Cs05282020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2013. október

http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2013/Im13Hu09.rtf
Csanádalberti székely? - Szomszédolás: Losonc-Salgótarján - „Gyenge és esendő” - Jövőnk a múltunkban - M. Lajčák külügyminiszter Nagylakon - Békéscsabai konferencia a Kárpát-medencei kisebbségi létről - Krón Jenő grafikái Budapesten - „Ne regisztráltassuk magunkat nemzetiségiként a parlamenti választásokra!”

Imrich Fuhl válogatásában

http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2013/Im13Hu09.rtf

Tetszik

Evangélikus szlovák - székely rovásírás - Csanádalbertin tudják, mi a „multikulti”

Székely rovásírásos helységnévtáblát állított az önkormányzat, míg az intézményeken szlovák nyelvű feliratok vannak. - A szlovákok többségben voltak - A 455 lelkes település nem Árpád-kori, 1844-ben alapították dohánykertészek, akik Nagylakról, a szomszédos Pitvarosról, valamint észak-magyarországi vármegyékből érkeztek. A telepesek túlnyomó többsége evangélikus szlovák volt…

http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/csanadalbertin_tudjak_mi_a_multikulti/2354313/?utm

Čanádalbert dnes očami potomkov zo Slovenska

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/815-anadalbert-dnes-oami-potomkov-zo-slovenska

Magyar az SNS elnöke?

Azt tudtuk, hogy a magyar szélsőjobboldal élén egy Zázrivecz nevű szlovák áll, de hogy a szlovák széljobbot egy Görgei vezesse, ez már tiszta őrület.

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2013/10/18/magyar-az-sns-elnoke

Kétnyelvűségről és asszimiláló lustaságról - Nem érdekes a magyartéma Szlovákiában

Prikler Mátyás pozsonyi filmesnek nemrég mutatták be Köszönöm, jól című alkotását. A magyarországi nézőknek hiányzik a filmből a magyar-szlovák konfliktus…

http://index.hu/kultur/2013/10/19/prikler_matyas/

CBA - a szlovák üzletlánc

Jobban teljesít

http://www.bumm.sk/blog/oliver/cba-a-szlovak-uzletlanc/

Magyarul tanul a pozsonyi szlovák elit

A szlovákoknak pozitív Trianon - A világhírű mézes pozsonyi kifli - Megduplázódott az érdeklődés a magyart, mint idegen nyelvet oktató kurzusok iránt Pozsonyban…

http://index.hu/kulfold/2013/10/21/pozsonyban_divat_a_magyar/

Újabb átkelő nyílt Abaújban a magyar-szlovák határon

http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&;task=view&id=291025

Felszállt a szlovák repülő autó

http://www.origo.hu/techbazis/20131021-felszallt-a-szlovak-repulo-auto.html

A második világháború és a szlovákiai magyarok

témában tartott konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorján, amely választ keresett egy elhallgatott múlt olyan kérdéseire, hogy a visszacsatolt területek lakossága miképpen élte meg ezt az időszakot:

http://www.bumm.sk/88140/a-masodik-vilaghaboru-es-a-szlovakiai-magyarok.html

Bár kiválóan beszél magyarul, nem magyar, hanem szlovák nemzetiségű

a nagyszombati érsek - Orosch János júliustól kormányozza az egyházmegyét

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/21/18/Nem_magyar_hanem_szlovak_a_nagyszombati_ersek.aspx

Kassán ülésezett a magyar-szlovák kormányközi vegyes bizottság

http://orientpress.hu/120005

Feladata kijelölni a határon átívelő együttműködés fejlesztésének általános irányait és formáit, illetve koordinálni a határon átívelő együttműködés programjait…

http://felvidek.ma/felvidek/regio/42179-kassan-ulesezik-a-magyar-szlovak-kormanykozi-vegyes-bizottsag

Megbeszéltük Trianont

Történelemóra van a szlovákiai, magyarországi, szlovák és magyar tanítású nyelvű gimnáziumok majdnem minden elképzelhető kombinációiban…

http://index.hu/belfold/2013/10/18/megbeszeltuk_trianont/

10 éves az Országos Szlovák Önkormányzat intézményrendszere

Konferencia 2013. október 19-én a Pilisi Szlovákok Központjában

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.486078321491149.1073741862.147596498672668&;type=3

„Gyenge és esendő” - Jövőnk a múltunkban

2013. október 18. - (hir6.hu)

A „Jövőnk a múltunkban” című időszaki kiállítás elsősorban az idei Szent István-emlékévhez kapcsolódik, amelynek bemutatásával a hazánk területére betelepített nemzetiségek, ez esetben a szlovákság emléke előtt szerettek volna tisztelegni. Az ország benépesítésének és a különböző nemzetiségű népek együttélésének gondolata már Szent István király Imre hercegnek írt intelmeiben is megjelenik, mégpedig az alábbi formában: „Nam unius linguae uniusque moris regnum, imhecille et fragile est” - „Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. A mai Magyarország területére a XVII. század közepétől folyamatosan érkeztek szlovák telepesek. A gazdasági, társadalmi és világnézeti tényezők következtében megindult migráció közel 200 esztendeig tartott. Szlovákok nagy számban telepedtek le a hegyvidéken (Zemplén, Bükk, Mátra, Cserhát, Pilis, Vértes, Gerecse és Bakony) és a síkságon (Duna-Tisza köze, Tiszántúl). Megélhetésüket az erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, állattartás, halászat, szén- és mészégetés biztosította, de hagyományos kézműves mesterséget is folytattak, mint pl. drótozás és üveggyártás. A magyarországi szlovákság több mint két harmada evangélikus vallású. Nógrád, Pest, Bács-Kiskun megyékben és a Tiszántúlon élnek. A katolikusok (római és görög), baptisták, adventisták az ország északi hegyvidékén és a Dunántúlon telepedtek le. Békéscsabán 1715 és 1723 között (290 esztendeje) több mint kétszáz szlovák család telepedett le. Az ország öt régiójában megtelepedett szlovákságnak egyrészt a nagy távolságok miatt, másfelől az elszigeteltségnek köszönhetően számos esetben sikerült megőriznie szokásaik egyedi jellegét. Az első uralkodónk által megfogalmazott gondolatok mentén haladva a tárlat az 1718-ban betelepített felvidéki evangélikus szlovákság szokásainak kronológiai sorrendben történő bemutatására vállalkozik, hangsúlyozva a kulturális örökség részét képező hagyományokat, ügyelve arra, hogy a tárlatban helyet kapjon mind az öt régió, ahol magyarországi szlovákok nagyobb számban letelepedtek. A szóban forgó esemény mindemellett Békéscsaba újratelepítésének egyik igen fontos mérföldköve, amelynek idén ünnepeljük a 295. évfordulóját. A több mint 350 esztendeje hazánkban élő szlovákság nyelvileg erősen asszimilálódott közösségei napjainkra tradíció közösségekké váltak. Az újjáélesztett hagyományos kultúra összetartó erőként jelenik meg ünnepnapjainkon és formálja azonosságtudatukat. A paraszti kultúra évnegyedes szokásai, az egyházi és gazdasági esztendő ünnepei az új évezredben új funkciót kaptak a hazai szlovákok életében. A kulturális szerveződés mára tudatosan intézményi rendszer kereteiben zajlik. A közösségek által ápolt örökség bár a múlt hagyományaiból táplálkozik, de sokkal fontosabb a jelenben betöltött szerepe a szlovák közösség életében. A tárlat a szlovákság évszázadok során formálódott kulturális örökségét hivatott a nagyközönség elé tárni, amelynek segítségével a figyelmet az egyetemes magyar kultúra részét képező, velünk élő nemzetiségek értékeire kívánjuk felhívni. A kiállítás megrendezésével egy sorozatot kívánunk elindítani, amelynek keretében a jövő évben egy újabb hazánk területén letelepedett nemzetiséget ismerhetnek majd meg közelebbről az érdeklődők.

A Jobbik kiemelt területnek tekinti Békéscsabát

http://alfahir.hu/a_jobbik_kiemelt_teruletnek_tekinti_bekescsabat

Szalayné Sándor Erzsébetet választották nemzetiségi ombudsmanhelyettesnek

http://www.jogiforum.hu/hirek/30564

Szalayné Sándor Erzsébetet jelöli nemzetiségi ombudsmanhelyettesnek az alapvető jogok biztosa

http://www.origo.hu/itthon/20131016-megvan-ki-legyen-az-uj-nemzetisegi-biztos.html

A nemzetiségi önkormányzatoknál sok szabálytalanságot talált az Állami Számvevőszék

A jobb működés alapja a rend

A nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésével kapcsolatban Domokos László elmondta: az ország mintegy 3200 települése közül 1592-ben működik nemzetiségi önkormányzat, összesen 2315. Sok a szabálytalanság. A problémák nagyságrendjét jelzi, hogy a 68 nemzetiségi önkormányzatot - köztük 11 fővárosit - érintő vizsgálatok alapján csaknem 800 intézkedési javaslatot tett az ÁSZ, miközben tavaly egész évben a többi területeken összesen 1100 ilyen volt. A problémák közé tartozik az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, a nemzetiségi önkormányzati pénzek szociális segélyként kifizetése és a gyenge belső ellenőrzés. Az ÁSZ-nak ezek miatt többször is az ügyészséghez kellett fordulnia.

http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-jobb-mukodes-alapja-a-rend

Lesz élet a Smerben Fico után?

Robert Fico kormányfő indulását az elnökválasztáson mindenki készpénznek veszi. Mit jelenthet ez a Smerre és a szlovák politikára nézve? - Előrehozott választások lehetnek…

http://www.bumm.sk/88125/lesz-elet-a-smerben-fico-utan.html

Swoboda szerint Fico megváltozott, már nem populista

http://www.bumm.sk/87939/fico-megvaltozott-mar-nem-populista.html

Jóváhagyták a kisebbségek helyzetéről szóló jelentést Szlovákiában

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/16/19/Jovahagytak_a_kisebbsegek_helyzeterol_szolo_jelentest_Szlovakiaban.aspx

Nyelvi jogok Szlovákiában - Anyanyelvhasználati útmutató

http://www.scribd.com/doc/72147077/Nyelvi-jogok-Szlovakiaban-Anyanyelvhasznalati-utmutato

Vádat emeltek Biszku Béla ellen háborús bűntett miatt

http://www.jogiforum.hu/hirek/30534

Szlovák kormány: Nem veheti vissza történelmi magyar nevét Pered

http://hvg.hu/vilag/20131016_Szlovak_kormany_nem_veheti_vissza_tortene

Az ellenzék szidja a kormányt Pered miatt

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/18/az-ellenzek-szidja-a-kormanyt-pered-miatt

Tešedíkovo marad Pered

A községet 1948-ban Tessedik Sámuelről (Samuel Tešedík) nevezték el, aki nemcsak a szlovák, hanem a közös magyar (szlovák eredetiben: uhorský) történelem része is.

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/15/tesedikovo-marad-pered

Kit mi sért?

Hiába nem szlovák, személyes sértésnek érzi, ha a szlovákokat cseheknek nevezik.

http://www.nyest.hu/hirek/kit-mi-sert

Történelemóra - Filmvetítés a Szlovák Intézetben

http://szlavtextus.blog.hu/2013/10/14/tortenelemora_filmvetites_a_szlovak_intezetben

13,94 milliárd forint külhoni magyar területekre

Elfogadták a Bethlen Gábor Alap működéséről szóló beszámolót

2013. október 14. - (mti)

Az Országgyűlés 227 szavazattal, 87 nem ellenében és egy tartózkodás mellett elfogadta a határon túli magyarság támogatását koordináló Bethlen Gábor Alap tavalyi működéséről szóló beszámolót. A kormánypárti szavazatokkal elfogadott beszámoló rögzíti, hogy a Bethlen Gábor Alap bevételi előirányzata 13,94 milliárd forint, kiadási előirányzata 11,67 milliárd forint volt, amiből 10,8 milliárd forint támogatási célra, 810 millió forint pedig az alapkezelő működtetésére szolgált. A 2011/12-es tanévre vonatkozóan 248 715-en kaptak oktatási-nevelési támogatást. A nemzeti jelentőségű intézmények egyedi támogatásként 5,5 milliárdhoz jutottak. A dokumentum kitér arra, hogy a diákok külhoni magyar területekre utazását és külhoni magyar tanulók magyarországi látogatását biztosító Határtalanul! program keretében a nyertes pályázatokból megvalósult 370 projektben több mint 14 ezer magyarországi és külhoni diák vett részt. Az oktatási intézmények mintegy 30 ezer diák utazásához igényeltek támogatást, közülük 6 417 külhoni fiatal érkezett Magyarországra. Az alapkezelő a Dr. Szász Pál-ösztöndíjprogram keretében tanulmányi ösztöndíjat hirdetett a szülőföldjükön felsőfokú, nappali tagozatos jogászképzésben részt vevő, román, szlovák, szerb, ukrán, horvát és szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatóknak. Évente 25 ösztöndíjat osztanak ki, összege havi 50 ezer forint. A Bethlen Gábor Alap koordinálta a külhoni magyar óvodák éve programot is, amelynek célja a határon túli, magyar nevelési nyelvű óvodai oktatás minőségének emelése, a magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet segítése. A központi és regionális nyílt pályázati eljárásrendben nyújtott támogatások a határon túli magyar közösségek civil társadalmának, kulturális, oktatási és egyházi programjainak megtartását szolgálták. A támogatások keretösszegét 600 millió forintban állapították meg tavaly.

Kilyukadt a bősi felvízcsatorna oldala, leállították a hajóforgalmat

http://www.bumm.sk/87878/kilyukadt-a-bosi-felvizcsatorna-oldala-leallitottak-a-hajoforgalmat.html

V4 - Orbán: atomenergia; Fico: racionalitás; Tusk: szolidaritás; Rusnok: szuverenitás

http://www.ma.hu/belfold/189114/Orban_atomenergia_Fico_racionalitas_Tusk_szolidaritas_Rusnok_szuverenitas?place=srss

Hivatali kétnyelvűség

Okmányok, kérvények, rendeletek, jegyzőkönyvek…

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/13/19/Nyelvi_kodex_a_ketnyelvusegert.aspx?source=hirkereso

„Joguk van szabadon használni anyanyelvüket”

„…a rossz gyakorlat megszüntetésének kikényszerítésére konkrét jogszabályra hivatkozással is lehetőség lesz.“

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/dokumenty/177-dokumenty2/1045-slobodne-pouiva-svoj-materinsk-jazyk-naozaj

Szlovákia látnivalói

http://kitekinto.hu/galeria/szlovakia_latnivaloi/6/

„Mindenkinek joga van saját emlékezethez”

Nem kell egyetérteni az elmúlt két évszázad román, szlovák, szerb kollektív emlékezetével, de el kell fogadni, hogy minden nép jogosult saját emlékezetre. - Az egyszólamú, bezárkózó, kirekesztő, bűnbakkereső, elsősorban identitáspolitikai funkciókat ellátó történetírás helyett a párbeszédet, a másik megértését preferáló múltszemléletre van szükség.

