Szo07202024

Posledná aktualizáciaSze, 17 júl. 2024 10am

Reformáció - Elviselni egymást szeretetben

EvanHuE1Meghirdette a reformáció és a tolerancia évét az evangélikus egyház világszerte. A kezdeményezés része annak az előkészületnek, amelynek eredményeként a protestáns világ a reformáció kezdetének 500. évfordulóját ünnepli 2017-ben - mondta Fabiny Tamás evangélikus püspök az MTI-nek adott interjújában.

Fabiny Tamás: Meghirdette a reformáció
és a tolerancia évét az evangélikus egyház

A püspök közölte: a református egyházzal közösen korábban írtak egy beadványt a kormánynak, kérve, hogy Magyarországon 2017-et nyilvánítsák a reformáció évévé. Ezzel az a céljuk, hogy felhívják a társadalom figyelmét a reformáció művelődéstörténeti, kulturális és művészeti szerepére. Azt is szeretnék, hogy a reformáció 2017-es ünnepe ne csak az evangélikus és a református egyház EvanHuE2ügye legyen, hanem azon vegyen részt a katolikus egyház is - jegyezte meg.

Fabiny Tamás kiemelte, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház a 2013-as kalendáriumát a Reformáció és tolerancia - Elviselni egymást szeretetben címmel jelentette meg, a Luther Kiadó gondozásában. A 240 oldalas kiadványban találhatók tanulmányok a többi között A keresztény toleranciaküszöb, Tolerancia a pénz birodalmában, Tolerancia a világvallások összefüggésében, illetve Természet és ember együttélése címmel. Hozzátette: a kiadvány taglalja a tolerancia egyháztörténeti vonatkozásait is, így számba veszi egyebek mellett a Habsburgok 18. századi valláspolitikáját, az erdélyi nemzeti és vallási sokszínűség következtében kialakuló toleranciát, valamint a soknemzetiségű evangélikus egyház Kárpát-medencei történetét. Kitért arra, hogy minden gyülekezetbe eljuttatnak plakátot is a reformáció és a tolerancia évéről.

Fabiny Tamás kitért arra, hogy lelkészkonferenciát tartanak május elején Balatonszárszón a tolerancia témájában, annak EvanHuE3keretében igyekeznek a lelkipásztoroknak is segíteni abban, hogy tovább tudják adni az elfogadás magatartását, valamint a másikra való odafigyelést és egymás megbecsülését gyülekezeteikben. Ennek jegyében sorozatokat indítanak egyebek mellett Tolerancia a Bibliában és Tolerancia a hétköznapokban címmel. Az istentiszteleteken és más közösségi foglalkozásokon is tudatosítani kell a hívekben: úgy kell segíteni a bajbajutottakon, hogy azzal ne alázzák meg őket, tehát az egyháznak „természetessé kell tennie” minden, kisebbséggel és hátrányos helyzetű emberrel való kapcsolattartást - hangsúlyozta.

EvanHuE4A püspök elmondta, hogy a tolerancia az idén nagy hangsúlyt kap a prédikációkban is, az igehirdetések reagálhatnak akár a futball-huliganizmussal előretörő intoleranciára, a rasszizmusra, a fajgyűlöletre vagy a homoszexuálisokkal szemben megfogalmazódó ellenérzésekre is. Közölte: iskoláikban kezdeményezik, hogy indítsanak a toleranciával kapcsolatos projekteket, amelyek keretében a tanulók felkereshetnek környezetükben élő külföldi közösségeket, menekülteket, hátrányosan megkülönböztetett embereket, fogyatékkal élőket, esetleg meglátogathatnak fogvatartottakat börtönlelkészek segítségével. A színvonalas kezdeményezéseket az egyház anyagilag is támogatja.

EvanHuE5Fabiny Tamás beszámolt arról is, hogy a most készülő hit- és erkölcstan tankönyveikben is szeretnék felhívni a figyelmet a tolerancia fontosságára, a tervek szerint elemzik például az egyháznak a náci korban való „hallgatását”, illetve a diszkrimináció társadalmi megjelenését. Közlése szerint az egyház honlapján is mutatnak majd be a toleranciával kapcsolatos videobejátszásokat, kis történeteket. Megjegyezte: további kutatásokkal is tisztázni kell az evangélikus egyháznak a holokauszt idején mutatott magatartását, mert igaz, hogy lelkészeik között voltak embermentők, de „a többség hallgatott”. Mint mondta, ki kell alakítani az emberekben azt a fajta hozzáállást, hogy ha meghallanak valahol egy zsidósággal kapcsolatos diszkriminatív megjegyzést, akkor szólaljon meg bennük a „vészcsengő”, hogy mintegy hetven éve is verbálisan kezdődött a zsidó honfitársak hátrányos megkülönböztetése, ezt a hozzáállást pedig az egyház is segíthet kialakítani az emberekben.

Fabiny Tamás rámutatott: a tolerancia évéhez hozzátartozik a más vallásokkal való együttműködés, az evangélikus egyháznak pedig ezen a téren van bűnbánatra oka, mert ők sem mindig voltak türelmesek a kisebb felekezetekkel szemben. Beszámolt arról, hogy oktatási és szeretetszolgálati intézményeikben szép számmal vannak roma emberek, s például az egyik átmeneti otthonukba került kiszolgáltatott cigány nő végül ottmaradt dolgozni náluk. Különösen sikeresnek nevezte a nyíregyházi roma szakkollégiumukat, ahová szándékosan vesznek fel nem roma diákokat is, hogy az együttélést erősítsék.

Az evangélikus püspök kitért arra, hogy az Egyesült Államokból fiatalokat fogadtak cigánypasztorációs, szociális és diakóniai munkára az ország négy településén, ahol az evangélikus lelkészek mentorálják őket, az amerikai egyház pedig a fiatalok zsebpénzét biztosítja. Ezt a kezdeményezést a továbbiakban bővíteni szeretnék - mondta Fabiny Tamás. (mti)