguta, Bér és Vanyarc községek Nógrádikum-díjas népviseleti anyagából az evangélikus templomban.

oSlovMa+ĽuNo-Archív:

2012 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=316232205142429

2013 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=469818339783814

2014 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=644624658969847

2015 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=823892667709711

2016 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1026995604066082

2017 - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/25368-rekordne-mno-stvo-halu-iek-na-festivale-vo-ve-arci

2018 - https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1775990615833240

Vanyarc - XV. Haluskafesztivál (sztrapacskafőző verseny)

https://www.facebook.com/events/2069682709978462/?active_tab=about

Nemzetiségi Nap Pilisszentlászlón

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1671149209650715

Kesztölc története

Radovics Istvánné új könyve / Szlovák szokások és hagyományok / Kara, Nebehaj, Hertlik... - a betelepítés során érkeztek Kesztölcre / Könyvtári és levéltári kutatások eredménye

http://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/kesztolc-tortenete-radovics-istvanne-uj-konyve/

Simonek Lukács kalandos élete és a Kesztölci Köztársaság története

https://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/simonek-lukacs-kalandos-elete-es-a-kesztolci-koztarsasag-tortenete

Kesztölcről elszármazottak találkozója

„Hazaváró” a Csehszlovák-Magyar lakosságcsere 70. évfordulója alkalmából

http://www.kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/kesztolcrol-elszarmazottak-talalkozoja/

Csehszlovák - magyar lakosságcsere szlovák szemmel

A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete Pilisszentkereszti regionális központja 2018. október 17-én a Pilisi Szlovákok Központjában rendezte meg a „Csehszlovák - magyar lakosságcsere szlovák szemmel” című kiállítás megnyitóját. A kiállítás kurátora: Paulik Antal

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1821782491254052

Egyetértésüket hangsúlyozták a visegrádi kormányfők a budapesti találkozón

https://ujszo.com/kozelet/egyetertesuket-hangsulyoztak-visegradi-kormanyfok-budapesti-talalkozon

Kányádi Sándortól búcsúzunk

http://www.kultura.hu/kanyadi-sandortol

Költő, író, műfordító

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ny%C3%A1di_S%C3%A1ndor

Gyülekezési szabadság zárójelekkel / El kellene / Megszokás / Harangfölirat (Ars poetika)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1653975871368049

Forrás: www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ZdruSSUM/imrich_fuhl_vyzliect.doc

Valaki jár a fák hegyén / Niekto chodí po špičke stromov

http://www.babelmatrix.org/works/hu/K%C3%A1ny%C3%A1di_S%C3%A1ndor/Valaki_j%C3%A1r_a_f%C3%A1k_hegy%C3%A9n/sk/64740-Niekto_chod%C3%AD_po_%C5%A1pi%C4%8Dke_stromov

Két nemzetiségi intézménynél talált szabálytalanságokat az ÁSZ

2018. szeptember 18. - (mti)

http://magyarhirlap.hu/cikk/128784/Ket_nemzetisegi_intezmenynel_talalt_szabalytalansagokat_az_ASZ

https://hir.ma/gazdasag/ket-nemzetisegi-intezmenynel-talalt-szabalytalansagokat-az-asz/738368

https://hvg.hu/gazdasag/20180918_Az_ASZ_is_kiszurta_mekkora_a_korrupcioveszely_az_Orszagos_Roma_Foglalkoztatasi_Kozpontnal

+- Archívum:

2013. december 13. - Nagy káoszt talált az ÁSZ a kisebbségi önkormányzatoknál - http://orientpress.hu/122294

2014. június 5. - Nemzetiségi önkormányzatokat ellenőriz az ÁSZ - https://www.facebook.com/oslovma/posts/594440857321561

2015. szeptember 26. · Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a bolgár, a lengyel, a német, a román és a ruszin országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában - https://www.facebook.com/oslovma/posts/829922927106685

2015. szeptember 10. - A szlovén, a horvát, a szerb és a szlovák országos nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése során kisebb szabálytalanságokat talált az ÁSZ - https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/884525741625490

Cirill és Metód máig példát ad Európa megerősítésére

2018. június 16. - (mti)

„E helyet a néhai nyitrai fejedelem Pribina és fia Koceľ kormányozták.”Szent Cirill és Szent Metód olyan évezredes példaképek, akiknek tettei üzenetként ma is érvényesek, arra szólítanak fel, hogy tegyük biztonságossá és erőssé Európát - jelentette ki a magyar honvédelmi miniszter 2018. június 16-án Zalaváron, a szlovák védelmi miniszter jelenlétében. Benkő Tibor a magyar és a szlovák tábori lelkészi szolgálatok hagyományos, a két társvédőszent előtt tisztelgő ünnepségén úgy fogalmazott: a keresztény kelet két apostola, Európa védőszentjei „a békét, a megbékélést és a megértést hirdetik”, amelyek napjainkban is időszerűek. Megmutatják, hogy „sok bonyolult vallási és kulturális, polgári és nemzetközi sajátosságukban különböző közösségekben hogyan kell életképes egységet keresni” - mondta a miniszter. Szent Cirill és Szent Metód hitbéli elhivatottsága, szolgálata és eltökéltsége „szellemi támasza lehet az európai kontinensen élő nemzeteknek és népeknek”. Példaképek, mert az akkori Európa zűrzavaros évtizedeiben felismerték az aktuális tennivalókat. A békére való törekvésre, a testvéri együttélésre való buzdítás jelenleg is fontos feladatunk - értékelte a honvédelmi miniszter. Közölte, a szlovák és a magyar hadsereg katonáinak évek óta közös erőfeszítése, hogy hazájuktól sok száz vagy ezer kilométerre „megvalósulhasson más népek és nemzetek nyugalma, békéje, otthonra találása, kiegyensúlyozott élete”. A miniszter Márai Sándor írót idézve a tábori lelkészi szolgálatoknak arra a fontos szerepére hívta fel a figyelmet, amellyel értéket teremtenek és adnak a katonák életéhez. A katona és a tábori lelkészi szolgálat „a hitben, az akaratban, a becsületben tud találkozni”, s mindezek alapjait a két szent teremtette meg az akkor itt élő szláv népeknek. Benkő Tibor szerint a következő időszak tétje, hogy Európa megmarad-e európainak, az európai értékekkel és kultúrával, amelyért elődeink és őseink küzdöttek. Magyarország a visegrádi négyekkel és egyre több más európai országgal együtt úgy vélekedik, hogy „meg kell védeni kiharcolt életünket, életmódunkat, kultúránkat, keresztény gyökereinket”. Peter Gajdos szlovák védelmi miniszter arra emlékeztetett, hogy 1155 évvel ezelőtt érkezett meg a Nagymorva Birodalom területére Cirill és Metód, akik a szláv írásbeliség megteremtése mellett letették a szláv irodalom, a kereszténység és a kultúra alapjait is. A Szlovák Köztársaság alkotmányában szerepel is a Cirill és Metód szellemi örökségére való hivatkozás. A két hittérő a történelemben „nagyon mély barázdát szántott” és elvetette a két nemzet emberi és kereszténységbeli identitásának magjait. Életpéldájuk inspirációul kellene, hogy szolgáljon a politikusok és a katonák számára is, mivel Cirill és Metód összekötötték az embereket. „Ez ma még fontosabb: valamit összekötni, és nem szabad polarizálni a társadalmakat” - jelentette ki a szlovák védelmi miniszter. A zalavári megemlékezésen Horti Andrásné, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a két hittérítő küldetése az első egyesítési törekvés volt. Elhozták a keresztény hitet és a nemzetek együttműködési vágyát. Horváth Ildikó, Zalavár polgármestere beszédében arra tért ki, hogy Zalavár egy kis falu Európában, ahol a kontinens védőszentjei valaha megfordultak. Nekik is köszönhető, hogy ma a szlovák, a cseh, az orosz, a bolgár és a magyar nemzetiség békében él egymással.

Ladislav Bielik 1968-as felvételeinek szabadtéri kiállítása

Ünnepélyes megnyitó / Budapest, Keleti pályaudvar (2018-06-12)

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/26432-svetozname-fotografie-l-bielika-pred-v-chodnou-stanicou

Emelkedik a nemzetiségi pedagógusok pótléka

A nemzetiségi pedagógusok pótlékának emeléséről döntött az Országgyűlés / A jelenlegi 15-ről 30 százalékra növekszik a nemzetiségi pedagógusok pótléka. Az Országgyűlés a nemzetiségi bizottság által kezdeményezett változtatást 2018. november 13-án 165 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el. A változtatás célja, hogy a magyarországi köznevelési intézményekben az elmúlt években egyre jelentősebb problémát okozó létszámhiányt a nemzetiségi pedagógusok körében ellensúlyozza megbecsülésük javításával. A támogatás egyúttal lehetővé teszi a nemzetiségi óvodapedagógus-képzésben részt vevők létszámának növelését, a képzés minőségének javítását.

A nemzetiségi pedagógusoknak járó pótlék emelése

Kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt támogatták a nemzetiségi pedagógusoknak járó pótlék emelését az erről szóló országgyűlési előterjesztés 2018. október 16-i általános vitájában. Az előterjesztő Nemzetiségi bizottság elnöke Ritter Imre zárszavában elmondta, hogy finisben vannak a tárgyalások a nemzetiségi óvóképzésben bevezetendő ösztöndíjprogramról, amely növelné a pályakezdők bérét is, és szerződésben biztosítaná, hogy a végzettek a pályán maradnak. Tudatosan nem akartak differenciálni a pótlékkal kapcsolatban, mert a pótlékot minden pályán lévőnek meg akarják adni. Beszámolt arról is, hogy a jogosultságot a 2020-as tanévre szeretnék felülvizsgálni, hogy a klasszikus nemzetiségi oktatóknak is járjon valamilyen többlet. Egyetért azzal, hogy az általános pedagógushiányt nem oldja meg a javaslat, de ha a nemzetiségi óvodaképzésben résztvevők számát növelni tudják, szinte az általános óvodapedagógus problémát is meg tudják oldani. A javaslatot jegyző Ritter Imre, nemzetiségi képviselő elmondta: a törvényjavaslat célja, hogy a magyarországi köznevelési intézményekben az elmúlt években egyre jelentősebb problémát okozó nemzetiségi pedagógus létszám hiányt ellensúlyozza és a megfelelő képzettségű szakembereket biztosítsa a magyarországi nemzetiségek részére. A képviselő részletesen beszámolt a nemzetiségi óvodák, ezen belül a német nemzetiségi óvodák helyzetéről, az ott tapasztalható pedagógushiányról. Közlése szerint a javaslat 2019. január 1-től a nemzetiségi pedagógusok jelenlegi 15 százalékos nemzetiségi pótlékát 30 százalékra emeli. Hozzátette: a pótlék emelése minden nemzetiségi köznevelési intézményre vonatkozik, függetlenül attól, hogy milyen fenntartásban működik, a pótlék emeléséhez szükséges forrást a nemzetiségek többlettámogatásként kapják meg. Ritter Imre köszönetet mondott azon hat nemzetiségnek, amelyek nem rendelkeznek Magyarországon köznevelési intézménnyel, ennek ellenére támogatták a módosító javaslat benyújtását. / EMMI: közös érdek a nemzetiségi pedagógus - Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára a nemzetiségi pedagógusok jelenlegi 15 százalékos pótlékának 30 százalékra emelését célzó előterjesztés indokaként a többi között a nemzetiségi óvóképzés színvonalának növelését, a nyelvi képzés hatékonyabbá tételét és a pályán lévő pedagógusok jelentősebb megbecsülését emelte ki. Rámutatott arra is, hogy a közelmúltban már emelkedett ez a pótlék, amelyet így másodízben növel az Országgyűlés. A program megvalósításának eredményeként szerinte többen jelentkeznek majd nemzetiségi pedagógusképzésre. Közös érdeknek nevezte a nemzetiségi pedagógusképzés színvonalának emelését. (mti)

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága a nemzetiségi köznevelésről

Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága 2018. október 9-i ülésén tájékoztatót hallgatott meg a Klebelsberg Központ fenntartásában működő, nemzetiségi köznevelési intézmények jogi szabályozásáról, továbbá a nemzetiségi pedagógus programról, a nemzetiségi óvodapedagógus képzésről. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával kapcsolatban döntött bizottsági önálló indítvány benyújtásáról, illetve döntött a nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítását előkészítő munkacsoport megalakításáról és megtárgyalta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot.

https://www.facebook.com/anton.paulik.92

Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben 2018. július 2-án napirend utáni felszólalásban emlékezett meg Szent Cirillről és Metódról

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/1430-anton-paulik-v-parlamente-o-sv-cyrilovi-a-metodovi

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak!

Napirend utáni felszólalásommal meg szeretnék emlékezni Európa társ-védőszentjeiről, Szent Cirillről és Szent Metódról. Ma, amikor gyakran emlegetjük Európa, illetve a Kárpát-medence, a Kárpát-medencei népek keresztény gyökereit, úgy gondolom, nem haszontalan, ha felidézzük, hogy hazánk területén a keresztény hit terjesztése, intézményesülése nem Szent István megkeresztelkedésével kezdődött.

„Népünk meg van keresztelve, még sincs tanára. Nem értjük a görög és a latin nyelvet... Nem ismerjük sem az írott betűket, sem azok jelentését, ezért küldjön hozzánk tanárokat, akik megokosítanak bennünket a Szentírás szavaiban és azok jelentésében” A kilencedik század második felében fordult e szavakkal Rastislav morva fejedelem Bizánc akkori uralkodójához, III. Mihályhoz. Amikor azután III. Mihály úgy döntött, eleget tesz a morva fejedelem kérésnek, a két fivér Cirill és Metód voltak a legjobb szóba jöhető választás. Korábban misszionáriusként már jártak a kazároknál, ahol bizonyították hozzáértésüket és - nem mellékesen - megtalálták Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit. Emellett mindketten kitűnően ismerték a Szaloniki környékén élő szlávok nyelvét.

A két hittérítő és kísérőik 863-ban érkeztek meg a Morva Birodalomba. Nem jöttek üres kézzel. Magukkal hozták a - keleti rítusú - keresztény liturgia görögből szláv nyelvre fordított szövegeit, a Biblia egyes részeinek fordítását, valamint egy új, szláv ábécét - az úgynevezett glagolikát, amelyet szintén Cirill állított össze a görög és a héber írásjelek alapján.

Történészek egybehangzó véleménye szerint a korabeli Európa keleti, dél-keleti részén élő szláv népek ugyan nem beszéltek teljességgel azonos nyelvet, azonban azt is egyöntetűen állítják, hogy az egyes régióban élő szláv törzsek minden probléma nélkül megértették egymást. Lényegében ennek is köszönhető, hogy ma a hazánk területén élő szláv nemzetiségek - valamint a szomszédos szláv nemzetek - egyaránt a két hittérítőhöz kötik a szláv írásbeliség megjelenését Pannóniában, illetve a közösségeik anyaországában. A két szaloniki fivérhez kötődik a szláv nyelvű írásbeliség megalapozása, a szláv nyelvű liturgia terjesztése mellett a mai Zalavár területén megalakított első, papokat képző iskola létrehozása is.

A két fivér a morvaországi térítő missziót megszakítva, 867-ben Rómába utazott, hogy a régiónkban aktív frank hittérítők támadásait kivédjék, és a pápa - II. Adorján jóváhagyását kérjék a szláv nyelvű liturgia használatához. Az útra magukkal vitték Szent Kelemen ereklyéit is. Talán ennek is köszönhetően elnyerték a pápa támogatását, aki Cirill Rómában bekövetkezett halála után arra ösztönözte Metódot, hogy térjen vissza Morvaországba és Nyitra környékén folytassa tevékenységét. Támogatása megerősítésére nem csupán engedélyezte a szláv nyelvű liturgia használatát, hanem érsekké nevezte ki őt.

Metód 885-ben bekövetkező halálát követően tanítványait a frank hittérítők elüldözték a Kárpát-medencéből, azok ezután Bulgáriában, Csehországban és Lengyelország déli részén folytatták Szent Cirill és Szent Metód munkásságát, illetve terjesztették tanításukat. A szláv - vagy ahogyan ma emlegetjük - az ószláv nyelv az ábécének és az aktív egyházi használatnak köszönhetően fejlődésnek indult, mára Európa lakóinak igen nagy hányada beszéli a belőle kinőtt szláv nyelvek valamelyikét.

