Sze05272020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Sipiczki Mátyás nyílt levele Vujity Tvrtkonak

tvrtko01
tvrtko02
tvrtko03
tvrtko04
tvrtko05
tvrtko06
Itthoni hiányosságok a nemzetiségi névhasználatban  A személyi igazolványon a szlovák változat csak mint második, nem hivatalos név szerepelhet. ● Nem lehetséges, hogy a lányom vezetéknevének a végződése -á vagy -ová legyen. ● Kizárólag a magyar abc betűi? Csak magyar hangzásúra?

Tisztelt Vujity Tvrtko Úr!
Médiaszereplései során gyakran szokott megnyilvánulni nemzetiségi (kisebbségi) kérdésekben, amelyek során mindig kiáll a határon túli magyarok mellett olyan kérdésekben is, amelyeknek a tükörképe a Magyarországon élő nemzetiségek esetében is releváns. Legutóbb a névhasználattal kapcsolatban fejtette ki álláspontját. Kritizálta a szomszéd országokban érvényesülő gyakorlatot, amely az ottani hivatalos nyelv szabályai szerinti névhasználatot várja el (írja elő) az ott élő nemzetiségiektől (-nek), beleértve az ott élő magyarokat is. Követendő jó példaként szokta megemlíteni, hogy Önnek lehetősége van horvát nevet használnia Magyarországon. Nem szokta megemlíteni, hogy az Ön vezetéknevét a televízióban nem horvátul, hanem magyar fonetikus átírással szokták kiírni. Ha a fonetikus változat szerepel az Ön hivatalos dokumentumaiban is, akkor az objektivitás kedvéért meg kellene említenie, hogy Magyarországon is hiányosságok vannak a nemzetiségi névhasználat lehetőségeivel. Álláspontjának kifejtése során nem említette, hogy utánajárt volna, hogy a hazai kisebbségek/nemzetiségek esetében mit engednek és mit nem engednek a magyarországi törvények és rendeletek. Csupán megjegyezte, hogy Önnek személy szerint természetes, ha egy magyarországi szlovák szlovákul szeretné használni a nevét.
Személyazonossági igazolványom érvényességének lejárta kapcsán megérdeklődtem, hogy milyen lehetőségeim lennének a nevem szlovák helyesírás szerinti használatára magyar állampolgárként. Az illetékes hivataltól kapott részletes leírást mellékelem. Kiderül belőle, hogy a személyi igazolványon szerepelhet a szlovák változat, mint második, nem hivatalos név. Ebben az esetben az igazolványban szereplő, első helyen feltüntetett és hivatalosnak tekintendő nevem ennek a fonetikus átírása (mint az Ön vezetékneve esetén is), amelyben csupán a magyar abc betűi szerepelhetnek. Számos, magát magyarnak valló szlovák állampolgárságú ismerősöm gond nélkül használ „ö” és „ü” betűket a nevében, annak ellenére, hogy ezek egyike sem szerepel a szlovák abc-ben. Kiderült, hogy az sem lehetséges, hogy a lányom vezetéknevének a végződése -á vagy -ová legyen, hiszen az én nevem nem így végződik (lévén, hogy férfi vagyok), és a gyerek a szülő vezetéknevét kapja a vonatkozó rendelkezések szerint.
Nagyra becsülném, ha az objektivitás, és a határon túli magyarok számára hátrányos helyzetet érintő kritika indokoltságának erősítése érdekében sort kerítene az illetékes TV csatorna hozzájárulásával a hazai helyzet bemutatására is.
Érdekes volt látni, hogy a szlovákiai névhasználattal kapcsolatos beszélgetések során a vendégei Szlovákiáról vagy Csehszlovákiáról beszéltek, Ön viszont Felvidékről.
Levelemet tekintse nyílt levélnek.

Tisztelettel:

2018. június 8.

Sipiczki Mátyás

atv.hu-videó: Nagy József és Gubík Ágnes
http://www.atv.hu/videok/video-20180606-nagy-jozsef-es-gubik-agnes

Magyarországon csak magyar hangzásúra?
A névváltoztatás szabályai, feltételei: „A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név,
régies írásmóddal írott családi név felvételét - különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével - nem lehet engedélyezni.”

http://cegvezetes.hu/2004/10/a-nevhasznalat-szabalyai/

Nemzetiséghez tartozó személy névviselése
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410000/Nevviseles20091202.html#paragr2

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
A nemzetiséghez tartozó személynek joga, hogy anyanyelvén használja a családi és utónevét,
és joga van családi és utónevének hivatalos elismeréséhez.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv

„Élj azon a néven, ahogy az Édesanyád hív!”
Magánkezdeményezésben karolná fel a külhoni magyarok, és ezzel párhuzamosan az itthoni kisebbségek névhasználati jogát az ATV műsorvezetője. Külhoni magyar politikusok, közszereplők és a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes is támogatja
a kezdeményezést. - Van, aki fél / Nagy József EP-képviselő tájékoztatókampányt indít Szlovákiában

http://www.atv.hu/belfold/20180605-elj-azon-a-neven-ahogy-az-edesanyad-hiv-civil-kezdemenyezest-indit-vujity-tvrtko