H06012020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Sajtószemle / Tallózó - 2011. szeptember (I.)

alt
Megszámláltatunk - Nemzetiségiekkel íratnák össze a nemzetiségieket - Magyar-szlovák történészkonferencia - Az oktatási támogatásról - Földgázvezeték: Szlovák-magyar stratégiai együttműködés - Szlovák elutasítással találkozik a hatumák választójoga - HírTV: „Tótországi hírek” - „Velünk jön össze újra Nagy-Magyarország”

Imrich Fuhl válogatásában

Feloszlatta magát Pilisszentkereszt önkormányzata

2011. szeptember 10. - (mti)

Feloszlatta magát a Pest megyei Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete. Az MTI-hez szombaton eljuttatott, Lendvai József polgármester által aláírt közlemény szerint a testület a szeptember 8-i ülésén Havelka József képviselő sürgősségi indítványára a jelenlévők többségének döntésével mondta ki a feloszlatását. A képviselő azzal indokolta az előterjesztését, hogy a képviselő-testület nem tud együttdolgozni a polgármesterrel és a jegyzővel. A polgármester szerint a döntés sérti az önkormányzat érdekeit, ezért kezdeményezte a napirend ismételt megtárgyalását. A képviselő-testület szeptember 13-án ül össze ismét. A képviselő-testület feloszlása a polgármester megbízatását is megszünteti. Feloszlás esetén időszaki választásokat kell tartani 3 hónapon belül. Az új képviselő-testület alakuló üléséig, illetve az új polgármester megválasztásáig a korábbi testület, illetve polgármester gyakorolja hatáskörét.

Nemzetiségiekkel íratnák össze a nemzetiségieket a népszámláláson

2011. szeptember 6. - (origo.hu / mti)

A statisztikai adatok és a valós számok között nagy az eltérés, ezért kisebbségieket is alkalmaznának népszámlálási kérdezőbiztosként. A nemzetiségekhez tartozó állampolgárokat lehetőleg az adott nemzetiséghez tartozó számlálóbiztosok írják össze az október 1-31. között rendezendő népszámlálás során - javasolja Setét Jenő, az Ide tartozunk! - népszámlálás 2011 kampányának főkoordinátora. Mint keddi budapesti sajtótájékoztatóján a főkoordinátor közölte, erre leginkább azért van szükség, mert „a statisztikai adatok és a valós számok között differencia van”. A legutóbbi, 2001-es népszámlálás során 190 046 ember mondta magát cigánynak, a szociológusok ugyanakkor 600-800 ezer romáról beszélnek - mondta. A korábban az [origo]-nak nyilatkozó romák szerint Tarnaleleszen és több más településen is elutasították őket, amikor népszámlálási kérdezőbiztosnak jelenteztek. Többüknél arra hivatkoztak, hogy csúnyán írnak, ezért nem alkalmazzák őket, de a körjegyző szerint problémát jelent az is, hogy nem elég jó kiállásúak.

Megszámláltatunk

2011. szeptember 10. - (Huszár Ágnes - galamus.hu)

Nemsokára mindenkihez bekopognak a kérdezőbiztosok, gyűjtik az adatokat a tízévenkénti nagy statisztikai felméréshez. A társadalom tényei, jelenségei iránt hivatásszerűen érdeklődők már várják az eredményeket. A tízévenként összegyűjtött adatsorok egymás mellé helyezésével szemléletesen kibontakoznak az ember szemei előtt a magyar társadalomban végbemenő folyamatok, tendenciák. Többek között a kisebbségi csoportok életére, kohéziójára, nyelvhasználatára vonatkozólag nyerhetünk fontos ismereteket az adatok értelmezésével. A Magyarországon élő kisebbségek képviselői szót kapnak a rádióban, televízióban. Arra kérik a polgárokat, írják be az űrlapra kisebbséghez tartozásukat, akkor is, ha - mint oly sokan ebben az országban - kettős identitással élnek. Ők azok, akiknek német, szlovén, görög őseire már csak egy családnév vagy az sem utal. Akik nem vagy alig beszélik a kisebbség nyelvét, de még emlékeznek valakire a családban, aki nagyon is számon tartotta ezt a fajta kulturális és nyelvi kötődést. Akik néha felismernek egy szófordulatot, egy hímzésmotívumot, egy dallamtöredéket, s arra gondolnak: „ez az enyém is”. Európai magyar polgárként mindannyiunknak kettős identitásunk van: a német, román, szlovák ősökre visszatekintőknek három vagy még több. Gazdagság ez, becsülni kell. Aki még ismeri ősei nyelvét, használja, beszélje és igyekezzen továbbadni a következő nemzedéknek. Aki már csak szokásokhoz, zenéhez, kultúrához kötődik, ápolja azt: nem lehet annyira kevés, hogy ne lenne érdemes megőrizni. Ha egy pillantást vetünk a 2001-es népszámlálási adatokra, rögtön feltűnik, mennyivel többen kötődnek egy nemzeti kisebbséghez, mint ahányan a nyelvét beszélik. 2001-ben 120 ezren vallották magukat a német kisebbséghez tartozónak, de csak 53 ezren mondták azt, hogy családi, baráti körben beszélik a németnek az adott területen használt, archaikus változatát. A szlovák kisebbségnél 39 ezren tartják magukat szlovák identitásúnak (is), de csak 18 ezren beszélnek szlovákul. A legnagyobb különbség a kisebbséghez tartozás és a nyelvtudás között a cigány kisebbségnél figyelhető meg: 205 ezren mondták magukat cigánynak, de csak 53 ezren jelentették ki, hogy beszélik a lovárit vagy a beást, vagy ezek valamelyik változatát. Még valami feltűnik a táblázatokat nézve. Miközben a többi kisebbséghez tartozók száma, illetőleg az önbevallás és a más forrásokon alapuló becslések száma nagyrészt megegyezik, a romák esetében a különbség szembeötlő. Sokkal - százezrekkel - kevesebben vallják magukat a kisebbséghez tartozónak, mint amennyire a közösség létszámát az érdekképviseleti szervek és önkormányzatok becsülik. Ennek csak egy oka lehet: a közösségi társadalom elutasításától való félelem. A televízió egy friss jegyzői döntésről ad hírt. A faluban jelentős számú cigány közösség él. Jó néhányan jelentkeztek népszámlálási kérdezőbiztosnak, de a jegyző mindegyiküket visszautasította. A jegyző asszony - arcát nem látjuk, csak idegesen motozó kezét - azzal érvel, hogy a jelentkezők nem tudtak szépen, helyesen írni, na meg egy kérdezőbiztosnak „kiállásának is kell lennie”. Megkérdeznek néhány visszautasítottat: tiszta arcú fiatal asszonyok, némelyik érettségizett. Egyikük mutatja az iskolai füzetét: tiszta, olvasható kézírás, korrekt helyesírás. Egy helybeli értelmes cigány ember azt magyarázza a tévéseknek, hogy az idős, írástudatlan falusiak jobban szót értenének egy olyan emberrel, aki maga is közéjük való. Attól tartok, a demográfiai statisztikai adatok és a mindennapi valóság közti szakadék tovább mélyül. Mélyíti az idegenkedés, a türelmetlenség, az előítéletesség. Pedig mindannyian ugyanannak az országnak és a nagy, európai közösségnek a polgárai vagyunk.

Hány roma él Magyarországon?

2011. szeptember 7. - (Czene Gábor - Népszabadság)

Választójogi következményei is lehetnek a közelgő népszámlálásnak. A tervek szerint egy adott kisebbség csak azokon a településeken alakíthatna kisebbségi önkormányzatot, ahol a népszámlálás során legalább néhányan a közösséghez tartozónak vallják magukat. Az elképzelés az új kisebbségi törvény koncepciójában szerepel. A szándék nyilvánvaló: felszámolni az „etnobizniszt”, megakadályozni, hogy illetéktelenek hozzanak létre kisebbségi testületeket. Hepp Mihály, a magyarországi horvátok vezetője, az Országos Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége (OKÖSZ) elnöke azonban tiltakozik az általa fenyegetésnek minősített javaslat ellen. Szerinte a kormányzat a kisebbségek ellen akarja felhasználni a népszámlálás nemzetiségekről szóló adatait. Hangsúlyozta: a nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolni, márpedig az önkéntes adatszolgáltatásnak nem lehet ilyen jogi konzekvenciája. A népszámlálást idén októberben tartják. A kisebbségek közös akciót indítottak annak érdekében, hogy az anonimitást biztosító adatgyűjtéskor minél többen vállalják fel nemzetiségi, etnikai identitásukat. A romák külön is kampányolnak. Setét Jenő, az „Ide tartozunk!” kampány főkoordinátora elmondta, hogy Magyarországon becsülhetően 600-800 ezer cigány él, de tíz évvel ezelőtt, a legutóbbi népszámláláskor csak mintegy 190 ezren vallották romának magukat. A főkoordinátor szeretné, ha a valós létszám és a statisztikai adatok között csökkenne a különbség. Korábban előfordult, hogy egy magasan képzett roma esetében a kérdezőbiztos egyszerűen nem volt hajlandó bejelölni a cigány származást. Ezért fontosnak tartja, hogy a romák kellő számban részt vegyenek kérdezőként az összeírásban. A törvényben elismert tizenhárom nemzeti és etnikai kisebbség mellett a népszámlálási íven további négy népcsoport is nevesítve megjelenik: arab, kínai, orosz és vietnami. Virágh Eszter, a KSH népszámlálási szóvivője elmondta, hogy a kisebbségi státusszal nem rendelkező közösségek közül ez a négy a legnépesebb. Ettől függetlenül a népszámláláskor bárki bármilyen népcsoport tagjának vallhatja magát, akkor is, ha a szóban forgó nemzetiség nem szerepel az előre megadott listán.

KIM:Szigorúan fel kell lépni a nemzetiségi

támogatások törvényellenes felhasználása ellen

2011. szeptember 5. - (mti)

A törvény teljes szigorát kell alkalmazni azokkal szemben, akik visszaélnek mások kiszolgáltatottságával - közölte a kisebbségi önkormányzatok működését szolgáló állami források uzsoracélra való felhasználásával kapcsolatban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) nemzetiségpolitikáért felelős helyettes államtitkársága vasárnap az MTI-vel. Tudatták azt is, hogy kezdeményezik a kompolti Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi működésének vizsgálatát:

http://www.jogiforum.hu/hirek/26124

Nógrád megyei kisfalu a Szent Korona jegyében:

Szlovák népviseletben magyar értékeket őriznek

2011. augusztus 23. - (MVSZ Sajtószolgálat)

A Nógrád megyei kisfalu, Bér határában, augusztus 20-án a magyar történelem nagyjainak szoborparkját avatták fel. A 15 szobrot a Magyarok Világszövetségének elnöke, Patrubány Miklós leplezte le, és a térség evangélikus esperese és lelkészei áldották meg. A leleplezett szobrok mellett szlovák népviseletbe öltözött fiatalok álltak őrt, akik nyilvánosan, szabad akaratukból magukénak vallották a magyar történelem nagyjait, Atillától Horthy Miklósig. A török időkben teljesen kipusztult Bért 1693-ban Zólyom környékéről odatelepített szlovákokkal népesítették be, akik mára kettős azonossággal rendelkeznek. Maczó László, a falu korábbi SZDSZ-es polgármestere, aki nyilvánvalóan damaszkuszi utat jár, álmodta és valósította meg azt a magyar történelem nagyjait megtestesítő szoborparkot, amelyik immár a közel négyszáz lelket számláló Nógrád megyei kistelepülés legnagyobb nevezetessége:

http://kutasi.blogspot.com/2011/08/10359-szent-korona-jegyeben-szlovak.html

Kolomppal hívták iskolába az egyetlen komlóskai elsőst

2011. szeptember 1. - (mti)

Megkezdődött a tanév az ország legkisebb iskolájában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskán, ahová idén egyetlen elsőst írattak be. A komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ iskolájában csütörtökön összesen hét gyermek kezdte meg a tanévet az 1-6. évfolyamon - mondta Köteles László polgármester. Az egyetlen elsős diákhoz, Szűcs Pannához - helyi szokás szerint - a teljes iskola elment, kolomppal jelezve neki azt, hogy itt az ideje az iskolakezdésnek. Együtt kísérték be az iskolába az új diákot, aki elsőként léphetett be a tanterembe. A komlóskai bölcsődébe két, az óvodába pedig 12 gyermek jár.

A hazánkban élő horvátok példát mutatnak a nemzetiségeknek

2011. augusztus 31. - (mti)

A magyarországi horvátok, példát mutatva a többi nemzetiségnek, nyilvánvalóvá teszik, hogy Magyarországon lehet élni és gyarapodni a kulturális autonómia keretei között - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes szerdán Hercegszántón, a Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon új épületének átadásán:

http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=167703

Ezeréves kőpalota nyomaira bukkantak Zalában

2011. augusztus 31. - (mti)

Valószínűleg a Kárpát-medence egyetlen Karoling-kori kőpalotájának nyomaira bukkantak az idei ásatások során Zalavár-Várszigeten. A nagyméretű kőépület alapjait az egykori, Pribina által a 840-as években építtetett, erődített udvarházon belül, a Mária templomtól nyugatra találták meg - közölte Szőke Béla Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének főmunkatársa:

http://hvg.hu/Tudomany/20110831_zalavar_varsziget_karoling

„Fogalmi zűrzavar lengi be” a kisebbségi kérdés kutatását

2011. szeptember 6. - (mti)

Zákonyi Botond, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója szerint jól értelmezhető, mindenki számára érthető fogalomhasználatra van szükség az EU egyik alapvető értéke, a kulturális sokszínűség hatékony védelméhez. A Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének legújabb kiadványainak bemutatóján, kedden a szakértő azt mondta, az egyértelmű fogalomrendszer mellett az intézményi feladatok világos elhatárolása és a prioritások kijelölése is kulcsfontosságú a kulturális sokszínűség védelmében. Úgy fogalmazott, a külpolitikában az elmúlt másfél év a soros EU-elnökségről szólt, hiszen az elnökség fél éve előtt a felkészülés, utána pedig az eredmények vizsgálata fontos feladat. A magyar uniós elnökség egyik kiemelt célkitűzése volt a kulturális sokszínűség védelme, a kisebbségi érdekképviselet - tette hozzá. Kifejtette: az elnökség 2010 nyarán kezdett el érdemben gondolkodni arról, hogy „mit tudunk ezzel kezdeni”. Lehet hivatalos kísérőrendezvényeket, konferenciákat szervezni a kulturális sokszínűség jelszavával, de az elnökség inkább azzal akart foglalkozni, mit tehetne érdemben ezért a célért - idézte fel. Úgy látta, Magyarország ugyanakkor tartott attól, hogy ha „erőlteti a kisebbségi kérdést”, akkor az kontraproduktív lehet, azaz rányomhatja a bélyegét az elnökségre, és attól kezdve az országgal mindig ezt az ügyet kapcsolják össze. Végül az Európai Bizottság vállalta, hogy a korábbiakhoz képest több forrást fordítson azoknak a civil kezdeményezéseknek a támogatására, amelyek a kulturális sokszínűséggel foglalkoznak - mondta. A szakértő kitért arra is, hogy véleménye szerint „fogalmi zűrzavar lengi be” a kisebbségi kérdés kutatását, a magyar kutatók által használt fogalmak egy részének értelmezése a külföldieknek nehézséget okoz, mivel közülük többnek - például a Kárpát-medencének - nincs megfelelője az idegen nyelveken.