A történeti Magyarország szláv népeinek körében Szent Cirill és Szent Metód tisztelete túlélte a népvándorlás zűrzavarát, majd a katolikus egyház Szent István általi újraszervezését és mind a mai napig élő hagyomány. Innen eredeztetjük keresztény gyökereinket és a glagolikából vezetjük le anyanyelvű írásbeliségünket. Éppen ezért döntött úgy az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése kevéssel megalakulását követően, hogy a két szaloniki szent emléknapját teszi meg nemzetiségünk legnagyobb ünnepévé.

A magyarországi szlovákok 1996 óta ünneplik július első szombatján a Magyarországi Szlovákok Napját - idén az újratelepítésének 300. évfordulóját ünneplő Békéscsabán. Az ünnep keretében évről - évre megemlékeznek a két szentről, akiket II. János Pál pápa 1980 decemberében Európa társ-védőszentjeivé nyilvánított.

A Zalavár melletti Szent Cirill és Szent Metód emlékparkban, ahol más szláv nemzetiségek, a bolgárok és a szlovének is állítottak emlékoszlopot a szláv hittérítőknek, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat felállította a két szent egész alakos bronzszobrát. A Magyar Honvédség és a Szlovák Köztársaság fegyveres Erőinek tábori püspöksége immár nyolcadik éve szervez itt megemlékezést július 5-éhez kapcsolódóan. Európa társ-védőszentjei tehát máig elősegítik a két nemzet - a szlovák és a magyar, illetve tágabban, a magyarság és a környező szláv népek közötti megértés szellemének ápolását.

Köszönöm a figyelmüket.

Botrány az Országgyűlésben: Szlovákul szólalt fel a szlovákok szószólója

2018. július 3. - (felvidek.ma)

http://felvidek.ma/2018/07/botrany-az-orszaggyulesben-szlovakul-szolalt-fel-a-szlovakok-szoszoloja/

A hír igaz. Paulik Antal valóban szlovákul szólalt fel a magyar parlamentben. Az egyetlen csúsztatás a felháborítóan hatásvadász címben mindössze az, hogy szó sincs botrányról. Csak tapsról. És akkor most tessék ugyanezt elképzelni fordított esetben, a pozsonyi törvényhozásban... Próbáljuk, az ember feje akár egy padlizsán, olyan az erőlködéstől - de nem megy. Már a gondolat is szégyellnivaló természetesen, hiszen mi szükség volna egy ilyen nyilvánvaló provokációra a pozsonyi parlamentben? Ha egy többségében magyarok által lakott városka vasútállomásán nem kapsz jegyet magyarul (csak kioktatást), akkor mégis mi a bánatot akarsz te az ősi szlovák koronázóváros törvényhozásában? No meg: míg a magyarországi szlovákoknak legalább van egy Paulik Antonjuk, aki büszkén szólal fel anyanyelvén, addig a felvidéki magyaroknak egyelőre csak olyan képviselők adattak, akik valami egészen mással vannak elfoglalva. Akárhogy is: egy modern, európai jogállamban elképzelhetetlen ez a szörnyűség, ilyesmire csak a hetes cikkely árnyékában burjánzó diktatúrák vetemednek... Mentségére legyen mondva: a szlovák jogrend nem is ismer olyan jogintézményt, hogy parlamenti szószóló. Magyarországon törvény biztosítja valamennyi nemzetiség számára, hogy - választási eredményektől függetlenül, tehát alanyi jogon - egy-egy ún. szószólót küldjenek a parlamentbe. A szavazást leszámítva őket számos jog illeti meg, köztük az is, hogy az Országgyűlésben az adott nemzetiség nyelvén mondják el mondanivalójukat, mindenféle korlátozás nélkül. Paulik Antal mindössze élt e jogával, s örömét fejezte ki, hogy a magyar parlamentben ismét elhangozhat szlovák szó. Még akkor sem öntöttek forró szurkot a nyakába, amikor arról kezdett beszélni, hogy hazánk területén a kereszténység terjedése nem Szent István királyunk megkeresztelésével kezdődött, hanem korábban, amikor Cirill és Metód a „Nagymorva Birodalom” területére érkezett 863 körül. Aztán lehet ám, hogy jövőre csattanós választ ad Szlovákia erre a magyar szószólósdira. Ha elég sokan elég sokat isznak szívás után, de még el tudnak jutni valahogy a szavazóurnákig, akkor akár még magyar eredetű elnöke is lehet a Köztársaságnak, az (ön)jelölt már meg is van hozzá...

Mintegy kétmilliárd forint a jövő évi nemzetiségi pályázatokra

https://index.hu/belfold/2018/10/30/ketmilliardot_oszt_szet_a_kormany_a_nemzetisegi_szervezetek_kozott/

Ismét emelkedik a nemzetiségek támogatása

2018. július 18. - (mti)

A jövő évi költségvetésben is nő a magyarországi nemzetiségek támogatása; az erre a célra fordított összeg a 2010-es kormányváltás óta több mint négyszeresére emelkedik - közölte a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára 2018. július 18-án Budapesten, sajtótájékoztatón. Soltész Miklós kifejtette: a támogatások emelésével egy most sem rossz helyzetet javítanak tovább úgy, hogy minden népcsoport jól jár, legyen szó oktatás-nevelésről, a civil szervezetek működtetéséről vagy az intézményekben végrehajtott fejlesztésekről. Kiemelte: az utóbbi években a magyarországi nemzetiségekkel megteremtett és ápolt kiváló kapcsolat nagyon pozitív üzeneteket visz e közösségek anyaországaiba, sok helyen kedvezően befolyásolva az adott kormányok döntéseit. Előfordul, hogy ennek segítségével sikerül előrelépéseket elérni az ottani magyar közösségnek - fűzte hozzá. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta: a magyar kormány erőforrásként tekint a magyarországi nemzetiségekre, ezért komoly figyelmet fordít azok működő civil szervezeteire. Mint mondta, az ezek számára hozzáférhető, idén mintegy másfél milliárd forintos pályázati keret jövőre 400 millió forinttal bővül; nemzetiségi fiatalok anyaországi táboroztatására például az ez évi összeg másfélszerese, 600 millió forint jut. Hozzátette: 20 százalékkal emelkedik a kulturális és hitéleti tevékenységre fordítható, 30 százalékkal pedig a pedagógusok továbbképzését szolgáló pályázati forrás. Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő, a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke arról beszélt: az elmúlt öt évben jelentősen nőttek a magyarországi nemzetiségek lehetőségei. Megemlítette: négy éve az országos nemzetiségi önkormányzatok beruházási-felújítási kerete még csak 421 millió forintot tett ki, ez jövőre 2,5 milliárd forint lesz. Kitért arra is: hat nemzetiség helyi önkormányzatai összesen 74 köznevelési intézményt tartanak fenn; ezekben 12 ezernél több gyerek kap nemzetiségi oktatást, nevelést, az országos önkormányzatok intézményeivel együtt 18 ezernél is több óvodás, iskolás jár ilyen intézményekbe. Kissné Köles Erika szlovén szószóló a közösségeik számára a jövőt jelentő nemzetiségi közoktatás fontosságát emelte ki, hozzátéve, hogy ezek jó működéséhez elengedhetetlenek a nemzetiségi öntudattal és elhivatottsággal rendelkező pedagógusok. Ezért is fontos, hogy több mint kétmilliárd forintra emelkedik az e feladatot vállaló pedagógusok pótléka a jövő évi büdzsében - mondta. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló az országos önkormányzatok juttatásainak növekedésével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezek a testületek egyre több intézményt tartanak fenn. Kitért arra is: a tavalyi 20 százalék után idén 10 százalékos támogatásemelést szavazhatnak meg a parlamenti képviselők a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok figyelmébe

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1797083337057301

http://www.slovaci.hu/index.php/hu/9-blog/527-szlovak-onkormanyzatok-figyelmebe

Útmutató a feladatalapú támogatások felhasználására vonatkozó rendelkezések alkalmazásához

www.oslovma.hu/XXX/NemzUtmu.rtf

Határozat-minták:

www.oslovma.hu/XXX/NemzHatM.rtf

Vzory uznesení:

www.oslovma.hu/XXX/NarSaUzn.rtf

+ 5 milliárd 120 millió forint?

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló a jövő évi költségvetési javaslatról

2018. június 27. - (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1664755590290077

Ritter Imre német nemzetiségi szószóló 2018. június 27-én a jövő évi költségvetési javaslat parlamenti vitájában beszéde elején azt hangsúlyozta: a nemzetségek számára az elfogadás nem elég, csak az elfogadás önmagában sértés, elismerést is várnak, ennek feltétele, alapja a megismerés. Felidézte: 2013-ig siralmas állapotban volt a nemzetiségek támogatása, majd reménykeltő pozitív változások indultak el, megemelkedett a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények támogatása, parlamenti képviselete lett a nemzetiségeknek, majd 2015-től folyamatosan nőtt a nemzetiségek támogatása. Ritter Imre a magyarországi nemzetiségek nevében megköszönte a magyar kormánynak és az Országgyűlésnek a nemzetiségeknek az elmúlt négy évben nyújtott támogatást, illetve, hogy a nemzetiségek által kezdeményezett törvénymódosításokat egyhangúlag megszavazta minden parlamenti frakció és képviselő. Közölte, hogy a 2019-es költségvetést illetően a 13 magyarországi nemzetiség 5 milliárd 120 millió forint módosítást akar benyújtani: a támogatásemelési igények közel fele a nemzetiségi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények épületeinek felújítási pályázati önrészének biztosítását szolgálja, emellett javasolják az országos nemzetiségi önkormányzatok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési támogatásának emelését, a nemzetiségi pedagógusprogram emelt támogatását és a pályázati keretek emelését.

Több mint félmilliárddal nőhet a hazai nemzetiségek támogatása

2018. június 13. - (mti)

Több mint félmilliárd forinttal nagyobb összegből gazdálkodhatnak jövőre a hazai nemzetiségek a jövő évi költségvetési törvényjavaslat szerint. Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke a törvényjavaslat benyújtása után elmondta, hogy a nemzetiségek idei támogatására 10,5 milliárd forintot különítettek el, és ez jövőre 653 millió forinttal, több mint 11 milliárd forintra nőne. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények és a nemzetiségi média támogatása nem változik a javaslat szerint - közölte. Ritter Imre elmondta, idén 2,75 milliárd forintot különítettek el az intézményi beruházásokra, a nemzetiségi egyesületek pályázati keretét, az ösztöndíjakat, valamint színházi támogatásokat is magába foglaló körre, és ez a javaslat szerint jövőre 3,4 milliárd forintra emelkedik.

Ladislav Bielik szlovák fotós-újságíró 1968-as felvételeinek szabadtéri kiállítása

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1642396619192641

Ünnepélyes megnyitó / Budapest, Keleti pályaudvar (2018-06-12)

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/26432-svetozname-fotografie-l-bielika-pred-v-chodnou-stanicou

Nemzetközi sajtófotó kiállítás megnyitója

Szlovák Intézet / FIJET Slovakia - / 13 ország szerzőinek felvételei

Videó: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1634642689968034/

Sipiczki Mátyás nyílt levele Vujity Tvrtkonak

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1428-sipiczki-matyas-nyilt-levele-vujity-tvrtkonak

Magyarországi hiányosságok a nemzetiségi névhasználatban / A személyi igazolványon a szlovák változat csak mint második, nem hivatalos név szerepelhet. / Nem lehetséges, hogy a lányom vezetéknevének a végződése -á vagy -ová legyen. / Kizárólag a magyar abc betűi? / Csak magyar hangzásúra?

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1637875816311388

Béla je náš Obama - Bugár Béla a Híd elnökjelöltje

https://ujszo.com/kozelet/bugar-bela-hid-elnokjeloltje

APPA+Cs-próba: P. Mobil - Forma 1

https://youtu.be/XhctiZXLXgI

APPA+Cs-próba: Hobo Blues Band - 3.20-as blues

https://youtu.be/Pw5-m3W3qOQ

APPA+Cs-próba: Piramis - A becsület

https://youtu.be/w4l0fBAWj-4

Július közepén kezdődik a szarvasi Cervinus Művészeti Fesztivál.

2018. június 12. - (mti)

Nyolc zenés, táncos előadással mutatkozik be a szarvasi Cervinus Teátrum az idei Cervinus Művészeti Fesztiválon - hangzott el a kéthetes program beharangozó sajtótájékoztatóján kedden, Szarvason. Mint Csasztvan András, a színház ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az előző esztendőhöz képest négy nappal bővült a program és kizárólag a színház saját produkcióit mutatják be a Vízi Színházban. A fesztivál július 11-én musical gálával kezdődik, majd másnap a Valahol Európában című musicallel folytatódik. Július 14-én mutatják be Ármány és szerelem című zenés darabot, majd a következő napon a Lili bárónő című operettet. Mindhárom darabot Varga Viktor, a színház főrendezője viszi színre. Július 16-án egy szlovák író, Peter Karvas Éjféli mise című tragikomédiáját adja elő a teátrum felolvasószínház keretében, majd 18-án Nyáresti kabaré címmel zenés szórakoztató műsort láthatnak az érdeklődők. Mindkét előadást Dósa Zsuzsa, a színház művészeti vezetője rendezi. A szarvasi Tessedik Táncegyüttes az idén ünnepeli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileum alkalmából néptáncgálát tartanak július 19-én 60 táncos és a műfaj legjelesebb zenekarainak közreműködésével. Július 20. és 22. között a Csodaszarvas, majd a Hotel Menthol című musical kerül színre. A két előadást szintén Varga Viktor rendezi. A Cervinus Teátrumban szlovák nyelvű előadások is szerepelnek a repertoáron. Így a fesztivál zárásaként Drótos Jankó címmel mutatják be a szlovák nyelvű ifjúsági táncszínházi darabot, ami Csasztvan András rendező és koreográfus szerint azok számára is élvezhető kikapcsolódást nyújt, akik nem tudnak szlovákul.

