sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Svetový deň knihy a autorských práv

DenKnih1Pre mnohých z nás je kniha nenahraditeľnou spoločníčkou. V živote človeka, ktorý rád číta, plní kniha množstvo dôležitých funkcií: - pomocou knihy máme možnosť poznávať ľudské osudy, krajiny, dejiny, prírodu. Kniha je našim spoločníkom vo chvíľach oddychu, kniha nám odovzdáva vedomosti z rôznych odborov...

Dobrá kniha nás posúva vpred. Nie nadarmo sa hovorí, že kniha je najlepší priateľ človeka. Nedávno sme si pripomenuli jej sviatok. 23. apríl je organizáciou UNESCO vyhlásený za Svetový deň knihy a autorských práv. Prečo práve 23. apríl? Roku 1616 v tento deň zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov... Tento deň máme možnosť prejaviť vďaku autorom kníh, vydavateľom, knihovníkom a v neposlednom rade kníhkupcom. A čo je v nich to najcennejšie? Skutočnosť, že po knihe siahajú deti, mladí, i tí starší, vedomie, že láska ľudí ku knihe je večná - napriek tomu, že v súčasnom období má kniha silnú konkurenciu v moderných masovokomunikačných prostriedkoch, ku ktorým nesporne patrí aj internet. Napriek tomu s radosťou môžeme konštatovať, že láska ku knihe je trvalá. Dokazuje nám to aj anketa medzi respondentmi rôznych vekových kategórií:

DenKnih2Ivan (7): - Rád čítam knihy. Mama mi často kupuje komixy. Mám rád aj knihy o zvieratkách...

Petra (12): - Nemám veľa kníh, rodičia hovoria, že sú veľmi drahé. Ak však nejakú dobrú knihu dostanem do daru, teším sa jej. Požičiavame si knihy s kamarátmi.

Igor (18): - Rád si prečítam nejakú sci-fi. Niekoľko mám aj doma.

Roman (16): - Nerád čítam knihy, ktoré sú mi vnútené, ale to, čo ma zaujíma, prečítam do konca.

Mária (43): - Kniha v našej rodine je vždy súčasťou darčekov k Vianociam, či iným sviatkom. Za dobrú knihu neľutujem dať peniaze. Je mi ľúto, ak knihu požičiam a nevráti sa v takom stave, ako som ju požičala. Žiaľ, už sa mi to stalo, že sa vrátila poškodená, preto nerada požičiavam knihy.

Juraj (14): - Rodičia a sestra veľa čítajú, ja si radšej pozriem film. Knihy kupujem - mame a sestre k sviatku.

I výpovede malej skupinky respondentov sú dôkazom toho, že moderné technológie celkom nenahradia knihu, že dobrá kniha má svoju budúcnosť - a to nás teší.

PaedDr. Helena Rusnáková (Nové Zámky)

DenKnih3DenKnih4DenKnih5