str10272021

Posledná aktualizáciastr, 27 okt 2021 6am

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára 2022

NKa2021APodľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným, bohatým a podnetným čítaním.

NKa2021BMilí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že v jarných a letných mesiacoch vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami ročenky Náš kalendár. Obdobie príprav zrodu populárneho čítania našej Slovače už druhýkrát pripadá na nádejné uvoľňovanie všetkým vám dobre známej mimoriadnej situácie: pandémie koronavírusu COVID-19. Už druhý rok sa snažíme chrániť hlavne svojich blízkych a seba všetkými možnými spôsobmi, vrátane toho, že nosíme rúška, dáme sa zaočkovať a častejšie než kedykoľvek predtým zostávame doma. Mnohé naše, žiaľ, aj slovenské národnostné (spoločenské, kultúrne a vzdelávacie) aktivity boli a doteraz sú buď pozastavené, alebo značne obmedzené. Zotrvávať, žiť pritom naďalej chceme aj ako slovenská komunita, nie je teda otázne, či sa pustíme s plným elánom do prípravy budúcoročného kalendára.
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2022 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a NKa2021Ckultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže.
Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2022, samozrejme, predstavíme činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor.
Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2022! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 15. augusta) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm.

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme, tešíme sa na vaše príspevky! S pozdravom
Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. / mobil: +36 30 423 8033

A  R  C  H  Í  V
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM

http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&catid=52

www.oslovma.hu/XXX/NKal2020.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2019.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKal2018.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKAL2017-ZmenRozm.pdf

www.oslovma.hu/XXX/NKAL2016.pdf

Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o.
Spoločnosť SlovakUm / E-mail:slovakum@slovaci.h
u / Mobil: +36 30 423 8033
Náš kalendár 2021 - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NKal2021.pdf
NKa2021D