V07212024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Ülésezett a Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság

alt2011. november 9-10-én a szlovákiai Pat (Patince) településen tartotta 15. ülését a határon átívelő együttműködést szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság. Az eseményen részt vevő magyar delegációt a Bizottság Magyar Tagozatának elnöke, dr. Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára és dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára és egyben a bizottság alelnöke vezette.

A Bizottság Szlovák Tagozatát Maroš Žilinka, a Belügyminisztérium államtitkára elnökölte. A Bizottsági ülést megelőző informális államtitkári ülésen a két fél kifejezte elismerését a jó együttműködés eredményeképp a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló megállapodás szövegének végleges jóváhagyásával kapcsolatban és kiemelten fontosnak tartják annak mielőbbi aláírását. Történelmi jelentőségű tény, hogy ez évben átadták a Ráros és Rárospuszta közötti Ipoly-hídat és még ez évben várhatóan átadható a forgalom számára a Pösténypuszta-Pető közötti hídkapcsolat. Eredményként számolt be a két fél a Sátoraljaújhely-Kisújhely közötti határátkelőhely közúti közlekedés számára történő megnyitásáról, melyre szintén az idei évben került sor. A bizottság ülésén megtárgyalták az infrastruktúra fejlesztések aktuális kérdéseit, többek között az Ipoly-hidak építését, a közutak ügyét, a tömegközlekedés átjárhatóságát, valamint a turizmussal kapcsolatos teendőket. A Bizottság - figyelemmel a határszakaszt metsző vasúti kapcsolatok utóbbi években történt csökkentésére - további egyeztetéseket javasolt a közlekedési útvonalak helyreállítása érdekében, továbbá ajánlást fogalmazott meg a turizmus területével foglalkozó szaktárcák felé, hogy a Duna belső deltájának jobb hozzáférhetősége, a Dunakiliti tározó átjárhatósága kérdésében folytassanak szakmai egyeztetéseket. A települések közötti együttműködések közül ezúttal a szlovákiai Dunamocs és a magyarországi Süttő testvértelepülési kapcsolata mutatkozott be. A résztvevők tájékoztatást kaptak a határmenti egészségügy, valamint a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013 aktuális helyzetéről. A határmenti társulások téma keretében a győri székhelyű Arrabona Európai Területi Társulás mutatkozott be. Az évente kétszer ülésező Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság 2004-ben alakult meg. Célja a helyi és területi önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti határmenti együttműködések segítése, az információcsere, a jószomszédi kapcsolatok erősítése, ösztönzése és továbbfejlesztése.

(KORMANY.HU / KIM)