ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

„Piesne moje, piesne…” - Prehliadka pod Pilíšom

MlyLev01Fotogaléria ● Slovenský národnostný spevácky zbor FS Pilíš a Pilíšske trio, ktoré pôsobia v rámci Kultúrneho spolku Pre Mlynky, usporiadali v osvetovom stredisko najslovenskejšej obce krajiny Prehliadku autentických slovenských ľudových piesní v Maďarsku a ľudovú haravaru s názvom „Piesne moje, piesne…”

Prehliadka autentických slovenských ľudových piesní

Pestrá prehliadka slovenských ľudových piesní za účasti folklórnych skupín a sólistov takmer zo všetkých Slovákmi obývaných kútov krajiny sa konala 17. novembra 2012 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt). Okolnosti jej zrodu a hlavné poslanie tejto chvályhodnej iniciatívy vo svojom úvodnom prejave pred preplneným hľadiskom priblížil predseda Kultúrneho spolku Pre Mlynky a umelecký vedúci súboru FS Pilíš. Levente Galda poukázal nato, že myšlienka usporiadať celoštátny festival slovenskej tradičnej ľudovej hudby sa zrodila z iniciatívy Kultúrneho spolku Pre Mlynky, presnejšie v radoch členov Slovenského národnostného speváckeho zboru Folklórneho súboru Pilíš a Pilíšskeho tria. Hlavným poslaním podujatia je prezentovať rôznorodosť a jedinečnú kultúrnu pestrosť slovenských ľudových piesní v Maďarsku; a to takým spôsobom, aby sme navzájom spoznali charakteristické črty lokálnej kultúry rôznych, Slovákmi MlyLev02obývaných regiónov prostredníctvom programov skupín, ktoré zachovávajú tradície a ktoré sa majú možnosť stretávať iba zriedkakedy. Stretnutie je vhodnou prežitosťou aj na predstavenie najvýstižnejších príkladov rôznorodosti jazyka, motívov a melódií Slovákmi obývaných oblastí Maďarska, ktoré spolu predsa tvoria jeden organický celok: ojedinele pestrý fond starostlivo zachovávaných slovenských ľudových piesní v Maďarsku. Súčasťou tohto celku sú často aj také prastaré slovenské piesne už dlhé stáročia na území dnešného Maďarska žijúcich Slovákov, ktoré sú v materskej krajine menej známe, respektíve na Slovensku sa vôbec nezachovali a na ktoré môžu byť Slováci v Maďarsku oprávnene obzvlášť veľmi hrdí. „Zachovanie a odovzdávanie týchto piesní pre ďalšie generácie je úlohou nás všetkých, určenou nám Pánom Bohom“ - dodal Levente Galda.MlyLev03Na javisku osvetového strediska obce Mlynky v rámci galaprogramu sa vystriedali, povďačnému obecenstvu sa s veľkým úspechom predstavili:
- členovia široko-ďaleko známeho Slovenského speváckeho zboru Ozvena z Budapešti,
- uznávaní pestovatelia slovenských tradícií, mladí ľudoví speváci a tanečníci z novohradského Veňarcu (Vanyarc),
- úspešná interpretka ľudových piesní zo Slovenského Komlóša Alíz Agódová,
- talentovaní speváci a tanečníci Ústredného slovenského folklórneho súboru Lipa z Budapešti,
- mini-dychovka „Pilíš trio” z Čívu (Piliscsév), ktorá vždy prináša dobrú náladu,
- snáď najúspešnejší kolektív ľudových spevákov v krajine: 47-ročný mlynský Slovenský páví krúžok,
- oduševnená tanečná skupina miestnych „Seniorov”,
- žiaci miestnej základnej školy,
- Šúpoľové bábiky z Pomázu,
no a v neposlednom rade, samozrejme, členovia hostiteľského Folklórneho súboru Pilíš.MlyLev04Účinkujúci vďaka dobre premyslenej koncepcii organizátorov podujatia poskytli obecenstvu jedinečnú možnosť spoznať skvosty nevyčerpateľnej hudobnej a tanečnej kultúry slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku od Zemplína cez Novohrad až po dolnozemské slovenské obce, resp. po pilíšske dediny a dodnes aj Slovákmi obývané obce pod hlavným mestom. Prakticky ide o všetky dôležitejšie slovenské etnografické oblasti v Maďarsku, ktoré sú bohaté rovnako na tradície, na kultúrne dedičstvo a na archaické kultúrne poklady.

