ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Za našim výnimočným aktivistom I. Tóthom

tothimn114. apríla 2014 naše rady navždy opustil horlivý slovenský aktivista v Dunaeďháze, jeden zo zakladateľov Zväzu Slovákov v Maďarsku. Imrich Tóth sa zaslúžil o to, že v obci ešte žije slovenská reč, v materskej a základnej škole prebieha výučba našej materčiny a že osada si zachovala slovenský ráz.

Náš „Imre báči“ bol do konca života verný svojim ideám, jeho činy sprevádzala vždy láska. Miloval svoju rodinu, vo svojich pravnukoch videl budúcnosť nášho rodu. Vo svojej rodnej dedine oslovoval ľudí ako brat a sestra. Nie náhodou o ňom hovorili, že je tvárou obce. Dlhé desaťročia nezištne pracoval v prospech našej národnosti. Stál pri zrode našej najpočetnejšej spoločenskej organizácie, ktorá bola po druhej svetovej vojne jediným fórom Slovákov v Maďarsku. Bol vedúcim pobočky ZSM a klubu dôchodcov v Dunaeďháze. Jeho emblematická osobnosť nám bude veľmi chýbať.

tothimn2Činy Imricha Tótha (1929-2014) sprevádzala vždy láska

Imrich Tóth sa narodil 22. októbra 1929 v dunaeďházskej slovenskej rodine ak svojmu rodu sa hrdo hlásil aj v rokoch dospievania. Keďže v tých časoch bol veľký nedostatok národnostných učiteľov, po získaní odbornej maturity vo vyššej škole pedagogického zamerania v Budapešti absolvoval pedagogický kurz a ako slovenský učiteľ sa dostal do Čúváru (Csővár). Okrem miestnej školy vyučoval našu materčinu aj v Jači (Acsa) a Gute (Galgaguta).

Jeho pedagogickú dráhu prerušila trojročná vojenská prezenčná služba, po ktorej sa vrátil do rodnej obce. Ako „ľudový káder“ bol vybraný za tajomníka Okresného výboru Zväzu pionierov v Dunavecse. Keďže bol uvedomelým príslušníkom slovenskej národnosti, stal sa členom Antifašistického frontu Slovanov v Maďarsku a 18. decembra 1948 vstúpil do novozaloženého Zväzu demokratických Slovákov v Maďarsku (ZDSM). Považoval za česť, že bol zvolený za člena prvého Celokrajinského výboru ZDSM. tothimn3Ako člen Obecnej rady v Dunaeďháze sa podieľal na zavedení výučby slovenského jazyka v miestnej škole i škôlke a na oživení národnostného života svojej rodnej obce.

Po absolvovaní Strednej odbornej školy poľnohospodárskej v Kiskunhalasi Imrich Tóth zastával rôzne vedúce funkcie v miestnom družstve a v družstve susednej osady. Aj keď to bolo spojené s množstvom povinností, národnostnú činnosť nezanedbal ani v týchto časoch. Aktívne sa zúčastňoval práce volených zborov zväzu a všestranne napomáhal organizovanie slovenských národnostných podujatí v osade.

V roku 1979 pod vedením Imricha Tótha bola založená miestna organizácia (pobočka) Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku (DZSM), opierajúca sa o početnú členskú bázu miestneho klubu dôchodcov. Táto slovenská organizácia sa postupom času rozrástla na najväčšiu a najaktívnejšiu občiansku organizáciu osady. Spevácky zbor klubu sa svojím bohatým dvojjazyčným programom stal uznávaným činiteľom kultúrno-spoločenského života osady. Neskôr sa rámce činnosti „zväzáckych klubovníkov“ rozšírili a začali poskytovať priestor aj aktivitám tanečnej skupiny miestnej základnej školy.

Imrich Tóth ostane v našich spomienkach ako výnimočný slovenský aktivista a nadovšetko obetavý a dobrý človek, činy ktorého sprevádzala vždy láska. Česť jeho pamiatke!