ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slovenské spievanky a veršovačky 2011

altFotoalbum - XV. Celoštátna súťaž Slovenské spievanky a veršovačky - 11. novembra 2011 - Slovenská základná škola, gymnázium a internát v Budapešti - Súťažné vystúpenia - Galaprogram - Vystúpenie laureátov - Hostia zo Slovenska: Malí heligonkári z Hrušova

XV. Celoštátne finále Slovenských spievaniek a veršovačiek

Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) pod názvom Slovenské spievanky a veršovačky už 15 rokov usporadúva pre deti a mládež celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese slovenskej poézie a prózy. Víťazi tohoročných regionálnych kôl, speváci a recitátori z rôznych kútov krajiny sa stretli v rámci celoštátneho kola súťaže 11. novembra 2011 v budove Slovenskej základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti. Vyvrcholenie XV. ročníka celoštátnej súťaže ZSM Slovenské spievanky a veršovačky bolo spojené s galaprogramom. (Foto: Imrich Fuhl)
 

Fotoalbum
 

alt

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

altalt