Magyar-szlovák történészkonferencia Komáromban

2011. szeptember 9. - (bumm.sk)

A Magyar-Szlovák Történész Bizottság „Az etnikai sztereotípiák funkciója és interpretációja a magyar és a szlovák történetírásban” címmel szeptember 7-én tartott szimpóziumot Dél-Komáromban. Az eseményt Molnár Attila dél-komáromi polgármester nyitotta meg. Bevezetőjében elmondta, rendkívül örül, hogy egy ilyen rangos konferenciának Komárom ad otthont. A települést ugyan a történelem viharai kettészakították, mégis egy városként él a Duna két partján. A magyarok, a felvidéki magyarok, valamint a szlovákok egymás mellett élése példaértékű. „Számos olyan terület van, amelyben a két város együtt működik, elég, ha csupán arra gondolunk, hogy nemrég a két város közösen nyújtott be egy együttes területfejlesztési koncepció megalkotására irányuló pályázatot. Komárom egyedülálló adottságokkal bír, legyen szó épített örökségéről, az erődrendszeréről, vagy épp természeti kincseiről, a termálvízéről, és gyógyfürdőjéről, amelyek miatt mindig érdemes ellátogatni a városba” - zárta gondolatait a polgármester. Az 1993 óta működő bizottság évente rendez konferenciákat, ahol kutatási programok megvalósítását tűzik ki célul. „Idén ért véget a történelemtanári kézikönyv kutatási programja és a mostani konferenciával veszi kezdetét egy újabb kutatási időszak. Úgy gondoljuk, hogy az előítéletek a köznapi gondolkodásban igen erősen jelen vannak mind a szlovák, mind a magyar oldalon. A történelmi sztereotípiák dekonstrukcióját, működési elvét próbáljuk itt szolgálni azzal, hogy a történeti kérdésekben megvizsgáljuk, hogy az egyik és a másik oldalon milyen előítéletek vannak” - nyilatkozta a konferencia lényegéről annak szervezője, Szarka László. Az egész napos szimpóziumon összesen 16 előadó vett részt, 8 szlovák, 8 pedig magyar részről. Ahogy azt Pók Attila, a kiegyezés óta létező Magyar Történelmi Társulat főtitkára hangsúlyozta, az előítéletek jelenléte a köznapi gondolkodásban igencsak tetten érhető. „Ha van téma, melyről a politikusok és a történészek együtt nagy haszonnal beszélgethetnek, az pontosan a sztereotípiák kérdése, hiszen egyik szakmában sem kerülhetünk ki ezek hatása alól. Remélem, hogy a konferencián lehetőségünk lesz, mind a tudományos, mind pedig a politikai szempontokat érvényesítve beszélgetni a témáról” - mondta Pók Attila. A kezdeményezést üdvözölte a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Kollai István is, aki különösen fontosnak tartja az ilyen fórumokat. Fontos hozadéka a bizottság működésének, hogy abban a fiatal generáció tagjai is helyet kaptak. A komáromi szimpóziumon előadások hangzottak el az etnikai sztereotípiákról a nacionalizmus korában, illetve az előítéletek meglétéről a történetírásban és a történelemoktatásban. A program a Magyar-Szlovák Történész Bizottság tagjainak zártkörű értekezletével ért véget. A történészkonferenciáról Radics Gábor, a dél-komáromi önkormányzat kommunikációs főtanácsadója számolt be a Bummnak.

A szlovákok is lekörözték Magyarországot

2011. szeptember 11. - (Új Szó)

Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP) - szezonális hatásoktól megtisztított adatok szerint - 3,3 százalékkal nőtt a második negyedévben az első negyedévi 3,5 százalékos növekedést követően - közölte második becslését a szlovák statisztikai hivatal kedden. Az előző negyedévhez képest 0,9 százalékkal nőtt a szlovák GDP az áprilistól júniusig terjedő időszakban az első negyedévi 1,0 százalék után. A kedden nyilvánosságra hozott adatok megfelelnek az augusztusi gyorsbecslésben közölteknek. A lakossági fogyasztás éves szinten stagnált a második negyedévben az első negyedévi 0,1 százalékos visszaesés után. A beruházások 6,2 százalékkal nőttek az első negyedévi 1,2 százalékos bővülés után. A statisztikai hivatal tájékoztatása szerint a kivitel éves szinten 12,4 százalékkal, míg a behozatal 9,0 százalékkal nőtt Szlovákiában a második negyedévben az első negyedévi rendre 15,8 százalékos, illetve 11,3 százalékos bővülés után. A GDP kormányzati komponense 4,3 százalékkal esett vissza az előző év hasonló időszakához képest a január-márciusi 2,5 százalékos csökkenést követően. Eduard Hagara, az ING Bank elemzője szerint a szlovák gazdaság kilátásai romlottak az elmúlt hónapokban, elsősorban a külföldről érkező rossz hírek, azaz a világgazdaság lassulásának Németországra gyakorolt hatása miatt. Az év második felében a növekedési ütem további lassulása várható, így az idei GDP- növekedés 3,2 százalékra mérséklődik. A pozsonyi kormányzat az idei év egészére 3,3 százalékos növekedést vár az előző évi 4,0 százalék után. A szlovák GDP 2009-ben 4,8 százalékkal visszaesett.

Ajzószer

2011. szeptember 11. - (vasarnapihirek.hu)

Az a célja - szokta volt mondogatni Orbán Viktor -, hogy az EU-ban a közép-európai régió legyen a gazdasági növekedés motorja. A 2011 második negyedévéről tanúskodó statisztikai adatok szerint valóban vannak olyan országok a térségben, amelyek az unió átlagánál (1,7 százalék) lényegesen gyorsabban növekedtek: Szlovákia (3,5), Ausztria (4,1), illetve Lengyelország (4,5). Orbán álmainak ihletője, Magyarország azonban sajnos nem tartozott közéjük. Sőt, a maga 1,2 százalékos növekedésével még azt a bizonyos uniós átlagot sem érte el:

http://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/orban_imf_gazdasag_eu_lipovecz

A Sme című szlovák napilap az oktatási támogatásról

2011. szeptember 8. - (mti)

A Sme című liberális szlovák napilap csütörtöki kommentárjában bírálja a magyar kormánynak azt a döntését, hogy a külhoni magyar óvodásoknak és iskolásoknak juttatott oktatási-nevelési támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelőtől csak az OTP-ben nyitott számlára lehet felvenni. A szerző, Peter Morvay a döntést a „politikai kliensrendszer” és a „politikai képmutatás” példájának minősíti. Úgy látja, hogy a támogatás folyósítási rendszerének megváltoztatása egyrészt ellenétes az e téren korábban megkötött szlovák-magyar megállapodással (Szlovákiában korábban az iskolák kapták a támogatást, s nem a szülők), másrészt gondokat okoz a szülőknek is, különösen Romániában, ahol kevés fiókja van az OTP-nek. A változások azonban segítenek az OTP-nek, amely a Fidesz „klientúrájához” tartozik. „Orbánék nem azért részesítették előnyben az OTP-t, mert magyar, hanem azért, mert az „övéké”, és annak árán is segítenek neki, hogy ártanak a határon túli magyaroknak” - állítja Morvay.

A vegyes bizottság rendezheti az oktatási támogatás kérdését

A szlovák külügyminisztérium továbbra is szerződésszegésnek tekinti

2011. szeptember 10. - (Veres István - Új Szó)

A szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság vitathatja meg a szlovák és a magyar külügyi tárca közt kialakult nézeteltéréseket, amelyek a szlovákiai magyar diákok magyar állami támogatása kapcsán merültek fel. A szlovák külügyminisztérium továbbra is a 2003-as államközi szerződés egyoldalú megszegésének tekinti a Szülőföldön, magyarul! pályázati program idei átalakításait - tájékoztatta lapunkat Ľuboš Schwarzbacher szóvivő. „A nyár folyamán két diplomáciai jegyzéket küldtünk Budapestnek ebben a témában. Olyan egyezség született, hogy a kisebbségi vegyes bizottság rendezze az ügyet” - tette hozzá a szóvivő. Elárulta azt is, hogy jelenleg a bizottság következő ülésének időpontját keresik. „Szeretnénk, ha mihamarabb sikerülne rendezni az ügyet” - így Schwarzbacher. Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) szlovák külügyminiszter már korábban jelezte, ahogy 2003-ban, most sem tartja helyesnek, hogy az oktatási-nevelési támogatás „a szülők zsebébe”, és ne az iskolákhoz menjen, és a Pázmány Péter Alapítvány mellőzését sem tartja helyesnek. Június 30-áig 47 638 kérvény érkezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, tájékoztatta lapunkat Fabó Mária. „Eddig 43 358-at sikerült továbbítani, ezek hibátlanok és időben érkeztek” - magyarázta. A többi kérvényt külön bírálják el, jelenleg ez folyik. Fabó Mária elmondta, folyamatban van a kérvények feldolgozása, az ütemtervet viszont sikerül tartani, így a szülők számláira szeptember végére megérkezhet a támogatás. A Pázmány Péter Alapítvány 45 570 diáknak nyújtott támogatást a 2009/2010-es tanévben, a pályázók 100%-a megkapta a pénzt. Ez ugyan kevesebb, mint az idei kérvényezők száma, viszont hozzá kell tenni, hogy ez évben már az óvodások is pályázhattak.

Öt református gyülekezet és egy egyházi alapiskola

pályázott sikeresen a Bethlen Gábor Alapnál

2011. szeptember 9. - (Reformata / Felvidék.ma)

A napokban tették közzé a Bethlen Gábor Alap és a Csemadok 2011. évi oktatási és közművelődési pályázatának eredményeit. Sikeres pályázatokat nyújtott be a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház öt református gyülekezete és a Rozsnyó Református Egyházi Alapiskola. A szlovákiai magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása jegyében meghirdetett kiírásra a református egyház gyülekezetei közül hét pályázat kapott támogatást programjainak megvalósítására. Az Apácaszakállasi Református Egyházközségnek 350 ezer forint hozzájárulást hagytak jóvá a tanyi és az apácaszakállasi gyülekezet nyári gyermektáborai és munkatárs-képzőjére. A Csicsói Lelkészi Hivatal a gyülekezeti kultúrára szintén 350 ezer forintos támogatást kapott. A Bátorkeszi Református Egyházközség által benyújtott három pályázat összesen 800 ezer forintot nyert. A Lelkes Ferenc születésének 110. évfordulójára szervezett ünnepi megemlékezésre 250 ezer forintot, a Fireszke gyermektáborok vezetőinek továbbképzésére 300 ezer forintot, az egyházmegyei konfirmandus találkozóra pedig 250 ezer forintos hozzájárulást hagytak jóvá. 250 ezer forintos pályázati pénzt hagytak jóvá a zselízi egyházközség református gyülekezeti és napközis táborára, de ugyanezt az összeget kapja a királyhelmeci gyülekezet a nyári gyermektáborára is. A rozsnyói Református Egyházi Alapiskola „Nem úgy van most, mint volt régen...” című gyermek-néptánctalálkozóját 200 ezer forint hozzájárulásban részesítették.

Évadkezdés magyar énekesekkel a Szlovák Nemzeti Színházban

2011. szeptember 8. - (mti)

Szlovák, magyar, cseh és lengyel művészek közreműködésével gálakoncerttel nyitja meg szombaton 92. évadát a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház. Az évadkezdő gálaesttel a színház a Visegrádi Négyek megalakulásának huszadik évfordulójáról emlékezik meg. Az est két magyar vendége László Boldizsár és Keszei Borbála énekes lesz - írja az Új Szó című pozsonyi napilap csütörtöki számában. A most kezdődő évadban a színház 19 új bemutatóval várja nézőit, amelyekből három premier már ebben a hónapban látható. A színház balett-társulatának első bemutatóját szeptember 16-án tartják: A kis herceget mesélik el a táncosok a balett nyelvén, Odrej Soth koreográfiai irányításával. E balettmesét gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlja a társulat. November 21-én a Frenák Pál Társulat mutatkozik be a pozsonyi deszkákon In TimE című előadásával. A pozsonyi színpadon operaénekesek is megfordulnak majd. Októberben lép fel a Budapesten is koncertet adó Cecilia Bartoli, majd tavasszal visszatér a Szlovák Nemzeti Színházba José Cura. A híres tenor Verdi Otellójának címszerepét énekli majd. A színház prózai társulatának új bemutatói között klasszikus és kortársszerző egyaránt található. Színpadra állítják Csehov Sirályát és Moliere A fösvény című művét is.

Magyar-szlovák szándéknyilatkozat a földgázvezeték projektről

Létezik a szlovák-magyar stratégiai együttműködés

2011. szeptember 9. - (mti)

Szándéknyilatkozatban erősítette meg az Országos Villamostávvezeték ZRt. (OVIT) és a szlovák Eustream azt, hogy folytatni kívánják a magyar-szlovák földgázszállító összekötő-vezeték projekt megvalósítását - közölte a két társaság pénteken az MTI-vel. A Magyar Villamos Művek (MVM) csoporthoz tartozó OVIT a szeptember 6-án megtartott közgyűlésen döntött arról, hogy a projekt megvalósítására kétmilliárd forint jegyzett tőkével Magyar Gáz Tranzit Zrt. néven céget alapít. A szlovák földgáz rendszerüzemeltető Eustream és az OVIT abban állapodott meg, hogy a vezetéket 2015. január elsején helyezik üzembe. A két vállalat megegyezett a további együttműködés részleteiről, a végrehajtás legfontosabb határidőiről, valamint a projekt finanszírozásáról - olvasható a közleményben. A tervezett mintegy 115 kilométer hosszú vezeték Vecsés és a szlovákiai Veľké Zlievce között húzódik majd. A beruházás összesen több mint 100 millió euróba kerül, amelyből 30 millió eurót a European Energy Programme for Recovery (EEPR) támogatásából fedeznének. Az OVIT és a Eustream közös közleménye hangsúlyozza, hogy a projekt életképes és gazdaságosan megvalósítható, s kiemeltem elsőbbséget élvez a magyar és a szlovák félnél. A projektet támogatja a két érintett állam kormánya és az Európai Bizottság is. Az összeköttetés ugyanis növeli a szállítási útvonalak diverzifikációját és jelentősen hozzájárul Európa energiabiztonságának erősítéséhez. Az új határkeresztező kapacitás elősegíti a gázpiac likviditását és növeli a közép-európai régió földgázellátásának biztonságát. Az összeköttetés Szlovákia számára stratégiailag fontos ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az előkészítés alatt álló európai gázvezetékekhez, köztük a Nabucco-hoz és a Déli Áramlathoz valamint a horvát cseppfolyós földgáz (LNG) terminálhoz.

Esterházy-ügy:Gašparovič sajnálja, hogy Schmitt sajnálja

2011. szeptember 8. - (mti)

Ivan Gašparovič köztársasági elnök sajnálatát fejezte ki annak a levélnek a tartalmával kapcsolatban, amelyet Schmitt Pál magyar államfő küldött neki Gašparovič Esterházy Jánost érintő nyilatkozata után. „A demokratikus értékek és a történelmi tények iránti tiszteletem nem teszi lehetővé, hogy támogassam az Esterházy Jánost szentként kezelő portrét, amelyet az önök országában a történészek és politikusok egy része alkotott” - állapította meg Gašparovič Schmittnek írt válaszlevelében, amelyet a SITA idézett. Gašparovič augusztus elején egy lapinterjúban Hitler és a fasizmus hívének minősítette az egykori vezető szlovákiai magyar politikust. Schmitt Pál erre reagálva küldött levelet szlovák partnerének, amelyben elfogadhatatlannak nevezte, hogy Szlovákia Esterházy János személyében a mai napig háborús bűnösként tart számon egy igazi demokratát és humanistát. A szlovák államfő szerint senki sem vonja kétségbe, hogy Esterházy 1942 májusában a pozsonyi parlamentben nem szavazta meg a zsidók deportálását lehetővé tevő törvényt. Ezt az erkölcsi gesztust azonban Gašparovič nem tartja az egyetlen és meghatározó kritériumnak Esterházy politikai tevékenységének megítélésekor. „Nem szabad elfelejteni, hogy ezt megelőzően az összes akkori zsidóellenes jogszabályt megszavazta” - mutatott rá a szlovák elnök. Gašparovič kifejtette: a mai modern szlovák társadalom demokratikus jelenét az 1944-es szlovák nemzeti felkelés antifasiszta elveiből és a két világháború közti Csehszlovákia demokratikus hagyományaiból eredezteti. Leszögezte: meggyőződése, hogy Esterházy János személyét a szlovák-magyar kapcsolatokban „nem lenne szabad politikailag intézményesíteni”. Szerinte a kérdést a történészeknek és a levéltárosoknak kellene tisztázniuk komplex módon, dokumentumok alapján. Levele végén Gašparovič megállapította: jövőbeni találkozásain a magyar államfővel kész megvitatni minden témát, kész véleményt cserélni azokról az értékekről is, amelyek ma a két ország politikai életét meghatározzák.