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/12/17/Gyani_Mindenkinek_joga_van_sajat_emlekezethez.aspx

Tankönyvkiadó - Nemzedékek Tudása a korábbi Nemzeti…

Ismét teljes magyar tulajdonban… - Folyamatosan felvállalja a nem üzleti célú, speciális - többek között a sajátos nevelési vagy a nemzetiségi - igényeket is kielégítő tananyagok fejlesztését…

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/08/17/Ismet_magyar_tulajdonban_a_Nemzedekek_Tudasa_Tankonyvkiado.aspx

Totálisan kiüthetik egymást a magyar pártok

Szűk egy hónappal a szlovákiai megyei választások előtt annyit lehet látni, hogy több helyen is egymással szemben indul a két magyar párt…

http://mno.hu/hatarontul/totalisan-kiuthetik-egymast-a-magyar-partok-1189609

Magyarok Hungáriában

Német és szlovák nemzetiségű ismerőseim egyöntetűen magyarnak is tekintik magukat…

http://www.nyest.hu/hirek/magyarok-hungariaban

Lesz-e Kossuthnak emléktáblája Pozsonyban?

http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/42004-lesz-e-kossuthnak-emlektablaja-pozsonyban

Kossuth Lajos emléktáblája sem kívánatos Pozsonyban?

Szembekerült a történelmi Magyarországon élő nemzeti kisebbségek vezetőivel, akik ugyanolyan jogokat követeltek maguknak, mint a magyarok.

http://nol.hu/kulfold/kossuth_lajos_emlektablaja_sem_kivanatos_pozsonyban_?ref=sso

Weöres Sándor versei Gregor Papuček műfordításában zenés formában

https://www.facebook.com/events/229044213921068/?notif_t=plan_user_invited

http://nemzetisegek.hu/repertorium/2009/04/belivek_52.pdf

Szlovák lány a Miss Bikini Universe verseny győztese

http://www.bumm.sk/87608/szlovak-no-nyerte-a-miss-bikini-universe-2013-at.html

„Megérné közeledni egymás felé”

Interjú Zámborszki Ákossal, aki filmjében a magyarokról faggatta a határainkon túl élő többségi nemzetek tagjait.

http://mediatanacs.blog.hu/2013/10/08/_megerne_kozeledni_egymas_fele

Szomszédolás: Losonc-Salgótarján

 

2013. október 15. - (Puntigán József - Felvidék.ma)

Háromfajta szomszédtípus van. Az első csoportba az tartozik, akiről tudjuk hogy van, de olyan mintha nem lenne. Elmegyünk egymás mellett, anélkül, hogy rátekintenénk. A második típus az, akit már észreveszünk, jegyzünk és köszöntünk. Jó reggelt, jó napot vagy jó estét, de azután tovább megyünk. A harmadik típus pedig az, akit nemcsak köszöntünk, de leállunk vele szemben, beszélgetünk, akivel megosztjuk gongjainkat, bajainkat és örömeinket, akivel barátságot kötünk. Losonc és Salgótarján barátsága az utóbbi típusba tartozik. Szabadon idézve Egyedné Baránek Ruženka kiállítást ajánló gondolatait, amelyet a magyarországi Országos Könyvtári Napok keretében a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban „Szomszédolás” című kiállításának megnyitóján mondott el örömteli tényként lehet elmondani, hogy határ két oldalán fekvő két város baráti kapcsolata a távoli múltba tekint vissza. Egyedné Baránek Ruženka, a Balassai Bálint Könyvtár egykori munkatársa alapító kezdeményezője volt a Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztiválnak, amely már az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt tágra nyitotta az országhatárokat. A két város kapcsolata kiterjed a kulturális és közösségi életre, sportra, de a gazdasági területekre is. Több intézmény között „egyéni” együttműködési kapcsolatok is kialakultak Ezek közé tartozik a losonci Nógrádi Könyvtár és a salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtár kapcsolata, s amely intézmények fő közreműködésével jött létre ez a kiállítás is. A rendezvény Losonc és Salgótarján városok aktív támogatásával jött létre, mindkettőt a városok polgármesteri képviselték. Salgótarján Megyei Jogú várost Székyné Sztrémi Melinda, még Losoncot Alexandra Pivková. Köszöntőikben közös gondolatként jelent meg a két város múlt- és jelenbeli együttműködése, pl. az, hogy az idén különböző alkalmakból már sokadszor találkoznak, az, hogy mindkettőjüknek fontos, hogy aktívan tegyen és támogassa az együttműködést, annak minden lehetséges formáját. Mint az a továbbiakban elhangzott a 7 határon innen és túl, egy évekre visszanyúló rendezvénysorozat, amelynek keretében a Balassi Bálint Könyvtár már több országot és várost és régiót bemutatott. A losonci kiállítás anyagát Daša Filčíková, a losonci Nógrádi Könyvtár igazgatónője mutatta be, az annak részét képező kis „Szabó Gyula festményeiből álló részt pedig Szabó Kinga, a losonci Szabó Gyula Emlékház alapítója mutatta be. A kiállított anyag sokrétű. Találunk benne gyönyörű kézimunkákat. sóstésztából készült alkotásokat, kerámiát és ékszereket, korabeli losonci képeslapokat, dokumentumokat és könyveket, levéltári anyagot, a város életét bemutató fényképsorozatokat, s természetesen a losonci Nógrádi könyvtár bemutatkozó anyaga is. A meglehetősen hosszúra sikerült megnyitót a losonci Művészeti Alapiskola tanulóinak magas színvonalú műsora nyitotta meg, és a losonci Radosť Gyermek Folklór együttes műsora zárta. Az est háziasszonya, a vendéglátó Balassi Könyvtár igazgatóasszonya Molnár Éva volt. A rendezvény állófogadással ért véget, amelyen különlegesen finom ételek és gyümölcsök kerültek felszolgálásra.

Mihálygerge - Különleges Hangszerek XIII. Nemzetközi Találkozója

2013. október 6. - (Mihálygerge Község Önkormányzata - onkormanyzat.mti.hu)

A Karancs hegység vonulatai között, a szlovák határ mentén fekszik Mihálygerge, a 598 lakosú nógrádi település. A falu vízfolyásai, a Dobroda, az Égerfő és a Lom-patak völgyei teszik változatossá a tájat. A faluban néhány idősebb épületen még fellehetők a palóc népi építészet motívumai: a háromszög oromzat, az udvar felé nyitott pilléres tornác. A település fő idegenforgalmi látványossága a millenniumi emlékmű, amely Kocsis Előd alkotása. Az ország ilyen jellegű legmagasabb emlékműve turulmadarat és szkíta napkorongot szimbolizál. A millenniumi park a fiatalok kedvelt találkahelye, és itt áll karácsonykor a falu feldíszített fenyőfája és az életnagyságú szalmafigurákból készült betlehem. A községben számos egyházi műemlék is található. A jelenlegi római katolikus templom 1926-27-ben épült, amely a liturgikus szertartásokon túl koncertek és más közösségi programok színtere is. A temetőparkban állítottak emléket a település I. és II. világháborús hőseinek. A Juhász Gyura-hegyen négy hársfa alatt áll az a kereszt, amelyet 2005-ben a falu amatőr fafaragó művésze újított fel. A településen öt amatőr művészeti csoport kutatja és ápolja a palóc hagyományokat. A Dobroda Hagyományőrző Együttes a hajdani paraszti élet eseményeit viszi színpadra, az aratást, a szüretet, a fonót. A Szájharmonika Együttes helyi gyűjtésű népdalokat és katonadalokat játszik. Mindkét együttes többszörös arany minősítésű. A Tücsök Népzenei Együttes repertoárjában a hazai népzene mellett a szlovák is helyet kap. A zenészek Arany páva-díjjal és több önálló CD-vel büszkélkedhetnek. Az elmúlt évben alakult újjá több évtizednyi szünet után a Citera Zenekar. Az Ipoly Néptánc-együttes a teljes palóc vidék táncmotívumaiból válogat. Európa egyik legrangosabb fesztiválján, a lengyelországi beskideki fesztiválon Grand Prix díjat kapott. A művészeti csoportok rangos hazai és külföldi fesztiválokra kapnak meghívásokat. A csoportok működését a Mihálygergéért Alapítvány támogatja. A legfiatalabb korosztály szabadidejének hasznos eltöltése céljából alakult meg 2007-ben a Csini-Tini és a Csipet-csapat Mazsorettcsoport a falu 6-14 éves lánykáiból. A csoport számos helyi fellépés mellett a környező települések rendezvényeit is színesíti. Mihálygerge, az amatőr csoportjainak és számos rendezvényének köszönhetően, a térség jelentős kulturális központja. A települési szintű rendezvények között említést érdemel a hurkafesztivál, a községi disznótor, a gyermek és felnőtt farsang, a Szent Iván-éji faluünnep. A falu több megyei, országos és nemzetközi program helyszíne is. Minden év júliusában egyik házigazdája volt a Nógrádi Nemzetközi Folklórfesztiválnak, nagy sikerű a Húsvét Vasárnapi Kalandozás Mihálygergén elnevezésű megyei rendezvény. A felsorolt rendezvények otthona a sikeres pályázatoknak köszönhetően kívül-belül megújult, korszerű József Attila Művelődési Ház. 2013. szeptember 27-29-én került megrendezésre XIII. alkalommal a Különleges Hangszerek Nemzetközi Fesztiválja, amelyen a hazaiak mellett szlovák, cseh és lengyel zenészek szólaltatták meg egyedi hangszereiket, a gombos harmonikát vagy a fujarát. A fesztivál kísérőprogramjai a nemzetközi főzőverseny, a kisüsti pálinkaverseny és a terméskiállítás voltak. Községünk volt kántor-tanítója, iskola és kultúrház igazgatója Kelemen József születésének 100. évfordulójáról ugyanezen a napon emlékeztünk meg kiállítással, emléktábla avatással, emlékműsorral. Rendezvényünkre hazalátogattak a Mihálygergéről már korábban elszármazott volt lakosaink is.

Ünnepségeket tartottak az újratelepítés évfordulóján Mezőberényben

A mezőberényi II. kerületi (szlovák) evangélikus templomban az újratelepítés 290. évfordulója alkalmából ünnepségeket rendeztek. 2013. október 5-én hálaadó orgonahangversenyt tartottak, míg október 6-án ünnepi istentisztelettel emlékeztek. - Képriport (lutheran.hu):

 

 

Fénykeresők

A helyszín: T. nagyközség a Felvidék visszacsatolása idején majd 1946-ban, a magyar-szlovák lakosságcsere idején. A kosztümök: egyenruha és nemzeti viselet. Háttér: turulmadaras revíziós emlékmű… - Závada Pál, Parti Nagy Lajos, Spiró György és Esterházy Péter felolvasó estje

http://nol.hu/kult/fenykeresok

Szlovák ingatlanvásárlási roham a határszélén

Főleg Pozsony és Kassa vonzáskörzetében élénk a kereslet…

http://figyelo.hu/cikkek/szlovak-ingatlanvasarlasi-roham-a-hatarszelen

Kettős állampolgárság - Már több mint hatszázan veszítették el a szlovákot

Magyar csak 42 van közöttük

http://nol.hu/kulfold/kettos_allampolgarsag__mar_tobb_mint_hatszazan_veszitettek_el_a_szlovakot?ref=sso

Jó pénzért megvásárolható a magyar állampolgárság

http://www.atv.hu/belfold/20131019-jo-penzert-megvasarolhato-a-magyar-allampolgarsag

Nem foglalkozik az EP bizottsága a szlovák állampolgársággal

http://mandiner.hu/cikk/20131017_nem_foglalkozik_az_ep_bizottsaga_a_szlovak_allampolgarsaggal

Szlovák, román - két jó barát

Bírálta a magyar autonómiatörekvéseket és dicsérte a román-szlovák békés együttélést Titus Corlatean román külügyminiszter a romániai szlovák közösség körében, az Arad megyei Nagylakon.

http://mno.hu/hatarontul/romania-nemet-mond-az-elkulonulesre-1190242

Miroslav Lajčák külügyminiszter Nagylakon:

Akkor fogadjuk el a kettős állampolgárságot, ha európai norma rögzíti

2013. október 15. - (mti)

Szlovákia csak akkor fogadja el a kettős állampolgárság intézményét, ha azt európai norma rögzíti - jelentette ki a romániai Nagylakon Miroslav Lajčák külügyminiszter. A Mediafax hírügynökség jelentése szerint Miroslav Lajčák a nagylaki szlovák közösség ünnepségén vett részt, és újságírói kérdésre válaszolva tért ki a szlovák állampolgárság ügyére. A kérdés arra vonatkozott, hogy lehetővé teszi-e Szlovákia is az állampolgárai számára, hogy kettős állampolgársággal rendelkezzenek, amiként Románia teszi, ahol a szlovák közösség tagjai közül sokan román és szlovák állampolgársággal rendelkeznek. A szlovák külügyminiszter elmondta: Európában több állampolgársági modell létezik, és amíg nem születik állampolgárságra vonatkozó európai előírás, Szlovákia a számára kedvező modellt alkalmazza. „Ha lesz európai norma, azt be fogjuk tartani, ha nem, eldöntjük, hogy mi a jó nekünk” - fogalmazott Miroslav Lajčák. A román-magyar államhatár szomszédságában fekvő, mintegy felerészben szlovákok által lakott Nagylakon a szlovák közösség letelepedése 210. évfordulóját ünnepelte kedden. Az eseményen Titus Corlatean román külügyminiszter és Gabriella Battaini-Dragoni, az Európa Tanács főtitkárhelyettese is részt vett.

Tisztázódhat a szlovák állampolgársági törvény

Még idén a kormány elé kerülhet…

http://magyarhirlap.hu/tisztazodhat-a-szlovak-allampolgarsagi-torveny

Dekoltázsgate: Ízlés és pofon

Zavarjuk el azokat, akik időnként ránk zúdítják korlátolt ízlésük összes dress code-ját, jogszabályát, alaptörvényét…

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/10/05/dekoltazsgate-izles-es-pofon

Dicséri a Moody's Szlovákiát

A szlovák adósságmutatók stabilizálódásával kapcsolatos várakozásával és az „egészséges szlovák pénzügyi szektorral” indokolta a döntést.

http://figyelo.hu/cikkek/dicseri-a-moody-s-szlovakiat

Közép-Európa kiürítése

Így fog kiürülni Közép-Európa: hála a magyar útlevélnek. - Azért kell nekik az útlevél, hogy kicserélhessék a konnektorokat vagy megszerelhessék a csöpögő csapokat valahol Alsó-Szászországban vagy London külsőben.

