ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Výstava Hrady kráľa Mateja v Nových Zámkoch

KralMa01Hrady z obdobia kráľa Mateja Korvína predstavuje do 23. mája 2019 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Päťjazyčná výstava hrady prezentuje prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, zároveň prináša aj poznatky o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15. storočia.

Novozámocké Múzeum Jána Thaina výstavu pripravilo v spolupráci s Maďarským národným múzeom - Múzeom kráľa Mateja vo Vyšehrade. „Okrem kráľovských hradov sa päťjazyčná výstava venuje aj hradom kráľovnej, šľachty či cirkvi (Buda, Visegrád, Tata, Diósgyőr, Kisnána, Szigliget, Győr, Pannonhalma), pričom dôraz kladie aj na každodenný život na hrade a v jeho okolí,“ uviedla kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga. Výstava vznikla na pôde Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade v roku 2018, ktorý bol v Maďarsku vyhlásený ako pamätný rok kráľa Mateja pri príležitosti 560. výročia zvolenia Mateja Korvína za uhorského KralMa02kráľa. Výstava bola už pôvodne koncipovaná ako putovná. Doteraz ju mohli vidieť návštevníci len vo Vyšehrade a v Budapešti. Do konca tohto roka bude na Slovensku sprístupnená v troch múzeách, slovenskú premiéru mala v Nových Zámkoch. Vernisáž výstavy Hrady kráľa Mateja v priestoroch Múzea Jána Thaina sa uskutočnila 14. marca 2019. Po úvodných slovách riaditeľa Múzea Jána Thaina Tomáša Bihariho výstavu návštevníkom priblížila historička MJT a kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil aj riaditeľ Múzea kráľa Mateja vo Vyšehrade. Gergely Buzás účastníkom vernisáže priblížil životný príbeh Mateja Korvína a jeho vzťah k jednotlivým regiónom, kde KralMa03vyrástli pozoruhodné stavebné diela v podobe hradov. Tieto hrady sú na výstave prezentované prostredníctvom makiet a virtuálnych rekonštrukcií, replík zbraní, ktoré návštevníkov výstavy obohatia o poznatky aj o stavbe hradov a vojenskej histórii druhej polovice 15. storočia. Návštevníci výstavy si majú možnosť informácie o hradoch týkajúce sa kráľa, kráľovnej, šľachty či cirkvi, o každodennom živote na hrade a v jeho okolí, prečítať v 5 jazykoch. Slávnostnú a príjemnú atmosféru vernisáže výstavy umocnilo vystúpenie žiačky novozámockej ZUŠ Vivien Foldingovej, ktorá zaspievala pieseň Cesta do rozprávky. Výstavu Hrady kráľa Mateja v novozámockom múzeu majú možnosť záujemci navštíviť do 23. mája 2019.

Text a foto: PaedDr. Helena Rusnáková

KralMa04

Matej Korvín alebo Matej I. - https://sk.wikipedia.org/wiki/Matej_I.

Matej Korvín sa zachoval v pamäti slovenského ľudu ako dobrý kráľ
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/matej-korvin-profil/1744-clanok.html

Kráľ Matiáš bol námetom prvej básne v štúrovskej slovenčine
http://madari.sk/magazin/historiasucasnost/kral-matias-bol-nametom-prvej-basne-v-sturovskej-slovencine

Kráľ Matej a bača (Stanislav Klíma: Povesti zo Slovenska)
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5034/Klima_Povesti-zo-Slovenska/16

Lipa kráľa Mateja (Bojnice) - http://slovakia.travel/lipa-krala-mateja