Gašparovič a levelét megírta

2011. szeptember 9. - (Szűcs Dániel - felvidek.ma)

Bár ne tette volna. Ha szóra sem méltatja magyar kollégája “piszkálódását” - miszerint nem igazán szép dolog egy igaz demokratát és humanistát háborús bűnösként nyilvántartani - akkor most nem kéne azt gondolnunk róla, hogy szellemi fogyatkozása teljes és visszafordíthatatlan. Hanem csak korlátozott. No de nem így történt, válaszlevelét tehát megírta. Ez áll benne: „A demokratikus értékek és a történelmi tények iránti tiszteletem nem teszi lehetővé, hogy támogassam az Esterházy Jánost szentként kezelő portrét, amelyet az önök országában a történészek és politikusok egy része alkotott”. Szerencsére végtelen az Úr türelme és tűrőképessége, csakis ez lehet a magyarázata annak, hogy a Grassalkovich-palota falai még állnak, s nem temették maguk alá ezt a kivételes adottságokkal megáldott államférfit. Apropó Grassalkovich-palota és történelmi tények iránti tisztelet: ha igaz lenne, amit ez a lény állít, akkor ott, abban az épületben aztán igazán jól bele lehet szippantani a történelem légkörébe, elgondolkodva a múlton. De hát az pont ott kevésbé szlovák, annál inkább magyar múlt. Talán ez is a baj, ettől beteg annyira a palotalakó lelke. Megértem, nyomasztó lehet elorzott ingatlanban lakni s közben annak egykori tulajdonosára köpködni megállás nélkül. És persze a demokratikus elvek tisztelete. A világ legpompásabb gumifogalma ez: demokratikus elv. Tetszés szerint értelmezhető, alakítható, hajlítható. Így bizonyosan létezik egy szlovák kiadás is belőle, ezt interpretálja most nekünk Gašparovič. Ebbe aztán a kisebbségi nyelvhasználati jogok korlátozása éppúgy belefér, mint az őshonos kisebbség kollektív bűnösségének fenntartása, alapvető alkotmányos jogainak korlátozása (vagy épp attól való megfosztása). De mit tehet a magyar diplomácia ebben a kellemetlen helyzetben? Nincs mese, meg kell várni, míg lejár a mandátuma az öregúrnak, addig előrelépni úgysem lehet. Vagy legfeljebb hozzásegíteni a rokkantnyugdíjazáshoz az Esterházyhoz hasonló Hitlerbarát fasisztákat szentként kezelő portrék sorozatgyártásával és forgalomba hozatalával. Egy ilyen fokú intelligenciával rendelkező teremtmény számára ez a legjobb út a gutaütéshez. Egyebekben nincs miről tárgyalni, nincs miről vitatkozni Esterházy grófot illetően. Teljesen fölöslegesnek tartok mindenféle vitatkozást e tekintetben. Esterházy János a magyarság - és kiemelten a felvidéki magyarság - számára egy olyan nemzeti minimum, amely nem vita tárgya, hanem megkérdőjelezhetetlen igazodási pont. Ha ezt az életművet meg lehet kérdőjelezni, akkor itt már semmi sem szent, akkor már nincs több fogódzó. Ezért aztán nem is találok kellőképpen kemény szavakat a szlovák államelnök viselkedésének minősítésére. Amely sajnos minősíti az egész országot, az egész szlovák nemzetet is - lévén hogy közjogi értelemben legalábbis ő lenne az első embere...

Újabb szlovákiai magyar jelentette be,

hogy felvette a magyar állampolgárságot

2011. szeptember 11. - (mti)

Szlovákiában egyre emelkedik azoknak a száma, akik nyíltan vállalják, hogy már felvették a magyar állampolgárságot: Gubík László egyetemista, és néhány más személy után most Kassai Gyula lévai református lelkész jelentette be, hogy februárban kérelmezte és augusztusban Komáromban fel is vette a magyar állampolgárságot. „Meggyőződésem, hogy nekünk, szlovák-magyar állampolgárságú felvidéki magyarok legtöbbjének a Berényi (Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke - a szerk. megj.) és a civilek által választott utat kellene járni, ahhoz, hogy a hatalomra minél nagyobb politikai nyomás nehezedjék és az állampolgársági törvény módosuljon” - áll abban a nyilatkozatban, amelyet Kassa Gyula vasárnap juttatott el az MTI pozsonyi tudósítójához. Néhány civil szerveződés szeptember elsején Révkomáromban nagygyűlést tartott, amelynek résztvevői követelték, hogy a szlovákiai hatalom tegye lehetővé a kettős magyar-szlovák állampolgárságot. Ennek érdekében aláírásgyűjtést is kezdeményeztek. Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke a petíciós bizottság tagja. Berényi kérelmezte a magyar állampolgárságot, de arról, hogy megkapta-e, nem nyilatkozik. „Szükség van a Gubík László féle útra is, bár tisztában vagyok azzal, hogy a szlovák állampolgárság elvesztése a felvidéki magyarság politikai súlyát gyengíti. Én mégis az ő példáját követem, mert ez is fontos jelzés a hatalom számára és az ő bátor kiállását ily módon is támogatni kell. Nem szabad egy pillanatra sem meghátrálni és ezt az ügyet napirenden kell tartani mindaddig, amíg a változás megszületik” - szögezte le a református lelkész. Rámutatott: szülei és felmenői is mindnyájan magyar állampolgárok voltak, de a történelem folyamán saját akaratuktól függetlenül elveszítették azt. „Magam 2011. február 16-án nyújtottam be a honosítási kérelmet és annak elfogadása után augusztus 25-én, Komáromban, magyar állampolgársági esküt tettem, ezáltal közjogi értelemben is a magyar nemzet tagjává váltam. Ez a döntés úgy gondolom identitásomban megerősít és nem sérti sem Szlovákia, sem polgárai jogait és érdekeit” - írja. Hozzátette: szlovák állampolgárságáról nem kíván lemondani. „Bejelentésemet abban a reményben teszem, hogy Szlovákia Kormánya és Nemzeti Tanácsa a jelenleg érvényes állampolgársági törvényt az elkövetkező időben úgy módosítja, hogy állampolgári jogaimmal, mint a Szlovák Köztársaság szabad és törvénytisztelő polgára továbbra is szabadon élhetek” - áll a a református lelkész által közzétett nyilatkozatban. Szlovákia a határon túl magyarok könnyített honosításáról hozott tavalyi budapesti döntésre reagálva úgy módosította vonatkozó törvényét, hogy elveszíti eredeti állampolgárságát az, aki felvesz egy idegent. „Egy olyan országban szeretnék élni, amely állampolgárainak biztonságot, egyenlő jogokat, a tisztességes élethez méltó feltételeket és törvényeket biztosít. Egy olyan országban szeretnék élni, amely nem korlátozza őshonos polgárai egyéni és kollektív jogait, amely nem akarja kirekeszteni és kizárni a közéletből saját állampolgárait azáltal, hogy megfosztja őket a legalapvetőbb jogaitól és elveszi állampolgárságukat. Olyan országban szeretnék élni, amely kezet nyújt a vele egy szövetségben élő baráti, szomszédos országnak és kezet nyújt a vele egy országban élő nemzeti közösségeknek és akceptálja jogos kéréseiket. Csak bízom benne, hogy egy ilyen ország állampolgára vagyok és az is maradok” - zárja nyilatkozatát Kassai Gyula.

Gubík egy dilettáns közszereplő,

avagy „csak” egy médiahacker?

2011. augusztus 30. - (Barak László - parameter.sk)

Nem tudni, együgyű ember-e az uborkaszezon szlovákiai magyar hőse, Gubík László. Az „újszülöttek“ épülésére, ő az a vidéki (szlovákiai magyar) politikus (MKP-elnök Léván), aki hetekkel ezelőtt sajtótájékoztatón harangozta be, hogy magyar állampolgárságért folyamodott. Állítólag meg is kapta, ám nem hajlandó lemondani a szlovák állampolgárságáról sem. Ezért egyszersmind kilátásba helyezte, ha a vonatkozó szlovák jogszabály értelmében el is veszítené szlovák állampolgárságát, jogi úton perli azt vissza. Bizonyítandó, hogy a szlovák állampolgársági törvény alkotmányellenes... Oké, lélegezhettünk volna föl, végre akadt a gáton egy tökös fickó, aki időt, energiát nem kímélve megszívatja és megalázza az illetékes szervet. Igen ám csakhogy az „ügyet“ egészen más irányba fordította Gubík, mint ahogy az részéről logikus és kvalifikált cselekmény lett volna. Ugyanis szintén a napi sajtóból értesülhettünk arról, hogy Gubík előre megfontolt szándékkal nem küldte vissza, vagyis kitöltetlenül küldte vissza azt az illetékes szerv által neki címzett nyomtatványt, amelynek a jelenleg hatályos szlovák állampolgársági törvény szellemében konyhanyelven az a címe, hogy a „szlovák állampolgárság elvesztésének bejelentése“. Automatikusan adódik tehát a kérdés, hogyan akarja ezek után most már jogi úton visszaperelni Gubík az állampolgárságát. Ha maga utasította el a fellebbezés lehetőségét:

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2011/08/30/gubik-egy-dilettans

-kozszereplo-avagy-%E2%80%9Ccsak%E2%80%9D-egy-mediahacker

Szlovák elutasítással találkozik a hatumák választójoga

2011. szeptember 10. - (mti)

A határon túli magyarok választójoga szerencsétlen európai precedens, mely biztosan nem fog használni a szlovák-magyar kapcsolatoknak - jelentette ki Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom frakcióvezetője. A politikus attól tart, a lépés inkább rontani, mint javítani fogja az államközi kapcsolatokat. „Nem akarom megjósolni, hogy mivel fog járni ez a döntés, de nagyon komoly lépésként tekintek rá. Ennek megfelelően kell alakítani Szlovákia további lépéseit ehhez a problémához” - mondta. Martin Poliačik, a Szabadság és Szolidaritás parlamenti képviselője szerint a határon túli magyarok választójoga nem standard elem az európai intézményrendszerben. A honatya nem vállalkozott annak megtippelésére, mivel fog ez járni az államközi kapcsolatokban. „A magyar-szlovák határ ott van, ahol van, és a Magyarországon elfogadott törvények ott lesznek érvényesek, nem pedig Szlovákiában” - mondta a képviselő.

A pozsonyi Pravda a határon túli magyarok választójogáról

2011. szeptember 9. - (mti)

A Pravda című független pozsonyi napilap bírálja a határon túli magyaroknak adandó választójogot, a döntést elsősorban Szlovákia ellen irányuló, precedens nélküli lépésnek nevezi. Az írás úgy véli, ennek fel kellene ébresztenie a szlovák diplomáciát, mert Mikulás Dzurinda külügyminiszter korábbi kijelentései, miszerint a szlovák-magyar viszonyban minden rendben van, már nem felelnek meg a valóságnak. A szerző, Marián Repa szerint „Orbánék számára vonzó, hogy a Fidesz a határon túli magyarok választójogának köszönhetően megerősíti hatalmát”. „Szlovák szempontból elfogadhatatlan, hogy az ország lakosai Magyarország állampolgáraiként megválasztják budapesti képviselőiket és erre a szlovák állami szerveknek szinte semmi befolyása sem lesz. Ráadásul helyénvaló a kérdés: mi fogja követni a határon túli magyarok kettős állampolgárságát és választójogát?” - olvasható Marián Repa jegyzetében.

Az alkotmánybíróságon támadja meg

a szlovák állampolgársági törvényt a Híd

2011. szeptember 9. - (mti)

Az alkotmánybíróság elé viszi a tavaly módosított szlovák állampolgársági törvényt a pozsonyi négypárti kormánykoalíció részét képező Híd. Gál Gábor, a magyar-szlovák párt parlamenti képviselője pénteken Pozsonyban közölte: a Hídnak sikerült összegyűjtenie azt a 30 aláírást, amely egy alkotmánybírósági beadványhoz szükséges. A beadványt a Híd képviselőin kívül a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) majdnem összes, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKU) 12 képviselője, illetve Andrej Durkovsky független képviselői is támogatta. A beadványt végül is összesen 44 parlamenti képviselő írta alá. „Nagyon örülök, hogy elég olyan képviselő akadt, aki úgy gondolja, hogy nincs mit keresnie a szlovák jogrendben annak a törvénynek, amely alapján a magyar állampolgárságot felvevő szlovák állampolgár elveszíti eredeti állampolgárságát” - mondta újságíróknak Gál. A szlovák állampolgársági törvényt a tavalyi júniusi parlamenti választások előtt a Robert Fico vezette akkori koalíció változtatta meg a határon túli magyarok könnyített honosításáról hozott budapesti döntésre reagálva. A sokat vitatott módosítás lényege, hogy automatikusan elveszíti szlovák állampolgárságát, aki felveszi egy másik ország állampolgárságát. A Ficoékat felváltó, Iveta Radičová vezette új kormány azonnal ígéretet tett a jogszabály megváltoztatására, de a belső koalíciós viták és véleménykülönbségek miatt ez eddig nem sikerült. A jogszabály alapján eddig több mint százan veszítették el szlovák állampolgárságukat. A Híd a Fico-féle állampolgársági „ellentörvényt” alkotmányellenesnek és megvalósíthatatlannak tartja. A párt beadványát várhatóan a jövő héten nyújtja be a kassai székhelyű szlovák alkotmánybíróságnak. „A beadványban elsősorban arra mutattunk rá, hogy ez a törvény ellentétes az alkotmánnyal, sőt a nemzetközi megállapodásokkal is. Megvalósíthatatlan, és ráadásul diszkriminatív, mert két csoportra osztja a lakosságot. Azokra, akik Fico módosítása előtt probléma nélkül felvehettek egy másik állampolgárságot és ma rendelkeznek ezzel, illetve azokra, akik ezt nem tehetik meg” - fejtette ki pártja álláspontját Gál. A mai helyzet senkinek sem jó, „mert anélkül veszi el állampolgárainktól állampolgárságukat, hogy ezt ők akarnák” - szögezte le a Híd képviselője. Kérdésre válaszolva Gál úgy vélekedett, hogy a kettős állampolgárságú határon túli magyaroknak adott választójog nem jó megoldás. „A választójog a Magyar Köztársaság adófizetőit illeti meg, tehát azokat az állampolgárokat, akik ott adót fizetnek” - mondta a képviselő. A beadvány sikerességével kapcsolatban erősen megoszlanak a vélemények. „A Híd és az Polgári Konzervatív Párt (OKS) képviselői, valamint egyes alkotmányjogászok úgy vélik, a hatályos jogszabály alkotmányellenesen veszi el a szlovák állampolgárságot, ám több neves hazai szakértő szerint nem alkotmányellenes a törvény. Egy lapunknak név nélkül nyilatkozó magyarországi nemzetközi jogi szakértő így vélekedett: még ha a jogszabály ellentétes is lenne az alaptörvénnyel, a taláros testület politikai okok miatt úgysem ismeri ezt el” - írta pénteken az Új Szó pozsonyi napilap. A Fico-féle állampolgársági törvény megváltoztatását a parlamenten kívüli Magyar Koalíció Pártja (MKP) és a szlovákiai magyar civil szervezetek is követelik. A civilek szeptember elsején Révkomáromban nagygyűlésen követelték a szlovákiai magyarok azon jogának elismerését, hogy kettős szlovák-magyar állampolgárok lehessenek.

Slota:Európa tiltakozott a magyarok

szégyenteljes kezdeményezése ellen

2011. szeptember 8. - (tasr)

Magyarország azért adott választójogot a határon túli magyaroknak, hogy ezzel előmozdítsa Dél-Szlovákia betagozódását Magyarországba - véli Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. „Ezt a lépést annak ellenére hozták meg, hogy Európa fejlett részt tiltakozott szégyenteljes kezdeményezésük ellen” - mondta a pártvezető. A nemzeti párti politikus attól tart, az 1938-39-es évek történéseit idéző szituáció alakulhat ki a magyar kormánydöntés nyomán. Ezért felszólította a kormányt, „szüntesse meg a kollaborálást a Híddal, és végre kezdjen el a nemzetállami érdekek érvényesítésével foglalkozni” - tette hozzá. A magyar kormány döntése értelmében a határon túli, magyar állampolgársággal rendelkező személyek szavazhatnak a magyarországi parlamenti választásokon.