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/10/03/kozep-europa-kiuritese

Szlovmagy zászlótender

Szlovákiai magyar zászlót és címert szeretne a Híd. A netezők még nem produkáltak tervezeteket…

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/06/szlovmagy-zaszlotender

Európai témákban együtt lépnek fel a közép-európai miniszterek

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-589323

Tanulhatunk egymástól

Lengyel, horvát, szlovák és cseh testvérvárosok vezetői tanácskoztak Veszprémben…

http://veol.hu/hirek/tanulhatunk-egymastol-1570318

Budapesten tárgyalnak hétfőn a visegrádi országok kormányfői

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/budapesten-targyalnak-hetfon-a-visegradi-orszagok-kormanyfoi-413705

V4 - Nemcsak a közös fellépés, hanem egymás jobb megértése is cél

Kis „Benelux-együttműködéshez” is szokták hasonlítani a visegrádi négyeket…

http://nol.hu/kulfold/20131004-fokvarostol_a_new_york-i_alkotomuhelyig?ref=sso

Vízfüggöny az Ipoly felett

Magyarországi és szlovákiai települések önkéntes tűzoltói Szécsény-Pösténypusztán…

http://www.langlovagok.hu/tuzvonal/843_vizfuggony-az-ipoly-felett

Szarvasi szlovák iskolások és az európai békét jelképező kenyér

A szarvasi Szlovák Általános Iskola és Diákotthon másodikos diákjai őszi rozst vetnek Szarvas határában 2013. október 3-án. Az Európai Unió 28 tagországából kiválasztott 10 város, köztük Szarvas is ad majd gabonát, amelyből 2014-ben, a Berlini Fal lebontásának 25. évfordulóján megsütik Európa kenyerét. - MTI Fotó: Rosta Tibor

Miben különbözik a szlovák és a magyar liszt?

Zönge, zengés és zörej - A szlovák egyedisége - Mi a különbség a lisztmoly és a lisztbogár közt? Miért fontos a zöngésségi hasonulással foglalkozóknak Mcenszk városa?

http://www.nyest.hu/hirek/zonge-zenges-es-zorej

Szlovák áldiplomatát fogtak - Milliárdok és fegyverek

http://www.bumm.sk/87429/szlovak-aldiplomatat-fogtak-magyarorszagon.html

Zokogtak az iskolákban

A technikai dolgozók közül sokan jelentősen kevesebb fizetést kaptak…

http://lorincimagazin.blog.hu/2013/10/02/zokogtak_az_iskolakban

Oktatási káosz: elsősök kóborolnak a Hoffmann-ködben

Egy esztelen tankerületi parancs miatt

http://hvg.hu/itthon/20131001_oktatasi_kaosz_hoffmann

Kritikusan értékeli az eltelt egy évet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

http://magyarorszagon.hu/hirek/2013-10/belfold/kritikusan-ertekeli-az-eltelt-egy-evet-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztala/hir

Mednyánszky László ihlette képek és szobrok Dunaszerdahelyen

2013. október 2. - (mti)

Hommage á Mednyánszky címmel 30 magyarországi művész Mednyánszky László (1852-1919) festő, grafikus ihlette alkotásaiból nyílik tárlat pénteken a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériában. Iván Péter, a galéria vezetője elmondta az MTI-nek, hogy a kiállítás ötletével a magyarországi Mednyánszky Társaság kereste meg a galériát. A társaság 1990-es megalakítása Kurucz D. István festőművész nevéhez köthető. A Vermes-villa termeiben 104 alkotás lesz látható, festmények és szobrok, valamennyi résztvevőtől több munka, tájképek, absztrakt festmények és figurális alkotások. Iván Péter a kiállítók közül megemlítette Szurcsik Józsefet, Breznay Andrást, Breznay Pált és Moldován Istvánt. A szobrászok között Szabó Gábor, Várady Sándor és Szabó Iván alkotásait láthatja a közönség. A kiállításba beillesztették Mednyánszky szövegeit, naplójából idézeteket és azt is, amit mások írtak Mednyánszkyról. A szövegek két nyelven, magyarul és szlovákul olvashatók - tette hozzá a galéria vezetője. A tárlat, amelyet Pogány Gábor művészettörténész nyit meg, október 25-ig tart nyitva.

Két magyar párt is bejutna a szlovák parlamentbe

http://hvg.hu/vilag/20131007_Felmeres_Ket_magyar_part_is_bejutna_a_szl

Rekordszámú jelölt indul a megyefőnöki posztokért a szlovákiai választásokon

2013. október 2. - (mti)

Minden eddiginél magasabb számú jelölt indul a megyefőnöki posztokért a novemberben sorra kerülő szlovákiai megyei választásokon, a 8 megye élére összesen 66 jelölt pályázik, köztük két magyar. Szlovákiában november 9-én már negyedik alkalommal kerül sor megyei választásokra, ennek során megyei képviselőket és megyefőnököket választanak a 8 szlovákiai megye élére. A választások tétje jelentős, mivel a közigazgatás hatályos modellje szerint megyei szinten születik döntés a középfokú oktatási intézmények, illetve a kórházak jelentős részének finanszírozásáról, valamint a közúthálózat egy részének fejlesztéséről is. Szlovákiában a választók részéről a megyei választások iránti érdeklődés az eddigi tapasztalatok alapján, meglehetősen alacsony, a legutóbbi megyei választásokon csupán 20 százalék körül alakult. A politikai pártok szempontjából azonban úgy tűnik, egyre nagyobb a megyei választások tétje, ezt jelzi az is, hogy az idén minden eddiginél több megyefőnökjelölt (a négy évvel korábbival 57-el szemben 66) indul. A november 9-én sorra kerülő megyei választásokon két magyar megyefőnökjelölt is indul, Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke és Nagy József, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt képviselője személyében. Mindketten ugyanabban a nagyszombati megyében pályáznak, amelynek része a tömbmagyar régiónak számító Csallóköz és Mátyusföld is. A nagyszombati megyében rajtuk kívül még négy további jelölt is indul, köztük a jelenlegi megyefőnök, Tibor Mikus is. A szlovákiai megyei választások történetében ugyan már többször is indult magyar jelölt egy-egy megyefőnöki poszt megszerzéséért, arra azonban még nem volt példa, hogy sikerült volna nyernie. Ez egyebek mellett azzal is összefügg, hogy a 2002-ben bevezetett 8 megyés közigazgatási rendszer úgy osztotta fel az országot, hogy egy megyében sincs többségben a magyar lakosság. A lehető legerősebb magyar érdekképviselet megszerzése érdekében az MKP és a Most-Híd januárban kezdett tárgyalni a megyei választásokon való együttműködés lehetőségeiről. Az egyeztetések végeredménye, hogy a két párt a magyarok által is lakott öt megye közül háromban, a nagyszombati a nyitrai és a kassai megyékben különálló listákat indít. A besztercebányai megyében arról született megegyezés, hogy úgy állítanak külön-külön listát, hogy a két névsor együttes létszáma lesz pontosan annyi, amennyi egy teljes listán szerepelhet. A pozsonyi megyében a két párt egy széles körű jobboldali koalíció keretében indít jelölteket. Szlovákiában először 2001-ben, legutóbb pedig 2009 novemberében tartottak megyei választásokat. 2009-ben Pozsony megye kivételével mindegyik megyében, azaz összesen hétben az akkori és a jelenlegi kormánypárt a Robert Fico vezette Irány - Szociáldemokrácia (Smer-SD) által támogatott megyefőnökjelöltet választottak a megye élére. A megválasztott megyei képviselők számát tekintve is a Smer szerepelt a legjobban négy évvel ezelőtt, országosan 33 százalékot meghaladó képviseletet szerezve, mintegy két és félszer többet, mint az akkori ellenzék vezető pártjának számító, jobboldali Szlovák Kereszténydemokrata Unió - Demokrata Párt (SDKÚ-DS), amely a második helyen végzett. Az összes megyei képviselői posztokat szerzett párt eredményeit figyelembe véve 2009-ben a bal- és a jobboldal többé-kevésbé hasonló arányú képviseletet szerzett. Az MKP a legutóbbi megyei választásokon a nagyszombati megyében a legtöbb képviselői helyet szerezte, országosan pedig a megyei képviselői posztok csaknem tíz százalékát tudta begyűjteni, 40 megyei képviselői posztot szerezve. 2009-ben a Most-Híd-nak 2 jelöltet sikerült bejuttatnia a megyei képviselőtestületekbe.

Andrej Danko (SNS): „Szeretném ha nekünk is lenne egy Orbán Viktorunk…”

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/13/az-mkp-a-megyei-valasztasok-utan-dont-indit-e-sajat-allamfojeloltet

Orbán döntött: áprilisban választunk

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=681229

Csupán 1707 személy kérte a magyar állampolgárságot Szlovákiából

Beleszólnak a szlovákiai magyarok a magyar választásokba? - 15 százalék szavazna a Fideszre

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/10/15/beleszolnak_a_szlovakiai_magyarok_a_magyar_valasztasokba/#.Ul5SolOy3xU

A választási regisztráció diszkrét bűze

A külhoni magyar pártok segítenek kitölteni a (fél)analfabéta magyarságnak a magyarországi választásokra vonatkozó előzetes regisztrációs űrlapot.

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2013/10/07/valasztasi-regisztracio-diszkret-buze

Felhívás a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért Díj jelölésére

http://www.nmi.hu/hu/Hirek

Százéves Pozsony leghíresebb szecessziós épülete, a Kék templom

http://www.bumm.sk/87315/szazeves-pozsony-leghiresebb-szecesszios-epulete-a-kek-templom.html

Madách Imrére emlékeznek a Nógrád megyei Csesztvén

http://prae.hu/prae/news.php?aid=21204

A költő-író itt boldog volt

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/651-megujul-a-csesztvei-madach-imre-emlekmuzeum

Pozsony felújítaná, a bencés rend visszaperelné az oroszvári (rusovcei) kastélyt

http://www.hirek.sk/belfold/20131001083905/Pozsony-felujitana-a-bences-rend-visszaperelne-az-oroszvari-kastelyt.html

Dopeman Orbán fejét a magasba emelte

http://hvg.hu/itthon/20130929_Dopeman_Orban_fejet_a_magasba_emelte

Orbán-szobor ledöntése - Kiakadtak több ellenzéki pártnál is

„Rosszul teszi a dolgát, ezért kell a változás. Nem azért, mert mai Sztálin, vagy mert pszichológus kell mellé. Ezen az úton hazánk a katasztrófába rohan…”

http://hvg.hu/itthon/20130930_Schmucknak_nem_tetszett_az_Orbanszobor_l

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=H-lo4F7VKW0

Mi a probléma Orbán kivégzésével?

„Így együtt már hangosabbak vagyunk a gyűlölet minden szavánál és együtt erősebbek vagyunk már a gyűlölet minden tetténél.”

http://balavanyposzt.blog.hu/2013/10/01/mi_a_problema_orban_kivegzesevel?

„Szembe kell nézni a felelősséggel”

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes: A magyar állam is felelős volt a holokausztért

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/01/09/Nemzetkozi_konferencia_az_antiszemitizmusrol.aspx

„Ebcsont beforr” - Megműtötték Orbán bal térdét, a foci lehet a ludas

http://cink.hu/megmutottek-orban-bal-terdet-a-foci-lehet-a-ludas-1432436658

Újabb képkocka került elő a felhőkarcolón ebédelő munkásokról

http://hvg.hu/kultura/20131002_munkasok_a_felhokarcolon

 

Békéscsabai konferencia a Kárpát-medencei kisebbségi létről

2013. október 11. - (Sztahovics Zsuzsa - hir6.hu)

Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében címmel tart konferenciát Békéscsabán a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly Kollégiuma. A vasárnap kezdődő háromnapos rendezvényen a téma elismert szakértői, a külhoni magyarok képviselői tartanak előadást. Az MTVA sajtóirodájának pénteken az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Kós Károly Kollégium az MTVA külhoni magyar médiaműhelyeket támogató testülete. Alapításakor a külhoni magyarok nemzeti önazonosságának és anyanyelvmegőrzésének elősegítését, valamint az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk erősítését tűzte ki céljául. Ennek nyomán született meg a konferencia gondolata. A kollégium a találkozó előadóinak a Kárpát-medence jeles társadalomkutatóit kérte fel, akik szaktudományuk mellett régiójuk mindennapjainak is jó ismerői. A konferenciának azért Békéscsaba ad otthont, mert a városban jelentős számú szlovák kisebbségi él. A békési megyeszékhely a konferencia fő támogatója, a résztvevők a külhoni magyar sajtó vezetői, az MTVA külhoni műsorainak felelősei és a kollégium tagjai lesznek. Előadást tart Duray Miklós, a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes docense a Felvidéken szerzett több évtizedes politikusi és elemzői tapasztalatairól. Az előadók között van Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Andrássy György, a Pécsi Tudományegyetem jogászprofesszora, Korhecz Tamás egyetemi tanár, a délvidéki Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A konferencia felszólal Szili Katalin, az Országgyűlés autonómia-albizottságának elnöke is. Az erdélyi magyar újságírók identitástudatáról a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének újonnan megválasztott elnöke, Rácz Éva beszél a résztvevőknek. A házigazda Kós Károly Kollégium küldetésének megfogalmazását, működésének egy éves tapasztalatait Gazsó L. Ferenc elnök foglalja össze előadásában.

