K06022020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Figyelő / Tallózó - 2015. október - november

Hu1Monit
Nemzetiségeinkről vitáztak az Országgyűlésben - Képviselet, támogatáspolitika és kulturális autonómia / Sok a hiányosság is - Békéscsabai delegáció Martinban - Szlovák és cseh katonák Tótkomlóson - Áchim és a szlovákság - „Nem Fico fogja eldönteni, hol nyithat irodát a Jobbik” - A közmédia nemzetiségi műsorai

Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2015/Imr15H06.rtf
Tetszik
- oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Nemzetiségeinkről vitáztak az Országgyűlésben

2015. december 2. - (mti)

Fidesz: Megnőtt a nemzetiségi hovatartozást vállalók aránya - A Jobbik és az LMP képviselője kritikát is megfogalmazott - A kormány szerint jelentősek az előrelépések a nemzetiségi képviselet, a támogatáspolitika és kulturális autonómia területén - A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről szóló, a 2013. február - 2015. február közötti időszakot bemutató beszámoló vitája folyt a parlament 2015. december 2-i ülésén.

Kormány: Előrelépés a nemzetiségi képviselet, a támogatáspolitika és kulturális autonómia területén

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a beszámolót ismertetve kiemelte, a 2014-es országgyűlési választásokat követően a nemzetiségek először kapcsolódhattak be alanyi jogon az Országgyűlés munkájába. Az alaptörvény pedig rögzíti, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi törvény alapján a kormány kétévente áttekinti a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét és arról beszámol a parlamentnek, az előző hasonló kormánybeszámolót 2013. novemberében fogadták el. Az elmúlt két esztendőben a nemzetiségi képviselet, a támogatáspolitika, a kulturális autonómia kiteljesítése területén jelentősek az előrelépések - közölte. Az időszak legjelentősebb nemzetiségi eseményei közé sorolta a 2014-es parlamenti és önkormányzati választásokat. Tavaly tavasz óta mind a 13 magyarországi nemzetiséget szószóló képviseli a parlamentben - hívta fel a figyelmet. Az önkormányzati választásokon 1523 településen 2146 nemzetiségi választást tartottak. A nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásában a 13 nemzetiséghez tartozó választópolgárok mintegy 64 százaléka vett részt - folytatta. Arra is kitért, hogy az idei év elején 2100 települési és hatvan területi nemzetiségi önkormányzat működött. Az eltelt évek során növekedett a nemzetiségi identitásukat megvallók száma és aránya a lakosságon belül - hívta fel a figyelmet. A népszámlálás során az ország lakosságának közel hat százaléka, több mint 644 ezer ember vallotta azt, hogy valamelyik nemzetiséghez tartozik. A beszámolóból kiemelte, hogy a nagy bevett egyházak hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi pasztorációra. A közszolgálati műsorszolgáltatók rendszeresen sugároznak anyanyelvű műsorokat mind a 13 nemzetiség számára - hívta fel a figyelmet. A támogatás változásáról közölte, hogy 2014-2015-ben a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása közel 55 százalékkal, az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média támogatása közel 28 százalékkal, az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása pedig 52 százalékkal emelkedett.

Fidesz: Megnőtt a nemzetiségi hovatartozást vállalók aránya

Salacz László, a Fidesz vezérszónoka arról beszélt, hogy az alaptörvény már a preambulumában is megemlékezik a velünk élő nemzetiségekről. Magyarország a nemzetiségek valódi hazája és támogatója megmaradásuknak, ezt mutatja, hogy megnőtt a nemzetiségi hovatartozás vállalók aránya is - emelte ki. Senki nem érzi úgy, hogy nemzetiségének megvallásából bármiféle hátránya származhatna, a nemzetiségek szabadon, megbecsülésben és félelem nélkül élhetnek - hangsúlyozta. A beszámoló közel kétszáz oldalon taglalja, hogy a nemzetiségek számos támogatásban részesülnek az élet minden területén - mondta, hozzátéve: a színvonalas és igényes élet elsősorban nem a pénz vagy a támogatások kérdése. A jó minőségű köz- és magánéletre akkor van lehetőség, ha az állam nem állít korlátokat a nemzetiségi hovatartozás miatt, a nemzetiségeknek pedig nem lehet okuk panaszra a mai állam miatt - fogalmazott.

Az MSZP a források felosztásán változtatna

Teleki László, az MSZP vezérszónoka felszólalásában üdvözölte a nemzetiségi szószólók parlamenti megjelenését. A politikus a megyei és területi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési kereteinek rendezését javasolta és alacsonynak ítélte a működési támogatásokat. Bírálta, hogy Farkas Flórián nem szólal meg az őt érintő pénzügyi vádakban, szerinte ez a roma társadalomra és a kormányra is rossz fényt vet. Kitért arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatoknál átláthatóak voltak a költések, a romáknál azonban további vizsgálatokat szorgalmazott. Emellett a források felosztásának átstrukturálását javasolta. A szocialista politikus azt is megjegyezte, hogy az átvett oktatási intézményekben nincs szinkronban a felhasznált forrás és a létszámok, amit rendezni kell, a romák továbbtanulása érdekében pedig az ösztöndíjak rendszerének átgondolását sürgette. Teleki László a roma társadalom szempontjából pozitívumként értékelte a 3 éves kortól kötelező óvodai ellátást és étkeztetést, a közfoglalkoztatással összefüggésben pedig azt mondta: sok romának nyújt megélhetést, de nem jelent kitörést. Szóvá tette a roma telepek felszámolásának megtorpanását, az egészségügyet pedig szerinte együtt kell kezelni a foglalkoztatással és a lakhatással, mert csak a szűrések nem elegendőek. Az MSZP-s politikus előrehaladásnak minősítette a nyelvhasználat lehetőségeinek bővítését, ugyanakkor mint mondta, több megjelenési lehetőséget vár a médiában és roma nyelven tudósító rádióadót is szükségesnek tart.

LMP: Vannak előremutató elemek a kisebbségi joganyagban, de sok a hiányosság is

Ikotity István, az LMP vezérszónoka azt mondta: az alaptörvénnyel és a nemzetiségi törvénnyel újraírt kisebbségi joganyag számos előremutató elemet tartalmaz, ennek ellenére sok szabályozási hiányosság van. Pozitív példaként említette a nemzetiségi önkormányzatok jogállási és működési szabályainak pontosítását és az áttérést a közvetlen választásokra. Kritizálta ugyanakkor a kisebbségi jogvédelem területén dolgozó országgyűlési biztos pozíciójának megszüntetését, mondván, pártja szerint fenn kellett volna tartani a szakombudsmani rendszert. Ikotity István arról is beszélt, hogy törekedni kellene a nemzetiségek teljes jogú parlamenti képviseletére. Probléma továbbá - folytatta -, hogy a népszámlálási adatok nem mutatnak pontos képet egy adott település nemzetiségi összetételéről. Az LMP-s képviselő szavait azzal zárta, hogy egy nemzet csak úgy lehet egységes, ha minden egyes nemzeti, etnikai kisebbségre egyenrangú partnerként tekint a hatalom.

Jobbik: Fontos az őshonos nemzetiségek támogatása

Szávay István, a Jobbik vezérszónoka hangsúlyozta, pártja mindig államalkotó tényezőkként tekintett a határokon belül élő nemzetiségi közösségekre. Tették ezt azért is - mondta -, mert a példaértékű nemzetiségi politika a külhoni magyarság helyzetének javítása szempontjából is fontos. Szerinte súlyos felelőtlenségre vall, amikor „egyes baloldali politikusok és médiamunkások, illetve (...) liberális véleménydiktátorok párhuzamot vonnak a korábban hazánkba betelepült, többségében fehér, európai és keresztény kultúrkörből érkezett nemzetiségek, valamint a Magyarországot és egész Európát fenyegető ázsiai, afrikai, döntően fekete és muszlim bevándorlók között”. Szerinte utóbbiak nyugat-európai „integrációs csődje” mellett „éppen a hazai cigányok (...) 600 év alatt sem teljesen megvalósult beilleszkedése mutat rá erre a lényegi különbségre a legszemléletesebben”. Szávay István azt is megjegyezte, a nagy számú idegen bevándorlás esetén a hazai cigányság ellen fordulhat a közhangulat. A kormány nemzetiségi politikájának pozitívumai között említette a nemzetiségi szószólók parlamenti jelenlétét, de szerinte érdemes lenne áttekinteni például a felszólalási jogkörük bővítését. Üdvözölte a nemzetiségi támogatások növekedését is. A jobbikos politikus közös érdeknek nevezte az „etnobiznisz” felszámolását, mert az rossz fényt vett a nemzetiségekre. Kifogásai között szólt az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) szerinte korrupciógyanús gazdálkodásáról, sürgetve a felelősségre vonást és az ORÖ megújulását. Problémákat fogalmazott meg a közmédia nemzetiségi műsorainak képernyőre tűzési időpontjával kapcsolatban, majd megjegyezte: a nemzetiségi műsorgyártásban dolgozók létszámának csökkentését is fájlalják a szószólók.

Jelentősen nőtt és nő a nemzetiségek támogatása

2015. november 26. - (mti)

Idén kétmilliárddal nőtt, jövőre további kétmilliárd forinttal nő a nemzetiségek költségvetési támogatása. Két év alatt megduplázódik a nemzetiségi önkormányzatok és intézményeik, továbbá a pályázati támogatások összege - jelezte az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke Ceglédbercelen 2015. november 26-án. Fuzik János a magyarországi nemzetiségek második országos találkozóján fontos eredményként értékelte, hogy meg tudták győzni a kormányt arról, nem elég mintaszerű nemzetiségi politikát létrehozni, tartalommal is meg kell tölteni, amihez pedig pénzre van szükség. A bizottság elnöke jelentősnek nevezte a kultúra, az értékmegőrzés területén elért eredményeket is. A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló, nyáron módosított törvény elismeri a hazai nemzetiségek kulturális értékeit is, és ezentúl a Hungarikum Bizottságban is képviseltetik magukat a nemzetiségek - emelte ki. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a közösségekhez tartozás fontosságát hangsúlyozta, és azt mondta, hogy a nemzetiségekhez tartozás olyan elköteleződés, amely pótolhatatlan és unikum. A mindenkori magyar kormánynak arra kell törekednie, hogy azok a nemzetiségek, amelyekkel évszázadok óta együtt él a Kárpát-medencében, otthonosan tudják érezni magukat. A helyettes államtitkár az elmúlt időszakról szólva felidézte: már a parlamentben is mind a 13 nemzetiség számára adott a lehetőség, hogy beleszóljon a jogalkotásba, hangot tudjon adni érdekeinek, sőt kezdeményező legyen. Emlékeztetett arra is, hogy a 2011-es népszámlálás során több mint 640 ezren vallották magukat valamilyen nemzetiséghez tartozónak, míg 2001-ben ez a szám 400 ezer volt. Fülöp Attila is szólt arról, hogy a 2016-os költségvetésben már nyolcmilliárd forintot meghaladja azoknak a pénzeknek az összértéke, amelyek nemzetiségi önkormányzatok, általuk fenntartott intézmények működésére, programok megvalósítására, civil szervezetek támogatására jutnak. „Ez az összeg 2010-ben négymilliárd forint alatt volt” - tette hozzá. Az intézményekkel kapcsolatban kitért arra is, hogy csaknem ötven iskolát tart fenn helyi vagy országos nemzetiségi önkormányzat, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy jó gazdái ezeknek az intézményeknek. Berczik Ábel, a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára előadásában az önkormányzatok központi költségvetési támogatásáról beszélve egyebek mellett azt emelte ki, hogy a tavaly létrejött, a nemzetiségi intézmények beruházására, felújítására, pályázati önrészére szóló támogatás jövőre száz százalékkal emelkedik, és 882 millió forintot tesz majd ki. Török József, a magyarországi nemzetiségek országos találkozójának és konferenciájának másodszor otthont adó Ceglédbercel független polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a település örömmel válna az esemény állandó bázisává.

Egyetértettek a pártok, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezzenek a saját vagyonukkal

2015. november 18. - (mti)

Az Országgyűlés 2015. november 18-i ülésnapján a pártok támogatták azt a törvénymódosítást, amely értelmében a nemzetiségi önkormányzatokat, azok társulásait és intézményeit - mint közfeladatot ellátó szervezeteket - a nemzeti vagyon lehetséges vagyonkezelőiként határozzák meg a nemzeti vagyonról szóló törvényben. A törvénymódosítás kezdeményezőinek nevében Varga Szimeon, a bolgár nemzetiségi szószóló elmondta: a törvényjavaslat célja, hogy a fennálló jogalkalmazási nehézségeket, illetve a törvényi szabályozási hiányosságot megszüntesse azzal, hogy a törvényben vagyonkezelőként nevesíti a nemzetiségi önkormányzatokat, azok társulásait és intézményeit is, tekintettel arra is, hogy egyébként a nemzetiségi önkormányzatok a törvény pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Hozzátette, hogy a nemzetiségi önkormányzati rendszer alapvetően betölti rendeltetését, azonban az elmúlt években felszínre kerültek olyan ellentmondások, amelyek hátrányosan érintik például a kulturális önrendelkezést. A kormány nevében Fónagy János, a fejlesztési tárca államtitkára elmondta, a jelenlegi szabályozás nehezíti egyes nemzetiségi intézmények működését, pedig az állam egyik kiemelten fontos célja, hogy intézményei maximális hatékonysággal működjenek. Az államtitkár arra kérte a pártokat, hogy támogassák a napi politikai célokon túlmutató javaslatot. Szabolcs Attila (Fidesz) vezérszónoki felszólalásában rámutatott, hogy Magyarországon 13 kisebbség van, amelyek nemzetiségi önkormányzattal is rendelkeznek. A szervezetek számos közfeladatot is ellátnak, ezért indokolt a támogatásuk, viszont a mostani szabályozás hátrányosan érinti a működésüket, így a módosítás szükséges. Pártja támogatta a módosítást. Kiss László (MSZP) szerint pártja is beáll a módosítás mögé, mert a vonatkozó törvény jelenleg egy „nem normális helyzetet” teremt: magyarra lefordítva arról van szó - jelezte -, hogy a kezdeményezés elfogadása után az önkormányzatoknak a saját tulajdonuk felett vagyonkezelői joguk lesz. A jelenlegi törvény gátja lehet annak, hogy az önkormányzat jól végezze a feladatát - tette hozzá. Szávay István (Jobbik) elmondta: ez a módosítás voltaképpen egy korrekció, hiszen a szándék - ami szerint a nemzetiségi önkormányzatok szélesebb jogkörhöz jussanak - már korábban létezett. A módosítás, amit pártja is támogat alapja lehet a nemzeti identitás megerősödésének is, és jó példával kell szolgáljon a külföldi, szomszéd országok számára.

EMET - Új felhívások a nemzetiségi támogatások keretében

http://emet.gov.hu/hirek/hirek399/%C5%B1

Jövőre csaknem egymilliárd forintra pályázhatnak a nemzetiségek

2015. november 18. - (mti)

Jövőre csaknem egymilliárd forintos pályázati forrás jut a magyarországi nemzetiségek kultúrájának, nemzeti identitásának megőrzésére - jelentették be 2015. november 18-án Budapesten, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a VII. kerületi Rózsák terén működő intézményben elmondta: a kormány 2010 óta kiemelt kötelezettségének tekinti a Magyarországon élő 13 nemzetiség támogatását, folyamatosan erősítették az együttműködést, az Országgyűlésben létrehozták a nemzetiségi szószólói rendszert. Az államtitkár szerint mindez azért is fontos, mert úgy vélik: ha Magyarország jó nemzetiségi politikát folytat, és lehetőségei szerint anyagilag is támogatja a Magyarországon élő nemzetiségeket, az a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar életére pozitív hatással lehet. Soltész Miklós szerint napjainkban a migrációs válság nyomán Európa kulturális helyzete, vallási identitása is teljes egészében megváltozhat. Ezért - mondta - kiemelten fontos, hogy az itt élő nemzetiségek még erősebbé tegyék együttműködésüket. Kiemelte, hogy a kormány hat év alatt nagyjából a 2,5-szeresére emelte azoknak a pályázati forrásoknak a keretét, amelyek a nemzetiségeknek az anyanyelv, a kultúra és a hit megőrzése érdekében tett erőfeszítéseit segítik. Idén 5,9 milliárd forintos, jövőre már 8 milliárd forintos összegre pályázhatnak a nemzetiségi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, amelyek az elnyert összeget kulturális kezdeményezéseikhez, a nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó anyanyelvi és népismereti táborok szervezéséhez, pedagógusaik anyaországi továbbképzéséhez használhatják fel. Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár elmondta: az összesen 945 millió forintos támogatási keretre négy kategóriában lehet pályázni. A pályázatok beadási határideje 2016. január 10. A kiírások elérhetők a www.emet.gov.hu oldalon - tette hozzá. Nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására és nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására egyaránt 330-330 millió forintos keretre lehet pályázni. A Magyarországon és az anyaországban megvalósuló táborok támogatására 270 millió forintos, az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések támogatására 15 millió forintos keret jut - közölte Fülöp Attila. Lásztity Jovánka, a szerb tanítási nyelvű iskola vezetője azt mondta: a bejelentés számukra is komoly lehetőségeket jelent. Hozzátette, hogy az intézményükbe járó diákok a kormány által több éve elindított nemzetiségi projekt előnyeit is „hatványozottan élvezik”.