Szarvas város 2018. évi díszpolgára: Medvegy Pálné Klimaj Zsuzsanna

http://www.hir6.hu/cikk/140811/varosnap_kituntetesekkel_medvegy_palne_lett_szarvas_diszpolgara

Pellegrini: Szlovákia folytatja a jó kapcsolatok építését Magyarországgal

2018. június 12. - (mti)

A szlovák kormány folytatni akarja a jó kapcsolatok építését Magyarországgal, mert ez jó az embereknek, a gazdaságnak és a régiónak is - mondta Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök kedden az Országházban, miután magyar kollégájával találkozott. A szlovák kormányfő az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte: a visegrádi országoknak az elmúlt időben sikerült megtartaniuk az egységet, kiálltak a nemzeti értékeik mellett és nem engedték, hogy nyomást gyakoroljanak rájuk. Szlovákia a V4 elnökeként továbbra is ezt az egységet tekinti majd az együttműködés alapjának - jelentette ki. Peter Pellegrini hangsúlyozta: a V4-es országok sok nehéz döntést hoztak meg, gazdaságuk jól fejlődik, így minden joguk megvan arra, hogy ne csak passzívan nézzék az európai folyamatokat, hanem javaslatokat adjanak, milyen irányba haladjon az EU. Kifejtette: az elmúlt egy évben a visegrádi csoport elnökeként Magyarország fontos szerepet töltött be. Sok próbatételt éltek meg a visegrádi csoportban, és amikor kemény döntések előtt álltak, hatékonyan segítettek egymásnak - értékelte. Mint mondta, a migrációval kapcsolatos közös álláspontjukról is bebizonyosodott, hogy nekik van igazuk, kiderült, hogy amit rájuk akartak kényszeríteni Nyugat-Európából, az nem működik. A szlovák miniszterelnök a kétoldalú kapcsolatokat illetően elmondta: a bilaterális kapcsolatok rendkívül jók, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. A magyar és a szlovák kormány rengeteg közös erőfeszítést tett azért, hogy a kapcsolatok barátiak legyenek, és a pozitív kommunikáció mára természetes részévé vált a találkozóiknak - magyarázta. Hozzáfűzte: az egyenes beszéd nemcsak a kormányfők, hanem a kulcsminiszterek között is jellemző. Kitért arra: jó, hogy az észak-déli infrastrukturális összeköttetésekre összpontosítanak, mert ez előnyös az egész régiónak is, ahogyan az autópálya-összeköttetések kiépítése is. Peter Pellegrini szerint a jó baráti viszony alapvető feltétele a prosperitásnak, és ha „Magyarországnak jól megy”, az jó Szlovákiának is. Megjegyezte: Szlovákia minden feltételt biztosít a magyar kisebbségnek, a politikai vitáknak már nem eleme ez a kérdés, hiszen Szlovákia tud gondoskodni a területén élő kisebbségekről. Egy az Aquarius mentőhajó ügyére vonatkozó kérdésre a szlovák kormányfő elmondta: nemet kell mondani arra, hogy európai pénzből drága mentőrendszert építsenek ki, hogy mindenki, aki vízre száll, számíthat rá, hogy kimentik és automatikusan az EU területére szállítják. Meg kell határozni, mi lesz azokkal, akik illegálisan, a tengeren át akarnak Európába jutni - közölte. Hozzátette: az olasz reakció (amely megtiltotta a hajó kikötését) csak a kezdet volt, a külső határvédelem megerősítésére van szükség. A szlovák kormányfő egy más kérdésre kifejtette: a hamarosan kezdődő szlovák V4-es elnökség egyik prioritása a migráció kérdése lesz. A visegrádi csoport álláspontja egységes: senki nem kényszerítheti rájuk, hogy ne maguk dönthessék el, kit engednek be az országaikba és kit nem, és ezen az állásponton nem fognak változtatni - szögezte le. Úgy látja, Orbán Viktor ezt az álláspontot rendkívül határozottan védi és hangoztatja a csúcstalálkozókon is. Peter Pellegrini arról is beszélt, hogy bebizonyosodott: a kötelező kvóták nem működnek, de az sem lehetséges, hogy fizessenek a be nem fogadott emberekért. A szolidaritás ugyanis jelentheti például a hatékony külső határvédelmet is - vélekedett. Kérdésre azt is közölte, hogy a bevándorlás ügyében a visegrádi országok társadalmainak véleménye hasonló, és a visegrádi vezetőknek kötelességük ezt az álláspontot képviselni.

Orbán: Magyarország és Szlovákia egy sikeres régió két sikeres országa

2018. június 12. - (mti)

Egy sikeres régió két sikeres országának találkozójaként jellemezte Orbán Viktor miniszterelnök a Peter Pellegrini szlovák kormányfővel folytatott keddi budapesti megbeszélését. A két miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján, az Országházban Orbán Viktor azt mondta: a szlovák-magyar együttműködés és a visegrádi négyek (V4) partnersége a közös európai sikerhez járul hozzá. Ha ugyanis vannak sikeres országok, amelyek sikeres régiókat alkotnak, akkor van sikeres Európa - fogalmazott, úgy értékelve, hogy a V4 többé nem a szegény országok szövetsége, hanem olyanoké, amelyeket nagy gazdasági dinamika, óriási fejlődési lehetőség, fegyelmezett pénzügyek, az európai szabályokat betartó kormányok és nagy tervek jellemeznek. Szavai szerint „a nagy alkotás korszakában van Közép-Európa, egy igazi közép-európai reneszánsz előtt állunk”. A kormányfő egyúttal köszönetet mondott szlovák kollégájának a határvédelemben nyújtott segítségért, azért, hogy Pozsony „a nemzetközi vihar kellős közepén” is kiállt Magyarország mellett. „Ezt hosszú ideig nem fogjuk elfelejteni” - hangsúlyozta. A kétoldalú kapcsolatokról szólva Orbán Viktor elmondta, a két ország közötti gázvezeték-összeköttetés után a villamosenergia-hálózat összekapcsolásán is dolgoznak a szakemberek két ponton. Kiemelte, hogy Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere, a Magyarországon működő mintegy ezer szlovák cég körülbelül 5 ezer magyar embernek ad munkát. A határkapcsolatok témájában közölte: a határátkelők nyitásának köszönhetően csökkent az átkelők közötti átlagos távolság - ami ma 20 kilométer -, és épül az új komáromi Duna-híd is, amely lehetővé teszi az áruforgalom jelentős növelését. A közös V4-es célok közül megemlítette a Budapest-Varsó közötti gyorsvasút megépítését Pozsonyon keresztül. Orbán Viktor végül örömét fejezte ki a szlovákiai magyar közösséget érintő szlovák kormányzati intézkedések - például a kisiskolák ügyében tett lépések, a többnyelvű vasúti táblák és a kisebbségi kulturális alapon keresztül nyújtott támogatások - miatt. A miniszterelnököt a tájékoztatón megkérdezték arról, hogy az új olasz miniszterelnök nem engedi kikötni a migránsokat szállító hajókat. „Végre” - kommentálta a hírt, úgy fogalmazva: olyan lehangoló volt azt hallani éveken át, hogy a tengeri határokat nem lehet megvédeni, hogy az embernek szinte az élettől is elment a kedve. Példaként hozta, hogy Ausztrália is képes magát megvédeni. Most azonban visszatért az eddig hiányzó akarat Olaszországban a tengeri határok megvédéséhez, ami változást hozhat az európai migrációs politikában - mondta. Egyúttal mindenben támogatásáról biztosította az új római kormányt. Azzal kapcsolatban, hogy Angela Merkel német kancellár szerint a magyar határkerítés Németországot is védi, Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyar-német kapcsolatok szerinte remek állapotban vannak, és ő sosem volt társ abban, hogy szembeállítsák a két országot, illetve vezetőit. Egyúttal azt kérte a németektől, legyenek toleránsak Magyarországgal, amely - bár sérti az érdekeit - elfogadja, hogy vannak olyan schengeni tagállamok - mint például Németország -, amelyek sok százezer migránst beengedtek. Németország viszont tolerálja azt az álláspontot, hogy Magyarország nem enged be migránsokat! - kérte, hozzátéve, hogy „ha toleránsak vagyunk egymás iránt, akkor a stratégiai partnerségi kapcsolatok meg tudnak maradni”. A miniszterelnök egyébként biztos abban, hogy a német-magyar kapcsolatban is a józan ész marad az uralkodó. A következő európai uniós költségvetés ügyében a kormányfő kérdésre azt közölte: úgy készülnek, ez lesz az utolsó olyan hétéves büdzsé, amelyben a magyarok nem nettó befizetők, „ezután átlépünk egy másik klubba”. Azt követően ugyanis Magyarország többet fizet majd be az EU-ba, mint amennyit onnan kap, mert lezárul az a történelmi korszak, amelyben a közép-európai régiónak utol kellett érnie a szerencsésebb történelmű európai országokat - fejtette ki. Ezért Magyarország most egy fair költségvetést szeretne - folytatta -, és azt tudomásul veszi, hogy Nagy-Britannia unióból történő kiválása miatt mindenkinek „lejjebb megy” a büdzséje, de ezt tisztességesen kell végrehajtani, vagyis úgy, hogy ez „az azonos helyzetben lévő országokat nagyjából azonos módon érintse”. Szerinte egyébként noha a magyar gazdaság szempontjából minden forint számít, de összességében a magyar gazdaság régen túl van azon az állapoton, amikor az EU-s források alapvetően határozták meg az ország helyzetét. Sőt kimondható, hogy Magyarországnak Európától nem pénzre, hanem piacra van szüksége, mert „ha van piacunk, akkor mi azon megélünk”. Így az egységes belső piac fenntartását nevezte a legfontosabb kérdésnek a mostani vitában, és csak másodlagosnak, hogy egy-egy tagállam milyen jogcímen milyen támogatásokat érhet el. A kormányfő előnyösnek tartja, hogy a költségvetési fegyelmet és a versenyképességet tekintve mintaországnak számító Szlovákia V4-elnökségével egy időbe esnek az uniós költségvetési küzdelmek. A napokban bejelentett alkotmányrevíziót firtató kérdésre Orbán Viktor azt mondta: az alaptörvény elfogadása óta eltelt hét év, össze kell gyűjteni a tapasztalatokat, és ezután meglátják, van-e, és ha igen, milyen teendő. Ehhez felállítanak egy alkotmányjogászokból álló csapatot, amely - ha kell - javaslatokat tesz - közölte, megjegyezve, hogy egy egy-másfél éves munkáról van szó. „Évtizedenként egyszer érdemes mindig megvizsgálnunk, hogy vajon betölti-e a funkcióját” az alaptörvény - mondta, hozzátéve: ő arra a válaszra hajlik, hogy „inkább igen, mint nem”.

Az orgonaépítő Pazsiczky családról jelenik meg kötet

2018. június 10. - (mti)

Egy orgonaépítő család műhelytitkaiba avatja be az olvasókat A Pazsiczky-hagyaték címmel megjelent kötet, amelyet június 15-én mutatnak be Budapesten, a Régi Zeneakadémián. A kötet a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportjának kiadásában, a magyar egyházzene történeti forrásait feltáró Musica Sacra Hungarica sorozat részeként lát napvilágot - közölte a Zeneakadémia az MTI-vel. A hajdani Felső-Magyarország egyik jelentős orgonaépítő műhelye mintegy kétszáz új hangszert készített négy nemzedéken át, a 18. század közepétől a 19. század végéig. A közelmúltban felbukkant mintegy nyolcvan darabos hagyaték nemcsak a Pazsiczky család, hanem egyúttal a magyarországi orgonaépítészet történetének is különleges dokumentuma. A hagyaték jelentősége rendkívüli, hiszen a hagyományos kézműves orgonaépítés korából, a 19. század vége előtti időből hasonló gyűjtemény hazai mestertől eddig nem volt ismert. Meghatározó része az a csaknem félszáz ajánlati orgonarajz, amelyek a Pazsiczkyak bútorműves tevékenységének teljes utolsó évszázadát átfogják. Többségükön olyan orgonaszekrények ábrái szerepelnek, amilyeneket a műhelyben már a 18. század utolsó harmadában is készítettek, a könyv tehát bemutatja a késő barokk hagyomány továbbélését is a 19. század végéig. A rajzokon jól látható, hogy a szekrényeket néhány formai elem készletszerű felhasználásával, társításával, mintegy elemes bútorként tervezték meg. A hagyatékban található az 1757-ben megkezdett, de később elveszett szlovák nyelvű műjegyzék 19. századi kéziratos másolata és kiegészítése, amelynek elemzése először ad pontos képet a Trencsén megyei műhely tevékenységének változásairól, területi kiterjedéséről. A kétszáz hangszernek mára mintegy ötöde maradt fenn, részben töredékesen, főként a mai Szlovákia területén. Magyarországon a Pazsiczkyak munkájával napjainkban Esztergomban, Pusztaszabolcson és Szobon találkozhat a közönség. További különlegesség, hogy a családi dokumentumok segítségével sikerült a rajeci anyakönyvekből azonosítani a négy nemzedék orgonaépítőinek többségét, és vázlatosan megrajzolni az eddig ismeretlen Pazsiczky-családfát. A magyar, szlovák és német nyelvű kötetet Hock Bertalan orgonaművész és Enyedi Pál, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének tanára szerkesztette igényes, képekkel teli, reprezentatív formában.

„Ott komolyan veszik a kétnyelvűséget”

Weiszer Alindával tárgyal a szlovák közmédia magyar adása

https://ujszo.com/kozelet/weiszer-alindaval-targyal-szlovak-kozmedia-magyar-adasa

Nem anyanyelv, de nem is idegen nyelv

http://www.bumm.sk/belfold/2018/06/03/nem-anyanyelv-de-nem-is-teljesen-idegen-nyelv-a-szlovak

A Sóskúti Ifjúsági Zenekar fellépése a pilisszentkereszti emlékparkban 2018. május 27-én

Szervezők: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata & Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1625527714212865

Visegrád - Közös emlékezet? 1956-1968-1981 című konferencia az Országházban

https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/05/25/kozep-europanak-egyuttesen-kell-kepviselnie-szabadsagtorekveseit-kover-szerint/

Bevásárlóturizmus - A szlovákoknak megéri Magyarországon vásárolni

https://magyaridok.hu/gazdasag/hozzank-jarnak-vasarolni-szlovakiabol-3156298/

Rekordot döntött a Szlovákiába látogató turisták száma tavaly

2018. május 24. - (mti)

Rekordot döntött tavaly a Szlovákiát úti céljuknak választó turisták száma - derült ki a szlovák Közlekedési és Építésügyi Minisztérium sajtóközleményéből. A szlovák szaktárca adatai szerint 2017-ben 5,4 millió turistát regisztráltak Szlovákiában, ez rekordszámnak számít és mintegy 7 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Mind a belföldi, mind a külföldi turisták száma emelkedett a vizsgált időszakban. Tavaly is többségben maradtak a belföldi turisták, számuk 3,2 milliót tett ki, ami az összes látogató 60 százalékát jelenti. A külföldről érkezők száma 2,2 millióra nőtt, 6,7 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban. Nőtt a turisták által az országban eltöltött vendégéjszakák száma is, elérte a 14,9 milliót, ami 5,6 százalékos éves szintű növekedés, átlagban egy látogatóra 2,8 vendégéjszaka jutott. Tavaly a legtöbben, több mint 645 ezren Csehországból látogattak Szlovákiába, ők tették ki az országba érkezett összes külföldi turista csaknem egyharmadát. A cseheket a lengyelek, a németek, a magyarok és az osztrákok követték a sorban a turistaszám alapján. Jelentősen nőtt a kínai, az izraeli, az izlandi és az orosz turisták száma és aránya is. A leglátogatottabb turista célpont 2017-ben Pozsony volt, majd Poprád, Liptószentmiklós, Kassa és Zsolna következett a sorban. A legtöbb turista - mint hagyományosan - tavaly is a nyári időszakban, júniustól augusztus végéig látogatott Szlovákiába.

Kormány-javaslat a szlovákok százéves deklarációjáról

http://www.bumm.sk/belfold/2018/05/23/kormany-javaslat-a-szlovakok-szazeves-deklaraciojarol-iden-oktober-30-legyen-allamunnep

Az elsősöknek 45 percet kellene utazniuk a szlovák iskolába, a szülők tiltakoznak

http://www.bumm.sk/regio/2018/05/23/az-elsosoknek-45-percet-kellene-utazniuk-a-szlovak-iskolaba-a-szulok-tiltakoznak

Magyar falvakba szlovák iskolát? - ez nem kisebbségi kérdés

http://www.bumm.sk/regio/2018/05/31/magyar-falvakba-szlovak-iskolat-ez-nem-kisebbsegi-kerdesň

Filléressé válhat a szlovákiai lakosok bevásárlása Magyarországon

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/kajankodnak_a_szlovakok_a_forinton.662893.html

Két házelnök Kiskőrösön

Kövér László: Kiskőrös a szlovák emberek életerejéből, munkaáldozatából született újjá. / Andrej Danko: Magyarország történelme részben Szlovákia történelme is, a közös gyökereket és történelmi összetartozást pedig Petőfi Sándor is erősíti.

https://www.baon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-szerint-hazank-halhatatlan-amig-nemzedekei-hisznek-benne-1318243/

Gyönyörű dombormű - kirekesztett nyelvvel!

Bárkányi Zoltán (Budapest): A művészi élményt nyújtó emlékmű alatt a magyar nyelv mellől hiányzik a Kiskőröst újjáalapító szlovák evangélikusok nyelve, a szlovák nyelv. Azok nyelve, akik ezt a templomot 1783-ban építették, s évszázadokon át utódaik ezen a nyelven hallgattak igét és imádkoztak benne. Az ország sok szlovákok által is lakott településén avattak hasonló emlékművet, de mindegyiket kétnyelvű felirattal. Szerintem nem vet jó fényt azokra a kiskőrösiekre, akik nem harcoltak a dombormű kétnyelvűségért, vagy nem engedélyezték azt.