A szlovákok bejövetele, avagy egy szelet Újvidék Békéscsabán

2013. szeptember 30. - (Sztahovics Zsuzsa - hir6.hu)

Rajzkiállítás látható a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium aulájában „Gyermekrajzok a Vajdaságból” címmel. A képek a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület közreműködésével érkeztek a békéscsabai intézménybe. Vidám gyerekhad gyülekezett a békéscsabai szlovák iskola aulájában hétfő délelőtt, egy kiállítás megnyitójára vártak. A tárlat anyagát vajdasági gyerekek munkáiból válogatták össze, akik a szlovákok bejövetelének 250. évfordulója alkalmából készítették munkáikat. - A Vajdasági Gyermek- és Ifjúsági Rajzközpont gyűjteményéből látható válogatás, olyan alkotások ezek, amelyek kötődnek az ottani szlovákok életéhez, mindennapjaihoz, hagyományaihoz. A népművészetet, a népszokásokat örökítik meg - tudtuk meg Ruda Gábortól, a Muravidék Baráti Kör elnökétől. Újvidék egy város Szerbiában, a Vajdaság Autonóm Tartomány székvárosa. Az itt illetve a város környéki kistelepüléseken, és Szabadkán élő gyerekek készítettek rajzokat, jelzik ezt a nevek, hiszen a kis művészek java szlovák vezetéknévvel büszkélkedhet. Vajdaságban még tartják a hagyományokat, az ott élők megemlékeznek a szlovákok bejöveteléről. Őrzik szokásaikat, népviseletüket, azokat az emlékeket, amelyek őseiktől rájuk öröklődtek. A kiállítás megnyitása egy kulturális műsorral kezdődött, gitár és furulyakísérettel két szlovák dalocskát adtak elő a gyerekek, majd egy mese és egy vers hangzott el szintén szlovákul. Az iskola igazgatója, Pecsenya Edit elmondta, reméli, hogy a kapcsolatnak lesz folytatása, és a mostani esemény csak egy első lépés a további együttműködés felé. Az összejövetelre várták a Vajdasági Gyermek- és Ifjúsági Rajzközpont igazgatóját, Fődi Éva festőművészt, aki akadályoztatása miatt nem tudott megjelenni, üdvözletét Ruda Gábor tolmácsolta. - Egyesületünk 1995-től szervez kiállításokat, irodalmi műsorokat, konferenciákat, foglalkozik könyvkiadással. Egyik kiállításra vajdasági gyerekek is küldtek alkotásokat így kerültünk kapcsolatba. Elmentem a rajzközpontba, ott töltöttem egy kis időt, és láttam, hogy dolgoznak a gyerekek, és hogy egy óra alatt mi születik - tudatta Ruda Gábor. Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke azt mondta, szereti a gyerekrajzokat, mivel a gyerekek harmóniára, egyensúlyra törekszenek, békesség, őszinteség sugárzik a kis alkotásokból, lelkük nyitottságát fejezik ki. A gyerekrajz békességet teremt. A képek színesek, nem korlátozottak a történelem, az előítéletek, az ideológia által. A rajzokban felfedezzük az örömöt, amit a gyerekek éreztek alkotás közben. A Vajdaságban szerbek, magyarok, szlovákok, németek élnek, sokféle kultúra, vallás megfér egymás mellett. Mindez közel áll hozzánk, mert hasonlóak az adottságaink, hasonló a táj, a népi kultúra, a népviselet, és hasonlóan szeretik ők is a hazájukat - mondta Lászik Mihály. A képek nagyon színesek, nem csak szó szerint, de átvitt értelemben is: 6 és 14 év közötti fiúk és lányok munkái, amelyek ceruzával, akvarellel, zsírkrétával, filctollal illetve tépett papírokból készültek. A kiállítást bárki megtekintheti a szlovák iskola aulájában Békéscsabán.

Egy óra - egy nyelv

„Beszélek szlovákul, és boldog vagyok! Beszélek héberül, és boldog vagyok! Beszélek görögül, és boldog vagyok!” - ezt kiabálta nyolcszáz diák…

http://www.vasarnapihirek.hu/izles/egy_ora_egy_nyelv

Egy-két percre - „Itthon vagy, Magyarország, szeretlek!”

A rengeteg lovat, ostort és bajszos betyárt felvonultató műsorok átlagos nézettsége alacsony volt. A programokra és a műsorkészítésre közel egymilliárd forint ment el.

http://www.origo.hu/teve/20130930-itthon-vagy-magyarorszag-szeretlek-itt-vannak-a-szamok.html?sec-1

Épül a magyar-szlovák gázvezeték

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/epul_a_magyar-szlovak_gazvezetek_igy_allnak_a_kisajatitasok.565812.html

Elégedetlen a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a kisebbségi jelentéssel

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2013/09/30/elegedetlen_a_szlovakiai_magyarok_kerekasztala_a_kisebbsegi_jelentessel/

Ilyen egy átlagos magyar arc

 

Különleges technikával készítették el a világ országainak, köztük Magyarország átlagos arcát egy kutatás keretében… - Az átlagosnál tisztább, szabályosabb, szimmetrikusabb portré…

http://www.bumm.sk/87211/ilyen-egy-atlagos-magyar-arc.html

Hazatért Teremtőjéhez Ackermann Kálmán atya (1937-2013)

http://www.sztkereszt.blogspot.hu/

Pilisszentkereszten emléktáblát avattak Gertrudis királyné tiszteletére

2013. szeptember 28. - (mti)

Halálának 800. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak Gertrudis magyar királyné tiszteletére Pilisszentkereszten. A II. András király feleségének, Szent Erzsébet és IV. Béla király édesanyjának emlékére állított alkotást Mádl Dalma, Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök özvegye és Lendvai József polgármester (SZPKE) leplezte le szombaton. Horváth Sándor, a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület (SZPKE) elnöke avatóbeszédében elmondta: éppen 800 éve vált merénylet áldozatává a pilisi erdőségben az ötgyermekes, 29 éves királyné. Alakját felidézve úgy fogalmazott, hogy hazai megítélését nagymértékben befolyásolta Katona József Bánk bán című drámája, amelynek irodalmi értéke megkérdőjelezhetetlen, az irodalmi főhőst és a történelmi alakot azonban ketté kell választani; személyéről és szerepéről a tudományos kutatás feladata kideríteni az igazságot. Horváth Sándor kifejtette: Gertrudis bizonyára erős, karizmatikus személyiség volt, leánya, a későbbi Szent Erzsébet tőle kapta az első karitatív impulzusokat. Csallóközi Zoltán, a Miniszterelnök-helyettesi Kabinet kabinetfőnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar történelem két markánsan elhatárolható részre oszlik, s a Mátyás királyt követő időszakot a szabadság elvesztése határozta meg. „E küzdelem szolgálatába szegődött a magyar irodalom, erőt öntve a nemzetbe. Katona ezért választhatta történetének főszereplőjévé Gertrudist, akinek megítélése ezzel megpecsételődött” - mondta. Lendvai József polgármester beszédében emlékeztetett rá, hogy a település mindig is törekedett arra, hogy a nagy történelmi emlékek közül minél többet megragadjon. Anna Elisabeth Neppel, Gertrudis királyné szülőhelye, Andechs polgármestere az ünnepi alkalomból küldött üzenetében azt írta, a királyné „okos, körültekintő háziasszony volt, aki az ország és a korona javait jól kezelte, a mezőgazdaságot fejlesztette, a kereskedelmet ösztönözte, és gyermekeit bölcsen nevelte”. A katolikus templom falán elhelyezett emléktáblát Rieger Tibor szobrászművész alkotta. Az ünnepséghez kapcsolódóan Szent Erzsébet emlékhelyek címmel nyílt kiállítás. A királyné földi maradványa a közeli ciszterci monostorban nyugodott sírjának feltárásáig.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1076-doba-piliskeho-opatstva-a-pavlinskej-rehole href="http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1076-doba-piliskeho-opatstva-a-pavlinskej-rehole">http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1076-doba-piliskeho-opatstva-a-pavlinskej-rehole

 

 

1213. szeptember 28. - Meráni Gertrudis királyné meggyilkolása

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” (János esztergomi érsek híres kétértelmű mondata Gertrudis megölése kapcsán)

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1213_szeptember_28_merani_gertrudis_kiralyne_meggyilkolasa/

Gertrúd magyar királyné

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gertr%C3%BAd_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

„Mi a mai napig a szívünkre hallgatunk, egy igazi fideszes úgysem tehet mást.”

http://index.hu/belfold/2013/09/28/orban_houdini_kutyafule_hozzank_kepest/

Jelen/Lét Fesztivál - 2013. október 7-13.

7 nap, 16 előadás, 11 nemzetiségi, 3 helyszín

http://nemzetisegiszinhaz.hu/site/

Nemzetiségi Színházi Szövetség

https://www.facebook.com/pages/Nemzetis%C3%A9gi-Sz%C3%ADnh%C3%A1zi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g/223517274401380

Vertigo Szlovák Színház: Elfelejtettem (tragikomédia)

http://www.agoraszeged.hu/doc/elfelejtettem_szeged_a4.pdf

Jelen/Lét - Kezdődik a nemzetiségi színházak találkozója Budapesten

2013. október 2. - (mti)

Egy hét alatt 16 nemzetiségi színház mutatkozik be nyolc nyelven a hétfőn kezdődő budapesti Jelen/Lét fesztiválon. Gergely László, a fesztivált szervező Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség elnöke az esemény szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a fesztiválon 11 nemzetiségi - német, román, ukrán, bolgár, cigány, örmény, lengyel, szerb, horvát, görög és szlovák - színház előadásait láthatja a közönség, emellett a zsidó kultúrát képviselő Gólem Színházat is meghívták a rendezvényre. A fesztivált három helyszínen tartják. A produkciók többségét a Nagymező utcai Magyarországi Szerb Színházban játsszák. A Thália Színház Új stúdiójában két előadást láthat a közönség, a Malko Teatro Zebra és a Gólem Színház Mamelosn című darabját. A Stúdió K Színház pedig a Karaván Színház Csongor és Tünde című produkcióját fogadja be a zárónapon. A fesztiválon többek között bemutatkozik a TRU, Magyarországi Román Színház, a Cinka Panna Cigány Színház, a Lengyel Irodalmi Színház, a magyar és görög nyelven játszó Neaniki Szkini és a Theatar Kula Szerbia vendégjátékát is láthatják az érdeklődők. Gergely László felidézte, hogy 1993-ban szervezték meg az első nemzetiségi színházi találkozót. Az éveken át Arcusfest néven megrendezett mustra átnevezésével született meg a Jelen/Lét fesztivál, amelyet harmadik éve szervez a tizenhárom nemzetiség 18 színházát összefogó, három és fél éve alakult Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség. Elmondta: ugyan hisznek abban, hogy a színház nyelve közös, azt a nyolc előadást, amely az adott nemzetiség nyelvén szólal meg, feliratozással teszik mindenki számára érthetővé. Kiemelte: a résztvevő teátrumok mind regisztrált, hivatásos színházak, amelyek önszerveződéssel születtek. A fesztivál fővédnöke, Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy a minisztérium nem csupán erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatja a fesztivált. Kiemelte, hogy 2013 a magyarországi nemzetiségek tekintetében az évfordulók éve. „Húsz évvel ezelőtt született meg a rendszerváltozás utáni Magyarország első nemzetiségi törvénye, 145 évvel ezelőtt született meg Magyarország első nemzetiségi törvénye és 200 évvel ezelőtt éppen Budapesten született meg a szerb színjátszás” - hangsúlyozta. „Mindezek a számok azt mutatják, hogy Magyarország történelmében mindvégig megbecsüléssel tekintett a Magyarországon élő nemzetiségekre, és a nemzetiségi kultúrák az összmagyar kultúrát gyarapították” - mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi kormányzat is így tekint a magyarországi nemzetiségek kultúrájára és fontos, hogy - mint az össznemzeti kultúra szerves részét - támogassa azt. Latorcai Csaba az MTI-nek elmondta: a Jelen/Lét fesztivált két forrásból összesen 4 millió forinttal támogatja a minisztérium.

Ismét megnyitja kapuit a viharkárosult betléri kastélypark

2013. szeptember 27. - (mti)

Befejeződtek a márciusban súlyos viharkárokat szenvedett a szlovákiai betléri kastélyparkban végzett helyreállítási munkálatok, a park a jövő héten ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt. Az Andrássy-kastély történelmi parkja március 15-re virradó éjjel szenvedett rendkívül súlyos viharkárokat, miután az óránkénti 100 kilométeres sebességet is elérő szél az 57 hektáros park fáinak egyharmadát letarolta. Az 1985-ben a nemzeti örökség részévé nyilvánított parkot, amely évente több mint százezer látogatót fogad, eddig még sosem érte ilyen kár. A helyreállítási munkálatokat, májusban kezdték el, azokat a napokban sikerült befejezni, ám a park teljes revitalizációjáig még éveknek kell eltelnie. „A károk jelentősebbek voltak az első becsléseknél, a szél több mint 1100 fát döntött el vagy csavart ki tövestül és néhány épületben is kár keletkezett” - mondta az MTI-nek Nagy Brigitta, a betléri kastély parkjának fenntartásáért felelős részleg vezetője. Hozzátette: legutóbb 1971-ben érte komoly mértékű károsodás a parkot, de a mostanihoz hasonló nagyságú pusztításra a ma élő helyiek közül senki sem emlékszik. A Rozsnyóhoz közeli településen lévő park helyreállítási munkálatai csaknem fél évig tartottak, csak a kidőlt fák feldarabolása és elszállítása mintegy 150 ezer euróba (mintegy 45 millió forint) került. „Több mint 3100 köbméter faanyagot kellett eltávolítani” - mutatott rá Nagy Brigitta, hozzátéve: a parkot a jövő héten ugyan újra megnyitják, ám a revitalizációs folyamat becslések szerint is eurómilliókat fog felemészteni és évekig tart majd.

Gál Kinga és Tőkés László a kisebbségi jogok biztosítását várja el Szerbiától

2013. szeptember 26. - (mti)

Gál Kinga fideszes és Tőkés László erdélyi néppárti európai parlamenti (EP-) képviselő egyaránt azt hangsúlyozta egy csütörtöki brüsszeli EP-rendezvényen, hogy Szerbiának még EU-csatlakozása előtt biztosítania kell a kisebbségi jogokat. Az emberi jogi albizottság és a nyugat-balkáni országokért felelős delegáció együttes ülésen foglalkozott a szerbiai kisebbségek kérdésével, különösképpen a vajdasági magyarság helyzetével. Meghallgatták Várady Tibor jogászprofesszort, aki részletesen ismertette a vajdasági magyar közösség helyzetét. Kitért a kisebbségi nemzeti tanácsok, így a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács helyzetére, és a most zajló alkotmánybírósági vizsgálatra, amely veszélyezteti a nemzeti tanácsok kompetenciáit, kiüresítve a már jól működő kisebbségvédelmi rendszert. Ez komoly hátrányt, visszalépést jelentene a szerbiai kisebbségek, így a vajdasági magyarság számára - hangsúlyozta Várady Tibor, aki szerint a nemzeti tanácsokról szóló törvény Szerbia stabilitásának záloga. Gál Kinga az ülésen elfogadhatatlannak nevezte, hogy létező, működő kisebbségvédelmi intézménytől fosszanak meg kisebbségeket. Beszédében felvetette a magyarverések kérdését is. A fideszes politikus megítélése szerint lényeges, hogy a szerbiai kisebbségek, így a vajdasági magyarság intézményi helyzete, jogai és azok alkalmazása biztosított legyen Szerbia csatlakozása előtt. „Hiszen az a tapasztalat, hogy a csatlakozást követően nehezebbé válik a kisebbségi érdekérvényesítés.” Tőkés László felhívta a figyelmet arra, hogy a soknemzetiségű Vajdaságban az évtizedek során tapasztalt asszimiláció következtében jelentősen csökkent a magyarság száma. Javasolta, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartása a szerb EU-csatlakozás komoly előfeltétele legyen, ugyanis „némely tagállam még csatlakozása után sem tartja tiszteletben ezen a téren előzetesen vállalt kötelezettségeit”. Tőkés úgy véli, hogy a vajdasági magyar közösségnek az észak-koszovói szerbek számára biztosított autonómiához hasonló jogokat kellene kapnia.

