sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Bezplatné spravodajstvo TASR pre krajanov

altPredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák si plní svoje sľuby a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) pripravil dlho očakávané spustenie interaktívneho modulu „widgetu“ správ o Slovákoch v zahraničí, ktoré si môžu krajanské média bezplatne umiestniť na svoje webové stránky. Táto požiadavka už niekoľko rokov rezonovala na Stálych konferenciách SR a Slovákov žijúcich v zahraničí ako jedna z aktivít, ako by SR mohla pomôcť k lepšej informovanosti krajanov.

Hoci niektorí predstavitelia krajanských komunít o tejto problematike rokovali niekoľko rokov aj s bývalým vedením ÚSŽZ, výsledky rokovaní boli vždy negatívne. „Sen sa stal skutočnosťou“ - takto vyjadrujú viacerí krajania svoje nesmierne nadšenie, že tak skoro po nástupe M. Vetráka do vedenia úradu sa ich dlhoročná požiadavka pretavila do reality. „Je to jedna z ďalších aktivít, ktoré som ako prioritné prezentoval pri svojom nástupe do funkcie. Tento modul sa stáva užitočným mediálnym nástrojom na zlepšenie informovanosti našich krajanov o svojich aktivitách po celom svete, ako aj priblíženie krajanskej problematiky občanom Slovenskej republiky“ - vyjadril sa predseda ÚSŽZ a dodal: „Veľké veci sa neraz skladajú z množstva menších vecí. Aj cieľ, ktorým je komplexné skvalitnenie informovanosti našich krajanov, sa podarí len vtedy, ak sa sústredíme na postupné zavádzanie efektívnych a často finančne nenáročných nástrojov, a to aj s pomocou korektných a ústretových partnerov, akým bolo v tomto prípade TASR“. Krajanské média v zahraničí si môžu bezplatne umiestniť na svoju webovú stránku spravodajský „widget“, ktorý si vedia veľmi flexibilne prispôsobiť grafike vlastnej stránky od názvu modulu, farby a rozsahu zverejnených správ. Vďaka špeciálnej kategórie TASR „slovacika“ je výber správ nastavený iba na informácie týkajúce sa problematiky Slovákov v zahraničí. Takýto spravodajský modul môže byť veľmi užitočnou pridanou hodnotou pre užívateľov jednotlivých krajanských webových stránok a zároveň veľmi dobrým nástrojom pre celosvetové zviditeľnenie aktivít slovenských komunít žijúcich v zahraničí. ÚSŽZ zavedením tohto modulu ušetrí finančné prostriedky krajanov a zároveň dosiahne úsporu v štátnom rozpočte niekoľko tisíc eur, ktoré doteraz individuálne každoročne požadovali viacerí žiadatelia - jednotlivci a krajanské organizácie na tie isté služby TASR z dotácií ÚSŽZ. Viac informácii o nastavení správ nájdete na http://uszz.sk/index.php?ID=1723

(tasr)