štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Namiesto túry: Jánošík a Dunaj - Zmena programu

PilTur01Usporiadatelia VI. Pešej túry Pilíšanov s poľutovaním oznamujú, že pre nepriaznivé počasie museli zrušiť túru plánovanú na 17. mája 2014. Záujemcom ponúkajú pútavý náhradný program: vystúpenie folklórneho súboru Jánošík z Partizánskeho v Mlynkoch (o 10. hod.) a vyhliadkovú plavbu po Dunaji (o 13.00 z Budapešti).

Zmena programu! Pre nepriaznivé počasie sme museli zrušiť túru plánovanú na 17. mája. Záujemcom ponúkame pútavý náhradný program. Zraz bude v pôvodne plánovanom čase - o 9. hodine v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. O 10. hodine vystúpi folklórny súbor Jánošík z Partizánskeho. O 13.00 sa z Budapešti vydáme na vyhliadkovú plavbu po Dunaji, na ktorú sa ešte možno prihlásiť. Cena: 3 000 Ft (10 eur) na osobu.

Pôvodne plánovaný program:
Pozvánka na VI. Pešiu túru Pilíšanov

Slovenská samospráva v Santove a Slovenská samospráva v Mlynkoch v spolupráci so Združením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov pod názvom
Spoločnými chodníkmi
v znamení prehlbovania priateľstva

usporiadajú výstup na vrchol Pilíša, tradičnú pešiu túru Pilíšanov,
na ktorú srdečne pozývajú všetkých záujemcov.

PilTur02Cieľom podujatia je jednak vzdať poctu pamiatke našich predkov, jednak zažiť súdržnosť
a prispieť k zomknutiu síl ľudí dobrej vôle.
V poradí už šiesta spoločná pešia túra na vrchol Pilíša
opäť poskytne vhodnú príležitosť na prehlbovanie priateľstva medzi jej účastníkmi
a zároveň i medzi našimi národmi a národnosťami.

Pešia túra sa uskutoční 17. mája 2014 (v sobotu).
9.30-10.00 Stretnutie účastníkov túry pri santovskom kaštieli rodiny Orosdyovcov,
odkiaľ sa po krátkom kultúrnom programe pohne túra.
Odchod účastníkov túry z Mlynkov (z nového Strediska pilíšskych Slovákov): o 9.30 hodine.

Stretnutie účastníkov túry na vrchole Pilíša spojené s piknikom: o 12.00 hodine.
Na pikniku o jedle a nápojoch pre vlastnú spotrebu sa účastníci túry sami postarajú.

Zábery z predošlých ročníkov túry:
Imrich Fuhl

V. Pešia túra Pilíšanov (2013)
IV. Pešiu túru Pilíšanov (2012) - Fotoalbum
III. Pešia túra Pilíšanov (2011)
Po stopách predkov na vrchole Pilíša (2010)
Vráti sa nám modrosť nášho pilíšskeho neba? (2009)

Naši predkovia dlhé stáročia žili v osadách pod vrchom Pilíš, ktorý sa pôvodne nazýval Pleš a ktorý je najvýraznejším symbolom tu žijúcich Slovákov. Určujúcim prvkom ich živobytia bolo drevo, ktoré nachádzali v pilíšskych horách. Namáhavú prácu neraz na krátky čas prerušili práve na vrchole Pilíša. Obedňajšie chvíle oddychu pri spoločnom ohni využili nielen na opekanie slaniny, ale aj na kus reči, na upevňovanie priateľstva.


Közös utakon - A pilisi szlovákok hagyományos túrája

Meghívó a VI. Pilis-túrára
Pilisszántói Szlovák Önkormányzat és a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat
a Pilisi Szlovákok Egyesületével
és Regionális Kulturális Központjával közösen idén is megrendezi a
Közös utakon a barátság elmélyítése jegyében
PilTur03elnevezésű hagyományos Pilis-túrát, amelyre a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. A rendezvény célja egyrészt, hogy tisztelegjünk őseink emléke előtt, másrészt, hogy hozzájuk hasonlóan, mi is átéljük nemzetiségeink és népeink közös összetartozásának élményét. Az esemény megfelelő alkalmat jelent arra is,
hogy a résztvevők jelenlétükkel hozzájáruljanak a magyar és a szlovák nép
barátságának elmélyítéséhez.

A túra időpontja: 2014. május 17. (szombat)
A túrára Pilisszántóról indulókat a szervezők 9.30 - 10.00 között várják
az Orosdy-kastélynál, ahonnan rövid kultúrprogramot követően indul a túra.
A Pilisszentkeresztről indulók 
9.30-ig gyülekeznek a Pilisi Szlovákok Központjában.
A túra összes résztvevőjének piknikkel egybekötött találkozása a Pilis-csúcson: 12.00 órakor.
A pikniken mindenki maga gondoskodik a saját részére szükséges ételről és italról.
 