Csaknem háromszorosára nő a nemzetiségi pályázatok keretösszege

2015. november 10. - (mti)

Jövőre háromszorosára emelkedik a nemzetiségi szervezetek, intézmények számára kiosztható pályázati keret - mondta az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szervezet főigazgatója az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén 2015. november 10-én. Bene Dániel közölte, több kategóriában a kiosztható összeg ötszörösére-hatszorosára érkeztek pályázatok. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megítélt támogatások kedvezményezettek felé történő gyors és szakszerű eljuttatásáért felelős szervezet vezetője hozzátette: a civil szervezetek és a kulturális kezdeményezések támogatása az idén 110-110 millió forint volt, ez 2016-ban megháromszorozódik, akárcsak a nemzetiségi nyelvi környezetben megrendezett nemzetiségi, népismereti, hagyományőrző és olvasótáborok támogatása, amelyre 90 millió helyett 270 millió forint jut. Eközben 10 millióról 15 millióra emelkedik az anyaországi pedagógus-továbbképzés támogatása. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az elbírálás lassúságát felvető kisebbségi szószólói panaszra reagálva az ülésen azt mondta: a cél az, hogy jövőre már nyár előtt szülessenek meg a pályázati eredmények, esetleg az utalások is meginduljanak, hogy minden érintett a lehetőségei ismeretében szervezze meg a nyári eseményeit. Az országban élő nemzetiségek helyzetéről szóló kormánybeszámolóval kapcsolatban a helyettes államtitkár azt emelte ki, hogy 2014-től szószólóik révén megvalósult a nemzetiségek parlamenti képviselete, eközben pedig emelkedtek az intézmények juttatásai és a pályázati források, valamint nőtt a kisebbségi intézményrendszer szerepvállalása az iskolák működtetésében. Fülöp Attila az ülésen jelezte: nem a tárgyalt - idén februárban zárult, kétéves - időszakra esnek azok a problémák, amelyeket több nemzetiségi vezető jelzett médiajelenlétükkel kapcsolatban. Korábban az ülésen Kissné Köles Erika szlovén szószóló kijelentette, „a nemzetiségek nem elégedettek médiamegjelenésükkel”, legyen szó a saját közösségük vagy a többségi nemzet felé való megmutatkozásról, míg Alexov Ljubomir szerb szószóló arról beszélt: a mostaninál hosszabb és kedvezőbb sávban lévő műsoridőt, valamint kedvezőbb gyártási feltételeket szeretnének a közmédiában.

Ülésezett az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének közgyűlése

A nemzetiségi civil szervezetek és kulturális kezdeményezések támogatása, a nemzetiségi önkormányzatok működését nehezítő egyes jogszabályi előírások valamint a közmédia nemzetiségi műsorainak helyzete - ezek voltak az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 2015. november 4-én megrendezett közgyűlésének központi témái. Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgató képviseletében az ülés vendége volt Dobos Menyhért a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei megállapodtak abban, hogy a jövő évi nemzetiségi pályázatokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaznak meg, amelyeket eljuttatnak a támogatást nyújtó Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes helyettes államtitkárságának. A Magyarországi nemzetiségek bizottságánál kezdeményezik az államháztartási törvény, a nemzeti vagyonról szóló törvény és a nemzetiségi törvény azon rendelkezéseinek módosítását, amelyek zavarokat okozhatnak az országos önkormányzatok működésében.

Nemzetiségi kultúra-kóstolgató

Nemzetiségi Gála és Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjátadó

2015. december 13. 15.00 órától

A Nemzeti Művelődési Intézet december 13-án 15.00 órai kezdettel rendezi meg a több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező Nemzetiségi Gálát a magyarországi nemzetiségek napjához kötődően a Budai Vigadóban. A magyarországi nemzetiségek előtt tisztelgő rendezvényen minden évben rangos gálaműsor keretében adják át a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat. Az elismeréssel a velünk élő nemzetiségek kultúrájáért, hagyományáért és anyanyelvéért áldozatos munkát hozó nemzetiségi - bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán - magánszemélyek, szakemberek és civil szervezetek tevékenységét méltatja az intézmény. A nemzetiségi kultúrák a nemzeti kultúra szövetébe ágyazva, abból táplálkozva, azt megtermékenyítve virágoznak Magyarországon évszázadok óta - ezt az egymást erősítő folyamatot jelképezi az összefogás szimbólumát, bilobalevelet mintázó díj és a hozzá járó elismerő oklevél is. A díjátadó után színes gálaműsor ünnepli a kultúrák békés, egymást ihlető együttélését és teszi emlékezetessé az alkalmat a jelen lévők - köztük nemzetiségek képviselői, kulturális intézmények és szervezetek munkatársai, a hazai és külföldi sajtó képviselői, valamint a Magyarországra akkreditált diplomáciai testületek tagjai - számára. A programon mindegyik magyarországi nemzetiség képviselteti magát egy-egy, saját kulturális körén belül kiváló eredményt elért fellépővel vagy csoporttal. A változatos műsorban többek között fellép népdalkör, néptánccsoport, kamaraegyüttes, de kortárs színházi produkciót is láthat majd a közönség. A nemzetiségi kulturális bőségtálat nemzetiségi értékasztalok és gasztronómiai bemutatók egészítik ki, így teljességében ismerhető meg Magyarország nemzetiségi színpalettája. A rendezvény nemcsak a magyarországi nemzetiségek kulturális, hanem nyelvi és szokásbeli sokszínűségére is rávilágít, s jó alkalmat ad arra, hogy rácsodálkozzunk a hazánkban fellelhető értékek sokféleségére. A rangos esemény emellett évről évre hitet tesz az amatőr művészeti tevékenységek, a hagyományápolás, valamint egymás kulturális megismerésének szükségessége mellett. - Képgaléria a 2014-ben rendezett jubileumi Nemzetiségi Gáláról:

http://www.nmi.hu/hu/Kepgaleria/Nemzetisegi-Gala-2014

A Szlovák Intézet 2015. decemberi rendezvényei

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.rtf

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/484-spravy-slovenskeho-intitutu-v-budapeti

Békéscsabai delegáció Martinban

2015. december 2. - (Mikóczy Erika - behir.hu)

„A nagy háború - A nagy könyv és a szerző - A nagy üzenet” / Az első világháború centenáriuma apropóján hívta meg Békéscsaba szlovákiai testvérvárosa, Martin külföldi partnereit, köztük Békéscsabát. Az Európa a polgárokért (EACEA) projekt keretén belül „A nagy háború - A nagy könyv és a szerző - A nagy üzenet” címmel megrendezett hosszú hétvége az emlékezés mellett lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevő külföldi delegációk megismerkedjenek az első világháború tárgyi emlékeivel is. A dr. Bacsa Vendel jegyző és Bíró Csaba önkormányzati képviselő vezette békéscsabai delegációt régi ismerősként üdvözölték a martini önkormányzat képviselői. Az első világháború századik évfordulója kapcsán az ismert cseh író, Jaroslav Hašek legismertebb művéből, a Švejk kalandjait feldolgozó regényből olvastak különböző nyelveken a részt vevő vendégek. A szerző unokája jelenlétében megtartott szimpóziumon - amelyet filmvetítéssel is színesítettek - az első és második világégés tanulságait vették számba. A Szlovák Nemzeti Múzeum épületében, amely történetesen éppen Martinban található, megtekinthették a delegációk a száz évvel ezelőtti háború - jelentős részben magyar vonatkozású - emlékeit is. A résztvevők a hétvége során gálaünnepség keretében emlékeztek meg Martin és a hollandiai Hoogeveen 25 éves testvérvárosi kapcsolatáról. Az ünnepség során nyílt az a fotókiállítás, amely az egy évszázada történt eseményekbe engedett bepillantást. A tárlatra a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum is tekintélyes anyagot küldött. A delegációk részt vettek a vendéglátó város legjelentősebb ünnepségén is, amelyen a városi kitüntetések átadására került sor. Békéscsaba szlovák testvérvárosa hagyományteremtő céllal, a Márton-nap apropóján rendezte meg a hagyományos kolbászkészítő versenyét. A békéscsabai csapat asztala körül - a tavalyihoz hasonlóan - már a munkálatok kezdetén nagy volt az érdeklődés, a helybéliek sorban álltak a békéscsabai kolbászért. Így nem is lepett meg senkit az a tény, hogy a csabai finomságot értékelték a legjobbnak. A hétvége ráirányította a figyelmet arra, hogy a közös történelmi múlt, a nagy tragédiákra való közös emlékezés, a közös kultúra és gasztronómiai hagyományok nem elválasztják az európai népeket egymástól, hanem hidat képeznek közöttük. (behir.hu) - További információk a rendezvényekről:

http://www.martin.sk/velka-vojna-velka-kniha-i-autor-velky-odkaz/d-43886/p1=19907

Gyorsforgalmi út Békéscsabáig / Veszélyes üzem a 44-es

2015. december 3. - (Kovács Dávid - behir.hu)

Döntött a kormány. A Modern városok program részeként megépülhet az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti szakasza. - Veszélyes üzem a 44-es, nagy a forgalom, itt még jó az út, Kondoros után már nagyon rossz, ott már olyan gödrök vannak, hogy iszonyatos - fogalmazza meg az egyik autós, aki nap, mint nap használja ezt a szakaszt. Hétköznap délelőtt ugyan nincs csúcsforgalom a 44-es számú főúton, de az autósokat ilyenkor is számos traktor és kamion lassítja a közlekedésben. Szinte senki nem elégedett az út minőségével. Ez azonban változhat a jövőben, ugyanis a kormány szerdai ülésén döntött a Modern városok program részeként az uniós pénzből nem finanszírozható főutak fejlesztéséről. A határozat szerint 2017 és 2019 között 579 milliárd forint jut majd útépítésekre, míg a 2015-ös és a 2016-os költségvetésből összesen 171 milliárd forint jut erre a célra. A döntés egyik elemeként valósulhat meg az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét és Békéscsaba közötti szakasza. Errôl a Békéscsabai Fidesz Frakciò renkìvüli tàjékoztatò keretében szàmolt be csütörtökön a sajtó képviselôinek. Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, 20 éve várják a megyeszékhelyen élők a fejlesztést, ami több szempontból is segíthet a városnak. - Nagyon sok fejlesztést, munkahelyteremtést és beruházást, ami a városba jöhetett volna, ennek hiányában utasították el vagy léptek vissza tőle. Remélhetőleg befektetői tőke érkezik majd ide, de a közlekedés, Budapest elérhetősége is felgyorsul és biztonságosabbá válik - hangsúlyozta ki az alpolgármester A kiemelt beruházások előkészítési és építési feladataihoz szükséges összeg biztosításával a nemzetgazdasági minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert bízta meg a kormány. A tervek szerint a munkálatok 2016 közepén kezdődnek majd el a Békés megyei szakaszon és 2019-ben fejeződhetnek be.

Szlovák és cseh katonák a tótkomlósi szlovák iskolában

2015. december 2. - (Cs. Sárkány Beáta - honvedelem.hu)

A tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába látogattak el a „Balaton 2015” elnevezésű közös kiképzésen Hódmezővásárhelyen tartózkodó szlovák és cseh katonák. Laukó Zsuzsanna Éva, az iskola igazgatója - aki egyben a Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is - fogadta a katonákat, bemutatta az intézményt, beszélt Tótkomlós történetéről, hiszen e település egyike Magyarország azon városainak, ahol igen jelentős lélekszámú szlovák kisebbség él. A tájékoztatót követően az iskola tanulóival beszélgettek a katonák, amely jó lehetőséget nyújtott a szlovák nyelv gyakorlására. Nagy érdeklődés övezte az egyenruhásokat, a diákok kérdésekkel is készültek és mindent tudni akartak arról, hogy milyen a katonaélet a szlovák és cseh laktanyákban. A beszélgetés után a vendég katonák egy kis meglepetéssel is kedveskedtek az iskola diákjainak. A szlovák és cseh katonák a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésének logisztikai vonatkozású feladataiban vesznek részt. A kiképzési feladatokat Kaposvár, Nagykanizsa és Hódmezővásárhely térségében valós feladatként és valós körülmények között hajtják végre, együttműködésben a magyar katonákkal. Az elméleti és beillesztő foglalkozásokat követően a szállítócsoportok megkezdték a munkát, többek között támogatják a határvédelmi feladatokba bevont katonák ellátását, így különböző anyagok szállításában vesznek részt. A szlovák és cseh kontingensek - amelyek a Visegrádi Négyek (V4) hadseregeinek felajánlásai alapján vesznek részt a Magyarországon megtartott „Balaton 2015” elnevezésű közös kiképzésen - december közepéig maradnak hazánkban.

A szlovák dudakészítés is a világörökség része lett

http://www.stop.hu/kultura/a-romaniai-legenyes-es-a-szlovak-dudakeszites-is-a-vilagorokseg-resze-lett/1383145/

Elutasítják a V4-ek mini Schengent

Kormányfői csúcstalálkozó Prágában

http://www.bumm.sk/belfold/2015/12/03/elutasitjak-a-v4-ek-mini-schengent-szorgalmazzak-a-kulso-hatarok-vedelmet

Növekszik a szlovákiai üdülések iránti érdeklődés

http://www.globoport.hu/141391/egyre-nepszerubb-szlovakia/

Folytatódik a rezsicsökkentés Szlovákiában

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/folytatodik_a_rezsicsokkentes_szlovakiaban.606786.html

Magyar hangzású nevet mindenkinek!