„Oslavy slovenských ľudových piesní už tradične venujeme pamiatke našich milovaných zosnulých, aj takýmto spôsobom vzdávame hold večnému kultúrnemu dedičstvu našich slovenských predkov. Zachovávanie a pestovanie tohto dedičstva v záujme pretrvávania Slovákov v Maďarsku je významnou úlohou a morálnou zodpovednosťou nás všetkých. Ide o ojedinele bohatý fond slovenských ľudových piesní našich starých a prastarých rodičov, ktorý snáď raz oprávnene bude súčasťou aj medzinárodne chránených a uznávaných jedinečných kultúrnych hodnôt Svetového kultúrneho dedičstva“ - povedal predseda Kultúrneho spolku Pre Mlynky a umelecký vedúci súboru FS Pilíš Levente Galda, ktorý nám pred dojímavým záverom prehliadky, spoločným prednesom hymnickej piesne Slovákov v Maďarsku „Daj, Boh, šťastia...“ prezradil, že o pokračovanie tohto tradičného podujatia nemusíme mať obavy. Folklórny súbor Pilíš totiž o rok práve v rámci ďalšieho ročníka Prehliadky oslávi 35. výročie svojho založenia.

Text: (oslovma.hu) Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.340734829358833.74894.147596498672668&;type=1

Podujatie podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí; Správa fondu Ministerstva ľudských zdrojov; Správa fondu Sándora Wekerleho, Úradu verejnej správy a spravodlivosti; Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku; Samospráva obce Mlynky; Spoločnosť pre služby FAIR Security s.r.o.; Kultúrny spolok za Mlynky; Slovenská samospráva XI. obvodu Budapešti - Nového Budína; Pobočka č. 11. Sporiteľne Pilisvörösvár a okolie v Mlynkoch; Slovenské osvetové centrum CSS v Maďarsku.MlyLev05

Folklórny súbor Pilíš v Mlynkoch

Slovenský národnostný folklórny súbor Pilíš, zahrňujúci viac generácií, bol založený vo februári 1978 nadšenými folkloristami obce Mlynky (Pilisszentkereszt), vedúcou miestneho Slovenského pávieho krúžku a slovenskou učiteľkou Gizelou Molnárovou Fuhlovou, slovenským učiteľom a osvetárom Jozefom Szivekom a choreografom, umeleckým vedúcim súboru Ladislavom Urbaničom. Hlavným cieľom FS Pilíš je oživovať kultúrne hodnoty a dedičstvo slovenských pilíšskych osád; zachovávať zvyky, pestovať a chrániť jazyk predkov, resp. ukázať príklad mladším generáciám v záujme pretrvávania slovenských národnostných hodnôt a tradícií.

„Pokladáme za nesmierne dôležitú úlohu, aby sme nami prezentovanú autentickú pilíšsku a vôbec slovenskú spevnú a tanečnú kultúru prezentovali na úrovni a odovzdávali mladším pokoleniam, v záujme čoho funguje aj náš Kultúrny spolok Pre Mlynky. Chceme poukázať aj na bezproblémové mierové spolunažívanie a pôsobenie jednotlivých národností, upriamiť pozornosť na opodstatnenosť existencie národných a etnických menšín, čo patrí medzi priority európskeho rozmýšľania, respektíve priblížiť tradície, kultúrne hodnoty, tance a ľudové piesne Slovákov žijúcich v Pilíši a na území celej krajiny. Veď za uplynulé tri desaťročia sa Mlynky - najslovenskejšia osada v Maďarsku - preslávili aj vďaka Folklórnemu súboru Pilíš a Kultúrny spolok Pre Mlynky, ako následník spomínanej umeleckej zložky, svedomito pracuje na tom, aby dôstojne pokračoval v šľapajach svojich predkov.“MlyLev06