Kedves Magyar Gyerekek!

Van a hatuma gyerekek otthonaiban is angol (öblítős) vécé, ahol nem lapulevéllel törlik ki a feneküket.

http://www.parameter.sk/blog/barak-laszlo/2013/10/01/kedves-magyar-gyerekek

„Ez a probléma nem létezik” - Az M2 Gyerekhíradója szerint a határon túli gyerekek nem olvashatnak magyarul

http://www.parameter.sk/rovat/kultura/2013/10/01/az-m2-gyerekhiradoja-szerint-hataron-tuli-gyerekek-nem-olvashatnak-magyarul

Ungvári lap a magyar állampolgársággal folyó ukrajnai üzletelésről

http://nemzeti.net/l.php?u=1465429

Jó pénzért bárkinek találnak magyar gyökereket az állampolgársághoz

Ötezer euróért kínálja ukránoknak a magyar állampolgárságot egy orosz nyelvű ukrajnai honlap.

http://nol.hu/kulfold/20131001-barkinek_talalnak_gyokereket?ref=sso

Mik vogymuk? Híd-vízió

http://kozbeszed.sk/2013/10/01/mik-vogymuk-hid-vizio-i/

Nem tetszik a Maticának Bugár Víziója

http://www.bumm.sk/87827/nem-tetszik-a-maticanak-bugar-vizioja.html

Felvidék helyett Dél-Szlovákiát

Oktatási és kulturális autonómiát akar a Híd, területit nem - Magyar nemzetpolitikai vízió saját zászlóval és címerrel...

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/27/oktatasi-es-kulturalis-autonomiat-akar-a-hid

Branddé kívánják tenni a szlovákiai magyarságot, a Felvidék nem megfelelő kifejezés…

http://www.bumm.sk/87201/zaszlot-es-cimert-keres-del-szlovakianak-a-hid.html

R. Rafaj: A Híd „megeszi” Dél-Szlovákiát, fel kell oszlatni

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/29/rafaj-a-hid-megeszi-del-szlovakiat-fel-kell-oszlatni

Identitás és média: a felvidéki magyarok mítosza

A felmérések alapján már ma is a szlovákiai magyar identitás van túlsúlyban, és ez a generációváltással tovább erősödik. A „felvidéki magyar identitás” ezek mellett csak egy túlexponált lábjegyzet marad.

http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/29/identitas-es-media-a-felvideki-magyarok-mitosza

Láthatatlan romák élnek Szlovákiában

http://www.ma.hu/kulfold/187243/Lathatatlan_romak_elnek_Szlovakiaban?place=srss

Hajrá, jószomszédság! - szlovák-magyar maraton

http://magyarnarancs.hu/elet_mod/hajra-joszomszedsag-szlovak-magyar-maraton-86750

Kassai modernek a Magyar Nemzeti Galériában

http://magyarhirlap.hu/kassai-modernek-a-magyar-nemzeti-galeriaban

Kassai évek címmel Krón Jenő grafikái Budapesten

2013. szeptember 26. - (mti)

Kassai évek címmel Krón Jenő grafikusművész 32 grafikája és rajza látható péntektől a Budapesti Szlovák Intézetben, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) Kassa 2013 program keretében. Krón Jenő (1882-1974) neoklasszicista korszakából származó 25 grafika és 7 rajz érkezett a Kelet-szlovákiai Galéria gyűjteményéből. A művész ezeket a munkákat abban az időszakban készítette, amikor Kassán a múzeum rajziskoláját vezette - mondta el az MTI-nek Hushegyi Gábor, a Szlovák Intézet igazgatója. Krón Jenő akkori alkotói korszakát a jobb társadalomban vetett hit, az utópisztikus gondolkodás jellemzi. A kiállítás grafikáin férfi és női szimbolikus ábrázolások és kassai veduták láthatók - tette hozzá az igazgató. Ezt az anyagot először Kassán mutatták be, majd Bécsben volt látható. Az EKF keretében Kassai modernek címmel konferencia-sorozatot is rendeztek, tanulmánykötet jelent meg, emellett monografikus tárlat is nyílik ezzel a címmel december 12-én a Kelet-szlovákiai Galériában. A projekthez tartozik Krón Jenő budapesti kiállítása is, amely október végéig lesz látható Budapesten, a Szlovák Intézetben. A tárlatot Lena Lesková, a Kelet-szlovákiai Galéria igazgatója nyitotta meg csütörtökön. Krón Jenő belső szükségletének érezte, hogy a társadalmi haladás gondolatát fejezze ki, a múlt terheitől mentes, boldog emberiség vízióját jelenítse meg. Alkotó szellem című ciklusának lapjain a némán tovasikló alakok a veszélyben lévő civilizációról vallanak. Az Élet, az Eros és A Nap fiai című sorozatai jelentik munkásságának csúcsát - jegyezte meg Hushegyi Gábor. Krón Jenő Szobráncon, a kassai járásban született 1882-ben, a képzőművészeti főiskolán végzett 1918-ban Budapesten, megfordult Nagybányán, dolgozott Kassán. 1928-tól 1956-ig Olaszországban, 1956-tól Budapesten élt.

A budapesti Szlovák Intézet 2013. októberi rendezvényei

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Rómeó Vérzik

Keletről érkezett a rock and roll, egészen pontosan Szlovákiából, Somorjáról…

http://www.rockbook.hu/hirek/romeo-verzik-szinpadon-egy-bivalyeros-romeot-fog-latni-kozonseg-interju

A nyelvek európai napja

Az Európai Unió idézetgyűjteménnyel ünnepli… - Ünnepi plakát - az unió minden hivatalos nyelvén egy-egy nyelvvel kapcsolatos idézet… - A csehek persze megint elhülyéskedték a dolgot: „Minden felesleges szó felesleges.”

http://www.nyest.hu/hirek/a-nyelvek-europai-napja

Megérkezett Budapestre az új, nehézsúlyú szlovák nagykövet

Peter Weiss helyét Rastislav Káčer külpolitikai szakértő, volt amerikai nagykövet foglalta el Budapesten. Igazi diplomata-nagyágyú, aki viharos időkben képviselte Szlovákiát, és a NATO-csatlakozást is összehozta. A magyar-szlovák kapcsolatok fontosságát jelzi kinevezése.

http://www.bumm.sk/87955/megerkezett-budapestre-az-uj-nehezsulyu-szlovak-nagykovet.html

Szlovákiának új nagykövete van Budapesten és Prágában

 

Peter Weiss: Ritka jók most a magyar-szlovák kapcsolatok

2013. szeptember 30. - (Rónay Tamás - Népszava)

A Népszavának adott interjúban a Budapestről Prágába távozó szlovák nagykövet azt mondta, hogy 1500 szlovák állampolgár kapott magyar állampolgárságot „feketén”, de a kettős állampolgárság problémája ellenére ritka jók most a magyar-szlovák kapcsolatok.

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=680624

Bár a gazdasági válság nyomán Szlovákiában is nőtt a jövőtől való félelem, az országban jelentéktelen tényező az euroszkepticizmus - fejtette ki lapunknak Peter Weiss, Szlovákia Magyarországra akkreditált nagykövete, aki azt is elmondta, a közös európai valutát a gazdasági stabilitás biztosítékának tartják. A diplomata szerint az utóbbi húsz évben talán most a legjobb a magyar-szlovák viszony.

- Javult-e a magyar-szlovák viszony 2010 óta, amikor a budapesti kormány elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt?

- Az unión belül a leghosszabb határokkal rendelkező két szomszédos ország kapcsolatai az utóbbi húsz év alatt talán most a legjobbak. Szlovákia Magyarország negyedik legfontosabb gazdasági partnere, Budapest pedig az ötödik helyet foglalja el ugyanezen a szlovák listán. 2012-ben a kölcsönös áru- és szolgáltatásforgalom elérte a 6,6 milliárd eurót, ami a 2011-es évhez viszonyítva, a gazdasági válság negatív hatásai ellenére 5,9 százalékos emelkedést jelent. Elkezdődött több fontos infrastrukturális beruházás megvalósítása, ilyen a gázvezetékek és az energetikai rendszerek összekapcsolása, vagy a határátkelőhelyek sűrűbb hálózatának kiépítése, azért, hogy a közös határ valóban európaivá váljék. Az EU-ban közösen képviseltük és juttattuk érvényre térségünk fontos érdekeit. Miniszterelnökeink 2012-ben Varsóban megállapodtak abban, hogy nem a médiumokon keresztül üzengetnek egymásnak, s az érzékeny kérdésekről szakmai és politikai párbeszédet folytatnak azokon a fórumokon, melyek létrehozásáról a két fél megállapodott az alapszerződésben és abban is, hogy a mindkét ország állampolgárai részére előnyös pozitív együttműködésre összpontosítanak. Ez szerencsére működik és a kétoldalú kapcsolatokban - nemcsak politika, de gazdaság és az infrastruktúra terén is - jelentős eredményeket értünk el. Kilenc év után ez év februárjában a szlovák köztársasági elnök hivatalos magyarországi látogatáson vett részt, Szlovákia és Magyarország történetében pedig először, július 2-án közös, történelmi, kormányközi csúcstalálkozót tartottak. Kapcsolataink kiegyensúlyozottá váltak és az EU-ban nem problémaforrásként tartanak számon minket. Tovább kell haladnunk ezen az úton, mert egyre jobban szükségünk van egymásra.

A kettős állampolgárság kétoldalú probléma. Evvel a külügyminisztérium és az érintett tárcák szakértőinek bevonásával létrehozott azon munkacsoportok foglakoznak, amelyhez állampolgárság kérdése is tartozik. A közeljövőben tartják meg e szakértői csoport harmadik ülését. Időközben megszületett az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése, mely elutasította Fehér István és Dolník Erzsébet szlovák állampolgárság elvesztése miatti beadványát. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága pedig éppen most utasítja el, hogy felvegye programjába a kérdést. Ennél azonban fontosabbak a szakértők kétoldalú tárgyalásai. Ezt a problémát, mely nem a Szlovák Köztársaság miatt keletkezett, nem lehet megoldani kívülről jövő nyomásgyakorlással.

- A pozsonyi parlament 2010-ben olyan törvényt fogadott el, amely szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki önként egy másik ország állampolgárságát veszi fel. Hány szlovákiai magyart érintett a jogszabály?

- Szlovák parlamenti képviselők egy csoportja arra kérte az Alkotmánybíróságot, vizsgálja meg, hogy az állampolgársági törvény szövege összhangban van-e az alaptörvénnyel. A szlovák sajtóban megjelent nyilatkozatok szerint feltételezhető, hogy a taláros testület még ebben az évben állast foglal ebben a kérdésben. Emlékezetem szerint körülbelül 40 magyar állampolgárságot felvett ember vesztette el a szlovák állampolgárságát. Azonban egyes nem ellenőrizhető információk szerint körülbelül 1500 szlovák állampolgár kapott magyar állampolgárságot „feketén”, azaz úgy, hogy nem teljesítették a törvény által előírt állampolgársági kötelezettségüket és nem jelentették a más állam polgárságának felvételét a szlovák hatóságoknak.

- Milyen álláspontot képvisel Pozsony a Benes-dekrétumokkal kapcsolatban?

- A Szlovák Köztársaság álláspontja az úgynevezett Benes-dekrétumok kapcsán ismert és változatlan. A dekrétumok jogi normák, melyeket a második világháború kontextusában történelmi eseményként fogadták el. A dekrétumok korabeli válaszok voltak a kisebbségek kollektív jogai nevében fellépő agresszióra, melyek a müncheni és bécsi diktátumokban nyertek érvényt és a demokratikus Csehszlovák Köztársaság állampolgárainak háború alatti szenvedésére. Mi ezt a kérdést a saját érdekeink szempontjából közelítjük meg, melynek lényege az, hogy a második világháború utáni elrendezés Európában semmilyen módon ne válhasson megkérdőjelezhetővé, hiszen ennek tiszteletben tartására épül az Európai Unió, mely olyan államok közössége, mely kontinensünkön fenntartja a békét. A Benes-dekrétumok Szlovákia jogrendszerének részét képezik, de nincsenek érvényben. A dekrétumok jogi hatálya régen érvényét vesztette, még azelőtt, hogy a Szlovák Köztársaság belépett volna az Európai Unióba. Az Európai Bizottság álláspontja is az, hogy az úgynevezett Benes-dekrétumok jogi hatály nélküli történelmi aktusok, melyek ellentmondanának az Európai Unió jogrendjének. Ami a dekrétumok korabeli hatályának megítélését illeti, felhívom figyelmüket arra, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2007-es ismert határozatában elítélte a kollektív bűnösség elvének érvényesítését.

Slota már nem térhet vissza

- Hogyan látja a Híd-Most és a Magyar Közösség Pártja (MKP) viszonyát? S mi a véleménye, visszatérhet-e a hatalomba Ján Slota szélsőségesen nacionalista Szlovák Nemzeti Pártja?

- A 15 évvel ezelőtt alapított MKP három, a magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok pártjainak egyesítésével jött létre. Az MKP belső ellentétei következtében két pártra szakadt, ezek most egymás közt versengenek a választókért és ebben eltérő stratégiát és taktikát alkalmaznak. Diplomataként nem tisztem bővebben kommentálni ezt a küzdelmet és hazám belpolitikai viszonyait sem. De vegyék figyelembe, Ján Slota már nemcsak a parlamentből szorult ki, de saját pártjából is kizárták. Így a kérdés már nem időszerű.

- A szlovák ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott be a pozsonyi kabinet ellen, amelyet a kormánytöbbség végül leszavazott. Az ellenzék a gázszolgáltató átvétele ellen tiltakozott a beadvánnyal. Szlovákiában is befolyásolni akarja a kormány a gázárakat?

