štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Jozef Majnič 72 rokov spieval slovenské pašie

MajnVyz121. marca 2013 zomrel ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič. Významný rodák obce Mlynky (Pilisszentkereszt) počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval slovenské pašie, mimoriadne sa zaslúžil o zachovanie materinského jazyka a kultúrnych hodnôt pilíšskych Slovákov.

Jozef Majnič sa narodil 22. apríla 1922 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt), ľudovú školu navštevoval vo svojej rodnej obci, neskôr vo Verešvári (Pilisvörösvár) sa vyučil za kolára. V roku 1944 ho odviedli na vojnu, na fronte padol do zajatia, zo Sibíri sa vrátil v roku 1946. Už ako mladý sa zapojil do miestneho ochotníckeho divadelného, hudobného a verejného života. Popri svojej remeselníckej práci 45 rokov pôsobil ako veliteľ miestneho hasičského zboru. Bol nositeľom titulu Čestný občan obce Mlynky. Večne mladý ľudový spevák a rozprávač Jozef Majnič v posledných rokoch bol nielen najstarším mužom MajnicN2najslovenskejšej lokality Maďarska, ale zároveň naďalej aj jedným z najaktívnejších členov slovenskej národnostnej pospolitosti v Pilíši. Náš „Jóži báči“ cez dlhé desaťročia zachovával, pestoval a sprostredkúval dedičstvo našich predkov: svojské archaické nárečie, zvyky a kultúrne tradície Pilíšanov. Ako spoluzakladateľ mlynského ľudového speváckeho zboru od samých začiatkov bol nesmierne aktívnym členom Slovenského pávieho krúžku v Mlynkoch, pritom aj jedným z najlepších znalcov slovenských ľudových piesní pilíšskeho regiónu. Mlynčania mu môžu veľmi veľa ďakovať aj v oblasti miestneho slovenského cirkevného života. Jozef Majnič počas veľkonočných sviatkov 72 rokov spieval rodákom slovenské pašie. Okrem toho v časoch, keď jeho rodná dedina nemala vlastného kantora, on bol tou spoľahlivou osobou, ktorá na slovenských omšiach brala na seba túto úlohu. Neskôr potom slovenské cirkevné piesne si nielen kantor, ale aj mnohí miestni obyvatelia osvojovali tiež pod jeho vedením. Jozef Majnič vďaka svojmu celoživotnému dielu, pestovaniu tradícií, pridržiavaniu sa slovenským koreňom, láske k slovenčine a slovenskosti si zaslúžil nielen poďakovanie, ale aj vyznamenanie Pro Cultura Minoritatum Hungariae, ktoré mu 18. decembra 2012 pri príležitosti Dňa národností udelil Maďarský osvetový ústav a lektorát výtvarného umenia. Česť jeho pamiatke!

Fotogaléria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.355773537854962.78294.147596498672668&;;type=3

MajnVyz3