štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Panoráma súčasného umenia - KOMPa 2013

kompanz1Milovníci výtvarného umenia v Nových Zámkoch sa opäť majú na čo tešiť. Prečo? V priestoroch Mestského úradu je do 23. mája 2013 sprístupnená výstava diel slovenských i maďarských výtvarníkov KOMPa - Panoráma súčasného umenia, organizátorom ktorej je Novozámocký Rotary klub a Mesto Nové Zámky.

Výstava KOMPa 2013 zavítala do Nových Zámkov

Výstava KOMPa je príkladom dobrej cezhraničnej spolupráce umelcov dvoch krajín. Prečo práve KOMPa a aká je KOMPa umelcov? Odpoveď na túto otázku odznela v prejavoch organizátorov výstavy a hostí, prečítať si ju môžeme v bulletine výstavy z pera primátora mesta Mosonmagyaróvár Dr. Istvána Nagya: „Kompa umelcov je takáto: Premáva medzi dvomi brehmi, prepravuje ľudí s podobnými názormi, ľudí so spoločnou vôľou, ľudí, ktorí sa chcú spoznať. A byť spolu. Nech je kompanz3kompanz2jedným brehom Slovensko a druhý breh nazvime Maďarskom...“

Ako vznikla myšlienka inštalovať túto výstavu aj v meste Nové Zámky, sme sa dozvedeli od prezidenta Rotary klubu Nové Zámky Ing. Ladislava Keveho: „V uplynulom roku nás Rotary klub Mosonmagyaróvár poctil pozvánkou na vernisáž výstavy KOMPa, o ktorej sme doteraz vedeli veľmi málo. Výstava nás veľmi príjemne prekvapila svojou profesionálnou úrovňou a angažovanosťou myšlienke priateľstve a spolupráce. Cieľom Rotary je predovšetkým služba komunite, bližšej i širšej, a preto sme sa rozhodli v kompanz4mene Rotary klubu Nové Zámky a v mene Výboru pre spoluprácu s Maďarskom Dištriktu 2240 Česká a Slovenská republika pozvať túto výstavu do Nových Zámkov.“ Ladislav Keve vo svojom slávnostnom prejave vyslovil poďakovanie primátorovi mesta Nové Zámky Ing. Gejzovi Pischingerovi a kurátorovi výstavy Györgyovi Vargovi, členom Rotary klubu Mosonmagyaróvár i Nové Zámky za úspešnú spoluprácu a za to, že sa podarilo cestou tejto výstavy cezhranične prepojiť nielen výtvarníkov na oboch brehoch Dunaja, ale i Rotary kluby oboch susedných dištriktov.

Na slávnostnej vernisáži, konajúcej sa v slávnostnej sieni Mestského úradu v Nových Zámkoch vystúpil so svojim prejavom aj primátor mesta Ing. Gejza Pischinger, ktorý spomenul mená viacerých významných osobností pochádzajúcich z mesta Nové Zámky či bližšieho okolia a vyjadril podporu súčasným umelcom. Odbornú stránku výstavy charakterizoval vo svojom prejave riaditeľ múzea, historik umenia z Mosonmagyaróváru Zoltán Székely. Na slávnostnej vernisáži sa účastníkom podujatia prihovorilo viacero ďalších hostí, medzi nimi za Rotary klub Mosonmagyaróvár i Dr. Imre Csóka. Slávnostnú atmosféru podujatia posilnilo vystúpenie pedagógov ZUŠ Nové Zámky.

PaedDr. Helena Rusnáková

kompamr5Prednáška o vzraste a úpadku Uhorského kráľovstva

Rotary klub Nové Zámky pravidelne usporadúva nielen pre svojich členov, ale aj pre ďalších záujemcov zaujímavé podujatia, ku ktorým patria aj prednášky na rôzne kultúrno-spoločensko-historické témy. Jedným z takýchto podujatí bola aj prednáška na tému: Dobytie (späť vzatie) Nových Zámkov 1685. Prednášateľom bol známy slovenský historik Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., pedagóg Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý počas takmer dvojhodinovej prednášky - doplnenej pútavou prezentáciou - priblížil účastníkom podujatia vládu Mateja Korvína a ďalších uhorských panovníkov, počas vlády ktorých sme zaznamenávali vzrast, ale i úpadok Uhorského kráľovstva. Účastníci prednášky sa preniesli do doby tureckých vojen i protihabsburgských povstaní, so zvláštnym zreteľom na dejiny mesta Nové Zámky a bližšieho okolia. Keďže uvedená téma je pútavá a aj napriek ubehnutému dlhému historickému vývinu od udalostí viažucich sa k téme prednášky, pán docent Mrva sa stretol s mnohými otázkami účastníkov podujatia, na ktoré odpovedal a zároveň priblížil aj niekoľko zaujímavostí, s ktorými sa stretávame len pri hlbšom naštudovaní tematiky.

(rusnáková)kompamr6