štv09282023

Posledná aktualizáciastr, 27 sep 2023 6pm

Veľká investícia SR v Srbsku ukončená

altV Báčskom Petrovci v srbskej Vojvodine bola slávnostne ukončená rekonštrukcia Gymnázia Jána Kollára, jedného z veľkých investičných projektov v slovenskom zahraničí, na ktorom sa výraznou mierou podieľala SR. Pri príležitosti Dňa školy Gymnázia Jána Kollára bola odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať verejnosti a aj ďalším generáciám subjekty, ktoré sa na rekonštrukcii podieľali.

Slovenskú republiku na tomto akte zastupoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a veľvyslanec SR v Srbsku Ján Varšo. Srbskú republiku zastupovali Minister školstva a vedy Žarko Obradović a podpredsedníčka Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodina Anna Tomanová-Makanová, ktorá je zároveň aj predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Slovenská republika na rekonštrukciu prispela sumou 213.000 €, ktoré vyčlenilo zo svojho rozpočtu Ministerstvo školstva SR a prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaslalo Matici slovenskej v Srbsku. Gymnázium Jána Kollára bolo založené 1. októbra 1919 a v tomto roku oslávilo svoje 92. výročie. Prvú budovu gymnázia postavili v roku 1923 z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a predovšetkým vlastnou dobrovoľnou prácou. Gymnázium sa stalo jednou z hlavných a najdôležitejších slovenských inštitúcií v Srbsku a v súčasnosti je prakticky jedným z jej pilierov. Absolventi gymnázia tvoria základ slovenskej inteligencie v Srbsku a časť z nich sa presadila aj v zahraničí, predovšetkým na Slovensku. Mnohí absolventi sa stali doktormi vied, akademikmi, vedcami, vynikajúcimi umelcami a spisovateľmi, športovcami, lekármi, inžiniermi, významnými spoločenskými a kultúrnymi dejateľmi, a politikmi. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vysoko oceňuje úroveň výučby na gymnáziu, úspešnosť jej absolventov, ako aj podmienky, ktoré sú žiakom na škole vytvárané. Finančné prostriedky vložené do tejto inštitúcie sú správne cielenou investíciou do vzdelania a budúcnosti slovenskej komunity v Srbsku.

(uszz.sk)