Chmel kitüntette a Szőttes alapítóját

2011. szeptember 8. - (mti)

A Szlovák Köztársaság kormányának Aranyplakettjét adományozta Quittner Jánosnak, a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes alapítójának, koreográfus-rendezőnek a szlovákiai magyar néptáncmozgalom és a kultúra terén kifejtett több évtizedes tevékenysége elismeréséül Rudolf Chmel csütörtökön Pozsonyban. Az emberi jogokért és a kisebbségi ügyekért felelős kormányfőhelyettes, aki a Híd magyar-szlovák pártot képviseli a kabinetben, az ünnepségen méltatta Quittner János eredményekkel teli munkásságát. A kormányhivatalban lezajlott eseményen részt vett Bugár Béla, a szlovák parlament alelnöke, a Híd elnöke is. Quittner János, a szlovákiai néptánc mozgalom meghatározó, ismert és elismert személyisége. Hosszú éveken keresztül a Csemadok, a szlovákiai magyarok kulturális szervezete keretén belül dolgozott; 1969-ben megalapította a Szőttes Kamara Néptáncegyüttest, az egyik legrangosabb és azóta is működő felvidéki magyar néptánc formációt. A nyolcvanas évek elején családjával Nyugatra távozott, majd Ausztráliában telepedett le. Az ausztráliai magyarok körében szintén a néptánccal foglalkozott, és megalakította az Új Szőttes Néptáncegyüttest. A szakma Quittner János életművét és munkásságát egyaránt nagyra értékeli, tavaly januárban Csemadok Életmű Díjjal tüntették ki.

Egykörösre szabja a Fidesz a választást

2011. szeptember 9. - (nepszava.hu)

Kezdeményezőbbek lesznek a jövőben a szocialisták. A képviselőcsoport kétnapos gárdonyi ülése után Mesterházy Attila elnök-frakcióvezető bejelentette, az eddiginél „agresszívebb” kommunikációt tervez őszre az MSZP, a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos álláspont kialakítására pedig raportőri rendszert hoznak létre:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469041

Szerveződik az ellenállás az orbáni rendszer ellen

2011. szeptember 11. - (nepszava.hu)

Sztrájk-és tüntetéssorozatot, illetve a rendszerváltás utáni legnagyobb demonstrációt szervezik az akcióegységbe tömörült szakszervezetek a kormány munkavállalókat érintő intézkedései ellen. Az akciót szeptember 29-én ülősztrájkkal indítják, majd nagygyűléssel, félpályás útlezárásokkal és akár sztrájkokkal folytatják. A munka világát érintő 9 pontos követeléscsomagot is megfogalmaztak, amíg ezek mindegyike nem teljesül, nem hagyják abba a demonstrációsorozatot:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469045

Kemény lesz: Emiatt főhet Orbánék feje

http://www.168ora.hu/itthon/a-legnagyobb-tuntetes

-keszulodik-a-rendszervaltas-ota-82075.html

Orbán trónja

2011. szeptember 9. - (Dési János - Népszava)

A Fidesz-KDNP-pártszövetség ugyan jelenleg nyeregben van, mert gyakorlatilag nincs ellenzék, ezt a helyzetet ugyanakkor nem lesz könnyű megtartani - jelentette ki a kedves vezető, aki mint tudjuk, sosem hazudik és ha mégis, akkor előtte még idejében szól. Ám ami igaz, az igaz - a komoly, demokratikus, alternatívát jelentő ellenzék hiánya kezd egyre feltűnőbb lenni. Miközben a Fidesz (a KDNP-t még senki sem látta, egyszer sem, erről tehát nem tudunk beszámolni) sorra haragítja magára a legkülönfélébb társadalmi csoportokat, s kétségtelenül veszít is híveiből, még mindig jelentős támogatói csoportot mondhat maga mögött. Fájdalom, de sem a szocialista párt, sem az LMP nincs ma abban a helyzetben, hogy nyugodt szívvel mondhassuk rájuk: holnaptól rájuk lehetne bízni az országot és minden rendben lenne. Kétségtelen előnyük, hogy nincsenek diktatórikus törekvéseik és elkötelezett hívei a többpártrendszernek. Csakhogy mindez még nem elég. Valamit mutatni is kellene még, hogy miért éppen őket válasszuk. Természetesen számtalan magyarázat van arra, hogy miért csak ennyire futja az ellenzék erejéből. És akkor mire megyünk ezzel a sok magyarázattal? A magát nyeregben érző kedves vezető szépen magához ragad minden hatalmat, s rövidesen 2011-ről úgy beszélhetünk, mint a „fordulat évéről.” Persze, szigorúan csak a négy fal között, a legbizalmasabb barátaink előtt. A nép egy része meg mindig szereti a biztonságos, kényelmes vezért. Lásd Kádár János 1957 május elsejére. Igaz, akadnak már bátor szakszervezeti vezetők, akik talán képesek megszervezni némi ellenerőt. Feltűnik a látóhatáron a „Milla” névre hallgató, lelkes önkéntesekből álló csoport, amelyik új hangjával, nem elhasznált vezetőivel talán olyanok számára is elfogadhatóak, akiknek az eddigi politikai szereplők már túlontúl elhasználtak. És még ki tudja, kik kerülnek elő. Ja, és a klasszikusok szerint párt is kell azért majd. De egy biztos, lehet keseregni a helyzeten, kritikus megjegyzéseket tenni a szocialistákra vagy az LMP-re, de ha azok, akik bajnak tartják, hogy új egypártrendszer épül ki a maga klientúrájával, nem értik meg, hogy nekik maguknak kell tevőlegesen fellépniük, akkor megette a fene. És Orbán büszkén trónolhat a nyergében tovább.

Nyomkodógép: Ez maradt a Fideszből

http://www.168ora.hu/itthon/ez-mar-dofi-a-kormanyzas

-meg-nem-is-indult-meg-82122.html

„Anakronisztikus giccs az új alkotmány”

2011. szeptember 8. - (Klubrádió)

Gere Ádám közgazdász szerint a legnagyobb problémát az új kormány kétharmados többségével áterőltetett, konszenzus nélküli alkotmányozása jelenti. Egyértelműen jó döntést hozott az Orbán-kormány, amikor úgy döntött, hogy új alkotmányt akar írni, hiszen az 1989-es, jelenleg még hatályban lépő alaptörvény azon felül, hogy magán viseli a sztálinista bélyeget, egyéb apró kiegészítésekre szorul - ezt Gere Ádám mondta a Klubrádió Preambulum című műsorában. A matematikus, mérnök, közgazdász egyebek mellett a demokratikus szervek erősítését szorgalmazná, ám szerinte sajnálatos módon pontosan ennek az ellenkezője történik, azaz a demokratikus szervek gyengítése. A legnagyobb problémát az új kormány kétharmados többségével áterőltetett, konszenzus nélküli alkotmányozásában látja, amely szerinte a tulajdonjoghoz való viszony tekintetében példátlan módon visszafelé halad a történelemben, és tovább növeli a magyar társadalom hátrányát a nyugati világ immár 250 éve liberális alapokon nyugvó, fejlett életviszonyaihoz képest. Ideológiáját tekintve pedig anakronisztikus giccs, amely a Himnusz sorainak idézetével és számos istenhivatkozásával tovább erősíti az össznemzeti balsors avítt képzetét, amellyel csak hátráltatja az oly régóta kívánatos történelmi szembenézést - tette hozzá Gere Ádám.

Gonosz balosok!Oviba küldték Orbán nagy művét

2011. szeptember 9. - (168ora.hu)

Az „MSZP Terézvárosi Szervezet Radikális Csoportja” sajátos módon tisztelte meg az Alaptörvény Asztalát: a gyerekek számára is kötelezővé tették. Az utóbbi napokban megszaporodtak a támadások a Fidesz által elfogadott „alaptörvény” és annak asztala ellen. Volt, aki ketchuppal kente össze, volt, aki felette reggelizett.. A Fidesz-kormány augusztus végén kérte fel az önkormányzatokat, hogy szeptembertől lehetőség szerint a polgármesteri hivatalban, az ügyfélszolgálatukon állítsanak fel egy asztalt, az alaptörvény asztalát, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre szóló kézbesítését:

http://www.168ora.hu/itthon/ujabb-balos-akcio-az-orbani-oltar-ellen-82127.html

A koldus falu nem állítja fel az Alaptörvény asztalát

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-koldus-falu

-nem-allitja-fel-az-alaptorveny-asztalat-397952

Forradalmi lakberendezés

http://www.beol.hu/orszag-vilag/velemeny/forradalmi-lakberendezes-397797

Asztalok asztala

http://beolog.blog.beol.hu/2011/09/01/asztalok-asztala

A Fideszes Gázos Ügyek Asztala Dombóváron

2011. szeptember 8. - (hvg.hu)

Az Alaptörvény Asztala mellett a „Fideszes Gázos Ügyek Asztalát” is felállították Dombóváron. Az érdeklődők az új alaptörvény helyett a helyi Fidesz gázosnak vélt ügyeit tanulmányozhatják rajta. A Tolna megyei városban heves küzdelem várható ősszel a baloldali polgármester és a fideszes képviselő-testületi többség között:

http://hvg.hu/itthon/20110908_gazos_fidesz_ugyek_asztala_dombovar

Az Alaptörvény Asztala-akció folytatódik

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view

=article&id=88007&catid=69&Itemid=106&limitstart=3

Megjegyzésem az alaptörvény asztalához

2011. szeptember 7. - (galamus.hu)

A fülkeforradalom győzteseinek eltökélt szándéka, hogy új alkotmánya legyen a Nemzetnek, mert csak ez segítheti elő a boldogulását. Ez lesz alfája és ómegája a keresztyén Hazának, az egymillió munkahelynek, a nagyobb darab kenyérnek, a felemelkedésnek. Alig várja a nép, hogy 2012. január 1-jén, harangzúgás, papi áldás után, alávethesse magát az alaptörvény paragrafusainak, az új sarkalatos törvényeknek, hálát adhasson egyszemélyi vezetőjének és megtanuljon újból gúzsba kötve táncolni:

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view

=article&id=88384:megjegyzesem-az-alaptoerveny-asztalahoz

&catid=65:az-olvasok-irasai&Itemid=101

Az Alkotmány asztala, nemzetiszín kukák és az ünneplés méltósága

http://konzervatorium.blog.hu/2011/09/07/jonnek_e_nem

zeti_szinu_kukak_az_alkotmany_asztala_utan?utm_source=ketrec

&utm_medium=link&utm_content=2011_09_07&utm_campaign=index

Úgy tűnik, a „baloldali botrányhős” nagyon nem fér a bőrébe

http://www.mno.hu/portal/808084

Kurvaországból nyomorult ország lettünk

http://hirszerzo.hu/belfold/20110830_orban_fajdalmas_intezkedesek

Kicsúszott az irányítás Orbán kezéből

http://index.hu/gazdasag/vilag/2011/08/30/kicsuszott_az_iranyitas_orban_kezebol

Kinek fájjon igazán a Matolcsy-program bukása?

http://velemenyvezer.blog.hu/2011/08/30/kinek_fog_fajni_a_matolcsy_program_bukasa

Új helyzetben kezdi meg az őszt a magyar politika

http://nol.hu/belfold/torok_gabor__uj_helyzet

ben_kezdi_meg_az_oszt_a_magyar_politika

Törvénytelen a közszolgálati média leépítése

2011. szeptember 9. - (index / mti)

A munkaügyi bíróság szerint törvénytelen volt az MTVA és az ideiglenes Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás, ezért fel kell függeszteni a kirúgásokat. Az MTVA-nak tizenöt napja van fellebbezni. A Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezete keresetének megfelelően jogellenesnek nyilvánította 2011. szeptember 9-én kelt meghagyásos végzésében a Fővárosi Munkaügyi Bíróság az MTVA-ban lezajlott csoportos létszámcsökkentést. A bíróság meghagyásban kötelezte az MTVA-t a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának felfüggesztésére. A Fővárosi Munkaügyi Bíróságon a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezete (TFSZ) nyújtott be keresetet, amelyben annak megállapítását kérte, hogy az MTVA-ban végrehajtott csoportos létszámcsökkentést jogszabályba ütközően hajtották végre, és az MTVA-nak az Ideiglenes Üzemi Tanáccsal (a testület törvényben meghatározott megszűnése előtt egy nappal) kötött megállapodása több okból is jogsértő, ezért semmis. A bíróság tekintettel arra, hogy az MTVA érdemi ellenkérelmet nem nyújtott be, jogsértésben marasztalta az MTVA-t, kimondva, hogy jogszabálysértő a csoportos létszámcsökkentés, és semmis az MTVA és az Ideiglenes Üzemi Tanács között 2011. június 29-én a csoportos létszámcsökkentés tárgyában született megállapodás. A bíróság meghagyásban kötelezte az MTVA-t a jogszabályba ütköző csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának felfüggesztésére. Az MTA-nak tizenöt napja van a fellebbezésre.

hírTV:„Tótországi hírek” (!!!)

http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=394816

Csak kozmetikázták a magyar médiaszabályozást

az EBESZ médiabiztosa szerint

2011. szeptember 7. - (hirszerzo.hu)

Nincs meggyőződve arról az EBESZ médiabiztosa arról, hogy a Klubrádió frekvenciájára kiírt pályázat a média sokszínűségének biztosítását szolgálja. Dunja Mijatovics ezt a Népszabadságnak adott interjújában mondta. Beszélt arról is: nagyon aggasztónak tartja, hogy a rendőrség forrásai kiadására kérte Bodoky Tamást, a magyar WikiLeaks-ként emlegetett atlatszo.hu portál főszerkesztőjét:

http://hirszerzo.hu/belfold/20110907_ebesz_mediabiztos_klubradio_bodoky

Az unió vigyázó szemét a médián tartja

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=467490

A médiaszabadságért való kampány csak „marketingfogás” volt?

http://hetivalasz.hu/itthon/sporolni-akarnak-41061

Velünk jön össze újra Nagy-Magyarország

2011. augusztus 26. - (index.hu)

Tizenkettedszer rendezték meg a Keresztúr nevű települések találkozóját, ezúttal Rákoskeresztúron. A háromnapos programsorozat első napján állampolgári eskütételt, hőgutától szenvedő nyugdíjasokat, néptáncot és székely himnuszt figyeltünk meg. A Keresztúrok idei találkozója egészen furcsa és eklektikus egyvelege volt a búcsúknak, a nemzeti érzelmű felszólalásoknak, a vidéki fesztiváloknak és a gyerekektől nyüzsgő családi napoknak. Mindezt a XVII. kerület szívében, a hetvenes években épült panelok között fekvő sportpályán hozták össze, rengeteg népviseletes ruhával, zsinóros mentével, Wass Albert-mellszoborral, nagy-magyarországos pólókkal és a vásárokon megszokott bódékkal és lacipecsenyésekkel:

http://index.hu/belfold/2011/08/26/velunk_jon_ossze_ujra_a_nagy-magyarorszag

Mit köszönhetünk Trianonnak és '86-os mexikói vereségnek?

2011. augusztus 29. - (index.hu)

Mohácsból nem csak egy volt, a magyar történelem tragédiák sorozata. De ezt nem kell feltétlenül sorscsapásként felfogni, végül is ennyi bénázással együtt az EU tagjai lettünk, ami a világon összesen 26 országnak sikerült rajtunk kívül, és olyan nagykutyáknak nem, mint az Egyesült Államok vagy Japán. Levert forradalom? Trianon? 0:6 a szovjetek ellen? Megkerestük a nemzeti tragédiáink jó oldalát:

http://index.hu/belfold/2011/08/29/mit_koszonhet

unk_trianonnak_es_86-os_mexikoi_veresegnek

Korrobori

2011. szeptember 10. - (magyarhirlap.hu)

Lehet-e Kertész Ákos sorait kívül értelmezni a magyar-zsidó ellentéten, harcon s együttélésen? Nem, nem lehet. Baj ez? Nem, nem baj. Nem lenne baj, ha Kertész Ákos sorai segítenének a zsidókérdés tisztességes megtárgyalásában. Igen, mindenekelőtt ezt kéne kimondani, indulattalanul, tárgyilagosan: hogy van zsidókérdés. Nem egy s nem húsz éve. Nem. Kétszáz éve:

http://www.magyarhirlap.hu/velemeny/korrobori.html

Javasolják Kertész címének visszavonását

2011. szeptember 10. - (mno.hu)

Készül a budapesti városházán az az előterjesztés, amellyel visszavonnák a magyarságot kollektív bűnösnek, „moslékzabálónak”, „genetikailag alattvalónak”, a holokauszt egyedüli felelősének nevező Kertész Ákos író díszpolgári címét - tudtuk meg. A javaslatról szeptember 21-i ülésén tárgyalhat majd a Fővárosi Közgyűlés. Információinkat hivatalosan egyelőre nem erősítették meg:

http://www.mno.hu/portal/808891

Nemzeti szellemi nyomor

2011. szeptember 9. - (parameter.sk)

Egy troll „felszólított”, hogy határolódjak el Kertész Ákostól, mire az első gondolatom az volt, hogy a kutyáját szólítgassa, ne engem. De aztán arra jutottam, hogy erről igenis írni kell, mert a morbus hungaricus lényegi tünetével van dolgunk. (…) „A magyarról” általánosító véleményt nem lehet mondani. Arról a politikai-jogászi-médiaelitről viszont, amelyik tevékenyen idáig rohasztotta és hagyja rohadni a közéleti diskurzust, szívesen mondanék, oldaltól függetlenül, csupán a tények alapján (mert most már nagyon kevés kivétel látszik), csak félek, hogy az még a Paraméternek is súlyos lenne:

http://www.parameter.sk/rovat/paramagyar/2011/09/09/nemzeti-szellemi-nyomor

„Nevetséges a magyarok tiltakozása”

2011. szeptember 9. - (Magyar Nemzet)

Fenntartja minden szavát a magyarokat „genetikusan alattvalónak”, „moslékzabálóknak”, a holokauszt egyedüli felelőseinek nevező Kertész Ákos író, aki szerint ő megtanult írni, bírálói viszont nem tanultak meg olvasni. A Kossuth-díjas író az ATV-ben ekképp magyarázkodott: „A magyarság sorsa iránti aggodalom íratta velem ezeket a sorokat, teljesen nevetséges, hogy épp a magyarok tiltakoznak ellene, akikről szól, akikért szól.” „Szerényen” megjegyezte: „esztétikai értékekkel rendelkező dolgozatot” írt, nem pedig tudományos értekezést, és ezért a genetikáról kifejtett gondolata helytálló. Eközben Radnóti Sándor irodalomtörténész a Klubrádióban védelmébe vette a magyargyalázó levél szerzőjét. Szerinte azért tekintik sértésnek a leírtakat, mert Kertészt zsidónak tartják.

