sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slovensko prišlo o historika Ladislava Deáka

altZomrel popredný slovenský historik Ladislav Deák, ktorý sa zameriaval na vzťahy medzi Československom a Maďarskom s ťažiskom na politiku Maďarska voči Slovensku. Je autorom, resp. spoluautorom 15 knižných publikácií, medzi najvýznamnejšie patria diela Európa na prelome (1973), Zápas o strednú Európu 1933-1938 (1986), Hra o Slovensko (1991) či trojzväzková edícia dokumentov Viedenská arbitráž - Dokumenty I.-III. (2001-2005).

altLadislav Deák sa narodil 13. januára 1931 v obci Markovce, okres Michalovce, v rodine gréckokatolíckeho kňaza. V roku 1957 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Najprv pôsobil ako učiteľ, od roku 1962 ako historik v Ústave dejín socialistických krajín Slovenskej akadémie vied. Spočiatku sa zameriaval na zahraničnopolitické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918-1939), neskôr na vzťahy medzi Česko-Slovenskou republikou a Maďarskom. Je autorom, respektíve spoluautorom vyše sto vedeckých štúdií, ako aj množstva odborných článkov ako doma, tak i v zahraničí. Zastával viaceré funkcie v odborných i v stavovských organizáciách, vrátane funkcií v bilaterálnych medzištátnych komisiách historikov a vykonával rozsiahlu poradcovskú a expertíznu činnosť pre štátne orgány či občianske organizácie. Ladislav Deák za svoju vedeckú a popularizačnú činnosť získal viaceré ocenenia.
Česť jeho pamiatke!

Trianon - ilúzie a skutočnosť

Maďarská demagógia a slovenská odpoveď

Slovensko-maďarské vzťahy očami historika na začiatku 21. storočia