alt : header1.swfSun10202019

Posledná aktualizácia21:16:41

Ellentmondó, aggályos, diszkriminatív javaslat

SzeLaza1A szegedi nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek levele Lázár JánoshozKét törvény ellentmondó szabályozása bizonytalan jogi helyzetet teremtA rendes választásnál is szigorúbb előválasztás jön létreAlkotmányosan aggályos pontA nemzetiségekre nézve diszkriminatívwww.oslovma.hu/XXX/SzeLazar.pdf

A szegedi szlovák, bolgár, görög, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok képviselői levéllel fordultak Lázár Jánoshoz, aki egyéni képviselői indítványként benyújtotta a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot. Szeretnék néhány pontra felhívni a figyelmét, ahol a törvényjavaslat és más, a nemzetiségek jogait érintő jogszabályok közös értelmezésében gondot látnak. Arra kérik Lázár Jánost, a szegedi országgyűlési képviselőket és az aláíró nemzetiségek országos önkormányzatának elnökeit, fontolják meg, hogy ezeket - a mellékelt dokumentumban - az általuk jelentősnek tartott diszkrepanciákat módosító javaslattal kiküszöböljék. (szegedma)

A szegedi nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek levele Lázár Jánoshoz

SzeLaza2www.oslovma.hu/XXX/SzeLaFot.jpg

„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.) 59. § (2) bekezdése szerint „[e]gy választópolgár egy jelöltet ajánlhat”. Ezzel szemben a Ve. tj. 126. § (3) bekezdése alapján “[e]gy választópolgár több jelöltet is ajánlhat”, de a javaslat nem törli (módosítja) a Nj. tv. ezzel ellentétes 59. § (2) bekezdését. A két törvény ellentmondó szabályozása bizonytalan jogi helyzetet teremt.

Szeretnénk jelezni, hogy a Nj. tv. 59. § (2) bekezdését önmagában is problematikusnak tartjuk, hiszen ugyanezen törvény 58. §-a kizárja az egyéni jelöltek indulását azzal, hogy „[a] választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet”. SzeLaza4Egyéni nemzetiségi jelöltek tehát nincsenek, az 59. § (2) bekezdés mégis kizárólagos egyéni ajánlást tesz csak lehetővé. Ezzel egy, a rendes választásnál is szigorúbb előválasztás jön létre, mivel a rendes választáson a szavazónak lehetősége van több jelöltre is szavazni. Úgy véljük, hogy ez alkotmányosan aggályos pont, amely a választási rendszer többi elemében nem érvényesül, így a nemzetiségekre nézve diszkriminatív is.

A fentiek okán javasoljuk, hogy egy nemzetiségi választópolgár több jelöltet is ajánlhasson a nemzetiségi választásokra, amennyiben az adott szinten a választáson több jelöltre lehet szavazni. A jogegyenlőség szempontjából veszélyesnek tartjuk azt, hogy a Nj. tv. 59. § (1) bekezdése szerint SzeLaza5jelöltenként a névjegyzékben szereplők legalább 5 %-ának ajánlása szükséges továbbra is. Az egyéni választókerületekre előírt 200-zal, a helyi önkormányzati jelöltnek előírt 1 %-kal szemben ez az arány jelentősen magasabb. A nemzetiségi önkormányzati választások előtti specifikus adminisztratív akadályok indokolatlanul megnehezítik a jelöltállítást, és ezáltal veszélyeztetik a helyi közösség kulturális autonómiáját biztosító szerv létrehozásának alapjait, valamint korlátozzák a nemzetiségi választópolgárok jogát, hogy a választásokon az általuk legmegfelelőbbnek tartott önkormányzati testületet alakítsák ki.

Javasoljuk, hogy a nemzetiségi önkormányzati jelöltek által begyűjtendő ajánlások száma ne legyen több, mint az adott szintű többségi önkormányzati jelöltek által megszerzendő ajánlások száma.

Sajtóinformációk szóltak egy olyan, a Ve. tj.-hez benyújtandó kormánypárti módosító javaslatról, amely expliciten kimondaná, hogy a regisztráció újra megnyílik önkormányzati és parlamenti választások előtt. Kérjük, ennek során legyenek figyelemmel arra is, hogy ez a lehetőség nemzetiségi önkormányzati választások előtt is fennálljon.”

SzeLaza3