H06012020

Posledná aktualizáciaSze, 27 máj. 2020 12pm

Pestvidéki evangélikus szlovákok találkozója Albertirsán

alt
alt
alt
alt
alt
Prédikált: Miloš Klátik, szlovák elnök-püspök és D. Szebik Imre nyugalmazott püspök - 2011. szeptember 3-án került első alkalommal megrendezésre Albertirsán a pestvidéki evangélikus gyülekezetekben élő szlovákok találkozója. A rendezvény gondolata már tavaly megfogalmazódott a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete elnökhelyettes asszonya, dr. Szabó Zsuzsa által, a váci római katolikus találkozó kapcsán, amelyen magyar és szlovák püspökök is részt vettek.

A mostani találkozó helyszínválasztása azért Albertirsára esett, mert a gyülekezet idén ünnepli alapításának 300. évfordulóját. A pestvidéki gyülekezetek találkozója az alberti templomban tíz órakor magyar-szlovák kétnyelvű ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. Az istentisztelet az „Erős vár a mi Istenünk” himnusz eléneklésével vette kezdetét. Ezután a helyi lelkésznő, Túri Krisztina köszöntötte a megjelent testvéreket. Kifejezte szívbéli örömét a közös ünneplés lehetőségéért és megköszönte a szervezők önzetlen és lelkes munkáját, fáradozásaikat.

Az alkalmon tiszteletét tette Peter Weiss szlovák nagykövet, Fuzik János a Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, dr. Székely Bertalan András, a Közigazgatási-és Igazságügyi Minisztérium osztályvezetője, Aszódi Csaba, az OSZÖ elnökhelyettese és a Dolina elnöke, dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina elnökhelyettese és az OSZÖ tagját, Mótyán Tibor, az OSZÖ vallásügy bizottságának elnöke, Nobik Erzsébet nyugalmazott lelkésznő, Fazekas László polgármester, Szemőkné Szedlacsek Judit, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonya, valamint a testvéregyház képviseletében, Kiszel Mihály prépost és e sorok írója, Gulácsiné Fabulya Hilda lelkésznő. Mellettük a pestvidéki gyülekezetekből, Cinkota, Maglód, Nagytarcsa, Rákoskeresztúr, Pilis, Csomád, Vácegres, Galgagyörk és természetesen Albertirsa gyülekezeteiből számos hívő jött el. Ők legtöbben a padok előtt és mellett végigállták a hosszú, kétnyelvű ünnepi istentiszteletet, mint annak idején szokás volt.

Ezen az istentiszteleten igehirdetéssel szolgált Miloš Klátik, a Szlovákiai Evangélikus Egyház elnök-püspöke és D. Szebik Imre a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének nyugalmazott püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Miloš Klátik szlovák püspök a Fil.1:3-6.9-11. versek alapján prédikált. Kiemelte a 300. születésnapját ünneplő alberti gyülekezet múltjának fontos eseményeit, megemlékezve az itt több évtizedet szolgáló lelkészek hűségéről, az alberti gyülekezetet alapító elődök hitéről és szeretetéről.

„Az ő hitük, szeretetük és hűségük Istenünk szeretetéből, kegyelméből merített. Isten irgalmát hirdeti az a tény is, hogy itt, Alberirsán ma is élő gyülekezet van: óvoda, iskola és szeretetotthon működik az egyházközség területén. Mindezt Istennek köszönhetjük, Neki adhatunk mindenért hálát. Ez az Isten, Aki mindeddig megáldotta, megsegítette népét, adja, hogy mai népe is bővelkedjen kegyelmének áldásaiban: hitben, bizalomban, szeretetben. Az az Isten, Aki elkezdte bennünk a jó munkát, be is fejezi az Ő napjáig - ígéri népének az Úr.”

D. Szebik Imre nyugalmazott püspök a Zsid.13,7-8.versei alapján prédikált. „Isten Igéjében figyelmeztet bennünket, hogy emlékezzünk meg vezetőinkről, akik az Ő Igéjét hirdették nekünk. Ma is ezt tesszük, amikor megemlékezünk a 300 éves alberti gyülekezetben áldozatos szeretettel szolgáló lelkészékről, vezetőkről: hálát adva értük Istennek. Követhetjük hitüket, életüket. Bár Isten munkálja bennünk a hitet, Benne való bizodalmat - a „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz Jézus Krisztus” Szentlelke által munkálkodik köztünk és bennünk. Legyen mindenért hála a múlt, a jelen és a jövő Urának! Őrá alapoztak, építettek őseink. Mi is ezt tehetjük ma is.”

Ünnepi kétnyelvű istentiszteletünk gyónással és úrvacsorai asztalközösséggel folytatódott. Ezután a záró részben köszöntések hangzottak el: Fuzik János, Nobik Erzsébet, Fazekas László és Kiszel Mihály köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. A kétnyelvű áldás után még Isten népére mindkét nemzet himnuszával is kérték az Úr kegyelmét. Az ünnepi ebéd és testvéri beszélgetés után a Móra Ferenc Művelődési Házban folytatódott hagyományőrző szlovák folklórműsorral a pestvidéki evangélikus gyülekezetek együttléte. A szlovák ősöktől örökölt gyönyörű népviseletben énekeltek, táncoltak testvéreink. A pestvidéki evangélikus szlovák gyülekezetek találkozója reménység szerint a következő években is folytatódik majd.

Alberti újjáépítésének és az Alberti Evangélikus Egyházközség alapításának 300. évfordulója rendezvénysorozat további alkalmai itt tekinthetőek meg:

http://alberti.lutheran.hu

Gulácsiné Fabulya Hilda (evangelikus.hu)

O stretnutí slovenských evanjelikov z okolia Budapešti

Stretnutie slovenských evanjelikov z okolia Pešti sa uskutočnilo začiatkom septembra ako súčasť programu k 300. výročiu založenia obce Alberti, ktorá je od roku 1950 súčasťou mesta Albertirša. Po minuloročnej spoločnej púti katolíkov z okolia hlavného mesta sa rozhodlo vedenie spolku Dolina usporiadať podobné stretnutie pre evanjelikov. Medzi Slovákmi z Peštianskej župy sedeli aj veriaci zo Slovenska, z Diakoviec a Šale, ktorých pozval na túto príležitosť generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Miloš Klátik slúžil spolu s emeritným biskupom Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, predsedom Ekumenickej rady cirkví v Maďarsku Imrichom Szebikom. Brat generálny biskup v úvode kázne povedal: „Dnes spolu s vami, milí domáci bratia a sestry, ďakujeme Pánu Bohu za uplynulých 300 rokov, keď sa v živote vašich predkov i vás samotných dokázala Božia láska, milosť a Jeho požehnanie. Počas tých troch storočí pôsobili v cirkevnom zbore mnohí kňazi, dozorcovia, presbyteri ďalší, ktorým na cirkevnom zbore záležalo.“ Súčasťou bohoslužby bolo aj spoločné pokánie a večera Pánova. Podobné stretnutia plánujú usporiadať evanjelici z okolia Budapešti ročne aspoň raz.