- A szlovák kormány teljesíti vállalt programját. Ez tartalmazza a háztartások számára árusított földgáz árának befagyasztását, s a további emelések megakadályozását. Ezen cél elérésére a kormány az általa megfelelőnek tartott eszközöket választotta. Az alacsony keresetűek a még véget nem ért gazdasági válság következtében szociálisan igen sebezhetőek, így a kormány az ellenzék bírálata ellenére is keresi annak lehetőségét, hogy a gázárakat ellenőrzés alatt tartsa.

- Mi a véleménye a visegrádi együttműködésről? Van-e jövője?

- A Visegrádi Négyek csoportja létrejötte után több mint húsz évvel elismert és tisztelt márkanévnek számít nemcsak Európában, de a nemzetközi színtéren egyaránt. A kérdés nem az, hogy van-e jövője ennek a csoportnak. A Visegrádi Négyek a közép európai országok érdekérvényesítésének semmivel sem helyettesíthető eszközévé vált az EU-ban és a nemzetközi kapcsolatokban. Az együttműködés rendkívül jól bevált módjává vált, hogy a V4 országok közösen tárgyalnak egy harmadik féllel. A Szlovák Köztársaság számára igen fontos az együttműködés fenntartása és ezért kész arra, hogy aktívan vegyen részt benne és felelősségteljesen járuljon hozzá a regionális együttműködés erősítéséhez a V4 magyar elnöksége idején is. Azt szeretnénk, hogy tovább erősödjön a V4-ek együttműködése és a közép-európai térség összetartása. Nemsokára alkalmunk lesz bizonyítani a V4 csoport elismertségét, hitelét és hatékonyan kihasználni az ezen együttműködésben rejlő lehetőségeket, hiszen jövőre a V4 összes országában megemlékeznek az EU-tagság 10. évfordulójáról.

- Mennyire erős az euroszkepticizmus Szlovákiában?

- Szlovákiában sohasem volt erős az euroszkepticizmus, az a politikai párt, mely erre alapozta a politikáját, 2012-ben alig került be a parlamentbe. A hosszan tartó pénzügyi ás gazdasági válság azonban fokozta a jövőtől való félelmeket és valamivel csökkentette az európai intézményekbe vetett bizalmat. Az Eurobarométer múlt év novemberében nyilvánosságra hozott felmérése azt tükrözi, hogy a szlovákok inkább érezték magukat az EU állampolgárainak, mint az unió más tagállamainak polgárai. Szlovákia lakosságának 71 százaléka érezte magát teljesen, vagy bizonyos mértékig az EU állampolgárának. Az európai tagállamok összességében átlagosan 63 százalék, a szomszédos Csehországban pedig 54 százalék volt ez az arány. Míg Szlovákiában a lakosság 76 százaléka szeretne többet tudni az EU állampolgárainak a jogairól, az EU összes tagországát figyelembe véve ez átlagban 62 százalék. Szlovákiában az emberek az EU legnagyobb vívmányának, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítását tartják. Míg az összeurópai átlagban ez éppen hogy meghaladja az 50 százalékot (52 százalék), Szlovákiában a lakosság 72 százaléka vélekedik így.

- Szlovákia számára is komoly gondot jelent a roma kisebbség integrálása. Milyen programokkal segítik felzárkóztatásukat?

- A lakosság azon csoportjainak társadalmi felzárkózása, melyek a többségi társadalommal szemben hosszantartó többszörösen hátrányos helyzetben élnek, nemcsak minden államnak, de az egész EU-nak is fontos feladata. A Szlovák Köztársaság üdvözölte a 2011-es magyar EU-elnökség alatt az Európai Tanácsban kidolgozott európai roma stratégiát és saját nemzeti stratégiáját is megalkotta. Most folyik a dokumentum végrehajtási rendelkezéseinek pontosítása a Szlovákia roma kisebbségi kormánybiztosa által vezetett munkacsoportban és a kérdés a parlamentben is széleskörű vita tárgyát képezi. Fontos kiemelni, azok a szlovák szélsőségesek, akik a romák elleni rasszizmus terjesztésére alapozták politikájukat, az utolsó parlamenti választások során csak körülbelül másfél százaléknyi szavazatot kaptak.

- A gazdasági válság keményen sújtotta a szlovák autóipart. Kezd a szektor magára találni?

- A gépjárműipar egyrészt Szlovákia büszkesége, hiszen egy főre lebontva nálunk gyártják a legtöbb gépjárművet az egész világon. A gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság alakulása azonban éppen ezen ágazat teljesítőképességétől függ, valamint attól, hogyan sikerül értékesíteni gépjárműveinket Európában, illetve a kontinensen kívüli piacokon. Ez az iparág képezi az export jelentős részét. Szerencsére a gépjárműipar már túlvan a válságon. Bár az európai piacok már nem vásárolnak annyi hazánkban gyártott járművet, a három gépjárműgyártó közül kettőnek sikerült ellensúlyoznia ezt a kiesést a Távol-Keletre irányuló export növelésével.

- Az euróövezet több országában visszasírják a korábbi nemzeti valutát. Szlovákiában mennyire népszerű az euró?

- A szlovákok kedvelik az eurót. A 2009-2011-es években ugyan napvilágot láttak olyan javaslatok, mely szerint térjünk vissza a szlovák koronához, ezek azonban nem találtak nagyobb visszhangra. Az eurót a szlovák gazdasági stabilitás jelentős tényezőjének tartják, biztosítéka a gazdasági növekedésnek, amely Szlovákiában jelenleg az egyik legmagasabb Európában. Fontos eredmény az is, hogy a Szlovák Köztársaságnak az eurozóna részeként nagyobb lehetőségei vannak arra, hogy befolyásolja az unió gazdasági politikáját. A korona iránti nosztalgia ugyanakkor azért még bizonyos mértékben él. Sok szlovák, köztük én is, néha még ma is koronára számolgatjuk át az eurót.

- Szlovákia azon országok közé tartozik, amelyek nem ismerték el Koszovó függetlenségét. Változtat-e Pozsony ezen álláspontján?

- Szlovákia nem változtatja meg álláspontját Koszovó függetlenségének egyoldalú kihirdetésével kapcsolatban, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 2007-ben a pártok egyetértésével megszületett határozata ma is érvényes. Szlovákia üdvözölte a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd keretén belül elért megállapodást, mely feltétele annak, hogy stabilizálni lehessen a helyzetet Észak-Koszovóban. Miroslav Lajcák külügyminiszter szerint ez fontos lépés, hogy javuljanak az emberek életkörülményei Koszovóban és a Nyugat-Balkán térségében. A két félnek most teljesítenie kell a szerb-koszovói megállapodásban foglaltakat, mert ez a fő biztosítéka annak, hogy folytatódjék Koszovó és Szerbia közeledése az Európai Unióhoz. A Szlovák Köztársaság álláspontja kialakításánál Koszovó kérdésben ennek a közeledési folyamatnak az eredményeit veszi figyelembe.

Interjú a Budapestről Prágába távozó nagykövettel

Peter Weiss: A Beneš-dekrétumok Szlovákia jogrendszerének részét képezik

2013. szeptember 26. - (Farkas József György - 168ora.hu)

Peter Weiss magyarországi tartózkodásának záróeseménye könyvének bemutatása volt, amely Szomszédságban címmel a napokban jelent meg a pozsonyi Kalligram kiadó gondozásában. Az eredeti, szlovák nyelvű kötet a szerző 1994 és 2008 között publikált tanulmányaiból, esszéiből, kommentárjaiból közölt válogatást, a magyar változat több, azóta keletkezett cikket, így a magyar-szlovák kapcsolatok alakulásával foglalkozó írást is átnyújt az olvasónak. A Szlovák Intézetben rendezett találkozón Peter Weiss számos tisztelője és barátja jelent meg, köztük Rudolf Chmel’ professzor, Csehszlovákia utolsó budapesti nagykövete, a szlovákiai Híd párt alelnöke.

Élénk érdeklődéssel ápoltam a kapcsolatot az Országos Szlovák Önkormányzattal, a szlovákok önkormányzataival Budapesten, Békéscsabán, a nógrádiakkal és a többiekkel, valamint a legnagyobb civilszervezettel, a Magyarországi Szlovákok Szövetségével…

 

Négyéves budapesti diplomáciai tevékenység után Szlovákia nagykövete októbertől Prágában képviseli majd hazáját. Peter Weiss, a ma 61 esztendős bölcsészdoktor a csehszlovák rendszerváltás, majd a szövetségi állam 1993-as szétválása után a szlovák Demokratikus Baloldal Pártja (SDL’) elnökeként hat éven át közvetlen szerepet vállalt a belpolitikai élet erőpróbáiban. Eközben hazája nemzetközi kapcsolatainak alakításába is mind intenzívebben kapcsolódott be, részben mint a pozsonyi törvényhozás külügyi bizottságának elnöke, részben Szlovákia és az Európai Unió közös parlamenti bizottságának társelnökeként. Magyarországi nagykövetté történt kinevezését megelőzően a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen oktatott, emellett elemzéseket, kommentárokat publikált Szlovákia bel- és külpolitikájáról. Peter Weiss anyanyelvén kívül angolul, oroszul, németül és lengyelül is beszél.

- Nagykövet úr ideérkezése után - mint annak idején elárulta - azt az álmot dédelgette, hogy magyarul is megtanul. Mi lett ebből az elhatározásából?

- A szókincsem most természetesen sokkal, de sokkal bővebb, mint amikor idejöttem. Tudom, hogy a magyarok nagy kincsnek tartják a nyelvüket, amely valóban tükrözi a magyar emberek szívét és lelkét, e nép gazdag történelmét. Természetesen nemcsak az Önök nyelvével ismerkedtem meg közelebbről, hanem az emberekkel és az országgal is. Bátran kijelenthetem, hogy Magyarországon sok tehetséges ember van, és országuknak nagyok a lehetőségei.

- A nyelvtanulás mellett még milyen tervekkel, elgondolásokkal foglalta el négy éve Szlovákia budapesti nagykövetének Stefánia úti irodáját, ezek közül melyeket sikerült megvalósítania?

- 2009 nyarán azzal a szándékkal jöttem Budapestre, hogy mindent megtegyek azon lehetőségek lehető legátfogóbb kihasználására, amelyek kétoldalú kapcsolatainkban rejlenek. Ezt a célt a kormányzati pozíciókat betöltő szlovák és magyar politikusok megállapodásainak eredményeképpen sikerült is elérni. Ma a kapcsolatok egészen mások, mint amikor ideérkeztem.Midőn 2009. szeptember 11-én kormányelnökünket, Robert Ficot kísértem a Bajnai Gordon miniszterelnök úrral történő találkozóra, egy terepjáró ment mögöttünk, a nyitott ajtókból géppisztolycsövek meredeztek. Magában a városban, Szécsényben három, állig felfegyverzett rendőrcsoportot láttunk, akik a találkozó résztvevőinek a biztonságára ügyeltek. Nem részletezném most az incidenseket hazám budapesti nagykövetsége vagy a Rákóczi úti Szlovák Intézet körül sem. Ma a két országnak viszonyát úgy jellemezném, mint standard, stabil kapcsolatok rendszerét. Kilenc év után megvalósult köztársasági elnökünk hivatalos magyarországi látogatása, és előkészítjük a magyar államfő szlovákiai látogatását is. Július 2-án sikerült megtartani a történelminek mondható első kormányközi csúcstalálkozót, amelyen több fontos infrastrukturális projektről szóló memorandumot fogadtak el. Nem „küldözgetünk egymásnak üzeneteket a Duna felett”, a kommunikációra a vegyes bizottságokat, a szakértői csoportokat, a diplomáciai csatornákat, a külügyminiszterek, kormányelnökök és a többi kormánytagok közötti közvetlen párbeszédet használjuk.

- Hogyan jellemezné kapcsolatait a magyarországi kormányzattal, és hogyan az ellenzékkel?

- Ezek a kapcsolatok mintaértékűek. Előnyöm, hogy expolitikusként, parlamentünk külügyi bizottságának volt elnökeként, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egykori tagjaként kapcsolatban álltam magyar szocialistákkal, liberálisokkal és konzervatívokkal egyaránt. Ez sokat segített későbbi munkámban is.

- Amiben nem sikerült előbbre lépnie, azért ki és mennyiben hibáztatható?

- Bevallom, hogy amikor Budapestre jöttem, nem reméltem kapcsolatainkban akkora előrehaladást és olyan pozitív fordulatot az együttműködés irányába, mint amilyen az Európában leghosszabb közös határral rendelkező két szomszédos ország és állampolgáraink részére bekövetkezett. Természetesen, akadnak megoldatlan, érzékeny kérdések is, amelyek elsősorban a történelmi traumákból, továbbá a nemzeti kisebbségek tagjainak helyzetét és jogaik biztosításának módjait érintő eltérő nézetekből, álláspontokból adódnak. Ezeket azonban nem söpörtük szőnyeg alá, párbeszédet folytatunk róluk, kölcsönösen odafigyelünk a másikra, mindezt nagy előrelépésnek tartom. A politikában és a diplomáciában szükséges az idő és a türelem iránti érzék, valamint főleg annak a politikai akaratnak a megléte, hogy megmaradjunk az elkezdett úton, hogy minél inkább a jövőbe nézzünk, és kevésbé a múltba. Hogy reális alapokon nyugvó, komoly sikerek elérésére összpontosítsuk erőinket a gazdaságban, az infrastruktúrában, az energetikai biztonság erősítésében, egyáltalán a határokon átívelő együttműködésben. Ugyanakkor sajnálatos módon éppen Magyarországgal használjuk ki a legkisebb mértékben az EU-alapokat - ez a rendelkezésre álló forrásoknak valamivel több mint 30 százaléka. A Cseh Köztársasággal ez az arány 67 százalék! A hatékonyság fokozása azt jelentené, hogy tettünk valamit mindkét ország állampolgárai érdekében.

- Az eredmények közül melyekre a legbüszkébb, és miért?

- Nem említve most a kapcsolatainkban elért haladást, boldoggá tesz, hogy Zalavár polgármesterének és a magyar hatóságok pozitív hozzáállásának, továbbá a Budapesti Szlovák Önkormányzat kezdeményezésének és a Külföldön Élő Szlovákok Hivatala anyagi hozzájárulásának köszönhetően sikerült felavatni a zalavári Emlékparkban Ľudmila Cvengrošová kivételes tehetségű szlovák szobrásznő Szent Cirill és Metód-szoborcsoportját. Az is nagy öröm, hogy a budapesti Deák téri templom falán, továbbá az úgynevezett Luther-ház bejáratánál emléktáblákat avattak a 19. században Pesten működött Ján Kollár evangélikus pap, költő, nyelvész és nemzetébresztő tiszteletére.

