štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Stredoveké a renesančné kráľovské dvory

VystNov1Výstava bábok v honosných historických kostýmoch Od 20. apríla do 23. júna 2012 Výstavná sieň Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch (na Ulici M. R. Štefánika 58)Otváracie hodiny: utorok - piatok 8.00-17.00, sobota 9.00-13.00 Pestrý obraz dobovej spoločnosti Historická realita v trošku netradičnej podobe

V dňoch 20. apríla až 23. júna 2012 bude pre návštevníkov Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch sprístupnená výstava „Stredoveké a renesančné kráľovské dvory“. Organizátormi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj - Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, vyšehradské Múzeum kráľa Mateja Korvína pri Maďarskom národnom múzeu a Maďarská spoločnosť hier a hračiek Árona Kissa. Táto výstava je pokračovaním niekoľkoročnej spolupráce Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s partnerskými múzeami a inštitúciami v Maďarsku.

Čo čaká návštevníkov výstavy? Výstava predstaví návštevníkom historickú realitu v trošku netradičnej podobe. Nie je orientovaná na dejinné fakty a súvislosti, svojim obsahom a zameraním podáva predovšetkým pestrý obraz dobovej spoločnosti. Hlavnými predstaviteľmi výstavy a zároveň vernými rozprávačmi historických príbehov sú ručne vyrobené bábky v honosných historických kostýmoch, ktoré odzrkadľujú dobové výtvarné zobrazenia, výjavy z kroník a ďalších historických prameňov. Cez diela na profesionálnej úrovni tvoriacich autoriek sa návštevník dostane do daného historického obdobia a zároveň sa bude mať možnosť umocniť v presvedčení, že hra a hračka nie je len privilégiom malého dieťaťa. Vystavené práce vznikali počas 12-tich ročníkov celonárodnej súťaže v tvorbe bábok v historických kostýmoch v Maďarsku organizovanej vyšehradským Múzeom kráľa Mateja Korvína pri Maďarskom národnom múzeu a Maďarskou spoločnosťou hier a hračiek Árona Kissa s celoštátnou pôsobnosťou. Výstavy diel z jednotlivých súťažných ročníkov sa vo Vyšehrade každoročne konajú počas Vyšehradských palácových hier. Hlavnými predstaviteľmi výstavy a zároveň vernými rozprávačmi historických príbehov sú ručne vyrobené bábky v honosných historických kostýmoch, ktoré odzrkadľujú dobové výtvarné zobrazenia, výjavy z kroník a ďalších historických prameňov.

VystNov3VystNov4VystNov2

Čo vieme o Maďarskej spoločnosti hier a hračiek Árona Kissa? Spoločnosť vznikla v roku 1987, čiže tento rok oslavuje svoje 25. výročie. V súčasnosti má 500 členov - odborníkov a milovníkov hier a hračiek z celej krajiny i spoza hraníc. Nesie meno významného pedagóga Árona Kissa (1845 -1908), ktorý popri svojej vysoko odbornej činnosti bol aj iniciátorom zhromaždenia „Zbierky maďarských hračiek“, ktorá bola verejnosti sprístupnená v roku 1891. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí výskum, uchovávanie, šírenie a rozvíjanie hodnôt domácej hračkárskej kultúry, ako aj zabezpečenie odborných stretnutí a možností spolupráce pre všetkých, ktorí sa hrami a hračkami zaoberajú na odbornej či amatérskej úrovni.

Základným krédom spoločnosti je presvedčenie, že hra a hračka nie je len privilégiom malého dieťaťa. Jej veselosť a rozvíjajúca sila je potrebná počas celého detstva a mladosti a je nevyhnutná i v procese socializácie a výchovy duševne aj fyzicky zdravého človeka, preto po hrami a hračkami skrášlenej mladosti nesmie chýbať v žiadnej etape nášho života. Spoločnosť organizuje prednášky, konferencie, predstavenia aj výstavy, spolupracuje s múzeami a kultúrnymi inštitúciami. Jej štvrťročne vychádzajúci časopis Forgó informuje o činnosti spoločnosti. Predsedníčkou spoločnosti je Dr. Erzsébet Györgyiová, ktorá slávnostne otvorí aj výstavu v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční 19. apríla 2012 /vo štvrtok/ o 16.00 hodine vo výstavnej sieni Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch (na Ulici M. R. Štefánika 58) za účasti návštevníkov i hostí, medzi ktorými nebudú chýbať ani zástupcovia Múzeum kráľa Mateja Korvína vo Vyšehrade.

(hr)