Őseink évszázadokon át éltek a Pilis-hegyet körülölelő községekben. Így válhatott a Pilis-hegy a hazai szlovákság egyik szimbólumává. Megélhetésüket a hegyekben található erdők biztosították. Nehéz munkájuk fáradalmait nem egyszer éppen a Pilis tetején pihenték ki.
A déli pihenőt azonban nem csak szalonnasütésre használták ki, hanem közös beszélgetésekre, a kölcsönös barátság ápolására is
.


Gregor Papuček

Chvála Pilíša

Pilíšske divoké hory,
mohutná záplava krás,
jak voda hlbinu v mori
zapĺňa priestory v nás.

V húšťave stáročných stromov
pokúša tajomný vzruch.
Je to náš čarovný domov,
dýcha v ňom slovenský duch.

Kostelec, Mlynky aj Santov,
Čobanka, Senváclav, Huť...
To všetko zdanlivou kanvou
napĺňa hrdosťou hruď.

Nech sála Pilíša chvála
v širokú, priestrannú diaľ...
Pilíšan, svojich hôr kráľa
zo srdca, úprimne chváľ!

PilTur04PilTur05PilTur06PilTur07

Alexander Kormoš

Topoľ

V prekrásnom pilíšskom údolí
vyrástol bujarý topoľ.
Z vápenných pecí sa kúdolí
na listy sadá mu popol.

Raz ho však vyťali, spálili,
vykvitla žeravá ruža;
získali chlebíček spanilý:
bielunké vápno jak duša.

V húštinách čistili dúbravy,
pálili krpaté chrastie,
všetko, čo zbytočne rastie.

Ale ten topoľ keď rúbali,
prajúc si väčší kus chleba,
stratili z modrosti neba.

PilTur08PilTur09PilTur10

 Z básni Alexandra Kormoša

V podpilíšskom hájku

(Spieva sa na nápev ľudovej piesne Láska, Bože, láska)

V podpilíšskom hájku
studienka si spieva,
do nášho potôčka
sviežu nádej lieva.

V podpilíšskom hájku
bystrá voda tečie,
blýskajú sa vlnky
ako ostré meče.

Bystrá voda tečie,
v tichom, pustom poli,
plače biela skala,
že ju srdce bolí.

Biela skala, neplač,
ešte nie sme zbití,
veď si pomôžeme
v tomto horkom žití.

Ešte nie sme zbití,
ani nebudeme,
veď sme verné deti
našej rodnej zeme.

Veď sme verné deti
našej drahej matky,
kto si chráni svoje,
nech má život sladký.

V podpilíšskom hájku
studienka si spieva,
do nášjho potôčka
sviežu nádej lieva.

Pilíšsky Santov 1985


Pilíšski Slováci

Pilíšski Slováci veselo spievali,
spev sa im ozýval po celom chotári.
/: Ale tiež aj za chotárom,
známi sú vo svete po speve prekrásnom. :/

Pilíšski Slováci na horách plakali,
chceli si zaspievať, ale im nedali.
/: Vstaňte smelo, paholáci,
neplačte, spievajte, pilíšski Slováci.:/

Pilíšski Slováci pokoja nemali,
praskali nebesá, skaly sa pukali.
/: Bráňme, ratujme si právo,
aby sme nežili na svete nadarmo.:/

Keď si zaspievame v Pilíšskej doline,
veru nás počujú na Veľkej rovine.
/: Spievaj, veselo si spievaj,
postav sa medzi nás, kamarát, nemeškaj. :/

Pilíšski Slováci na márach ležali,
ale sa za živa pochovať nedali.
/: Spievaj, veselo si spievaj,
postav sa medzi nás, kamarát, nemeškaj. :/

Pilíšsky Santov 17. júna 2007

P. s. :

/: Násilne pomaďarčovaní Slováci :/
/: pražia fašiangové šišky,
Maďarom núkajú čabianske klobásy. :/

/: Násilne pomaďarčovaní školáci :/
/: dávno stratili rodnú reč,
ani ich rodičia nie sú už Slováci. :/

Pilíšsky Santov 13. mája 2008


V trinástich dedinách

Horí ohník, horí,
osvetľuje hory.
Ktože ho nakládol?
- trinásti sokoli.

Trinásti sokoli,
sokolovia bieli,
akých ľudské oči
viacej nevideli.

Keď vatru rozložia
na Plešskom pohorí,
v trinástich dedinách
biely deň zazorí.

Keď sa mordovali
s tým trojhlavým drakom,
chcel ich on podplatiť
nakradnutým zlatom.

Lež oni pred zlatom
nikdy si nekľakli,
ani toho draka
nikdy sa nezľakli.

V trinástich dedinách
drahšie veci chránia,
keď si svoju reč aj
domovinu bránia.

Čuduj sa svet, tam sa
divné veci stali,
argumentmi sťali
všetky dračie hlavy.

Jednu turulovu,
druhú Darwinovu,
naposledy tretiu,
hlavu Kainovu.

Pilíšsky Santov 21. mája 2011

PilTuZab