- A csehek és a szlovákok példásan jó viszonyt ápolnak egymással, mi viszont minden apróságon hajba kapunk (legutóbb Skultéty huszár ügyén). Ön miben látja ennek a torzsalkodásnak az okát?

- Az okok a már említett, fel nem dolgozott történelmi traumákban rejlenek - ilyen a trianoni békeszerződés, a müncheni egyezmény, az első bécsi döntés, a párizsi békeszerződés, a kassai kormányprogram utáni fejlődés Csehszlovákiában. Most azonban szerintem jó úton járunk: történészeink találkoznak és kommunikálnak egymással. Bízom abban, hogy már ez év végén sikerül nyomdába adni azokat a történelmi tankönyveket, amelyeket a szlovák-magyar történészbizottság készít elő. Nem kell okvetlenül egyetértenünk a másik fél nézeteivel, értelmezéseivel, de hallgassuk meg egymást! A történészeknek kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk. Említeném például, hogy az újratemetése miatt Skultéty körül kirobbant vitát is sikerült végül elegánsan megoldanunk.

- Véleménye szerint milyen eredményt hozhatnak magyar képviselők által az európai fórumokon kezdeményezett olyan ügyek, mint a kettős állampolgárságot szankcionáló szlovák törvény visszavonása vagy a Beneš-dekrétumok eltörlésének indítványozása?

- Budapestre azzal a meggyőződéssel jöttem, hogy jobb párbeszédet folytatni, mint az első kínálkozó alkalommal nemzetközi szervezetekhez futni. Az Európai Uniónak van elegendő más gondja, nem kellene feleslegesen a köztünk lévő problémákkal terhelni. Elég mérleget készíteni a magyar képviselőknek, illetve az általuk támogatott aktivistáknak az európai intézményekhez az elmúlt négy évben benyújtott beadványaik eredményességéről, és megvan a válasz a kérdésükre. A kettős állampolgárság kétoldalú problémájáról két találkozót tartottak a külügy- és belügyminisztériumok, illetve az igazságügyi és közigazgatási minisztériumok szakértői. A harmadik találkozót őszre tervezik. Időközben megszületett az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése, amely elutasította Fehér István és Dolník Erzsébet beadványát szlovák állampolgárságuk elvesztése miatt. Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága pedig éppen most utasítja el ennek a kérdésnek a programra vételét. Vagyis ennél fontosabbak a szakértői szintű kétoldalú tárgyalások. Az úgynevezett Beneš-dekrétumok kapcsán a Szlovák Köztársaság álláspontja ismert és változatlan. A dekrétumok jogi normák, amelyeket a második világháború kontextusában, történelmi eseményként fogadtak el. A dekrétumok korabeli válaszok voltak a kisebbségek kollektív jogainak nevében fellépő agresszióra - amelyek a müncheni és a bécsi diktátumokkal léptek érvénybe - és a demokratikus Csehszlovák Köztársaság állampolgárainak háború alatti szenvedésére. Ha nem lett volna München és Bécs, nyilván nem születtek volna meg ezek a dekrétumok sem. Mi ezt a kérdést a saját érdekeink szemszögéből közelítjük meg, lényege pedig az, hogy a második világháború utáni rendezés Európában semmilyen módon se válhasson megkérdőjelezhetővé. Hiszen ennek tiszteletben tartására épül az Európai Unió, olyan államok közössége, amely kontinensünkön fenntartja a békét. A Beneš-dekrétumok államunk jogrendszerének részét képezik, de nincsenek érvényben, és ezek alapján nem keletkeznek új jogviszonyok. A dekrétumok jogi hatálya régen elmúlt, még az előtt, hogy a Szlovák Köztársaság belépett volna az EU-ba. Az Európai Bizottság szerint is a Beneš-dekrétumok jogi hatály nélküli történelmi aktusok, amelyek ellentmondanának az Európai Unió jogrendjének. Ami a dekrétumok korabeli hatályának megítélését illeti, felhívom figyelmüket arra, hogy parlamentünk, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2007-es, ismert határozatában elítélte a kollektív bűnösség elvének érvényesítését.

- A magyarországi szlovákokkal hogyan alakultak a kapcsolatai? Problémáik rendezésében mi volt az Ön szerepe?

- A honfitársainkkal való törődés egy szlovák diplomata munkájának elengedhetetlen részét képezi. Azokat a szlovákokat, akiknek elődei megélhetést és vallásszabadságot keresve csaknem háromszáz évvel ezelőtt az Alföldre jöttek, kincsnek tartjuk. Ők olyan kulturális hagyományok és nyelvi sajátosságok hordozói, amelyek csak itt találhatók meg. Épp ezért élénk érdeklődéssel ápoltam a kapcsolatot az Országos Szlovák Önkormányzattal, a szlovákok önkormányzataival Budapesten, Békéscsabán, a nógrádiakkal és a többiekkel, valamint a legnagyobb civilszervezettel, a Magyarországi Szlovákok Szövetségével. Érzelmileg pedig a legtelítettebbek közé tartoztak a magyarországi szlovákokkal tartott búcsútalálkozóim. Jól ismerem problémáikat, amelyek között a legnagyobb a nyelv megőrzése. Azon 35 ezer közül, akik az utolsó népszámláláskor szlovák nemzetiségűnek vallották magukat, ma már csak nyolcezren használják nyelvünket a mindennapi életben. Többnyire idős emberekről van szó, és - ahogy tájékoztattak engem - közülük háromezren az utóbbi tíz évben, különféle okokból költöztek Szlovákiából Magyarországra. A Szlovák Köztársaságnak honfitársainkkal kapcsolatosan nincs semmilyen hátsó gondolata vagy szándéka. Pénzügyi és adminisztratív lehetőségeinek mértékében igyekszik segíteni nekik nyelvük és kulturális identitásuk megtartásában. Abból indulunk ki, hogy a nemzeti kisebbségek tagjainak jogait szabályozó nemzetközi dokumentumok szerint e jogok biztosítása elsősorban annak az országnak a kötelessége, amelyben élnek, amelynek állampolgárai. Ezért üdvözöltem az emberi erőforrások miniszterének, Balog Zoltán úrnak szavait, aki az idei Szlovákok Napján Dusan Čaplovič oktatási miniszterünkkel találkozva kijelentette, hogy megújítani, revitalizálni kell a magyarországi szlovák nemzetiségi tanügyet.

- Milyen feladatok megoldását hagyja örökül utódjának? Ismert már, hogy ki követi Önt ezen a poszton?

- A kapcsolatok jó irányban haladnak, sok érdekes és fontos projekt áll előttünk, ezeket meg kell valósítani, folytatni a párbeszédet az érzékeny kérdésekről az EU, a NATO és különösen a V4 keretein belül, amelynek elnökségi posztját most éppen Magyarország tölti be. Az utódom - akit jól ismerek, de idő előttinek tartom már megnevezni - tudja, hogy nem fog unatkozni. Ezért is döntött e munka felvállalása mellett. Az új nagykövet gazdag tapasztalatokkal rendelkezik az államigazgatás és a diplomácia terén egyaránt. Abban az időben volt a honvédelmi minisztérium államtitkára, amikor a Szlovák Köztársaság NATO-belépési tárgyalásai csúcspontjukhoz érkeztek, később Szlovákia nagyköveteként működött az Amerikai Egyesült Államokban. A szlovák-magyar relációt tehát globális szempontból is figyeli.

- Ön elégedett saját diplomáciai karrierjének alakulásával és az újabb - prágai - nagyköveti kihelyezésével? Nem tér vissza ismét politikusnak?

- A politikában érdekes, bár időnként nehéz 13 évet éltem meg. Számomra megtisztelő, hogy közvetlenül egymást követően lehetek Szlovákia - amely az idén ünnepelte önálló államiságának 20. évfordulóját - nagykövete két legfontosabb szomszédunknál: Magyarországon és a Cseh Köztársaságban. Az élet megadta nekem, hogy részem lehetett az önálló szlovák államiság alapjainak a lerakásában, s most szerencsémnek tartom, hogy felhasználva ezen időszak tapasztalatait, valamint a pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Karán végzett munkám során szerzett tudásomat, szolgáljam a Szlovák Köztársaságot. Mi mást kívánhatnék magamnak?

Adják-veszik a magyar állampolgárságot Szerbiában

Több száz euróért cserébe kapnak magyar állampolgárságot azok, akik egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet.

 

Megsemmisítették a bajai választás eredményét

http://www.origo.hu/itthon/20130928--megsemmisitettek-a-bajai-szavazas-eredmenyet.html?sec-top

Meg kell ismételni…

http://index.hu/belfold/2013/09/28/meg_kell_ismetelni_a_bajai_valasztast/

A bajai választás megismétléséről dönt a bíróság

Az Együtt-PM és az MSZP szerint csaltak a bajai időközi választáson, az egyik szavazókörből szervezetten szállították a szavazókat. Az ellenzék szerint ezen kívül a Lungo Dromos választási bizottsági tag folyamatosan SMS-ezett a szavazás alatt, szerintük azoknak a neveit küldte, akik még nem szavaztak. Az Együtt-PM egy videóra is hivatkozik, amin egy férfi állítja: autóval hordták a szavazókat.

http://index.hu/belfold/2013/09/27/birosag_elott_a_bajai_valasztas/

Tabajdi az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét sürgeti

http://www.hirek.sk/kulfold/20131010154305/Tabajdi-az-oshonos-nemzeti-kisebbsegek-vedelmet-surgeti.html

Tabajdi bírálja a kisebbségvédelmi kezdeményezés európai bizottsági elutasítását

2013. szeptember 24. - (mti)

Rendkívül vitatható az Európai Bizottság azon döntése, amellyel elutasította a Minority SafePack elnevezésű kisebbségvédelmi kezdeményezést - állapította meg Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő keddi közleményében. „Az Európai Unió nem söpörheti le az asztalról egyetlen tollvonással negyvenmillió kisebbségi európai állampolgár akaratát” - hangsúlyozta Tabajdi, az EP-ben működő kisebbségügyi frakcióközi munkacsoport elnöke, miután az EU központi javaslattevő-végrehajtó testülete elutasította a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által benyújtott, kisebbségvédelmi keretrendszer kialakítására irányuló európai polgári kezdeményezést. „Az Európai Bizottság egyszer és mindenkorra hagyja abba a csiki-csuki játékát, a kettős mérce alkalmazását a kisebbségi jogok kapcsán” - követelte az MSZP EP-delegációjának vezetője. Emlékeztetett arra, hogy a Lisszaboni Szerződés is rögzíti a nemzeti kisebbségek jogait, mint jogállami követelményt. Felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unió minden csatlakozni kívánó országon számon kéri a kisebbségek helyzetét. „Ha a Bizottság most azzal érvel, hogy a kisebbségvédelem nem uniós kompetencia, akkor milyen alapon kéri ezt számon az uniós tagjelöltektől? Érthetetlen és ellentmondásos a mostani döntés azért is, mivel a bizottság is elismeri, hogy kezdeményezés intézkedési területei között vannak olyanok, amelyek hatáskörébe tartoznak” - emelte ki. A szocialista EP-képviselő szerint érdemes lenne megfontolni olyan új polgári kezdeményezés benyújtását, amelyben a kezdeményezők az Európai Bizottság által is az EU hatáskörébe tartozónak vélt területekre összpontosítanak. Ezzel kapcsolatban utalt arra: elutasító döntésében az Európai Bizottság említést tett egy kisebbségvédelmi keretrendszer kialakítását célzó jogi aktus lehetőségéről „olyan területeken, amelyek az európai szerződésekben szereplő kompetenciákon belül vannak”. Tabajdi úgy fogalmazott, hogy nem szabad kiengedni az Európai Bizottságot a szorításból, mindenképpen rá kell venni, hogy foglalkozzon a kisebbségvédelemmel uniós szinten. „Egy uniós kisebbségvédelmi keretrendszer kialakítása nem csak magyar, hanem közös európai ügyünk is” - szögezte le. Beszámolt arról, hogy vezetésével a kisebbségügyi munkacsoport az európai kisebbségvédelem jogi alapjait rögzítő parlamenti állásfoglalás-tervezetet készített elő.

Négy termékkel bővült a hungarikumok gyűjteménye

A csabai kolbásszal, a hízott libából előállított termékekkel, a tokaji aszúval és a Béres-cseppel bővítette a hungarikumok gyűjteményét a Hungarikum Bizottság…

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/24/18/Negy_termekkel_bovult_a_hungarikumok_gyujtemenye.aspx

Szlovákia és Románia engedményeket kap Brüsszeltől

Egy év haladékot kaphat Pozsony és Bukarest a 2013 végéig az európai uniós támogatásokra lehívására.

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/romania_es_szlovakia_engedmenyeket_kap_brusszeltol.565296.html

A magyar népmese napja Füleken

http://prae.hu/prae/articles.php?aid=6655

Csontváryról a Nógrád Megyei Levéltárban

http://gomorilap.sk/cikkek/Csontvaryrol-a-Nograd-Megyei-Leveltarban/1204

Csontváry és Nógrád

http://www.magiszterkonyv.hu/m%C3%BBvelodestortenet/muvelodestortenet/puntigan-jozsef-csontvary-es-nograd?vmcchk=1

Fényfürdő egy filmhez - Puntigán József könyvet írt Csontváryról

http://gomorilap.sk/cikkek/Fenyfurdo-egy-filmhez-Puntigan-Jozsef-konyvet-irt-Csontvaryrol/1106

Verbunkos, lendületes lett az új Himnusz

http://index.hu/kultur/zene/2013/09/23/verbunkos_lenduletes_lesz_az_uj_himnusz/

A szlovákok küzdenek az adóssággal, mi irigykedünk

http://index.hu/gazdasag/2013/09/24/a_szlovakok_kuzdenek_az_adossaggal_mi_irigykedunk/

Sereghajtó lett Magyarország

Szlovákiához képest már ötven százalékpontos a különbség a teljesítményben…

http://www.elelmiszer.hu/cikk/sereghajto_lett_magyarorszag

Enyhülnek a könnyű drogok miatti büntetések Szlovákiában

A marihuána fogyasztása nem bűncselekmény, hanem csak szabálysértés…

http://www.168ora.hu/globusz/enyhulnek-konnyu-drogok-miatti-buntetesek-szlovakiaban-118795.html

Szlovák Kórusok XI. Ökumenikus Találkozója Piliscsabán

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.473922782706703.1073741858.147596498672668&;type=3

www.oslovma.hu felv.