A kiskőrösi szlovákok

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/kiskoros/kiskorosi_szlovakok_fotogaleria/

Varga Mihály: Őrizni kell a nemzetiségi hagyományokat

2018. május 20. - (mti)

A Magyarországon élő nemzetiségi hagyományok, kultúra és emlékezet megőrzése a nemzeti hovatartozás elengedhetetlen tartozéka - hangoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter, a főváros II. és III. kerületének országgyűlési képviselője, pénzügyminiszter vasárnap Budapesten, az óbuda-hegyvidéki Jézus Szíve Kápolna felújított harangjának felszentelését követően. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető ismertette, hogy a 19. század végén épült kápolna felújítását a kormány több részletben támogatta, a sérült harang kijavítására pedig 1,5 millió forintot biztosított a helyi német közösség kezdeményezésére. A harang felszerelésével lezárult az épület 2014-ben indult, teljes körű rekonstrukciója - tette hozzá. A közlemény szerint a kápolna az 1880-as években pusztító filoxéra-járvány után épült, hálából a csapás elmúlásáért. Felépítése jelezte, hogy leáldozott Óbuda szőlőművelési kultúrájának, és az iparosodásra alapulva új korszak kezdődött a városrészben.

Kézikönyv a megértéshez

A budapesti Szlovák Intézetben mutatták be a Visegrádi kézikönyv című kötetet: a Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország 1989 utáni társadalom- és politikatörténetét összegző kiadványt...

http://magyarhirlap.hu/cikk/118483/Kezikonyv_a_megerteshez

Püspökhatvani Lami István Művelődési Otthon

https://youtu.be/Xlg3_caAf34

Magyarországon és Szlovákiában is nyilatkozatban tiltakoztak a közmédia működése ellen

https://444.hu/2018/05/03/magyarorszagon-es-szlovakiaban-is-nyilatkozatban-tiltakoztak-a-kozmedia-mukodese-ellen

Az új komáromi Duna-híd

Épülő pillérek / Új látogatóközpont / Látványterv

2018. április 23. - (mti)

Látogatóközpontot adott át a Magyarország és Szlovákia között épülő új Duna-híd komáromi hídfőjénél a Hídépítő Zrt. vezérigazgatója 2018. április 23-án. Sal László elmondta, a tíz konténerből álló, kétszintes létesítményből a híd átadásáig lehet megfigyelni az építkezést. A látogatóközpontban makettekkel és videón mutatják be az építés fázisait, a szakma képviselői mellett várják az érdeklődőket is, a hónap utolsó szombatján nyílt napot tartanak. Az új komáromi Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 170 méterrel nyugatra épül meg. A beruházás 2017 nyarán kezdődött meg, és a tervek szerint 2019 őszére fejeződik be. A hídszerkezet egypilonos, ferdekábeles híd, acél pályalemezzel. A 600 méter hosszú hídon kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, kerékpárutat, gyalogos járdát, közvilágítást is kialakítanak. Az egyedi szerkezet miatt a pilon és a kábelek díszkivilágítást kapnak. Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója a látogatóközpont átadása alkalmából ismertette, hogy az új átkelőt H-M DUNAHÍD Konzorcium építi meg, amelynek tagja a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. is. A kivitelezés nettó összege 91,2 millió euró, mintegy 28,6 milliárd forint, az összeg 85 százaléka uniós forrás. A kivitelezés koordinátora Magyarország, a projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a szlovák Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF Zrt. és szlovák közútkezelő társaság, a Slovenska správa ciest (SSC) beruházásban valósul meg. A kétoldali közúti csatlakozás két külön beruházásban épül meg, a Magyarországon tervezett út a 131 sz. főút, Komárom déli elkerülő úthoz csatlakozik. Ezen a szakaszon két körforgalom és két kisebb híd lesz. Az új közúti híd elkészülte után a teherforgalom az M1 autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt, így jelentősen mérséklődik a lakott területek zaj- és környezeti terhelése, illetve gyorsabbá és biztonságosabbá válik az átkelés.

Szlovák táncos mesejáték a szarvasi Cervinus Teátrum színpadán

A Drótos Jankó felidézi azokat a hagyományokat, népszokásokat, foglalatosságokat, amelyek szlovák elődeink életét, mindennapjait meghatározták.

http://hir6.hu/cikk/138549/drotos_janko_szlovak_tancos_mesejatek_a_cervinus_teatrum_szinpadan

Választás 2018

https://24.hu/valasztas-2018/

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/#

http://hvg.hu/cs/v%C3%A1laszt%C3%A1s%202018

https://444.hu/valasztas2018

A választás utáni első kormányellenes tüntetés

https://index.hu/belfold/2018/valasztas/2018/04/14/kormanyellenes_tuntetes_kossuth_ter/

A szavazatok újraszámlálását, a többséget kisebbségbe szorító választási rendszer átírását, szabad sajtót és demokráciát követelő tüntetés

http://hvg.hu/itthon/20180414_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_civilek_ellenzek_partok_ujraszamlalas_demokracia/9

A szlovák államfő kinevezte az új miniszterelnököt

http://hvg.hu/vilag/20180322_Kineveztek_az_uj_szlovak_miniszterelnokot

Benyújtotta lemondását Robert Fico, Peter Pellegrinit bízta meg kormányalakítással az államfő

2018. március 15. - (mti)

Hivatalosan is benyújtotta lemondását Robert Fico szlovák miniszterelnök Andrej Kiska államfőnek, aki Peter Pellegrini eddigi miniszterelnök-helyettest bízta meg a kormányalakítással. Peter Pellegrini, az új szlovák kormány miniszterelnöke a pozsonyi kormánypalota dísztermében tartott ünnepi aktus keretében vette át a megbízásáról szóló dekrétumot, ugyanott, ahol közvetlenül előtte Robert Fico kézbesítette a lemondását Andrej Kiska államfőnek. A kormányfői tisztségből 2018. március 15-én távozó Robert Fico lemondása kézbesítése utáni nyilatkozatában a „legtermészetesebbnek választásnak” nevezte Pellegrini jelölését, akivel - mint mondta - már csaknem húsz éve dolgoznak együtt s továbbra is „normális, munkakapcsolatuk lesz” a jövőben. Leszögezte: a Pellegrini vezetése alatt összeálló kormány irányultsága a továbbiakban is „világosan Európa-párti” lesz, s a kormány az „erős szociális állam” fenntartásán fog munkálkodni. Robert Fico saját - a kormányzásban vállalt - további feladatát úgy írta le, hogy ő lesz az aki „tartani fogja a hátát.” Robert Fico elmondta: nem távozik a politikából, a legerősebb kormánypárt elnökeként a koalíciós tanács tagja marad: „Nem búcsúzom Önöktől” - jegyezte meg. Az új miniszterelnök vezette szlovák kormány összetételében előreláthatóan csak néhány változás várható. Változatlanok maradnak az Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD), a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd alkotta hármas kormánykoalíción belüli erőviszonyok, vagyis az egyes tárcák elosztása is. Biztosan változás várható viszont a Smer-hez tartozó belügyi tárca élén, ahonnét hétfőn távozott Robert Kaliňák, valamint az ugyancsak a Smer hatáskörébe tartozó kulturális tárca élén is, amelynek vezetéséről közel két hete mondott le Marek Maďarič. Ugyancsak új minisztere lesz majd az igazságügyi tárcának, amelynek eddigi vezetője, a Most-Híd szlovák tagozatához tartozó Lucia Zitnanská jelezte: nem kíván feladatot elvállalni az új kormányban. Az előrehozott választások megtartását követelő és ezzel összefüggésben a kormányfővel szemben bizalmatlansági indítványt beterjesztő ellenzéki pártok már korábban elégtelennek minősítették Robert Fico távozását. Csökkent az előrehozott választások esélye, de ez nem jelenti azt, hogy azt nem kényszeríti ki az utca - mondta Richard Sulík, a pozsonyi parlament legnagyobb ellenzéki pártjának, a liberális Szabadság és Szolidaritásnak (SaS) a vezetője, a szlovák belpolitikai válság egyik legerősebb hangadója arra reagálva, hogy Andrej Kiska megbízta a kormányalakítással Peter Pelegrinit. Hasonló véleményt fogalmazott meg, mint csütörtökön Andrej Kiska, aki az országban múlt héten tartott és péntekre is bejelentett kormányellenes tüntetésekre utalva megjegyezte: úgy érzi, hogy Robert Kaliňák belügyminiszter és Robert Fico kormányfő lemondása „nem kell, hogy elégséges jelzés legyen” arra, hogy a tömegmegmozdulások befejeződjenek. A szlovák belpolitikai válság azt követően alakult ki, hogy február végén élettársával együtt meggyilkolták Ján Kuciak tényfeltáró újságírót, akit a rendőrség feltételezése szerint vélhetően munkájával összefüggésben öltek meg. A kettős gyilkosság nyilvánosságra hozatala után először a belügyminiszter, majd Robert Fico és kormányának távozását kezdték követelni ellenzéki pártok, köztük az SaS és az OLaNO. Az előrehozott választások megtartására - Robert Fico politikai ellenlábasaként - először Andrej Kiska államfő tett javaslatot. Robert Fico kormányfő az elnök lépéseit a demokratikus parlamenti választási eredmények megtagadásának nyilvánította, „az újságíró-gyilkosság után történteket” pedig többször is olyan, az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte, amelynek - mint fogalmazott - „forgatókönyve nem Szlovákiában íródott”.

Ismét tízezrek vettek részt a több szlovákiai városban tartott tüntetéseken

https://mno.hu/kulfold/ismet-tizezrek-vettek-reszt-a-tobb-szlovakiai-varosban-tartott-tunteteseken-2454074

https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ujra-tizezrek-tuntettek-pozsonyban-2454105

Tovább csökkent a munkanélküliségi arány januárban Szlovákiában

2018. február 20. - (mti)

Éves összehasonlításban jelentősen, havi szinten kevésbé érezhetően csökkent januárban Szlovákiában a munkanélküliségi arány, amely a hónap végére 5,88 százalékosra esett vissza, ami az eddigi legalacsonyabb érték - derült ki a Munka, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) által kedden nyilvánosságra hozott adatokból. A nyilvántartott munkanélküliek aránya Szlovákiában januárban 0,06 százalékponttal csökkent az előző havihoz és 2,76 százalékponttal az egy évvel korábbihoz mérve. Az aktuális statisztika szerint az országban a munkát keresők száma a múlt hónap végén meghaladta a 197 ezret, 76 ezerrel, 28 százalékkal csökkent egy év alatt. Szlovákiában januárban mintegy 5 és fél ezerrel bővült a rendelkezésre álló munkahelyek kínálata is, így ezek száma megközelítette a 75 ezret. A legtöbb rendelkezésre álló munkahelyet Pozsony megyében a legkevesebbet Besztercebánya megyében mutatták ki. A munkanélküliségi arány, regionális megoszlását tekintve az év első hónapjában az ország 8 megyéje közül hatban csökkent, járási szintre lebontva 52 járásában mérséklődött, 26 járásban pedig nőtt. Szlovákiában a munkanélküliségi arány, regionális megoszlását tekintve hagyományosan az ország keleti és középső megyéiben (Kassa, Eperjes és Besztercebánya) a legmagasabb, tavaly átlagban kilenc százalék körüli volt, ugyanakkor a legalacsonyabb ugyancsak hagyományosan, nyugaton, Nagyszombat és Pozsony megyékben, ahol 2017-ben átlagosan csak három százalék körüli értékeket mutattak ki.

Az államnyelvűekkel azonos méretűre cserélik a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblákat Szlovákiában

2018. február 20. - (mti)

Megkezdődik Szlovákiában a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák cseréje, az új táblák nagyságukat tekintve azonos méretűek lesznek az államnyelvűekkel - közölte az MTI-vel a szlovák közlekedési és építésügyi minisztérium kedden. Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó szabályozások azokon a településeken teszik lehetővé a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák kihelyezését, ahol az adott nemzetiség aránya eléri a 20 százalékot, ilyen településből az országban mintegy hatszáz van. Ezeken a településeken a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák az elmúlt években vizuális kivitelezésükben eltérőek és kisebbek voltak, mint az államnyelvűek. A szaktárca nemrégiben kiadott rendelete ezen a formaiságon változtat, lényegében lehetővé téve, hogy a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák az államnyelvűekkel azonos méretűek és csaknem azonos megjelenésűek legyenek. A táblákban egy különbség van, az, hogy míg az államnyelvű táblának fekete, addig a nemzetiségi nyelvű táblának kék lesz a kerete. „A dizájn és nagyság megváltoztatása egységessé teszi a táblákat és így növeli a jelzések átláthatóságát” - mondta a változtatás kapcsán Érsek Árpád, a szlovák kormány közlekedési és építésügyi minisztere. A szaktárca közlése szerint a táblák cseréje nem egyszerre, hanem folyamatosan zajlik majd, a cseréről az elsőrenedű főutakon a Szlovák Útfelügyelet (SSC), alacsonyabb rendű utak esetében pedig a megyék és az érintett települések hivatottak gondoskodni. A változtatásról Őry Péter, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke az MTI-nek azt mondta: sajnos csak vizuális változtatásról van szó, mert bár pozitív, hogy a táblák nagysága megváltozik, a törvényi háttér esetében ez nem igaz, mivel az érintett települések önkormányzatai hivatalos dokumentumaikban továbbra sem használhatják a településük nevét az ott élő nemzetiség nyelvén. Rámutatott: az Európa Tanácsnak a regionális és kisebbségi nyelvek támogatásáról és védelméről idén elfogadott határozata felszólítja a tagállamokat, hogy regionális nyelveiket, illetve nemzeti kisebbségeik nyelvét azok használatában tegyék egyenértékűvé az államnyelvvel, ettől pedig a jelenlegi szlovákiai szabályozás még távol áll. Hozzátette: amikor néhány éve az MKP és a civil szervezetek erőteljes kampányba fogtak a közlekedési kétnyelvűségért, akkor annak átfogó megvalósítását tűzték ki célul, mert ennek lehet identitásmegőrző és erősítő hatása a felvidéki magyarok körében.

