štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Bratské pozdravenie - Stretnutia zbližujú

stretnu1Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove organizuje kultúrne a spoločenské podujatia pre svojich členov a zároveň nadväzuje spoluprácu s inými organizáciami MS. V tomto zmysle, v rámci projektu „Bratské pozdravenie” vznikla dohoda o spolupráci medzi MO MS v Trenčianskej Teplej a MO MS v Štúrove.

K prvému stretnutiu týchto dvoch organizácií došlo 6. 12. 2013 v Štúrove, kedy sme privítali našich milých priateľov, matičiarov z Trenčianskej Teplej. Stretnutie bolo veľmi srdečné, predstavili sme im naše mesto a susedný Ostrihom. Lúčenie bolo v znamení sľubu: za rok v Trenčianskej Teplej.

V jedno novembrové ráno sa vybral autobus naplnený do posledného miesta do Trenčianskej Teplej. V autobuse okrem Štúrovčanov boli aj naši priatelia, zástupcovia slovenských stretnu2samospráv z Maďarska: predsedníčka Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a zároveň Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová, predseda Slovenskej samosprávy v Senváclave Rudo Fraňo, poslankyne obecného zastupiteľstva zo Senváclavu J. Horňáková a G. Dombaiová, predseda Slovenskej samosprávy v Svätom Ondreji Gabriel Vaňák a mládežníci Slovenského folklórneho súboru z Mlynkov pod vedením Levente Galdu.

Každý bol plný očakávania, veď podrobný program som neprezradila, malo to byť prekvapenie. Po trase som komentovala a priblížila významné miesta a známe osobnosti. Už v Nových Zámkoch som spomenula Antona Bernoláka, prvého kodifikátora slovenského jazyka, ktorý v Nových Zámkoch pôsobil a je tam pochovaný. V Šali som pripomenula stretnu3rodáka Jána Feketeházyho, známeho konštruktéra mostov, v Trenčíne hrad a novootvorené Múzeum kolies. V autobuse vládla veselá nálada, v rámci prevencie sa podávalo tekuté tričko a pagáče od výmyslu sveta. Cesta ubehla, ani sme sa nenazdali, na prvej križovatke v Trenčianskej Teplej nás čakala pani prednostka Obecného úradu RNDr. Zuzana Sklenárová, ktorá sa postarala o to, aby sme nepoblúdili. Na parkovisku nás čakali matičiari, spoločne sme sa presunuli na obecný úrad, kde nás naši hostitelia privítali milým slovom a pravým slovenským nápojom.

Nasledovala prehliadka obce s výkladom. Trenčianska Teplá má 4 tisíc obyvateľov. Je obklopená úrodnou pôdou, na ktorej sa darí cukrovej repe. Tu sa zachoval jediný cukrovar na stretnu4Slovensku. V strede obce je pamätník obetiam II. svetovej vojny. Počas prehliadky obce sme sa zastavili pri nových bytovkách, ktoré čakajú už len na nájomníkov. Nachádza sa tu ďalej Internátna špeciálna škola a pekná nová železničná stanica. No a na stanici bolo to prvé prekvapenie, kde len pre nás bola pristavená električka do Trenčianskych Teplíc. Žiaľ, táto električka od roku 2012 už neslúži cestujúcej verejnosti, železnice ju zrušili, má ju v správe obec a nezisková organizácia. Spomínajúc na zlaté časy tejto električky a kývajúc náhodným obdivovateľom tejto jazdy sme sa dopravili do malebného kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. So sprievodcom sme si prezreli obnovené hlavné námestie, prešli sme sa ku kúpeľnej dvorane k hotelu Most slávy a pofotili sme sa ako slávni. Čakalo nás ešte druhé prekvapenie dňa, návšteva tureckého kúpeľa Hammam, ktorý je perlou kúpeľov. Miestna sprievodkyňa nám podala stretnu6podrobný výklad o tomto skvoste, kde ako také, turistické skupiny na prehliadku neprijímajú, ale pre nás naši hostitelia pripravili ako sa vraví, nemožné na počkanie a zázraky za dva dni. Cestou na stanicu sme sa pofotili pri Hammame a na námestí pri najkrajšom a najmúdrejšom zvieratku. (Viete, ktoré je to? Kto nevie, nech sa ma opýta).

Električkou sme sa dopravili späť a zasadli sme k chutnému obedu v miestnej reštaurácii. Po kávičke sme menili dopravný prostriedok, nasadli sme do autobusu a presunuli sme sa do útulného kultúrneho strediska, kde sme mali spoločné posedenie. Po pozdravných príhovoroch pani prednostky Z. Sklenárovej a tajomníčky MS v Štúrove M. Vavreczkej nasledoval program mládežníkov z Mlynkov. Svojim spevom každého očarili. Sálou znelo: Levente, eš­teeee! Pridali sa Výborníci zo Štúrova so zmiešaným speváckym zborom a stretnu7pohotovými domácimi muzikantmi a spevákmi. Skvelá nálada gradovala, spev a tanec robil neuveriteľnú atmosféru. V prestávke spisovateľ Rudo Fraňo zo Senváclavu predstavil a podaroval niekoľko zo svojich kníh našim hostiteľom.

Do tretice všetko dobré, tak sa vraví, tretie prekvapenie bola zabíjačková večera, výýýýborné klobásky, jaternice, tlačenka, bôčikkkkk, dobré vínko, plné krásnych slovenských pesničiek, ktoré zneli do záveru. Záver sa niesol v znamení pozvánok, naši hostitelia dostali pozvanie do Mlynkov, Senváclavu, Svätého Ondreja a Štúrova. Ďakujeme za milé prijatie, za bohatý program a v neposlednom rade za gurmánske hody.                                      Mária Vavreczká