Nyílt levél L. Simon Lászlóhoz amerikagyalázás ügyében

2011. szeptember 7. - (galamus.hu)

Kertész Ákos író levelet jelentetett meg az Amerikai Magyar Népszavában. Azt írja hogy a „magyar genetikusan alattvaló”, meg hogy „boldogan dagonyázik a diktatúra pocsolyájában, röfög és zabálja a moslékot, és nem akar tudni róla, hogy le fogják szúrni”. Amerikában sajtószabadság van, mindenki azt publikál amit akar. Pontosan ezért üzemelteti a kuruc.info is ott a szervereit, a portált évek óta tízezrek olvassák Magyarországon is:

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view

=article&id=88393:nyilt-level-l-simon-laszlohoz-amerikagyalazas

-uegyeben&catid=71:a-napi-apro&Itemid=109

Tárki:A Fidesz a legnépszerűbb a fiatalok között

2011. szeptember 6. - (mti)

A Tárki Társadalomkutatási Intézet kutatása szerint a 35 év alatti pártszimpátiával rendelkezők körében 56 százalékkal a Fidesz a legnépszerűbb, a második 19 százalékkal a Jobbik, őket követi 14 százalékkal az MSZP, végül pedig 11 százalékkal az LMP. A felmérésben azt is vizsgálták, hogy a fiatalok pártszimpátiája miként függ össze társadalmi összetételükkel, értékrendjükkel:

http://nol.hu/belfold/tarki__a_fidesz_a_legnepszerubb_a_35_even_aluliak_koreben

Keresztény szellemiségű-e az új vallásügyi törvény?

2011. szeptember 10. - (galamus.hu)

Magyarország - új Alaptörvénye szerint - büszke arra, hogy Szent István „a keresztény Európa részévé” tette hazánkat, és elismeri „a kereszténység nemzetmegtartó szerepét”. Ugyancsak olvasható a preambulumként szolgáló Nemzeti Hitvallásban: „a polgárnak és az államnak közös célja… az igazság, [és] a szabadság kiteljesítése”. Mit lehet mondani az új vallásügyi törvényről e hitvallással szembesítve? A törvényhozók, valamint a közvélemény többsége nem lát itt semmilyen feszültséget vagy ellentétet, mert úgy vélekednek, hogy ha számos, eddig bejegyzett egyház elveszti is az egyházi státusát, maga a lelkiismereti és vallásszabadság joga nem szenved sérelmet az új törvény nyomán. Ezen kívül - teszik hozzá - legfőbb ideje volt már rendet vágni a szekták dzsungelében, és kiszűrni a bizniszegyházakat:

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=89004

:kereszteny-szellemiseg-e-az-uj-vallasuegyi-toerveny&catid=9:vendegek&Itemid=66

A Pedagógusok Szakszervezete az egyházakról

szóló törvény megsemmisítését kéri

2011. szeptember 7. - (mti)

Az egyházakról szóló törvény megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól a Pedagógusok Szakszervezete. A tömörülés honlapján szerdán közzétett dokumentumban kiemelik: ma Magyarországon több egyház, vallási felekezet tart fenn iskolákat. Felidézték, hogy az egyházakról szóló törvény idei módosítása következtében 14-re csökken a hivatalosan elismert egyházak száma, így felekezeti iskolák szűnhetnek meg. A PSZ számára ezért fontos, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a törvény alkotmányellenességét - indokolták beadványukat. A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek jogállásáról szóló törvény - amelyet július 12-én fogadott el az Országgyűlés - tizennégy egyházat és vallásfelekezetet ismert el, a jogszabály értelmében a többi vallási közösség egyházzá nyilvánításáról a parlament kétharmados többséggel dönthet majd. Szászfalvi László egyházügyekért felelős államtitkár az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség nyári táborában az MTI-nek augusztus elején azt mondta, hogy arra számít, hogy a jelenlegi 14 egyház mellett ősszel további 8-10 egyház regisztrációs kérelme kerülhet az Országgyűlés elé.

Rétvári:Hosszabb lesz az elismert egyházak listája

2011. szeptember 6. - (mti)

Az új egyháztörvény nem korlátozza a vallásszabadságot, csak a vallási közösségeknek az adójogállását és állami támogatását szabályozza, a benne elismert egyházak 14-es listája pedig bővülni fog - ezt mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára azon a keddi Washington-Budapest telekonferencián, amelyet a John Hopkins Egyetem szervezésében tartottak a magyar egyháztörvényről:

http://hvg.hu/itthon/20110906_egyhazi_torveny_retvari_bence

„Útkeresésben van a magyar zsidóság”

http://gondola.hu/cikkek/77783-_Utkeresesben_van_a_magyar_zsidosag_.html

Az amerikai külpolitikusok nyilatkozatáról - másképpen

http://nol.hu/velemeny/20110907-az_amerikai_kul

politikusok_nyilatkozatarol___maskeppen

Erős fideszes lobbikkal néz szembe Orbán

2011. szeptember 7. - (hvg.hu)

Számos érdeksérelemmel járó törvénytervezetet vitat meg a Fidesz és a KDNP a szerdán kezdődő háromnapos hajdúszoboszlói kihelyezett frakcióülésen. A hvg.hu információi szerint a kabinet több témakörben is kész tervekkel érkezik a tanácskozásra, ami szűkíti a frakció mozgásterét, ennek ellenére a kormánypártok képviselői kemény, elhúzódó vitákra számítanak az önkormányzati, a választójogi és a bírósági reform ügyében. A két párt nyáron feszültté vált viszonyát is rendezni akarják:

http://hvg.hu/itthon/20110906_Fidesz_Hajduszoboszlo_tervek

Erős Fidesz-lobbit törne le Orbán

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468306

A narancsvörös csillag

http://hirszerzo.hu/publicisztika/20110903_orban_hetvene_evek

Semjén Zsolt beszédeit összegző kötet jelent meg

2011. szeptember 10. - (mti)

Megharcolunk minden magyarért! címmel Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes beszédeit és interjúit összegző kötet jelent meg. A mozaikok a magyar nemzet közjogi egyesítéséről, a keresztény politika kísérletéről alcímet viselő kiadványban, két fejezetben a kormányfő kereszténydemokrata helyettesének a 2010-es országgyűlési választások előtti és utáni beszédeit, ünnepi és parlamenti felszólalásait, valamint tanulmányait gyűjtötték össze. A könyvhöz Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek írt előszót. Az érsek ebben felidézve az egyszerűsített honosításról szóló jogszabály megalkotásához vezető utat, úgy fogalmazott: „2010-ig kellett várni, amíg az Országgyűlés szinte egyöntetűen e könyv írójának apostolkodása folytán meghozta a kettős állampolgárság gyógyító döntését.” Hozzátette: egyszerre magyarnak, kereszténynek, demokratának lenni nem kizáró dolog, hanem egymást feltételező olyan eszmény, „amely a legnagyobb keresztény politikusokat hevítette”. A kötet a Barankovics István Alapítvány gondozásában látott napvilágot.

Zsákmánnyá lett minden, ami a magyaroké volt

2011. szeptember 5. - (magyarhirlap.hu)

A múlt héten rendeztek tüntetést felvidéki magyarok a kettős állampolgárság ügyében a szlovákiai Révkomáromban. Továbbra sincs nyugodalom ebben a kérdésben sem. De jutott-e nyugodalom valaha a felvidéki magyaroknak? Pél­dául a második világháború után, amikor legkevesebb hatvanezer magyart költöztettek át szülőföldjéről a tria­noni határok mögé az 1946-os lakosságcsere-egyezmény keretében. Skultéty Csaba íróval, újságíróval beszéltünk erről, aki tagja volt annak idején a lakosságcsere magyar állami apparátusának, s egy tavaly megjelent kötetében, A szlovákok és mi egy kelet-nyugati publicista szemével című könyvében is megemlékezett erről. A másik vendégünk Raffay Ernő történész, egyetemi tanár volt:

http://www.magyarhirlap.hu/hatter/zsakman

nya_lett_minden_ami_a_magyaroke_volt_.html

Szlovákiának velünk szemben csak egyetlen joga van:

a társnemzeti viszony

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/30039-szlovakianak-velunk

-szemben-csak-egyetlen-joga-van-a-tarsnemzeti-viszony

„Oldott kéve”

2011. szeptember 4. - (Ardamica Zorán - parameter.sk)

Napok óta szorítom össze a fogam, már fáj az állkapcsom, mégsem állom meg, hogy ne szóljak hozzá, mert úgy elmérgesedett a helyzet... Mit sikerült elérnie a jelenlegi szlovák kormánynak kettős állampolgárság-ügyben? Mondhatnánk semmit. Pedig ez nem igaz. Sikerült elérnie, hogy a kettős állampolgárságot kérők, megkapók és felvállalók az előző kormány törvényének értelmében gyakorlatilag gyalázatos módon kriminalizálva (lásd pénzbüntetés, állampolgárság elvesztése) lettek. S az ügyben nem érintett többség szemében továbbra és újra - miként a jelenleg megszüntethetetlennek látszó, politikailag sosem aktuális, mégis állandó bajforrásként folyamatosan felbukkanó Beneš-dekrétumok szerint - a mindenkori szlovák állam ellenségei. Tudom, tudom.... Miért kell megint felhozni? Nem időszerű... Pedig az. Egyre inkább:

http://www.parameter.sk/rovat/paramagyar/2011/09/04

/%E2%80%9Eoldott-keve%E2%80%9D

Nem enged a Híd-Most a kettős állampolgárságból

2011. szeptember 7. - (Haják-Szabó Mária - mr1-kossuth.hu)

Megkezdődött a szlovák parlament szeptemberi ülése. A közéletben téma a kettős állampolgárság, a parlamentben viszont egyelőre nem. Nem készült el az állampolgársági törvény módosításáról szóló tervezet. A javaslatot nem a kormány dolgozza ki, hanem néhány képviselő. Ennek oka, hogy a kormánykoalícióban nem tudtak megegyezni. A Híd-Most nem szavaz meg olyan törvényt, amely bárkinek azért veszi el az állampolgárságát, mert nincs valamiféle kötődése, például nem lakott bizonyos ideig abban az országban, ahonnan a másik állampolgárságát kapta - mondta a Kossuth Rádiónak Bugár Béla pártelnök. Szerinte ez demokratikus elv, amelyet erősít az alkotmány is, amely kimondja, hogy senkitől nem lehet elvenni az állampolgárságát az akarata ellenére. A várható módosítás azonban az alkotmánnyal nem foglalkozik, és feltehetően a következő parlamenti ülésen kerül napirendre, pontosabban azt követően, hogy lezárul a határon túliak választójogával kapcsolatos törvényalkotási folyamat Magyarországon. Ugyanakkor a Híd-Most gyűjti az alkotmánybírósági beadványhoz szükséges aláírásokat. Bugár Béla azt mondta: kérni fogják a jelenlegi törvény végrehajtásának felfüggesztését, amíg az alkotmánybíróság nem dönt a kérdésben. Arról nem tájékoztatott a pártelnök, hogy mikor várható az aláírások összegyűjtése. - Hallgassa meg:

http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?d=00595b15_4729127.mp3

Kövér Lászó, a két macska

http://nol.hu/archivum/20110907-kover_mint_macska

Ficot tartják a legmegbízhatóbb politikusnak Szlovákiában

2011. szeptember 7. - (mti)

Szlovákia polgárai Robert Fico egykori szlovák miniszterelnököt, az ellenzéki Irány-Szociáldemokrácia (Smer) elnökét tartják országuk legmegbízhatóbb politikusának egy közvélemény-kutatás szerint. Ezt az eredményt hozta az MVK pozsonyi közvélemény-kutató intézet augusztus utolsó hetében készített országos felmérése. A felmérés szerdán nyilvánosságra hozott eredménye szerint Ficot a megkérdezettek 33,2 százaléka minősítette a legmegbízhatóbb szlovákiai politikusnak. A második helyen Iveta Radičová miniszterelnök végzett, akiben az emberek 25,7 százalékának bizalmát élvezi. Őt Ivan Gašparovič államfő követi 18,8 százalékkal. A negyedik és az ötödik helyen Bugár Béla, a Híd, illetve Robert Kaliňák, a Smer alelnöke végzett.

WikiLeaks:Bűnözőként bántak Sólyom Lászlóval

2011. szeptember 7. - (Új Szó / mti / nol)

Amerikai diplomaták szerint nemcsak Robert Fico volt szlovák kormányfő alattomossága, hanem a szlovákiai magyar politikusok retorikája is negatívan befolyásolta a szlovák-magyar kapcsolatokat. Ez derül ki a pozsonyi amerikai nagykövetségnek a közelmúlt kétoldalú kapcsolatait elemező jelentéseiből, amelyeket a WikiLeaks portál tett közzé. Az Új Szó pozsonyi napilap összeállítása szerint az amerikai nagykövetség 2006-tól összesen 14 jelentést írt a szlovák-magyar kapcsolatokról. Külön foglalkoztak Malina Hedvig, a 2006-ban Nyitrán megvert magyar diáklány ügyével, Sólyom László magyar államfő Szlovákiából való kitiltásával, és azzal is, hogyan formálják a két ország kapcsolatát a szlovákiai politikusok kijelentései. Egy 2007-ben írt jelentés szerint Robert Fico akkori miniszterelnök bárkit megtámad, csak hogy elfeledtesse azokat a bírálatokat, amelyeket pártja a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alkotott koalícióért kapott. „Ezen a téren kapóra jöhet számára a sajtó, az ellenzék, a nonprofit szervezetek, de az úgynevezett magyarkártya is (...) Azzal, hogy az SNS-t kormányszintre emelte, maga is egy korrupt idegengyűlölő szerepét vállalta fel” olvasható a bizalmas minősítésű jelentésben. A nagykövetség ugyanebben a táviratban még bölcs politikusnak nevezte Csáky Pált, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökét, de jelezte, amióta pártelnök lett, rendkívül kockázatos politikát folytat. Egy 2008-as jelentés már arról számol be, hogy Csáky a szlovák politikusokat provokálja olyan tabutémák éltetésével, mint a Benes-dekrétumok és az autonómia. A nagykövetség egy 2009-es táviratban már egyetértett azokkal a véleményekkel, melyek szerint Ján Slota SNS-elnöknek ugyanolyan szüksége van Csákyra, mint Csákynak Slotára - írja a lap. Az egyik amerikai távirat kitért Sólyom László magyar államfőnek a komáromi határhídról történt visszafordítására is. Ezzel kapcsolatban a diplomaták egyetértettek azzal, hogy azon irányelvet, amely alapján Sólyom Lászlót nem engedték be az országba, fejlett európai államokban „nem érvényesítik államfőkkel szemben, hanem bűnözők és problémás futballdrukkerek távoltartására használják”. Az amerikai nagykövetség szerint a politikai huzavona hátterében egyre nagyobb teret kaptak a szélsőséges vagy autonómiáért harcoló szervezetek. Egy 2009-es táviratban ezzel kapcsolatban az Új Szó azon tudósítását is említi a külképviselet, amely arról szólt, hogy a Harmónia AT polgári társulás hátterében a titkosszolgálat volt tagja, Igor Cibula állhat, akinek szoros kapcsolatai vannak az SNS-szel is - olvasható az Új Szó összeállításában.