„Az Országos Névmagyarosító Társaság mindenkinek díjtalanul ajánl igényeinek megfelelő jó magyar hangzású nevet.” - „A névmagyarosítás nemzeti jelentősége…” - Kleinmajer kalauzból Bende, Kraivich kocsivezetőből Kassai, Zrubetz segédmunkásból Békesi…

http://magyarnarancs.hu/villamos_szek/neve-anyja-neve-magyar-hangzasu-nevet-mindenkinek-97402

Milliókat keres a magyarokon Peter Šrámek

http://ripost.hu/cikk-milliokat-keres-a-magyarokon-peter-sramek-sztarban-sztar/

Minden tantárgyat magyarul tanulunk (akárcsak Magyarországon)

Milyen egy magyar diák élete Szlovákiában?

http://kozepsuli.hu/milyen-egy-magyar-diak-elete-szlovakiaban-interju/

Versenyezni fognak érted a cégek, ha beszéled ezeket a nyelveket (az angol mellett)

Szlovák / cseh / román: A közép-európai piac miatt a szomszédos országok nyelveit beszélők is jó helyzetben vannak, sok helyen ugyanis anyanyelvi ügyfelekkel kell tartani a kapcsolatot.

http://www.penzcentrum.hu/karrier/versenyezni_fognak_erted_a_cegek_ha_beszeled_ezeket_a_nyelveket.1047287.html

Magyarul is olvashatók a Szlovák Püspöki Konferencia adventi gondolatai

http://www.magyarkurir.hu/hirek/magyarul-is-olvashatok-szlovak-puspoki-konferencia-adventi-gondolatai

Szlovákia - Hol lehet síelni a hétvégén?

http://sielok.hu/rovat/hirek/cikk/szlovakia-hol-lehet-sielni-a-hetvegen/

Donovaly: Szombattól már lehet síelni

http://sielok.hu/rovat/hirek/cikk/donovaly-szombattol-mar-lehet-sielni-2015/

Németh Zsolt: Nem lehetséges a jó viszony Magyarország és Szlovákia között a felvidéki magyar iskolák fennmaradása nélkül

http://www.hirado.hu/2015/11/26/nemeth-zsolt-nincs-jo-magyar-szlovak-viszony-felvideki-magyar-iskolak-nelkul/

„Üdvözöljük, ha anyanyelvükön fogadják a vevőket”

Szlovákiai vita egy elbocsátott magyar nőről

http://magyaridok.hu/kulfold/szlovakiai-vita-egy-elbocsatott-magyar-norol-194131/

Bojkottot hirdetnek a felvidéki magyar lány kirúgása miatt

A Deichmann cseh- és szlovák divíziójának marketingvezetője szerint a magyar nyelv használata sosem lehet ok a kirúgásra, sőt, szerinte inkább bátorítják is az alkalmazottakat a magyarlakta területeken, hogy ha tudnak, anyanyelvükön beszéljenek a vásárlóval.

http://mandiner.hu/cikk/20151126_deichmann_bojkott_a_felvideki_magyar_lany_kirugasa_miatt

Kiváló és kevésbé kiváló szótárak

A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek eddig megjelent és elkészülőben levő kétnyelvű szótárairól...

http://www.nyest.hu/hirek/kivalo-es-kevesbe-kivalo-szotarak

Magyar-szlovák gazdasági fórum / Nemzeti Kereskedőház Kassán

http://www.bumm.sk/regio/2015/11/25/magyar-szlovak-gazdasagi-forum-kassan

7 kihagyhatatlan szlovák étel, a sztrapacskán túl

http://www.mindmegette.hu/knedli-brindza-kurtoskalacs-a-szlovak-konyha-diohejban-50102

Borkóstolás talpalávalóval

A Kis-Kárpátok Borút eseménysorozatát, az egyre népszerűbb Nyitott Pince Napokat 16. alkalommal rendezték meg Szlovákia kiskárpáti borvidékén.

http://www.turizmusonline.hu/cikk/borkostolas_talpalavaloval

Magyar Turizmus Nap Pozsonyban

Egyre több turista jön Szlovákiából

http://vilagszam.hu/cikkek/magyar-turizmus-nap-pozsonyban-egyre-tobb-turista-jon-szlovakiabol.html/10327/

Nyíregyháza Poprádon

http://www.szabolcsihir.hu/helyben-jaro/szlovakiaban-is-nyiregyhaza-a-tema/1130151625

Fico beugrott a Jaguarba, mi csak nézünk utána

http://mno.hu/gazdasag/fico-beugrott-a-jaguarba-mi-csak-nezunk-utana-1314623

Felfüggesztheti Brüsszel a paksi terveket

http://index.hu/gazdasag/2015/11/17/felfuggesztheti_brusszel_a_paksi_terveket/

Tovább tart a nagy kürtőskalács-háború

A csehek szerint ez hagyományos szlovák édesség

http://index.hu/gazdasag/2015/11/18/tovabb_tart_a_nagy_kurtoskalacs-haboru/

A szakolcai kürtőskalács

http://slovakia.travel/hu/a-szakolcai-kuertoskalacs

Akkor most kié a kürtőskalács?

http://vasarnap.ujszo.com/2015/11/17/akkor-most-kie-a-kurtoskalacs

A magyar futballválogatott kijutott a 2016-os Európa-bajnokságra

http://www.nemzetisport.hu/magyar_valogatott/magyarorszag-norvegia-2450181

Ami a válogatottat illeti, itt van végre Európa...

http://nol.hu/sport/negyvennegy-ev-elteltevel-ismet-eb-resztvevo-lesz-a-magyar-valogatott-1575187

Díszvilágítás helyett mécsessel és virágokkal emlékeztek meg a magyarok

http://www.origo.hu/itthon/20151115-ezert-nem-kapott-francia-szineket-a-parlament.html

A párizsi merényletek miatt a kormány nemzeti gyásznapot rendelt el vasárnapra

http://www.ma.hu/belfold/266096/A_kormany_nemzeti_gyasznapot_rendelt_el_vasarnapra

A szlovák politikai elit is elítélte a merényleteket

http://magyaridok.hu/kulfold/a-szlovak-politikai-elit-is-elitelte-a-merenyleteket-124354/

Határozottan elítéljük a terrorizmust

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12772

Nő a Szlovákiában gyártott gépkocsik száma

http://www.vg.hu/vallalatok/ipar/no-a-szlovakiaban-gyartott-gepkocsik-szama-460925

Szlovák állami ösztöndíj rövid tanulmányútra

Felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, szak-, és középiskolai tanárok, oktatásügyi, szakoktatási szakemberek részére...

http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/0CD0A9ADDA74051FC1257EF9003B004C

Helenkár és Czibusák

A Helenkár a szlovák ’halenku’ - ’szűr’ szóra megy vissza +ár foglalkozás képzővel...

http://www.nyest.hu/hirek/helenkar-es-czibusak

Áchim és a szlovákság - Hrivnák Mihály könyvbemutatója

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849455235153454.1073741965.147596498672668&;type=3

2015. november 12. - (Kora Éva Robertina - csabaimerleg.hu)

Áchim és a szlovákság című könyvét mutatta be Hrivnák Mihály 2015. november 12-én a Békés Megyei Könyvtárban. A kötetben Áchim L. András, politikus nemzetiségi hovatartozását kutatta az író. A programhoz Hrivnák Mihály és Fuhl Imre munkáiból összeállított kiállítás kapcsolódott. A rendezvény után író-olvasó találkozó következett a Szlovák Kultúra Házában. A könyv bemutatója az Orgován Népdalkör előadásával vette kezdetét. A népdalkör tagjai hagyományos szlovák dalokat énekeltek a közönségnek. Bánfi-Zsilik Mária az író könyvéből olvasott fel részleteket az egybegyűlteknek, Lászik Mihály, a Békéscsaba MJV Szlovák Önkormányzatának elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Áchim L. Andrásról beszélt magyarul és szlovákul egyaránt. A következőkben a békéscsabai Szlovák Gimnázium tanulói olvastak fel részleteket az író könyvéből. A bemutatón Hrivnák Mihály és Fuhl Imre Áchim L. András szlovák gyökereiről beszéltek. „Áchim L. Andrásra igazán büszkék lehetnek a csabaiak, az Áchim életútjával kapcsolatos legújabb kutatásokra és ezek összegzésére Hrivnák kolléga tollából pedig érdemes odafigyelni” - hangsúlyozta Fuhl Imre, költő, újságíró. Az előadások után az érdeklődők megtekintették a kiállítást, ahol Hrivnák Mihály és Fuhl Imre eddigi munkái voltak láthatóak, könyvek, újságok és fényképek, de Áchim L. András életét is bemutatta a tárlat. A rendezvény után a vendégek a Szlovák Kultúra Házába tartottak, ahol vacsorával egybekötött író-olvasó találkozó következett családias hangulatban. Ancsin Pálné, a rendezvény házigazdája kifejtette, hogy a szlovák-magyar írók találkozójára már második alkalommal került sor és a résztvevők között hamar szoros barátságok kötődtek.

Áchim és a szlovákság

Szlovák irodalmi délután a Békés Megyei Könyvtárban

2015. november - (konyvtar.bmk.hu)

A Békés Megyei Könyvtár és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány 2015. november 12-én mutatta be az Áchim és a szlovákság című könyvet. A bemutatón Hrivnák Mihállyal, a könyv szerzőjével és beszélgető partnerével, Fuhl Imre újságíróval találkozhattak az olvasók. A megjelenteket Lukoviczki Anna igazgató-helyettes köszöntötte felidézve a csabai születésű egykori agrárpolitikus, az „Alföld fia”, Áchim L. András alakját, egyéniségét. Mindehhez Domokos József metaforikus szavait idézte az Áchim L. András (Kossuth Könyvkiadó, 1971) című kötetből: „Áchim az Alföld fia volt, és olyan volt, mint maga a természet az Alföldön. Váratlanul jön a zivatar, villámlik, mennydörög, és váratlanul múlik el, s újra ragyog a nap. Így Áchimot is váratlanul öntötte el az indulat, és akit egyik pillanatban megbántott, a másik pillanatban már szeretettel - nem tettetett, de őszinte szeretettel - ölelt át, és olyan kedvesen mosolygott, mint aki azt mondja: „nem kell mindent komolyan venni.” Lászik Mihály, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke arról a máig élő Áchim-kultuszról beszélt, amely még mindig él a csabaiak körében, s azt is kiemelte, hogy az itteni szlovákság nem engedett utcát elnevezni Áchim gyilkosairól Békéscsabán. Kormos Sándor a csabai Filadelfi Mihály Áchim című versét szavalta el szlovák nyelven - saját fordításában, majd az Áchim-kép, s a jeles „tót gazda”, országgyűlési képviselő életútjának felvázolásában a szlovák gimnázium tanulói - Kós Nikolett és Kesjár Daniella - voltak a hallgatóság segítségére. Az Áchim és a szlovákság című kötet szerzőjével, Hrivnák Mihállyal Fuhl Imre beszélgetett felelevenítve a könyv születésének történetét, Áchim megítélésének a változásait az elmúlt száz évben, valamint a 2011-es centenáriumi Áchim konferencia óta eltelt időszak eseményeit. Azt is megtudhattuk, hogy a fővárosban felállított Áchim-szobrot az első évfordulón vandálok megrongálták. Bánfi-Zsilák Mária a könyvből azt a részt olvasta fel, amely Áchim kettős identitását ecsetelte - kiemelve, hogy a csabaiak által csak „Nás Ondriško”-ként emlegetett egykori parasztvezér, agrárpolitikus az emberi értékek iránti fogékonyságával emelkedett demokratává. A programhoz kapcsolódó kiállítást Áchim L. Andrásról és Hrivnák Mihály, valamint Fuhl Imre műveiből Lonovics Lászlóné könyvtáros állította össze. A szlovák irodalmi délutánt az Orgován Népdalkör hangulatos műsora tette még kellemesebbé. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Štefan Daňo főkonzul is. Az irodalmi délután a Szlovák Kultúra Házában folytatódott.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849455235153454.1073741965.147596498672668&;type=3

Megfigyelt szlovákok

Háborús hétköznapok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében

http://nagyhaboru.blog.hu/2013/01/16/a_megfigyelt_szlovakok

Szarvasi szlovák vigadalom: Egy régi álom vált valóra

http://www.newjsag.hu/2015/11/12/szlovak-vigadalom-egy-regi-alom-valt-valora/

https://www.facebook.com/oslovma/posts/849087201856924

A magyarországi szlovákok Sülysápon újra felfedezték a Tápió-vidék tót nemzetiségét

http://tapiokultura.hu/index.php?option=com_content&;view=article&id=2501:a-magyarorszagi-szlovakok-sulysapon-ujra-felfedeztek-a-tapio-videk-tot-nemzetiseget&catid=17&Itemid=101

https://www.facebook.com/oslovma/posts/848274378604873

Szlovák filmek szemléje Szegeden és Budapesten

http://ujszo.com/online/kultura/2015/11/09/szlovak-filmek-szemleje-szegeden-es-budapesten

Titkosszolgák a médiumoknál?

Félelemből vonták vissza a törvényjavaslatot?

http://nepszava.hu/cikk/1075505-pinter-igy-reagalt-tervezi-e-a-titkosszolgak-beepiteset-a-mediumokba/

Fico szerint kiválóak a szlovák-magyar kapcsolatok

http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/04/fico-szerint-kivaloak-a-szlovakmagyar-kapcsolatok

Kiket támogat Magyarország szlovákiai magyar kultúra és oktatás címén?

http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/03/kiket-tamogat-magyarorszag-szlovakiai-magyar-kultura-es-oktatas-cimen-iii-resz

Oktatás / Média / És a többiek

http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/10/kiket-tamogat-magyarorszag-szlovakiai-magyar-kultura-es-oktatas-cimen-ii-resz

A Bethlen Gábor Alapon keresztül

http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/02/kiket-tamogat-magyarorszag-szlovakiai-magyar-kultura-es-oktatas-cimen-i-resz

Nacionalista dilemmák

Mit mond rólunk a nemzeti identitás? / Képzelt közösségek, magánképzetek

http://nepszava.hu/cikk/1075069-nacionalista-dilemmak/

Önarckép kreált ellenségből

„Nemzeti hungarikum” / Privát nacionalizmus / Összeesküvés-elméletek / A térség tocsog és tapicskol a nacionalizmusban. Ez hol kirekesztő, hol a saját nemzetnek több tiszteletet követelve védekező...

http://nol.hu/kultura/onarckep-krealt-ellensegbol-1572185

Nehéz bejutni Szlovákiába, mert Ausztria ünnepel

http://24.hu/belfold/2015/10/26/nehez-bejutni-szlovakiaba-mert-ausztria-unnepel/

Szijjártó: Fontosak a kölcsönös bizalmat erősítő lépések

http://orientpress.hu/149751

Hadgyakorlat a szlovák-magyar határon

2015. október 25. - (tasr)

Csütörtökön közös hadgyakorlatot tartanak a katonák és a rendőrök Dél-Szlovákiában, a szlovák-magyar határhoz közel. A gyakorlaton 126 egyenruhás vesz részt - tájékoztatott a védelmi minisztérium szóvivője, Martina Balleková. A migrációs válsággal összefüggésben tartott „Új horizont” elnevezésű akció után ez már a második ilyen jellegű hadgyakorlat. Martin Glváč védelmi miniszter elmondása szerint a biztonsági erők elsősorban az államhatáron felállított ellenőrzési pontok biztosítását gyakorolják majd, továbbá a közrend fenntartását egy kijelölt körzetben.

Bugár Béla: Szlovákiát óvnunk kell a populizmustól

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/10/23/bugar_bela_szlovakiat_ovnunk_kell_a_populizmustol/

Szoborral provokálják a magyarokat Párkányban

2015. október 28. - (Szilvássy József - nol.hu)

A helyi és a környékbeli magyar polgárok tiltakozása ellenére a Matica slovenská párkányi szervezete szerda délután mégis megtartja azt az ünnepséget, amelyen elhelyezik Ludovit Štúr szlovák „nemzetébresztő” politikus leendő mellszobrának alapkövét, méghozzá az esztergomi Várdombbal szembeni Duna-parton. A Magyar Közösség Pártjának, valamint a felvidéki magyar társadalmi és kulturális szervezetnek, a Csemadoknak a tagjai a rendezvény helyszínén csendes sétával is kifejezik véleményüket. „Ludovít Štúrnak nincs semmi köze Párkányhoz, soha nem élt, még rövid ideig sem tartózkodott városunkban. Párkányt szlovákul Parkannak nevezték, csupán 1948-ban, a felvidéki magyarok meghurcolásának és jogfosztottságának idején a szlovák nacionalista kormánybizottság változtatta meg Štúrovóra. Ugyanilyen sorsra jutott annak idején számos más, magyarok lakta dél-szlovákiai település is. Nem sokkal a rendszerváltás után, 1991-ben tartott népszavazáson a helyi lakosok döntő többsége arra voksolt, hogy a város kapja vissza történelmi szlovák nevét nevét, azonban a pozsonyi kormány nem tett eleget a polgárok követelésének” - nyilatkozta Boócz Mária, a Csemadok párkányi szervezetének elnöke. Szigeti László, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke kifejtette: „Tiszteletben tartjuk Ludovit Stúr érdemeit, miként azt is, hogy a párkányi szlovák nemzetiségű polgárok is megemlékeznek nemzetük kiemelkedő személyisége születésének 200. évfordulójáról. Aktivitásaik azonban nem vezethetnek a lakosság békés együttélésének megzavarásához, indulatok szításához, a többséget alkotó párkányi magyar lakossággal szembeni érzéketlen döntéshez. Márpedig ilyen provokációról van szó, már csak azért is, mert a tervezett mellszobor éppen Szent István királyunk szülőhelyén, az esztergomi Bazilikával szemben áll majd” - mutatott rá a politikus. Vitko Andrea, a Híd párt vezetőségi tagja, helyi képviselő elmondta, az önkormányzat nem egyezett bele, hogy az alkotást a tulajdonukban levő ingatlanon, például a városi sétányon helyezzék el, ezért a kezdeményezők a kikötő melletti, állami tulajdonban levő területet szemelték ki. Margaréta Vysná, az egykor kulturális, ma sokkal inkább nacionalista Matica slovenská párkányi helyi szervezetének vezetőségi tagja közölte: miután a helyi önkormányzat elutasított minden anyagi támogatást is, a három és fél méteresre tervezett mellszobrot közadakozásból állítják fel. „A mintegy háromezer párkányi szlovákság elvitathatatlan joga, hogy a lakóhelyén a nemzet nagy fiának, történelmi személyiségének méltó emléket állítson, amivel semmilyen érdeket és érzelmeket sem sértünk” - vélekedett.

