K06022020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Tótkomlós - Ahol „nagy szám” a Luther utca 1.

totkom01
totkom02
totkom03
totkom06
totkom05
totkom04
totkom08
Új, speciális szolgálati ággal bővült a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat (TESZ) tevékenysége, elkészült a szenvedélybetegek nappali ellátásának helyet adó Luther Ház.Dél-Alföldi Regionális Operatív Program - „Tenni akarunk! - A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a szenvedélybetegekért”

Luther Ház építése Tótkomlóson

A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében nyert támogatás segítségével építette meg a Luther Házat, ezzel is bővítve az egyházközség szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0020-as azonosító számú projekt keretében a beruházást az Európai Unió és Magyar Kormány 50 millió forinttal támogatta. A 2011-ben készített kérdőíves igényfelmérés azt mutatta, hogy a Tótkomlóson és a vonzáskörzetében lakók körében magas a szenvedélybetegséggel küzdők aránya, akikért tenni kell! E cél érdekében alakítottuk ki a Luther Házat, ahol szakszerűen tudunk foglalkozni a szenvedélybetegséggel küzdőkkel és érdemben tudunk hozzájárulni társadalmi integrációjukhoz. Az akadálymentesített, 174 m2 nettó alapterületű új épületben közösségi foglalkoztató, interjúszoba és vizesblokkok kerültek kialakításra. A ház műszaki átadására 2014. február 27-én került sor. A Luther Ház szervesen kapcsolódik az egyházi intézményeknek helyet adó épületekhez, így a szeretetszolgálat irodáihoz, az idősek nappali ellátását, étkeztetését biztosító műemlék épülethez és a már működő Napraforgó Házhoz. Utóbbi elsősorban kézműves- és klub-foglalkozásoknak ad otthont, így az inspiráló környezet már önmagában is képes hozzájárulni a szenvedélybetegek társadalmi felzárkóztatásához, melyet szakemberek segítségével fogunk ellenőrizni. A nappali ellátás három gondozási csoportban fog működni az ellátottak speciális igényeinek megfelelően, szenvedélybetegségük formáját figyelembe véve. Az új épület névleges kapacitása 15 fő és a beruházás eredményeként 3 új munkahely jön létre. A működéshez szükséges engedélyek beszerzését követően 2014 júniusától várjuk a szolgáltatásokat igénybe vevőket. A beruházásról, valamint a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség meglévő és új szolgáltatásairól bővebben a http://totkomlos.lutheran.hu honlapon, a 68/460-820-as telefonszámon, vagy személyesen a Luther utca 1. szám alatt tudhatnak meg.

Új szolgáltatással bővült
a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat

A Luther Ház megnyitóünnepsége előtt a szomszédos evangélikus templomban kétnyelvű hálaadó istentiszteletet tartottak. Karácsony óta ez volt az első templomi alkalma a gyülekezetnek, hiszen a téli istentiszteletek (húsvétig) az új kápolnában folynak. Az igehirdetés szolgálatát Lázár Zsolt esperes végezte Mt 7,12 alapján: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Prédikációjában a Nyugat-békési Egyházmegye lelkészi vezetője hangsúlyozta: mindenki kaphat egy második esélyt, még ha az életét meghatározta is valamilyen sorsdöntő tévedés, hiszen Isten megmutatta nekünk, hogy a mi bűnünk, a mi hibánk nem lehet nagyobb, mint az ő szeretete.

A reformátorról elnevezett utca első száma alatt található Luther Ház megnyitóünnepségén részt vevő vendégseregben a magyarországi, csehországi, szlovákiai és nadlaki evangélikus diakóniai szolgálatok képviselői mellett jelen voltak az engedélyeztetési procedúrában illetékes hatóságok képviselői is. Küldöttséggel képviseltette magát az ünnepi eseményen a Szerbiai Szlovák Evangélikus Egyház is.

A megnyitó után a fenntartó Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség agapéra hívta az ünneplő vendégeket és gyülekezetet. A finom ebéd után a kora délutáni órákban került sor a nemzetközi diakóniai konferencia szláv platform harmadik ülésére, melynek témacíme ezúttal így szólt: Szenvedélybetegek gondozása keresztyén környezetben. Előadást tartottak a diakóniai partnerszolgálatok képviselői, közöttük a nagyszombati egyetem szociális tanszékének professzora prof. Ing. Libuša Radková, PhD. A konferencia előadói szinte egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a szenvedélybetegség gyógyítható. Ennek hogyanjára ugyan sokféle recept létezik, ám csak egyetlen olyan modell bizonyult működőképesnek, amely az első gyógyulás utáni visszaesést is képes megakadályozni: ha Jézushoz vezetjük az embert. Megtérése után az ilyen ember elhívatott és szabadult keresztyénként éli tovább az életét, többnyire valamelyik befogadó, élő gyülekezeti közösségben.

A tótkomlósi Insula Lutherana (Luther udvar) szinte teljesen beépült. Az új, százhetvennégy négyzetméter alapterületű Luther Házon kívül a telken található egy lelkészlakás, a kézműves- és klubfoglalkozásoknak otthont adó úgynevezett Napraforgó Ház és a régi Koppány-parókia. Ez utóbbiban a TESZ alapszolgáltatása működik, ezért szükséges volt az épület-elnevezéseket pontosítani. Néhai Koppány János lelkész szolgálatára való tisztelettel, a régi Koppány-parókiát - a jobb helyi tájékozódás reményében - az ünneppel egy időben Koppány János Háznak nevezték el.

Az akadálymentesített Luther Ház előreláthatóan május elején kezdheti meg - reménység szerint áldásos - működését. Egyelőre tizenöt szenvedélybeteg nappali ellátását tervezik, mégpedig három gondozási csoportban, figyelemmel az ellátottak speciális igényeire, szenvedélybetegségük jellegére.

Szpisák Attila
Veres-Ravai Csaba Endre felvételei
(Evangélikus Élet)