Csáky Pál a Wikileaksen

2011. szeptember 7. - (Új Szó / parameter.sk)

A WikiLeaksen kiszivárogtatott dokumentumokról számol be az Új Szó, amelyben Csáky Pált, a Magyar Koalíció Pártja volt elnökét is elemzik amerikai diplomaták. Demecs Péter összegző írásából megtudhatjuk, hogy az amerikai nagykövetség 2006-tól 14 jelentést írt a szlovák-magyar kapcsolatokról, köztük a Malina Hedvig-ügyről és Sólyom László akkori magyar köztársasági elnök Szlovákiából való kitiltásáról. 2007-ben egy jelentésben foglalkoztak Robert Ficoval és Csáky Pállal. Csákyt bölcs politikusnak nevezték, de jelezték, hogy amióta pártelnök lett, olyan tabutémák éltetésével provokálja a szlovák politikusokat, mint a Beneš-dekrétumok ügye vagy az autonómia. Az amerikai nagykövetség szerint - számol be az Új Szó - a politikai huzavona hátterében egyre nagyobb szerep jutott a szélsőséges vagy autonómiáért harcoló szervezeteknek. Megemlítették a dunaszerdahelyi Harmónia AT polgári tárulást is (amely saját bevallása szerint az autonómiáért harcol - szerk. megj.), melynek hátterében a szlovák titkosszolgálat volt tagja állhatott.

A szabadság ára

Koltay Gábor Duray Miklósról szóló új filmjének bemutatója

2011. szeptember 6. - (felvidek.ma)

Duray Miklós, korunk szabadságharcosa, azon kevés hiteles „'68-asok” egyike, a Charta '77 aláírója, és az 1989-es rendszerváltoztatási kísérlet résztvevője, aki ma is szellemi igazodási pont. A '80-as évek elején a kétszeri bebörtönzést is vállalva küzdött a csehszlovákiai magyar iskolákért, a magyar szó becsületéért, hiszen Trianon akkor fog beteljesülni, ha végképp elfogyunk, s már nem lesz, aki magyarul megszólalna:

http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/30086

-a-szabadsag-ara-koltay-gabor-uj-filmjenek-bemutatoja

Horský szerint érik az előrehozott választás

Kusý: a Smer megmenti a koalíciót

2011. szeptember 9. - (bumm.sk)

Komoly válsághelyzetben van a kormánykoalíció, de az eurós mentőcsomag miatt nem fog felbomlani, ugyanis az ellenzéki Smer megszavazza majd - véli Miroslav Kusý politológus. Kollégája, Michal Horský szerint azonban Fico nem fog meghátrálni, s a szétesés szélére sodródik a koalíció:

http://www.bumm.sk/59626/kusy-a-smer-megmenti-a-koaliciot.html

Fico kezébe kerülhet a koalíció sorsa

2011. szeptember 9. - (felvidek.ma)

A kormánykoalíció tagjai közül egyre többen és egyre hangosabban hangoztatják, hogy az euróövezeti mentőcsomag akár a kormánykoalíció végét is jelentheti. Ez irányú véleményeiknek egyes kormánypárti képviselők akkor kezdtek először hangot adni, amikor Richard Sulík, az SaS elnöke csütörtökön a mentőcsomag hátrányait ecsetelő röplapjait kezdte osztogatni a parlamentben. Koalíciós képviselőtársai ezt egyértelműen a téma pártkampány célokra való felhasználásaként értelmeztek:

http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/30133

-fico-kezebe-kerulhet-a-koalicio-sorsa

Szavaznak Radičová kormányáról

2011. szeptember 12. - (nepszava.hu)

Holnap, rendkívüli ülésen szavaz a szlovák parlament arról, támogatja-e a Robert Fico-vezette, ellenzéki Smer javaslatát, melynek értelmében visszahívnák Iveta Radičová miniszterelnököt. A volt kormányfő pártja éppen egy hete nyújtotta be a parlamentben a bizalmatlansági indítványt. Első alkalommal kell bizalmi szavazáson megmérettetnie magát Radičová kormányának:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469998

A Híd támogatni fogja a második görög

mentőcsomag szlovákiai elfogadását

2011. szeptember 10. - (mti)

Támogatni fogja a második görög mentőcsomag elfogadását a pozsonyi parlamentben a négypárti kormánykoalíció részét képező Híd magyar-szlovák párt. „A mentőcsomagról szóló szavazás egyben Szlovákia helyéről és pozíciójáról szóló szavazás is, szavazás arról, milyen lesz a jövőbeni Európa. Mi támogatni fogjuk” - jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke szombaton Kassán, a párt országos közgyűlése utáni sajtóértekezleten. Elmondta: a közgyűlés ebben a kérdésben egyértelmű álláspontra helyezkedett, s felelősségteljesebb hozzáállásra szólította fel az összes koalíciós képviselőt is. „Szlovákia jövője szempontjából kötelességünk, hogy felelősségteljesen viselkedjünk, és hozzájáruljunk az Európai Unió és az euróövezet stabilizációjához” - szögezte le a politikus. A szlovák kormánykoalíció pártjainak álláspontja a második mentőcsomaggal kapcsolatban megoszlik. A liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) partnereivel ellentétben határozottan ellenzi a görögök újabb megsegítését, és csütörtökön saját kampányt indított a mentőcsomag ellen, ami nagyon kiélezte a koalíciós viszonyokat. Miután az ellenzéki Irány-Szociáldemokrácia (Smer) párt szintén a héten a koalíció korrupciógyanús ügyei miatt bizalmatlansági indítványt nyújtott be a parlamentben Iveta Radičvá miniszterelnök ellen - erről jövő héten kedden szavaz a törvényhozás -, bizonytalanná vált a kormány helyzete. A koalíciós képviselők és a kormány hétfőn közös tanácskozást tartanak, hogy megpróbálják megtalálni a kiutat. Bugár úgy látja: várhatóan napirendre kerül az a javaslat, hogy a miniszterelnök iránti bizalmi szavazást kössék össze a mentőcsomagról szóló szavazással. A közgyűlés ezzel kapcsolatban azonban semmiféle kötelező erejű határozatot nem fogadott el. A Híd elnöke hangsúlyozta: pártja képviselői kiállnak Radičvá mellett, s nem fogják támogatni az ellenzéki bizalmatlansági indítványt. A sajtóértekezleten Bugár bírálta az SaS-t, amely szerinte politikai pontok szerzésére használja a görögök megsegítésének kérdését. „Ez helytelen” - vélekedett a pártelnök, aki egyben a szlovák parlament alelnöke is. A Hídban a pártelnök szerint nincs belső feszültség. A pártnak jelenleg mintegy 4500 tagja van, a magyarok és a szlovákok aránya hét a háromhoz. A közgyűlés tárgyalásai magyar nyelven zajlottak le, a szlovák résztvevőknek biztosították a tolmácsolást.

A szlovák kormány jóváhagyta

a második eurós mentőcsomag kiegészítését

2011. szeptember 7. - (mti)

A szlovák kormány szerdán jóváhagyta a második eurós mentőcsomagról szóló keretszerződéshez tartozó kiegészítést - közölték a kabinet ülése után Pozsonyban. A kiegészítés célja, hogy növelje az eurós mentőcsomag rugalmasságát és jogköreit. Az intézkedésről még júliusi csúcstalálkozójukon egyeztek meg az euróövezet miniszterelnökei. Ez a második kiegészítés egyben felváltja az első kiegészítést is, melynek célja a mentőcsomag hatékony hitelnyújtási képességének növelése. Szlovákia az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (ESFS) keretében eredetileg 4,37 milliárd eurós garanciát vállalt, amely a későbbi megállapodások alapján 7,72 milliárd euróra emelkedett. Az euróövezet tagállamai közé tartozó Szlovákia eddig még az első kiegészítést sem hagyta jóvá. A szlovák kormány júniusban ugyan igent mondott, de a parlament még nem tűzte napirendre a kérdést. A kiegészítést megvalósításának feltétele, hogy módosítsák az állami kezességvállalásról szóló törvényt. Ivan Mikloš pénzügyminiszter javaslatait egyszer már a kormány elé vitte, de a kabinet akkor végül is nem foglalkozott vele. A szerdai pozsonyi sajtó szerint Brüsszel igyekszik nyomást gyakorolni Szlovákiára, hogy mihamarabb csatlakozzon a második görög segélycsomaghoz. Mikloš kedden jelezte: Szlovákia csak akkor hajlandó bekapcsolódni a segítségnyújtásba, ha Görögországnak megfelelő kötelezettséget vállalna, s garanciákat adna közkiadásai egészségessé tételére. „A minisztérium nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az intézkedések feltételekhez legyenek kötve. Ezért szükségesnek tartjuk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy Szlovákia erős garanciákat kíván a segélyprogramban való további részvételével kapcsolatban. Világos kötelezettségvállalást kérünk a segély elfogadójától, hogy minden szükséges lépést megtesz közkiadásai egészségessé tétele érdekében és gazdasági reformokat valósít meg. Minden olyan jelzés, amelyből az tűnik ki, hogy ez nem valósul meg, okot ad a nyugtalanságra” - olvasható Miklos keddi nyilatkozatában. A szlovák pénzügyminisztérium szerint szükség van az euróövezet vezetőinek júliusi csúcsértekezletén elfogadott határozatok minél hamarabbi átültetésére a gyakorlatba, hogy biztosítva legyenek a segélyhez szükséges források, illetve megakadályozzák a pénzügyi problémák továbbterjedését. A pénzügyminiszter nyilatkozata két nappal azután hangzott el, hogy Richard Sulík, a koalíciós Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke vasárnap a szlovák televízióban azt állította: a pozsonyi parlament az ESFS-ben való szlovák hozzájárulás kérdését csak decemberben tűzi napirendre. A négypárti szlovák kormánykoalíció vezetői a közelmúltban egyeztek meg abban, hogy Szlovákia utolsóként kíván szavazni a második eurós görög mentőcsomagról. A négypárti koalícióban ugyanis az SaS nem ért egyet a görögöknek nyújtandó újabb segítséggel.

Ivan Miklos:Szlovákia csak garanciákkal segít Görögországnak

2011. szeptember 6. - (mti)

Ivan Miklos szlovák pénzügyminiszter úgy véli: nyugtalanságra adna okot, ha Görögország anélkül kapna újabb segélyt, hogy megfelelő kötelezettséget vállalna, s garanciákat adna közkiadásai egészségessé tételére. „A minisztérium nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az intézkedések feltételekhez legyenek kötve. Ezért szükségesnek tartjuk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy Szlovákia erős garanciákat kíván a segélyprogramban való további részvételével kapcsolatban. Világos kötelezettségvállalást kérünk a segély elfogadójától, hogy minden szükséges lépést megtesz közkiadásai egészségessé tétele érdekében és gazdasági reformokat valósít meg. Minden olyan jelzés, amelyből az tűnik ki, hogy ez nem valósul meg, okot ad a nyugtalanságra” - olvasható Miklos keddi nyilatkozatában. A szlovák pénzügyminisztérium szerint szükség van az euróövezet vezetőinek júliusi csúcsértekezletén elfogadott határozatok minél hamarabbi átültetésére a gyakorlatba, hogy biztosítva legyenek a segélyhez szükséges források, illetve megakadályozzák a pénzügyi problémák további terjedését. Miklos közölte: a szlovák kormány már szerdán megvitatja a szükséges intézkedéseket, tehát a garanciák kérdését, illetve az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (ESFS) kiegészítését azzal a céllal, hogy a téma mihamarabb a pozsonyi parlament elé kerülhessen. A pénzügyminiszter nyilatkozata két nappal azután hangzott el, hogy Richard Sulík a koalíciós Szabadság és Szolidaritás (SaS) elnöke vasárnap a szlovák televízióban azt állította: a pozsonyi parlament az ESFS-ben való szlovák hozzájárulás kérdését csak decemberben tűzi napirendre. A négypárti szlovák kormánykoalíció vezetői a közelmúltban egyeztek meg abban, hogy Szlovákia utolsóként kíván szavazni a második eurós görög mentőcsomagról. A második görög mentőcsomag, a 109 milliárd eurós pénzinjekció több forrásból - többek között az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (ESFS) - származik majd. Ez utóbbinak Szlovákia is része, ám Ivan Miklos pénzügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint Pozsony pénzt nem ad a görögöknek, csak kezességet vállal hiteleik egy részéért - az, hogy milyen arányban, a következő hetekben fog eldőlni. Pénzügyi elemzők szerint viszont ezt sem lehet „bagatellizálni”, ugyanis görög államcsőd esetén a kezesség készpénzzé válik, vagyis ki kell fizetni. Ebben az esetben várhatóan több százmillió eurós lenne a Szlovákiára eső kezesség.

Előre meghozott sarkalatos döntések

2011. szeptember 10. - (nepszava.hu)

„Feszített tempójú, kiváló hangulatú” ülést tartott a Fidesz-KDNP frakciója három napon át Hajdúszoboszlón - közölte a hírt Lázár János, de a munka - mint a frakcióvezető hozzátette - nem állt le arra az időre sem, míg ezt elmondta. A legnagyobb vita az önkormányzati törvény körül volt. Bár hivatalosan csak hétfőn indul a parlament őszi ülésszaka, a kormánypártok láthatóan mindent ismét eldöntöttek előre, egyeztetés nélkül:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469493

Kiakadtak az elemzők Lázár javaslatán

2011. szeptember 9. - (hvg.hu)

Átgondolatlan és felelőtlen a Fidesz-frakció rögzített árfolyamon való végtörlesztésre tett javaslata - vélik az elemzők. A fő érvek: a bankszektor nem bírná el, de az érintett adósok többsége sem lenne képes előteremteni a szükséges összeget. A devizahitelek forinthitelre váltásába pedig ilyen feltételek mellett a bankok nem mennének bele. A jegybank közleménye szerint csak olyan megoldás jöhet szóba, ami nem veszélyezteti a bankrendszer stabilitását. A Lázár-bejelentésre a BÉT esni, a forint gyengülni kezdett:

http://hvg.hu/gazdasag/20110909_lazar_vegtorlesztes_devizahitel

Lázár újabb húzása: „Vad ötlet”

http://www.168ora.hu/itthon/lazar-ujabb-huzasa-vad-otlet-82145.html

A legnagyobb ellenzéki párt a Fidesz

2011. szeptember 9. - (index.hu)

Az emlékezetes Kósa-Rogán-féle csődvízió és forintdöntés után most a Fidesz frakcióvezetője is beírta magát a piacmozgató politikusok közé. Lázár János szerint 200-300 ezer embert is érinthet javaslata, miszerint rögzített árfolyamon lehetne kiszállni a devizahitelekből. A forint/euró árfolyam 280 fölé kúszott, a javaslattal - annak elfogadása esetén - legtöbbet bukó OTP részvényei zuhanórepülésben 15 százalékos mínuszt halmoztak fel:

http://index.hu/velemeny/2011/09/09/a_legnagyobb_ellenzeki_part_a_fidesz

Leütötte a kormány a tőzsdét

http://index.hu/gazdasag/blog/2011/09/09/leutotte_a_kormany_a_tozsdet/?rnd=669

Elgáncsolja a bankokat a kormány

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/09/elgancsolja_a_bankokat_a_kormany

MNB:Nem szabad veszélyeztetni a bankrendszert

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/09

/mnb_nem_szabad_veszelyeztetni_a_bankrendszert

A kormány így foltozná be a költségvetést

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/09/06/orban-bejelentes_lovasberenybol

Kinek a szégyene?

http://egyenlito.blog.hu/2011/09/06/lovasbereny_utan?utm_source=ketrec

&utm_medium=link&utm_content=2011_09_07&utm_campaign=index

Újabb adók dőlnek a nyakunkba

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468293

Orbán megszorító csomagja: A java csak most jön

http://www.168ora.hu/itthon/orban-csomag-a-java-csak-most-jon-81961.html

„Népbutítás” - Félrevezeti a közvéleményt az Orbán-kormány

http://www.168ora.hu/itthon/allamadossag-nemenyi-judit

-nyugdijpenztar-koltsegvetes-recesszio-arfolyam-81547.html

Negyedik csomag:Hogyan kell értelmezni Orbán szavait?

http://hvg.hu/gazdasag/20110906_orban_bejelentesek_allamadossag

Nem lepték meg az elemzőket Orbán bejelentései

http://hvg.hu/gazdasag/20110906_elemzok_orban

A kormány tévúton jár az ellenzék szerint

http://hvg.hu/gazdasag/20110906_jobbik_kormanyules

„Orbán már nem okolhatja a korábbi kormányt”

http://hvg.hu/itthon/20110906_Fidesz_parlament_Torok_Gabor

Osztrák lap Magyarországról: „Nehéz ősz”, új adókkal

http://hvg.hu/gazdasag/20110906_wirtschaftsblatt_orban_egykulcsos_ado

A Mol a Fideszt, az MVM az MSZP-t kente?