Štúr-szobrot állítana Párkányban a Matica

2015. október 25. - (tasr)

A Matica slovenská helyi szervezete emlékművet emelne Ľudovít Štúr tiszteletére Párkányban. A szobor a talapzattal együtt 3,5 méter magas lenne és nagyjából 6000 euróba kerülne. A helyi szervezet elnöke, Jaroslav Janok elmondta: a kiadásokat szponzori támogatásokból és adományokból fedeznék. Az alapkőletételre október 28-án kerül sor a Duna partján. „Hogy az alapkő helyére mikor kerül az emlékmű, az attól függ, mikorra sikerül összegyűjteni a szükséges anyagiakat” - mondta el Margaréta Vyšná, a Matica slovenská helyi szervezetének munkatársa. Az eredeti elképzelések szerint a mellszobrot a város főterén állították volna fel, ehhez azonban a városi vezetés nem adta beleegyezését. „Az az igazság, hogy Párkányban nincs egyetlen olyan emlékmű sem, amely szlovák történelmi személyiséghez kötődne. Magyar személyiségekhez kötődő emlékművekből viszont több is van” - jelentette ki M. Vyšná, aki szerint a párkányi lakosok legalább 30 százaléka támogatja a Štúr-szobor elhelyezését. Hozzátette: az emlékmű állításával egyetért a polgármester is, csak arról van eltérő véleményük, hol kellene azt elhelyezni. Párkányt 1948-ban nevezték át hivatalosan Štúrovo-ra. 1991-ben a városban tartottak egy népszavazást, melynek során a lakosok döntő többsége a történelmi elnevezés újbóli hivatalossá tétele mellett voksolt. A kormány mégsem adta vissza a város régi nevét a terminológiai bizottság ajánlásaira hivatkozva. Párkányhoz egyébként Ľudovít Štúrnak semmi köze nincs, soha nem élt itt és semmilyen módon nem kötődik a városhoz.

Prosím, tessék... - Štúr a hnoj (?!)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/844623758969935

Netolerantné Štúrovo

Video: https://youtu.be/TLw1p9RoYQM

Štúr rozhádal Štúrovčanov

https://www.facebook.com/oslovma/posts/844416995657278

Matičiari chcú nášmu národovcovi v tomto hraničnom meste postaviť bustu

http://videoarchiv.markiza.sk/embed/37684

V Štúrove zasypali Štúrov pamätník kopou hnoja

Polícia nechala Maďarov rušiť slávnosť / Provokácia v roku Ľ. Štúra

http://www.napalete.sk/madarski-sovinisti-zasypali-sturov-pamatnik-v-sturove-kopou-hnoja/

Mierumilovný protest proti Štúrovej soche

Csendes tüntetés a párkányi Štúr-szobor ellen

http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/57111-csendes-tuntetes-a-parkanyi-tur-szobor-ellen

Elhunyt Ján Chryzostom Korec jezsuita bíboros, Nyitra nyugalmazott püspöke

http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/24/elhunyt-jan-chryzostom-korec

Rákóczi és Omega / Magyar Napok Kassán - Beszélgetés a főkonzullal

http://figyelo.hu/cikkek/425059-magyar-napok-kassan---beszelgetes-a-fokonzullal

TOP 10 - Ezeket a nyelveket tanuld, ha jól fizető állást akarsz!

Szlovák / román: A közép-európai piac miatt a szomszédos országok nyelveit beszélők is jó helyzetben vannak, sok helyen ugyanis anyanyelvi ügyfelekkel kell tartani a kapcsolatot.

http://www.penzcentrum.hu/karrier/top_10_ezeket_a_nyelveket_tanuld_ha_jol_fizeto_allast_akarsz.1046736.html

A kisebbségekre erőforrásként és nem fenyegetésként kell tekinteni

http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/22/a-kisebbsegekre-eroforraskent-es-nem-fenyegeteskent-kell-tekinteni

Visszavonulót fújt Szlovákiában a Mol

http://www.portfolio.hu/vallalatok/energia/visszavonulot_fujt_szlovakiaban_a_mol.221214.html

Szlovák bűnözők lopták, szerbek hamisították, magyarok pedig eladták a kocsikat

http://www.privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?MN=Hirmix&;LN=Hungarian&AGM=Hirmix&AN=autotolvajbanda

Az év szlovák-magyar startupja felhívás

http://startupper.hu/az-ev-szlovak-magyar-startupja-felhivas/

Az év szlovák - magyar startupját keresik

http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/26/az-ev-szlovak-magyar-startupjat-keresik

Interetnikus tréningprogram

Kizárólag „magyarban” gondolkodtunk és magyarnak láttuk a környező világot is. A kisebbségieken egyszerűen „átnéztünk”. / Az intoleráns ember nem etnospecifikusan gyűlöl. A gyűlöletét képes átvinni bármilyen embercsoportra...

http://nol.hu/velemeny/kovetkezik-hajtovadaszatoregekre-1569533

Orbán és Fico: Putyin európai támogatói

http://hvg.hu/itthon/20151018_Putyin_europai_segitoi#

Fico a nagy megosztó

A szlovák kormányfő továbbra is a leghitelesebb politikus...

http://nol.hu/kulfold/fico-a-nagy-megoszto-1569807

Elmozdulás Bős-Nagymaros ügyében

http://mno.hu/eu/elmozdulas-bos-nagymaros-ugyeben-1315612

Csúnyán ráfaraghatunk a megegyezésre a szlovákokkal

http://nol.hu/belfold/csunyan-rafaraghatunk-a-megegyezesre-a-szlovakokkal-1576765

Továbbra is kísért Bős szelleme

http://mno.hu/belfold/tovabbra-is-kisert-bos-szelleme-1309547

Szlovákia odavágott a Jobbik miatt

http://nol.hu/kulfold/szlovakia-odavagott-a-jobbik-miatt-1574639

Mit akar a Jobbik Szlovákiában?

Maga az iroda csak a sajtónak szól és páran jól meg fognak élni belőle: elsősorban a szlovák nacionalisták, másodsorban pedig az imázsát építő Jobbik.

http://kozbeszed.sk/2015/10/30/mit-akar-a-jobbik-szlovakiaban/

Jelentősen megerősödött a Szlovák Nemzeti Párt

http://felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/57317-jelentosen-megerosodott-a-szlovak-nemzeti-part-sns

Az SNS megdicsérte az MKP-t JOBBIK-ügyben

http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/26/az-sns-megdicserte-az-mkp-t-jobbik-ugyben

Bárdosnak sem tetszik Szávay irodája

A Jobbik a lehető legirtózatosabb dolgok közé tartozik, amit likvidálni kell Szlovákiából - jelentette ki a TA3 hírtelevízió vitaműsorában Ľuboš Blaha smeres képviselő. - „Ez az állampolgárság osztogatásával, és a külhoni magyarok választójogával van összefüggésben.”

http://ujszo.com/online/kozelet/2015/10/25/bardosnak-sem-tetszik-szavay-irodaja

Törvényt módosít a szlovák parlament Szávay dunaszerdahelyi irodanyitása miatt

http://parameter.sk/torvenyt-modosit-szlovak-parlament-szavay-dunaszerdahelyi-irodanyitasa-miatt

A külügyminisztérium szerint felesleges provokáció a Jobbik-alelnök szlovákiai képviselői fogadóirodája

2015. október 15. - (mti)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szerint felesleges provokáció, hogy Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke képviselői fogadóirodát nyitott a felvidéki Dunaszerdahelyen. A tárca csütörtöki közleményében kiemelték: a fogadóiroda megnyitása károkat okoz mind a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatok, mind pedig a felvidéki magyarság szempontjából. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön telefonon egyeztetett Berényi Józseffel, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökével, és egyetértettek abban, hogy „ez a lépés csak arra jó, hogy feszültséget szítson a két ország között”. A magyar tárcavezető Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszterrel is tárgyalt telefonon a kérdésről. Szijjártó Péter és szlovák kollégája biztosították egymást arról, hogy egy ilyen provokáció nem befolyásolja a két ország dinamikusan fejlődő együttműködését. Szijjártó Péter szerint „ezt a lépést egészen biztosan nem a nemzeti érdek, hanem pártérdekek motiválták” - közölte a KKM. A tárcánál emlékeztettek: az Európai Tanács csütörtöki brüsszeli ülését megelőzően Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök néhány szót váltott az esetről. A magyar kormányfő a külgazdasági és külügyminiszter hozzászólásához hasonlóan reagált a történtekre - áll a KKM közleményében. Szávay István szerdai bejelentését követően elmondta: az egyelőre egyedülálló kezdeményezést a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás új szintre emelése vezérelte. Kifejtette: a fogadóirodába - ahol hetente egyszer, szerdán tartanak majd fogadóórákat a Jobbik felvidéki tagjai és időnként ő maga is - bárki betérhet, hogy meghallgassák, illetve segítséget kapjon elsődlegesen a helyi magyarság megmaradását szolgáló ügyekben. Peter Pellegrini, a szlovák parlament elnöke csütörtökön felszólította Szávay Istvánt, hogy haladéktalanul zárja be képviselői fogadóirodáját. Robert Fico szintén provokációnak minősítette a Jobbik alelnökének lépését és azt mondta: azt várja, hogy a szlovák és a magyar törvényhozás vezetése egyeztet majd a történtekről, és ennek alapján „kellő intézkedéseket foganatosítanak”.

„Nem Robert Fico fogja eldönteni, hol nyithat irodát a Jobbik”

2015. október 15. - (mti)

Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő szerint nem Robert Fico fogja eldönteni, hol nyithat irodát pártja. Az ellenzéki politikus így reagált arra, hogy Peter Pellegrini szlovák parlamenti elnöke csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatóján felszólította Szávay Istvánt, a Jobbik alelnökét, hogy haladéktalanul zárja be képviselői fogadóirodáját, amelyet a szlovákiai Dunaszerdahelyen nyitott meg szerdán. Szávay István az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: bizonyára vannak olyan magyar politikusok, akiknek Fico megszabhatja, hogy meddig mehetnek el a magyar érdekek képviseletében, ő azonban még véletlenül sem tartozik ezek közé, ezért eszében sincs teljesíteni a követelésüket. Kétségkívül igaz Robert Fico azon állítása, hogy Orbán Viktorral „konstruktív és pozitív” a viszonyuk, valamint „kizárólag a jövő pozitív projektjeire” összpontosítanak. Bizonyára könnyű lehet az együttműködés egy olyan magyar miniszterelnökkel, aki a gazdasági előnyök és a jövő pozitív projektjeiért cserébe kivétel nélkül az összes felvidéki magyar ügy képviseletéről lemondott - fogalmazott. A Jobbik országgyűlési képviselője szerdán a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahelyen sajtótájékoztató keretében nyitotta meg képviselői fogadóirodáját. Az iroda megnyitását egyebek mellett azzal indokolta, hogy az hozzájárul majd a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás új szintre emeléséhez.

Diplomáciai ügy lesz Szávay dunaszerdahelyi irodanyitásából

http://parameter.sk/diplomaciai-ugy-lesz-szavay-dunaszerdahelyi-irodanyitasabol-pellegrini-lepeseket-fontolgat

A Szlovák Nemzeti Párt szerint a Jobbik sérti a Szlovák Alkotmányt

http://parameter.sk/az-sns-hisztizik-jobbik-irodanyitasa-miatt

A Jobbik Dunaszerdahelyen: Vagy nagyon bátrak vagy nagyon hülyék!

http://parameter.sk/blog/jobbik-dunaszerdahelyen-vagy-nagyon-batrak-vagy-nagyon-hulyek

Robert Fico provokációként tekint Szávay István jobbikos képviselő Dunaszerdahelyen nyitott irodájára

2015. október 15. - (sita / Új Szó)

Robert Fico szlovák kormányfő elvárja, hogy a parlament vezetése tárgyalásokat kezdjen a magyar partnerekkel a helyzet lehetséges megoldásáról. - „Ez egy provokáció, nem értek egyet vele” - válaszolt a kormányfő csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre, mit gondol arról, hogy Szávay István jobbikos képviselő Dunaszerdahelyen nyitott irodát. A kormányfő beismerte, hogy az iroda megnyitásának nincsenek jogi akadályai, de hozzátette: mivel a Jobbik egy szélsőséges párt, az ilyen lépések veszélyeztetik a Magyarországgal ápolt jó viszonyt, ami hosszú évek nehéz munkájával jött létre. Fico elvárja, hogy a parlament vezetése kezdjen tárgyalásokat a magyar partnerekkel a helyzet lehetséges megoldásáról. Hangsúlyozta: továbbra is korrekt kapcsolatra törekszik a magyar kormánnyal és a magyar miniszterelnökkel, erre példaként a magyar-szerb határ közös védelmét hozta fel. Sajnálja, hogy ezt a korrekt és konstruktív kapcsolatot valaki provokációval igyekszik megzavarni. Emlékeztetett: egy nemrég végzett felmérésből kiderült, hogy a lakosság 80 százaléka szerint az elmúlt tíz évben most a legjobb Magyarország és Szlovákia viszonya. Szávay István lapunknak elmondta: az irodát magánvállalkozótól bérlik, nem az önkormányzat adta bérbe a helyiséget. „Ez nem a Jobbik Magyarországért Mozgalom irodája, hanem az én képviselői fogadóirodám. Ez az első alkalom, hogy egy magyar képviselő úgy döntött, hogy nem Magyarországon, hanem valamely magyarok által lakott szomszédos régióban nyitja meg.” Pallér Péter, a Jobbik szlovákiai szervezője elmondta, terveik szerint több iroda is követi majd a dunaszerdahelyit. Szávay a negyedévente ellátogat az irodába, távollétében a Jobbik helyi csoportja gondoskodik az irodáról. „Reméljük, hogy ez emberek bejönnek és beszámolnak a problémáikról, amelyekben a képviselő segíthet” - mondta Pallér.

https://portal.nkp.hu/ - Elindult a nemzeti köznevelési portál

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12504

Nemzetiségi kérdés a reformkorban

https://player.nkp.hu/play/60720/false

Soltész Miklós: Két év alatt megduplázódott a nemzetiségi iskolák, önkormányzatok, médiumok és intézmények támogatása

2015. október 27. - (mti)

Két év alatt duplájára növelte a kormány a nemzetiségi iskolák, önkormányzatok, médiumok és intézmények támogatását - erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára beszélt 2015. október 27-én Budapesten, sajtótájékoztatón. Soltész Miklós kifejtette: a nemzetiségi civil szervezetek támogatása a jövő évben eléri a 330 millió forintot, és ez az idei összeg háromszorosa. Ugyanez igaz a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, amire jövőre 330 millió forint pályázati lehetőség lesz. Az anyaországi táborozási lehetőségekre a jövő évben 270 millió forintos támogatást biztosítanak - mondta. Közölte, a jövő évben mintegy 880 millió forint lesz a nemzetiségi intézmények felújítására, fejlesztésére fordítható támogatási keret. Ez az idén 440 millió forint volt. A keret az intézményeket fenntartó nemzetiségi önkormányzatoknak az európai uniós támogatásokhoz való hozzáférést is hivatott biztosítani úgy, hogy e forrásból teremthetik meg az önrészt a pályázni szándékozók. Soltész Miklós szólt arról, hogy a nemzetiségi szószólók és a nemzetiségi vezetők az anyaországi kapcsolataikon keresztül a magyar diplomáciai törekvéseket is segítik. Fuzik János, a parlament magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke közölte, a sajtótájékoztatót megelőzően informális találkozó keretében megbeszélést folytattak Soltész Miklóssal. Elmondta, az idén a nemzetiségeket érintő korábbi 4 milliárd forintos pályázati keret 6 milliárdra nőtt. A jövő évben ez az összeg már több mint 8 milliárd forint lesz.

Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat adtak át Budapesten

2015. október 13. - (mti)

Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjat adott át 19 középiskolás diáknak Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Fülöp Attila, a tárca nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára 2015. október 13-án Budapesten. Soltész Miklós hangsúlyozta, a Magyarországon élő nemzetiségek a történelem során számtalanszor bizonyították hűségüket az ország iránt. Példaként említette az aradi vértanúkat, akik közül szintén többen tartoztak valamelyik nemzetiséghez. A nemzetiséghez tartozás és a szülőföld szeretete ugyanis nem kizárja egymást, hanem sokkal inkább erősíti - fogalmazott az államtitkár. Soltész Miklós a díjazottaknak biztatásul azt mondta, az ösztöndíjban eddig mintegy száz diák részesült, közülük hatvanan már a felsőoktatásban tanulnak. Ők éltek a lehetőséggel és a beléjük fektetett bizalommal - emelte ki. Hozzátette, iskolájukban a díjazottak ugyanolyan „nagyköveti feladatot” látnak el, mint az Országgyűlésben a nemzetiségi szószólók. Hangsúlyozta, a kormány kiemelt partnerként tekint a 13 magyar nemzetiségre, ezért két év alatt - idén és jövőre - megduplázza a támogatásukra fordított összeget. A pályázat benyújtására jogosult 24 iskolából 19 élt a lehetőséggel, így kilenc német, két-két roma, horvát, szlovák és szlovén, valamint egy-egy román és szerb származású diák részesült idén az ösztöndíjban, amelynek mértéke havi 60 ezer forint. A támogatás a középiskola két utolsó tanévére szól. A Navracsics Tibor akkori közigazgatási és igazságügyi miniszter által 2011-ben alapított nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák által ajánlott diákok jelentkezhetnek minden évben. Az ösztöndíj célja valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, nehéz szociális körülmények között élő tanulók továbbtanulásának elősegítése. A pályázat benyújtásának feltétele a legalább négyes tanulmányi átlageredmény.

