pia12012023

Posledná aktualizáciastr, 29 nov 2023 4am

Slovenský folklór pri banskom jazere

banksal1Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova 18. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku - Novohradské národnostné stretnutie  A Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja - Nemzetiségi találkozó ● Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom

Festival v Banke - Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova
- Klenoty, duchovné hodnoty, potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače
- Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere
pramení v úcte k našim predkom a predstavuje
jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.

BankSL14

Zväz Slovákov v Maďarsku, Slovenská samospráva Novohradskej župy, miestna a slovenská národnostná samospráva v Banke (Bánk), ako aj Združenie novohradských a hevešských Slovákov Vás srdečne pozývajú na 18. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a na 48. Novohradské národnostné stretnutie, ktoré sa uskutočnia 27. júla 2014 v obci Banka. Program je venovaný 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny.

www.oslovma.hu/XXX/BankSL14.pdf

oSlovMa-Fotogaléria:

2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.449368291828819.1073741850.147596498672668&;;;type=3

2012 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.303668526398797.64115.147596498672668&;;;type=1

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Bánk Község Önkormányzata, a Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Nógrádi-Hevesi Szlovákok Egyesülete szeretettel vár minden érdeklődőt a Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiváljára és a 48. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozóra 2014. július 27-én (vasárnap) Bánkra. - Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulójára - Bánki menyecske mellszobrának avatása a Szlovák Tájház udvarán - Folklór istentisztelet a helyi evangélikus templomban - Népviseleti felvonulás - „Besoroztak engem katonának” - Szlovák nemzetiségi folklórcsoportok gálaműsora - „Folklórüdvözletek”

www.oslovma.hu/XXX/BankMe14.pdf

BankMe14