2011. szeptember 7. - (index.hu)

A Wikileaks által nyilvánosságra hozott amerikai diplomáciai iratok szerint Orbán Viktor hazudott a 2006-os kampányában és lehetséges utódának Varga Mihályt tartotta. Navracsics Tibor 2007-ben úgy látta, Kósa Lajos lehet még miniszterelnök. Az MVM és a Mol az amerikaiak forrásai szerint korrumpálták a pártokat:

http://index.hu/belfold/2011/09/07/a_mol_a_fideszt_az_mvm_a_szocikat_kente

Szórakoztatóipar

2011. szeptember 7. - (nepszava.hu)

Kínban vagyok. Nehezen tudom eldönteni, hogy Szijjártó Péternek szóvivői minőségében csakugyan ilyen szegényes a fantáziája, vagy ennyire együgyűeknek vél bennünket, egyszerű állampolgárokat. Legutóbbi csúcsteljesítménye az a kijelentése volt, amelyben kurtán-furcsán az amerikai „szórakoztatóipar” teljesítményének tulajdonította a WikiLeaks által szellőztetett Orbán Viktor-féle kijelentéseket:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468142

Harminc évre eladták volna Magyarországot

http://gondola.hu/cikkek/77772-Harminc_evre_eladtak_volna_Magyarorszagot.html

Túljutott a veszélyen hazánk

2011. szeptember 7. - (mh)

Miközben az eurótérség néhány országa az összeomlás közelében áll, más európai uniós tagállamok - köztük Magyarország - már maguk mögött tudhatják ezt a veszélyt - írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung:

http://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/tuljutott_a_veszelyen_hazank.html

7-en a 7-ről

Igaz-e az állítás: Orbán Viktor mindig hazudik - mondja Orbán Viktor.

2011. szeptember 10. - (nepszava.hu)

Már a kérdés is fölháborító! Hogyan merészelitek Orbán Viktor nevét egy sorban leírni a „hazudik” szóval!?! Ez demokráciában méltatlan, fülkeforradalomban felségsértés. De azt sem értem, hogy miféle arcátlanság azt írni Vele összefüggésben, hogy „mondja”. Különös tekintettel arra, hogy éppen a héten kaptunk pontos iránymutatást: nem a szavaira kell figyelni, hanem a tetteire. Bár, ha úgy vesszük, a mondás, a beszéd, végülis cselekvés. Az az érzésem, hogy össze vagyunk zavarodva. Úgy kell nekünk. Hagytuk:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469334

A saját, de az ország sírját is ássa a kormány

2011. szeptember 9. - (nepszava.hu)

Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország egypárti féljogállam lett, ahol a Fidesz uralma kiterjed az igazságszolgáltatás bizonyos területeire is. A volt miniszterelnök ezért nem biztos benne, hogy sikerül ártatlanságát bizonyítani az ügyészség koncepciós vádjaival szemben. Ocsmánynak, agresszívnak és embertelennek nevezi a jelenlegi hatalmat, amely ellen ellenzéki összefogásra van szükség. Ehhez azonban kulturálisan, erkölcsi és politikai értelemben is meg kell újulnia az MSZP-nek, amelyben a mindenkori elnököt körülvevő hatalmasok még őrzik pozícióikat. Gyurcsány azt is világossá teszi: legnagyobb ellenfele továbbra sem a szocialista párt, hanem a „svihákok kormánya”, amely a saját, de az ország sírját is ássa:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=469366

Bajnai megvédte Gyurcsányt

2011. szeptember 9. - (mti)

Bajnai Gordon volt miniszterelnök megalapozatlannak tartja azokat az indokokat, amelyek miatt az ügyészség gyanúsítottként hallgatná ki elődjét, Gyurcsány Ferencet a sukorói kaszinóberuházással összefüggésben. Bajnai Gordon az ATV Egyenes beszéd című műsorának adott interjúban azt mondta: Gyurcsány Ferenc törvényesen járt el a Sukoró-ügyben, és azoknak, akik az iránta érzett ellenszenvük miatt örülnének a szocialista politikus felelősségre vonásának, gondolniuk kell arra, hogy ha ez politikai nyomásra történik, annak rossz vége lesz, egyszer talán ők is áldozattá válnak:

http://index.hu/belfold/2011/09/09/bajnai_megvedte_gyurcsanyt

Gyurcsány:Bornírt vádaskodás Polt indoka

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468925

A Fideszben sem biztos mindenki a Gyurcsány elleni vádakban

2011. szeptember 6. - (mh)

A parlament mentelmi bizottságának fideszes képviselői is megosztottak abban a kérdésben, hogy vajon megáll-e majd az ügyészség vádja Gyurcsány Ferenccel szemben a hivatali visszaélésről:

http://hvg.hu/itthon/20110906_gyurcsany_sukoro_mentelmi

Gyurcsány kiadható

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468310

Egy lépéssel közelebb a vádlottak padja

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/egy_lepes

sel__kozelebb_a__vadlottak_padja.html

Kéz a kézben

2011. szeptember 9. - (nepszava.hu)

A díszborítású anyakönyvi kivonatban férj és feleség kap egy négy, színes oldalon mellékelt szellemi útravalót is, mégpedig a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságától. Így, csupa nagybetűvel, hiszen felelősnek lenni nem kisbetűs dolog. Nemzeti színű szalag köti össze egy képen a nő és a férfi kezét, méghozzá ötször áthajtva, nehogy véletlenül szabadulni tudjanak a nemzet és egymás szorításából. A kezek fölött egyetlen szó, ha valakinek a kép láttán még mindig kétségei volnának: együtt. Belül pedig kissé bővebben hömpölyög a kormányzati üzenet az ifjú párnak. Magasztos mondatok Szent Istvántól, Széchenyitől, Wass Alberttől és Máraitól, valamint biztató szavak szeretetről, családról, gyerekről és felelősségről a Felelős Államtitkárságtól. Meg egy kis önreklám: látogassanak el rendszeresen a mindenamicsalad.gov.hu címre:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=468842

Matovič közzétette a politikai jelöltek listáját

2011. szeptember 6. - (tasr)

Igor Matovič független parlamenti képviselő ma a személyes Facebook oldalán közzétette a köz- és államigazgatásban tevékenykedő politikai jelöltek listáját. „Ma egy ilyen, nevek, hivatalok, pozíciók jegyzéke került a kezembe, és valami pártnevek is vannak itt. Ki tudja, mit jelenthet ez? Ha valakit ismernek, és valami nem stimmel, vagy hiányzik, írják meg, kösz” - ezzel a szöveggel adta közre Matovič a 11 oldalas listát. Matovič már többször ígérte, hogy közreadja a politikai jelöltek listáját. Az ilyen kinevezési gyakorlatot a korrupció egy fajtájának nevezte, ezzel kapcsolatban vallomást is tett a főügyészségen.

Vége a külföldi rendszámokkal való trükközésnek, de kinek jó ez?

2011. szeptember 6. - (hirado.hu)

A szlovákok tiltakozni fognak, ha rendszeresen megállítják őket a rendőrök - figyelmeztet a Magyar Autóklub főtitkára. „Fenyegetettség-érzést akar kelteni az új jogszabály azokban, akik visszaélnek a külföldi rendszámmal. Akik fiktív céget hoztak létre, azok most meggondolják, hogy szabad-e kockáztatni. Akik tényleges tevékenységet folytatnak - legfeljebb annak mértéke kérdéses -, azoknak nem kell tartaniuk következményektől” - jelentette ki Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub főtitkára a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. A jogszabállyal az a baj, hogy egyfelől mindenkit sújt, másfelől egy közúton szolgálatot teljesítő rendőr részéről ellenőrizhetetlen. A rendőr ugyanis csak az alapokmányokat kérheti, amelyeket a fiktív cégeket üzemeltetők is maguknál tartanak - érvelt a szakember. Hangsúlyozta: nem szabad az ingának a másik oldalra kilengeni, a szlovákok tiltakozni fognak, ha őket rendszeresen megállítják, az igazoltató rendőr pedig nem tudhatja, hogy a külföldi rendszámú autóban ülő magyar vagy nem. Kovács Kázmér szerint ez egy nehezen végrehajtható jogszabály, ugyanakkor elismerte, hogy jobb megoldást ő sem lát. Mint mondta, megoldást azt jelentene, ha az az olló, ami a külföldi és a magyar szabályozás között van, nem nyílna, hanem összezárulna. Vagyis, ha nem érné meg a magyar lakosoknak külföldön regisztráltatni az autójukat - tette hozzá.

Párkányban focizik a szlovák és a magyar kormány

2011. augusztus 31. - (parameter.sk)

Nagyszabású, három napos ünnepséggel készül a város a Mária Valéria híd újjáépítésének és átadásának 10. évfordulójára. Párkány városa szeptember 22-e és 24-e közt rendezi meg az őszi városnapokat, melyek ezúttal teljes mértékben a Mária Valéria híd újjáépítésének és átadásának 10. évfordulója jegyében zajlanak. A tervek szerint szeptember 23-án, pénteken délután 3 órakor a Magyarország és Szlovákia kormányai közti labdarúgó- mérkőzésre is sor kerül a párkányi futballpályán. Az ünnepségsorozat első napján, szeptember 22-én, csütörtökön délután négy órakor a városi galériában nyitják meg Gyűgyi László fotóművésznek a híd történetéről szóló kiállítását, a városi múzeumban pedig Valkó János éa Lábik János tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők. Szeptember 23-án, pénteken délelőtt tizenegykor kerül sor a képviselő-testület ünnepi ülésére, majd délután kettőkor a korzón nyit a borsétány. Délután három órakor kezdődik a két kormány közti labdarúgó - mérkőzés, délután négykor pedig a Híd dal hangzik el, Vadkerti Imre előadásában. Délután fél ötkor Vadkerti Imre és Derzsi György zenés műsorára kerül sor, este hatkor Peter Pačut- koncert, utána utcabál. A fesztivál utolsó napján, szombaton délelőtt tíz órakor a kézműveseké és a borászoké lesz a párkányi korzó, főzőversenyt is tartanak. Délelőtt tizenegykor térzene, délután egy órakor pedig a Párkány és Esztergom közti hídfutást rendezik meg, immár tizenegyedik alkalommal. Délután kettőkor a Duna Menti Nemzetközi Folklórfesztivált tekinthetik meg az érdeklődők, este fél hatkor pedig a Vinum Ister Granum Regionis Borlovagrend mutatkozik be. A Mária Valéria híd évfordulós ünnepségsorozatát a 100 Folk Celsius koncertje zárja.

Szlovákiába érkezett a pápai vonat

2011. szeptember 9. - (mti)

A kelet-szlovákiai Eperjesre (Prešov) érkezett pénteken a II. János Pál pápa jelmondatát (Totus Tuus - Mindenestül a tiéd) nevet viselő vonat. A speciális vasúti szerelvény Krakkóból indult és missziós körutat tesz a négy visegrádi országban, Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Csehországban. A szlovákiai útvonal első állomásán a vonatot több száz érdeklődő nézte meg, köztük Ján Figeľ, a szlovák kormány első alelnöke, közlekedési miniszter, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke is. Hasonlóan nagy volt az érdeklődés Kassán, ahol pénteken délután állt meg a speciális vonat. Szombaton Zólyomban (Zvolen), vasárnap pedig Besztercebányán (Banská Bystrica) lesz látható a Totus Tuus. Besztercebányán ünnepi szentmise lesz a vonaton, amelyet egyenesben közvetít a TV Lux katolikus televízió. A szlovákiai körút hétfőn Párkányban (Štúrovo) ér véget, ahol a szerelvényt átveszik a magyar vasutasok. A 68 méter hosszú vasúti szerelvény körútjának célja, hogy közelebb hozza a négy közép-európai ország lakóihoz II. János Pál személyiségét, munkásságát és szellemiségét. A vasúti kocsikban egyebek között II. János Pállal kapcsolatos emléktárgyakat, fényképeket, videókat lehet megtekinteni. Stanislav Stolárik római katolikus püspök a Totus Tuus szlovákiai útját rendkívüli eseménynek minősítette. „Nekem úgy tűnik, mintha újra eljött volna közénk II. János Pál” - jelentette ki a püspök. Emlékeztetett: a vonatot II. János Pál tiszteletére készítették, s a Krakkó-Wadowice útvonalon közlekedik. II. János Pál Wadowicében született, s Krakkóban volt érsek. A missziós körút utolsó országa Csehország, ahol egy hétig láthatják majd az emberek.

Ukrajnában zakatol a Kárpátalja Expressz

2011. szeptember 9. - (mti)

Második alkalommal érkezett Ukrajnába pénteken a Kárpátalja Expressz nosztalgiavonat, amely ezúttal mintegy félezer utast szállít Budapestről kiindulva Szlovákián át az egykori Osztrák-Magyar Monarchia körvasútjának kárpátaljai szakaszán végighaladva, s tér vissza Románia érintésével Magyarországra. A Miskolcon, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Királyhelmecen áthaladó, az egykori monarchia vasútvonalán Ágcsernyőnél Ukrajnába belépő kirándulóvonat utasait, köztük több mint százötven német és angol turistát Csap határállomáson a város elöljárói és az ungvári magyar főkonzulátus munkatársai fogadták. A nyolc személy- és két étkezőkocsiból álló szerelvény, amelyet egy legendás Nohab mozdony vontat, este Beregszászra érkezett. Az utazás résztvevőit az idén Beregszász környéki falvakban szállásolják el. A kétnapos beregszászi tartózkodás során a Kárpátalja Expressz utasai városnézésen és múzeumlátogatáson vesznek részt, ellátogatnak a csetfalvai négyfiatornyas református templomba. A program része egy kirándulás a több mint száz éve épült kisvasúton Nagybereg községbe, ahol az érdeklődők kirakodóvásáron ismerkedhetnek meg a vidék legismertebb magyar népművészeti termékével, a beregi szőttessel. A nosztalgiavonat utasait szombaton ünnepi vacsorával várják a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, ahol a környék legismertebb népi zenekarai adnak műsort. A Kárpátalja Expressz vasárnap Nevetlenfalun át, egy ott szervezett ismerkedési program után hagyja el Kárpátalját, s lép be Romániába, ahol Szatmárnémetiben és Érmihályfalván áll majd meg. Mint Molnár Béla KDNP-s politikus, az utazás főszervezője a sajtónak elmondta, a nosztalgiautazás célja idén is - az ukrán-magyar jószomszédi kapcsolatok ápolásán túl - a határon átívelő, hosszú távú régiós együttműködés elmélyítésének elősegítése, a határon túl élő magyarok nemzeti önbecsülésének felmutatása. Ennek jegyében az idén a több száz utast már nem hotelekben szállásolják el, mint tavaly, hanem hét Bereg-vidéki település falusi vendéglátóinál - tette hozzá. Hangsúlyozta: a Kárpátalja Expressz indításával példát szeretnének mutatni, hogy a térségben csak közös erőfeszítésekkel teremthető meg a békés együttélés, biztosítható a gazdasági fejlődés.