Az Országgyűlés nemzetiségi bizottságának ülése

Növelhető a közmédia nemzetiségi műsorainak nézettsége

2015. október 13. - (mti)

Akár háromszorosára is növelhető a közszolgálati média nemzetiségi műsorai által elértek száma, és ehhez partner a közmédia - hangsúlyozta a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke 2015. október 13-án az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek bizottságának ülésén. Balogh László kiemelte: segít a színvonalasabb műsorok készítésében, ha a nemzetiségi önkormányzatok színvonalas programokat ajánlanak az adások készítőinek, ugyanakkor közönséget lehet nyerni azáltal is, hogy a fiatal nemzedékeket az interneten keresztül kísérlik meg elérni. A kuratórium elnöke hozzátette: a közszolgálati média nyitott arra, hogy már sugárzott nemzetiségi programjait átadja az érdeklődő helyi médiumoknak, hogy tetszőleges időpontban műsorra tűzzék, ahogy arra is nyitottak, hogy az adott közösség anyaországában készült műsorok kerüljenek Magyarországon adásba. Jó példaként felhívta a figyelmet arra: van olyan nemzetiség, amely a közösségi médiában hallatlanul ügyesen népszerűsíti saját műsorait. Az országos nemzetiségi önkormányzatok beleszólási jogát kérő felvetésekre Balogh László azt mondta: „önkormányzat nélkül nincs műsor”, de az érdekképviselet útja ebben az esetben a konzultáció, és a témában érintett minden oldalnak együtt kell gondolkodnia azon, mit és hogyan lehet javítani a produkciókon. „Még ellenfeleinknek is el kell ismerniük, hogy az információs csatorna megállja a helyét” - mondta az M1 márciusi átalakulásáról Balogh László. Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatója kiemelte: az általa vezetett társaság év közepi felállásával egy helyre került a közmédia valamennyi platformja, a televízió, a rádió, a hírügynökség és az online jelenlét felügyelete. Mint mondta, a közszolgálati televíziós csatornák struktúraváltásával a reggel hét órai híradó közelébe kerültek a nemzetiségi műsorok, ami „nagyon jó időpontnak számít”, megjegyezve, hogy egy kivétellel valamennyi nemzetiségi műsor nézettsége emelkedett. Arra a felvetésre, hogy ne azonnal az első adás után ismételjenek meg a Duna Worldön egy műsort, hanem másik napszakban, Dobos Menyhért türelmet kért, mondván, valószínű, hogy át fogják strukturálni a csatornát, amelynek négy idősávban kell megszólítania a tengerentúli magyarságot. Az M1 aktuális csatornává válása rengeteg lehetőséget nyit a nemzetiségi hírek előtt - jegyezte meg a vezérigazgató, célként és szempontként említve, hogy az általános hírfolyamba integrálva hangsúlyosan kívánják megjeleníteni a nemzetiségekkel kapcsolatos témákat. 2015. október 13-i ülésén arról is határozott a bizottság, hogy - egyebek mellett a későbbi törvénymódosítások elébe menve - gyermekjóléti és családügyi munkabizottságot hoz létre.

Személyi kódra cserélik a születési számot Szlovákiában

http://www.stop.hu/kulfold/szemelyi-kodra-cserelik-a-szuletesi-szamot-szlovakiaban/1368836/

Bevallott szétlopás

Az állami vagyont a hatalmon lévő kormány sajátjaként kezeli, és annyit lop belőle, amennyit nem szégyell. A közvagyonra, közpénzre fejőstehénként tekintenek...

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/10/14/bevallott-szetlopas

Megdöbbentő dolgot találtak Csontváry egyik képébe rejtve

http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/megdobbento-dolgot-talaltak-csontvary-egyik-kepebe-rejtve

Magyarok nem, szlovákok igen!

http://www.bumm.sk/velemeny/2015/10/14/magyarok-nem-szlovakok-igen

A balsorsról és a büszkeségről

http://ujszo.com/online/sport/2015/10/14/a-balsorsrol-es-a-buszkesegrol

A magyar focista, aki már kijutott a 2016-os Eb-re: Utánam, srácok!

http://www.rangado.hu/tartalom/cikk/326502_a_magyar_focista_aki_mar_kijutott_a_2016_os_eb_re

A szlovákok kijutottak az Eb-re

http://ujszo.com/online/sport/2015/10/12/a-szlovakok-kijutottak-az-eb-re

A magyar labdarúgó-válogatott számára kézzelfogható közelségbe került a közvetlen kijutás az Európa-bajnokságra

http://ujszo.com/online/sport/2015/10/13/kozel-az-egyenes-agi-eb-reszvetel

Szlovákiában már havazik

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/maris-havazik-szlovakiaban-2408809

Szlovák kézimunka, cseh hajkalap és magyar hullámlovas - Gombold újra!

http://divany.hu/tejbenvajban/2015/10/12/gombold_ujra_2015/

Eső áztatta természet

Vízcseppek egy növényen Salgótarján közelében 2015. október 10-én. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/835930076505970

Őszi daruvonulás

„Szállnak a darvak, szállnak az égen. Vége a nyárnak, szép napok szállnak…” - Szürke darvak (Grus grus) a Hortobágy felett / A madarak három jelentősebb európai vonulási útvonala közül az egyik Magyarországon vezet keresztül, és kontinensünk egyik legnagyobb darugyülekező helye a Hortobágyi Nemzeti Park területén található. - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/840622792703365

Falumúzeum és látvány tárház Bükkszenterzsébeten

Az újonnan átadott falumúzeum és látvány tárház egyik berendezett szobája Bükkszenterzsébeten. A környékbeli paraszti élet eszköztárát bemutató kiállítást Ladóczki Vilmos néprajzi gyűjtő közreműködésével alakították ki. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/849486988483612

I. Magyar-Szlovák Vállalkozói Bál

Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849644531801191.1073741966.147596498672668&;type=3

Pilisszentkereszten tanácskoznak a magyarországi szlovákok

http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/57698-pilisszentkereszten-tanacskoznak-a-magyarorszagi-szlovakok

Pilisi kalendárium magyaroknak és szlovákoknak

www.oslovma.hu/XXX/PilKal16.pdf

Ősi utak a Pilisben

Még a római korban készültek

http://sirasok.blog.hu/2010/04/13/osi_utak_a_pilisben

Pilisszentléleken forog a Mi kis falunk

Elkezdődött a szlovák Horná-Dolná (Alvég-Felvég) sorozat a keresztségben Mi kis falunk címet kapó magyar változatának a forgatása. / Erős szlovák kisebbséggel rendelkező Pilisszentlélek (a képzeletbeli Pajkaszeg)

https://www.szeretgom.hu/content/81353-forog-a-mi-kis-falunk-pilisszentleleken

Pilisszentlélek (szlovákul Huť, köznyelvben Huta) egykori község, 1985 óta Esztergom része.

http://www.oslovma.hu/pilis-slovak.hu/osady/14-telepuelesek/28-hut

Percenként frissülő kép a pilismeteor.hu webkamerájából

http://pilismeteor.hu/viewpage.php?page_id=6

Boldog Özséb-kilátó / Pilis-tető

http://www.parkerdo.hu/boldog_ozseb_kilato

Őszi levelek

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.332894006809582.72830.147596498672668&;type=3

Ősz a Pilisben

Köd borítja be Pilisborosjenőt / Napfelkelte a ködbe burkolózott Pilis felett a Nagy-Kevélyen készült felvételen 2015. október 25-én. - Fotó: Mohai Balázs (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/841676402598004

Megnyílt a kormányablak Tótkomlóson

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12707

Dél-Alföld szlovák hagyományai új célközönséget szólíthatnak meg a szlovák piacon

2015. november 3. - (Objektív Hírügynökség)

Október végén a Dél-Alföldre szervezett sajtótanulmányutat a Magyar Turizmus Zrt. szlovákiai képviselete, Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága, valamint a békéscsabai és Békés megyei Tourinform. A szlovák média képviselői a régió legnagyobb és legnevezetesebb gasztronómiai fesztiválját látogatták meg. A csabai kolbászfesztivál utánozhatatlan hangulata nemcsak a gasztrosajtó képviselőit hozta lázba: mindenki igyekezett a lehető legtöbb információt és képet összegyűjteni a - Szlovákiában csabajkának ismert - kolbászt népszerűsítő gasztrorendezvényről. A szlovák újságírók a város polgármesterével, Szarvas Péterrel és a fesztivál alapítójával, Ambrus Zoltánnal is találkozhattak Békéscsabán. A szlovák közszolgálati rádiónak adott interjúban többször is elhangzott, hogy a 18. század elején a régióba betelepült szlovákok is hozzájárultak a csabai kolbász hírnevéhez. A megújult városközpont, a CsabaPark és a Munkácsy Múzeum megtekintése után a Szlovák Tájházban fogadták a csoportot helyi szlovák közösség lelkes képviselői. A szlovákság történetébe, hagyományaiba és mindennapi életébe archaikus kifejezésekkel tarkított szlovák nyelven átadott elbeszélésen keresztül is bepillanthattak a résztvevők. Békéscsaba mellett Szarvas szlovák kultúrájának, a szarvasi Mini-Magyarország makettjeinek, valamint Lajosmizsén a régió lovas hagyományainak megismerése is szerepelt a programban. Tiszakécskén a fürdőkultúránkból, Lőkösházán az Európában egyedi 3D épületvetítés különleges élményéből kaptak ízelítőt a tanulmányút résztvevői. A jelentős médiumokat képviselő résztvevők cikkek, fotók és rádióriportok formájában nemcsak a csabai kolbásznak, hanem a dél-alföldi régiónak is továbbviszik a hírét. Amellett, hogy a régió a szlovák piacon legkeresettebb két turisztikai termékét - a fürdőkultúrát és gasztronómiát - tekintve elsőrangú kínálattal rendelkezik, valami egyedit is kínál, amiért a szlovák turistának érdemes pár kilométerrel tovább utazni a határtól a kevésbé ismert régiókba is. A szlovák kulturális kapcsolódási pontok kommunikálása további látogatókat és vendégéjszakákat generálhat Dél-Alföldön a szlovák piacról.

Békéscsaba - Szlovák közgyűlés és közmeghallgatás a tájházban

2015. november 10. - (Mikóczy Erika - csabaimerleg.hu)

A békéscsabai szlovák önkormányzat november 10-én igazán impozáns környezetben, a Garay utcai tájházban tartotta soros ülését. A közgyűlés zárt üléssel indult, elsőként arról döntöttek, ki kapja idén a Békéscsaba Szlovákságáért kitüntetést. A zárt ülés napirendjén szerepelt javaslattétel a Békéscsabáért kitüntetésre és a Békéscsaba díszpolgára címre is. A nyilvános ülésen - a szokásokhoz híven - elsőként az előző ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről számoltak be. Beszéltek a dél-alföldi - romániai, vajdasági és magyarországi - szlovákok együttműködéséről, amelynek fő letéteményesei az egyesületek, civil szervezetek, de a helyi és az országos nemzetiségi önkormányzat is komoly előmozdítója ennek. Szóba került a testület ülésén az is, hogy a médiacentrum nyitott a szlováksággal való együttműködésre. A Békéscsabai Médiacentrum Kft. keretein belül a Csabai Mérlegben továbbra is folyamatosan jelentkezik a szlovák rovat, emellett a 7.Tv-ben és a behir.hu oldalon is súlyának megfelelően jelennek majd meg a szlovák nemzetiséggel kapcsolatos hírek, információk. A Lászik Mihály elnökletével működő testület áttekintette az idei költségvetést, amely új források beépülése révén módosult, illetve tárgyaltak arról, hogy a Kertvárosi Óvoda a továbbiakban Békéscsabai Kertvárosi Óvoda néven szeretne működni. A közgyűlés után a szlovák testület közmeghallgatást tartott, amelynek első felében a nemzetiségi választások óta eltelt egy év történéseit foglalták össze az érdeklődők számára, majd a jelenlevők mondhatták el kérdéseiket, kéréseiket, észrevételeiket.

Kolbászfesztivál Békéscsabán

Frissen töltött kolbászok / Kolbászhúst darálnak egy békéscsabai csapat tagjai a tizenkilencedik alkalommal megrendezett Csabai Kolbászfesztivál frisskolbásztöltő-versenyén 2015. október 24-én. A versenyre minden eddigi rekordot túlszárnyalva 630 csapat jelentkezett. - Fotó: Rosta Tibor (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/841678585931119

Rekordmennyiségű érdeklődő vett részt a 19. Csabai Kolbászfesztivál pénteki és szombati napján - közölte Hégely Sándor fesztiváligazgató vasárnap az M1 aktuális csatorna műsorában. A négynapos fesztivál zárónapján Hégely Sándor az ifjúsági kolbászkészítő verseny kapcsán azt mondta, az egyik legfontosabb céljuk ezzel, hogy tovább örökítsék a hagyományokat. Minden eddigi rekordot túlszárnyalva 630 csapat jelentkezett a kolbászfesztivál frisskolbásztöltő-versenyére. A csabai kolbászt 2013-ban nyilvánították hungarikummá. 2014-ben a Békés Megyei Értéktár Bizottság megyei értékké nyilvánította a Csabai Kolbászfesztivált és felterjesztette a Magyar Értéktárba azzal az ajánlással, hogy hungarikummá váljon.

71-en szeretnék visszakapni a szlovák útlevelüket

http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/11/71-en-szeretnek-visszakapni-a-szlovak-utleveluket

Lemondhat Szlovákia a nagymarosi gátról

A politikai és diplomáciai helyébe műszaki kihívások lépnek / A magyar fél elfogadná a folyó elterelését...

http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/10/lemondhat-szlovakia-a-nagymarosi-gatrol

Ismét terítékre került a bős-nagymarosi vízlépcső ügye

Orbán: Csak csendben és gyorsan

http://nepszava.hu/cikk/1074935-orban-csak-csendben-es-gyorsan/

A magyar kormány nem kötött semmilyen megállapodást Szlovákiával Bős-Nagymaros ügyében

http://www.bumm.sk/belfold/2015/10/21/a-magyar-kormany-nem-kotott-semmilyen-megallapodast-szlovakiaval-bos-nagymaros-ugyeben

Lányi András: Újrakezdődhet a vízlépcsővita

„A magyar fél most éppen a Duna víztömegének jelentős részéről készül lemondani a Szigetközben Szlovákia javára.”

http://mno.hu/hetvegimagazin/lanyi-andras-ujrakezdodhet-a-vizlepcsovita-1308192

A radikalizmus kátyúja

Az MKP Strasbourgban bemutatta autonómiakoncepcióját, ahol a jobbikosok és néhány fideszes képviselő a tárgyalásos megoldást puhának nevezték, és az autonómia akár erőszakos kikényszerítéséről hadováltak.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/10/12/a-radikalizmus-katyuja

A szlovákiai magyarság helyzetéről,

a kisebbségben élő közösségekről, a kisebbségi nyelvek jövőjéről tanácskozott Strasbourgban az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportja.

http://mandiner.hu/cikk/20151008_gal_kinga_hallgat_az_eu_a_felvideki_magyarsag_problemairol

Indul a pozsonyi OTP READY Alapítvány

Együttműködés a diákok pénzügyi tudásának javítása érdekében

http://vilagszam.hu/cikkek/a-szlovak-diakoknak-sem-art-a-penzugyi-tudas-indul-a-pozsonyi-otp-ready-alapitvany.html/10071/

A szlovák liberálisok enyhítenék az eutanázia büntetését

http://inforadio.hu/hirek/belfold/a-szlovak-liberalisok-enyhitenek-az-eutanazia-bunteteset-764195

Hollandia után Szlovákiában vagy hazánkban lehet újabb európai Tesla-gyár

http://www.frisss.hu/hirek/elektromobilitas-tesla-gyar-lesz-magyarorszagon

A legújabb dunai gátépítési tervekről

Lányi András: Minden korábbinál nagyobb a veszélye, hogy a kormány kapitulál a szlovákok előtt...

http://mandiner.hu/cikk/20151006_ezek_csak_karatson_gabor_halalara_vartak_lanyi_andras_a_mandinernek