Válogatás a legújabb cseh és szlovák filmekből

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1423-valogatas-a-legujabb-cseh-es-szlovak-filmekbol

https://www.prae.hu/news/32733-filmes-utazas-a-cseh-es-szlovak-tortenelemben/

#V4filmfeszt

Uránia Nemzeti Filmszínház, Budapest - 2018. február 14. - A fesztivál ünnepélyes megnyitóján Krzysztof Ścierański (basszusgitár), Birta Miklós (gitár) és Frankie Látó (hegedű) személyében egy alkalmi lengyel-magyar formáció adott koncertet. - oSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1528323207266650/

Cseh, magyar, lengyel és szlovák filmekből rendezett vetítéssorozatot Előhívás - #V4filmfeszt címmel 2018. február 14-től 17-ig a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház. A négy országot tömörítő Visegrádi Csoport (V4) magyar soros elnökségének zárására időzített filmfesztivál a közép-európai filmkultúrára kívánta felhívni a figyelmet, többek között olyan kultuszfilmekkel, mint a Tűz van, babám! vagy az Eszkimó asszony fázik - mondta el Hammerstein Judit helyettes államtitkár, a rendezvényt finanszírozó KKM - Balassi Intézet vezetője. Mint kiemelte, a program összeállítása során igyekeztek szem előtt tartani a műfaji sokszínűséget, és természetesen a családokra is gondoltak: nekik szólt a szombat délelőtti animációs blokk, melyben a Kisvakonddal, Rumcájsszal, Frakk-kal, Lolka és Bolkával, Bob és Bobekkel, valamint Pampalinivel is találkozhattak a gyerekek. Elekes Botond, az Uránia igazgatója kiemelte: mindegyik V4-es országot három-három egész estés film képviselte a programban, de az ifjúsági mellett volt felnőtteknek szóló animációs blokk, koncert, kiállítás és filmes szimpózium is. Buglya Zsófia, az Uránia programigazgatója arra a sajátos közép-európai filmkultúrára hívta fel a figyelmet, amelynek jellegzetes szereplője a hétköznapi kisember, a sajátos, néha groteszk, máskor ironikus humor. A közép-európai szerelmes filmek mások, mint a hollywoodi melodrámák, ezt bizonyítja a nyitónap két vetítése. Böszörményi Géza 1981-es Szívzűrjében a galambokkal repülni vágyó ácsmester szerepét Jiří Menzel alakította, majd az este folyamán levetítették még Xantus János underground kultfilmjét, az Eszkimó asszony fázikot is - számolt be Buglya Zsófia. A csütörtöki nap a történelmi filmeké volt, ekkor tűzték műsorra többek között Mészáros Márta Nagy Imre-filmjét, a Temetetlen halottat is. A pénteki program hívószava a humor volt, szombaton pedig ifjúsági és felnőtt animációs blokkok is várták a közönséget. A Külgazdasági és Külügyminisztérium - Balassi Intézet megbízásából, a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, valamint a budapesti Szlovák Intézet, Lengyel Intézet és Cseh Centrum közreműködésével megvalósuló rendezvényen a 800 forintos belépővel megtekinthető filmeket eredeti nyelven, felirattal vetítették. (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1528761917222779

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége tisztújító közgyűlése

2018. április 27-én Budapesten

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1599160813516222

„Uram, áldd meg ezt a földet...” (a MASZSZ himnusza)

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége tisztújító közgyűlése 2018. április 27-én Budapesten - oSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1598667686898868/

Felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát Borsiban

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1422-felujitjak-ii-rakoczi-ferenc-szulohazat-borsiban

Közös V4-stand lesz a Brüsszeli Könyvvásáron

http://magyarhirlap.hu/cikk/110985/Kozos_V4stand_lesz_a_Brusszeli_Konyvvasaron

A visegrádi országok történelmi kézszorítása megerősítette Európa közepét

https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2018/02/15/a-visegradi-orszagok-tortenelmi-kezszoritasa-megszilarditotta-europa-kozepet

Štefan Markuš: „Orbán a putyini módszerekkel korlátozza a civileket”

https://ujszo.com/kozelet/orban-putyini-modszerekkel-korlatozza-civileket

Ilyen jó a szlovák egészségügy? Tényleg ennyire lemaradtunk?

http://valasz.hu/vilag/ilyen-jo-a-szlovak-egeszsegugy-tenyleg-ennyire-lemaradtunk-127412

Új Duna-híd épülhet Magyarország és Szlovákia között

https://mno.hu/kulfold/uj-duna-hid-epulhet-magyarorszag-es-szlovakia-kozott-2447372

Hazánk legnépszerűbb ska együttese a szlovák Polemic zenekarral csap közös bulit

http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/magyar-szlovak-ska-buli-lesz-budapesten/p8kc479

Szerelmesek bankja nyílik Selmecbányán

https://gondola.hu/hirek/219013-A_szerelmesek_bankja_nyilik_Selmecbanyan_.html

Magyarországi munkásokra is vadászik a nyitrai Jaguar-gyár

https://mno.hu/gazdasag/magyar-munkasokra-is-vadaszik-a-nyitrai-jaguar-gyar-2447604

Használni lehet a kisebbségi nyelveket a közlekedési táblákon

http://www.bumm.sk/belfold/2018/02/15/magyar-nyelvu-kozlekedesi-tablak-jelenhetnek-meg-az-utak-menten

Hello, magyarok! Átvert a kormányotok!

http://parameter.sk/hello-magyarok-atvert-kormanyotok

Átadták Magyarország új nagykövetségi épületét Pozsonyban

http://www.hirek.sk/itthon/20180206124130/Atadtak-Magyarorszag-uj-nagykovetsegi-epuletet-Pozsonyban.html

Különleges szlovák zsinagógákról jelent meg kötet

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/02/02/kulonleges-szlovak-zsinagogakrol-jelent-meg-kotet/

„Magyar ütőérre magyar vámpírt!”

Bödőcs töcskölős Orbán-paródiája miatt bűnhődik a Pátria Rádió

http://parameter.sk/bodocs-tocskolos-orban-parodiaja-miatt-bunhodik-patria-radio

A Szlovák Intézet rendezvényei

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Így digitalizálunk mi

Nemzetiségkutatás és helytörténet / Szellemi, kulturális kincsek, könyvtári dokumentumok és digitalizálás

https://www.oik.hu/nemzetisegi-konferencia

Giricz Vera: A mindenkori Magyarország számíthat a ruszinokra

2018. május 26. - (mti)

A Rákóczi-szabadságharc idején és az azóta eltelt évszázadokban a ruszin nép bizonyította, hogy a mindenkori Magyarország számíthat rá, a ruszinok a magyar nemzet fontos és hűséges alapkövei - jelentette ki az Országgyűlés nemzetiségi szószólója szombaton Egerben. Giricz Vera az Országos Ruszin Önkormányzatnak a Ruszin Nemzeti Ünnep alkalmából tartott rendezvényén felidézve a ruszin (rutén) nép történelmét aláhúzta: népük soha nem hagyta cserben a magyar nemzetet, válságos pillanataiban a ruszinság mindig „hitvallást tett a magyarok mellett”. Mindeközben a történelem közösen megélt viharai megerősítették a ruszinok hitét abban, hogy nyelvük és vallásuk gyakorlásával kultúrájuk és nemzetiségük fennmaradhat, sőt kivirágozhat - tette hozzá. Giricz Vera köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, amely szavai szerint jelentősen - hét év alatt 88 millióról több mint 210 millió forintra - növelte a ruszin nemzetiségi programok támogatását. „Magyarok és ruszinok soha nem voltak egymás ellenségei: közös jövőről gondolkodtak és segítették egymás szabadságtörekvéseit” - jelentette ki Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke. Megjegyezte: a közösség hálával tartozik a magyar államnak, amely segítséget nyújt egyebek mellett olyan, a ruszinok számára fontos célok megvalósításában, mint a nemzetiség muzeális gyűjteményének és kiállítóhelyének bővítése, a magyar-ruszin szótár elkészítése, vagy éppen a Debrecenben várhatóan ősszel megnyíló ruszin-magyar közösségi ház kialakítása. Rázsi Botond, Eger alpolgármestere köszöntőjében rámutatott: a magyarság odafigyel a többi nemzetiségre és vallja: egyetlen nemzet sem előbbre való, vagy értékesebb a másiknál. Szavai szerint a nyelv, a kultúra talán az identitás megélésének legfontosabb eszközei, melyek csúcspontját az ünnepek jelentik. A ruszinok ezen az ünnepen is bizonyítják: büszkék nemzetiségükre és összetartozásukra, Eger pedig büszke ruszin nemzetiségű lakóira és arra, hogy otthont adhat ennek az eseménynek - jelentette ki.

Továbbra is kiemelt támogatásra számíthatnak a hazai nemzetiségek

2018. május 15. - (mti)

Jelentősen bővültek a nemzetiségek támogatására fordított források az elmúlt időszakban, és a kormány a jövőben sem kíván filléreskedni - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt 2018. május 15-én, Budapesten.

Parlamentný výbor pre národnosti vypočul Zsolta Semjéna

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/26307-parlamentn-v-bor-pre-narodnosti-vypo-ul-zs-semjena

A tárca nélküli miniszteri posztra jelölt politikus kinevezése előtti meghallgatásán úgy fogalmazott: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték, olyan sajátos értékgazdagság, amit az adott nemzet, nemzetrész adhat csak, s ez különösen igaz a nemzetiségek tekintetében. Kiemelte: arra a törekszik, hogy ezeket az értékeket megvédjék. Azoknak a nemzetiségeknek az esetében, amelyeknek van anyaországuk, létezik egyfajta küldetés is, amely arra irányul, hogy betöltsék a híd szerepét az adott állam és Magyarország között - mondta. Ha ugyanakkor nézeteltérés, vita van az adott országgal, abból semmilyen hátránya nem lehet az adott nemzetiségnek nálunk - jelentette ki Semjén Zsolt, aki külön megköszönte a vegyes bizottságokban való munkát, amelyet a nemzetiségek részéről példaértékűnek nevezett. Kitért arra: minden kultúrát, minden népcsoportot, minden nemzetiséghez tartozót tisztelnek, becsülnek, de soha nem fogadják el, hogy egy pár éve idejött népcsoportnak hasonló jogai legyenek, mint az őshonos kisebbségeknek, amelyek a magyar nemzet államalkotó részei. Szólt a nemzetiségi törvényről is, amely szerinte kiállja az idők próbáját, s történelmi tett volt a keresztülvitele. Jelezte: ha olyan szempontok merülnek fel, amely a nemzetiségeknek fontos, érdemi és szükséges a változtatás, és a bizottság helyesnek látja, akkor nyitottak a módosításra. Az elmúlt időszakban 12-ről 82-re nőtt a nemzetiségi intézmények száma - ismertette, hozzátéve: ő nagy híve az intézmények átvételének, egyházi és nemzetiségi vonatkozásban is. Ezen intézményeknél mindig van egyfajta plusz, ami gazdagabbá teszi őket - mondta. Kitért arra is: háromszorosára nőtt a területre fordított összeg, most 10,5 milliárd forint. Azt ígérte, ha értelmes javaslat van, a kormány nem fog filléreskedni a jövőben sem. A miniszterelnök-helyettes megjegyezte: Ritter Imre német nemzetiségi képviselő történelmet írt azzal, hogy mandátumot szerzett a magyar Országgyűlésben. Soltész Miklós, aki a területet a jövőben is államtitkárként felügyeli, azt mondta: az eredmények a közös munkának köszönhetők. Hatalmas lépést tettek, sokkal magasabb szintre kerültek az anyagi támogatások, a lehetőségek bővültek, az anyaországok felé is. Ritter Imre, a bizottság elnöke, német nemzetiségi képviselő visszatekintett az előző ciklusra, és megköszönte Lázár János és Balog Zoltán miniszter nemzetiségeket segítő tevékenységét. Felvetette, hogy a nemzetiségek költségvetését a kormányzati változtatások hogyan érintik majd. Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló szintén köszönetét fejezte ki a kormánynak. Azt mondta, az elmúlt 8 évben a magyarországi nemzetiségek jelentős előrelépést érhettek meg, ezt nemzetközileg elismerik, ez a szlovén politikusok véleménye is. Kreszta Traján román nemzetiségi szószóló kiemelte, gond nélkül működhetnek intézményeik. Gordiuszi csomónak nevezte ugyanakkor, ami a magyar-román kapcsolatokat is nehezíti, hogy a vegyes bizottság egy helyben topog. Alexov Lyubomir szerb szószóló arról szólt, nagyon sok támogatást kaptak a kormánytól, több intézményt vettek át, és a fejlesztésekhez források is járultak. A szerb ortodox egyház segítését külön megköszönte. Szolga József horvát nemzetiségi szószóló a köznevelési intézmények működéséhez juttatandó állami támogatás fontosságát emelte ki, különös tekintettel a készülő költségvetésre. Felvetette a nemzetiségek választásánál az eljárás finomítását. Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló a nemzetiségi támogatásokat kezelő szervezetet érintő elképzelésekről érdeklődött. Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló arról beszélt, hogy kapcsolatuk erősödött az anyaországgal az elmúlt években. Giricz Vera ruszin nemzetiségi szószóló kiemelte, hogy a támogatás bővülése a legszembetűnőbb volt az esetükben. A választási törvény finomítását szükségesnek nevezte, szerinte itt nagyon sok a probléma. Farkas Félix roma szószóló a Cziffra György kulturális centrum mellett egy leendő holokauszt-emlékhely létesítését vetette fel. Rónayné Slaba Ewa Maria lengyel szószóló szintén köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért. Úgy látja, a „lengyel-magyar híd elég stabil”, s fontosnak nevezte, hogy a magyar miniszterelnök első útja Lengyelországba vezetett a választások után. Sianos Tamás görög szószóló egyik kulturális intézményük felújításához kért segítséget. Szuperák Brigitta ukrán szószóló megköszönte a magyar állami támogatásokat, amelyeket Ukrajna nehéz helyzetében nyújtottak. Jelezte, szeretnének kulturális központot létrehozni Budapesten, ehhez kérte a magyar fél segítségét. Semjén Zsolt úgy reagált: nem akarnak felforgatni semmit, ami eredmény, megállapodás megszületett, az érvényes, azt tiszteletben tartják. Változtatás akkor lesz, ha a nemzetiségek kérik, szervezeti változást nem terveznek. Nem látja reálisnak, hogy a román-magyar kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvét aláírják. Nem tudják ezt megtenni, ha az RMDSZ nem látja azt aláírhatónak - mondta, hozzátéve, hogy ha van értelmes dolog, azt megcsinálják, akár benne van a jegyzőkönyvben, akár nincs. A jogszabályi változtatásokat érintő felvetésekre közölte: a magyar kormány partner minden finomításban, de azt nem szeretné, ha a kormány, az államigazgatás mondaná meg, ki a román, a szerb. A szószólók egyhangúlag támogatták Semjén Zsolt kinevezését, a miniszterelnök-helyettes a nemzetpolitikáért, az egyházügyekért és a nemzetiségekért lesz felelős.

Letették esküjüket a nemzetiségi szószólók

2018. május 8. - (mti)

2018. május 8-án letette esküjét a 12 nemzetiségi szószóló az Országgyűlés elnöke előtt. A szószólók többsége anyanyelvén mondta el az eskü szövegét a parlamentben. A bolgár nemzetiséget Varga Szimeon, a görögöt Sianos Tamás, a horvátot Szolga József, a lengyelt Rónayné Slaba Ewa Maria, az örményt Simani Silva, a romát Farkas Félix, a románt Kreszta Traján, a ruszint Giricz Vera, a szerbet Alexov Lyubomir, a szlovákot Paulik Antal, a szlovént Kissné Köles Erika, az ukránt Szuperák Brigitta képviseli a most kezdődő négyéves parlamenti ciklusban. Kövér László házelnök a nemzetiségi szószólókat köszöntve arról beszélt, az elmúlt négy évben a nemzetiségi érdekképviselet új alapintézménye jött létre, amely több okból is esedékes volt. Ezek között említette, hogy az Országgyűlés több mint két évtizedes alkotmányos mulasztást pótolt, a parlamenti demokrácia keretei között nemcsak az etnikai többség, hanem a kisebbség érdekeinek is meg kell jelenniük, továbbá ennek hiányában nem lehetnek zavartalanok az államközi együttműködések, kapcsolatok. A Magyarországi nemzetiségek parlamenti bizottságát arra kérte, folytassa, fejlessze és erősítse a nemzetiségi érdekképviseletet a Házban. Megjegyezte: az előző ciklusban a testület az egyik legaktívabb volt, rendszeresen részt vett a Házbizottság munkájában, érintettsége miatt 64 napirend parlamenti megvitatásában vett részt és 10 önálló törvényjavaslatot nyújtott be. Kövér László kiemelte: egyhangú támogatást kapott a bizottság határozati javaslata, amely a több mint egymillió aláírással zárult Minority Safe Pack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés mellett állt ki. A házelnök új minőségként említette az Országgyűlés munkájában, hogy a német nemzetiségi közösség élni tudott a törvényi lehetőséggel és korábbi szószólóját, Ritter Imrét kedvezményes képviselői mandátumhoz jutatta.