Félmillióra büntették Roháč tolmácsát

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/felmilliora-buntettek-rohac-tolmacsat-2212773

Fordulat a gázoló szlovák milliomosnő ügyében

Elképzelhető, hogy a Fiat Punto vezetője mégis hirtelen rántotta Eva Rezešová BMW-je elé az autóját…

http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2013/09/25/fordulat-a-gazolo-szlovak-milliomosno-ugyeben/~~fokusz

Interpol-körözés és európai elfogatóparancs Hernádi Zsolt ellen

http://ujszo.com/online/kulfold/2013/10/01/hina-interpol-korozes-es-europai-elfogatoparancs-hernadi-zsolt-ellen

Vádat emeltek a romániai magyar férfit agyonverő zsaruk ellen

http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2013/10/01/vadat-emeltek-romaniai-magyar-ferfit-agyonvero-zsaruk-ellen

Esély a zavartalan előrelépésre

Immár az Országos Szlovák Önkormányzat tartja fenn a tótkomlósi szlovák iskolát.

2013. szeptember 6. - (Kiss A. János - vitalap.hu)

A jövőben, az időként mostoha tótkomlósi irányítást hátrahagyva, az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában tevékenykedik a Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda. A szeptemberi tanévkezdettől hatályba lépett változásokról, azok körülményeiről és kihatásairól beszélgettünk Laukó Zsuzsannával, az iskola igazgatójával, a helyi szlovák önkormányzat elnökével.

- Mikortól hatályos az a döntés, hogy a tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásába kerül?

- A törvények alapján e szeptember elsejét jelölték meg - mondta Laukó Zsuzsanna. - Korábban, más iskolák esetében ez az időpont július elseje volt, ami nyilván szerencsésebb időpont lehetett. Gyakorlatilag az első tanítási naptól, szeptember másodikától vagyunk az Országos Szlovák Önkormányzat kezelésében: az iskola és a Diófa utcai óvoda. A város vezetésével olyan megállapodás született korábban, hogy tavaly december 31-éig hozzánk tartozott mindkét óvodai telephely, január elsejével szét kellett választani az általános iskolát és az óvodai nevelést, mindkét óvodai telephely a városhoz került fenntartásban, épületműködtetésben, a mi fenntartónk pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, az iskolaépületet pedig továbbra is a város működtette. Országos önkormányzatunk és a települési önkormányzat időközben abban egyezett meg, hogy a két óvodai telephely egyikét visszacsatolják az iskolánkhoz. Ez év szeptember elsejével a Diófa utcai óvoda ismét teljesen hozzánk került.

- Amikor a tótkomlósi önkormányzat tavaly május végén - figyelmen kívül hagyva Tótkomlós nemzetiségi jellegét, s általános meglepetésre, talán megdöbbenést is mondhatnánk - megtagadta a szlovák iskola fenntartásának átadását az Országos Szlovák Önkormányzat részére, a finoman szólva is megosztó személyiségként ismert Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős államtitkár a kisvárosban „helyre tette” a képviselők önös érdekektől sem mentes makacsságát. Akkoriban úgy hallottuk, hogy a kedvező végkifejlethez valamilyen jogi kiigazítást is kellett végezni.

- Az államtitkár asszony januárban járt itt Hölvényi Györggyel, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárával. Megígérték az akkor felmerült jogszabályi finomítást, mely révén lehetővé is vált, hogy az óvoda szintén az országos önkormányzatunk kezelésébe kerüljön.

- Úgy tudni, hogy Békés megyében valamennyi nemzetiségi iskola az országos önkormányzatok kezelésében van. Az Országos Szlovák Önkormányzatnak már jókora gyakorlata van ebben.

- A szarvasi iskola úgy kilenc éve tartozik hozzá, a békéscsabai hat esztendeje, a sátoraljaújhelyi pedig talán négy éve. Tőlük eltérően az átvételkor nekünk már új működési engedélyt kellett beszereznünk a minisztériumtól. A Békés Megyei Kormányhivatal egy kis hiánypótlás után, július 18-án ellenőrizte a folyamatot, s az országos önkormányzatunk augusztusban hozzájutott a működési engedélyhez. A pedagógiai programokat szakértővel kellett véleményeztetnünk, annak eredménye is kedvező volt.

- Ha a tótkomlósi képviselő-testület tavaly májusban nem akadályozza meg az iskola nemzetiség általi fenntartását, akkor már tavaly ilyenkor az Országos Szlovák Önkormányzatnál lehettek volna. Akkoriban volt egy baljós sejtésünk: az intézmény a tótkomlósi önkormányzatnál ragadva, az iskolák államosítása után, a kormány akár meg is szüntethette volna a tótkomlósi iskolát azzal, hogy Szarvason, Békéscsabán - meglévő kollégiumaikkal megerősítve - a szlovák iskolák képesek lennének felszippantani a tótkomlósi tanulókat… Volt ilyen félelmük?

- Nekem megfordult a fejemben, de bíztam abban, hogy itt elég erős a szlovákság összetartó ereje. A népszámlálási adatok is megerősítették: akik Tótkomlóson szlováknak vallották magukat, többen vannak, mint tíz évvel ezelőtt. Amellett, hogy a lakosság létszáma csökkent. Ez az arány akkor - azt hiszem - húsz egész nyolctized százalék volt, most egy-másfél százalékkal emelkedett. Nyilvánvaló, hogy sokkal többen vannak, akik a szlovák nyelvet a mindennapjaikban is használják Tótkomlóson. Bíztam abban, hogy ez nemzetközileg is jelentőséggel bíró adat, s az iskola gyermeklétszáma ugyancsak azt indokolja: legalább egy nyolc tantermes, egy évfolyamos intézményként fenntartsák az iskolát. Az nagy veszteség lett volna, ha a tótkomlósi és környékbeli gyerekeknek el kellene járniuk Szarvasra, vagy Békéscsabára. Gyakorlatilag kivitelezhetetlen lett volna. A szülők középiskolába is egyre nehezebben engedik el a gyermekeiket kollégistaként. Általános iskola estén még reménytelenebb volna elérni ezt. S helyesnek is tartom, hogy a gyerek maradjon addig a szüleivel, amíg csak lehet. Biztos vagyok abban, hogy a tótkomlósi szlovák önkormányzat - melynek egyetértési joga van ilyen kérdésekben -élt volna a lehetőségeivel. Érdemes emlékeztetni arra, hogy a tótkomlósi szlovákság asszimilációja a második világháborút követő lakosságcserével indult meg, méghozzá nagyon gyors ütemben. Előtte a helyi lakosság kilencven százaléka szlovák volt. Háromezer szlováknak kellett elmennie innen, s úgy ezerötszáz magyar érkezett a helyükbe. A vegyes házasságokkal a gyors asszimiláció ideje is beköszöntött.

- Az önöknél tanuló gyerekek egy részét megnyerheti magának a helyi gimnázium is, ha tudja. Erről jut eszembe: a szlovák gimnáziumokban végzetteknek van lehetőségük szlovákiai továbbtanulásra?

- Van. Sőt, sokszor nem is használják ki az ilyen irányú lehetőségeiket, nem veszik igénybe az összes férőhelyet. Évente talán tíz tanuló előtt áll nyitva a szlovák egyetemeken, főiskolákon a továbbtanulás lehetősége. Amikor legutóbb osztályfőnök voltam, az akkor, 2006-ban ballagó gyerekek közül hatan-heten jelentkeztek szlovák gimnáziumba. Közülük hárman most Szlovákiában tanulnak. S nem csak humán felsőoktatási intézményekben, hanem aki például Pozsonyban tanul, építészmérnök lesz. A másik kettő a nyitrai egyetem hallgatója. A békéscsabai iskola gimnáziumi osztályai nem nagy létszámúak, igazgatójuk azt mondja, ők is a minőségre helyezik a hangsúlyt, a végzősök többnyire egyetemre, főiskolára mennek. Szlovákiai tanuláskor a gyerekek ösztöndíjat is kapnak. Ha jól tanulnak, bizonyára olcsóbb ott tanulniuk, mint itthon.

- Korábban is érzékelhettük, hogy a békéscsabai főkonzullal élő kapcsolatuk van. Amikor a minap Szlovákia budapesti nagykövete - miután négyéves diplomáciai megbízatása lejárt - elbúcsúzott a Békés megyeiektől, arra figyelhettünk fel: fontosnak tartotta megjegyezni, hogy most is leült tárgyalni a megyebeli szlovák iskolák igazgatóival.

- Természetesen a nagykövet úr is figyelemmel kísérte a szlovákok által lakott dél-alföldi települések sorsának alakulását. Nyilván sűrűbben megfordult a fővároshoz közelebb eső Pest és Nógrád megyei szlovákoknál. A négy év alatt háromszor járt Tótkomlóson. Figyelemmel kísérte az iskolai gyereklétszám alakulását, az iskola, az itt élő szlovákok sorsának alakulását. Nyilvánvaló, hogy ebben a békéscsabai főkonzul is segítette őt, aki Békéscsabáról nagyon sokszor ellátogatott hozzánk. S diplomataként kapcsolatban álltak egymással. A nagykövet most is érdeklődött a gyermeklétszám alakulása iránt, az iskolaév indulásáról. Akkor megemlítettem neki, hogy éppen átkerült az iskola az Országos Szlovák Önkormányzathoz. Amikor elköszönt, akkor Gabriel Hushegyi, a Rákóczi úton található Budapesti Szlovák Intézet új igazgatója is szólt néhány szót. Elmondta, hogy szeretnének prioritást adni munkájukban a Dél-Alföldnek. Olyan kiállításokat akarnak idehozni, melyeket megnézni ritkábban juthatunk el Budapestre. A távolság, a költségek miatt sok rendezvényüket, kiállításukat nem látjuk. Most vándorkiállításként tekinthetnénk meg sok produktumukat.

- Az iskola legfontosabb jelzőszámairól hallhatnánk valamit?

- A tanévet száznegyvenegyen gyerekkel kezdtük, ebből az első osztályban huszonhárman vannak. Az óvodásaink létszáma: hetvenegy. Az Országos Szlovák Önkormányzat valamennyi dolgozónkat átvette. Kértük a fenntartónktól, hogy egy-egy iskolai és óvodai pedagógiai asszisztenst is foglalkoztathassunk. Iskolai pedagógusok tizennégyen vagyunk. Az óvoda minden csoportjában két-két óvónő és egy-egy dajka tevékenykedik.

- Az állam a nemzetiségi iskolákban is biztosítja a beharangozott béremelést?

- Bízom benne… A pedagógusbérek esetünkben is az állam által kezeltek.

Roma büszkeség napja

http://444.hu/2013/10/19/igy-nez-ki-a-roma-buszkeseg-napja-menet/

„Döntenünk kell az állampolgári és a kisebbségi identitásuk között”

A cigány önkormányzatokhoz fordulnak a nemzetiségi regisztrációt ellenzők

2013. október 1. - (mti)

Levélben fordulnak a több mint 1200 cigány kisebbségi önkormányzathoz roma szervezetek, arra hívják fel a figyelmet, ha a roma szavazók regisztrálnak a nemzetiségi listára, elveszítik azt a jogot, hogy pártokra szavazzanak az országgyűlési választásokon - közölte Makai István, a Roma Polgári Tömörülés és a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Ha regisztrálnak a roma szavazók, akkor egy, az Országos Roma Önkormányzat által összeállított listára adhatják le szavazatukat, és ezzel elvesztik azt a jogot, hogy pártokra szavazzanak - mondta Makai István. Közölte, hogy eddig több mint harminc roma szervezet, párt írta alá a levelet, hozzátéve, az ügyben már korábban az ombudsmanhoz és az államfőhöz is fordultak. Setét Jenő, az Ide tartozunk roma közösségi hálózat aktivistája azt mondta, az a furcsa helyzet áll elő, hogy a roma embereknek döntenünk kell az állampolgári és a kisebbségi identitásuk között. „Nem szerencsés ezt a kettőt megversenyeztetni” - tette hozzá. Rámutatott: a roma embereknek dönteniük kell arról, lemondanak-e azon jogukról, hogy beleszóljanak abba, melyik párt legyen esélyes a kormányalakításra. Horváth Ferenc, a Roma Rendőrök Országos Egyesületének elnöke szerint a nemzetiségi lista állítása „a roma identitását támadja”. Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Mozgalom alapítója „politikai gettósításról” beszélt, azt mondta: a nemzetiségi identitás regisztrálásával a cigány szavazók kikerülnek abból a körből, hogy beleszólhassanak a nagypolitikába.

Még egyszer a kisebbségek parlamenti képviseletéről

http://www.commmunity.eu/2012/02/08/meg-egyszer-a-kisebbsegek-parlamenti-kepviseleterol/

Roma szervezetek azt kérik, a roma szavazók ne regisztráltassák magukat nemzetiségiként a választásokra

2013. szeptember 24. - (mti)

Több roma szervezet azt kéri a roma szavazóktól ne regisztráltassák magukat nemzetiségiként a következő országgyűlési választásokra, hogy jogukkal élve pártlistákra is szavazhassanak. Setét Jenő, az Ide tartozunk roma közösségi hálózat aktivistája, a kezdeményes egyik elindítója kedden az MTI-nek telefonon elmondta, nemzetiségi regisztrációval csak az országgyűlési választások után, a helyhatósági cigány önkormányzati választások alkalmával van értelme élniük a roma embereknek. Az országgyűlési választások esetében úgy gondolják, hogy sokkal fontosabb élni az állampolgári jogukkal és azzal a lehetőséggel, hogy a pártokra szavazzanak, mint egyetlen kedvezményes mandátumért lemondani erről - közölte.

Setét Jenő elmondta, a kezdeményezők szerint mindez sérti az alkotmány előírásait és nemzetközi egyezményeket. Közölte, a kezdeményezéshez eddig mintegy harminc szervezet és „mértékadó” emberek csatlakoztak, köztük Makai István, a Roma Polgári Tömörülés és a Fővárosi Cigány Önkormányzat elnöke, Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Mozgalom alapítója és Horváth Ferenc, a Roma Rendőrök Országos Szövetségének elnöke. Az új választási törvény értelmében a jövő évi tavaszi választáson a magukat valamelyik nemzetiséghez tartozónak valló választópolgároknak dönteniük kell arról, hogy pártlistára vagy nemzetiségi listára kívánnak szavazni. Ez utóbbival kedvezményes mandátumhoz juttathatnak az Országgyűlésben nemzetiségi képviselőket, ugyanakkor nem szavazhatnak a pártok listáira. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter egy más témában tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón azt mondta: folyamatos volt az egyeztetés a választójogi törvény megalkotásakor roma szervezetekkel, és jellemzően „nincs is (...) senkinek különösebb kifogása” a jogszabállyal kapcsolatban.

Tetszik