Ilyen áron viszik a magyar bort külföldre

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ilyen_aron_viszik_a_magyar_bort_kulfoldre.604199.html

Az Ipsos cseh, szlovák és magyar klaszterének vezérigazgatója:

Nem egyirányú tudástranszferben gondolkodunk

http://www.mediainfo.hu/interjuk/interview.php?id=168&;referer_id=rss

Elhunyt Göncz Árpád

Mindenki Árpi bácsija / Sohasem urizált / Protokoll helyett józan ész / Mindenki szerette

http://www.origo.hu/itthon/20151006-meghalt-goncz-arpad.html

„Azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgájuk nincsen: a védteleneket. Akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó.”

http://index.hu/belfold/2015/10/06/meghalt_goncz_arpad/

TGM: Göncz Árpád halálára

http://hvg.hu/velemeny/20151006_tgm_goncz_arpad_halalara

A rendszerváltás emblematikus alakja, aki a Magyar Köztársaság első szabadon választott államfője volt 1990-2000 között. / A XX. századi magyar demokratikus mozgalmak kiemelkedő szereplője / Közvetlen személyisége, rendkívüli nyitottsága, megalkuvás nélküli, kikezdhetetlen erkölcsi tartása, feleségével, Göntér Zsuzsannával közös mély szociális érzékenysége állnak máig töretlen népszerűsége mögött.

http://nol.hu/belfold/elhunyt-goncz-arpad-1567319

Rudolf Chmel: Göncz Árpád életében megtestesítette a lehető legjobbat

http://nol.hu/belfold/eleteben-megtestesitette-a-leheto-legjobbat-1567353

Rákóczi-emlékhét lesz október végén Kassán

http://minap.hu/cikkek/rakoczi-emlekhet-lesz-oktober-vegen-kassan

Elindult a magyar nyelvű szabadegyetem Pozsonyban

http://magyarkurir.hu/hirek/elindult-a-magyar-nyelvu-szabadegyetem-pozsonyban

Mozgalmas nyárutó a szlovák piacon

Kiemelt kampányok hívták fel a figyelmet Magyarország főszezonon túl is elérhető szolgáltatásaira, elsősorban a célpiacon legnépszerűbb fürdő- és wellnesskínálat bemutatásával...

http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=50198

Öt kolostorrom őszi túrákra

Gertrudis nyughelye (Pilisszentkereszt) / Fehér barátok a Pilisben (Pilisszentlélek) / Ahol királyok is vendégeskedtek (Budaszentlőrinc) / Templom a Bél-kő lábánál (Bélapátfalva) / Domonkos apácakolostor (Margit-sziget)

http://www.turistamagazin.hu/ot-kolostorrom-ami-meger-egy-oszi-turat.html

Bealudt a magyar külügy, nagy lehetőséget vihetnek el előlünk a szlovákok

Lecsúszhatunk a Tesláról

http://444.hu/2015/10/04/a-kulugyet-annyira-lekoti-a-diplomaciai-haboruzas-hogy-kozben-lecsuszhatunk-a-teslarol/

Szlovák katonák jöhetnek Magyarországra

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/10/05/szlovak_katonak_johetnek_magyarorszagra/

Így lett Pozsony napokra a rock fővárosa

Sorra tűnnek fel a zeneipar fejesei

http://hvg.hu/elet/20151005_waves_fesztival_Pozsony

Körbeért a visegrádi Párhuzamok vándorkiállítás

A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány sajtóközleménye

http://tervlap.hu/cikk/show/id/3981

Második köteténél tart a négy nyelven megjelenő K4 közép-európai könyvsorozat

http://www.stop.hu/kultura/masodik-kotetenel-tart-a-negy-nyelven-megjeleno-k4-kozep-europai-konyvsorozat/1380040/

Kulturális együttműködés magyar, lengyel, román és szlovák városok között

http://www.ma.hu/kulturport.hu/266671/Kulturalis_egyuttmukodes_magyar_lengyel_roman_es_szlovak_varosok_kozott

Közös nyilatkozatot írtak alá a V4-ek ombudsmanjai Visegrádon

http://www.ma.hu/kulfold/262452/Kozos_nyilatkozatot_irtak_ala_a_V4ek_ombudsmanjai

Interaktív román hírügynökséget hoztak létre a határon túli román közösségek számára

2015. október 8. - (mti)

„Interaktív hírügynökség” indult a határon túli őshonos román közösségek számára a román külügyminisztérium finanszírozásával - közölte a Hotnews.ro hírportál. A „Romani pentru romani” (Románok a románokért) nevű hírügynökség hírei, tájékoztató anyagai a Romanipentruromani.org internetcímen érhetők el. A projekt hét hónapos bevezető szakaszát 58 ezer lejjel (négy millió forint) támogatta a külügyminisztérium határon túli románokkal foglalkozó főosztálya. A dél-romániai Drobeta Turnu Severinben elindított hírügynökséget Mirela Codruta Stanisoara angol szakos egyetemi tanár, a korábbi Boc-kormány védelmi miniszterének, Mihai Stanisoarának a felesége vezeti. A hírügynökség internetes oldalán a magyarországi, szerbiai, bulgáriai és moldovai román közösségekről közöl összefoglaló adatokat. Bemutatkozó írásában azt ígéri, hogy a határon túli román közösségekről kíván minél változatosabb híreket közölni, de emellett a határon túli őshonos román közösségek számára fontos romániai híreket is közzé kívánja tenni. A hírügynökség interaktív jellegét az adja, hogy a megcélzott közösségek tagjai és bárki más is kommentárt fűzhet a közölt írásokhoz. A bemutatkozás szerint a hírügynökség a határon túli románokkal kapcsolatos kormánystratégiának megfelelően „a történelmi közösségekhez tartozó személyek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitása megőrzésének, fejlesztésének és kifejezésre juttatásának legitim szükségleteit” akarja szolgálni. Az ígért hírek és tájékoztató anyagok elsősorban a történelem, a nemzeti kultúra, a román néphagyományok, a nemzeti identitás témáiból merítenek majd.

A román hírszerzés az alkotmányosságot fenyegető tényezőnek tartja az autonómiatörekvéseket

2015. október 8. - (mti)

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) az alkotmányosságot veszélyeztető tényezők közé sorolta 2014. évi jelentésében a székelyföldi autonómiatörekvéseket. A jelentést a román parlament honlapján tették közzé. A 39 oldalas dokumentumban egyetlen bekezdés foglalkozik az „etnikai alapú szélsőségességgel”. Ebben az SRI megállapítja, hogy az autonómiapárti diskurzust az autonómia nyílt hirdetése jellemezte. „Külföldön Bukarest magyarellenes politikájának a nemzetköziesítése volt a cél, belföldön a székely etnokulturális sajátosságok agresszív hangoztatására esett a hangsúly” - állapította meg az SRI a parlament elé terjesztett jelentésben. A hírszerző szolgálat úgy vélte, hogy a román állam intézményeinek fellépése következtében csökkent „a szélsőséges, hungarista csoportok” megnyilvánulásainak intenzitása, így ezen a téren kevesebb a fenyegető jelenség. Az SRI szerint a nemzeti kisebbségek helyzetét továbbra is befolyásolják „egyes szomszédos államokbeli hivatalosságok vagy diplomaták” arra irányuló erőfeszítései, hogy bevonják nemzettársaik közösségét az anyaország érdekeinek támogatásába. A jelentés a kémelhárítás kihívásai között - Magyarország vagy a romániai magyar közösség említése nélkül - utal egy országra, amely az ellenőrzés megerősítésére törekszik „nemzettársainak közössége és annak fő szervezetei fölött”. A jelentés arra is kitér, hogy „a regionális és globális geopolitikai fejlemények” nyomán intenzívebbé vált a külföldi titkosszolgálatok tevékenysége Románia területén, és ezek célja egyebek mellett negatívan befolyásolni a döntéshozatalt, „az alkotmányos értékeket és a nemzetiségek együttélésének légkörét”. Az SRI úgy értékelte, hogy Romániában nem növekedett a globális átlag mértékénél jobban a terrorfenyegetettség szintje, ezért nem indokolt a készültség növelése. A hírszerzés a 2015-ös év kihívásai között első helyen a nemzetbiztonságot is veszélyeztető korrupció jelenségét említi. A felsorolásban utolsóként tesz említést a szélsőséges megnyilvánulásokról, amelyek befolyásolhatják az etnikai és szociális viszonyokat.

„Uralkodó magyar kisebbség”

A székelyföldi románok egy az ügyeikkel foglalkozó kormányhivatal felállítását követelik

2015. október 4. - (mti)

A Székelyföldön számbeli kisebbségben élő románok egy, az ügyeikkel foglalkozó kormányhivatal felállítását követelik egy memorandumban. Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a Hargita megyei románok találkozóján Marosfőn (Izvorul Muresului) - amelyen elfogadták a memorandumot - részt vett Mircea Dusa védelmi miniszter, Andrei Jean Adrian, Hargita megye prefektusa, és Andrei Moldovan, Kovászna és Hargita ortodox püspöke is. A dokumentumban a Hargita megyei románok képviselői felróják, hogy a székelyföldi megyékben a helyi szinten többséget alkotó magyarok „uralkodnak” a románok fölött, és míg az „uralkodó magyar kisebbséget” a pozitív diszkrimináció eszközeivel védik, addig a román közösség „nemzeti jellege elvesztésre vagy elvándorlásra van ítélve”. A memorandumban egy stratégia kidolgozását is kérik a nemzeti önazonosság, valamint az alapvető szabadságjogok biztosítására azoknak a román nemzetiségű polgároknak, akik közigazgatási egységeikben kisebbségben élnek. Azt is kérik, hogy a székelyföldi románok kulturális, vallási és más civil szervezetei a központi költségvetésből kapjanak támogatást és készüljön stratégia a térség gazdasági fejlesztésére. A memorandum aláírói azt is kérik, hogy a román állam erősítse meg jelenlétét a térségben a prefektusi hivatal, a dekoncentrált (kormánynak alárendelt) intézmények, a hadsereg és a rendfenntartó erők által „úgy ahogy az olasz állam is eljár Dél-Tirolban, az úgynevezett Székelyföld etnikai alapú szeparatizmusának a hívei által oly gyakran emlegetett tartományban” - idézte a Mediafax hírügynökség. A memorandum szerint elérkezett az ideje annak, hogy a román állam a biztató szavakon túl tényleges intézkedéseket tegyen. „A román társadalom (.) nem érti, hogy - noha törvényesen nem elfogadott - a gyakorlatban működik a magyar autonómia a térségben. A román hatóságok reakcióhiánya oda vezet, hogy a magyar közösség vezetői folytatják egy románok nélküli székelyföldi identitás kialakítását” - áll a dokumentumban. A rendezvényen felszólaló Mircea Dusa védelmi miniszter kijelentette, hogy a magyarokat képviselő szervezeteknek meg kell érteniük: nincs helye az autonómiaköveteléseknek, a kisebbségnek is be kell tartania az ország alkotmányát. „A magyarok képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem hasznos állandóan olajat önteni a tűzre. (.) Nincs helye a területi autonómiáról szóló vitának, a román alkotmány világosan fogalmaz” - idézte a minisztert az Agerpres hírügynökség. A miniszter azt is megemlítette, hogy a magyar tisztségviselők tisztségeik elfoglalásakor a román alkotmányra tesznek esküt, később azonban az esküjük ellen cselekednek.

Magyarország sokszínűségére hívja fel a figyelmet a Színezd át! programsorozat

2015. október 11. - (mti)

A magyar nemzeti kultúra része az itt élő svábok, szerbek, horvátok, cigányok kultúrája is, megismerésük segít az előítéletek leküzdésében - fejtette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Színezd át! programsorozat fővédnöke vasárnap a budapesti családi rendezvényen a Bálnában. Az egész napos ingyenes programon a gyerekek számos közös játékon vehetnek részt, így ismerve meg más nemzetiségeket és kisebbségeket. „Szeretnénk bemutatni, hogy Magyarország színes ország, kultúrájának gazdagságát nemcsak egy, hanem sok szín adja. Bízunk abban, hogy a gyerekek a játékokon, együttléteken keresztül értékelik egymást, és ha az életben esetleg rossz tapasztalatok érik őket, eszükbe jut, hogy vannak más származású barátaik is, és érdemes küzdeni az előítéletek ellen” - fejtette ki Balog Zoltán. A miniszter elmondta, személyes, gyerekkori tapasztalata, hogy az érzelmi bevonódás, a játék sokat segít abban, hogy gyerekek a felnőttként elfogadón, megértőn viszonyuljanak a más kultúrákból, más élethelyzetből származó, esetleg szegénységben élő embertársaikhoz, és küzdjenek ez elő-, sőt az utóítéletek ellen. „Ha gyerekkorban együtt tudunk lenni, felnőttként is együtt tudunk” - fogalmazott Balog Zoltán. Az izgalmas játékokkal, koncertekkel, fellépésekkel tarkított színes rendezvény délután négy óráig látogatható. A nap folyamán mások mellett fellép a Kaláka együttes, Falusi Mariann, Oláh Gergő és Tintér Gabriella éneket tanít a gyermekeknek, akik találkozhatnak Miklósa Erika operaénekesnővel, a Színezd át! helyi fővédnökével is. Megtekinthető a sorozat korábbi helyszínein festett Színezd át-fal, és az eddigi állomásokon készült fotókból álló kiállítás is. A gyerekek párokban vehetnek részt a kvízjátékokon, versenyeken, meghallgathatják és megtekinthetik a különböző magyarországi nemzetiségek fellépéseit. A programot a Thália Színházban este 19 órakor kezdődő Somnakaj című roma musical előadása zárja. A darabban negyven előadóművész lép fel, köztük Szakács Hajnalka, Falusi Mariann, Papadimitriu Athina, Szakcsi Lakatos Béla és a színházi szerepben először látható Oláh Gergő is. A Színezd át! budapesti rendezvénye egy tízállomásos országos programsorozat 8. helyszíne, a továbbiakban Miskolcon és Szombathelyen rendezik meg a családi napot.

Színezd át! - Családi nap a nemzetiségi kultúrák elfogadásért Budapesten

2015. október 7. - (mti)

Színezd át! címmel rendeznek ingyenes családi napot a nemzetiségi kultúra elfogadásért a budapesti Bálnában október 11-én vasárnap, a rendezvényt este a Somnakaj című musical előadása zárja a Thália Színházban - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Tintér Gabriella énekesnő elmondta, hogy a korábban több vidéki városban is nagy sikert arató rendezvénysorozat célja felhívni a figyelmet különböző nemzetiségi kultúrák megismerésének és elfogadásának fontosságára. A családi nap programjai közt számos játék - többek között közös meseírás, várépítés, rajzolás, ügyességi feladatok és nemzetiségi táncoktatás - szerepel, emellett a magyarországi nemzetiségek lehetőséget kapnak kultúrájuknak bemutatására, így lesznek táncbemutatók, koncertek és ételkóstolók is - tette hozzá. A délelőtt 10 óra 30 perctől kezdődő rendezvényen a nap folyamán mások mellett fellép a Kaláka együttes, valamint Falusi Mariann, Oláh Gergő és Tintér Gabriella éneket tanít a gyermekeknek. Megtekinthető lesz a sorozat korábbi helyszínein festett Színezd át-fal, és az eddig állomásokon készült fotókból álló kiállítás is - olvasható a szervezők MTI-hez eljutatott közleményében. A CAFe Budapest részeként megvalósuló eseményen részt vesz Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, valamint Miklósa Erika operaénekes, a Színezd át! budapesti védnöke is. A korábban hét helyszínt megjárt családi rendezvénysorozat budapesti házigazdája Tarlós István főpolgármester. Tintér Gabriella az M1 műsorában kitért arra is, hogy az egész napos programot a Thália Színházban este 19 órakor kezdődő Somnakaj című roma musical előadása zárja. A darabban negyven előadóművész lép fel, köztük Szakács Hajnalka, Falusi Mariann, Papadimitriu Athina, Szakcsi Lakatos Béla és a színházi szerepben először látható Oláh Gergő is. „A Somnakajban az a legszebb, hogy egy közös ügyért és célért dolgozunk” - fogalmazott az énekesnő. A humorban és misztikumban bővelkedő előadás egy fiatal roma lány útkeresésének állomásairól szól. A darabot szerzőként Müller Péter Sziámi, rendezőként Hegyi Árpád Jutocsa jegyzi. A rendezvénysorozat további állomásai Miskolc és Szombathely lesznek. A budapesti családi nap teljes programja a www.szinezdat.com internetes oldalon és az esemény Facebook-oldalán olvasható.