Átvették megbízólevelüket a listás képviselők és a nemzetiségi szószólók

2018. május 4. - (mti)

Átvették megbízóleveleiket az április 8-ai országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók pénteken az Országházban. A megbízóleveleket Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke adta át az Országház Kupolatermében. Patyi András az ünnepségen elmondott beszédében azt kérte a megválasztott képviselőktől, hogy mindenkor az ország érdekét szem előtt tartva vegyenek részt az Országgyűlés munkájában. Az NVB vezetője azt kívánta a képviselőknek, hogy a rendkívül intenzív kampány és a fokozott választási jogorvoslati eljárások után több alkalmuk legyen a konszenzus megtalálására. „Egyetértés esetén a kis országok is fejlődnek, széthúzás idején a nagyok is szétbomlanak” - zárta beszédét a latinul is elmondott jelmondattal. Az országgyűlési választás eredménye csütörtökön vált jogerőssé, miután a Kúrián az utolsó jogorvoslati eljárás is lezárult. Ez alapján öt szervezet, illetve szövetség szerzett összesen 92 országos listás mandátumot: a Fidesz-KDNP (42 mandátum), a Jobbik (25 mandátum), az MSZP-Párbeszéd (12 mandátum), az LMP (7 mandátum) és a DK (6 mandátum). A rendezvényen elsőként Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz-KDNP listavezetője vehette kézhez megbízólevelét. A kormánypárti pártszövetségből Novák Katalin, Balog Zoltán, Németh Zsolt, Szijjártó Péter, Bánki Erik, Soltész Miklós és Halász János jelezte, később veszi át megbízólevelét. Vona Gábor, a Jobbik listavezetője lemondott listán szerzett mandátumáról, rajta kívül a Jobbik valamennyi listán képviselői helyet szerző politikusa átvette megbízólevelét. Az MSZP-Párbeszéd listájáról Karácsony Gergely, Tóbiás József, Gurmai Zita, Korózs Lajos és Bangóné Borbély Ildikó később veszi át megbízólevelét, míg Gőgös Zoltán lemondott a parlamentbe kerülésről. Az LMP-ből Hadházy Ákos és Gémesi György később veszi át megbízólevelét, hasonlóan a DK valamennyi parlamentbe készülő képviselőjéhez: Gyurcsány Ferenchez, Vadai Ágneshez, Székely Sándorhoz és Gréczy Zsolthoz. Az ellenzéki párt két EP-képviselője, Molnár Csaba és Niedermüller Péter nem veszi át megbízólevelét. Az április választás eredményeként a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részéről Ritter Imre kedvezményes mandátumra lett jogosult. A többi 12 nemzetiség szavazati joggal nem rendelkező szószólót küldhet az Országgyűlésbe. Az örmény szószóló kivételével valamennyien átvették megbízóleveleiket; az örmény szószóló később veszi át az okmányt. Az NVB április 27-én állapította meg az országos listás eredményt, miután minden országgyűlési egyéni választókerület, illetve a levélben szavazás eredményét megállapító határozatai is jogerőre emelkedtek. Az áprilisi országgyűlési választáson az állandó magyarországi lakhellyel rendelkező választók egyéni választókerületük jelöltjére, valamint pártlistákra (illetve a nemzetiségi választók a nemzetiségi listákra) szavazhattak. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők pártlistákra szavazhattak levélben. Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vették figyelembe. Töredékszavazatnak számított az olyan voks, amelyet az egyéni választókerületben olyan jelöltre adtak le, aki végül nem szerzett mandátumot egyéni választókerületben; továbbá ennek minősült még a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok figyelmébe

2016. évi feladatalapú

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa2/

+ 2017. évi működési támogatások elszámolásához szükséges nyomtatványok

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_onkormanyzatok_mukodesi_tamogatasa3/

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1503845256381112?pnref=story

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2018. évi nemzetiségi támogatások döntési listái

Civil szervezetek (NEMZ-CISZ-18):

http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/lista_18/nemz_cisz_18_tamogatoi_dontes.pdf

Kulturális kezdeményezések (NEMZ-KUL-18):

http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/lista_18/nemz_kul_18_tamogatoi_dontes.pdf

Pedagógus-továbbképzések (NEMZ-PED-18):

http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/lista_18/nemz_ped_18_tamogatoi_dontes.pdf

Táborok (NEMZ-TAB-18):

http://www.emet.gov.hu//_userfiles/felhivasok/NEMZ/lista_18/nemz_tab_18_tamogatoi_dontes.pdf

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1515151841917120

Helyi nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi feladatalapú támogatása

Az I. körös értékelés pontszámai:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/helyi_nemzetisegi_onkormanyzatok_feladatalapu_tamogatasa/

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1556590167773287

Szabadulószobát alakítanak ki a szarvasi szlovák iskolában

2018. január 25. - (mti)

A tananyaghoz kapcsolódó, év közben többször átalakítható szabadulószobát alakítanak ki a szarvasi Szlovák Általános Iskolában. Az intézmény fejlesztési elképzeléseit az Emberi Erőforrások Minisztériuma 72 millió forinttal támogatta. Nyemcsok Mátyásné, az iskola igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy a kollégium nem használt tetőterében lévő négy szobából alakítanak ki két szabadulószobát. A tervek már készülnek, a diákok - az elképzelések szerint egy-egy osztály évente legalább öt alkalommal - a következő tanévtől használhatják a szobákat. A feladatsorokat a tananyag alapján állítják össze. Az alsóbb évfolyamon még főként olvasási ismeretekkel lehet „kiszabadulni”, felsőben már kifejezetten a tantárgyi számonkérés eszközei lesznek - húzta alá. A tervek szerint a 4-6 fős csoportoknak nem mondják meg előre, hogy mely tantárgyból kell készülniük, ezzel szeretnék ösztönözni a diákokat, hogy valamennyi tantárgy tanulására figyeljenek oda. A tudás mellett a gyerekek szociális kompetenciái is fejleszthetőek így, hiszen a csapatnak együtt kell működnie a minél gyorsabb kiszabadulás érdekében - jegyezte meg az igazgató. Nyemcsok Mátyásné elmondta, a Szarvason lévő másik három általános iskolával is együttműködnek, tervezik, hogy évfolyamonként 20-20 diákot meghívnak majd egy „kiszabadulós játékra”. A szobák később tantárgyi vetélkedők alapjai is lehetnek - tette hozzá. A programot két év múlva hatékonyságméréssel kell zárni, de a szabadulószobák ezután is megmaradnak - közölte. Elmondta, nem tud arról, hogy magyar oktatási intézményben alakítottak volna már ki szabadulószobát. Az igazgató kifejtette, hogy a 72 millió forintos támogatás egy részéből az úgynevezett projektoktatási módszert is szeretnék bevezetni az iskolában. Ennek az a lényege, hogy kiválasztanak egy-egy témát - például ilyen lehet a víz, a nap -, amelyhez kapcsolódóan valamennyi tantárgy ismeretanyagát, a költeményektől kezdve a zenei műveken át a földrajzig és a fizikáig, megtanítanák a szaktanárok. Eleinte egy-egy projekthetet hirdetnének meg, de ha a módszer beválik, elképzelhető, hogy az egész iskolában így alakítanák ki a tanrendet - mondta Nyemcsok Mátyásné.

A mi kis falunk: Pilisszentlélek

http://www.turistamagazin.hu/felfedeztem-a-mi-kis-falunkat.html

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1608082092624094

Érték-közösség - A kesztölci jó gyakorlatok Lakitelken

Radovics Istvánné előadása

http://www.kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/radovics-istvanne-eloadasa-lakitelken/

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1564686013630369

Pilisszentkereszt - Majális az iskolaudvaron

Pilíšska kapela: V richtárovej studni - 2018. április 30. - oSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1600039290095041/

Pilíšska kapela

Pilisszentkereszt / 2018-04-30 - Foto: I. Fuhl

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1600091600089810

Old Bones koncert

Pilisszentkereszt / Majális az iskolaudvaron - Foto: fuhl-eXtra

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1606241829474787

Disznóvágás Pilisszentkereszten

Képgaléria:

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1515099575255680

oSlovMa-video: https://www.facebook.com/oslovma/videos/1514476641984640/

Juraj Migaš emléktúra - Piknik a Boldog Özséb-kilátónál

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/1284-memorial-juraja-migaa-vstup-na-vrchol-pilia

Fánkfesztivált rendeznek Pilisszentkereszten

2018. január 28. - (mti)

Fánkfesztivált rendeznek február 10-én Pilisszentkereszten, ahol koncertekkel, sportbemutatóval, vetélkedővel és fánkbemutatóval is várják a közönséget. A farsangi népszokásokat felelevenítő programsorozat a helyi katolikus templomban szlovák nyelvű szentmisével kezdődik. A télbúcsúztató farsangi program részeként egy rudat húzó lovas szekér baktat át a falun, a rúd végén vízszintes helyzetben kocsikerék forog, amelyre népviseletbe öltözött bábukat kötöznek. A lovak menetének ütemére a figurák táncoló párként keringenek majd végig a főúton - írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben. Mint kiemelték, az egész napos fesztiválon minden korosztály számára sokszínű programokat kínálnak a Pilisi Szlovákok Központjában. Lesz kirakodóvásár, folklór műsor, jótékonysági fánkárverés, fellép Zoltán Erika, a Partizán Néptánccsoport Szlovákiából és virtuóz harmonika művészek adnak koncertet. A fánkevőversenyen a legfalánkabb résztvevőt díjjal jutalmazzák. A programok között lufi hajtogatás, sakk szimultán, arcfestés, fánkbemutató, fánkvásár, sportbemutató, tombola és játszóház is szerepel.

oSlovMa-Képgaléria:

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1522683804497257

Európa társvédőszentjei: Szent Cirill és Szent Metód

tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise a pilisszentkereszti római katolikus templomban 2018. február 12-én / A szentbeszédet Szalay Zoltán plébános mondja - oSlovMa-video:

https://www.facebook.com/oslovma/videos/1523786864386951/

A szlávok nagy apostolairól

http://www.katolikus.hu/szentek/0214.html

Adjál békességet, és szép egyességet

https://archivum.vasarnap.ujszo.com/vasarnap/201805/olvasmany/adjal-bekesseget-es-szep-egyesseget

Nyilasi Tibor kiállítása Budapesten

http://kesztolc.hu/kesztolci-hirek/v/nyilasi-tibor-kiallitasa-budapesten/

„Kesztölc az én szülőhelyem, őseim földje…”

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/190-archiv-magyarul-archiv-magyarul/1332-elhunyt-kesztolc-szulotte-nyilasi-tibor-festomuvesz

Život a dielo T. Nyilasiho / „Kestúc je moje rodisko, moja dedovizeň...“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1058-zomrel-akademick-maliar-tibor-nyilasi

Ritter Imre minden nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben

2018. április 8. - (mti)

Ritter Imre, a kedvezményes mandátumot szerző német nemzetiségi listavezető mind a 13 magyarországi nemzetiség érdekét képviseli majd az Országgyűlésben. Miután kiderült, hogy sikerült szavazati jogot jelentő kedvezményes mandátumot szereznie, Ritter Imre az MTI-nek azt is elmondta: számítottak az eredményre, az után, hogy sokan nemzetiségi választóként regisztrálták magukat, készültek rá, hogy megszerzik a mandátumot. Hangsúlyozta: ezzel 85 év után történelmet írtak, ugyanis a magyarországi németeknek utoljára 1933-ban volt képviselete a parlamentben. Ritter Imre, aki jelenleg az Országgyűlés német nemzetiségi szószólója, közölte: parlamenti munkájában a német oktatási-nevelési intézményhálózat és -rendszer bővítésére, minőségi javítására koncentrál majd. Szeretné továbbá elérni, hogy a kulturális egyesületek és önkormányzatok nagyobb elismerést kapjanak és a magyarországi németek az anyaországukkal és bármely európai országban élő német nemzetiséggel zavartalan és folyamatos kapcsolatot tarthassanak. Azért is dolgozik majd, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a támogatási és pályázati lehetőségeknél a jelenleg eléggé bürokratikus megoldásokat egyszerűsíthessék. A mandátum megszerzése a többi 12 nemzetiségnek is új lehetőségeket nyit, mivel az ő érdekeiket is képviseli majd - emelte ki. Ritter Imre alapvető feltételnek tartja, hogy a nemzetiségek ügyeiben nemzeti konszenzus legyen, és minden őket érintő kérdésben a parlamenti frakciók egyhangúlag szavazzanak. A magyarországi nemzetiségek 2014 óta küldhetnek szószólót a parlamentbe vagy szerezhetnek szavazati joggal rendelkező kedvezményes mandátumot. Négy évvel ezelőtt szószólót mind a 13 nemzetiség küldhetett, ennek feltétele csak az, hogy legalább egy érvényes szavazat érkezzen a nemzetiség országos listájára. Kedvezményes mandátumot azonban egy nemzetiség sem tudott szerezni, mert nem érte el az ehhez szükséges szavazatszámot.

https://www.facebook.com/ritterimre/

Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok

Az országos nemzetiségi listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a nemzetiségi listákra leadott szavazatok száma a következő:

1. MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,46 százalék, 26 477 szavazat)

2. ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT (0,10 százalék, 5703 szavazat)

3. ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT (0,03 százalék, 1743 szavazat)

4. ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT (0,02 százalék, 1245 szavazat)

5. ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT (0,01 százalék, 539 szavazat)

6. MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,01 százalék, 428 szavazat)

7. SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,01 százalék, 296 szavazat)

8. UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 270 szavazat)

9. ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 210 szavazat)

10. ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 199 szavazat)

11. ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 159 szavazat)

MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA (0,00 százalék, 159 szavazat)

13. BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT (0,00 százalék, 104 szavazat)

Nemzetiségi ombudsmanhelyettes: Történelmet írt a német nemzetiségi közösség

2018. április 9. - (Szalayné Sándor Erzsébet)

2018. április 8-án országgyűlési választásokat tartottak Magyarországon, amelynek során immár második alkalommal nyílt lehetősége a hazai nemzetiségi közösségek tagjainak arra, hogy a parlamenti részvételüket biztosítsák. Ennek jelenleg két formája áll rendelkezésre: kedvezményes mandátummal önálló és teljes jogú képviselő, alacsonyabb szavazatszám esetén pedig nemzetiségi szószóló választható az Országgyűlésbe. Jelenleg két olyan nemzetiség van hazánkban, amely létszámából adódóan teljesíteni tudja a kedvezményes mandátumhoz szükséges szavazatszámot, ezek a roma és a német közösség. A szószólók ugyan nem rendelkeznek önálló képviselői jogosultságokkal, azonban testületben eljárva, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága tagjaként hatékonyan tudják érvényesíteni az általuk képviselt közösség érdekeit - ahogyan ez az elmúlt években számtalan esetben megtörtént. Tegnap a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított lista 25.658 szavazattal kedvezményes mandátumot szerzett, így Ritter Imre korábbi német szószóló a megalakuló Országgyűlésben képviselőként folytathatja munkáját. Ezzel történelmet írt: a német nemzetiségi közösségnek utoljára 1933-ban volt önálló képviselete az Országgyűlésben. 85 évvel Bleyer Jakab parlamenti munkája után hamarosan ismét erős érdekképviseletet kap hazánk második legnagyobb nemzetiségi közössége. Meggyőződésem azonban, hogy az önálló képviselői mandátum megszerzése valamennyi magyarországi nemzetiségi közösség jogainak érvényesülése szempontjából újszerű, egyedülálló lehetőség. Az eddigi sikeres szakmai együttműködés szellemében kívánok eredményes munkát képviselő úrnak és a szószólói bizottság korábbi és új tagjainak egyaránt.

330 millió forint kiegészítő támogatást kapnak a nemzetiségi iskolák és óvodák

2018. február 21. - (mti)

A nemzetiségi iskolák és óvodák 330 millió forint kiegészítő támogatást kapnak 2018-ra - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára február 21-én Budapesten, a támogató okiratok átadásakor a Parlamentben. Soltész Miklós közölte, 305 millió forintot 54 nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény között osztanak szét, 25 millió forintot pedig - idén először - hat nemzetiségi kulturális intézmény kap. Az elnyert összeget a nemzetiségi önkormányzatok beruházásokra és intézményeik működtetésére fordíthatják - tette hozzá. Az államtitkár arról beszélt, hogy 2010 óta nagy változások történtek a nemzetiségek életében. 2014 óta például a 13 őshonos nemzetiség parlamenti szószólót jelölhet és küldhet a parlamentbe, hét év alatt pedig a háromszorosára nőtt a nemzetiségek támogatására fordított összeg. Az elmúlt hét és fél évben csaknem meghétszereződött a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézmények száma: míg 2010-ben még csak 12 volt, ma már 82 van, a gyermeklétszám pedig a korábbi 3 ezerről 15 ezerre nőtt - közölte Soltész Miklós. Úgy fogalmazott, a nemzetiségekre a kormány nem „teherként” tekint, hanem minden tekintetben számít és támaszkodik rájuk, mivel ők az összmagyarságot erősítik és támogatják. Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi szószólója örömét fejezte ki amiatt, hogy az előző évhez képest új intézményekkel és fenntartókkal bővülhetett a támogatottak köre. Azt mondta, a támogatás eszköz ahhoz, hogy „több anyanyelven nevelkedhessenek a gyerekek”, majd az iskolából kikerülve összetartozó közösségként tovább tudják vinni a nemzetiségi tradíciót és kultúrát.

