pia12012023

Posledná aktualizáciastr, 29 nov 2023 4am

Majáles v Štúrove - Kultivované vlastenectvo

sturov01Fotogaléria - Príjemné stretnutie príjemných ľudí v príjemnom čase - Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove usporiadal na matičnom dvore Tradičné májové stretnutie. - Nehanbime sa za kultivované vlastenectvo. Vlastenectvo, ktoré dokazujeme každodenným aktívnym prístupom k slovenskému životu.

V slovníku som si vybral tieto synonymá na slovo majáles. Po prvé: príjemné vyplnenie voľného času; čin, podujatie, ktoré vyvoláva veselosť, príjemnú náladu. A po druhé: spoločenské podujatie obyčajne s hudbou a tancom či veselica - zábava spojená s tancom, obyčajne vonku, napr. májová veselica. Jedno i druhé charakterizuje v plnej miere príjemné stretnutie príjemných ľudí v príjemnom čase, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2013 v Štúrove a nazvané matičný majáles.

Skutočnosť prekonala definície. Štúrovskí matičiari spravili zo svojho majálesu prekrásnu tradíciu. sturov02Aj v spomínanú sobotu o 16.00 hodine bolo farebne vyzdobené „matičné nádvorie“ zaplnené. Na improvizovanom javisku s matičnými znakmi privítala šéfka oblastného matičného pracoviska Marika Vavreczká spolu s predsedom miestneho odboru MS Ing. Jaroslavom Janokom všetkých majálesníkov. V prvej časti zaspievali „Dámy (Spevokol) z Gbeliec“, potom zaspieval a zatancoval Detský folklórny súbor Štúrovčatá a prispel aj zbor miestnych matičiarov „Výborníci“. Zaznelo aj poďakovanie niektorým jednotlivcom za prácu na roli národa dedičnej. Majálesu sa zúčastnili aj Slováci z náprotivného maďarského brehu Dunaja.

Po potešení ducha došlo aj na potešenie tela prítomných. Organizátori pripravili dva druhy gulášov: z diviny a baraní. Oba boli prudko jedlé. Na zaliate slúžilo nealko, aj dobré čapované pivo. Samozrejme, k dobru padli aj vlastnoručne pripravené poživne. A na počúvanie i do tanca hrala „živá“ kapela AZ Štýl zo Šurian s vedúcim Štefanom Zadrabajom. Na tomto mieste je vhodné poďakovať miestnym matičným mecenášom. Hlavným sponzorom bol JUDr. Ján Ikrényi a prispeli aj páni: Marian Bednár, Mgr. Ján Volf, MUDr. Marček, Tomáš Horváth, Jozef Andriskin a Janko Brenišin. Podujatie finančne podporilo mesto Štúrovo.

sturov03V českom prostredí sa zdôrazňuje význam slova majáles ako študentské oslavy príchodu mája, oslava krás študentského života. Preto vraj v českej tradícii od Aloisa Jiráska až po Allena Ginsberga majáles nesie spontánnu politickú tradíciu. My na Slovensku v súlade so Slovníkom slovenského jazyka chápeme majáles predovšetkým ako jarnú, pôvodne májovú tanečnú zábavu v prírode. Matičný majáles v Štúrove spĺňal všetky znaky. Prekrásne slnečné počasie, otvorený dvor uprostred mesta obkolesený sýtozelenými stromami rámcovali príjemné stretnutie ľudí dobrej vôle.

Pridal by som k štúrovskému majálesu malinký, tušený politický rozmer. Náš slovenský, politický v tom najlepšom slova zmysle. Môže byť niečo krajšie v politike ako vlastenectvo, vzájomné precítenie spolupatričnosti ľudí budovanej na základoch ich občianstva Slovenskej republiky? Našej sturov04slovenskej krajiny, ktorú ohraničuje slnko pri svojej púti na obzore ráno riekou Uh a Tisa a svojim západom na rieke Morava. Slovenskej krajiny, ktorej najdlhší poludník smeruje od najsevernejšieho výbežku všetkých Karpát pri Pilsku práve sem k Dunaju pri Štúrove. (Ozaj, čo keby matičiari vztýčili mohyly na najkrajnejších bodoch Slovenskej republiky, napríklad štúrovskí a komárňanskí pri Iži?)

Nehanbime sa za kultivované vlastenectvo. Vlastenectvo, ktoré dokazujeme každodenným aktívnym prístupom k slovenskému životu. Nie len verbálne sa hlásiť k Slovensku, ale aj hľadať slovenské súvislosti, spoznávať slovenské dejiny a ich nezameniteľné a dôstojné miesto vo svete. K tomu slúži aj jazyk slovenský, materinská reč, ktorá je nielen jazykom štátnym v Slovenskej republike, ale aj prejavom našej slovenskej identity. Veď slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva a výrazom suverenity Slovenskej republiky, aj všeobecným dorozumievacím prostriedkom jej občanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach. V Štúrove, na matičnom nádvorí slovenskosť bola prítomná vo veľmi kultivovanej a kultúrnej podobe. Matičný majáles bol možno skromnou, ale o to milšou pripomienkou príjemného vyplnenia voľného času; čin, podujatie, ktoré vyvolalo príjemnú náladu.

Text: Jozef Schwarz, Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria (2013)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420274974738151.1073741836.147596498672668&;type=3

Májové stretnutie v Štúrove (2012)
http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a700234/slideshow

sturov05sturov06sturov07
sturov08sturov09sturov10