štv10222020

Posledná aktualizáciastr, 21 okt 2020 1pm

Mária Jakabová-Šingeľová: Anketa vlády je hlúposťou

jakabov1„Národná anketa vlády maďarského premiéra Viktora Orbána o údajnom migračnom pláne amerického finančníka Georgea Sorosa je hlúposťou“ - povedala pre TASR bývalá podpredsedníčka maďarského parlamentu, dlhoročná predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Mária Jakabová-Šingeľová.

„Myslím si, možno to bude znieť veľmi ostro, že je to celé hlúposť. Všetky otázky sú, by som povedala, dopredu nakomponované. Jednoducho si myslia, že som hlúpa, že neviem si veci domyslieť. To sú absolútne vykonštruované otázky, na ktoré sa môže odpovedať len jediným spôsobom, takým spôsobom, ako to chce vláda,” povedala 24. novembra 2017 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) pre TASR bývalá predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku počas konferencie „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”. Mária Jakabová-Šingeľová dodala, že to nie je iba jej názor. Pripomenula, že pochádza z Novohradu, kde strávila celé leto. „Aj s jakabov2jednoduchými ľuďmi, aj s inteligenciou sa stretávam dosť často, a nielen Slováci, aj Maďari hovoria o tom, že je jednoducho hanba, že Orbán, ktorého vlastne dal vyučiť Soros - on mu zaplatil, aby sa mohol dostať do Oxfordu, ak si dobre pamätám - on (Orbán) sa postaví teraz takto proti nemu. Každý vie, prečo to je. Vláda si hľadá nepriateľa, lebo nemá iné možnosti, nemá inú metódu na to, aby si udržala svojich priaznivcov,” konštatovala Mária Jakabová-Šingeľová.
Vláda 23. novembra vyhovela žiadosti vládnucej strany Fidesz a jej parlamentnej frakcie, aby termín ukončenia ankety posunula o jeden týždeň. Túto žiadosť odôvodnila skutočnosťou, že občania neustále posielajú státisíce vyplnených formulárov, ale aj snahou umožniť občanom vyjadriť sa takto aj k nedávnemu rozhodnutiu Európskeho parlamentu o začatí realizácie programu usídlenia prisťahovalcov. Fidesz vyhlásil, že chce, aby k uvedenej téme vyjadrilo svoj názor čo najviac ľudí. V ankete sa maďarská vláda občanov pýta, či súhlasia:
- aby v zmysle Sorosovho plánu prijala Európska únia na svoje územie, a teda aj do Maďarska, ročne celkom jakabov3jeden milión prisťahovalcov;
- aby boli zbúrané hraničné zábrany a otvorené hranice;
- aby prisťahovalcov zo západnej Európy rozdelili na základe kvót do ostatných, teda aj východoeurópskych krajín;
- aby prisťahovalcom bola platená podpora;
- aby prisťahovalci boli postihovaní za trestné činy miernejšie;
- aby jazyk a kultúra európskych krajín boli v záujme zrýchlenia integrácie prisťahovalcov potlačené do úzadia;
- aby krajiny, ktoré odmietajú prisťahovalectvo, boli tvrdo postihované.
jakabov4Soros 20. novembra uviedol, že dotazník je plný zavádzaní a zrejmých klamstiev. „Je tragédiou Maďarska, že jeho vláda sa snaží zachovať svoju moc vzbudzovaním nenávisti a zavádzaním obyvateľstva,” komentoval americký finančník maďarského pôvodu. (tasr)

Video: http://www.teraz.sk/zahranicie/slovenka-zijuca-v-madarsku-anketu-vlady-/294353-clanok.html

Každý z nás je potomkom migrantov, utečencov, prisťahovalcov(Mária Jakabová-Šingeľová)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/1012866228812353

Mária Jakabová-Šingeľová sa narodila 27. augusta 1936 v slovenskej evanjelickej rodine v novohradských Horných Peťanoch (Felsőpetény), vyrastala v neďalekej, tiež Slovákmi obývanej obci Guta (Galgaguta). Tu chodila do základnej školy, posledný ročník však skončila už v slovenskej škole v Budapešti. Po absolvovaní Slovenského učiteľského ústavu pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa, kde v roku 1958 získala diplom na odbore slovenčina-maďarčina. V Slovenskej základnej škole a gymnáziu v Budapešti v rokoch 1963 až 1969 zastávala funkciu riaditeľky, potom pracovala na národnostnej katedre Štátneho pedagogického ústavu (v rokoch 1971-1978 ako jej vedúca). Je autorkou devätnástich slovenských učebníc pre základné a stredné školy a mnohých článkov a štúdií v oblasti pedagogiky. Jej kniha, v ktorej sa venuje postaveniu slovenskej národnosti, vyšla v roku 1995 pod názvom O nás, za nás. Do činnosti Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku sa zapojila už ako stredoškoláčka a od začiatku 70. rokov bola členkou celoštátneho výboru, resp. predsedníctva. V roku 1983 ju zvolili za generálnu tajomníčku a v roku 1990 za predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku. V rokoch 1985 až 2002 bola poslankyňou Národného zhromaždenia, v období spoločenského prevratu (1988-90) jeho podpredsedníčkou a dvanásť rokov (1990-2002) členkou parlamentného Výboru pre ľudské práva, menšiny a konfesie.