Beregszász mégsem akarja játszani a magyar himnuszt

2011. szeptember 9. - (mti)

Visszavonta a magyar himnusz hivatalos használatával kapcsolatos, Ukrajnában országos visszhangot kiváltott korábbi döntését pénteki ülésén a Beregszászi járási tanács (közgyűlés). A nagyobbrészt magyarokból álló képviselőtestület tagjainak többsége - helyt adva a beregszászi járási ügyészség óvásának - megszavazta annak a 2011. június 17-én hozott döntésének visszavonását, amely szerint a testület ülései az ukrán állami himnusz mellett a magyar nemzeti himnusz lejátszásával kezdődtek volna. Több magyar nemzetiségű képviselő tiltakozott a magyar himnusszal kapcsolatos határozat visszavonása ellen, azt indítványozva, hogy az ukrán állami himnuszt se használják az ülések megnyitása alkalmával - adta hírül a zakarpattya.net.ua ungvári hírportál. A jelentés szerint a Beregszászi járás képviselőtestületének ülésére időzítve a helyszínen tüntetett a szélsőségesen nacionalista Szvoboda párt néhány tagja. A tiltakozók nagy örömmel fogadták a képviselők döntését a magyar himnusz hivatalos használatáról történő lemondásról, és plakátjaikat hátra hagyva távoztak a helyszínről Júliusban az ukrán legfelső ügyészség (GPU) úgy döntött, sérti az ukrán alkotmányt és törvényeket a beregszászi járási tanács júniusi döntése, amelynek alapján a testület ülései az ukrán mellett a magyar himnusz lejátszásával kezdődnek.

Jól járhatnak az ukrajnai kisebbségek

2011. szeptember 5. - (nepszava.hu)

Ukrajnában kormánypárti képviselők által kidolgozott kisebbségbarát új államnyelvtörvény-tervezetet jegyeztek be a parlamentben. Elfogadása esetén nagyot nyernének az országban élő nemzeti közösségek. Kárpátalján például a magyar nyelv akár az államnyelvvel lehetne egyénértékű. Mindemellett pedig még az is lehet, hogy Kijev hamarosan legalizálja az egyelőre tiltott kettős állampolgárságot:

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=467513

Pénzbírság járt a rosszul énekelt román himnuszért

2011. szeptember 9. - (mti)

Marcel Pavel a minap a Románia-Franciaország labdarúgó-mérkőzés előtt az eredeti szövegtől eltérően énekelte a román nemzeti himnuszt. Az előadóművész a második szakasz két sora helyett az első szakasz két sorát énekelte. Pavel utólag adott nyilatkozatában beismerte: szándékosan tette ezt:

http://hirszerzo.hu/kulfold/20110909_nemzeti_himnusz_romania

Túl a határokon - Többnyelvűség a világban

http://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2011/09/04/8233

-tul-hatarokon-tobbnyelvuseg-vilagban

Magyarul és angolul is bejelentették

a vonatok érkezését aktivisták Párkányban

2011. szeptember 6. - (mti)

A hivatalos szlovák nyelvű információ után megafonnal magyarul és angolul is bejelentették kedden a párkányi vasútállomáson a vonatok érkezését a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái. Az eseményről videó is készült, hogy népszerűsítse a kettős nyelvhasználatot - írja a Bumm.sk szlovákiai magyar hírportál. Az akció szervezői felhívják a figyelmet arra, hogy Párkány városa 73 százalékban magyar ajkú, s évente több ezer külföldi turista keresi fel - ennek ellenére a Szlovák Vasutak nem veszi a fáradságot arra, hogy az államnyelven kívül más nyelven is kommunikáljon klienseivel. „A vasútállomáson civilek évtizedek óta először köszöntötték magyarul és angolul is az utasokat. Egy toleráns, európai társadalomban ez nem a civilek, hanem az állam dolga lenne!” - üzenték a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia csoport először augusztus elején adott magáról hírt, amikor tagjai egyebek közt Párkányban, Zselízen, Rimaszombatban és Tornalján ragasztottak ki matricákat olyan közfeliratokra, helységnévtáblákra, ahol szerintük hiányzott a magyar felirat. „Hol marad a magyar felirat? Az egynyelvűség tiszteletlenség! Ez egy többnyelvű ország!” - állt a matricákon. „Olyan felvidéki aktivisták vagyunk, akik nehezményezik, hogy a magyar nyelv mindinkább háttérbe szorul Dél-Szlovákiában, pedig anyanyelvünk vizuális és verbális használatára törvény adta jogunk van. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a dél-szlovákiai vállalkozók egy része nem tiszteli meg magyar ajkú ügyfeleit azzal, hogy anyanyelvükön is megszólítja őket - ezen az európaiatlan és diszkriminatív gondolkodásmódon szeretnénk változtatni” - olvasható a Kétnyelvű Dél-Szlovákia csoport Facebook-oldalán.

Lengyel-magyar kulturális napok Párkányban

2011. szeptember 9. - (mti)

Lengyel, magyar két jó barát címmel első ízben rendezik meg a dél-szlovákiai Párkányban (Štúrovo) pénteken és szombaton azt a kulturális rendezvényt, amelynek célja a két nemzet kultúrájának közelítése és kölcsönös megismerése. A kétnapos akció szervezője a Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás. A tíz éve alakult csoport egyik fő feladatának a magyar-lengyel történelmi kapcsolat ápolását és elmélyítését tekinti. A társulás 2003-ban rendezte meg Párkányban az első történelmi konferenciát. Három éve, 2008 októberében közadakozásból készült el a Sobieski-lovasszobor és emlékpark. A társulás pénteken és szombaton első ízben rendezi meg Párkányban a lengyel-magyar kulturális napokat. A kétnapos rendezvény nyitányaként Krakkó arcai címmel magyar és lengyel fotósok munkáiból nyílik kiállítás. Ezt követően kezdődik az a könyvbemutató, amelyen A szabad Közép-Európa múltja és jövője című kötetet mutatják be. A 2008-as párkányi nemzetközi történelmi konferencián elhangzott előadások alapján készült könyv Andrzej Przewoznik lengyel történésznek is emléket állít. Szombaton ünnepélyes koszorúzást tartanak a Sobieski Emlékparkban. Ezt emlékműsor követi a helyi művelődési központban. Ünnepi beszédet Kovács István történész mond. A műsor közreműködői a budapesti lengyel Szent Kinga Kórus, valamint párkányi és kéméndi (Kamenín) művészek, néptánccsoportok.

Kerékpárral a 160 kilométerre fekvő testvértelepülésre

2011. szeptember 7. - (mti)

A települések közötti kerékpáros közlekedés hiányosságaira, valamint a magyar-szlovák határ mentén élő lakosság közös hagyományainak ápolására szeretné felhívni a figyelmet a Pest megyei Csömör polgármestere egy szokatlan hétvégi kerékpáros demonstrációval. Az önkormányzat szerdai közleménye szerint Fábri István kerékpáron teszi meg a Csömör és testvértelepülése, Ürmény (Mojmírovce) közötti több mint 160 kilométeres utat, hogy részt vegyen a határ túloldalán sorra kerülő hagyományos falunapi rendezvényen. A közlemény szerint az akció egyik üzenete, hogy felhívja a figyelmet a települések közötti kerékpáros közlekedés fejlesztésének szükségességére. Ez ugyanis legalább annyira fontos, mint a falvakon, városokon belüli hasonló beruházások. A csömöri polgármester - aki pénteken indul és vasárnap érkezik vissza Magyarországra - kizárólag magyar-szlovák vegyes településeken halad át, ezzel is demonstrálva a két nemzet közös hagyományait, gyökereit, a mindennapok békés együttélésének tényét - írja az önkormányzat. Az út teljes hosszában megtehető úgy, hogy a magyarországi szakaszon csak szlovák nemzetiségi önkormányzattal rendelkező településeket érintsen a bicikliző polgármester, míg a határ másik oldalán csak magyar-szlovák vegyes lakosságú falvakon, városokon haladjon át. Csömör nemzetiségi önkormányzata példaértékű kapcsolatot tart fenn a szlovák testvértelepüléssel, a község szlovák lakossága pedig nyelvhasználata, öltözéke révén is ápolja a hagyományokat - olvasható a közleményben, mely szerint a hétvégi akciónak folytatása is lesz, Csömör vezetői úgy tervezik, hogy a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás kéthavonta esedékes, hagyományosan más-más településen tartandó üléseire is két keréken érkeznek majd a jövőben.

Hétpróbás falunap Somoskőújfaluban

2011. szeptember 8. - (mti)

Az identitástudat megerősítését is célozza az a falunap, amelyet szombaton rendeznek a Nógrád megyei Somoskőújfaluban. A rendezvény érdekessége, hogy annak az utcának a csapata, amely megnyeri a hétpróbaversenyt, eldöntheti, milyen fejlesztésre költsék a faluban jövőre az ezzel járó egymillió forintot. A pénzt jövő évi költségvetéséből biztosítja az önkormányzat - mondta Tóth László polgármester az MTI-nek. A versenyző csoportok utcák szerint alakulnak meg, a győztesek pedig dönthetnek a fejlesztési célról, de ez az egymillió forint pályázati önerő is lehet majd. A hétpróba kora reggel utcadíszítéssel kezdődik, majd második feladatként kezdődik a főzőverseny. A következő próbákba tartozik az ügyességi játékok mellett a kispályás foci és a teke csapatverseny. Ezek ésszerű következménye lesz a sörivóverseny, végül pedig hastáncban vetélkednek a csapatok. A polgármester a falunap céljának nevezte az identitástudat megerősítését, a lokálpatriotizmus, az összetartozás kifejezését, de a kapcsolatteremtést és -tartást is a somosi kötődésű emberekkel, cégekkel, és a szomszédos szlovák falvak lakóival. Utóbbi jegyében hívták meg a falunapra Szlovákiából Fülek, Füleksávoly, Csákányháza, Ragyolc, Béna és Fülekpüspöki polgármestereit.

Fennállása 60. évfordulóját ünnepli a Füleki Vármúzeum

2011. szeptember 8. - (mti)

Háromnapos eseménysorozattal ünnepli fennállása 60. évfordulóját a szlovákiai Füleki Vármúzeum szeptember 12. és 14. között. Az események sorában múzeumi épületet adnak át és nemzetközi történelmi konferenciát is szerveznek annak apropóján, hogy 280 éve halt meg az utolsó füleki várkapitány. Agócs Attila, a Füleki Vármúzeum igazgatója az MTI-nek csütörtökön elmondta: hétfőn adják át a Városi Honismereti Múzeum felújított Fő utcai épületét. A kiállítóterek és az irodák rekonstrukciója európai uniós támogatással készült el, a sikeres projekt a Regionális Operatív Program régiók kulturális potenciáljának megerősítésére meghirdetett keretéből kapott támogatást. A teljes költségvetés 291 880 eurót tett ki, ennek 95 százaléka vissza nem térítendő támogatásként érkezett a fenntartó, Fülek város költségvetésébe. Az átadáson nyitják meg hat helyi képzőművész - Jacsmenyík József, Kovács Péter „Garp”, František Mráz, Jana Bialová, Koós Gábor és Németh Géza - együttHATás című kiállítását, a vendégeket a Botos Pál Band szórakoztatja. Kedden a Városi Honismereti Múzeumban az utolsó füleki várkapitány, II. Koháry István halálának 280. évfordulója kapcsán rendeznek nemzetközi konferenciát. Agócs Attila elmondta: a Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig címmel meghirdetett tudományos tanácskozás célja egymás mellé állítani az eddig elért levéltári, műemléki, történelmi és irodalomtörténeti kutatási eredményeket a két család életére, illetve a hozzájuk fűződő alkotásokra, műtárgyakra, műemlékekre vonatkozó legújabb tudományos ismeretek bemutatásával. A kutatási eredményekről tizenkét szlovákiai és magyarországi szakember számol be. Délután a konferencia címével megegyező kiállítást nyitnak meg a vár Bebek-tornyában öt múzeum és egy levéltár gyűjteményeiből. Látható lesz a Szlovák Nemzeti Múzeum pozsonyi Régészeti Múzeumának A középkori konyha a régészeti leletek alapján című tárlata is, majd Jozef Klinda A kialudt tűzhányók árnyékában című kötetét mutatják be az emlékünnepségen. A szerdai zárónapon tanulmányútra indulnak a konferencia résztvevői Fülektől Csábrágig.

Haluskafesztivál lesz szombaton Vanyarcon

2011. szeptember 7. - (mti)

Haluskafesztivált, benne sztapacskafőző és -evő versenyt rendeznek szombaton a Nógrád megyei Vanyarcon; a fesztiválon haluskás verseket, rigmusokat is alkothatnak a résztvevők. Nedeliczki Teréz szervező, a Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesületének elnöke az MTI-nek elmondta: a hagyományőrző rendezvénnyel a térség jellegzetességeit akarják bemutatni, ez jelenik meg a főzésben, a népviseletben és a folklórprogramokban is. A vanyarci Haluskafesztivált idén nyolcadik alkalommal rendezik meg. A szervező felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon egyaránt használjuk a haluska és a sztrapacska elnevezést, de Szlovákiában különbséget tesznek: a sztrapacska káposztás ételt, a haluski pedig juhtúróst jelent. Várhatóan mindkét változat elkészül majd a vanyarci főzőversenyen, amelyre eddig 25 csapat nevezett. A résztvevők elsősorban Nógrádból és Hevesből, „a jó palócok, tót atyafiak” földjéről érkeznek, olyan településekről, ahol szlovák gyökerek is vannak, de indulnak csapatok Sopronból, Vácról, Besztercebányáról is. Mivel a rendezvény hagyományőrző, a zsűri az eredeti haluskát értékeli majd, ami nyers reszelt krumpliból és lisztből, tojás nélkül készül, juh- vagy tehéntúróval, édes- vagy savanyúkáposztával. Különdíjat kapnak azok, akik megőrizve a hagyományt, valamit többletet is adnak az ételhez, ez lehet vadpörkölt vagy lecsó, vagy - mint Nedeliczki Teréz mondta - akár rozmaringot is tehet bele, ha úgy látja jónak. A haluskaevő versenyen nem a mennyiség számít majd, hanem a gyorsaság. Bárki benevezhet a haluskás versek, rigmusok versenyére, a gyakorlat szerint a résztvevők sokszor már magukkal hozzák, de készülnek kis alkotások a helyszínen is. Ajándék nélkül senkit nem engednek el. A Haluska nevűek jelentkezését is várják a fesztiválra, amely este Haluskaszaggató táncházzal zárul a Kóborzengő zenekarral. A vanyarci rendezvény idei meghívott vendége a bakonyi szlovák régió lesz. A vendégek kézművességük mellett jellegzetes ételüket, a grízgányicát is magukkal viszik, ami nem más, mint különböző feltétekkel ízesített grízalapú gombóc.

Demitrával a fedélzeten lezuhant

a Lokomotiv Jaroszlavl hokisait szállító repülőgép

2011. szeptember 7. - (sita / bumm.sk)

Lezuhant Oroszországban a Lokomotiv Jaroszlavl hokisait szállító repülőgép. A hírek szerint harminchat utas nem élte túl a katasztrófát. Az áldozatok között lehet a klub szlovák játékosa, Pavol Demitra is. A hírt az orosz Interfax ügynökség közölte és a Reuters is megerősítette. Az első hírek szerint a 37 utasból csak egy személy élte túl a katasztrófát, mások 34 áldozatról és három súlyos sérültről beszélnek. A Jak-42-es típusú gép közelebbről meg nem határozott okok miatt zuhant le Moszkvától északkeletre, Jaroszlavl közelében. Az Interfax értesülései szerint három országból is voltak áldozatok - ami megerősíti, hogy Pavol Demitra is elhunyt a szerencsétlenségben. Az orosz hokicsapatnak a szlovák válogatott egykori erősségén kívül három cseh légiósa volt Jan Marek, Josef Vašíček és Karel Rachůnek személyében.

Demitra halála megrázta Szlovákiát

Vezért és úriembert vesztett a jégkorongsport

2011. szeptember 8. - (bumm.sk)

Néhány hónappal ezelőtt könnyeket csalt rajongói szemébe, mikor bejelentette, visszavonul a válogatottságtól. Akkor még sokan bíztak benne, hogy fel fogja venni még a szlovák címeres mezt. Halála azonban sokkolta nem csak a hoki szerelmeseit, de egész Szlovákiát. Pavol Demitra is ott volt azon a repülőgépen, melyen az utóbbi idők egyik legerősebb orosz jégkorongcsapata, a Lokomotiv Jaroszlavl utazott volna a fehérorosz fővárosba, a KHL szezonnyitójára. A pontos részletek még mindig nem ismertek, de annyit tudni: helyi idő szerint 16:05 perckor (közép európai idő szerint 14:05-kor) a Jak-42 röviddel felszállása után körülbelül 2 kilométerrel a repülőtérről a földre zuhant. A helyszínen vizsgálódó szakértők szerint a gép nem tudott megfelelő magasságba emelkedni, és nekiüközött a radar antennájának. A katasztrófának csupán két túlélője volt, 43-man odavesztek, köztük több világbajnok, és volt NHL-játékos:

http://www.bumm.sk/59570/demitra-halala-megrazta-szlovakiat.html