Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Ellentmondó, aggályos, diszkriminatív javaslat

SzeLaza1A szegedi nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek levele Lázár JánoshozKét törvény ellentmondó szabályozása bizonytalan jogi helyzetet teremtA rendes választásnál is szigorúbb előválasztás jön létreAlkotmányosan aggályos pontA nemzetiségekre nézve diszkriminatívwww.oslovma.hu/XXX/SzeLazar.pdf

A szegedi szlovák, bolgár, görög, német és ukrán nemzetiségi önkormányzatok képviselői levéllel fordultak Lázár Jánoshoz, aki egyéni képviselői indítványként benyújtotta a választási eljárásról szóló törvényjavaslatot. Szeretnék néhány pontra felhívni a figyelmét, ahol a törvényjavaslat és más, a nemzetiségek jogait érintő jogszabályok közös értelmezésében gondot látnak. Arra kérik Lázár Jánost, a szegedi országgyűlési képviselőket és az aláíró nemzetiségek országos önkormányzatának elnökeit, fontolják meg, hogy ezeket - a mellékelt dokumentumban - az általuk jelentősnek tartott diszkrepanciákat módosító javaslattal kiküszöböljék. (szegedma)

A szegedi nemzetiségi önkormányzatok vezetőinek levele Lázár Jánoshoz

SzeLaza2www.oslovma.hu/XXX/SzeLaFot.jpg

„A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nj. tv.) 59. § (2) bekezdése szerint „[e]gy választópolgár egy jelöltet ajánlhat”. Ezzel szemben a Ve. tj. 126. § (3) bekezdése alapján “[e]gy választópolgár több jelöltet is ajánlhat”, de a javaslat nem törli (módosítja) a Nj. tv. ezzel ellentétes 59. § (2) bekezdését. A két törvény ellentmondó szabályozása bizonytalan jogi helyzetet teremt.

Szeretnénk jelezni, hogy a Nj. tv. 59. § (2) bekezdését önmagában is problematikusnak tartjuk, hiszen ugyanezen törvény 58. §-a kizárja az egyéni jelöltek indulását azzal, hogy „[a] választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet”. SzeLaza4Egyéni nemzetiségi jelöltek tehát nincsenek, az 59. § (2) bekezdés mégis kizárólagos egyéni ajánlást tesz csak lehetővé. Ezzel egy, a rendes választásnál is szigorúbb előválasztás jön létre, mivel a rendes választáson a szavazónak lehetősége van több jelöltre is szavazni. Úgy véljük, hogy ez alkotmányosan aggályos pont, amely a választási rendszer többi elemében nem érvényesül, így a nemzetiségekre nézve diszkriminatív is.

A fentiek okán javasoljuk, hogy egy nemzetiségi választópolgár több jelöltet is ajánlhasson a nemzetiségi választásokra, amennyiben az adott szinten a választáson több jelöltre lehet szavazni. A jogegyenlőség szempontjából veszélyesnek tartjuk azt, hogy a Nj. tv. 59. § (1) bekezdése szerint SzeLaza5jelöltenként a névjegyzékben szereplők legalább 5 %-ának ajánlása szükséges továbbra is. Az egyéni választókerületekre előírt 200-zal, a helyi önkormányzati jelöltnek előírt 1 %-kal szemben ez az arány jelentősen magasabb. A nemzetiségi önkormányzati választások előtti specifikus adminisztratív akadályok indokolatlanul megnehezítik a jelöltállítást, és ezáltal veszélyeztetik a helyi közösség kulturális autonómiáját biztosító szerv létrehozásának alapjait, valamint korlátozzák a nemzetiségi választópolgárok jogát, hogy a választásokon az általuk legmegfelelőbbnek tartott önkormányzati testületet alakítsák ki.

Javasoljuk, hogy a nemzetiségi önkormányzati jelöltek által begyűjtendő ajánlások száma ne legyen több, mint az adott szintű többségi önkormányzati jelöltek által megszerzendő ajánlások száma.

Sajtóinformációk szóltak egy olyan, a Ve. tj.-hez benyújtandó kormánypárti módosító javaslatról, amely expliciten kimondaná, hogy a regisztráció újra megnyílik önkormányzati és parlamenti választások előtt. Kérjük, ennek során legyenek figyelemmel arra is, hogy ez a lehetőség nemzetiségi önkormányzati választások előtt is fennálljon.”

SzeLaza3