Pest Megye Közgyűlése Nemzetiségekért Díjat adományozott Garajszki Margit részére

a szlovák nemzetiségi kultúra közvetítésében, oktatásában elért eredményeiért, mellyel a hozzájárult a szlovák-magyar kulturális összetartozás erősítéséhez. Garajszki Margit író-dramaturg, akinek természetes közege a kétnyelvűség, hiszen Sáriból indult és szlovák felmenőkkel rendelkezik. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban végezte, tudását és tehetségét a két kultúra ápolásának szentelte. Eddigi műfordítói, szerzői és színházi tevékenysége a két nemzet közös értékeinek feltárását szolgálja. 2016-ban költözött vissza Magyarországra, sok-sok tervvel, célkitűzéssel, amelyek a szlovák-magyar térségbeli és kulturális összetartozás erősítését szolgálják. A fiatal szerző két gyermekkötetével nagy sikert aratott Szlovákiában és Magyarországon egyaránt. (pestmegye.hu)

Több külföldi vendégmunkás

Csehország megnyitja a határait, és Szlovákia is készül

http://infostart.hu/tudositoink/2018/02/01/csehorszag_megnyitja_a_hatarait_es_szovakia_is_keszul/

Felvidéken vendégszerepel a Magyar Állami Operaház

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/felvideken-vendegszerepel-magyar-allami-operahaz-1164909/

Simicskó István a szlovák védelmi miniszterrel tárgyalt Pozsonyban

http://www.origo.hu/itthon/20180125-simicsko-istvan-v4-pozsony.html

Bemutatták az első közös cseh, szlovák, lengyel és magyar menüt

https://www.startlap.hu/kiemelt-hirek/bemutattak-az-elso-kozos-cseh-szlovak-lengyel-es-magyar-menut/

Kulturális és gasztronómiai programokat tartanak Budapest szerte a V4 elnökség tiszteletére

https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2018/02/04/kulturalis-es-gasztronomiai-programokat-tartanak-budapest-szerte-a-v4-elnokseg-tiszteletere#

Csehszlovákia 1968-as lerohanásáról

Tankom - Horváth Viktor legutóbbi regénye / „Agresszorok voltunk, eltiportunk egy forradalmat úgy, ahogy a mi forradalmunkat tiporták el ’56-ban...”

https://mno.hu/hetvegimagazin/a-ket-vilaghaboru-elott-pont-azok-voltak-a-tunetek-mint-most-2439709

Amerikai vagy svéd vadászgépeket vásárolna a szlovák védelmi tárca

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/02/02/amerikai-vagy-sved-vadaszgepeket-vasarolna-a-szlovak-vedelmi-tarca/

A magyar futsalválogatott ötgólos vereséget szenvedett Szlovákiától

a debreceni Visegrádi Négyek Tornája második fordulójában. A szlovák csapat Tomáš Drahovský vezérletével a mezőnyben hatékonyan játszott 2018. január 23-án, és jó százalékkal értékesítette a helyzeteit. A magyar válogatott előtt ritkán adódott lehetőség a gólszerzésre, és végül nem sikerült szépítenie, miként hétfőn a csehek ellen sem. A Visegrádi Négyek futsaltornáját 2003 óta rendezik meg a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák válogatott részvételével. Idén először fordul elő, hogy a visegrádi országok nemzeti csapatai közül az egyik hiányzik, a lengyelek ugyanis a január végén kezdődő Európa-bajnokságra készülnek. (mti)

Agrárminiszteri találkozót tartanak Budapesten

2018. január 24. - (mti)

A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia), valamint Bulgária, Horvátország, Románia és Szlovénia agrárminiszterei találkoznak csütörtökön Budapesten - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerdán az M1 aktuális csatornán. A találkozón, ahol napirenden lesz többek között az új közös agrárpolitika finanszírozása, részt vesz Phil Hogan uniós agrárbiztos is. Fazekas Sándor szerint fontos, hogy megmaradjanak az agrártámogatások, mivel azok csökkenése a minőségi élelmiszerek árának növekedését, valamint élelmiszer utánzatok megjelenését eredményezheti a piacon. Kitért arra a magyar kezdeményezésre - amelyet magyar-német-osztrák összefogással indítottak útnak - hogy minél több géntechnológiai módosításoktól (GMO) mentes szóját termeljenek a kontinensen. Eddig 23 tagállam írta alá az összefogásról szóló dokumentumot - tette hozzá.

Az elmúlt 16 év eredménye a teljes leszakadás

http://www.piacesprofit.hu/gazdasag/az-elmult-16-ev-eredmenye-a-teljes-leszakadas/

Így húztak el mellettünk a szlovákok

Mennyit ér a magyar minimálbér a többi EU-s államéhoz képest

https://www.penzcentrum.hu/karrier/igy-huztak-el-mellettunk-a-szlovakok-ok-dozsolnek-mi-fillerekert-galyazunk.1062985.html

Választási menetrend

A választás napja: április 8.

http://168ora.hu/itthon/ader-janos-aprilis-8-ra-irta-ki-a-parlamenti-valasztasokat-101755

Rudnay Gyula festőművészre emlékeztek

http://felvidek.ma/2018/01/rudnay-gyula-festomuveszre-emlekeztek/

2018 a külhoni magyar családok éve

http://felvidek.ma/2018/01/2018-a-kulhoni-magyar-csaladok-eve/

Amikor a csehek megszállták Pozsonyt

http://felvidek.ma/2018/01/amikor-a-csehek-megszalltak-pozsonyt/

Ausztria ne diszkriminálja a külföldi munkavállalókat a családi pótlék tekintetében

http://www.bumm.sk/belfold/2018/01/09/osztrak-munka-osztrak-csaladi-potlek-pozsonyban-jart-az-osztrak-kulugyminiszter

Bartha Dániel: Mennyit érnek a visegrádi négyek?

http://nepszava.hu/cikk/1149767-bartha-daniel-mennyit-ernek-a-visegradi-negyek/

Inkább elhalasztják a botrányosnak ígérkező V4-csúcsot

https://merce.hu/2018/01/09/majusra-halasztjak-a-milo-meghivasa-miatt-nagy-port-kavart-v4-konferenciat-europa-jovojerol/

A Mária Teréziáról szóló szlovák-cseh-osztrák-magyar szuperprodukció

Szépfiúk és sírdogálás / Mintha a „Történelmi olvasókönyv óvodásoknak” című műből dolgoztak volna a forgatókönyvírók / Sokszor rémesen bárgyú az egész

http://magyarnarancs.hu/interaktiv/szepfiuk-es-sirdogalas-megneztuk-a-maria-tereziarol-szolo-szlovakcsehosztrakmagyar-szuperprodukciot-108638

Hová lett a „Vitam et sanguinem!” felkiáltás?

Avagy a Mária Terézia című kétrészes film magyar szemmel

http://felvidek.ma/2018/01/hova-lett-a-vitam-et-sanguinem-felkialtas/

A palócok összetartozását jelképező kettős keresztet állítottak Ipolytarnóc és Kalonda között

https://gondola.hu/hirek/223815-Paloc_hatarkeresztet_allitottak_a_szlovak-magyar_hataron.html

Mikszáthot nem felejtik el a jó palócok

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/777-mikszathot-nem-felejtik-el-a-jo-palocok

Mikszáth Kálmánra emlékeznek születése 171. évfordulóján

2018. január 13. - (mti)

Nógrád megyében, Budapesten és Szlovákiában öt helyszínen emlékeznek Mikszáth Kálmánra születése 171. évfordulóján - tájékoztatta az MTI-t a salgótarjáni székhelyű Mikszáth Kálmán Társaság. 2018. január 15-én Salgótarjánban és Balassagyarmaton Nógrád megye nagy szülöttje szobrainál tartanak megemlékezéseket. Salgótarjánban Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója, Balassagyarmaton Lengyel Ágnes, a Nemzeti Múzeum Palóc Múzeumának igazgatója mond ünnepi beszédet. Január 16-án Budapesten és a szlovákiai Szklabonyán folytatódnak a programok. A fővárosi Petőfi Irodalmi Múzeumban Péliné Bán Éva mutatja be az Arany-kiállítást, majd a résztvevők a Mikszáth téri szoborhoz sétálnak, ahol egy-egy szál virágot helyeznek el. Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékház előtti Mikszáth-szobornál Kovács Anna irodalomtörténész, a társaság elnöke mond ünnepi beszédet. Ezt a megemlékezést a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szervezi, az ünneplőket Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatója köszönti. A Nógrád megyei Pásztón kétnapos emléknapot szervez a diákoknak a Mikszáth Líceum. Megnyitják az Arany János kora írott és képi forrásokban című kiállítást, előadás hangzik el Mikszáth és Arany címmel, foglalkoznak Mikszáth Kálmán művészetével. Mikszáth-kupa néven röplabdatornát szerveznek, megkoszorúzzák a pásztói Mikszáth-szobrot és az emléktáblát. A program keretében rendezik a Mikszáth-napi Prózamondó Verseny döntőjét a Teleki László Művelődési Ház nagytermében, és A 200 éves bárd címmel bonyolítanak irodalmi vetélkedőt. Mikszáth Kálmán 1847. január 16-án született az akkor még Nógrád megyei Szklabonyán. Jogászként egy balassagyarmati ügyvédi irodában dolgozott, de író akart lenni. Már a Pesti Hírlap újságírója volt, amikor 1881-ben megjelent a Tót atyafiak című novelláskötete, írói hírnevét pedig végleg megalapozta következő műve, A jó palócok. A Beszterce ostroma, a Különös házasság vagy A Noszty fiú esete Tóth Marival című regények szerzője Budapesten halt meg 1910. május 28-án.

A besztercebányai születésű Hudec László Sanghajban lett világhírű építész

„Magyar nemzetiségű czechoslovak állampolgár“ / A Nógrád megyei Szirákon vásároltatott magának birtokot...

https://ujszo.com/kultura/besztercebanyai-szuletesu-hudec-laszlo-sanghajban-lett-vilaghiru-epitesz

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/1489798917785746/?type=3&;theater

Magyarországi Szlovákok Napja 2018 / Békéscsaba 300

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1682036305228672

„Mindenki, aki Csabai!“

http://www.slovak.hu/prog_magyar.pdf

Szeretnék megmenteni a békéscsabai podsztyenás házakat

Ápolják a szlovákság emlékét

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erteket-mentenek-csabai-hagyomanyorzok-1163865/

Idén ünnepli újratelepítésének 300. évfordulóját Békéscsaba

2018. január 8. - (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1490550071043964

Nagyszabású, egész éven át tartó programsorozattal ünnepli idén újratelepítésének 300., várossá válásának 100. évfordulóját Békéscsaba. A város a jubileumi megemlékezést öt kiemelt rendezvény köré szervezi. Április 28-án kezdődik meg a Békéscsaba 300 elnevezésű jubileumi programsorozat a Jókai Színházban, a nyitóünnepi gálaműsort Seregi Zoltán színházigazgató rendezi - olvasható a város honlapján. Július elején „időutazás-fesztivált” rendeznek: a Szent István téren megidézik az 1718-as betelepülést, a régi nagy piactér és az egykori korzó hangulatát, berendezik a csabai mesterségek utcáját, valamint megtartják a Csabáról elszármazottak találkozóját. A program rendezésére Fekete Péter miniszteri biztost, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját kérik fel. Augusztus 20-án avatják fel a korábban megrendelt Szent István-szobrot a főtéren. Felcsendül majd az István, a király rockopera koncertváltozata és bemutatják az Udvarhely Néptáncműhely előadásában az Apám tánca című darabot. Szeptemberben várostörténeti vetélkedő lesz általános iskolások és középiskolások számára, novemberben pedig ünnepélyesen felszentelik a felújított evangélikus nagytemplomot. A rendezvényen a Békéscsaba kórusaiból alakult 300 tagú alkalmi kórus ad hangversenyt a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Az emlékévet egész évben kísérőprogramok színesítik, lesznek egyebek mellett hagyományőrző rendezvények, városismereti szabadegyetem, előadássorozatok, kiállítások, tervezik a városháza allegorikus homlokzati díszének visszahelyezését, emléktáblák elhelyezését és a témáról szóló kiadványok megjelentetését. A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából, jelenéből címmel könyvet ad ki és tervezik egy Békéscsaba múltjának száz jelentős személyiségéről készült, képpel illusztrált, rövid ismertetővel ellátott szabadtéri installáció, valamint egy szabaduló szoba, illetve egy csabai skanzen létrehozását is. A közgyűlés a programok előkészítésére és lebonyolítására mostanáig 21,5 millió forintot különített el.

Az utókornak üzent a rejtélyes Mihalda

A Csabán élő szlovák bölcs öregek rejtegették a jóslásokat tartalmazó könyvet / A szlovák ősök tisztelete miatt is érdemes lenne kiadni...

http://www.evangelikus.hu/az-utokornak-uzent-rejtelyes-mihalda

Magyar hírszolgálatot indított a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség

http://www.mediapiac.com/mediapiac/Magyar-hirszolgalatot-inditottak/25160/

Végső búcsú Marián Labudától, a jeles szlovák színésztől

2018. január 8. - (mti)

2018. január 12-én a pozsonyi Nemzeti Színház új épületében vesznek végső búcsút Marián Labudától - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a színház szóvivőjére hivatkozva. A szlovák színművészet egyik legjelesebb képviselőjét a magyar közönség leginkább az Én kis falum című filmből ismerhette. Marián Labudát, aki 2014-ben jelentette be színészi karrierjének végét, pénteken, 73 éves korában érte a halál. Az utóbbi években egyre többet betegeskedő, egyebek mellett erősödő diabétesszel küzdő neves színművész szlovák sajtóinformációk szerint váratlanul rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, de már nem tudták megmenteni. Labuda 1944. október 28-án született Barsnémetiben (Hontianské Nemce). A színművészeti főiskolát Pozsonyban végezte el, majd pályafutását a szlovák Nemzeti Színházban kezdte. Labuda sok más kitüntetés mellett 2005-ben a legnevesebb szlovák színházi elismerést, a Deszkák (Dosky) díjat is megkapta. Több társulatnál is tevékenykedett, egyebek mellett a pozsonyi Új Színházban és Korzó Színházban, valamint a Szlovák Nemzeti Színházban is, amelynek 1965 és 1968 között, majd a rendszerváltozástól karrierje befejezéséig volt a tagja. A 2005-ös Deszkák díj mellett (amelyet Jozef Tiso megformálásáért ítéltek oda neki a Tiso című drámában), ugyanabban az évben megkapta az egyik legmagasabb szlovák állami kitüntetés, a Pribina kereszt második fokozatát is, valamint a Kert (Záhrada) című filmben nyújtott alakításáért a Cseh Oroszlán díjat is odaítélték neki. A színművészt a filmkedvelők és a tévénézők is jól ismerhették, számos filmben és tévéjátékban nyújtott feledhetetlen alakítást. Első mozifilmes szerepét 1965-ben játszotta, ezt többtucatnyi mozifilmes alakítás és annál is több tévés szerep követte. Labuda az 1980-as években a volt Csehszlovákia egyik legtöbbet foglalkoztatott színészének számított. A magyar közönség leginkább az 1985-ben készült, Jirí Menzel által rendezett Én kis falum című vígjátékból ismerhette, amelyben Bán Jánossal együtt nyújtott kiemelkedő alakítást. Hasonlóan emlékezetes volt az ugyancsak Menzel által rendezett Hrabal-feldolgozásban, az Őfelsége pincére voltam című filmben is.