Különleges Hangszerek XV. Nemzetközi Találkozója

XV. Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných nástrojov / Klenovec - Mihálygerge - Salgótarján - Lucfalva / 2015. szeptember 25-26-27 / Nemzetközi Főzőverseny / „De gazdagon termett!” - c. kiállítás / Házi sütemények kiállítása és kóstolója / Trófea-, kézimunka- és csuhéfigura-kiállítás / Nemzetközi Kisüsti Pálinkaverseny / Különleges hangszerek hangversenye / Operettgála a besztercebányai színház művészeinek közreműködésével - Homoga József felvételei

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.834988033266841.1073741961.147596498672668&;type=3

Sámsonházi szlovákság

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/samsonhaza/samsonhaza_szlovak_nemzetisegi_multja_es_jelene/pages/002_samsonhazi_szlovaksag.htm

http://www.oslovma.hu/nhrad.hu/samsonhaz

https://www.facebook.com/fehervari.gyula/posts/10200806762553112

Megújult a magyar-szlovák nyelvű iskola Sátoraljaújhelyen

2015. október 9. - (mti)

Megújult a hatvanöt éves múltra visszatekintő magyar-szlovák két tanítási nyelvű nemzetiségi általános iskola és kollégium Sátoraljaújhelyen, a megszépült intézményt 2015. október 9-én adták át a zempléni városban. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az eseményen kiemelte: Magyarország történetében a nemzetiségek mindig fontos szerepet játszottak. Hozzátette, hogy a most megújult, magyar-szlovák két tannyelvű általános iskola jó példa erre, a kormány a szlovák nemzetiség identitásának megőrzésére is kiemelt figyelmet fordít. A nemzetiségi oktatás, a nemzetiségi kultúra ápolása tud olyan közösségformáló erő lenni, amely „pluszt jelenthet” az iskoláknak, a tanulóknak - mondta Fülöp Attila, aki kitért arra is: 2015-ben a kormányzat 513 millió forintot fordít különböző magyarországi szlovák intézmények működésére, fenntartására, ez az összeg 2010-hez képest 50 százalékkal nőtt. Sátoraljaújhely 2012 és 2015 között az 1950-ben alapított nemzetiségi intézmény felújítására, az épület egyik részében kialakított óvoda elindítására, valamint identitást erősítő kulturális programokra több mint 280 millió forint támogatást kapott. Az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott iskolába a sátoraljaújhelyiek mellett a térség más településeiről is járnak szlovák nemzetiségű gyerekek tanulni, összesen százharmincan.

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/898173403594057

Megújul a 165 éves sátoraljaújhelyi Szlovák Iskola

2015. október 8.

Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Kiemelt figyelmet fordít a kormány a szlovák nemzetiség identitásának megőrzésére. 2012 és 2015 között a Sátoraljaújhelyen és környékén élő szlovák nemzetiség iskola- és kollégium-felújításra, óvoda elindítására, valamint identitást erősítő kulturális programokra több mint 280 millió forint támogatást kapott. A Szlovák Iskola első ütemben felújított épületeinek átadásán beszédet mond Fülöp Attila nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. - Időpont: 2015. október 9., 10 óra - Helyszín: Sátoraljaújhely, Balassi Bálint u. 4. - Szlovák Iskola, sportpálya.

https://www.youtube.com/watch?v=0-wFzrT-1kY&;feature=youtu.be

Lázár miniszter agyagba döngölte roma párttársát

http://nol.hu/velemeny/lecso-1577205

ORÖ-elnök: Farkas Flóriánnak távoznia kell a politikai közéletből

2015. október 5. - (mti)

Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke szerint távoznia kell a politikai közéletből Farkas Flórián Lungo Drom-elnöknek, miniszterelnöki biztosnak, mert ő az akadálya a roma integrációs folyamatnak. Hegedüs István (Lungo Drom) ORÖ-elnök hétfői budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ma az integráció egyetlen akadálya Farkas Flórián. Ha Farkas Flóriánnak fontosak a cigány emberek, akkor beadja lemondását - fűzte hozzá. Elmondta, hétfőn huszonkét önkormányzati képviselővel megbeszélést folytatott, és állást foglaltak abban, hogy „új irányra van szükség”, ebben támogatják az ORÖ jelenlegi vezetését. Közölte, nem értenek egyet Farkas Flórián azon törekvésével, hogy az ORÖ-t „be kell dönteni, meg kell szüntetni”. Továbbá nem értenek egyet azzal sem, hogy az elmúlt héten, az ellenzékkel közösen próbálta Farkas Flórián a Lungo Dromot megosztani - tette hozzá. Hegedüs István azt mondta, ha Farkas Flórián nem adja be a lemondását, akkor megkeresik Orbán Viktor miniszterelnököt, és kérik tőle, hogy Farkas Flórián miniszterelnöki biztosi pozícióját azonnal szüntesse meg. Kitért arra is: birtokában van több olyan anyag, amelyikben „Farkas Flórián azt jelenti ki, hogy ő van olyan bizalmi viszonyban olyan magas rangú személyekkel, akik, ha kell, megszüntetik az Országos Roma Önkormányzatot”. Hegedüs István kijelentette: az integrációs folyamat azért állt meg, mert Farkas Flórián - korábbi ORÖ-elnök - megakadályozta, hogy a pályázatokat kiírják. Megakadályozta azt is, hogy az ORÖ ezekből a fejlesztési forrásokból a leginkább rászoruló településekre juttasson - tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta, az ORÖ 47 tagú közgyűlésében többsége van. Megjegyezte, vele együtt 23 képviselő volt jelen a megbeszélésen az ORÖ-székházban hétfőn, de vannak képviselők, akik „bizonyos okok miatt” nem tudtak részt venni a tárgyaláson. Hegedüs István hangsúlyozta: a kormány minden lehetőséget biztosított az ORÖ-nek. Soha azelőtt ekkora források és lehetőségek nem álltak rendelkezésre - jegyezte meg. Életveszélyes fenyegetésről is beszámolt, hozzáfűzve: feljelentést még nem tett, de elképzelhető, hogy megteszi. Szólt arról is, hogy múlt csütörtökön 2011 és 2014 közötti megállapodásokat foglaltak le nyomozók az ORÖ-székházban. A jelen lévő ORÖ-képviselők tapssal fogadták a Hegedüs István által elmondottakat. Az ORÖ múlt csütörtöki, Hegedüs István által összehívott rendkívüli közgyűlését nem tudták megtartani, mert a képviselők egy része kivonult az ülésről, és így nem tudták elfogadni a tárgyalni kívánt napirendi pontokat.

Az ORÖ elnökhelyettesei szerint Hegedüs Istvánnak kellene távoznia

Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) négy elnökhelyettese és a szervezet pénzügyi ellenőrző bizottságának elnöke szerint Hegedüs István méltatlanná vált az elnöki feladat ellátására, ezért arra szólítják fel, hogy tisztségéről azonnal mondjon le. Az ORÖ vezető tisztségviselői hétfő este az MTI-hez eljuttatott közleményükben Hegedüs István (Lungo Drom) ORÖ-elnök hétfői budapesti sajtótájékoztatójára reagáltak. Hegedüs István úgy fogalmazott: ma az integráció egyetlen akadálya Farkas Flórián. Ha Farkas Flóriánnak fontosak a cigány emberek, akkor beadja lemondását - fűzte hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta, az ORÖ 47 tagú közgyűlésében többsége van. Megjegyezte, vele együtt 23 képviselő volt jelen a megbeszélésen az ORÖ-székházban hétfőn, de vannak képviselők, akik „bizonyos okok miatt” nem tudtak részt venni a tárgyaláson. Az ORÖ négy elnökhelyettese, Jónás Gábor, Rácz Tamás, Lakatos István és Balogh János, valamint Gáspár Szilvia pénzügyi ellenőrző bizottsági elnök közös közleményében azt írta: Hegedüs István, az ORÖ elnöke olyan embert szólított fel lemondásra, akinek „az elnöki pozícióba való felemelését” köszönhette. Mint felidézték, az elnök által elkövetett „sorozatos jogszabálysértések”, a közgyűlési határozatok végrehajtásának elmulasztása és a pénzügyi ellenőrző bizottság munkájának akadályozása miatt az ORÖ négy elnökhelyettese már szeptember 28-án írásban elnöki posztjáról történő lemondásra szólította fel Hegedüs Istvánt. Ezt eljuttatták Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének is - tették hozzá. Az ORÖ vezetői szerint Hegedüs István egy nagyon jól működő ORÖ-t vett át, amelynek működését az Állami Számvevőszék is pozitívan értékelte. Hegedüs István viszont „rövid elnöksége alatt botránypolitizálásba sodorta” az ORÖ-t - hangsúlyozták. „Egy ilyen ember nem lehet cigány vezető!” - szögezték le az ORÖ vezető tisztségviselői, akik szerint „Hegedüs István nemcsak hálátlan, hanem méltatlanná is vált arra, hogy a cigányság országos érdekképviseleti szervezetének vezetését ellássa”.

Párttársai számolnák föl Farkas Flórián egyeduralmát / Ameddig a keze elér

http://magyarnarancs.hu/belpol/ameddig-a-keze-eler-93805

György Norbert: Natúr csemege lecsó

A 2016-os Könyvfesztivál díszvendége Szlovákia, ezért jövőre a szokásosnál több kortárs kötet jelenik meg magyarul. A kiválasztott művek közül kettőt György Norbert fordít, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum Visegrádi Irodalmi Rezidensprogramjának ösztöndíjasaként Pesten dolgozik. - György Norberttel Proics Lilla beszélgetett:

http://www.litera.hu/hirek/natur-csemege-lecso

Jaroslav Rumpli: Gabonakörök

A térdeimnek bele kellett volna remegnie, a lábaknak elgyengülni. Hanyatt kellett volna, hogy essek. Vagy szégyenszemre lesütni a fejem, és odébbállni. Semmire nem lenni képes. Pont ezt terveztem, hogy megteszem, amikor megláttam valakinél egy zacskóban néhány gumigránátot. - Jaroslav Rumpli Gabonakörök című regényének részletét olvashatják:

http://www.litera.hu/hirek/jaroslav-rumpli-gabonakorok

Božena Němcová Bükkszentlászlón (Stará-Hután)

Emlékoszlop a cseh irodalmi próza megteremtőjének tiszteletére

2015. október 12. - (minap.hu)

Emlékoszlopot avatott Miskolc Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata és a Bohémia Baráti Kör Bükkszentlászlón Božena Němcová cseh írónő születésének 195. évfordulója alkalmából. A cseh modern irodalmi próza megteremtőjeként számon tartott Božena Němcová 1820. február 4-én született Bécsben. 1837-ben, 17 éves korában férjhez adták egy jóval idősebb pénzügyőrhöz, Josef Nemechez, akinek sűrű áthelyezései miatt a család is gyakorta váltogatta lakhelyeit. Ezeken a helyeken Němcová nem csupán a meséket gyűjtötte, hanem lejegyezte az ottani szokásokat is, néprajzi, szociográfiai jellegű leírásokat, útirajzokat készített. Amikor férjét 1850-ben Miskolcra, majd Balassagyarmatra helyezték, többször meglátogatta. Miskolci, magyarországi tapasztalatait több leírásban is megörökítette (Magyarországi úti emlékek (1854), Egy magyar város: Gyarmat (1858). Néprajzi gyűjtésének anyagából állította össze a Szlovák mesék és mondák című kötetet is (1857-58), illetve 1859-ben kiadott Képek a szlovákok életéből, Zólyom vidéke és erdői, Szlovák régiségek című beszámolóit. Az ötvenes években tragédiák sorozata érte, legidősebb fia tizenöt évesen meghalt, férjét felfüggesztették állásából, lefokozták, idő előtt nyugdíjazták, mert 1848-as röpiratokat és Kossuth-képet találtak nála. Szegénység majd nyomor köszöntött rájuk, közben egész sor szépprózai művet írt. Ekkor született meg főműve, a Nagyanyó (Babička, 1855), melyet fia betegsége idején Prágában írt. További elbeszélései a cseh vidéki élet társadalmi problémáit vetik fel. A kastélyban és a kastély körül (V zámku a v podzámčí, 1856), Falu a hegyek között (Pohorská vesnice, 1856), Szegény emberek (Chudí lidé, 1857), Jó ember (Dobrý človek, 1858). A nélkülözés, a nyomor, a hitetetlen szellemi erőfeszítéssel létrehozott művek felőrölték egészségét, 1862. január 21-én, alig 42 évesen halt meg Prágában. Azóta a Nagyanyó mind a cseh, mind a világirodalomban alapművé, nemzedékek olvasmányává vált. Bárány Péter, a Miskolci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a minap.hu portálnak elmondta: a cseh írónő Bükkszentlászlón (akkori nevén Stará-Hután) is járt, itteni élményeiről külön megemlékezik leírásaiban. Emlékoszlopát a temető bejáratával szemben állították fel. A Búza téri piacon már felavattak egy emléktáblát az írónő tiszteletére, hasonló emlékhelyeket terveznek kialakítani Harsányban és Kisgyőrben is, amelyek alapjául szolgálhatnak majd egy Božena Němcová kulturális emléktúrának. Az emlékoszlop avatásán jelen volt a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövetségének képviselője is.

Kürtös / Trubnik - Pilisszentlászló / Senváclav

Letölthető / Stiahnuť

2015. november: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Nov.pdf

2015. október: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Okt.pdf

2015. szeptember: www.oslovma.hu/XXX/Kurt5Sep.pdf

Korábbi lapszámok / Staršie čísla:

https://www.facebook.com/914344848576031/photos/a.960059350671247.1073741829.914344848576031/1003500662993782/?type=1

Pilisi Mozaik / Szántói Lakodalom

a Duna Televízió Domovina című szlovák nyelvű nemzetiségi műsorában

http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-2015-10-19-i-adas/#

Jövőnk a múltunkban

- néprajzi kiállítás az Árpád Muzeális Gyűjteményben. A tárlat a hazai szlovákság évszázadok során formálódott kulturális örökségét mutatja be a nagyközönségnek, tematikus egységek segítségével felidézve a paraszti kultúra évnegyedes szokásait, az egyházi és gazdasági esztendő ünnepeit. - Videó:

https://youtu.be/zJ3x5insGXk

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/905177782893619

Jánszki Maris néni népmeséi / A tardosi szlovákság kincseiről

Domovina - Duna - 2015. november 2., hétfő, 7:50

http://www.mediaklikk.hu/musor/domovina/

„A drótos megdrótozza a Napot” / Jánszki Maris néni pilisszentkereszti népmeséi - „Hol volt, hol nem volt, hegyen-völgyön, az üveghegyen is túl, ahol a nyúl kergette a kutyát, s az eb hájat árult, hol a víz szóródott, a homok pedig folyt, s ahol a békák is bocskorban jártak - hát ott volt egy rét. A réten állt egy fa, az ágán lógott egy tarisznya. S a tarisznyában 77 mese szunnyadt. Hát most szépen üljetek le és hallgassátok meg őket!” -így kezdődik a Jánszki Maris néni pilisi népmeséit pilisszentkereszti nyelvjárásban tartalmazó, a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület tagjainak közreműködésével született hangoskönyv. A lemez eredeti, 77 pilisi népmesét tartalmazó könyvváltozata, a néhai Lami István áldozatos gyűjtőmunkájának gyümölcse, „A drótos megdrótozza a Napot” címmel, 15 évvel ezelőtt jelent meg.

A tardosi szlovákság kincseiről - A Domovina második felében Komárom -Esztergom megyébe látogatunk, mégpedig Tardosra, ahol szeptember 19-én tartották a Tardosi Szlovákok Napját. A kultúrműsorban fellépett a falu szlovák hagyományőrzőinek apraja-nagyja. Megtartották a Gerecse Énekkar „Azok a tardosi hegyek“ címet viselő, új lemezének keresztelőjét is. A műsorban szerepelt a Tatabánya-Bánhida, Vértesszőlős és Tardos kórusaiból alakult közös énekkar is, A Domovina fennmaradó perceiben Komárom-Esztergom megyébe látogatunk, mégpedig Tardosra, ahol szeptember 19-én tartották a Tardosi Szlovákok Napját. A kultúrműsorban fellépett a falu szlovák hagyományőrzőinek apraja-nagyja. Megtartották a Gerecse Énekkar „Azok a tardosi hegyek“ címet viselő, új lemezének keresztelőjét is. A műsorban szerepelt a Tatabánya-Bánhida, Vértesszőlős és Tardos kórusaiból alakult közös énekkar is, de természetesen, ahogy illik, először mindnyájan a templomban jöttek össze. de természetesen, ahogy illik, először mindnyájan a templomban jöttek össze.

