sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

70. výročie založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku

zsm70na1Fotogaléria ● Najväčšia slovenská spoločenská organizácia v Maďarsku 10. novembra 2018 v Budapešti oslávila 70. výročie svojho založenia. Súčasťou slávnostného programu bolo aj odovzdávanie vyznamenaní Za našu národnosť a premietanie filmového dokumentu o histórii ZSM s názvom Silný ako lipa.

Nad podujatím, ktoré sa konalo v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v XIII. obvode Budapešti, prevzali záštitu ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a vicepremiér Maďarska Zsolt Semjén. Medzi hosťami osláv bol aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zsm70na2Ján Varšo. Súčasťou slávnostného programu bolo aj odovzdávanie vyznamenaní Za našu národnosť či premietanie filmového dokumentu o histórii ZSM s názvom Silný ako lipa. V kultúrnom bloku nazvanom Slováci Slovákom vystúpil Folklórny súbor Železiar z Košíc.
„Tristo rokov žijú Slováci v cudzom jazykovom prostredí. Postavili dediny, mestá, kostoly, školy a po 300 rokoch sú stále tu, stále hovoria po slovensky, stále majú svoje spolky, svoje súbory. Ten národnostný život ešte stále žije, a to je treba povedať, že všetkým tým, ktorí sa o toto zaslúžili alebo k tomu prispeli, tým patrí hlboká vďaka a úcta,” zdôraznila v slávnostnom prejave predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. Predsedníčka vyzvala príslušníkov slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku, aby boli hrdí na to, že zsm70na3sú Slovákmi, a aby každý deň preto niečo urobili. „Každý deň povedzme svojmu dieťaťu alebo svojmu vnukovi či vnučke niekoľko slov po slovensky, zaspievajme mu uspávanku, pretože keď už nemáme tú slovenskú televíziu, zsm70na4o ktorú už niekoľko desaťročí bojujeme, ale nemáme ju, nemáme sa možnosť stretnúť so slovenským slovom v televízii, iba vďaka 'Našej domovine' (pozn.: národnostné vysielanie maďarskej verejnoprávnej televízie), ale iná možnosť nie je. Preto my musíme s tými našimi mladými hovoriť po slovensky a hovoriť o našej histórii, hovoriť im o našich krásnych slovenských piesňach, o nádhernej slovenskej prírode, o krásnom Slovensku, teraz úspešnom Slovensku, hovorme o tom, ako teraz je dobre byť Slovákom, treba sa hlásiť k slovenskej národnosti. Viem, že je to veľmi náročné byť dobrým štátnym občanom Maďarska a zároveň byť dobrým príslušníkom slovenskej zsm70na5národnosti,” povedala Egyedová Baráneková.
Predchodca súčasného ZSM - Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku (DZSM) - bol založený 19. decembra 1948. Pôsobiť začal ako nezávislá organizácia, zsm70na6ktorá niesla v sebe aj niektoré znaky kultúrnej autonómie. V rokoch 1948 až 1951 fungoval ako spoločenská organizácia, ktorá zastupovala záujmy Slovákov na politickom, hospodárskom a kultúrnom poli. Od januára 1949 sa zakladali jeho prvé miestne organizácie v Békešskej Čabe, Medeši, Poľnom Berinčoku, Veľkom Bánhedeši, Slovenskom Komlóši a Sarvaši a v decembri vznikla aj v Budapešti. Pod vedením zväzu sa pestovala a sprostredkúvala slovenská kultúra v rámci dvoch typov inštitúcií: v roku 1949 sa ako ústredné inštitúcie založil napr. súbor bábkarov, tanečný súbor a pri miestnych organizáciách vznikali divadelné, tanečné a spevácke zbory. Od 1. januára 1949 mal DZSM svoj vlastný týždenník, ktorý vychádzal pod titulom Naša sloboda a od 4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny, ktoré do roku 1996 patrili tejto občianskej organizácii. Po roku 1951 sa oblasť pôsobenia DZSM zúžila, jeho činnosť sa obmedzovala výlučne na oblasť zsm70na7kultúry. Už koncom 50. rokov Slováci v Békešskej župe navrhli zakladanie miestnych organizácií, ale tieto nároky sa v praxi začali uplatňovať až o jedno desaťročie neskôr. V čase spoločenských zmien síce vzniklo niekoľko nových, tzv. alternatívnych spoločenských organizácií s celoštátnou pôsobnosťou, ale najpočetnejším slovenským spolkom v Maďarsku zostal aj naďalej právny nástupca DZSM - Zväz Slovákov v Maďarsku. Od roku 1996 je predsedníčkou ZSM Ruženka Egyedová Baráneková.

Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1857359061029728

ÚSSZ: Zariadiť vysielanie RTVS pre Slovákov žijúcich v Maďarsku je problematické

zsm70na8Zabezpečiť vysielanie RTVS pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako to už dlhé roky žiadajú, je veľmi problematické, aj keď ochota na slovenskej strane určite je. Pre TASR to v Budapešti uviedol 10. novembra 2018 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSSZ) Ján Varšo v reakcii na kritiku, ktorá zaznela na podujatí osláv 70. výročia založenia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Ján Varšo uviedol, že ÚSSZ a RTVS v tomto smere vyvíjajú určité úsilie, určité aktivity, ale faktom je, že aj súčasné televízne vysielanie ako také podlieha globalizačným faktorom a informačným technológiám, a čím ďalej, tým horšie sa dostáva na trh verejnoprávna televízia iných štátov. „Nechcem to rozoberať, ani sa sťažovať, ale sú to otázky jednak platieb za signály prenosové, ale potom hlavne pokiaľ ide o programy vysielacie, tak to je otázka autorských práv. Sám som mal zsm70na9zopár rokovaní v RTVS v Bratislave s generálnym riaditeľom o týchto otázkach, a situácia je veľmi komplikovaná. Diplomaticky povedané legálnymi spôsobmi je to problematické dosiahnuť, aj napriek ochote a úsiliu každého, asi by to išlo za veľké peniaze. Nelegálne spôsoby nie sú dovolené,” zdôraznil predseda ÚSSZ.
Ján Varšo v súvislosti s výročím ocenil, že ZSM zohráva ako mimovládna organizácia mimoriadnu úlohu, a to nielen doplnkovú vo vzťahu k tým oficiálnym štátnym orgánom, na čele ktorých je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM). Pripomenul, že Slovenská republika v rámci svoje štátnej politiky vo vzťahu ku krajanom podporuje národné povedomie, kultúrnu identitu v štyroch oblastiach: vzdelávanie, duchovná svetská kultúra, vydavateľská činnosť a takisto médiá. „Keď si zoberiete, že ZSM bol pri zakladaní Ľudových novín svojho času po druhej svetovej vojne, noviny od roku 1948 fungujú. Zriadilo sa bábkové divadlo, tanečné súbory na centrálnej a potom aj na lokálnej úrovni, vlastne toto pretrváva dodnes. Základná úloha, ktorú zohráva ZSM, je ale podpora slovenského jazyka na školách, a najmä v rámci škôl v prírode, ktoré sa organizujú za pomoci a podpory SR pre žiakov, ktorí sú prihlásení na výučbu slovenského jazyka na Slovensku. Takisto sú to aj aktivity ZSM v oblasti folklórnych súborov Slovákov v Maďarsku,” uzavrel predseda ÚSSZ.

Text: (tasr) - Foto: Imrich Fuhl

Fotogalériahttps://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;;album_id=1857359061029728

TASR-video: www.oslovma.hu/XXX/ZvSlMa70.mp4