Elhunyt Szlovákia legnépszerűbb színésze

Marián Labuda színművészt főleg a Jiří Menzel által rendezett Az én kis falum című filmből ismeri a magyar közönség.

http://www.bumm.sk/kultura/2018/01/05/gyaszhir-elhunyt-marian-labuda-szinmuvesz-73

Szlovák autóipari szövetség: külföldi munkaerővel fogják feltölteni az autógyárakat

https://autopro.hu/szolgaltatok/A-szlovak-autoipari-szovetseg-elnoke-kimondta-kulfoldi-munkaerovel-fogjak-feltolteni-az-autogyarakat/24192/

Ingyenes lesz a nyelvvizsga, és nem csak az első

http://eduline.hu/nyelvtanulas/2017/11/18/ingyenes_nyelvvizsga_2018tol_ujabb_valtozas_W4W9AX

Szlovák külügyi ügyek: Kipakol a volt diplomata

https://ujszo.com/kozelet/kulugyi-ugyek-kipakol-volt-diplomata

Eldől Fico sorsa 2018-ban?

https://ujszo.com/velemeny/eldol-fico-sorsa-2018-ban

Ötven éves a Prágai tavasz

http://trendfm.hu/cimlap/otven-eves-a-pragai-tavasz-9697

Minden a régiben - a szomszédoknál is

A sorozat egyetlen komikuma a magyar szereplők gyatra szlováktudása és az ebből fakadó félreértések sora...

https://ujszo.com/velemeny/minden-regiben-szomszedoknal

Debrecen (oSlovMa-Fotó)

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1506962902736014

Love, peace and hot dog

Ételt osztottak a Mária Valéria hídon a kétfarkú kutyák

http://www.bumm.sk/regio/2018/01/28/love-peace-and-hot-dog-etelt-osztottak-a-maria-valeria-hidon-a-ketfarku-kutyak

Ételosztás a határon

Esztergom - Párkány / Mária Valéria híd közepe / 2018. január 28. / Magyar Kétfarkú Kutya Párt szervezésében - Foto: (fuhl-oSlovMa.hu)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1509333622498942

Magyarországi szlovákok esküvői népviselete

Fotókiállítás / Szlovák Intézet - Budapest

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1604841739614796

Régészeti feltárás a füleki várnál

A Füleki Vármúzeum munkatársai a vár mellett húzódó egykori városfal feltárásán dolgoznak a szlovákiai Füleken 2018. augusztus 13-án. A terület nagyszabású fejlesztését megelőző feltárás célja, hogy a szakemberek megtalálják, hogyan kapcsolódott a 17. századi erődítmény utolsó megmaradt bástyája a városfalakhoz. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1739269542838681

Fürdőző énekes madarak

Kék cinegék (Cyanistes caeruleus) fürdenek egy itatóban Pomáz környékén - Fotó: Kovács Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1816108861821415

Kirándulóidő Budapesten

Kerékpáros a János-hegy közelében 2018. október 13-án / Fotó: Mónus Márton (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1816888835076751

Alacsony a Duna vízállása

Érdeklődők a Duna partján a budapesti Margit-sziget alacsony vízállásnál járható déli szigetcsúcsánál, a Margit híd középső pillérjénél 2018. augusztus 16-án. - Fotó: Balogh Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1745683725530596?__tn__=C-R

Alacsony a vízállás a Duna budapesti szakaszán

A Margit-sziget csúcsa és az Ínség-szikla a Dunában a Szabadság híd közelében 2018. augusztus 13-án. Ez a szikla általában víz alatt van, de a budapesti vízmércén mért 95 centiméter körüli vízállásnál kibukkan a vízből. - Fotó: Máthé Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1739277412837894

Perseida meteorraj

Meteor, a Mars és a Tejút a szlovákiai Gömöralmágy felett 2018. augusztus 12-én. A Föld belépett a Perseida meteorraj összetevőit alkotó 109P/Swift-Tuttle üstökös pályája mentén szétszórt porfelhőbe. A Perseidák az egyik legismertebb, sűrű csillaghullást előidéző meteorraj. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1739282332837402

ЗДРА́ВСТВУЙТЕ! - Hitelesítette az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítását célzó kezdeményezést az NVB

2018. február 16. - (mti)

Hitelesítette az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább egy évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. Jelenleg 13, az állam által elismert nemzetiség van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. A törvény szerint, ha további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, akkor legalább ezer, magát ehhez a nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Ennek első lépéseként a kezdeményezők benyújtják a honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezést az NVB-hez, amely azt formai szempontok alapján elbírálja. Az NVB pénteki ülésén egyhangú döntéssel hitelesítette az orosz honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést. A vitában Patyi András, az NVB elnöke hangsúlyozta: nem a bizottság dolga eldönteni, hogy a népcsoport megfelel-e a törvényi feltételeknek. Mint mondta, a testület feladata az, hogy eldöntse, a kérdés megfelel-e az egyértelműség követelményének, nem ütközik-e tiltott tárgykörbe, illetve, hogy az Országgyűlés hatásköre-e, ezeknek a feltételeknek pedig megfelel a kérdés. Az NVB határozata ellen 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához. A határozat jogerőre emelkedése után a kezdeményezőnek 120 nap alatt ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie, ezek hitelességét a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi. Az NVB pénteken felhatalmazta a testület elnökét, hogy a népcsoporttá nyilvánításról kikérje a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) véleményét. Ha a kezdeményező összegyűjtötte a szükséges számú aláírást, akkor az NVB az MTA véleményével és az összegyűlt aláírások számával felterjeszti a kérelmet az Országgyűléshez, amely végül dönt a honos népcsoporttá nyilvánításról.

A hagyomány a jövőnk záloga

Kiszely András a ma is élő békéscsabai szlovák hagyományokról, a nemzetiségi létről, a város történetét bemutató képregényről és a fiatalok megszólításáról…

http://evangelikus.hu/hagyomany-jovonk-zaloga-kiszely-andras

Az Országos Szlovák Önkormányzat tavaszváró kultúrkörútja

Tatabánya-Bánhida / 2018. 03. 11. - Fuhl Imre felvételei

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1550575761708061

Az Országos Szlovák Önkormányzat elfogadta jelöltlistáját a 2018. évi országgyűlési választásokra

2018. január 16. - (OSZÖ-sajtóközlemény)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1419-cssm-pripravena-na-parlamentne-voby

Áder János köztársasági elnök január elején kiírta a 2018. évi országgyűlési választásokat. A választásokra való felkészülés jegyében az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése 2018. január 16-án megtartotta idei első ülését. A Közgyűlés napirendjén az OSZÖ 2018-2022-es választási ciklusra szóló programjának elfogadása, valamint az önkormányzat jelöltlistájának összeállítása szerepelt. A választási eljárás jogi szabályozása nem változott, így a nemzetiségek - köztük a szlovákok - jelölő szervezetei a választásokon az országos önkormányzatok. A jelöltek listáját tagjainak javaslatai alapján a Közgyűlés hagyja jóvá. Az OSZÖ választási programjának egyhangú elfogadását követően a Közgyűlés tagjai arról döntöttek, hogy - ahogyan az előző választásokon - idén is 5 fős listát állítanak. A 2014-es nemzetiségi önkormányzati választásokon két listáról bekerült közgyűlési tagok a lista egyes helyeire tehettek javaslatot. A javaslatokról a Közgyűlés titkos szavazással döntött. E szavazások eredményeként a következő szlovák nemzetiségi lista került elfogadásra: Anton Paulik / Paulik Antal, Alžbeta Hollerová Račková / Hollerné Racskó Erzsébet, Anna Komjáthiová / Komjáthi Anna, Ondrej Kiszely / Kiszely András, Judita Lénártová Orliczká / Lénártné Orliczki Judit. A jelöltlista a Nemzeti Választási Bizottság részére történő hivatalos benyújtást, illetve az NVB általi regisztrációt követően válik hivatalossá.

Ki kicsoda az OSZÖ listáján?

Anton Paulik - a pozsonyi Komenský Egyetem történész szakán szerzett diplomát, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének alapító elnöke, a központi közigazgatás nemzetiségi területét felügyelő szerveinek két évtizeden át volt munkatársa, nemzetiségi szakértő.

Alžbeta Hollerová Račková - a pozsonyi Komenský Egyetem újságírás szakán végzett, a Ľudové noviny volt főszerkesztője, az OSZÖ Kulturális Bizottságának korábbi tagja (1998-2006), az OSZÖ jelenlegi elnöke.

Anna Komjáthiová - a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem szlovakisztika szakán végzett, a több éven keresztül volt a vanyarci Rozmarín és a budapesti Lipa művészeti együttesek tagja, Budapest XX. kerülete szlovák nemzetiségi önkormányzatának első elnöke, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványának kurátora.

Ondrej Kiszely - a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem szlovakisztika szakán végzett, az OSZÖ Kulturális és Ifjúsági Bizottságának külső tagja, a Csabai Szlovákok Szervezetének tagja, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének elnöke.

Judita Lénártová Orliczká - közgazdász, a zólyomi Műszaki Egyetem erdészet szakán végzett, hosszú éveken át volt a Veľká Bukovinka művészeti együttes tagja, jelenleg a répáshutai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az OSZÖ Pénzügyi Bizottságának tagja.

Országgyűlési választás 2018 - Nemzetiségek regisztrációja

https://youtu.be/ZnQ0Xdl4sxU

Ritter Imre videóüzenete

https://youtu.be/DRZQRF3qzik

Heinek Ottó videóüzenete

https://youtu.be/dV6eegf3NpE

Volt fideszes képviselőé lehet az első parlamenti mandátum

Pártlisták helyett a nemzetiségi listákra szavazhatnak / 93 helyett csak 92 listás mandátumot osztanak ki a pártok között / Az intézmény létrehozása óta először kedvezményes kvótával nemzetiségi képviselő jut majd mandátumhoz / Nemzetiségi szószólók szavazati jog nélkül

https://merce.hu/2018/03/10/biztosan-lesz-nemzetisegi-kepviselo-igy-csak-92-mandatumot-osztanak-listan-a-partoknak/

A legtöbb nemzetiségnek tíz ajánlás sem kell ahhoz, hogy szószólója legyen

2018. február 20. - (mti)

A legtöbb nemzetiségnek tíznél kevesebb ajánlást is elég összegyűjtenie ahhoz, hogy szószólója legyen az új összetételű Országgyűlésben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által február 20-án közzétett adatok alapján. A jogszabály szerint a február 19-ig (a választás előtti 48. napig) névjegyzékben szereplő nemzetiségiek egy százalékának érvényes ajánlása elegendő ahhoz, hogy egy adott nemzetiség országos listát állítson, amihez legkevesebb három jelöltet kell bejelenteni. Az országos listát állító nemzetiségek, ha nem tudnak kedvezményes mandátumot szerezni, és így képviselői mandátumhoz jutni, szavazati joggal nem rendelkező szószólót küldhetnek az új Országgyűlésbe. Akkor kaphat egy nemzetiség kedvezményes mandátumot, ha sikerül összegyűjtenie a pártok mandátumszerzéséhez szükséges szavazatok negyedét. Az országos listát állító nemzetiségek delegáltat is küldhetnek a Nemzeti Választási Bizottságba (NVB), ahol az őket érintő ügyekben dönthetnek. Ez azt jelenti, hogy a pártlistát állító pártokon kívül akár 13 nemzetiségi delegált is helyet kap majd az NVB-ben. Az NVI tájékoztatása szerint a hétfőn 16 óráig a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek száma és az egyszázalékos szabály alapján a németeknek 217 érvényes ajánlást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy nemzetiségi listát állíthassanak, a romáknak 201 érvényes ajánlás kell ehhez. A horvátoknak 20 ajánlás szükséges, a szlovákoknak 16, a ruszinoknak 10. A többi nemzetiségnek tíznél kevesebb ajánlást is elég: a románoknak 8, az ukránoknak 5, a szerbeknek 3, az örményeknek, görögöknek, lengyeleknek és szlovéneknek egyaránt 2, a bolgároknak 1 ajánlás szükséges az országos listához.

Pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásának szabályai

http://www.valasztas.hu/nemzetisegi-nevjegyzekbe-vetel-iranti-kerelem-benyujtasanak-szabalyai

A nemzetiségi szavazók március 23-ig regisztrálhatnak

A nemzetiségi szavazók március 23-ig regisztrálhatnak, amennyiben saját nemzetiségük listájára szeretnének szavazni az április 8-ai országgyűlési választáson - mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában. Pálffy Ilona a választás főbb határidőiről szólva elmondta: a 13 elismert nemzetiség tagjainak lehetőségük van arra, hogy nemzetiségi választóként vegyenek részt az országgyűlési választáson, ekkor az egyéni képviselőjelölt mellett nem pártlistára, hanem a saját nemzetiségének listájára szavazhatnak. A nemzetiségek a leadott szavazatok számától függően kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. (mti)

Több mint 45 ezren kérték már, hogy nemzetiségi listára szavazhassanak

Németek 18 191-en, horvátok 2057-en, szlovákok 1617-en

2018. február 4. - (mti)

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint eddig több mint 45 ezren jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának az április 8-ai országgyűlési képviselő-választáson, közülük a legtöbben romának vallották magukat. A 2014-es országgyűlési választás idején 35 289 választópolgár szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben. A tájékoztatás szerint összesen 223 328 választót vettek nemzetiségi névjegyzékbe, közülük 45 875-en kérték külön azt, hogy a parlamenti szavazáson is nemzetiségiként szavazhassanak. Ennek azért van jelentősége, mert ha valaki nemzetiségi választóként akar részt venni az országgyűlési választáson, akkor az egyéni képviselőjelölt mellett nem pártlistára, hanem a saját nemzetiségének listájára szavazhat. A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. Nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthatnak. Az április 8-ai választásra is névjegyzékbe vett nemzetiségi választók között a legtöbben romák, összesen 20 183-en. Németek 18 191-en, horvátok 2057-en, szlovákok 1617-en, ruszinok 1005-en, románok 811-en, ukránok 513-an, szerbek 399-en, örmények 271-en, görögök 241-en, lengyelek 222-en, szlovének 205-en és bolgárok 160-an jelezték, hogy áprilisban nemzetiségiként szavaznának. A 2014-es országgyűlési választás idején 22 022 szavazat kellett a kedvezményes mandátumhoz, ezt egyik nemzetiségi önkormányzat sem tudta elérni. A nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztrációs kérelmet be lehet nyújtani online a www.valasztas.hu oldalon, illetve a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában személyesen vagy levélben. A nemzetiségi regisztrációs kérelmen külön jelölni kell, ha valaki az országgyűlési választáson nemzetiségiként akar szavazni. A nemzetiséghez tartozásról szóló nyilatkozat bármikor visszavonható, és a kérelmet később is bármikor be lehet nyújtani. Aki azonban az április 8-ai választáson szeretne nemzetiségiként szavazni, az március 23-ig nyújthatja be kérelmét. Aki korábban már nemzetiségi választópolgárként regisztrált az országgyűlési választásra, annak most nem kell új kérelmet beadnia, mert az továbbra is érvényes. Azt, hogy a választópolgár szerepel-e a nemzetiségi névjegyzékben, a február 9-től postázandó értesítőn is megtalálja. A jogszabályban elismert 13 nemzetiség a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1506132872819017

CNN - 11 best places to visit in Slovakia

https://edition.cnn.com/travel/article/slovakia-best-places/index.html

CykloTour-2018-Cz-3UmV-pkfExtra

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1768944629871172

A kolbász története

www.oslovma.hu/XXX/KolbTori.pps

Kuriózum Dedinszky Gyula (1905-1994) könyve

www.oslovma.hu/XXX/CsabKolb.pdf

Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav

2018. december: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Dec.pdf

2018. november: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Nov.pdf

2018. október: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Okt.pdf

2018. szeptember: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Sep.pdf

2018. augusztus: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Aug.pdf

2018. július: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Jul.pdf

2018. június: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Jun.pdf

2018. május: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Maj.pdf

2018. április: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Apr.pdf

2018. március: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Mar.pdf

2018. február: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Feb.pdf

2018. január: www.oslovma.hu/XXX/Kurt8Jan.pdf

Letölthető / Stiahnuť - Korábbi lapszámok / Staršie čísla:

https://www.facebook.com/senvaclav/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=3&;theater

A magyarországi szlovákokról

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_szlovakok.php

oSlovMa-Könyvtár

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=1

oslovma.hu - facebook.com/oslovma