Évfordulós Oázis-est a Szlovák Intézetben

http://tiszatajonline.hu/?p=87014

Szlovák Táncforgatag Szarvason

Országos Szlovák Önkormányzat / Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete / Az együttesek közül egy arany, három ezüst és két bronz minősítést kapott...

http://www.newjsag.hu/2015/10/19/szlovak-tancforgatag-szarvason/

https://www.facebook.com/oslovma/posts/839322816166696

Békéscsaba - Nemzetiségi kitüntetések

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12488

Magyar-Román Határmenti Konferencia

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12509

Csicsely Mihály szlovákul és magyarul

,,Verset írok mindenről, ami szép”

2015. október 16. - (Kora Éva Robertina - csabaimerleg.hu)

A Békés Megyei Könyvtár és a Könyvtártámogató Alapítvány szlovák irodalmi délutánja 2015. október 15-én volt a Békés Megyei Könyvtárban, ahol Csicsely Mihály, író mesélt az életéről és a verseiről, melyek két nyelven jelentek meg, szlovákul és magyarul. Az esemény Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatójának szavaival vette kezdetét, aki bemutatta a jelenlevőknek az író munkásságát. Megtudhattuk, hogy a szerzőnek számos verse született, melyeket a könyvtárlátogatók szívesen olvasnak. Maga a költő is, a versíráson kívül szívesen tölti a szabadidejét olvasással. Egy rendkívül színes programot láthattunk, hiszen Csicsely Mihály mellett még a szlovák iskola diákjai, Fodor Ferencné, Kiszely Jánosné és Kovács Jánosné is verset mondtak szlovák nyelven. Majd citera játékot hallhattak a megjelentek, melyet még hangulatosabbá tettek a hagyományos szlovák énekek is. Közreműködött Ocsovszki Ildikó és tanítványai. A következőkben a költő életrajzát és munkásságát Lonovics Lászlóné, a program szervezője és moderátora mutatta be. Az eseményen részt vett Ancsin Pálné, a Szlovák Klub vezetője és Molnárné Pribojszki Judit, a szlovák önkormányzatának elnökhelyettese. Az író elmesélte, hogy már nagyon hosszú ideje foglalkozik versírással. Először a katonatársai kérték meg arra, hogy írjon nekik valami szépet, amelyet majd átadhattak a kiszemelt lánynak, mintha saját maguk költötték volna. Majd a leszerelés után kezdett el komolyabban a versírással foglalkozni, ezek a versek már megjelentek nyomtatásban is. A költő kifejtette, hogy számára az a legfontosabb, hogy a versei hitelesek legyenek és mindenki számára érthetőek. Az ihletet a költészetéhez a mindennapokból gyűjti, azt mondja, bármiből lehet vers, ami szép.

Megújult főúri pompával vár Füzér

http://www.turistamagazin.hu/megujult-fouri-pompaval-var-fuzer.html

Dedinszky Gyula: A csabai kolbász

www.oslovma.hu/XXX/CsabKolb.pdf

A csabai kolbász és annak fesztiválja ma már fogalom. Miként a Viharsarokban Dedinszky Gyula evangélikus lelkész, néprajzkutató neve is, aki A csabai kolbász című művében meghatározta az igazi Csabai fogalmát. Az 1975-ben megjelent könyvét újra kiadják, a Csabai Kolbászfesztiválon kapható lesz.

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12452

https://www.facebook.com/oslovma/posts/838570316241946

Hamarosan rajtol a XIX. Csabai Kolbászfesztivál

Október 22-e és 25-e között Békéscsabán minden a kolbászról szól majd.

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12430

Amikor Orbán Viktort utasították az asztalnál

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=12416

Intézményesített veszteség / Revíziós propaganda a két világháború között

„Az ország maga lesz az ára a revíziónak...” / Nagy-Magyarország puzzle / A revíziós kultusz / „Magyarországot a propaganda fogja feltámasztani”

http://mandiner.hu/cikk/20151022_bodok_gergely_intezmenyesitett_veszteseg_revizios_propaganda_a_ket_vilaghaboru_kozott

Orbán az egyik legigazságosabb a régióban?

Ha összehasonlítjuk a munkavállalói és a munkaadói terheket a visegrádi országok és a szomszédos Románia esetében, akkor úgy tűnik, hogy a sokat, sokszor kritizált adórendszerrel Orbán a régió egyik legigazságosabbja. Vagy mégsem?

http://mfor.hu/cikkek/vallalatok/Orban_az_egyik_legigazsagosabb_a_regioban_.html

Rajkán már több szlovák él, mint magyar

A gyerekek inkább Pozsonyba járnak iskolába

http://ujszo.com/online/kulfold/2015/11/09/rajkan-mar-a-szlovakok-vannak-tobbsegben

Minden ami szlovák nyelv

http://szlovaknyelv.hupont.hu/

Szlovák nyelvoktató portál

http://slovake.eu/hu/ - Online szlovák - könnyen, gyorsan és teljesen ingyen - Tanulás, kommunikáció, könyvtár - Fedezze fel Szlovákiát! - http://slovake.eu/hu/intro/slovakia/general

Menekültválság

Vendégmunkásokat hittek terroristának a magyar és szlovák rendőrök

http://nol.hu/kulfold/vendegmunkasokat-hittek-terroristanak-a-magyar-es-szlovak-rendorok-1578275

Megbomlott a visegrádi négyek egysége menekültügyben

http://www.atv.hu/kulfold/20151129-megbomlott-a-visegradi-negyek-egysege-menekultugyben/hirkereso

Felvidéki terroristák, szevasztok

http://parameter.sk/blog/felvideki-terroristak-szevasztok

Embercsempészek helikoptere zuhanhatott le Szlovákiában: nyolc halott

http://vs.hu/kozelet/osszes/embercsempeszek-helikoptere-zuhanhatott-le-szlovakiaban-nyolc-halott-1115

Gyurcsányék a menekültkvóta támogatásáért indítanak petíciót

http://propeller.hu/itthon/3170040-gyurcsanyek-menekultkvota-tamogatasaert-inditanak-peticiot

Szlovák belügyminiszter: A magyar hozzáállás a migránsválság megoldásának útja

http://mandiner.hu/cikk/20151109_szlovak_belugyminiszter_a_magyar_hozzaallas_a_migransvalsag_megoldasanak_utja

A szlovák katonák Hódmezővásárhelyen tréningeznek

2015. november 1. - (mti)

Szlovák katonai kontingens érkezett a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésére való felkészülését szolgáló Balaton 2015 közös kiképzésre, a 21 fős egységet 2015. november 1-én fogadták a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában. Drót László laktanyaparancsnok köszöntőjében elmondta, az október 15-én kezdődött és december 15-ig tartó Balaton 2015 gyakorlat célja a magyar, cseh, szlovák katonák kiképzése a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelését segítő logisztikai feladatok ellátására. A közös kiképzésen október közepétől a magyar állománnyal közösen vesz részt egy 21 katonából álló cseh logisztikai egység, hozzájuk csatlakozott most a szlovák kontingens tizenegy haditechnikai eszközzel, amelyek hatvan tonna anyag, száz ember és nyolc köbméter ivóvíz szállítására képesek - tudatta az ezredes. A Balaton 2015 hadgyakorlatra vezényelt szlovák egységet katonai felderítők, logisztikai specialisták és híradástechnikai személyzet alkotja, továbbá olyan katonák is, akik lélektani ismereteket is igénylő műveletekre szakosodtak. A migránsválság miatt megszaporodott határvédelmi feladatok ellátását segítendő Szlovákia október közepén már küldött egy ötvenfős rendőri egységet Magyarországra. Az egység tagjai a magyar-szerb határon teljesítenek szolgálatot, előzetes tervek szerint egy hónapon át, a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) között született megállapodás alapján. Szombattól pedig egy szintén ötvenfős cseh rendőri egység is részt vesz a magyar-szerb határ ellenőrzésében. A V4-ek megállapodása alapján Szlovákia, Csehország és Lengyelország összesen 170 rendőrt és katonát küldött vagy küld Magyarország déli határai védelmének megerősítésére.

Bevándorlás-elleneseké a világ

Élre törtek az újhullámos, radikálisabb, bevándorlás-ellenes pártok

http://www.ma.hu/kulfold/264521/Elre_tortek_az_ujhullamos_radikalisabb_bevandorlasellenes_partok

A szlovák nép nem akar menekültkvótát

http://hvg.hu/vilag/20151027_A_szlovak_nep_nem_akar_menekultkvotat#

Migránsválság - Bősi üzenet

http://nol.hu/velemeny/bosi-uzenet-1570593

Szlovákiai menekülttáborba látogatott az ENSZ-főtitkár

http://444.hu/2015/10/19/szlovakiai-menekulttaborba-latogatott-az-ensz-fotitkar

Szlovákiából 50 rendőr indult a magyar-szerb határra

2015. október 20. - (mti)

Elindult kedd délben Pozsonyból Magyarország déli határához az az ötven rendőr, akiket Szlovákia küld a magyar-szerb határon szolgálatot teljesítő magyar kollégáik megsegítésére. Az ötven szlovákiai rendőr - köztük egy rendőrnő - 17 terepjáróval és egy autóbusszal indult útnak, az MTI információi szerint Szegedre. A rendőrök - küldetésük egyelőre egy hónapra szól - 12 órás műszakokban teljesítenek majd szolgálatot, úgy, hogy egy járőrben két magyar rendőr és egy katona mellé lesznek beosztva. A rendőri misszió tagjait Robert Fico kormányfő és Robert Kalinák belügyminiszter ünnepélyesen búcsúztatta. Robert Fico beszédében elmondta: örül annak, hogy a Magyarországra küldött rendőrök a migránsválság olyan kezelésében vehetnek részt, amely ésszerű, hatékony és valós megoldást jelenthet, nem pedig olyan értelmetlen lépés, mint a migránsok kötelező kvóták alapján történő elosztása, amit Szlovákia továbbra is ellenez. Hangsúlyozta: az illegális migráció megfékezésében a schengeni határok védelme az elsődleges megoldás, az a nem hétköznapi megegyezés pedig, amely a visegrádi négyek - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - között született arról, hogy összesen 170 rendőrt küldenek Magyarország déli határának védelmének megsegítésére, azt bizonyítja, hogy a V4-es együttműködés életképes. „A magyarokkal a csehekkel és a lengyelekkel együttműködve megmutatjuk, hogy képesek vagyunk megvédeni a schengeni határokat (...), mert ha ezt nem tesszük meg, Európa, mint ahogy most sem, továbbra sem lesz képes kézben tartani a migránsválságot” - hangsúlyozta Robert Fico, hozzátéve: amennyiben a rendőri misszió beváltja a hozzá fűzött reményeket, és igény is lesz rá, a kiküldetést meghosszabbítják, és a lehetőségekhez képest a rendőrök számának emeléséről is szó lehet. A Magyarországra most kivezényelt szlovákiai rendőrök csaknem fele korábban végzett már határvédelmi szolgálatot, jelentős többségük pedig a magyarul is beszél. „Vannak köztünk önkéntesek, és vannak olyanok is, akiket kiválasztottak erre a feladatra” - mondta az MTI kérdésére Pásztor Lóránt rendőrhadnagy, a misszió egyik résztvevője, hozzátéve: bár ez az első külföldi missziója, nem az ismeretlenbe megy, mivel a közösségi hálókon keresztül már felvette a kapcsolatot helyi ismerőseivel és a magyar kollégákkal is.

Ünnepélyesen búcsúztatta Fico a magyar határra induló rendőröket

http://mandiner.hu/cikk/20151020_unnepelyesen_bucsuztatta_fico_a_magyar_hatarra_indulo_rendoroket

A menekültek erősítik a Smert

http://ujszo.com/online/kozelet/2015/10/20/a-menekultek-erositik-a-smert

Kőszeg Ferenc: Nekünk Trianon kell

Magyarországnak évtizedek óta nem volt olyan rossz híre a világban, mint a menekültügy kapcsán manapság. / Hiába bírálták az elmagyarosítás politikáját olyan világhírű írók, mint Tolsztoj vagy a Nobel-díjas norvég Bjornsterne Bjornson... / Orbánék álma a Magyarország nyomában masírozó illiberális nemzetállamokról... - Élet az unión kívül

http://hvg.hu/itthon/201542_koszeg_ferenc_nekunk_trianon_kell

A Matica slovenská emléknappá nyilvánítaná június 4-ét

http://www.bumm.sk/belfold/2015/12/05/a-matica-slovenska-emleknappa-nyilvanitana-junius-4-et

Elkerítve

2015. október 17. - (Népszabadság)

Újabb országtól választ el minket a kiváló minőségű kínai szögesdrót. Belegondolni is rémes, mi lenne, ha úgy állnánk, védtelenül, mint a többi uniós tagállam. De a kormánynak hála nem fenyeget minket a muszlim invázió veszélye. Gyakorlatilag az összes menekült továbbállt, aki nem önszántából, azt is elbuszoztattuk, amilyen gyorsan csak lehetett, még pisilni sem állhattak meg. Így kell ezt csinálni, ezt igazolják vissza a közvélemény-kutatások is. De van még munka. Romániától még csak a szerb határ közelében kerítettük el magunkat. Ha a menekülők arra mennek, tovább kell építeni a védművet, akár mind a 453 kilométeren. A másik irányban ott van Szlovénia, kis ország, könnyű lesz azt a 102 kilométert elbarikádozni. A 137 kilométer Ukrajnánál gyerekjáték, megvannak még a szovjet időkből a tervrajzok. Az igazi erőpróba a több mint ezer kilométernyi osztrák, illetve szlovák határ, oda jó sok kell majd a borotvaéles pengével felszerelt drótból. Ha kész lesz, elégedetten léphetünk hátra: eddig csak beszéd volt róla, hogy a magyarok elszigetelődnek Európa közepén, most majd le is lehet fényképezni. Mi mások vagyunk! Kár, hogy a világűrből nem látszik, mint a kínai nagy fal. Mondják, hogy a kerítés a legkevésbé sem tartja távol Európától a háború elől menekülőket, de tőlünk igenis távol tartja. Csak kell hozzá a mindenkivel undok kismalacként viselkedő kormány is. Másnak csináltuk, magunknak megoldottuk a problémát.

Milanovic: Ez túlmegy a „józan ész határán”

http://nepszava.hu/cikk/1073181-milanovic-ez-tulmegy-a-jozan-esz-hataran/

Szlovákia 50 rendőrt küld a magyar-szerb határra

http://ujszo.com/online/kozelet/2015/10/14/szlovakia-50-rendort-kuld-a-magyar-szerb-hatarra

Fico időt nyert, csatát még nem

Egyelőre nem zárta ki soraiból a Smer-SD kormánypártot, még a tagságát sem függesztette fel az Európai Parlament szocialista frakciójának elnöksége...

http://nol.hu/kulfold/fico-idot-nyert-csatat-meg-nem-1568379

Robert Fico pártja egyelőre megúszta a kizárást

A Smer-SD az Európai Szocialisták Pártjának tagja akar maradni

http://nol.hu/kulfold/robert-fico-partja-egyelore-meguszta-a-kizarast-1568133

Fidesz: Európai tényezővé válhat a visegrádi együttműködés

http://hir.ma/belfold/fidesz-europai-tenyezove-valhat-a-visegradi-egyuttmukodes/576078

Fico lett a szocialisták Orbánja

http://index.hu/kulfold/eurologus/2015/10/08/fico_lett_a_szocialistak_orbanja/

Zágráb: Elfogadhatatlan a V4-ek katonai jelenléte a határon

http://nol.hu/kulfold/zagrab-elfogadhatatlan-a-v4-ek-katonai-jelenlete-a-hataron-1567827

Szlovákia a kötelező menekültkvótákkal kapcsolatos politikai csatákban veszített

http://nol.hu/kulfold/kiska-szlovakia-nem-maradhat-az-unio-peremen-1567535

Öt érv amellett, hogy az EU-nak egységesen kell kezelnie a menekültkérdést

http://szeka.blog.hu/2015/10/07/ot_erv_amellett_hogy_az_eu-nak_egysegesen_kell_kezelnie_a_menekultkerdest

A parlamenti többség elutasította a kvótákat

http://www.egerhirek.hu/a-parlamenti-tobbseg-elutasitotta-a-kvotakat/

Románia már bánja, hogy a kvóták ellen szavazott

http://www.origo.hu/nagyvilag/20151006-romania-mar-banja-hogy-a-kvotak-ellen-szavazott.html

A szlovák szélsőjobb csak átgázolna Magyarországon, egy felvidéki magyar akasztana is

http://nol.hu/kulfold/marian-kotleba-a-dac-bajszos-vezere-1567437

Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma